Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA"

Transkript

1 Årsskrift TUBA 2013

2 Der har i 2013 været en tendens i samfundet til at ville forebygge frem for bagefter at skulle helbrede. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. For den arv, som alkoholmisbrugeres børn må slæbe på gennem hele livet, får herved mulighed for at blive brudt. Arven efter alkoholmisbrug i familien er nemlig sværere at slippe fri af, end den rent sociale arv. I arven efter alkoholmisbrug er der ingen forskel på rig eller fattig, uddannet eller uuddannet. Gennem terapi i TUBA får misbrugernes børn mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers fandt svære eller uoverstigelige. Det kan være at gennemføre en uddannelse, at fastholde et arbejde eller en tæt relation til et andet menneske. Der er så mange negative følgevirkninger ved at vokse op i et hjem med alkoholproblemer. Uden denne forebyggende hjælp ville de unge mennesker føre forældrenes arv videre, uanset om de selv blev misbrugere eller ej. Vi ved fra både vores egne og andres undersøgelser, at arven også omfatter meget andet end misbrug af alkohol eller stoffer. Forældrenes misbrug koster formuer ikke bare for dem selv og for deres helbred, men også for samfundet. Derimod er det ikke særlig dyrt for samfundet at sætte ind med en forebyggende hjælp til alkohol- og stofmisbrugernes børn, så de kan komme ud af det mønster og levevis, som de har lært hjemmefra. Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse, og derved får flere og flere unge mulighed for at få hjælp i TUBA pga. økonomisk støtte fra Folketinget og et stigende antal kommuner. Det er vi i TUBA meget taknemmelige over på vegne af de unge. Næste skridt er, at fremtidens unge også sikres hjælp gennem en lovændring, så de får en behandlingsgaranti ligesom deres misbrugende forældre har ret til gratis behandling. Henrik Appel Landsleder TUBA Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA TUBA er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark, som har formuleret sine værdier i tre nøgleord nærvær, faglighed og nye muligheder. Hele TUBAs indsats bygger på håb om forandring for de unge. Værdigrundlaget er forankret i et kristent diakonalt menneskesyn, og TUBA møder alle brugere med respekt og velvilje, uanset om de ringer, skriver eller kommer selv. TUBAs bestyrelse Formand: Tidl. generalsekretær for Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen. Næstformand: Leder af Reflecto, Ulla Andersen. Medlemmer: Leder af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, tidl. MF, René Skau Björnsson, leder af Filipskolen i Aalborg, Stefan Maksten, tidl. formand for Folketinget, Christian Mejdahl, og MF Charlotte Dyremose. TUBA har aftaler med kommunerne om afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Viborg, Århus, Kolding, Sønderborg, Aabenraa, Odense, Rønne, Helsingør og København. TUBA har desuden en samarbejdsaftale med Mariagerfjord og Næstved kommuner om afdelinger, som er finansieret af satspuljemidler, i henholdsvis Hobro og Næstved. TUBA takker for fondsstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Egmont Fonden, Velux Fonden, Augustinus Fonden, Lauritzen Fonden, Bikubenfonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Jascha Fonden, Susi og Peter Robinsohns Fond, Direktør, kaptajn J. J. Bahnson og Hustrus Legat, Carl og Esther Christiansens Fond, Foreningen Mødre og Børns Bespisning og PFA. TUBA takker også for donationer fra foreninger og enkeltpersoner (se side 15). 2 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

3 Det er vigtigt at vide, at man gør det rigtige I 2014 tager TUBA et nyt evidensbaseret computersystem, CORE NET i brug. Systemet er en videreudvikling af det papirbaserede CORE-system, som TUBA i forvejen har arbejdet med for at kunne dokumentere sit arbejde. CORE-systemet bruges til at måle f.eks. angst, PTSD eller depression hos den enkelte, når den unge indleder et forløb i TUBA. Det måles igen, når behandlingen er afsluttet. Det er baseret på informationer fra de unge selv. Ved hvert terapimøde får de unge stillet nogle spørgsmål, som skal belyse deres øjeblikkelige situation. Bagefter bliver de unge bedt om at komme med tilbagemeldinger feedback - om, hvordan det nu går om dagens terapeutiske samtale imødekom den unges egne forventninger og behov. De unge kan med CORE NET aflevere deres feedback på en IPad efter hvert terapeutisk møde. CORE samler og opstiller systematisk og på en struktureret måde, hvad terapien har betydet. Systemet er indrettet, så informationerne på kryds og tværs giver et overblik for den enkelte, og for alle. De unges feedback er det mest værdifulde for TUBA til at tilrette sin terapi, så den virker for den enkelte. CORE NET giver TUBAs terapeuter en hurtigere og nemmere mulighed for løbende at evaluere det terapeutiske arbejde. Hele systemet bygger på den kendsgerning, at de unge kun kan få det varigt bedre, hvis det er deres problemer og det, de tumler med lige nu, som terapeuterne tager udgangspunkt i. Hvis det derimod er det, som terapeuterne tror, er den unges problem, kommer de ingen vegne med terapien. TUBAs værdigrundlag, at møde de unge og deres problemstillinger der, hvor de unge er, bliver således ført direkte over i TUBAs evidensgrundlag, ved at bruge de unges egen feedback til at tilpasse terapien til de unges behov. TUBA hjælper unge med depressive symptomer TUBAs unge har en række personlige og sociale problemer, der relaterer sig til deres opvækst og omstillingen til voksenlivet. En undersøgelse i 2013 blandt 261 unge over 18 år viste, at 58 pct. var deprimerede ved behandlingsstart. Efter endt behandling var 71 pct. af de deprimerede unge ikke længere deprimerede. TUBA hjælper unge til at kunne at passe skole og arbejde De unges problemer påvirker deres evne til at passe skole/arbejde og evnen til at magte have nære relationer. En undersøgelse, hvor 280 unge blev spurgt hvor meget påvirker dine problemer din evne til at passe skole og arbejde?, viste, at før behandling var 46 pct. påvirket fra middel til alvorlig grad. Efter behandling var 20 pct. påvirket fra middel til alvorlig grad Ikke deprimerede Lettere deprimerede Moderat deprimerede Svært deprimerede Slet ikke 0 1 Lidt 2 3 Middel 4 5 Udpræget 6 7 Alvorligt 8 Ved behandlingsstart (antal) Ved afsluttet behandling (antal) Før (pct.) 11,0 8,5 21,0 12,8 14,6 8,9 16,0 4,6 2,1 Efter (pct.) 28,9 23,5 20,0 7,1 7,5 3,5 6,0 1,7 1,4 TUBA anvender Major Depression Inventory, MDI, et valideret og anerkendt måleinstrument til målingerne. 4 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

4 TUBAs målgruppe er unge mellem 14 og 35 år. Fokus er udelukkende på de unges liv og udfordringer. Alle møder med de unge dokumenteres. De unge giver tilbagemeldinger på hvert møde. Tilbagemeldingerne evalueres løbende, så terapi og rådgivning om nødvendigt kan justeres. Alt evalueres og dokumenteres Deltagerne i gruppeterapi mødes 20 gange. De individuelle forløb ligger på gennemsnitligt 15 møder. Der er efter begge terapiformer mulighed for at søge om yderligere forløb. Ansøgningen vurderes af et forum af terapeuter. En høj faglighed baseret på evaluering og dokumentation er TUBAs vigtigste arbejdsredskab. TUBA har et evidensbaseret dokumentationssystem for hele tiden at kunne se, om terapien virker efter hensigten. Men lige så vigtigt er det, at TUBA er til for de unge. Arbejdet foregår alene for de unges skyld, understreger TUBAs faglige leder, Alex Kastrup Nielsen. TUBA er det eneste tilbud, som udelukkende er til for misbrugernes børn. Det er skræddersyet til de unge. Når de unge kommer, ved de, at det her er ikke for mine forældre, det er for MIG. Den tro på, at TUBA er deres sted, betyder, at de unge tør komme, forklarer Alex Kastrup Nielsen. Hvert eneste terapiforløb i TUBA dokumenteres, både den enkeltes udbytte af gruppeterapi og de individuelle terapiforløb. Forskning viser, at hvis man indfører systematiske, skriftlige tilbagemeldinger, feedback, bliver hjælpen bedre og frafaldet mindre. TUBA har derfor indført skriftlig feedback. for ti minutter siden, kan terapeuten spørge interesseret til det senere, så terapeuten kan gøre det bedre og forløbet blive bedre. Det terapeutiske arbejde kan således justeres, hvis terapiforløb ikke fungerer efter hensigten. Tilsvarende samles der op på, hvordan de unge har det, når de afslutter det samlede forløb, i forhold til hvordan det var, da de begyndte. Også disse informationer lægges ind i TUBAs elektroniske evaluerings- og dokumentationssystem. TUBA-terapi Psykoterapeuter og psykologer, der arbejder i TUBA, har alle fået en indføring i de unges problemstillinger og i TUBAs særlige form for terapi, før de selv sidder med de unge. Og alle arbejder med den løbende evaluering og med at dokumentere effekten af terapien. Evalueringerne drøftes også under den supervision, alle terapeuterne får. hjem med misbrugsproblemer medfører, siger Alex Kastrup Nielsen. TUBAs faglige leder fortæller, at de unge ikke er klar over, at de problemer, de har i forhold til uddannelse, nære relationer og til tilværelsen i det hele taget, stammer fra barndommen. Mange af de unge, 60 pct., lider af depression, og 56 pct. lever op til diagnosen PTSD, (posttraumatisk stress syndrom). De fleste føler skyld og skam. som er udviklet og testet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet. TUBA arbejder hele tiden på at udvikle hjælpen til de unge, fortæller Alex Kastrup Nielsen. Et af de nyeste tilbud er drop-in møder, hvor de unge bare kan dukke op uden i forvejen at skulle have en aftale. Denne uforpligtende måde at komme og høre nærmere ikke bare på TUBAs medarbejdere men i høj grad også på andre unge i samme situation, er en stor hjælp for de unge. Og tit vejen frem mod et egentligt terapeutisk forløb. Al forskning viser, at en god relation mellem den unge og terapeuten er det bærende element. Hvis Vi tror også, at den skriftlige feedback gerne på Dertil kommer, at de unge ofte har været meget den relation ikke er der, et det meget vanskeligt IPad er bedre end en mundtlig opsamling, fordi alene om deres tanker og følelser. 39 pct. af de at få et godt resultat. Det har derfor stor betydning, at de unge har tillid til, at TUBAs psykologer de unge reflekterer mere og tør være mere ærlige, unge har ikke talt med nogen overhovedet om de end hvis de sidder over for terapeuten. Når man kan problemer, de har på grund af forældrenes alkoholproblemer. Det fremgår af TUBAs belastningsindeks, og psykoterapeuter ved, hvordan det er at være et skrive, at der var noget, der ikke var rart for mig ungt menneske med de følelser, som en opvækst i et 6 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

5 Malene Uhre Thomsen, cand. psych. og regionsleder i København er tovholder på Egmont-projektet og på skoleprojektet. TUBA i skolen Projekt kortere ventetider Børnene tror, at de er de eneste, som har problemer med forældre med alkoholmisbrug. TUBA er derfor begyndt at komme ud på skoler og fortælle om, hvordan det er at vokse op i et hjem med misbrug af alkohol eller stoffer, og at der er hjælp at hente. Københavns kommune har som den første bevilget penge til sådanne skolebesøg. Den A.P. Møllerske Støttefond har givet en stor donation til, at arbejdet i skoleklasserne kan videreudvikles i 2014 og kan komme ud i alle dele af landet. Klasserne typisk 8. og 9. klasse eller 10. klasse får besøg af TUBAs terapeuter og unge, som selv har levet med forældres misbrug. Den unge fortæller sin historie, så andre også tør komme frem med deres oplevelser, enten på stedet eller senere, alene med deres lærer. Det viser sig ofte, at lærerne ikke har været opmærksomme på, at børnenes indsats i skolen var meget påvirket af nogle ydre omstændigheder i børnenes liv, og at det egentlig ikke var børnene, der var noget i vejen med. I virkeligheden var børnene følelsesmæssigt på overarbejde, fordi de var bekymrede for husspektakler, ulykker, omsorgssvigt af mindre søskende mv. hos forældre, der sad hjemme og drak eller tog stoffer, mens de selv var i skole. Og det gjorde børnene deres bedste for at skjule, både over for skolen og ofte også over for kammeraterne. Et besøg af TUBA vil kunne åbne for en dialog mellem børnene og deres lærer og de andre børn i klassen og således være en første håndsrækning til misbrugernes børn. Takket være en stor bevilling fra Egmont Fonden i slutningen af 2012 har TUBA kunnet forkorte ventetiden for unge, som ventede på eneterapi. TUBA ansatte et korps af frivillige terapeuter, som blev klædt på til at have de unge i terapi. De i alt 22 udvalgte frivillige terapeuter var klar fra februar 2013, og de første terapiforløb blev afsluttet i efteråret 2013 i Aarhus og København. I alt 81 unge har fået hjælp i kraft af Egmont-projektet i Heraf har 32 afsluttet deres terapiforløb. Målingerne af de unges forløb hos de frivillige terapeuter viser, at kvaliteten er fuldt på niveau med forløbene hos fastansatte. Det skyldes, at de frivillige terapeuter er dygtige, og at de står i tæt kontakt med koordinator, som er til stede, hver gang de har unge i terapi. De får desuden supervision hver anden uge og kan herudover ringe til deres koordinator, hvis de får behov. Det er således en uvurderlig hjælp til de unge, som de frivillige giver med støtte fra fondsmidlerne. Det var forudsat, at hver frivillig havde to forløb ad gangen, men det viste sig, at de fleste, både i Aarhus og København, gerne ville have flere i terapi, da de først var begyndt. Derfor har de fleste frivillige haft tre til fire forløb ad gangen. Og efter det første år i Egmont-projektet har 10 af de 15 frivillige i København valgt at fortsætte et år mere. Koordinator på projektet i København, Malene Uhre Thomsen, fortæller, at der således er al mulig grund til glæde over projektet: Der har uden undtagelse været en helt fantastisk energi og gejst på enhver Egmont aften. De frivillig terapeuter går top engageret til værks i arbejdet med de unge, og det er tydeligt at mærke deres glæde i arbejdet. 8 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

6 Trine Ellen Nielsen, frivillig psykoterapeut i Egmont-projektet i Københavnerafdelingen. Fordi det giver mening Egmont-projektet har til formål at nedbringe ventelisterne på eneterapi. Det løber i alt over 2½ år og har et budget på lidt over 1,4 mio. kr. Det er simpelthen så meningsfuldt! Så kort er svaret på et spørgsmål om, hvorfor psykoterapeuter og psykologer investerer adskillige timer om ugen og utrolig megen opmærksomhed på at være frivillig i TUBA. 15 frivillige i København og syv i Århus blev udvalgt blandt en stor ansøgerskare af psykologer og psykoterapeuter i slutningen af vinteren 2013 og oplært i TUBA for at holde enesamtaler med en ung en eftermiddag/aften om ugen i henholdsvis København og Århus. Én dag om ugen, hvor man er i TUBA i stedet for at sidde hjemme og f.eks. glo fjernsyn eller noget andet, det er jo ingenting i forhold til det arbejde, jeg kan udføre i TUBA, siger Trine Ellen Nielsen, som i snart et år har været med i Egmont-projektet i Københavnerafdelingen. Jeg vil vove den påstand, at jeg aldrig har haft så meningsfuldt arbejde. Og så endda uden at få løn for det, smiler Trine. Det er også godt for min faglighed. Jeg bliver bedre, fordi jeg lærer rigtig meget af det arbejde. Jeg har også stor glæde af den faglige sparring med mine kolleger. Desuden er det godt for ens CV. Der bliver set positivt på, at man investerer sine fritimer på andre mennesker. Men jeg er også blevet suget ind i det. Så det giver alt i alt rigtig god mening. Trine var med fra begyndelsen i Egmont-projektet. Men hun blev hurtigt så optaget af det, at hun nu også arbejder som frivillig co-terapeut i en samtalegruppe sammen med en fastansat terapeut. Som frivillig i TUBA føler man, at man er en del af TUBA. Og Egmontprojektet var gennemtænkt. Vi blev lige fra starten klædt rigtig godt på til opgaven, mener Trine. For TUBA var det også vigtigt, at de frivillige føler sig som en del af organisationen, oplyser projektkoordinator på Egmont-projektet, regionsleder Malene Uhre Thomsen. Til en start er de frivillige i Egmont-projektet på et to dages introkursus for at blive uddannet i TUBAs måde at arbejde på. De får en grundig indføring i TUBAs koncept, værdier og faglighed og lærer at bruge TUBAs feedback-værktøjer, som løbende giver tilbagemeldinger fra de unge. De frivillige kan således holde øje med, om arbejdet med de unge er på rette spor. Siden er der afholdt en erfaringsdag for at opkvalificere de frivillige. Og for at understrege, at de frivillige er en del af TUBA, er de frivillige også med til julefrokosten og får julegaver ligesom de fastansatte. Trine Ellen Nielsen tilføjer, at man som frivillig får et netværk og en mulighed for at udveksle erfaringer, som man ikke har, hvis man kun arbejder alene i sin private praksis: Det er et fag, hvor man godt kan savne kolleger, fordi selve arbejdet i så høj grad er én til én.og så er det rart at møde kollegerne i TUBA, siger hun. Den frivillige skal få noget med sig ud over dét, der kommer af selve arbejdet, understreger projektkoordinator Malene Uhre Thomsen. Ventelisten faldt fra 3½ år til 1-1½ år, da Egmont-projektets frivillige indledte deres indsats. Siden er ventelisterne vokset igen, fordi der nu er langt flere unge, som har hørt om TUBA og søger hjælp, end for et år siden. TUBAs frivillige bliver udvalgt efter jobsamtaler. De skal være eksaminerede psykoterapeuter eller psykologer, og de skal have praksiserfaring, for at kunne arbejde som frivillig i TUBA. 10 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

7 Behovet for hjælp er stort TUBA havde i 2013 plads til behandling af 924 unge ad gangen I alt var unge i terapi i afsluttede deres forløb Der kom nye henvendelser Ved årets afslutning stod 667 på venteliste Det er også vigtigt, at andre kender problematikkerne TUBA Kursus er for sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre, som beskæftiger sig med familier eller unge mennesker. TUBA Kursus giver viden om, hvilken betydning alkohol i familien har for børnenes opvækst, så det bliver nemmere at se og fange problemerne og få dem løst. TUBA indsamler viden og forskningsresultater om børn, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Læg dertil dokumentation fra tusinder af samtaler med de unge. Det har givet et videns- og dokumentationsmateriale, som TUBA øser af under kurset. Når det ønskes, tager en af de unge, som har været igennem et forløb i TUBA, med på kurset for at fortælle om deres opvækst og de følger, opvæksten fik for dem. Det er unge, som har fundet fodfæste i livet gennem terapi i TUBA. TUBA Kursus ( har for alvor taget form i 2013 og udbydes nu fra alle TUBAs afdelinger. Citater fra evaluering af oplæg fra TUBA Tekst på det øverste skema: FORM: Præcist informerende. Både alvorstungt, men også tilgængeligt i at vi kan handle på det. INDHOLD: Meget tankevækkende større forståelse for børnenes/de unges vilkår. SAMLET: Rammende sætninger: At Børn kan være blanke for begreber om deres tilstand. Kan jeg stole på min dømmekraft, når mor benægter det, jeg ser. Mere viden om alkoholfamilier til institutionspersonale. Samlet vurdering fra de andre skemaer: Mere viden om den betydning, det har for en ung eller et barn at vokse op i en familie hvor alkoholmisbrug sætter dagsordenen. Kompleksiteten i feltet var på forhånd lidt ukendt for mig, da jeg i mit arbejde endnu ikke har haft berøring med en alkoholiseret familie. Et velkomponeret oplæg, som var meget informativt ind i det niveau som jeg har brug for at have viden på. Det væsentlige er at hjælpe barnet, uanset.! 12 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

8 tuba mere forankret i kommunerne Med en markant forøgelse af kommunale midler er TUBA blevet mere kommunalt forankret end nogensinde før. Den kommunale medfinansiering er med en stigning fra 4,3 mio. i 2013 til 8,5 mio. kr. i 2014 mere end fordoblet, og nye aftaler er på vej om TUBA-afdelinger i flere kommuner over hele landet i tubas økonomi i 2013 tubas indtægter 55 % staten 25 % kommuner 12 kommuner havde i 2013 et veldokumenteret psykoterapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år i form af en TUBA-afdeling. Hjælpen er særlig vigtig i betragtning af, at kun ca. ti pct. af familier med alkoholafhængighed søger behandling i kommunalt regi, og at problemerne udvikler sig, fordi de forbliver i det skjulte. TUBA er et sådant tilbud, som de unge kan bruge, uafhængigt af om deres forældre erkender deres problem og går i behandling. Derfor er TUBAs tilbud et betydningsfuldt supplement til kommunernes egen indsats. 82 pct. af TUBAs indtægter går direkte til arbejdet med de unge. Det kostede kun kr. i gennemsnit for hver ung, som kom gennem et terapiforløb i Prisen var dog kr. i gennemsnit pr. ung, hvis hjælpen fra det frivillige arbejde trækkes fra. Et terapiforløb i grupper er normalt på 20 møder og eneterapi på 15 møder Kim Juhl Kjærgaard Drifts- og administrationschef 1 % indtægtsgivende virksomhed tubas udgifter 82 % terapi og undervisning 3 % fundraising og forankring tuba takker for donationer fra: Søsterloge nr. 43 Klippen Privat donation v. Steen Royberg, Aalborg Serapions Ordenen Portus, Frederikshavn Odd Fellow Herluf Trolle, Næstved Skjoldmøerne fra Lønstrup eller omegn Lions Club, Hjørring Bangsbostrand kirke, Frederikshavn Soroptimist International Sønderborg Søsterloge nr. 52 Bien Sjølund Genbrug, Næstved Sct. Georgs Gilderne 19 % fonde og donationer 11 % administration, udvikling og ledelse 6 % oplysning og formidling af viden 2 % forskning og dokumentation Lions Club kvinder, Frederikshavn Genbrug Nord, Aalborg Sønderborg Syd Rotary Klub Soroptimist, Århus Triolab, Brøndby Jyske Vestkysten og Nordea, Sønderborg Børnehjælpsforeningen Pinocchio Økumenisk gudstjeneste, Bindslev Liquid Minds, København, og pædagogstuderende på Kolding Pædagogseminarium. 14 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

9 Det skete i et år med anerkendelse og medvind TUBAs mange tilbud Flere ministre og borgmestre besøgte TUBA i Undervisningsminister Christine Antorini drøftede TUBA i Skolen med TUBAs leder, Henrik Appel, i afdelingen i København i januar. Københavns sundhedsborgmester, Nina Thomsen, blev i april orienteret om TUBAs arbejde og krav om en behandlingsgaranti for de unge. I oktober kom den nyudnævnte socialminister Annette Vilhelmsen på besøg. I Aarhus var borgmester Jacob Bundsgaard praktikant i TUBAs chat. Flere end henvendte sig til TUBA i 2013 for at få hjælp og rådgivning gennem et af TUBAs mange tilbud. TUBA tilbyder terapiforløb i grupper eller enrum med psykologer og psykoterapeuter. Her var unge igennem et forløb i På TUBAs cafémøder kan man blive klogere på livet gennem andres fortælling om egne oplevelser. Cafémøderne har forskellige temaer. Det kan f.eks. være nogle af TUBAs brugere, som beretter om de udfordringer, de har haft i forbindelse med kærester og parforhold, og om hvordan de har overvundet problemer. En af TUBAs terapeuter er altid til stede på disse møder og deltager i debatten. Gadekampagner En dag på gågaden giver god opmærksomhed til TUBAs sag. I 2013 var frivillige og medarbejdere på gaden i flere af de byer, hvor TUBA har en afdeling til en god snak med forbipasserende. TUBAs drop-in møder er undervisningsarrangementer, hvor deltagerne får en større indsigt i erkendte og uerkendte problemer, man kan slås med, når man er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Ved hvert drop-in møde er der et overordnet tema. Deltagerne behøver ikke at involvere sig i den efterfølgende debat. Ca unge har deltaget i cafe- eller drop-in møder i Igen i 2013 var TUBA til folkemøde på Bornholm og fik mange i tale og var med i Meningsministeriet. Her diskuterede folketingsmedlemmerne Benedikte Kiær, K, Anne Baastrup, SF, Københavns overborgmester Frank Jensen, S, landsleder i TUBA Henrik Appel, hvem der har ansvaret for at behandle unge fra familier med alkoholproblemer. Søren Kaster var ordstyrer. På molen i Allinge sang de forsamlede med, da TUBAs ambassadør Peter A.G. gav koncert. I oktober var TUBA med blandt oplægsholderne ved konferencen Blodets Bånd hvordan gør vi det lidt bedre på Christiansborg. Over hundrede fagpersoner og politikere diskuterede fremtid og løsninger i arbejdet for børn og unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA har forskellige former for online rådgivning. I TUBAs brevkasse kan man stille spørgsmål til en TUBA-rådgiver døgnet rundt. Man kan være anonym og vælger selv, om spørgsmål og svar må offentliggøres på TUBAs hjemmeside. Brevkassen fik 141 spørgsmål i I TUBAs chatrådgivning kan man chatte 1 til 1 med en rådgiver. Man kan være anonym, og chatten slettes automatisk, når chatsamtalen afsluttes. I 2013 benyttede 429 unge sig af muligheden. I TUBAs gruppechat taler flere unge og en rådgiver med hinanden. TUBA opbevarer samtalerne og bruger dem til evaluering og udvikling af gruppechatten. 588 unge deltog i gruppechatten i I TUBAs debatforum kan de unge tale (skrive) med hinanden i et sikkert rum om deres erfaringer, oplevelser og følelser. TUBA sletter alle personlige oplysninger såsom fulde navn, telefonnumre og mailadresser. Der kom 30 indlæg og 244 kommentarer i TUBA blev fulgt af en lang række medier i Emnerne har bl.a. været TUBAs krav om en behandlingsgaranti for de voksne børn af alkoholmisbrugere og problemerne i højtiderne for børn og unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA har desuden tilbud til andre om at få større viden TUBA i skolen er et ret nyt tilbud til lærere og elever i de ældste klasser. De kan få besøg af en af TUBAs terapeuter og evt. også en ung, som selv har levet med forældres misbrug. Gennem besøget får lærerne bedre blik for de børn, som lider under forældres misbrug. Eleverne får større forståelse for de problemer, kammerater fra misbrugshjem har, og de børn, som står med problemerne, åbner sig tit for læreren bagefter. TUBA Kursus retter sig mod kommunens medarbejdere, som beskæftiger sig med familierne eller med de unge. Medarbejderne får en kort og præcis gennemgang af de væsentligste problemer, det giver for børnene, når der er alkoholmisbrug i den nære familie. TUBA Kursus er også et ret nyt tilbud. 16 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba Årsskrift tuba

10 TUBA når flere unge via chatten unge har i alt været aktive i TUBAs online rådgivning via forum, brevkasse, chat og gruppechat. Af dem besøgte 429 unge 1 til 1 chatten. 81 pct. havde ikke tidligere søgt hjælp, og TUBA opfordrede 138 af de unge til at søge hjælp i en TUBA-afdeling. 40 af dem var inden årets udgang startet i et forløb. TUBA undersøger i forbindelse med hver 1 til 1 chat, om det har gjort nogen forskel for den unge. Resultatet ser sådan ud: feedback fra de unge på 1:1 chat Alt i alt har denne chat hjulpet mig Jeg har fået en idé om, hvad jeg kan gøre Jeg føler, jeg blev taget alvorligt Jeg har fået mere overblik over min situation Vi har chattet om det, jeg gerne vil chatte om 81% 81% 94% 75% 93% FLERE KVINDER END MÆND SØGER TUBA De unge mænd er mere tilbageholdne med at søge hjælp, end de unge kvinder. Kun 13 pct. af de unge, der går i et terapeutisk forløb i TUBA, er mænd. De unge mænd er mere parate til at søge hjælp via chatten. Her var det 19,5 pct. af deltagerne, der var af hankøn. Gruppechatten har også vist sit værd Gruppechatten blev oprettet i 2013, og også her har TUBA undersøgt, om den har værdi for de unge. 588 unge deltog i løbet af året i samtalerne, og de meldte klart ud bagefter, at de var til gavn for dem. feedback fra de unge på gruppechatten Oplever, at de har noget tilfælles med de andre unge i gruppechatten Føler, at det giver dem noget at dele noget med de andre i gruppechatten 95% 92% SÅDAN FORDELER TUBA-BRUGERNE SIG ALDERSMÆSSIGT Cirka hver tredje af de unge, som henvender sig om et terapiforløb i TUBA, er under 18 år. Aldersfordeling blandt de nye unge, som henvendte sig i 2013 ser således ud: 346 unge var mellem 14 og 18 år 407 var mellem 19 og 25 år 503 var mellem 26 og 35 år Føler, at de kan bruge de andre unges respons på det, de siger i gruppechatten 95% Synes, de kan bruge det, de andre har fortalt Føler sig inspireret af det, de andre har fortalt Mener, at det giver dem noget brugbart at have deltaget i gruppechatten Mener, at det giver dem noget andet at være i gruppechatten, end det de får/har fået i andre tilbud 93% 79% 93% 95% ÅRSSKRIFT TUBA 2013 Udgivet af TUBA, Terapi og rådgivning for Unge som er børn af Alkoholmisbrugere TUBA er en del af Blå Kors Danmark Fotos: Tommy Verting side 8, 10, 18, 19 og forsiden Lars Bech, Das Büro, side 3 Øvrige: TUBA Grafisk tilrettelæggelse: Rugaard og Hvidtfeldt Tryk: Narayana Press 18 Årsskrift tuba 2013 Årsskrift tuba

11 HER FINDER DU OS... TUBA LEDELSE Vesterbrogade 69, 1.tv København V Tlf AALBORG Urbansgade 22, 1.tv Ålborg Tlf København Vesterbrogade 69, 1.tv København V Tlf BORNHOLM Snellemark 51, Rønne Tlf / NÆSTVED Jernbanegade 9, Næstved Tlf ODENSE Kong Georgsvej 27, Odense Tlf AARHUS Frederiksgade 75, Aarhus C Tlf HJØRRING Vendelbogade Hjørring Tlf / FREDERIKSHAVN Nytorv Frederikshavn Tlf / KOLDING Ny Vestergade 3, Kolding Tlf / AABENRAA Ramsherred 31A, Aabenraa Tlf SØNDERBORG Perlegade 44, Sønderborg Tlf / Emal: MARIAGERFJORD Adelgade 4, Hobro Tlf VIBORG Rødevej 2D, Viborg Tlf HELSINGØR En ny afdeling bliver åbnet i sommeren Adresse m.m. vil kunne ses på TUBA ADMINISTRATION Frederiksgade 75, Aarhus C Tlf TUBA DANMARK Suensonsvej Silkeborg CVR nr hvis du har lyst til at snakke

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01 Fondsstøtten betyder, at vi kan få involveret langt flere frivillige i arbejdet i TUBA og derved hjælpe flere unge end tidligere For de unges skyld Et spændende

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk Årsskrift TUBA 2014 det betaler sig Det betaler sig. Det tør vi sige, fordi vi kan se, at vores hjælp til de unge også er en økonomisk gevinst. Med et effektmålingssystem, der er blevet målrettet til TUBAs

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014 Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 20 KJK/AKN/HPR, TUBA april 2015. Generelt: TUBA startede i København i 1997, og har i dag 19 afdelinger landet over. I foråret

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Referat af: Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Velkommen, formål med dagen og præsentation

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ungegrupper i Slagelse Kommune

Ungegrupper i Slagelse Kommune Unge konference 7-8 maj 2012 Ungegrupper i Slagelse Kommune v/ Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer Alkoholenheden Metodegrundlag Metode tilgang er den systemiske, med inddragelse af elementer fra den narrative

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge s tilgang i arbejdet med sårbare unge Danmark Specialiseret i hjælp til unge mellem 14-35 år, der har senfølger efter opvæksten i en misbrugsramt familie 25 afdelinger 3000 unge modtog terapi/rådgivning

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar over at der var noget andet galt med mig, at tænke over at Klinefelter Syndromet ikke blot er et syndrom men også bar på noget Autisme er for mig

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere