BeoVision 7. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 7. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 7 Vejledning

2 Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning og betjening af eksternt udstyr og giver dig en oversigt over skærmmenuer. Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige for installation og opsætning, findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du flytter produkterne eller udvider systemet på et senere tidspunkt. Indeks Håndbogen indeholder også et indeks med henvisninger til denne vejledning og håndbogen. Det kan være en hjælp til at finde det emne, du gerne vil vide mere om. Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen LIST Displayvisning på Beo4 fjernbetjeningen FORMAT

3 Indhold 3 Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på skærmen. Se fjernsyn, 6 Find ud af, hvordan du betjener fjernsynets daglige funktioner, når du vil se fjernsyn. Lydjustering, 8 Sådan justerer du lydstyrken og skifter lydtype. Se to kilder samtidig, 9 Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets todelte skærmfunktion. Surround sound og hjemmebiograf, 10 Sådan forvandler du systemet til en hjemmebiograf, hvor du kan se film. Tekst-tv, 12 Sådan bruger du fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider. Brug af grupper, 14 Sådan bruger du fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper af dine yndlingskanaler. Brug af DVD-afspilleren, 16 Sådan betjener du DVD-afspillerens daglige funktioner og henter skærmmenuer frem. PIN-kodesystemet, 22 Sådan bruger du fjernsynets PIN-kodesystem. Vedligeholdelse, 24 Sådan rengør du fjernsynet og skifter batterier i Beo4 fjernbetjeningen.

4 4 Præsentation af BeoVision 7 og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom via displayvisninger på Beo4 eller på fjernsynsskærmen. Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der er vist i Beo4 s display, skal du se kapitlet Tilpasning af Beo4 i håndbogen. Tænd for fjernsynet TV TV Beo4 s display viser den kilde, du har valgt, eller Tænd for digitalt satellit-tv, hvis fjernsynet er DTV TV LIGHT RADIO FORMAT de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST udstyret med en digital satellitenhed, eller tænd DTV DVD CD for en tilsluttet set-top boks MENU Hent hovedmenuen frem V MEM RECORD A MEM Tænd for DVD-afspilleren, og afspil en isat disk DVD TEXT Tænd for tekst-tv Vælg kanaler, tekst-tv-sider, musiknumre og DVDkapitler. Indtast oplysninger i skærmmenuer Hent menuen for undertekstsprog for DVD frem* Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på Brug knappen sammen med taltasterne for at hente DVD-menuer frem, når du ser en DVD. eller, mens fjernsynet er tændt, for at vælge TEXT 0 MENU Bruges også til at skifte mellem afspilnings- en kanalgruppe, du har oprettet. Søg tilbage og funktionen og menufunktionen på visse DVD er frem under afspilningen af en DVD Hent menuen for dialogsprog for DVD frem* Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. Tryk på knappen, og hold den nede for at hente Hent DVD ens diskmenu frem, når du ser en DVD en kanalliste. Start afspilningen af en disk STOP Stands afspilningen af en disk, gå tilbage i menuer Gå trinvist op eller ned gennem programmer eller menupunkter. Gå trinvist mellem kapitler eller LIST EXIT Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden musiknumre på en disk STOP fra højttalerne Få vist ekstra funktioner i Beo4 s display, f.eks. LIST EXIT Forlad alle skærmmenuer FORMAT Sæt fjernsynet i stand- by *BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på visse diske. Funktioner, som ikke er tilgængelige på en isat disk, vil ikke blive fremhævet i skærmmenuerne.

5 5 Viste oplysninger og menuer Oplysning om den valgte kilde vises i displayet. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne. E U R O S P O R Menunavn TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TV TUNING Menumuligheder TIMER RECORDING PLAY TIMER EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM OPTIONS AUTO TUNING STAND POSITIONS MANUAL TUNING Indhold i menuer Informationsfelt EDIT PROGRAM ADD PROGRAM AUTO TUNING select LINK FREQUENCY 1 DR1 2 TV select Sådan bruger du skærmmenuer Tryk for at tænde for fjernsynet TV Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et menuvalg, vises indholdet af det enkelte menupunkt i gråt under menuvalgene. Tryk for at hente menuen TV SETUP frem MENU Tryk for at skifte mellem de forskellige menuvalg Tryk for at få vist forskellige indstillinger Tryk for at hente en menu frem eller gemme en indstilling, du har foretaget Tryk for at gå trinvist tilbage i de forrige menuer STOP Tryk for at forlade alle menuer EXIT

6 6 Se fjernsyn I dette kapitel beskrives den daglige brug af dit fjernsyn: Hvordan du tænder for fjernsynet, vælger en kanal og slukker for fjernsynet. Desuden beskrives to funktioner, der gør det nemmere og mere behageligt at se fjernsyn: Tv-listen giver dig et overblik over alle dine kanaler. Du kan også se en liste over de kanaler, du har placeret i en gruppe. Hvis fjernsynet er udstyret med motordrejestand (fås som ekstraudstyr), kan du justere fjernsynets position. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om grupper, skal du se kapitlet Brug af grupper på side 14. Vælg en tv-kanal Når du tænder for fjernsynet, vises den kanal, du sidst så, på skærmen. Tryk for at tænde for fjernsynet TV Tryk på et kanalnummer for at 0 9 gå direkte til den pågældende kanal Tryk for at skifte fra kanal til kanal Tryk for at sætte fjernsynet i stand-by Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem den aktuelle og forrige tv-kanal. Hent en kanalliste frem Alle dine tv-kanaler står i en liste, du kan hente frem på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne og kan indeholde op til 99 tv-kanaler. Du kan også hente en kanalliste frem over grupper af kanaler. 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 TV PROGRAM LIST more select Kanallisten for tv er nu hentet frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tv-kanaler. NEWS DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT group select Liste over grupper Tv-kanaler, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også i kanallisterne over alle indstillede tv-kanaler. BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur.

7 7 Drej fjernsynet Hvis du har en motordrejestand, kan du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. Tryk for at tænde for fjernsynet TV Tryk flere gange, indtil STAND LIST vises i Beo4 s display STAND Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en kanalliste Tryk for at dreje fjernsynet til frem på skærmen venstre eller højre, eller Tryk på eller for at gå trinvist gennem sider i kanallisten brug taltasterne til at vælge en forudindstillet position repræsenterer den yderste For at vælge en kanal skal du 0 9 venstre position, 9 repræsenterer indtaste kanalnummeret, eller den yderste højre position trykke, indtil den ønskede Hvis fjernsynet er udstyret med kanal fremhæves en stand med motorstyret vippefunktion, skal du trykke for Tryk for at tænde for den valgte at vippe fjernsynet op eller ned kanal, eller tryk for at forlade menuen EXIT Sådan henter du kanallisten for en specifik gruppe frem Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk flere gange på eller for at gå trinvist gennem dine grupper TV Hvis du ønsker yderligere oplysninger om programmering af positioner, skal du se kapitlet Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til på side 22 i håndbogen. Tryk for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente kanallisten for denne gruppe frem Tryk på eller for at få vist kanallister for de andre grupper

8 8 Lydjustering Der er flere lydjusteringsmuligheder i dit fjernsyn. Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden helt fra højttalerne. Juster eller fjern lyden Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra højttalerne. Lydtype eller sprog Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper. Hvis kanaler udsendes med forskellige lydtyper eller sprog, kan Tryk på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk flere gange, indtil SOUND* vises i Beo4 s display LIST SOUND du vælge mellem disse lydtyper og sprog. Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra Tryk for at hente den aktuelle lydtype frem i displayet højttalerne Tryk på flere gange for at Tryk på knappen for at få lyden skifte til en anden lydtype eller tilbage et andet sprog i et flersproget program Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre Tryk for at forlade funktionen EXIT høreskade! SOUND Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tvkanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitlet Redigering af indstillede tv-kanaler på side 16 i håndbogen. *BEMÆRK! For at få vist SOUND på Beo4 skal du først føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 på side 58 i håndbogen.

9 Se to kilder samtidig 9 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til en todelt skærmfunktion, så du kan se to videokilder samtidig. Mens du f.eks. ser fjernsyn Tryk flere gange, indtil P-AND-P vises i Beo4 s display LIST P-AND-P Du kan f.eks. se en videooptagelse Tryk f.eks. på V MEM for at V MEM og et tv-program samtidig, forudsat at de valgte kilder er tilgængelige i dit vælge den kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B) system. Tryk på 0 for at få de to billeder 0 Mens du ser et program eller en til at bytte plads optagelse, kan du bede fjernsynet om at opdele skærmen mellem det aktuelle program eller den aktuelle optagelse (billede A i illustration A B Sådan forlader du den todelte skærmfunktion Tryk for at forlade funktionen og vende tilbage til almindelig tvvisning TV nr. 2) og et andet program eller en anden optagelse (billede B). Du kan til enhver tid få de to billeder til at bytte plads. A For at se en kilde, der er registeret i menuen B Ved at trykke på TEXT på Beo4 hentes tekst-tv frem i højre side af skærmen for den kilde, der vises i billede B. Hvis tekst-tv Lydstyrkejustering med Beo4 påvirker Connections som V.AUX, f.eks. en set-top boks, skal du trykke på LIST flere gange, indtil P-V.AUX* ikke er tilgængelig for den pågældende kilde, bliver altid lyden for billede A, mens anden vises i Beo4 s display. skærmen sort. betjening via Beo4, f.eks. valg af kanal, påvirker billede B. Hvis du vælger en ny kilde, annulleres den todelte skærm. *BEMÆRK! For at få vist P-V.AUX på Beo4 skal du føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 på side 58 i håndbogen for at få yderligere oplysninger.

10 10 Surround sound og hjemmebiograf Du kan forvandle dit system til et surround sound system ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer*. Når du tænder for en af kilderne, kan højttalerne i et surround sound system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger. Hvis du tilslutter en projektor, kan du forvandle dit system til en hjemmebiograf. Når du skifter til hjemmebiografopsætningen, flytter fjernsynet billedet fra fjernsynsskærmen til projektorskærmen og aktiverer de højttalere, der passer til. Vælg højttalere til filmlyd Du kan vælge den højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system. Tryk flere gange, indtil SPEAKER LIST vises i Beo4 s display SPEAKER Tryk på tallet for den ønskede 1 5 højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjttalerne Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler Tryk for at fjerne SPEAKER fra EXIT Beo4 s display og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i centerhøjttaleren. SPEAKER 2 Stereolyd i de to fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. SPEAKER 3 Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne og BeoLab 2 subwooferen er aktive. SPEAKER 4 Forstærket stereolyd i front- og baghøjttalerne. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalere, herunder BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound. Hvis du kun har sluttet to fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1 3. *BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man slutter højttalere til fjernsynet, skal du se kapitlet Højttalertilslutninger surround sound på side 42 i håndbogen.

11 11 Billedformat Fjernsynet giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen ud som muligt. Du kan dog altid vælge det format, du foretrækker. Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion, indtil du skifter til en anden kanal eller skifter kilde. Skift til hjemmebiograf Hvis der er tilsluttet en projektor, kan du via Beo4 fjernbetjeningen flytte billedet fra fjernsynsskærmen til en projektorskærm ved særlige lejligheder, eller når du vil se en film. Tryk flere gange, indtil FORMAT LIST Billedformater, du kan vælge mellem Tryk flere gange, indtil FORMAT LIST vises i Beo4 s display FORMAT FORMAT 1 Til standardfjernsynsbilleder. vises i Beo4 s display FORMAT Der er tre forskellige formater: 4:3, 15:9 og Tryk, hvis du ønsker at optimere Panoramic View (det største billede). Tryk for at skifte mellem 0 billedet, eller FORMAT 2 Til letter-box billeder. Når hjemmebiograffunktionen og du vælger FORMAT 2, justeres billedet den almindelige tryk på nummeret for det 1 3 automatisk lodret. Det sikrer, at kanalnavne fjernsynsfunktion ønskede billedformat eller undertekster hvis de vises i det sendte billede er synlige. Tryk for at forlade funktionen EXIT Hvis du har valgt Format 1 Tryk på eller for at vælge variationer af dette format FORMAT 3 Til 16:9 billeder i bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det. FORMAT Bemærk, at en projektorforsinkelse er en del af Hvis du har valgt Format 1 projektoropsætningen. eller Format 2 Tryk på eller for at flytte billedet op og ned Tryk for at forlade funktionen EXIT FORMAT

12 12 Tekst-tv Hvis du vælger en kanal, og den pågældende kanal omfatter en teksttv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og evt. tilhørende undersider. Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinien øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du standse bladring i undersider midlertidigt, så du kan læse dem i dit eget tempo. Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider, vise skjulte meddelelser og hjælpe dig med at skifte til en anden kanals tekst-tv-tjeneste. For at få dine foretrukne tekst-tv-sider vist først, når du henter tekst-tv frem, skal du ge mme dem som MEMO-sider. Grundlæggende funktioner i tekst-tv Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af menulinien øverst på tekst-tv-siden. PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 > Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på EXIT for at forlade tekst-tv. Sådan går du til en ny side > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist, eller > tryk på for at flytte markøren til PAGE. > Tryk på eller for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at øge hastigheden. > Tryk på for at skifte mellem indekssider (100, 200, 300 ). Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste > Tryk på for at flytte markøren til PROGRAM. Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Tryk på eller, mens MEMO er fremhævet, for at finde PROGRAM. > Tryk på for at hente en kanalliste frem. > Tryk på eller for at finde den ønskede kanal. > Tryk på for at skifte til en anden tekst-tvtjeneste. Sådan stopper du bladring i undersider > Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider, eller > flyt markøren til HALT, og tryk på. HALT erstattes af fire cifre. > Brug og for at gå til den underside, du ønsker at se, eller > indtast nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4. > Tryk på for at begynde at bladre igen. Sådan får du vist skjulte meddelelser og lignende > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til REVEAL. > Tryk på for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte MEMOsider. MEMO-sider skal gemmes manuelt på begge fjernsyn.

13 13 Gem foretrukne tekst-tv-sider Hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste kan have ni MEMO-sider. Daglig brug af MEMO-sider Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste. Første gang du bruger tekst-tv Første gang, tekst-tv aktiveres, starter det i den todelte skærmfunktion. Du kan vælge at lade tekst-tv fylde hele skærmen. Funktionen for tekst-tv huskes til næste gang, du tænder for tekst-tv. PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Sådan opretter du en MEMO-side > Hent en side frem, du bruger ofte. > Tryk på eller for at flytte markøren hen ad menulinien til SETUP, og tryk på. De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det første er fremhævet. > Tryk på for at gemme den aktuelle side. Markøren går til det næste tilgængelige MEMOsted. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme. > Gentag fremgangsmåden for hver af de sider, du vil gemme. > Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætningen, skal du trykke på eller for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. Sådan får du vist MEMO-sider > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Tryk på eller for at gå gennem MEMOsider. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. Sådan sletter du en MEMO-side > Tryk på eller for at flytte markøren til SETUP, og tryk på. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget. Sådan får du vist tekst-tv-undertekster på en kanal > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Indtast nummeret på den ønskede undertekstside for tekst-tv. > Tryk på TV for at fjerne menulinien i tekst-tv. Når du skifter kanal, forsvinder tekst-tvunderteksterne. Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMOside 9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv automatisk skal vises for en bestemt kanal. PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 18 SEP 12:39:32 PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Sådan ændrer du visningsfunktion > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Tryk på TEXT igen for at skifte mellem fuld skærm og todelt skærm. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. MEMO-sider og undertekster er ikke tilgængelige, når du ser tekst-tv i den todelte skærmfunktion.

14 14 Brug af grupper Hvis du har gemt mange tv-kanaler og ønsker at få hurtig adgang til dine favoritter uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Du behøver ikke længere at gå trinvist gennem kanaler, du ikke bruger. Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem Far eller Mette eller efter den type kanaler, du har inkluderet i gruppen, f.eks. Nyheder eller Sport. Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv-kanaler, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at se en anden type kanaler, eller skift fra GROUPS til TV for at se alle indstillede tv-kanaler. Vælg kanaler i en gruppe Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem kanalerne i denne gruppe. Tryk for at tænde for fjernsynet TV Gå til venstre eller højre, indtil dine grupper vises Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på for at vælge den Gå trinvist op eller ned gennem kanalerne i den bestemte gruppe Brug taltasterne til at indtaste 0 9 nummeret på den kanal, du gerne vil se Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe og tryk på for at hente den frem Tryk på, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at hente en kanalliste frem for den aktuelle gruppe. Tryk på TV for at vælge alle tilgængelige tvkanaler. Opret grupper Du kan oprette op til otte forskellige grupper. Hver gruppe kan indeholde op til 18 kanaler. Den samme kanal kan gemmes i mere end én gruppe. A PROGRAM GROUPS character TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS GROUP MY GROUP... name COPY TV PROGRAM GROUPS... select next accept move create TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 GROUP PROGRAM GROUPS name move new group create group copy accept

15 15 Flyt kanaler i en gruppe Du kan ændre den rækkefølge, hvori kanalerne vises i en gruppe, og du kan også slette kanaler i en gruppe. > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at flytte markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at kunne navngive en ny gruppe. > Tryk på eller for at vælge karakterer. > Tryk på eller for at gå til det forrige eller næste karakterfelt. > Tryk på for at gemme navnet. Tryk på igen for at kunne kopiere kanaler ind i den nye gruppe. > Tryk på eller for at finde en kanal, du ønsker at kopiere til den nye gruppe. > Tryk på for at kopiere en tv-kanal til gruppen. > Tryk på for at gemme gruppen, når du er færdig med at kopiere kanaler. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller på EXIT for at forlade alle menuer. DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT NEWS group select > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at fremhæve en gruppe, og tryk på for at vælge den. > Tryk på for at fremhæve den kanal, du vil flytte eller slette. > Tryk på for at flytte kanalen væk fra listen, og tryk på eller for at flytte den til den nye position. > Tryk på for at flytte kanalen tilbage til listen, eller tryk på den gule knap for at slette den. Når du sletter en kanal på listen, rykkes de resterende kanaler sammen. > Hvis kanale n bytter plads med en anden kanal, skal den pågældende kanal flyttes til en ny position. > Når du er færdig med at flytte eller slette kanaler i en gruppe, skal du trykke på for at gemme gruppen. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller på EXIT for at forlade alle menuer.

16 16 Brug af DVD-afspilleren Du kan igangsætte og stoppe afspilningen, gå trinvist gennem kapitler og musiknumre og søge tilbage og frem på en disk. Hent DVD-menuerne frem for f.eks. at ændre dialog- eller undertekstsprog. Brug DVD-hovedmenuen til at foretage dine egne indstillinger for DVD-afspilning. Du kan altid genoptage afspilningen af den isatte DVD på det sted, du standsede den, forudsat at du stoppede afspilningen ved at trykke på STOP to gange og ikke tre. Visse diske registrerer ikke, om DVDafspilleren er i afspilningstilstand eller menutilstand, når den betjenes. I sådanne sjældne tilfælde, skal du trykke på den gule knap, før du sender en kommando til afspilleren. I menuer skal du for eksempel trykke på den gule knap og derefter på for at gemme et valg. Når du afspiller en musik-cd, er fjernsynsskærmen sort. Isæt og afspil en disk Når du vil isætte en disk, skal du trykke på LOAD-feltet under fjernsynsskærmen. LOAD-felt Sæt en disk i holderen. Teksten skal vende opad. Der må kun isættes otte centimeter-diske, hvis de bruges sammen med en adapter. Diske i andre størrelser kan ikke afspilles. Sådan sætter du en disk i og afspiller den > Tryk på LOAD-feltet under skærmen. Holderen glider ud, og du bliver via displayet bedt om at isætte en disk. > Sæt en disk i holderen som beskrevet til venstre. > Tryk på LOAD, og hold feltet nede. Holderen lukkes, DVD en aktiveres, og afspilningen begynder automatisk.* Mens du ser fjernsyn, kan du f.eks. isætte en DVD til senere afspilning. Tryk én gang, kortvarigt, på LOAD-feltet. Holderen lukkes, og afspilningen begynder ikke. Hvis du genstarter afspilningen af en disk efter en afbrydelse, genoptages afspilningen fra det punkt, hvor den blev afbrudt. *BEMÆRK! Hvis DVD-afspilleren ikke kan genkende formatet på en isat disk, skydes disken ud, og DVD LOAD vises i displayvinduet. Det kan skyldes diskfejl, f.eks. støv, snavs, fingeraftryk eller ridser, eller fordi DVD en kommer fra en inkompatibel region. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om håndtering af DVD er, skal du se kapitlet Vedligeholdelse af fjernsynet på side 24.

17 17 Sådan afspiller og skifter du Sådan standser du kapitler eller musiknumre på afspilningen af en disk Sådan afspiller du andre diskformater en disk midlertidigt, spiller i langsom Fjernsynet er udviklet til at kunne afspille gengivelse eller standser forskellige diskformater. Følgende formater Tryk for at igangsætte DVD afspilningen helt understøttes: afspilningen af en DVD eller CD DVD-Video Tryk for midlertidigt at standse STOP Musik-CD Tryk for at gå trinvist mellem afspilningen Video-CD kapitler eller musiknumre CD-R/RW Tryk for at afspille DVD en i DVD-R/RW, forudsat at disken er optaget i Tryk flere gange for at springe til enten forlæns eller baglæns DVD-videoformatet, og at disken er et andet kapitel eller slowmotion (kun DVD) færdigbehandlet. musiknummer på disken Diske med MP3-filer understøttes, hvis Tryk igen for at stoppe STOP sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 Indtast kapitelnummeret for at 1 9 afspilningen helt*, eller eller 48 khz. gå direkte til et kapitel eller WMA (Windows Media Audio), undtagen musiknummer tryk for at genoptage når de er beskyttet med DRM (Digital Rights afspilningen, eller Management). Tryk for at søge tilbage eller frem Når du afspiller diske, der indeholder MP3- under afspilningen tryk en tredje gang for at STOP eller WMA-filer, skal du trykke på og Tryk for at genoptage vende tilbage til begyndelsen af disken for at gå trinvis gennem musiknumre og og for at spole. afspilningen Tryk på den blå knap for at hente en liste Visse video-cd er og super- med diskens indhold frem og gennemse VCD er har PBC-menuer. Tryk på indholdet. Tryk på EXIT for at fjerne listen. den gule knap og derefter på JPEG-filer op til en opløsning på STOP for at hente denne menu 3072 x Når du afspiller diske, der frem. *Hvis du stopper afspilningen på indeholder JPEG-filer, skal du trykke på den gule knap og derefter på og, og for at dreje billedet. denne måde, husker afspilleren DivX version 3, 4, 5 og DivX VOD det sted, du standsede på de understøttes. sidste fem diske, og genoptager Generelt er afspilning af datagenererede filer afspilningen, når du starter igen. kun mulig, hvis filerne er optaget på en CD-R/RW. BEMÆRK! Visse DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Når det er tilfældet, skal du trykke på for at vælge denne særlige funktion.

18 18 >> Brug af DVD-afspilleren DVD-menu Hvis du vil have en hurtig oversigt over DVDmenuerne, kan du hente en overlay frem på fjernsynsskærmen. Tryk for at tænde for DVD Tryk for at hente DVD menu overlay frem Tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion, eller DVD MENU AUDIO SUBTITLE SHIFT DISC MENU TOP MENU DVD DISPLAY DVD SETUP ZOOM AUDIO SUBTITLE SHIFT DISC MENU 1 TOP MENU 2 DVD DISPLAY 3 DVD SETUP 4 ZOOM 5 ANGLE Sådan bruger du DVDskærmmenuer Tryk på den røde knap for at hente menuen for dialogsprog* frem. Tryk flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg tryk på den taltast, der ANGLE Tryk på den grønne knap for at aktiverer den ønskede funktion hente menuen for undertekstsprog* frem. Tryk Menu overlay hjælper dig med at huske DVD- flere gange for at skifte mellem funktionerne, men du kan også hente de tilgængelige muligheder. funktionerne frem uden først at hente overlay Menuen forsvinder, når du har frem. foretaget dit valg Tryk på den blå knap for at hente diskmenuen frem I diskmenuerne Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne Tryk for at indlæse dit valg eller din indstilling *Ikke alle diske har separate menuer for undertekst- og dialogsprog. Hvis det er tilfældet, skal du bruge hoved- eller diskmenuen. Når DVD er valgt som kilde, skal du trykke på MENU to gange for at hente fjernsynets hovedmenu frem.

19 19 Mens DVD er valgt Tryk på den gule knap og derefter på 1 for at hente diskens egen topmenu* frem 1 Play Mode Disc Navigator Play Mode A-B Repeat Repeat Random A (Start Point) B (End Point) Off Brug piletasterne til at flytte Initial Settings Search Mode mellem valgmulighederne i menuerne Tryk for at indlæse dit valg eller din indstilling Sådan bruger du DVD-menuerne Det finder du i menuen Play Mode Tryk på den gule knap og > Tryk på den gule knap og derefter på 3 for at Med menuen Play Mode kan du foretage valg for derefter på 2 for at hente menuen for statusdisplay frem. Tryk på 2 igen for at gå til det næste display. Tryk på 2 en tredje gang for at fjerne 2 hente DVD-hovedmenuen frem. > Tryk på eller for at gå til den ønskede menu, og tryk på. > Brug piletasterne,, og til at skifte mellem menuer og indstillinger. afspilningen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: A B Repeat Funktionen A B Repeat giver dig mulighed for at angive to punkter på en disk, der udgør en sekvens, som skal afspilles igen og statusdisplayet > Tryk på for at gemme dit valg. igen. > Tryk på EXIT for at forlade skærmmenuerne. Repeat Med funktionen Repeat kan du Tryk på den gule knap og gentage en titel eller et kapitel på en disk igen derefter på 3 for at hente DVD- 3 og igen. opsætningsmenuen frem. Den er Random Med afspilningsfunktionen Random beskrevet til højre kan du afspille titler eller kapitler på en disk i tilfældig rækkefølge. Tryk på den gule knap og Search Mode Funktionen Search Mode giver derefter på 4 for at zoome ind 4 dig mulighed for at søge gennem en disk, enten på billedet. Tryk på 4 for at ved at søge efter en bestemt titel eller et zoome yderligere ind. Tryk på 4 bestemt kapitel eller ved at søge efter et sted i en tredje gang for at forlade den forløbne tid på disken. zoomfunktionen Tryk på den gule knap og derefter på 5 for at hente 5 menuen for kameravinkel frem. Tryk på 5 for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg. Hvis du har slået vinkelindikatoren til i diskopsætningsmenuen, forbliver ikonet imidlertid på skærmen *Ikke alle diske indeholder en topmenu. BEMÆRK! Denne DVD-afspiller er indstillet til den korrekte region fra fabrikken. Diske fra inkompatible regioner kan ikke afspilles på denne DVD-afspiller.

20 20 >> Brug af DVD-afspilleren Initial Settings Digital Audio Out Video Output Language Display Options Dolby Digital Out DTS Out Dolby Digital DTS Det finder du i menuen Initial Settings Med menuen Initial Settings kan du vælge dine foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning. Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu under afspilning. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Digital Audio Out Vælg systemets lydudgang. Valgmulighederne for Dolby Digital Out er: Dolby Digital eller Dolby Digital > PCM (stereo). Valgmulighederne for DTS Out er: DTS og DTS > PCM (stereo). Video Output Denne menu giver dig mulighed for at vælge et billedformat, der passer til dit fjernsyn. Valgmulighederne er 4:3 (letter-box), 4:3 (Pan & Scan) og 16:9 (bredformat). I 4:3 (Letter Box) vises filmen med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Component Out må ikke ændres, medmindre du ændrer indstillingen for AV Connector Out til Video. AV Connector Out, indstil til den bedste kvalitet; RGB. Language Menuen Language giver dig mulighed for at gemme det sprog, der skal bruges til dialog, undertekster og diskmenuen, og beslutte, om tilgængelige undertekster skal vises under afspilningen. Hvis de sprog, du vælger i denne menu, er tilgængelige på den isatte disk, vil de blive brugt. Visse DVD er kræver, at du vælger et undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et standardundertekstsprog i menuen Language. Display Med menuen Display kan du vælge sprog for DVD-afspillermenuerne, vælge om betjeningsdisplays skal vises på skærmen, og om vinkelindikatoren skal vises. Vinkelindikatoren er kun tilgængelig, hvis disken indeholder funktionen for skiftende kameravinkler. Options Nogle DVD er indeholder et niveau med Parental Lock (børnesikring). Hvis du angiver et niveau, der er lavere end diskens niveau, afspilles disken ikke, med mindre du indtaster din PIN-kode. Nogle diske understøtter også funktionen Country Code. Det betyder, at afspilleren ikke afspiller visse scener på en disk, afhængigt af den Country Code og Parental Lock, du indstiller. Du skal indtaste din PIN-kode, før du kan indstille Parental Lock eller Country Code. Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode. Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du gå ind i menuen Parental Lock og nulstille børnesikringen. Herefter deaktiveres funktionen. Fremgangsmåden er beskrevet på næste side. DivX VOD bruges til video on demand. Brug menuen til at generere en DivX VODtilmeldingskode, som du sender til udbyderen. Kontakt din DivX VOD-udbyder for at få yderligere vejledning.

21 21 Disc Navigator Title Chapter DVD SETUP DVD TIMER RECORDING PLAY TIMER Sådan deaktiveres Parental Lock VIGTIGT! Du skal fjerne disken fra DVD-afspilleren og sørge for, at holderen er lukket, før du deaktiverer Parental Lock. OPTIONS DVD SETUP > Tryk på DVD for at aktivere DVD-afspilleren. DVD TIMER RECORDING > Tryk på MENU for at hente menuen DVD SETUP frem. PLAY TIMER PARENTAL LOCK > Tryk på for at flytte markøren ned til menuen OPTIONS. select > Tryk på MENU for at få vist punktet PARENTAL Det finder du i menuen Disc Navigator select LOCK. Med menuen Disc Navigator kan du hurtigt gå til bestemte titler eller kapitler på en disk. PARENTAL LOCK > Tryk på for at hente menuen PARENTAL LOCK frem. To disable Parental lock press accept > Tryk på for at deaktivere Parental Lock, eller > tryk på STOP for at forlade menuen uden at deaktivere Parental Lock. > Tryk på EXIT for at forlade alle menuer. BEMÆRK! Når du deaktiverer Parental Lock, genstarter DVD-afspilleren automatisk. Alle de indstillinger, du har foretaget for DVD-afspilleren, f.eks. valg af sprog, nulstilles, og du skal foretage indstillingerne igen.

22 22 PIN-kodesystemet Formålet med PIN-kodesystemet er at gøre normal brug af fjernsynet umulig for personer, der ikke kender PIN-koden. Du vælger selv, om PINkodesystemet skal være aktiveret. Når PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, træder PIN-kodesystemet i kraft. Når der atter sluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal funktion, når PIN-koden indtastes. Aktivér PIN-kodesystemet Hent menuen TV SETUP frem på skærmen, aktivér menuen PINCODE og vælg fra de forskellige undermenuer. Hvis du ønsker at deaktivere PINkodesystemet, kan du gøre det ved at slette din PIN-kode. TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS GROUP select PINCODE PINCODE 0... CONFIRM PINCODE.... next accept Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. > Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Brug taltasterne eller på Beo4 til at indtaste din fircifrede kode. Tryk på for at gå tilbage til forkert indtastede cifre, og brug eller til at ændre dem. > Tryk på, når det sidste ciffer er fundet. > Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk derefter på igen. Hvis de to koder ikke er identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal indtaste koden igen. TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS PINCODE DELETE PINCODE NEW PINCODE Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. > Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Indtast den korrekte PIN-kode, og tryk på. DELETE PINCODE er fremhævet. GROUP select select > Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke på. > Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på. Indtast den nye kode ved hjælp af taltasterne eller, og tryk på. Indtast den nye kode igen for at bekræfte den. Hvis du ved en fejl trykker på en forkert tast, mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke på STOP. Den indtastede kode annulleres, og indlæsefelterne nulstilles. BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem gange inden for tre timer.

23 23 Brug din PIN-kode Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden, når du tænder det igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder, og prøv igen. VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. PINCODE PINCODE 0... Mens fjernsynet er tændt > Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller. > Tryk på, når det sidste ciffer er indta stet. > Fjernsynet starter derefter igen. Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen > Følg fremgangsmåden for aktivering af PINkodesystemet. next accept Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening ikke mulig. MASTERCODE MASTERCODE next accept Hvis du glemmer din PIN-kode > Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan fremskaffe en femcifret masterkode. > Når fjernsynet beder dig om at angive din PINkode, skal du trykke på og holde knappen nede for at hente menuen MASTERCODE frem. > Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller og trykker på, deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer fjernsynet. BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Din forhandler kan skaffe en masterkode til dig, der deaktiverer din PIN-kode.

24 24 Vedligeholdelse af fjernsynet Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse. Eventuelt defekte dele dækkes i garantiperioden. Rengøring Kabinetoverflader Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, blød og fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. Kontrastskærmen Brug en mild vinduesrens til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige skærmbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Vær opmærksom på, at visse typer mikrofiberklude kan beskadige skærmens optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsyn, stand eller beslag! Beo4 Tør Beo4 fjernbetjeningen af med en blød, fnugfri og hårdt opvredet klud. BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

25 25 Skift batterier på Beo4 Når teksten BATTERY vises i Beo4 s display, skal batterierne i fjernbetjeningen skiftes. 2 1 Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun at bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse AAA). Skift batterierne som vist på denne side. Læg en finger oven på batterierne, indtil låget er sat på plads. Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil TV vises i displayet. Det betyder, at Beo4 fjernbetjeningen atter er klar til brug Håndtering af diske: Hvis disken bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Tør altid i en lige linie fra centrum ud mod kanten. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine diske.

26 26 Til din orientering Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og behageligt at betjene vores produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice Peter Bangs Vej 15 DK 7600 Struer eller ring/send en fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (tlf.) (fax) eller send en via: Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

27

28

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DVD 2 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere