03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS"

Transkript

1 selv ikke 03 NÜV. STÄTSADVOKATEN RIauvokatefl Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS Z N STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON FAX Høring over bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden S0IK har fra Erhvervsministeriet modtaget høring over bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden. Bekendtgørelsen fastlægger, at apoteker med fysisk udsalgssted samt tandlæger forpligtes til at modtage kontant betaling i hele åbningstiden, uanset der i hvidvask lovens 5 er et forbud mod at modtage kontanter på kr. eller derudover. Formålet med kontantforbuddet i hvidvaskiovens 5 er at vanskeliggøre hvidvask af penge, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse. I relation til bekendtgørelsens forslag om, at apoteker med fysisk udsalgssted i hele åbningstiden skal være forpligtede til at modtage kontanter finder S0IK, at der fore ligger sådanne særlige sundhedsfaglige hensyn, der taler for at modtage kontant be taling, at risikoen for hvidvask i relation til køb af vare på apoteker må antages at være begrænsede, og at det kr. eller mere for apotekervarer om det skulle være muligt at skulle betale er rimeligt at sætte apotekerpersonalet i den situation, at de skal overveje, om medicin må udleveres mod kontant betaling, om der er mistanke om hvidvask, og om der evt, måtte være tale om sammenhængende handler, således at de ikke må modtage kontant betaling. Høringen fra Erhvervsministeriet begmnder imidlertid ikke, hvorfor tandlæger skul le pålægges en pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden.

2 kan Tandlæger udfører ligesom inden for plastikkirurgien ydelser, der ikke er akutte og ikke er sundhedsfagligt nødvendige. Disse mere kosmetisk betingede ydelser er på samme måde som f.eks. brystforstørrende operationer i høj kurs blandt de, der har behov for hvidvaskning af penge. Kontantforbuddet i hvidvasklovens 5 yder derfor inden for tandlægebranchen en reel beskyttelse i forhold til hvidvask. Samti dig er det S0IK s vurdering, at betalingen for tandlægeydelser i lige så høj grad såfremt udgifterne overstiger kr. ske ved betaling med betalingskort, pengeoverførsler mellem banker og lignende, og at de sundhedsfaglige hensyn, der kunne trække i den modsatte retning, meget ofte ikke vil være hverken akutte eller vedrøre tandlægeydelser, hvor betalingen overstiger kr. Der har i 501K været eksempler på sager, hvor tandlæger har modtaget meget store STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET kontante pengebeløb for kosmetiske tandlægeydelser. Den forpligtelse, som hvid- SIDE 2 vaskiovens 5 pålægger tandlægerne, er efter S0IK s vurdering meget beskeden i forhold til det værn, som bestemmelsen opstiller mod hvidvask. Med det forbehold, at bestemmelsen kan være begrundet i andre hensyn, som Er hvervsministeriet imidlertid ikke har fremhævet i høringen, finder S0IK, at det over for Erhvervsministeriet bør fremhæves, at en sådan undtagelse efter hvidvasklovens 5 i forhold til tandlæger bør overvejes nøje og evt, yderligere begrundes. Høringsfristen er 21. november Med venlig hils Stn Jacobsen Chefän ager v

3 Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K Att.: Jonas Aaen Sendt pr. mail til 20. november 2017 Høring over bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden Dansk Erhverv har modtaget høring over bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden og har følgende bemærkninger. Bekendtgørelsen udmønter 81, stk. 5 i lov om betalinger og pålægger en række virksomheder, herunder apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg samt håndkøbsudsalg, medicinudleveringssteder og tandlæger, at modtage kontanter i hele åbningstiden. Dansk Erhverv mener, at det skal være op til erhvervsdrivende selv at vælge, om butikken vil tage imod kontanter, da håndtering af kontanter er omkostningstungt for virksomheder og for samfundet generelt. Derudover øger kontanter i butikker sandsynligheden for røverier, hvorfor Dansk Erhverv er positiv over for de lempelser af kontantpligten, der gennemføres med lov om betalinger i tidsrummet kl kl samt i tidsrummet kl kl i særligt røveriudsatte områder. Da mere end halvdelen af alle røverier rettet mod detailhandlen sker i tidsrummet kl til kl , anbefaler Dansk Erhverv dog, at fritagelsen for kontantpligten udvides til tidsrummet kl kl Derved har butikkerne mulighed for at reducere risikoen for røveri, øge sikkerheden for personalet, mindske omkostningerne ved at håndtere kontanter samt omkostningerne til sikkerhedsforanstaltninger. I lyset af den hastige teknologiske udvikling på betalingsområdet og danskernes stigende brug af elektroniske betalingsmidler anbefaler Dansk Erhverv, at kontantpligten evalueres senest to år efter ikrafttræden. Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående bemærkninger. Lisa Gundsø Politisk konsulent Side 1/1

4 20. november 2017 Høring over bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage kontanter i hele åbningstiden Rådet takker for høringen af ovenstående bekendtgørelse, som udmønter regelændringen, som betyder, at butikker mv. alene er forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl til kl (visse steder fra kl til kl ). Som det fremgik af Rådets tidligere høringssvar af 6. februar 2017, var Rådet generelt kritisk overfor regelændringen som altså nu er vedtaget idet der er socialt udsatte grupper, som ikke har eller ikke kan anvende et elektronisk betalingsinstrument. Rådet støtter, at der trods alt, jf. forslaget til bekendtgørelsen, forsat er visse typer af betalingsmodtagere, som ikke er omfattet af den nye regel og altså fortsat skal modtage kontanter i hele deres åbningstid. Af forslaget til den nye bekendtgørelse fremgår, at dette gælder: Apoteker, apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg, medicin-udleveringssteder samt tandlæger. Rådet vil dog kraftigt opfordre til, at undtagelsen også kommer til at gælde offentlig transport, taxabranchen og restaurationsbranchen. Det vurderes at være afgørende for udsatte grupper, som ikke har eller ikke kan anvende et elektronisk betalingsinstrument, at de fortsat kan transportere sig fra sted til sted (måske som følge af akutte behov, såsom fx at komme på skadestuen), samt at de fortsat kan købe et måltid mad på alle tider af døgnet. Jann Sjursen

5 Til Erhvervsministeriet Jonas Aaen, Blekinge Boulevard Taastrup, Danmark Tlf.: Fax: Taastrup, den 21. november 2017 Sag Dok /mol_dh Høringssvar: Bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden Danske Handicaporganisationer (DH) har følgende bemærkninger: DH ser det som positivt, at apoteker, apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg, medicinudleveringssteder samt tandlæger bliver forpligtet til at modtage kontantbetaling i hele åbningstiden. Vi mener dog, at denne forpligtelse også skal gælde for offentlige transportmidler og taxaer. Der findes grupper af personer med handicap, der på nuværende tidspunkt er afhængige af at betale med kontanter, fordi de ikke kan bruge de alternative løsninger som f.eks. digital betaling og betaling med kort. DH er generelt imod lempelsen af kontantreglen, da dette vil afskære nogle grupper af personer med handicap fra at kunne betale i aften- og nattetimerne. Vi mener derfor, at man i bekendtgørelsen skal lade offentlige transportmidler og taxaer være omfattet af forpligtelsen til at modtager kontantbetaling i hele åbningstiden. Vi henviser desuden til DH s høringssvar vedr. lov om betalinger, som er vedhæftet. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Monica Løland på tlf.: eller Thorkild Olesen Formand DH s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen Astma-Allergi Danmark Danmarks Bløderforening Lungeforeningen Psoriasisforeningen Dansk Blindesamfund Foreningen Danske DøvBlinde Epilepsiforeningen Dansk Fibromyalgi-Forening Dansk Handicap Forbund Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede Danske Døves Landsforbund Diabetesforeningen Stammeforeningen i Danmark Gigtforeningen Hjernesagen Hjerneskadeforeningen Høreforeningen Landsforeningen Autisme Landsforeningen LEV SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed Cystisk Fibrose Foreningen Muskelsvindfonden Nyreforeningen Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Osteoporoseforeningen Parkinsonforeningen UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen Sammenslutningen af Unge Med Handicap Scleroseforeningen Spastikerforeningen Stomiforeningen COPA Stofskifteforeningen Dansk Cøliaki Forening

6 Svar på høring om bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden SikkerhedsBranchen værdsætter at der er betalingsmodtagere, der fortsat skal modtage kontanter i hele deres åbningstid. Vi ser tiltaget som en anerkendelse af at der fortsat er store grupper i det danske samfund, der har behov for at kunne betale med kontanter. Set i det lys er det dog svært at forstå hvorfor disse personer ikke skal have adgang til at købe alt muligt andet i nattetimerne og hvorfor alle danskere skal fratages retten til selv at vælge kontanterne til. Kontanter er det sikreste betalingsmiddel på markedet på trods af en udbredt opfattelse af det modsatte. Kontanter er både driftssikre og en garanti mod digital overvågning, misbrug af betalingsdata mv. Gennem en målrettet sikringsindsats og Nationalbankens tiltag med DS 3999-certificering af værdihåndteringsmarkedet er detailhandel desuden nået til et punkt hvor røverier og tyverier af kontanter er et forsvindende lille problem, der bliver stadig mindre år for år. På baggrund af ovenstående er det SikkerhedsBranchens vurdering at lempelsen af kontantreglen ikke vil gøre en forskel for antallet af røverier og røveriforsøg i detailhandlen. Samtidig stiger mængden af misbrugssager med danskernes betalingskort og itkriminaliteten generelt. Det må her bemærkes, at opklaringen af røverisager er høj, mens Politiet har meget svært ved at stille noget op i sager med tyveri af digitale penge. Der blev i 2016 misbrugt Dankort og Visa/Dankort i Danmark for over 104 millioner kroner. Samme år udbetalte forsikringsselskaberne 2,4 millioner kroner i erstatning efter røverier. SikkerhedsBranchen stiller sig altså i denne sag på borgernes side. Vi mener at alle skal have lov at vælge deres betalingsmiddel, uanset klokkeslættet. Derfor mener vi at 1 skal udvides til også som minimum at gælde virksomheder, der sælger dagligvarer, færdiglavet mad, transportydelser, brændstof og andre almindelige fornødenheder. Elisabeth Kierkegaard Informationschef for SikkerhedsBranchen

7 Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: , F: , taenk.dk Erhvervs- og Vækstministeriet Dok /thh Bekendtgørelsesudkast om pligt til at modtage kontant betaling Forbrugerrådet Tænk har modtaget udkast til bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden i høring. Bekendtgørelsesudkastet giver anledning til følgende bemærkninger: Forbrugerrådet Tænk er enig i, at ældre, handicappede og socialt udsatte, der ikke har mulighed for at betale med betalingskort, også fremadrettet bør sikres adgang til sundhedsydelser i aften- og nattetimerne. I bekendtgørelsesudkastet foreslås det, at det fortsat skal være muligt at betale kontant i aptoker, apoteksfilaler, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg, medicinudleveringssteder samt tandlæger i hele åbningstiden. Bekendtgørelsesudkastet har hjemmel i 81, stk. 5, i lov om betalinger. Af bemærkningerne til lov betalinger fremgår om denne bestemmelse: Bestemmelsen har til formål at sikre ministeren hjemmel til at fastsætte, at visse typer af betalingsmodtagere skal modtage kontanter uanset tidspunktet på dagen. Med den foreslåede bestemmelse er der hensigten, at kun en snæver række af betalingsmodtagere, som er tillagt en særlig samfundsmæssig rolle, eksempelvis i forhold til at sikre borgere adgang til sundhedsydelser på alle tider af døgnet, forpligtes til at modtage kontanter hele døgnet. Det vil bl.a. omfatte døgnapoteker, lægevagten, tandlægevagten og andre typer af betalingsmodtagere, hvor købet ikke kan udskydes til senere, eksempelvis som følge af helbredsmæssige årsager. Forbrugerrådet Tænk finder, at det er et problem, hvis eksempelvis taxaer begynder at afvise kontant betaling om natten. For mange vil en taxa være eneste mulighed for at komme på skadestuen, hvis man eksempelvis brækker et ben om natten. En taxa kan også være eneste mulighed for at komme til lægevagten eller på døgnapoteket. Taxaer må siges at udfylde en særlig samfundsmæssig funktion i forhold til at sikre alle borgere adgang til sundhedsydelser på alle tider af døgnet. I forlængelse heraf er det også et problem for mange, at det bliver stadigt sværere at købe billetter til offentlig transport med kontanter. Forbrugerrådet Tænk opfordrer derfor til, at taxaer fortsat forpligtes til at modtage kontanter hele døgnet, og at der tages skridt til at sikre bedre mulighed for at købe billet til offentlig transport med kontanter. Vagn Jelsøe Vicedirektør Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom

8

9

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0615 Bilag 3 Offentligt Til medlemmerne af Europaudvalget Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden NOTAT 28. november 2017 17/09414-1 joa-dep Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden 1. Indledning Bekendtgørelsen

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER en er a Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 9 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER LOV OM BETALINGER: HVAD ER DET NYE? 1. Kontantreglen 2. Behandling af betalingsdata

Læs mere

Styrkelse af virksomheds- samarbejdet OM AT FÅ LEDIGE MED HANDICAP I JOB

Styrkelse af virksomheds- samarbejdet OM AT FÅ LEDIGE MED HANDICAP I JOB Styrkelse af virksomheds- samarbejdet OM AT FÅ LEDIGE MED HANDICAP I JOB Der er for mange mennesker med handicap uden job Der er stadig mange mennesker med et handicap, som står uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP

Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP Sæt dagsordenen FLERE JOB TIL MENNESKER MED HANDICAP Kolofon Produceret af Danske Handicaporganisationer Produktionsår 2015 Illustrationer: Tove Krebs Lange, www.tovekrebslange.dk Tekst: New Stories, www.newstories.dk

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457 Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høringsvar i j.nr. 16/01457 Vi har i Ankestyrelsen kun haft få sager om forsøgsordningen, og vi har ingen bemærkninger til, at ordningen forlænges. At det

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet masz@sim.dk cc: jurint@sim.dk Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 8.

DANMARKS NATIONALBANK 8. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 7 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 Bilag 7 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 7 Offentligt Tilladte tjenester Lovforslagets 124 ophæver forbuddet mod at behandle betalingsoplysninger til andre formål end drift af betalingssystemer.

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Høringssvar til handicappolitik. Velfærd 18. januar Der er indkommet høringssvar fra:

ASSENS KOMMUNE. Høringssvar til handicappolitik. Velfærd 18. januar Der er indkommet høringssvar fra: ASSENS Høringssvar til handicappolitik Velfærd 18. januar 2017 Der er indkommet høringssvar fra: ø Handicaprådet Danske Handicaporganisationer Anders Bech Fælles MED Social og Sundhed ø Fælles MED Børn

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 159 Bilag 7 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 159 Bilag 7 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 159 Bilag 7 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby mly@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.:

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Alle skal løfte deres del af ansvaret og åbne dørene til arbejdspladserne for personer med handicap.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Alle skal løfte deres del af ansvaret og åbne dørene til arbejdspladserne for personer med handicap. 1. ÅRGANG NR 1 NOVEMBER 2005 I dette nummer Leder: Fleksjob er en succes >> Nedsat funktionsevne er ikke det samme som nedsat arbejdsevne >> 2 3 Interview med Leif Beck Fallesen >> Status: Arbejdsløsheden

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Retningslinjer for uddeling af midler fra Ildsjælepuljen Indledning Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige og diverse politikker

Læs mere

Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension

Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar bekendtgørelse om seniorførtidspension Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det foreslås, at social- og integrationsministeren

Læs mere

til demente, restaurant, cafe og haveservice for byens borgere) til gavn for de borgere, der bor der, samt byens borgere.

til demente, restaurant, cafe og haveservice for byens borgere) til gavn for de borgere, der bor der, samt byens borgere. Nr. 1 Danske Handicaporganisationer Aalborg v/ formand Ulla Ringgren Nielsen e-mail: ullaringgrennielsen@yahoo.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/aalborg Facebook: DH Aalborg 27. maj 2014 Høringssvar

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Sendt pr. e-mail til dra@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Ministeriet

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 130 Bilag 1 Offentligt Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den 20. januar

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 9 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 9 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 9 Bilag 1 Offentligt Til: Christine Boeskov (cjb@sim.dk) Fra: Lovekspeditionen (publikationer@sim.dk) Titel: VS: Høring over udkast til forslag til lov om ændring

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte høringsliste Dato: 5. december 2014 Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1403230 Dok. nr.:

Læs mere

Høringssvar om ændring af apoteksloven

Høringssvar om ændring af apoteksloven Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Taastrup, den 22. august 2014 Sag 17-2014-00458 Dok. 168730/tk_dh Høringssvar om ændring af apoteksloven DH takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen. Sendt pr. til: Med venlig hilsen Dansk Energi

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen. Sendt pr.  til: Med venlig hilsen Dansk Energi Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen Sendt pr. e-mail til: sum@ftnet.dk Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr: 2005-400 Doknr: d2017-6215-1.0 21. april 2017 Høring

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Brevdato 18-03-2015 loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk

Brevdato 18-03-2015 loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk Brevdato 18-03-2015 Afsender loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk Modtagere Akttitel Identifikationsnummer 685827 Versionsnummer 1 Helle Hammond Jensen (Sagsbehandler, Ældre); Ministeriet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.)

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.) Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Høringssvar: Revideret bekendtgørelse & vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høringssvar: Revideret bekendtgørelse & vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Til Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 21-11-2013 Høringssvar: Revideret bekendtgørelse & vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler BEDRE PSYKIATRI takker for muligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har på den baggrund følgende bemærkninger.

og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har på den baggrund følgende bemærkninger. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 12. december 2016 16/08456-4 sos-dep Høring vedr. diverse bekendtgørelser på socialområdet ERHVERVSMINISTERIET Erhvervsministeriet har

Læs mere

NY BETALINGSLOV. Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat.

NY BETALINGSLOV. Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat. NY BETALINGSLOV Af Rasmus Mandøe Jensen, advokat, partner og Rasmus Larsen, advokat www.plesner.com Ny betalingslov Finanstilsynet har netop gennemført høring over udkast til ny betalingslov, der fra 2018

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring. Til dig, der fjerner tatoveringer, samt til organisationer og brancheforeninger anført på vedlagt høringsliste Høring over nye regler om fjernelse af tatovering Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Danske Regioner har modtaget udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse

Danske Regioner har modtaget udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse Høringssvar om udkast til revideret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Danske Regioner har modtaget udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3435 - økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra

Læs mere

Rækkefølge for høringssvar j. nr. 2014-11417

Rækkefølge for høringssvar j. nr. 2014-11417 Rækkefølge for høringssvar j. nr. 2014-11417 Advokatrådet BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Børn og Familier Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Danske Advokater Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Svendborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Svendborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Svendborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-04-2016 Gyldig til 15-06-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Elisabeth Pilegaard epi@star.dk og Torben Hede tsh@star.dk Høring over udkast til lovforslag

Læs mere

RED BARNETS HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM VOKSENANSVAR FOR ANBRAGTE BØRN ELLER UNGE

RED BARNETS HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM VOKSENANSVAR FOR ANBRAGTE BØRN ELLER UNGE Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K caw@sim.dk riwa@sim.dk cc: p-boern@sim.dk København, den 11. oktober 2016 RED BARNETS HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM VOKSENANSVAR

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt Ad v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Handi Forsikringsservice

Handi Forsikringsservice Handi Forsikringsservice Vi indgået et forsikringssamarbejde med andre handicaporganisationer. Gennem Landsforeningen LEV er der lavet et forsikringssamarbejde med Codan Forsikring siden 1996, og med meget

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Løve Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-08-2016 Svendborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-04-2016 Gyldig til: 15-06-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere