v/ Paul K. Jeppesen, DANSKE ARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v/ Paul K. Jeppesen, DANSKE ARK"

Transkript

1 v/ Paul K. Jeppesen, DANSKE ARK

2 Artikel 228: Hvis en murer bygger et hus for nogen og gør det færdigt, så skal mureren betale en bøde på 2 shekler for hver ujævnhed i overfladen. Artikel 229: Hvis en murer har bygget et hus for en mand, men ikke har sørget for at huset er solidt, og det hus, han byggede, er styrtet sammen og har dræbt ejeren, så skal mureren dø. Artikel 230: Hvis det er ejerens søn, der er blevet dræbt, så skal murerens søn dø. Artikel 231: Hvis det er ejerens slave, der er blevet dræbt, så skal mureren købe en ny slave til ejeren. Artikel 232: Hvis ejerens indbo er ødelagt, så skal mureren betale kompensation for alt det, der er blevet ødelagt, og hvis han ikke sørgede for, at konstruktionen var i orden, så skal han genopbygge huset for sine egne midler. Artikel 233: Hvis en murer bygger et hus for nogen, og det ser ud som om, murene er ved at falde, så skal han sørge for at rette op på murene for sine egne midler også selvom huset ikke er bygget færdigt. NB: Arkitekt= græsk for bygmester

3 1. Hvor mange år har du ansvar? 2. Hvor stort er dit beløbsmæssige ansvar? 3. Du hyrer en ingeniør til statikberegninger, og i laver en ABR aftale. Hvor mange år har ingeniøren ansvar? 4. I din beskrivelse står at vinduesrammerne er hvide men du har angivet en farvekode for rød. Derfor leveres røde rammer, men bygherren har bedt om hvide. Hvad gør du?

4 1. Aftale om professionel ansvarsforsikring i HDI. 2. Aftale med Marsh om projektforsikringer i forskellige selskaber 3. Aftale om øvrige erhvervsforsikringer i Codan m.fl. 4. Aftale om privatforsikringer i Codan Find alle detaljerne på danskeark.dk f RÅDGIVNING &VEJLEDNING f Forsikring

5 1. Ansvar ifølge ABR De rimelige ansvarsbegrænsninger 3. Fravigende forældelsesregler og forbrugerbeskyttelse 4. DANSKE ARKs krav til medlemmerne 5. DANSKE ARKs krav til forsikringsselskaberne 6. Hvad forsikringen i DANSKE ARKs aftale dækker vigtigste dækninger og nyheder Er du totalrådgiver? 8. Erstatningskrav, helt overordnet 9. Når skaden er sket - anmeldelse og arbejdsdeling med forsikringsselskabet. 10. Byggeskadeforsikring (hvis tiden tillader) 11. Når det går helt galt ( selvstudium)

6 ABR fastlægger ansvaret men stiller ikke krav til forsikringen.

7 ABR 6.2.1: Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning Dvs. for skader der skyldes manglende fornøden faglig dygtighed eller omhu (uprofessionel adfærd)

8 ABR handler om penge: Der kan træffes aftale imellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning ABR fastlægger som udgangspunkt INGEN begrænsning af ansvarets størrelse eller forsikringsdækning begge dele SKAL aftales separat i kontrakten! Hvis ikke, er der ubegrænset ansvar men der er altid begrænset forsikringsdækning

9 ABR og :.Ved tilsynsfejl og eftersynsfejl er ansvaret begrænset til 2,5 mio. kr. medmindre andet er aftalt Kun ved tilsyn og eftersyn fastlægger ABR en begrænsning af ansvarets størrelse. Denne begrænsning kan kun fraviges ved aftale! En aftale om samlet ansvar kan opfattes som fravigelse af ABR-reglerne om det begrænsede tilsynsansvar!

10 Et DANSKE ARK medlem er en professionel rådgiver En professionel rådgiver leverer et professionelt arbejde Hvorfor ellers forlange et professionelt honorar? Den professionelle rådgiver påtager sig et professionelt ansvar DANSKE ARK markedsfører alle medlemmer med at bygherren får sikkerhed fordi alle medlemmer er forsikret for 2,5 mio. kr, eller mere Derfor må ansvaret aldrig begrænses til mindre end 2,5 mio. kr. Husk at ansvaret heller aldrig må være større end forsikringsdækningen

11 Underrådgivers ansvar må ALDRIG være mindre end det ansvar, totalrådgiver har påtaget sig i kontrakten Der er ingen regler der binder ingeniørerne til at begrænse deres ansvar. Kun anbefalinger DANSKE ARK ikke er enige i Kontraktens indhold har ingen betydning for ingeniørens præmie Ingeniørens præmie stiger IKKE ved en ansvarsbegrænsning som DANSKE ARK s. Kun hvis ingeniøren laver mange skader. Derfor må ansvaret aldrig begrænses til mindre end 2,5 mio. kr

12 Fremover stiller FRI ikke krav til indholdet af medlemmernes forsikring. Kun at der er en forsikring Derfor bør DANSKE ARK medlemmer som totalrådgivere skærpe opmærksomheden for at sikre at underrådgiveren der bruger den løbende forsikring har den rigtige dækning. Ikke bare på summer men også på vilkår Eventuelle ændrede vilkår vil formentlig gælde allerede fra Også for skader på sager, der for længst er afsluttet men fortsat har ansvar DANSKE ARK forventer at de fleste FRI medlemmer forsikres efter samme vilkår. Men vi kender endnu ikke alle detaljer Følg derfor med i DANSKE ARKs nyhedsbrev og husk at checke underrådgivernes forsikring ekstra godt.

13 ABR handler om tid: Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Ved rådgivning i forbindelse med udførelse af bygninger og anlæg ophører rådgiveransvaret dog 5 år efter aflevering af den bygning eller det anlæg, fejlen eller forsømmelsen vedrører Men forældelseslov pr. 1. januar 2008 ændrede de 5 år til 10 år for aftaler med forbrugere, her altså private boligejere. Det gælder uanset om ABR er aftalt eller ej. Men ABR bør af andre grunde ALTID aftales.

14 I Forældelsesloven er forbrugeren én, der i situationen hovedsageligt handler uden for sit erhverv Fabrikanten, der skal have udvidet sin private villa ER forbruger Fabrikanten, der skal have udvidet sin fabrik, er derimod IKKE forbruger

15 Den, der som totalrådgiver indgår en aftale med eller uden ABR - med en forbruger, har 10 års ansvar for både egne og underrådgiveres ydelser Hvis totalrådgiver herefter kopierer en del af aftalen til en ABR-aftale eller indgår anden ABR-aftale med underrådgiver(e) - har underrådgiver(ne) kun 5 års ansvar! Totalrådgiver skal dermed hæfte for underrådgivers ansvar, herunder selvrisiko, i de sidste 5 år. Det skal normalt betales ud af totalrådgivers egenkapital!

16 Er der den mindste tvivl om hvorvidt totalrådgivers klient er forbruger: Skriv i underrådgiverkontrakten, at: Hvis totalrådgivers klient er forbruger, fraviges ABR i underrådgiverkontrakten så underrådgiver hæfter for sine ydelser i samme omfang og tidsrum som totalrådgiver hæfter over for bygherren for underrådgivers ydelser

17 Anmeld ALTID sagen til forsikringsselskabet og lad dem vurdere om sagen udløse ansvar, eller måske kan være forældet Rådgivere, der uden at anmelde selv afviser eller anerkender reklamationer eller krav, mister retten til erstatning!!! Det er gratis at anmelde men dyrt at lade være! Ikke alle virksomheders advokater gør sig dette bevidst!

18 Der er - bortset fra særområderne tilstandsrapporter og energimærker - ingen lovkrav om forsikring Medlemmer af DANSKE ARK skal være forsikringsdækket i et godkendt selskab, der har erklæret at dække efter DANSKE ARK s specifikke krav DANSKE ARK s medlemmer skal være dækket for mindst 2,5 mio. kr. for tingskade, og skal have dækning i 5 år, for opgaver for forbrugere dog i 10 år efter ophør og/eller udmeldelse

19 Både professionelt ansvar og almindeligt erhvervsansvar Alle tidligere forsikrede (dog ikke projektforsikrede) opgaver Underrådgiveres ansvar, dog med regresret ( hæftelsesansvar) 5/10 år efter ophør og/eller udmeldelse, også ved konkurs Uden betingelse om tegning andre forsikringer i selskabet! DANSKE ARK forsikringen i HDI har mange flere forbedringer!

20 Meddækning af konsulenter og freelancere (arkitekter) Meddækning af konsulenter og freelancere (ingeniører mv.) Totalrådgiverdækning 2 forsikringssummer (nu for alle uden ekstra præmie) 5 års præmiefri dækning ved lukning (10 år for opgaver for forbrugere) Op til 25 % præmiereduktion ved godt skadeforløb DANSKE ARK forsikringen i HDI har mange flere forbedringer end disse!

21 Mulighed for meddækning inden for virksomhedens arbejdsområde Enkeltmandsvirksomheder automatisk (hvis specifikt aftalt) Flere ansatte skal godkendes af HDI og registreres på police sikrer mod uklare underrådgiverdækninger eliminerer behov for uforholdsmæssig store konsulentudgifter Konsulentens/underrådgiverens omsætning skal inkluderes på årsindberetningen til DANSKE ARK og forsikringen

22 Mulighed for meddækning Ingeniører/øvrige - skal godkendes af HDI og reg. på police og - særskilt præmie aftales sikrer mod uklare underrådgiverdækninger eliminerer behov for uforholdsmæssig store konsulentudgifter Husk i så fald at aftale at ingeniøren betaler selvrisiko og omprojekterer egne fejl.

23 Nu er Totalrådgivning inkluderet til samme pris som den øvrige rådgivning Underrådgivere skal som altid have deres egen dækning Der ydes dækning for skader hvis underrådgivere går konkurs eller mod forventning alligevel ikke har den krævede forsikring Dvs. kategori nr. 3 skal ikke længere benyttes i oplysningsskemaet. Omsætningen skrives i kategori nr. 1 sammen med den øvrige arkitektomsætning

24 Sikrer både bygherrer og rådgivere mod usikkerhed om merudgifter ved eller efter lukning. Fjerner behov for projektforsikring på mindre sager Hos DANSKE ARK dækkes efter alle former for virksomhedsophør, dog mod merpræmie såfremt aktiviteterne fortsætter i andet selskab Husk at alle har pligt til at opretholde forsikringsdækningen i op til 5/10 år efter udmeldelse uden ophør dette sikrer bygherrer og DANSKE ARKmedlemmernes renommé

25 Garanti (f.eks hvis rådgiveren lover en erstatning uden at være ansvarlig) Tilsagn om pris og tid Forsæt og grov uagtsomhed Blandede interesser (fx hvis man selv er udførende eller ejer ejendommen) Ophavsret ud over 1 mio. kr. Omkostninger som totalrådgiver afholder ved at skifte underrådgiver, fx hvis ingeniøren går konkurs Solidarisk hæftelse med entreprenør og andre rådgivere totalrådgivergruppe, joint venture. (Kan evt. projektforsikres)

26 Mangelfuldt tilsyn trods kontrakt om sporadisk tilsyn. Hvis bygherren ikke vil betale for et ordentligt tilsyn er det bedre at sige helt nej til nogle få tusinde kr! Totalentreprenøren inddrager rådgiveren i flere entreprenørfejl Hvor bygherren ønsker meget billige håndværkere. Og altid: VAND. Det løber op, ned, ind, ud alle steder hvor der er et hul!

27

28 Policer og præmier MARSH hvis forsikret i HDI Telefon: Telefon: Skader hvis forsikret i HDI Telefon: DANSKE ARK Paul K. Jeppesen Telefon: dk.linkedin.com/in/pauljeppesen1

29 en forbrugerbeskyttelseslov der skal dække alle typer byggeskader i nye private boliger - Se vejledning på Bygningsreglementet.dk Side 29

30 Lovgrundlag: En tilføjelse indsat i byggeloven i 2008 Bekendtgørelse: Fastsætter detaljerne om forsikringen Vejledning fra styrelsen: En tydeliggørelse af styrelsens fortolkning af regelgrundlaget for at gøre regelsættet om byggeskadeforsikringen lettere tilgængeligt for ordningens brugere, dvs. såvel kommuner, forbrugere som erhvervsdrivende. Der foregår p.t. et serviceeftersyn af loven, og der kan komme ændringer inden for det kommende år. Side 30

31 Ordningen blev indført efter en række sager, hvor forbrugere ikke kunne få dækket eller udbedret en skimmelsvampeskade, der var opstået i forbindelse med opførelsen af nybyggeri. Formålet med ordningen er at styrke især forbrugerens retsstilling ved at give adgang til en mere enkel proces og adgang til skadesudbedring eller erstatning fra forsikringsselskabet, såfremt der konstateres en alvorlig byggeskade på en ny bolig. I tilfælde af, at der konstateres en dækningsberettiget skade, sørger forsikringsselskabet således enten for at iværksætte en udbedring af skaden eller for at udbetale erstatning til ejeren af bygningen. Selskabet har regres overfor den professionelle bygherre. Side 31

32 Byggeskadeforsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre ved opførelse af ny boligbebyggelse med henblik på salg, udlejning m.v., og af andelsboligforeninger, der opfører andelsboliger i andelsboligforeningens eget regi. Dækningsområdet er endvidere ændring af eksisterende byggeri fra ikkeboligformål til boligformål. Der tilsigtes således en dækning af alle private boligtyper der er udført af professionelle bygherrer. Side 32

33 Det er bygherren, der skal tegne forsikringen, medmindre bygherren er en forbruger, der opfører/etablerer en bolig til sig selv. I disse tilfælde er der ikke pligt til at tegne en forsikring. Ifølge lovgivningen kan en totalrådgiver kaldes bygherre i lovens forstand! Forsikringen følger bebyggelsen. Den, der har ret til at få forsikringssummen udbetalt, er den til enhver tid værende ejer af bebyggelsen inden for forsikringens løbetid. Side 33

34 Offentligt støttede boliger omfattet af Byggeskadefondene Boliger i udlejningsejendomme Selvbyggeri dvs. hvor forbrugeren selv udfører de håndværksydelser der ikke kræver autorisation Byggeri der forestås af forbrugeren selv, dvs. hvor forbrugeren selv Indgår aftaler med entreprenører og rådgivere Styrer den daglige byggeproces, herunder Koordinerer mellem de udførende håndværkere Foretager løbende kvalitetssikring Varetager tilsynsforpligtelser Side 34

35 Afgørende for, hvem der må anses for bygherre, og dermed hvem, der er forpligtet til at tegne forsikringen, er således, hvem, der opfører eller forestår opførelsen. Det er i den forbindelse uden betydning, om bygherren er entreprenør eller rådgiver. Det afgørende er, at den pågældende varetager samtlige eller de væsentligste af bygherrens opgaver i forhold til det konkrete byggeri. En totalrådgiver vil således kunne være forpligtet til at tegne byggeskadeforsikringen. Der kan således være forsikringspligt for rådgiver hvor denne løser disse opgaver helt eller delvist for bygherren. Kan rådgiver tegne forsikringen? Side 35

36 Varetager man som rådgiver alene nærmere afgrænsede og enkeltstående opgaver som eksempelvis skitsering, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, delvis kvalitetssikring eller statiske beregninger, vil man som rådgiver ikke blive omfattet af bygherrebegrebet, idet varetagelsen af den enkelte ydelse ikke bevirker, at rådgiveren har et ansvar for at styre den samlede byggeproces. En rådgiver kan altså ikke varetage den normale rådgiverrolle i fag- og måske hovedentreprise uden at være forsikringspligtig for håndværkernes arbejde. Det er en ny retstilstand! Den offentlige styrelse fortolker ikke loven på en saglig måde. Side 36

37 Hvis det er hovedentreprenøren, der styrer byggeprocessen og således blandt andet står for koordinationen mellem de enkelte udførende entreprenører, den løbende faglige kvalitetssikring af byggeriet, og tilsynsforpligtelserne i forhold til arbejdets udførelse, vil hovedentreprenøren blive betragtet som bygherre. Arkitekten betragtes i denne forbindelse således ikke som bygherre. Arkitekten er ikke forsikringspligtig hvis hun arbejder for hovedentreprenøren. I så fald tegnes forsikringen af entreprenøren. Det er derimod uklart i vejledningen om arkitekten ved hovedentreprise er forsikringspligtig når hun fører tilsyn for bygherren ( boligejeren) Side 37

38 Når en ansøgning om byggetilladelse indgives af bygherre, skal kommunen påse, om der er forsikringspligt, og at der så er vedlagt et tilbud på en forsikring. Kommunen kan ikke udstede byggetilladelse, hvis der ikke er vedlagt et tilbud på en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor der er en pligt hertil. Side 38

39 Når der anmodes om ibrugtagningstilladelse, eller når et byggeri færdigmeldes, skal kommunen tjekke, at der er dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet, og at forsikringspræmien er betalt. Ibrugtagningstilladelse kan ikke udstedes, hvis den krævede dokumentation ikke foreligger. Tages huset alligevel i brug vanker der tvangsbøder til typehusfirma, total- eller hovedentreprenør! Undtagelse: Hvis den professionelle bygherre er gået konkurs. Så skal huset ikke forsikres men kan hvis forbrugeren selv vil betale og selskabet vil tegne. Side 39

40 Forsikringsselskabet gennemfører 1- og 5 års eftersyn ved egne bygningssagkyndige, der udfærdiger rapport med angivelse af skader med angivelse af formodet ansvarlige hvorefter forsikringsselskabet beder bygherren om at foretage udbedringen Forsikringen dækker kun hvis bygherren er konkurs En rådgiver i fagentreprise eller hovedentreprise, hvor rådgiveren fører tilsyn for bygherren, og er forpligtet til at tegne forsikringen, kan således i 10 år tvinges til at hæfte for en konkursramt håndværkers ydelser. Rådgiveren slipper kun ved egen konkurs og er ikke forsikringsdækket for udgiften. Side 40

41 Læs mere: Side 41

42 Skade Privat villa Eksempel på skadesag på villa 1. Introduktion. Byggeriets organisation. BH. Bygherre. Privat bygherre (forbruger). Arkitekt A. Arkitektrådgiver for BH. ABR 89 gældende Ingeniør I. Ingeniørrådgiver for BH. Ingen Kontrakt. Hovedentreprenør HE. AB 92 gældende 42

43 Skade Privat villa 2. Uddrag af kontrakt mellem BH og A. 43

44 Skade Privat villa 44

45 45 Skade Privat villa

46 Skade Privat villa 3. Sagens problematik. Bygherren fyrede hovedentreprenøren pga. dennes utilstrækkelige håndtering af sagen, herunder massive tidplansoverskridelser samt manglende likviditet til at gennemføre byggesagen. Syn og Skøn var nødvendigt for belysning af den af bygherren tilbageholdte entreprisesum for resterende arbejder. Arkitekten blev inddraget i tilfælde af at have anvist for meget af entreprisesummen til entreprenøren. Der var aftalt at der løbende skulle holdes 10 % tilbage i acontobeløb, I stedet for at stille 15 % i garanti. Dette blev tillige kritiseret. Bygherren var dog orienteret herom. 46

47 Skade Privat villa Syn og skøn udviklede sig uforudsigeligt. Skønsmanden foretog omfattende destruktive undersøgelser, som dokumenterede stribevis af skjulte fejl. Se nærmere herom i uddrag af skønserklæring. 47

48 Skade Privat villa 4. Byggeriet 48

49 Skade Privat villa 5. Uddrag af skønserklæring 49

50 Skade Privat villa 50

51 Skade Privat villa 51

52 Skade Privat villa 6. Tilsynets rolle. Uddrag af FRI og PAR s ydelsesbeskrivelser. 52

53 Skade Privat villa 7. Fotos fra byggeriet. OSB plader og tagpap forkert kvalitet 53

54 Skade Privat villa Skimmelsvamp ny bygning 54

55 Skimmelsvamp ny bygning Skade Privat villa 55

56 Skade Privat villa Dampspærre mellem væg og loft ikke samlet 56

57 Skade Privat villa Hjørnesøjle forkert kvalitet 57

58 Skade Privat villa Skimmelsvamp ny bygning 58

59 Skade Privat villa Manglende bjælke over nyt vinduesparti 59

60 Skade Privat villa Samme vinduesparti i byggeperioden! 60

61 Skade Privat villa Mere skimmelsvamp! 61

62 Skade Privat villa Oprindelig læmur ej nedrevet. Vindtrækbånd monteret 62

63 Skade Privat villa 8. Hvad sagde skønserklæringen vedr. tilsynsfejl? 63

64 Skade Privat villa 9. Hvad nu. Er rådgiver og/eller entreprenør erstatningsansvarlige? Rådgiver hæfter proratorisk for projekteringsfejl jf. ABR Rådgiver hæfter subsidiært for tilsynsfejl jf. ABR Hvordan løses sagen? 64

65 Skade Privat villa 10. Erstatningsopgørelse. Erstatning: DDK x selvrisiko DDK Tryg DDK

66 Skade Privat villa 11. Ansvarsbegrænsning jf. ABR 89 for tilsyn. Ansvaret er ved vedtagelse af ABR 89 begrænset til DDK Men, kontraktudformningen ændrede denne bestemmelse: 66

67 Skade Privat villa 12. Skadeforebyggende råd. -Aftal ABR 89. -Undgå at ændre tilsynsansvarets ansvarsbegrænsning på 2,5 mill. -Lad være med at bevæge sig ind på områder som ikke er dækket A I 67

68 Skade Privat villa 68

69 Skade Privat villa -Afgræns ydelsen tydeligt, benyt evt. FRI og PAR Ydelsesbeskrivelser -Pas på ved attestering af entreprenørregninger arbejdet skal være kontrolleret ved tilsyn, og fundet udført korrekt. -Såfremt bygherre ikke vil betale for et fornuftigt tilsyn, lad være med at attestere entreprenørregninger -Ved rådgivning omkring entreprenørkontrakter, sørg for at AB 92 er vedtaget, og evt. AB forbruger. -Sørg for at entreprenører stiller sikkerhedsstillelse inden arbejdets opstart -Sørg for at autorisationer for EL, VVS og KLOAK er gyldige -Sørg for at entreprenøren er ansvarsforsikret -Tilråd evt. bygherren at tegne All-risk forsikring -Pas på med underrådgivere, er de forsikret, tegn evt. underrådgiverdækning jf. reglerne herom via Danske Ark / Tryg -Sørg for at underrådgiveres opgaver er defineret klart, og disse svarer til hvad der er aftalt med bygherren. 69

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFORSIKRING CENTER FOR BYGGERI BYGGESKADEFORSIKRING BYGGELOVSDAG 2016 Oplæg v. fuldmægtig/advisor, Dorthe Christophersen, dch@tbst.dk Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Byggeri November 2016 PROGRAM 1. Intro til

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING Juni 2016 VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING - Revideret juni 2016 Få mere information om byggeskadeforsikring: - Boligejer.dk - TBST.dk - Bygningsreglementet.dk - Retsinformation.dk Vejledningen består

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Forsikringer i byggeprocessen

Forsikringer i byggeprocessen Forsikringer i byggeprocessen 1 Forsikringer i byggeprocessen Program: Hvilke forsikringer er relevante i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter? Hvem tegner hvilke forsikringer? Gode råd/bønner fra

Læs mere

Skadeforebyggende råd

Skadeforebyggende råd Skadeforebyggende råd 2016 Tryg samler hvert år op på, hvilke skadestyper der giver anledning til de største erstatningsudbetalinger i den kollektive forsikringsordning. Denne folder er en håndfuld råd,

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden 1. Baggrund og formål 2. Kommunernes rolle ved - Ansøgning om byggetilladelse - Færdigmelding af byggeriet 3. Evaluering og kommende initiativer Hvorfor en byggeskadeforsikring?

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Trin 9: Få styr på forsikringerne

Trin 9: Få styr på forsikringerne 50 Vi bygger hus Trin 9: Få styr på forsikringerne Trin 9: Få styr på forsikringerne Byggeprocessen er en kompleks størrelse, hvor mange ting skal koordineres og falde rigtigt ud. Undervejs kan der ske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud? Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud? Hvad skal din virksomhed være opmærksom på, når du vurderer tilbud fra forsikringsselskaberne? Dette er en tjekliste til brug for din vurdering af,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Revisors ansvarsforsikring

Revisors ansvarsforsikring Revisors ansvarsforsikring Juni 2011 23-06-2011 1 Emneoversigt 1. Fastsættelse af forsikringssummen 2. Præmieberegningen 3. Hvad sker, hvis forsikringssummen er udtømt? 4. Hvad kan revisor selv gøre? 5.

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax E-mail adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015 Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 66-3 af 16. december 2015 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

Danske Boligadvokater 21. April 2009

Danske Boligadvokater 21. April 2009 1 19. marts 2009 Danske Boligadvokater 21. April 2009 Indhold 2 19. marts 2009 Præsentation Baggrund for lov om byggeskadeforsikring Formål med lovgivningen Hvilke regelsæt Forsikringspligten Hvem Hvad

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Kend din ansvarsforsikring

Kend din ansvarsforsikring 14 Kend din ansvarsforsikring I lyset af et stigende antal erstatningskrav mod rådgivere, herunder revisorer, giver Willis gode råd og vejledning i relation til professionel ansvarsforsikring for revisorer

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING RTM Insurance Brokers A/S Side 1 af 6 VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Bemærkninger til Bygherreforeningens forslag til ABR89 totalrådgiveraftale og anbefaling

Bemærkninger til Bygherreforeningens forslag til ABR89 totalrådgiveraftale og anbefaling Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Danske Arkitektvirksomheder Bemærkninger til Bygherreforeningens forslag til ABR89 totalrådgiveraftale og anbefaling Bygherreforeningen (BiD) har i foråret 2011

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING

ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING RTM Insurance Brokers A/S Side 1 af 5 ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig arkitektansvars-

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere