UNGEKONFERENCE MAJ De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund"

Transkript

1 UNGEKONFERENCE MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund

2 VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout Rosenloeve Reklamebureau Det er med stor glæde at vi for 7. gang kan byde velkommen til en ungekonference her i den smukke vestsjællandske natur, og tillige byde på et program med nogle af landets dygtigste formidlere. Det er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed som vi ser frem til både at planlægge og afholde. Vi arbejder ligesom alle I andre med unge mennesker der har svært ved at finde fodfæste i livet som har svært ved at tro på livet og som ofte er budt nogle vanskelige vilkår for at få livet til at fungere. Vores vestlige verden er fyldt med utallige krav, informationer, forestillinger og ikke mindst forventninger til hvordan et godt liv skal se ud. Alene reklamebranchen giver let et forkromet indtryk af hvad lykke er. Vi møder derfor ofte unge mennesker som er meget forvirrede og frustrerede omkring følelser. Unge, som ønsker hjælp til at lære at mærke forskel på følelser, og at turde være i dem uden stoffer. Det har givet os inspiration til at se lidt mere på betydningen af lykkefølelsen kontra følelsen af at være ulykkelig. Det har vi forsøgt ved at se på i forskellige vinkler. Vi skal se på dem i et samfundsperspektiv, i et videnskabeligt perspektiv, i rusmidlernes perspektiv og ikke mindst se på hvilken forskel vi kan gøre og hvordan vi kan det i mødet med de unge. Alle ildsjæle har brug for inspiration, næring og andre ildsjæle. Vi håber at vi kan bidrage til dette med denne faglige ramme. Perron 3 ønsker god fornøjelse Danmark er blevet kåret til Verdens lykkeligste land 2011 (kilde: OECD) Danske unge har Europarekord i druk. (Kilde: Institut for Folkesundhed 2012) Siden 2001 er forbruget af lægemidler mod depression steget med 96,2 procent og danskerne spiser knap 155 millioner dagsdoser antidepressiv medicin om året. Det svarer til ,5 doser pr. dag. (Kilde: Lægemiddelstyrelsen) Mindst skønnes berørt af følgerne af et alkoholmisbrug hos én de kender godt. (Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011) Danmark har unge under 30 år parkeret på kontanthjælp. En stigning på 70% på 3 år. Af disse har 9 ud af 10 ikke en kompetencegivende uddannelse. 2 Andelen af unge der eksperimenterer med illegale stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy falder for første gang i mange år. Faldet er mest markant blandt unge under 25 år. (Kilde: Sundhedsstyrelsens årsrapport 2010)

3 Indhold 1. dag Tirsdag 8. maj FORMIDDAG Morgenkaffe Velkomst og praktisk Forbrugersamfundet + debat... 4 v/cand. psych., ph.d., professor Svend Brinkmann Pause + frokost EFTERMIDDAG Workshops redskaber/metoder Vælg en af 3 workshops I alle workshops vil der være en teoretisk og en praktisk del Kaffepause Workshops fortsat Fri Middag 1: Meditation stress og hjernen... 6 v/ lektor og forsker Peter Vestergaard-Poulsen og cand. mag. leder Michael Stubberup 2: Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det?... 8 v/cand. mag. i filosofi Gregers Rosdahl og cand. scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning Pernille Koch Erichsen 3: Unges opvækst i familier med STORT forbrug af alkohol v/cand. psych., Birgit Trembacz og projektmedarbejdere Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Underholdning med Brdr. Gyldenkærne band 2. dag Onsdag 9. maj FORMIDDAG Morgensang og opsamling Flere bekendte, lige så mange venner men mere tid alene! v/ph.d., ungdomsforsker Søren Østergaard Frokost EFTERMIDDAG Hurtige stoffer hurtig lykke v/speciallæge i psykiatri Henrik Rindom Opsamling - tak for denne gang v/perron 3

4 Forbrugersamfu Svend Brinkmann Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem filosofi, kulturanalyse, etik og psykologi, og han er bl.a. forfatter til bøger om identitet, diagnoser, psyken, forskningsmetodologi og selvrealisering (i kritisk belysning). Liv og lidelse i forbrugersamfundet Unge vokser i dag op i et samfund, hvor de i stigende grad ses som forbrugere. Forbrugersamfundet er kreditkortets samfund, præget af det kortsigtede og impulsprægede, og har som sådan afløst det gamle industrisamfund, der var bankbogens samfund, præget af behovsudsættelse og pligt i et langsigtet perspektiv. Forbrugersamfundet er en legeplads for nogen, men en kampplads for andre, og det gør tilsyneladende dets indbyggere sårbare over for at udvikle forskellige psykiske problemer. Psykiatrien fortæller os således, at halvdelen af befolkningen vil kunne få mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af livet, og at omtrent en fjerdedel af os vil kunne få en sådan diagnose i løbet af et år. Aktuelt er ca. otte procent af den danske befolkning i behandling med anti-depressiv medicin, ligesom medicinforbruget mod bl.a. ADHD eksploderer. I dette foredrag undersøger Svend Brinkmann forbrugersamfundet som de unges aktuelle virkelighed og diskuterer nogle af de problemer, som er forbundet med at leve under disse vilkår. 4

5 ndet Uddrag fra bogen Identitet: Udfordringer i forbrugersamfundet af Svend Brinkmann (2008, forlaget Klim) Depressionens æra Depression er ifølge Honneths kritiske analyse en sandsynlig konsekvens, når individer bliver psykisk overbelastet af det diffuse, men udbredte krav om, at de skal være sig selv (Honneth, 2004:475). Det konstante krav om at realisere sig selv i enhver social arena pålægger mennesker en fordring om løbende introspektion, hvilket før eller siden vil give dem en følelse af tomhed (Cushman, 1990). Det øjeblik hvor indre følelser og oplevelser ikke længere kan være retningsgivende for ens livsbane (eller rettere: hvor man opdager, at de ikke kan være det) i et samfund, der kræver autentiske valg baseret på netop indre følelser og oplevelser, er ofte det øjeblik, hvor en depression sætter ind (Honneth, 2004:475). En førende depressionsforsker som Martin Seligman har hævdet, at der er en sandsynlig forbindelse mellem den individualistiske forbrugerkultur og den nuværende depressionsepidemi (Seligman, 1990:1). Seligman diagnosticerer farerne ved det, han kalder det californiske selv, som finder mening i tilværelsen ved at undgå ubehag, søge oplevelser og foretage de rigtige forbrugsvalg det vil sige lever sit liv gennem primært æstetiske kategorier (jf. forrige kapitel) (se også Schumaker, 2001:16). Seligman anbefaler en kur eller en vaccine, som let kan relateres til Taylors hermeneutiske teori om identitet som moralsk selvfortolkning: Ifølge Seligman bør vi blive opmærksomme på vores relationer til overordnede, meningsgivende moralske horisonter: tilknytning til noget, der er større end dig (Seligman, 1990:8), og vi bør søge en sundere balance mellem engagement i os selv og i de fælles værdier. (ibid:1). Problemet er imidlertid, at de større, meningsgivende horisonter er blevet problematiske i dag. Vi kan ikke længere uproblematisk søge at binde vores identitet op på en tilværelsestolkning, som er givet af religion, slægt eller fællesskab, for i den nuværende autenticitetskultur (Taylor, 1991) anerkender vi kun livsvalg, som er baseret på individets egne præferencer. Man kan selvfølgelig stadig være religiøs, men vi anerkender kun religiøsiteten som ægte, hvis den er selvvalgt, det vil sige hvis den ikke kun er påtvunget af forældre eller tradition. Mange kan acceptere unge muslimske kvinders ønske om at bære hovedtørklæde, men kun hvis det er udtryk for et ægte og autentisk ønske og ikke blot noget, de gør, fordi deres forældre siger, de skal. Der er ikke noget galt med at blive hverken bager eller læge, men hvis et ungt menneskes uddannelsesvalg ikke bygger på personens oprigtige ønske hvis personen kun gør som sin mor eller far ønsker mener vi ikke, det er godt. Alle livsvalg og der er mange i vores kultur skal baseres på personers egne ønsker og præferencer, og ikke på hvad familien eller samfundet måtte ønske. Unge mennesker har i mange år fået at vide, at de skal vælge uddannelse efter interesse, og ikke fx efter hvor samfundsøkonomien mangler arbejdskraft. Det har selvfølgelig mange positive sider, men problemet er, at det kan være vanskeligt at håndtere ansvaret for sine livsvalg, hvis den eneste målestok for, om man vælger rigtigt, er, om man har lyst til at gøre det, man gør.

6 Meditation Peter Vestergard-Poulsen og Michael Stubberup - stress og hjer Beskrivelse af workshop: Denne workshop omhandler meditation i teori og praksis Meditation i teori v/peter Vestergaard-Poulsen Peter vil fortælle om hjerneplasticitet (hjernens evnen til at forandre og udvikle sig uanset alder) med fokus på stress og meditation. Altså, hvordan både stress og meditation kan påvirke vores hjerne og vores krop. Peter Vestergard- Poulsen, Lektor og forsker Aarhus Universitet Michael Stubberup, cand. mag., leder SYNerGAIA Han giver en introduktion til meditation og forskellige meditationsformer. Og der gennemgåes en række eksempler på resultater af den seneste neuroplasticitetsforskning i kronisk stress, PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) og meditation. Forskningsresultaterne giver et peg om hvad der sker i forbindelse med traumer/stress. Forskning har påvist, at hjernen forandres hos mennesker, som mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Meditation i praksis v/michael Stubberup Meditation har til formål at skabe samling og indre opmærksomhed. Baggrunden for meditation er, at éns opmærksomhed ofte er spredt ud på mange ting samtidigt. Michael forklarer, at når man eksempelvis kører bil, er der tale om en handling, der ofte sker helt automatisk, mens man egentlig har opmærksomheden alle mulige andre steder. Og sådan er det med mange af de ting, vi gør i det daglige, hvor vi kun en gang imellem er bevidst opmærksomme, siger Michael og fastslår: Så meditation handler om, at få opmærksomheden hjem til sig selv. 6

7 nen Uddrag fra artiklen Meditation forandrer vores hjerner af Lasse Foghsgaard, Danske forskere har påvist, at hjernen forandres hos folk, der mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Ny dansk forskning viser nemlig for første gang, at meditation sandsynligvis giver forandringer i de fundamentale dele af din hjerne nemlig hjernestammen. Det er forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, der sammen med Vækstcenteret i Nr. Snede, står bag forskningsundersøgelsen. Forskerne har undersøgt forskellene i to områder af hjernen hos to grupper af forsøgspersoner. Forsøgspersoner, som har en lang meditationskarriere bag sig, og forsøgspersoner, der aldrig har mediteret.»vores hjerneskanninger viser, at de folk, som mediterer dagligt over en længere periode, har en større tæthed af den såkaldte grå masse i de to områder. Vi forventer ikke, at den større tæthed skyldes, at der er kommet flere nerveceller gennem meditationen, men derimod at forbindelsen mellem de forskellige nerveceller er blevet mere tæt og kompleks,«siger Peter Vestergaard-Poulsen.»Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage. Spørgsmålet er så, om forandringerne i hjernen træder i kraft inden for den samme periode, eller om det vil tage måneder eller år. Det bliver spændende at se,«siger Peter Vestergaard-Poulsen. Læs hele artiklen på

8 Den motiverende og unge Gregers Rosdahl og Pernille Koch Erichsen, Implement Consulting Group Beskrivelse af workshop: På denne workshop fokuserer vi på den praktiske anvendelse af Den Motiverende Samtale i relation til samtaler med unge om misbrug. Her får du nogle simple redskaber til hvordan du kan anvende Den Motiverende Samtale i dine samtaler og du vil gennem træning og videodemonstrationer gå fra denne workshop med større kompetence i at anvende metoden i dit arbejde med unge. Gregers Rosdahl er uddannet cand. mag. i filosofi med speciale i mening. Gregers har arbejdet med Den Motiverende Samtale igennem de seneste 10 år og er uddannet i Den Motiverende Samtale hos Pip Mason i Birmingham. Gregers er godkendt træner i Den Motiverende Samtale og er aktivt medlem af det internationale netværk bag Den Motiverende Samtale (MINT). Pernille Koch Erichsen er uddannet cand.scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning med speciale i forandringsprocesser. Pernille er derudover tidligere uddannet jordemoder, hvor hun har anvendt Den Motiverende Samtale i forbindelse med graviditets- og fødselsforløb. 8

9 samtale hvordan gør man det? Uddrag af artikel Den motiverende samtale hvordan gør man det af Gregers Rosdal Den motiverende samtale er en af de mest veldokumenterede metoder til at motivere mennesker til forandring. Metoden er en videreførelse af Carl Rogers personcentrerede metode idet den bygger på en empatisk og samarbejdende tilgang til personen. Dog adskiller den motiverende samtale sig fra den personcentrerede tilgang ved samtidig også at være en styrende metode, hvor den professionelle arbejder med et særligt fokus på at mobilisere personens egne argumenter for forandring i samtalen. Den motiverende samtale forstår motivation som et relationelt fænomen, og som noget den professionelle er i stand til at påvirke gennem sin interaktion med personen. Forskningen inden for den motiverende samtale viser en tydelig sammenhæng mellem det personer siger i samtaler og deres efterfølgende handlinger; jo mere personen selv argumenterer for forandring jo større er sandsynligheden for, at personen ændrer adfærd. Derfor har man inden for den motiverende samtale forsket i, hvad der skal til for at få personen til selv at argumentere for forandring. Her viser forskningen, at sandsynligheden for at personen argumenterer for forandring øges når den professionelle udviser en bestemt adfærd i samtalen. Det sker særligt når den professionelle arbejder empatisk, er spørgende, arbejder med udgangspunkt i personens autonomi og har en optimistisk tro på personens ressourcer. Siden den motiverende samtale blev udviklet i starten af 1980 erne er der publiceret mere end 1000 artikler om metoden, der er foretaget mere end 200 randomiserede forsøg og udført flere metaanalyser der dokumenterer metodens effekt. Den gruppe hvor den motiverende samtale har den største dokumenterede effekt er over for unge (13-25 år). Det skyldes formentlig at metoden bygger på en empatisk og samarbejdende ånd, hvor det ikke er den professionelles opgave at forsøge at ændre den unge, men derimod at møde den unge med respekt og tage udgangspunkt i den unges autonomi og den unges egne ønsker, håb og drømme.

10 Unges opvækst i med stort Birgit Trembacz, Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Beskrivelse af workshop: Forældres misbrug øger risikoen for unges misbrug. Hvordan forstå og hvordan hjælpe de unge? Med udgangspunkt i Birgit Trembacz mange års arbejde med familier med alkoholproblemer, og med den systemiske og narrative teori og metode som basis, vil BT komme ind på: 1. hvordan en opvækst i en familie med alkoholproblemer kan sætte sig spor i børnenes/de unges personlige og sociale udvikling. En sådan opvækst øger risikoen for, at de unge kommer videre i livet med nogle selvbegrænsende narrativer. Mange vælger selv at bruge rusmidler som problemløsning, følelsesregulering, løsrivelse fra familien og som et socialt bindemiddel. Rusmidlernes funktion får dog pseudokarakter, idet de handlinger, følelser og oplevelser, der opnås i beruset tilstand, ikke bliver integreret i den unges erfaringsmateriale, ej heller giver mulighed for udvikling af nye mere selvudviklende, narrativer. 2. hvilke behandlingsmæssige overvejelser og muligheder denne forståelse åbner op for både i forhold til den unge og primærfamilien. Birgit Trembacz er cand. psych., specialist i psykoterapi og supervision, familieterapeut samt forfatter. Lisbet Kimer er uddannet systemisk familieterapeut, alkoholbehandler (Diplom) og sygeplejerske. Lise Lotte Olesen Har grunduddannelse i psykiatrien som plejer. Lotte er uddannet løsningsfokuseret terapeut og har en et årig systemisk uddannelse i familiesamtaler fra Stolpegård. At møde den unge på tærsklen af voksne livet, når der i bagagen er en opvækst med alkoholproblemer i familien I workshoppen vil Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer dele deres praktiske erfaringer med arbejdet omkring unge, der er vokset op med en dominerende alkoholproblematik i hjemmet. De vil beskrive og vise hvordan unge kan arbejde med deres livs temaer og deres personlige udvikling i grupperegi. Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer har igennem en årrække arbejdet med børne- og ungegrupper i Slagelse Misbrugscenter. Grupperne tager afsæt i et systemisk og et narrativt ide- og metodetilgang. Workshoppen vil komme ind på, hvordan man i praksis kan arbejde med temaer som: Alkohol og ungdomskultur, forståelse af det levede liv, ambivalens, sund og usund kontrol, det at opleve og mærke agenda i eget liv, at generere frihed til at tage egne valg og kunne vælge nye livshistorier. 10

11 familier forbrug af alkohol Uddrag fra bogen Vokset op med alkoholproblemer; Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse. af Birgit Trembacz (2009, s. 85) Livstemaer, der er begrænsende Grundet de oplevelser man som barn og ung har haft, kan det få psykologiske og sociale konsekvenser for børnene og senere for de voksne børn, hvis oplevelserne er sket systematisk igennem længere tid. Mange vil få en eller flere af nedenstående måder at forholde sig til sig selv, andre og livet på: Man må ikke fortælle om hemmeligheden. Sandhed bliver til løgn, og løgn bliver til sandhed. Hvad der er rigtigt er forkert, og hvad der er forkert er rigtigt. Det normale bliver unormalt osv. Til sidst er der kun forvirring, og det kan være svært at stole på egne sanser og det bliver meget svært at vide, hvad der er rigtigt, og hvad der er normalt. Senere i livet oplever man måske, at man lyver, selv om sandheden måske var lige så let at fortælle. Man må tage hensyn til og passe på de andre. Ens behov, ønsker og følelser er ikke så vigtige. Derfor fortrænger man disse og får efterhånden svært ved at mærke, hvordan man selv har det, og hvad man egentlig har lyst til og brug for. Man oplever, at det er ens skyld, at forælderen drikker, og man oplever at være forkert. Man kan ikke stole på forældrene. Man oplever igen og igen, at det, der bliver sagt den ene dag, ikke gælder næste dag. Man vil føle sig ensom og ofte udvikle en grundlæggende mistillid til andre. Man har skullet leve med, at der kunne ske noget forfærdeligt lige om lidt. Altid at være i alarmberedskab resulterer ofte i angst- og katastrofefantasier samt i et behov for at kontrollere og styre omgivelserne for at skabe en form for sikkerhed. Det er selvfølgelig nogle svære odds at komme videre i livet med. Når man med sig i sin rygsæk har en kombination af ovennævnte oplevelser og erfaringer, kan disse være med til at begrænse den måde, man opfatter sig selv, sit eget liv, andre mennesker og sin fremtid på. Heldigvis kan der for det første være udviklet utrolig mange værdifulde kompetencer undervejs i opvæksten. For det andet kan der altid findes ressourcer, undtagelser og muligheder for at forstå og tolke sin egen fortid, og dermed kan der også altid findes nye muligheder både nu og her og i forhold til fremtiden.

12 Flere bekendte, l mange venner Søren Østergaard Søren Østergaard er ph.d. i teologi, daglig leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene! perspektiver på ungdomsliv og voksenforventninger i en synes godt om-kultur Med afsæt i en introduktion til ungdomsliv anno 2012 herunder det at man i høj grad er ung i en såkaldt understruktureret kun for mig,kun for mig -kultur, hvor det hele skal føles rigtigt vil der blive peget på nogle af de aktuelle udfordringer man som ung og som oftest alene! oplever at skulle forholde sig til, samt hvilke forventninger man har de voksne man møder på sin vej herunder også de såkaldt professionelle voksne! 12

13 ige så men mere tid alene Der er ingen enkle modeller.men måske nogle skabeloner! perspektiver på voksenroller! af Søren Østergaard I et aftraditionaliseret samfund er der ikke nogle enkle roller, man kan agere i som voksen voksenprojektet og relationen til unge er i opbrud og dermed er der heller ikke nogle enkle modeller man kan agere med afsæt i. Der er snarere tale om nogle skabeloner, som skal fyldes ud: Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort- zone og møde det, som er anderledes. Hvordan skabelonen udfoldes i såvel tænkning som praksis i den enkelte sammenhæng er jo vid udstrækning afhængig af den konkrete sammenhæng og dermed bliver fleksibilitet, intentionalitet og mod til at turde handle kontekstbestemt væsentlige kendetegn for såkaldt betydende voksne! At være betydende voksne i unges liv, er et projekt, hvor man må prøve sig frem med risiko for at man nogen gange rammer helt skævt og må prøve igen! for at være en betydende voksen i et samfund i opbrud, kræver at man har mod til at navigere uden helt nøjagtige kort..hvilket måske giver et godt udgangspunkt i forhold til relationen med unge, der tilfældigvis befinder sig i noget nær den samme situation nemlig udfordringen med at turde tegne nogle nye kort!

14 Hurtige stoffer hurtig lykke Henrik Rindom Henrik Rindom er overlæge i psykiatri på Psykiatrisk Center Hvidovre. Misbrugsproblemer har igennem hele den lægelige karriere været hans store interesse og arbejdsfelt. I en kort overgang var han ansat som overlæge i narkobehandlingen, men beskæftiger sig i dag dels med alkoholmisbrug som behandlingsansvarlig overlæge ved Lænkeambulatorierne i Danmark, dels med de helt unges misbrug i Stofrådgivningen. Han er forfatter til bogen Ecstasy fra forlaget Alinia og Rusmidlernes Biologi udgivet af Sundhedsstyrelsen. Bogen findes på adressen Hurtige stoffer hurtig lykke Kokain, amfetamin og ecstasy er de mest udbredte centralstimulerende stoffer. De giver lykke overskud og alle problemer forsvinder som dug for solen. Men hvad er regningen der skal betales for let købt lykke? Hvorfor er der nogle unge der lettere bliver afhængige af disse stoffer? Findes der er psykosocial forklaring og hvad sker der egentligt i hjernen når afhængigheden indtræder. Og når skaden er sket er der så nogen mulighed for frelse. Dette er en række af de spørgsmål der vil blive taget op ved dagen indlæg. 14

15 Et liv uden stoffer, kilde: DR 1 Dokumentaren Hvorfor får unge med store misbrugsproblemer ikke den rette hjælp i et land som Danmark? Det søger DR1-serien Et liv uden stoffer svar på. I 2010 samlede DR fire unge for at finde årsagen til deres misbrug. De unge deltog i tv-eksperimentet 100 dage uden stoffer på DR1, hvor psykiater Henrik Rindom for åben skærm gav dem en udfordring: Ingen stoffer de næste 100 dage. Pernille, Morten, Søren og Mette kæmpede for at nå målet, og tre af dem blev stoffri. Men hvad er der sket med dem, siden tvprojektet stoppede? Er de stadig stoffri eller har de haft tilbagefald? I serien et liv uden stoffer følger DR igen de fire unge, der kæmper for at få et normalt liv uden daglig brug af stoffer. Hvor bliver hjælpen af? 14% af unge under 35 har prøvet stoffer som kokain, amfetamin og ecstacy. Det svarer til unge. Udover at følge fire unges kamp for at blive stoffri, undersøger Et liv uden stoffer, hvorfor myndighederne ikke for længst er trådt til, inden Pernille, Morten, Søren og Mette kom med i et tv-projekt. Hvorfor skal 22-årige Pernille sidde på randen af selvmord alene i en lejlighed, selvom hun gang på gang har bedt kommunen om hjælp til sine problemer? Og hvorfor skal 24-årige Morten igennem det ene mislykkede aktiveringsprojekt efter det andet, når det kun giver ham nye nederlag? - Hovedparten af landets 98 kommuner har ikke den nødvendige ekspertise til at tage sig af disse sager, siger psykiater Henrik Rindom. Stoffer er et symptom De unges samtaler med psykiater Henrik Rindom har sammen med deres journaler vist, at de kæmper med langt mere komplicerede problemer end blot deres stofmisbrug. For misbruget er i virkeligheden et symptom på psykiske lidelser. Eksempelvis har Søren OCD altså tvangstanker. Morten har ADHD, mens Pernille lider af angst, fobi, depression og forskellige former for personlighedsforstyrrelse. Ifølge Henrik Rindom er det ikke ualmindeligt, at unge stofmisbrugere netop har svært ved at slippe stofferne, fordi de bruger dem til at klare et liv, der er præget af psykiske problemer. Mange har psykiatriske lidelser Undersøgelser viser, at procent af stofmisbrugere i behandling har en psykiatrisk lidelse. Men også i det psykiatriske system bliver de unge ofte afvist. Afvisningen sker paradoksalt nok med den begrundelse, at så længe de er på stoffer, vil lægerne ikke behandle dem for deres psykiske lidelse. For eksempel bliver 20-årige Søren smidt ud efter kun tre dage på den psykiatriske afdeling. - Det er mere held end forstand, at Søren ikke gik hen og døde af det misbrug, han efterfølgende havnede i, fortæller Henrik Rindom.

16 Vi ses den 14. og 15. maj 2013 Perron 3 Misbrugscentret, Slagelse Kommune Ingemannsvej 22, Bygning Slagelse Tlf

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere