Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg"

Transkript

1 Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, raej Helle Tolderlund Storm, htst Vejledere: Pernille Bjørn Rasmussen & Lars Rune Christensen Speciale i Digital Design og Kommunikation, maj 2011

2 Abstract In this master thesis, we use an interpretive research approach to develop an understanding of key concepts of the collaborative processes in a global Danish software company. The thesis provide rich insight to the field of Computer Supported Collaborative Work (CSCW) by applying an in depth case study of Global Software Development (GSD). We investigate the experiences of Danish employees participating in global software development projects between the Danish company and a Filipino offshore unit. Our empirical studies comprises of 14 interviews with key members of the Danish company and by using grounded theory, we categorize three key concepts: Relation work, Knowledge sharing and Organization of cooperation. We conclude the study by suggesting that successful collaboration in globally distributed software development projects is perceived to require both relation work and knowledge sharing in order to be successful. Furthermore relation work and knowledge sharing are facilitated through the organization of cooperation to effectively mitigate the challenges of the establishment of relation work and mutual knowledge in a geographically distributed collaboration. Keywords: geographically distributed collaboration, global software development (GSD), computer supported cooperative work (CSCW), relation work, knowledge sharing, organization of cooperation

3 Indhold 1. Indledning 1 2. Problemfelt Problemformulering Afgrænsning og fravalg Begrebsafklaring Læsevejledning 5 3. Teoretisk begrebsramme Tidligere casestudier inden for GSD Distribueret samarbejde Discontinuity og continuity Social context Trust Mutual knowledge Casebeskrivelse Metode Interpretive research Grounded theory Dataindsamling Datakilder Dataanalyse Transskribering Åben kodning Specificering af kodningen Udvælgelse af kategorier til videre analyse Analyse Organiseringen af arbejdet Før opkøbet af den filippinske virksomhed Efter opkøbet af den filippinske virksomhed Relationsarbejde Geographic work distance Cultural backgrounds Language Opsamling på relationsarbejde Videndeling Geographic work location Cultural backgrounds Language Opsamling på videndeling 51

4 6.4. Organisering af samarbejdet Investering i medarbejderrejser Den økonomiske model Rollefordelingsmodellen og offshoreegnethedsmatrixen Lønstrukturen i GSV-PH Opsamling på organisering af samarbejdet Opsamling på analysen Diskussion Spontan kommunikation og relationsarbejde Skriftlig kommunikation, relationsarbejde og videndeling Social context og relationsarbejde Opbygningen af trust mellem GSV-DK og GSV-PH Medarbejderrejser, relationsarbejde og videndeling Konsekvenserne af lønningsstrukturen i GSV-PH Manglende udnyttelse af tidligere erfaringer Fastprismodellen og dem og os -tankegangen Organisering af samarbejdet, relationsarbejde og videndeling Konklusion Referenceliste 78 Bilag 1 Interviewguide 80 Bilag 2 Kategorier efter den åbne kodning 81 Bilag 3 Kategorier efter anden kodning 821

5 indledning

6 Indledning Der er ikke noget sådan teknisk fagligt meget svært ved at arbejde med offshoreressourcer. Men det er klart, at man skal have en positiv tilgang til det at arbejde med mennesker fra andre kulturer, man skal være i stand til at være meget præcis i sin måde at kommunikere på, man skal kunne definere sine krav meget tydeligt, og så tror jeg meget, at det er sådan nogle helt basale ting som at vise folk respekt. (Vice President) 1. Indledning I takt med globaliseringen vælger flere og flere it-virksomheder at benytte arbejdskraft i andre lande, enten ved at lægge opgaver ud til udenlandske virksomheder eller ved at opkøbe virksomheder og oprette deciderede udenlandske afdelinger. Denne udvikling betyder, at virksomhederne i højere og højere grad må forholde sig til den globale kontekst, hvori de befinder sig. Transitionen fra lokal til global aktør viser sig nemlig ofte at være en stor udfordring for virksomheden, fordi geografisk afstand, sprog, tidsforskel og kulturelle forskelle påvirker arbejdsprocessen og bliver en større udfordring for samarbejdet end først forventet. Der kan derfor være store omkostninger, både økonomiske og arbejdsmæssige, når en virksomhed bliver global. Transitionen har også betydning for medarbejderne, som nu skal forholde sig til nye arbejdspraksisser og udfordringer, samt nye kolleger eller samarbejdspartnere med en anden kulturel baggrund, et andet modersmål og måske et andet syn på arbejdet end dem selv. Vores motivation for at lave dette studie er at bidrage til feltet Computer Supported Cooporative Work (CSCW) med et dybdegående empirisk casestudie af en virksomhed midt i en transitionsproces fra at være nationalt forankret til at blive international og globalt forankret. Vores casestudie er koblet til CSCW-feltet, fordi det handler om samarbejdspraksis i en offshoringkontekst, hvor computermedieret kommunikation er påkrævet for at samarbejdet kan fungere. Vi bidrager dermed til et relativt nyt område inde for CSCW-feltet - Global Software Development (GSD) - som blandt andet er beskrevet af Boden, Nett & Volker (2009) og Herbsleb, Paulish & Bass (2005). Vi undersøger, hvordan medarbejderne oplever det at skulle ændre deres arbejdspraksis, og vi har særligt fokus på relationsarbejde og videndeling. Arbejdet med personlige relationer og videndeling er vigtige for at samarbejdet kan fungere, hvilket også tidligere er beskrevet inden for CSCW-feltet (Newell et al., 2007; Orlikowski, 2002; Cramton, 2001; Javenpaa & Leidner, 1999). Vores bidrag undersøger danske it-medarbejderes oplevelse af kompleksiteten i 1 de to begreber. Vi analyserer desuden organiseringen af samarbejdet, dvs. de organisatoriske og strategiske beslutninger, der er med til at facilitere rammerne for et projekt, og hvordan det påvirker samarbejdet.

7 Indledning Vores studie bidrager med indsigt i hvordan samarbejde over afstand opleves af danske it-medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i en dansk virksomhed, der primært beskæftiger sig med udvikling af samlede it-løsninger. Virksomheden opkøbte i 2009 en filippinsk virksomhed med henblik på at oprette en offshoreenhed. Vi identificerer centrale faktorer for globalt samarbejde i virksomheden, og analyserer hvordan disse faktorer opleves af medarbejderne. Studiet er et empirisk casestudie (Walsham, 2006), hvor vi har anvendt en induktiv tilgang (Bryman, 2004), og ladet empirien guide vores problemfelt (Glaser & Strauss, 1967). Vores kodning og dataanalyse viser at relationsarbejde og videndeling påvirkes af forskellige diskontinuiteter (Watson-Manheim, Chudoba & Crowston, 2002), og vi strukturerer derfor vores analyse efter disse. Vores empiriske observationer diskuteres herefter og sættes i forhold til relevante teoretiske begreber indenfor CSCW-feltet og distribueret samarbejde, eksempelvis social context (Ngwenyama & Bjørn, 2008; Espinosa, Cummings, Wilson & Pierce, 2003; Cramton, 2001) og mutual knowledge (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005; Orlikowski, 2002). 2

8 problemfelt 2

9 Problemfelt 2. Problemfelt 2.1. Problemformulering Problemformuleringen for dette speciale lyder: Hvordan oplever danske it-medarbejdere samarbejdet med filippinske softwareudviklere i forhold til relationsarbejde og videndeling? Hvilken betydning oplever danske it-medarbejdere at organiseringen af samarbejdet med filippinske softwareudviklere har for relationsarbejde og videndeling? 2.2. Afgrænsning og fravalg Vi har valgt at fokusere på den danske del af virksomheden og de danske medarbejderes synspunkt og oplevelse af situationen, fordi det er i den danske del af virksomheden, den største forandring i arbejdet har fundet sted. Det betyder, at vi i dette speciale ikke inddrager det filippinske perspektiv. Vi valgte ikke at undersøge de filippinske medarbejderes oplevelse af samarbejdet af flere årsager. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Danmark, og tidligere har virksomheden fungeret som en full service-enhed, forstået på den måde, at de var i stand til at håndtere en it-udviklingsproces fra start til slut, både med rådgivning, design, udvikling, implementering og drift. I 2009 opkøbte virksomheden en filippinsk virksomhed og oprettede en offshoreenhed i Filippinerne. Med opkøbet af den filippinske afdeling har den danske virksomhed skulle definere en række nye roller og arbejdsopgaver for medarbejderne i den danske afdeling. I den filippinske afdeling er forandringen derimod ikke så stor, da virksomheden allerede inden opkøbet fungerede som outsourcingpartner, og derfor også inden opkøbet arbejdede globalt. Det er altså især i den danske del af virksomheden, at forandringerne kan mærkes, hvilket en Manager beskriver i dette citat: Jeg tror også at Filippinerne har meget at skulle have lært, men jeg tror at den største barriere ligger i Danmark. (Manager) Forandringerne påvirker altså især de danske medarbejdere, og deres oplevelser af samarbejdet er derfor vores fokus i problemformuleringen. Vi har valgt at benytte kvalitative 3 interview (Walsham, 2006) til vores dataindsamling, fordi vi mener, at personlige oplevelser bedst undersøges ved hjælp af disse. Vi har derfor hverken observeret eller fulgt enkelte projekter. Vi beskriver altså hvad folk siger og ikke hvad de gør. Til at analysere

10 Problemfelt vores interviewmateriale har vi benyttet grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Her er det vigtigt at påpege, at vi ikke har lavet et fuldt grounded theory-studie, men udelukkende har anvendt grounded theory i vores analysearbejde, på trods af at metoden også kan anvendes i forbindelse med dataindsamling Begrebsafklaring Vi vil i dette speciale bruge engelske betegnelser for de teoretiske begreber, da vi har oplevet at begreberne ikke altid har en fyldestgørende dansk oversættelse. Vi benytter 3 forskellige forkortelser, når vi taler om den virksomhed vores case bygger på: GSV: Står for global softwarevirksomhed og betegner den samlede virksomhed inklusiv alle afdelinger. GSV-DK: Står for global softwarevirksomhed dansk afdeling. GSV-PH: Står for global softwarevirksomhed filippinsk afdeling. Offshoring og outsourcing er to begreber, der er centrale for dette speciale, og der er to vigtige grunde til, at begreberne skal afklares. For det første er der væsentlige forskelle på de to begreber, og for det andet bliver begreberne ofte anvendt vilkårligt af de danske medarbejdere eller beskrevet med andre ord, såsom sourcing. I GSV anvendes ordet sourcing om alle deres offshoreaktiviteter. Nej, og det er en spændende snak, det der, og vi har brugt ufattelig lang tid på at finde ud af, hvad vi skal kalde de her ting. Men så har vi besluttet, at det skal hedde Global Sourcing. Men det har intet med global sourcing at gøre, så snart vi snakker Filippinerne( ), for det er reelt offshore. Det er jo bare afdelinger, der sidder offshore. (Manager) Der findes mange forskellige definitioner på, hvad begreberne offshoring og outsourcing betyder, og der findes tilsvarende mange underkategorier. Begreberne er i stadig udvikling, men følgende definitioner er anvendt i dette speciale: Offshoring: Strictly speaking, offshore can be any country outside the home country, similar to the word foreign. ( )It is understood by many of its business users to mean the shifting of tasks to low-cost nations, rather than to any destination outside the country. (Carmel & Tjia, 2005:preface) 4

11 Problemfelt Ifølge Carmel & Tjia er offshoring altså en betegnelse for at flytte opgaver udenfor virksomhedens oprindelsesland. Det centrale er her, at opgaverne ikke flyttes udenfor virksomhedens regi, men derimod til en afdeling af virksomheden, der er beliggende i et andet land. Outsourcing: Outsourcing has two implications. First, it means that tasks and processes are contracted to be performed outside the boundaries of the firm. ( )Second, the traditional outsourcing industry sees outsourcing more narrowly: when an entire process is delegated to an outsider a call center, network management, or application support and sometimes where assets and staff are actually transferred to the outsourcing firm. (Carmel & Tjia, 2005:preface) Ifølge Carmel & Tjia er outsourcing altså når en opgave flyttes uden for virksomhedens regi. Det skal i øvrigt bemærkes, at opgaven ikke nødvendigvis flyttes ud af landet, selvom dette ofte er tilfældet. Begreberne offshoring og outsourcing anvendes ofte i forretningsmæssig sammenhæng, og der er som nævnt flere forskellige opfattelser af deres betydning. I dette speciale vil den primære distinktion være om opgaven udføres inden for virksomheden eller om den lægges ud til en anden virksomhed Læsevejledning I afsnittet teoretisk begrebsramme beskriver vi to tidligere casestudier inden for GSD-forskning og opstiller en teoretisk begrebsramme inden for tre kategorier: distribueret samarbejde, herunder begreberne discontinuity og continuity, social context, hvor vi blandt andet definerer trust og endelig mutual knowledge. Herefter følger en casebeskrivelse, hvor vi præsenterer GSV, herunder virksomhedens historie og aktuelle situation. I afsnittet metode introducerer vi vores metodiske udgangspunkt og beskriver vores dataindsamling, datakilder og dataanalyse. Afsnittet leder videre til vores analyse, hvor vi først danner et overblik over organiseringen af arbejdet i virksomheden før og efter opkøbet af den filippinske virksomhed, og derefter tager udgangspunkt i de tre kategorier, vi har fundet gennem de indledende analyser af vores empiri: Relationsarbejde, Videndeling og Organisering af samarbejdet. I afsnittet diskussion holder vi fundene fra analysen op imod den teoretiske begrebsramme, og i afsnittet konklusion besvarer vi vores problemformulering på baggrund af den præsenterede teori, empiri og analyse. 5

12 3 teoretisk begrebsramme

13 Teoretisk begrebsramme 3. Teoretisk begrebsramme Dette afsnit har til formål at etablere en teoretisk begrebsramme, som kan hjælpe os med at reflektere over og besvare vores problemformulering. Tidligere studier har undersøgt, hvordan geografisk distribueret samarbejde påvirkes af faktorer som fx geografisk distance (Olson & Olson, 2000) og kulturelle forskelle (Krishna, Sahay & Walsham, 2004). Andre studier har vist, at succes med geografisk distribueret samarbejde i høj grad afhænger af de sociale bånd mellem samarbejdsparterne (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005), samt at videndeling er vigtig for at opbygge et succesfuldt samarbejde (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005; Cramton, 2001). I takt med at geografisk distribueret samarbejde inden for GSD er blevet mere udbredt, er udfordringerne ved denne type samarbejde blevet synliggjort (Boden et al., 2009; Herbsleb et al., 2005). Vi vil i næste afsnit introducere to tidligere GSD-casestudier, og dernæst definere begrebet distribueret samarbejde samt beskrive de faktorer, der påvirker det. Til sidst vil vi redegøre for begreberne social context, trust og mutual knowledge Tidligere casestudier inden for GSD Boden et al. (2009) har undersøgt global softwareudvikling i en case om et tysk-russisk offshoresamarbejde, der ender i frustrationer og et egentligt ophør af samarbejdet. Casen beskriver et tysk firma, der valgte at offshore en række udviklingsopgaver til en russisk afdeling for at mindske omkostninger. Det indledende samarbejde var baseret på en stærk social context mellem de to samarbejdspartnere, fordi de russiske medarbejdere rejste til Tyskland og mødte deres tyske kolleger. Der var desuden opbygget et venskab mellem den tyske og den russiske manager, der var ansvarlige for hver deres del af projektet (Boden et al., 2009). 6 Undersøgelsen viste, at den indledende trust mellem de to managere og de sociale bånd mellem den tyske og russiske afdeling ikke var nok til at offshoresamarbejdet blev en succes, og der opstod problemer i samarbejdet på flere områder. Ledelsen i det tyske firma valgte at øge standardiseringskravene i den tyske afdeling, for at imødegå de kommunikationsproblemer, de forventede ville opstå i samarbejdet med russerne. Men arbejdsbyrden med at specificere kravene voksede hurtigt for de tyske medarbejdere, og de russiske medarbejdere havde stadig problemer med at forstå kravspecifikationen. Derfor valgte man at lade russerne udføre kravspecifikationen, men russernes manglende

14 Teoretisk begrebsramme forretningsforståelse gjorde bare denne opgave endnu mere tidskrævende og frustrerende. Derudover steg lønningerne i Rusland, men det tyske firma valgte at opretholde relativt lave lønninger til deres russiske medarbejdere, hvilket resulterede i stor udskiftning af de russiske medarbejdere og tilsvarende meget oplæring af nye medarbejdere. I takt med at de personlige relationer blev mindsket, særligt på grund af de mange nye medarbejdere, der ikke havde været i Tyskland og mødt deres tyske kollegaer, forværredes samarbejdet og omkostningerne steg (Boden et al., 2009). Samarbejdet blev efterfølgende afbrudt af det tyske firma, da de ikke længere mente, at det stod til at redde. Denne case beskrives af Boden et al. (2009) som et eksempel på forfejlet offshoresamarbejde. Et andet eksempel på GSD-cases er Herbsleb et al.s (2005) casestudier af Siemens. De undersøgte en række projekter inden for Siemens, ved at foretage 18 semistrukturerede interview med medarbejdere i virksomheden. Deres metode er meget lig vores egen, og derfor vil vi her præsentere en række af deres fund. For det første viser deres undersøgelser, at virksomheder der bruger offshoring skal være opmærksomme på, at kommunikationen med offshoreenheden kan være en stor udfordring. Det kan ofte være svært for virksomheden at kommunikere præcist hvilket arbejde offshoreenheden skal udføre, fordi medarbejderne tager viden for givet og undervurderer, hvor meget der skal ekspliciteres og kommunikeres til offshoreenheden (Herbsleb et al., 2005). For det andet understreger undersøgelsen betydningen af personlige relationer mellem medarbejderne. Alle interviewpersoner gav udtryk for vigtigheden af at kende sine kolleger, men ifølge Herbsleb et al. (2005) bliver betydningen af medarbejderrejser og møder ansigt til ansigt ofte undervurderet af virksomhederne. Undersøgelsen viste, at den direkte kontakt var en nødvendighed for at overcome cultural differences, develop trust and enhance all other means of communication (Herbsleb et al., 2005:532). Der er derfor store gevinster ved at prioritere kontakten og relationerne mellem medarbejdere, der arbejder over en geografisk distance. For det tredje fandt Herbsleb et al. (2005), at det er vigtigt at vælge de rette forretningsmæssige incitamenter for samarbejdet. I flere tilfælde opstod der konkurrence mellem de forskellige afdelinger, når de skulle samarbejde, fordi det ikke altid var klart, hvordan omkostningerne skulle fordeles. Derfor kunne afdelingerne ikke se, at samarbejde var i hele virksomhedens interesse (Herbsleb et al., 2005). 7 Herbsleb et al. (2005) konkluderer, at der findes mange måder at koordinere arbejdet på, og at der ikke findes en enkelt korrekt måde. De betragter derimod resultaterne af undersøgelsen som dimensions of coordination (Herbsleb et al., 2005:532). Virksomheder der arbejder med offshoring kan tilpasse dimensionerne af koordinering efter behov, og alt efter hvor ef-

15 Teoretisk begrebsramme fektive dimensionerne er, vil projekterne kunne styre behovet for ikke-planlagt kommunikation. Mængden af ikke-planlagt kommunikation er ifølge Herbsleb et al. (2005) en indikation af, hvor effektivt de øvrige koordineringsmekanismer fungerer, og ikke-planlagt kommunikation er sidste udvej, hvis den planlagte kommunikation ikke er tilstrækkelig Distribueret samarbejde Distribueret samarbejde er et centralt begreb, når man beskæftiger sig med at forstå, hvordan globale teams samarbejder. Samarbejde er, ifølge Bell & Kozlowski (2002), når to eller flere personer ønsker at arbejde sammen for at opnå et bestemt mål inden for et bestemt tidsrum. For at udføre opgaven er det måske nødvendigt, at personerne arbejder tæt sammen over længere tid eller måske skal de kun arbejde sammen et par enkelte gange. Samarbejde adskiller sig desuden fra individuelt arbejde ved, at personerne er gensidigt afhængige af hinandens arbejde (Schmidt & Bannon, 1992), og dermed ikke ville være i stand til at udføre opgaven uden at samarbejde. Distribueret betyder, at parterne er adskilt af tid og rum og derfor ikke har mulighed for mødes ansigt til ansigt. 8 Distribueret samarbejde kan på baggrund af ovenstående siges at være når to eller flere personer, der befinder sig geografisk distribueret, samarbejder om at udføre en given opgave inden for et bestemt tidsrum, og er gensidigt afhængige af hinanden. En udfordring ved distribueret samarbejde er, at parterne kun sjældent vil kunne mødes og diskutere opgaven ansigt til ansigt. Dette er afhængigt af hvilken opgave, der er tale om, hvor lang afstanden er mellem parterne og hvad de økonomiske rammer er. En anden udfordring ved distribueret samarbejde er, at kommunikationen mellem parterne besværliggøres af den geografiske afstand. Tidligere studier har vist, at denne geografiske distance svækker samarbejdet (Bradner & Mark, 2002; Olson & Olson, 2000) og har beskrevet de udfordringer, man skal være opmærksom på i et distribueret samarbejde. Olson & Olson (2000) mener, at distance stadig påvirker samarbejdet, på trods af nye teknologier som fx videokonferencer, fordi geografisk lokation, tidsforskel, kultur og sprog ikke har mistet deres betydning. Desuden mindskes trust når man samarbejder over geografisk afstand, og man er mere tilbøjelig til at bedrage folk, man opfatter som værende langt væk (Bradner & Mark, 2002; Olson & Olson, 2000). Olson & Olson (2000:168) forklarer, at ( )fortunately, this dissipation is diminished if the teammates meet each other face to face before entering into the investment episodes. Man kan ifølge Olson & Olson (2000) forbedre trust i et distribueret samarbejde ved, at parterne møder hinanden ansigt til ansigt inden det egentlige arbejde går i gang. Bradner & Mark (2002) foreslår også trustsopbyggende samarbejde i begyndelsen af et samarbejde, og mener at effekten af distance hurtigt kan overkommes, når der er succesfuld interaktion.

16 Teoretisk begrebsramme Ovenstående udfordringer medfører ekstra koordination af arbejdet, hvor parterne skal blive enige om, hvordan samarbejdet skal forløbe og hvem der udfører hvilke opgaver. Dette gøres ved hjælp af articulation work, der er a kind of supra-type of work in any division of labor, done by the various actors (Strauss, 1985:8) eller meta work the work of making work go well (Gerson, 2008:196). Boden et al. (2009:21) forklarer yderligere, at Articulation work is needed to regulate the distribution of tasks: who does what, when, where, how, with which quality, until when etc.. Schmidt og Bannon (1992:18) har en tilsvarende definition: Articulation work arises as an integral part of cooperative work as a set of activities required to manage the distributed nature of cooperative work. Articulation work skal altså forstås som det ekstraarbejde, der er nødvendigt når flere personer samarbejder. Når medlemmerne af et projekt ikke er geografisk distribueret foregår articulation work gennem den daglige interaktion. Derfor lægger medlemmerne ikke i samme grad mærke til det, hvorfor det ofte ikke anses som værende en del af selve arbejdet (Damian, Lanubile & Mallardo, 2006). Når samarbejdet bliver geografisk distribueret, og den uformelle interaktion ikke i samme grad er en mulighed, bliver medlemmerne nødt til at forholde sig til articulation work på en ny måde og lave strategier for at håndtere besværet med articulation work (Boden et al., 2009). Dette gøres ifølge Damian et al. (2006) ofte ved at formalisere eller standardisere kommunikationen omkring det faktiske arbejde eller ved målrettet brug af flere forskellige kommunikationskanaler. Ifølge Olson & Olson (2000:162) er coupling of work ( )the extent and kind of communication required by the work. Coupling of work er det omfang af kommunikation og den kommunikationsform, der er nødvendig for at arbejdet kan laves. Loosely coupled work er ifølge dem opgaver med et klart, enkelt indhold, der kræver begrænset kommunikation for at løse opgaven. I modsætning til dette står tightly coupled work, som er komplekse opgaver der kræver hyppig kommunikation. Olson & Olson (2000) argumenterer for, at loosely coupled work egner sig bedst til distribueret samarbejde, hvorimod tightly coupled work bør holdes på den samme lokation. Ngwenyama & Bjørn (2008) mener dog ikke at koblingen af arbejdet er den vigtigste faktor i forhold til om et distribueret samarbejde lykkes, men at andre faktorer er vigtigere, fx arbejdets specifikationsgrad og en succesfuld brug af samarbejdsværktøjer Discontinuity og continuity Watson-Manheim (2002) introducerer en måde at identificere de problemer, der opstår i distribueret samarbejde. De beskriver det således: consideration of discontinuities draws attention to possible problems encountered in virtual work environments (Watson-Manheim, Chudoba & Crowston, 2005:abstract).

17 Teoretisk begrebsramme Continuities defineres som faktorer i et samarbejde, der er stabile, og som medlemmerne i et virtuelt team har til fælles og er bevidste om, at de har til fælles (Watson-Manheim et al., 2005). Continuities skaber den nødvendige stabilitet for at kunne forholde sig til de forskelle eller discontinuities, der opstår i samarbejdet. For at forstå begrebet continuity, skal man derfor også forstå begrebet discontinuity. Discontinuities defineres af Watson-Manheim et al. (2002:193) som gaps or a lack of coherence in aspects of work. Discontinuity opstår når continuity afbrydes af en hændelse eller forandring. Espinosa et al. (2003:158) bruger et lignende begreb, boundary, som de definerer som a discontinuity, edge, or other dividing characteristic present in the work context of a team. Boundaries kan være eksterne, og dermed adskille et team fra andre teams, eller interne, og dermed være noget, teamet skal overkomme for at kunne gøre sit arbejde. Espinosa et al. (2003:159) forklarer yderligere, at Organizational teams often have numerous boundaries, including geographic, temporal, functional, identity-based, organizational, expertise-related {i.e., novice and expert team members), cultural (i.e. multiple nationalities), historical (e.g., different versions of the same product), social, and political. Begreberne boundary og discontinuity har samme betydning, og vi vil derfor benytte dem sidestående. Continuity og discontinuity kan på baggrund af ovenstående definitioner siges at være to begreber, der er betinget af hinanden. Når der sker en ændring i den eksisterende continuity inden for en arbejdskontekst, vil der opstå en discontinuity. Det er fx et udtryk for discontinuity, når den danske afdeling begynder at samarbejde med den filippinske afdeling, fordi der sker en ændring af den normale praksis. Continuity og discontinuity er de to yderpunkter af et kontinuum, hvor der kan være gradvise forskydninger af discontinuity, når arbejdspraksis ændres. Ofte vil continuity på områder som fælles forståelse af opgaven og samme forventninger kunne skabe en stabilitet, der kan imødegå udfordringerne ved discontinuity. Between the individual and the organization, the continuity is a collective understanding of some aspects of the work environment. (Watson-Manheim et al., 2002:200). Det kan fx betyde, at man arbejder mod et fælles mål eller at man er enige om arbejdsgange og kulturopfattelse. 10 Konsekvensen af discontinuities kan være, at der opstår problemer med at få et virtuelt samarbejde til at fungere (Watson-Manheim et al., 2002). Watson-Manheim et al. (2002) har identificeret en række forhold, der kan resultere i discontinuities og som alle påvirker samarbejdet. Disse inkluderer bl.a. geographic work location, cultural backgrounds og language.

18 Teoretisk begrebsramme De ovennævnte discontinuities er beskrevet separat, men de kan også opstå i klynger. Thus, different types of discontinuities are logically separable, but may often come in bundles (e.g., location + organizational membership + national culture) (Watson-Manheim et. al., 2005:4). Når man arbejder i distribuerede teams, vil der ofte skabes klynger af discontinuities, hvor flere ændrede forhold i en arbejdsproces ændrer stabiliteten af samarbejdet. Discontinuities og continuities opstår og udvikles over tid, hvilket løbende påvirker samarbejdet, og discontinuities kan ændre sig til continuities, hvis der udvikles nye fælles normer og arbejdsprocesser, der skaber en ny form for stabilitet (Watson- Manheim et al., 2002). Der vil eksempelvis stadig være geografisk distance eller tidsforskel i det distribuerede samarbejde, men over tid kan denne form for samarbejde blive rutine og dermed omdanne discontinuity til continuity. Alt efter hvilke typer discontinuities, der findes i et samarbejde, og hvor mange der er, kan det have forskellige konsekvenser som kan variere i størrelse. En konsekvens af geografisk distribueret samarbejde kunne være problemer med at udvikle og vedligeholde relationer til sine kolleger eller samarbejdspartnere (Watson-Manheim et. al., 2002) Social context Social context danner rammen for alle organisatoriske handlinger, og udgør grundlaget for at etablere common ground, mutual knowledge og trust (Olson & Olson, 2000). Ifølge Ngwenyama & Bjørn (2008:2) defineres social context som the unarticulated and takenfor-granted background assumptions, knowledge, culture, beliefs and values providing individuals with implicit guidelines in how to interpret collaborative events and situations. Social context er, ifølge citatet, et ubevidst grundlag for samarbejdet, der består af antagelser, viden, kultur og værdier, der tilsammen udgør rammen for, hvordan man fortolker de situationer, der opstår i samarbejdet. Det er ofte en udfordring at etablere en social context i et geografisk distribueret samarbejde, fordi parterne er isolerede fra hinanden og discontinuities i kultur, tid og organisationer har en negativ påvirkning på social context (Espinosa et al. 2003; Cramton, 2001). Distribueret samarbejde mindsker tilknytningen til virksomheden, og dette can reduce shared understanding of context and can inhibit a group s ability to develop a shared sense of identity (Espinosa et al., 2003:178). Et distribueret samarbejdes social context bliver påvirket af gruppens evne til at skabe en fælles kontekst og identitet, der fordrer succesfuldt samarbejde. 11 Det kræver en aktiv indsats at skabe en social context, når der ikke kan dannes en naturlig fælles referenceramme på baggrund af fælles omgivelser og lokation. To engage in collaborative activities, newly constructed teams need to create and continually recon-

19 Teoretisk begrebsramme struct their social context (Ngwenyama & Bjørn, 2008:2). Social context skal opbygges allerede i begyndelsen af et samarbejde, fordi det er her, parterne skaber de første indtryk, der kan have betydning for det øvrige forløb og samarbejdets endelige succes (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Det er derfor afgørende, at der etableres en fælles mening på tværs af individuelle kontekster, fordi dette er grundlaget for en fælles social context. Studier viser, at tidlige sociale aktiviteter (Jarvenpaa & Leidner, 1999) og spontan kommunikation (Hinds & Mortensen, 2005) kan være medvirkende til at etablere en social context. Ifølge Hinds & Mortensen (2005) kan muligheden for spontan kommunikation facilitere en fælles identitet og fælles kontekst samt moderere konflikt. Det er derfor afgørende, at der opstilles effektive rammer for at facilitere social context i geografisk distribueret samarbejde, hvilket ikke alene beror på teknologiske løsninger, men i lige så høj grad strategisk brug af articulation work og tilpasning af arbejdsprocesser, der er fleksible efter samarbejdets behov (Kotlarsky & Oshri, 2005; Malhotra, Majchrzak, Carman & Lott, 2001) Trust Trust er med til at facilitere videndeling og kollaborativt arbejde, som kan gøre projektteams mere effektive (Newell, David & Chand, 2007; Child, 2001; Javenpaa & Leidner, 1999). Begrebet trust defineres af Zand (1972) som bestående af en række handlinger, der øger en persons sårbarhed over for en anden person, som den første person ikke kan kontrollere. Denne tidlige definition af Zand (1972) er i senere studier blevet præciseret, og der er generel enighed om, at trust grundlæggende betyder, at en person eller gruppe har en relation med en anden person eller gruppe i den tro, at den andens handlinger vil være fordelagtige frem for ødelæggende (Newell et al., 2007; Child, 2001). Der er dog flere udfordringer i at opbygge trust i et distribueret samarbejde, hvor parterne er spredt over flere lokationer i modsætning til et samarbejde, hvor parterne er lokaliseret samme sted. Dette skyldes især de forskellige kulturelle baggrunde, både nationale og organisatoriske, der kan resultere i forskellige og i nogle tilfælde modstridende værdiopfattelser (Newell et al., 2007; Javenpaa & Leidner, 1999). Javenpaa & Leidner (1999) beskriver desuden, at en fælles fortid normalt ligger til grund for trust, og at en manglende fælles fortid derfor kan påvirker trust negativt. Som en tredje ting der påvirker trust nævner Javenpaa & Leidner (1999) forskellige geografiske omgivelser. Ifølge O Hara-Devereaux & Johansen (1994) er trust desuden det eneste, der kan forebygge at den geografiske distance bliver en mental barriere for samarbejdet. 12

20 Teoretisk begrebsramme Der findes ifølge Newell & Swan (2000) tre typer trust, der alle er essentielle for succesen af et projekt: commitment trust, competency trust og companion trust. Commitment trust reducerer risiko og usikkerhed i projektet, fordi det betyder at de involverede i et projekt tror på, at de andre medlemmer vil gøre alt hvad de kan, for at projektet lykkes og bliver en succes. Denne type trust afhænger især af kontekstuelle faktorer, som fx kulturelle forskelle, fordi de kan betyde, at man føler at de andre medlemmer af holdet er anderledes end en selv. Competency trust er baseret på opfattelsen af den anden persons tekniske eller organisatoriske kompetencer til at udføre det job eller den opgave, man har aftalt. Det afhænger også af kontekstuelle faktorer, såsom rygter om den organisation, personen arbejder for eller fordomme om personens profession. Competency trust kan hurtigt forsvinde, hvis den anden ikke afleverer det, man havde forventet. Det handler dermed ikke bare om, hvor godt et job udføres, men om hvor godt det opfattes udført af den person, der modtager det færdige produkt. Companion trust er baseret på goodwill eller personlige venskaber og bygger på en antagelse om, at andre vil opføre sig på en måde, der ikke skader, men derimod fremmer andre gruppemedlemmer. Der er en fælles forventning om ærlighed og åbenhed. Companion trust udvikles over tid, når mennesker lærer hinanden at kende personligt og udvikler venskab gennem kontinuerlig gensidig udveksling. For at der kan opstå companion trust, må der være en stærk følelse af fællesskab imellem de mennesker, der skal samarbejde. Hermed menes, at man skal have et fælles engagement og en fælles identitet, der kommer til udtryk gennem fælles normer. Det er derfor vigtigt, at alle parter i alle lande føler, at de er en del af virksomhedens fællesskab og ikke blot føler sig som en klient (Newell et al., 2007). 13 Companion trust er vigtigt i et samarbejde, men dem og os -tankegangen ofte en udfordring i distribuerede samarbejder (Newell et al., 2007). En mulighed for at løse dette problem er, ifølge Rawls & David (2005:491), fælles praksisser: Practices, when persons are mutually committed to them, provide a basis for strong bonds of social cohesion that can replace traditional cultural bonds. But when, in a context of diversity, practices fail or are abandoned, intelligibility fails as well. Når personer er gensidigt forpligtede overfor fælles praksisser, kan der skabes social samhørighed, der kan erstatte de traditionelle kulturelle bånd. Fejler disse fælles praksisser eller bliver de ikke brugt, forsvinder den fælles forståelse dog. Man kan derfor sige, at brugen af fælles praksisser giver mulighed for at etablere et vi i stedet for et dem og os, hvilket Newell et al. (2007) kalder for pronomenprogression fra intergroup til collective. De konkluderer desuden, at problemer med trust kan reduceres ved, at parterne i et samarbejde får mulighed for at mødes ansigt til ansigt, fordi de derved hurtigt kan udvikle en personlig relation og etablere common ground, eksempelvis på baggrund af en fælles interesse for fodbold eller andet.

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHEDSFREMME KOM SOM EN KRITIK Et

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere