SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND

2 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR VENDE DIABETIKERE...6 ORTOSER OG PROTESER (BANDAGER OG SKINNER)...7 L NDEB LTE OG ST TTEKORSET...7 HALSKRAVE / NAKKEST TTE...9 ORTOSESYSTEMER...10 ARM-/BENPROTESER...12 ORTOP DISK FODT J...13 BROKBIND...15 BRYSTPROTESER...16 PARYKKER...17 PERSONLIG HYGIEJNE...18 URINAFLEDENDE OG URINOPSAMLENDE HJ LPEMIDLER...18 STOMI...19 BLEER OG BIND...21 KOMPRESSIONSSTR MPER M.V KOMPRESSIONSSTR MPER, -HANDSKER OG -VEST...22 BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD...24 URE...25 KOMMUNIKATION MV...26 TELEFON...26 H REAPPARATER...27 H RETEKNISKE HJ LPEMIDLER...28 SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK

3 Kvalitetsstandarder for personlige hj lpemidler efter Servicelovens 112 (Bind 2 i Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune 2009). Kvalitetsstandarderne p ldreomr det er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hj forvente fra ldreomr det. lp de kan For generelle forhold for kvalitetsstandarderne henvises til det indledende kapitel i bind 1. For nogle hj lpemidler er der krav om en begrundet ansłgning, for andre kr ves en n rmere vurdering og evt. en l gelig henvisning. For de fleste personlige hj lpemidler g lder, at borgeren modtager en bevilling og s selv henvender sig til en leverandłr. Det videre forlłb er op til et samarbejde mellem borger og leverandłr. Frit valg af leverandłr af hj lpemidler Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et personligt hj lpemiddel skal leveres af bestemte leverandłrer ved at indg leverandłraftale. For s rligt personlige hj lpemidler kan borgeren, hvis de ikke łnsker at benytte kommunens leverandłrer, selv v lge leverandłr af hj lpemidlet. De n rmere betingelser herfor fremg r af borgerens bevilling. Borgeren kan kun f refunderet udgifterne, hvis borgeren forud for indkłbet har f et bevilling p hj lpemidlet. 1. Hvis kommunen har indg et leverandłraftale, og borgeren łnsker at benytte en anden leverandłr, kan borgeren v lge selv at indkłbe hj lpemidlet og f udgifterne refunderet. Der kan hłjst refunderes op til den pris, som kommunen kunne opn ifłlge leverandłraftalen. Leverandłren afregner altid direkte med kommunen. Hvis borgeren skal betale en merpris, afregner borgeren selv merprisen med leverandłren. Det skal fremg tydeligt af leverandłrens faktura til kommunen, om borgerens egenbetaling er fratrukket. 3

4 2. Hvis kommunen ikke har indg et leverandłraftale, kan den visiterede borger frit v lge leverandłr, og stłtten ydes efter regning til det bevilgede hj lpemiddel 4

5 Diabetes - Insulinkr vende diabetikere Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Ydelsestype Diabetesmaterialer til insulinkr vende diabetikere eller kombinationsbehandling (tabletter samt insulin). Det omfatter: Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter Blodsukkerm leapparat Taleenhed til blodsukkerm leapparat for synshandicappede. Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkerm leapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges lłbende. Form l At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvem kan modtage Ikke-insulinkr vende diabetikere Tildelingskriterier Dokumentation fra l ge eller sygehus om behov Kvalitetsm l mht. leverandłr? for borgeren? At bruger kan kontrollere sin diabetes, s fłlgesygdomme og komplikationer kan undg s Nej - Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ved blodsukkerm leapparat d kkes 50 % af udgiften. vrige ydelser er gratis for brugeren 5

6 Diabetes - Ikke-insulinkr vende diabetikere Hvad er ydelsens Ydelsestype Form l Lov om Social Service 112 Teststrimler og lancetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere: 150 teststrimler rligt 150 lancetter rligt At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, s ledes at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvem kan modtage Ikke-insulinkr vende diabetikere Tildelingskriterier Bevilges p baggrund af dokumentation fra l ge eller sygehus om brugerens behov Kvalitetsm l At bruger kan kontrollere sin diabetes, s fłlgesygdomme og komplikationer kan undg s Afgr nsning Brugeren skal v re i tabletbehandling Det skal v re l geligt p kr vet, at brugeren m ler sit blodsukker mht. leverandłr? for modtageren? Nej - Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren 6

7 Ortoser og proteser (bandager og skinner) L ndeb lte og stłttekorset Hvad er ydelsens Hvad er form let med Lov om Social Service 112 Ortop disk hj lpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller stłttende funktion: L ndeb lte - dosib lte Ved fłrste bevilling gives 2 stk. b lter Stłttekorset Der bevilges fłrst 1 og efter 3 mdr. endnu 1 til skiftebrug Hj lpemidlerne fornyes ca. hver 18. m ned. Repareres efter behov At hj lpemidlet i v sentlig grad afhj lper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen samt mindsker brugernes gener af ryglidelsen. Hvem kan modtage Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra almindelig l ge, ortop dkirurg eller reumatolog. For bevilling skal brugeren have en af fłlgende diagnoser: Sv re slidgigtforandringer i rygsłjlen Degeneration af b ndskive i rygsłjlens l ndedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskłrhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. Afgr nsning Ikke til midlertidig korrektion mht. leverandłr? Hvad koster ydel- Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren 7

8 sen for modtageren? Ved valg af anden leverandłr kan der v re en egenbetaling Leverandłrens Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter opgaver eller f rdigfremstillede evt. med tilpasning S rlige forhold Ved kropsforandringer som fłlge af f.eks. udvikling af lidelsen eller v gt ndringer, m der ydes hj lp til et nyt korset 8

9 Halskrave / nakkestłtte Hvad er ydelsens Behov og form l Hvem kan modtage Lov om Social Service 112 Ortop disk hj lpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller stłttende funktion: Halskrave Nakkestłtte Der bevilges 2 stk. rligt. At kompensere brugeren for varigt nedsat - eventuelt oph vet - muskelstyrke i nakke/hals, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner. Brugere, der har behov for stłtte af nakke/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra l ge eller speciall ge Brugeren har varigt nedsat - eventuelt oph vet - muskelstyrke i nakke/hals Brugere, hvor der er konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i st ende eller siddende stilling. Afgr nsning Ikke til midlertidig korrektion mht. leverandłr? for modtageren? Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v egenbetaling re en 9

10 Ortosesystemer Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Ydelsestype Fodortoser Kn ortoser Andre ortoser Skinner Bandager Helbensskinne/ortose (kn, ankel og fodled) Kn skinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastl gges efter en individuel vurdering. Behov og form l At understłtte eksisterende funktion At kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og/eller ben At brugerens funktion forbedres, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvem kan modtage Brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udfłre funktioner i dagligdagen. Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra speciall ge, sygehus eller egen l ge Alle behandlingsmuligheder er udtłmte og udsigtslłse Brugeren skal have et varigt behov Kvalitetsm l mht. leveran- At forbedre brugerens mobilitet Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale 10

11 dłr? for modtageren? Leverandłrens opgaver Afledte forhold re egen- Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v betaling Der skal foretages korrekt m ltagning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtłj, m det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til form let 11

12 Arm-/benproteser Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Benproteser Armproteser Ydelsens omfang fastl gges efter en individuel vurdering, herunder vurderes brugerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. Hvilket behov d kker At kompensere for brugerens funktionsneds i forbindelse med amputationer ttelse Hvad er form let med Hvem kan modtage Tildelingskriterier At brugerens funktion forbedres, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Brugere, der har gennemg et en amputation og har behov for proteser for at kunne udfłre funktioner i dagligdagen Dokumentation fra behandlende sygehusafdeling. Afgr nsning Der skal foreligge en l gefaglig vurdering hvoraf det fremg r, at brugeren efterfłlgende kan indg i den nłdvendige protesetr ning mht. leverandłr? for modtageren? Leverandłrens Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v re en egenbetaling Der skal foretages korrekt m ltagning, udformning og afprłvning af protesen opgaver S rlige forhold Pynteproteser til arme og ben kan i s rlige tilf lde og ud fra et individuelt skłn tildeles for at kompensere for de kosmetiske fłlger af amputation 12

13 Ortop disk fodtłj Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 H ndsyet fodtłj Fabriksfremstillet fodtłj Kapselsko Bandagesko Forhłjelser over 2,0 cm G nges l Ortop diske fodindl g Tilretning af almindeligt fodtłj Behov, form l og m lgruppe Reparation bevilges samtidig med bevilling af sko. Efter fłrste bevilling kan der ydes skiftesko efter 3 m neder. Fornyelse med 18 m neders mellemrum og efter individuel vurdering. At kompensere brugeren for en sv r og varig foddeformitet og forbedre brugerens mobilitet At afhj lpe gener ved sv r og varig foddeformitet At hindre forv rring af foddeformitet og af brugerens mobilitet Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra speciall ge (ortop dkirurg og/eller reumatolog) eller sygehus Leddegigt med sv rt forfodsfald og t deformiteter (indl g evt. suppleret med g nges l) S rdannelser med risiko for s r i fods len med fłleforstyrrelser som fłlge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved sv r kompromittering af blodomlłbet Sv rt forfodsfald ved samtidigt d rligt blodomlłb, klostillede t er, hammert er, deforme ledhoveder p mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfłdte sammenvoksninger (coalitio), sv re fejlstillinger efter brud p fodrods- 13

14 knogler, kroniske ledbet ndelser eller leddegigt Erhvervet platfod som fłlge af degeneration Aflastning af smertende ar i fods len Andre foddeformiteter af tilsvarende sv rhedsgrad efter s rlig begrundelse, som sv rt fikseret platfod, sv r slaphed af ledb nd og ledkapsler ved medfłdt knogleskłrhed Sv rt fikserede hulfłdder. H lforhłjelser bevilges grundet fłlger efter frakturer og/eller kunstige led G nges ler bevilges ved sv r stivhed i fodleddet, eksempelvis som fłlge af operation Ortoser kan ogs tildeles ved andre invaliderende tilstande Afgr nsning Der ydes ikke hj lp til fabriksfremstillet konfektionsfodtłj Der ydes ikke hj lp til fodindl g ved almindelig platfod eller blłd platfod hos błrn Ved forhłjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling mht. leverandłr? Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale for modtageren? Der er egenbetaling p Ortop disk fodtłj til błrn og voksne med tilskud Der er egenbetaling p almindeligt fodtłj og tilskud ydes, s fremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel Ved forhłjelser under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Ved valg af anden leverandłr kan der v re en egenbetaling S rlige forhold Fabriksfremstillet fodtłj til błrn udleveres efter behov 14

15 Brokbind Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Hvilket behov d kker Hvad er form let med Der kan bevilges 2 stk. rligt. At afhj lpe gener ved brok At forbedre brugerens mobilitet og holde bughulen p plads, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner samt fłre en s normal tilv relse som muligt Brugere med varigt brok Hvem kan modtage Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra l ge mht. leverandłr? for modtageren? Leverandłrens opgaver Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v egenbetaling Der foretages korrekt m ltagning. re en 15

16 Brystproteser Hvad er ydelsens Hvilket behov d kker Hvad er form let med Lov om Social Service 112 Hel-protese Del-protese Brystvorter Strips til fastholdelse af protese Der kan bevilges 1 stk. pr r. At erstatte et helt eller delvist manglende bryst At brugeren i p kl dt tilstand fremtr der som tidligere Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra l ge Afgr nsning Sygehuset bevilger indopererede brystproteser Der ydes ikke hj lp til protesebrystholdere eller badedragter Ja mht. leveran- dłr? for modtageren? Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v betaling re egen- 16

17 Parykker Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer Der kan bevilges 1 stk. rligt. At kompensere for varigt h rtab Hvilket behov d kker Hvad er form let At give brugeren mere selvv rd med Hvem kan modtage Brugere med vansirende skaldethed - som ud- gangspunkt p baggrund af sygdom eller ulykke Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra l ge Der skal foreligge l gehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling Afgr nsning Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt h rtab hos m nd f.eks. famili r skaldethed Ydelsen omfatter ikke h r-extensions men udelukkende helparykker og toupøer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt h rtab som fłlge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusv senet Ja mht. leveran- dłr? Ydelsen er gratis for brugeren for modtage- ren? S rlige forhold S rlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Der er sj ldent behov for skifte til herretoupeer, da de kan vaskes og ibrugtages straks Ved overfłlsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld 17

18 Personlig hygiejne Urinafledende og urinopsamlende hj lpemidler Hvad er ydelsens ydelsen Lov om social service 112 Urinafledende hj Aftapningskatetre Urinkondomer Urinrender lpemidler: Urinopsamlende hj lpemidler Kateterposer Fastgłrelsesanordninger til kateterposer Ydelserne bevilges efter behov. Behov og form l At brugeren kan tłmme bl ren og opsamle urinen Hvem kan modtage Brugere, som er urininkontinente eller ikke er i stand til at tłmme bl ren Tildelingskriterier Brugeren har en l gelig dokumentation mht. leverandłr? Nej Randers Kommune har indg et leverandłraftale 18

19 Stomi Hvad er ydelsens Hvilket behov d kker Hvad er form let med Hvem kan modtage Lov om Social Service 112 Stomiposer Stomib lter Stomipasta Ydelsen bevilges lłbende. At brugerens affaldsstoffer opsamles At kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion Brugere, der har f et foretaget Øn af fłlgende operatoner: Colostomi Ileostomi Urostomi Tildelingskriterier Dokumentation fra l ge eller sygehus om behov Kvalitetsm l At brugeren kan udskille affaldsstoffer Afgr nsning Der ydes ikke hj lp til: Gaze Affaldsposer Vatpinde Handsker Hudservietter mht. leverandłr? for modtageren? Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren Ved valg af anden leverandłr kan der v egenbetaling re en 19

20 S rlige forhold Hudbeskyttende creme og ringe kan bevilges ved hudproblemer 20

21 Bleer og bind Hvad er ydelsens ydelsen Lov om Social Service 112 Urinabsorberende hj Bleer Blebukser lpemidler, kropsb rne: Fastgłrelsesmidler til bleer og bind: Nettrusser Stofunderbukser Ydelserne bevilges efter behov. Behov og form l At kompensere for et l geligt dokumenteret problem med inkontinens Hvem kan modtage Brugere, som har problemer med urin- og/eller affłringsinkontinens Kvalitetsm l Brugeren fłler sig tryg dag og nat ved at bev ge sig rundt og opretholde łnskede aktiviteter Afgr nsning Behovet vurderes af inkontinenssygeplejersken mht. leverandłr? for modtageren? Nej Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren 21

22 Kompressionsstrłmper m.v. Kompressionsstrłmper, -handsker og -vest Hvad er ydelsens Ydelsestype Lov om Social Service 112 Strłmper og sokker Kompressionsstrłmper til arme Kompressionshandsker til h nder Kompressionsstrłmper til ben Kompressionsveste Der bevilges som hovedregel 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug Behov og form l At afhj lpe sv r, varig kredslłbslidelse Tildelingskriterier Ved fłrste bevilling kr ves dokumentation fra l ge Ydelsen bevilges til brugere: Med sv re grader af reknuder, som ikke svinder efter fornłden behandling Med varige fłlger efter blodpropper i ben eller arme Med varige h velser p grund af fłlger efter str lebehandling Med kronisk łdem (v ske) pga. en varig, utilstr kkelig funktion af vener eller frafłrende lymfekar Hjerte-karsygdomme Kvalitetsm l Mindske brugerens gener ved kredslłbslidelsen Afgr nsning Der kan ikke ydes hj lp til stłttestrłmper og antiembolistrłmper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser mht. leverandłr? Hvad koster ydel- Ja Randers Kommune har indg et leverandłraftale Ydelsen er gratis for brugeren 22

23 sen for modtagerenbetaling Ved valg af andre leverandłrer kan der v re egen- Leverandłrens Der foretages korrekt m l af hj lpemidlet opgaver Tilbehłr Easy-slide kan bevilges i s rlige tilf lde, hvor bruger har svagelige h nder 23

24 Beskyttelsesbukser til bad Hvad er ydelsens Behov og form l Hvem kan modtage Kvalitetsm l mht. leverandłr? for modtageren? Lov om Social Service 112 Beskyttelsesbukser til bad Der bevilges 1 stk. rligt At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svłmmehal Sv rt inkontinente brugere, der har behov for tr ning i bassin Sv rt inkontinente błrn, der deltager i svłmmeundervisning Brugeren har ingen udslip i svłmmehal Ja Ydelsen bevilges som merudgift til s rlige bekl dningsgenstande Egenbetalingen fłlger de g ldende takster S rlige forhold Ved bevilling til unge under 18 r rettes henvendelse til Visitationsenheden. Ved brugere over 18 r rettes henvendelse til lokalcentret. 24

25 Ure Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Ydelsestype Lyd- og /eller vibratorur Punktur ydelsen Behov og form l Talende lomme- eller armb ndsur Talende lomme- eller armb ndsur m. v kkefunktion Vibratorur Punktur Der bevilges 1 ur At kompensere for syns- eller hłrehandicap. Hvad er form let med At brugeren kan orientere sig i tiden ved at se eller hłre, hvad klokken er. Tildelingskriterier Brugere, der ikke kan afl se tiden p et almindeligt ur Nej ydelsen leveres af Hj lpemiddelhuset Krondłr? mht. leveranjylland Ydelsen er gratis for brugeren for modtage- ren? Leverandłrens Hj lpemidlet skal v re rengjort opgaver S rlige forhold Udskiftning af batterier indg r ikke i ydelsen 25

26 Kommunikation mv. Telefon Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Forst rkertelefon Der bevilges 1 telefon. Behov og form l At kompensere for nedsat hłrelse Hvad er form let At brugeren kan anvende en telefon med Tildelingskriterier Der skal foreligge ansłgning fra Tale- og hłreinstituttet med dokumentation for, at forst rkertelefonen er afprłvet Afgr nsning Der bevilges ikke batterier Nej ydelsen leveres af Hj lpemiddelhuset Krondłr? mht. leveranjylland Ydelsen er gratis for brugeren for modtage- ren? Leverandłrens Hj lpemidlet skal v re rengjort opgaver S rlige forhold Der skal v re tilg ngeligt telefonstik 26

27 Hłreapparater Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Hłreapparater repropper Batterier Justering af hłreapparater Reparationer Hłreapparatet kan udskiftes hvert 4. r. Behov og form l At brugeren bevarer hłrelsen, s ledes at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hłreneds ttelse Tildelingskriterier Dokumentation fra łrel ge eller audiologisk afdeling om brugerens behov Ja mht. leveran- dłr? Ved valg af privat leverandłr ydes tilskud efter for modtage- g ldende takst. ren? Ved valg af offentlig leverandłr er ydelsen gratis. Leverandłrens opgaver Udfłre hłreprłve, tilpasning, service samt undervisning. S rlige forhold Ved markant hłreforv rring, ved tab af hłreapparat, tyveri, brand eller lign. kan der ydes erstatningsapparat. 27

28 Hłretekniske hj Hvad er ydelsens lpemidler Lov om Social Service 112 Teleslynge Forst rker telefon Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Ydelserne repareres og udskiftes efter behov. Behov og form l At kompensere for hłreneds ttelsen Hvad er form let med At brugeren bevarer hłrelsen, s ledes at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods hłreneds ttelse Tildelingskriterier Bevilges p baggrund af dokumentation fra łrel ge eller audiologisk afdeling om brugerens behov Kvalitetsm l At bruger i v sentlig grad kompenseres for sin hłreneds ttelse mht. leverandłr? for modtageren? Nej ydelsen leveres af Hj lpemiddelhuset Kronjylland Ydelsen er gratis for brugeren 28

29 Synshj lpemidler - Briller og kontaktlinser Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Briller Kontaktlinser Hvilket behov At kompensere for en medicinsk-optisk defineret varig d kker łjenlidelse. Hvad er form let med At brugeren bevarer synet, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsneds ttelsen. Tildelingskriterier Bevilling af synshj lpemidler afh nger af diagnose og synsstyrker. Din optiker kan fort lle dig, om du evt. ligger i m lgruppen. Ellers kan Visitationen give vejledning. Kvalitetsm l At brugeren i v sentlig grad kompenseres for sin synsneds ttelse mht. leverandłr? Ja. Randers Kommune har indg et en leverandłraftale for fłrtidspensionister og folkepensionister. Ydelsen er gratis for brugeren. for modtage- ren? Leverandłrens Specialoptisk fagkundskab ved udm ling og tilpasning. opgaver 29

30 Synshj lpemidler - Svagsynsoptik Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 Prim rt optik med forstłrrende virkning Lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller, etc. Hvilket behov At kompensere for et varigt synshandicap d kker Hvad er form let med At brugeren bevarer synet, s brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsneds ttelsen. Hvem kan modtage Brugere med synsrest p max. 30 % Tildelingskriterier Varigt synshandicap med restsyn p max. 30 % Kvalitetsm l At bruger i v sentlig grad kompenseres for sin synsneds ttelse Ved bevilling som personligt hj lpemiddel er der mht. leveran- frit valg af leverandłr. dłr? Ved bevilling som genbrugshj lpemiddel udleveres hj lpemidlet af Hj lpemiddelhuset Kronjyl- for modtageren? land. Prisaftaler er under udarbejdelse 30

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune Bind Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune Bind 2 2009 PERRON 4 Bolig og hjem for s rligt udsatte 2 Kvalitetsstandarder for personlige hj lpemidler efter Servicelovens 112. 3 1. Personlig medicinsk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens lovgrundlag? 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om tr ning i kommuner og regioner. Hvad er form let med At sikre en m lrettet,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2010 1

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2010 1 Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune Bind 1 2010 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 ldreomr dets v rdier og m ls tning... 3 Hvorn r kan borgeren f hj lp?... 4 Hvordan f r man hj

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Forslag til nye kvalitetsstandarder: Støtte til bil. Kontant tilskud efter Servicelovens 95 Ændringsforslag

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshj lpemidler 2010 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 K REPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKL DE... 7 2.3 STR MPEP TAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger Udbud af ortopædisk, indlæg og Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33419149.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 17-09-2012 13:55 Slutdato 25-09-2012

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Rehabilitering af hjertepatienter Evaluering af tilbud i 2009 1 Baggrund Mange af de personer, der lever med hjerte-/karsygdom, har alvorlige fysiske, psykiske og sociale fłlger af sygdommen. Risikoen

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Tilbud til borgere med kr ft Evaluering af rehabiliteringstilbud i 2009 1 Baggrund for Tilbud til borgere med kr ft Der kan v re store fysiske, fłlelsesm ssige og sociale belastninger forbundet med en

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Retningslinjer for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Revideret udgave - marts 2009 1 L sevejledning: Principper og retningslinjer for indkłb og udbud i Randers Kommune er beskrevet i flere niveauer:

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Sundheds- og ldreudvalget godkendte p sit młde den 22/4 2010 kommissoriet for arbejdsgruppen Etniske ldre. Arbejdsgruppen skulle

Læs mere

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden 1 2 Vision for psykiatriomr det Visionen beskriver, hvad vi str ber efter at v re kendt for i fremtiden.

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Kortl gning af og handleplan for borgerstyret personlig assistance p handicapomr det For ret 2010

Kortl gning af og handleplan for borgerstyret personlig assistance p handicapomr det For ret 2010 Kortl gning af og handleplan for borgerstyret personlig assistance p handicapomr det For ret 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgivning og m lgruppe for servicelovens 96 3 3. Randers Kommunes

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern

Læs mere

Service Level Agreement (SLA) Standardaftale

Service Level Agreement (SLA) Standardaftale Service Level Agreement (SLA) Standardaftale Vedrłrende drift og support af IT-services mellem Randers Kommunes forvaltninger og institutioner og Randers Kommunes IT-afdeling Randers Kommune, Laksetorvet,

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670 Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Thomas Stampe Advokat J.nr. 023310-0097 ham! Sendt pr. e-mail (assensassens.dk ) T - -45 7227 33 01 thst@bechbruun.com 12. januar 2011 Forslag til lokalplan

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune 2009

Kvalitetsstandarder ældreområdet Randers Kommune 2009 Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune 2009 PERRON 4 Bolig og hjem for s rligt udsatte 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Om kvalitetsstandarder. 3 ldreomr dets

Læs mere

Tandplejens Brugertilfredshedsundersłgelse 2010

Tandplejens Brugertilfredshedsundersłgelse 2010 Telefon: 8915 87 www.tandplejen.randers.dk 4. maj 1 Marianne Hasager Nielsen Vitus Jordan Tandplejens Brugertilfredshedsundersłgelse 1 Tema: For ldreoplevet fłrstekontakt, n r barnet er 8 m neder Form

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Randers Svłmmebad. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. 20. december, 2010

Randers Svłmmebad. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. 20. december, 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Bilag 3 - Betalingsmekanisme 20. december, 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Læs mere

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det For ret 2010 1 Kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det Indledning Handicapomr det har dels som konsekvens

Læs mere

Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Fil: vejledning om tilbageholdelse 8. jan 08 Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling VEJLEDNING nr. af Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere

Læs mere