TDC Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Årsrapport 2010 2"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 2

3 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden Udvalgte hoved- og nøgletal Forretningsbeskrivelse 28 Privat 32 TDC Erhverv 38 TDC Nordic 42 Operations & Wholesale 48 Operations Wholesale YouSee 56 Medarbejdere 60 Forventninger 62 Regnskabsberetning 63 TDC Koncernen 65 Privat 79 TDC Erhverv 82 TDC Nordic 85 Operations & Wholesale 88 YouSee 91 Risikostyring 94 Styring af operationelle risici Finansiel styring og markedsrisici Regulering 100 Risikofaktorer 104 Udsagn om fremtiden 117 Corporate Responsibility (CR) 120 God selskabsledelse 124 Regnskab 131 Ledelsen 228 Investorinformation 232 Ordliste og definitioner 236 3

4 Udtalelse fra den administrerende direktør Solide resultater i var endnu et år, hvor TDC leverede særligt gode finansielle resultater. På et udfordrende marked leverede TDC en vækstrate på 0,3% og EBITDA-vækst på 2,2% og levede således op til de stillede forventninger for året. EFCF (Equity Free Cash Flow) var også meget solidt og endte på DKK 4,5 mia. Korrigeret for indvirkningen af timingen af betalt skat i 2009 svarer det til EFCF-vækst på 34,4%, hvilket vidner om en stærk underliggende udvikling i driftseffektiviteten. Historisk høje investeringsniveauer og fortsat omfattende investeringsplaner TDC har som i de foregående år opretholdt et højt investeringsniveau vedrørende vores infrastruktur med anlægsinvesteringer på i alt DKK 3.543m (13,5% af anlægsinvesteringer /omsætning). Vi fortsatte i 2010 med at styrke fibernettet (FttX), kabelnettet og turbo 3G mobilnettet, som stadigvæk er vores primære investeringsprioriteter sammen med den løbende opgradering af vores it-platforme. Endvidere påbegyndte TDC i 2010 udrulningen af LTE/4G, der til en start vil omfatte Danmarks seks største byer. Dette sker efter vores vellykkede erhvervelse i foråret af en LTE-licens på 2x20 MHz i 2,5 GHz frekvensområdet. I løbet af det kommende år vil vi lancere vores første 4G-produkter og - tjenester. mobiltjenester øgede TDC i 2010 antallet af detail-rgu er (Revenue Generating Units) med 2,7%. På fastnetmarkedet lykkedes det TDC at forsvare base på 1,3m RGU er inden for bredbånd på detailmarkedet samt at reducere det samlede tab af linjer med 19% med en række initiativer, der succesfuldt reducerede afgangen af PSTN-kunder og forbedrede vores evne til at overføre PSTN-kunder til IP-produkter. Desuden ser vi fortsat, at antallet af RGU er pr. aktiv linje stiger, idet vi fremmer salget af vores succesrige IPmultiplayprodukter HomeDuo og HomeTrio samt styrker krydssalgsaktiviteterne. Primo 2009 havde vi 1,36 RGU pr. linje, ultimo 2010 var tallet steget til 1,43 RGU pr. linje. Vækstmarkeder TDC fortsætter med at forstærke væksten inden for digitaltv og mobildata med investeringer i infrastruktur, innovation og markedsføring. I 2010 øgede vores samlede tvforretning (YouSee kabel-tv og TDC IP-tv) omsætningen organisk med 17%. TDC oplevede specielt en stor stigning i digitale tv-funktioner og on demand-tjenester - antallet af lejede film gennem vores video-on-demand-tjeneste for hele året steg med 217%. Inden for mobildata steg omsætningen som følge af fortsat vækst inden for mobilbredbånd (dongles) og dataforbrug via smartphones, og i sidste kvartal af 2010 udgjorde smartphones tæt på 70% af alle mobiltelefoner solgt i forretningsenheden Privat. De seneste investeringer i infrastruktur er en del af TDC s plan om at investere DKK 25 mia. i dansk infrastruktur frem mod Med dette omfattende mellemlangsigtede investeringsprogram vil vi fortsat kunne tilbyde vores danske kunder førende produktinnovationer og avancerede produkter af høj kvalitet. Det vil også være en væsentlig faktor til at understøtte den danske regerings ambitiøse plan om, at alle danske husstande i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s. TDC er klar til at fastholde sin rolle som rygraden i Danmarks kommunikationssamfund, der er blandt de mest avancerede og digitaliserede i verden. Fastholdelse af førende markedspositioner På det danske marked er konkurrencen på pris yderligere skærpet i TDC s stærke portefølje af brands har under disse betingelser vist sin styrke, idet det er lykkedes os at fastholde vores førende markedspositioner. Inden for I TDC Nordic var omsætnings- og EBITDA-væksten på sammenlignelig basis hhv. på 6,5% og 7,4% drevet af vores IP- VPN-, mobil- og systemintegratorforretninger samt fortsat forbedringer af driften. I Sverige, Finland og TDC Hosting gjorde vi betydelige fremskridt med at yderligere udvide vores rolle som leverandør til kunder i den offentlige sektor i hele Norden. Fokus på kunderne og en styrket organisation Vores bestræbelser på at styrke TDC s og YouSees kundeservice fundamentalt fortsætter igennem forbedringsprogrammet TAK. Der er gjort store fremskridt på mange områder, bl.a. med Fullrate og Telmore, der fortsat har de bedste kundetilfredshedsvurderinger på det danske telekommunikationsmarked. Der er dog stadig lang vej igen, og vi vil fortsat fokusere på vores processer, teknologiplatforme og 4

5 produkter for at sikre, at vi tilbyder vores kunder den oplevelse, som de med rette kan forvente af os har været et krævende år for TDC organisationen, et år hvor vi leverede særdeles gode resultater i et marked med store udfordringer og samtidig præsterede omfattende forbedringer af driften samt nåede betydelige finansielle milepæle, såsom vores solide investment grade rating. Disse resultater kan i høj grad tilskrives TDC s medarbejdere. Det er værd at bemærke, at medarbejdertilfredsheden i 2010 nåede det højeste niveau, siden tilfredshedsundersøgelsen blev introduceret i 2005 og vi vil fortsat stræbe efter hvert år at gøre det endnu bedre. Opnåelse af strategiske milepæle Sidst men ikke mindst lykkedes det i 2010 TDC at nå to betydelige strategiske milepæle. I oktober meddelte TDC frasalget af den schweiziske dattervirksomhed Sunrise og tilendebragte dermed den strategiske rejse mod at blive et teleselskab med nordisk fokus. Den 13. december solgte TDC s majoritetsaktionær NTC 210 millioner aktier i selskabet i en af de største aktietransaktioner i Europa i NTC reducerede således sin ejerandel i TDC til 59,1% og gjorde det muligt for flere hundrede institutionelle investorer i hele verden samt tusinder af danske private investorer at investere i selskabet. Henrik Poulsen Adm. Direktør og koncernchef TDC A/S For TDC bliver 2011 endnu et år med ufortrødent disciplineret fokus på forbedringer af driften, fortsatte investeringer i innovation, infrastruktur, brands og de medarbejdere, der tilsammen udgør TDC s stærke fundament, og ikke mindst at levere de resultater, vi har forpligtet os til over for vores aktionærer. 5

6 Årets hovedbegivenheder Udvalgte hovedtal Stabil omsætning, stærk indtjening og fremragende pengestrømme trods et udfordrende marked Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.888m, hvilket er en stigning på DKK 161m eller 5,9% sammenlignet med Stigningen kan henføres til forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer, som kun blev delvist opvejet af højere afskrivninger og amortiseringer. TDC Koncernens omsætning steg i 2010 med DKK 88m eller 0,3% til DKK m sammenlignet med Denne stigning kan primært henføres til vækst inden for tv og mobiltjenester i Danmark og vækst i TDC Nordic. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes en betydelig større efterspørgsel efter YouSees kabel-tv-suppleringstjenester og succesen med TDC's triple play-produkt, HomeTrio. Væksten inden for mobiltjenester kan henføres til såvel øget mobiltale og datatrafik som flere mobilbredbåndskunder. Omsætningen var endvidere gunstigt påvirket af valutakursudviklinger og nettoindvirkningen fra erhvervelser og frasalg. Uviklingen blev delvist opvejet af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne samt lavere omsætning fra indenlandske internet og netværk, hvilket kan henføres til den økonomiske nedgang og indførelsen af multimedieskatten. Indvirkningen fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR), samtrafik på fastnettet og international roaming havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen. Koncernens bruttoavance faldt i 2010 med DKK 215m eller 1,1% til DKK m sammenlignet med Faldet skyldtes primært faldende bruttoavance på fastnettelefoni samt internet og netværk, terminaludstyr og regulering af international roaming og samtrafik på fastnettet, som kun blev delvist opvejet af en stigning i indenlandske mobiltjenester og tv, samt vækst i TDC Nordic. Trods det udfordrende marked steg koncernens EBITDA med DKK 236m eller 2,2% til DKK m sammenlignet med Det medførte, at EBITDA-marginen blev forbedret med 0,8 procentpoint til 41,2% i EBITDA-væksten kan primært henføres til lavere personaleomkostninger og personalerelaterede omkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt erhvervelser, valutakursudviklinger og en positiv udvikling i pensionsindtægter fra de danske ydelsesbaserede pensionsordninger. Årets resultat inklusive særlige poster steg I 2010 med DKK 624m eller 26,2% til DKK 3.007m sammenlignet med 2009, hvilket kan henføres til gunstig indvirkning fra forbedret EBITDA, valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer. Dette blev delvist opvejet af højere amortisering af værdien af kundeforhold fra erhvervelser og højere omstruktureringsomkostninger under Særlige poster. Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 2,7% til DKK 7,238m primært pga. mere betalt selskabsskat sammenlignet med 2009, hvilket kun blev delvist opvejet af en yderst gunstige udvikling i nettodriftskapitalen. Det frie cash flow fra driften steg med 15,0% til DKK 7.437m, og cash conversion steg med 7,6 procentpoint til 69,0% i De væsentligste årsager til begge stigninger var hovedsageligt færre investeringer i materielle aktiver og den gunstige udvikling i nettodriftskapitalen. EFCF steg med DKK 89m eller 2,0% til DKK 4.515m, som også kan henføres til den positive ændring i nettodriftskapitalen på trods af en stigning i betalt selskabsskat i 2010 på DKK 1,1 mia. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 22,6 mia. ultimo 2010, hvilket var et fald på DKK 10,9 mia. sammenlignet med ultimo Den betydelige reduktion i gælden blev muliggjort af de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter samt den resterende del af provenuet fra frasalget af Sunrise efter aktietilbagekøbet på DKK 9,0 mia. i december I januar 2011 opnåede TDC en investment grade credit rating. Væsentlige koncernbegivenheder Generalforsamlinger og ændringer i bestyrelsen TDC s ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev gen- 6

7 valgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Søren Thorup Sørensen og Lars Rasmussen. I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra tre til otte til tre til ti, en ændring i antallet af suppleanter til bestyrelsen fra tre til otte til tre til ti og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra to til syv til to til otte. Endvidere blev det vedtaget at ændre aktiestørrelsen fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj Den 25. juni 2010 meddelte TDC, at Henrik Kraft, der har været suppleant for Oliver Haarmann siden marts 2008, er indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen i stedet for Oliver Haarmann. Oliver Haarman ønskede at fratræde som medlem af bestyrelsen. Den 22. november 2010 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling. De stillede forslag blev vedtaget herunder at: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til et maksimalt samlet beløb på DKK 9 mia. Bemyndigelsen i TDC s vedtægter til at udstede tegningsoptioner blev ændret vedrørende nogle spørgsmål af teknisk art. Vedtægterne blev ændret vedrørende aktiernes stykstørrelse som en konsekvens af stykstørrelsen med virkning fra 10. maj 2010 var blevet ændret fra en nominel værdi på DKK 5 til en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Vedtægterne blev ændret i overensstemmelse med den nye selskabslov. Jakob Kjellberg blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen for Henrik Kraft. I/S (DPTG) er involveret i. Sagen vedrørte fastsættelse af den mængde trafik, der overføres via det fiberoptiske NSL telekommunikationssystem i Polen. Kendelsen har tildelt DTPG I/S en kompensation på DKK 2,9 mia., hvoraf TDC A/S vil modtage DKK 0,7 mia. Efter skat udgør beløbet DKK 0,5 mia. TPSA har endnu ikke betalt det tildelte beløb, og DPTG har derfor anmodet om en erklæring om anerkendelse af voldgiftskendelsen den 15. november 2010 til byretten i Warszawa. DPTG har desuden indledt tvangsfuldbyrdelse i andre lande. Den 2. december 2010 ankede TPSA voldgiftskendelsen i Østrig. Den 31. december 2010 indgav DPTG sit modsvar til TPSA s anmodning om tilsidesættelse af voldgiftskendelsen. Ud over kravet om ikke afregnet trafikomsætning fra februar 1994 til midt juni 2004 har DTPG den 14. januar 2011 indgivet et krav mod TPSA om ikke afregnet trafikomsætning for perioden juni 2004 til januar Kravet inklusive renter udgør DKK 2,4 mia., hvoraf TDC's andel udgør DKK 0,6 mia. TDC forventer, at det kan tage adskillige år før tvisten om den ikke afregnede trafikomsætning for perioden juli 2004 til januar 2009 afgøres. TDC har endnu ikke indregnet den eventuelle indtægt pr. 31. december 2010, idet realiseringen af indtægten på nuværende tidspunkt ikke anses som så godt som sikker. Sunrise Den 9. april 2010 meddelte TDC og France Telecom, at selskaberne efter en confirmatory due dilligence-undersøgelse havde underskrevet en endelig aftale om at sammenlægge deres respektive dattervirksomheder i Schweiz, Sunrise Communications S.A. og Orange Communication S.A. Den 22. april 2010 meddelte TDC imidlertid, at de schweiziske konkurrencemyndigheder havde afvist transaktionen og derfor ville TDC og France Telecom vurdere deres potentielle muligheder. Voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. Den 3. september 2010 meddelte TDC, at en voldgiftsret i Wien havde afsagt kendelse i en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA), som TDC via sin ejerandel på 25% i selskabet Danish Polish Telecommunications Group Den 3. juni 2010 udsendte TDC en pressemeddelelse om, at France Telecom og TDC havde afsluttet en grundig analyse af deres muligheder. Som resultat af forbuddet mod fusionen besluttede selskaberne at opsige aftalen og trække den appel, der var indgivet til myndighederne, tilbage. 7

8 Den 17. september 2010 meddelte TDC, at det havde indgået en aktiekøbsaftale om frasalg af det 100% ejede schweiziske datterselskab Sunrise Communications AG til fonde rådgivet af kapitalfonden CVC Capital Partners til en samlet pris af CHF 3,3 mia. på kontant- og gældfri basis. Den 28. oktober 2010 meddelte TDC, at frasalget var gennemført. TDC meddelte endvidere, at salgssummen bl.a. ville kunne blive anvendt til at indfri gæld og tilbagekøbe aktier i selskabet. Et aktietilbagekøbsprogram ville kræve bemyndigelse fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 22. november Frasalget indbragte en gevinst efter skat på ca. DKK 786m, der indregnedes under Særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter i 4. kvartal Kreditvurdering Den 14. juni 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor s havde opgraderet kreditvurderingen af TDC til BB med positivt outlook fra BB- med positivt outlook. Desuden blev kreditvurderingen af TDC s sikrede lånefacilitet opgraderet til BBB- fra BB+, og TDC s EMTN-obligationer blev opgraderet til BB fra BB-. Den 14. december 2010 meddelte TDC, at Fitch Ratings havde opgraderet TDC s langsigtede kreditværdighed som udsteder (Issuer Default Rating (IDR)) til BBB fra BB og dets kortsigtede IDR til F3 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB+ fra BB+. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTNobligationer opgraderet til BBB fra BB. Den 16. december 2010 meddelte TDC, at Standard & Poor s havde opgraderet kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld til BBB fra BB og dets kortfristede gæld til A-2 fra B med stabilt outlook. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til BBB fra BBB-. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTN-obligationer opgraderet til BBB- fra BB. Den 20. januar 2011 meddelte TDC, at Moody s havde opgarderet TDC s langsigtede IDR kreditvurdering til Baa2 fra en corporate family rating på Ba1 og den kortsigtede kreditvurdering til Prime-2 fra Not Prime. Outlook blev vurderet stabilt. Kreditvurderingen af TDC s sikrede seniorlån blev opgraderet til Baa2 fra Ba1. Samtidig blev kreditvurderingen af TDC s EMTN-obligationer opgraderet til Baa2 fra Ba3. Opgraderingerne til investment grade skete efter gennemførelsen af frasalget af Sunrise og den efterfølgende indfrielse af gæld samt vedtagelsen af en ny finanspolitik om en gearing på maksimalt 2,1 af nettogælden i forhold til EBIT- DA, som blev offentliggjort i forbindelse med NTC s nyligt gennemførte reduktion af sit antal af aktier i TDC. Indfrielse af gæld Den 3. november meddelte TDC, at det den 12. november 2010 ville nedbringe udestående gæld i seniorlåneaftalen med ca. DKK 8,2 mia. Gældsindfrielsen skulle ske med provenuet fra frasalget af Sunrise Communications AG. Efter tilbagebetalingen udgjorde den udestående gæld i seniorlåneaftalen ca. DKK 17,9 mia. TDC s majoritetsaktionær Den 12. oktober 2010 meddelte TDC, at dets majoritetsaktionær NTC S.A. (det tidligere Angel Lux Common S.A.) havde informeret det om, at et konsortium af internationale og nordiske banker var blevet udpeget med henblik på at rådgive majoritetsaktionæren om den fortsatte gennemgang af strategiske alternativer for ejerskab af TDC. Den 12. november 2010 offentliggjorde TDC sin majoritetsaktionærs hensigt om at foretage et markedsudbud af eksisterende aktier til danske investorer og internationale, institutionelle investorer. Aktierne ville blive udbudt af NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (samlet de Sælgende Aktionærer eller NTC ). TDC udsendte endvidere et dokument, der indeholdt nærmere oplysninger om TDC. Dokumentet havde til formål at give aktionærerne og andre investorer detaljerede oplysninger om TDC. Dokumentet anførte, at bestyrelsen havde til hensigt at fremsætte et forholdsmæssigt tilbud om aktietilbagekøb for op til DKK 9 mia. Tilbudskursen i aktietilbagekøbet ville svare til udbudskursen I det eventuelle markedsudbud, der blev offentliggjort den samme dag af TDC s majoritetsaktionær NTC. Betingelserne for det eventuelle aktietilbagekøb skulle fastlægges af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 8

9 Den 25. november 2010 offentliggjorde TDC NTC s beslutning om at foretage et markedsudbud af 210 millioner eksisterende aktier (før evt. udnyttelse af en overtildelingsoption på yderligere 31,5 millioner udbudte aktier) i TDC á nominelt DKK 1 hver til danske investorer og internationale, institutionelle investorer. Den 6. december 2010 meddelte TDC, at selskabet var blevet informeret af NTC, at NTC s offentlige udbud af aktier i TDC til private investorer i Danmark for individuelle ordrer til og med DKK 3 millioner ville blive lukket mandag den 6. december 2010 kl Den 9. december 2010 meddelte TDC, at udbudsperioden var afsluttet. Den endelige udbudskurs og anden udbudsstatistik blev som følger: Udbudskurs pr. Udbudt Aktie DKK 51,00 Den 13. december 2010 meddelte TDC, at NTC havde gennemført sit Udbud af Udbudte Aktier i TDC beskrevet i udbudsdokumentet, der blev offentliggjort den 25. november Afregning og afvikling fandt sted den 13. december Den 14. januar 2011 meddelte TDC, at stabiliseringsperioden i forlængelse af NTC s offentlige udbud af aktier i TDC var udløbet. Morgan Stanley & Co. International plc., der på vegne af udbudsbankerne havde fungeret som stabiliseringsagent i forbindelse med udbuddet og i perioden fra 9. december 2010 til 7. januar 2011 havde gennemført en række stabiliseringshandler i aktierne, meddelte samtidig TDC at de ikke ville udnytte sin overallokeringsret og aktier i TDC som tidligere var blevet leveret til Morgan Stanley & Co. International plc som led i en aktielånaftale ville således blive returneret til NTC. Samlet antal Udbudte Aktier udbudt i Udbuddet (forudsat at Overallokeringsretten ikke udnyttes) Samlet antal Overallokeringsaktier Udbyttepolitik Bestyrelsen forventer ikke at indstille, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2010 efter aktietilbagekøbet i december Markedsværdi af TDC ved Udbudskursen DKK m Anslået brutttoprovenu til TDC DKK 0 Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet) DKK m Anslået bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud) DKK m Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten ikke blev udnyttet), 59,1% For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik for efterfølgende år med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse. Procentdel af den udestående aktiekapital, der tilsammen ejedes af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet og Aktietilbagekøbet (forudsat at Overallokeringsretten blev udnyttet fuldt ud), 55,4%. På nuværende tidspunkt ejer NTC 59,1% af TDC. 9

10 TDC Årsrapport 2010 TDC kort fortalt Profil TDC er den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder i hvert af de store segmenter fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltelefoni, mobilbredbånd og betalings-tv samt det voksende multiplaysegment. Det er lykkedes TDC at forsvare eller endda øge sin position som markedsleder gennem årene, og TDC har større markedsandele på både betalings-tv-markedet og bredbåndsmarkedet end de virksomheder, TDC normalt sammenligner sig med i Europa og Norden. Dette er opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem en ubestridt position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet (GSM, UMTS og LTE). TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked. 10

11 Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande og udfordre de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger. Organisation og brands TDC har en kundefokuseret organisationsstruktur med fem forretningsenheder og en fælles hovedkontorfunktion for at understrege sit fokus på kundetyper og deres behov. Ud fra en multibrandstrategi baseret på differentierede brands som TDC, Fullrate, Telmore, M1 og YouSee spænder TDC s produkter over alle kerneproduktsegmenter inden for telekommunikation i Danmark med priser lige fra no frills til premium. I hvert af disse markedssegmenter har TDC opnået stort brandkendskab og distribuerer sine produkter gennem et omfattende distributionsnet, herunder TDC s egne butikker, forhandlernet, account managers, callcentre og websites. 11

12 Infrastruktur Udbredelsen af bredbånd i Danmark er den højeste i verden. 74% af alle husstande og virksomheder abonnerer på bredbånd enten gennem xdsl, koaksialkabler, fibernet eller anden accessteknologi. Som førsteoperatør i Danmark er TDC stolt over at have medvirket til at opbygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur og derved have bidraget til Danmarks ledende position. TDC ejer, driver og investerer fortsat løbende i en moderne og vidtspændende infrastruktur af høj kvalitet omfattende alle de vigtigste accessteknologier i et omfang, der overgår de virksomheder, som TDC normalt sammenligner sig med. Med TDC s fastnet, herunder kabelnet og fibernet, kan næsten alle danske husstande, foruden fastnettelefoni, modtage bredbånd med hastigheder på over 512 kbit/s. Langt de fleste danske husstande kan modtage bredbånd ved hastigheder på op til 20 Mbit/s samt triple play-tjenester (kombinationstjeneste af telefoni, internet og tv over samme accessforbindelse), og hastigheder på op til 50 og endda 100 Mbit/s er vidt tilgængelige. På nuværende tidspunkt dækker TDC s mobilnet så godt som hele befolkningen med 2G (GSM) og EDGE, 94% af befolkningen har 3G-dækning (UMTS), og udrulningen af HSDPA fortsætter, hvilket vil muliggøre downloadhastigheder på op til 42 Mbit/s. Endvidere er TDC i gang med at udrulle 4G (LTE) på basis af sin nyligt erhvervede 2,5GHzlicens. Ved udgangen af 2010 var dækning med 4G til stede i Danmarks seks største byer, hvilket følges op af en kommerciel lancering af produkter og tjenester i første halvdel af Mobilnet, dækning af befolkningen (Ultimo 2010) 1 GSM EDGE 3G HSDPA LTE/4G 14,4 Mbit/s 42 Mbit/s 99% 99% 94% 2 35% 15% 8% 1 Baseret på nominel installeret hastighed og på estimeret udrulning af TDC s mobilnet. 2 Baseret på UMTS-licenskrav. Fastnet, dækning af husstande (Ultimo 2010) Triple play std. def. Bredbånd 20 Mbit/s Bredbånd 50 Mbit/s Bredbånd 100 Mbit/s 1 xdsl 83% 75% 25% - Fiber 2 4% 4% 4% 4% Koaksial 53% 53% 39% 39% I alt 90% 87% 3 55% 41% 1 Platformshastighed, kommercielle produkter endnu ikke lanceret. 2 Inklusiv erhvervelsen af DONG Energy s fibernet. 3 Varierende hastigheder ikke garanterede hastigheder. Oplysningerne er baseret på en række danske husstande, hvor en husstand defineres som en privatbolig, der er registreret i BBR, uanset om den er beboet. Sommerhuse er ikke inkluderet. 12

13 Kunder TDC Koncernen betjente 8,9m kundeforhold ved udgangen af 2010, heraf 0,2m inden for pan-nordiske aktiviteter. En kunde kan abonnere på flere forskellige produkter, f.eks. triple play-tjenester, og repræsenterer således flere omsætningsgenererende enheder (RGU er, Revenue Generating Units). Medarbejdere TDC Koncernen havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2010, heraf i Danmark. I de senere år har TDC reduceret sine medarbejderomkostninger væsentligt og samtidigt opnået øget medarbejdereffektivitet. Disse reduktioner er mulige og nødvendige på grund af tab af kobberlinjer, lavere fejlrater hvor tiden anvendt til fejlretning er faldet med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 12% siden 2007, færre opkald til kundecentre, konsolidering af lokationer og en stigning i den generelle produktivitet. Kundeforhold, Danmark Kundeforhold, Norden Mobilt jenest er 42% Fast net t elef oni 34% Mobilt jenest er 29% Fast net t elef oni 21% Andre 3% Tv 17% Int ernet og net værk 17% Int ernet og net værk 37% 13

14 Omsætning TDC Koncernens omsætning udgjorde i alt DKK 26,2 mia. i De største dele af omsætningen kommer fra mobiltjenester samt internet og netværk og med henholdsvis fastnettelefoni og tv som tredjestørste og fjerdestørste bidragsydere. På tværs af disse segmenter genererede aktiviteter i de øvrige nordiske lande omsætning på DKK 2.086m (TDC Sverige), DKK 1.044m (TDC Norge) og DKK 727m (TDC Finland). Markedsandele Det er lykkedes TDC at konsolidere sig som markedsførende inden for de vigtigste segmenter: fastnetbredbånd og mobiltelefoni samt fastnettelefoni og mobilbredbånd. Lige så vigtigt har koncernen været i stand til stadigt at forbedre eller forsvare sin markedsposition i vækstmarkederne specielt inden for mobilbredbånd, hvor TDC i 2010 blev markedsførende ved at tilbyde attraktive produkter og veludbygget infrastruktur. På betalings-tv-markedet har TDC øget sin førerposition med innovative digitale tv-produkter. I det nye multiplaysegment er TDC førende i triple playmarkedet. Populære, innovative produkter TDC bestræber sig på at forny og forudse kundebehov med henblik på løbende at udvide den danske befolknings muligheder for kommunikation og underholdning på såvel massemarkedet som i nicher med skræddersyede tilbud. TDC anvender desuden i stigende grad sin nuværende infrastruktur til at udbyde værdiforøgende tjenester. Nylige eksempler på succesfulde produktlanceringer omfatter: YouSee Plus - et værdiforøgende tillægsprodukt til digital-tv med funktionaliteter som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner (PVR), HDTV og tv-arkiv indeholdende de foregående 30 dages udsendelser. Med featuren Cinema (video-on-demand) kan kunderne leje film (ca titler og stigende) i deres hjem i samarbejde med Hollywoods førende studier, der omfatter mere end 90% af omsætningen på det nordamerikanske filmmarked. Mange film er tilgængelige via Cinema, når de udsendes på DVD, eller, i nogle tilfælde, samtidig med biografpremierer. Fremover vil der i stigende grad blive satset på frigivelser samtidig med biografpremierer. HomeTrio - en multiplayløsning bestående af bredbånd, VoIP/PSTN og digital-tv. Ligesom YouSee Plus tilbyder produktet features som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner, filmleje og valgfri ekstra kanaler og HDTV. En erhvervsversion med professionel sikkerhed, service og features er også tilgængelig. Omsætning, TDC Koncernen Markedsandele, Danmark Fast net t elef oni 22% 90% 80% 73% 70% 60% 55% 61% 63% Andre, inkl. elimineringer 11% Mobility services 28% 50% 40% 30% 33% 42% 20% Tv 10% 11% Int ernet og net værk 28% 0% Mobilbredbnd Mobiltelefoni Betalings-tv Fastnetbredbnd (xdsl/koaksial/ vrige) Triple play Fastnettelefoni (PSTN/ISDN/VoIP) 14

15 TDC Play - en banebrydende og prisvindende tjeneste, der giver mobil- og bredbåndskunder adgang til mere end 10 millioner musikfiler uden tillægsafgift. For tiden downloades eller streames mere end 10 millioner musiknumre pr. måned, og der er downloadet mere end 250 millioner musiknumre siden lanceringen af TDC Play. 'TDC til TDC' - et tillægsprodukt, der giver private mobilkunder mulighed for at ringe til de 1,9 millioner andre TDC-mobilkunder til en fast månedlig pris. Produktet, som har til hensigt at øge kundefastholdelsen, er meget populært. TDC HomeDisk - en backupløsning, der spejler kundernes lokalindhold til TDC s servere og muliggør fjerntilgang. TDC Scale - et professionelt og fleksibelt omstillingsanlæg til erhvervskunder, som håndterer alle opkald og tildeler et enkelt telefonnummer til hver medarbejder. TDC PrivatAlarm - en overvågnings- og alarmtjeneste der giver øget sikkerhed i hjemmet. Web-tv - gør det muligt for kunder at se tv og video-ondemand på deres pc er. Levering af bedre kundeoplevelser er en topprioritet TDC s program TAK (Tag Ansvar for Kunden) omfatter alle forretningsenheder og fokuserer klart på at forbedre kundeservice. Siden iværksættelsen af den pågående forbedring er den samlede kundetilfredshed væsentligt forbedret til det bedste resultat i fire år, og antallet af klager er næsten halveret. Forbedringerne er sket som følge af lavere fejlrater, nedsættelser af ventetiden for fejlhåndtering og leveringstider samt intens fokusering på at gøre det rigtigt første gang i al kontakt med kunderne. Kundetilfredsheden skal dog stadig forbedres, og TDC er fast besluttet på at beholde kundetilfredsheden øverst på koncernens dagsorden i de kommende år. Lønsomhed Gennem disciplinerede handlinger og fokusering på effektivitet har TDC, på trods af den vanskelige økonomiske situation i de senere år, fremvist stigende lønsomhed. Koncernens seneste EBITDA-margin på 41,2% er mellem de højeste marginer blandt de europæiske teleselskaber, TDC normalt sammenligner sig med. Ambition og strategi Det er TDC s ambition at blive den stærkeste førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. Denne ambition skal opnås gennem en strategi, der er forankret i: ledende markedspositioner på tværs af alle segmenter i det danske marked ubestridte platforme for teknologi og brands i det danske marked stærke positioner som udfordrer i de nordiske markeder et vedvarende fokus på udbud af telefoni, internet, tv, datakommunikation, hosting og integrationsløsninger samt relateret indhold og tjenester Ambitionen skal opfyldes i en kontekst, der rummer flere væsentlige muligheder og udfordringer. Væsentlige muligheder: stigende efterspørgsel efter mobilbredbånd og smartphones driver vækst inden for mobildata stærkt positioneret til at nyde godt af fortsat opsalg og øgede on demand-tjenester inden for betalings-tv øget brug af multiplayløsninger på markedet for privatkunder mulighed for at drage fordel af de voksende no frillsmobil- og bredbåndsmarkeder gennem TDC s førende no frills-brands til privatkunder muligheder for øget krydssalg og kundeloyalitet i alle kunderelationer 15

16 stigende tendens væk fra standardtilbud til integrerede, værdiforøgende løsninger på erhvervsmarkedet mulighed for at udnytte TDC s stærke position som udfordrer med henblik på at øge tilstedeværelsen på de nordiske erhvervsmarkeder Transformationsprioriteter 1. Kundetilfredshed TDC vil fortsat søge at forbedre kundetilfredsheden gennem koncernens TAK-program. Væsentlige udfordringer: migrering fra traditionel fastnettelefoni (PSTN) til VoIP og mobiltelefoni markederne for mobiltelefoni og mobilbredbånd, der er ved at modnes stigende konkurrence og prispres på mobilmarkedet aktører der udfordrer de traditionelle værdikæder for mobiltelefoni og tv øget konkurrence på erhvervsmarkedet fortsat pris- og adgangsregulering Strategiske prioriteter For at opfylde ambitionen i 2012 og tage fat på de udfordringer og muligheder, der er nævnt ovenfor, har TDC opstillet ti strategiske prioriteter. De første fem strategiske prioriteter skal understøtte TDC s løbende transformation som selskab, mens de sidste fem strategiske prioriteter skal forstærketdc s innovations- og markedsføringstiltag yderligere. 2. Genopbygning af adfærd og kultur TDC vil revitalisere sin organisation nedefra gennem iværksættelse af TDC 2.0 et transformationsprojekt til genopbygning af koncernens adfærd og kultur med formål at skabe bedre resultater samt øget produktivitet og medarbejdertilfredshed. 3. Fleksibel og effektiv organisation TDC vil foretage en grundlæggende gennemgang af sin driftsmodel gennem TDC Pro et projekt, der har til formål at øge effektiviteten, forenkle produktionen, reducere leveringstider, styrke samarbejdet på tværs af alle funktioner og undersøge mulighederne for outsourcing. 4. Forbedrede it-værktøjer TDC vil forbedre sine it-værktøjer gennem en række stjerneprojekter, der skal skabe en forbedret og mere enkel itarkitektur. 5. Stram økonomisk styring TDC vil opretholde streng økonomisk styring for at sikre en positiv og forudsigelig pengestrøm og attraktive afkast for aktionærerne gennem fortsat fokus på omkostnings- og capex-effektivitet Telefonitjenester introduceres i Danmark. Staten overtager kontrollen med sektoren og uddeler koncessioner til en række selskaber. Der er tre regionale operatører tilbage. Der oprettes et enkelt nationalt teleselskab. 16

17 Innovations- og markedsføringsprioriteter 6. Fastholdelse af fastnetkunder I erhvervsmarkedet vil TDC reducere tabet af kobberlinjer ved at tilbyde alternative fastnetløsninger som f.eks. Scale. I markedet for privatkunder vil TDC tilstræbe at reducere afgangen ved hjælp af fastpris-takserede PSTN- og multiplayprodukter, værdiskabende tjenester og Home Entertainment. 7. Vækst fra mobiltjenester I privatkundemarkedet vil TDC styrke sin position inden for mobilbredbånd gennem værdiskabende tjenester, det nye 4G-net og M1 på no frills-online-markedet. I erhvervsmarkedet vil TDC tilbyde tjenester som mobilbetaling og alarmkommunikation og udvide dækningen for 4G og datakommunikation i byer og i områder med megen trafik. 9. Vækst inden for erhvervsløsninger TDC vil skabe vækst inden for segmentet erhvervsløsninger ved i stigende grad at tilbyde integrerede løsninger og værdiskabende tjenester i TDC Erhverv samt skabe øget vækst inden for mobiltelefoni, IP-VPN og TDC Hosting i TDC Nordics erhvervsmarkeder. 10. Forbedrede salgskanaler TDC vil fortsat forbedre sine salgskanaler for at skabe bedre adgang til markeder og kunder gennem tiltag som forbedret funktionalitet af vores onlineplatforme, styrkelse af partnerkanaler og ved at åbne TDC-butikker i nye områder. 8. Tv overalt TDC vil fortsætte med at forny YouSees tv-udbud og opfylde kundernes behov ved at øge udbuddet af a la carte - tilbud og forbedre de digitale tjenester, f.eks. med bedre aftaler med de store indholdsleverandører Sektoren liberaliseres ved, at staten sælger sine aktier ved danske og udenlandske aktieemissioner. Hovedaktionærerne omfatter Ameritech (efterfølgende erhvervet af SBC i 1999). Et offentligt tilbud resulterer i en ny hovedaktionær: Nordic Telephone Company (NTC), der er kontrolleret af investeringsfonde, der hver især rådgives eller direkte/indirekte styres af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited NTC gennemfører sit markedsudbud af eksisterende aktier og reducerer sin ejerandel til 59,1. 17

18 TDC s udvikling siden 2006 TDC og telebranchen har i de senere år oplevet store forandringer med hensyn til teknologi, konkurrence, kundernes behov samt regulering. TDC har tilpasset sig disse ændringer ved at udvikle sig til en geografisk mere fokuseret, betydeligt mere effektiv og kommercielt dreven operatør med telenet i verdensklasse, et meget alsidigt produktsortiment, stærk positiv fremdrift og en klar strategisk vision. TDC er midt i en forandringsproces, men er samtidig godt rustet til at gribe de udfordringer, der måtte opstå i de kommende år. NTC s ejerskab i TDC I januar 2006 erhvervede Nordic Telephone Company ApS (NTC), et selskab der er kontrolleret af investeringsfonde, 87,9% af aktierne i TDC. Derefter kom der yderligere gang i TDC s udvikling med iværksættelse af en række initiativer, der omfattede: Reorganisering og styrkelse af ledelsen Geografisk fokuseret portefølje og nordisk strategi Operationel optimering Kommerciel optimering Infrastruktur i verdensklasse Forbedret markedsposition øverste ledelse betydeligt samt øget sit fokus på præstationsledelse og introduceret incitatmentsprogrammer for yderligere at forbedre performance. Fokuseret portefølje og nordisk strategi Til trods for, at TDC s helt eller delvist ejede europæiske teledatterselskaber og udenlandske forretninger bidrog med næsten 50% af omsætningen og 29% af det samlede EBIT- DA i 2005, var der ingen eller begrænsede synergier i forhold til den nordiske kerneforretning. Derfor indførte TDC i 2006 en strategi, hvor kerneområderne var i centrum, med henblik på at gøre TDC til en klar og fokuseret leder i Norden. Dernæst begyndte TDC at frasælge de aktiver, der ikke var kerneaktiver. Sideløbende har TDC styrket sin position i Danmark gennem markedskonsolidering på hjemmemarkedet og har erhvervet en række komplementerende operatører af net og tjenesteudbydere i Danmark. Dette har givet TDC en meget stærk platform til at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. I 2010 gennemførte TDC processen ved frasalg af Sunrise i Schweiz, hvilket yderligere styrkede TDC s platform og dermed muligheden for at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. Som følge af frasalg af forretningsaktiviteter uden for Norden faldt TDC s omsætning til DKK 26,2 mia. i 2010 fra DKK 47,4 mia. i Baseret på regnskabspraksis gældende på tidspunktet samt før dekonsolideringer. I december 2010 gennemførte NTC et markedsudbud af eksisterende aktier til danske private investorer og danske og udenlandske institutionelle investorer. Med det gennemførte udbud realiserede NTC en del af sin investering i TDC ved at reducere sin ejerandel til 59,1%, og TDC udvidede sin aktionærbase. Efter udbuddet er NTC fortsat den største aktionær i TDC. I forbindelse med udbuddet gennemførte TDC også et aktietilbagekøb. Reorganisering og styrkelse af ledelsen TDC har truffet en række foranstaltninger for at ændre organisationen fra at være produkt- og teknologiorienteret til at være mere kundefokuseret for dermed at optimere salgskanalerne samt muliggøre krydssalg og kombinationssalg. TDC s forretning er i dag organiseret i fem forretningsenheder Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic, Operations & Wholesale og YouSee. TDC har endvidere styrket sin Udenlandske frasalg Sunrise, Schweiz (2010) Invitel, Ungarn (2009) Polkomtel, Polen (2008) One, Østrig (2007) Talkline, Tyskland (2007) Bité, Letland & Litauen (2007) 18

19 1 I 2007 erhvervede HTCC Invitel og Memorex. I 2008 blev Invitel den fortsættende virksomhed. Frasalg af aktiver uden for kerneområdet og outsourcing i Danmark Salg af satellitforretningen (2009) Delvist salg af Connect Partner, Danmark (2008) Outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder (2008) Salg af International Carrier Services (2008) Salg af TDC Produktion (2008) Salg af Business Phone (2008) Salg af Uppsala Stadsnät (2008) Outsourcing af driften af mobilnettet til Ericsson (2008) Salg og tilbageleasing af ejendomme ( ) Outsourcing af it-tjenester ( ) Markedskonsolidering i Danmark Nakskov Fællesantenne (2010) Nordit (2010) AinaCom s fibernet (2010) Unotel (2010) M1 (2010) DONG Energy s fibernet (2009) A+ (2009) Fullrate (2009) Køge Bynet (2008) Guldborgsund Bynet (2008) 19

20 Antal ansatte i TDC Koncernen Fuldtidsbeskæftigede (FTE) Operationel optimering Som en del af strategien har TDC implementeret et detaljeret værdiskabelsesprogram for at effektivisere driften og reducere omkostningerne. Dette har blandt andet omfattet fjernelse af dobbeltfunktioner i hovedkontoret og forretningsenheder, en konsolidering af callcentre fra 14 til 4 lokationer, outsourcing af processer, der ligger uden for kerneområderne herunder it, samt lavere lokaleomkostninger gennem fysisk konsolidering og salg af bygninger. Disse og andre initiativer vedrørende medarbejdere, telenet, it, markedsføring og kundeservice har reduceret driftsomkostningerne med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 3,5% fra ultimo 2005 til ultimo Kombineret med strategibeslutningen om igen at fokusere forretningen på de nordiske kernemarkeder har dette også medført et væsentligt reduceret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ultimo 2010 havde TDC Koncernen færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo I den samme periode er medarbejdertilfredsheden steget fra 67/100 til 77/100. optimeret sit equity free cash flow blandt andet ved EBITDAvækst og forbedringer af nettodriftskapitalen gennem ændrede faktureringscyklusser, forlængede betalingsbetingelser til leverandører samt forbedret varelagerhåndtering. EBITDA-margin, TDC Koncernen, ,0% 41,2% 40,4% 40,0% TDC har væsentligt forbedret sine marginer ved at styrke produkter med høje avancer og samtidig eliminere eller nedtone produkter med lave avancer og har forbedret sit afkast af den investerede kapital. For at optimere forretningen har TDC i løbet af de sidste fem år outsourcet itaktiviteter samt planlægning, etablering og drift af mobilnettet. På trods af høje anlægsinvesteringer, styret af en nøje prioritering, har TDC i løbet af de seneste år betydeligt 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 37,4% 34,5% 33,5% Før f usion med NTC Ef t er f usion med NTC 20

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Solide resultater i udfordrende markeder

Solide resultater i udfordrende markeder Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier

15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier UDBUDSDOKUMENT 15NOV201009140645 TDC A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14773908) Udbud af 210.000.000 stk. Udbudte Aktier Dette udbudsdokument vedrører et udbud ( Udbuddet ) af 210.000.000 stk. aktier

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1

Årsrapport. TDC Årsrapport 2015 1 Årsrapport 2015 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Selskabsmeddelelse nr. 13-2008 11. juni 2008 Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Danware har indgået aftale med GenevaLogic om køb af alle aktier i selskabet.

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere