News 1: år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News 1:2008. 180 år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser."

Transkript

1 Bureau Veritas News 1:2008 Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear Vil du vide mere, end der står i avisen? Vil du søge ny inspiration? Nye veje og løsningsmuligheder? Få nye værktøjer og metoder? Udvikle din viden og kompetencer? Så kunne vores kurser være lige noget for dig. Her bliver et højt fagligt niveau blandet med praktiske eksempler fra de tusindvis af virksomhedsbesøg, som vi gennemfører hvert år. Og vil du mere end det, er der også vores ERFA-møder. Faktisk har vi syv styks inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, social ansvarlighed og fødevaresikkerhed. Se udvalgte kurser og ERFA-grupper her, og få det fulde overblik på Kurser Kursus Dato Varighed Sted Pris Lead Auditor Kvalitet dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor Miljø dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor Arbejdsmiljø dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor ISO dage Middelfart Kr ,- Interesseret? Kontakt Malene Søndergård for yderligere oplysninger på telefon eller ERFA-grupper ERFA-gruppe Næste møde Sted Tema Kontaktperson Miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed 16. september 2008 Novo Nordisk Lovmæssige krav Zanne Johnsson Arbejdsmiljø 18. juni 2008 Arbejdstilsynet Det psykiske arbejdsmiljø Fødevarevirksomheder 28. maj 2008 Holstebro Flødeost IT-systemer og outsourcing Zanne Johnsson Malene Søndergård Tekst: Bureau Veritas Layout: Fingerspitz* Tryk: HTOdense Foto: Skovdal & Skovdal, Kystdirektoratet, Xperion, Plus Pack og Bureau Veritas Oplag: stk. Redaktion: Jørn Jensen, 180 år i sandhedens tjeneste Siden 1828 har Bureau Veritas arbejdet for at minimere risici og maksimere gennemsigtighed. I Antwerpen i Belgien blev Informationskontoret for maritim forsikring etableret med en ganske enkel mission: At give forsikringsselskaber opdateret og præcis information om skibe og udstyrs tilstand. I 1829 blev virksomheden omdøbt til Bureau Veritas og sandhedens emblem valgt som logo. En logisk konsekvens af virksomhedens latinske navn, Sandhedens kontor. Både logo og navn er stadig det samme efter 180 år i sandhedens tjeneste. Faglig akkuratesse, uafhængighed og integritet har været nøgleord siden virksomhedens start, og det er stadig tilfældet efter 180 år. Selv i dag, hvor de maritime aktiviteter er suppleret med en lang række andre services, er det stadigt grundlæggende værdier. Men også meget er ændret. Hovedkontoret blev i 1833 flyttet til Paris, mens afdelingskontorer skød op i alle verdens vigtigste havne og gjorde virksomheden global efter kun ganske få år. I dag har vi medarbejdere på 850 kontorer og laboratorier i 140 lande, der servicerer kunder. Også i Danmark har vi mærket den markante udvikling, og senest har vi overtaget rådgivningsvirksomhederne Chemtox og Trotters, som siden 1. maj 2008 er slået sammen i et fælles selskab med hovedkontor i Kolding. Herfra vil vi opbygge et nyt globalt kompetencecenter omkring kemi og farlige stoffer, som bl.a. kan rådgive danske virksomheder omkring EU s kemikaliereform REACH og FN s Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dette og meget mere kan du læse mere om i denne udgave af Bureau Veritas News. God læselyst. Med venlig hilsen Søren Christensen og Jacob Færgemand Adm. direktør Business Development Director Food Siden 1828 har Bureau Veritas arbejdet i sandhedens tjeneste med at skabe større gennemsigtighed og minimere risici inden for sine kernekompetenceområder: Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed. Det vil vi også gøre fremover bl.a. gennem det nye rådgivningsselskab Chemtox-Trotters. Kvalitet 21. maj 2008 FOSS A/S Implementering af lean Zanne Johnsson Indholdsfortegnelse Fodervirksomheder 5. juni 2008 PGV Petfood Sporbarhed og risikovurdering Lone Larsen GLOBALGAP 12. juni 2008 Yding Grønt IT-systemer Zanne Johnsson Arbejdsmiljøledelse i det offentlige 9. september 2008 Bureau Veritas Mål og indsatsområder Malene Søndergård Interesseret? Kontakt Zanne, Malene eller Lone på eller Facts om Bureau Veritas Bureau Veritas er én af verdens største virksomheder inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed medarbejdere på 850 kontorer i 140 lande løser inspektions-, klassifikations-, certificerings- og rådgivningsopgaver for kunder. Virksomheden omsatte i 2007 for 2,1 mia. (DKK 15,7 mia.). I Danmark er 150 medarbejdere tilknyttet kontorerne i København, Kolding og Fredericia Vi lærer hele livet. Læring giver ny indsigt, personlig og faglig udvikling. Noget der kan få smilet frem hos de fleste. Få ny inspiration og mød ligesindede på Bureau Veritas kurser eller i ERFA-grupperne. Transportminister Carina Christensen (K) genåbnede det naturskønne Skallingen i Vestjylland efter minerydning Plus Pack laver emballage med et lille ekstra plus. ERFA-gruppen for kvalitet kommer på besøg den 3. september 2008 Chemtox-Trotters blev etableret den 1. maj 2008 som et nyt kompetencecenter inden for kemi og farlige stoffer Select Service Partner driver en række kiosker, restauranter og barer i bl.a. Københavns lufthavn. God hygiejne er i fokus overalt Xperion, som producerer kulfiberkompositrør, har fået hul igennem med Risk Management-værktøjet VeriCert Vil du vide mere? Prøv Bureau Veritas kurser eller ERFAgrupper Bureau Veritas Telefon Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Telefax Østbanegade 55, 2. sal DK-2100 København Ø Telefax

2 Facts om Kystdirektoratet Den statslige kyst- og havneenhed i Danmark med ansvaret for km kyststrækning Rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet Ca. 110 medarbejdere En del af Transportministeriet Ejer af Skallingen og er derfor udpeget til at stå i spidsen for minerydningen Har bedt Bureau Veritas om at overvåge kvalitetsstyringen af minerydningsarbejdet Kystdirektoratet Ingen sure miner under rydningsarbejdet Da Kystdirektoratet fik til opgave at fjerne resterne af miner udlagt på Skallingen i Vestjylland under slutningen af 2. verdenskrig, var det helt afgørende, at der ikke var bomber under rydningsarbejdet. Nærmest ethvert sandkorn skulle vendes, og der var ikke plads til uafsøgte pletter, hvor arbejdet ikke var gjort ordentligt. Derfor ønskede direktoratet, at en uafhængig part på deres vegne skulle bistå med at sikre opgaven blev løst efter de aftalte regler og retningslinier. Vi valgte Bureau Veritas, fordi de havde en spændende indgangsvinkel, som gjorde os nysgerrige. Især var de stærke på støtte til statistisk vurdering og risikoanalyse, fortæller projektchef Erik Willadsen, som har styret slagets gang fra Kystdirektoratets fremskudte base i en bjælkehytte i et nedlagt feriecenter. Ho Feriecenter står der over døren til Kystdirektoratets lokaler syd for Blåvand helt ude i det allervestligste Jylland, hvor vinden er frisk og himlen høj. Stueetagen er inddraget til et stort mødelokale, og med billeder af rydningsarbejdet på væggen og minerester i hjørnerne, minder det mere om et strategisk krigsrum. På første sal har projektchefen overblik over de nærliggende feriehuse og rydningen af det sidste registrerede minefelt i Danmark. I 1945 var hele den jyske vestkyst et langt anti-invasionsfelt, og alene på Skallingen blev der udlagt miner. Frem til 1947 blev langt de fleste fjernet, men modsat de øvrige strækninger langs vestkysten var der ikke på Skallingen optegnelser over det mønster, som minerne var udlagt efter. Samtidigt er området kendetegnet ved store landskabsmæssige ændringer, og derfor valgte man at indhegne minefeltet og gøre området utilgængeligt for offentligheden. I 1999 tiltrådte den danske regering en international konvention mod landminer Ottawa-konventionen og man forpligtede sig til at fjerne minefelter i Danmark inden for en 10-årig periode. På Finansloven i 2006 og 2007 er der således sat penge af til dette arbejde, forklarer Erik Willadsen om baggrunden for arbejdet. Minerydning lag for lag Vestkysten generelt og Skallingen i særdeleshed er kendetegnet ved en stor dynamik i landskabet, som gennem påvirkninger fra vind, vand og vejr ændrer sig år for år. Det har betydet, at minerydningen har foregået i tre dimensioner. Vi har brugt nogle luftfotos fra 1961 til at estimere den oprindelige overflade, men på grund af den store dynamik har vi i klitområderne været nød til at grave helt ned i meters dybde. På stranden udgøres den største trussel af metalindkapslede panserminer (tellerminen) samt af betonminer med indstøbte metalfragmenter (stockminen), idet de øvrige miner af træ ikke kan overleve i lang tid på stranden. Risikoen for at finde en træmine, med sprængstof og komplet tændmekanisme på stranden er lille, og derfor er trusselsbilledet her et andet. Erfaringerne fra den første fase viste, at vi ikke fandt miner dybere end 1,30 meter under overfladen, og Transportminister Carina Christensen (K) måtte bruge alle sine kræfter og lidt til for at klippe pigtråden på Skallingen over ved genåbningen af det mineryddede areal. Herefter kunne offentligheden igen betræde de 47,4 ha naturskønne arealer på halvøen. Projektleder Erik Willandsen, Kystdirektoratet, styrerede minerydningen af Skallingen fra den fremskudte base under taget på en bjælkehytte i Ho nord for Esbjerg. Her er han bevæbnet med et låg fra en T43-mine og en Stockmine, som er et udpluk af de ca. 500 miner, som er resultatet af minerydningsindsatsen. derfor undersøger vi stranden ned til 1,50 meter. Først sender vi et pansret køretøj med en bred detektor gennem området, så overfladen bliver screenet. Dernæst starter den egentlige rydning, hvor man anvender to forskellige detektionsmetoder. Screeningen kan bruges ned til en dybde på 80 cm, og er der hits i et område, undersøges det nærmere. Er der mange hits, sigtes sandet i en stor maskine, hvorefter den øverste del af stranden er clearet. Herefter graves 80 cm af sandet, og proceduren gentages. Alle maskiner er udstyret med GPS, så den nøjagtige position kan fastlægges, og hele området er inddelt i felter, som afsøges et efter et, siger Erik Willadsen. Slutteligt er stranden screenet i 1,50 meters dybde, og når området er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, er det klar til badegæster med skovl, si og spand. Resultatet? Mere end 500 miner i meget forskellig stand er blevet fundet. Nogle er meget mærket af tidens tand, mens andre har været nærmest uberørte og med intakte gummiringe mv. De er nu bragt til sprængning, så området igen kan åbnes for de årlige gæster. Et andet resultat er, at m 3 sand er blevet flyttet rundt på et areal på m 2. Alle, der har prøvet af flytte ½ m 3 sand i en trillebør, ved, at ½ mio. m 3 sand er meget. Erfaringerne fra første fase har lært os, at det i høj grad er en jordbehandlingsopgave og i mindre omfang en minerydningsopgave. Det var da også et dansk konsortium bestående af entreprenørvirksomheden Per Aasleff A/S og i Damacon A/S, som vandt opgaven. Per Aasleff har stået for jordbehandlingen, mens Damacon har minerydningskompetencen, siger Erik Willadsen. En terrier i kvalitetsledelse Det var kvaliteten i dette konsortiums arbejde, som Bureau Veritas blev bedt om at overvåge i samarbejde med Kystdirektoratets kvalitetskoordinator Johnny Rankenberg Thomsen og GIS-koordinator Martin Jebens. Noget, som Erik Willandsen har været glad for. Ikke mindst samarbejdet med Bureau Veritas medarbejdere på Skallingen har han sat pris på. De har en god og struktureret tilgang til opgaven, og de kan se det smukke i systematik. Samtidigt har de været meget ihærdige, og de har bidt sig fast som en terrier, når det har været nødvendigt. Hvis der kommer en 3. fase, tror jeg absolut, at Bureau Veritas vil være én af dem, som vi vil spørge om et tilbud, siger Erik Willadsen. Men om den 3. fase, som er minerydningen af et stort klitområde på sydspidsen af Skallingen, bliver til noget, er endnu ikke afgjort. Hvis det gør, er Bureau Veritas klar til at sende sine kvalitetsterrier på sagen igen. - Jeg må jo indrømme, at det ikke er alt for ofte, jeg som transportminister ligefrem har mulighed for at fejre noget, der er færdig før tid, sagde transportminister Carina Christensen (K) ved genåbningen af de mineryd dede arealer på Skallingen i Vestjylland. Denne fase af minerydningen blev færdig seks måneder før tid. Ledende auditor Niels Jørgen Kovstrup, Bureau Veritas (tv), var én af aktørerne, der gjorde det muligt. 2 3 Minerydningen er en kæmpe jordbehandlingsopgave. Mere end m 3 sand er blevet finkæmmet og en del af dette har været gennem denne store sigte. Efter arbejdet er tilendebragt er det naturskønne område blevet reetableret, så det er klar til sommerens gæster personer besøger hvert år Skallingen

3 Chemtox-Trotters Nyt dansk kompetencecenter Bureau Veritas globale kompetencecenter inden for REACH er placeret hos Chemtox-Trotters hovedkontor i Kolding. Chemtox-Trotters løser opgaver for bl.a. Würth, Hempel, Maersk Oil, Nissan, ITW Chemical Products of Scandinavia og DSV Road. Specialister inden for rådgivning omkring kemi og farlige stoffer Kernekompetencer inden for kemi Den 1. maj 2008 blev rådgivningsvirksomhederne Chemtox og Trotters fusioneret med farligt for at indføre begrænsninger. Nu bliver skulle myndighederne bevise, at et stof var REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) det formål at skabe et unikt kompetencecenter inden for kemi og farlige stoffer. deres produkter er ufarlige for mennesker og industrien ansvarlig for at dokumentere, at National lovgivning Kernekompetencer inden for transport og lagring af farligt gods/farlige stoffer Matchet mellem de to virksomheder er perfekt. Trotters har arbejdet 80% med transdører, producenter, importører, forhandlere, miljø. Alle aktører i forsyningskæden (leveran- ADR (landevej) IMDG (sø) port af farlige stoffer og 20% med kemi. For brugere mv.) skal forholde sig til, hvordan et RID (jernbane) Chemtox er det lige omvendt. Dermed får vi produkt skal bruges, og hvordan det ikke må ICAO/IATA (luftfart) nu skabt et kompetencecenter, som er ganske enestående i Danmark, fortæller Poul som virksomhedsledere må tage stilling til. bruges. Det betyder en hel ny risikosituation, Tilbyder rådgivning, kurser, software og hjælp til Sikkerhedsdatablade (leverandørbrugsanvisninger) Kraskow, som tidligere var direktør for Derfor stiller Poul Kraskow ofte dette retoriske spørgsmål til sine kunder: - Ved du, hvad Arbejdspladsbrugsanvisninger og værnemidler Trotters og som i overgangsperioden er Sikkerhedsrådgivning (eksterne sikkerhedsrådgivere) udpeget til konstitueret administrerende direktør for det nye selskab. Men ambitionerne kan du som virksomhed ikke tage stilling til du ikke ved? Hvis du ikke kender dine risici, Miljø (herunder arbejdsmiljø) Rådgivning om bekæmpelsesmidler, biocider, pesticider, kemikalier i kosmetik, legetøj stopper ikke her. Chemtox-Trotters er ejet af dem. Vi kan som miljø- og kemirådgivere ikke og hobbymaterialer den globale koncern Bureau Veritas, som har beslutte, hvad virksomheden skal gøre. Men Andre rådgivningsydelser som arbejdspladsvurdering (APV), kemisk risikovurdering, medarbejdere i 140 lande. Vi ønsker vi kan afdække de risici, som den har omkring kortlægning og substitution af kemikalier, livscyklusvurdering, produktscreening, at bruge den stærke viden i Danmark til at kemi og farlige stoffer. Dernæst kan den med sundhedsvurdering udvikle hele Bureau Veritas, og første skridt åbne øjne selv tage stilling til, hvordan de skal Etableret gennem fusion mellem Chemtox og Trotters den 1. maj 2008 er at lave et globalt kompetencecenter omkring Chemtox-Trotters hovedkontor i Kol- giver en roligere nattesøvn uden mareridt om håndteres, siger Poul Kraskow. Mon ikke det En del af Bureau Veritas med medarbejdere i 140 lande ding, siger Bureau Veritas administrerende tilbagekaldelser, ulykke hos medarbejdere direktør i Danmark Søren Christensen. eller kunder? Bl.a. blev 199 produkter tilbagekaldt pga. kemisk fare via EU RAPEX-system i 2007, hvilket er en stigning på over 100% fra EU s kemikaliereform REACH trådte i kraft er en af dem, der ved mest om REACH i Systematik og risikohåndtering året forinden. den 1. juli 2007, og FN s Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 4 Danmark. Hun fastslår, at det kun er cykel- 5 Kun den lille cykelhandler Chemicals (GHS) træder i kraft den 1. januar berøres ikke 2009, hvilket får massiv indflydelse på danske virksomheders håndtering af kemikalier. Men er det ikke kun de store kemikoncerner, Alle leverandørbrugsanvisninger, arbejdspladsbrugsanvisninger, fareetiketter mv. skal Kraskow. Birthe Oldenborg fra Brøste A/S som berøres af de nye regler? Ikke ifølge Poul revurderes, men den mest markante forskel er Danmarks repræsentant i den europæiske er måske den omvendte bevisbyrde. Tidligere organisation af kemikaliedistributører, og hun handleren nede på hjørnet, der ikke berøres af REACH. Der findes kemi i en eller anden form i langt de fleste produkter i dag, men det er ikke altid, virksomhederne er klar over det. En sælger fra en af vores kunder blev stoppet i lufthavnen en gang, hvor man fandt ud af, at et produkt i hans kuffert indeholdte en gas, som var betegnet som et farligt stof. Derfor måtte det ikke komme med i flyet. Det betød samtidigt, at produkter fra virksomheden fremover skulle sendes som farligt gods, men det værste var lageret, hvor flere tusinde eksemplarer var placeret. Det gav et helt andet risikobillede, som ledelsen skulle forholde sig til. Men hvis man ikke kender dette billede, kan man ikke forholde sig til det, siger Poul Kraskow. En anden udfordring i de fleste virksomheder er de blinde områder, som der dannes mellem forskellige funktioner. De fleste virksomheder har rigtig dygtige funktionschefer, der er specialister inden for indkøb, salg, logistik etc., men det er sjældent, at man har det fulde overblik over ens egne handlingers konsekvenser i den øvrige del af virksomheden. Derfor sammensætter vi et internt team, der i fællesskab skal afdække risici gennem hele organisationen. Det er ofte en øjenåbner for deltagerne, siger Poul Kraskow. Facts om Chemtox-Trotters Når talen falder på, hvad kunderne får ud af at arbejde sammen med Chemtox-Trotters står Poul Kraskow og Søren Christesen nærmest på tæerne af hinanden for at komme til orde. Når en virksomhed sam arbejder med os, får de adgang til den erfaring, som besøg hos tusindvis af kunder har givet vores medarbejdere. Samtidigt kan de dokumentere, at de arbejder systematisk med at minimere deres risici. Deres kunder vil snart kunne mærke, at de har holdninger til området, og at det bliver taget alvorligt. Det kan kunder godt lide, for det nedsætter også deres risici, og det giver en helt anden kundedialog, siger Poul Kraskow. Desuden har vores kunder mulighed for at få input fra én leverandør, inden for næsten alle områder omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi har samlet set en unik viden på et højt fagligt niveau inden for alle områder, og vores kunder kan vælge mellem en meget omfattende ydelsespalette. Det giver en stærkere forbindelse, og vi kommer hurtigere og dybere ind i virksomhedernes problemstillinger. Endelig vil vi arbejde på at få udbredt vores kompetence til andre lande, så vi også på dette område kan spejle vores kunders internationale behov, supplerer Søren Christensen. Administrerende direktør Søren Christensen, Bureau Veritas (tv), har gennem opkøbet af rådgivningsfirmaerne Chemtox og Trotters lagt grundstenen til fusionen, som blev gennemført den 1. maj Poul Kraskow (th) er udnævnt til konstitueret administrerende direktør for det nye selskab. Han var tidligere direktør for Trotters.

4 xperion ACE, Advanced Composite Engineering Hul igennem med VeriCert Kulfiber-komposit-specialisterne fra Xperion har oplevet en fantastisk vækst med en fordobling af både omsætning og medarbejderantal i løbet af de sidste få år. Det har forandret virksomheden markant, og virksomhedens kunder stiller stadig større krav om kvalitet og professionalisme i produkter, processer og organisation. For at bringe virksomheden på omdrejningshøjde med den nye situation, var det nødvendigt at gennemgå virksomheden med kritiske briller. Med Bureau Veritas Risk Managementmodel VeriCert lykkedes det at få overblik over virksomhedens udfordringer og få hul igennem til de nødvendige ændringer. Vi ønskede at finde ud af, hvad der skal til at for drive en professionel virksomhed. Vi har haft en massiv vækst, og vi har også aggressive vækstmål for fremtiden. Vi ville derfor have en liste over, hvad vi skal have styr på, for at nå målene. Det fik vi med VeriCert, siger kvalitetschef Steen Pedersen. Kulfiber-kompositmateriale er ikke Guds gave til menneskeheden. Det ved man godt hos Xperion ACE eller Advanced Composite Engineering. Men at det er tæt på, fornemmer man hurtigt, når man taler med Steen Pedersen. Kulfiber har en række fordele i forhold til alternative materialer som stål og aluminium. Lav vægt, høj styrke og termisk dimensionsstabilitet. Det sidste er bl.a. vigtigt i de produkter, vi leverer til kommunikationssatellitter, hvor de forbliver formstabile ved temperatursvingninger. Den lave vægt betyder samtidigt, at satellittens levetid forøges, da drivmidlerne holder længere. Også andre steder er forholdet mellem vægt og styrke væsentligt. Det gælder f.eks. i valser til trykkerimaskiner, hvor man kan fremstille større valser med forbedret kapacitet og uden udbøjning på midten. Desuden skal der bruges færre drivmidler til acceleration og delacceleration pga. den lavere vægt, og hastigheden kan øges, da materialet er næsten viberationsfrit. Det sidste er samtidigt med til at øge kvaliteten af trykket, fortæller han begejstret. At der er noget om snakken, kan man se på Kvalitetschef Steen Pedersen har været med til at få hul igennem til Xperions fremtidige forretningsstruktur. Ved hjælp af Risk Mangement-værktøjet VeriCert blev hele virksomheden gennemgået og de væsentligste indsatsområder blev afdækket. virksomhedens kundegrundlag. Fra hovedsagelig at være leverandør til valseproducenter leverer virksomheden nu til luft- og rumfarts-, vindmølle og den maritime industri, og nye markeder blev løbende undersøgt. Men den markante vækst stiller også krav til virksomhedens ledelse og styring. Det har man forstået, og med VeriCert-processen blev der sat fokus på forbedringsmuligheder. Et dagligt redskab til forbedringer VeriCert er et redskab til at identificere, styre og måle de indsatsområder, der er afgørende for at nå virksomhedens strategiske mål. Det er delt op i tre faser, hvor den første, VeriCert Scoping, afdækker virksomhedens væsenligste muligheder og ricisi gennem audit af virksomhedens nøglemedarbejdere. Her sættes fokus på strategi, ressouceplatform, processtyring, økonomistyring og ledelsessystemer, og når de ømme tæer er afdækket, fastlægges auditplanen for 2. fase, Main Audit. I løbet af denne fase gennemgås de VeriCert er en Risk Managment-proces i tre faser. Gennem VeriCert Scoping afdækkes og identificeres de vigtigste indsatsområder for at nå virksomhedens strategiske mål. Disse områder gennemgås grundigt under VeriCert Main Audit, og de løbende overvågningsbesøg, VeriCert Surveillance, sikrer fokus og fremdrift. VeriCert Reporting giver ledelsen overblik over alle væsentlige risici og indsatsområder. Xperion producerer udfra Filament Winding Proces, hvor kulfiber-filamenter trækkes om en dorn i et præcis mønster, der giver de ønskede karakteristika med hensyn til størrelse, styrke, fleksibilitet mv. udvalgte indsatsområder i dybden gennem interviews, dokumentgennemgang og andre auditteknikker. I afslutningsrapporten laves en handlingsplan, som der følges op på i 3. fase, VeriCert Surveillance. Allerede den første fase var meget givtig for Xperion. Da vi var færdige med scopingen havde vi en liste over vores huller. Det var en meget ærlig rapport, som der blev talt meget om i hele ledergruppen. Efterfølgende blev den et dagligt redskab til at blive mere professionel. Den peger på alle vores væsentlige problemstillinger, som vi skal tage hånd om for at nå vores mål. Oprindeligt var idéen med scopingen, at det skulle give os et prej om, hvad vi skal gøre bedre for at nå et højere certificeringsniveau end vores nuværende ISO Men uafhængig af, om vi når dette højere niveau, skal vi blive bedre på de nævnte indsatsområder for at blive en mere professionel samarbejdspartner. Helt konkret skal vi arbejde på at blive bedre til at lære af vores fejl, og vi skal strukturere vores salgsindsats på en anden måde. Det er nogle af de områder, som VeriCert-processen har hjulpet os med at få øjnene op for. At det har været en ekstern og uvildig undersøgelse, har virkelig givet mere punch i hansken, siger Steen Pedersen. Bureau Veritas nr. 1 Steen Pedersen har gennem de sidste mange år arbejdet professionelt med kvalitetsledelse. Facts om xperion ACE, Advanced Composite Engineering A/S Specialister i kulfiber-kompositrør Leverandør til bl.a. trykindustrien, den maritime industri, luft- og rumfartsindustrien og vindmølleindustrien 40 medarbejdere Omsætning 2006: DKK 60,4 mio. Certificeret efter ISO 9001 Har brugt Risk Management-værktøjet VeriCert til at afdække virksomhedens indsatsområder 6 7 Han har bl.a. arbejdet for Danfoss, Danapak, Cekan, Tarco, Karl Dungs, Wittenborg og siden 2003 hos Xperion, og han har erfaringer med mange forskellige certificeringsvirksomheder. Hans evaluering er meget klar. For mig scorer Bureau Veritas højest. De er meget professionelle og spænder meget vidt. Det er vigtigt for mig, at de ser på hele frembringelsesprocessen fra første kontakt med kunden til varen er leveret. Hvis der er problemer i de administrative processer, er det en fejl på samme måde som en fejl i produktet. Dette har gjort et godt indtryk på mig, slår Steen Pedersen fast. Xperions produkter anvendes til en række forskellige formål i forskellige industrier, herunder til at dreje den yderste del af en vindmøllespids (tipbremse), koblingsmodul i en vindmølle, master (spilerstager) til sejlbåde, teleskopmaster, valser til trykkerimaskiner og andre steder, hvor kombinationen af stor styrke og lav vægt er vigtig.

5 Plus Pack Emballage med et ekstra plus Er emballage et spildprodukt, eller tilfører det varen ekstra værdi? Hos fødevareemballagevirksomheden Plus Pack er man ikke i tvivl. Her skal indpakningen give et ekstra plus. Enten i form af bedre udseende, holdbarhed, effektiv håndtering eller andet, som gør kundens produkt bedre. Kvalitet i alle aspekter er en af virksomhedens kerneværdier, og derfor er det også naturligt, at virksomheden er certificeret efter ISO Desuden er virksomheden certificeret efter den særlige standard til fødevareemballage BRC/IoP, som er et krav fra mange engelske detailhandelskunder. Det er godt at blive holdt i ørene, så vi holder det, som vi har lovet hinanden, siger kvalitetschef Randi Molme. Familien Haustrup har en særlig placering i dansk emballageindustri. Haustrups Fabrikker var i sin storhedstid en af Odenses største virksomheder, og familien har været en af de fremmeste eksponenter for kvalitet og nytænkning. I dag står hædersbevisningerne tæt i Plus Packs hovedkontor i det sydlige Odense, hvor Steen Haustrup er en meget aktiv bestyrelsesformand. Bl.a. introducerer han personligt alle nye medarbejdere til virksomhedens grundlæggende værdier. Her spiller kvalitet en afgørende rolle, og Randi Molme er omdrejningspunktet i virksomhedens kvalitetsledelse. Vores kvalitetsledelse er et vigtigt værktøj til at få styr på vores processer, og det er helt afgørende i den stærke vækst og udvikling, som vi er inden i. Samtidigt giver vores BRC/IoP-certificering et løft til holdningen til hygiejne i hele vores organisation. Vi er stolte af at producere emballage til fødevareindustrien, og derfor ser man aldrig vores produkter bliver brugt til søm og skruer i produktionen, siger Randi Molme. Udfordringer for emballageindustrien Også på bundlinien lever virksomheden op til sit navn, men plusset er ikke helt så stort, som virksomheden kunne ønske det. Vi har i 2007 haft et rigtigt godt år, hvor vores omsætning alene på plastprodukterne er steget med 20%. Desværre har året også været plaget af meget høje råvarepriser, ikke mindst på aluminium, så resultatet er ikke helt så godt, som vores bestyrelse havde håbet, siger Randi Molme. Det er dog nok også mange Den nye emballage til Sushi er blevet en kæmpe succes hos en af Plus Packs store engelske detailhandelskunder. Succesen har været medvirkende til, at virksomheden har taget endnu nogle nye produktionslinier i plastfabrikken i brug. Her står kvalitetschef Randi Momle foran nummer 75 af slagsen. Husk seminar om den nye BRC/IoP den Send en mail til for yderligere information andre emballagevirksomheder, der kan nikke genkendende til. Hun er dog meget fortrøstningsfuld omkring virksomhedens fremtid, selv om der også fra hendes perspektiv er en række udfordringer. Vi skal fastholde kvaliteten i vores plastproduktion samtidigt med vores vækst. Man kan godt komme til at tabe nogle af de gamle ting, når man hele tiden fokuserer på at lave nyt. Desuden er det en voksende udfordring at skaffe den nødvendige dokumentation, og regler og love ændrer sig hele tiden. Vi følger udviklingen omkring REACH og Superdirektivet, og vi bruger en del kræfter på at sikre sporbarhed frem og tilbage i vores værdikæde. Endelig er global sourcing en udfordring for os, og man sender ikke bare en rulle folie retur til en leverandør i Kina, hvis den ikke lever op til ens forventninger. Vi har lavet et samarbejde med Juliana Drivhuse om at dele en kvalitetsmedarbejder i Kina, som skal hjælpe os med at kommunikere med vores kinesiske leverandører. Hun skal også hjælpe med at implementere den europæiske lovgivning og virke som en tolk, så vi minimerer misforståelser, siger Randi Molme om det utraditionelle samarbejde. Udvikling gennem erfaringsudveksling Når man befinder sig i de dynamiske omgivelser, som det er tilfældet med Plus Pack og sikkert også mange andre virksomheder i emballageindustrien er det gavnligt at mødes med et netværk af ligesindede. Her kan man drøfte sine udfordringer med andre og få Selv om Randi Momle har stor erfaring fra emballagebranchen, er hun meget glad for den inspiration, som hun finder i Bureau Veritas ERFA-gruppe. Det giver mig en kvalificeret sparring og et indblik i, hvad andre gør, siger hun. I september 2008 kommer gruppen på besøg hos Plus Pack. inspiration til løsninger. Det gælder også for Randi Molme, som er medlem af Bureau Veritas ERFA-gruppe om kvalitet. Det giver mig en kvalificeret sparring og et indblik i, hvad andre gør. Ofte er det mange af de samme udfordringer, som vi arbejder med, og jeg får noget med hjem hver gang, vi mødes. Og så er det bare fedt at se, hvordan andre har glæde af de ting, som jeg selv synes er lidt træls. F.eks. var vi på besøg hos en handelsvirksomhed, hvor leverandørstyring var helt afgørende, hvilket gav en helt anden tilgang end min egen. Desuden er det også interessant at komme rundt og se andre virksomheder, og de eksterne indlæg på hvert møde er rigtigt gode. Selv om jeg ikke bruger netværket ret meget, er det bare hyggeligt, hver gang vi mødes. Det er noget, som jeg ser frem til, siger Randi Molme. Den 3. september 2008 har hendes netværk en mulighed for at få et nærmere indblik i, hvordan Randi Molme arbejder. Hun er nemlig vært for et ERFA-møde den dag, hvor hun vil give et indblik i kvalitetsarbejdet hos Plus Pack. De øvrige deltagere kan allerede nu begynde at glæde sig. Facts om Plus Pack Etableret i medarbejdere Produktion i Odense og Belgien Certificeret af Bureau Veritas Certification efter ISO 9001 og BRC/IoP Facts om BRC/IoP Global Standard - Packaging Standard udarbejdet af British Retail Consortium og Institute of Packaging Målrettet emballagevirksomheder, der leverer emballage, som kommer i kontakt med fødevarer Et krav til emballagevirksomheder, som leverer til bl.a. engelske detailhandelskæder som ASDA, Sainsbury, Tesco m.fl. Se mere på bureauveritas.dk 8 9

6 Select Service Partner Fødevaresikkerhed klar til take off Hos Select Service Partner, som bl.a. driver adskillige restauranter i Københavns Lufthavn, vil man nu give fødevaresikkerhed ekstra luft under vingerne. Derfor har virksomheden besluttet, at samtlige de drevne restauranter, caféer og kiosker skal gennemgå en systematisk hygiejneinspektion. Her afdækkes alle forhold med betydning for fødevaresikkerheden, således at de travle rejsende ikke får uønskede selskab med på rejsen. Et maveonde er det sidste, man ønsker at tage med sig ud i verden. Derfor skal fødevaresikkerheden være i top. En systematisk inspektion- og uddannelsesplan skal sikre opdriften. - Vi kunne sagtens selv lave en inspektion, hvor vi ville bekræfte hinanden i, hvor gode vi er, siger souschef Thomas Terp, som er Select Service Partners ankermand i processen. Men ved at lade en udefrakommende gennemgå virksomheden får vi helt andre øjne på vores daglige indsats. Vores medarbejdere har også taget rigtigt godt imod initiativet, og de er meget åbne omkring problemer og udfordringer. Således begrunder han virksomhedens beslutning om at lade Bureau Veritas Food Inspection gennemføre en systematisk gennemgang af alle virksomhedens driftssteder. For Select Service Partner er hygiejne og fødevaresikkerhed en central del af hele kvalitetsoplevelsen. Røntgenblik på hygiejnen Det er Food Inspector and Business Developer Lone Hansen fra Bureau Veritas Food Inspection, der har fået opgaven med at gennemgå alle Select Service Partners restauranter, caféer og kiosker i Københavns Lufthavn, på Københavns Hovedbanegård og Strøget i København. Hun møder Thomas Terp en tidlig fredag morgen i Terminal 2 i Københavns Lufthavn. Selv om hun har taget toget fra Jylland kl. 5.40, er hun frisk på dagens opgave. Jeg sov hele vejen, indrømmer hun med et smil. Inden dagens arbejde kan begynde, må hun dog som alle andre medarbejdere og rejsende i lufthavnen gennemgå det rutinemæssige sikkerhedstjek. Det nyerhvervede legitimationskort vises frem og lommernes indhold kører ind på røntgenbåndet. I løbet af resten af dagen vil hun selv sætte et røntgenblik på hygiejnen i Select Service Partner. Første stop er hos sportspubben O Learys i Terminal 2, hvor udbuddet af fødevarer er begrænset til et par pølser. Alligevel går Lone Hansen grundigt til værks. Skal vi starte med egen - kontrolprogrammet?, spørger hun Unit Manager Thomas Poulsen, som er ansvarlig for pubben. Rengøringsprocedurer, afvigelsesrapporter, vedligeholdelses- og uddannelsesplaner bliver gennemgået med en tættekam, inden hun sætter fokus på den fysiske indretning. Køleskabe, køkken, toiletforhold og udsugning bliver gennemgået, og der bliver givet gode råd om temperaturer, placering af køkkenredskaber, sæbe og nummerering af køleskabene. Alt sammen på et meget praktisk niveau, som er tæt på hverdagen for medarbejderne i netop denne pub. Thomas Poulsen siger tak, og Lone Hansen iler videre til næste stop: Global News & Books. Mens vi bevæger os af de lange gange i lufthavnen, har Thomas Terp tid til at uddybe forløbet omkring inspektioner og uddannelse i en af Danmarks førende foodservice-virksomheder. Vi bruger denne inspektionsrunde som en slags 0-punktsmåling for at få et indblik i, hvordan vores nuværende niveau er inden for hygiejne og fødevaresikkerhed. Vi har samtidigt iværksat et kursusprogram, som både omfatter alle medarbejdere i de enkelte driftssteder, mellemledere som mig og topledere som køkkenchefen, driftschefen mv. På den måde sikrer vi, at der ikke kan komme en og sige, at det har jeg ikke hørt om. For vi har alle været igennem det samme forløb. Når vi så kommer til foråret, vil vi gennemføre en ny inspektionsrunde, der skal fastlægge ændringerne fra den første måling, siger Thomas Terp. Det er således en vekslevirkning mellem inspektioner og uddannelse, der sikrer udviklingen. For ofte kræver en forbedring af hygiejnen både en kulturændring og ledelsens fulde opmærksomhed. Hos Select Service Partner har man fokus på begge dele. Så er vi fremme ved Global News & Books, hvor Unit Manager Katrine Dahl Pind byder velkommen. Hun er bare god. Da Lone Hansen holdt kursus, var Katrine bare super aktiv. Hun er meget engageret, fortæller Thomas Terp. Så snart en kiosk har en fryser med is eller en køler med sandwichs, er den underlagt fødevarelovgivningen. Således også bog- og aviskiosken her. Igen er egenkontrolprogrammet første stop. Herefter bliver køledisken med sandwich og drikkevarer målt og vejet. Især temperaturen bliver gransket nøje, og Lone Hansen giver gode råd til, hvordan varerne kan placeres, så temperaturudsvingene minimeres. Herfra går turen til et lille lager, hvor Lone Hansen har nogle enkelte bemærkninger om opbevaring af vandflasker direkte på gulvet og vedligeholdelse af loftet. Isfryseren kommer under lup, og selv snustobakkens opbevaringsskab bliver efterset. En efterspurgt vare hos mange svenske kunder, men også andelen af svenske medarbejdere hos Select Service Partner har været stærkt stigende gennem de sidste år. Op mod halvdelen af vores medarbejdere er nu fra Sverige. Det er gode medarbejdere, som oplever bedre arbejdsvilkår i Danmark, og rejsetiden fra f.eks. Malmø er kortere end mange af vores danske medarbejdere, fortæller Thomas Terp på vej mod dagens tredje stop: Ginos Pasta. Super samarbejde Alle medarbejdere, der tilvirker eller producerer fødevarer, skal gennemgå et obligatorisk hygiejnekursus. Således også hos Select Service Partner, der har Bureau Veritas Food Inspection til at gennemføre kurserne. Thomas Terp beskriver samarbejdet med ét ord Super. Vi har tidligere arbejdet sammen med Lone Hansen, og vi har været meget glade for samarbejdet. Vi har informeret medarbejderne om, at Select Service Partner selv har valgt at gennemføre denne inspektionsrunde, og medarbejderne har taget rigtigt godt imod Lone. Formålet er fremadrettet at blive bedre, og det tror vi, at Bureau Veritas Food Inspection kan hjælpe os med, siger Thomas Terp. Så går det løs hos Ginos Pasta, hvor kølerummet bliver gennemgået minutiøst. Der mangler en varedeklaration på nogle franske hvidløg, og poserne med dressing er taget ud af originalemballagen med varedeklarationen. Hvad gør I, hvis jeg som kunde gerne vil vide, om der er selleri, sennep eller andre allegener i dressingen?, spørger Lone Hansen pædagogisk. Alle enheder modtager en rapport med kommentarer og en score, så det er muligt at sammenligne på tværs af driftsstederne og følge udviklingen over tid. Er scoren i den høje ende opnår enheden desuden et bevis. Et meget eftertragtet trofæ blandt de ansatte. Fra Ginos Pasta fortsætter rejser mod bedre fødevaresikkerhed, og ved dagens afslutning har Lone Hansen lavet en grundig gennemgang af ikke mindre end otte forskellige restauranter, caféer og kiosker. Hvis hun tager sig en lur i toget mod Jylland, er det fuldt forståeligt Food Inspector and Business Developer Lone Hansen fra Bureau Facts om Bureau Veritas Veritas Food Inspection (forrest) gennemgår her køledisken sammen med Unit Manager Katrine Food Inspection Inspektion og uddannelse Dahl Pind fra Select Service Partner. Inspektionerne har fokus på sikrer udvikling medarbejdernes daglige udfordringer med hygiejne og fødevaresikkerhed, og der gives masser af gode, praktiske råd. Souschef Thomas Terp, Select Service Partner, er glad for samarbejdet med Lone Hansen og Bureau Veritas Food Inspection. Samarbejdet er super. Det hjælper os med fremadrettet at blive endnu bedre omkring hygiejne og fødevaresikkerhed. Specialister i hygiejne og fødevaresikkerhed i catering-, engros og detailhandelsvirksomheder Tilbyder hygiejneinspektioner og kurser på dansk, tysk, polsk mv. En del af Bureau Veritas, som har 150 medarbejdere i Danmark og i 140 lande Se mere på Facts om Select Service Partner En af Danmarks førende foodservice-virksomhed, når det drejer sig om professionel bespisning og betjening af kunder, gæster og andre besøgende. Driver 30 restauranter, caféer, barer, fast food og kiosker i Københavns Lufthavn, på Københavns Hovedbanegård og på Strøget i København 800 medarbejdere Omsætning 06/07 DKK 495,7 mio. På globalt niveau driver SSP restauranter i 28 lande og beskæftiger mere end medarbejdere SSP er ejet af EQT SSP købte i december 2007 MONARCH A/S, som driver 15 restauranter langs danske motorveje og to i lufthavnene i Århus og Ålborg Se mere på Hos Select Service Partner går det stærkt. Virksomheden driver en række restauranter, caféer og kiosker i bl.a. Københavns Lufthavn og på Københavns Hovedbanegård, hvor gæsterne ofte skal nå et fly eller tog. Men hygiejnen og fødevaresikkerheden skal stadig være i top. Derfor gennemfører Bureau Veritas Food Inspektion et omfattende inspektions- og uddannelsesprogram i alle virksomhedens enheder.

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværksgrupper. I Bureau Veritas nye netværksgruppe

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark.

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark. Bureau Veritas Netværksgruppe MEDICINSK UDSTYR Aktørerne i medico-industrien møder i stigende grad nye udfordringer. I Bureau Veritas netværksgruppe Medicinsk Udstyr får du rig mulighed for at møde andre,

Læs mere

2. september 2014, Vært: Sapa Extrusion Tønder Tema Procesoptimering og kvalitet i forhold til samarbejdet med leverandørene

2. september 2014, Vært: Sapa Extrusion Tønder Tema Procesoptimering og kvalitet i forhold til samarbejdet med leverandørene Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØRSTYRING At få den aftalte leverance til den aftalte tid, i den aftalte mængde og kvalitet, har altid været vigtigt. Men med en stigende kompleksitet i leverandørkæden

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

2. september 2014, Vært: Sapa Extrusion Tønder Tema Procesoptimering og kvalitet i forhold til samarbejdet med leverandørene

2. september 2014, Vært: Sapa Extrusion Tønder Tema Procesoptimering og kvalitet i forhold til samarbejdet med leverandørene Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØRSTYRING At få den aftalte leverance til den aftalte tid, i den aftalte mængde og kvalitet, har altid været vigtigt. Men med en stigende kompleksitet i leverandørkæden

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark.

Bliv en del af denne netværksgruppe og få de sidste nye opdateringer samt konsekvenserne af disse i forhold til medico-industrien i Danmark. Bureau Veritas Netværksgruppe MEDICINSK UDSTYR Aktørerne i medico-industrien møder i stigende grad nye udfordringer. I Bureau Veritas netværksgruppe Medicinsk Udstyr får du rig mulighed for at møde andre,

Læs mere

Mødeplan for 2013. Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ En del af arbejdsmiljøområdet

Mødeplan for 2013. Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ En del af arbejdsmiljøområdet Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ En del af arbejdsmiljøområdet Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: Tryghed, Trivsel, Glæde, Engagement og Overskud. Både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværkgruppe. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Hvad er 3. parts certificering?

Hvad er 3. parts certificering? Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 238 Offentligt Hvad er 3. parts certificering? v. dyrlæge Bente Østergaard Nielsen, lead auditor, Bureau Veritas Hvad er 3. parts certificering? Side

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed Med kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS stiller vi skarpt på de trends, som vil

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Fair arbejdsforhold for alle

Fair arbejdsforhold for alle Fair arbejdsforhold for alle Stop unfair konkurrence Vi vil ikke acceptere, at håndværkere går for 40 kr. i timen på kommunens byggepladser. Og vi vil ikke acceptere, at vores gode leverandører med orden

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Gratis inspirationsdag Du har nu en unik mulighed for at deltage i en inspirerende dag - helt gratis! Dagen byder på hele fire ledelsesstandarder

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværksgrupper. I Bureau Veritas nye netværksgruppe

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

KURSUSKATALOG Forår 2015

KURSUSKATALOG Forår 2015 KURSUSKATALOG Forår 2015 CPH Retail Academy kursuskatalog og kalender Velkommen til Retail Academy s forårskatalog 2015. Vores kurser har igen i 2015 specifikt fokus på at understøtte CASCs vision om at

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser ACUTUS Team giver dig 10 nye muligheder for at vokse ACUTUS Team er garant for kvalitetshåndværk. Sammen bygger vi oplevelser, du føler stolthed over. Bliv en synlig

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere