Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver"

Transkript

1 Miljøstyrelsen Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver Rapport, oktober 2000

2 DHI Agern Allé Hørsholm Tel.: Fax: Web: Tilknyttet Akademiet for de tekniske Videnskaber Miljøstyrelsen Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver Rapport, oktober 2000 Projektleder: Lis Rasmussen DHI sag: Dato: 17. oktober 2000 institut for vandmiljø

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Sølv, tin og thallium Erfaringer med konservering og stabilitet Plan for stabilitetsundersøgelse, Ag, Sn og Tl Kviksølv Erfaringer med konservering og stabilitet Plan for stabilitetsundersøgelsen, Hg Prøvefremstilling Resultater Sølv Tin Thallium Kviksølv Resume og konklusion Sølv, tin og thallium Kviksølv Referencer BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Prøvefremstilling Resultater for sølv Resultater for tin Resultater for thallium Resultater for kviksølv i

4 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser. 1.1 Baggrund Den hidtil opnåede viden om sølv (Ag), kviksølv (Hg), tin (Sn) og thallium (Tl) i grundvandsovervågningen (GRUMO) samt de foreslåede koncentrationsniveauer i en kommende række af grundvandspræstationsprøvninger (GRUMO PP) er sammenstillet i nedenstående tabel. De opgivne GRUMO-data er fra årsrapporten GEUS, Grundvandsovervågningen 1999 /1/. Det skal bemærkes, at analyser under detektionsgrænsen er medregnet med dennes værdi ved fastlæggelse af median og 90% fraktil. Sporelement Antal analyser i GRUMO/antal positive fund Median, GRUMO 90% fraktil, GRUMO Koncentrationsniveau i kommende GRUMO PP Ag 189/16 0,10 µg/l 0,10 µg/l 0,3-2 µg/l Sn 189/22 0,10 µg/l 0,20 µg/l 0,1-1 µg/l Tl 233/74 0,050 µg/l 0,40 µg/l 0,5-5 µg/l Hg 864/734 1,1 ng/l 3,9 ng/l 2-20 ng/l Der er ikke tidligere gennemført præstationsprøvninger for Ag, Hg, Sn og Tl i grundvand på disse koncentrationsniveauer. Tidligere gennemførte præstationsprøvninger for de fire sporelementer i forskellige rene vandtyper er anført i nedenstående tabel. Alle tidligere erfaringer er ved alt for høje koncentrationer i forhold til det forventede i grundvand, med undtagelse af sølv i et syntetisk prøvepar, hvor den generelle analysekvalitet var utilfredsstillende. Sporelement Matrix Koncentration, µg/l Årstal Ag Syntetisk 0,9 (CV R 39%) 97 Sn Syntetisk 434 7,5 Tl Hg Syntetisk 3,0-28 Grundvand 1,1 Fersk recipientvand 0,30 Drikkevand 0, Ej gennemført 79, 83, 86, Koncentrationsniveauerne i grundvand for Hg på den ene side og Ag, Sn og Tl på den anden er vidt forskellige, ligesom konserveringsmetoder og stabilitetsproblemer er forskellige. Stabilitetsundersøgelsen gennemføres derfor i separate forløb for henholdsvis Hg og Ag, Sn og Tl. 1

5 2. SØLV, TIN OG THALLIUM 2.1 Erfaringer med konservering og stabilitet Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19 th Edition 1995 (SM) /2/ anbefaler at opbevare vandprøver til Ag-analyse i lysabsorberende beholdere. Ydermere anbefaler SM generelt at konservere vandprøver til sporelementanalyse med ekstra ren salpetersyre til ph < 2. Det er velkendt, at saltsyre er en fordel for Sn. Referencelaboratoriet har tidligere i forbindelse med referencematerialefremstilling for højere koncentrationer af Sn undersøgt forskellige syrekonserveringer og i denne sammenhæng fundet, at en blanding af salpetersyre (3 ml/l) og saltsyre (10 ml/l) var den optimale konservering for Sn i en opløsning indeholdende andre sporelementer. Ved høje koncentrationer af Sn og udelukkende med salpetersyrekonservering kan der forekomme udfældninger med tab af tin til følge. 2.2 Plan for stabilitetsundersøgelse, Ag, Sn og Tl Der fremstilles et naturligt prøvepar ved anvendelse af grundvand samt en syntetisk prøve. Den naturlige prøve spikes efter en indledende analyse for Ag, Sn og Tl. Prøverne fremstilles i to sæt, hvoraf det ene sæt konserveres med salpetersyre (3 ml/l) og det andet med en blanding af salpetersyre (3 ml/l) og saltsyre (10 ml/l). Følgende prøver og koncentrationer søges anvendt: Matrix Naturligt prøvepar Syntetisk prøve Prøve Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Planlagt koncentration ved spikning: Ag 0,20 µg/l 0,24 µg/l 1,0 µg/l Sn 0,20 µg/l 0,24 µg/l 1,0 µg/l Tl 0,20 µg/l 0,24 µg/l 1,0 µg/l For at gennemføre stabilitetsundersøgelsen med færrest mulige ressourcer og maksimal analysekvalitet, og derved den størst mulige sikkerhed for undersøgelsens konklusioner, gennemføres følgende design af stabilitetsundersøgelsen: Opbevaring Køl 14 dage Stuetemperatur 14 dage Stuetemperatur 7 dage og og 37 C 7 dage 37 C 14 dage Antal dage 2

6 Der fremstilles 4 flasker af hver prøve for hver sæt opbevaringsbetingelser, i alt 16 flasker pr. prøve. Alle prøver analyseres randomiseret i samme analyseserie for indhold af Ag, Sn og Tl, og alle prøver måles med dobbeltbestemmelse. De forskellige kombinationer af opbevaringstemperaturer og opbevaringstider repræsenterer forskellige opbevaringstider ved stuetemperatur. Med dette design opnås prøver repræsenterende 4 forskellige opbevaringstider ved stuetemperatur. 3

7 3. KVIKSØLV 3.1 Erfaringer med konservering og stabilitet For kviksølvs vedkommende er der mange meninger. Men der er overensstemmelse angående en begrænset holdbarhed, stor risiko for kontaminering, risiko for tab af kviksølv ved adsorption eller diffusion samt anbefalinger af beholdermateriale. Der anbefales prøvebeholdere lavet af polytetrafluorethylen (PTFE), perfluoro(ethylenpropylen) (FEP), kvarts eller borosilikatglas. Da de to teflontyper er vanskelige at fremskaffe samt er meget dyre, er det besluttet at anvende flasker fremstillet af borosilikatglas i form af 250 ml Blue Cap flasker med teflonhældering. Det er samme flasketype, som blev anvendt i en CEN-metodeundersøgelsen på ppt-niveau afholdt i december 1999 januar 2000 i en række Europæiske lande, og hvori DHI deltog. SM 3010B /2/ anbefaler til Hg-konservering: 2 ml/l 20% (W/V) K 2 Cr 2 O 7 opløst i (1+1) HNO 3. Dette giver følgende koncentrationer i vandprøven: 0,4 g/l K 2 Cr 2 O ml/l HNO 3. Der eksisterer et CEN-metodeforslag (pren 13506:2000 /3/) til bestemmelse af lave kviksølvkoncentrationer ved atomfluorescensspektrometri. I dette metodeforslag er der lidt modstridende anbefalinger angående konservering. Det anbefales heri dels at anvende 1% (V/V) til konservering af vandprøver af en konserveringsopløsning bestående af 5,0 g/l K 2 Cr 2 O 7 opløst i (1+1) HNO 3. Det giver følgende koncentrationer i vandprøven: 0,05 g/l K 2 Cr 2 O ml/l HNO 3. Dels er der en anbefaling om at konservere vandprøver med salpetersyre til ph < 2 (normalt 3 ml/l) og dernæst at tilsætte dichromatopløsning til en koncentration på 0,5 g/l K 2 Cr 2 O 7 i den endelige opløsning. Det betyder tilsætning af 100 ml af den føromtalte konserveringsopløsning per liter prøve, hvilket lyder usandsynligt. Ligeledes vil det betyde en salpetersyrekoncentration på 53 ml/l. I forbindelse med udarbejdelse af pren 13506:2000 blev der i december 1999 januar 2000 afholdt en metodeundersøgelse mellem laboratorier i en række Europæiske lande. De udsendte prøver var konserveret i overensstemmelse med CEN-metodeforslaget. Prøverne var stabile, men der sås en tendens til forhøjede Hg-indhold i prøverne i forhold til de planlagte koncentrationer på basis af prøvefremstillingen. Den laveste prøve var fremstillet til 10 ng Hg/L, men det fundne gennemsnit var 16,8 ng/l /4/. Patrick Thomas fra Institut Pasteur de Lille og Bridget Gibson fra BP Amoco Chemicals har i forbindelse med CEN Hg-standardiseringsarbejdet gennemført en stabilitetsundersøgelse /5/. Prøver med uorganisk Hg på 0,1 ppb, 1 ppb og 10 ppb samt organisk Hg på 0,2 ppb og en blanding af uorganisk og organisk Hg begge på 0,2 ppb er konserveret med henholdsvis saltsyre, salpetersyre og kaliumdichromat. Alle tre konserveringer er gennemført med tre forskellige koncentrationer. Prøverne er opbevaret ved henholdsvis stuetemperatur og på køl i 6 måneder. Konklusionerne var følgende: prøver skal opbevares på køl, og salpetersyre er uegnet som konserveringsmiddel. De to konserveringer 5-10 g/l K 2 Cr 2 O 7 og 50 ml/l saltsyre sammen med køling er anbefalet i denne undersøgelse. 4

8 I artiklen Kvikksølv i 155 norske elver ( ). En analyseteknisk utfordring /6/ er beskrevet en stabilitetsundersøgelse af naturligt vand tilsat 20 ng Hg/L. I denne undersøgelse anbefales at anvende salpetersyre og 5 g NaCl/500 ml. I den første uge måles fejlagtige resultater, men i perioden 1-8 uger efter fremstillingen opnås tilfredsstillende resultater. I nedenstående tabel er sammenstillet anbefalede konserveringer af vandprøver til kviksølvanalyse. Kilde K 2 Cr 2 O 7 koncentration i vandprøven Syrekoncentration i vandprøven SM 3010B /2/ 0,4 g/l 1 ml/l HNO 3. Køl pren 13506:2000 /3/ CEN-metodeundersøgelse Thomas & Gibson /5/ 0,05 g/l eller 0,5 g/l 5 ml/l HNO 3 eller 53 ml/l HNO 3 Køl 0,5 g/l 50 ml/l HNO 3 Køl, 2-8 C 5-10 g/l - Køl, 5 C Bemærkning Thomas & Gibson /5/ Holtan et al /6/ - 50 ml/l HCl Køl, 5 C Ej oplyst koncentration af HNO 3 Se evt. NS g NaCl/L anbefales Metoden er kun anvendelig til lave Hgkoncentrationer, < 100 ng/l Det sammenfaldende aspekt ved de udførte stabilitetsundersøgelser er køling. Derfor skal prøverne til den kommende præstationsprøvning og dermed også i denne stabilitetsundersøgelse opbevares i kontamineringsfrit køleskab. Imidlertid kan prøverne under transport tænkes at nå stuetemperatur. Derfor vil prøverne i stabilitetsundersøgelsen blive opbevaret i 2 døgn ved stuetemperatur, hvilket svarer til transporttiden i det værst tænkelige tilfælde. Der er hverken i SM /2/ eller Bernhard Welz Atomic Absorption Spectrometry /7/ for måling af Hg ved CVAAS nævnt mulighed for interferens fra K 2 Cr 2 O 7. Opløseligheden af kaliumdichromat er 4,9 g/100 cc koldt vand og 102 g/100 cc varmt vand. Mercks reneste kaliumdichromatvare garanterer, at der maksimalt er 10 µg Hg/kg K 2 Cr 2 O 7. De kviksølvrene, analyserene kvaliteter af salpetersyre og saltsyre indeholder maksimalt 5 µg/l, hvilket er samme garanti som for suprapur-kvaliteterne. For at mindske risikoen for kontaminering, eksisterer der en generel anbefaling om at anvende færrest mulige kemikalier og udstyr i forbindelse med sporelementanalyser. Derfor er der valgt at anvende 0,05 g/l kaliumdichromat og 5 ml/l salpetersyre til stabilitetsundersøgelsen for kviksølv. Da der skal fremstilles vandprøver på meget lavt 5

9 niveau, er det vigtigt at mindske kontamineringsrisikoen mest muligt. Samtidig burde prøverne nemmere kunne stabiliseres, da koncentrationen af Hg er lav. Der er dog den mulighed, at den valgte konservering ikke er tilstrækkelig, men der er inden for de økonomiske rammer for denne stabilitetsundersøgelse ikke mulighed for at undersøge effekten af flere konserveringsmetoder. 3.2 Plan for stabilitetsundersøgelsen, Hg Der fremstilles et naturligt prøvepar ved anvendelse af grundvand samt en syntetisk prøve. Den naturlige prøve gennembobles i 15 minutter med argon og spikes dernæst med uorganisk kviksølv. Prøven konserveres med kaliumdichromat (0,05 g/l) og salpetersyre (5 ml/l). Følgende prøver og koncentrationer søges anvendt: Matrix Naturligt prøvepar Syntetisk prøve Prøve Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Planlagt koncentration ved spikning: Hg 3,0 ng/l 4,0 ng/l 5,0 ng/l Der foreslås følgende design af stabilitetsundersøgelsen. Der fremstilles 4 flasker af hver prøve til hver analysedag. Analyse af kviksølv på ppt-niveau er tidsmæssig meget krævende. Der kan maksimalt analyseres 12 prøver i løbet af en analysedag. Til brug ved statistisk test skal der anvendes inden-for-dagen-standardafvigelsen. Tid Dag 1 Dag 1-5 Dag 6-7 Dag 8 Dag 8-14 Dag 14 Dag Dag 19 Opbevaring Opbevaring på køl. Recirkulering ved pumpning i 2 timer. Opbevaring på køl Opbevaring ved stuetemperatur Opbevaring på køl Opbevaring på køl Prøvefremstilling Analyse, dag 1 i stabilitetsundersøgelsen Analyse, dag 2 i stabilitetsundersøgelsen Analyse, dag 3 i stabilitetsundersøgelsen 6

10 4. PRØVEFREMSTILLING Prøverne er fremstillet som anført i bilag 1. I forhold til det oprindeligt planlagte forløb er splittet for tin forøget begrundet i den indledende screening af råvandet, hvor der blev fundet 0,12 µg/l Sn, <0,02 µg/l Ag og <0,02 µg/l Tl. På grund af omstændigheder er opbevaring af prøverne ligeledes ændret til følgende: Datomærkning Temperatur Opbevaring i antal dage W Køl, 4 C 81 Y Stuetemperatur 81 Z 37 C 81 Efter 81 dages opbevaring er alle prøver efterfølgende opbevaret ved stuetemperatur. Prøver opbevaret 1 uge ved stuetemperatur og efterfølgende ved 37 C er ikke målt, hvilket er begrundet med, at disse prøvers opbevaringsbetingelser på grund af den forlængede opbevaring er kommet meget tæt på prøver opbevaret udelukkende ved 37 C. Kviksølvkoncentrationerne er lidt forøgede for at mindske indflydelsen af blindniveauet. Prøverne er udelukkende opbevaret på køl. 7

11 5. RESULTATER 5.1 Sølv Resultaterne for sølv findes i bilag 2. Prøver udelukkende konserveret med salpetersyre (3 ml/l) er analyseret. Resultaterne viser, at alle prøver er stabile. Ligeledes ses, at der genfindes henholdsvis 255% i den syntetiske prøve og 120% af splittet i det naturlige prøvepar for prøver konserveret med salpetersyre (prøve 1-3). Der er efterfølgende undersøgt for mulige årsager til den forhøjede genfinding i den syntetiske prøve. De øvrige standarder (Sn og Tl) er undersøgt for indhold af sølv, og der er udelukkende fundet sporindhold: 1,00 µg/l Sn indeholder 0,08 µg/l Ag, 1,00 µg/l TL indeholder <0,02 µg/l Ag. Blindprøve af rensevand udtaget fra fremstillingsbeholderen forud for prøvefremstillingen er undersøgt, og der blev fundet 0,16 µg/l Ag. Da splittet i det naturlige prøvepar genfindes, må standard Ag-2 brugt til prøvefremstillingen være i orden. Tilbage resterer muligheden for dobbelt tilsætning af standard til fremstillingsbeholderen med den syntetiske prøve samt blindbidrag fra prøveflasker. Baggrundsniveauet i råvandet er efter korrektion for de tilsatte spikes fundet til 0,46 µg/l Ag sammenlignet med screening af råvandet til <0,02 µg/l Ag. Dette tyder på et blindbidrag fra prøveflaskerne på ca. 0,2 µg/l Ag (0,46 minus ovennævnte blindbidrag på 0,08-0,16-2 x < 0,02 µg/l Ag). 5.2 Tin Resultaterne for tin findes i bilag 3. Prøver konserveret med henholdsvis salpetersyre (3 ml/l) og en blanding af salpetersyre og saltsyre (3 ml/l HNO3 og 10 ml/l HCl) er analyseret. Resultaterne viser, at alle prøver er stabile. Ligeledes ses, at der kun genfindes henholdsvis 84% i den syntetiske prøve og 47% af splittet i det naturlige prøvepar for prøver konserveret med salpetersyre (prøve 1-3). Derimod er genfindingen på henholdsvis 96% i den syntetiske prøve og 83% af splittet i det naturlige prøvepar for prøver konserveret med en blanding af salpetersyre og saltsyre (prøve 4-6). Nogle resultater for prøver konserveret med en blanding af salpetersyre og saltsyre mangler på grund af at apparatet stoppede inden afslutningen af målingen. 5.3 Thallium Resultaterne for thallium findes i bilag 4. Prøver udelukkende konserveret med salpetersyre (3 ml/l) er analyseret. Resultaterne viser, at alle prøver er stabile. Ligeledes ses, at der genfindes henholdsvis 110% i den syntetiske prøve og 105% af splittet i det naturlige prøvepar for prøver konserveret med salpetersyre (prøve 1-3). 5.4 Kviksølv Resultaterne for kviksølv findes i bilag 5. Resultaterne viser, at alle prøve er stabile. 8

12 Ligeledes ses, at der genfindes henholdsvis 107% i den syntetiske prøve og 97% af splittet i det naturlige prøvepar.. 9

13 6. RESUME OG KONKLUSION 6.1 Sølv, tin og thallium Alle tre analyseparametre er fundet tilstrækkeligt stabile. For at opnå bedst mulig genfinding af tin anbefales at fremstille separate prøver til tin og hertil anvende en blanding af salpetersyre (3 ml/l) og saltsyre (10 ml/l) som konserveringsmiddel. De øvrige analyseparametre (Ag og Tl) fremstilles sammen og konserveres med 3 ml/l salpetersyre. For at mindske risikoen for væsentlige blindbidrag fra sølv, anbefales en udbygget rengøring af prøveflasker og prøvefremstillingsbeholder i forbindelse med en grundvandspræstationsprøvning. I forbindelse med en GRUMO-præstationsprøvning bør der gennemføres en forundersøgelse til at eftervise, at en planlagt tilsat mængde sølv kan genfindes, samt at rengøring af prøveflaskerne er tilstrækkelig. 6.2 Kviksølv Kviksølv på det undersøgte koncentrationsniveau er fundet tilstrækkeligt stabil. Genfinding af det nominelle indhold ud fra fremstillingen i den syntetiske prøve samt splittet i det naturlige prøvepar er fundet særdeles tilfredsstillende, især taget det meget lave koncentrationsniveau i betragtning. Det må således konkluderes, at den valgte konservering er tilstrækkelig til at opnå stabile prøver uden at påvirke kviksølvblindniveauet i nævneværdig grad. 10

14 7. REFERENCER /1/ Danmarks- og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS (1999): Grundvandsovervågning 1999 /2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19 th Edition 1995 /3/ European Standard Final Draft pren (2000): Water quality. Determination of mercury by atomic fluorescense spectrometry /4/ Ulrich Borchers (2000): Interlaboratory trial for validation of the CEN-standard for determination of mercury by atom fluorescence spectrometry (AFS); pren 13506:March Result and statistical evaluation of data. /5/ CEN/TC 230 Water analysis, working document (1999): Patrick Thomas & Bridget Gipson: Investigation of Stabilisers /6/ Gertrud Holtan, Håvard Hovind, Terje Hopen & Bente Hiorth Lauritzen (1999): Kvikksølv i 155 norske elver ( ). En analyseteknisk utfordring. Vann 3B, /7/ Bernhard Welz (1985): Atomic Absorption Spectrometry 11

15 BILAGSFORTENGELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Prøvefremstilling Resultater for sølv Resultater for tin Resultater for thallium Resultater for kviksølv 12

16 BILAG 1 PRØVEFREMSTILLING Fremstilling af standardopløsninger Standardopløsning Ag-1 Ag-2 Hg-1 Hg-2 Hg-3 Hg-4 Sn-1 Sn-2 Tl-1 Tl-2 Fremstillet af 1,00 ml BDH-standard*, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml 10,0 ml standardopløsning Ag-1, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml 1,00 ml BDH-standard*, 1,00 ml konserveringsopløsning og Milli-Q vand til 100 ml 1,00 ml Hg-1 standardopløsning, 1,00 ml konserveringsopløsning og Milli-Q vand til 100 ml 10,0 ml Hg-2 standardopløsning, 1,00 ml konserveringsopløsning og Milli-Q vand til 100 ml 1,00 ml Hg-2 standardopløsning, 1,00 ml konserveringsopløsning og Milli-Q vand til 100 ml 1,00 ml BDH-standard*, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml 10,0 ml standardopløsning Sn-1, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml 1,00 ml PE-standard**, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml 10,0 ml standardopløsning Tl-1, 300 μl suprapur salpetersyre og Milli-Q vand til 100 ml Koncentration 10,0 mg/l Ag 1,00 mg/l Ag 10,0 mg/l Hg 100 μg/l Hg 10,0 μg/l Hg 1,00 μg/l Hg 10,0 mg/l Sn 1,00 mg/l Sn 10,0 mg/l Tl 1,00 mg/l Tl BDH-Standard* : BDH SpectrosoL standard solution, 1000 mg/l Ag, 1000 mg/l Hg og 1001 mg/l Sn PE-standard** : Perkin Elmer AAS Standard 1001 mg/l Konserveringsopløsning (Hg) : 2,5 g kaliumdichromat opløst i 250 ml analyse-ren salpetersyre (Hg low) og fortynding til 500 ml med Milli-Q vand. 13

17 Fremstilling af prøver, sølv, tin og thallium Prøve Prøvetype Fremstillet af Beregnet koncentration 1 Grundvand 5,00 ml Ag-2 standardopløsning 5,00 ml Sn-2 standardopløsning 5,00 ml Tl-2 standardopløsning 74 ml suprapur salpetersyre On-line filtreret (0,65 μm) grundvand taget fra samlebrønden fra kilderne til Islevbro Vandværk til 24,68 kg A+0,203 μg/l Ag B+0,203 μg/l Sn C+0,203 μg/l Tl 2 Prøve 1 spiket 500 μl Ag-2 standardopløsning 750 μl Sn-2 standardopløsning 500 μl Tl-2 standardopløsning Prøve 1 til 12,50 kg A+0,203+0,040 μg/l Ag B+0,203+0,060 μg/l Sn C+0,203+0,040 μg/l Tl 3 Syntetisk 5,00 ml Ag-2 standardopløsning 5,00 ml Sn-2 standardopløsning 5,00 ml Tl-2 standardopløsning 1,00 μg/l Ag 1,00 μg/l Sn 1,00 μg/l Tl 15 ml suprapur salpetersyre Milli-Q vand til 5,00 kg 4 Grundvand 5,00 ml Ag-2 standardopløsning 5,00 ml Sn-2 standardopløsning 5,00 ml Tl-2 standardopløsning 75 ml suprapur salpetersyre 250 ml suprapur saltsyre On-line filtreret (0,65 μm) grundvand taget fra samlebrønden fra kilderne til Islevbro Vandværk til 25,29 kg A+0,198μg/L Ag B+0,198 μg/l Sn C+0,198 μg/l Tl 5 Prøve 4 spiket 500 μl Ag-2 standardopløsning 750 μl Sn-2 standardopløsning 500 μl Tl-2 standardopløsning Prøve 4 til 12,50 kg A+0,198+0,040 μg/l Ag B+0,198+0,060 μg/l Sn C+0,198+0,040 μg/l Tl 6 Syntetisk 5,00 ml Ag-2 standardopløsning 5,00 ml Sn-2 standardopløsning 5,00 ml Tl-2 standardopløsning 15 ml suprapur salpetersyre 50 ml suprapur saltsyre Milli-Q vand til 5,00 kg 1,00 μg/l Ag 1,00 μg/l Sn 1,00 μg/l Tl 14

18 Fremstilling af prøver, kviksølv Prøve Prøvetype Fremstillet af Beregnet koncentration 1 Grundvand 4,50 ml Hg-3 standardopløsning 100 ml konserveringsopløsning On-line filtreret (0,45 μm) grundvand taget fra samlebrønden fra kilderne til Islevbro Vandværk til 10,04 kg D+4,48 ng/l Hg 2 Prøve 1 spiket 5,00 ml Hg-4 standardopløsning Prøve 1 til 5,00 kg 3 Syntetisk 7,50 ml Hg-3 standardopløsning 100 ml konserveringsopløsning Milli-Q vand til 10,01 kg D+4,48+1,00 ng/l Hg 7,49 ng/l Hg 15

19 BILAG 2 RESULTATER FOR SØLV Prøve 1 Sølv i naturlig prøve, spiket med 0,203 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Sølv, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,690 0,0033 køl 4 o C 1-7 0,630 0,656 0,643 0, ,796 0,711 0,754 0, ,682 0,662 0,672 0,000 Y 1-4 0,656 0,689 0,673 0,001 0,649 0,0003 stuetemp ,659 0,617 0,638 0, ,653 0,627 0,640 0, ,640 0,650 0,645 0,000 Z ,614 0,643 0,629 0,000 0,642 0, o C ,653 0,633 0,643 0, ,662 0,627 0,645 0, ,659 0,643 0,651 0,000 Middelværdi 0,657 0,001 Standardafvigelse mellem dage 0,026 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,031 Antal frihedsgrader 8 Standardafvigelse indenfor flasken 0,026 Antal frihedsgrader 11 Stabilitet F-test, testværdi 1,00 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,98 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 16

20 Prøve 2 Sølv i naturlig prøve, spiket med 0, ,040 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Sølv, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 2-2 0,708 0,717 0,713 0,0000 0,725 0,0007 køl 4 o C ,742 0,648 0,695 0, ,739 0,726 0,733 0, ,742 0,774 0,758 0,0005 Y 2-9 0,714 0,657 0,686 0,0016 0,696 0,0002 stuetemp ,717 0,717 0,717 0, ,704 0,682 0,693 0, ,708 0,667 0,688 0,0008 Z ,664 0,701 0,683 0,0007 0,694 0, o C ,730 0,686 0,708 0, ,704 0,679 0,692 0, ,679 0,711 0,695 0,0005 Middelværdi 0,705 0,0009 Standardafvigelse mellem dage 0,017 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,017 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,029 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 0,34 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 17

21 Prøve 3 Sølv i syntetisk prøve, fremstillet til 1,00 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Sølv, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,68 2,74 2,71 0,002 2,50 0,097 køl 4 o C 3-9 2,04 2,04 2,04 0, ,53 2,61 2,57 0, ,76 2,59 2,68 0,014 Y 3-6 2,78 2,74 2,76 0,001 2,67 0,027 stuetemp ,78 2,74 2,76 0, ,38 2,46 2,42 0, ,78 2,68 2,73 0,005 Z ,39 2,32 2,36 0,002 2,48 0, o C 3-7 2,73 2,63 2,68 0, ,40 2,33 2,37 0, ,54 2,49 2,52 0,001 Middelværdi 2,55 0,003 Standardafvigelse mellem dage 0,104 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,222 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,058 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 3,19 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 18

22 BILAG 3 RESULTATER FOR TIN Prøve 1 Tin i naturlig prøve, spiket med 0,203 ug/l Konservering: HNO3 Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,161 0,161 0,151 0,0004 køl 4 o C 1-7 0,154 0,156 0,155 0, ,141 0,192 0,166 0, ,100 0,146 0,123 0,0011 Y 1-4 0,162 0,134 0,148 0,0004 0,138 0,0002 stuetemp ,144 0,158 0,151 0, ,131 0,143 0,137 0, ,112 0,079 0,162 0,118 0,0017 Z ,097 0,108 0,103 0,000 0,116 0, o C ,125 0,128 0,127 0, ,119 0,118 0,118 0, ,088 0,146 0,117 0,002 Middelværdi 0,135 0,001 Standardafvigelse mellem dage 0,018 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,015 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,024 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 0,53 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 19

23 Prøve 2 Tin i naturlig prøve, spiket med 0, ,060 ug/l Konservering: HNO3 Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 2-2 0,159 0,176 0,168 0,0002 0,158 0,0004 køl 4 o C ,192 0,168 0,180 0, ,157 0,186 0,117 0,153 0, ,113 0,152 0,132 0,0008 Y 2-9 0,171 0,165 0,168 0,0000 0,171 0,0001 stuetemp ,163 0,194 0,178 0, ,173 0,151 0,162 0, ,162 0,186 0,174 0,0003 Z ,139 0,125 0,132 0,000 0,160 0, o C ,171 0, ,161 0,186 0,174 0, ,169 0,160 0,164 0,000 Middelværdi 0,163 0,000 Standardafvigelse mellem dage 0,007 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,017 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,019 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 0,12 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 20

24 Prøve 3 Tin i syntetisk prøve, fremstillet til 1,00 ug/l Konservering: HNO3 Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,840 0,988 0,914 0,0109 0,842 0,0024 køl 4 o C 3-9 0,788 0,826 0,807 0, ,731 0,905 0,818 0, ,764 0,893 0,828 0,0084 Y 3-6 0,768 0,912 0,840 0,0105 0,844 0,0010 stuetemp ,825 0,866 0,846 0, ,825 0,788 0,806 0, ,872 0,896 0,884 0,0003 Z ,814 0,895 0,855 0,003 0,836 0, o C 3-7 0,853 0,846 0,849 0, ,728 0,761 0,744 0, ,959 0,834 0,896 0,008 Middelværdi 0,841 0,005 Standardafvigelse mellem dage 0,004 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,050 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,070 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 0,003 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 21

25 Prøve 4 Tin i naturlig prøve, spiket med 0,198 ug/l Konservering: HNO3 / HCl Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 4-4 0,201 0,0004 køl 4 o C ,216 0, ,219 0,200 0,210 0, ,177 0,177 Y 4-2 0,248 0,221 0,235 0,0004 0,236 0,0000 stuetemp ,252 0,228 0,240 0, ,254 0,211 0,233 0,0009 Z ,234 0,234 0,239 0, o C 4-5 0,254 0, ,237 0,257 0,189 0,228 0, Middelværdi 0,225 0,0006 Standardafvigelse mellem dage 0,021 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,014 Antal frihedsgrader 6 Standardafvigelse indenfor flasken 0,025 Antal frihedsgrader 6 Stabilitet F-test, testværdi 0,73 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 5,14 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 22

26 Prøve 5 Tin i naturlig prøve, spiket med 0, ,060 ug/l Konservering: HNO3 / HCl Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 5-6 0,246 0,246 0,285 0,0012 køl 4 o C ,298 0,295 0,296 0, ,313 0, Y ,279 0,279 0,263 0,0013 stuetemp ,306 0,270 0,288 0, ,221 0, Z ,265 0,265 0,276 0, o C 5-8 0,280 0, ,285 0,320 0,303 0, ,254 0,254 Middelværdi 0,275 0,0004 Standardafvigelse mellem dage 0,011 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,030 Antal frihedsgrader 7 Standardafvigelse indenfor flasken 0,021 Antal frihedsgrader 3 Stabilitet F-test, testværdi 0,31 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 9,55 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 23

27 Prøve 6 Tin i syntetisk prøve, fremstillet til 1,00 ug/l Konservering: HNO3 / HCl Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Tin, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 6-5 0,962 0,907 0,934 0,0016 0,928 0,0042 køl 4 o C 6-3 1,073 0,961 1,017 0, ,851 0,908 0,880 0, ,880 0,880 Y ,984 0,955 0,970 0,0004 0,971 0,0005 stuetemp ,960 0,932 0,946 0, ,000 1, ,983 0,952 0,967 0,0005 Z ,071 0,984 1,028 0,004 0,990 0, o C ,970 0,986 0,978 0, ,952 0, ,041 0,965 1,003 0,003 Middelværdi 0,963 0,002 Standardafvigelse mellem dage 0,032 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,044 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,044 Antal frihedsgrader 9 Stabilitet F-test, testværdi 0,52 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 4,26 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 24

28 BILAG 4 RESULTATER FOR THALLIUM Prøve 1 Thallium i naturlig prøve, spiket med 0,203 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Thallium, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,291 0,291 0,307 0,0002 køl 4 o C 1-7 0,298 0,346 0,322 0, ,293 0,328 0,310 0, ,334 0,275 0,305 0,002 Y 1-4 0,324 0,299 0,311 0,000 0,307 0,0002 stuetemp ,348 0,298 0,323 0, ,289 0,302 0,296 0, ,293 0,340 0,264 0,299 0,001 Z ,276 0,341 0,308 0,002 0,309 0, o C ,334 0,328 0,170 0,277 0, ,300 0,337 0,318 0, ,334 0,330 0,332 0,000 Middelværdi 0,308 0,002 Standardafvigelse mellem dage 0,001 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,017 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,041 Antal frihedsgrader 13 Stabilitet F-test, testværdi 0,001 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,81 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 25

29 Prøve 2 Thallium i naturlig prøve, spiket med 0, ,040 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Thallium, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W 2-2 0,355 0,314 0,335 0,0008 0,338 0,0000 køl 4 o C ,356 0,313 0,334 0, ,326 0,321 0,354 0,334 0, ,357 0,339 0,348 0,0002 Y 2-9 0,350 0,330 0,340 0,0002 0,354 0,0002 stuetemp ,342 0,355 0,349 0, ,405 0,313 0,359 0, ,351 0,387 0,369 0,0006 Z ,384 0,386 0,385 0,0000 0,357 0, o C ,327 0,366 0,346 0, ,336 0,343 0,340 0, ,390 0,329 0,359 0,0018 Middelværdi 0,350 0,0008 Standardafvigelse mellem dage 0,010 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,015 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,029 Antal frihedsgrader 13 Stabilitet F-test, testværdi 0,13 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,81 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 26

30 Prøve 3 Thallium i syntetisk prøve, fremstillet til 1,00 ug/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Thallium, ug/l flaske indenfor periode periode flaske W ,88 1,09 0,99 0,023 1,105 0,006 køl 4 o C 3-9 1,15 1,15 1,15 0, ,11 1,17 1,14 0, ,10 1,18 1,14 0,004 Y 3-6 1,17 1,07 1,12 0,004 1,149 0,003 stuetemp ,24 1,22 1,23 0, ,24 1,01 1,13 0, ,21 1,02 1,12 0,017 Z ,13 1,23 1,18 0,004 1,032 0, o C 3-7 1,10 0,90 1,00 0, ,95 0,85 0,90 0, ,23 0,88 1,05 0,062 Middelværdi 1,10 0,014 Standardafvigelse mellem dage 0,059 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,087 Antal frihedsgrader 9 Standardafvigelse indenfor flasken 0,119 Antal frihedsgrader 12 Stabilitet F-test, testværdi 0,25 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,89 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 27

31 BILAG 5 RESULTATER FOR KVIKSØLV Prøve 1 Kviksølv i naturlig prøve, fremstillet til d + 4,48 ng/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Kviksølv, ng/l flaske indenfor periode periode flaske prøve 1-3 5,45 5,33 5,22 5,33 0,012 4,93 0,088 prøve 1-6 4,70 4,40 4,55 0,046 prøve 1-8 5,14 4,84 4,99 0,045 prøve ,82 4,42 4,62 0,081 prøve ,40 4,82 4,90 5,04 0,101 prøve ,07 5,06 5,06 0, prøve 1-2 5,17 5,17 5,17 0,000 4,93 0,075 prøve 1-7 4,63 4,74 4,69 0,006 prøve ,85 5,17 5,01 0,053 prøve ,07 4,86 4,96 0,023 prøve ,28 5,18 5,23 0,006 prøve ,53 4,53 4,53 0, prøve 1-1 4,58 4,76 4,67 0,017 4,66 0,010 prøve 1-5 4,73 4,43 4,58 0,043 prøve ,66 4,65 4,66 0,000 prøve ,81 4,51 4,66 0,043 prøve ,74 4,92 4,83 0,017 prøve ,60 4,50 4,55 0,005 Middelværdi 4,84 0,028 Standardafvigelse mellem dage 0,159 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,240 Antal frihedsgrader 15 Standardafvigelse indenfor flasken 0,167 Antal frihedsgrader 20 Stabilitet F-test, testværdi 0,91 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,49 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 28

32 Prøve 2 Kviksølv i naturlig prøve, split, fremstillet til d + 4,48 + 1,00 ng/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Kviksølv, ng/l flaske indenfor periode periode flaske prøve 2-4 5,98 5,68 5,83 0,044 5,77 0,126 prøve 2-6 5,99 5,15 5,23 5,46 0,215 prøve ,73 5,35 5,33 5,47 0,052 prøve ,16 6,24 6,20 0,003 prøve ,33 6,03 6,18 0,044 prøve ,11 6,02 5,27 5,47 0, prøve 2 2 6,60 5,95 6,28 6,28 0,106 6,24 0,014 prøve 2-7 6,18 6,29 6,23 0,006 prøve ,28 5,96 6,12 0,053 prøve ,86 6,84 6,62 6,44 0,267 prøve ,18 6,07 6,12 0,006 prøve ,75 6,52 6,41 6,22 0, prøve 2-1 5,59 5,49 5,54 0,005 5,43 0,039 prøve 2-5 5,35 5,25 5,30 0,005 prøve 2-9 5,10 5,38 5,24 0,037 prøve ,98 5,51 5,74 0,112 prøve ,27 5,26 5,27 0,000 prøve ,41 5,58 5,49 0,015 Middelværdi 5,81 0,077 Standardafvigelse mellem dage 0,405 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,244 Antal frihedsgrader 15 Standardafvigelse indenfor flasken 0,277 Antal frihedsgrader 24 Stabilitet F-test, testværdi 2,14 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,40 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 29

33 Prøve 3 Kviksølv i syntetisk prøve, fremstillet til 7,49 ng/l Middelværdi Varians X-bar Varians Dato Prøve Kviksølv, ng/l flaske indenfor periode periode flaske prøve 3-1 7,78 8,11 7,95 0,052 8,58 0,633 prøve 3-6 9,74 10,08 9,91 0,059 prøve 3-9 7,90 8,63 8,38 8,30 0,139 prøve ,88 7,74 7,81 0,010 prøve ,20 8,63 8,42 0,095 prøve ,82 9,15 9,40 9,12 0, prøve 3-2 8,74 8,58 8,66 0,014 8,02 0,130 prøve 3-8 7,97 7,71 7,84 0,034 prøve ,30 7,93 8,12 0,070 prøve ,65 7,69 7,67 0,001 prøve ,08 8,13 8,11 0,001 prøve ,94 7,58 7,76 0, prøve 3-4 7,00 7,50 7,25 0,122 7,53 0,030 prøve 3-7 7,55 7,58 7,57 0,000 prøve ,71 7,18 7,45 0,142 prøve ,51 8,03 7,77 0,130 prøve ,21 7,90 7,55 0,239 prøve ,28 7,89 7,59 0,186 Middelværdi 8,05 0,080 Standardafvigelse mellem dage 0,528 Antal frihedsgrader 2 Standardafvigelse indenfor dagen, poolet (mellem flasker) 0,514 Antal frihedsgrader 15 Standardafvigelse indenfor flasken 0,283 Antal frihedsgrader 20 Stabilitet F-test, testværdi 3,47 F-kritisk værdi, tabelværdi (95% niveau) 3,49 Konklusion: Stabilitet: Prøven er stabil (F-test, 95% niveau). Ved test er anvendt indenfor flasken standardafvigelse. 30

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL3 KVIKSØLV BATCH: VKI-22-2-0300 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Peter Rerup Dato: 17. september 2015 QA: Ulla

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

AT FOR CERTIFIKA METALLER BATCH: VKI ANVENDEL. Beskrivelse. Sr. QC METAL HL2. 5% (v/v). Anvendelse Referencema. analysemetod koncentration

AT FOR CERTIFIKA METALLER BATCH: VKI ANVENDEL. Beskrivelse. Sr. QC METAL HL2. 5% (v/v). Anvendelse Referencema. analysemetod koncentration Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKA AT FOR QC METAL HL2 METALLER BATCH: VKI-15-3-1203 ANVENDEL LSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af ampuller

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

Ved brug af det færdige referencemateriale QC METAL LL2, kan der efter behov ændres på fortyndingsforholdet mellem koncentratet og vand.

Ved brug af det færdige referencemateriale QC METAL LL2, kan der efter behov ændres på fortyndingsforholdet mellem koncentratet og vand. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL2 SPORELEMENTER BATCH: VKI-13-3-0304 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Stabilitet af næringssalte, alkalinitet

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug.

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4A KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-23-2-0600 ANVENDELSE AF

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

BATCH: Beskrivelse. 5% (v/v). Anvendelse. kan. med andre. måleligt QC METAL HL1. Analyse. Certifikatet er udfærdiget

BATCH: Beskrivelse. 5% (v/v). Anvendelse. kan. med andre. måleligt QC METAL HL1. Analyse. Certifikatet er udfærdiget Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL HL1 METALLER BATCH: VKI-14-3-0899 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse Miljøstyrelsen Rapport April 2004 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode

Læs mere

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning.

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DWB HOVEDKOMPONENTER TIL DRIKKEVANDSANALYSE BATCH: VKI-16-8-0510 og VKI-16-9-0510 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2006 Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Strandesplanaden 110 DK-2665

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Rapport Juni Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2

Rapport Juni Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2 Rapport Juni 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Udvikling og validering af metode til bestemmelse af BOD 5 på lavt niveau ud fra DS/EN1899-2 Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292

Læs mere

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2007 Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen (nu overgået til By- og Landskabsstyrelsen) og

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Kemiaflevering uge 37

Kemiaflevering uge 37 Kemiaflevering uge 37 Kenneth Buchwald Johansen, 1laba0807 Opgave 1: Afstem redoxligningen Cl 2 Cl +ClO 3 : 0 1 5 3( 2) Cl 2 Cl + ClO 3 (basisk væske). Vi kan se at Cl 2 både reduceres og oxideres. Det

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre?

Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre? De små fede syrer (VFA) Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre? Martin Hjorth Andersen Videnskabelig assistent Liping Hao og Per H. Nielsen CENTER FOR MICROBIAL

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Udarbejdet af Peter Blinksbjerg 30. oktober 1998 1 Resumé

Læs mere

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Geokemiker, Lærke Thorling De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ENVINA møde 28. nov 2012 om Jordvarme

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Resultatskemaer: Biopsi Muskel- 0 Muskel- 1 Muskel- 2 Muskel- 3 Vægt [g] 1,32 1,82 1,35 1,58 PCA tilsat [ml] 12,42

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Årsberetning 2006 af Ulla Lund NYT FRA 2007/2 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav.

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Overskridelser på Hovedbestanddele Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskriterierne for perioden

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE Nikolaj Hansen, SEGES HusdyrInnovation Rudolf Thøgersen, SEGES HusdyrInnovation Kvægkongres Herning, 28/2 2017 AEROB STABILITET Ensilagens evne til at modstå varmedannelse

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver.

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4 KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-8-6-0115 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere