Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006"

Transkript

1 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus. Undersøgelserne er gennemført med cirka to års mellemrum i 2000, 2002, 2004 og I 2006 har 21 afdelinger deltaget i undersøgelsen, og der er udarbejdet i alt 57 forskellige rapporter til de medvirkende afdelingers forskellige patientgrupper. Rapporterne rummer afdelingernes detaljerede resultater, herunder mange kommentarer fra ne til de enkelte delambulatorier og sengeafsnit. Disse rapporter danner grundlag for afdelingernes løbende kvalitetsarbejde. I alt er der i 2006 udsendt spørgeskemaer til ne på Århus Sygehus. Og der er kommet skemaer retur. Det giver en samlet svarprocent på 54,7 %. For de indlagte var procenten 51,2 %, for de ambulante var den 57,5 % og for de kirurgiske og medicinske dag var den henholdsvis 62,2 % og 51,4 %. I forhold til tidligere undersøgelsesrunder har svarprocenten denne gang været let vigende. I undersøgelsen er det stort set de samme spørgsmål som er stillet til ne som i de tidligere undersøgelsesrunder. Som noget nyt er ne dog denne gang blevet spurgt om de i deres kontakt med afdelingen fik udleveret et kort med navn på en person de kunne kontakte. Og der er stillet et spørgsmål om de pårørendes kontakt til afdelingen. Udover dette notat og de 57 afdelingsrapporter er der udarbejdet 4 tværgående rapporter for henholdsvis indlagte, ambulante, dagkirurgiske og dagmedicinske for hele Århus Sygehus. Her kan man se alle afdelingernes resultater for 2006 på alle spørgsmål specificeret på de mindste organisatoriske enheder, sengeafsnittene og delambulatorierne. Endelig kan resultaterne fra alle 4 undersøgelsesrunder 2000, 2002, 2004 og 2006 ses på sundhed.dk på det detaljeringsniveau man ønsker. Her kan man også se nes mange kommentarer til de enkelte afdelinger. I dette notat skal der gives et overblik over hovedtendenser i det meget omfattende materiale. Patienterne er i 2006 i lighed med de tidligere undersøgelser bedt om at foretage en samlet vurdering af deres kontakt til den enkelte sygehusafdeling. 5 betyder enestående, 4 betyder godt, 3 betyder godt og dårligt, 2 betyder dårligt og 1 stjerne betyder uacceptabelt. En oversigt over helhedsspørgsmålets variation mellem afdelinger og undersøgelsesrunder kan ses i Bilag 1. Her ser man både på de indlagte, de ambulante og dags helhedsvurderinger. Tallene angiver den andel af ne, der har krydset Enestående eller Godt. I kolonnen Eventuel er angivet resultaterne for henholdsvis det bedste og det dårligste underafsnit under den pågældende afdeling. En tabel som rummer megen information fra

2 Helt overordnet for det samlede Århus Sygehus er målingen for 2006 udtryk for en fastholdelse af det niveau, der blev opnået i Ser man resultatet over hele perioden fra 2000 til 2006 er der tale om en klar fremgang for både indlagte, ambulante og dag. Da Århus Sygehus ikke eksisterede i 2000 og 2002 er sammenligningen for disse år sket med udgangspunkt i de nuværende afdelingers resultater som de så ud da de lå på de daværende sygehuse Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus, Odder Centralsygehus og Samsø Sygehus. Helhedsvurdering for hele Århus Sygehus indlagte For de indlagte i 2006 på hele Århus Sygehus var der 82,1 % af ne, der mente, at deres oplevelse kunne karakteriseres som enestående eller god. Det er det hidtil bedste resultat for hele Århus Sygehus. Et resultat der dog svarer meget til det seneste resultat fra 2004, hvor 81,9 % gav denne karakter. Det er dog værd at bemærke, at de indlagte ved hver måling har givet udtryk for lidt højere tilfredshed end ved sidste måling. Således var procenterne i 2000 og 2002 henholdsvis 79,7 % og 81,0 %. Helhedsvurdering for hele Århus Sygehus ambulante De ambulante er også bedt om at foretage en samlet vurdering af deres kontakt til ambulatoriet. For de ambulante på hele Århus Sygehus var der 85,5 %, der mente, at deres oplevelse kunne karakteriseres som enestående eller god. Ved sidste måling i 2004 var tallet 85,8 %. Mellem de to sidste målinger er der således tale om en marginal tilbagegang. Ser man på det lange sigt, kan man sige, at man har fastholdt en fremgang. Således var procenterne i 2000 og 2002 henholdsvis 82,5 % og 84,9 %. Helhedsvurdering Dag Patienterne er også her bedt om at foretage en samlet vurdering af deres kontakt til dagklinikken. For dag på hele Århus Sygehus, altså både kirurgiske og de medicinske, var der 89,5 %, der mente, at deres oplevelse kunne karakteriseres som enestående eller god. Tallet var 90,4 % for de dagkirurgiske og 88,0 % for de dagmedicinske. Det er lidt mindre end det hidtil bedste resultat for hele Århus Sygehus ved sidste måling i 2004, hvor tallet var 90,3 % for alle dag. Afdelingsbevægelser Det er selvfølgelig positivt, at der for det samlede store sygehus over tid ses positive udviklinger. Men det interessante i et kvalitetsperspektiv er, hvad der er sket på de forskellige afdelinger. Ses der på udviklingen i helhedsvurderingen for sygehusets afdelinger er der flere afdelinger, der er gået frem end tilbage. Det gælder både for sengeafdelingerne og ambulatorierne. Her ses på ti markante udviklingstræk, der sætter de forskellige afdelinger i fokus. Det talmæssige grundlag for konklusionerne fremgår af notatets Bilag 1: - Først og fremmest må man glæde sig over, at der er afdelinger, som har ligget på et højt niveau igennem hele måleperioden fra 2000 til Det gælder de indlagte på Tand- Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O (92,2 % i 2006, hvor den var 92,0 i 2000). Det gælder de indlagte på Plastikkirurgisk Afdeling Z (90,9 % i

3 2006, hvor den var 96,3 i 2000). Det gælder Kirurgisk Dagklinik i Odder (92,6 % i 2006, hvor den var 88,6 i 2004, hvor klinikken blev målt første gang). Og det gælder Dagkirurgisk Center, der hører under Anæstesiologisk Afdeling (91,7 i 2006, hvor den var 95,0 % i 2000) - Så er der nogle afdelinger, der er gået markant frem. Det er først Onkologisk Afdeling D, hvor de indlagte er gået fra 75,1 % enestående/godt i 2000 til hele 91,5 % i For hver gang, der er målt, er der sket en lille forbedring. En konstatering, der er god i netop disse dage, hvor der rejses kritik fra cancer-ne i en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. - Tilfredsheden hos de indlagte på Neurologisk Afdeling F er gået frem. Fra 78,3 % enestående/godt i 2000 til 85,9 % i For hver gang der er målt, er der sket en lille forbedring. Og her kan det flotte resultat suppleres med, at der er sket det samme blandt afdelingens ambulatorie fra 83,9 % til 92,9 %. Også her er der sket små forbedringer ved hver måling - Tilfredsheden hos de indlagte på Medicinsk Afdeling M er gået fra 69,5 % enestående/godt i 2000 til 81,6 % i Hver gang der er målt er der sket en lille forbedring. Også her kan resultatet suppleres med, at der i samme periode er sket det samme blandt afdelingens ambulatorie fra 78,8 % til 86,6 %. - På Reumatologisk Afdeling U havde man indtil 2004 kun oplevet fremgang i de indlagte s oplevelser hver gang der blev målt. Med en start i 2000 på 74,3 % nåede man i 2004 op på 86,9 %. En udvikling som denne gang har fået et mindre tilbageslag med en måling på 81,6 %. Til gengæld kan afdelingens glæde sig over, at fremgangen er fortsat på afdelingens ambulatorium, fra 77,7 % i 2000 til 86,1 i På Audiologisk Afdeling har man fra afdelingens første måling i 2002 kun oplevet fremgang blandt afdelingens. I 2002 var procenten 73,0 % og i 2006 er den hele 88,0 %. - I den mere problematiske ende finder man Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L. De indlagte er i deres vurdering her gået fra et niveau på 79,7 % enestående/godt i 2000 til 68,5 % i Også her er der sket en lille ændring hver gang der er målt, blot hver gang til det værre. Her ligger afdelingens ambulatorium i 2006 på et niveau på 75,3 %. Lidt dårligere end i Lidt på samme måde kan udviklingen ses på Lungemedicinsk Afdeling B, der blandt de indlagte er gået fra et niveau på 86,4 % enestående/godt i 2000 til 79,6 % i Også her er der hver gang, der er målt sket en lille ændring til det dårligere. Her har afdelingens ambulatorie til gengæld oplevet en markant fremgang fra 2004 til 2006 fra 72,8 % til 80,4 %. - På Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling V har de indlagte ved tre målinger i træk ligget problematisk lavt. Den laveste måling var i 2002, hvor helhedsvurderingen lå på 60,8 %. Ved denne fjerde måling kan der konstateres en klar fremgang, fra 61,8 i 2004 til 72,0 % i Desværre ligger afdelingens

4 ambulatorie på et problematisk lavt niveau ved målingen i 2006, nemlig 63,4 %, hvilket er det hidtil laveste, der er målt på afdelingen. - På Medicinsk Kardiologisk Afdeling A har de indlagte ved de seneste tre målinger ændret vurdering af afdelingens sengeafsnit fra 83,6 % i 2002 til 70,9 % i Afdelingens ambulatorium er ikke målt ved målingen i 2006 på grund af omstrukturering. Andre afdelinger har oplevet mindre markante frem og tilbagegange som kan læses ud af Bilag 1. I bilaget kan man også læse, at der kan ses endnu større variationer i patienttilfredsheden imellem de mindre organisatoriske enheder. Kun enheder med mindst 20 svar er nævnt i oversigten. På afsnitsniveau er der i hele måleperioden fra 2000 til 2006 på Århus Sygehus målt variationer i helhedsvurderingen fra 57,7 % og helt op til 100 %. Udviklinger i undersøgelsens detaljerede spørgsmål Når den overordnede samlede vurdering over tid er positiv er det selvfølgelig af interesse at se hvordan dette måtte afspejle sig i de mange forskellige detaljerede spørgsmål til de forskellige. I Bilag 2 og 3 kan man se svarene for de stillede spørgsmål til henholdsvis indlagte og ambulante for hele Århus Sygehus. Der er sat fokus på andelen af ubetinget positive svar, eller om man vil de optimale svar. Svarene for de stillede spørgsmål er vist for år 2000, 2002, 2004 og den nyeste måling i Det er altså også her det lange sigt, der sættes fokus på. Først og fremmest viser Bilag 2 og 3, at når der ses på resultatet på sygehusniveau er der en positiv udvikling i materialet. De indlagte og ambulante i 2006 oplever næsten alle spørgsmål mere positivt i 2006 end i 2000, medens ændringerne fra 2004 til 2006 er marginale. Blandt de indlagte er det værd at bemærke, at der ses fremgang i nes oplevelse af at lægerne lytter mere, at ne er mere tilfredse med den information de får, at ne oplever, at der er mere sammenhæng i det forskellige ansatte siger og at behandlingen er bedre tilrettelagt, at patienten oplever at skulle tale med færre forskellige læger end tidligere. Også lokalerne er der større tilfredshed med, ligesom samspillet mellem sygehusafdelingen og den praktiserende læge opleves mere positivt end tidligere. Det sidste tal skal dog tages med et vist forbehold, da der er ændret marginalt i spørgsmålsformuleringen. De nævnte ændringer er ikke dramatiske, men det er ændringer, der tilsammen viser, at kvalitetsudviklingen ifølge ne går i den rigtige retning. På et punkt er de indlagte dog blevet mere utilfredse i den betragtede periode. Patienterne oplever, at man skrives hurtigere ud end tidligere. En udvikling som dog synes mindsket med målingen fra 2004 til Og i samme kritiske retning, om end i mindre omfang, må man også bemærke, at der ikke er fremgang i de centrale spørgsmål om tilfredsheden med behandlingen af sygdommen, i spørgsmålet om den menneskelige støtte og omhyggeligheden i sygeplejen.

5 Blandt de ambulante er det værd at bemærke, at der ses fremgang i nes oplevelse af at lægerne lytter mere, er mere velforberedte når de møder patienten, samt at der er mindre ventetid. Endelig giver ne mindre udtryk for kritik af at skulle tale med for mange forskellige læger. Og sidst men ikke mindst oplever ne i dag i højere grad at de får den information de har brug for end ved den første måling i Kontaktkort Århus Amt indførte i 2005, at alle skal have udleveret et kort med navn på en kontaktperson. Kontaktkortet skal sikre, at patienten eller den pårørende ved, hvem de skal henvende sig til under indlæggelsen og efter afsluttet behandling på sygehuset. I denne forbindelse er det valgt i 2006-undersøgelsen at spørge ne, om de har fået sådan et kort. På Århus Sygehus oplyser 46,6 % af de indlagte, at de har fået udleveret et kort. Blandt de ambulante er tallet 45,9. På Skejby Sygehus var de tilsvarende tal henholdsvis 44,7 % og 37,4 %. Tallene er altså lidt bedre på Århus Sygehus end på Skejby Sygehus, men afspejler alligevel, at der endnu ikke er tale om en fast rutine på de forskellige afdelinger. Det er øjensynligt, at den nye rutine med udlevering af kontaktkort er indført i forskelligt omfang på de enkelte afdelinger og afsnit. Der er meget store variationer i den grad oplever at have fået udleveret kortet. For eksempel er der på Akut Hjertemedicinsk afsnit på Kardiologisk Afdeling A kun 8,7 % af ne, der har oplevet at få et kontaktkort, mens det er hele 89,7 % af de onkologiske på Patienthotellet. For en samlet oversigt over de enkelte afdelingers evne til at udlevere kortet henvises til hvor der nu ligger patientsvar om kortudleveringen for Århus Sygehus og Skejby Sygehus. Senere på året vil man også her kunne finde svarene fra ne på Randers Centralsygehus og Silkeborg Centralsygehus. Kvalitetsafdelingen 30. juni 2006

6 Bilag 1. Helhedsvurdering på Århus Sygehus 2000, 2002, 2004 og (N = ) Andel svar enestående eller godt i % Medicinsk- Endokrinologisk Afdeling C Kirurgisk Afdeling P Medicinsk- Kardiologisk Afdeling A Hæmatologisk Afdeling R Dermato- Venerologisk Afdeling S Geriatrisk Afdeling G Lungemedicinsk Afdeling B Onkologisk Afdeling D Indlagte Ambulante Dag ,7 (74,3-82,5) 88,1-88,7 (87,5-89,7) ,7 (65,3-83,3) 84,4-75, ,1 (76,5-81,9) 89,1-82, ,6 (72,0-77,5) 82,6-84, ,5 (67,9-82,6) 86,8 (84,1-86,6) 86,1 (82,9-91,5) ,4 (72,8-79,3) 85,2 (78,3-86,3) 91,2 (87,3-92,5) ,5 (74,7-82,5) 90,3 (88,3-97,0) ,4 (59,7-75,9) 83, ,9 (64,9-78,9) ,2 (71,6-95,5) 90,8-92, ,6 (75,0-91,3) 87,2-95, ,4 (72,9-79,6) 86,9-94,9 (90,0-95,6) ,1 (75,9-87,5) 92,4-85, ,7 (78,7-86,1) 94,5-89, ,7 (79,1-86,7) 89,4-84, ,5 (61,7-68,1) 83,4-80, ,1-83,6 (75,9-87,8) 79, ,6 (80,0-82,9) 81,9 (76,7-88,8) ,4 (67,1-67,6) 78,0 (71,9-86,0) ,9 (71,9-79,7) 77,3 (60,7-82,4) ,5 (72,4-91,9) ,6 (70,6-95,7) ,0 (81,8-84,6) ,3 (85,0-88,0) ,6 (75,8-81,4) 80,4 (80,2-81,3) 91, ,8 (65,2-90,2) 72,8 (71,9-73,1) 91, ,3 (77,5-92,8) 81,4 (77,6-83,5) 90, ,4-83,6 (81,6-86,1) 82, ,5 (87,5-97,6) 80,0-93, ,3 (85,3-95,6) 78,3-92,9 (90,9-94,4) ,9 (81,1-95,2) 86,9-90,1 (88,7-91,3) ,1 (65,3-82,8) 87,3-89,9 (86,2-94,1)

7 Fortsat Andel svar enestående eller godt i % Ortopædkirurgisk Center E Neurologisk Afdeling F Neurokirurgisk Afdeling NK Øre-, Næse-, Halsafdeling H Øjenafdeling J Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Medicinsk Afdeling M Anæstesiologisk Afdeling Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Indlagte Ambulante Dag ,5 (79,6-91,5) 83,6 ( 77,8-93,9) ,5 (73,8-95,3) 82,3 (70,8-89,6) ,1 (75,9-100,0) 85,1 (73,5-93,7) ,5 (78,8-95,7) 75,6 (67,3-81,2) ,9 (81,8-90,7) 92,9 (81,0-97,9) ,0 (80,2-90,5) 86,3 (75,0-94,0) ,7 (79,2-81,3) 85,1 (69,0-92,0) ,3 83, ,2 (80,6-88,6) 83, ,3-88, ,1-85, ,6-87, ,2-78,8-88** ,5-83, ,5-79, ,9-76, ,6-88,9-91, ,8-90,9-93, , , ,5-75,3-87, ,4 (69,2-71,6) 81,8-94, ,5 (76,1-76,9) 71, ,7 (77,1-82,4) 77, ,6 (78,6-82,6) 86, ,3 (71,4-80,6) 86, ,3 (71,0-79,0) 84,1-89, ,5-78,8-86, , , , , , ,2-90,1 (87,3-95,8) ,6-94,3 (94,0-94,9) ,8-88,0 (84,1-90,9) ,0-89,0 (88,4-90,0) - -

8 Fortsat Andel svar enestående eller godt i % Reumatologisk Afdeling U Medicinsk Afdeling V Plastikkirurgisk Afdeling Z Samsø Sygehus Kirurgisk Dagklinik, Odder Medicinsk Dagklinik, Odder Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Sygehus *** Indlagte Ambulante Dag ,6-86,1 (84,4-94,9) 92, ,9-85,4 (83,7-91,5) 92, ,7-82,9 (82,4-83,0) ,3-77,7 (74,3-90,2) ,0-63,4-83, ,8-79,3-83, ,8 (57,7-66,1) 77,3-80, ,0-76,4-84, ,9-91,3* ,3-84, ,4-88, ,3-88, ,0-94, ,5-94, ,2-91, ,6-90, , ,6 (77,8-94,4) ,3-93, ,8 (88,2-93,8) , ,1 (64,9-97,6) 85,5 (75,9-97,9) 89,5 (82,9-91,5) ,9 (65,2-95,7) 85,8 (70,8-94,9) 90,3 (77,8-94,4) ,0 (57,7-100,0) 84,7 (69,0-97,0) 88,7 (88,7-91,3) ,7 (59,7-95,7) 82,5 (60,7-90,2) 88,0 (86,2-95,6) Århus Amt ,8 (53,1-99,1) 85,5 (63,8-98,5) 92,0 ( 75,4-96,6)) * Plastikkirurgisk ambulatorium incl. Sygepleje-ambulatoriet ** Audiologisk Afdeling, henhørende under Øre-, Næse-, Halsafdelingen *** Når der laves sammenligninger for hele Århus Sygehus for årene 2000 og 2002 består dette samlede resultat af de nuværende afdelinger på de daværende sygehuse Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus og Samsø Sygehus.

9 Bilag tilfredshedsspørgsmål for indlagte på Århus Sygehus Andel optimale svar i % (Ja-svar) 2000 (N=3.540) 2002 (N=3.578) 2004 (N=3.680) 2006 (N=3.380) Forløb din modtagelse på afdelingen tilfredsstillende? Er du tilfreds med afdelingens behandling af din sygdom? Lyttede lægerne med interesse, når du sagde noget? Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet under indlæggelsen? Modtog du en omhyggelig sygepleje under din indlæggelse? (af alle plejepersoner du havde med at gøre) Var dine undersøgelser og behandlinger i hele din kontakt med sygehuset godt tilrettelagt? (var der en rød tråd ) Fik du de informationer, du havde brug for under din indlæggelse? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger) Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? 85,6 85,9 86,1 87,2 83,3 82,8 83,8 83,2 77,9 80,5 80,6 80,7 84,6 84,1 85,3 84,6 84,8 85,6 86,3 85,0 73,4 74,3 75,6 76,3 72,3 73,4 73,2 74,9 73,7 74,3 74,7 76,6 Var sengeafdelingens lokaleforhold tilfredsstillende? (patientstue, bad, toilet mv.) 65,0 66,7 72,3 68,9 Fik du lov at blive på afdelingen, til du følte dig klar til at blive udskrevet? Fik du den information, du havde brug for, inden du blev udskrevet? (medicin, gode råd mv.) Har kontakten mellem dine pårørende og afdelingen fungeret tilfredsstillende? (information, støtte mv.) Har samspillet med din egen praktiserende læge og afdelingen været i orden omkring din sygdom? (henvisning, opfølgning mv.) Andel optimale svar i % (Nej-svar) Havde du kontakt med for mange forskellige læger under din indlæggelse? Havde du kontakt med for mange forskellige plejepersoner under din indlæggelse? 86,8 86,4 83,8 85,4 79,1 79,0 79,3 80, ,9 69,4 72,4 73,1 74,3 77,6 80,3 81,5 81,5 83,6 84,3 84,9 84,5

10 Bilag tilfredshedsspørgsmål for ambulante på Århus Sygehus Andel optimale svar i % (Ja-svar) 2000 (N=4.114) 2002 (N=4.463) 2004 (N=4.718) 2006 (N=4.544) Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid i venteværelset? Var lægerne velforberedte, når du mødte dem i ambulatoriet? Lyttede lægerne i ambulatoriet med interesse, når du sagde noget? 62,5 65,2 67,2 66,2 74,0 74,1 76,0 76,7 80,8 83,0 83,5 83,7 Fik du indtrykket af, at plejepersonalet var gode til deres fag? Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid under besøget?(røntgen eller prøvetagning) Fik du den information, du havde brug for i din kontakt med ambulatoriet? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger mv.) Var der sammenhæng i det du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i ambulatoriet? Er du tilfreds med ambulatoriets hidtidige behandling af din sygdom? Har kontakten til din praktiserende læge og afdelingen fungeret til din tilfredshed? (henvisning, opfølgning mv.) Andel optimale svar i % (Nej-svar) Har du i kontakt med ambulatoriet skullet tale med for mange forskellige læger? 91,6 91,7 92,5 92,0 73,1 75,5 77,5 76,9 73,1 76,0 77,3 77,2 76,4 78,2 79,6 78,8 81,0 82,1 84,0 82,5 74,3 75,4 75,3 75,7 75,0 76,6 76,7 78,0

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Læsevejledning Oversigten viser

Læs mere

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og

Læs mere

Tværgående rapport. Århus Sygehus (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau. Kvalitetsafdelingen

Tværgående rapport. Århus Sygehus (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau. Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Ambulante patienter på ambulatorie-

Læs mere

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne?

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Sammenhæng i forløbet God sygepleje Tilfredsstillende behandling Ventetid Information Center for Kvalitetsudvikling 2008 Om Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Århus Amts sygehusvæsen. - set med patientens øjne 3. måling

Århus Amts sygehusvæsen. - set med patientens øjne 3. måling Århus Amts sygehusvæsen - set med patientens øjne 3. måling Kvalitetsafdelingen Februar 2005 Konceptet er udviklet af: Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Allé 8270 Højbjerg E-mail: Erik Riiskjær: eri@ag.aaa.dk

Læs mere

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Læsevejledning Oversigten viser resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen på sengeafdelinger

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Respirationscenter Vest Århus Sygehus

Respirationscenter Vest Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 1. Sygehus Himmerland Indberetning af ordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 Andel af patienter med på 3. dagen trukne Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 15 15 100% 15 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

Børneafdelingen Randers Centralsygehus

Børneafdelingen Randers Centralsygehus Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus

Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus Indlæggelse på Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i

Læs mere

Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus

Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus Indlæggelse på Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Rapport 2 Anvendelse af erytrocytkomponenter Amts-, sygehus- og afdelingsniveau 2001 DTDB juli 2003 - 2 - DTDB - Rapport 2 Indholdsfortegnelse side Indledning...3 Data...4 Indikator

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark

Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark Indlagte patienters vurdering af universitetshospitaler i Sverige og Danmark Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Rapport 3 Vurdering af indberettede data for 2002: Anvendelse af er på Amts-, sygehus- og afdelingsniveau Hoftealloplastik DTDB november 2004 2 3 Indholdsfortegnelse: Side: 1.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus

Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Indlæggelse på Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus

Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus Indlæggelse på Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Indlæggelse på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

L-Ambulatoriet Århus Sygehus

L-Ambulatoriet Århus Sygehus L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus. 4. runde

Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus. 4. runde Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus 4. runde Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus

Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Indlæggelse på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere