Anbringelsesstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbringelsesstatistik"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i Afgørelser om samtykke Køn, alder og afgørelseshyppighed Udviklingen i anbringelser Første anbringelsessted Anledning til afgørelse om anbringelse Årsager til anbringelse Sammenbrud i anbringelser 27 3 Anbragte børn og unge i Anbragte børn og unge ved udgangen af Opfølgning og andre sagshændelser under anbringelsen 36 4 Tema: Anbragte børn og unges herkomst 45 5 Tema: Ankestyrelsens klage- og underretningssager Ankestyrelsens klagesager på anbringelsesområdet Ankestyrelsens underretningssager om børn og unge 55 6 Tilbud om efterværn til unge mellem 18 og 22 år Etablering af døgnophold i efterværn årige med døgnophold fordelt på anbringelsessted og køn Ophør af døgnophold i efterværn 62 Bilag 1: Baggrund og metode 63 Titel Anbringelsesstatistik 2013 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Adresse Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Alle landets kommuner har siden 2006 indberettet afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Med årsstatistikken 2013 foreligger der således 8 års statistiske opgørelser for udviklingen på området siden anbringelsesreformen. Anbringelsesstatistikken giver mulighed for at følge udviklingen på anbringelsesområdet både for hele landet og i de enkelte kommuner. Ankestyrelsen leverer løbende oplysninger baseret på data fra anbringelsesstatistikken til beslutningstagere, lovgivere, forskningsinstitutioner og medier. Ankestyrelsen udsender ligeledes hvert kvartal ledelsesinformation til alle landets kommuner med centrale anbringelsesdata for den enkelte kommune. Herved gøres anbringelsesstatistikken mere tilgængelig for kommunerne. Samtidig med at anbringelsesstatistikken gøres mere tilgængelig for kommunerne, fungerer udsendelserne som led i Ankestyrelsens omfattende valideringsproces. Denne valideringsproces sikrer, at statistikken giver et så retvisende billede som muligt af de afgørelser, som kommunerne træffer om anbringelse af børn og unge. Oplysningerne for 2013 vil blive opdateret årligt, ligesom tallene fra 2009 til 2012 er opdateret i denne statistik i forhold til de 6 tidligere offentliggjorte årsstatistikker. Oplysningerne i denne statistik bygger på indberetninger frem til den 18. september En del af de oplysninger, som indgår i årsstatistikken, er offentliggjort kommune og/eller regionsfordelt på Her er der mulighed for at danne egen statistik.

4 2 1 Hovedresultater Årsstatistik 2013 viser kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet. Herudover viser årsstatistikken afgørelser om årige unge med døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn. Årsstatistik 2013 er den ottende årsstatistik siden anbringelsesreformen trådte i kraft den 1. januar Det primære fokus i denne årsstatistik er at beskrive afgørelser om anbringelse i 2013 og udviklingen siden Herudover er der i årsstatistik 2013 to særtemaer. Det ene tema handler om anbragte børn og unges etnicitet. Det andet tema handler om Ankestyrelsens egne afgørelser i underretnings- og klagesager på børneområdet. Fortsat færre børn og unge anbringes i 2013 I 2013 traf kommunerne afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet, mens de effektuerede anbringelser, jævnfør figur 1.1. Figur 1.1 Afgørelser om anbringelse og effektuerede anbringelser, , antal Afgørelse om anbringelse Effektuerede anbringelser

5 3 Siden 2009 er både antallet af afgørelser om anbringelse og antallet af effektuerede anbringelser faldet. Fra 2012 til 2013 faldt antallet af afgørelser med 21 procent, mens antallet faldt med 36 procent fra 2009 til Antallet af effektuerede anbringelser faldt med 21 procent fra 2012 til 2013, mens antallet faldt med 33 procent fra 2009 til Fortsat færre børn og unge er anbragt i 2013 Ved udgangen af 2013 var børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet, jævnfør figur 1.2. Figur 1.2 Anbragte børn og unge ultimo året, , antal Faldet fra anbragte børn og unge ved udgangen af 2012 til anbragte børn og unge ved udgangen af 2013 svarer til et faldt på 5 procent. Antallet af anbragte årige børn og unge ultimo året faldt med 11 procent fra 2009 til Andelen, der anbringes uden samtykke, er uændret Kommunerne traf i alt 314 afgørelser om anbringelse uden samtykke i Det svarer til 15 procent af alle kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet. I 2012 var andelen den samme.

6 4 Ved udgangen af 2013 var 16 procent af alle anbragte 0-17-årige anbragt uden samtykke. Ved udgangen af 2009 og 2010 var 13 procent anbragt uden samtykke. Det steg til 14 procent i 2011, til 15 procent i 2012 og til 16 procent i Der træffes flest afgørelser om anbringelse af årige 66 procent af alle kommunernes afgørelser om anbringelse uden for hjemmet blev i 2013 truffet for børn og unge i aldersgruppen år. I 2012 var det 65 procent. Fra 2012 til 2013 steg andelen af afgørelser om anbringelse af 0-årige fra at udgøre 6 procent til at udgøre 8 procent af det samlede antal afgørelser. Afgørelseshyppigheden falder Generelt er afgørelseshyppigheden størst for de ældre børn. I 2013 traf kommunerne afgørelse om at anbringe 4,5 børn per børn i aldersgruppen år og 2,1 børn per børn i aldersgruppen år. Udviklingen siden 2009 har dog været faldende for både de årige og de årige. Afgørelseshyppigheden faldt fra 2009 til 2013 med 2,1 børn per børn for de årige og med 2,0 børn per børn for de årige. Færre anbringes i plejefamilie og på døgninstitution I 2013 anbragte kommunerne i 33 procent af de effektuerede anbringelser barnet eller den unge i plejefamilie. I 2012 var det 34 procent. Kommunerne anvendte døgninstitution i 30 procent af anbringelserne. Andelen var den samme i Omvendt steg andelen af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder fra 17 procent til 19 procent. Ved udgangen af 2013 var 58 procent af de 0-17-årige børn og unge anbragt i plejefamilie, 21 procent på døgninstitution og 14 procent på et socialpædagogisk opholdssted. Utilstrækkelig omsorg og udad-reagerende adfærd er de hyppigste årsager til anbringelse Den hyppigste årsag hos forældre og/eller i hjemmet til, at kommunerne traf afgørelse om anbringelse uden for hjemmet i 2013, var utilstrækkelig omsorg. Det var udslagsgivende årsag i 53 procent af afgørelserne. Den hyppigste årsag hos barnet eller den unge til, at kommunerne traf afgørelse om anbringelse i 2013, var udad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer. Det var udslagsgivende årsag i 35 procent af afgørelserne.

7 5 Andelen af sammenbrud i anbringelser er uændret I 2013 var sammenbrud som andel af det samlede antal anbragte ultimo året 4,7 procent. Andelen var den samme i Siden 2010 er antallet af sammenbrud faldet fra 710 sammenbrud til 545 sammenbrud. Det svarer til et fald fra 5,5 procent til 4,7 procent. Stigning i opfølgninger og andre sagshændelser Mens børnene og de unge er anbragt uden for hjemmet, træffer kommunerne løbende en række afgørelser om anbringelsesforløbet. Kommunerne indberettede i alt afgørelser og andre sagshændelser i Antallet af indberettede afgørelser og andre sagshændelser var i 2013 højere end på noget andet tidspunkt i perioden 2009 til Sammenlignes med antallet af indberetninger i 2009 var antallet i 2013 steget med indberetninger. De fleste anbringelsesophør skyldes, at den unge fylder 18 år Kommunerne indberettede i 2013 i alt hjemgivelser og andet ophør. Den hyppigste årsag til anbringelsesophør var, at den unge fyldte 18 år, hvilket var årsagen til 74 procent af ophørene. Det var den højeste andel i perioden 2009 til I perioden 2009 til 2013 faldt antallet af hjemgivelser og andet ophør af anbringelser fra til Det svarer til et fald på 241 hjemgivelser og andet ophør. Flere årige etableres i plejefamilie og færre på eget værelse I 2013 etablerede kommunerne i alt 873 døgnophold som led i efterværn i et anbringelsessted for unge mellem 18 og 22 år. Sammenlignet med perioden 2009 til 2013 var der i 2013 den højeste andel etableringer i plejefamilie, mens der var den laveste andel etableringer på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted samt på socialpædagogiske opholdssteder. Flere årige i efterværn med døgnophold Ved udgangen af 2013 havde unge mellem 18 og 22 år døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn. Antallet af unge i efterværn med døgnophold i et anbringelsessted var ved udgangen af 2013 det højeste i hele perioden 2009 til 2013.

8 6 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 Kommunerne indberetter både afgørelser om anbringelse og iværksættelser af anbringelse til statistikken. Dette kapitel handler om disse typer indberetninger. I 2013 traf kommunerne afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og effektuerede anbringelser. Afsnit 2.1 indeholder en opgørelse over samtykkestatus i afgørelser om anbringelse. Andelen af anbringelser uden samtykke var uændret fra 2012 til I afsnit 2.2 undersøges kommunernes afgørelser i forhold til køn og alder. Størstedelen af afgørelserne om anbringelse i 2013 vedrørte unge i alderen år. I afsnit 2.3 vises udviklingen i antal afgørelser om anbringelse og antal effektuerede anbringelser. Siden 2009 har der været et fald i begge dele. Det fortsatte i Afsnit 2.4 indeholder en fordeling på første anbringelsessted og på køn. I 2013 blev flere drenge end piger anbragt på døgninstitution, mens flere piger end drenge blev anbragt i plejefamilie. I afsnit 2.5 beskrives anledninger til afgørelse om anbringelse. De hyppigste anledninger i 2013 var kommunens eget initiativ og henvendelse fra forældremyndighedsindehaver. Afsnit 2.6 omhandler anbringelsesårsager. De hyppigste årsager i 2013 var utilstrækkelig omsorg hos forældrene og udad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer hos barnet. I afsnit 2.7 undersøges sammenbrud i anbringelser. Sammenbrud som andel af det samlede antal anbragte ultimo året var uændret på 4,7 procent i 2013 sammenlignet med 2012.

9 7 2.1 Afgørelser om samtykke I 2013 blev der i alt truffet afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet, jævnfør tabel 2.1. Kommunerne traf af de i alt afgørelser om anbringelse i procent af de kommunale afgørelser blev truffet med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne) og den unge, som var fyldt 15 år (frivillig anbringelse). 10 procent af kommunernes afgørelser blev truffet uden samtykke (tvangsanbringelse), og 5 procent af afgørelserne blev truffet ved formandsafgørelse. Tabel 2.1 Afgørelser om anbringelse fordelt på samtykkestatus, , antal Med samtykke ( 52) Uden samtykke ( 58) Formandsafgørelse Kommunale afgørelser Ungdomssanktion (dom) Afsoning (dom) Varetægtssurrogat Uoplyst I alt Note1: Fra 2010 indeholder Ankestyrelsens anbringelsesstatistik oplysninger om afsoning og varetægtssurrogat. Se bilag 1 Baggrund og metode. Antallet af afgørelser om anbringelse faldt med afgørelser fra i 2009 til i Det svarer til et fald på 36 procent. Fra 2012 til 2013 var faldet på 21 procent, hvilket svarer til et fald på 568 afgørelser.

10 8 Andelen, der bliver anbragt uden samtykke, er uændret Antallet af afgørelser uden samtykke faldt fra 388 afgørelser i 2012 til 314 afgørelser i 2013, hvilket svarer til et fald på 74 afgørelser, jævnfør figur 2.1. Andelen af afgørelser uden samtykke var dog uændret fra 2012 til Begge år var andelen af afgørelser uden samtykke 15 procent af det samlede antal afgørelser. Figur 2.1 Afgørelser om anbringelse uden samtykke, , antal og procent Antal afgørelser uden samtykke Andel anbringelser uden samtykke % 15% 16% % 14% % % 337 9% % 8% 6% 100 4% 50 2% % Antal afgørelser Procent - højre akse

11 9 Ingen kønsforskel i afgørelser om anbringelse uden samtykke Der var næsten ingen kønsforskel i kommunernes afgørelser om anbringelse uden samtykke i Der var 156 afgørelser om anbringelse af drenge og 158 afgørelser om anbringelse af piger, jævnfør figur 2.2. I 2009, 2010 og 2012 var der en lille overvægt af afgørelser om anbringelse af drenge, mens der i 2011 og 2013 var en lille overvægt af afgørelser om anbringelse af piger. Figur 2.2 Afgørelser om anbringelse uden samtykke fordelt på køn, , antal Antal Drenge Piger

12 Køn, alder og afgørelseshyppighed 66 procent af alle kommunernes afgørelser om anbringelse uden for hjemmet blev i 2013 truffet for børn og unge i aldersgruppen år, jævnfør tabel 2.2. Tabel 2.2 Afgørelser om anbringelse fordelt på køn og alder, 2013, antal og procent Drenge Piger I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-3 år år år år år I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Der er tale om alder på afgørelsestidspunktet. 15 procent af kommunernes afgørelser i 2013 vedrørte børn i aldersgruppen 7-11 år, mens 6 procent af afgørelserne vedrørte børn i aldersgruppen 4-6 år og 13 procent vedrørte børn i alderen 0-3 år. 53 procent af de i alt afgørelser om anbringelse, som kommunerne traf i 2013, vedrørte drenge, mens 47 procent af afgørelserne vedrørte piger.

13 11 Flest afgørelser om anbringelse af årige Sammenlignet med udviklingen siden 2009 traf kommunerne i 2013 flere afgørelser om anbringelse af børn og unge i aldersgruppen år og færre afgørelser for børn og unge i aldersgruppen år, jævnfør figur 2.3. I 2013 vedrørte 45 procent af alle kommunernes afgørelser om anbringelse børn og unge i aldersgruppen år. 21 procent vedrørte børn og unge i aldersgruppen år. Figur 2.3 Afgørelser om anbringelse fordelt på alder, , procent 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Der er tale om alder på afgørelsestidspunktet. Fra 2012 til 2013 steg andelen af afgørelser om anbringelse af 0-årige fra 6 procent til 8 procent af det samlede antal afgørelser, jævnfør tabel 2.3. De eneste andre aldersgrupper, der i 2013 udgjorde større andele end de 0-årige, var teenagegrupperne fra 14 til 17 år.

14 12 I 2013 udgjorde kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige en relativt stor andel af det samlede antal afgørelser om anbringelse af 0-3-årige. Afgørelser om anbringelse af 0-årige udgjorde 60 procent af alle afgørelser om anbringelse af 0-3-årige børn i Tabel 2.3 Afgørelser om anbringelse fordelt på alder, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Der er tale om alder på afgørelsestidspunktet.

15 13 Afgørelseshyppighed er størst for de ældre børn I 2013 traf kommunerne afgørelse om at anbringe 4,5 børn per børn i aldersgruppen år og 2,1 børn per børn i aldersgruppen år, jævnfør figur 2.4. Udviklingen siden 2009 har dog været faldende for både de årige og de årige. Afgørelseshyppigheden faldt fra 2009 til 2013 med 2,1 børn per børn for de årige og med 2,0 børn per børn for de årige. Afgørelseshyppigheden har også været faldende for de andre aldersgrupper, dog har faldet ikke været lige så stort som for de årige. Figur 2.4 Afgørelseshyppighed fordelt på alder, , promille 0-3 år 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 4-6 år 0,9 1,0 0,9 0,9 0, år 1,4 1,4 1,3 1,3 1, år 2,1 3,1 2,9 3,6 4, år 4,5 5,3 5,7 6,6 6,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7, Promille Note1: Der er tale om alder på afgørelsestidspunktet. Kilde: Kommunernes indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal per 1. januar 2013, Danmarks Statistik.

16 14 Afgørelseshyppigheden kommunefordelt I 2013 traf 13 kommuner afgørelse om anbringelse af mindre end 1 barn i alderen 0-17 år per årige børn i kommunen, jævnfør figur kommuner havde en afgørelseshyppighed på omkring 1 barn per børn i kommunen, mens 19 kommuner havde en afgørelseshyppighed på omkring 2 børn per børn i kommunen. 12 kommuner havde en afgørelseshyppighed på 3 eller flere børn per børn i kommunen.

17 15 Figur 2.5 Afgørelseshyppighed fordelt på kommune, 2013, promille Note1: En kommunefordeling på antal afgørelser om anbringelse kan findes på Ankestyrelsens talportal ast.dk. Kilde: Kommunernes indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal per 1. januar 2013, Danmarks Statistik.

18 Udviklingen i anbringelser Kommunernes afgørelser om anbringelse af børn og unge varierer mellem kvartalerne. Generelt træffer kommunerne flest afgørelser i 1. og 2. kvartal, jævnfør figur 2.6. I 2013 traf kommunerne i alt afgørelser om anbringelse uden for hjemmet af årige børn og unge af afgørelserne blev truffet i årets første 6 måneder og 960 i årets sidste 6 måneder. Det svarer til, at kommunerne traf 54 procent af afgørelserne i det første halvår og 46 procent i det andet halvår. Figur 2.6 Kvartalsvis udvikling i afgørelser om anbringelse og effektuerede anbringelser, , antal kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. 4. kvt. Afgørelse om anbringelse Effektuerede anbringelser Den sorte linje viser antal effektuerede anbringelser. Antallet af effektuerede anbringelser er typisk lidt højere i årets 3. kvartal. Det kan skyldes, at skole- og efterskolestart ligger i dette kvartal. I 2013 effektuerede kommunerne anbringelser. 625 anbringelser blev effektueret i 3. kvartal. Det svarer til 28 procent af alle effektuerede anbringelser.

19 Første anbringelsessted Når kommunerne træffer afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, visiteres barnet eller den unge til et anbringelsessted, som må anses for at være egnet til at imødekomme barnets eller den unges behov. I 2013 effektuerede kommunerne afgørelser om anbringelser, det vil sige, at barnet eller den unge flyttede til det visiterede anbringelsessted, jævnfør tabel 2.4. I 2013 anbragte kommunerne i 33 procent af de effektuerede anbringelser barnet eller den unge i en plejefamilie. Det svarer til 724 af de i alt effektuerede anbringelser. Den mest anvendte form for plejefamilie var den almindelige plejefamilie. Fra 2012 til 2013 faldt brugen af plejefamilie med 1 procent, men sammenlignet med 2009 steg brugen af plejefamilie med 5 procent. Kommunerne anvendte døgninstitution i 30 procent af de effektuerede anbringelser i Andelen var den samme i Sammenlignet med 2009 var der et fald på 2 procent. Kommunerne anvendte oftest døgninstitutionernes almindelige afdelinger. 19 procent af de effektuerede anbringelser var i 2013 til et socialpædagogisk opholdssted, 11 procent til eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted og 6 procent til kost- og/eller efterskole.

20 18 Tabel 2.4 Anbringelser fordelt på anbringelsessted, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Plejefamilie i alt Netværksplejefamilie uden for slægten Netværksplejefamilie inden for slægten Almindelig plejefamilie Kommunal plejefamilie (fra 2011) Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted Døgninstitution i alt Kommunalt døgntilbud ( ) Akutinstitution ( ) Døgninstitution, sikret afdeling Døgninstitution, almindelig afdeling Kost- og/eller efterskole Socialpædagogisk opholdssted Skibsprojekt Uoplyst I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Der er tale om effektuerede anbringelser.

21 19 Flere drenge anbringes i døgninstitution og flere piger i plejefamilie I 2013 effektuerede kommunerne i alt afgørelser om anbringelse. Flere drenge end piger blev anbragt på døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder, mens flere piger end drenge blev anbragt i plejefamilie, på eget værelse samt på kost- og/eller efterskole, jævnfør figur procent af drengene og 28 procent af pigerne blev anbragt på en døgninstitution, mens 20 procent af drengene og 18 procent af pigerne blev anbragt på et socialpædagogisk opholdssted. 34 procent af pigerne og 31 procent af drengene blev anbragt i plejefamilie. 13 procent af pigerne og 9 procent af drengene blev anbragt på eget værelse, og 7 procent af pigerne samt 6 procent af drengene blev anbragt på kost- og /eller efterskole. Figur 2.7 Anbringelser fordelt på køn og anbringelsessted, 2013, procent Plejefamilie i alt Døgninstistution i alt Socialpædagogisk opholdssted Eget værelse, kollegium, kolligielignende opholdssted 9 13 Kost- og/eller efterskole 7 6 Uoplyst Piger Drenge Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Der er tale om effektuerede anbringelser.

22 Anledning til afgørelse om anbringelse Der kan være en eller flere anledninger til, at kommunerne iværksætter en undersøgelse af et barn eller en ung, som fører til en anbringelse uden for hjemmet. I 2013 havde af de i alt afgørelser om anbringelse oplyst anledning til at sagen blev rejst, jævnfør figur 2.8 og tabel 2.5. Figur 2.8 Afgørelser om anbringelse fordelt på anledning til at anbringelsessagen blev rejst, , procent Kommunens eget initiativ Henvendelse fra barnet/den unge selv Henvendelse fra forældremyndighedsindehaver Underretning fra anden i familien/bekendtskabskredsen Underretning fra skole Underretning fra dag- eller fritidshjem Underretning fra sundhedsplejen eller sundhedsvæsenet i øvrigt Underretning fra politi og/eller domstol Underretning fra anden kommune Underretning fra andre Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere anledninger til at rejse sagen. Kommunen rejste sagen på eget initiativ i 47 procent af afgørelserne i I 31 procent af disse afgørelser var det den eneste anledning, jævnfør figur 2.8 og tabel 2.5. I 41 procent af afgørelserne blev sagen rejst på baggrund af henvendelse fra forældremyndighedsindehaver. I 30 procent af disse afgørelser var det den eneste anledning.

23 21 I 25 procent af afgørelserne blev sagen rejst på baggrund af henvendelse fra barnet eller den unge selv. Det var i 19 procent af afgørelserne den eneste anledning. Sammenlignes udviklingen i anledninger til, at en anbringelsessag blev rejst, var fordelingen nogenlunde den samme i 2011 og 2012 som i 2013, jævnfør figur 2.8. Eksempelvis rejste kommunerne sagen på eget initiativ i 47 procent og 48 procent af alle afgørelserne i 2011 og 2012, og i 43 procent og 41 procent af afgørelserne blev sagen rejst på baggrund af forældremyndighedsindehavers henvendelse. Tabel 2.5 Afgørelser om anbringelse fordelt på anledning til sag, 2013, antal og procent Med oplyst anledning til sag Heraf med kun én anledning Heraf med kun én anledning Antal Antal Pct. Kommunens eget initiativ Henvendelse fra barnet/den unge selv Henvendelse fra forældremyndighedsindehaver Underretning fra anden i familien/ bekendtskabskredsen Underretning fra skole Underretning fra dag- eller fritidshjem Underretning fra sundhedsplejen eller sundhedsvæsenet i øvrigt Underretning fra politi og/eller domstol Underretning fra anden kommune Underretning fra andre I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere anledninger til at rejse sagen. I 36 procent af de afgørelser, hvor kommunerne modtog en underretning fra politi og/eller domstol, var det den eneste anledning til afgørelsen om anbringelse, jævnfør tabel 2.5. Det samme var tilfældet for 25 procent af de afgørelser, hvor kommunerne modtog en underretning fra sundhedsplejen eller sundhedsvæsenet i øvrigt.

24 Årsager til anbringelse Kommunerne indberetter de udslagsgivende årsager hos forældrene og eller hos barnet eller den unge til, at der bliver truffet afgørelse om anbringelse. Det er muligt at indberette mere end én årsag Årsager hos forældre eller i hjemmet Den hyppigste årsag hos forældre og/eller i hjemmet til, at kommunerne traf afgørelse om anbringelse uden for hjemmet i 2013, var utilstrækkelig omsorg, jævnfør figur 2.9. Det var udslagsgivende årsag i 53 procent af afgørelserne. I 30 procent af afgørelserne var voldsom disharmoni i hjemmet udslagsgivende årsag, mens det i 16 procent af afgørelserne var misbrug hos forældrene. I 15 procent af afgørelserne var sindslidelser hos forældrene udslagsgivende årsag, og i 11 procent af afgørelserne var det vold eller trusler om vold mod barnet eller den unge. I 11 procent af afgørelserne var der ingen udslagsgivende forhold hos forældre eller i hjemmet. Det betyder, at kommunernes afgørelser om anbringelse alene bygger på årsager hos barnet eller den unge.

25 23 Figur 2.9 Udslagsgivende årsager hos forældre eller i hjemmet til afgørelse om anbringelse, 2013, procent Utilstrækkelig omsorg 53 Andre udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet 33 Voldsom disharmoni i hjemmet 30 Misbrug hos forældrene 16 Sindslidelser hos forældrene 15 Ingen udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet Vold eller trusler om vold mod barnet/den unge Grove omsorgssvigt 8 Fysisk dårlige sundhedsforhold i hjemmet Udviklingshæmning/-forstyrrelse hos forældrene 5 6 Alvorlig sygdom eller dødsfald i hjemmet i øvrigt Seksuelle overgreb, incest Fysisk funktionsevnenedsættelse hos forældrene Anden kriminel adfærd i hjemmet Uoplyst Forældre afgået ved døden (forældreløs) Anbringelse med henblik på bortadoption Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere udslagsgivende årsager.

26 Årsager hos barn eller ung Den hyppigste årsag hos barnet eller den unge til, at kommunerne traf afgørelse om anbringelse i 2013, var udad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer, jævnfør figur Det var udslagsgivende årsag i 35 procent af afgørelserne. I 30 procent af afgørelserne om anbringelse uden for hjemmet var skoleproblemer udslagsgivende årsag, mens problemer i fritid og/eller venskaber, netværk med videre var udslagsgivende årsag i 25 procent af afgørelserne. I 21 procent af afgørelserne var indad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer udslagsgivende årsag, og i 18 procent af afgørelserne var det selvskadende, opmærksomhedssøgende adfærd. I 14 procent af afgørelserne var der ingen udslagsgivende forhold hos barnet eller den unge. Det betyder, at kommunernes afgørelser om anbringelse alene bygger på årsager hos forældrene eller i hjemmet.

27 25 Figur 2.10 Udslagsgivende årsager hos barnet eller den unge til afgørelse om anbringelse, 2013, procent Udad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer 35 Skoleproblemer 30 Problemer i fritid og/eller venskaber, netværk mv. 25 Andre udslagsgivende forhold hos barnet/den unge Indad-reagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer Selvskadende, opmærksomhedssøgende adfærd 18 Ingen udslagsgivende forhold hos barnet/den unge 14 Udviklingsforstyrrelse (autisme, ADHD mv.) 14 Sundhedsforhold, helbred i øvrigt 14 Misbrug 13 Kriminel adfærd i øvrigt 13 Udviklingshæmning 5 Manglende familierelationer, gadebarn 5 Fysisk funktionsevnenedsættelse 3 Sindslidelse 3 Sprogproblemer 3 Uoplyst 2 Uledsaget flygtningebarn/ung (forældre i udlandet) 2 Underkastet ungdomssanktion Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere udslagsgivende årsager.

28 Årsager hos barn/ung kombineret med forældre I en børnefaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse) indgår 6 temaer. Disse temaer kan benyttes til at kategorisere de udslagsgivende årsager hos barn eller ung kombineret med de udslagsgivende årsager hos forældre eller i hjemmet. I 2013 indgik familieforhold i 88 procent af afgørelserne som udslagsgivende årsag til anbringelsen. I 60 procent af afgørelserne indgik udvikling og adfærd som udslagsgivende årsag, mens sundhedsforhold indgik i 52 procent af afgørelserne, jævnfør figur Skoleforhold indgik som udslagsgivende årsag i 32 procent af afgørelserne, fritidsforhold og venskaber i 25 procent af afgørelserne og andre relevante forhold i 22 procent af afgørelserne. Figur 2.11 Udslagsgivende årsager hos både forældre og barn til afgørelse om anbringelse fordelt på de 6 temaer i den børnefaglige undersøgelse, 2013, procent Familieforhold 88 Udvikling og adfærd 60 Sundhedsforhold 52 Skoleforhold 32 Fritidsforhold og venskaber 25 Andre relevante forhold 22 Uoplyst Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere udslagsgivende årsager. Note2: Figuren er baseret på figur 2.9 og figur Se bilag 1 Baggrund og metode.

29 Sammenbrud i anbringelser Regeringen arbejder frem mod 2020 for at nedbringe andelen af sammenbrud i anbringelser med 30 procent, så andelen af sammenbrud i 2020 højst er 3,8 procent. Et sammenbrud i anbringelsen defineres som, når barnet eller den unge forlader anbringelsesstedet og/eller når anbringelsesstedet opgiver. I 2013 var sammenbrud som andel af det samlede antal anbragte ultimo året 4,7 procent. Det svarer til 545 sammenbrud og anbragte børn og unge ultimo året. Tabel 2.6 Sammenbrud i anbringelsen, , antal og procent Antal sammenbrud i anbringelser Alle anbragte ultimo året Sammenbrud som andel af det samlede antal anbragte ultimo året 5,5 5,4 4,7 4,7 Siden 2010 er antallet af sammenbrud faldet fra 710 sammenbrud til 545 sammenbrud. Det svarer til et fald fra 5,5 procent til 4,7 procent. I samme periode er antallet af anbragte børn og unge ultimo året faldet fra børn og unge til børn og unge.

30 28 3 Anbragte børn og unge i På baggrund af kommunernes indberetninger til Ankestyrelsen er det muligt at følge udviklingen i det samlede antal børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet ultimo året. Det er også muligt at følge hvilke og hvor mange afgørelser og andre sagshændelser, kommunerne træffer og indberetter i anbringelsesperioden. Afsnit 3.1 indeholder en opgørelse over antallet af anbragte børn og unge ultimo året for perioden Afsnit 3.2 beskriver de afgørelser og andre sagshændelser i anbringelsesperioden, som kommunerne har indberettet. 3.1 Anbragte børn og unge ved udgangen af 2013 Ved udgangen af 2013 var børn og unge mellem 0 og 17 år anbragt uden for hjemmet, jævnfør tabel 3.1. Tabel 3.1 Anbragte ultimo året fordelt på alder, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-3 år år år år år Uoplyst I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Antallet af anbragte børn og unge har været faldende siden 2009, og i 2013 var antallet af anbragte det laveste i hele perioden. 1 Kommunerne indberetter ikke antallet af anbragte børn og unge ultimo året. Antallet er opgjort ud fra de indberettede oplysninger om tilgang og afgang i løbet af året.

31 29 Sammenlignes antallet af anbragte i 2009 med antallet af anbragte i 2013, var der 840 færre anbragte årige i 2013 og 585 færre anbragte årige. Antallet af anbragte 7-11-årige faldt med 120 anbragte fra 2009 til 2013, mens antallet af 0-3-årige faldt med 24 anbragte. Den eneste stigning i antallet af anbragte fra 2009 til 2013 var blandt de 4-6-årige, hvor der var en stigning på 122 anbragte. Ved udgangen af 2013 udgjorde de årige 40 procent af alle anbragte, mens de årige udgjorde 22 procent og de 7-11-årige yderligere 22 procent. De 4-6-årige udgjorde 9 procent og de 0-3-årige udgjorde 7 procent Kønsfordeling 54 procent af de 0-17-årige, der var anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2013, var drenge, jævnfør figur 3.1. Det svarer til drenge. 46 procent af de anbragte var piger, hvilket svarer til piger. Figur 3.1 Anbragte ultimo året fordelt på køn, 2013, procent Uoplyst; 5; 0% Piger; 5.324; 46% Drenge; 6.285; 54%

32 Anbringelseshyppighed Anbringelseshyppigheden, målt ved antallet af børn anbragt uden for hjemmet per børn i aldersgruppen, var i perioden stigende med alderen, jævnfør figur 3.2. Ved udgangen af 2013 var der anbragt 22,1 børn per børn i aldersgruppen år og 12,8 børn per børn i aldersgruppen år. For aldersgruppen 7-11 år var der anbragt 7,8 børn per børn i aldersgruppen, mens der var anbragt 5,3 børn per børn i aldersgruppen 4-6 år og 3,3 børn per børn i aldersgruppen 0-3 år. Figur 3.2 Anbringelseshyppighed fordelt på alder, , promille 0-3 år 3,5 3,4 3,3 4-6 år 5,0 5,3 5, år 8,0 8,0 7, år 13,5 13,2 12, år 24,2 23,0 22,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, Promille Kilde: Kommunernes indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal per 1. januar 2013, Danmarks Statistik. Afgørelseshyppigheden faldt fra 2011 til 2013 for alle aldersgrupper undtagen de 4-6- årige, hvor den steg fra 5,0 til 5,3 anbragte børn per børn i aldersgruppen. Faldet var størst for de årige, hvor der i 2011 var 24,2 anbragte børn per børn i aldersgruppen og i 2013 var 22,1 anbragte børn per i aldersgruppen.

33 31 For de årige faldt afgørelseshyppigheden fra 13,5 til 12,8 anbragte børn per børn i aldersgruppen, mens den faldt fra 8,0 til 7,8 anbragte børn per børn i aldersgruppen for de 7-11-årige. For de 0-3-årige faldt afgørelseshyppigheden fra 3,5 til 3,3 anbragte børn per børn i aldersgruppen Anbragte fordelt på handlekommuner Ved udgangen af 2013 havde 7 kommuner 5 eller færre 0-17-årige børn anbragt uden for hjemmet per årige børn i kommunen, jævnfør figur kommuner havde mellem 5 og 10 børn anbragt per børn i kommunen, mens 37 kommuner havde mellem 10 og 15 børn anbragt per årige i kommunen. 6 kommuner havde mellem 15 og 20 børn anbragt per i aldersgruppen i kommunen, og 3 kommuner havde 20 eller flere børn anbragt per børn i kommunen.

34 32 Figur 3.3 Anbringelseshyppighed fordelt på kommune, 2013, promille Note1: En kommunefordeling på antal anbragte ultimo året kan findes på Ankestyrelsens talportal på ast.dk. Kilde: Kommunernes indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal per 1. januar 2013, Danmarks Statistik.

35 Anbragte fordelt på anbringelsessted Ved udgangen af 2013 var 58 procent af de anbragte børn og unge i plejefamilie, jævnfør tabel 3.2. Den mest anvendte form for plejefamilie var den almindelige plejefamilie. 21 procent af de anbragte børn og unge var anbragt på døgninstitution. Den mest anvendte form for døgninstitution var den almindelige afdeling. 14 procent af de anbragte børn og unge var anbragt på et socialpædagogisk opholdssted, og 3 procent var anbragt på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted, mens yderligere 3 procent var anbragt på kost- og/eller efterskole. Andelen af børn og unge anbragt i plejefamilie steg for hvert år i perioden 2009 til Ved udgangen af 2009 var 49 procent anbragt i plejefamilie. Det steg til 51 procent i 2010, 54 procent i 2011, 56 procent i 2012 og 58 procent i Omvendt faldt andelen af børn og unge anbragt på døgninstitution. Ved udgangen af 2009 var 24 procent anbragt på døgninstitution. Det faldt til 23 procent i 2010, 22 procent i 2011 og 21 procent i både 2012 og Andelen af børn og unge anbragt på et socialpædagogisk anbringelsessted faldt fra 18 procent i 2009 til 14 procent i Andelen af børn og unge anbragt på eget værelse, kost- og/eller efterskole samt skibsprojekt var nogenlunde stabil i perioden 2009 til 2013.

36 34 Tabel 3.2 Anbragte ultimo året fordelt på anbringelsessted, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Plejefamilie i alt Netværksfamilie uden for slægten Netværksfamilie inden for slægten Almindelig plejefamilie Kommunal plejefamilie (fra 2011) Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted Døgninstitution i alt Døgninstitution, sikret afdeling Døgninstitution, almindelig afdeling Kommunalt døgntilbud ( ) Akutinstitution ( ) Kost- og/eller efterskole Socialpædagogisk opholdssted Skibsprojekt Uoplyst I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

37 Anbragte med og uden samtykke Ved udgangen af 2013 var 79 procent af de anbragte børn og unge anbragt med samtykke, hvilket vil sige, at der var tale om en frivillig anbringelse, jævnfør tabel procent af de anbragte børn og unge var anbragt uden samtykke, hvilket vil sige, at der var tale om en tvangsanbringelse. Tabel 3.3 Anbragte ultimo året fordelt på samtykkestatus, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Med samtykke ( 52) Uden samtykke ( 58) Ungdomssanktion (dom) Afsoning (dom) Varetægtssurrogat Uoplyst I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Fra 2010 indeholder Ankestyrelsens anbringelsesstatistik oplysninger om afsoning og varetægtssurrogat. Se mere i bilag 1 Baggrund og metode. Siden 2009 er andelen af børn og unge anbragt uden samtykke steget. Ved udgangen af 2009 og 2010 blev 13 procent anbragt uden samtykke. Det steg til 14 procent i 2011, til 15 procent i 2012 og til 16 procent i Omvendt er andelen af anbragte børn og unge med samtykke faldet. Ved udgangen af 2009 blev 84 procent anbragt med samtykke. Det faldt til 83 procent i 2010, 82 procent i 2011, 81 procent i 2012 og 79 procent i 2013.

38 Opfølgning og andre sagshændelser under anbringelsen Mens børnene og de unge er anbragt uden for hjemmet, træffer kommunerne løbende en række afgørelser om anbringelsesforløbet. Kommunerne træffer eksempelvis afgørelse om generel opfølgning af indsats og handleplan, om flytning til et andet anbringelsessted og om hjemgivelse. Kommunerne indberetter disse og andre afgørelser til Ankestyrelsen. Kommunerne indberettede i alt afgørelser og andre sagshændelser i 2013, hvoraf var generelle opfølgninger af indsats og handleplan, jævnfør tabel 3.4. Kommunerne indberettede blandt andet hjemgivelser og andet ophør af anbringelse, 889 flytninger og ændringer af anbringelsessted, 477 forelæggelser af en sag i børnog unge-udvalget og 110 ændringer af samtykkestatus i Antallet af indberettede afgørelser og andre sagshændelser var i 2013 højere end på noget andet tidspunkt i perioden 2009 til Sammenlignet med antallet af indberetninger i 2009 var antallet i 2013 steget med indberetninger. Fra 2009 til 2013 var der især en stigning i generelle opfølgninger af indsats og handleplaner. I 2009 indberettede kommunerne i alt generelle opfølgninger. Det steg til opfølgninger i Det svarer til en stigning på opfølgninger. Selvom kommunerne indberettede flere sagshændelser i 2013 end tidligere, var der også fald i nogle typer indberetninger. Antallet af flytninger og ændringer af anbringelsessted faldt med 250 indberetninger fra 2009 til 2013, mens antallet af hjemgivelser og andet sagsophør faldt med 241 indberetninger i samme periode.

39 37 Tabel 3.4 Opfølgninger og andre sagshændelser under anbringelsen, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Iværksættelse af flytning, ændring af anbringelsessted Uden samtykke ændret til anbringelse med samtykke Generel opfølgning af indsats og handleplan Forelagt børn og ungeudvalget i anbringelsesperioden Hjemgivelse og andet ophør af anbringelse Sagsophør, overdraget til anden handlekommune Anbringelser overdraget fra anden handlekommune I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Note2: Anbringelse efter servicelovens kapitel 12 ophører ved det 18. år. Uanset om anbringelsen fortsætter i et døgnophold som led i efterværn efter det 18. år, registreres anbringelsens ophør i tabellen. Note3: Forskellen mellem sager overdraget til og fra anden handlekommune skyldes blandt andet sager, hvor overdragelsen først er indberettet af modtagerkommunen, efter den unge er fyldt 18. år.

40 Flytning og ændring af anbringelsessted Kommunerne indberettede i alt 889 flytninger og ændringer af anbringelsessted i 2013, jævnfør tabel 3.4. I 2013 var 3. kvartal kendetegnet ved relativt flere flytninger end de andre kvartaler, jævnfør figur 3.4. Dette mønster hænger ofte sammen med skoleskift. I 2013 var der 254 skift i 3. kvartal. Figur 3.4 Ændringer i anbringelsessted fordelt på kvartaler, 2013, antal Antal kvt. 2. kvt. 3.kvt. 4. kvt. Flytning mellem anbringelsessteder Ud af de i alt 889 flytninger og ændringer af anbringelsessted, som kommunerne indberettede i 2013, var det ikke oplyst hvorfra eller hvortil barnet eller den unge flyttede i 88 indberetninger. Figur 3.5 baserer sig derfor på de 801 flytninger og ændringer, hvor kommunerne indberettede hvorfra og hvortil barnet eller den unge flyttede. I 2013 indberettede kommunerne 321 flytninger fra en døgninstitution. Det svarer til 40 procent af alle flytninger i af flytningerne var til en anden døgninstitution. Det svarer til, at 34 procent af de børn og unge, der i 2013 flyttede ud fra en døgninstitution, flyttede ind på en anden døgninstitution. 30 procent af flytningerne var til et socialpædagogisk opholdssted og 18 procent til en plejefamilie. Kommunerne indberettede 221 flytninger fra en plejefamilie til et andet anbringelsessted, hvilket svarer til 28 procent af alle flytningerne i procent af de børn og unge,

41 39 der flyttede ud fra en plejefamilie, flyttede ind hos en anden plejefamilie, 17 procent flyttede på døgninstitution og 17 procent flyttede på et socialpædagogisk opholdssted. I 2013 indberettede kommunerne 186 flytninger fra et socialpædagogisk opholdssted. Det svarer til 23 procent af alle flytninger i af flytningerne var til et andet socialpædagogisk opholdssted. Det svarer til, at 40 procent af de børn og unge, der i 2013 flyttede ud fra et socialpædagogisk opholdssted, flyttede ind på et andet socialpædagogisk opholdssted. 26 procent flyttede på døgninstitution og 21 procent på eget værelse. Figur 3.5 Flytninger mellem anbringelsessteder, 2013, antal Døgninstitution i alt Plejefamilie i alt Socialpædagogisk opholdssted mv Uoplyst Eget værelse, kollegium, kollegielignende Kost- og/eller efterskole Døgninstitution i alt Kost- og/eller efterskole Socialpædagogisk opholdssted mv. Eget værelse, kollegium med videre Plejefamilie i alt Uoplyst

42 40 Årsager til skift i anbringelsessted Kommunerne kan indberette flere årsager til en afgørelse om flytning af et barn eller en ung til et nyt anbringelsessted. I 2013 begrundede kommunerne 30 procent af flytningerne med, at ændringen fulgte et planlagt udviklingsforløb, jævnfør figur 3.6. I 19 procent af flytningerne var årsagen, at anbringelsesstedet opgav, og i yderligere 19 procent af flytningerne var årsagen forbedring af forholdene for barnet eller den unge. I 18 procent af flytningerne var årsagen forværring af forholdene for barnet eller den unge, og i 18 procent af flytningerne at barnet eller den unge forlod anbringelsesstedet. I 7 procent af flytningerne var årsagen, at det hidtidige anbringelsessted lukkede, mens der i 21 procent af flytningerne var andre årsager. Figur 3.6 Årsager til afgørelse om ændring af anbringelsessted, 2013, procent Ændring følger planlagt udviklingsforløb 30 Andre årsager 21 Anbringelsesstedet opgiver Forbedring af forholdene for barnet/den unge Forværring i forholdene for barnet/den unge Barnet/den unge forlader anbringelsesstedet Hidtige anbringelsessted lukker 7 Uoplyst Procent Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere årsager til flytning.

43 41 Foranledning til skift i anbringelsessted En flytning af et anbragt barn eller en anbragt ung fra et anbringelsessted til et andet kan være foranlediget af flere forskellige parter. I 2013 foranledigede kommunerne de fleste flytninger mellem anbringelsessteder, jævnfør tabel 3.5. Kommunerne foranledigede 68 procent af alle flytninger. 41 procent af flytningerne blev foranlediget af barnet eller den unge selv. 35 procent af flytningerne blev foranlediget af anbringelsesstedet og 26 procent af forældre. 3 procent af flytningerne blev foranlediget af domstolene og yderligere 3 procent af politi/anklagemyndighed. Tabel 3.5 Flytninger fordelt på foranledning til afgørelsen herom, , antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Kommunen Anbringelsesstedet Barnet/den unge Forældremyndighedsindehaver Domstol (ungdomssanktion) Politi/anklagemyndighed Ankemyndighed Uoplyst I alt Note1: Procenterne summer ikke til 100, da det er muligt at angive flere foranledninger til flytning. Fordelingen af foranledninger til skift i anbringelsessted var nogenlunde den samme i hele perioden 2009 til 2013.

44 Sager forelagt børn og unge-udvalget i anbringelsesperioden I en række tilfælde indberetter kommunerne forelæggelser for børn og unge-udvalget og udvalgets afgørelse til anbringelsesstatistikken. Det drejer sig om udvalgte beslutninger om forholdene for 0-17-årige børn og unge under anbringelsen, som ifølge serviceloven skal forelægges udvalget. Kommunerne indberettede 444 forelæggelser for børn og unge-udvalget i 2013, jævnfør tabel 3.6. Børn og unge-udvalget tiltrådte forvaltningens afgørelser i 431 forelæggelser, hvilket svarer til en tiltrædelsesprocent på 97. Tabel 3.6 Børn og unge-udvalgenes afgørelser i anbringelsesperioden, 2013, antal og procent Antal Pct. Tiltrådt Ikke til- I Tiltrådt trådt alt i alt Ændring fra frivillig, 52, til tvangsmæssig, 58, anbringelse Opretholdelse af anbringelse, forlængelse af forventet varighed, 62, stk Forlængelse af genbehandlingsfrist, jf. 62, stk. 5 (3 års reglen for 0-årige) Videreførelse af anbringelsen på grund af stærk tilknytning til anbringelsesstedet, jf. 68 a Afgørelse (efter 58 og 68 a) om ændring af anbringelsessted, jf. 69, stk. 4-5 Afvisning af begæring om hjemgivelse og videreførelse af anbringelse, 68 og 68 a Opretholdelse af anbringelse efter foreløbig beslutning, 75, stk Begrænsning i barnets/den unges ret til kommunikation, 71, stk. 3, jf. stk Afgørelser i alt Note1: Der har ofte været forelagt flere spørgsmål i samme afgørelse.

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 28 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2010 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2010 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 28 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2013 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2013 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 216 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling REGISTRERING Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Side 1 af 30 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende kommune

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn årige

Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn - 18-22-årige Hvornår skal der registreres i skema 3? Kommunen skal indberette nedenstående sagshændelser

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn årige

3. Døgnophold i efterværn årige Side 1 af 28 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år - 2013 Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd FORMÅL OG BAGGRUND - Overvåge anbragte børn og unges trivsel - Gentages hvert andet år - Bestilt af Socialministeriet

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Underretningsstatistik

Underretningsstatistik Ankestyrelsens statistikker Underretningsstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Hovedresultater 2 2.1 Stigning i antallet af underretninger 2 3 Hvem handler underretningerne

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse 2018 Velfærdspolitisk Analyse Kontinuitet i anbringelser af børn og unge Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500,

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Underretningsstatistik

Underretningsstatistik Ankestyrelsens statistikker Underretningsstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Hovedresultater 2 2.1 Flest underretninger i efteråret 2 3 Hvem handler underretningerne om? 3

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Antal anbringelser... 4 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 6 Uledsagede flygtninge... 8 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år - 2011 Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres): Indberettende kommune (handlekommune):

Læs mere

Den årlige statistik på de sikrede institutioner

Den årlige statistik på de sikrede institutioner Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2018 Indhold Resume... 3 Antal anbringelser... 4 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 6 Uledsagede flygtninge... 8 Anbringelsesgrundlag...

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018 Punkt 3. Orientering om Underretninger -058400 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på Underretninger for. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd DISPOSITION FOR DE NÆSTE PAR TIMER Ganske lidt om mig (og SFI) Lidt om anbringelsesstatistik Trivselsundersøgelsen

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.)

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.) SKR nr 9192 af 22/04/2009 Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-610 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om

Læs mere

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Sammenbrud i anbringelser.

Sammenbrud i anbringelser. Punkt 4. Sammenbrud i anbringelser. 2012-12998. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At analysen tages til efterretning. At initiativerne for at

Læs mere

/2015. August Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn

/2015. August Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn 21/2015 Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 August 2016 114.6 22.480 908 21 / 2015 Beretning om

Læs mere

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd mel@sfi.dk Inspirationsmøde om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge Pr. 31. december

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Page 1 of 8 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Page 2 of 8 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge 2 Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge i henhold

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere