News 1: år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News 1:2008. 180 år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser."

Transkript

1 Bureau Veritas News 1:2008 Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear Vil du vide mere, end der står i avisen? Vil du søge ny inspiration? Nye veje og løsningsmuligheder? Få nye værktøjer og metoder? Udvikle din viden og kompetencer? Så kunne vores kurser være lige noget for dig. Her bliver et højt fagligt niveau blandet med praktiske eksempler fra de tusindvis af virksomhedsbesøg, som vi gennemfører hvert år. Og vil du mere end det, er der også vores ERFA-møder. Faktisk har vi syv styks inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, social ansvarlighed og fødevaresikkerhed. Se udvalgte kurser og ERFA-grupper her, og få det fulde overblik på Kurser Kursus Dato Varighed Sted Pris Lead Auditor Kvalitet dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor Miljø dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor Arbejdsmiljø dage Middelfart Kr ,- Lead Auditor ISO dage Middelfart Kr ,- Interesseret? Kontakt Malene Søndergård for yderligere oplysninger på telefon eller ERFA-grupper ERFA-gruppe Næste møde Sted Tema Kontaktperson Miljø, arbejdsmiljø og social ansvarlighed 16. september 2008 Novo Nordisk Lovmæssige krav Zanne Johnsson Arbejdsmiljø 18. juni 2008 Arbejdstilsynet Det psykiske arbejdsmiljø Fødevarevirksomheder 28. maj 2008 Holstebro Flødeost IT-systemer og outsourcing Zanne Johnsson Malene Søndergård Tekst: Bureau Veritas Layout: Fingerspitz* Tryk: HTOdense Foto: Skovdal & Skovdal, Kystdirektoratet, Xperion, Plus Pack og Bureau Veritas Oplag: stk. Redaktion: Jørn Jensen, 180 år i sandhedens tjeneste Siden 1828 har Bureau Veritas arbejdet for at minimere risici og maksimere gennemsigtighed. I Antwerpen i Belgien blev Informationskontoret for maritim forsikring etableret med en ganske enkel mission: At give forsikringsselskaber opdateret og præcis information om skibe og udstyrs tilstand. I 1829 blev virksomheden omdøbt til Bureau Veritas og sandhedens emblem valgt som logo. En logisk konsekvens af virksomhedens latinske navn, Sandhedens kontor. Både logo og navn er stadig det samme efter 180 år i sandhedens tjeneste. Faglig akkuratesse, uafhængighed og integritet har været nøgleord siden virksomhedens start, og det er stadig tilfældet efter 180 år. Selv i dag, hvor de maritime aktiviteter er suppleret med en lang række andre services, er det stadigt grundlæggende værdier. Men også meget er ændret. Hovedkontoret blev i 1833 flyttet til Paris, mens afdelingskontorer skød op i alle verdens vigtigste havne og gjorde virksomheden global efter kun ganske få år. I dag har vi medarbejdere på 850 kontorer og laboratorier i 140 lande, der servicerer kunder. Også i Danmark har vi mærket den markante udvikling, og senest har vi overtaget rådgivningsvirksomhederne Chemtox og Trotters, som siden 1. maj 2008 er slået sammen i et fælles selskab med hovedkontor i Kolding. Herfra vil vi opbygge et nyt globalt kompetencecenter omkring kemi og farlige stoffer, som bl.a. kan rådgive danske virksomheder omkring EU s kemikaliereform REACH og FN s Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dette og meget mere kan du læse mere om i denne udgave af Bureau Veritas News. God læselyst. Med venlig hilsen Søren Christensen og Jacob Færgemand Adm. direktør Business Development Director Food Siden 1828 har Bureau Veritas arbejdet i sandhedens tjeneste med at skabe større gennemsigtighed og minimere risici inden for sine kernekompetenceområder: Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed. Det vil vi også gøre fremover bl.a. gennem det nye rådgivningsselskab Chemtox-Trotters. Kvalitet 21. maj 2008 FOSS A/S Implementering af lean Zanne Johnsson Indholdsfortegnelse Fodervirksomheder 5. juni 2008 PGV Petfood Sporbarhed og risikovurdering Lone Larsen GLOBALGAP 12. juni 2008 Yding Grønt IT-systemer Zanne Johnsson Arbejdsmiljøledelse i det offentlige 9. september 2008 Bureau Veritas Mål og indsatsområder Malene Søndergård Interesseret? Kontakt Zanne, Malene eller Lone på eller Facts om Bureau Veritas Bureau Veritas er én af verdens største virksomheder inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed medarbejdere på 850 kontorer i 140 lande løser inspektions-, klassifikations-, certificerings- og rådgivningsopgaver for kunder. Virksomheden omsatte i 2007 for 2,1 mia. (DKK 15,7 mia.). I Danmark er 150 medarbejdere tilknyttet kontorerne i København, Kolding og Fredericia Vi lærer hele livet. Læring giver ny indsigt, personlig og faglig udvikling. Noget der kan få smilet frem hos de fleste. Få ny inspiration og mød ligesindede på Bureau Veritas kurser eller i ERFA-grupperne. Transportminister Carina Christensen (K) genåbnede det naturskønne Skallingen i Vestjylland efter minerydning Plus Pack laver emballage med et lille ekstra plus. ERFA-gruppen for kvalitet kommer på besøg den 3. september 2008 Chemtox-Trotters blev etableret den 1. maj 2008 som et nyt kompetencecenter inden for kemi og farlige stoffer Select Service Partner driver en række kiosker, restauranter og barer i bl.a. Københavns lufthavn. God hygiejne er i fokus overalt Xperion, som producerer kulfiberkompositrør, har fået hul igennem med Risk Management-værktøjet VeriCert Vil du vide mere? Prøv Bureau Veritas kurser eller ERFAgrupper Bureau Veritas Telefon Oldenborggade 1B DK-7000 Fredericia Telefax Østbanegade 55, 2. sal DK-2100 København Ø Telefax

2 Facts om Kystdirektoratet Den statslige kyst- og havneenhed i Danmark med ansvaret for km kyststrækning Rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet Ca. 110 medarbejdere En del af Transportministeriet Ejer af Skallingen og er derfor udpeget til at stå i spidsen for minerydningen Har bedt Bureau Veritas om at overvåge kvalitetsstyringen af minerydningsarbejdet Kystdirektoratet Ingen sure miner under rydningsarbejdet Da Kystdirektoratet fik til opgave at fjerne resterne af miner udlagt på Skallingen i Vestjylland under slutningen af 2. verdenskrig, var det helt afgørende, at der ikke var bomber under rydningsarbejdet. Nærmest ethvert sandkorn skulle vendes, og der var ikke plads til uafsøgte pletter, hvor arbejdet ikke var gjort ordentligt. Derfor ønskede direktoratet, at en uafhængig part på deres vegne skulle bistå med at sikre opgaven blev løst efter de aftalte regler og retningslinier. Vi valgte Bureau Veritas, fordi de havde en spændende indgangsvinkel, som gjorde os nysgerrige. Især var de stærke på støtte til statistisk vurdering og risikoanalyse, fortæller projektchef Erik Willadsen, som har styret slagets gang fra Kystdirektoratets fremskudte base i en bjælkehytte i et nedlagt feriecenter. Ho Feriecenter står der over døren til Kystdirektoratets lokaler syd for Blåvand helt ude i det allervestligste Jylland, hvor vinden er frisk og himlen høj. Stueetagen er inddraget til et stort mødelokale, og med billeder af rydningsarbejdet på væggen og minerester i hjørnerne, minder det mere om et strategisk krigsrum. På første sal har projektchefen overblik over de nærliggende feriehuse og rydningen af det sidste registrerede minefelt i Danmark. I 1945 var hele den jyske vestkyst et langt anti-invasionsfelt, og alene på Skallingen blev der udlagt miner. Frem til 1947 blev langt de fleste fjernet, men modsat de øvrige strækninger langs vestkysten var der ikke på Skallingen optegnelser over det mønster, som minerne var udlagt efter. Samtidigt er området kendetegnet ved store landskabsmæssige ændringer, og derfor valgte man at indhegne minefeltet og gøre området utilgængeligt for offentligheden. I 1999 tiltrådte den danske regering en international konvention mod landminer Ottawa-konventionen og man forpligtede sig til at fjerne minefelter i Danmark inden for en 10-årig periode. På Finansloven i 2006 og 2007 er der således sat penge af til dette arbejde, forklarer Erik Willadsen om baggrunden for arbejdet. Minerydning lag for lag Vestkysten generelt og Skallingen i særdeleshed er kendetegnet ved en stor dynamik i landskabet, som gennem påvirkninger fra vind, vand og vejr ændrer sig år for år. Det har betydet, at minerydningen har foregået i tre dimensioner. Vi har brugt nogle luftfotos fra 1961 til at estimere den oprindelige overflade, men på grund af den store dynamik har vi i klitområderne været nød til at grave helt ned i meters dybde. På stranden udgøres den største trussel af metalindkapslede panserminer (tellerminen) samt af betonminer med indstøbte metalfragmenter (stockminen), idet de øvrige miner af træ ikke kan overleve i lang tid på stranden. Risikoen for at finde en træmine, med sprængstof og komplet tændmekanisme på stranden er lille, og derfor er trusselsbilledet her et andet. Erfaringerne fra den første fase viste, at vi ikke fandt miner dybere end 1,30 meter under overfladen, og Transportminister Carina Christensen (K) måtte bruge alle sine kræfter og lidt til for at klippe pigtråden på Skallingen over ved genåbningen af det mineryddede areal. Herefter kunne offentligheden igen betræde de 47,4 ha naturskønne arealer på halvøen. Projektleder Erik Willandsen, Kystdirektoratet, styrerede minerydningen af Skallingen fra den fremskudte base under taget på en bjælkehytte i Ho nord for Esbjerg. Her er han bevæbnet med et låg fra en T43-mine og en Stockmine, som er et udpluk af de ca. 500 miner, som er resultatet af minerydningsindsatsen. derfor undersøger vi stranden ned til 1,50 meter. Først sender vi et pansret køretøj med en bred detektor gennem området, så overfladen bliver screenet. Dernæst starter den egentlige rydning, hvor man anvender to forskellige detektionsmetoder. Screeningen kan bruges ned til en dybde på 80 cm, og er der hits i et område, undersøges det nærmere. Er der mange hits, sigtes sandet i en stor maskine, hvorefter den øverste del af stranden er clearet. Herefter graves 80 cm af sandet, og proceduren gentages. Alle maskiner er udstyret med GPS, så den nøjagtige position kan fastlægges, og hele området er inddelt i felter, som afsøges et efter et, siger Erik Willadsen. Slutteligt er stranden screenet i 1,50 meters dybde, og når området er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, er det klar til badegæster med skovl, si og spand. Resultatet? Mere end 500 miner i meget forskellig stand er blevet fundet. Nogle er meget mærket af tidens tand, mens andre har været nærmest uberørte og med intakte gummiringe mv. De er nu bragt til sprængning, så området igen kan åbnes for de årlige gæster. Et andet resultat er, at m 3 sand er blevet flyttet rundt på et areal på m 2. Alle, der har prøvet af flytte ½ m 3 sand i en trillebør, ved, at ½ mio. m 3 sand er meget. Erfaringerne fra første fase har lært os, at det i høj grad er en jordbehandlingsopgave og i mindre omfang en minerydningsopgave. Det var da også et dansk konsortium bestående af entreprenørvirksomheden Per Aasleff A/S og i Damacon A/S, som vandt opgaven. Per Aasleff har stået for jordbehandlingen, mens Damacon har minerydningskompetencen, siger Erik Willadsen. En terrier i kvalitetsledelse Det var kvaliteten i dette konsortiums arbejde, som Bureau Veritas blev bedt om at overvåge i samarbejde med Kystdirektoratets kvalitetskoordinator Johnny Rankenberg Thomsen og GIS-koordinator Martin Jebens. Noget, som Erik Willandsen har været glad for. Ikke mindst samarbejdet med Bureau Veritas medarbejdere på Skallingen har han sat pris på. De har en god og struktureret tilgang til opgaven, og de kan se det smukke i systematik. Samtidigt har de været meget ihærdige, og de har bidt sig fast som en terrier, når det har været nødvendigt. Hvis der kommer en 3. fase, tror jeg absolut, at Bureau Veritas vil være én af dem, som vi vil spørge om et tilbud, siger Erik Willadsen. Men om den 3. fase, som er minerydningen af et stort klitområde på sydspidsen af Skallingen, bliver til noget, er endnu ikke afgjort. Hvis det gør, er Bureau Veritas klar til at sende sine kvalitetsterrier på sagen igen. - Jeg må jo indrømme, at det ikke er alt for ofte, jeg som transportminister ligefrem har mulighed for at fejre noget, der er færdig før tid, sagde transportminister Carina Christensen (K) ved genåbningen af de mineryd dede arealer på Skallingen i Vestjylland. Denne fase af minerydningen blev færdig seks måneder før tid. Ledende auditor Niels Jørgen Kovstrup, Bureau Veritas (tv), var én af aktørerne, der gjorde det muligt. 2 3 Minerydningen er en kæmpe jordbehandlingsopgave. Mere end m 3 sand er blevet finkæmmet og en del af dette har været gennem denne store sigte. Efter arbejdet er tilendebragt er det naturskønne område blevet reetableret, så det er klar til sommerens gæster personer besøger hvert år Skallingen

3 Chemtox-Trotters Nyt dansk kompetencecenter Bureau Veritas globale kompetencecenter inden for REACH er placeret hos Chemtox-Trotters hovedkontor i Kolding. Chemtox-Trotters løser opgaver for bl.a. Würth, Hempel, Maersk Oil, Nissan, ITW Chemical Products of Scandinavia og DSV Road. Specialister inden for rådgivning omkring kemi og farlige stoffer Kernekompetencer inden for kemi Den 1. maj 2008 blev rådgivningsvirksomhederne Chemtox og Trotters fusioneret med farligt for at indføre begrænsninger. Nu bliver skulle myndighederne bevise, at et stof var REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) det formål at skabe et unikt kompetencecenter inden for kemi og farlige stoffer. deres produkter er ufarlige for mennesker og industrien ansvarlig for at dokumentere, at National lovgivning Kernekompetencer inden for transport og lagring af farligt gods/farlige stoffer Matchet mellem de to virksomheder er perfekt. Trotters har arbejdet 80% med transdører, producenter, importører, forhandlere, miljø. Alle aktører i forsyningskæden (leveran- ADR (landevej) IMDG (sø) port af farlige stoffer og 20% med kemi. For brugere mv.) skal forholde sig til, hvordan et RID (jernbane) Chemtox er det lige omvendt. Dermed får vi produkt skal bruges, og hvordan det ikke må ICAO/IATA (luftfart) nu skabt et kompetencecenter, som er ganske enestående i Danmark, fortæller Poul som virksomhedsledere må tage stilling til. bruges. Det betyder en hel ny risikosituation, Tilbyder rådgivning, kurser, software og hjælp til Sikkerhedsdatablade (leverandørbrugsanvisninger) Kraskow, som tidligere var direktør for Derfor stiller Poul Kraskow ofte dette retoriske spørgsmål til sine kunder: - Ved du, hvad Arbejdspladsbrugsanvisninger og værnemidler Trotters og som i overgangsperioden er Sikkerhedsrådgivning (eksterne sikkerhedsrådgivere) udpeget til konstitueret administrerende direktør for det nye selskab. Men ambitionerne kan du som virksomhed ikke tage stilling til du ikke ved? Hvis du ikke kender dine risici, Miljø (herunder arbejdsmiljø) Rådgivning om bekæmpelsesmidler, biocider, pesticider, kemikalier i kosmetik, legetøj stopper ikke her. Chemtox-Trotters er ejet af dem. Vi kan som miljø- og kemirådgivere ikke og hobbymaterialer den globale koncern Bureau Veritas, som har beslutte, hvad virksomheden skal gøre. Men Andre rådgivningsydelser som arbejdspladsvurdering (APV), kemisk risikovurdering, medarbejdere i 140 lande. Vi ønsker vi kan afdække de risici, som den har omkring kortlægning og substitution af kemikalier, livscyklusvurdering, produktscreening, at bruge den stærke viden i Danmark til at kemi og farlige stoffer. Dernæst kan den med sundhedsvurdering udvikle hele Bureau Veritas, og første skridt åbne øjne selv tage stilling til, hvordan de skal Etableret gennem fusion mellem Chemtox og Trotters den 1. maj 2008 er at lave et globalt kompetencecenter omkring Chemtox-Trotters hovedkontor i Kol- giver en roligere nattesøvn uden mareridt om håndteres, siger Poul Kraskow. Mon ikke det En del af Bureau Veritas med medarbejdere i 140 lande ding, siger Bureau Veritas administrerende tilbagekaldelser, ulykke hos medarbejdere direktør i Danmark Søren Christensen. eller kunder? Bl.a. blev 199 produkter tilbagekaldt pga. kemisk fare via EU RAPEX-system i 2007, hvilket er en stigning på over 100% fra EU s kemikaliereform REACH trådte i kraft er en af dem, der ved mest om REACH i Systematik og risikohåndtering året forinden. den 1. juli 2007, og FN s Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 4 Danmark. Hun fastslår, at det kun er cykel- 5 Kun den lille cykelhandler Chemicals (GHS) træder i kraft den 1. januar berøres ikke 2009, hvilket får massiv indflydelse på danske virksomheders håndtering af kemikalier. Men er det ikke kun de store kemikoncerner, Alle leverandørbrugsanvisninger, arbejdspladsbrugsanvisninger, fareetiketter mv. skal Kraskow. Birthe Oldenborg fra Brøste A/S som berøres af de nye regler? Ikke ifølge Poul revurderes, men den mest markante forskel er Danmarks repræsentant i den europæiske er måske den omvendte bevisbyrde. Tidligere organisation af kemikaliedistributører, og hun handleren nede på hjørnet, der ikke berøres af REACH. Der findes kemi i en eller anden form i langt de fleste produkter i dag, men det er ikke altid, virksomhederne er klar over det. En sælger fra en af vores kunder blev stoppet i lufthavnen en gang, hvor man fandt ud af, at et produkt i hans kuffert indeholdte en gas, som var betegnet som et farligt stof. Derfor måtte det ikke komme med i flyet. Det betød samtidigt, at produkter fra virksomheden fremover skulle sendes som farligt gods, men det værste var lageret, hvor flere tusinde eksemplarer var placeret. Det gav et helt andet risikobillede, som ledelsen skulle forholde sig til. Men hvis man ikke kender dette billede, kan man ikke forholde sig til det, siger Poul Kraskow. En anden udfordring i de fleste virksomheder er de blinde områder, som der dannes mellem forskellige funktioner. De fleste virksomheder har rigtig dygtige funktionschefer, der er specialister inden for indkøb, salg, logistik etc., men det er sjældent, at man har det fulde overblik over ens egne handlingers konsekvenser i den øvrige del af virksomheden. Derfor sammensætter vi et internt team, der i fællesskab skal afdække risici gennem hele organisationen. Det er ofte en øjenåbner for deltagerne, siger Poul Kraskow. Facts om Chemtox-Trotters Når talen falder på, hvad kunderne får ud af at arbejde sammen med Chemtox-Trotters står Poul Kraskow og Søren Christesen nærmest på tæerne af hinanden for at komme til orde. Når en virksomhed sam arbejder med os, får de adgang til den erfaring, som besøg hos tusindvis af kunder har givet vores medarbejdere. Samtidigt kan de dokumentere, at de arbejder systematisk med at minimere deres risici. Deres kunder vil snart kunne mærke, at de har holdninger til området, og at det bliver taget alvorligt. Det kan kunder godt lide, for det nedsætter også deres risici, og det giver en helt anden kundedialog, siger Poul Kraskow. Desuden har vores kunder mulighed for at få input fra én leverandør, inden for næsten alle områder omkring kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi har samlet set en unik viden på et højt fagligt niveau inden for alle områder, og vores kunder kan vælge mellem en meget omfattende ydelsespalette. Det giver en stærkere forbindelse, og vi kommer hurtigere og dybere ind i virksomhedernes problemstillinger. Endelig vil vi arbejde på at få udbredt vores kompetence til andre lande, så vi også på dette område kan spejle vores kunders internationale behov, supplerer Søren Christensen. Administrerende direktør Søren Christensen, Bureau Veritas (tv), har gennem opkøbet af rådgivningsfirmaerne Chemtox og Trotters lagt grundstenen til fusionen, som blev gennemført den 1. maj Poul Kraskow (th) er udnævnt til konstitueret administrerende direktør for det nye selskab. Han var tidligere direktør for Trotters.

4 xperion ACE, Advanced Composite Engineering Hul igennem med VeriCert Kulfiber-komposit-specialisterne fra Xperion har oplevet en fantastisk vækst med en fordobling af både omsætning og medarbejderantal i løbet af de sidste få år. Det har forandret virksomheden markant, og virksomhedens kunder stiller stadig større krav om kvalitet og professionalisme i produkter, processer og organisation. For at bringe virksomheden på omdrejningshøjde med den nye situation, var det nødvendigt at gennemgå virksomheden med kritiske briller. Med Bureau Veritas Risk Managementmodel VeriCert lykkedes det at få overblik over virksomhedens udfordringer og få hul igennem til de nødvendige ændringer. Vi ønskede at finde ud af, hvad der skal til at for drive en professionel virksomhed. Vi har haft en massiv vækst, og vi har også aggressive vækstmål for fremtiden. Vi ville derfor have en liste over, hvad vi skal have styr på, for at nå målene. Det fik vi med VeriCert, siger kvalitetschef Steen Pedersen. Kulfiber-kompositmateriale er ikke Guds gave til menneskeheden. Det ved man godt hos Xperion ACE eller Advanced Composite Engineering. Men at det er tæt på, fornemmer man hurtigt, når man taler med Steen Pedersen. Kulfiber har en række fordele i forhold til alternative materialer som stål og aluminium. Lav vægt, høj styrke og termisk dimensionsstabilitet. Det sidste er bl.a. vigtigt i de produkter, vi leverer til kommunikationssatellitter, hvor de forbliver formstabile ved temperatursvingninger. Den lave vægt betyder samtidigt, at satellittens levetid forøges, da drivmidlerne holder længere. Også andre steder er forholdet mellem vægt og styrke væsentligt. Det gælder f.eks. i valser til trykkerimaskiner, hvor man kan fremstille større valser med forbedret kapacitet og uden udbøjning på midten. Desuden skal der bruges færre drivmidler til acceleration og delacceleration pga. den lavere vægt, og hastigheden kan øges, da materialet er næsten viberationsfrit. Det sidste er samtidigt med til at øge kvaliteten af trykket, fortæller han begejstret. At der er noget om snakken, kan man se på Kvalitetschef Steen Pedersen har været med til at få hul igennem til Xperions fremtidige forretningsstruktur. Ved hjælp af Risk Mangement-værktøjet VeriCert blev hele virksomheden gennemgået og de væsentligste indsatsområder blev afdækket. virksomhedens kundegrundlag. Fra hovedsagelig at være leverandør til valseproducenter leverer virksomheden nu til luft- og rumfarts-, vindmølle og den maritime industri, og nye markeder blev løbende undersøgt. Men den markante vækst stiller også krav til virksomhedens ledelse og styring. Det har man forstået, og med VeriCert-processen blev der sat fokus på forbedringsmuligheder. Et dagligt redskab til forbedringer VeriCert er et redskab til at identificere, styre og måle de indsatsområder, der er afgørende for at nå virksomhedens strategiske mål. Det er delt op i tre faser, hvor den første, VeriCert Scoping, afdækker virksomhedens væsenligste muligheder og ricisi gennem audit af virksomhedens nøglemedarbejdere. Her sættes fokus på strategi, ressouceplatform, processtyring, økonomistyring og ledelsessystemer, og når de ømme tæer er afdækket, fastlægges auditplanen for 2. fase, Main Audit. I løbet af denne fase gennemgås de VeriCert er en Risk Managment-proces i tre faser. Gennem VeriCert Scoping afdækkes og identificeres de vigtigste indsatsområder for at nå virksomhedens strategiske mål. Disse områder gennemgås grundigt under VeriCert Main Audit, og de løbende overvågningsbesøg, VeriCert Surveillance, sikrer fokus og fremdrift. VeriCert Reporting giver ledelsen overblik over alle væsentlige risici og indsatsområder. Xperion producerer udfra Filament Winding Proces, hvor kulfiber-filamenter trækkes om en dorn i et præcis mønster, der giver de ønskede karakteristika med hensyn til størrelse, styrke, fleksibilitet mv. udvalgte indsatsområder i dybden gennem interviews, dokumentgennemgang og andre auditteknikker. I afslutningsrapporten laves en handlingsplan, som der følges op på i 3. fase, VeriCert Surveillance. Allerede den første fase var meget givtig for Xperion. Da vi var færdige med scopingen havde vi en liste over vores huller. Det var en meget ærlig rapport, som der blev talt meget om i hele ledergruppen. Efterfølgende blev den et dagligt redskab til at blive mere professionel. Den peger på alle vores væsentlige problemstillinger, som vi skal tage hånd om for at nå vores mål. Oprindeligt var idéen med scopingen, at det skulle give os et prej om, hvad vi skal gøre bedre for at nå et højere certificeringsniveau end vores nuværende ISO Men uafhængig af, om vi når dette højere niveau, skal vi blive bedre på de nævnte indsatsområder for at blive en mere professionel samarbejdspartner. Helt konkret skal vi arbejde på at blive bedre til at lære af vores fejl, og vi skal strukturere vores salgsindsats på en anden måde. Det er nogle af de områder, som VeriCert-processen har hjulpet os med at få øjnene op for. At det har været en ekstern og uvildig undersøgelse, har virkelig givet mere punch i hansken, siger Steen Pedersen. Bureau Veritas nr. 1 Steen Pedersen har gennem de sidste mange år arbejdet professionelt med kvalitetsledelse. Facts om xperion ACE, Advanced Composite Engineering A/S Specialister i kulfiber-kompositrør Leverandør til bl.a. trykindustrien, den maritime industri, luft- og rumfartsindustrien og vindmølleindustrien 40 medarbejdere Omsætning 2006: DKK 60,4 mio. Certificeret efter ISO 9001 Har brugt Risk Management-værktøjet VeriCert til at afdække virksomhedens indsatsområder 6 7 Han har bl.a. arbejdet for Danfoss, Danapak, Cekan, Tarco, Karl Dungs, Wittenborg og siden 2003 hos Xperion, og han har erfaringer med mange forskellige certificeringsvirksomheder. Hans evaluering er meget klar. For mig scorer Bureau Veritas højest. De er meget professionelle og spænder meget vidt. Det er vigtigt for mig, at de ser på hele frembringelsesprocessen fra første kontakt med kunden til varen er leveret. Hvis der er problemer i de administrative processer, er det en fejl på samme måde som en fejl i produktet. Dette har gjort et godt indtryk på mig, slår Steen Pedersen fast. Xperions produkter anvendes til en række forskellige formål i forskellige industrier, herunder til at dreje den yderste del af en vindmøllespids (tipbremse), koblingsmodul i en vindmølle, master (spilerstager) til sejlbåde, teleskopmaster, valser til trykkerimaskiner og andre steder, hvor kombinationen af stor styrke og lav vægt er vigtig.

5 Plus Pack Emballage med et ekstra plus Er emballage et spildprodukt, eller tilfører det varen ekstra værdi? Hos fødevareemballagevirksomheden Plus Pack er man ikke i tvivl. Her skal indpakningen give et ekstra plus. Enten i form af bedre udseende, holdbarhed, effektiv håndtering eller andet, som gør kundens produkt bedre. Kvalitet i alle aspekter er en af virksomhedens kerneværdier, og derfor er det også naturligt, at virksomheden er certificeret efter ISO Desuden er virksomheden certificeret efter den særlige standard til fødevareemballage BRC/IoP, som er et krav fra mange engelske detailhandelskunder. Det er godt at blive holdt i ørene, så vi holder det, som vi har lovet hinanden, siger kvalitetschef Randi Molme. Familien Haustrup har en særlig placering i dansk emballageindustri. Haustrups Fabrikker var i sin storhedstid en af Odenses største virksomheder, og familien har været en af de fremmeste eksponenter for kvalitet og nytænkning. I dag står hædersbevisningerne tæt i Plus Packs hovedkontor i det sydlige Odense, hvor Steen Haustrup er en meget aktiv bestyrelsesformand. Bl.a. introducerer han personligt alle nye medarbejdere til virksomhedens grundlæggende værdier. Her spiller kvalitet en afgørende rolle, og Randi Molme er omdrejningspunktet i virksomhedens kvalitetsledelse. Vores kvalitetsledelse er et vigtigt værktøj til at få styr på vores processer, og det er helt afgørende i den stærke vækst og udvikling, som vi er inden i. Samtidigt giver vores BRC/IoP-certificering et løft til holdningen til hygiejne i hele vores organisation. Vi er stolte af at producere emballage til fødevareindustrien, og derfor ser man aldrig vores produkter bliver brugt til søm og skruer i produktionen, siger Randi Molme. Udfordringer for emballageindustrien Også på bundlinien lever virksomheden op til sit navn, men plusset er ikke helt så stort, som virksomheden kunne ønske det. Vi har i 2007 haft et rigtigt godt år, hvor vores omsætning alene på plastprodukterne er steget med 20%. Desværre har året også været plaget af meget høje råvarepriser, ikke mindst på aluminium, så resultatet er ikke helt så godt, som vores bestyrelse havde håbet, siger Randi Molme. Det er dog nok også mange Den nye emballage til Sushi er blevet en kæmpe succes hos en af Plus Packs store engelske detailhandelskunder. Succesen har været medvirkende til, at virksomheden har taget endnu nogle nye produktionslinier i plastfabrikken i brug. Her står kvalitetschef Randi Momle foran nummer 75 af slagsen. Husk seminar om den nye BRC/IoP den Send en mail til for yderligere information andre emballagevirksomheder, der kan nikke genkendende til. Hun er dog meget fortrøstningsfuld omkring virksomhedens fremtid, selv om der også fra hendes perspektiv er en række udfordringer. Vi skal fastholde kvaliteten i vores plastproduktion samtidigt med vores vækst. Man kan godt komme til at tabe nogle af de gamle ting, når man hele tiden fokuserer på at lave nyt. Desuden er det en voksende udfordring at skaffe den nødvendige dokumentation, og regler og love ændrer sig hele tiden. Vi følger udviklingen omkring REACH og Superdirektivet, og vi bruger en del kræfter på at sikre sporbarhed frem og tilbage i vores værdikæde. Endelig er global sourcing en udfordring for os, og man sender ikke bare en rulle folie retur til en leverandør i Kina, hvis den ikke lever op til ens forventninger. Vi har lavet et samarbejde med Juliana Drivhuse om at dele en kvalitetsmedarbejder i Kina, som skal hjælpe os med at kommunikere med vores kinesiske leverandører. Hun skal også hjælpe med at implementere den europæiske lovgivning og virke som en tolk, så vi minimerer misforståelser, siger Randi Molme om det utraditionelle samarbejde. Udvikling gennem erfaringsudveksling Når man befinder sig i de dynamiske omgivelser, som det er tilfældet med Plus Pack og sikkert også mange andre virksomheder i emballageindustrien er det gavnligt at mødes med et netværk af ligesindede. Her kan man drøfte sine udfordringer med andre og få Selv om Randi Momle har stor erfaring fra emballagebranchen, er hun meget glad for den inspiration, som hun finder i Bureau Veritas ERFA-gruppe. Det giver mig en kvalificeret sparring og et indblik i, hvad andre gør, siger hun. I september 2008 kommer gruppen på besøg hos Plus Pack. inspiration til løsninger. Det gælder også for Randi Molme, som er medlem af Bureau Veritas ERFA-gruppe om kvalitet. Det giver mig en kvalificeret sparring og et indblik i, hvad andre gør. Ofte er det mange af de samme udfordringer, som vi arbejder med, og jeg får noget med hjem hver gang, vi mødes. Og så er det bare fedt at se, hvordan andre har glæde af de ting, som jeg selv synes er lidt træls. F.eks. var vi på besøg hos en handelsvirksomhed, hvor leverandørstyring var helt afgørende, hvilket gav en helt anden tilgang end min egen. Desuden er det også interessant at komme rundt og se andre virksomheder, og de eksterne indlæg på hvert møde er rigtigt gode. Selv om jeg ikke bruger netværket ret meget, er det bare hyggeligt, hver gang vi mødes. Det er noget, som jeg ser frem til, siger Randi Molme. Den 3. september 2008 har hendes netværk en mulighed for at få et nærmere indblik i, hvordan Randi Molme arbejder. Hun er nemlig vært for et ERFA-møde den dag, hvor hun vil give et indblik i kvalitetsarbejdet hos Plus Pack. De øvrige deltagere kan allerede nu begynde at glæde sig. Facts om Plus Pack Etableret i medarbejdere Produktion i Odense og Belgien Certificeret af Bureau Veritas Certification efter ISO 9001 og BRC/IoP Facts om BRC/IoP Global Standard - Packaging Standard udarbejdet af British Retail Consortium og Institute of Packaging Målrettet emballagevirksomheder, der leverer emballage, som kommer i kontakt med fødevarer Et krav til emballagevirksomheder, som leverer til bl.a. engelske detailhandelskæder som ASDA, Sainsbury, Tesco m.fl. Se mere på bureauveritas.dk 8 9

6 Select Service Partner Fødevaresikkerhed klar til take off Hos Select Service Partner, som bl.a. driver adskillige restauranter i Københavns Lufthavn, vil man nu give fødevaresikkerhed ekstra luft under vingerne. Derfor har virksomheden besluttet, at samtlige de drevne restauranter, caféer og kiosker skal gennemgå en systematisk hygiejneinspektion. Her afdækkes alle forhold med betydning for fødevaresikkerheden, således at de travle rejsende ikke får uønskede selskab med på rejsen. Et maveonde er det sidste, man ønsker at tage med sig ud i verden. Derfor skal fødevaresikkerheden være i top. En systematisk inspektion- og uddannelsesplan skal sikre opdriften. - Vi kunne sagtens selv lave en inspektion, hvor vi ville bekræfte hinanden i, hvor gode vi er, siger souschef Thomas Terp, som er Select Service Partners ankermand i processen. Men ved at lade en udefrakommende gennemgå virksomheden får vi helt andre øjne på vores daglige indsats. Vores medarbejdere har også taget rigtigt godt imod initiativet, og de er meget åbne omkring problemer og udfordringer. Således begrunder han virksomhedens beslutning om at lade Bureau Veritas Food Inspection gennemføre en systematisk gennemgang af alle virksomhedens driftssteder. For Select Service Partner er hygiejne og fødevaresikkerhed en central del af hele kvalitetsoplevelsen. Røntgenblik på hygiejnen Det er Food Inspector and Business Developer Lone Hansen fra Bureau Veritas Food Inspection, der har fået opgaven med at gennemgå alle Select Service Partners restauranter, caféer og kiosker i Københavns Lufthavn, på Københavns Hovedbanegård og Strøget i København. Hun møder Thomas Terp en tidlig fredag morgen i Terminal 2 i Københavns Lufthavn. Selv om hun har taget toget fra Jylland kl. 5.40, er hun frisk på dagens opgave. Jeg sov hele vejen, indrømmer hun med et smil. Inden dagens arbejde kan begynde, må hun dog som alle andre medarbejdere og rejsende i lufthavnen gennemgå det rutinemæssige sikkerhedstjek. Det nyerhvervede legitimationskort vises frem og lommernes indhold kører ind på røntgenbåndet. I løbet af resten af dagen vil hun selv sætte et røntgenblik på hygiejnen i Select Service Partner. Første stop er hos sportspubben O Learys i Terminal 2, hvor udbuddet af fødevarer er begrænset til et par pølser. Alligevel går Lone Hansen grundigt til værks. Skal vi starte med egen - kontrolprogrammet?, spørger hun Unit Manager Thomas Poulsen, som er ansvarlig for pubben. Rengøringsprocedurer, afvigelsesrapporter, vedligeholdelses- og uddannelsesplaner bliver gennemgået med en tættekam, inden hun sætter fokus på den fysiske indretning. Køleskabe, køkken, toiletforhold og udsugning bliver gennemgået, og der bliver givet gode råd om temperaturer, placering af køkkenredskaber, sæbe og nummerering af køleskabene. Alt sammen på et meget praktisk niveau, som er tæt på hverdagen for medarbejderne i netop denne pub. Thomas Poulsen siger tak, og Lone Hansen iler videre til næste stop: Global News & Books. Mens vi bevæger os af de lange gange i lufthavnen, har Thomas Terp tid til at uddybe forløbet omkring inspektioner og uddannelse i en af Danmarks førende foodservice-virksomheder. Vi bruger denne inspektionsrunde som en slags 0-punktsmåling for at få et indblik i, hvordan vores nuværende niveau er inden for hygiejne og fødevaresikkerhed. Vi har samtidigt iværksat et kursusprogram, som både omfatter alle medarbejdere i de enkelte driftssteder, mellemledere som mig og topledere som køkkenchefen, driftschefen mv. På den måde sikrer vi, at der ikke kan komme en og sige, at det har jeg ikke hørt om. For vi har alle været igennem det samme forløb. Når vi så kommer til foråret, vil vi gennemføre en ny inspektionsrunde, der skal fastlægge ændringerne fra den første måling, siger Thomas Terp. Det er således en vekslevirkning mellem inspektioner og uddannelse, der sikrer udviklingen. For ofte kræver en forbedring af hygiejnen både en kulturændring og ledelsens fulde opmærksomhed. Hos Select Service Partner har man fokus på begge dele. Så er vi fremme ved Global News & Books, hvor Unit Manager Katrine Dahl Pind byder velkommen. Hun er bare god. Da Lone Hansen holdt kursus, var Katrine bare super aktiv. Hun er meget engageret, fortæller Thomas Terp. Så snart en kiosk har en fryser med is eller en køler med sandwichs, er den underlagt fødevarelovgivningen. Således også bog- og aviskiosken her. Igen er egenkontrolprogrammet første stop. Herefter bliver køledisken med sandwich og drikkevarer målt og vejet. Især temperaturen bliver gransket nøje, og Lone Hansen giver gode råd til, hvordan varerne kan placeres, så temperaturudsvingene minimeres. Herfra går turen til et lille lager, hvor Lone Hansen har nogle enkelte bemærkninger om opbevaring af vandflasker direkte på gulvet og vedligeholdelse af loftet. Isfryseren kommer under lup, og selv snustobakkens opbevaringsskab bliver efterset. En efterspurgt vare hos mange svenske kunder, men også andelen af svenske medarbejdere hos Select Service Partner har været stærkt stigende gennem de sidste år. Op mod halvdelen af vores medarbejdere er nu fra Sverige. Det er gode medarbejdere, som oplever bedre arbejdsvilkår i Danmark, og rejsetiden fra f.eks. Malmø er kortere end mange af vores danske medarbejdere, fortæller Thomas Terp på vej mod dagens tredje stop: Ginos Pasta. Super samarbejde Alle medarbejdere, der tilvirker eller producerer fødevarer, skal gennemgå et obligatorisk hygiejnekursus. Således også hos Select Service Partner, der har Bureau Veritas Food Inspection til at gennemføre kurserne. Thomas Terp beskriver samarbejdet med ét ord Super. Vi har tidligere arbejdet sammen med Lone Hansen, og vi har været meget glade for samarbejdet. Vi har informeret medarbejderne om, at Select Service Partner selv har valgt at gennemføre denne inspektionsrunde, og medarbejderne har taget rigtigt godt imod Lone. Formålet er fremadrettet at blive bedre, og det tror vi, at Bureau Veritas Food Inspection kan hjælpe os med, siger Thomas Terp. Så går det løs hos Ginos Pasta, hvor kølerummet bliver gennemgået minutiøst. Der mangler en varedeklaration på nogle franske hvidløg, og poserne med dressing er taget ud af originalemballagen med varedeklarationen. Hvad gør I, hvis jeg som kunde gerne vil vide, om der er selleri, sennep eller andre allegener i dressingen?, spørger Lone Hansen pædagogisk. Alle enheder modtager en rapport med kommentarer og en score, så det er muligt at sammenligne på tværs af driftsstederne og følge udviklingen over tid. Er scoren i den høje ende opnår enheden desuden et bevis. Et meget eftertragtet trofæ blandt de ansatte. Fra Ginos Pasta fortsætter rejser mod bedre fødevaresikkerhed, og ved dagens afslutning har Lone Hansen lavet en grundig gennemgang af ikke mindre end otte forskellige restauranter, caféer og kiosker. Hvis hun tager sig en lur i toget mod Jylland, er det fuldt forståeligt Food Inspector and Business Developer Lone Hansen fra Bureau Facts om Bureau Veritas Veritas Food Inspection (forrest) gennemgår her køledisken sammen med Unit Manager Katrine Food Inspection Inspektion og uddannelse Dahl Pind fra Select Service Partner. Inspektionerne har fokus på sikrer udvikling medarbejdernes daglige udfordringer med hygiejne og fødevaresikkerhed, og der gives masser af gode, praktiske råd. Souschef Thomas Terp, Select Service Partner, er glad for samarbejdet med Lone Hansen og Bureau Veritas Food Inspection. Samarbejdet er super. Det hjælper os med fremadrettet at blive endnu bedre omkring hygiejne og fødevaresikkerhed. Specialister i hygiejne og fødevaresikkerhed i catering-, engros og detailhandelsvirksomheder Tilbyder hygiejneinspektioner og kurser på dansk, tysk, polsk mv. En del af Bureau Veritas, som har 150 medarbejdere i Danmark og i 140 lande Se mere på Facts om Select Service Partner En af Danmarks førende foodservice-virksomhed, når det drejer sig om professionel bespisning og betjening af kunder, gæster og andre besøgende. Driver 30 restauranter, caféer, barer, fast food og kiosker i Københavns Lufthavn, på Københavns Hovedbanegård og på Strøget i København 800 medarbejdere Omsætning 06/07 DKK 495,7 mio. På globalt niveau driver SSP restauranter i 28 lande og beskæftiger mere end medarbejdere SSP er ejet af EQT SSP købte i december 2007 MONARCH A/S, som driver 15 restauranter langs danske motorveje og to i lufthavnene i Århus og Ålborg Se mere på Hos Select Service Partner går det stærkt. Virksomheden driver en række restauranter, caféer og kiosker i bl.a. Københavns Lufthavn og på Københavns Hovedbanegård, hvor gæsterne ofte skal nå et fly eller tog. Men hygiejnen og fødevaresikkerheden skal stadig være i top. Derfor gennemfører Bureau Veritas Food Inspektion et omfattende inspektions- og uddannelsesprogram i alle virksomhedens enheder.

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker!

Konkrete mål hver dag. På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler. Velkommen til tre nye lande Så skal der åbnes butikker! Nr. 44, årgang 12, marts 2013 Konkrete mål hver dag Tjekkiske Pavel: Customer promises hjælper os til at blive mere fokuserede På indkøb i Kina Besøg hos leverandører af havemøbler Velkommen til tre nye

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere