Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg"

Transkript

1 Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, raej Helle Tolderlund Storm, htst Vejledere: Pernille Bjørn Rasmussen & Lars Rune Christensen Speciale i Digital Design og Kommunikation, maj 2011

2 Abstract In this master thesis, we use an interpretive research approach to develop an understanding of key concepts of the collaborative processes in a global Danish software company. The thesis provide rich insight to the field of Computer Supported Collaborative Work (CSCW) by applying an in depth case study of Global Software Development (GSD). We investigate the experiences of Danish employees participating in global software development projects between the Danish company and a Filipino offshore unit. Our empirical studies comprises of 14 interviews with key members of the Danish company and by using grounded theory, we categorize three key concepts: Relation work, Knowledge sharing and Organization of cooperation. We conclude the study by suggesting that successful collaboration in globally distributed software development projects is perceived to require both relation work and knowledge sharing in order to be successful. Furthermore relation work and knowledge sharing are facilitated through the organization of cooperation to effectively mitigate the challenges of the establishment of relation work and mutual knowledge in a geographically distributed collaboration. Keywords: geographically distributed collaboration, global software development (GSD), computer supported cooperative work (CSCW), relation work, knowledge sharing, organization of cooperation

3 Indhold 1. Indledning 1 2. Problemfelt Problemformulering Afgrænsning og fravalg Begrebsafklaring Læsevejledning 5 3. Teoretisk begrebsramme Tidligere casestudier inden for GSD Distribueret samarbejde Discontinuity og continuity Social context Trust Mutual knowledge Casebeskrivelse Metode Interpretive research Grounded theory Dataindsamling Datakilder Dataanalyse Transskribering Åben kodning Specificering af kodningen Udvælgelse af kategorier til videre analyse Analyse Organiseringen af arbejdet Før opkøbet af den filippinske virksomhed Efter opkøbet af den filippinske virksomhed Relationsarbejde Geographic work distance Cultural backgrounds Language Opsamling på relationsarbejde Videndeling Geographic work location Cultural backgrounds Language Opsamling på videndeling 51

4 6.4. Organisering af samarbejdet Investering i medarbejderrejser Den økonomiske model Rollefordelingsmodellen og offshoreegnethedsmatrixen Lønstrukturen i GSV-PH Opsamling på organisering af samarbejdet Opsamling på analysen Diskussion Spontan kommunikation og relationsarbejde Skriftlig kommunikation, relationsarbejde og videndeling Social context og relationsarbejde Opbygningen af trust mellem GSV-DK og GSV-PH Medarbejderrejser, relationsarbejde og videndeling Konsekvenserne af lønningsstrukturen i GSV-PH Manglende udnyttelse af tidligere erfaringer Fastprismodellen og dem og os -tankegangen Organisering af samarbejdet, relationsarbejde og videndeling Konklusion Referenceliste 78 Bilag 1 Interviewguide 80 Bilag 2 Kategorier efter den åbne kodning 81 Bilag 3 Kategorier efter anden kodning 821

5 indledning

6 Indledning Der er ikke noget sådan teknisk fagligt meget svært ved at arbejde med offshoreressourcer. Men det er klart, at man skal have en positiv tilgang til det at arbejde med mennesker fra andre kulturer, man skal være i stand til at være meget præcis i sin måde at kommunikere på, man skal kunne definere sine krav meget tydeligt, og så tror jeg meget, at det er sådan nogle helt basale ting som at vise folk respekt. (Vice President) 1. Indledning I takt med globaliseringen vælger flere og flere it-virksomheder at benytte arbejdskraft i andre lande, enten ved at lægge opgaver ud til udenlandske virksomheder eller ved at opkøbe virksomheder og oprette deciderede udenlandske afdelinger. Denne udvikling betyder, at virksomhederne i højere og højere grad må forholde sig til den globale kontekst, hvori de befinder sig. Transitionen fra lokal til global aktør viser sig nemlig ofte at være en stor udfordring for virksomheden, fordi geografisk afstand, sprog, tidsforskel og kulturelle forskelle påvirker arbejdsprocessen og bliver en større udfordring for samarbejdet end først forventet. Der kan derfor være store omkostninger, både økonomiske og arbejdsmæssige, når en virksomhed bliver global. Transitionen har også betydning for medarbejderne, som nu skal forholde sig til nye arbejdspraksisser og udfordringer, samt nye kolleger eller samarbejdspartnere med en anden kulturel baggrund, et andet modersmål og måske et andet syn på arbejdet end dem selv. Vores motivation for at lave dette studie er at bidrage til feltet Computer Supported Cooporative Work (CSCW) med et dybdegående empirisk casestudie af en virksomhed midt i en transitionsproces fra at være nationalt forankret til at blive international og globalt forankret. Vores casestudie er koblet til CSCW-feltet, fordi det handler om samarbejdspraksis i en offshoringkontekst, hvor computermedieret kommunikation er påkrævet for at samarbejdet kan fungere. Vi bidrager dermed til et relativt nyt område inde for CSCW-feltet - Global Software Development (GSD) - som blandt andet er beskrevet af Boden, Nett & Volker (2009) og Herbsleb, Paulish & Bass (2005). Vi undersøger, hvordan medarbejderne oplever det at skulle ændre deres arbejdspraksis, og vi har særligt fokus på relationsarbejde og videndeling. Arbejdet med personlige relationer og videndeling er vigtige for at samarbejdet kan fungere, hvilket også tidligere er beskrevet inden for CSCW-feltet (Newell et al., 2007; Orlikowski, 2002; Cramton, 2001; Javenpaa & Leidner, 1999). Vores bidrag undersøger danske it-medarbejderes oplevelse af kompleksiteten i 1 de to begreber. Vi analyserer desuden organiseringen af samarbejdet, dvs. de organisatoriske og strategiske beslutninger, der er med til at facilitere rammerne for et projekt, og hvordan det påvirker samarbejdet.

7 Indledning Vores studie bidrager med indsigt i hvordan samarbejde over afstand opleves af danske it-medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i en dansk virksomhed, der primært beskæftiger sig med udvikling af samlede it-løsninger. Virksomheden opkøbte i 2009 en filippinsk virksomhed med henblik på at oprette en offshoreenhed. Vi identificerer centrale faktorer for globalt samarbejde i virksomheden, og analyserer hvordan disse faktorer opleves af medarbejderne. Studiet er et empirisk casestudie (Walsham, 2006), hvor vi har anvendt en induktiv tilgang (Bryman, 2004), og ladet empirien guide vores problemfelt (Glaser & Strauss, 1967). Vores kodning og dataanalyse viser at relationsarbejde og videndeling påvirkes af forskellige diskontinuiteter (Watson-Manheim, Chudoba & Crowston, 2002), og vi strukturerer derfor vores analyse efter disse. Vores empiriske observationer diskuteres herefter og sættes i forhold til relevante teoretiske begreber indenfor CSCW-feltet og distribueret samarbejde, eksempelvis social context (Ngwenyama & Bjørn, 2008; Espinosa, Cummings, Wilson & Pierce, 2003; Cramton, 2001) og mutual knowledge (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005; Orlikowski, 2002). 2

8 problemfelt 2

9 Problemfelt 2. Problemfelt 2.1. Problemformulering Problemformuleringen for dette speciale lyder: Hvordan oplever danske it-medarbejdere samarbejdet med filippinske softwareudviklere i forhold til relationsarbejde og videndeling? Hvilken betydning oplever danske it-medarbejdere at organiseringen af samarbejdet med filippinske softwareudviklere har for relationsarbejde og videndeling? 2.2. Afgrænsning og fravalg Vi har valgt at fokusere på den danske del af virksomheden og de danske medarbejderes synspunkt og oplevelse af situationen, fordi det er i den danske del af virksomheden, den største forandring i arbejdet har fundet sted. Det betyder, at vi i dette speciale ikke inddrager det filippinske perspektiv. Vi valgte ikke at undersøge de filippinske medarbejderes oplevelse af samarbejdet af flere årsager. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Danmark, og tidligere har virksomheden fungeret som en full service-enhed, forstået på den måde, at de var i stand til at håndtere en it-udviklingsproces fra start til slut, både med rådgivning, design, udvikling, implementering og drift. I 2009 opkøbte virksomheden en filippinsk virksomhed og oprettede en offshoreenhed i Filippinerne. Med opkøbet af den filippinske afdeling har den danske virksomhed skulle definere en række nye roller og arbejdsopgaver for medarbejderne i den danske afdeling. I den filippinske afdeling er forandringen derimod ikke så stor, da virksomheden allerede inden opkøbet fungerede som outsourcingpartner, og derfor også inden opkøbet arbejdede globalt. Det er altså især i den danske del af virksomheden, at forandringerne kan mærkes, hvilket en Manager beskriver i dette citat: Jeg tror også at Filippinerne har meget at skulle have lært, men jeg tror at den største barriere ligger i Danmark. (Manager) Forandringerne påvirker altså især de danske medarbejdere, og deres oplevelser af samarbejdet er derfor vores fokus i problemformuleringen. Vi har valgt at benytte kvalitative 3 interview (Walsham, 2006) til vores dataindsamling, fordi vi mener, at personlige oplevelser bedst undersøges ved hjælp af disse. Vi har derfor hverken observeret eller fulgt enkelte projekter. Vi beskriver altså hvad folk siger og ikke hvad de gør. Til at analysere

10 Problemfelt vores interviewmateriale har vi benyttet grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Her er det vigtigt at påpege, at vi ikke har lavet et fuldt grounded theory-studie, men udelukkende har anvendt grounded theory i vores analysearbejde, på trods af at metoden også kan anvendes i forbindelse med dataindsamling Begrebsafklaring Vi vil i dette speciale bruge engelske betegnelser for de teoretiske begreber, da vi har oplevet at begreberne ikke altid har en fyldestgørende dansk oversættelse. Vi benytter 3 forskellige forkortelser, når vi taler om den virksomhed vores case bygger på: GSV: Står for global softwarevirksomhed og betegner den samlede virksomhed inklusiv alle afdelinger. GSV-DK: Står for global softwarevirksomhed dansk afdeling. GSV-PH: Står for global softwarevirksomhed filippinsk afdeling. Offshoring og outsourcing er to begreber, der er centrale for dette speciale, og der er to vigtige grunde til, at begreberne skal afklares. For det første er der væsentlige forskelle på de to begreber, og for det andet bliver begreberne ofte anvendt vilkårligt af de danske medarbejdere eller beskrevet med andre ord, såsom sourcing. I GSV anvendes ordet sourcing om alle deres offshoreaktiviteter. Nej, og det er en spændende snak, det der, og vi har brugt ufattelig lang tid på at finde ud af, hvad vi skal kalde de her ting. Men så har vi besluttet, at det skal hedde Global Sourcing. Men det har intet med global sourcing at gøre, så snart vi snakker Filippinerne( ), for det er reelt offshore. Det er jo bare afdelinger, der sidder offshore. (Manager) Der findes mange forskellige definitioner på, hvad begreberne offshoring og outsourcing betyder, og der findes tilsvarende mange underkategorier. Begreberne er i stadig udvikling, men følgende definitioner er anvendt i dette speciale: Offshoring: Strictly speaking, offshore can be any country outside the home country, similar to the word foreign. ( )It is understood by many of its business users to mean the shifting of tasks to low-cost nations, rather than to any destination outside the country. (Carmel & Tjia, 2005:preface) 4

11 Problemfelt Ifølge Carmel & Tjia er offshoring altså en betegnelse for at flytte opgaver udenfor virksomhedens oprindelsesland. Det centrale er her, at opgaverne ikke flyttes udenfor virksomhedens regi, men derimod til en afdeling af virksomheden, der er beliggende i et andet land. Outsourcing: Outsourcing has two implications. First, it means that tasks and processes are contracted to be performed outside the boundaries of the firm. ( )Second, the traditional outsourcing industry sees outsourcing more narrowly: when an entire process is delegated to an outsider a call center, network management, or application support and sometimes where assets and staff are actually transferred to the outsourcing firm. (Carmel & Tjia, 2005:preface) Ifølge Carmel & Tjia er outsourcing altså når en opgave flyttes uden for virksomhedens regi. Det skal i øvrigt bemærkes, at opgaven ikke nødvendigvis flyttes ud af landet, selvom dette ofte er tilfældet. Begreberne offshoring og outsourcing anvendes ofte i forretningsmæssig sammenhæng, og der er som nævnt flere forskellige opfattelser af deres betydning. I dette speciale vil den primære distinktion være om opgaven udføres inden for virksomheden eller om den lægges ud til en anden virksomhed Læsevejledning I afsnittet teoretisk begrebsramme beskriver vi to tidligere casestudier inden for GSD-forskning og opstiller en teoretisk begrebsramme inden for tre kategorier: distribueret samarbejde, herunder begreberne discontinuity og continuity, social context, hvor vi blandt andet definerer trust og endelig mutual knowledge. Herefter følger en casebeskrivelse, hvor vi præsenterer GSV, herunder virksomhedens historie og aktuelle situation. I afsnittet metode introducerer vi vores metodiske udgangspunkt og beskriver vores dataindsamling, datakilder og dataanalyse. Afsnittet leder videre til vores analyse, hvor vi først danner et overblik over organiseringen af arbejdet i virksomheden før og efter opkøbet af den filippinske virksomhed, og derefter tager udgangspunkt i de tre kategorier, vi har fundet gennem de indledende analyser af vores empiri: Relationsarbejde, Videndeling og Organisering af samarbejdet. I afsnittet diskussion holder vi fundene fra analysen op imod den teoretiske begrebsramme, og i afsnittet konklusion besvarer vi vores problemformulering på baggrund af den præsenterede teori, empiri og analyse. 5

12 3 teoretisk begrebsramme

13 Teoretisk begrebsramme 3. Teoretisk begrebsramme Dette afsnit har til formål at etablere en teoretisk begrebsramme, som kan hjælpe os med at reflektere over og besvare vores problemformulering. Tidligere studier har undersøgt, hvordan geografisk distribueret samarbejde påvirkes af faktorer som fx geografisk distance (Olson & Olson, 2000) og kulturelle forskelle (Krishna, Sahay & Walsham, 2004). Andre studier har vist, at succes med geografisk distribueret samarbejde i høj grad afhænger af de sociale bånd mellem samarbejdsparterne (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005), samt at videndeling er vigtig for at opbygge et succesfuldt samarbejde (Newell et al., 2007; Kotlarsky & Oshri, 2005; Cramton, 2001). I takt med at geografisk distribueret samarbejde inden for GSD er blevet mere udbredt, er udfordringerne ved denne type samarbejde blevet synliggjort (Boden et al., 2009; Herbsleb et al., 2005). Vi vil i næste afsnit introducere to tidligere GSD-casestudier, og dernæst definere begrebet distribueret samarbejde samt beskrive de faktorer, der påvirker det. Til sidst vil vi redegøre for begreberne social context, trust og mutual knowledge Tidligere casestudier inden for GSD Boden et al. (2009) har undersøgt global softwareudvikling i en case om et tysk-russisk offshoresamarbejde, der ender i frustrationer og et egentligt ophør af samarbejdet. Casen beskriver et tysk firma, der valgte at offshore en række udviklingsopgaver til en russisk afdeling for at mindske omkostninger. Det indledende samarbejde var baseret på en stærk social context mellem de to samarbejdspartnere, fordi de russiske medarbejdere rejste til Tyskland og mødte deres tyske kolleger. Der var desuden opbygget et venskab mellem den tyske og den russiske manager, der var ansvarlige for hver deres del af projektet (Boden et al., 2009). 6 Undersøgelsen viste, at den indledende trust mellem de to managere og de sociale bånd mellem den tyske og russiske afdeling ikke var nok til at offshoresamarbejdet blev en succes, og der opstod problemer i samarbejdet på flere områder. Ledelsen i det tyske firma valgte at øge standardiseringskravene i den tyske afdeling, for at imødegå de kommunikationsproblemer, de forventede ville opstå i samarbejdet med russerne. Men arbejdsbyrden med at specificere kravene voksede hurtigt for de tyske medarbejdere, og de russiske medarbejdere havde stadig problemer med at forstå kravspecifikationen. Derfor valgte man at lade russerne udføre kravspecifikationen, men russernes manglende

14 Teoretisk begrebsramme forretningsforståelse gjorde bare denne opgave endnu mere tidskrævende og frustrerende. Derudover steg lønningerne i Rusland, men det tyske firma valgte at opretholde relativt lave lønninger til deres russiske medarbejdere, hvilket resulterede i stor udskiftning af de russiske medarbejdere og tilsvarende meget oplæring af nye medarbejdere. I takt med at de personlige relationer blev mindsket, særligt på grund af de mange nye medarbejdere, der ikke havde været i Tyskland og mødt deres tyske kollegaer, forværredes samarbejdet og omkostningerne steg (Boden et al., 2009). Samarbejdet blev efterfølgende afbrudt af det tyske firma, da de ikke længere mente, at det stod til at redde. Denne case beskrives af Boden et al. (2009) som et eksempel på forfejlet offshoresamarbejde. Et andet eksempel på GSD-cases er Herbsleb et al.s (2005) casestudier af Siemens. De undersøgte en række projekter inden for Siemens, ved at foretage 18 semistrukturerede interview med medarbejdere i virksomheden. Deres metode er meget lig vores egen, og derfor vil vi her præsentere en række af deres fund. For det første viser deres undersøgelser, at virksomheder der bruger offshoring skal være opmærksomme på, at kommunikationen med offshoreenheden kan være en stor udfordring. Det kan ofte være svært for virksomheden at kommunikere præcist hvilket arbejde offshoreenheden skal udføre, fordi medarbejderne tager viden for givet og undervurderer, hvor meget der skal ekspliciteres og kommunikeres til offshoreenheden (Herbsleb et al., 2005). For det andet understreger undersøgelsen betydningen af personlige relationer mellem medarbejderne. Alle interviewpersoner gav udtryk for vigtigheden af at kende sine kolleger, men ifølge Herbsleb et al. (2005) bliver betydningen af medarbejderrejser og møder ansigt til ansigt ofte undervurderet af virksomhederne. Undersøgelsen viste, at den direkte kontakt var en nødvendighed for at overcome cultural differences, develop trust and enhance all other means of communication (Herbsleb et al., 2005:532). Der er derfor store gevinster ved at prioritere kontakten og relationerne mellem medarbejdere, der arbejder over en geografisk distance. For det tredje fandt Herbsleb et al. (2005), at det er vigtigt at vælge de rette forretningsmæssige incitamenter for samarbejdet. I flere tilfælde opstod der konkurrence mellem de forskellige afdelinger, når de skulle samarbejde, fordi det ikke altid var klart, hvordan omkostningerne skulle fordeles. Derfor kunne afdelingerne ikke se, at samarbejde var i hele virksomhedens interesse (Herbsleb et al., 2005). 7 Herbsleb et al. (2005) konkluderer, at der findes mange måder at koordinere arbejdet på, og at der ikke findes en enkelt korrekt måde. De betragter derimod resultaterne af undersøgelsen som dimensions of coordination (Herbsleb et al., 2005:532). Virksomheder der arbejder med offshoring kan tilpasse dimensionerne af koordinering efter behov, og alt efter hvor ef-

15 Teoretisk begrebsramme fektive dimensionerne er, vil projekterne kunne styre behovet for ikke-planlagt kommunikation. Mængden af ikke-planlagt kommunikation er ifølge Herbsleb et al. (2005) en indikation af, hvor effektivt de øvrige koordineringsmekanismer fungerer, og ikke-planlagt kommunikation er sidste udvej, hvis den planlagte kommunikation ikke er tilstrækkelig Distribueret samarbejde Distribueret samarbejde er et centralt begreb, når man beskæftiger sig med at forstå, hvordan globale teams samarbejder. Samarbejde er, ifølge Bell & Kozlowski (2002), når to eller flere personer ønsker at arbejde sammen for at opnå et bestemt mål inden for et bestemt tidsrum. For at udføre opgaven er det måske nødvendigt, at personerne arbejder tæt sammen over længere tid eller måske skal de kun arbejde sammen et par enkelte gange. Samarbejde adskiller sig desuden fra individuelt arbejde ved, at personerne er gensidigt afhængige af hinandens arbejde (Schmidt & Bannon, 1992), og dermed ikke ville være i stand til at udføre opgaven uden at samarbejde. Distribueret betyder, at parterne er adskilt af tid og rum og derfor ikke har mulighed for mødes ansigt til ansigt. 8 Distribueret samarbejde kan på baggrund af ovenstående siges at være når to eller flere personer, der befinder sig geografisk distribueret, samarbejder om at udføre en given opgave inden for et bestemt tidsrum, og er gensidigt afhængige af hinanden. En udfordring ved distribueret samarbejde er, at parterne kun sjældent vil kunne mødes og diskutere opgaven ansigt til ansigt. Dette er afhængigt af hvilken opgave, der er tale om, hvor lang afstanden er mellem parterne og hvad de økonomiske rammer er. En anden udfordring ved distribueret samarbejde er, at kommunikationen mellem parterne besværliggøres af den geografiske afstand. Tidligere studier har vist, at denne geografiske distance svækker samarbejdet (Bradner & Mark, 2002; Olson & Olson, 2000) og har beskrevet de udfordringer, man skal være opmærksom på i et distribueret samarbejde. Olson & Olson (2000) mener, at distance stadig påvirker samarbejdet, på trods af nye teknologier som fx videokonferencer, fordi geografisk lokation, tidsforskel, kultur og sprog ikke har mistet deres betydning. Desuden mindskes trust når man samarbejder over geografisk afstand, og man er mere tilbøjelig til at bedrage folk, man opfatter som værende langt væk (Bradner & Mark, 2002; Olson & Olson, 2000). Olson & Olson (2000:168) forklarer, at ( )fortunately, this dissipation is diminished if the teammates meet each other face to face before entering into the investment episodes. Man kan ifølge Olson & Olson (2000) forbedre trust i et distribueret samarbejde ved, at parterne møder hinanden ansigt til ansigt inden det egentlige arbejde går i gang. Bradner & Mark (2002) foreslår også trustsopbyggende samarbejde i begyndelsen af et samarbejde, og mener at effekten af distance hurtigt kan overkommes, når der er succesfuld interaktion.

16 Teoretisk begrebsramme Ovenstående udfordringer medfører ekstra koordination af arbejdet, hvor parterne skal blive enige om, hvordan samarbejdet skal forløbe og hvem der udfører hvilke opgaver. Dette gøres ved hjælp af articulation work, der er a kind of supra-type of work in any division of labor, done by the various actors (Strauss, 1985:8) eller meta work the work of making work go well (Gerson, 2008:196). Boden et al. (2009:21) forklarer yderligere, at Articulation work is needed to regulate the distribution of tasks: who does what, when, where, how, with which quality, until when etc.. Schmidt og Bannon (1992:18) har en tilsvarende definition: Articulation work arises as an integral part of cooperative work as a set of activities required to manage the distributed nature of cooperative work. Articulation work skal altså forstås som det ekstraarbejde, der er nødvendigt når flere personer samarbejder. Når medlemmerne af et projekt ikke er geografisk distribueret foregår articulation work gennem den daglige interaktion. Derfor lægger medlemmerne ikke i samme grad mærke til det, hvorfor det ofte ikke anses som værende en del af selve arbejdet (Damian, Lanubile & Mallardo, 2006). Når samarbejdet bliver geografisk distribueret, og den uformelle interaktion ikke i samme grad er en mulighed, bliver medlemmerne nødt til at forholde sig til articulation work på en ny måde og lave strategier for at håndtere besværet med articulation work (Boden et al., 2009). Dette gøres ifølge Damian et al. (2006) ofte ved at formalisere eller standardisere kommunikationen omkring det faktiske arbejde eller ved målrettet brug af flere forskellige kommunikationskanaler. Ifølge Olson & Olson (2000:162) er coupling of work ( )the extent and kind of communication required by the work. Coupling of work er det omfang af kommunikation og den kommunikationsform, der er nødvendig for at arbejdet kan laves. Loosely coupled work er ifølge dem opgaver med et klart, enkelt indhold, der kræver begrænset kommunikation for at løse opgaven. I modsætning til dette står tightly coupled work, som er komplekse opgaver der kræver hyppig kommunikation. Olson & Olson (2000) argumenterer for, at loosely coupled work egner sig bedst til distribueret samarbejde, hvorimod tightly coupled work bør holdes på den samme lokation. Ngwenyama & Bjørn (2008) mener dog ikke at koblingen af arbejdet er den vigtigste faktor i forhold til om et distribueret samarbejde lykkes, men at andre faktorer er vigtigere, fx arbejdets specifikationsgrad og en succesfuld brug af samarbejdsværktøjer Discontinuity og continuity Watson-Manheim (2002) introducerer en måde at identificere de problemer, der opstår i distribueret samarbejde. De beskriver det således: consideration of discontinuities draws attention to possible problems encountered in virtual work environments (Watson-Manheim, Chudoba & Crowston, 2005:abstract).

17 Teoretisk begrebsramme Continuities defineres som faktorer i et samarbejde, der er stabile, og som medlemmerne i et virtuelt team har til fælles og er bevidste om, at de har til fælles (Watson-Manheim et al., 2005). Continuities skaber den nødvendige stabilitet for at kunne forholde sig til de forskelle eller discontinuities, der opstår i samarbejdet. For at forstå begrebet continuity, skal man derfor også forstå begrebet discontinuity. Discontinuities defineres af Watson-Manheim et al. (2002:193) som gaps or a lack of coherence in aspects of work. Discontinuity opstår når continuity afbrydes af en hændelse eller forandring. Espinosa et al. (2003:158) bruger et lignende begreb, boundary, som de definerer som a discontinuity, edge, or other dividing characteristic present in the work context of a team. Boundaries kan være eksterne, og dermed adskille et team fra andre teams, eller interne, og dermed være noget, teamet skal overkomme for at kunne gøre sit arbejde. Espinosa et al. (2003:159) forklarer yderligere, at Organizational teams often have numerous boundaries, including geographic, temporal, functional, identity-based, organizational, expertise-related {i.e., novice and expert team members), cultural (i.e. multiple nationalities), historical (e.g., different versions of the same product), social, and political. Begreberne boundary og discontinuity har samme betydning, og vi vil derfor benytte dem sidestående. Continuity og discontinuity kan på baggrund af ovenstående definitioner siges at være to begreber, der er betinget af hinanden. Når der sker en ændring i den eksisterende continuity inden for en arbejdskontekst, vil der opstå en discontinuity. Det er fx et udtryk for discontinuity, når den danske afdeling begynder at samarbejde med den filippinske afdeling, fordi der sker en ændring af den normale praksis. Continuity og discontinuity er de to yderpunkter af et kontinuum, hvor der kan være gradvise forskydninger af discontinuity, når arbejdspraksis ændres. Ofte vil continuity på områder som fælles forståelse af opgaven og samme forventninger kunne skabe en stabilitet, der kan imødegå udfordringerne ved discontinuity. Between the individual and the organization, the continuity is a collective understanding of some aspects of the work environment. (Watson-Manheim et al., 2002:200). Det kan fx betyde, at man arbejder mod et fælles mål eller at man er enige om arbejdsgange og kulturopfattelse. 10 Konsekvensen af discontinuities kan være, at der opstår problemer med at få et virtuelt samarbejde til at fungere (Watson-Manheim et al., 2002). Watson-Manheim et al. (2002) har identificeret en række forhold, der kan resultere i discontinuities og som alle påvirker samarbejdet. Disse inkluderer bl.a. geographic work location, cultural backgrounds og language.

18 Teoretisk begrebsramme De ovennævnte discontinuities er beskrevet separat, men de kan også opstå i klynger. Thus, different types of discontinuities are logically separable, but may often come in bundles (e.g., location + organizational membership + national culture) (Watson-Manheim et. al., 2005:4). Når man arbejder i distribuerede teams, vil der ofte skabes klynger af discontinuities, hvor flere ændrede forhold i en arbejdsproces ændrer stabiliteten af samarbejdet. Discontinuities og continuities opstår og udvikles over tid, hvilket løbende påvirker samarbejdet, og discontinuities kan ændre sig til continuities, hvis der udvikles nye fælles normer og arbejdsprocesser, der skaber en ny form for stabilitet (Watson- Manheim et al., 2002). Der vil eksempelvis stadig være geografisk distance eller tidsforskel i det distribuerede samarbejde, men over tid kan denne form for samarbejde blive rutine og dermed omdanne discontinuity til continuity. Alt efter hvilke typer discontinuities, der findes i et samarbejde, og hvor mange der er, kan det have forskellige konsekvenser som kan variere i størrelse. En konsekvens af geografisk distribueret samarbejde kunne være problemer med at udvikle og vedligeholde relationer til sine kolleger eller samarbejdspartnere (Watson-Manheim et. al., 2002) Social context Social context danner rammen for alle organisatoriske handlinger, og udgør grundlaget for at etablere common ground, mutual knowledge og trust (Olson & Olson, 2000). Ifølge Ngwenyama & Bjørn (2008:2) defineres social context som the unarticulated and takenfor-granted background assumptions, knowledge, culture, beliefs and values providing individuals with implicit guidelines in how to interpret collaborative events and situations. Social context er, ifølge citatet, et ubevidst grundlag for samarbejdet, der består af antagelser, viden, kultur og værdier, der tilsammen udgør rammen for, hvordan man fortolker de situationer, der opstår i samarbejdet. Det er ofte en udfordring at etablere en social context i et geografisk distribueret samarbejde, fordi parterne er isolerede fra hinanden og discontinuities i kultur, tid og organisationer har en negativ påvirkning på social context (Espinosa et al. 2003; Cramton, 2001). Distribueret samarbejde mindsker tilknytningen til virksomheden, og dette can reduce shared understanding of context and can inhibit a group s ability to develop a shared sense of identity (Espinosa et al., 2003:178). Et distribueret samarbejdes social context bliver påvirket af gruppens evne til at skabe en fælles kontekst og identitet, der fordrer succesfuldt samarbejde. 11 Det kræver en aktiv indsats at skabe en social context, når der ikke kan dannes en naturlig fælles referenceramme på baggrund af fælles omgivelser og lokation. To engage in collaborative activities, newly constructed teams need to create and continually recon-

19 Teoretisk begrebsramme struct their social context (Ngwenyama & Bjørn, 2008:2). Social context skal opbygges allerede i begyndelsen af et samarbejde, fordi det er her, parterne skaber de første indtryk, der kan have betydning for det øvrige forløb og samarbejdets endelige succes (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Det er derfor afgørende, at der etableres en fælles mening på tværs af individuelle kontekster, fordi dette er grundlaget for en fælles social context. Studier viser, at tidlige sociale aktiviteter (Jarvenpaa & Leidner, 1999) og spontan kommunikation (Hinds & Mortensen, 2005) kan være medvirkende til at etablere en social context. Ifølge Hinds & Mortensen (2005) kan muligheden for spontan kommunikation facilitere en fælles identitet og fælles kontekst samt moderere konflikt. Det er derfor afgørende, at der opstilles effektive rammer for at facilitere social context i geografisk distribueret samarbejde, hvilket ikke alene beror på teknologiske løsninger, men i lige så høj grad strategisk brug af articulation work og tilpasning af arbejdsprocesser, der er fleksible efter samarbejdets behov (Kotlarsky & Oshri, 2005; Malhotra, Majchrzak, Carman & Lott, 2001) Trust Trust er med til at facilitere videndeling og kollaborativt arbejde, som kan gøre projektteams mere effektive (Newell, David & Chand, 2007; Child, 2001; Javenpaa & Leidner, 1999). Begrebet trust defineres af Zand (1972) som bestående af en række handlinger, der øger en persons sårbarhed over for en anden person, som den første person ikke kan kontrollere. Denne tidlige definition af Zand (1972) er i senere studier blevet præciseret, og der er generel enighed om, at trust grundlæggende betyder, at en person eller gruppe har en relation med en anden person eller gruppe i den tro, at den andens handlinger vil være fordelagtige frem for ødelæggende (Newell et al., 2007; Child, 2001). Der er dog flere udfordringer i at opbygge trust i et distribueret samarbejde, hvor parterne er spredt over flere lokationer i modsætning til et samarbejde, hvor parterne er lokaliseret samme sted. Dette skyldes især de forskellige kulturelle baggrunde, både nationale og organisatoriske, der kan resultere i forskellige og i nogle tilfælde modstridende værdiopfattelser (Newell et al., 2007; Javenpaa & Leidner, 1999). Javenpaa & Leidner (1999) beskriver desuden, at en fælles fortid normalt ligger til grund for trust, og at en manglende fælles fortid derfor kan påvirker trust negativt. Som en tredje ting der påvirker trust nævner Javenpaa & Leidner (1999) forskellige geografiske omgivelser. Ifølge O Hara-Devereaux & Johansen (1994) er trust desuden det eneste, der kan forebygge at den geografiske distance bliver en mental barriere for samarbejdet. 12

20 Teoretisk begrebsramme Der findes ifølge Newell & Swan (2000) tre typer trust, der alle er essentielle for succesen af et projekt: commitment trust, competency trust og companion trust. Commitment trust reducerer risiko og usikkerhed i projektet, fordi det betyder at de involverede i et projekt tror på, at de andre medlemmer vil gøre alt hvad de kan, for at projektet lykkes og bliver en succes. Denne type trust afhænger især af kontekstuelle faktorer, som fx kulturelle forskelle, fordi de kan betyde, at man føler at de andre medlemmer af holdet er anderledes end en selv. Competency trust er baseret på opfattelsen af den anden persons tekniske eller organisatoriske kompetencer til at udføre det job eller den opgave, man har aftalt. Det afhænger også af kontekstuelle faktorer, såsom rygter om den organisation, personen arbejder for eller fordomme om personens profession. Competency trust kan hurtigt forsvinde, hvis den anden ikke afleverer det, man havde forventet. Det handler dermed ikke bare om, hvor godt et job udføres, men om hvor godt det opfattes udført af den person, der modtager det færdige produkt. Companion trust er baseret på goodwill eller personlige venskaber og bygger på en antagelse om, at andre vil opføre sig på en måde, der ikke skader, men derimod fremmer andre gruppemedlemmer. Der er en fælles forventning om ærlighed og åbenhed. Companion trust udvikles over tid, når mennesker lærer hinanden at kende personligt og udvikler venskab gennem kontinuerlig gensidig udveksling. For at der kan opstå companion trust, må der være en stærk følelse af fællesskab imellem de mennesker, der skal samarbejde. Hermed menes, at man skal have et fælles engagement og en fælles identitet, der kommer til udtryk gennem fælles normer. Det er derfor vigtigt, at alle parter i alle lande føler, at de er en del af virksomhedens fællesskab og ikke blot føler sig som en klient (Newell et al., 2007). 13 Companion trust er vigtigt i et samarbejde, men dem og os -tankegangen ofte en udfordring i distribuerede samarbejder (Newell et al., 2007). En mulighed for at løse dette problem er, ifølge Rawls & David (2005:491), fælles praksisser: Practices, when persons are mutually committed to them, provide a basis for strong bonds of social cohesion that can replace traditional cultural bonds. But when, in a context of diversity, practices fail or are abandoned, intelligibility fails as well. Når personer er gensidigt forpligtede overfor fælles praksisser, kan der skabes social samhørighed, der kan erstatte de traditionelle kulturelle bånd. Fejler disse fælles praksisser eller bliver de ikke brugt, forsvinder den fælles forståelse dog. Man kan derfor sige, at brugen af fælles praksisser giver mulighed for at etablere et vi i stedet for et dem og os, hvilket Newell et al. (2007) kalder for pronomenprogression fra intergroup til collective. De konkluderer desuden, at problemer med trust kan reduceres ved, at parterne i et samarbejde får mulighed for at mødes ansigt til ansigt, fordi de derved hurtigt kan udvikle en personlig relation og etablere common ground, eksempelvis på baggrund af en fælles interesse for fodbold eller andet.

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling)

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling) Design & etnografi - Med udgangspunkt Heath & Luff (1992): Collaboration and control; Crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. I dag Velkommen Program: 9.00:

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator Kursusgang 10 Oversigt: Sidste kursusgang Andet syn på IT-systemer: Groupware Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Eksempel - IPJ-systemet - Den maritime communicator Design af brugerflader 10.1

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Forebygger deeskalering tvang?

Forebygger deeskalering tvang? Forebygger deeskalering tvang? Foreløbige erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt Lene Lauge Berring 1 Studiet Studiet Aktionsforskning Setting Deeskalering Tvang 2 Studiet Sammen med patienter og personale

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang IDRIFTSÆTTELSE AF ET IT PROJEKT Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang Bo Svarre Nielsen bonielsen@itu.dk INDHOLD Indhold: Hvad er succes? Hvad siger teoretikerne? Systemer som protokoller

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere