Befolkningsprognose 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2017"

Transkript

1 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af boliger (boligprogram) i de kommende år samt den eksisterende befolkningssammensætning. Befolkningsprognosen er beregnet frem til 2029, men eftersom forudsætningerne der ligger til grund for prognosen kan ændre sig, vil der være en større usikkerhed i prognosen, desto længere man ser ud i fremtiden. NOTAT 31. august 2017 Journal nr Ø Sagsbehandler CMOPE Overordnet resultat frem mod Den fremtidige udvikling i befolkningstallet samt befolkningssammensætningen ser ganske fornuftig ud i forhold til, at der skal være balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Der vil komme en markant stigning i aldersgruppen årige frem mod 2021, men samtidig forventes en endnu større stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder i samme periode. Det skal dog bemærkes at befolkningsvæksten i den erhvervsaktive alder, er betinget af gennemførelsen af Vinge som prognosticeret i boligprogrammet. Befolkningstallet pr. 1. januar Befolkningsudvikling i 2016 Ændring i 2016 Ændring i 2016 I forhold til sidste års prognose I forhold til sidste års prognose 1. januar 2017 Faktisk Faktisk 0-5 år ,2% 1,4% 6-16 år ,2% -0,7% år ,9% 0,6% år ,6% 0,3% år ,1% 0,3% år ,2% -0,6% 90+ år ,2% 0,5% I alt ,7% 0,2% Prognosen fra sidste år, som blev politisk godkendt i april 2016, blev ændret i august 2016, grundet nye skøn for flygtningekvoten i Det resulterede i en nedjustering på 145 personer. Det er den nedjusterede prognose, der er anvendt som sidste års prognose. I 2016 steg befolkningstallet med 313 personer, nøjagtigt som i Væksten består primært af en nettotilflytning fra udlandet på 205 personer, heraf betegnes 97 personer som flygtninge. Ydermere fik Frederikssund kommune en nettotilflytning fra Egedal kommune på 105 personer. Nedenstående kort viser nettotilflytningen i 2016.

2 Frederikssund Kommune har i 2016 fået 78 flere borgere end forventet i sidste års prognose, dette på trods af, at kommunen modtog 42 færre flygtninge end forventet. Det er både i aldersgrupperne 0-5 årige, årige, årige og årige prognosen har undervurderet tilgangen. Til gengæld har prognosen overvurderet antallet af skolebørn (6-16 årige) og antal pensionister i alderen år. Det er begge aldersgrupper som indgår i kommunens demografiberegning og vil således bidrage til færre omkostninger end forventet til demografi i /17

3 2. Befolkningsudvikling på fire års sigt år år år år år år I alt I alderen 0-5 årige er antallet faldet med 311 personer fra 2013 frem til Fra 2017 og frem til 2021 vender udviklingen og der kommer en stigning i denne aldersgruppe med 390 personer. Antallet af 0-5 årige har været faldende siden 2006, hvilket har haft indflydelse på antallet af 6-16 årige, som er faldet med 239 personer fra 2013 og frem til Frem mod 2021 fortsætter denne udvikling og antallet af skolebørn falder med yderligere 117 personer. Antallet af personer i alderen årige er steget med 253 siden Frem mod 2021 vil antallet falde med 26 personer. Fra er antallet af årige steget med 67 personer. Der forventes en mærkbar stigning i denne aldersgruppe i de kommende år, hvor antallet stiger med personer fra 2017 og frem til I perioden er der sket en stigning på 68 personer i alderen årige. Frem mod 2021 forventes antallet at falde med 93 personer. I perioden er der sket en betydelig stigning i antallet af personer i alderen årige. I de kommende år fortsætter antallet med at stige i endnu højere grad, og i 2021 forventes de årige at udgøre flere personer end primo Antallet af 90+ årige er steget med 49 personer siden Frem mod 2021 vil antallet fortsætte med at stige med ca. 10 personer årligt og samlet udgøre 326 personer i /17

4 Befolkningens alderssammensætning Som det ses af tabellen nedenfor har Frederikssund Kommune en lavere procentdel af børn og en højere andel af ældre både i forhold til hele landet, Region Hovedstaden og i forhold til en gruppe af sammenlignelige kommuner. De små børn på 0-5 år udgør 5,3 % af befolkningen mod 6,3 % i hele landet, mens seniorerne mellem 65 og 74 år udgør 13,5 % i Frederikssund mod 11,2 % i hele landet. Den skæve alderssammensætning skyldes, at der i de seneste år har været et ekstra stort fald i antallet af små børn i Frederikssund (et fald på 11,5 % siden 2013 mod et fald på 5,0 % i hele landet) og en større vækst i gruppen af ældre end i de øvrige sammenligningsgrupper. I Frederikssund er gruppen af 75+ årige vokset med 26,3 % siden 2013 mod en vækst på 11,0 % i hele landet. Den demografiske forsørgerbrøk er et mål for antal potentielt forsørgede (0-16 årige og 65+ årige) delt med antal potentielle forsørgere (17-64 årige). En stigende forsørgerbrøk betyder således færre erhvervsaktive personer i forhold til antal forsørgede personer. Forholdet mellem antallet af erhvervsaktive og resterende aldersgrupper har betydning for kommunens økonomi. Meget generaliseret udgør de erhvervsaktive indtægtssiden og de resterende grupper udgiftssiden i den kommunale økonomi. Forholdet mellem disse grupper er ofte udtrykt som forsørgerbyrden. Det bør bemærkes, at der er tale om en demografisk forsørgerbyrde, og ikke en reel økonomisk forsørgerbyrde. Den reelle økonomiske forsørgerbyrde vil ikke alene afhænge af befolkningssammensætningen på aldersklasser, men eksempelvis også af i hvor høj grad samfundet formår at bringe og bibeholde personer i beskæftigelse ved at øge andelen af beskæftigede og nedbringe arbejdsløsheden. I 2017 udgør den demografiske forsørgerbrøk 72,2 % i Frederikssund Kommune mod 61,7 i hele landet. Frem mod 2021 fastholdes brøken på 72,2 %, mens den forventes at stige til 77,0 % i Aldersstruktur i 2017 Frederikssund Kommune Kilde: Eco-nøgletal tabel I sammenligningsgruppen indgår følgende kommuner: Halsnæs, Brøndby, Rødovre, Tårnby, Egedal, Fredensborg, Høje-Taastrup, Furesø, Gribskov, Greve, Ballerup og Hillerød. Sml.- gruppen Region Hovedstaden Hele landet Aldersstrukturen årige 5,3 6,3 6,5 6, årige 14,2 14,0 13,7 12, årige 58,1 59,2 59,8 61, årige 13,5 12,2 11,6 11,2 75 årige og derover 8,9 8,3 8,4 7,8 65 årige og derover 22,4 20,5 20,0 19,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Demografisk forsørgerbrøk 72,2 69,2 67,7 61,7 Vækst i aldersgrupperne (pct.) 0-5 årige -11,5-4,0-3,7-5, årige -3,6-0,2 1,8 0, årige 0,8 2,2 2,4 2, årige 2,9 4,5 5,4 8,5 75 årige og derover 26,3 19,1 14,6 11,0 Samlet befolkning 1,5 2,9 3,1 2,6 4/17

5 Befolkningsudvikling på langt sigt 4. Befolkningsudvikling på langt sigt I 2028 vil der ifølge 2017-prognosen være indbyggere i Frederikssund Kommune. Det er en stigning i forhold til 2017 på personer. Denne relativt høje vækst skyldes byudviklingsprojektet i Vinge, som er inkluderet i prognosen via boligprogrammet. Forskellen i og 2017-prognosen i de første år skyldes en langsommere udbygningstakt. I 2021 og frem indeholder 2017-prognosen over flere borgere, som følge af en opjustering i antallet af boliger. Det er sket på baggrund af den indgået aftale om byudviklingen af Vinge centrum. I Danmarks Statistiks (DKS ) prognose er boligprogrammet og dermed effekten af Vinge ikke medtaget, hvorfor indbyggerantallet ligger næsten stabilt frem mod /17

6 Befolkningens sammensætning 5. Procentvis ændring i befolkningsgrupper med 2017 som basisår Fra 2017 og frem til 2029 stiger befolkningsantallet i Frederikssund Kommune med personer. Det skyldes primært en stigning i nettotilflytningen grundet udviklingen af Vinge centrum. Det er især i årene 2021 og 2022 kommunen vil opleve en stor befolkningstilvækst. 6. Sammensætning år år år år år år år i alt årige Antallet af 0-5 årige stiger med 958 (39,9 pct.) fra 2017 til Den relative store stigning i antallet kan tilskrives den forventede udvikling i Vinge, som afspejles via boligprogrammet, samt en øget fertilitet. Der forventes et stigende antal i hvert af årene i gennem hele perioden frem mod årige Antallet af 6-16 årige forventes at stige med 332 personer (5,2 pct.) fra 2017 til Der forventes dog et fald i antallet frem mod primo 2020, som skyldes de tidligere års fald i antallet af 0-5 årige. I 2021 og 2022, hvor Vinge vil opleve en markant stigning i befolkningen, forventes antallet af 6-16 årige at stige med 570 børn fra 2020 og frem mod 2029, dog forventes et mindre fald i årene 2023 og /17

7 17-24 årige Antallet af årige forventes at stige med 97 personer (2,6 pct.) frem til primo årige Antallet af årige stiger med personer (11,6 pct.) fra 2017 og frem til Denne stigning skal i stor grad tilskrives Vinge årige Antallet af årige stiger med personer (15,9 pct.) fra 2017 og frem til Denne betydelige stigning forventes primært på grund af Vinge-effekten årige Antallet af årige stiger markant med personer (56,3 pct.) fra 2017 til 2029, hvilket primært må tilskrives den generelle demografiske udvikling. 90+ årige Antallet af 90+ årige stiger kraftigt procentvis med hele 86,7 pct. fra 2017 og frem mod 2029, hvilket svarer til 247 flere borger i Denne udvikling er ikke overraskende, og skyldes den generelle demografiske udvikling. I det følgende ses mere eksplicit på udviklingen i de enkelte aldersgrupper fordelt på skoledistrikter. 7/17

8 0-5 årige 7. Udviklingen i 0-5 årige 8. Udviklingen i 0-5 årige fordelt på skoledistrikter Siden 2007 har der været et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år. Men fra 2017 ændres udviklingen og der vil frem mod 2029 være en årlig stigning i denne aldersgruppe samlet set for kommunen og for hvert af skoledistrikterne. Den største vækst forventes i Frederikssund Syd, hvilket primært skyldes at Vinge er placeret i dette skoledistrikt. Den forventede stigning i de øvrige områder, er et resultat af en øget fertilitet i de kommende år, samt et større antal boliger. Det samlede antal 0-5 årige stiger med 958 personer i perioden 2017 til år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

9 6-16 årige 9. Udviklingen i 6-16 årige 10. Udviklingen i 6-16 årige fordelt på skoledistrikter Fra 2007 og frem til 2012 har kurven for 6-16 årige været svingende, herefter er der sket et generelt fald i antallet, som forventes at fortsætte frem mod I Frederikssund Syd forventes en årlig vækst fra 2018 og frem mod 2029, hvilket som sagt skyldes, at Vinge er placeret i Frederikssund Syd. Væksten er størst i årene , hvilket får det samlede antal 6-16 årige for kommunen til at stige, selvom der sker et fald i de øvrige distrikter. Fra stiger antallet i Frederikssund Syd ikke med samme høje vækst som i de 2 forgående år, og da der samtidig forventes et fald i de øvrige distrikter bortset fra Skibby, vil det samlede antal igen være faldende i Herefter begynder der at ses en generel stigning i alle distrikter, hvilket medfører en stigning i det samlede antal 6-16 årige for hele kommunen, som vil fortsætte frem mod Det samlede antal 6-16 årige stiger med 332 personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

10 17-24 årige 11. Udviklingen i årige 12. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Siden 2007 har der været en kraftig stigning i antallet af årige, og det forventes at fortsætte frem mod I 2020 sker der et mindre fald i antallet, som så stiger igen i 2021, hvorefter antallet stabiliseres på omkring personer. Den fremtidige stigning skyldes en meget stor vækst i antallet årige i Frederikssund Syd. I de øvrige distrikter vil antallet være faldene frem mod Igen er det Vinge-effekten, der slår igennem. Det samlede antal årige stiger med 97 personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

11 25-59 årige 13. Udviklingen i årige 14. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Fra 2007 og frem til 2015 har antallet af årige været faldende. Fra 2016 og frem mod 2029 forventes en årlig stigende befolkning i denne aldersgruppe, med størst vækst i årene Igen er denne stigning udelukkende baseret på Vinge-effekten, idet der i Frederikssund Syd ses en markant stigning, mens der generelt i de øvrige skoledistrikter sker et lille fald frem mod Det samlede antal årige stiger med personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

12 60-74 årige 15. Udviklingen i årige 16. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Antallet af årige har været stigende frem mod 2015, hvorefter antallet har stabiliseret sig på omkring borgere. Fra 2023 og frem mod 2029 forventes igen en vækst i antallet årige, som vil stige med personer i perioden. Som det ligeledes er tilfældet i de andre aldersgrupper er det også her Frederikssund Syd og hermed Vinge, der er den primære årsag til stigningen. Men der vil også ske en årlig stigning i de øvrige distrikter efter Det samlede antal årige stiger med personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

13 75-89 årige 17. Udviklingen i årige 18. Udviklingen i årige fordelt på skoledistrikter Siden 2007 har der været en stigning i antallet af årige. Den udvikling forventes at fortsætte frem mod 2029, hvilket er en effekt af den generelle demografiske udvikling. Samtlige distrikter vil opleve et stigende antal ældre i alderen årige. Stigningen kan således ikke tilskrives Vinge alene, som det er tilfældet i de tidligere beskrevet aldersgrupper, men det er derimod et resultat af den generelle demografiske udvikling. Der sker dog en stabilisering fra 2023 og frem mod 2029 i alle distrikter bortset fra Frederikssund Syd, hvor antallet fortsat forventes at stige med omkring 60 personer årligt. Det samlede antal årige stiger med personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

14 90+ årige 19. Udviklingen i 90+ årige 20. Udviklingen i 90+ årige fordelt på skoledistrikter Antallet af 90+ årige er stigende i næsten hele perioden, hvilket kan henføres til den generelle demografiske udvikling. De kraftigste stigninger ses i distrikterne Jægerspris og Frederikssund Nord og Syd. Til gengæld sker der kun en mindre stigning i distrikterne Skibby og Slangerup, hvor antallet stiger med henholdsvis 28 og 20 fra 2017 og frem mod Det samlede antal 90+ årige stiger med 247 personer i perioden år Frederikssund Nord Frederikssund Syd Jægerspris Skibby Slangerup /17

15 Befolkningsudviklingen i Vinge 21. Udviklingen i Vinge 22. Sammensætningen år år år år år år år I alt Som tabellen viser, venter der en markant stigning i befolkningstallet i Vinge frem mod Den største vækst sker i aldersgruppen år, der stiger med personer frem mod Det er en meget positiv udvikling for Frederikssund Kommune, da hovedparten af personer i denne aldersgruppe er tilknyttet arbejdsmarkedet, og derved genererer en indkomst til kommunen. Samlet forventes antallet af indbyggere i Vinge at stige med personer fra 2017 og frem til Antallet er betinget af, at Vinge udvikles som prognosticeret i boligprogrammet og Vinge-aftalen prognosen er ændret i forhold til sidste års prognose. Det skyldes et færre antal boliger i perioden , mens antallet af boliger fra 2020 er større i forhold til sidste års prognose. Det øgede antal boliger som forventes i Vinge, kommer i kraft af den indgåede aftale omkring udviklingen af Vinge centrum. 15/17

16 Forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet af Økonomi og udvikling med assistance fra COWI via programmet Demografix. Boligprogram 2017 Boligprogrammet udgør en betydelig del af forudsætningerne for befolkningsprognosen, særligt byudviklingsplanerne i Vinge får stor betydning for indbyggertallet i kommunen i de kommende år. Boligprogrammet er udarbejdet af Plan & GIS. Boligprogrammets forudsætninger Fra et svagt udgangspunkt i årene er der nu positive tendenser på boligmarkedet i hovedstadsområdet, hvorfor boligprogrammet udtrykker en forventning om vækst i boligudbygningen. Kommunens store byudviklingsprojekt Vinge forventes at blive en væsentlig faktor for tiltrækning af boligbyggeri fremover. I den nedenstående oversigt er opgjort det forventede boligbyggeri i forskellige dele af kommunen. Den geografiske opdeling tager udgangspunkt i kommunens byområder. 24. Boligprogram for Boligprognose Frederikssund excl. Vinge Vinge Jægerspris Skibby Slangerup Byzonelandsbyer Land I alt Vinge - en helt ny bæredygtig by Frederikssund Kommune er i fuld gang med at bygge den nye by Vinge, hvor der planlægges for nye indbyggere og nye arbejdspladser. Udbygningen af Vinge har væsentlig betydning for boligprogrammets udformning og de kommende års boligudbygning i kommunen. Der har været rift om husene i den første bebyggelse i Vinge og det varsler godt for den næste udbygning, som opføres samtidig med S-togsstationen. En væsentlig del af boligtilvæksten forventes således at ske i Vinge. Fjordforbindelsen giver nye muligheder i Hornsherred Fjordforbindelsen som ventes klar ultimo 2019 vil give en langt hurtigere adgang fra Hornsherred til arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn. Det ventes at give nye muligheder for boligudvikling i Hornsherred. Flyttemønstre sammenhæng mellem nye og eksisterende boligmasse Befolkningen i den eksisterende boligmasse er bestemt af flytteparametre, som er beregnet på baggrund af historiske år. Der er sammenhæng mellem flyttemønsteret og antallet af nye boliger. Når der er mange nye boliger, forventes en udtynding i befolkningen i den eksisterende boligmasse. Det betyder, at der tages højde for at nettotilflytningen til nye boliger ikke alene kommer over kommunegrænsen, men at tilflytningen også sker fra eksisterende boligmasse inden for kommunegrænsen. 16/17

17 Fertilitet Fertiliteten i befolkningsprognosen og dermed antal fødsler er baseret på realiseret fertilitet i Fertilitet Grunden til at fertiliteten er svagt stigende i de kommende år på trods af, at fertiliteten har været faldende i perioden fra og igen i 2014 og 2016, skyldes at fertiliteten i prognosen endvidere er baseret på DREAMS forudsætning om en konstant fertilitet i løbet af en livscyklus dvs. at de kvinder som eksempelvis ikke har fået børn i års alderen vil få dem i 40 erne. Mortalitet Fremskrivningen af dødsfald i prognosen er baseret på DREAMS landsdækkende mortalitetsrate justeret for antal dødsfald i Frederikssund Kommune i årerne Flygtninge Fremskrivningen af flygtninge fra 2017 til 2020 er baseret på flygtningekvoten i 2017 samt forventninger om familiesammenføring. Fra 2020 og frem er fremskrivningen beregnet på baggrund af flygtningetallet fra I prognosedelen er flygtninge ikke medtaget i grafer og tabeller fordelt på skoledistrikter. Antal flygtninge Prognose /17

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere