Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende opgaver Omsorgs- og vedligeholdelsesopgaver Etablering af et netværk omkring de mest udsatte borgere Behov hos borgeren: Formålet med opsøgende Borgere med sindslidelse, et stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har en egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Formålene med opsøgende socialt arbejde er at medvirke til: At styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, og dermed gøre vedkommende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede eksisterende tilbud. At øge borgerens sociale og personlige mestring. At give redskaber til borger til selv at tage ansvar for eget liv. At give borgeren en tro på positiv forandring. Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): Der er tale om en uvisiteret ydelse, som sker på opsøgende basis. Støtte-kontaktperson tilknyttes kun borgere indenfor målgruppen. Målgruppen kan mødes på gaden, byens bænke, parker, den lokale varmestue og afsidesliggende områder. Andre opholder sig isoleret i egen bolig. Der skal være tale om borgere, der ikke kan benytte andre tilbud og rækken af kriterier for denne gruppe kan være borgere der: falder uden for den definerede målgruppe i de forskellige tilbud falder udenfor, fordi de har en uhensigtsmæssig adfærd 1

2 isolerer sig på en sådan måde, at myndigheder mm., ikke umiddelbart for øje på disse personer er svære at fastholde i aftaler har et misbrug, de ikke umiddelbart ønsker behandlet Opsøgende medarbejder vurderer borgerens funktionsevne på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, vicevært mv. Princippet for tildeling af støtte er, at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Ved pædagogisk sigte forstås hjælp til selvhjælp med henblik på, at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Borgerens funktionsevne vurderes ud fra følgende 5 funktionsniveauer sammenholdt med de enkelte ydelser. De 5 funktionsniveauer er: Ingen be- Lettere be- Moderate Svære be- Totale be- grænsning grænsning begræns- grænsnin- grænsnin- ninger ger ger Klarer sig Kan med let Kan med Kan med Kan ikke uden nogen indsats som moderat støt- omfattende klare opga- indsats vejledning te selv klare støtte selv ven og er eller motiva- opgaven klare opga- afhængig af, tion selv kla- ven at andre kla- re opgaven rer opgaven for sig Borgere indenfor målgruppen med funktionsniveau 3 og 4 er som udgangspunkt berettigede til et tilbud om opsøgende socialt arbejde. 2

3 Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): Ydelsen leveres til de mest socialt udsatte og isolerede borgere. Varighed af ydelsen og dermed kontakten til borgeren vurderes løbende op imod formålet og målet med indsatsen. Ydelsen leveres dog kun indtil der evt. kan sættes andre foranstaltninger i stedet. Ydelsen kan leveres med respekt for borgerens ønske om at være anonym. Det betyder, at der i nogle tilfælde ikke kan foretages dokumentation og/eller udveksling af oplysninger. Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører: Krav til borgeren: Betaling for opsøgende Kommunens kvalitetsmål for opsøgende Ydelsen leveres af personale ansat i Ringsted Kommune, primært fra opsøgende medarbejdere i Socialpsykiatrien. Borgeren kan være anonym. Såfremt borgeren ønsker at have tilknyttet en støtte-kontaktperson i en periode, kræver det en vilje hos borgeren til samarbejde. Der er ingen egenbetaling for borgeren. Det opsøgende sociale arbejde sker med indføling og respekt for borgeren og dennes særlige behov og særkende. Arbejdet medvirker til at bedre borgerens livskvalitet, herunder være med til at bedre borgerens boligsituation og hele helbredsmæssige og sociale situation. Indsatsen er helhedsorienteret om borgeren og sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Kommunens opfølgning på kvaliteten: Det opsøgende sociale arbejde vurderes løbende i henhold til formål og mål for indsatsen. 3

4 Ydelsesbeskrivelse for opsøgende socialt arbejde. Ydelser inden for opsøgende Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende opgaver Omsorgs- og vedligeholdelsesopgaver Etablering af et netværk omkring de mest udsatte borgere Brobygning til det offentlige Ydelser i forhold til opsøgende og afklarende opgaver: Opsøgende funktion kan omfatte: Opsøge på gaden eller andre offentlige steder, f.eks. varmestuer, på bænke / i parker og afsidesliggende områder. Skabe netværk i miljøet blandt målgruppen Være synlig på gaden og i miljøet. Skabe netværk blandt samarbejdspartnere f.eks. viceværter, politi, sygehuse, behandlingssteder, læger, forvaltning, hjælpeorganisationer, private borgere med henblik på at blive opmærksomme på udsatte borgere. Opsøge på adressen. Når kontakt er skabt: Skabe tillid. Vurdering og prioritering af indsatsen. Medvirke til at borgerens situation ikke forværres. Ydelser i forhold til omsorgs- og vedligeholdelsesopgaver Omsorgs- og vedligeholdelsesopgaver kan omfatte: Etablering af hjem. Planlægning og / eller hjælp til rengøring. Planlægning og / eller hjælp til oprydning. Hjælp til flytning som f.eks. planlægning af flytning, bestille 4

5 flyttebil, hjælpe med at pakke med mere. Indkøb af dagligvarer, mad, tøj og lignende. Anspore til at spise mad og evt. kostvejledning. Generhvervelse og vedligeholdelse af kompetencer i forhold til hjemmet. Tilskynder til personlig hygiejne. Tøjvask. Praktisk og pædagogisk støtte til at få vasket tøj. Støtte til at passe medicinsk behandling. Åbne, læse og fortolke post. Styre økonomien, f.eks. hjælp til at få administreret økonomien, lave afdragsordninger og aftaler og lignende. Strukturere kaotiske tanker. Omgang med andre adfærd og normer. Selvmordsforebyggelse. Samtaler om misbrug. Hjælp til at bibeholde bolig eller anskaffe bolig. Ydelser i forhold til etablering af et netværk omkring de mest udsatte borgere Ydelserne her kan omfatte: Hjælp til at fastholde kontakt til familie. Skabe kontakt til væresteder. Skabe kontakt og forståelse mellem borger og det offentlige system. Ledsagelse til behandling og samtaler. Hjælp til at søge offentlige ydelser. Bibeholdes af støtte-kontaktpersons-opgave, hvis borger ikke kan visiteres til anden hjælp Afdækning af muligheder for at få hjælp fra andre instanser, 5

6 f.eks. om pædagogisk støtte efter 85 skal etableres. 6

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere