Istandsættelse ved fraflytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Istandsættelse ved fraflytning"

Transkript

1 Istandsættelse ved fraflytning

2 Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6 A-ordning 7 B-ordning 8 Almindelig slid og ælde 9 Misligholdelse 10 Henvisninger 11

3 Istandsættelse ved fraflytning Denne pjece belyser forskellige problemstillinger ved fraflytningssyn. Pjecen tager udgangspunkt i de generelle bestemmelser i lovgivningen, og der skal desuden henvises til boligafdelingernes egne vedligeholdelsesreglementer, hvor specifikke uddybninger kan læses. Billedmaterialet er eksempler og bør derfor ikke opfattes som en facitliste til syn af fraflytningsboliger. Pjecen henvender sig til alle ansatte, valgte i beboerdemokratiet og beboere. Loft farvet af tobaksrøg. (Almindelig brug af det lejede) 3

4 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse Udlejeren boligorganisationen - skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Det betyder, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af ruder vand- og gashaner el-afbrydere wc-kummer cisterner vaskekummer badekar køleskabe komfurer vaskemaskiner og lignende installationer i boligen Der er ingen grund til, at lejeren anskaffer en særlig glas- og kummeforsikring tilknyttet egen indboforsikring. Vedligeholdelsen af glas og sanitet er boligorganisationens forpligtelse. Lejeren skal selv foretage vedligeholdelse og fornyelse af låse og nøgler. Det kan dog aftales i vedligeholdelsesreglementet, at boligorganisationen også foretager dette. Elarbejde, som er ulovligt udført. (Misligholdelse uforsvarlig adfærd) 4

5 En fraflytning i korte træk Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel. Tvister Opstår der uenighed mellem fraflytteren og boligorganisationen, kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet. Boligorganisationen syner boligen senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet bekendt med fraflytningen. En repræsentant fra boligorganisationen syner boligen og udarbejder en synsrapport. En repræsentant fra boligafdelingen kan være til stede, hvis boligafdelingen har taget beslutning om at deltage ved fraflytningssyn, og hvis fraflytteren er indforstået med det. Hvis fraflytteren er til stede ved synet, udleveres en kopi af synsrapporten til fraflytteren. Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender boligorganisationen senest 14 dage efter kopien til fraflytteren. Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelse kan fremgå af synsrapporten eller sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen. Fraflytterens anslåede andel skal fremgå, og herunder skal udgifterne til misligholdelse være tydeligt præciseret. Afslidt lak i ganglinje og gulvet er blevet misfarvet. (Misligholdelse) Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet. I den endelige opgørelse må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige oplysningerne fra overslaget med mere end 10%. 5

6 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger De vedtagne regler om vedligeholdelse og istandsættelse af boligerne i boperioden fremgår af boligafdelingernes vedligeholdelsesreglementer, som lejerne skal have udleveret. Lejeren kan normalt frit vælge materialer og farver, så længe arbejdet er håndværksmæssigt korrekt udført og i en materialekvalitet, der er beskrevet i vedligeholdelsesreglementet. Begrænsninger bør kun omfatte karakteristiske og bevaringsværdige bygningsdele i afdelingens boliger (f.eks. stuklofter, vægpaneler og fyldingsdøre) samt særlige vægbehandlinger (f.eks. strukturmaling, hessian og fløjlstapeter). Hvis boligafdelingens vedligeholdelsesreglement bestemmer, at særlige farver på lofter, vægge og inventar skal være anvendt ved fraflytningen, bør boligafdelingen betale udgifterne til dette. Der er ikke i lovgivningen fastlagt præcise regler om boligens standard ved fraflytning. Men da der er tale om boliger, som med tiden præges af almindelig slid og ælde, kan det ikke i boligafdelingernes vedligeholdelsesreglementer kræves, at de afleveres i en bedre stand end ved indflytningen. Fraflytteren skal aflevere boligen tømt for indbo og i rengjort stand. Køkkenbord i naturtræ trænger til vedligeholdelse evt. i form af slibning og oliebehandling. (Almindelig slid og ælde) 6

7 A-ordning Under A-ordningen skal lejeren i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling. Ved fraflytning betaler lejeren for, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen. Istandsættelsen kan undlades, hvor boligen fremtræder nyistandsat. Normalistandsættelsen omfatter nødvendig maling af lofter maling / tapetsering af vægge rengøring Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet. A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) En variant af A-ordningen er A-ordning med normalistandsættelsesbeløb. Under denne ordning modtager tilflytteren et normalistandsættelsesbeløb fra boligorganisationen, og tilflytteren skal derefter selv sørge for boligens normalistandsættelse efter de samme regler som A- ordningen i øvrigt. Boligafdelingen og den fraflyttende lejer deles om udgifterne til dette normalistandsættelsesbeløb på samme måde som A-ordningen i øvrigt. Tilflytteren foretager istandsættelsen efter at have overtaget boligen. Boligafdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen - over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1% pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte»gratis«bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren. Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. Borehuller. (Almindelig brug af det lejede) 7

8 B-ordning Under B-ordningen skal boligorganisationen i boperioden sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, sådan at boligen ikke forringes ud over almindelig slid og ælde. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af denne vedligeholdelseskonto. Lejeren tilrettelægger ofte selv denne vedligeholdelse, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Der kan ikke udbetales til dækning af eget arbejde. Boligorganisationen kontrollerer og godkender arbejdet, når det er udført. Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse. Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. Kradsemærker på dør. (Misligholdelse) 8

9 Almindelig slid og ælde I standard-vedligeholdelsesreglementerne fra Boligselskabernes Landsforening fremgår det, at boligen skal vedligeholdes så tit, at den ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Slid og ælde forekommer ved normal brug af boligen og hænger desuden sammen med boligafdelingens alder, boligtyperne, huslejeniveau og boligernes udstyr. Begrebet bør derfor være mere præcist defineret i den enkelte boligafdelings vedligeholdelsesreglement. Tilkalket bedeværelse. (Misligholdelse ekstraordinær rengøring) 9

10 Misligholdelse I Lov om leje af almene boliger er misligholdelse defineret som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af Lejeren skal nemlig i tide sørge for, at den nødvendige vedligeholdelse bliver udført for at forebygge skader eller forringelser af det lejede. fejlagtig brug fejlagtig vedligeholdelse uforsvarlig adfærd uanset om skaden eller forringelsen skyldes lejeren selv, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Manglende rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. der kræver ekstraordinær afrensning, kan desuden betragtes som misligholdelse. Misligholdelse betales fuldt ud af den fraflyttende lejer, uanset hvilken vedligeholdelsesordning boligafdelingen har. Fejlagtig brug Fejlagtig brug kan f.eks. være en dør eller væg med klistermærker på. Snavset skab. (Misligholdelse ekstraordinær rengøring) Fejlagtig vedligeholdelse Fejlagtig vedligeholdelse kan f.eks. være vægmaling på træfodpaneler, gulv, el-kontakter m.v. Uforsvarlig adfærd Uforsvarlig adfærd kan f.eks. være en dør brugt som målskive for dartpile eller ulovligt udført elarbejde. Manglende vedligeholdelse Manglende vedligeholdelse er ikke nødvendigvis det samme som misligholdelse. Men hvis der opstår skader eller forringelser på grund af manglende vedligeholdelse, skal den fraflyttende lejer betale udgifterne, uanset hvilken vedligeholdelsesordning boligafdelingen har. 10

11 Henvisninger Lov om leje af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Vejledning om drift af almene boliger m.v. Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v. Forslag til standard-vedligeholdelsesreglementer, udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening Boligafdelingernes vedligeholdelsesreglementer Utraditionelt farvevalg, som er i orden, hvis det er håndværksmæssigt korrekt udført, og vedligeholdelsesreglementet tillader maling af trælåger. 11

12 Boligselskabernes Landsforening, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , Tryk: Quickly Tryk A/S, maj 2007

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere