CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN"

Transkript

1 DVD 2 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde må kun udføres af uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at forebygge brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være nemt tilgængelig. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig strømspænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant henleder brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i vejledningen, der følger med produktet. GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+, G- LINK er (1) registrerede varemærker eller varemærker for, (2) fremstillet på licens fra og (3) beskyttet af forskellige internationale patenter og patentansøgninger, der tilhører eller bruges under licens af Gemstar-TV Guide International, Inc. og/eller de dertil knyttede selskaber. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. OG/ELLER DE DERTIL KNYTTEDE SELSKABER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NØJAGTIGHEDEN AF PROGRAMOVERSIGTERNE, DER TILBYDES GENNEM GUIDE PLUS+. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. OG/ELLER DE DERTIL KNYTTEDE SELSKABER HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR TABT FORTJENESTE, MISTET FORRETNING, INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER OG FØLGESKADER SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF OPLYSNINGER, UDSTYR ELLER SERVICES FRA GUIDE PLUS+. SHOWVIEW er et registreret varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW-systemet er fremstillet på licens fra Gemstar Development Corporation. VIDEO Plus+ og PlusCode er registrerede varemærker, der tilhører Gemstar Development Corporation. Systemet VIDEO Plus+ er fremstillet på licens fra Gemstar Development Corporation. G-Code er et registreret varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. Systemet G-Code er fremstillet på licens fra Gemstar Development Corporation.

3 Indhold 3 Præsentation af DVD-afspilleren, 4 Find ud af, hvordan du betjener DVD-afspilleren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuer frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 11 Find ud af, hvordan du afspiller en DVD, optager og afspiller programmer og kan få vist listen over harddiskens indhold og listen over programmerede timer-optagelser. Dette afsnit indeholder også oplysninger om, hvordan du midlertidigt standser samt genafspiller et igangværende program. Avancerede funktioner, 31 Find ud af, hvordan du anvender avancerede, fx hvordan du aktiverer børnesikringen, opdeler optagelser og opretter foretrukne indstillinger. Afsnittet indeholder også oplysninger om, hvordan du redigerer en DVD. Placering, stik og tilslutninger, 45 Find ud af, hvordan du placerer, tilslutter og opsætter produktet. Dette afsnit indeholder også en oversigt over tilslutningspaneler og tilgængelige indstillinger. Vedligeholdelse, 57 Indeks, 58

4 4 Præsentation af DVD-afspilleren DVD 2 indeholder både en DVD-afspiller og en harddiskoptager. Med en DVD-afspiller og en stor harddisk i samme maskine har du mulighed for både at gemme optagelser på harddisken eller at kopiere dem til en skrivbar DVD til senere brug. Harddiskens funktioner omfatter også en genafspilningsbuffer, som giver dig mulighed for at standse et igangværende program midlertidigt og fortsætte derfra, hvor du stoppede. DVD-afspilleren har indbygget GUIDE Plus+. Dette system giver dig en gratis programoversigt over alle de fjernsynskanaler i dit område, som understøttes af denne funktion. Du kan også anvende GUIDE Plus+ til at programmere DVD-afspilleren til at optage dine yndlingsprogrammer i fjernsynet. GUIDE Plus+ understøtter ikke alle fjernsynskanaler. Bemærk: Programoversigten ikke er tilgængelig i alle lande. DVD Hvis DVD-afspilleren er registreret som DVD, tændes den ved at trykke på knappen DVD. Når du trykker på knappen DVD, starter afspilning automatisk, hvis der er sat en DVD i afspilleren. DVD-afspiller og harddiskoptager Afhængigt af, hvad DVD-afspillerens hovedfunktion skal være, kan du vælge mellem tre forskellige opsætninger. Samtlige af DVDafspillerens funktioner er dog altid tilgængelige, ligegyldigt hvilken konfiguration du vælger. Hvis hovedfunktionen er afspilning af en DVD, skal du sørge for, at DVD-afspilleren registreres som DVD i fjernsynets menu CONNECTIONS. Se afsnittet Afspilning af en DVD på side 12, hvis du vil have yderligere oplysninger om afspilning af en DVD. VMEM Hvis DVD-afspilleren er registreret som VMEM, tændes den ved at trykke på knappen VMEM. Når du trykker på knappen V MEM, vises harddiskmenuen på fjernsynsskærmen. Hvis DVD-afspillerens hovedfunktion er at optage her og nu, skal den registreres som V.AUX2 i fjernsynets menu CONNECTIONS. Hvis DVD-afspilleren er registreret som V.AUX2, starter den i tilstanden TUNER. Se afsnittet Optagelse her og nu på side 20, hvis du vil have yderligere oplysninger om optagelse. Registreringen i menuen CONNECTIONS bestemmer også, hvilken knap på Beo4, der aktiverer DVD-afspilleren: DVD, V MEM eller V.AUX2. Hvis DVD-afspillerens hovedfunktion er optagelse på harddisken, skal den i stedet registreres som V MEM* i fjernsynets menu CONNECTIONS. Du skal også registrere DVD-afspilleren som V MEM, hvis den er sluttet til et system, som allerede omfatter en DVD-afspiller. I så fald anvendes knappen DVD på Beo4 fjernbetjeningen allerede til den anden DVD-afspiller, og den kan derfor ikke anvendes til DVD 2. Se afsnittet Optagelse her og nu på side 20 og Timer-optagelse på side 16, hvis du vil have yderligere oplysninger om optagelse på harddisken. *BEMÆRK: På nogle Beo4 fjernbetjeninger kaldes knappen DTV for SAT, og knappen VMEM for VTAPE.

5 5 Optagelse af programmer DVD-afspilleren giver dig mulighed for at optage og gemme fjernsyns-, satellit- (DTV*) og set-top box programmer på harddisken. Du bestemmer selv, om du vil gemme dem midlertidigt eller permanent. Øjeblikkelige optagelser og programmerede timer-optagelser gemmes i HARD DISC CONTENT, og igangværende programmer, som du standser midlertidigt og genafspiller, lægges i en sekstimers genafspilningsbuffer. Du kan flytte gemte programmer fra bufferen til HARD DISC CONTENT. Du kan også optage de programmer, der er gemt på harddisken, på en DVD. Knappen LOAD Loader Statusdisplay Indikatorlampe Med DVD-afspilleren behøver du ikke at fylde dit hjem med stakke af videobånd. Du kan gemme dine optagelser på harddisken og til enhver tid hente en oversigt over optagelserne frem på fjernsynsskærmen. For at sikre, at optagelser ikke slettes fra harddisken, kan de beskyttes mod automatisk sletning. Se afsnittet Beskyttelse af en optagelse på side 28. Nærbetjeningspanelet > Tryk på knappen LOAD for at åbne eller lukke loaderen. Isætning af en DVD Tryk på den øverste del af frontpanelet for at få adgang til nærbetjeningspanelet. > Tryk på knappen LOAD på nærbetjeningspanelet. Loaderen glider ud. > Læg en DVD i loaderen. Når DVD-afspilleren tændes efter at have været i standby, tager det op til 40 sekunder for den at starte op. Indikatorlampen På højre side af frontpanelet sidder der en indikatorlampe, som viser DVD-afspillerens funktionstilstand. ORANGE DVD-afspilleren optager. Når DVDafspilleren modtager kommando til at optage, blinker indikatorlampen først orange i et par sekunder og lyser derefter konstant orange. Når indikatorlampen blinker, foretager DVD-afspilleren signalsøgning, og du kan ikke skifte kanal, før den har fundet signalet. Hvis du skifter kanal, optager DVD-afspilleren ikke det ønskede program. GRØN DVD-afspilleren er tændt, men optager ikke. RØD DVD-afspilleren står i standby. Statusdisplayet Statusdisplayet til højre viser den forløbne spilletid på den isatte DVD, optagelsen eller det aktuelle musiknummer, som afspilles fra en musik-cd. Ved skift til et nyt DVD-kapitel vises det nye kapitelnummer et par sekunder i displayet.

6 6 Præsentation af DVD-afspilleren og Beo4 Anvendelse af Beo4 fjernbetjeningen Beo4 fjernbetjeningen, der følger med fjernsynet, giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom via displayvisninger på Beo4, DVD-afspilleren eller fjernsynsskærmen. DVD RECORD Beo4 fjernbetjeningens display viser den valgte kilde Tryk på knappen to gange for at igangsætte manuel optagelse fra valgte kilde, fx TV 0 9 Indtast oplysninger i skærmmenuer, vælg et programnummer Tænd DVD-afspilleren. På nogle Beo4 fjernbetjeninger kaldes knappen VMEM for VTAPE. DVD V MEM TV LIGHT RADIO MENU Hent menu-overlay en frem DTV DVD CD Gå gennem menupunkterne. Gå til det næste eller De farvede knapper giver dig adgang til forskellige forrige kapitel i en optagelse under afspilningen. Gå trinvist mellem skærmbilleder, mens afspilningen V MEM RECORD A MEM funktioner, afhængigt af den valgte kilde. Sammen med GO giver de dig adgang til forskellige er midlertidigt standset skærmmenuer Indtast oplysninger i skærmmenuer, eller skift EXIT Forlad menuer* afspilningshastighed. Sammen med GO, gå trinvist tilbage eller frem i afspilningen TEXT 0 MENU Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne Åbn menuen afspilning, og godkend og gem instruktioner og indstillinger GO Sæt DVD-afspilleren og fjernsynet i standby Få vist ekstra funktioner i displayet på Beo4, fx LIST GO V.AUX2 Stands et igangværende program midlertidigt. Tryk på denne knap for at standse afspilningen af en optagelse midlertidigt, og tryk på den igen for STOP LIST STOP EXIT at stoppe afspilningen helt *BEMÆRK: Menuen EDIT forlades ved at trykke på GO og derefter på 3.

7 7 Anvendelse af menusystemet Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen Knapper på Beo4 fjernbetjeningen TV LIST Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne og giver dig adgang til optage- og afspilningsfunktionerne. Mens DVD-afspilleren er HARD DISC SOURCE Hard Disc DVD CONTENT Video Audio Photo tændt Display på Beo4 fjernbetjeningen FORMAT Tryk på GO og derefter på 0 for at hente DVD-hovedmenuen frem GO 0 [EXIT] Tryk på denne knap for at skifte mellem menupunkterne og ind- DVD-hovedmenuen. taste oplysninger i menuerne Tryk på denne knap for at få vist forskellige indstillinger Tryk på denne knap for at indtaste oplysninger i menuerne 0 9 Tryk på denne knap for at gemme en indstilling, du har foretaget GO GO Tryk på denne knap for at vælge et punkt i informationslinjerne Tryk på denne knap for at forlade menusystemet og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge EXIT

8 8 >> Præsentation af DVD-afspilleren og Beo4 Menu-overlay Hent menu-overlay en frem for at se, hvilke knapper på Beo4, der aktiverer de forskellige tjenester eller funktioner. Tryk på MENU og derefter på GO i fjernsynets menu for at hente menu-overlay en frem Tryk på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion, eller tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion Menu-overlay en giver dig en genvej til forskellige funktioner. Når du aktiverer disse funktioner uden for menu-overlay en, skal du trykke på GO, før du trykker på en taltast eller en farvet knap. MENU GO DISC MENU HDD CONTENT TUNER INFO BROWSER SYSTEM TIMER EDIT BACK CAM TV/HDD JUMP BACK T/C JUMP FORWARD DISC MENU HDD CONTENT TUNER INFO BROWSER SYSTEM TIMER EDIT BACK CAM TV/HDD JUMP BACK T/C JUMP FORWARD Tasterne på Beo4 er vist i menu-overlay en til venstre, og de funktioner, de styrer, er vist til højre. Sammen med denne vejledning får du en quick guide, som du kan bruge som hjælp, især når du er i et linkrum, hvor menu-overlay en ikke er tilgængelig BEMÆRK: Ved at trykke på 0 for en oversigt åbnes harddiskmenuen.

9 9 GUIDE Plus+ Når opsætningen af GUIDE Plus+ og download af data er afsluttet, kan du begynde at udforske de forskellige funktioner og områder inden for GUIDE Plus+. > Tryk på GO på fjernbetjeningen, og hold den nede i et par sekunder. > Tryk på eller for at navigere rundt i menuen, og følg instruktionerne på skærmen. Picture window Information panels 20-May 16:47 Welcome! What to do first! Record Channels Home Action bar A Place by the Sea: Presented by Seetha Hallet. Stevie McCullum s dad used to drive the family down from Glasgow for their summer holidays in north Information field ITV [P 03] 16:00 (60 Min) Grid Search My TV Schedule Menu bar Wed, 1 16:00 17:00 A Place by the Sea Heartbeat Neighbours Get a New Life Friends Home and Away Hollyoaks Family Affairs Emmerdale The Agents The Agents Weeko Heartbeat Room for improv The Secret Homes Polic Grid/Tiles GUIDE Plus+ er opdelt i seks skærmkomponenter: Information Panels Viser instruktioner vedrørende GUIDE Plus+, programreklamer og reklamer. Picture Window Viser det igangværende fjernsynsprogram. Du kan se det igangværende program, når GUIDE Plus+ er åben. Action Bar Viser de tilgængelige funktioner. Funktionsknapperne aktiveres direkte ved at trykke på den farvede knap med samme farve på fjernbetjeningen. Information Field Viser korte programbeskrivelser eller hjælpemenuer. Menu Bar Viser menuen GUIDE Plus+ og det, du har valgt. Grid/Tiles Viser programoversigten opdelt efter kanal og tidspunkt, syv dage frem i tiden. Gå til menuen EDITOR for at kontrollere og ændre kanalerne, hvis der mangler nogle af kanalerne. Tryk på for at gå til menulinjen i menuen GUIDE Plus+, og tryk derefter flere gange på for at fremhæve EDITOR. Tryk på for at få adgang til menuen EDITOR.

10 10

11 Daglig brug 11 Dette afsnit beskriver de funktioner, du bruger dagligt, fx hvordan du afspiller en DVD, optager og afspiller programmer, og hvordan du redigerer optagelser. Med harddiskoptageren kan du også standse igangværende tv-programmer midlertidigt. DVD-afspilning, 12 Under DVD-afspilning, 12 Anvendelse af DVD-skærmmenuer, 13 Anvendelse af værktøjslinjens funktioner, 14 Optagelse af et program, 16 Timer-optagelse, 16 Redigering af timere, 19 Optagelse her og nu, 20 Midlertidig standsning og genafspilning af et program, 22 Midlertidig standsning af et program, 22 Under genafspilning, 23 Genafspilningsbuffer, 24 Afspilning af en optagelse, 26 Valg af optagelsens genre, 26 Afspilning af en optagelse, 26 Under afspilning af en optagelse, 27 Redigering af optagelser, 28 Beskyttelse af en optagelse, 28 Redigering af optagelistens rækkefølge, 28 Sletning af en optagelse, 29 Kopiering af en optagelse, 30 Navngivning af en optagelse, 30

12 12 DVD-afspilning Hvis DVD-afspilleren er registreret som Under DVD-afspilning DVD, starter afspilningen automatisk, når der isættes en DVD. Hvis DVDafspilleren er registreret som V MEM, skal du selv aktivere afspilningen. Når du afspiller en disk, kan du skifte kapitel eller musiknummer, standse afspilningen af disken midlertidigt eller helt og afspille den i langsom gengivelse. Tryk på GO og derefter på 7 for at gå tilbage i et kapitel eller en titel på disken Tryk på GO og derefter på 9 for GO 7 GO Mens du afspiller en DVD, kan du søge ved forskellige hastigheder, gå trinvist gennem indholdet eller hente DVDmenuen frem ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. Du kan genoptage afspilningen af en DVD på det sted, Sådan afspiller og skifter du kapitler eller musiknumre på en disk Sæt en DVD eller CD i afspilleren, og tryk på GO og derefter på den røde knap for at afspille den, eller GO at gå frem i et kapitel eller en titel på disken Tryk på denne knap for at køre frem eller tilbage under DVDafspilningen. Tryk på den igen for at ændre hastighed 9 hvor du sidst standsede den. Mens du afspiller en CD, kan du standse afspilningen midlertidigt, skifte til det næste musiknummer eller vælge et musiknummer ved hjælp af dets nummer. sæt en DVD eller CD i afspilleren, og tryk på GO og derefter på 0 for at hente hovedmenuen frem Tryk på for at fremhæve DVD, og tryk på GO for at starte afspilningen GO 0 GO Tryk på STOP for at stoppe søgningen frem eller tilbage, og tryk på GO for at genoptage afspilningen Stands afspilning midlertidigt, afspil i langsom gengivelse eller stands afspilning helt STOP GO Bemærk: Denne DVD-afspiller er indstillet til Tryk på denne knap for at gå trinvist mellem titler, eller Tryk på denne knap for at standse afspilningen midlertidigt STOP region 2 fra fabrikken. En DVD fra en anden region kan ikke afspilles på DVD-afspilleren, så musiknumre Tryk på denne knap, og hold den længe den er indstillet til region 2. Kontakt din forhandler for at få ændret regionsindstillingen. Nogle diske kan ikke afspilles på DVD-afspilleren på grund af deres konfiguration, optagekvaliteten Tryk flere gange for at springe til en anden titel, kapitel eller musiknummer på disken nede for at igangsætte afspilning i langsom gengivelse. Tryk på den igen for at ændre hastighed eller andre egenskaber. Indtast titel, kapitel eller musik- 0 9 Tryk på den igen for at stoppe STOP nummer afspilningen helt, eller Tryk på GO og derefter på 8 for GO tryk på denne knap for at GO at skifte mellem at gå trinvist mellem kapitler og titler 8 genoptage afspilningen BEMÆRK: Fabriksindstillingen for søgning frem og tilbage er fem minutter. Se afsnittet Justering af systemopsætningen på side 55, hvis du ønsker at ændre denne indstilling.

13 13 Anvendelse af DVD-skærmmenuer I DVD-menuerne kan du navigere ved hjælp af forskellige funktioner og menupunkter. Mens DVD-afspilleren er tændt HARD DISC SOURCE Hard Disc DVD CONTENT Video Audio Photo Diskformater DVD-afspilleren er udviklet til at kunne afspille forskellige diskformater. Følgende formater understøttes: Tryk på GO og derefter på 0 i tv-menuen for at hente DVD-hovedmenuen frem GO 0 [EXIT] DVD-Video Musik-CD Video-CD Super Video-CD Tryk på GO og derefter på den GO CD-R/RW røde knap for at hente DVDmenuen* frem. DVD-hovedmenuen. DVD-R/RW, forudsat at disken er optaget i DVD-videoformatet, og at disken er færdigbehandlet. Tryk på piletasterne for at flytte mellem valgmulighederne i menuerne Diske med MP3-filer understøttes, hvis sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 eller 48 KHz. Når du afspiller diske med MP3-filer, skal du trykke på og for at skifte mappe. Diske med JPG-filer understøttes, hvis filtype- Tryk to gange på GO for at be- GO navnet er *.JPG men ikke *.JPEG. kræfte valget eller indstillingen GO DVD-afspilleren kan kun vise DCF-standardstillbilleder eller JPG-billeder, fx TIFF. Tryk på denne knap for at fjerne EXIT diskmenuen For at få et optimalt resultat anbefales det kun at *Ikke alle diske indeholder en diskmenu. bruge JPG-filer, som er maksimalt ca. 1 megapixel. Se afsnittet Oprettelse af en diasshow-afspilningsliste på side 38, hvis du vil have yderligere oplysninger om JPG-billeder. BEMÆRK: Hvis dialogboksen til indtastning af pinkode vises på fjernsynet, betyder det, at børnesikringen er aktiveret for den isatte disk. Du skal indtaste den firecifrede pinkode. Se afsnittet Begrænsning af adgang til optagelser børnesikring på side 40.

14 14 >> DVD-afspilning Anvendelse af værktøjslinjens funktioner Afhængigt af disktypen har du adgang til forskellige funktioner og muligheder, fx lydsporets sprog, via systemmenuen. > Tryk på GO og derefter på 1 på fjernbetjeningen under afspilningen for at hente DVD-afspillerens systemmenu frem. > Tryk på for at fremhæve OPTIONS under TOOLBAR. De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af situationen og disktypen. > Tryk på eller for at fremhæve den indstilling, du vil justere, og tryk på. > Tryk på for at fremhæve en mulighed. > Tryk to gange på GO for at gemme indstillingen og forlade menuen, eller > Tryk på for at gemme indstillingen og gå videre til en anden indstilling. > Tryk på EXIT for at forlade menuen. 03 TV2 TV2 05-OCT PAUSE Toolbar Preferences Setup Navigate to menu item. Systemmenuen. Options Hvis et menupunkt er gråtonet, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig eller ikke kan ændres i den nuværende tilstand.

15 15 Skift af undertekstsprog Denne funktion fungerer kun med en DVD, der indeholder undertekster på flere sprog. Du kan skifte til det ønskede sprog under afspilningen af en DVD. Du kan også få adgang til denne funktion via den grønne knap på fjernbetjeningen. > Tryk på for at fremhæve SUBTITLE, og tryk på for at få adgang til menupunkterne. > Tryk flere gange på, indtil det ønskede sprog er fremhævet. Tryk derefter på for at gemme indstillingen. Sprogene kan være nummereret eller forkortet, fx Da for dansk. På nogle DVD er kan du kun skifte undertekstsprog via DVD-menuen. Tryk på GO og derefter på den røde knap for at få adgang til DVD-menuen. Skift af kameravinkel Denne funktion fungerer kun med en DVD, som indeholder sekvenser, der er optaget fra forskellige kameravinkler. Det betyder, at du kan se afspilningen fra forskellige vinkler. > Tryk på for at fremhæve ANGLE, og tryk på for at få adgang til menupunkterne. De tilgængelige kameravinkler vises. > Tryk på eller for at fremhæve den kameravinkel, du vil skifte til. Tryk derefter på for at gemme indstillingen. Zoom Denne funktion giver dig mulighed for at forstørre billedet på fjernsynsskærmen og for at panorere over det forstørrede billede. Tidsbaseret søgning... Denne funktion giver dig mulighed for at springe til et bestemt tidspunkt på en DVD. > Tryk på for at fremhæve TIME SEARCH, og tryk på for at åbne tidsfeltet (timer : minutter : sekunder). > Tryk på 0 9 for at indtaste det tidspunkt, hvor afspilningen skal starte, og tryk to gange på GO for at gemme indstillingen. Afspilningen springer til det indtastede tidspunkt. Skift af lydsporets sprog Denne funktion fungerer kun med en DVD, som indeholder flere lydsporssprog, eller en VCD med flere lydkanaler. Du kan også få adgang til denne funktion via den røde knap på fjernbetjeningen. > Tryk på for at fremhæve AUDIO, og tryk på for at få adgang til menupunkterne. > Tryk flere gange på, indtil det ønskede lydsporssprog er fremhævet. Tryk derefter på for at gemme indstillingen. Sprogene kan være nummereret eller forkortet, fx Da for dansk. > Tryk på for at fremhæve ZOOM, og tryk på for at aktivere zoomfunktionen. Statuslinjen for ZOOM vises, og der kan du se zoomfaktoren. > Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen for at zoome ind eller den gule knap for at zoome ud. > Tryk på eller for at panorere over det forstørrede billede. > Tryk på den røde knap for at afslutte zoomfunktionen. På nogle DVD er kan du kun skifte lydsporssprog via DVD-menuen. Tryk på GO og derefter på den røde knap for at få adgang til DVD-menuen.

16 16 Optagelse af et program Du kan få DVD-afspilleren til at optage en tilgængelig kilde eller et tilgængeligt program på et angivet tidspunkt. Programmer en timeroptagelse i menuen GUIDE Plus+. DVD-afspilleren starter og stopper automatisk optagelsen. Du kan programmere op til 25 timers optagelser ad gangen af op til seks timers varighed hver. Du kan redigere og slette programmerede timeroptagelser. For at sikre, at de programmerede timer-optagelser optages korrekt, skal du indstille det indbyggede ur til den korrekte tid og dato. Se afsnittet Foretrukne grundindstillinger på side 42, hvis du vil have yderligere oplysninger om indstilling af tidspunkt og dato. Timer-optagelse Du kan programmere timer-optagelser på tre forskellige måder. Du kan programmere en timer-optagelse manuelt, du kan benytte en programoversigt*, eller du kan bruge et tredje system, som hedder enten ShowView, G-Code eller Video Plus+, afhængigt af hvilket land du bor i. Manuel programmering af timer-optagelse > Tænd fjernsynet på kanalnummeret for DVDafspilleren. > Tænd DVD-afspilleren. > Tryk på GO og derefter på 2 på fjernbetjeningen for at hente menuen for GUIDE Plus+ frem. > Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen for at vælge MANUAL. Optagedatoen vises. > Tryk på,, eller eller 0 9 for at indtaste optagedato samt start- og stoptidspunkt. > Tryk på den grønne knap for at gemme disse indstillinger og gå videre til det næste menupunkt. > Fremhæv kilden, og indtast kanalnummeret, når TUNER 01 vises på displayet. Hvis du vil vælge en ekstern kilde, skal du fremhæve TUNER i menuen og trykke på eller for at fremhæve EXT1, EXT2 eller CAM1. Hvis du vil vælge en intern fjernsynskanal, skal du fremhæve 01 i menuen og trykke på 0 9 for at indtaste kanalnummeret. > Tryk på den grønne knap for at gemme og gå videre til det næste menupunkt. Derefter vises et virtuelt tastatur på fjernsynsskærmen. Her kan du indtaste navnet på optagelsen. > Tryk derefter på den grønne knap for at gemme indstillingen. Den programmerede timeroptagelse vises. > Optageindstillingerne vises i det lyserøde felt. Tryk på knappen på fjernbetjeningen med den samme farve for at ændre optageindstillingerne. > Tryk på GO og derefter på 2 at gemme indstillingerne og forlade menuen. TIMER vises i displayet, hvis der er programmeret en timeroptagelse. Gentagelse af en optagelse > Tryk flere gange på den røde knap på fjernbetjeningen for at vælge mellem indstillingerne for optagegentagelsen: Once (en gang), Weekly (hver uge), M-F (mandag til fredag). Forlængelse af en optagelse > Tryk flere gange på den grønne knap på fjernbetjeningen for at vælge det antal minutter (+0, +10, +20, +30), som optagelsen skal forlænges med, eller vælg funktionen VPS/PDC (V-P). Se side 17, hvis du vil have yderligere oplysninger om funktionen VPS/PDC. *BEMÆRK: I nogle lande er programoversigten ikke tilgængelig, og derfor kan programoversigten ikke anvendes til programmering af timer-optagelser. Du kan dog stadig programmere timer-optagelser manuelt og med ShowView, G-Code eller Video Plus+.

17 17 20-May 16:47 Welcome! Frequency Timing Home Frequency: ONCE Timing: +0 Recordings set: 1/25. VPS/PDC set: 0/25 Schedule Info Editor Setup Record Schedule Freq Timing 21-May The Agents ONCE +0 Funktionen VPS/PDC Funktionen VPS/PDC sikrer, at et program med VPS/PDC-signaler bliver optaget i fuld længde selv hvis programmet er forsinket eller forlænget. What to do first! Eksempel på manuelt programmeret timer-optagelse. Hvis DVD-afspilleren ikke står i standby, vises der en advarselsmeddelelse, før timer-optagelsen påbegyndes. Hvis du ignorerer meddelelsen, skifter DVD-afspilleren automatisk over på den pågældende kanal og starter optagelsen. Under timer-optagelse kan du ikke skifte kanal på DVD-tuneren. Bemærk, at det ikke er muligt at optage programmer, som er kopibeskyttet af Macrovision.

18 18 >> Optagelse af et program Timer-optagelse (programoversigt) > Tænd for DVD-afspilleren, mens fjernsynet er tændt, og tryk på GO og derefter på 2 på fjernbetjeningen for at hente menuen for GUIDE Plus+ frem.* > Tryk på eller for at fremhæve den ønskede fjernsynskanal, og tryk på eller for at fremhæve et program. > Tryk på GO og derefter på eller for at gå en side op eller ned ad gangen. Tryk på GO og derefter på eller for at gå direkte til fjernsynsprogrammet for dagen før eller den næste dag. > Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at vælge RECORD. > Tryk på EXIT for at forlade menuen. * Hvis opsætningsmenuen for GUIDE Plus+ vises, betyder det, at programdata for GUIDE Plus+ endnu ikke er blevet installeret i DVD-afspilleren. Se afsnittet Opsætning af GUIDE Plus+ på side 52, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Timer-optagelse (ShowView/G-Code system/ Video Plus+) Indtast det ShowView-, G-Code- eller Video Plus+programnummer, som hører til fjernsynsprogrammet. Du kan finde dette nummer i programoversigten. > Tænd for DVD-afspilleren, mens fjernsynet er tændt, og tryk på GO og derefter på 2 på fjernbetjeningen for at hente menuen for GUIDE Plus+ frem. > Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at hente indtastningsmenuen for ShowView, G-Code eller Video Plus+. > Tryk på 0 9 for at indtaste ShowView-, G-Code- eller Video Plus+-programnummeret, og tryk to gange på GO for at gemme indstillingen. Hvis du indtaster et forkert programnummer, skal du vælge det korrekte programnummer manuelt. Følg instruktionerne på fjernsynsskærmen for at ændre dato og tidspunkt. > Optageindstillingerne vises i det lyserøde felt. Tryk på knappen på fjernbetjeningen med den samme farve for at ændre optageindstillingerne. > Tryk på GO og derefter på 2 at gemme indstillingerne og forlade menuen. TIMER vises i displayet, hvis der er programmeret en timeroptagelse. Se side 16, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du gentager og forlænger en optagelse. BEMÆRK: I nogle lande er programoversigten ikke tilgængelig og kan derfor ikke anvendes til programmering af timer-optagelser. Du kan dog stadig programmere timer-optagelser manuelt og med ShowView, G-Code eller Video Plus+.

19 19 Redigering af timere Du kan kontrollere de programmerede timeroptagelser, der venter på at blive aktiveret, og du kan også redigere eller slette dem. Hvis de programmerede timer-optagelser overlapper hinanden, vises det, når den programmerede timer-optagelse gemmes. > Tænd for DVD-afspilleren, mens fjernsynet er tændt, og tryk på GO på fjernbetjeningen for at hente menuen for GUIDE Plus+ frem. > Tryk på for at fremhæve den timer-optagelse, som du vil slette eller ændre. 20-May 16:47 Welcome! What to do first! Frequency Timing Home Schedule displays programmes you have Set to Record. Press to use. Press the green button for manual recording. Press to view My TV. Press to view Info Grid Search My TV Schedule Record Schedule Freq Timing 21-May 18:42 02:25 P01 ONCE May The Agents M-F May 20:00 21:00 P12 ONCE +0 Forkortelser for ugedage: M Mandag T Tirsdag W Onsdag T Torsdag F Fredag S Lørdag S Søndag Ændring af en programmeret timer-optagelse > Fremhæv timer-optagelsen, og tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen for at vælge EDIT, og følg instruktionerne på fjernsynsskærmen for at foretage de nødvendige ændringer. > Tryk på GO og derefter på 2 for at gemme indstillingerne og forlade menuen. Ændring af hyppighed eller tidspunkt > Fremhæv det pågældende felt i menuen, og tryk på den røde knap for at ændre hyppigheden eller på den grønne knap for at ændre tidspunktet. > Tryk på GO og derefter på 2 for at gemme indstillingerne og forlade menuen. Hvis de programmerede timer-optagelser overlapper hinanden, vises det, når den programmerede timer-optagelse gemmes. Programmerede timeroptagelser, som kun overlapper hinanden delvist, gemmes, og den anden timer-optagelse startes ikke, før den første er afsluttet. De programmerede timer-optagelser er angivet efter starttidspunkt. For hver enkelt timeroptagelse står der oplysninger om kilde, navn (hvis det er tilgængeligt), start- og stoptidspunkt samt dato eller ugedag. Sletning af en programmeret timer-optagelse > Fremhæv timer-optagelsen, og tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at vælge DELETE. > Tryk på GO og derefter på 2 for at gemme indstillingerne og forlade menuen.

20 20 >> Optagelse af et program Optagelse her og nu Du kan optage her og nu. Du kan optage et program og samtidig se et andet program fra harddisken, se en DVD eller bare se et andet fjernsynsprogram. Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt at skifte til en anden kilde eller et andet program. Afspilning af en DVD > Tryk på knappen LOAD på DVD-afspilleren, og sæt en DVD i for at afspille den. Fjernsyn > Tryk på TV for at skifte til fjernsyn. Optagelse fra DVD-tuneren og samtidig afspilning fra en anden kilde > Tryk på GO og derefter på den gule knap på fjernbetjeningen, mens DVD-afspilleren er tændt, for at hente DVD-tuneren frem. > Tryk på eller eller 0 9 for at vælge et kanalnummer. > Tryk på RECORD to gange*. DVD-afspilleren begynder at optage det igangværende program i maksimalt seks timer, og du kan skifte til en anden kilde: Afspilning af en harddiskoptagelse > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at skifte til harddisken. > Tryk på eller for at fremhæve en optagelse i menuen HARD DISC CONTENT, og tryk på GO afspille den. > Tryk på GO og derefter på den gule knap for at vende tilbage til DVD-tuneren, når du har afspillet en optagelse eller DVD, eller > Tryk på DVD for at vende tilbage til DVDafspilleren. Tryk på GO og derefter på den gule knap for at vende tilbage til DVD-tuneren, når du har set fjernsyn. > Tryk to gange på STOP for at standse en optagelse. > Tryk på STANDBY for at sætte systemet i standby. Hvis DVD-afspilleren er registreret som V MEM eller V.AUX2 og ikke som DVD, skal du vælge V MEM eller V.AUX2 i stedet for DVD. Under optagelse kan du ikke skifte kanal på DVDtuneren. *BEMÆRK: På nogle Bang & Olufsen fjernsyn behøver du kun at trykke på RECORD en gang for at starte optagelsen. Når DVD-afspilleren modtager kommando til at optage, starter den en sekstimers optagelse. Hvis du trykker på RECORD igen, starter den i stedet en 30-minutters optagelse. For hver gang, du trykker på RECORD, lægges der 30 minutter til optagetiden, indtil du når seks timer igen.

21 21 Optagelse fra andre kilder Du kan starte en optagelse fra andre kilder end DVD-tuneren, fx en set-top box. > Tryk to gange på RECORD på fjernbetjeningen, mens du ser et program, for at starte optagelsen*. > Tryk to gange på STOP for at standse optagelsen. Ellers stopper optagelsen automatisk efter seks timer. Du må ikke skifte kilde eller kanal, og du må heller ikke sætte fjernsynet eller den kilde, du optager fra, på standby under optagelsen. Hvis du gør det, mister DVD-afspilleren forbindelsen til fjernsynet og kilden, der optages fra. Skift af kanal under optagelse Hvis fjernsynets tuner er valgt, når DVD-afspilleren modtager kommandoen RECORD, kan det tage op til 40 sekunder for DVD-afspilleren at gennemsøge de indstillede kanaler efter den ønskede kanal. I dette tidsrum blinker indikatorlampen orange. Du må ikke skifte kanal, før indikatorlampen er holdt op med at blinke og lyser konstant orange. Du må ikke skifte kanal, hvis den kanal, du optager fra, kun er indstillet på fjernsynets tuner og ikke på DVD-afspilleren. Hvis du skifter kanal, fortsættes optagelsen fra den nye kanal. BEMÆRK: Du kan ikke starte en ny optagelse, hvis en optagelse allerede er i gang, eller hvis harddisken er fuld af beskyttede optagelser.

22 22 Midlertidig standsning og genafspilning af et program Den indbyggede harddiskoptager giver dig mulighed for at standse et igangværende fjernsynsprogram midlertidigt uden at gå glip af noget. Du skal bare standse programmet midlertidigt og genafspille det, når du er klar. DVD-afspilleren begynder at gemme fjernsynsprogrammet, som vises i DVD-tuneren i en sekstimers genafspilningsbuffer, så snart du tænder for den. DVD-afspilleren gemmer også programmet under genafspilningen, så du er sikker på at se hele programmet. Du kan til enhver tid skifte til det direkte program. Midlertidig standsning af et program Hvis du vil have mulighed for at standse et igangværende program midlertidigt og genafspille det senere, skal du se fjernsyn via DVD-tuneren. Du kan midlertidigt standse et program, som optages, men du kan ikke standse et program midlertidigt eller genafspille det, mens DVD-afspilleren optager et andet program eller kopierer en optagelse, ligesom du heller ikke kan standse programmer, der er ophavsretligt beskyttet af Macrovision, eller genafspille dem. Valg af DVD-tuneren > Tryk på GO og derefter på den gule knap for at hente DVD-tuneren frem. Midlertidig standsning af et igangværende program > Tryk på STOP for at standse det igangværende program midlertidigt. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. > Tryk på GO og derefter på den gule knap for at vende tilbage til det direkte program. DR1 DR1 17-OCT :49 09:49 09:35 12:44 10:46 Eksempel på statusvinduet. Et program er ved at blive genafspillet efter at have været standset midlertidigt. 9:35 viser fjernsynsprogrammets starttidspunkt. 12:44 viser det aktuelle klokkeslæt. 10:46 viser det direkte fjernsynsprograms aktuelle position og tid, og hvor langt du er bagud i forhold til det direkte signal.

23 23 Under genafspilning Under en genafspilning kan du spole frem Tryk STOP og derefter på GO for STOP Skift af kanal under genafspilning... eller tilbage gennem genafspilningsbufferen, afspille i langsom gengivelse og gå trinvist at genoptage genafspilning af programmet fra bufferen GO Du kan til enhver tid skifte fra en direkte kanal til en anden, men når du skifter kanal, stopper gen- frem eller tilbage, skærmbillede for skærm- afspilningsbufferen optagelsen fra den kanal, du billede eller minut for minut. Sådan genafspiller du et midlertidigt standset program Tryk på GO og derefter på 7, når du ser et direkte fjernsynsprogram, for at vælge omgående genafspilning. Du springer fem minutter tilbage for hver gang, GO 7 skiftede fra, og begynder i stedet at optage fra den nye kanal. Skift af kilde under genafspilning... Når du skifter til en ekstern kilde, fx DTV eller Tryk på denne knap for at genafspille programmet. GO du trykker TV, slukker DVD-afspilleren automatisk efter 30 minutter. Dermed stopper DVD-afspilleren også Når du har sprunget tilbage i et GO optagelsen i genafspilningsbufferen, og indholdet Tryk på denne knap for at gå til direkte fjernsynsprogram, skal 9 af genafspilningsbufferen slettes. den næste eller forrige markør eller det næste eller forrige kapitel under genafspilningen du trykke på GO og derefter på 9 for at springe fem minutter frem for hver gang, du trykker Når du skifter til en indbygget kilde, fx DVD, fortsætter DVD-afspilleren med at optage i genafspilningsbufferen. Tryk for at søge tilbage eller frem Når du når til starten eller slut- under genafspilningen. Tryk igen for at ændre hastighed. Tryk på denne knap for at standse genafspilningen midlertidigt. Mens genafspilningen er midler- STOP ningen af genafspilningsbufferen, starter genafspilningen automatisk fra det punkt. Vigtigt! Indholdet i genafspilningsbufferen er ikke beskyttet. Hvis bufferen er fuld, og du fortsætter med at gemme programmer i den, slettes det ældste indhold i takt med, at de nye programmer gemmes. Hvis du vil være helt sikker på, at et program er gemt, skal du igangsætte en optagelse til harddisken. tidigt standset, skal du trykke flere gange på knappen for at gå trinvist frem eller tilbage gennem programmet, skærm- Se afsnittet Genafspilningsbuffer på side 24, hvis du vil have oplysninger om optagelse til harddisken eller generelle oplysninger om genafspil- billede for skærmbillede ningsbufferen. Tryk på denne knap for at igangsætte afspilning i langsom gengivelse. Tryk igen for at ændre hastighed. BEMÆRK: Du kan ikke se tekst-tv, mens et program genafspilles.

24 24 >> Midlertidig standsning og genafspilning af et program Genafspilningsbuffer Det fjernsynsprogram, som vises i DVDtuneren, gemmes i den midlertidige harddisk-hukommelse, som kaldes genafspilningsbufferen, lige så snart du tænder DVD-afspilleren. Den gemmer hele tiden op til seks timers fjernsynsprogrammer. Genafspilningsbjælken vises på fjernsynet. Den viser status og tidspunkter for de fjernsynsprogrammer, som ligger i den midlertidige harddiskhukommelse. Tryk på GO og derefter på den blå knap på fjernbetjeningen for at vise eller skjule genafspilningsbjælken. Fjernsynsprogrammets starttidspunkt Klip, som du har valgt at kopiere over på harddisken Resterende plads i den midlertidige harddiskhukommelse TV2 TV2 17-OCT :35 09:35 DR1 DR1 17-OCT :49 09:49 09:35 12:44 10:46 Titelmarkør Aktuelt klokkeslæt Fjernsynsprogrammets aktuelle position og tid Genafspilningsbjælken indeholder følgende oplysninger: Fjernsynsprogrammets starttidspunkt. Når optagelsen har varet mere end seks timer, slettes begyndelsen af optagelsen, og starttidspunktet ændres tilsvarende. Resterende plads i den midlertidige harddiskhukommelse. Klip, som du har valgt at kopiere til DVD-afspilleren (markeret med rødt). Fjernsynsprogrammets aktuelle position og tid. Titelmarkører (når du skifter til en fjernsynskanal og ser den i mere end et minut, oprettes der en ny titel-markør). Aktuelt klokkeslæt Bemærk: Genafspilningsbufferen kan maksimalt optage seks timers fjernsynsprogrammer. Hele bufferen slettes, når du trykker på STANDBY for at slukke DVD-afspilleren. Hvis DVD-afspilleren er i gang med at optage, når du sætter den på standby, slettes genafspilningsbufferen dog ikke, før DVD-afspilleren stopper optagelsen. Genafspilningsbuffer Harddiskens indhold Pladshåndtering og beskyttelse DVD-afspilleren har en pladshåndteringsfunktion, der automatisk gør plads til manuelle og tidsprogrammerede optagelser, når det er nødvendigt. DVD-afspilleren sletter selv den krævede mængde materiale fra harddisken.

25 25 Markering af indhold til optagelse Du skal markere indholdet i den midlertidige harddiskhukommelse, før det kan kopieres over på harddisken. Se afsnittet Optagelse fra genafspilningsbufferen på denne side. Valg af en optagelse (program) > Tryk på GO og derefter på den blå knap for at hente oversigtspanelet frem. > Tryk på GO og derefter på eller for at vælge en optagelse. Søgning efter en scene i optagelsen > Tryk på eller. Optagelse af det igangværende program > Tryk på RECORD to gange. Tryk på RECORD igen for at starte en 30 minutters optagelse. Markering for optagelse fra den aktuelle scene > Tryk på den røde knap. Slet den markerede optagelse > Tryk på den røde knap. Optagelse fra genafspilningsbufferen > Tryk på GO og derefter på den blå knap på fjernbetjeningen for at hente genafspilningsbjælken frem. > Tryk på GO og derefter på eller for at vælge et fjernsynsprogram, som ikke findes i den midlertidige harddiskhukommelse. > Tryk på eller for at søge efter begyndelsen af den scene, hvor du vil starte optagelsen. Tryk derefter på STOP. > Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at starte optagelsen dér. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen. > Tryk på for at søge efter det punkt, hvor du vil stoppe optagelsen. Tryk derefter to gange på STOP på fjernbetjeningen. Der vises en rød markør på genafspilningsbjælken ud for den valgte optagelse. > Tryk på GO for at genoptage afspilningen, eller tryk på GO og derefter på den gule knap for at skifte til DVD-afspillerens direkte signal. Sletning af genafspilningsbufferens indhold Når du gør følgende, sletter du den midlertidige harddiskhukommelse: Tryk på GO og derefter på 5 på fjernbetjeningen for at få adgang til videokameratilstanden. Vælg funktionen SETUP i systemmenuen. Skift RECORD MODE. Sæt DVD-afspilleren i standby Når du har udført disse tre punkter, bliver du spurgt, om du ønsker at fortsætte.* Hvis du ønsker at gå videre og slette den midlertidige harddiskhukommelse, skal du gøre følgende: > Tryk to gange på GO på fjernbetjeningen for at vælge YES (ja) i menuen, eller... > Fremhæv NO (nej) i menuen, og tryk to gange på GO på fjernbetjeningen for at forlade menuen uden at slette. *Bemærk: Når du trykker på knappen STANDBY, bliver du ikke spurgt, om du ønsker at fortsætte. DVD-afspilleren skifter til standby, og genafspilningsbufferen slettes. Afslutning af en optagelse > Tryk på STOP to gange. Når genafspilningsbufferen vises på skærmen, er DVD-afspilleren i afspilningstilstand, og,, og kan ikke anvendes til at bevæge markøren. Du skal i stedet trykke på den gule knap på fjernbetjeningen, når DVD-afspilleren er i genafspilningsbuffertilstand, for at åbne listen over programmer. Tryk på GO og derefter på,, eller for at navigere gennem listen. BEMÆRK: På nogle Bang & Olufsen fjernsyn behøver du kun at trykke på RECORD en gang for at starte optagelsen.

26 26 Afspilning af en optagelse Du kan vælge optagelsens genre, afspille en optagelse, standse afspilningen midlertidigt eller helt, og du kan skifte mellem kapitler, søge frem og tilbage i optagelsen. Desuden kan du afspille optagelser i langsom gengivelse. Når du vælger en optagelse, der skal afspilles, genoptager DVDafspilleren automatisk afspilningen fra det sted, du standsede sidste gang, optagelsen blev afspillet. Optagelserne gemmes på harddisken som TITLES. En optagelse får automatisk et navn, eller du kan selv navngive den, når du indstiller timer-optagelsen. Se afsnittet Navngivning af en optagelse på side 30 for oplysninger, om hvordan du vil vide, hvordan du ændrer navnet på en optagelse. Valg af optagelsens genre Du kan vælge genre fra listen til hurtig og nem søgning efter en optagelse. Mens DVD-afspilleren er tændt > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem. > Tryk på eller for at fremhæve en optagelse, og tryk på GO og derefter på 3 på fjernbetjeningen for at åbne redigeringsfunktionen. > Fremhæv GENRE i menuen, og tryk på. > Tryk på eller for at fremhæve en genre, og tryk to gange på GO for at gemme indstillingen. > Tryk på GO og derefter på 3 for at forlade redigeringsfunktionen Afspilning af en optagelse > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem. > Tryk på eller for at fremhæve den optagelse, du vil afspille. > Tryk på GO for at afspille den fremhævede optagelse. Oplysninger om afspilning kan til enhver tid hentes frem under afspilningen ved at trykke på GO og derefter på den blå knap. Hvis du vil fjerne oplysninger om afspilning, skal du trykke på GO og derefter på den blå knap. Afspilning af en igangværende optagelse Du behøver ikke at vente, indtil optagelsen er afsluttet, før du starter afspilningen. Du kan til enhver tid afspille en igangværende optagelse. > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem under optagelsen. > Tryk på eller for at fremhæve den igangværende optagelse. > Tryk på GO for at afspille optagelsen. Hvis en optagelse er ved at blive udført, afspilles den fra begyndelsen. Dette forstyrrer ikke optagelsen. BEMÆRK: Når DVD-afspilleren tændes efter at have været i standby, tager det op til 40 sekunder for den at starte op.

27 27 Under afspilning af en optagelse Når du afspiller en optagelse, kan du springe til et bestemt kapitel, afspille optagelsen i langsom gengivelse eller standse afspilningen midlertidigt og genoptage den, når det passer dig. Midlertidig eller hel standsning af afspilning Tryk på denne knap for at standse afspilningen midlertidigt STOP HARD DISC TITLES 1/2 DR1 04-OCT :17 DR2 04-OCT :40 INFO 00:25:30 SP Tryk på knappen for at gå trinvist Skift mellem kapitler frem eller tilbage gennem en op- Tryk på denne knap for at skifte til det forrige eller næste kapitel. tagelse [PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT] DELETE COPY CHILD LOCK PROTECT Tryk på knappen igen for at STOP Tryk på denne knap for at søge frem og tilbage under afspil- stoppe afspilningen helt. Menuen HARD DISC CONTENT Menuen HARD DISC CONTENT. ningen. Tryk igen for at ændre vises hastighed Tryk på denne knap for at gen- GO Tryk på GO og derefter på 7 for GO optage afspilningen at gå tilbage i en optagelse 7 Tryk på GO og derefter på 9 for at gå frem i en optagelse GO 9 Tryk på denne knap for at igangsætte afspilning i langsom gengivelse. Tryk på denne knap for at igangsætte baglæns afspilning i langsom gengivelse.

28 28 Redigering af optagelser Hvis harddisken er fuld, og du indstil- Beskyttelse af en optagelse ler en timer-optagelse eller igangsætter en manuel optagelse, gør den indbyggede harddiskoptager automatisk plads til den nye optagelse ved at slette gamle optagelser. Beskyttede optagelser udelukkes under alle omstændigheder fra pladshåndteringsfunktionen. Hvis harddisken er fuld og alle optagelser er beskyttede, kan du ikke lave timereller manuelle optagelser. HARD DISC TITLES 1/2 DR1 04-OCT :17 DR2 04-OCT :40 INFO 00:25:30 SP Du kan dog beskytte dine optagelser ved at udelukke dem fra denne funktion. Du kan til enhver tid slette optagelser, hvis du ønsker at rydde op på harddisken. Desuden kan du flytte optagelserne efter behag. Sådan beskytter du dine optagelser > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem. > Tryk på eller for at fremhæve den optagelse, du vil beskytte eller ophæve beskyttelsen af.* > Tryk på den blå knap for at beskytte eller ophæve beskyttelsen af optagelsen mod redigering og automatisk sletning. En igangværende optagelse standses automatisk, når harddisken er fuld. [PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT] DELETE COPY CHILD LOCK PROTECT Du har forskellige redigeringsmuligheder, fx sletning og beskyttelse af optagelser, ved at trykke på knapperne med samme farve. HARD DISC SORTING Recording Date Alphabetical Delete order Protected Genre Last Played TITLES AAB TV2 17-OCT :07 DR1 17-OCT :00 DR1 04-OCT :17 DR1 04-OCT :04 [BACK] [EXIT] Sorteringsmenuen. *BEMÆRK: Optagelserne gemmes på harddisken som TITLES. Hvis du ikke navngiver en optagelse, navngives den automatisk, indtil du omdøber den. Se afsnittet Navngivning af en optagelse på side 30.

29 29 Redigering af optagelistens rækkefølge Du kan sortere optagelserne efter bestemte kriterier, så du nemmere kan finde optagelserne. Sorteringsrækkefølgen gemmes, indtil du forlader menuen HARD DISC CONTENT. Mens DVD-afspilleren er tændt > Tryk på GO og derefter på 0 for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem. > Tryk på for at vælge menuen SORTING. > Tryk på eller for at vælge en af sorteringsfunktionerne. > Tryk på EXIT for at forlade menuen. Sletning af en optagelse Du kan til enhver tid slette de optagelser, du ikke ønsker at beholde. Men hvis du vil slette en beskyttet optagelse, skal du først ophæve beskyttelsen. Sletning af en optagelse > Tryk på GO og derefter på den grønne knap for at hente menuen HARD DISC CONTENT frem. > Tryk på eller for at fremhæve den optagelse, du vil slette. > Tryk på den røde knap for at slette den fremhævede optagelse fra harddisken. Sorteringsfunktioner RECORDING DATE Viser optagelserne sorteret efter optagedato. ALPHABETICAL Viser optagelserne sorteret alfabetisk. DELETE ORDER Viser optagelserne i den rækkefølge, de bliver slettet, når harddisken ikke har mere plads til nye optagelser. Optagelserne skal slettes manuelt. PROTECTED Viser optagelserne i den rækkefølge, de er beskyttet mod sletning. GENRE Viser optagelserne sorteret efter den valgte genre. LAST PLAYED Viser optagelserne i den rækkefølge, de sidst er afspillet i.

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere