Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA"

Transkript

1 Årsskrift TUBA 2013

2 Der har i 2013 været en tendens i samfundet til at ville forebygge frem for bagefter at skulle helbrede. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. For den arv, som alkoholmisbrugeres børn må slæbe på gennem hele livet, får herved mulighed for at blive brudt. Arven efter alkoholmisbrug i familien er nemlig sværere at slippe fri af, end den rent sociale arv. I arven efter alkoholmisbrug er der ingen forskel på rig eller fattig, uddannet eller uuddannet. Gennem terapi i TUBA får misbrugernes børn mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers fandt svære eller uoverstigelige. Det kan være at gennemføre en uddannelse, at fastholde et arbejde eller en tæt relation til et andet menneske. Der er så mange negative følgevirkninger ved at vokse op i et hjem med alkoholproblemer. Uden denne forebyggende hjælp ville de unge mennesker føre forældrenes arv videre, uanset om de selv blev misbrugere eller ej. Vi ved fra både vores egne og andres undersøgelser, at arven også omfatter meget andet end misbrug af alkohol eller stoffer. Forældrenes misbrug koster formuer ikke bare for dem selv og for deres helbred, men også for samfundet. Derimod er det ikke særlig dyrt for samfundet at sætte ind med en forebyggende hjælp til alkohol- og stofmisbrugernes børn, så de kan komme ud af det mønster og levevis, som de har lært hjemmefra. Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse, og derved får flere og flere unge mulighed for at få hjælp i TUBA pga. økonomisk støtte fra Folketinget og et stigende antal kommuner. Det er vi i TUBA meget taknemmelige over på vegne af de unge. Næste skridt er, at fremtidens unge også sikres hjælp gennem en lovændring, så de får en behandlingsgaranti ligesom deres misbrugende forældre har ret til gratis behandling. Henrik Appel Landsleder TUBA Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA TUBA er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark, som har formuleret sine værdier i tre nøgleord nærvær, faglighed og nye muligheder. Hele TUBAs indsats bygger på håb om forandring for de unge. Værdigrundlaget er forankret i et kristent diakonalt menneskesyn, og TUBA møder alle brugere med respekt og velvilje, uanset om de ringer, skriver eller kommer selv. TUBAs bestyrelse Formand: Tidl. generalsekretær for Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen. Næstformand: Leder af Reflecto, Ulla Andersen. Medlemmer: Leder af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, tidl. MF, René Skau Björnsson, leder af Filipskolen i Aalborg, Stefan Maksten, tidl. formand for Folketinget, Christian Mejdahl, og MF Charlotte Dyremose. TUBA har aftaler med kommunerne om afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Viborg, Århus, Kolding, Sønderborg, Aabenraa, Odense, Rønne, Helsingør og København. TUBA har desuden en samarbejdsaftale med Mariagerfjord og Næstved kommuner om afdelinger, som er finansieret af satspuljemidler, i henholdsvis Hobro og Næstved. TUBA takker for fondsstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Egmont Fonden, Velux Fonden, Augustinus Fonden, Lauritzen Fonden, Bikubenfonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Jascha Fonden, Susi og Peter Robinsohns Fond, Direktør, kaptajn J. J. Bahnson og Hustrus Legat, Carl og Esther Christiansens Fond, Foreningen Mødre og Børns Bespisning og PFA. TUBA takker også for donationer fra foreninger og enkeltpersoner (se side 15). 2 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

3 Det er vigtigt at vide, at man gør det rigtige I 2014 tager TUBA et nyt evidensbaseret computersystem, CORE NET i brug. Systemet er en videreudvikling af det papirbaserede CORE-system, som TUBA i forvejen har arbejdet med for at kunne dokumentere sit arbejde. CORE-systemet bruges til at måle f.eks. angst, PTSD eller depression hos den enkelte, når den unge indleder et forløb i TUBA. Det måles igen, når behandlingen er afsluttet. Det er baseret på informationer fra de unge selv. Ved hvert terapimøde får de unge stillet nogle spørgsmål, som skal belyse deres øjeblikkelige situation. Bagefter bliver de unge bedt om at komme med tilbagemeldinger feedback - om, hvordan det nu går om dagens terapeutiske samtale imødekom den unges egne forventninger og behov. De unge kan med CORE NET aflevere deres feedback på en IPad efter hvert terapeutisk møde. CORE samler og opstiller systematisk og på en struktureret måde, hvad terapien har betydet. Systemet er indrettet, så informationerne på kryds og tværs giver et overblik for den enkelte, og for alle. De unges feedback er det mest værdifulde for TUBA til at tilrette sin terapi, så den virker for den enkelte. CORE NET giver TUBAs terapeuter en hurtigere og nemmere mulighed for løbende at evaluere det terapeutiske arbejde. Hele systemet bygger på den kendsgerning, at de unge kun kan få det varigt bedre, hvis det er deres problemer og det, de tumler med lige nu, som terapeuterne tager udgangspunkt i. Hvis det derimod er det, som terapeuterne tror, er den unges problem, kommer de ingen vegne med terapien. TUBAs værdigrundlag, at møde de unge og deres problemstillinger der, hvor de unge er, bliver således ført direkte over i TUBAs evidensgrundlag, ved at bruge de unges egen feedback til at tilpasse terapien til de unges behov. TUBA hjælper unge med depressive symptomer TUBAs unge har en række personlige og sociale problemer, der relaterer sig til deres opvækst og omstillingen til voksenlivet. En undersøgelse i 2013 blandt 261 unge over 18 år viste, at 58 pct. var deprimerede ved behandlingsstart. Efter endt behandling var 71 pct. af de deprimerede unge ikke længere deprimerede. TUBA hjælper unge til at kunne at passe skole og arbejde De unges problemer påvirker deres evne til at passe skole/arbejde og evnen til at magte have nære relationer. En undersøgelse, hvor 280 unge blev spurgt hvor meget påvirker dine problemer din evne til at passe skole og arbejde?, viste, at før behandling var 46 pct. påvirket fra middel til alvorlig grad. Efter behandling var 20 pct. påvirket fra middel til alvorlig grad Ikke deprimerede Lettere deprimerede Moderat deprimerede Svært deprimerede Slet ikke 0 1 Lidt 2 3 Middel 4 5 Udpræget 6 7 Alvorligt 8 Ved behandlingsstart (antal) Ved afsluttet behandling (antal) Før (pct.) 11,0 8,5 21,0 12,8 14,6 8,9 16,0 4,6 2,1 Efter (pct.) 28,9 23,5 20,0 7,1 7,5 3,5 6,0 1,7 1,4 TUBA anvender Major Depression Inventory, MDI, et valideret og anerkendt måleinstrument til målingerne. 4 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

4 TUBAs målgruppe er unge mellem 14 og 35 år. Fokus er udelukkende på de unges liv og udfordringer. Alle møder med de unge dokumenteres. De unge giver tilbagemeldinger på hvert møde. Tilbagemeldingerne evalueres løbende, så terapi og rådgivning om nødvendigt kan justeres. Alt evalueres og dokumenteres Deltagerne i gruppeterapi mødes 20 gange. De individuelle forløb ligger på gennemsnitligt 15 møder. Der er efter begge terapiformer mulighed for at søge om yderligere forløb. Ansøgningen vurderes af et forum af terapeuter. En høj faglighed baseret på evaluering og dokumentation er TUBAs vigtigste arbejdsredskab. TUBA har et evidensbaseret dokumentationssystem for hele tiden at kunne se, om terapien virker efter hensigten. Men lige så vigtigt er det, at TUBA er til for de unge. Arbejdet foregår alene for de unges skyld, understreger TUBAs faglige leder, Alex Kastrup Nielsen. TUBA er det eneste tilbud, som udelukkende er til for misbrugernes børn. Det er skræddersyet til de unge. Når de unge kommer, ved de, at det her er ikke for mine forældre, det er for MIG. Den tro på, at TUBA er deres sted, betyder, at de unge tør komme, forklarer Alex Kastrup Nielsen. Hvert eneste terapiforløb i TUBA dokumenteres, både den enkeltes udbytte af gruppeterapi og de individuelle terapiforløb. Forskning viser, at hvis man indfører systematiske, skriftlige tilbagemeldinger, feedback, bliver hjælpen bedre og frafaldet mindre. TUBA har derfor indført skriftlig feedback. for ti minutter siden, kan terapeuten spørge interesseret til det senere, så terapeuten kan gøre det bedre og forløbet blive bedre. Det terapeutiske arbejde kan således justeres, hvis terapiforløb ikke fungerer efter hensigten. Tilsvarende samles der op på, hvordan de unge har det, når de afslutter det samlede forløb, i forhold til hvordan det var, da de begyndte. Også disse informationer lægges ind i TUBAs elektroniske evaluerings- og dokumentationssystem. TUBA-terapi Psykoterapeuter og psykologer, der arbejder i TUBA, har alle fået en indføring i de unges problemstillinger og i TUBAs særlige form for terapi, før de selv sidder med de unge. Og alle arbejder med den løbende evaluering og med at dokumentere effekten af terapien. Evalueringerne drøftes også under den supervision, alle terapeuterne får. hjem med misbrugsproblemer medfører, siger Alex Kastrup Nielsen. TUBAs faglige leder fortæller, at de unge ikke er klar over, at de problemer, de har i forhold til uddannelse, nære relationer og til tilværelsen i det hele taget, stammer fra barndommen. Mange af de unge, 60 pct., lider af depression, og 56 pct. lever op til diagnosen PTSD, (posttraumatisk stress syndrom). De fleste føler skyld og skam. som er udviklet og testet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet. TUBA arbejder hele tiden på at udvikle hjælpen til de unge, fortæller Alex Kastrup Nielsen. Et af de nyeste tilbud er drop-in møder, hvor de unge bare kan dukke op uden i forvejen at skulle have en aftale. Denne uforpligtende måde at komme og høre nærmere ikke bare på TUBAs medarbejdere men i høj grad også på andre unge i samme situation, er en stor hjælp for de unge. Og tit vejen frem mod et egentligt terapeutisk forløb. Al forskning viser, at en god relation mellem den unge og terapeuten er det bærende element. Hvis Vi tror også, at den skriftlige feedback gerne på Dertil kommer, at de unge ofte har været meget den relation ikke er der, et det meget vanskeligt IPad er bedre end en mundtlig opsamling, fordi alene om deres tanker og følelser. 39 pct. af de at få et godt resultat. Det har derfor stor betydning, at de unge har tillid til, at TUBAs psykologer de unge reflekterer mere og tør være mere ærlige, unge har ikke talt med nogen overhovedet om de end hvis de sidder over for terapeuten. Når man kan problemer, de har på grund af forældrenes alkoholproblemer. Det fremgår af TUBAs belastningsindeks, og psykoterapeuter ved, hvordan det er at være et skrive, at der var noget, der ikke var rart for mig ungt menneske med de følelser, som en opvækst i et 6 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

5 Malene Uhre Thomsen, cand. psych. og regionsleder i København er tovholder på Egmont-projektet og på skoleprojektet. TUBA i skolen Projekt kortere ventetider Børnene tror, at de er de eneste, som har problemer med forældre med alkoholmisbrug. TUBA er derfor begyndt at komme ud på skoler og fortælle om, hvordan det er at vokse op i et hjem med misbrug af alkohol eller stoffer, og at der er hjælp at hente. Københavns kommune har som den første bevilget penge til sådanne skolebesøg. Den A.P. Møllerske Støttefond har givet en stor donation til, at arbejdet i skoleklasserne kan videreudvikles i 2014 og kan komme ud i alle dele af landet. Klasserne typisk 8. og 9. klasse eller 10. klasse får besøg af TUBAs terapeuter og unge, som selv har levet med forældres misbrug. Den unge fortæller sin historie, så andre også tør komme frem med deres oplevelser, enten på stedet eller senere, alene med deres lærer. Det viser sig ofte, at lærerne ikke har været opmærksomme på, at børnenes indsats i skolen var meget påvirket af nogle ydre omstændigheder i børnenes liv, og at det egentlig ikke var børnene, der var noget i vejen med. I virkeligheden var børnene følelsesmæssigt på overarbejde, fordi de var bekymrede for husspektakler, ulykker, omsorgssvigt af mindre søskende mv. hos forældre, der sad hjemme og drak eller tog stoffer, mens de selv var i skole. Og det gjorde børnene deres bedste for at skjule, både over for skolen og ofte også over for kammeraterne. Et besøg af TUBA vil kunne åbne for en dialog mellem børnene og deres lærer og de andre børn i klassen og således være en første håndsrækning til misbrugernes børn. Takket være en stor bevilling fra Egmont Fonden i slutningen af 2012 har TUBA kunnet forkorte ventetiden for unge, som ventede på eneterapi. TUBA ansatte et korps af frivillige terapeuter, som blev klædt på til at have de unge i terapi. De i alt 22 udvalgte frivillige terapeuter var klar fra februar 2013, og de første terapiforløb blev afsluttet i efteråret 2013 i Aarhus og København. I alt 81 unge har fået hjælp i kraft af Egmont-projektet i Heraf har 32 afsluttet deres terapiforløb. Målingerne af de unges forløb hos de frivillige terapeuter viser, at kvaliteten er fuldt på niveau med forløbene hos fastansatte. Det skyldes, at de frivillige terapeuter er dygtige, og at de står i tæt kontakt med koordinator, som er til stede, hver gang de har unge i terapi. De får desuden supervision hver anden uge og kan herudover ringe til deres koordinator, hvis de får behov. Det er således en uvurderlig hjælp til de unge, som de frivillige giver med støtte fra fondsmidlerne. Det var forudsat, at hver frivillig havde to forløb ad gangen, men det viste sig, at de fleste, både i Aarhus og København, gerne ville have flere i terapi, da de først var begyndt. Derfor har de fleste frivillige haft tre til fire forløb ad gangen. Og efter det første år i Egmont-projektet har 10 af de 15 frivillige i København valgt at fortsætte et år mere. Koordinator på projektet i København, Malene Uhre Thomsen, fortæller, at der således er al mulig grund til glæde over projektet: Der har uden undtagelse været en helt fantastisk energi og gejst på enhver Egmont aften. De frivillig terapeuter går top engageret til værks i arbejdet med de unge, og det er tydeligt at mærke deres glæde i arbejdet. 8 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

6 Trine Ellen Nielsen, frivillig psykoterapeut i Egmont-projektet i Københavnerafdelingen. Fordi det giver mening Egmont-projektet har til formål at nedbringe ventelisterne på eneterapi. Det løber i alt over 2½ år og har et budget på lidt over 1,4 mio. kr. Det er simpelthen så meningsfuldt! Så kort er svaret på et spørgsmål om, hvorfor psykoterapeuter og psykologer investerer adskillige timer om ugen og utrolig megen opmærksomhed på at være frivillig i TUBA. 15 frivillige i København og syv i Århus blev udvalgt blandt en stor ansøgerskare af psykologer og psykoterapeuter i slutningen af vinteren 2013 og oplært i TUBA for at holde enesamtaler med en ung en eftermiddag/aften om ugen i henholdsvis København og Århus. Én dag om ugen, hvor man er i TUBA i stedet for at sidde hjemme og f.eks. glo fjernsyn eller noget andet, det er jo ingenting i forhold til det arbejde, jeg kan udføre i TUBA, siger Trine Ellen Nielsen, som i snart et år har været med i Egmont-projektet i Københavnerafdelingen. Jeg vil vove den påstand, at jeg aldrig har haft så meningsfuldt arbejde. Og så endda uden at få løn for det, smiler Trine. Det er også godt for min faglighed. Jeg bliver bedre, fordi jeg lærer rigtig meget af det arbejde. Jeg har også stor glæde af den faglige sparring med mine kolleger. Desuden er det godt for ens CV. Der bliver set positivt på, at man investerer sine fritimer på andre mennesker. Men jeg er også blevet suget ind i det. Så det giver alt i alt rigtig god mening. Trine var med fra begyndelsen i Egmont-projektet. Men hun blev hurtigt så optaget af det, at hun nu også arbejder som frivillig co-terapeut i en samtalegruppe sammen med en fastansat terapeut. Som frivillig i TUBA føler man, at man er en del af TUBA. Og Egmontprojektet var gennemtænkt. Vi blev lige fra starten klædt rigtig godt på til opgaven, mener Trine. For TUBA var det også vigtigt, at de frivillige føler sig som en del af organisationen, oplyser projektkoordinator på Egmont-projektet, regionsleder Malene Uhre Thomsen. Til en start er de frivillige i Egmont-projektet på et to dages introkursus for at blive uddannet i TUBAs måde at arbejde på. De får en grundig indføring i TUBAs koncept, værdier og faglighed og lærer at bruge TUBAs feedback-værktøjer, som løbende giver tilbagemeldinger fra de unge. De frivillige kan således holde øje med, om arbejdet med de unge er på rette spor. Siden er der afholdt en erfaringsdag for at opkvalificere de frivillige. Og for at understrege, at de frivillige er en del af TUBA, er de frivillige også med til julefrokosten og får julegaver ligesom de fastansatte. Trine Ellen Nielsen tilføjer, at man som frivillig får et netværk og en mulighed for at udveksle erfaringer, som man ikke har, hvis man kun arbejder alene i sin private praksis: Det er et fag, hvor man godt kan savne kolleger, fordi selve arbejdet i så høj grad er én til én.og så er det rart at møde kollegerne i TUBA, siger hun. Den frivillige skal få noget med sig ud over dét, der kommer af selve arbejdet, understreger projektkoordinator Malene Uhre Thomsen. Ventelisten faldt fra 3½ år til 1-1½ år, da Egmont-projektets frivillige indledte deres indsats. Siden er ventelisterne vokset igen, fordi der nu er langt flere unge, som har hørt om TUBA og søger hjælp, end for et år siden. TUBAs frivillige bliver udvalgt efter jobsamtaler. De skal være eksaminerede psykoterapeuter eller psykologer, og de skal have praksiserfaring, for at kunne arbejde som frivillig i TUBA. 10 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

7 Behovet for hjælp er stort TUBA havde i 2013 plads til behandling af 924 unge ad gangen I alt var unge i terapi i afsluttede deres forløb Der kom nye henvendelser Ved årets afslutning stod 667 på venteliste Det er også vigtigt, at andre kender problematikkerne TUBA Kursus er for sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre, som beskæftiger sig med familier eller unge mennesker. TUBA Kursus giver viden om, hvilken betydning alkohol i familien har for børnenes opvækst, så det bliver nemmere at se og fange problemerne og få dem løst. TUBA indsamler viden og forskningsresultater om børn, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Læg dertil dokumentation fra tusinder af samtaler med de unge. Det har givet et videns- og dokumentationsmateriale, som TUBA øser af under kurset. Når det ønskes, tager en af de unge, som har været igennem et forløb i TUBA, med på kurset for at fortælle om deres opvækst og de følger, opvæksten fik for dem. Det er unge, som har fundet fodfæste i livet gennem terapi i TUBA. TUBA Kursus (www.tuba.dk/kursus) har for alvor taget form i 2013 og udbydes nu fra alle TUBAs afdelinger. Citater fra evaluering af oplæg fra TUBA Tekst på det øverste skema: FORM: Præcist informerende. Både alvorstungt, men også tilgængeligt i at vi kan handle på det. INDHOLD: Meget tankevækkende større forståelse for børnenes/de unges vilkår. SAMLET: Rammende sætninger: At Børn kan være blanke for begreber om deres tilstand. Kan jeg stole på min dømmekraft, når mor benægter det, jeg ser. Mere viden om alkoholfamilier til institutionspersonale. Samlet vurdering fra de andre skemaer: Mere viden om den betydning, det har for en ung eller et barn at vokse op i en familie hvor alkoholmisbrug sætter dagsordenen. Kompleksiteten i feltet var på forhånd lidt ukendt for mig, da jeg i mit arbejde endnu ikke har haft berøring med en alkoholiseret familie. Et velkomponeret oplæg, som var meget informativt ind i det niveau som jeg har brug for at have viden på. Det væsentlige er at hjælpe barnet, uanset.! 12 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

8 tuba mere forankret i kommunerne Med en markant forøgelse af kommunale midler er TUBA blevet mere kommunalt forankret end nogensinde før. Den kommunale medfinansiering er med en stigning fra 4,3 mio. i 2013 til 8,5 mio. kr. i 2014 mere end fordoblet, og nye aftaler er på vej om TUBA-afdelinger i flere kommuner over hele landet i tubas økonomi i 2013 tubas indtægter 55 % staten 25 % kommuner 12 kommuner havde i 2013 et veldokumenteret psykoterapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år i form af en TUBA-afdeling. Hjælpen er særlig vigtig i betragtning af, at kun ca. ti pct. af familier med alkoholafhængighed søger behandling i kommunalt regi, og at problemerne udvikler sig, fordi de forbliver i det skjulte. TUBA er et sådant tilbud, som de unge kan bruge, uafhængigt af om deres forældre erkender deres problem og går i behandling. Derfor er TUBAs tilbud et betydningsfuldt supplement til kommunernes egen indsats. 82 pct. af TUBAs indtægter går direkte til arbejdet med de unge. Det kostede kun kr. i gennemsnit for hver ung, som kom gennem et terapiforløb i Prisen var dog kr. i gennemsnit pr. ung, hvis hjælpen fra det frivillige arbejde trækkes fra. Et terapiforløb i grupper er normalt på 20 møder og eneterapi på 15 møder Kim Juhl Kjærgaard Drifts- og administrationschef 1 % indtægtsgivende virksomhed tubas udgifter 82 % terapi og undervisning 3 % fundraising og forankring tuba takker for donationer fra: Søsterloge nr. 43 Klippen Privat donation v. Steen Royberg, Aalborg Serapions Ordenen Portus, Frederikshavn Odd Fellow Herluf Trolle, Næstved Skjoldmøerne fra Lønstrup eller omegn Lions Club, Hjørring Bangsbostrand kirke, Frederikshavn Soroptimist International Sønderborg Søsterloge nr. 52 Bien Sjølund Genbrug, Næstved Sct. Georgs Gilderne 19 % fonde og donationer 11 % administration, udvikling og ledelse 6 % oplysning og formidling af viden 2 % forskning og dokumentation Lions Club kvinder, Frederikshavn Genbrug Nord, Aalborg Sønderborg Syd Rotary Klub Soroptimist, Århus Triolab, Brøndby Jyske Vestkysten og Nordea, Sønderborg Børnehjælpsforeningen Pinocchio Økumenisk gudstjeneste, Bindslev Liquid Minds, København, og pædagogstuderende på Kolding Pædagogseminarium. 14 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

9 Det skete i et år med anerkendelse og medvind TUBAs mange tilbud Flere ministre og borgmestre besøgte TUBA i Undervisningsminister Christine Antorini drøftede TUBA i Skolen med TUBAs leder, Henrik Appel, i afdelingen i København i januar. Københavns sundhedsborgmester, Nina Thomsen, blev i april orienteret om TUBAs arbejde og krav om en behandlingsgaranti for de unge. I oktober kom den nyudnævnte socialminister Annette Vilhelmsen på besøg. I Aarhus var borgmester Jacob Bundsgaard praktikant i TUBAs chat. Flere end henvendte sig til TUBA i 2013 for at få hjælp og rådgivning gennem et af TUBAs mange tilbud. TUBA tilbyder terapiforløb i grupper eller enrum med psykologer og psykoterapeuter. Her var unge igennem et forløb i På TUBAs cafémøder kan man blive klogere på livet gennem andres fortælling om egne oplevelser. Cafémøderne har forskellige temaer. Det kan f.eks. være nogle af TUBAs brugere, som beretter om de udfordringer, de har haft i forbindelse med kærester og parforhold, og om hvordan de har overvundet problemer. En af TUBAs terapeuter er altid til stede på disse møder og deltager i debatten. Gadekampagner En dag på gågaden giver god opmærksomhed til TUBAs sag. I 2013 var frivillige og medarbejdere på gaden i flere af de byer, hvor TUBA har en afdeling til en god snak med forbipasserende. TUBAs drop-in møder er undervisningsarrangementer, hvor deltagerne får en større indsigt i erkendte og uerkendte problemer, man kan slås med, når man er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Ved hvert drop-in møde er der et overordnet tema. Deltagerne behøver ikke at involvere sig i den efterfølgende debat. Ca unge har deltaget i cafe- eller drop-in møder i Igen i 2013 var TUBA til folkemøde på Bornholm og fik mange i tale og var med i Meningsministeriet. Her diskuterede folketingsmedlemmerne Benedikte Kiær, K, Anne Baastrup, SF, Københavns overborgmester Frank Jensen, S, landsleder i TUBA Henrik Appel, hvem der har ansvaret for at behandle unge fra familier med alkoholproblemer. Søren Kaster var ordstyrer. På molen i Allinge sang de forsamlede med, da TUBAs ambassadør Peter A.G. gav koncert. I oktober var TUBA med blandt oplægsholderne ved konferencen Blodets Bånd hvordan gør vi det lidt bedre på Christiansborg. Over hundrede fagpersoner og politikere diskuterede fremtid og løsninger i arbejdet for børn og unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA har forskellige former for online rådgivning. I TUBAs brevkasse kan man stille spørgsmål til en TUBA-rådgiver døgnet rundt. Man kan være anonym og vælger selv, om spørgsmål og svar må offentliggøres på TUBAs hjemmeside. Brevkassen fik 141 spørgsmål i I TUBAs chatrådgivning kan man chatte 1 til 1 med en rådgiver. Man kan være anonym, og chatten slettes automatisk, når chatsamtalen afsluttes. I 2013 benyttede 429 unge sig af muligheden. I TUBAs gruppechat taler flere unge og en rådgiver med hinanden. TUBA opbevarer samtalerne og bruger dem til evaluering og udvikling af gruppechatten. 588 unge deltog i gruppechatten i I TUBAs debatforum kan de unge tale (skrive) med hinanden i et sikkert rum om deres erfaringer, oplevelser og følelser. TUBA sletter alle personlige oplysninger såsom fulde navn, telefonnumre og mailadresser. Der kom 30 indlæg og 244 kommentarer i TUBA blev fulgt af en lang række medier i Emnerne har bl.a. været TUBAs krav om en behandlingsgaranti for de voksne børn af alkoholmisbrugere og problemerne i højtiderne for børn og unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA har desuden tilbud til andre om at få større viden TUBA i skolen er et ret nyt tilbud til lærere og elever i de ældste klasser. De kan få besøg af en af TUBAs terapeuter og evt. også en ung, som selv har levet med forældres misbrug. Gennem besøget får lærerne bedre blik for de børn, som lider under forældres misbrug. Eleverne får større forståelse for de problemer, kammerater fra misbrugshjem har, og de børn, som står med problemerne, åbner sig tit for læreren bagefter. TUBA Kursus retter sig mod kommunens medarbejdere, som beskæftiger sig med familierne eller med de unge. Medarbejderne får en kort og præcis gennemgang af de væsentligste problemer, det giver for børnene, når der er alkoholmisbrug i den nære familie. TUBA Kursus er også et ret nyt tilbud. 16 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba Årsskrift tuba

10 TUBA når flere unge via chatten unge har i alt været aktive i TUBAs online rådgivning via forum, brevkasse, chat og gruppechat. Af dem besøgte 429 unge 1 til 1 chatten. 81 pct. havde ikke tidligere søgt hjælp, og TUBA opfordrede 138 af de unge til at søge hjælp i en TUBA-afdeling. 40 af dem var inden årets udgang startet i et forløb. TUBA undersøger i forbindelse med hver 1 til 1 chat, om det har gjort nogen forskel for den unge. Resultatet ser sådan ud: feedback fra de unge på 1:1 chat Alt i alt har denne chat hjulpet mig Jeg har fået en idé om, hvad jeg kan gøre Jeg føler, jeg blev taget alvorligt Jeg har fået mere overblik over min situation Vi har chattet om det, jeg gerne vil chatte om 81% 81% 94% 75% 93% FLERE KVINDER END MÆND SØGER TUBA De unge mænd er mere tilbageholdne med at søge hjælp, end de unge kvinder. Kun 13 pct. af de unge, der går i et terapeutisk forløb i TUBA, er mænd. De unge mænd er mere parate til at søge hjælp via chatten. Her var det 19,5 pct. af deltagerne, der var af hankøn. Gruppechatten har også vist sit værd Gruppechatten blev oprettet i 2013, og også her har TUBA undersøgt, om den har værdi for de unge. 588 unge deltog i løbet af året i samtalerne, og de meldte klart ud bagefter, at de var til gavn for dem. feedback fra de unge på gruppechatten Oplever, at de har noget tilfælles med de andre unge i gruppechatten Føler, at det giver dem noget at dele noget med de andre i gruppechatten 95% 92% SÅDAN FORDELER TUBA-BRUGERNE SIG ALDERSMÆSSIGT Cirka hver tredje af de unge, som henvender sig om et terapiforløb i TUBA, er under 18 år. Aldersfordeling blandt de nye unge, som henvendte sig i 2013 ser således ud: 346 unge var mellem 14 og 18 år 407 var mellem 19 og 25 år 503 var mellem 26 og 35 år Føler, at de kan bruge de andre unges respons på det, de siger i gruppechatten 95% Synes, de kan bruge det, de andre har fortalt Føler sig inspireret af det, de andre har fortalt Mener, at det giver dem noget brugbart at have deltaget i gruppechatten Mener, at det giver dem noget andet at være i gruppechatten, end det de får/har fået i andre tilbud 93% 79% 93% 95% ÅRSSKRIFT TUBA 2013 Udgivet af TUBA, Terapi og rådgivning for Unge som er børn af Alkoholmisbrugere TUBA er en del af Blå Kors Danmark Fotos: Tommy Verting side 8, 10, 18, 19 og forsiden Lars Bech, Das Büro, side 3 Øvrige: TUBA Grafisk tilrettelæggelse: Rugaard og Hvidtfeldt Tryk: Narayana Press 18 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

11 HER FINDER DU OS... TUBA LEDELSE Vesterbrogade 69, 1.tv København V Tlf AALBORG Urbansgade 22, 1.tv Ålborg Tlf København Vesterbrogade 69, 1.tv København V Tlf BORNHOLM Snellemark 51, Rønne Tlf / NÆSTVED Jernbanegade 9, Næstved Tlf ODENSE Kong Georgsvej 27, Odense Tlf AARHUS Frederiksgade 75, Aarhus C Tlf HJØRRING Vendelbogade Hjørring Tlf / FREDERIKSHAVN Nytorv Frederikshavn Tlf / KOLDING Ny Vestergade 3, Kolding Tlf / AABENRAA Ramsherred 31A, Aabenraa Tlf SØNDERBORG Perlegade 44, Sønderborg Tlf / Emal: MARIAGERFJORD Adelgade 4, Hobro Tlf VIBORG Rødevej 2D, Viborg Tlf HELSINGØR En ny afdeling bliver åbnet i sommeren Adresse m.m. vil kunne ses på TUBA ADMINISTRATION Frederiksgade 75, Aarhus C Tlf TUBA DANMARK Suensonsvej Silkeborg CVR nr hvis du har lyst til at snakke

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk Årsskrift TUBA 2014 det betaler sig Det betaler sig. Det tør vi sige, fordi vi kan se, at vores hjælp til de unge også er en økonomisk gevinst. Med et effektmålingssystem, der er blevet målrettet til TUBAs

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2011 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01 Man kan ikke løse et problem, man ikke først har erkendt Det er meget opmuntrende, at 2011 har budt på den hidtil største opmærksomhed på alkoholfamiliers vilkår

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 På generalforsamlingen deltog de syv bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Saaby og Lene Jørgensen. Derudover

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Morten Nielsen begyndte i sit første arbejde nogensinde hos Post

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere