FEB NR. 5. I S S N TEMANUMMER. Internationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering"

Transkript

1 NU FEB NR. 5. I S S N TEMANUMMER Internationalisering

2 Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis HR chefer eller nogle af medarbejderne i FAs sekretariat skulle på tjenesterejse i et andet land. Den tid er for længst forbi. Verden er kommet tættere på og bliver budt velkommen på forskellig vis. Mange af FA s medlemmer er i dag del af en koncern, der er etableret i flere lande. En del af FAs medlemmer er rent nordiske, mens andre medlemmer er en dansk afdeling af en international koncern. Der er også mange virksomheder, der fortsat er rent danske, men alligevel orienterer sig internationalt, fordi der kommer konkurrenter ude fra, og fordi mange regler kommer fra EU. Som i andre brancher, tænker mange danske finansielle virksomheder internationalt. Det betyder, at flere af FAs medlemmer har aktiviteter i andre lande, både tæt på og langt væk. Det skyldes, at virksomhederne lægger aktiviteten der, hvor det bedste mix af kompetencer, økonomi og praktik findes. Grænser betyder også mindre for arbejdskraften, og der er flere udenlandske medarbejdere på finansielle arbejdspladser i Danmark. Alt dette påvirker det daglige arbejde i HR afdelingerne hos FAs medlemmer, og det har også ændret FAs fokus, både mht rådgivning og politisk indsats. Rigtig meget af den lovgivning, som alle virksomhederne skal agere efter, stammer fra EU. Den politiske proces i EU er tung og kompliceret og kan ikke håndteres på langdistance. Derfor har FA del i et kontor i Bruxelles for at være så tæt på som muligt på lovgivning fra EU. Dette nummer af FA.NU sætter fokus på tendenser, på fordele og på udfordringer med internationalisering i den finansielle sektor, alt set med arbejdsgiverøjne. God læselyst. 2 Mariane Dissing Adm. direktør

3 Outsourcing og offshoring fordele og ulemper Globaliseringen har på samme tid åbnet for mange nye muligheder og øget konkurrencepresset på den finansielle sektor. FANU har talt med en række af FA s medlemmer om deres erfaringer med outsourcing og offshoring. Af: Seniorkonsulent Michael Boas Pedersen Nordea er en af de virksomheder, der har gjort sig mange erfaringer med outsourcing og offshoring. I Nordea har man outsourcet en række administrative funktioner og it-funktioner. Niels Gregers Hansen, der er Head of HR i Nordea, fortæller: Hovedoverskrifterne på de opgaver, som vi har flyttet ud af landet, er opgaver, hvor der er en høj grad af gentagelse af de samme processer eller funktioner. Altså opgaver, hvor der kan ske en oplæring af nye kolleger, der så kan gentage funktionen. Typisk er det administrative opgaver. Herudover er der IT udviklingsopgaver, hvor man kan forlægge opgaven til miljøer, hvor den nødvendige udviklingsekspertise findes. Organisationen tvinges i en mere international retning, hvor færre forskrækkes over konkurrence udefra. Pludselig har man jo kolleger i et andet land, der rent faktisk kan hjælpe en og bidrage til ens succes. Niels Gregers Hansen, Head of HR i Nordea I Nordea har man også erfaret, at det kunne betale sig at trække enkelte opgaver hjem igen. Niels Gregers Hansen forklarer, at der er en række opgaver fx på IT drifts/support siden, hvor Nordea har taget opgaven tilbage til eget regi. Det har ikke altid været lige let at flytte opgaver ud, Niels Gregers Hansen forklarer: For det første skal man sikre sig, at den nødvendige overlevering af opgaverne kan finde sted til de rigtige mennesker, så man ikke oplever et fald i kvaliteten. For det andet er der den mentale barriere med vores alles skepsis, om andre nu kan løse opgaven på samme niveau som jeg selv eller mine kolleger. Og for det tredje skal man altid bruge den rigtige argumentation. Hvis man gør det, fordi opgaven kan løses billigere, så skal man sige det, og gør man det, fordi man ikke betragter opgaven som en core competence, men at det højest er omkostningsmæssigt neutralt, så sig det. Så at kunne besvare det store WHY er essentiel for en god proces. Niels Gregers Hansen ser en positiv afsmitning på den eksisterende organisation: Organisationen tvinges i en mere international retning, hvor færre forskrækkes over konkurrence udefra. Pludselig har man jo kolleger i et andet land, der rent faktisk kan hjælpe en og bidrage til ens succes. Danske Bank servicerer kunder i 15 forskellige lande og oplever, at deres kunder bliver mere internationale. Som naturlig konsekvens heraf agerer Danske Bank også mere internationalt. Senior Vice President i Danske Bank Anne Søgaard Melchiorsen uddyber: Vores IT organisation, der understøtter forretningen, Niels Gregers Hansen, Head of HR i Nordea 3

4 Anne Søgaard Melchiorsen, Senior Vice President i Danske Bank er i dag placeret i Danmark, Indien og Litauen. Vi ser pt en god mulighed for at ansætte rigtig dygtige IT-folk i Litauen og forventer derfor at vokse der. I Indien har vi hidtil haft det meste af vores aktiviteter outsourcet, men her er vi pt. i gang med at ansætte flere folk selv, da vi gerne vil have DET tættere integreret i vores organisation. Potentialet for yderligere outsourcing og offshoring er noget, der hele tiden ændrer sig. Som nævnt, er vi lige nu ved at insource dele af vores aktivitet i Indien. Det har været rigtigt at bruge en ekstern leverandør til at blive etableret i Indien, men nu ser vi en fordel ved at have nogle af kernekompetencerne i vores egen forretning. For at lykkes, så handler det i langt højere grad om, hvordan vi kan få adgang til de bedste kompetencer og samarbejde som kollegaer på tværs af lande eller i partnerskab med en ekstern leverandør. Det kræver en ændring i tankegang hos begge parter. Vores mål er at skabe globale teams, der arbejder efter de samme visioner og formår at løfte i flok. Det at være i Indien kræver, at man også investerer hjemme, så organisationen er gearet til at arbejde sammen med kolleger internationalt. Ove Vestergaard, ordførende direktør i Bankdata Ove Vestergaard, ordførende direktør i Bankdata Der er også udfordringer ved at outsource og offshore opgaver. Anne Søgaard Melchiorsen forklarer: En af udfordringerne for at få det til at lykkes er, at man har den samme vision og overordnede mål, og at man samarbejder på lige vilkår. Vores mål er at skabe globale teams, der arbejder efter de samme visioner og formår at løfte i flok. Anne Søgaard Melchiorsen Senior Vice President i Danske Bank Derfor er den lidt gammeldags indgangsvinkel til outsourcing og offshoring i mit perspektiv forældet. I den gamle forståelse har det typisk handlet om at flytte enkeltstående opgaver til et andet land eller en ekstern leverandør for at spare omkostninger. Dermed er de medarbejdere, der har siddet i et offshore center eller hos en ekstern leverandør typisk blevet set som underleverandør, der kun har haft ansvar for deres eget delmål fremfor at styre efter et samlet mål. Bankdata har også prøvet kræfter med at outsource. Bankdata opererer i Delhi. Virksomheden har outsourcet noget af deres projektudvikling og har idag 50 medarbejdere i Indien. Ove Vestergaard, der er ordførende direktør i Bankdata, fortæller: Vi har været der siden Vi har udvidet fra 30 til 50 mand i 2014, og vi forventer en stabilisering af niveauet i Ove Vestergaard fortæller, at Bankdata ikke har planer om at trække de funktioner, der allerede er outsourcet, hjem igen. Ove Vestergaard: Nej, vi har kun udvidet. Vi har en costprocent på ca. 40 til 50% af normalomkostninger med en produktivtetsprocent på 90. Det at være i Indien kræver, at man også investerer hjemme, så organisationen er gearet til at arbejde sammen med kolleger internationalt. Vi er nået til et niveau, hvor set-up et er meget velfungerende på både den danske og den indiske side. Outsourcing kommer ikke af sig selv. Ove Vestergaard uddyber: Det er en udfordring 4

5 at etablere en organisation så langt væk. For det første kræver det en ekstra indsats herhjemme. Det imødekommer vi ved at have morgenmøde med vores indiske kolleger hver morgen, og ved at vi har folk fast i Indien og løbende har projektmedarbejdere derude. For det andet kræver det, at de nye medarbejdere lærer moderorganisationen at kende, og dermed har de samme forudsætninger som den de eksisterende i Danmark. SEB har også etableret sig i udlandet. De har et Offshore center i Malaysia, hvor der i dag er ca. 50 medarbejdere, der arbejder for Liv-divisionen med både almindelig udvikling og forretningsudvikling. Derudover kører SEB en række enkeltprojekter i Ukraine. få de interne ressourcer i Danmark til at være med til at få tingene til at lykkes. Her skal der arbejdes bevidst, og det er en opgave, som alt for mange forsømmer. Vi er meget bevidste om, at offshore skal ses som en styrke for os i konkurrencen, ikke som en trussel imod arbejdspladser. SEB har konstateret, at der også er positive, afledte effekter ved at lægge opgaver ud: Flere af vores nøglepersoner er for alvor begyndt at se det som noget positivt, og muligheden for at kunne prøve og arbejde med andre nationaliteter ses af flere og flere som noget meget positivt. Det var selvfølgelig en del af planen, eller forhåbningen, da vi startede. Steffen Wiborg, HR Business Partner i SEB Steffen Wiborg, der er HR Business Partner i SEB, forklarer: Der er ingen tvivl om, at skal vi klare os i konkurrencen med de helt store spillere i branchen, så skal vi forsat blive dygtigere til at udvikle vores offshore business. Vi arbejder med en bevidst strategi om at udvikle vores danske IT til at være endnu stærkere på forretningsdelen, så vi igen kan blive endnu bedre til at sende opgaver, der bare skal laves, ud af huset. Vi er meget bevidste om, at offshore skal ses som en styrke for os i konkurrencen, ikke som en trussel imod arbejdspladser. Steffen Wiborg, HR Business Partner i SEB Steffen Wiborg fortsætter: Der er mange udfordringer. Det er der med al udvikling, men det er klart, at udvikling i et andet sprog og med 6-7 timers tidsforskel er noget, man skal tænke over. Men vores største udfordring har helt sikkert været at 5

6 Saxo Bank en international arbejdsplads i DK Saxo Bank har hovedparten af sin forretning i udlandet og er en international arbejdsplads med medarbejdere fra 40 lande. FANU har taget en snak med Chief Human Resources Officer Mogens Raun om at arbejde med en international medarbejderstab. Af: Seniorkonsulent Michael Boas Pedersen Kan du sætte ord på, hvordan Saxo Bank operer som international virksomhed i praksis? Dels er der noget meget faktuelt. Vi er repræsenteret i 25 forskellige lande og arbejder meget decentraliseret på det operationelle plan. Globale supportfunktioner såsom Finans og Marketing er forholdsvis centraliseret for at få ensretning, hvor det skaber værdi for eksempel omkring Brand Positionering af Saxo Bank. Disse tiltag støtter op omkring den lokale kundekontakt i de respektiver regioner og lande, hvor vi er repræsenteret. Det vil i praksis sige, at ejerskabet omkring for eksempel produkter og kundesegmenter ligger centralt, mens ejerskabet omkring selve salget ligger lokalt. For at få denne værdikæde til at virke optimalt, er det nødvendigt med en forståelse af det fælles grundlag og at alle tror på strategien, og hvad det er, vi skal opnå på tværs af funktioner og geografi. Vi er ikke stærkere end det svageste led i kæden, og dette gør også, at vi kan optimere effektiviteten i organisationen, hvis der fokuseres eller arbejdes med noget, som ikke understøtter vore strategi eller skaber værdi hertil, så dur det ikke. Derfor er det vigtigt, at alle forstår strategien, og at alle bidrager til at skabe værdi i organisationen. Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder kan se, hvordan de bidrager til værdikæden. Derfor har vi en udpræget vi-kultur på tværs af kulturer og funktioner i Saxo Bank. Hvilke udfordringer (og fordele) ser I på det danske arbejdsmarked i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft? Tidligere var det meget bureaukratisk at samarbejde med udlændingestyrelsen. De seneste år er der sket en voldsom udvikling og digitalisering, som har lettet arbejdsgangene markant. Tungt bureaukrati og printformularer er afløst af imødekommenhed, information og digitale løsninger. Det er et stort plus. Hvert halve år holdes der et Erhvervsforum, hvor virksomheder kan blive orienteret om forandringer, og vi som virksomheder kan komme med forslag til regelforenklinger. Det ser vi som en god mulighed for at medvirke til at forbedre rammerne og en hurtigere proces. En anden positiv ting er den seneste ændring af ekspertskatteordningen, hvor lønkravet er blevet nedsat til ,- kr. Dermed udvides kredsen af kvalificerede medarbejdere, vi kan tiltrække fra udlandet, betragteligt. Vi er en forholdsvis specialist 6 Saxo Bank har ca. 750 medarbejdere i udlandet spredt over 25 lande. Der er ca. 700 ansatte i Danmark. I Danmark er der ansat 40 forskellige nationaliteter. De udenlandske medarbejdere udgør 37 pct. af den totale medarbejderstab i Danmark. Kun ca. 9% af Saxo Banks forretning ligger i DK

7 drevet virksomhed og har derfor behov at kigge ud over landets grænser efter nichekompetencer. Er der nogen tiltag, I savner for at kunne bedre forholdene for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i DK? Det er en generel udfordring, at karrieremønstret har ændret sig meget de seneste år. Hvor det tidligere var en karriere, man skulle tiltrække, er det nu typisk to karrierer, der skal tilfredsstilles. Vi kunne godt bruge et bedre netværk til at udveksle karrieremuligheder til ægtefæller på tværs af industrier og brancher. Det kunne være, at en organisation som FA kunne være med til at skabe bro til andre brancher. Hvordan arbejder Saxo Bank med at sikre en fælles virksomhedskultur på tværs af grænser og kulturelle forskelle? Vi har en Corporate statement, som har været gældende siden introduktionen i starten af 2000 erne. Det er en vigtig del i evalueringen af folks performance. Det er ikke kun vigtigt, hvad de har leveret, men også, hvordan de har leveret. Det er afgørende, at arbejdet udføres bæredygtigt. Og hvilke fordele og ulemper ser I ved at have en virksomhedskultur der rummer medarbejdere med international baggrund? På papiret har vi en god fordeling af nationaliteter. Udfordringen er at udnytte de komplimentære måder at tænke, anskue problemstillinger og agere i forhold til mennesker på. Derfor er det vigtigt, at vi kan udnytte forskellighederne til noget konstruktivt og positivt fremfor at gøre tingene, som man altid har gjort. Einstein har defineret vanvid som: At blive ved med at gøre, det man altid har gjort og forvente nye resultater. For os betyder det i praksis, at når vi står overfor en problemstilling, skal vi udnytte de mange forskellige tilgange, vi har repræsenteret i virksomheden. Det stiller store krav til vores ledere, som skal kunne lede teams med mange forskellige kulturer. De skal være åbne overfor andre tilgange end deres egen. Det er ikke så skidt, det kunne jo være, at man kunne lære noget. Mogens Raun er Chief Human Resources Officer i Saxo Bank. Han har arbejdet i udlandet i 13 for Novatis Consumer Health Nestlè og Allianz. Den skandinaviske ledelseskultur har en række fordele i den sammenhæng. Der er en kultur for konstruktiv stillingstagen til ledelsesbeslutninger. Vi skal dog lære også at skabe tillid blandt vores kolleger, som kommer fra kulturer, hvor det ikke er naturligt at udfordre autoriteten, at det er OK. 7

8 Når medarbejderne pendler til arbejde i Danmark Et stort antal personer både i Øresundsregionen og den dansk-tyske grænseregion bor i et andet land end i det land, hvor de arbejder mest i. Det kan give en række udfordringer for den enkelte medarbejder og for virksomhederne Af: Seniorkonsulent Claus Ryde FA s medlemsvirksomheder har behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke afgørende, om medarbejderen bor i Danmark. EU s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og de nordiske aftaler om et nordisk arbejdsmarked åbner arbejdsmarkedet og gør det muligt at bo i et land og arbejde i et andet. Men der er større og mindre grænsehindringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderen, der arbejder i Danmark og bor i et andet land, også arbejder i bopælslandet. Det kan have betydning for virksomhedens afregning af skat og evt. sociale bidrag, og det kan have betydning for medarbejderen i tilfælde af barsel eller sygdom. Klarhed om kontrakts vilkår Nogle virksomheder har særligt fokus på disse udfordringer. Det kan være virksomheder, der er etableret i flere lande, men virksomheder, der alene er etableret i Danmark, kan også have behov for at kende de regler og vilkår, der gælder for medarbejdere, der bor i et andet land. Codan Forsikring A/S er et eksempel på en virksomhed, der kender til de udfordringer, der er, når medarbejderen bor i et andet land end Danmark.. Codan er etableret i flere lande og Poul Hansen, Head of HR Governance and Employee Relations, Codan Forsikring A/S 8

9 Øresundspendlere Alle brancher ANTAL ÅR Fra Sverige til Danmark (venstre akse) Fra Danmark til Sverige (højre akse) ANTAL Kilde: Öresundsdatabasen Øresundspendlere Branchen Finans- og forsikringsvirksomhed ANTAL ÅR Fra Sverige til Danmark (venstre akse) Fra Danmark til Sverige (højre akse) ANTAL Kilde: Öresundsdatabasen har bl.a. erfaring med medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. Ifølge Poul Hansen, Head of HR Governance and Employee Relations, Codan Forsikring A/S, er det vigtigt at kende både de skattemæssige og de socialsikringsmæssige aspekter, og derfor arbejder Codan med fokus på disse områder. Vi har en del medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, siger Poul Hansen. Det er vigtigt at skabe klarhed om, hvilke vilkår der gælder for medarbejderen. Hvis medarbejderen arbejder mindst 50% af arbejdstiden i Danmark, skriver vi en dansk kontrakt og inklusive regler om grænsegængere. Omfanget af arbejde i Danmark og evt. i bopælslandet har betydning for, hvilket lands sociale lovgivning medarbejderen er omfattet af. Det har også betydning for, om arbejdsgiveren skal betale sociale afgifter eller skatter i medarbejderens bopælsland. Hvor informerer myndighederne? er virksomhedernes indgang til information om at drive virksomhed i Øresundsregionen. Her findes information om bl.a. rekruttering af medarbejdere på den anden side af Øresund. Artiklerne på siderne er skrevet i samarbejde med relevante myndigheder i Sverige og Danmark. Portalen drives af Øresunddirekt, som er en offentlig informationstjeneste, der leverer information til borgere i Øresundsregionen. Øresunddirekt og Øresunddirektbusiness er finansieret af Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordisk Ministerrråd samt Region Skåne. SKAT har en vejledning om de skattemæssige aspekter af at bo i Sverige og arbejde i Danmark. Den kan findes på og hedder At arbejde i Danmark og bo i Sverige. Medarbejderen kan finde oplysninger og vejledning på 9

10 Nordiske relationer En stigende andel af FA s medlemmer opererer på tværs af de nordiske lande. Derfor gør FA også. Af: Seniorkonsulent Fleming Friis Larsen Flere og flere af FA s medlemsvirksomheder er en del af en nordisk koncern. Det har haft den konsekvens, at samarbejdet, ligeledes er mere intensiveret, mellem arbejdsgiver i det nordiske. Det nordiske arbejdsgiversamarbejde er fokuseret på tre områder: Nordisk HR-seminar, nordiske sekretariatsmøder og nordisk kontaktforum..alle dele arrangeres af de nordiske arbejdsgiverforeninger for pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Det nordiske HR-seminar holdes en gang årligt. Her kan HR-direktører og chefer fra de nordiske lande møde hinanden og blive opdateret på aktuelle tendenser i de øvrige nordiske lande. På seminarerne kommer oplægsholdere om aktuelle emner, og der er workshops om HR-emner som fx aflønningssystemer, arbejdstidsregler og i det hele taget alle aspekter af HR-funktionerne. medarbejdere fra de nordiske arbejdsgiverforeninger på skift i de forskellige lande for at drøfte arbejdsgiverforhold. Ofte er det overenskomstforhold og koordinering af EU-arbejdet, som er på agendaen.. Nordisk kontaktforum er det daglige kontaktnetværk for de nordiske virksomheder, der har brug for oplysninger om stort og småt i forbindelse med ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold i de andre nordiske lande. Det nordiske kontaktforum består af kontaktpersoner i de enkelte sekretariater, som står til rådighed med de ønskede oplysninger. I nogle situationer fungerer nordisk kontaktforum som virksomhedens bindeled mellem de nordiske lande. Det sker fx, når en virksomhed vil etablere sig i et andet nordisk land.. På de nordiske sekretariatsmøder mødes 10

11 Ændring i forskerskatteordningen giver udfordringer for overenskomsten på finansområdet Fra 1. januar 2015 kan flere internationale medarbejdere ansættes efter den såkaldte forskerskatteordningen. Af: Seniorkonsulent Fleming Friis Larsen Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere blev indført helt tilbage i Det er en bruttoskatteordning, som betyder, at. skattemæssige fradrag er ikke mulige.. Ordningen er blevet ændret flere gange senest med Vækstplan DK, hvor der er sket en mindre lempelse. Skattesatsen er 26 pct., hvilket svarer til en bruttoskat på 31, 92 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Ordningen kræver blandt andet, at personer, der ønskes omfattet af ordningen, inden for de seneste 10 år ikke har været skattepligtig til Danmark af løn eller haft selvstændig virksomhed i Danmark. Folketinget vedtog den før jul en ændring af kildeskatteloven, som bl.a. indebar en nedsættelse af vederlagskravet for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere. Vederlagskrav ændres markant Lovændringen trådte i kraft den og betyder, at vederlagskravet ændres fra kr til kr for at kvalificere til ordningen, som indebærer, at lønnen beskattes som en bruttoordning med 26 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag. Formålet er at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark. På det finansielle og forsikringsmæssige område er der ansat ca. 250 under forskerordningen. Det svarer til 5, 7 pct. af alle ansatte under ordningen. Ny ordning omfatter flere og giver derfor også mere arbejde til virksomhederne Ændringen giver imidlertid særlige udfordringer for den finansielle sektor, siger senior vicepresident Bent Jespersen fra Danske Bank, som har behov for at ansætte ca. 20 udenlandske nøglemedarbejdere årligt, ud over de 80 medarbejdere som koncernen p.t. har ansat. Ændringen af vederlagskravet betyder, at koncernen kan tiltrække flere medarbejdere til nøglestillinger. Men det lavere vederlagskrav ligger inden for overenskomstens område, og derfor er der særlige udfordringer med specielt pension, ferie og aflønningstidspunkt, fortsætter Bent Jespersen. Bent Jespersen fortsætter: Medarbejdere på forskerordning er ikke interesseret i pensionsordninger alene af den grund, at ansættelsen ganske ofte er kortvarig, og brutteskatteordningen kan maksimalt anvendes i 5 år. Desuden er der ikke skattemæssige muligheder for fradrag af bidrag. FA drøfter konsekvenserne af ordningen med Finansforbundet FA har derfor indledt drøftelser med Finansforbundet med henblik på, at denne specifikke gruppe fortsat kan ansættes på overenskomstvilkår, men have mulighed for, 11

12 Senior vicepresident Bent Jespersen fra Danske Bank at pensionsbidrag indregnes i bruttoløn. Der er også brug for nogle undtagelser m.h.t. ferie og lønudbetaling. Konkret bør der være mulighed for at anvende straksferie. De internationale medarbejdere har typisk ikke feriegodtgørelse med og skal derfor ikke have noget med ved ophør af ansættelsen. Ferielovens undtagelsesbestemmelse er direkte afledt af forskerordningen. Endvidere skal de internationale medarbejdere være bagudlønnet. Det giver mulighed for at regulere efter ophør af den særlige beskatning med sidste løn. FA håber på en positiv løsning, så også de finansielle virksomhederfortsat kan tiltrække internationale nøglemedarbejdere. 12

13 Nyt fra EU EU s regler om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, serviceydelser mv. har betydning i Danmark og for danske virksomheder. Samtidig har reguleringen fra EU været tiltagende, og berører en stigende andel af de finansanatte. Af: Seniorkonsulent Claus Ryde Reguleringen fra EU af fx finansielle virksomheder er omfattende. FA oplever, at der samtidig med den øgede regulering gennem direktiver og forordninger fra Kommissionens side lægges op til implementerende retsakter, som er lige så forpligtende som selve direktivet eller forordningen. Mængden af regler fra EU er stor og udsigten til, at den reduceres, er spinkel. EU har også stor betydning for de ansættelsesretlige regler, som gælder i Danmark. Samtidig er der ofte direktivforslag, der indebærer, at de ansættelsesretlige regler bliver påvirket. Det kan eksempelvis være i den finansielle lovgivning, hvor der i de senere år er indført en række særlige regler om løn og kompetencer i den finansielle sektor. Færre regler fra EU i fremtiden? Al lovgivning i EU iværksættes af Kommissionen. Derfor er det vigtigt at følge med i Kommissionens arbejdsprogram. EU-Kommissionen fremlagde i december 2014 sit arbejdsprogram for 2015, En ny start. Arbejdsprogrammet sætter fokus på at styrke beskæftigelse, vækst og investeringer. Det er første gang, Kommissionen har udarbejdet et arbejdsprogram i dialog med både Europa-Parlamentet og medlemsstaterne. Der er i øjeblikket over 400 stykker lovgivning på vej gennem EU-systemet, hvoraf nogle har været undervejs i over ti år. Tidligere kom EU-Kommissionen med omkring 130 nye initiativer i de årlige arbejdsprogrammer. I forslaget til arbejdsprogram for 2015,er der kun 23 nye initiativer. Samtidig lægger EU-Kommissionen op til at trække omkring 80 forslag tilbage enten af politiske grunde, eller fordi de er blokeret politisk af lande eller Europa-Parlamentet og ikke ventes at blive vedtaget. Et eksempel på et forslag, der måske trækkes tilbage af Kommissionen, er forslaget om barselsdirektiv. Forslaget udvider rettighederne til lønnet forældreorlov betydeligt, og flere formandskaber har forsøgt at opnå et kompromis uden held. EU-lovgiverne får seks måneder til at finde enighed om forslaget, som har været undervejs i over seks år. Ellers vil forslaget blive kasseret og et revideret forslag vil blive fremsat. Kommissionen forpligter sig politisk til at iværksætte sine 23 initiativer i Denne 12-måneders opgaveliste sætter fokus på store sager som beskæftigelse og vækst og indeholder blandt andet en gennemgang af 23 forslag på arbejdsmiljøområdet, som kan føre til, at direktiver bliver trukket tilbage. Lettisk formandskab i EU Det lettiske formandskab vil fokusere på tre hovedprioriteter: et konkurrencedygtigt et digitalt og et engageret Europa Disse hovedprioriteter lægger sig tæt op af 13

14 Kommissionens, og det forventes ikke, at der bliver taget større lovgivningsmæssige initiativer i perioden. Formandskabet har fokus på bekæmpelse af fattigdom og arbejdsløshed. Formandskabet vil bl.a. også fokusere på arbejdsmiljøet. Det sker samtidig med, at EU-Kommissionen offentliggør forslag til direktiver, der kan ændres eller droppes for at lette de administrative byrder for ikke mindst små og mellemstore virksomheder. Formandskabet vil særligt fremme udvikling og brug af interaktive onlineværktøjer og sociale medier til at kommunikere arbejdsmiljøbudskaber ud til slutbrugerne og integrere arbejdsmiljøspørgsmål i skolernes læseplaner. Insurrance Europe. FA har et kontor i Bruxelles sammen med Finansrådet, Realkreditforeningen og Børsmæglerforeningen. En af formandskabets målsætninger er at se på, hvordan EU kan skabe større vækst og konkurrencedygtighed ved at udnytte de digitale muligheder optimalt. Formandskabet vil også fortsætte arbejdet med at styrke ligestillingen og den sociale dialog. På uddannelsesområdet vil formandskabet sætte fokus på bl.a. midtvejsevaluering af ET2020 (tværgående færdigheder) og forberedelse af 2015 fælles rapport, en styrket kobling mellem Europa 2020-strategien og ET2020 og anerkendelse af kvalifikationer og eksamensbeviser på tværs af grænser. FA i EU FA søger indflydelse på de tiltag, EU behandler, både i Danmark og i forhold til aktørerne i EU. I Bruxelles arbejder FA tæt sammen med den finansielle sektors europæiske brancheorganisationer. Det er især den europæiske bankorganisation EBF og den europæiske forsikringsorganisation 14

15 NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Navneændring GE Money Bank AB til Santander Consumer Bank Indmeldelser pr. 1. januar 2015 Bluegarden A/S Lægernes Pensionskasse NF Techfleet Denmark A/S Udmeldelser pr. 31. december 2014 FS Bank A/S Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Silkeborg Datacentral Pr. 1. februar 2015 har FA 185 medlemsvirksomheder 15

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere