Fokus på effektiv flådeledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på effektiv flådeledelse"

Transkript

1 Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4 Nye skibe i egenflåden Side 6-7 NORDEN bedst i Norden Side 8 Anne Mettes vindue mod verden Side 10-11

2 2 NORDEN news sommer 2009 NORDENkalender 26. juni 2009 Navngivning af Handysize produkttanksskib, tdw, Guangzhou Shipyard International Co. Ltd., Kina. Levering 15. juli august 2009 Delårsrapport 1. halvår Informationsmøder i Hellerup august 2009 Roadshow med Nordea Bank og Danske Bank præsentation af 1. halvår september 2009 Deltagelse i Nordea Markets Transport Seminar, København september 2009 Deltagelse i Jefferies Shipping Seminar, New York. 16. september 2009 Navngivning og levering af Handymax tørlastskib, tdw, Mitsui Engineering Shipyard, Japan. 21. september 2009 Deltagelse i Carnegie Large Cap Seminar, København. Forsidefoto Stævnen ned over bulpen på NORD GOODWILL under skibets jomfrurejse. Foto: Erik Carlsen, Teknisk Afdeling. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Redaktion: Corporate Communications Artikler: Bottomline Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Viljen til at drive NORDEN fremad Forleden sluttede vores Tørlastafdeling et Panamaxskib ud på et 6-måneders certeparti til USD om dagen. For blot nogle måneder siden havde vi næppe fået mere end USD om dagen ved en sådan aftale. Og vi behøver ikke gå længere tilbage end til de sidste måneder af 2008 for at finde tidspunkter, hvor det var umuligt at lave et 6-måneders certeparti, der økonomisk gav mening. Eksemplet viser meget godt, hvor volatilt tørlastmarkedet har været og stadig er. I skrivende stund i slutningen af juni er spotmarkedet i tørlast fortsat på et meget højt niveau, mens der i produkttankmarkedet endnu ikke har været vedholdende forbedringer i forhold til den nedtur, der rigtig tog fart i april måned. Jeg bliver ofte spurgt, om jeg er optimist om jeg tror, at tørlastmarkedet holder, eller om vi tilmed står på tærsklen til den nye super-cyklus, som enkelte allerede er begyndt at tale om. Modsat bliver jeg ligeså tit spurgt, om jeg er pessimist altså om jeg tror på en korrektion i nedadgående retning. Jeg plejer hertil at svare, at jeg hverken er optimist eller pessimist, men realist. Og med til realismen hører, at selvom vi selvfølgelig glæder os over de positive tegn, vi ser i f.eks. stålindustrien i Kina, så er der fortsat grund til forsigtighed, eftersom ordrebogen af nye skibe fortsat er meget stor og store dele af verdensøkonomien er i recession. Så markedet vil formentlig også fremover være både udfordrende og volatilt, men det vi glæder os mest over er, at vi i NORDEN har forberedt os godt på den situation. Finansielt står vi stærkere end nogensinde med over USD 850 mio. i kontanter. Med de penge kan vi næsten dække alle forpligtelser på vores nybygningsprogram til Vi har effektivt dækket 100% af kapaciteten i Tørlastafdelingen af i år og vi ligger pænt til i 2010 med en afdækning på over 40%. Også Tankafdelingen har dækket sig godt af med 46% for resten af 2009 og 37% for Vi har ryddet godt og grundigt op i modpartsporteføljen i tørlast. Enkelte sager har vi desværre måttet sende i retten eller til voldgift, og andre sager har vi valgt at forlige. Og nok så vigtigt har vi bank under bordet ikke oplevet nye væsentlige problemer med modparter de seneste måneder. De gennemsnitlige omkostninger i flåden udvikler sig positivt og er på lang sigt meget konkurrencedygtige i både tørlast og tank. Sidst men ikke mindst har vi en stærk organisation med de rigtige kompetencer og viljen til at drive NORDEN fremad. Så når vi taler NORDENs fremtid er der god grund til optimisme. God sommer. Carsten Mortensen, CEO

3 NORDEN news sommer Fokus på effektiv flådeledelse Mens raterne er kommet under pres, har skibenes løbende omkostninger til bl.a. bunkers, reservedele og proviant ikke ændret sig tilsvarende. Systematisk benchmarking og forsøg med outsourcing skal være med til at sikre effektiv flådeledelse, forøget skalerbarhed og lave omkostninger Evnen til effektiv flådeledelse er en vigtig konkurrenceparameter i det nuværende marked og vil måske i endnu højere grad blive det i fremtiden, siger Senior Vice President Lars Lundegaard, leder af Teknisk Afdeling, der bl.a. står for bemanding, indkøb, sikkerhed og miljø på NORDENs egne skibe. Udfordringen for NORDEN består i at forene lavere omkostninger med uændret høj fokus på sikkerhed, miljø og kvalitet. Det lyder måske umiddelbart uforeneligt, men det er det faktisk ikke, hvis vi anvender vores viden om best practices på tværs af skibene, lærer af vores konkurrenter og leverandører og i øvrigt bruger almindelig sund fornuft i hverdagen, siger Lars Lundegaard. Systematisk benchmarking For at sikre maksimal effektivitet til lands og til vands indledte Teknisk Afdeling ved årsskiftet en systematisk benchmarking af skibe- NORDENs skibe tager typisk proviant ombord 8-10 gange årligt. Madvarer med kort holdbarhed købes løbende ved havnebesøg Forsøg med outsourcing Proviant Bedre og sundere mad samt optimal styring og indkøb af proviant på skibene. Det er målet med et forsøg med outsourcing, hvor et eksternt cateringfirma står for indkøb og styring af proviant på tre skibe i minimum tre måneder. Forsøget blev indledt 1. april Cateringfirmaet GARRETS assisterer kokken og skibsføreren med bestillinger og indkøb af proviant samt lagerstyring. Forsøget indebærer også besøg på skibene, formidling af viden om ernæring og hjælp til bedre planlægning af menuer. Teknisk management Teknisk Afdeling har indledt forsøg med outsourcing af teknisk management af to skibe. Målet er at kunne sammenligne omkostninger og styringsværktøjer samt organisering af dialog og dokumentation mellem skib og land hos NORDEN og hos en alternativ leverandør. Forsøget gælder alle dele af skibenes drift: Bemanding, indkøb, vedligeholdelse, sikkerhed, miljøtiltag mm., og det kører foreløbig i et år. I marts 2009 overtog V.Ships den tekniske ledelse af det første skib, Handymax tørlastskibet NORD MARU, og i juli 2009 overtager firmaet den tekniske ledelse af det næste, det nybyggede Handysize tørlastskib NORD SHANGHAI. Fuldt implementeret vil det sikre, at NORDEN kontinuerligt driver skibene omkostningseffektivt og lige så vigtigt vil det give en forøget skalerbarhed i flådedriften, således at Rederiet med den rigtige partner kan udvide flåden på kort tid ved behov.

4 4 NORDEN news sommer 2009 Bedre og sundere mad samt optimal styring og indkøb af proviant er målene med et forsøg med outsourcing. (Arkivfoto) Vi vil være blandt de bedste både på omkostninger og på kvalitet, siger Lars Lundegaard nes omkostninger og en gennemgang af afdelingens egne processer. Oven i en i forvejen høj konstant fokus på omkostninger har det bl.a. ført til, at der er sat ekstra spot på omkostninger til reservedele, proviant og overtidsbetaling. Samtidig gennemfører Teknisk Afdeling en omfattende ekstern benchmarking af omkostninger, processer og værktøjer gennem forsøg med outsourcing af tre skibes proviantindkøb og generel teknisk ledelse af to skibe. Gennemsigtighed Målet er at skabe gennemsigtighed i vores omkostninger og performance, så det er muligt at se, hvordan det enkelte skib performer i forhold til andre skibe eller konkurrenter. De første resultater kan allerede læses kontant på bundlinjen i form af bl.a. mindre spild af fødevarer, færre indkøb af reservedele til lager og reducerede omkostninger til overtidsbetaling, fortæller Lars Lundegaard. Bred læringsproces På den lidt længere bane kan forsøgene med outsourcing lære os, hvor og hvordan vi eventuelt kan forbedre os yderligere. Vi vil også kunne se, hvor vi er best-in-class og med fordel kan fastholde og udbygge vores måde at gøre tingene på. Øvelsen er andet og mere end bare en smal her-og-nu sammenligning af omkostninger. Det er en bred og langsigtet læringsproces, hvor vi både ser på omkostninger og interne processer og systemer, og hvor vi identificerer og tilegner os de procedurer og løsninger fra andre organisationer, der vil kunne løfte vores resultater. Benchmarkingen begyndte i virke- ligheden allerede, da vi skulle udvælge de rette samarbejdspartnere til forsøgene med outsourcing, for vi havde inviteret adskillige parter til at byde på opgaverne, og vi skulle derfor vurdere, hvem der på udvalgte nøgleområder var best-in-class. Det var meget lærerigt, siger Lars Lundegaard. Ud af boksen Forsøgene med outsourcing har kun været i gang en kort periode, men foreløbige resultater peger på, at der er mulighed for forbedringer på nogle områder, og at NORDEN befinder sig helt i top på andre felter. Tilbagemeldingerne fra skibene har indtil nu stort set kun været positive. Det er meget vigtigt at få ideer fra skibene til effektiviseringer og forbedringer, så der sker en tæt udveksling af erfaringer mellem skibene indbyrdes, og at vi fælles tænker ud af boksen, siger Lars Lundegaard. Performance og benchmarking har blandt andet derfor stået højt på dagsordenen på NORDENs seneste officersseminarer i Manila og København, og der er også løbende fokus på området i nyhedsbrevet til skibene, ON BOARD Magazine. Vi bliver nødt til at være og vi vil være blandt de bedste både på omkostninger og på kvalitet, siger Lars Lundegaard. På jagt efter lavere omkostninger Indkøb med omhu Teknisk Afdeling har indført en række forskellige værktøjer og tjeklister til støtte for bestillingen af proviant til skibene. De skal sikre, at den aktuelle lagerbeholdning tages med i betragtning, at der ikke bestilles for store mængder fordærvelige fødevarer, og at der planlægges indkøb af proviant i forhold til priser i forskellige havne. Sideløbende har adskillige skibe indført nye rutiner og kontroller ombord, bl.a. en fælles ugentlig inspektion af proviantlageret, som foretages af skibsføreren og kokken. Det er en af måderne at holde fokus på at reducere fødevarespild. Need-to-have? For store beholdninger af reservedele binder kapital og forhindrer, at der kan indføres andre og/eller billigere løsninger. Teknisk Afdeling har derfor indført procedurer, som sikrer tilgængelig information fra skibets officerer om, hvad formålet med bestillingen af en reservedel er. Er den nødvendig her-og-nu, eller skal den på lager, og hvad er lagersituationen? Ved hvert indkøb skal det nøje overvejes, om der er behov for den enkelte skrue, bolt eller maskindel for at kunne drive skibet både sikkert og effektivt, eller om et indkøb evt. kan udskydes eller erstattes med en anden genstand. Undgå dyr overtid Den menige besætning får overtidsbetaling, når der gennemføres arbejder udenfor normal arbejdstid. For eksempel, når skibet ankommer til havn om natten, eller hvis der er hastende vedligeholdsarbejder inden ankomst. På dette område er det vanskeligt at fastlægge faste linjer for det rette niveau, da det afhænger af skibets last, rejsemønster og bemanding. Det er dog muligt at opnå betragtelige besparelser ved at stille sig spørgsmål som: Er der behov for, at arbejdsopgaven løses nu? Er den vigtig eller mindre vigtigt? Kan arbejdet udføres senere?

5 NORDEN news sommer Største nye lastekontrakt i 2009 Ved fremlæggelsen af rapporten for 1. kvartal kunne NORDEN oplyse, at Rederiet har indgået en 10-årig lastekontrakt på fragt af skærver fra canadiske Gaspe i provinsen Quebec til Cape Canaveral i Florida, USA. Målt i volumener er det den største nye lastekontrakt, som Tørlastafdelingen har indgået i Kunde og afskiber er den canadiske infrastrukturvirksomhed DJL Construction Co., og materialerne skal bruges under produktion af asfalt til anlæg af veje i USA. NORDEN vandt kontrakten i et udbud arrangeret af brokeren RS Platou. Logistisk passer aftalen godt ind i NORDENs trafikmønstre, for Rederiet har allerede en del Handymax skibe, som anløber Boston og New York, og det er nemt at sende disse skibe nordpå og ned til St. Lawrence flodens udmunding for at laste skærverne. Logistikken er god. Raterne er fornuftige. Og volumenerne er pænt store med mellem 4 og 6,3 mio. tons fragt i kontraktperioden. Men vi glæder os også over kontraktens løbetid. Der indgås ikke mange 10-årige aftaler i dagens markeder. Derfor bekræfter aftalen, at NORDEN har en ekstra fordel i usikre markeder, fordi kunder og brokere ved, at vi med vores finansielle styrke og tradition for langvarige partnerskaber kan levere også om 10 år, siger General Manager Thomas Jarde, leder af Tørlastafdelingens Handymax befragtningssektion. Boom i sukkereksport fra Brasilien til Indien Fejlslagen sukkerhøst i Indien giver boom i Brasiliens sukkereksport og åbner for nye opgaver til NORDEN NORDENs kontor i Rio de Janeiro har indgået en kontrakt om seks transporter af sukker fra Brasilien til Indien. Aftalen er indgået med Copersucar, Brasiliens største sukkereksportør, og gælder samlet ca mt. bulksukker. Det er første gang, kontoret i Rio de Janeiro indgår aftaler om transporter til Indien direkte med en toneangivende sukkereksportør. NORDEN har tidligere indgået kontrakter direkte med producenter om transporter til Mellemøsten. Brasilien er verdens største producent og eksportør af sukker. Brasilien stod i 2008 for godt en femtedel af verdens sukkerproduktion og op mod 40% af den globale sukkereksport. Indien hører også til blandt verdens største producenter og eksportører, men en fejlslagen sukkerhøst i 2008 betyder, at landet i 2009 og 2010 vil blive nettoimportør. En stor del af sukkeret mellem 1,5 og 2 mio. tons forventes at ville komme fra Brasilien. Prognoser fra det brasilianske konsulentfirma Datagro peger på en vækst i eksporten af sukker fra Brasilien på op mod 20% til 23,4 tons årligt på baggrund af 2009/2010 høsten. Tættere på producenter Vi har de seneste år transporteret en del sukker fra Brasilien til Sydøstasien, Mellemøsten og Sortehavet, siger Assistant Chartering Manager Christian Fossing Hansen fra kontoret i Rio de Janeiro. Aftalerne er dels indgået med aftagerne i modtagerlandene og dels med selskaber, der har specialiseret sig i at indkøbe sukkeret i producentlandet og videresælge det internationalt. Derfor er aftalen med Copersucar ekstra perspektivrig, fordi den bringer os tættere på producenterne. Det giver os en god platform de kommende år for at få del i det forventede boom i sukkereksporten fra Brasilien, siger Christian Fossing Hansen. Kul til Peru Kontoret i Rio har også for første gang indgået en aftale om transporter til Peru. NORDEN har i en årrække sejlet trekantssejlads med kul fra Colombia til Chile og salt fra Chile til østkysten af USA en rundtur på ca. 50 dage. Disse transporter er nu udvidet, så der også sejles kul fra Colombia til Peru. Aftalen faldt bl.a. på plads, fordi NORDEN har en moderne flåde, og fordi vi kunne tilbyde en fleksibel aftale i forhold til den ikke særligt udviklede infrastruktur i og omkring havnene i Peru, fortæller Christian Fossing Hansen. Aftalen med Copersucar er den første direkte aftale med en toneangivende sukkereksportør om transporter til Indien, oplyser Christian Fossing Hansen fra kontoret i Rio de Janeiro

6 6 NORDEN news sommer nye skibe i egenflåden Selv om NORDEN de senere måneder har solgt mange tørlastskibe, er antallet af egne skibe stort set status quo. Vi præsenterer her de 5 seneste tilgange til egenflåden NORDEN har siden november 2008 indgået aftaler om at sælge 13 tørlastskibe, som samlet ventes at indbringe et provenu på USD 357 mio. efter salgsomkostninger samt avancer på ca. USD 55 mio. Men trods de mange salg er antallet af egne skibe stort set uændret. Efter sommeren forventes NORDEN at eje 19 skibe 10 tørlastskibe og 9 produkttankere. Til sammenligning talte egenflåden ved årsskiftet 18 enheder, og for halvandet år siden ejede Rederiet 14 skibe. Årsagerne til, at de 13 salgsaftaler ikke har reduceret antallet af egne skibe, er primært, at de fleste skibssalg er koblet til købsoptioner, som NORDEN har udnyttet med øjeblikkeligt videresalg for øje. Det vil sige, at skibene er gået hurtigt ind og ud af flåden. Modsat tilgår der egenflåden nye skibe, især fra nybygningsprogrammet. Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået 13 salgsaftaler, efter krisen satte ind i efteråret Vi har vurderet, at det i flere tilfælde var rigtigt at veksle stål til kontanter og dermed styrke likviditeten En gammel kending NORD POWER blev overtaget af NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. den 11. maj. Men selv om skibet er nyt i egenflåden, er hun en gammel kending i NORDEN-regi, for hun har de seneste 3 år været langtidsindbefragtet og sejlet med Rederiets farver og skorstensmærke. NORDEN udnyttede i samråd med den tidligere ejer købsoptionen på Capesize-skibet, fordi prisen var attraktiv i forhold til markedsværdi, og fordi NORD POWER frem til 2013 er sluttet ud til en stærk modpart på et certeparti med gode rater. NORD POWER er bygget i 2005 og på tdw. Det første af sin art NORD GOODWILL er den første i en serie på 3 MR produkttankere fra det kinesiske skibsværft Guangzhou Shipyard Int. (GSI). De er de første MR produkttankere, GSI bygger, og derfor har designet tiltrukket en vis opmærksomhed, f.eks. som en kommende månedens new delivery i magasinet Tanker Shipping & Trade. NORD GOODWILL er på tdw. og har en lastekapacitet på m 3. Hun sejler under DIS-flag og blev umiddelbart efter leveringen den 8. maj chartret ud for 36 måneder. De 2 søsterskibe ventes leveret i 2011.

7 NORDEN news sommer og realisere fornuftige avancer. Samtidig har salgene mindsket vores eksponering og pengebinding i de urolige markeder og givet os en fornuftig flådestørrelse også henset til, at vi fremover får leveret en del nybygninger, siger adm. direktør Carsten Mortensen. 27,5 nybygninger i ordre Efter leveringerne af nybygningerne NORD GOODWILL og NORD SWAN vil Tankafdelingen eje 9 produkttankere 8 Handysize og 1 MR-enhed. Tankafdelingen har yderligere 2 nybygninger i ordre, begge MR-enheder, men de er først bestilt til levering i I den mellemliggende periode ventes Tankafdelingen at få leveret 6 langtidsindbefragtede MR er med købsoptioner. Tørlastafdelingens egenflåde vil efter leveringerne af de to Handysize nybygninger NORD SHANGHAI og NORD MUMBAI efter sommeren komme op på 10 skibe 3 Capesize, 2 Panamax, 3 Handymax og 2 Handysize. Tørlastafdelingens nybygningsprogram tæller, når man justerer for indgåede salgsaftaler og delejerskab, netto 25,5 skibe. En vis vækst fremover En god håndfuld af Tørlastafdelingens nybygninger er aftalt leveret i år. Det peger umiddelbart mod, at egenflåden vil vokse resten af året. Desuden har NORDEN en række købsoptioner, som kan erklæres. Vi vil nok se en vis vækst i egenflåden, men det bliver ikke noget dramatisk, for NORDEN vil også fortsat sælge skibe, når vi bedømmer, at timingen er rigtig, og vi i øvrigt kan få en god pris og kan erstatte den kapacitet, vi mister ved et salg. Handel med skibe har altid og vil altid være en integreret del af NORDENs forretning, siger Carsten Mortensen. NORDEN havde ved udgangen af marts udestående forpligtelser på sit nybygningsprogram på i alt USD 909 mio. Beløbet svarer stort set til Rederiets likvide beholdninger. Sidste eventyrskib NORD SWAN en tdw. Handysize-produkttanker med en kapacitet på m 3 blev navngivet i slutningen af juni og tilgår snart egenflåden. NORD SWAN er det sidste i den serie på 8 Handysize-enheder, som NORDEN for nogle år siden kontraherede på Guangzhou Shipyard Int. Alle skibe har fået navne efter H. C. Andersens eventyr det første skib var NORD PRINCESS, som Grevinde Alexandra navngav i NORD SWAN vil, ligesom de øvrige eventyrskibe, føre DIS-flag og vil efter leveringen indgå i Norient Product Pool. Asiatiske tvillinger NORD SHANGHAI og NORD MUMBAI er NORDENs første egne Handysize-tørlastskibe i nyere tid. Tvillingerne leveres fra Jiangmen Nanyang Ship-engineering Co. (JNS) i august-september og har passende fået navn efter storbyer i de 2 asiatiske lande, hvor NORDEN har flest anløb. Skibene er på ca tdw. og vil sejle under Singapore-flag. Handysize er den skibstype, hvor NORDEN investerer i flest nybygninger. Ud over 8 yderligere nybygninger fra JNS er andre nybygninger og langtidsindbefragtninger i ordre. Men Handysize er også den skibstype, hvor verdensflåden er ældst, ophugningen er størst, og der er det laveste antal nybygninger i ordre.

8 8 NORDEN news sommer 2009 NORDEN bedst i Norden Den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv har analyseret hvilke aktier på børserne i København, Oslo, Helsinki og Stockholm, som har klaret sig bedst i de seneste ti år. Og avisen konkluderer, at den bedste aktie på de store nordiske børser er NORDEN. Ifølge Dagens Næringsliv har NORDENs aktie fra maj 1999 til maj 2009 givet et årligt afkast på i gennemsnit 48,6%. NORDEN er dermed med afstand den aktie, der har klaret sig bedst i en periode, som ifølge avisen har været den svageste nogensinde for børserne i de nordiske hovedstæder med krakket efter it-boblen, perioder med lavkonjunktur og senest den værste økonomiske krise siden 1930 erne. Kun 44 af de store nordiske selskaber har i det undersøgte tidsrum været i stand til at skabe et årligt afkast til deres aktionærer på mere end 10 procent. På avisens liste over top-10 performere i tiåret findes to andre rederier det norske Frontline og det danske Torm. Dagens Næringslivs analyse omfatter selskaber med en børsværdi på mere end EUR 500 mio. Nordens bedste aktier de seneste ti år ifølge Dagens Næringsliv Klimavenlig surfing NORDEN er gået med i et initiativ for at neutralisere CO 2 -udledning fra hjemmesider. Her udledes der CO 2, når der produceres strøm til servere hos virksomheder samt computere og skærme hos brugerne. Udslippene neutraliseres ved, at virksomheder via initiativet Ingenco2.dk går sammen om at købe og annullere CO 2 -kvoter, der svarer til den udledning, som brugen af virksomhedernes hjemmeside medfører. Disse kvoter cleares hos Energistyrelsen, og Deloitte kontrollerer, at de købte kvoter svarer til den faktiske udledning fra brugen af hjemmesiderne. Når Ingenco2.dk køber CO 2 -kvoter og får dem annulleret hos Energistyrelsen, bliver der færre kvoter til rådighed for de virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, for eksempel energiselskaberne. Det betyder, at de bliver tvunget til at reducere deres CO 2 -udledning for at opfylde kravene i Kyoto-aftalen. En række virksomheder er med i initiativet og kan bringe miljømærket CO 2 -neutralt website på deres hjemmesider. Carbon Disclosure igen NORDEN har igen i 2009 valgt at rapportere til Carbon Disclosure Project (CDP) den mest omfattende globale kortlægning af virksomheders indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser som CO 2. CDP er en uafhængig organisation, som søger at få virksomheder til at måle, styre og reducere deres emissioner og påvirkninger af klimaet. CDP støttes af en voksende kreds af investorer. I år har 475 internationale investorer med samlede aktiver på USD 55 trillioner skrevet under på opfordringen til virksomheder til at rapportere til CDP. Det er næsten 100 flere investorer end sidste år. NORDENs rapportering til CDP omfatter udledning af drivhusgasser fra egne og indchartrede skibe, fra kontorer på land og fra rejseaktiviteter. Desuden redegør NORDEN for de risici og muligheder, som klimaændringerne rummer. NORDENs besvarelse kan ses på Centralt i NORDENs indsats for at reducere udledningerne af CO 2 står en 14-punkts handlingsplan, der skal nedbringe brændstofforbruget fra egne skibe og dermed CO 2 -udslippet ved bl.a. at forbedre motorernes ydeevne, reducere fremdrivningsmodstanden og planlægge ruter og sejlads endnu bedre. Beregninger viser, at planen reducerede CO 2 -udslippet med 2,4% sidste år. I år har tiltagene ind til nu skåret yderligere cirka 1,2% af emissionerne. NORDEN overvejer nye indsatsområder ud over 14-punkts planen og sætter også ind på andre fronter, f.eks. ved at reducere svolvindhold i bunkers. CDP har i år bedt virksomheder rapportere. Sidste år deltog virksomheder, og blandt dem var blot 3 rederier fra de nordiske lande. CDP s 2009 rapport kommer snart. Digital logbog rulles ud Efter en vellykket test på tre skibe vil Norient Product Pool i løbet af sommeren installere et nyt klientmodul på alle poolens skibe, så kaptajnerne fremover kan rapportere standarddata om rejse og havneophold (herunder Statement of Fact, Commence of Sea Passage, End of Sea Passage og Noon Report) direkte til Poolens fælles ITplatform MOEPS (Master s Operations Environmental Performance System). Den nye digitale logbog skal lette de administrative opgaver på skibene og i Operationsafdelingen i takt med, at daglige mails fra skibene til Operationsafdelingen kan elimineres, og alle informationer og værktøjer i stedet bliver født direkte ind i MOEPS og bliver tilgængelige online for alle. Som næste skridt er det planen omkring årsskiftet at etablere et rapporteringsmodul, så skibet via MOEPS også kan sende standardrapporter direkte til charterers, agenter og havne. Det vil fjerne den byrde, det er for kaptajnerne, at producere op mod 15 rapporter hver dag.

9 NORDEN news sommer Jacob Christiansen på værkstedsskolen i færd med at skære gevind på VVS-rør Fra robotter til ror Jacob Christiansen er ansat som officersaspirant. I alt forventer NORDEN at ansætte 10 danske aspiranter i år Jacob Christiansen, 26, er født og opvokset i Aalborg i en familie uden søfartstraditioner. Efter gymnasiet rejste han i 2003 som 20-årig et år til Australien, hvor han blev så fascineret af landet og kulturen, at han overvejede at blive og tage en universitetsuddannelse dér, men det vil blive for dyrt. Hjemme i Danmark igen begyndte han i stedet på ingeniørstudiet på linjen for nanoteknologi på Aalborg Universitetscenter. Efter seks måneder skiftede han til studiet som industriingeniør, hvor han bl.a. arbejdede med teknologien bag industrirobotter. Savnede praktisk indhold Her fandt Jacob ud af, at han godt kunne lide studiemiljøet, og at han kunne lide at lære, men at han savnede, at der var et mere praktisk indhold i hverdagen. Han fik derfor ansættelse på en fabrik, hvor han arbejdede om natten med svejsning og bearbejdning af metal, samtidig med at han læste på Handelsskolen om dagen. Målet var at komme til at arbejde med spedition og logistik eller maskinteknik, gerne i en international virksomhed. I sommeren 2008 så han opslaget om at blive officersaspirant i NORDEN. Han søgte stillingen og fik jobbet med start pr. 1. januar Ud i verden Jeg kunne se, at jeg som officersaspirant og senere som seniorofficer i NORDEN ville kunne få opfyldt mange af mine ønsker til karriere og personlig udvikling, siger Jacob Christiansen. Jeg har tidligt vidst, at jeg gerne ville ud i verden og se og opleve andre lande og kulturer. Jeg kan lide at lære og at bruge både hjernen og hænderne. Jeg kan lide, at hverdagen er varieret, men at rammerne er faste, at der er ordnede forhold, og at jeg har et tæt samarbejde med mine kolleger. Samtidig er jeg ret afklaret med, hvad det vil sige at sejle i handelsflåden med de afsavn, udfordringer og muligheder, det indebærer. Min lillebror begyndte faktisk som officersaspirant i et andet rederi for et par år siden, og jeg har selvfølgelig hørt en masse om hans hverdag og oplevelser og også været ombord på hans skib, siger han. Ikke i tvivl At valget faldt på NORDEN er en kombination af mange ting rederiets størrelse, gode arbejdsforhold og anbefalinger fra forskellige andre i branchen. Samtidig fik jeg ved samtalen et godt indtryk af kulturen og menneskesynet, og jeg kunne lide, hvad jeg så, så jeg var ikke i tvivl, da jeg blev tilbudt jobbet, siger Jacob Christiansen. De første ni måneder af uddannelsen går Jacob på værkstedsskole på Svendborg International Marine Academy (SIMAC). Når de er overstået, skal han fra oktober 2009 ud at sejle på NORDEN tankskibe i tre måneder. Samlet varer uddannelsen til juniorofficer fire år, heraf 1 år og tre måneder i praktik til søs, og overbygningen til seniorofficer tager yderligere 1½ år. 34 kadetter under uddannelse Som et led i NORDENs strategi for at udvikle egne seniorofficerer ansætter Rederiet danske og filippinske officersaspiranter under uddannelse. Rederiet ansatte i nye studerende fra Svendborg International Marine Academy (SIMAC) og 16 filippinske studerende, og i 2009 forventer NORDEN at ansætte 10 danske officersaspiranter. De første fem er allerede ansat to dual officerer, der læser til maskinmester og skibsfører, to på maskinlinjen og en på skibsføreruddannelsen. Rederiet har p.t. 34 officersaspiranter på forskellige stadier i uddannelsen. Ved siden heraf sponserer NORDEN 18 studerende på Holy Cross Davao College i Manila i Filippinerne. Uddannelsen til skibsofficer i Danmark er en international lederuddannelse. Uddannelsen som juniorofficer er 4-årig og giver en såkaldt professions-bachelorgrad. Som overbygning til denne uddannelse kan de studerende vælge at videreuddanne sig til seniorofficer skibsfører, maskinchef eller dual purpose skibschef. Uddannelsesforløbet er beskrevet på

10 10 NORDEN news sommer 2009 Anne Mettes vindue mod verden De fleste af NORDENs shippingtrainees udstationeres efter endt uddannelse to-tre år på et af Rederiets udekontorer. De unge talenter udfordres fagligt og personligt og høster vigtige internationale erfaringer. Både ude og hjemme giver udstationeringerne organisationen et løft Chartering Manager Anne Mette Hansen, 27 år, begyndte som shipping trainee i NORDEN i 2003 og er netop vendt tilbage til hovedkontoret efter seks måneder i Mumbai og tre år i Singapore. Da jeg søgte ind i NORDEN, håbede jeg godt nok, at jeg ville komme til at arbejde i et internationalt miljø. Men at jeg blot seks år senere har boet og arbejdet over 3½ år i Asien i op til 40 graders varme og under meget fremmedartede forhold og rejst i over 20 forskellige lande det havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, siger Anne Mette Hansen. Learning by doing Både som shipping trainee og på kontorerne i udlandet er der fokus på learning by doing. Jeg har fået en bred introduktion til NORDENs forretning, kultur, processer og systemer, og jeg har lige fra dag et fået store udfordringer, stort ansvar og gode muligheder for at udvikle mig, siger hun. Allerede i løbet af den to-årige uddannelse oplevede Anne Mette et alsidigt fagligt og personligt forløb med ni måneder i operationssektionen i Tankafdelingen, tre måneder i Teknisk Afdeling og 12 måneder i Handymax-befragtningssektionen i Tørlast. Dertil kom undervisning i søret, maritime forhold og engelsk. Undervejs sejlede hun også med tankskibet NORDATLANTIC mellem Immingham, Ventspils, Gibraltar og Portugal og med Handysize-tørlastskibet TRITON EAGLE fra New York op ad Hudson River og ned til Venezuela. Og hun har desuden været på besøg på skibe i Frankrig og Italien og på et skibsværft i Japan. Hele kompasset rundt Efter uddannelsen kom Anne Mette i september 2005 til det dengang nystartede kontor i Mumbai, der har ansvaret for markedsbearbejdning i Indien, Pakistan og Golfstaterne, og som servicerer både indiske og internationale kunder med transporter til og fra Indien. Opgaven var at gøre NORDEN kendt hos kunder og mæglere. Det gav mange besøg i marken og opgaver hele kompasset rundt fra indledende kontakt til indgåelse af kontrakt, opfølgning og afregning. Samtidig oplevede Anne Mette den store påvirkning af hverdagen og forretningslivet fra monsunen, ekstrem varme, uudviklet infrastruktur samt fremmedartet kultur og religion. Fx er havnene på Indiens vestkyst lukket fire måneder om året pga. monsunen. Internationalt miljø I marts 2006 blev der en plads ledig inden for Handymax og Panamax befragtning i Singapore, hvor Anne Mette arbejdede frem

11 NORDEN news sommer Anne Mette Hansen er efter ophold i Mumbai og Singapore tilbage i hovedkontoret men har mod på at komme af sted igen Det er på mange måder et andet NORDEN at komme hjem til. De fysiske rammer er meget anderledes efter flytningen fra Amaliegade til Bryghuset. Der er mange nye kolleger, og jeg er nu en af dem, der har været her lang tid. Jeg føler nu alligevel på mange måder, at jeg starter forfra, for man skal vænne sig til andre kunder og andre mæglere og være en del af et nyt team med nye kolleger og en ny hverdag. Der går noget tid med at finde sig tilrette, men det skal jeg nu nok snart komme efter. I mit nuværende job arbejder jeg med Panamax-segmentet, og jeg har i hverdagen meget med Fjernøsten at gøre. Her kan jeg virkelig trække på mine erfaringer fra udekontorerne og bruge min viden om lokale markedsforhold, kunder og aftaler i Asien, og det er meget tilfredsstillende, siger Anne Mette Hansen. Ud igen? Når min familie spørger, om jeg så er hjemme for good, svarer jeg, at jeg er hjemme for now, for jeg er sikker på, at jeg gerne vil arbejde i udlandet igen. Lige nu forestiller jeg mig, at fremtiden vil byde på to-tre år hjemme og så vil jeg meget gerne af sted igen. Jeg er nok ikke administrator-typen og fungerer bedst med fingrene nede i krukken, så det skal være i en udadvendt funktion med dialog med kunder og besøg i marken, siger Anne Mette Hansen. til april Kontoret i Singapore er NORDENs regionale hovedkontor i Asien med ansvar for kunder i Singapore, Sydøstasien (bl.a. Thailand og Indonesien) og Australien. Kontoret havde, da Anne Mette kom, ca. 15 medarbejdere, og det voksede de næste tre år til næsten 40 medarbejdere. Miljøet var internationalt, både i samspillet med kunder og internt på kontoret, hvor hun havde kolleger fra bl.a. Kina, Japan, Indonesien, Singapore og Danmark. Øst og vest At komme til Singapore fra Mumbai var næsten en større omvæltning end at komme til Mumbai fra København. Det var som øst og vest. Singapore er meget velordnet på alle niveauer. Infrastruktur, teknik og servicesystemer fungerer upåklageligt, og vejr og temperatur er næsten konstant året rundt. Samtidig er tempoet højt og forretningslivet meget globalt. Man er ligeså orienteret mod Shanghai eller Hong Kong som mod London eller New York. Man er på hele tiden og har hele regionen som sin arbejdsplads. Det gav mig virkelig en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde internationalt, siger Anne Mette Hansen. Tilbage til ny hverdag Efter 3,5 år i Asien vendte Anne Mette Hansen 1.maj tilbage til Danmark og hovedkontoret. Det har hun også oplevet som en stor omvæltning. Plads og ansvar For NORDEN er udstationeringer et meget vigtigt element i udviklingen af medarbejdere. Senior Vice President og HR Manager Vibeke Schneidermann forklarer hvorfor: Som trainee og som ungt menneske i det hele taget lærer du utroligt meget ved at komme ud, både fagligt og personligt. Du får mulighed for at arbejde med en lang række sager i en mindre organisation, hvor alle dækker af for hinanden. Du prøver mange ting på kort tid og bliver om ikke kastet ud i tingene, så dog ret hurtigt ansvarlig for at løse mange opgaver og selvstændigt fronte en række områder. Der er plads til at udvikle sig. Du får plads, men skal også være klar til at tage et ansvar og din del af slæbet. Samtidig lærer man meget om andre kulturer, andre måder at gøre tingene på og om en helt anderledes hverdag. Du lærer at være openminded og tålmodig, og kan se tingene med kundernes øjne og forstå deres behov og betingelser. Udstationeringen og det at komme hjem igen er en god mulighed for at blive selvstændig og udvikle sig fra trainee-rollen, siger Vibeke Schneidermann. Hun lægger også vægt på, at de udstationerede medarbejdere er en slags brobyggere mellem hovedkontoret og udekontorerne.

12 12 NORDEN news sommer 2009 Som en slange snoede aktionærerne sig op og ned ad trapperne i Bryghuset under rundvisningen i juni Mogens Hugo aflagde sin 14. beretning som bestyrelsesformand på april måneds ordinære generalforsamling, som blev holdt på Frederiksberg Inden for murene Mange aktionærer tog imod bestyrelsens invitation til at besøge NORDENs hovedsæde Næsten på etårsdagen for NORDENs indflytning i Bryghuset i Hellerup deltog godt et par hundrede aktionærer den 10. juni i et Åbent Hus arrangement for aktionærer. På programmet var bl.a. indlæg om ombygningen af den arkitektonisk interessante bygning fra 1903 og husets funktioner krydret med en rundvisning, hvor Rederiets ledergruppe var guides. I sin velkomst mindede bestyrelsesformand Mogens Hugo om, at en aktionær på generalforsamlingen havde sagt, at det nye domicil lignede et fængsel, og Mogens Hugo fortsatte; Helt ærligt, jeg skal ikke kunne sige det, for jeg har aldrig været i et fængsel... Men jeg tror, at I vil opleve Bryghuset som et godt og tidssvarende hus, der giver vore medarbejdere gode rammer til at blive ved at præstere gode resultater til gavn for aktionærerne. Så det alt i alt er en fængslende oplevelse at være her og at arbejde her. Det var anden gang på få uger, at aktionærer besøgte hovedsædet. Første gang i slutningen af maj var tilslutningen dog mere begrænset, for dér var anledningen en ekstraordinær generalforsamling, som skulle vedtage nogle tekniske ændringer af NORDENs vedtægter. Og den handling var overstået på få minutter. Den ekstraordinære generalforsamling skulle holdes, fordi der på den ordinære generalforsamling ikke var repræsenteret de 2/3 af aktiekapitalen, som kræves for at ændre vedtægterne. Aktionærbase i vækst På den ordinære generalforsamling den 23. april blev bestyrelsens beretning, regnskaberne samt forslag til resultatdisponering eenstemmigt godkendt, så NORDEN kunne udlodde et udbytte på DKK 13. pr. aktie eller i alt USD 100 mio. Generalforsamlingen nyvalgte direktør Arvid Grundekjøn til bestyrelsen, genvalgte Erling Højsgaard, mens Einar Fredvik og Dag Rasmussen begge fratrådte efter eget ønske. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som formand og Alison J. F. Riegels som næstformand. NORDEN har cirka navnenoterede aktionærer, som i alt ejer godt og vel 80% af aktierne. Antallet af navnenoterede aktionærer er mere end fordoblet i løbet af det seneste halvandet år, hvor NORDEN har bidt sig fast blandt de 10 mest omsatte aktier på NASDAQ OMX København A/S.

13 NORDEN news sommer Første dual seniorofficer Morten Skræ, 31, har som den første af NORDENs egne officersaspiranter afsluttet uddannelsen som dual seniorofficer (skibschef). Uddannelsen, der er en toårig teoretisk overbygning på uddannelsen til juniorofficer, er et fuldtidsstudie med elementer af både navigation, maskin- og skibsteknik samt ledelse. Den blev afsluttet med et skibschefprojekt om Miljøbelastninger ved inerting af tankskibe, dvs. etablering af kontrollerede miljøer i skibenes tanke, så lasten ikke kan antændes, og projektet indbragte topkarakteren 12. Morten Skræ blev ansat som officersaspirant i NORDEN i 2000 og færdiggjorde uddannelsen som dual juniorofficer i Herefter gjorde han tjeneste på en række tankskibe i maskinrummet og på broen, indtil han i januar 2007 begyndte at videreuddanne sig til skibschef. Mens han læste, arbejdede han i sommeren 2007 i Teknisk Afdeling med at udvikle QA værktøjer og implementere dem på skibene. Morten Skræs første togt efter hans eksamen er som 3. mester på det nybyggede produkttankskib NORD GOODWILL på dets jomfrurejse fra Kina via Malaysia og Oman til Rotterdam med palmeolie og stearin. Mortens plan er de næste år at få masser af sejltid og prøve de forskellige funktioner både på maskinsiden og på broen. Lige nu nyder han de mange praktiske opgaver efter mere end to år i bøgernes verden. Navngivning i sejlklubben Morten Skræ Ved årets standerhejsning i NORDENs sejlklub blev den 20 fod lange bowrider maxum 1900 motorbåd navngivet EMILIE af gudmor Anne-Katrine Nedergaard, Crew Manager i Teknisk Afdeling. Navnet var foreslået af Søren Gaarmann, 2. års shippingtrainee, som havde fundet inspiration i NORDENs historie og grundlæggeren Mads C. Holms hustrus navn. Ud over EMILIE råder sejlklubben over folkebåden AMANDA. Begge både kan benyttes af sejlklubbens medlemmer, som er medarbejdere i NORDEN og Norient Product Pool. En del af det stærke kvindehold, der deltog i ALT for damernes kvindeløb i København Girl power med mere Ikke mindre end 12 af NORDENs kvindelige medarbejdere i Hellerup deltog i ALT for damernes Kvindeløb på distancerne 5 og 10 km. Deltagelse i dette løb er sponseret af NORDENs sportsklub, hvis formål er at styrke det sociale samvær blandt medarbejderne både i NORDEN og i Norient Product Pool gennem forskellige former for idræt. I 2009 har NORDENs medarbejdere bl.a. også deltaget i indendørs fodboldstævne, halvmaraton, marathon, samt i det 125 km lange cykelløb Sjælsø Rundt i Nordsjælland. Blandt de kommende aktiviteter er et stort firmastafetløb i København, hvor NORDEN deltager med det rekordstore antal 8 hold a 5 personer. Sportsklubben støtter også aktiviteter som golf, jagt, ridning samt bl.a. spinning, squash og fitness gennem personalemedlemskab i nabobygningen Welcome Fitness, hvor næsten halvdelen af NORDENs 180 medarbejdere er aktive. Hertil kommer de mange andre, der dyrker idræt i lokale klubber eller løber og cykler. Havnekaptajner i Hellerup NORDENs otte havnekaptajner var i juni samlet til det årlige møde med Operationsafdelingen. Mødet blev holdt i egne lokaler i Bryghuset, hvilket General Manager og leder af Operationsafdelingen Dorte Nielsen så som en stor fordel. Det gjorde atmosfæren mindre formel. Mødet var meget givende, og der var rig lejlighed for havnekaptajner og operatører til at udveksle synspunkter, ideer, erfaringer og forbedringsmuligheder. På mødet gav havnekaptajnerne opdateringer om deres regioner og havne. Operationsafdelingen orienterede om nye tiltag og fokusområder og opfordrede til diskussion om kvaliteten af kommunikationen og samarbejdet mellem den enkelte operatør og havnekaptajn. Desuden deltog flere afdelinger i seminaret med indlæg. Også det nye tørlastsegment Post-Panamax var på dagsordenen og gav anledning til en god dialog om, hvordan skibene er bygget, hvad man skal være opmærksom på ved levering, mulige kunder, laster og rejser mv.

14 14 NORDEN news sommer 2009 Koncernfunktioner 1. juli 2009: Morten Ligaard, General Manager og leder af Legal Department (tidligere Claims & Insurance), udnævnt til Vice President. Teknisk Afdeling 1. juni 2009: Jesper Petersen, KPI Manager, udnævnt til Senior KPI Manager. 1. juli 2009: Thomas Ø. Skjelmose, 33, ansat som Crew Manager. Site Offices Mitsui Tamano 1. marts 2009: Bent Mortensen, 45, ansat som Site Manager. Mitsui Chiba 1. april 2009: Artemio T. Bayot, 46, ansat som Steel Inspector. 15. april 2009: Yami Rey Cadungog, 46, ansat som Paint Inspector. JNS Maj 2009: Nawang S. Antonius, Hull Supervisor, overgået fra GSI Site Office. Maj 2009: Zhou Jun Xiong, Machinery Supervisor, overgået fra GSI Site Office. SSY Maj 2009: Zhang Shang Bing, Hull Supervisor, overgået fra GSI Site Office. Tørlastafdelingen 20. april 2009: Satoko Forsberg, 29, ansat midlertidigt som Controller. 1. maj 2009: Anne Mette Hansen, Chartering Manager i Singapore, overgået til Chartering Manager i Panamax Befragtning. Tankafdelingen/Norient Product Pool 24. april 2009: Randi Knudsen, 27, ansat som barselsvikar i Tankafdelingen og Norient Product Pool samt afløser i receptionen. 1. maj 2009: Signe V. Christensen, Secretary i Tankafdelingen og Norient Product Pool, gået på barsel. Annapolis 8. juni 2009: Christine Kay Corbin, 41, ansat som Administrative Assistant i NORDEN og Norient (USA) LLC. NORDENs skibe 20. april 2009: Mass Pedersen, 21, ansat som Maskinaspirant. 20. april 2009: Bjørn Arthur Hansen, 21, ansat som Maskinaspirant. 26. april 2009: Olaf Egon Midjord, 58, ansat som 2. Maskinmester. 1. maj 2009: Bo Pedersen Rosenborf, 37, ansat som Overstyrmand. 5. maj 2009: Hans Arne Bertholdsen, 43, ansat som 2. Maskinmester. 1. juni 2009: John í Soylu, 48, ansat som Overstyrmand. Snart udlærte Shipping Trainees 2. års shipping trainees bliver udlært 31. juli 2009 (fotos fra venstre mod højre) og fortsætter i følgende stillinger: 1. august 2009: Nikolaj Lockenwitz Pedersen, overgår til Norient Product Pool i Hellerup som Assistant Performance Manager. 1. september 2009: Jens Fjordgaard Jensen, overgår til Shanghai som Assistant Chartering Manager. 1. september 2009: Søren Gaarmann, overgår til Handymax Operation som Assistant Operations Manager i Hellerup og fra starten af 2010 til Annapolis. 1. september 2009: Louise McKenzie Hall, overgår til Norient Product Pool i Annapolis som Assistant Operations Manager. Joachim Holt Reimers og Lars Frostholm har valgt anden karrierevej. Mærkedage Koncernfunktioner 3. juni 2009: Jan Ulrik Nielsen, Training Consultant, fyldte 40 år. Tørlastafdelingen 18. maj 2009: Lars Tørnqvist, Port Captain, fyldte 50 år. Shanghai 12. september 2009: Laser Huang, Senior Chartering Manager, fylder 40 år. Singapore 22. juli 2009: Mylene Lam Lai Meng, Secretary, fylder 40 år. Norient Product Pool 12. september 2009: Susanne Bytov, Accounting Assistant, fylder 60 år. NORDENs skibe 7. februar 2009: Per Vestergaard, Maskinchef, fyldte 40 år. 5. maj 2009: Runi Johannessen, Kaptajn på mv. NORD POL, fyldte 50 år. 7. maj 2009: Ole Borg Christensen, Overstyrmand, fyldte 50 år. 15. juni 2009: Henrik Bruun, Kaptajn på mt. NORD PRINCESS, fyldte 50 år. 1. juli 2009: Gert Preben Andersen, Kaptajn på mt. NORD SWAN, 30 års jubilæum. 16. juli 2009: Søren Kristian Kromann, Kaptajn på mv. NORD KRAFT, fylder 50 år. 16. juli 2009: Viggo Nielsen, Maskinchef på mt. NORD SNOW QUEEN, på pension. 7. august 2009: Terje Eli Dam, Overstyrmand, på mt. NORD SUAN, fylder 40 år. 5. september 2009: Søren Peter S. Larsen, Kaptajn på mt. NORD NIGHTINGALE, fylder 50 år.

15 NORDEN news sommer Virksomhedspræsentation Juni 2009 Dampskibsselskabet NORDEN A/S er en global operatør af tank- og tørlastskibe. NORDEN har hjemsted i Danmark og er børsnoteret på NASDAQ OMX København A/S. NORDEN blev stiftet i 1871 og er således et af Danmarks ældste internationalt opererende rederier. Kontorer verden over NORDEN har hovedkontor i Hellerup, nord for København (Danmark), og har kontorer i Singapore, Kina, Brasilien, Indien og USA. På sine kontorer har NORDEN 221 medarbejdere, og omkring 400 er ansat på Rederiets egne skibe. Forretningsmodel NORDEN har en klar ambition om at positionere sig selv som en servicevirksomhed, der leverer høj kvalitet til sine kunder. For at leve op til dette udvikler NORDEN kontinuerligt sit kundefokus og tilpasser sin portefølje af kapacitet og last. Via vores kontorer verden over møder vi vores kunder lokalt og tilpasser vores service til deres behov. Derudover fokuserer vi på at bygge langvarige partnerskaber med skibsværfter og kunder. Kompetente og dedikerede medarbejdere er en forudsætning for vores succes. Strategi NORDEN har valgt en balanceret tilgang til de svære markedsforhold i tank og tørlast som følge af den globale økonomiske krise. På den korte bane har Rederiet tilpasset kapacitet, aktiviteter, omkostninger og investeringer til de ændrede markedsvilkår. Men samtidig bringer NORDEN sig i kraft af sin finansielle styrke, sit navn og sit kundefokus i en position, hvor Rederiet kan udnytte mulighederne for langsigtet at styrke sin position i tørlast- og tankmarkederne. Vores vision The preferred partner in global tramp shipping. Unique people. Open minded team spirit. Number one. Vores værdier Flexibility Reliability Empathy Ambition Vores mission Our business is global tramp shipping. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people. Through our values we focus on customers who benefit from our constant commitment to being an independent long-term partner continue our long history of building valued relationships with shipowners and shipyards. Tørlast Inden for tørlast er Rederiet en af verdens førende operatører af Handymax og Panamax tørlastskibe, hvortil kommer væsentlige aktiviteter i Handysize og Capesize. Seneste initiativ er indgang i det nye Post-Panamax segment. Corporate Social Responsibility Miljøet NORDEN prioriterer miljø og sikkerhed højt Rederiet opererer derfor udelukkende moderne, dobbeltskroget tanktonnage og arbejder løbende med at minimere fremdrivningsmodstanden og optimere forbrændingen af brændstof på egne skibe. Rederiet har påbegyndt et mere systematisk arbejde med miljømæssig og social bæredygtighed for i højere grad at tage et ansvar for sikkerhed til søs, arbejdsmiljø, det ydre miljø, medarbejdernes vilkår og muligheder samt andre problemstillinger inden for Corporate Social Responsibility (CSR). Tank NORDEN er aktiv i produkttanksegmenterne Handysize, MR og LR 1. Den kommercielle drift inden for produkttank drives i den 50%-ejede Norient Product Pool, som er blandt verdens største produkttank-pools. Finansielle hovedpunkter 1. kvartal 2009 Resultat: Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende til DKK 415 mio. Afdækningen i Tørlastafdelingen for resten af 2009 og i 2010 er henholdsvis 98% og 40% pr. 1. april, mens den for Tankafdelingen er henholdsvis 46% og 38%. Forventninger: For 2009 forventes EBIT at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 55 mio., og EBITDA forventes at blive USD mio. Adresse Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefonnummer: Ledelse Bestyrelsesformand Mogens Hugo Direktion Carsten Mortensen, CEO Michael Tønnes Jørgensen, CFO NORDENs aktiedata Aktiekapital: DKK Antal aktier: Nominel stykstørrelse: DKK 1 Aktieklasser: 1 Stemmeretsbegrænsning: Ingen Handelsbørs: NASDAQ OMX København A/S Handelskode: DNORD ISIN code: DK Indeks: OMX Copenhagen 20 (OMXC20) Nordic Large Cap Bloomberg kode: DNORD.DC Reuters kode: DNORD.CO Resultat (USD m) M

16 16 NORDEN news sommer 2009 Så smuk og stemningsmættet kan en solopgang over Den Finske Bugt være når man oplever den fra et produkttankskib. To af NORDENs 1. års shippingtrainees, Danni Hansen og Jesper Fløe Nielsen, var som et led i deres uddannelse på medsejlads på det af Norient Product Pool opererede Handysize isklasse 1A produkttankskib BALTIC FAVOUR. Turen gik fra Helsingør til Skt. Petersborg og herefter til Rotterdam. Danni og Jesper fastholdt disse indtryk fra rejsen i Østersøens østligste bugt Det smukke kolde gys

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007 EFTERÅR 2007 NORDEN sætter kursen mod fremtiden Rederiets hidtil mest omfattende strategiproces skal lægge kursen for de næste 3, 5 og 10 års forretninger. Side 3 Øget dialog Direkte møder med investorer

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse.

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse. KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato Udsteder

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere