Xelos. TV Xelos 40 LED, Xelos 32 LED. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xelos. TV Xelos 40 LED, Xelos 32 LED. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Xelos TV Xelos 40 LED, Xelos 32 LED Betjeningsvejledning

2 Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion (standard tildeling) Tildelingen af AUDIO-tasten kan ændres (se side 102). Rød tast: Gul tast: Billedskærm ind/ud Sidst valgte sender Til-/frakobling af tv-apparatet Vælg program Lyd Apparat i standby til-/frakoble (skal være tilsluttet stikkontakten) Hent programliste og vælg sender med Vælge program eller P+/P program +/ eller vælg sender med nummertasterne V+/V Lydstyrke højere / lavere Tastefunktioner Hent MediaPortal, Vælg funktionstype hhv. funktion (f.eks. stikordsfortegnelse) med visning af skærmmenuer: Info-display, indholdsrelevant info-tekst, der kan hjælpe videre med spørgsmål om selve TV-apparatet; uden visning af skærmmenuer: Statusdisplay kaldes, ved åbent status-display og gentaget tryk, programinformationer (hvis disponible). Hent DR-arkiv (1 / timeroversigt To tryk kort efter hinanden: Permanent visning/udblænding af tidspunkt Tilpas billedformat Til-/fraslut PIP (billede i billedet) Fra-/tilkobl lyd Farvetasternes funktion i tv-funktion Rød tast: Stillbillede til/fra; Hent DR-arkiv (1 Grøn tast: Tekst-tv-funkioner Gul tast: Sidst valgte sender Blå tast: Programinfo Til-/fraslut EPG (elektronisk programoversigt) Til-/fraslut tekst-tv Åbn Tv-menu, Udfør indstillinger Ved åbnet menu: Forlad menuen; Afslut indblending (1 Kun ved tilsluttet ekstern harddisk (USB Recording). - 2

3 Fjernbetjening tv-funktioner (1 Ved tilsluttet ekstern harddisk, se kapitlet Digital Recorder på side 65. (2 Tildelingen af disse taster kan ændres (se side 102). Beskrivelsen henviser til standardindstillingerne Lyd til/fra...(side 31) 2 LED-indikator for aktuel funktion...(side 102) 3 Skift til tv-funktion... (side 19; 102) 4 Skift til betjening af optageren (2...(side 102) 5 DR-arkiv (1 / timeroversigt til/fra... (side 78; 100) 6 Indstilling af billedformat...(side 34) 7 EPG-programguide til/fra...(side 45) 8 Tekst-tv til/fra...(side 47) 9 Menu til/fra...(side 12) 10 V+/V Lydstyrke højere/lavere...(side 31) 11 Programoversigt til...(side 29) i Menu: Bekræft/åbn...(side 12) 12 Grøn farvetast: Tekst-tv funktioner...(side 35) 13 Rød farvetast: Stillbillede til/fra / hent DR-arkiv (1...(side 35) 14 Vælg kanal / Spring (1 / Spole (1...(side 79) 15 Direkte optagelse...(side 70) 16 Stillbillede til/fra / tidsforskudt fjernsyn (1...(side 76) 17 Stillbillede til / Afslut tidsforskydning (1 / Afslut arkivafspilning...(side 76) 18 Vælg kanal + / Spring (1 / Spole (1...(side 79) 19 Stillbillede fra / Sæt bogmærke (1...(side 78) 20 Blå farvetast: Programinfo til/fra...(side 35) 21 Gul farvetast: Forrige program...(side 35) 22 I menuen / lister: Vælge/indstille...(side 12) 23 P+/P Vælg program op/ned...(side 29) 24 Luk alle indblændinger...(side 12) 25 Statusangivelse til/fra / i menuen: Kontekstrelateret info til/fra... (side 37; 15) 26 PIP til/fra (billede i billede)...(side 43) 27 MediaPortal til/fra... (side 14; 56) 28 AV-valg...(side 30) 29 Vælg sender direkte; i menuen: Angive cifre eller bogstaver...(side 29) 30 Indstille lydindstilling...(side 31) 31 Skifte til at betjene dvd-afspilleren (2...(side 102) 32 Skifte til radiofunktion (2...(side 20; 49; 102) 33 Tænde/slukke - i standby-tilstand...(side 20) Den fremstillede tastefunktion gælder for tv-apparatets hovedområde. Ved bestemte funktionstyper afviger tastefunktionen (se pågældende kapitel i betjeningsvejledningen). 3 -

4 Kontaktoplysninger Loewe Opta GmbH Industriestraße 11 D Kronach Printed in Germany Redaktionsdato 03/ TB/FP Loewe Opta GmbH, Kronach ID: Alle rettigheder til oversættelsen, tekniske ændringer samt fejl forbeholdes. - 4

5 Indhold Oversigt over de vigtigste funktioner... 2 Fjernbetjening tv-funktioner... 3 Kontaktoplysninger... 4 Hjertelig velkommen... 7 Leveringsomfang... 7 Om denne betjeningsvejledning... 7 Om sikkerhed... 8 Betjeningspanel på enhedens forside Tilslutninger på bagsiden Betjeningskomfort Generelt til betjening Betjeningskomfort med assistenter Oversigt over assistenter MediaPortal Tv ets stikordsfortegnelse Info-displayet Tv-menu Oversigtsplan Radio-menu Oversigtsplan Andre menuer Oversigtsplan Første ibrugtagning Opstilling af tv-apparatet Apparatets afdækninger Tilslutning af tv-apparatet Bundtning af kabler Klargøring af fjernbetjeningen Tænde/slukke for enheden Første ibrugtagning-menu Placering/justering af DVB-T-antenne Daglig håndtering Vælg sender Vælg audio-/videokilde Indstilling af lyd Indstilling af billede Tastefunktioner Betjening uden fjernbetjening Statusdisplay Programstyring Tv-sendere Sammensætning / redigering af favoritlister Billede i billede Billede i billede (Picture in Picture / PIP) Konfigurering af billede i billede-funktion (PIP) Elektronisk programguide Elektronisk programguide EPG Konfiguration af EPG Tekst-tv Tekst-tv/videotekst Tekst-tv-menu Digitalradio Radio-funktion (DVB-radio) EPG Programguide (DVB-radio) Lydgengivelse fra eksterne apparater Yderligere indstillinger Børnesikring Timer-funktioner Sprog Skærmmenuer Tid og dato Kodede sendere Conditional-Access-modul (CA-modul)

6 Indhold Media Generelt til Media Medier-menu MediaHome MediaMusic MediaPhoto MediaVideo Digital Recorder Om Digital Recorderens system Indstillinger Arkivoptagelse Direkte optagelse Tidsforskudt fjernsyn Afspille optagelser fra arkivet Eksternt udstyr Menu Tilslutninger Spille-modus Udstyr til terminalerne AV/AVS Udstyr til HDMI-terminalerne Digital Link HD Udstyr til PC IN-terminalen Lydkomponent-assistent Tilslutning af aktivhøjttalere Tilslutning af audioforstærker Den direkte vej til at optage Timer-optagelse med eksterne enheder Seriel grænseflade RS-232C (RJ12) (ekstra udstyr) Betjening af Loewe-enheder Afhjælpning af fejl Tekniske data Generelle data Elektriske data Signaler via PC IN / HDMI Tilslutninger (maks. udstyr) MediaHome Tilbehør Tilbehør Opgraderingssatser/ombygningssatser/kabler Udstyrsvarianter Tv-udstyr Opstillingsmuligheder Miljøet Retmæssige henvisninger Ordliste Stikordsregister Service Software-opdatering Grundlæggende USB-stik Download Software-opdatering Indtastning af tegn USB-tastatur Tastekombinationer Tegntabel

7 Hjertelig velkommen Mange tak fordi du har valgt et Loewe tv-apparat! Med Loewe forbinder vi højeste tekniske krav, design og brugervenlighed. Dette gælder ligeledes for tv, video og tilbehør. Ud over det slanke design og de mange kombinationsmuligheder mht. farvevalg og opstillingsmuligheder, tilbyder et Loewe tv-apparat desuden mange muligheder, hvad angår teknikken. Leveringsomfang LCD-TV Strømkabel Klett-kabelbinder Fjernbetjening Assist med to batterier Kort vejledning tv Loewe Image+ De seneste Full-HD-LCD-display med LED Backlight teknologi. Fordelen ved LED-backlights omfatter det reducerede energiforbrug og de højre kontrastværdier. Optimal fremstilling af 24p-film fra tilsluttet HDMI-udstyr. Loewe Sound+ Loewe Sound+ omfatter lydprocessorer, der er tilpasset tv et og de integrerede højttalere. Loewe Media+ Ved hjælp af MEDIA-tasten på fjernbetjeningen kommer du til MediaPortal og får adgang til alle tv ets multimediafunktioner. Om denne betjeningsvejledning Læs venligst, før ibrugtagning, kapitlet Om sikkerhed (se side 8) vedrørende en sikker og langsigtet interferensfri anvendelse af udstyret. Funktionerne for Loewe tv-apparatet bliver tilgængelige ved brug. Hvis du alligevel har spørgsmål, er det integrerede Stikordsregister og Infoangivelsen (se side 15) en yderligere hjælp. Ordlisten på side 119 indeholder forklaringer af bestemte begreber, der anvendes på tv et og i betjeningsvejledningen. Afsnit, der begynder med symbolet, indikerer vigtige bemærkninger, tips eller betingelser for de følgende indstillinger. Begreber som du genfinder i menuen og/eller påtrykt fjernbetjeningen eller tv-apparatet, er trykt med fed i teksten. I beskrivelserne er de nødvendige betjeningselementer placeret til venstre for teksten, der indeholder handlingsanvisningerne. Ud over fjernbetjeningen kan et pc-tastatur tilsluttes en af tv-apparatets USB-tilslutninger og anvendes til betjening af tv et (se også side 105). Dette symbol henviser til steder i betjeningsvejledningen, hvor brugen af et tastatur er specielt hensigtsmæssigt. Menuerne i tv-apparatet kan være afvigende fra de her beskrevne, afhængig af det tilsluttede ekstra tilbehør. På de fleste illustrationer er tv-apparaterne fremstillet uden højttalere. Alle stationsnavne, programindhold såvel som viste fotos, musiktitler, album og albumgrafik, anvendt i denne betjeningsvejledning, er angivet som eksempler. Betjeningsvejledningen til tv-apparatet bliver opdateret med uregelmæssige mellemrum. Vi anbefaler lejlighedsvis kontrol, frem for alt efter en software opdatering. 7 -

8 Om sikkerhed For din egen sikkerheds skyld og for at undgå unødvendige skader på enheden, bør du læse og overholde nedenstående sikkerhedsanvisninger: Bestemmelsesmæssig brug og omgivelsesbetingelser Dette tv er udelukkende beregnet til at modtage og gengive billed- og lydsignaler, og er udviklet til beboelses- og kon tor lo kaler. Det må ikke anvendes i rum med høj luftfugtighed (f.eks. bad eller sauna) eller høj støvkoncentration (f.eks. værk ste der). Garantien dækker kun anvendelse i de nævnte tilladte omgivelser. Anvendes enheden udendørs, skal du sørge for, at det er beskyttet mod fugt (regn, vanddryp og -sprøjt og dug). Høj fugtighed og støvkoncentration medfører vaga bon derende strøm i enheden. Dette kan medføre fare ved be rø ring med spæn din ger eller brandfare. Har du flyttet enheden fra kulden til varme omgivelser, skal du lade det stå slukket i ca. en time pga. mulig dannelse af kondensvand. Der må ikke anbringes genstande indeholdende væsker på apparatet. Beskyt apparatet mod vanddryp og -sprøjt. Stearinlys og anden åben ild skal altid holdes væk fra apparatet, for at undgå brand. Tv et må ikke stilles et sted, hvor der kan opstå rystelser. Dette kan medføre overbelastning af materialerne. Transport Apparatet må kun transporteres i lodret stilling. Tag fat i enheden i kabinettets kanter for neden og for oven. Stil aldrig tv et på det udstående betjeningspanel ved enhedens underside. Betjeningspanelet kan derved beskadiges. Skal enheden lægges ned under ind- eller udpakning, skal det placeres med hele forsidens areal på et blødt underlag. Anvend f.eks. et tæppe eller indlægsstoffet fra emballagen som underlag. LCD-skærmen består af glas og kunststof og kan gå i stykker ved uhensigtsmæssig brug. Hvis LCD-skærmen beskadiges, og der evt. løber flydende krystal ud, skal der anvendes gummihandsker til borttransport af enheden. Hvis væsken kommer i kontakt med huden vaskes omgående grundigt med vand. Strømforsyning Forkert spænding kan beskadige enheden. Denne enhed må kun sluttes til et strøm for sy nings net med den spænding og fre kvens, der er angivet på ty pe skil tet, ved hjælp af det med følgende strøm kabel. Tv ets strømstik skal sidde let tilgængeligt, så enheden til enhver tid kan kobles fra nettet. Træk ikke i kablet, når du trækker strømstikket ud, men i selve stikket. Kablet i strømstikket kan beskadiges og med føre en kortslutning, når det tilsluttes igen. Læg strømkablet, så det ikke kan beskadiges. Strøm kab let må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, det må ikke trædes på og ikke udsættes for kemikalier. Det sidste gælder for hele enheden. Et strømkabel med be ska dig et isolering kan medføre elektrisk stød og udgør en brandfare. Luftcirkulation og høje temperaturer Ventilationsåbningen i enhedens bagpanel skal altid holdes fri. Læg venligst ingen aviser eller små duge på/over tv-appa ratet. I siderne og for oven skal der være mindst 10 cm fri afstand for at garan te re luftcirkulationen, hvis enheden er opstillet eller hænger i et skab eller en reol. Som alle elektroniske enheder, be hø ver tv et luft til afkøling. Hvis luftcirkulationen hindres, kan der op stå brand. Apparatet er egnet til forskellige opstillingsløsninger. Overhold bemærkningerne vedr. montering ved de forskellige opstillingsløsninger. 10 cm 10 cm 10 cm Stil kun tv et med bordfod eller stander på et jævnt, solidt, vandret underlag. Apparatet må især ved opstilling på eller i møbler ikke rage ud for til. Tv-apparatet må kun anvendes vandret. En lodret hældning må kun udgøre 10 grader. Tv-apparatet må under ingen omstændigheder sættes på højkant, lægges på gulvet eller hænges i loftet. - 8

9 Om sikkerhed Opstil enheden, så det ikke udsættes for direkte sollys og yderligere opvarmning fra varmelegemer. Undgå, at metaldele, nå le, papirclips, væsker, voks eller lignende ikke trænger ind i enheden gennem ventilationsåbningerne på bagsiden. Det medfører kortslutninger i enheden og dermed risiko for brand. Skulle der alligevel trænge noget ind i enheden, skal enhedens strømstik omgående trækkes ud og underrette kundeservice. Reparationer og tilbehør Du må ikke fjerne tv ets bagpanel på egen hånd. Overlad udelukkende re pa ra tions- og servicearbejde på tv et til autorisierede fjernsynsteknikere. Anvend så vidt muligt kun originalt tilbehør som f.eks. Loewe Stands (se Tilbehør side 113). Opsyn Lad ikke børn håndtere tv et u den op syn og lege i u mid del bar nærhed af tv-appa ratet. Apparatet kan væltes, skubbes eller trækkes ned fra sit underlag og personer kan komme til skade. Lad ikke det tændte tv-appa rat stå tændt uden opsyn. Lydstyrke Høj musik kan medføre høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker, særligt over længere tidsrum og hvis du benytter hovedtelefoner. Tordenvejr Ved torden vejr skal du fjerne strømstikket og alle tilsluttede antenneledninger fra tv et. Overspændinger grundet lynnedslag kan beskadige enheden både via antenneanlægget og strømnettet. Ved længere tids fravær bør strømstikket og alle tilsluttede antenneledninger også fjernes fra tv et. Anvisninger om LCD-skærmen Tv et med LCD-skærm, som du har anskaffet, opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af størst mulig omhu ved fremstilling af display kan det ikke udelukkes 100 % at visse subpixel fremstilles defekt. Vi beder om forståelse for, at sådanne effekter, sålænge de ligger under de grænser, der er specificeret i standarden, ikke kan betragtes som en defekt på enheden i forbindelse med garantien. Undgå visning af stillbilleder over en længere periode. Dette kan medføre tilbageblivende emulering. Rengøring og vedligeholdelse Sluk altid tv et vha. netafbyderen, før rengøring. Rengør kun tv et, skærmen og fjern be tje ningen med en fugtig, blød klud uden nogen form for kraftigt eller skurende rengøringsmiddel. Ved apparater med glasrude, kan ruden rengøres med almindeligt glasrengøringsmiddel. 9 -

10 Betjeningspanel på enhedens forside Funktioner for betjeningselementer 1 Netafbryder Strømafbryderen befinder sig på tv-apparatets underside. Tv-apparatet skal altid sættes i standby før det frakobles ved hjælp af netafbryderen. 2 Tænd-/slukknap: Tænd fra standby Sæt på standby 3 Indikator: rød = Standby (beredskab) grøn = I funktion orange = I funktion uden billedvisning (radio, EPG-dataregistrering, timeroptagelse) eller arkivoptagelse med USB Recording. 4 4 Tast M: Åbn menu I menuen: Op-/nedad 7 - M R Tast R: Radio til/fra (tilbage til tv-funktion) Tænd radio fra standby I menuen: Nedad 6 Tast +: Kanal op I menuen: Til højre 5 7 Tast : Program ned I menuen: Til venstre - 10

11 Tilslutninger på bagsiden HDMI 1 - HDMI (DVI)-indgang 1 2 HDMI 2 - HDMI (DVI)-indgang 2 3 PC IN - VGA-/XGA-indgang 4 AV - Euro-AV-Bøsning 5 USB - USB-port 6 AUDIO IN - Lydindgang (analog) 7 AUDIO DIGITAL OUT - Digital lydudgang 8 AUDIO OUT L - Lydudgang venstre (analog) 9 AUDIO OUT R - Lydudgang højre (analog) 10 SERVICE - Servicebøsning 11 ANT-TV - Antenne/kabel analog/digital (1 12 ANT SAT - Satellitenantenne (Sat-tuner) (1 13 CI-COMMON INTERFACE - Common Interface (CI-slot) 14 - Hovedtelefontilslutning 15 AUDIO IN L - Lydindgang venstre (AVS) 16 AUDIO IN R - Lydindgang højre (AVS) 17 VIDEO IN - Videoindgang (AVS) 18 AVS - S-Video-tilslutning (AVS) V~ 50/60Hz Strømtilslutning 20 IR LINK - Infrarød-sender-tilslutning (1 21 CONTROL - Styring af drejefod (1 22 RS-232C - Serielt interface (1 (1 Se side 115 angående udstyrs- og tilbehørs muligheder. 11 -

12 Betjeningskomfort Generelt til betjening Betjeningen kan grundlæggende opdeles i to områder: Betjeningen af udvalgslister (f.eks. programliste, favoritlister, EPG osv.) og menubetjeningen (tv-menu osv.) til konfiguration af tv et. Skulle der ved betjeningen af TV-apparatet dukke spørgsmål op, fremkommer der ved tryk på INFO-tasten en indholdsrelevant info-tekst, der er en hjælp ved betjeningen, se også info-display på side 15. Udvalgsliste (eksempel: Programliste) P+ P a - PROGRAMLISTE HDMI2 HDMI1 PC IN AVS AV 0 VIDEO 21:00-21:45 Urlaubsparadies - Toskana Skift til z Vælg station Favoritter Ved tryk på ringen (foroven, forneden, til venstre, til højre) flyttes udvalgsbjælken (markør). P+/P Hvis der er flere valgmuligheder til rådighed, end der kan fremstilles på én skærmside, vises Side. Med P+/P kan du bladre gennem siderne -tasten henter udvalget hhv. bekræfter indstillingen. Med farvetasterne vælger du forskellige valgmuligheder, alt efter anvendelse. Tildelingen af farvetasterne er angivet nederst på skærmen. INFO: Tilføjende informationer til skærmsiden. END: Luk/afslut udvalgsliste. Indtastning med nummertasterne Ved bestemte funktioner er indtastning af bogstaver påkrævet. Tryk på en nummertast (0 til 9) på fjernbetjeningen, ligesom på en mobiltastatur, indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige bogstaver er trykt på de enkelte nummertaster. På side 106 finder du en nøjagtig oversigt over de tilgængelige tegn. Afspil programmer Rediger stationer Alfabetisk sortering Menubetjening (eksempel: Tv-menu) Menuer til de enkelte funktionstyper (tv, radio, PIP, EPG, tekst-tv, Media- Portal og DR-arkiv (1 ) hentes med MENU-tasten. Menuerne angives forneden i billedet. Foroven gives yderligere informationer til det markerede menupunkt (se info-visning på side 15). I normal tv-funktion, uden yderligere visninger. MENU: Åbn Tv-menu. BILLEDE Her indstilles: Kontrast, farve, lysstyrke, billedindstilling, skarphed, billedformat. TV-MENU Billede Billedindstilling... Vælg Billede, gå ned til menulinjen herunder. Vælg Lysstyrke, gå ned til menulinjen herunder. Indstil Lysstyrke. Lyd Optagelse Tilslutninger Indstillinger Geo Skift til menulinjen Lysstyrke for at foretage yderligere billedindstillinger. Vælg flere..., åbn flere... funktioner. Vælg Auto-format, gå ned til menulinjen herunder. Vælg fra/til. END: Afslut indstillinger. Menustruktur Præsentationen af menustrukturen finder man i oversigtsplaner fra side 16. (1 Kun ved tilsluttet ekstern harddisk (USB Recording). - 12

13 Betjeningskomfort Betjeningskomfort med assistenter Til mange indstillinger råder tv et over en betjeningsvejledning med assistent, som fører dig trinvis gennem indstillingerne. Oversigt over assistenter Første ibrugtagning Første ibrugtagnings-menu hjælper dig ved den første installation og tilslutning af evt. andre enheder (se side 21). Justering af antenner I Antennemenuen angiver du, hvilke antennesignaler, du har til rådighed. Antennemenuen bliver åbnet ved første ibrugtagning (se side 21). Du kan også åbne Antennemenuen i Tv-menuen unter Tilslutninger Antenne DVB Antenne DVB-S (1 eller Antenne DVB-T. Søgeassistent Hvis du senere vil søge efter nye programmer eller har justeret antennen, kan du gøre det ved hjælp af Søgeassistenten (se side 39). Søgeassistenten finder man i TV-menuen under Indstillinger Stationer Søgeassistent. Tilslutning af lydkomponenter Lydkomponent-assistenten sørger for, at komponenterne, der gengiver tv-lyden, registreres, tilsluttes og indstilles korrekt. Den åbnes automatisk, når Første ibrugtagnings-menuen er slut, men kan dog også åbnes separat (se side 96). Lydkomponentassistenten finder man i TV-menuen under Tilslutninger Lydkomponenter. Programmering og forvaltning af optagelser Optagelsesassistenten hjælper ved programmeringen af en optagelse med en video-eller DVD-optager eller med en tilsluttet ekstern harddisk via USB Recording (se fra side 99). Software-opdatering Den nyeste software til tv-apparatet kan downloades via Loewe servicesiden, og opdateres ved hjælp af et USB-stik (se side 103). (1 Se side 115 angående udstyrs- og tilbehørs muligheder. 13 -

14 Betjeningskomfort MediaPortal MediaPortalen er den centrale oversigtsside over tv ets funktioner. Her får du adgang til tv-sendere, lokale medier, digital radio og til digitaloptagerens arkiv. Hent MediaPortal MEDIA: Hent MediaPortal. MEDIA PORTAL Stikordsfortegnelse TV DVB-radio DR-arkiv MediaHome Beskrivelse af de enkelte funktioner: TV: Her henter du tv ets tv-funktion. Se side 29 for yderligere information. DVB-radio: Her henter du tv ets DVB-radio-funktion for digital radiosender via DVB. Se side 49 for yderligere information. DR-arkiv: Via DR-arkivet har du adgang til de optagede udsendelser på tilsluttede USB-lagringsmedier. Menupunktet frembringes kun, hvis der er tilsluttet en ekstern harddisk til USB-grænsefladen. Se side 65 for yderligere information. MediaHome: Har har du adgang til dine personlige lagringsmedier der er tilsluttet USB-grænseflade. Se fra side 56 for yderligere information. I øverste del af MediaPortalen er de enkelte medier og forskellige funktioner anbragt. Vælg menupunkt, hent. Stikordsfortegnelse: Her har du adgang til tv ets integrererede stikordsregister. Se side 15 for yderligere information. - 14

15 Betjeningskomfort Tv ets stikordsfortegnelse Stikordsregisteret omfatter forklaringer til funktioner og betegnelser, som du kommer ud for ved betjening af tv et. Herfra kan du også starte alle assistenter og mange betjeningsfunktioner direkte. Før den alfabetiske sortering findes punkterne Menusprog, Energibesparelse, Tv ets udstyr og Gentag ibrugtagning. Åbn stikordsfortegnelse MEDIA: Hent MediaPortal. Vælg Stikordsfortegnelse, hent. Der vises en info-tekst om det markerede stikord i info-displayet. Info-displayet Info-displayet giver til hvert on-screen display på skærmen en indholdsrelevant info-tekst, der er en hjælp ved betjeningen af TV-apparatet. Sammen med stikordsfortegnelsen udgør de et komfortabelt betjeningssystem. Der vises et on-screen display på skærmen. Fra fabrikken bliver info-displayet automatisk vist for hvert menupunkt. I så fald kan du midlertidigt skjule infoteksterne med INFO-tasten. Det automatiske info-display kan skjules permanent med en menuindstilling. Så kan du vise info-teksten ved at trykke på INFO-tasten. INDSTILLINGER Her kan De automatisk eller manuelt søge efter programmer og vælge menusprog samt indstille timer-funktioner, børnesikring, skærmmenuer osv. I menuen "Tv menu >Indstillinger >Sprog" kan De vælge Deres sprog til betjening af tv-apparatet. STIKORDSFORTEGNELSE Menusprog Energibesparelse Tv'ets udstyr Gentag ibrugtagning * Afbrydelse af lyden Automatisk stationsprogrammering AV (Audio/Video) a - z Udfør Forrige/næste bogstav P+ P Hvis der vises et -symbol i den markerede linje, kan denne funktion åbnes direkte med. Vælge et stikord Indtast begyndelsesbogstavet med nummertasterne som på et mobiltastatur (se side 12). Eller skift med: til foregående/næste bogstav, fra linje til linje, P+/P gå hele sider frem eller tilbage. Eksempel: Du vil slukke tv et automatisk på et bestemt tidspunkt: Vælg stikordet Sluk Automatisk, med kommer du til indstillingen og med tilbage igen. inger TV-MENU Indstillinger Stationer... Billede Lyd Optagelse Ti Du kan se at der er en info-tekst til rådighed ved at der vises et INFO-symbol nederst til højre over menubjælken. Hvis der er en flersidet infotekst til rådighed, indblændes antallet af tilgængelige sider samt P+P Side i infovinduet. De kan bladre gennem de enkelte infosider med P+ og P. Skjul eller vis info-display permanent Når du er blevet fortrolig med betjeningen af tv et, kan du slå det automatiske info-display fra. I normal tv-funktion, uden yderligere visninger. MENU: Åbn Tv-menu. Vælg Indstillinger, gå ned til menulinjen herunder. Vælg Øvrige, gå ned til menulinjen herunder. Vælg Skærmmenuer, gå ned til menulinjen herunder. Vælg Automatisk info, gå ned til menulinjen herunder: ja / nej. 15 -

16 Betjeningskomfort Tv-menu Oversigtsplan Tv-menu Billede Lyd Optagelse (5 Tilslutninger Billedindstilling Kontrast Farveintensitet Farvetemperatur Lysstyrke Skarphed Digital støjreduktion (DNC) flere... Image+ Active Auto-dæmpning - rum Auto-dæmpning - video (VBD+) Film-modus (DMM) Auto-format Billedformat Flyt billede vert. (1 PC IN - Display (2 Lydeffekter Lydindstiling Lydstyrke audiokommentar (4 Hovedtlf.-lydstyrke Loudness Lyd-billede-synkronisering flere... Højttaler-lyd (1 Hovedtelefon-lyd (1 Lydstyrkeautomatik AV-udgangslyd Maks. lydstyrke Maks. lydstyrke ved tilslutning Lydstyrkeindstilling for aktuel station Balance Autom. sproggenkendelse Optageassistent Timeroversigt Optagelse-fremløbstid Optagelse-efterløbstid Lydkomponenter Antenne DVB Av-tilslutning-indstillinger Øvrige Digital Link Plus Dekoder-programmer (3 TV-fjerntilslutning via Digital Link HD Spille-modus Indstillinger Stationer Søgeassistent Manuel indstilling Rediger stationer Vælg/tilpas foretrukne Børnesikring Timer-funktioner Enkelt nedlukning Sluk hver dag Enkelt alarm Vækning ma-fr Vækning lø Vækning sø Vækning med Lydstyrke vækning Sprog Menusprog Undertekst (DVB) Audio (DVB) Energibesparelse Øko-standard Premium-tilstand Forhandler-tilstand Øvrige Skærmmenuer Tid og dato Software-opdatering CA-modul: xxx (1 DVB-indstillinger Formater ekstern harddisk (1 Menupunkter frembringes afhængigt af den aktuelle valgte signalkilde (DVB eller analog) og/eller bestemte forindstillinger i de pågældende menuer. Se det pågældende kapitel i betjeningsvejledningen vedrørende detaljer. (2 Menupunktet kan kun vælges hvis der er tilført et gyldigt signal ved PC IN-indgangen. (3 Menupunktet kan kun vælges, hvis en dekoder er valgt som udstyr til tilslutning AV (se side 89). (4 Menupunktet frembringes kun ved aktiveret og tilgængelig audio-kommentar (se side 38). (5 Menupunktet frembringes kun, hvis der er tilsluttet en ekstern harddisk, eller hvis der er valgt en optager som apparat ved tilslutning AV (se side 89). - 16

17 Betjeningskomfort Radio-menu Oversigtsplan Radio-menu Lyd Stationer Timer-funktioner Lydeffekter Lydindstiling Hovedtlf.-lydstyrke Loudness flere.. Lydstyrkeautomatik Maks. lydstyrke Maks. lydstyrke ved tilslutning Lydstyrkeindstilling for aktuel station Balance Autom. sproggenkendelse Søgeassistent Manuel indstilling Rediger stationer Vælg/tilpas foretrukne Enkelt nedlukning Sluk hver dag Enkelt alarm Vækning ma-fr Vækning lø Vækning sø Vækning med Lydstyrke vækning Andre menuer Oversigtsplan Medier-menu Fotoindstillinger Musikindstillinger Videoindstillinger EPG-menu Programudvalg Dataregistrering fra til Tænd tv ved markering nej ja Sortering som i programoversigten tidsmæssigt Tekst-tv-menu Programudvalg Sidste nyt Vis Optageassistent Indstillinger Oversigtssider Undertekstsider Personlige tekst-tv-sider Tegnsæt 17 -

18 Første ibrugtagning Opstilling af tv-apparatet Opstillingsmuligheder Tv-apparatet er fra fabrikken udstyret med en fod. Hos din Loewe forhandler har du mulighed for at erhverve andre opstillingsmuligheder, der er tilpasset dine behov. Anvend udelukkende Loewe opstillingsmuligheder (f.eks. vægholder, gulvstander), som findes i kapitlet Tilbehør - opstillingsmuligheder på side 116. Efter du har besluttet dig for en opstillingsmulighed, bør du følge anvisningerne i den pågældende monteringsvejledning. Tilslutning af tv-apparatet Tilslutning til strømforsyningsnettet Aftag afdækning til tilslutningerne. Tilslut tv et til en V stikkontakt. Forbind først netkablets lille stik til nettilslutningen på tv et, derefter det store netstik i stikkontakten. Opstillingsanvisninger Når du vælger opstillingsstedet, bør du være opmærksom på, at der ikke falder lys eller sollys direkte på skærmen. Dette kan medføre spejling, som påvirker billedet. Som retningslinje for siddeafstanden kan du anvende det tredobbelte mål for skærmdiagonalerne (f.eks. for 40-tommers-apparat ca. 3m for SD-signal). Ved et HD-signal kan siddeafstanden reduceres. Apparatets afdækninger Afdækninger for tilslutninger bagpå og på siden For at aftage kabelafdækningen bagpå, træk i midten af udbugtningen på afdækningens nederste ende og klap afdækningen op væk fra apparatet. For at anbringe kabelafdækningen, sæt tapperne på afdækningens overkant i de passe sparringer på apparatets bagside, og vip afdækningen indtil det klikker på plads. Afdækningen på siden af tv et kan ligeledes aftages. Åbn afdækningen til anslaget og træk let i den åbnede del af afdækningen. Afdækningen klikker ud af holderen og tilslutningsområdet er frit. For at sætte afdækningen tilbage, trykkes den ganske enkelt på plads i anslagene. Tilslutning af antenne Kabel (analog)-/dvb-c-/dvb-t-antenne: Tilslutningskabler til antenner, kabelanlæg eller stueantenne sættes i bøsningen ANT TV. Anvend en ekstern anteneomskifter (fås hos en faghandler), hvis du ønsker at benytte en analog kabel-/dvb-c-tilslutning og en DVB-T-antenne. Satellit-antenne DVB-S: Hvis tv-appartet er udrustet med en satellittuner (ekstra udstyr), kan bøsningen ANT-SAT anvendes. Alt efter det anvendte satellitanlæg, tilsluttes henholdsvist et tilslutningskabel fra multikontakten, eller direkte fra LNC til bøsningen ANT-SAT på tv et. Ved tilslutning af tv et til et enkeltkabel-fællesanlæg, tilsluttes bøsningen ANT-SAT direkte til det passende SAT-antennestik. Rådfør igf. med din faghandler. Kabel analog / DVB-C DVB-T DVB-S R TV - 18

19 Første ibrugtagning Bundtning af kabler Kabler, de er tilsluttet tv-apparatet, kan bundtes vha. den medfølgende Klett-kabelbinder, og fastgøres på bagsiden af kabinettet. Anbring efterfølgende afdækningen til tilslutningerne (se side 18). Klargøring af fjernbetjeningen Isætning eller udskiftning af batterier Tryk på stedet med den trykte pil, hvorved batteridækslet skubbes nedad. Anvend kun lækfri mikroceller af typen LR 03 (AAA) Alkali-Mangan. Anvend ikke forskellige typer batterier og ikke gamle og nye batterier sammen. Vær opmærksom på den rigtige polaritet + og ved isætning af batterier. Hvis batterierne er for svage efter længere tids brug, vises en meddelelse på tv-apparatet, der opfordrer til udskiftning af batterierne. Brugte batterier skal bortskaffes miljømæssigt korrekt (se side 117). Efter isætning af batterierne, skubbes dækslet atter på nedefra. AAA LR03 AAA LR03 Indstilling af fjernbetjeningen til betjening af tv et Tryk på TV-tasten. Vejledninger til betjening af andet Loewe udstyr, og hvordan du kan udføre nye tildelinger til fjernbetjeningens taster, findes på side

20 Første ibrugtagning Tænde/ slukke for enheden Sætte tv-apparatet i standby Netafbryderen betjenes på apparatets underside. Angivelsen på betjeningsdelen på forsiden lyser først orange og siden rødt. Apparatet er nu i standby. Tænde med fjernbetjeningen Tryk på tænd/sluk-tasten eller nummertasterne eller TV-tasten eller -tasten - programlisten bliver åbnet eller MEDIA-tast MediaPortal åbnes. M Slukke med fjernbetjeningen - R Betjeningsdel + Netafbryder Skifte til radio Tryk på tænd/sluk-tasten. Før du slukker for enheden med strømafbryderen, anbefaler vi, at den sættes på standby. Tænde/slukke tv et på betjeningspanelet For at tænde/slukke for tv et skal du trykke på medten af tænd/slukknappen i ca. 2 sekunder. Betydning for LED-farveangivelserne på til-/fra-knappen: Indikator Rød: Standby Grøn: Tv tændt Orange: Radio-funktion, apparatet modtager EPG-data, timeroptagelse aktiv eller arkivoptagelse med USB Recording. Tryk på R på enhedens betjeningspanel. Eller: Tryk på AUDIO-tasten på fjernbetjeningen (Radio-funktion, se side 49). - 20

21 Første ibrugtagning Første ibrugtagning-menu Første indstallation efter første tilslutning Denne assistent starter automatisk efter første tilslutning, kan dog også senere hentes manuelt i tv ets stikordsregister (se Gentag ibrugtagning på side 15). Hvis der er indstillet en form for børnesikring, skal det hemmelige nummer angives før gentagelse af første ibrugtagning (se Børnesikring på side 52). Forløb ved første ibrugtagning-assistenten Forløbet ved første ibrugtagning-assistenten samt de tilgængelige menupunkter, afhænger af de valgte indstillinger. Sprog Hvilket sprog ønsker De at have i menuerne? Øko-standard: er sættes et lavt energiforbrug ved hjemmebrug i forgrunden. Den automatiske dæmpning aktiveres. Premium-tilstand: Denne funktion optimerer indstillingerne ved forhøjet energiforbrug til en lysere visning. Den automatiske dæmpning aktiveres. Forhandler-tilstand: Billedinstillingerne er beregnet til funktion i præsentationsrum, hvilket medfører et højere energiforbrug. Den automatiske dæmpning deaktiveres. Hvis den omgivende lysstyrke forringes, følger ingen reducering af energiforbruget. Energibesparelse (fortsat) Forindstillingen kan senere ændres i Tv-menu under Billede Billedindstilling Standardindstillinger (se side 33) hhv. under Indstillinger Energibesparelse. Fortsæt. Sprog Sprache D Kieli FIN Language GB Jezik SLO Langue F Jazyk SK Lingua I Lisan TR Idioma E Språk S Taal NL Sprog DK Jazyk CZ Idioma P Nyelv H Fortsæt Opstillingslokalitett NÅR TV'ET TAGES I BRUG Landet hvor tv'et står (1/2) A Østrig I Italien B Belgien NL Holland CH Schweiz P Portugal CZ Tjekkiet PL Polen D Tyskland S Sverige DK Danmark H Ungarn E Spanien SLO Slovenien F Frankrig FIN Finland GB Storbritannien AUS Australien IRL Irland NZ Ny Zealand Energibesparelse Vælg Sprog. Assistentens første trin er udvalget for sprog til brugerstyringen. Følg fra nu af anvisningerne på tv-apparatet. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG Energibesparelse Øko-standard Premium-tilstand Forhandler-tilstand Fortsæt Tilbage Antennevalg Fortsæt Tilbage Vælg Landet hvor tv et står (landespecifikke standardindstillinger overtages). Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG Tilslut antennekabel (-kabler) Antennekabel(-kabler) for: til antennebøsning(er): Antenn/kabel (analog) ANT TV DVB-T ANT TV DVB-C ANT TV Vælg Energibesparelse. Fastsæt hvor energibesparende du ønsker at betjene dit tv. Alt efter forindstilling bliver værdien for kontrasten (og dermed baggrundsbelysningens lysstyrke) tilpasset, og den automatiske dæmpning aktiveres hhv. deaktiveres (se side 33). Fortsæt Vælg antennekabel. Tilslut/fjern Tilbage Gul tast: Tilslut/fjern antennekabel. Antenne/kabel (analog): analoge sendere pr. kabel/antenne DVB-T: digitale terrestriske sendere DVB-C: digitale sendere via kabel DVB-S: digitale sendere via satellit Fortsættes på næste side 21 -

22 Første ibrugtagning Antennevalg (fortsat) Undertekstog audiosprog (DVB) Udvalgsmulighederne for antenner afhænger af de fra fabrikken indbyggede, hhv. senere tilføjede modtagerenheder (se også side 115). Alt efter hvilke antenner der er valgt, vil de tilsvarende indstillinger blive hentet senere i forløbet. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG Undertekst- og audiosprog (DVB) Ønsket sprog til undertekst Dansk... Ekstra sprog til undertekst Engelsk Ønsket audiosprog Dansk Ekstra audiosprog Engelsk Audiokommentar fra Fortsæt Tilbage Indstillingsmuligheder til DVB-T-modtagelse: Hvis du ikke har valgt en DVB-T-antenne i antenneudvalget: Gå videre til Indstillingsmuligheder til DVB-Cmodtagelse på side 23. Indstillinger NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-T) låste sendere nej ja Søgemetode Kanalsøgning Fortsæt Vælg og tilpas indstillinger til DVB-T-modtagelse. Logical Channel Number Vælg ønskede sprog og ekstra sprog til tekster og Audio ved DVB-udsendelser (se side 53). Indstilling af audiokommentar for synshæmmede (se side 38). Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG Logical Channel Number Overtag Logical Channel Number Fortsæt nej Tilbage ja låste sendere Du kan angive om der skal søges efter låste sendere ved søgning/opdatering. Hvis du vælger ja, bliver alle fundne låste sendere lagrede. Disse sendere kan dog kun modtages i forbindelse med et CA-modul og et tilsvarende Smart Card. Håndtering af CA-modulet er beskrevet på side 55. Hvis der allerede er tilsluttet et CA-modul med Smart Card til søgeforløbet, lagres ligeledes alle sendere, der kan afkodes med dette modul, også ved forindstillingen Nej. Overtag Logical Channel Number nej/ja. Alt efter hvilke antenner (DVB-T, DVB-C, DVB-S) der er valgt, frembringes efterfølgende de tilsvarende indstillinger. Hvis du angiver ja, overtages de angivne programnumre som senderpladser, og senderne sorteres efter den foretrukne signalkilde efter LCN. Derved kan der alt efter LCN opstå huller i nummereringen af senderlisten. Fortsæt. Alt efter hvilke antenner (DVB-T, DVB-C, DVB-S) er valgt, forekommer efterfølgende de tilsvarende indstillinger. Søgeforløb Forsyningsspænding Hvis du ønsker at udføre søgeforløbet uafhængigt af kanalrasteren, vælges ved søgeforløb Frekvenssøgning. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-T) Antenne Forsyningsspænding nej (0V) Fortsæt ja (5V) Tilbage Vælg forsyningsspænding nej/ja. Anvend en DVB-T-antenne, der har brug for en forsyningsspænding (aktiv antenne), og ikke en strømforsyningsenhed, og vælg så ja (5V) for antennens strømforsyning. På side 28 findes en beskrivelse af, hvordan du udretter DVB-T-antennen. Fortsæt. - 22

23 Første ibrugtagning Indstillingsmuligheder til DVB-C-modtagelse: Hvis du ikke har valgt en DVB-C-antenne i antenneudvalget: Gå videre til Indstillingsmuligheder til DVB-Smodtagelse (se højre spalte). De anvendelige DVB-C-indstillinger bliver afledt ifølge valget for apparatets opstillingssted, og skal ikke ændres. Indstillinger Når tv'et tages i brug (DVB-C) låste sendere nej ja Søgemetode Kanalsøgning Udgangsfrekvens MHz ID for tv-station ingen Symbolhastighed 1 (DVB-C) 6875 Symbolhastighed 2 (DVB-C) 6900 QAM-modulation 1 64 QAM-modulation Fortsæt Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse: Hvis du ikke har valgt en DVB-S-antenne i antenneudvalget: Gå videre til Indstillingsmuligheder for alle modtalgelsestyper på side 27. De anvendelige DVB-S-indstillinger bliver afledt ifølge valget for apparatets opstillingssted, og skal i de fleste tilfælde ikke ændres. Ændr satellitanlæg NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Ændr satellitanlæg Enkelt satellit 2 satellitter på 22 khz omskifter 2 satellitter på toneburst-omskifter Maks. 4 satellitter på DiSEqC-multiomskifter DiseqC-Et-kabel-Fællesanlæg andet fællesanlæg Fortsæt Tilbage låste sendere Søgemetode Vælg og tilpas indstillinger til DVB-C-modtagelse. Du kan angive om der skal søges efter låste sendere ved søgning/opdatering. Hvis du vælger ja, bliver alle fundne låste sendere lagrede. Disse sendere kan dog kun modtages i forbindelse med et CA-modul og et tilsvarende Smart Card. Håndtering af CA-modulet er beskrevet på side 55. Hvis der allerede er tilsluttet et CA-modul med Smart Card til søgeforløbet, lagres ligeledes alle sendere, der kan afkodes med dette modul, også ved forindstillingen nej. Hvis du ønsker at udføre søgeforløbet uafhængigt af kanalrasteren, vælges ved søgeforløb Frekvenssøgning. Enkelt satellit 2 satelliter på 22 khz omskifter 2 satelliter på toneburstomskifter Vælg satellitanlæg. Angiv på hvilken måde (enkelt-satellit hhv. type satellitanlæg) du modtager hvilke satellitter. Rådfør igf. med din faghandler. Modtagelse af en enkelt satellit via en tilsluttet LNC (LNB). Se indstillinger side 24. Modtagelse af to forskellige satellitter med to LNC er (LNB), som er tilsluttet tv-apparatet via en toneburstomskifter. Se indstillinger side 24. Tv-apparatet styrer en DiSEqC-multiomskifter, hvortil der er tilsluttet op til fire LNC er (LNB) til forskellige satellitter. Se indstillinger side 24. Udgangsfrekvens ID for tv-station Symbolhastighed QAMmodulation Der søges kun efter DVB-sendere i frekvensbåndet over startfrekvensen. Udfør kun ændringer af disse standardindstillinger, hvis du er bekendt med andre symbolforhold og modulationsmåder, eller hvis angivelsen af netværk-id er nødvendigt til kabelnetværket. Ved små kabelnet, tilført direkte fra satellitter, skal symbolfrekvensen 6900 efter omstændighederne erstattes med Informationer hertil fås hos en kabelforhandler. Fortsæt. Maks. 4 satelliter på DiSEqC-multiomskifter DiseqC- Et-kabel- Fællesanlæg andet fællesanlæg Vælg indstilling, når tv et er tilsluttet et DiSEqC-enkeltkabel-anlæg (ifølge EN 50494). Der kan tilsluttes flere Sat-modtagere til en Sat-ledning. Se indstillinger side 25. Vælg indstilling, når tv et er tilsluttet et DiSEqC-enkeltkabel-anlæg (ifølge EN 50494). Der kan tilsluttes flere Sat-modtagere til en Sat-ledning. Se indstillinger side 25. Vælg indstilling, når tv et er tilsluttet enkelt-kabel-anlæg. Der kan tilsluttes flere Sat-modtagere til en Sat-ledning. I modsætning til et DiSEqC-enkeltkabel-fællesanlæg, gives der ved normale enkeltkabel-fællesanlæg begrænsninger i området for bestemte modtagelsesfrekvenser. Se indstillinger side 26. Fortsæt (til den tilsvarende side for satellitanlægget). 23 -

24 Første ibrugtagning Indstillingsmuligheder for satellitanlægget (enkelt satellit): Vælg enkelt satellit High-band NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Vælg enkelt satellit Astra1 19,2 E Hellas Sat2 39 E Hot Bird 13 E Hispasat 30 W Astra2 28,2 E Intelsat W Astra3 23,5 E Intelsat W Atlantic Bird1 12,5 W Nilesat 7 W Atlantic Bird2 8 W Pan Am Sat 43 W Atlantic Bird3 5 W Sirius2/3 5 E Eurobird1 28,5 E Telekom2C 5 W Eurobird 9A 9 E Telekom2D 8 W Eutelsat W2 16 E Telestar12 12,5 W Eutelsat W3A 7 E Thor2/3 0,8 W Eutelsat W4 36 E Türksat 42 E Fortsæt Vælg satellit, Fortsæt. nej NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) High-band ja (med 0/22 khz) Fortsæt High-band nej/ja. Her angives, om der ud over Low-band skal søges efter High-band for den valgte satellit. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvenser Low-band 9750 MHz High-band MHz Tilbage Fortsæt Tilbage Indstil LNC-frekvenser. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre værdierne for High- og Low-band, medmindre dit satellitanlægs LNC (LNB) anvender en afvigende oscillatorfrekvens (vigtigt for frekvensangivelsen). Fortsæt. (til Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse (fortsat) på side 26). Indstillingsmuligheder for satellitanlægget (2 satellitter til 22 khz omskifter/2 satellitter til toneburst-omskifter): Satellit-udvalg LCNfrekvenser LNC-frekvenser (22 khz omskifter) LNC-frekvenser (toneburstomskifter) NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Satellitter - udvalg Satellit 1 Astra1 19,2 E... Satellit 2 Hot Bird 13 E Fortsæt Tilbage Vælg satellit 1 / satellit 2, vælg satellitter fra listen. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvenser ASTRA1 19,2 E 9750 MHz Hot Bird 13 E 9750 MHz Fortsæt Tilbage NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvenser ASTRA1 19,2 E Low Band 9750 MHz ASTRA1 19,2 E High Band MHz Hot Bird 13 E Low Band 9750 MHz Hot Bird 13 E High Band MHz Fortsæt Tilbage Indstil LNC-frekvenser. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre værdierne for High- og Low-band, medmindre dit satellitanlægs LNC (LNB) anvender en afvigende oscillatorfrekvens (vigtigt for frekvensangivelsen). Fortsæt. (til Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse (fortsat) på side 26). - 24

25 Første ibrugtagning Indstillingsmuligheder for satellitanlægget (maks. 4 satellitter til DiSEqC-multiomskifter): NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Repetitionsrate ingen 1 2 Styrespænding 13/18V til 22kHz signal Bånd Toneburst fra Fortsæt Tilbage Vælg og tilpas indstillinger til DiSEqC-multiomskifteren. Indstillingsmuligheder for satellitanlægget (DiSEqC-Et-kabel-Fællesanlæg): Indstillinger DiSEqC-multiomskifter DiSEqC- Unicable- Fællesanlæg NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Vælg DiSEqC-Unicable-Fællesanlæg DELTA SUM-514 DELTA SUM-516 DELTA SUM-518 DELTA SUM-918 DELTA SUM-928 KATHREIN EXR-551 KATHREIN EXR-552 KATHREIN EXR-501 Fortsæt Repetitionsrate Styrespænding 22kHz Signal Toneburst Satellitudvalg LCN-frekvenser Gentagelseshastigheden afgør, hvor ofte der udsendes en DiSEqC-kommando. En gentagelse er kun nødvendig ved kaskadeanlæg. Styrespændingen styrer omskiftningen af polarisationsområderne (vandret/lodret) ved ikke-diseqc-egnede komponenter (f.eks. styring af enkelt-lnb er via DiSEqCmultiomskifter). 22kHz signalet styrer ved indstillingen Bånd, omskiftningen mellem High- og Low-bånd. Indstillingen Position styrer satellitudvalget ved ikke-diseqc-egnede komponenter. Toneburst styrer med indstillingerne Position og Option satellitudvalget ved ikke DiSEqC-, men toneburst-egnede komponenter. Fortsæt NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Satellitter - udvalg Satellit 1 Astra1 19,2 E... Satellit 2 Hot Bird 13 E Satellit 3 Eutelsat W2 16 E Satellit 4 ingen Fortsæt Tilbage Vælg Satellit 1... Satellit 4, vælg satellitter fra listen. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvenser ASTRA1 19,2 E Low Band 9750 MHz ASTRA1 19,2 E High Band MHz Hot Bird 13 E Low Band 9750 MHz Hot Bird 13 E High Band MHz Eutelsat W2 16 E Low Band 9750 MHz Eutelsat W2 16 E High Band MHz Fortsæt Tilbage Indstil LNC-frekvenser. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre værdierne. Fortsæt. (til Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse (fortsat) på side 26). Satellitudvalg LCN-frekvenser Manuel tilslutning (for ANT SAT) Overførselskanal/-frekvens PIN-beskyttelse Vælg DiSEqC-Unicable-Fællesanlæg Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Satellitter - udvalg Satellit 1 Astra1 19,2 E... Fortsæt Vælg satellitter fra listen, Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvenser Low-band 9750 MHz High-band MHz Tilbage Fortsæt Tilbage Indstil LNC-frekvenser. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre værdierne, medmindre dit satellitanlægs LNC (LNB) anvender en afvigende oscillatorfrekvens (vigtigt for frekvensangivelsen). Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Manuel tilslutning (for ANT SAT) Overførselskanal Overførselsfrekvens 1284 PIN-beskyttelse nej Fastsæt/ændr PIN 0000 Fortsæt Vælg og tilpas indstillinger til DiSEqC-enkeltkabel-fællesanlægget. Vælg den ønskede overførselskanal og den tilhørende overførselsfrekvens. Såfremt dit anlæg er konstrueret tilsvarende, er det muligt at beskytte dine anvendte overførselsdata med en PIN-kode. Fortsæt. (til Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse (fortsat) på side 26). 25 -

26 Første ibrugtagning Indstillingsmuligheder for sattellitanlæg (andre fællesanlæg). Vælg enkelt satellit NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) Vælg enkelt satellit Astra1 19,2 E Hellas Sat2 39 E Hot Bird 13 E Hispasat 30 W Astra2 28,2 E Intelsat W Astra3 23,5 E Intelsat W Atlantic Bird1 12,5 W Nilesat 7 W Atlantic Bird2 8 W Pan Am Sat 43 W Atlantic Bird3 5 W Sirius2/3 5 E Eurobird1 28,5 E Telekom2C 5 W Eurobird 9A 9 E Telekom2D 8 W Eutelsat W2 16 E Telestar12 12,5 W Eutelsat W3A 7 E Thor2/3 0,8 W Eutelsat W4 36 E Türksat 42 E Indstillingsmuligheder til DVB-S-modtagelse (fortsat): Testmodtagelse FØRSTE IBRUGTAGNINGS-MENU De bør nu modtage billede og lyd fra følgende satellit: ASTRA1 19,2 E C/N Level Hvis ikke, så prøv at indstille antennen igen. Er den allerede indstillet korrekt, og er Deres LNC af en ældre type, kan De alligevel fortsætte med. Fortsæt LNCindstillinger Vælg satellit, Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (DVB-S) LNC-frekvens 9750 MHz Forsyningsspænding fra Fortsæt Tilbage Indstillinger Fortsæt Tilbage Efter du har foretaget de foregående indstillinger, bør du kunne modtage lyd og billede fra den valgte satellit (kun muligt ved Astra1 og HOTBIRD). Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG (ASTRA1 19,2 E) LNCfrekvens Forsyningsspænding Vælg og tilpas indstillinger. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre LNC-frekvensen, medmindre dit satellitanlægs LNC (LNB) anvender en afvigende oscillatorfrekvens (vigtigt for frekvensangivelsen). Hvis dit udstyr er et enkeltkabelanlæg uden tilsluttet ekstern spændingsforsyning, kan du tilslutte antennetilførslen (13V eller 18V/maks. 350mA). Fortsæt. (til Indstillingsmuligheder for alle modtagelsestyper på side 27). låste sendere låste sendere nej Søgemetode Kanalsøgning Symbolrate 1 (DVB-S) Symbolrate 2 (DVB-S) Fortsæt Tilbage Vælg og tilpas indstillinger. Hvis der modtages flere satelliter, skal de efterfølgende indstillinger udføres for hver satellit. Alt efter den valgte satellit, kan det forekomme, at indstillingernes omfang er forskelligt. Du kan angive om der skal søges efter kodede sendere ved søgning/opdatering. Hvis du vælger ja, liver alle fundne kodede sendere lagrede. Disse sendere kan dog kun modtages i forbindelse med et CA-modul og et tilsvarende Smart Card. Håndtering af CA-modulet er beskrevet på side 55. Hvis der allerede er tilsluttet et CA-modul med Smart Card til søgeforløbet, lagres ligeledes alle sendere, der kan afkodes med dette modul, også ved forindstillingen Nej. ja Søgemetode Hvis du ønsker at udføre søgeforløbet uafhængigt af kanalrasteren, vælges ved søgeforløb Frekvenssøgning. Symbolrate Symbolforholdene er fastsatte af udbyderen og skal som regel ikke ændres. Fortsæt. - 26

27 Første ibrugtagning Indstillingsmuligheder for alle modtagelsestyper: Foretrukken signalkilde ERSTINBETRIEBNAHME Foretrukken signalkilde DVB-T DVB-C ASTRA1 19,2 E Antenne/kabel (analog) Info tv-sender FØRSTE IBRUGTAGNINGS-MENU Den automatiske søgning og sortering af tv-sendere er afsluttet. Der blev fundet 966 nye tv-kanaler. Antallet af fundne tv-sendere bliver angivet. Fortsæt. Fortsæt Tilbage Vælg den foretrukne signalkilde. Fra en liste vælges den signalkilde, hvis sender skal stå i starten af programlisten (begyndende med programplads 1). De listede signalkilder afhænger af de valgte antenner og - hvis apparatet er udstyret med satellittuner - typen af anvendte satellitanlæg samt de modtagne satelliter. Fortsæt. Tv-kanaloversigtens struktur IBRUGTAGNINGS-ASSISTENT: TV-KANALOVERSIGTENS STRUKTUR De tv-kanaler, der er fundet ved den automatiske søgning, er inddelt i kanalblokke, der passer til de forinden valgte antenneledninger (signalkilder). Senere kan kanalerne kun omordnes inden for disse blokke. I starten af kanallisten står blokken med Deres foretrukne signalkildes kanaler. Signalkilde Tilhørende kanalnumre ASTRA1 19,2 E DVB-C DVB-T Antenne/kabel (analog) Strukturen for tv-programlisten bliver angivet. Fortsæt. Oversigt indstillinger til sendersøgning FØRSTE IBRUGTAGNINGS-MENU Tv'et vil gennemføre den automatiske programmering med følgende indstillinger: Det land hvor tv'et skal bruges Danmark Signalkilde(r) Antenne/kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S Satellitanlæg Enkelt satellit (ASTRA1 19,2 E) Foretrukken signalkilde ASTRA1 19,2 E Info radio-sender Radiokanaloversigtens struktur FØRSTE IBRUGTAGNINGS-MENU Den automatiske søgning og sortering af radiosendere er afsluttet. Der blev fundet 336 nye radiokanaler. Antallet af fundne radio-sendere bliver angivet. Fortsæt. IBRUGTAGNINGS-ASSISTENT: RADIANALOVERSIGTENS STRUKTUR De radiokanaler, der er fundet ved den automatiske søgning, er inddelt i kanalblokke, der passer til de forinden valgte antenneledninger (signalkilder). Senere kan kanalerne kun omordnes inden for disse blokke. I starten af kanallisten står blokken med Deres foretrukne signalkildes kanaler. Start autom. søgning Tilbage Der gives en oversigt over de valgte indstillinger. Med tasten kan du gå tilbage for at udføre evt. ændringer ved indstillingerne. Start automatisk søgning. Tv-apparatet søger nu efter tv- og radiosendere. Sendere, fundet ved den automatiske søgning, inddeles afhængigt af de forud valgte antenneledninger (signalkilder) i tilsvarende senderblokke. Senderne kan senere kun omsorteres indenfor disse blokke. I starten af senderlisten står blokken med sendere fra den foretrukne signalkilde. Det er kun muligt at oprette en foretrukken blandet sortering af sendere fra forskellige signalkilder med favoritlisterne. Spærre aldersafhængigt Signalkilde Tilhørende kanalnumre ASTRA1 19,2 E DVB-C DVB-T Antenne/kabel (analog) Strukturen for radio-senderoversigten bliver angivet. Fortsæt. NÅR TV'ET TAGES I BRUG Spærre aldersafhængigt nej Fortsæt ja Tilbage Vælg Spærre aldersafhængigt. Her kan De angive en aldersbegrænsning for tv-apparatet. DVB-udsendelser, som har en tilsvarende aldersangivelse, vil blive spærret og kan kun ses, når den låsekode er indtastet (se side 52). Fortsæt. Fortsættes på næste side 27 -

Connect. TV Connect 26 LED. Betjeningsvejledning

Connect. TV Connect 26 LED. Betjeningsvejledning Connect TV Connect 26 LED Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion (standard tildeling)

Læs mere

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Individual. TV Individual 32 Compose Sound LED Individual 32 Selection Sound LED. Betjeningsvejledning 233 34654.032

Individual. TV Individual 32 Compose Sound LED Individual 32 Selection Sound LED. Betjeningsvejledning 233 34654.032 Individual TV Individual 32 Compose Sound LED Individual 32 Selection Sound LED 233 34654.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion

Læs mere

Individual. TV Individual 55 Compose 3D, Individual 46 Compose 3D, Individual 40 Compose 3D, Individual 32 Compose 3D. Betjeningsvejledning

Individual. TV Individual 55 Compose 3D, Individual 46 Compose 3D, Individual 40 Compose 3D, Individual 32 Compose 3D. Betjeningsvejledning Individual TV Individual 55 Compose 3D, Individual 46 Compose 3D, Individual 40 Compose 3D, Individual 32 Compose 3D 233 34672.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Betjeningsvejledning 233 35017.030

Art. TV Art 46 3D, Art 40 3D. Betjeningsvejledning 233 35017.030 Art TV Art 46 3D, Art 40 3D 233 35017.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion (standard

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning TV

Betjeningsvejledning Bruksanvisning TV Betjeningsvejledning Bruksanvisning TV Reference 52 233 34068.030 Kort vejledning Indstilling af funktionstype Tastefunktioner TV-funktion Radio-funktion Vedvarende ud-/indblænding af klokkeslettet (Tryk

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Individual 46 Selection Individual 40 Selection Individual 32 Selection 233 34173.030 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Xelos A 37 Full-HD + 100 Xelos A 32 Full-HD + 100 3 3 1 5 6 0 3 7 233 33156.037 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger på

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Betjeningsvejledning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Betjeningsvejledning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Indhold Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Kontrolenhed 4 Tilslutninger til bagpanel

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Individual. Betjeningsvejledning

Individual. Betjeningsvejledning Individual TV Individual 55 Compose LED 400, Individual 46 Compose LED 400, Individual 40 Compose LED 400 Individual 46 Selection LED 200, Individual 40 Selection LED 200 233 34355.032 Betjeningsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Betjeningsvejledning. TV Spheros R 37 Spheros R 32. Spheros R 26 233 32478.031

Betjeningsvejledning. TV Spheros R 37 Spheros R 32. Spheros R 26 233 32478.031 Betjeningsvejledning TV Spheros R 37 Spheros R 32 233 32478.031 Spheros R 26 Indhold Fjernbetjening - tv-funktioner 3 Kontrolenhed Spheros R 26 og R 32 4 Kontrolenhed Spheros R 37 5 Tilslutninger på bagpanelet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507.

Betjeningsvejledning. TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507. Betjeningsvejledning TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Kontrolenhed 4 Tilslutninger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Den Nye Cytrac DX. Nyt! Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde. Innovative Mobile Technology

Den Nye Cytrac DX. Nyt! Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde. Innovative Mobile Technology Den Nye Cytrac DX Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde Nyt! Innovative Mobile Technology Den Nye Cytrac DX I mere end 20 år har vi specialiseret os i udvikling af satellitanlæg og præsenterer

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere