FEB NR. 5. I S S N TEMANUMMER. Internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering"

Transkript

1 NU FEB NR. 5. I S S N TEMANUMMER Internationalisering

2 Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis HR chefer eller nogle af medarbejderne i FAs sekretariat skulle på tjenesterejse i et andet land. Den tid er for længst forbi. Verden er kommet tættere på og bliver budt velkommen på forskellig vis. Mange af FA s medlemmer er i dag del af en koncern, der er etableret i flere lande. En del af FAs medlemmer er rent nordiske, mens andre medlemmer er en dansk afdeling af en international koncern. Der er også mange virksomheder, der fortsat er rent danske, men alligevel orienterer sig internationalt, fordi der kommer konkurrenter ude fra, og fordi mange regler kommer fra EU. Som i andre brancher, tænker mange danske finansielle virksomheder internationalt. Det betyder, at flere af FAs medlemmer har aktiviteter i andre lande, både tæt på og langt væk. Det skyldes, at virksomhederne lægger aktiviteten der, hvor det bedste mix af kompetencer, økonomi og praktik findes. Grænser betyder også mindre for arbejdskraften, og der er flere udenlandske medarbejdere på finansielle arbejdspladser i Danmark. Alt dette påvirker det daglige arbejde i HR afdelingerne hos FAs medlemmer, og det har også ændret FAs fokus, både mht rådgivning og politisk indsats. Rigtig meget af den lovgivning, som alle virksomhederne skal agere efter, stammer fra EU. Den politiske proces i EU er tung og kompliceret og kan ikke håndteres på langdistance. Derfor har FA del i et kontor i Bruxelles for at være så tæt på som muligt på lovgivning fra EU. Dette nummer af FA.NU sætter fokus på tendenser, på fordele og på udfordringer med internationalisering i den finansielle sektor, alt set med arbejdsgiverøjne. God læselyst. 2 Mariane Dissing Adm. direktør

3 Outsourcing og offshoring fordele og ulemper Globaliseringen har på samme tid åbnet for mange nye muligheder og øget konkurrencepresset på den finansielle sektor. FANU har talt med en række af FA s medlemmer om deres erfaringer med outsourcing og offshoring. Af: Seniorkonsulent Michael Boas Pedersen Nordea er en af de virksomheder, der har gjort sig mange erfaringer med outsourcing og offshoring. I Nordea har man outsourcet en række administrative funktioner og it-funktioner. Niels Gregers Hansen, der er Head of HR i Nordea, fortæller: Hovedoverskrifterne på de opgaver, som vi har flyttet ud af landet, er opgaver, hvor der er en høj grad af gentagelse af de samme processer eller funktioner. Altså opgaver, hvor der kan ske en oplæring af nye kolleger, der så kan gentage funktionen. Typisk er det administrative opgaver. Herudover er der IT udviklingsopgaver, hvor man kan forlægge opgaven til miljøer, hvor den nødvendige udviklingsekspertise findes. Organisationen tvinges i en mere international retning, hvor færre forskrækkes over konkurrence udefra. Pludselig har man jo kolleger i et andet land, der rent faktisk kan hjælpe en og bidrage til ens succes. Niels Gregers Hansen, Head of HR i Nordea I Nordea har man også erfaret, at det kunne betale sig at trække enkelte opgaver hjem igen. Niels Gregers Hansen forklarer, at der er en række opgaver fx på IT drifts/support siden, hvor Nordea har taget opgaven tilbage til eget regi. Det har ikke altid været lige let at flytte opgaver ud, Niels Gregers Hansen forklarer: For det første skal man sikre sig, at den nødvendige overlevering af opgaverne kan finde sted til de rigtige mennesker, så man ikke oplever et fald i kvaliteten. For det andet er der den mentale barriere med vores alles skepsis, om andre nu kan løse opgaven på samme niveau som jeg selv eller mine kolleger. Og for det tredje skal man altid bruge den rigtige argumentation. Hvis man gør det, fordi opgaven kan løses billigere, så skal man sige det, og gør man det, fordi man ikke betragter opgaven som en core competence, men at det højest er omkostningsmæssigt neutralt, så sig det. Så at kunne besvare det store WHY er essentiel for en god proces. Niels Gregers Hansen ser en positiv afsmitning på den eksisterende organisation: Organisationen tvinges i en mere international retning, hvor færre forskrækkes over konkurrence udefra. Pludselig har man jo kolleger i et andet land, der rent faktisk kan hjælpe en og bidrage til ens succes. Danske Bank servicerer kunder i 15 forskellige lande og oplever, at deres kunder bliver mere internationale. Som naturlig konsekvens heraf agerer Danske Bank også mere internationalt. Senior Vice President i Danske Bank Anne Søgaard Melchiorsen uddyber: Vores IT organisation, der understøtter forretningen, Niels Gregers Hansen, Head of HR i Nordea 3

4 Anne Søgaard Melchiorsen, Senior Vice President i Danske Bank er i dag placeret i Danmark, Indien og Litauen. Vi ser pt en god mulighed for at ansætte rigtig dygtige IT-folk i Litauen og forventer derfor at vokse der. I Indien har vi hidtil haft det meste af vores aktiviteter outsourcet, men her er vi pt. i gang med at ansætte flere folk selv, da vi gerne vil have DET tættere integreret i vores organisation. Potentialet for yderligere outsourcing og offshoring er noget, der hele tiden ændrer sig. Som nævnt, er vi lige nu ved at insource dele af vores aktivitet i Indien. Det har været rigtigt at bruge en ekstern leverandør til at blive etableret i Indien, men nu ser vi en fordel ved at have nogle af kernekompetencerne i vores egen forretning. For at lykkes, så handler det i langt højere grad om, hvordan vi kan få adgang til de bedste kompetencer og samarbejde som kollegaer på tværs af lande eller i partnerskab med en ekstern leverandør. Det kræver en ændring i tankegang hos begge parter. Vores mål er at skabe globale teams, der arbejder efter de samme visioner og formår at løfte i flok. Det at være i Indien kræver, at man også investerer hjemme, så organisationen er gearet til at arbejde sammen med kolleger internationalt. Ove Vestergaard, ordførende direktør i Bankdata Ove Vestergaard, ordførende direktør i Bankdata Der er også udfordringer ved at outsource og offshore opgaver. Anne Søgaard Melchiorsen forklarer: En af udfordringerne for at få det til at lykkes er, at man har den samme vision og overordnede mål, og at man samarbejder på lige vilkår. Vores mål er at skabe globale teams, der arbejder efter de samme visioner og formår at løfte i flok. Anne Søgaard Melchiorsen Senior Vice President i Danske Bank Derfor er den lidt gammeldags indgangsvinkel til outsourcing og offshoring i mit perspektiv forældet. I den gamle forståelse har det typisk handlet om at flytte enkeltstående opgaver til et andet land eller en ekstern leverandør for at spare omkostninger. Dermed er de medarbejdere, der har siddet i et offshore center eller hos en ekstern leverandør typisk blevet set som underleverandør, der kun har haft ansvar for deres eget delmål fremfor at styre efter et samlet mål. Bankdata har også prøvet kræfter med at outsource. Bankdata opererer i Delhi. Virksomheden har outsourcet noget af deres projektudvikling og har idag 50 medarbejdere i Indien. Ove Vestergaard, der er ordførende direktør i Bankdata, fortæller: Vi har været der siden Vi har udvidet fra 30 til 50 mand i 2014, og vi forventer en stabilisering af niveauet i Ove Vestergaard fortæller, at Bankdata ikke har planer om at trække de funktioner, der allerede er outsourcet, hjem igen. Ove Vestergaard: Nej, vi har kun udvidet. Vi har en costprocent på ca. 40 til 50% af normalomkostninger med en produktivtetsprocent på 90. Det at være i Indien kræver, at man også investerer hjemme, så organisationen er gearet til at arbejde sammen med kolleger internationalt. Vi er nået til et niveau, hvor set-up et er meget velfungerende på både den danske og den indiske side. Outsourcing kommer ikke af sig selv. Ove Vestergaard uddyber: Det er en udfordring 4

5 at etablere en organisation så langt væk. For det første kræver det en ekstra indsats herhjemme. Det imødekommer vi ved at have morgenmøde med vores indiske kolleger hver morgen, og ved at vi har folk fast i Indien og løbende har projektmedarbejdere derude. For det andet kræver det, at de nye medarbejdere lærer moderorganisationen at kende, og dermed har de samme forudsætninger som den de eksisterende i Danmark. SEB har også etableret sig i udlandet. De har et Offshore center i Malaysia, hvor der i dag er ca. 50 medarbejdere, der arbejder for Liv-divisionen med både almindelig udvikling og forretningsudvikling. Derudover kører SEB en række enkeltprojekter i Ukraine. få de interne ressourcer i Danmark til at være med til at få tingene til at lykkes. Her skal der arbejdes bevidst, og det er en opgave, som alt for mange forsømmer. Vi er meget bevidste om, at offshore skal ses som en styrke for os i konkurrencen, ikke som en trussel imod arbejdspladser. SEB har konstateret, at der også er positive, afledte effekter ved at lægge opgaver ud: Flere af vores nøglepersoner er for alvor begyndt at se det som noget positivt, og muligheden for at kunne prøve og arbejde med andre nationaliteter ses af flere og flere som noget meget positivt. Det var selvfølgelig en del af planen, eller forhåbningen, da vi startede. Steffen Wiborg, HR Business Partner i SEB Steffen Wiborg, der er HR Business Partner i SEB, forklarer: Der er ingen tvivl om, at skal vi klare os i konkurrencen med de helt store spillere i branchen, så skal vi forsat blive dygtigere til at udvikle vores offshore business. Vi arbejder med en bevidst strategi om at udvikle vores danske IT til at være endnu stærkere på forretningsdelen, så vi igen kan blive endnu bedre til at sende opgaver, der bare skal laves, ud af huset. Vi er meget bevidste om, at offshore skal ses som en styrke for os i konkurrencen, ikke som en trussel imod arbejdspladser. Steffen Wiborg, HR Business Partner i SEB Steffen Wiborg fortsætter: Der er mange udfordringer. Det er der med al udvikling, men det er klart, at udvikling i et andet sprog og med 6-7 timers tidsforskel er noget, man skal tænke over. Men vores største udfordring har helt sikkert været at 5

6 Saxo Bank en international arbejdsplads i DK Saxo Bank har hovedparten af sin forretning i udlandet og er en international arbejdsplads med medarbejdere fra 40 lande. FANU har taget en snak med Chief Human Resources Officer Mogens Raun om at arbejde med en international medarbejderstab. Af: Seniorkonsulent Michael Boas Pedersen Kan du sætte ord på, hvordan Saxo Bank operer som international virksomhed i praksis? Dels er der noget meget faktuelt. Vi er repræsenteret i 25 forskellige lande og arbejder meget decentraliseret på det operationelle plan. Globale supportfunktioner såsom Finans og Marketing er forholdsvis centraliseret for at få ensretning, hvor det skaber værdi for eksempel omkring Brand Positionering af Saxo Bank. Disse tiltag støtter op omkring den lokale kundekontakt i de respektiver regioner og lande, hvor vi er repræsenteret. Det vil i praksis sige, at ejerskabet omkring for eksempel produkter og kundesegmenter ligger centralt, mens ejerskabet omkring selve salget ligger lokalt. For at få denne værdikæde til at virke optimalt, er det nødvendigt med en forståelse af det fælles grundlag og at alle tror på strategien, og hvad det er, vi skal opnå på tværs af funktioner og geografi. Vi er ikke stærkere end det svageste led i kæden, og dette gør også, at vi kan optimere effektiviteten i organisationen, hvis der fokuseres eller arbejdes med noget, som ikke understøtter vore strategi eller skaber værdi hertil, så dur det ikke. Derfor er det vigtigt, at alle forstår strategien, og at alle bidrager til at skabe værdi i organisationen. Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder kan se, hvordan de bidrager til værdikæden. Derfor har vi en udpræget vi-kultur på tværs af kulturer og funktioner i Saxo Bank. Hvilke udfordringer (og fordele) ser I på det danske arbejdsmarked i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft? Tidligere var det meget bureaukratisk at samarbejde med udlændingestyrelsen. De seneste år er der sket en voldsom udvikling og digitalisering, som har lettet arbejdsgangene markant. Tungt bureaukrati og printformularer er afløst af imødekommenhed, information og digitale løsninger. Det er et stort plus. Hvert halve år holdes der et Erhvervsforum, hvor virksomheder kan blive orienteret om forandringer, og vi som virksomheder kan komme med forslag til regelforenklinger. Det ser vi som en god mulighed for at medvirke til at forbedre rammerne og en hurtigere proces. En anden positiv ting er den seneste ændring af ekspertskatteordningen, hvor lønkravet er blevet nedsat til ,- kr. Dermed udvides kredsen af kvalificerede medarbejdere, vi kan tiltrække fra udlandet, betragteligt. Vi er en forholdsvis specialist 6 Saxo Bank har ca. 750 medarbejdere i udlandet spredt over 25 lande. Der er ca. 700 ansatte i Danmark. I Danmark er der ansat 40 forskellige nationaliteter. De udenlandske medarbejdere udgør 37 pct. af den totale medarbejderstab i Danmark. Kun ca. 9% af Saxo Banks forretning ligger i DK

7 drevet virksomhed og har derfor behov at kigge ud over landets grænser efter nichekompetencer. Er der nogen tiltag, I savner for at kunne bedre forholdene for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i DK? Det er en generel udfordring, at karrieremønstret har ændret sig meget de seneste år. Hvor det tidligere var en karriere, man skulle tiltrække, er det nu typisk to karrierer, der skal tilfredsstilles. Vi kunne godt bruge et bedre netværk til at udveksle karrieremuligheder til ægtefæller på tværs af industrier og brancher. Det kunne være, at en organisation som FA kunne være med til at skabe bro til andre brancher. Hvordan arbejder Saxo Bank med at sikre en fælles virksomhedskultur på tværs af grænser og kulturelle forskelle? Vi har en Corporate statement, som har været gældende siden introduktionen i starten af 2000 erne. Det er en vigtig del i evalueringen af folks performance. Det er ikke kun vigtigt, hvad de har leveret, men også, hvordan de har leveret. Det er afgørende, at arbejdet udføres bæredygtigt. Og hvilke fordele og ulemper ser I ved at have en virksomhedskultur der rummer medarbejdere med international baggrund? På papiret har vi en god fordeling af nationaliteter. Udfordringen er at udnytte de komplimentære måder at tænke, anskue problemstillinger og agere i forhold til mennesker på. Derfor er det vigtigt, at vi kan udnytte forskellighederne til noget konstruktivt og positivt fremfor at gøre tingene, som man altid har gjort. Einstein har defineret vanvid som: At blive ved med at gøre, det man altid har gjort og forvente nye resultater. For os betyder det i praksis, at når vi står overfor en problemstilling, skal vi udnytte de mange forskellige tilgange, vi har repræsenteret i virksomheden. Det stiller store krav til vores ledere, som skal kunne lede teams med mange forskellige kulturer. De skal være åbne overfor andre tilgange end deres egen. Det er ikke så skidt, det kunne jo være, at man kunne lære noget. Mogens Raun er Chief Human Resources Officer i Saxo Bank. Han har arbejdet i udlandet i 13 for Novatis Consumer Health Nestlè og Allianz. Den skandinaviske ledelseskultur har en række fordele i den sammenhæng. Der er en kultur for konstruktiv stillingstagen til ledelsesbeslutninger. Vi skal dog lære også at skabe tillid blandt vores kolleger, som kommer fra kulturer, hvor det ikke er naturligt at udfordre autoriteten, at det er OK. 7

8 Når medarbejderne pendler til arbejde i Danmark Et stort antal personer både i Øresundsregionen og den dansk-tyske grænseregion bor i et andet land end i det land, hvor de arbejder mest i. Det kan give en række udfordringer for den enkelte medarbejder og for virksomhederne Af: Seniorkonsulent Claus Ryde FA s medlemsvirksomheder har behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke afgørende, om medarbejderen bor i Danmark. EU s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og de nordiske aftaler om et nordisk arbejdsmarked åbner arbejdsmarkedet og gør det muligt at bo i et land og arbejde i et andet. Men der er større og mindre grænsehindringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderen, der arbejder i Danmark og bor i et andet land, også arbejder i bopælslandet. Det kan have betydning for virksomhedens afregning af skat og evt. sociale bidrag, og det kan have betydning for medarbejderen i tilfælde af barsel eller sygdom. Klarhed om kontrakts vilkår Nogle virksomheder har særligt fokus på disse udfordringer. Det kan være virksomheder, der er etableret i flere lande, men virksomheder, der alene er etableret i Danmark, kan også have behov for at kende de regler og vilkår, der gælder for medarbejdere, der bor i et andet land. Codan Forsikring A/S er et eksempel på en virksomhed, der kender til de udfordringer, der er, når medarbejderen bor i et andet land end Danmark.. Codan er etableret i flere lande og Poul Hansen, Head of HR Governance and Employee Relations, Codan Forsikring A/S 8

9 Øresundspendlere Alle brancher ANTAL ÅR Fra Sverige til Danmark (venstre akse) Fra Danmark til Sverige (højre akse) ANTAL Kilde: Öresundsdatabasen Øresundspendlere Branchen Finans- og forsikringsvirksomhed ANTAL ÅR Fra Sverige til Danmark (venstre akse) Fra Danmark til Sverige (højre akse) ANTAL Kilde: Öresundsdatabasen har bl.a. erfaring med medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. Ifølge Poul Hansen, Head of HR Governance and Employee Relations, Codan Forsikring A/S, er det vigtigt at kende både de skattemæssige og de socialsikringsmæssige aspekter, og derfor arbejder Codan med fokus på disse områder. Vi har en del medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, siger Poul Hansen. Det er vigtigt at skabe klarhed om, hvilke vilkår der gælder for medarbejderen. Hvis medarbejderen arbejder mindst 50% af arbejdstiden i Danmark, skriver vi en dansk kontrakt og inklusive regler om grænsegængere. Omfanget af arbejde i Danmark og evt. i bopælslandet har betydning for, hvilket lands sociale lovgivning medarbejderen er omfattet af. Det har også betydning for, om arbejdsgiveren skal betale sociale afgifter eller skatter i medarbejderens bopælsland. Hvor informerer myndighederne? er virksomhedernes indgang til information om at drive virksomhed i Øresundsregionen. Her findes information om bl.a. rekruttering af medarbejdere på den anden side af Øresund. Artiklerne på siderne er skrevet i samarbejde med relevante myndigheder i Sverige og Danmark. Portalen drives af Øresunddirekt, som er en offentlig informationstjeneste, der leverer information til borgere i Øresundsregionen. Øresunddirekt og Øresunddirektbusiness er finansieret af Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordisk Ministerrråd samt Region Skåne. SKAT har en vejledning om de skattemæssige aspekter af at bo i Sverige og arbejde i Danmark. Den kan findes på og hedder At arbejde i Danmark og bo i Sverige. Medarbejderen kan finde oplysninger og vejledning på 9

10 Nordiske relationer En stigende andel af FA s medlemmer opererer på tværs af de nordiske lande. Derfor gør FA også. Af: Seniorkonsulent Fleming Friis Larsen Flere og flere af FA s medlemsvirksomheder er en del af en nordisk koncern. Det har haft den konsekvens, at samarbejdet, ligeledes er mere intensiveret, mellem arbejdsgiver i det nordiske. Det nordiske arbejdsgiversamarbejde er fokuseret på tre områder: Nordisk HR-seminar, nordiske sekretariatsmøder og nordisk kontaktforum..alle dele arrangeres af de nordiske arbejdsgiverforeninger for pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Det nordiske HR-seminar holdes en gang årligt. Her kan HR-direktører og chefer fra de nordiske lande møde hinanden og blive opdateret på aktuelle tendenser i de øvrige nordiske lande. På seminarerne kommer oplægsholdere om aktuelle emner, og der er workshops om HR-emner som fx aflønningssystemer, arbejdstidsregler og i det hele taget alle aspekter af HR-funktionerne. medarbejdere fra de nordiske arbejdsgiverforeninger på skift i de forskellige lande for at drøfte arbejdsgiverforhold. Ofte er det overenskomstforhold og koordinering af EU-arbejdet, som er på agendaen.. Nordisk kontaktforum er det daglige kontaktnetværk for de nordiske virksomheder, der har brug for oplysninger om stort og småt i forbindelse med ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold i de andre nordiske lande. Det nordiske kontaktforum består af kontaktpersoner i de enkelte sekretariater, som står til rådighed med de ønskede oplysninger. I nogle situationer fungerer nordisk kontaktforum som virksomhedens bindeled mellem de nordiske lande. Det sker fx, når en virksomhed vil etablere sig i et andet nordisk land.. På de nordiske sekretariatsmøder mødes 10

11 Ændring i forskerskatteordningen giver udfordringer for overenskomsten på finansområdet Fra 1. januar 2015 kan flere internationale medarbejdere ansættes efter den såkaldte forskerskatteordningen. Af: Seniorkonsulent Fleming Friis Larsen Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere blev indført helt tilbage i Det er en bruttoskatteordning, som betyder, at. skattemæssige fradrag er ikke mulige.. Ordningen er blevet ændret flere gange senest med Vækstplan DK, hvor der er sket en mindre lempelse. Skattesatsen er 26 pct., hvilket svarer til en bruttoskat på 31, 92 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Ordningen kræver blandt andet, at personer, der ønskes omfattet af ordningen, inden for de seneste 10 år ikke har været skattepligtig til Danmark af løn eller haft selvstændig virksomhed i Danmark. Folketinget vedtog den før jul en ændring af kildeskatteloven, som bl.a. indebar en nedsættelse af vederlagskravet for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere. Vederlagskrav ændres markant Lovændringen trådte i kraft den og betyder, at vederlagskravet ændres fra kr til kr for at kvalificere til ordningen, som indebærer, at lønnen beskattes som en bruttoordning med 26 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag. Formålet er at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark. På det finansielle og forsikringsmæssige område er der ansat ca. 250 under forskerordningen. Det svarer til 5, 7 pct. af alle ansatte under ordningen. Ny ordning omfatter flere og giver derfor også mere arbejde til virksomhederne Ændringen giver imidlertid særlige udfordringer for den finansielle sektor, siger senior vicepresident Bent Jespersen fra Danske Bank, som har behov for at ansætte ca. 20 udenlandske nøglemedarbejdere årligt, ud over de 80 medarbejdere som koncernen p.t. har ansat. Ændringen af vederlagskravet betyder, at koncernen kan tiltrække flere medarbejdere til nøglestillinger. Men det lavere vederlagskrav ligger inden for overenskomstens område, og derfor er der særlige udfordringer med specielt pension, ferie og aflønningstidspunkt, fortsætter Bent Jespersen. Bent Jespersen fortsætter: Medarbejdere på forskerordning er ikke interesseret i pensionsordninger alene af den grund, at ansættelsen ganske ofte er kortvarig, og brutteskatteordningen kan maksimalt anvendes i 5 år. Desuden er der ikke skattemæssige muligheder for fradrag af bidrag. FA drøfter konsekvenserne af ordningen med Finansforbundet FA har derfor indledt drøftelser med Finansforbundet med henblik på, at denne specifikke gruppe fortsat kan ansættes på overenskomstvilkår, men have mulighed for, 11

12 Senior vicepresident Bent Jespersen fra Danske Bank at pensionsbidrag indregnes i bruttoløn. Der er også brug for nogle undtagelser m.h.t. ferie og lønudbetaling. Konkret bør der være mulighed for at anvende straksferie. De internationale medarbejdere har typisk ikke feriegodtgørelse med og skal derfor ikke have noget med ved ophør af ansættelsen. Ferielovens undtagelsesbestemmelse er direkte afledt af forskerordningen. Endvidere skal de internationale medarbejdere være bagudlønnet. Det giver mulighed for at regulere efter ophør af den særlige beskatning med sidste løn. FA håber på en positiv løsning, så også de finansielle virksomhederfortsat kan tiltrække internationale nøglemedarbejdere. 12

13 Nyt fra EU EU s regler om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, serviceydelser mv. har betydning i Danmark og for danske virksomheder. Samtidig har reguleringen fra EU været tiltagende, og berører en stigende andel af de finansanatte. Af: Seniorkonsulent Claus Ryde Reguleringen fra EU af fx finansielle virksomheder er omfattende. FA oplever, at der samtidig med den øgede regulering gennem direktiver og forordninger fra Kommissionens side lægges op til implementerende retsakter, som er lige så forpligtende som selve direktivet eller forordningen. Mængden af regler fra EU er stor og udsigten til, at den reduceres, er spinkel. EU har også stor betydning for de ansættelsesretlige regler, som gælder i Danmark. Samtidig er der ofte direktivforslag, der indebærer, at de ansættelsesretlige regler bliver påvirket. Det kan eksempelvis være i den finansielle lovgivning, hvor der i de senere år er indført en række særlige regler om løn og kompetencer i den finansielle sektor. Færre regler fra EU i fremtiden? Al lovgivning i EU iværksættes af Kommissionen. Derfor er det vigtigt at følge med i Kommissionens arbejdsprogram. EU-Kommissionen fremlagde i december 2014 sit arbejdsprogram for 2015, En ny start. Arbejdsprogrammet sætter fokus på at styrke beskæftigelse, vækst og investeringer. Det er første gang, Kommissionen har udarbejdet et arbejdsprogram i dialog med både Europa-Parlamentet og medlemsstaterne. Der er i øjeblikket over 400 stykker lovgivning på vej gennem EU-systemet, hvoraf nogle har været undervejs i over ti år. Tidligere kom EU-Kommissionen med omkring 130 nye initiativer i de årlige arbejdsprogrammer. I forslaget til arbejdsprogram for 2015,er der kun 23 nye initiativer. Samtidig lægger EU-Kommissionen op til at trække omkring 80 forslag tilbage enten af politiske grunde, eller fordi de er blokeret politisk af lande eller Europa-Parlamentet og ikke ventes at blive vedtaget. Et eksempel på et forslag, der måske trækkes tilbage af Kommissionen, er forslaget om barselsdirektiv. Forslaget udvider rettighederne til lønnet forældreorlov betydeligt, og flere formandskaber har forsøgt at opnå et kompromis uden held. EU-lovgiverne får seks måneder til at finde enighed om forslaget, som har været undervejs i over seks år. Ellers vil forslaget blive kasseret og et revideret forslag vil blive fremsat. Kommissionen forpligter sig politisk til at iværksætte sine 23 initiativer i Denne 12-måneders opgaveliste sætter fokus på store sager som beskæftigelse og vækst og indeholder blandt andet en gennemgang af 23 forslag på arbejdsmiljøområdet, som kan føre til, at direktiver bliver trukket tilbage. Lettisk formandskab i EU Det lettiske formandskab vil fokusere på tre hovedprioriteter: et konkurrencedygtigt et digitalt og et engageret Europa Disse hovedprioriteter lægger sig tæt op af 13

14 Kommissionens, og det forventes ikke, at der bliver taget større lovgivningsmæssige initiativer i perioden. Formandskabet har fokus på bekæmpelse af fattigdom og arbejdsløshed. Formandskabet vil bl.a. også fokusere på arbejdsmiljøet. Det sker samtidig med, at EU-Kommissionen offentliggør forslag til direktiver, der kan ændres eller droppes for at lette de administrative byrder for ikke mindst små og mellemstore virksomheder. Formandskabet vil særligt fremme udvikling og brug af interaktive onlineværktøjer og sociale medier til at kommunikere arbejdsmiljøbudskaber ud til slutbrugerne og integrere arbejdsmiljøspørgsmål i skolernes læseplaner. Insurrance Europe. FA har et kontor i Bruxelles sammen med Finansrådet, Realkreditforeningen og Børsmæglerforeningen. En af formandskabets målsætninger er at se på, hvordan EU kan skabe større vækst og konkurrencedygtighed ved at udnytte de digitale muligheder optimalt. Formandskabet vil også fortsætte arbejdet med at styrke ligestillingen og den sociale dialog. På uddannelsesområdet vil formandskabet sætte fokus på bl.a. midtvejsevaluering af ET2020 (tværgående færdigheder) og forberedelse af 2015 fælles rapport, en styrket kobling mellem Europa 2020-strategien og ET2020 og anerkendelse af kvalifikationer og eksamensbeviser på tværs af grænser. FA i EU FA søger indflydelse på de tiltag, EU behandler, både i Danmark og i forhold til aktørerne i EU. I Bruxelles arbejder FA tæt sammen med den finansielle sektors europæiske brancheorganisationer. Det er især den europæiske bankorganisation EBF og den europæiske forsikringsorganisation 14

15 NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Navneændring GE Money Bank AB til Santander Consumer Bank Indmeldelser pr. 1. januar 2015 Bluegarden A/S Lægernes Pensionskasse NF Techfleet Denmark A/S Udmeldelser pr. 31. december 2014 FS Bank A/S Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S Silkeborg Datacentral Pr. 1. februar 2015 har FA 185 medlemsvirksomheder 15

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16 1 Digitaliseringen er global og følger eksponentielle principper 2 Hvad sker der, når alle disse dele kan 3D-printes? 3 Hvad sker der, når dine indkøbsdata bestemmer prisen på din forsikring? 4 Globale

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere