Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?"

Transkript

1 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

2 HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver varetager HR-funktionen/HR-partneren i jeres virksomhed? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? Hjælp i forbindelse med rekruttering og fratrædelser Fastlæggelse af koncept for medarbejderudviklingssamtaler Personalejuridisk bistand Medarbejdertilfredsundersøgelser/Trivselsundersøgelser Sparring med ledere på øvrige niveauer Administration af løn, medarbejderudviklingssamtaler m.v. Administration af uddannelse/kurser Fastlæggelse af koncept for kompetenceudvikling Igangsætning og facilitering af lederudvikling Sparring med direktionen på strategisk niveau Karrierevejledning og -udvikling Deltagelse i strategiarbejdet Deltagelse i forhandlinger Udarbejdelse af organisationsanalyser Intern kommunikation 66% 62% 58% 59% 63% 56% 53% 50% 45% 75% 41% 74% 36% 62% 28% 61% 26% 56% 90% 94% 76% 89% 75% 86% 75% 85% 90% 83% 87% 75% Nej Ja N=193 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2

3 Oplevet værdi af stabenes indsats 79 % af respondenterne finder stabenes projekter relevante i forhold til driften 81 % af lederne vurderer, at stabene hjælper dem til være en succesfulde Direktionen er mere tilfredse end linjen/driften Kun 14 % oplever en forbedret kvalitet ved outsourcing af stabsfunktioner Hvem er stabene til for? 3

4 Stabenes oplevede størrelse Hvordan har antallet af stabsmedarbejdere set i forhold til linjemedarbejdere udviklet sig i virksomheden i de seneste to år? Direktion 2% 22% 34% 41% Linjen/driften 7% 22% 33% 37% Stabsfunktion 6% 23% 32% 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Flere stabsmedarbejdere i forhold til linjemedarbejdere Ca. samme forhold Færre stabsmedarbejdere i forhold til linjemedarbejdere Ved ikke Hvad siger det om relationen linje-stab? 4

5 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR IT kommunikation/markedsføring strategi/business development Størrelse i forhold til værdi For store ca. 15 % Passende ca. 50 % For små ca. 25 % Ikke in house ca. 5 % Hvad forhindrer os i at kalibrere stabene 100 %? 5

6 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Undtagelsen: Økonomifunktionen Størrelse i forhold til værdi For store ca. 18 % Passende 73 % For små ca. 6 % Ikke in house ca. 3 % Fakta eller vanetænkning? 6

7 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR 25 % af respondenter fra linje/drift mener, at HR er for stor i forhold til den værdi de skaber 19 % at HR er for lille mens Direktion og HR er enige om at HR nærmere er for lille end for stor: Ca. 10 % af dem mener, at HR er for store Ca. 25 % af dem mener, at HR er for lille Samtidig vurderer 18 %, at der er flere HRmedarbejdere i dag end for 2 år siden, - Skaber HR værdi nok i linjen? 7

8 HR og forretningen 74 % af respondenterne svarer, at de har en centralt placeret HRfunktion!? 67 % af respondenterne har det indtryk, at HR funktionen bliver mere forretningsorienteret af at være placeret tæt på linjen! 8

9 Er stabene for store i forhold til den værdi de skaber? Direktionen mener at stabene er passende eller for små Linjen/driften mener at stabene passende eller for store > 65 % > 65 % Hvad er årsag, og hvad er virkning? 9

10 2009 Der er stor forskel mellem HR og kundernes opfattelse af, hvor det lykkes at bidrage positivt Hvordan oplever du HR-funktionen/HR-partneren bidrage positivt til virksomhedens udvikling? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? Gennem sparring med ledere på øvrige niveauer Gennem hjælp i forbindelse med rekruttering og fratrædelser Gennem igangsætning og facilitering af lederudvikling Gennem fastlæggelse af koncept for medarbejderudviklingssamtale Gennem medarbejdertilfredsundersøgelser Gennem sparring med direktionen på strategisk niveau Gennem fastlæggelse af koncept for kompetenceudvikling Gennem karrierevejledning og udvikling Gennem personalejuridisk bistand Gennem deltagelse i strategiarbejdet Gennem deltagelse i forhandlinger Gennem udarbejdelse af organisationsanalyser Gennem intern kommunikation Gennem administration af uddannelse/kurser Gennem administration af løn, medarbejderudviklingssamtaler 26% 23% 27% 18% 11% 18% 50% 39% 50% 51% 41% 50% 56% 52% 50% 39% 48% 40% 48% 90% 82% 89% 86% 83% 76% 74% 73% 70% 68% 65% Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 HR Partneren indikator 2009 Kun knap hver fjerde mener, at HR har høj grad af forretningsmæssig indflydelse I hvilken grad oplever du, at HR-funktionen/HRpartneren i virksomheden har forretningsmæssig indflydelse? Slet ikke 6% Ved ikke 2% I høj grad 23% I mindre grad 29% I nogen grad 40% N=193 11

12 HR Partneren indikator 2009 HR mener den forretningsmæssige indflydelse er høj, men det er måske mere ønsketænkning end realitet? 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvilken grad oplever du, at HRfunktionen/HR-partneren i virksomheden har forretningsmæssig indflydelse? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ja Nej N=193 12

13 HR Partneren indikator 2009 Der er stor forskel i opfattelsen mellem de der sidder i HRfunktionen og de, der ikke gør. Hvilken rolle spiller virksomhedens HR-funktion i strategiarbejdet? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? Deltager i udvikling af strategien 42% 65% Deltager i planlægningen af strategiimplementering 33% 70% Detager i design af organisationsstruktur til at understøtte strategiimplementering Deltager i identificering af nye forretningsmuligheder 4% 24% 26% 58% Nej Ja Ingen rolle 7% 23% Ved ikke 5% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=193 13

14 HR Partneren indikator 2009 Hvad er HRs største udfordring? Hvad er de største udfordringer for HR-funktionen i virksomheden nu? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? At skabe værdi 37% 39% At få bedre indgreb med forretningen 25% 38% At demonstrere HR-funktionens værdi i organisationen 40% 38% At sikre kobling til overordnet strategi 21% 38% At sikre indflydelse i organisationen Faldende ressourcetildeling 17% 29% 27% 23% Nej Ja At sikre kompetencer i HR-funktionen 18% 25% Andet 7% 8% Ved ikke 7% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% N=193 14

15 Vil du vide mere? Kontakt vedr. stabsfunktioner og organisatorisk design: Virksomhedsrådgiver Karsten Søderberg Tlf.: Virksomhedsrådgiver Peter Leth Tlf.: Kontakt vedr. Indikatoren: Rådgiver Jette Hartvig Stakemann Tlf.: Besøg vores hjemmeside: 15

16

17 Generelt om undersøgelsen Undersøgelsesperiode Undersøgelsen er gennemført som en online undersøgelse i perioden fra den 19. august september Respondenter Undersøgelsen er udsendt via CfL Center for Ledelses Trendpanel og til deltagere i CfLs netværk. 414 respondenter besvarede hele spørgeskemaet, hvilket er en svarprocent på 26 %. 17

18 Hvem har svaret? Jobniveau 16 % Adm. direktører eller direktionsmedlemmer 21 % Funktionsdirektører 42 % Funktionschefer 22 % Projektledere, funktionærer (inkl. HR-konsulenter) eller andre Virksomhedens størrelse 9 % under 49 medarbejdere 20 % medarbejdere 71 % 200 medarbejdere eller derover Funktion 21 % Direktion 26 % Linjen/driften 53 % Stabsfunktion Type 21 % Offentlig 67 % Privat 12 % En blanding 18

19 HR-medarbejdere i forhold til antallet af linjemedarbejdere 30% 25% 25% 26% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 6% 7% 6% 0% 1 til 50 eller mindre 1 til til til til 400 eller flere Hvad er den rigtige balance? Ingen Ved ikke N=414 19

20 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? IT 27 % af respondenterne i linjen/driften mener, at IT-funktionen er for lille i forhold til den værdi den skaber 40 % af IT-medarbejderne mener selv at ressourcerne i IT er for små 44 % af respondenterne på direktionsniveau mener at der burde outsources mere IT Ude af trit med betingelserne i en krisetid? 20

21 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Kommunikation/markedsføring 14 % af respondenterne mener, at kommunikation/markedsføring er for store 22 % mener at de er for små Men i kommunikation/markedsføring er der 0 %, der mener, at funktionen er for stor! 40 %, der mener, at den er for lille! Selvbilledet - Hvordan står det til med partnerskabet? 21

22 Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Strategi/business development - Ca. 27% af direktion og linje/drift mener, at strategi/business development er for små i forhold til den værdi de skaber mens 68 % af medarbejderne i strategi/business development selv mener at enheden er for lille! Det ukendte led i værdikæden? 22

23 HR Partneren indikator 2009 HR har ikke markante bud på, hvor de kunne gøre en forskel, men det har kunderne På hvilke områder kunne du tænke dig yderligere hjælp fra virksomhedens HRfunktion/HR-partner? Krydset med: Arbejder du i en HR-funktion? Sparring med direktionen på strategisk niveau Udarbejdelse af organisationsanalyser Deltagelse i strategiarbejdet Karrierevejledning og udvikling Deltagelse i forhandlinger Intern Kommunikation Fastlæggelse af koncept for kompetenceudvikling Personalejuridisk bistand Igangsætning og facilitering af lederudvikling Sparring med ledere på øvrige niveauer Hjælp i forbindelse med rekruttering og fratrædelser Administration af uddannelse/kurser Medarbejdertilfredsundersøgelser Fastlæggelse af koncept for medarbejderudviklingssamtaler Administration af løn, medarbejderudviklingssamtaler m.v. Andet Ved ikke 12% 15% 14% 8% 13% 13% 3% 10% 13% 10% 10% 11% 7% 6% 6% 10% 6% 10% 4% 13% 4% 9% 4% 5% 2% 12% 17% 17% 21% 21% 21% 25% 38% 42% Nej Ja 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% N=193 23

24 HR Partneren indikator 2009 Mange har integreret HR med den forretningsmæssige strategi men det er måske mere pga. den forretningsmæssige nødvendighed end som følge af HR-partnerens indflydelse Har virksomheden en strategi på HR-området, der tager afsæt i virksomhedens overordnede strategi? Nej 17% Ved ikke 10% Ingen signifikant forskel på HR og øvrige i virksomheden. Ja 73% N=193 24

25 HR Partneren indikator 2009 HR-opgaverne er først og fremmest rettet mod den enkelte medarbejder Hvilke opgaver varetager HR-funktionen/HR-partneren i jeres virksomhed? (Flere svarmuligheder) Hjælp i forbindelse med rekruttering og fratrædelser Fastlæggelse af koncept for medarbejderudviklingssamtaler Personalejuridisk bistand Medarbejdertilfredsundersøgelser/Trivselsundersøgelser Sparring med ledere på øvrige niveauer Igangsætning og facilitering af lederudvikling Fastlæggelse af koncept for kompetenceudvikling Sparring med direktionen på strategisk niveau Administration af uddannelse/kurser Administration af løn, medarbejderudviklingssamtaler m.v. Karrierevejledning og -udvikling Deltagelse i strategiarbejdet Deltagelse i forhandlinger Udarbejdelse af organisationsanalyser Intern kommunikation Andet Ved ikke 0% 5% 42% 39% 47% 68% 68% 61% 61% 61% 58% 55% 82% 80% 79% 77% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N=193 25

26 HR Partneren indikator 2009 HR bidrager på de traditionelle administrative discipliner og når sparring med ledere lykkes Hvordan oplever du HR-funktionen/HR-partneren bidrage positivt til virksomhedens udvikling? (Flere svarmuligheder) Gennem hjælp i forbindelse med rekruttering og fratrædelser Gennem sparring med ledere på øvrige niveauer Gennem fastlæggelse af koncept for medarbejderudviklingssamtaler Gennem medarbejderundersøgelser Gennem igangsætning og facilitering af lederudvikling Gennem personalejuridisk bistand Gennem fastlæggelse af koncept for kompetenceudvikling Gennem sparring med direktionen på strategisk niveau Gennem deltagelse i strategiarbejdet Gennem administration af løn, medarbejderudviklingssamtaler m.v. Gennem karrierevejledning og udvikling Gennem administration af uddannelse/kurser Gennem deltagelse i forhandlinger Gennem intern kommunikation Gennem udarbejdelse af organisationsanalyser Andet Ved ikke 6% 4% 32% 29% 35% 47% 44% 44% 44% 43% 68% 65% 62% 59% 58% 55% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% N=193 26

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere