UNGEKONFERENCE MAJ De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund"

Transkript

1 UNGEKONFERENCE MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund

2 VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout Rosenloeve Reklamebureau Det er med stor glæde at vi for 7. gang kan byde velkommen til en ungekonference her i den smukke vestsjællandske natur, og tillige byde på et program med nogle af landets dygtigste formidlere. Det er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed som vi ser frem til både at planlægge og afholde. Vi arbejder ligesom alle I andre med unge mennesker der har svært ved at finde fodfæste i livet som har svært ved at tro på livet og som ofte er budt nogle vanskelige vilkår for at få livet til at fungere. Vores vestlige verden er fyldt med utallige krav, informationer, forestillinger og ikke mindst forventninger til hvordan et godt liv skal se ud. Alene reklamebranchen giver let et forkromet indtryk af hvad lykke er. Vi møder derfor ofte unge mennesker som er meget forvirrede og frustrerede omkring følelser. Unge, som ønsker hjælp til at lære at mærke forskel på følelser, og at turde være i dem uden stoffer. Det har givet os inspiration til at se lidt mere på betydningen af lykkefølelsen kontra følelsen af at være ulykkelig. Det har vi forsøgt ved at se på i forskellige vinkler. Vi skal se på dem i et samfundsperspektiv, i et videnskabeligt perspektiv, i rusmidlernes perspektiv og ikke mindst se på hvilken forskel vi kan gøre og hvordan vi kan det i mødet med de unge. Alle ildsjæle har brug for inspiration, næring og andre ildsjæle. Vi håber at vi kan bidrage til dette med denne faglige ramme. Perron 3 ønsker god fornøjelse Danmark er blevet kåret til Verdens lykkeligste land 2011 (kilde: OECD) Danske unge har Europarekord i druk. (Kilde: Institut for Folkesundhed 2012) Siden 2001 er forbruget af lægemidler mod depression steget med 96,2 procent og danskerne spiser knap 155 millioner dagsdoser antidepressiv medicin om året. Det svarer til ,5 doser pr. dag. (Kilde: Lægemiddelstyrelsen) Mindst skønnes berørt af følgerne af et alkoholmisbrug hos én de kender godt. (Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011) Danmark har unge under 30 år parkeret på kontanthjælp. En stigning på 70% på 3 år. Af disse har 9 ud af 10 ikke en kompetencegivende uddannelse. 2 Andelen af unge der eksperimenterer med illegale stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy falder for første gang i mange år. Faldet er mest markant blandt unge under 25 år. (Kilde: Sundhedsstyrelsens årsrapport 2010)

3 Indhold 1. dag Tirsdag 8. maj FORMIDDAG Morgenkaffe Velkomst og praktisk Forbrugersamfundet + debat... 4 v/cand. psych., ph.d., professor Svend Brinkmann Pause + frokost EFTERMIDDAG Workshops redskaber/metoder Vælg en af 3 workshops I alle workshops vil der være en teoretisk og en praktisk del Kaffepause Workshops fortsat Fri Middag 1: Meditation stress og hjernen... 6 v/ lektor og forsker Peter Vestergaard-Poulsen og cand. mag. leder Michael Stubberup 2: Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det?... 8 v/cand. mag. i filosofi Gregers Rosdahl og cand. scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning Pernille Koch Erichsen 3: Unges opvækst i familier med STORT forbrug af alkohol v/cand. psych., Birgit Trembacz og projektmedarbejdere Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Underholdning med Brdr. Gyldenkærne band 2. dag Onsdag 9. maj FORMIDDAG Morgensang og opsamling Flere bekendte, lige så mange venner men mere tid alene! v/ph.d., ungdomsforsker Søren Østergaard Frokost EFTERMIDDAG Hurtige stoffer hurtig lykke v/speciallæge i psykiatri Henrik Rindom Opsamling - tak for denne gang v/perron 3

4 Forbrugersamfu Svend Brinkmann Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem filosofi, kulturanalyse, etik og psykologi, og han er bl.a. forfatter til bøger om identitet, diagnoser, psyken, forskningsmetodologi og selvrealisering (i kritisk belysning). Liv og lidelse i forbrugersamfundet Unge vokser i dag op i et samfund, hvor de i stigende grad ses som forbrugere. Forbrugersamfundet er kreditkortets samfund, præget af det kortsigtede og impulsprægede, og har som sådan afløst det gamle industrisamfund, der var bankbogens samfund, præget af behovsudsættelse og pligt i et langsigtet perspektiv. Forbrugersamfundet er en legeplads for nogen, men en kampplads for andre, og det gør tilsyneladende dets indbyggere sårbare over for at udvikle forskellige psykiske problemer. Psykiatrien fortæller os således, at halvdelen af befolkningen vil kunne få mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af livet, og at omtrent en fjerdedel af os vil kunne få en sådan diagnose i løbet af et år. Aktuelt er ca. otte procent af den danske befolkning i behandling med anti-depressiv medicin, ligesom medicinforbruget mod bl.a. ADHD eksploderer. I dette foredrag undersøger Svend Brinkmann forbrugersamfundet som de unges aktuelle virkelighed og diskuterer nogle af de problemer, som er forbundet med at leve under disse vilkår. 4

5 ndet Uddrag fra bogen Identitet: Udfordringer i forbrugersamfundet af Svend Brinkmann (2008, forlaget Klim) Depressionens æra Depression er ifølge Honneths kritiske analyse en sandsynlig konsekvens, når individer bliver psykisk overbelastet af det diffuse, men udbredte krav om, at de skal være sig selv (Honneth, 2004:475). Det konstante krav om at realisere sig selv i enhver social arena pålægger mennesker en fordring om løbende introspektion, hvilket før eller siden vil give dem en følelse af tomhed (Cushman, 1990). Det øjeblik hvor indre følelser og oplevelser ikke længere kan være retningsgivende for ens livsbane (eller rettere: hvor man opdager, at de ikke kan være det) i et samfund, der kræver autentiske valg baseret på netop indre følelser og oplevelser, er ofte det øjeblik, hvor en depression sætter ind (Honneth, 2004:475). En førende depressionsforsker som Martin Seligman har hævdet, at der er en sandsynlig forbindelse mellem den individualistiske forbrugerkultur og den nuværende depressionsepidemi (Seligman, 1990:1). Seligman diagnosticerer farerne ved det, han kalder det californiske selv, som finder mening i tilværelsen ved at undgå ubehag, søge oplevelser og foretage de rigtige forbrugsvalg det vil sige lever sit liv gennem primært æstetiske kategorier (jf. forrige kapitel) (se også Schumaker, 2001:16). Seligman anbefaler en kur eller en vaccine, som let kan relateres til Taylors hermeneutiske teori om identitet som moralsk selvfortolkning: Ifølge Seligman bør vi blive opmærksomme på vores relationer til overordnede, meningsgivende moralske horisonter: tilknytning til noget, der er større end dig (Seligman, 1990:8), og vi bør søge en sundere balance mellem engagement i os selv og i de fælles værdier. (ibid:1). Problemet er imidlertid, at de større, meningsgivende horisonter er blevet problematiske i dag. Vi kan ikke længere uproblematisk søge at binde vores identitet op på en tilværelsestolkning, som er givet af religion, slægt eller fællesskab, for i den nuværende autenticitetskultur (Taylor, 1991) anerkender vi kun livsvalg, som er baseret på individets egne præferencer. Man kan selvfølgelig stadig være religiøs, men vi anerkender kun religiøsiteten som ægte, hvis den er selvvalgt, det vil sige hvis den ikke kun er påtvunget af forældre eller tradition. Mange kan acceptere unge muslimske kvinders ønske om at bære hovedtørklæde, men kun hvis det er udtryk for et ægte og autentisk ønske og ikke blot noget, de gør, fordi deres forældre siger, de skal. Der er ikke noget galt med at blive hverken bager eller læge, men hvis et ungt menneskes uddannelsesvalg ikke bygger på personens oprigtige ønske hvis personen kun gør som sin mor eller far ønsker mener vi ikke, det er godt. Alle livsvalg og der er mange i vores kultur skal baseres på personers egne ønsker og præferencer, og ikke på hvad familien eller samfundet måtte ønske. Unge mennesker har i mange år fået at vide, at de skal vælge uddannelse efter interesse, og ikke fx efter hvor samfundsøkonomien mangler arbejdskraft. Det har selvfølgelig mange positive sider, men problemet er, at det kan være vanskeligt at håndtere ansvaret for sine livsvalg, hvis den eneste målestok for, om man vælger rigtigt, er, om man har lyst til at gøre det, man gør.

6 Meditation Peter Vestergard-Poulsen og Michael Stubberup - stress og hjer Beskrivelse af workshop: Denne workshop omhandler meditation i teori og praksis Meditation i teori v/peter Vestergaard-Poulsen Peter vil fortælle om hjerneplasticitet (hjernens evnen til at forandre og udvikle sig uanset alder) med fokus på stress og meditation. Altså, hvordan både stress og meditation kan påvirke vores hjerne og vores krop. Peter Vestergard- Poulsen, Lektor og forsker Aarhus Universitet Michael Stubberup, cand. mag., leder SYNerGAIA Han giver en introduktion til meditation og forskellige meditationsformer. Og der gennemgåes en række eksempler på resultater af den seneste neuroplasticitetsforskning i kronisk stress, PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) og meditation. Forskningsresultaterne giver et peg om hvad der sker i forbindelse med traumer/stress. Forskning har påvist, at hjernen forandres hos mennesker, som mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Meditation i praksis v/michael Stubberup Meditation har til formål at skabe samling og indre opmærksomhed. Baggrunden for meditation er, at éns opmærksomhed ofte er spredt ud på mange ting samtidigt. Michael forklarer, at når man eksempelvis kører bil, er der tale om en handling, der ofte sker helt automatisk, mens man egentlig har opmærksomheden alle mulige andre steder. Og sådan er det med mange af de ting, vi gør i det daglige, hvor vi kun en gang imellem er bevidst opmærksomme, siger Michael og fastslår: Så meditation handler om, at få opmærksomheden hjem til sig selv. 6

7 nen Uddrag fra artiklen Meditation forandrer vores hjerner af Lasse Foghsgaard, Danske forskere har påvist, at hjernen forandres hos folk, der mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Ny dansk forskning viser nemlig for første gang, at meditation sandsynligvis giver forandringer i de fundamentale dele af din hjerne nemlig hjernestammen. Det er forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, der sammen med Vækstcenteret i Nr. Snede, står bag forskningsundersøgelsen. Forskerne har undersøgt forskellene i to områder af hjernen hos to grupper af forsøgspersoner. Forsøgspersoner, som har en lang meditationskarriere bag sig, og forsøgspersoner, der aldrig har mediteret.»vores hjerneskanninger viser, at de folk, som mediterer dagligt over en længere periode, har en større tæthed af den såkaldte grå masse i de to områder. Vi forventer ikke, at den større tæthed skyldes, at der er kommet flere nerveceller gennem meditationen, men derimod at forbindelsen mellem de forskellige nerveceller er blevet mere tæt og kompleks,«siger Peter Vestergaard-Poulsen.»Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage. Spørgsmålet er så, om forandringerne i hjernen træder i kraft inden for den samme periode, eller om det vil tage måneder eller år. Det bliver spændende at se,«siger Peter Vestergaard-Poulsen. Læs hele artiklen på

8 Den motiverende og unge Gregers Rosdahl og Pernille Koch Erichsen, Implement Consulting Group Beskrivelse af workshop: På denne workshop fokuserer vi på den praktiske anvendelse af Den Motiverende Samtale i relation til samtaler med unge om misbrug. Her får du nogle simple redskaber til hvordan du kan anvende Den Motiverende Samtale i dine samtaler og du vil gennem træning og videodemonstrationer gå fra denne workshop med større kompetence i at anvende metoden i dit arbejde med unge. Gregers Rosdahl er uddannet cand. mag. i filosofi med speciale i mening. Gregers har arbejdet med Den Motiverende Samtale igennem de seneste 10 år og er uddannet i Den Motiverende Samtale hos Pip Mason i Birmingham. Gregers er godkendt træner i Den Motiverende Samtale og er aktivt medlem af det internationale netværk bag Den Motiverende Samtale (MINT). Pernille Koch Erichsen er uddannet cand.scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning med speciale i forandringsprocesser. Pernille er derudover tidligere uddannet jordemoder, hvor hun har anvendt Den Motiverende Samtale i forbindelse med graviditets- og fødselsforløb. 8

9 samtale hvordan gør man det? Uddrag af artikel Den motiverende samtale hvordan gør man det af Gregers Rosdal Den motiverende samtale er en af de mest veldokumenterede metoder til at motivere mennesker til forandring. Metoden er en videreførelse af Carl Rogers personcentrerede metode idet den bygger på en empatisk og samarbejdende tilgang til personen. Dog adskiller den motiverende samtale sig fra den personcentrerede tilgang ved samtidig også at være en styrende metode, hvor den professionelle arbejder med et særligt fokus på at mobilisere personens egne argumenter for forandring i samtalen. Den motiverende samtale forstår motivation som et relationelt fænomen, og som noget den professionelle er i stand til at påvirke gennem sin interaktion med personen. Forskningen inden for den motiverende samtale viser en tydelig sammenhæng mellem det personer siger i samtaler og deres efterfølgende handlinger; jo mere personen selv argumenterer for forandring jo større er sandsynligheden for, at personen ændrer adfærd. Derfor har man inden for den motiverende samtale forsket i, hvad der skal til for at få personen til selv at argumentere for forandring. Her viser forskningen, at sandsynligheden for at personen argumenterer for forandring øges når den professionelle udviser en bestemt adfærd i samtalen. Det sker særligt når den professionelle arbejder empatisk, er spørgende, arbejder med udgangspunkt i personens autonomi og har en optimistisk tro på personens ressourcer. Siden den motiverende samtale blev udviklet i starten af 1980 erne er der publiceret mere end 1000 artikler om metoden, der er foretaget mere end 200 randomiserede forsøg og udført flere metaanalyser der dokumenterer metodens effekt. Den gruppe hvor den motiverende samtale har den største dokumenterede effekt er over for unge (13-25 år). Det skyldes formentlig at metoden bygger på en empatisk og samarbejdende ånd, hvor det ikke er den professionelles opgave at forsøge at ændre den unge, men derimod at møde den unge med respekt og tage udgangspunkt i den unges autonomi og den unges egne ønsker, håb og drømme.

10 Unges opvækst i med stort Birgit Trembacz, Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Beskrivelse af workshop: Forældres misbrug øger risikoen for unges misbrug. Hvordan forstå og hvordan hjælpe de unge? Med udgangspunkt i Birgit Trembacz mange års arbejde med familier med alkoholproblemer, og med den systemiske og narrative teori og metode som basis, vil BT komme ind på: 1. hvordan en opvækst i en familie med alkoholproblemer kan sætte sig spor i børnenes/de unges personlige og sociale udvikling. En sådan opvækst øger risikoen for, at de unge kommer videre i livet med nogle selvbegrænsende narrativer. Mange vælger selv at bruge rusmidler som problemløsning, følelsesregulering, løsrivelse fra familien og som et socialt bindemiddel. Rusmidlernes funktion får dog pseudokarakter, idet de handlinger, følelser og oplevelser, der opnås i beruset tilstand, ikke bliver integreret i den unges erfaringsmateriale, ej heller giver mulighed for udvikling af nye mere selvudviklende, narrativer. 2. hvilke behandlingsmæssige overvejelser og muligheder denne forståelse åbner op for både i forhold til den unge og primærfamilien. Birgit Trembacz er cand. psych., specialist i psykoterapi og supervision, familieterapeut samt forfatter. Lisbet Kimer er uddannet systemisk familieterapeut, alkoholbehandler (Diplom) og sygeplejerske. Lise Lotte Olesen Har grunduddannelse i psykiatrien som plejer. Lotte er uddannet løsningsfokuseret terapeut og har en et årig systemisk uddannelse i familiesamtaler fra Stolpegård. At møde den unge på tærsklen af voksne livet, når der i bagagen er en opvækst med alkoholproblemer i familien I workshoppen vil Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer dele deres praktiske erfaringer med arbejdet omkring unge, der er vokset op med en dominerende alkoholproblematik i hjemmet. De vil beskrive og vise hvordan unge kan arbejde med deres livs temaer og deres personlige udvikling i grupperegi. Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer har igennem en årrække arbejdet med børne- og ungegrupper i Slagelse Misbrugscenter. Grupperne tager afsæt i et systemisk og et narrativt ide- og metodetilgang. Workshoppen vil komme ind på, hvordan man i praksis kan arbejde med temaer som: Alkohol og ungdomskultur, forståelse af det levede liv, ambivalens, sund og usund kontrol, det at opleve og mærke agenda i eget liv, at generere frihed til at tage egne valg og kunne vælge nye livshistorier. 10

11 familier forbrug af alkohol Uddrag fra bogen Vokset op med alkoholproblemer; Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse. af Birgit Trembacz (2009, s. 85) Livstemaer, der er begrænsende Grundet de oplevelser man som barn og ung har haft, kan det få psykologiske og sociale konsekvenser for børnene og senere for de voksne børn, hvis oplevelserne er sket systematisk igennem længere tid. Mange vil få en eller flere af nedenstående måder at forholde sig til sig selv, andre og livet på: Man må ikke fortælle om hemmeligheden. Sandhed bliver til løgn, og løgn bliver til sandhed. Hvad der er rigtigt er forkert, og hvad der er forkert er rigtigt. Det normale bliver unormalt osv. Til sidst er der kun forvirring, og det kan være svært at stole på egne sanser og det bliver meget svært at vide, hvad der er rigtigt, og hvad der er normalt. Senere i livet oplever man måske, at man lyver, selv om sandheden måske var lige så let at fortælle. Man må tage hensyn til og passe på de andre. Ens behov, ønsker og følelser er ikke så vigtige. Derfor fortrænger man disse og får efterhånden svært ved at mærke, hvordan man selv har det, og hvad man egentlig har lyst til og brug for. Man oplever, at det er ens skyld, at forælderen drikker, og man oplever at være forkert. Man kan ikke stole på forældrene. Man oplever igen og igen, at det, der bliver sagt den ene dag, ikke gælder næste dag. Man vil føle sig ensom og ofte udvikle en grundlæggende mistillid til andre. Man har skullet leve med, at der kunne ske noget forfærdeligt lige om lidt. Altid at være i alarmberedskab resulterer ofte i angst- og katastrofefantasier samt i et behov for at kontrollere og styre omgivelserne for at skabe en form for sikkerhed. Det er selvfølgelig nogle svære odds at komme videre i livet med. Når man med sig i sin rygsæk har en kombination af ovennævnte oplevelser og erfaringer, kan disse være med til at begrænse den måde, man opfatter sig selv, sit eget liv, andre mennesker og sin fremtid på. Heldigvis kan der for det første være udviklet utrolig mange værdifulde kompetencer undervejs i opvæksten. For det andet kan der altid findes ressourcer, undtagelser og muligheder for at forstå og tolke sin egen fortid, og dermed kan der også altid findes nye muligheder både nu og her og i forhold til fremtiden.

12 Flere bekendte, l mange venner Søren Østergaard Søren Østergaard er ph.d. i teologi, daglig leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene! perspektiver på ungdomsliv og voksenforventninger i en synes godt om-kultur Med afsæt i en introduktion til ungdomsliv anno 2012 herunder det at man i høj grad er ung i en såkaldt understruktureret kun for mig,kun for mig -kultur, hvor det hele skal føles rigtigt vil der blive peget på nogle af de aktuelle udfordringer man som ung og som oftest alene! oplever at skulle forholde sig til, samt hvilke forventninger man har de voksne man møder på sin vej herunder også de såkaldt professionelle voksne! 12

13 ige så men mere tid alene Der er ingen enkle modeller.men måske nogle skabeloner! perspektiver på voksenroller! af Søren Østergaard I et aftraditionaliseret samfund er der ikke nogle enkle roller, man kan agere i som voksen voksenprojektet og relationen til unge er i opbrud og dermed er der heller ikke nogle enkle modeller man kan agere med afsæt i. Der er snarere tale om nogle skabeloner, som skal fyldes ud: Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort- zone og møde det, som er anderledes. Hvordan skabelonen udfoldes i såvel tænkning som praksis i den enkelte sammenhæng er jo vid udstrækning afhængig af den konkrete sammenhæng og dermed bliver fleksibilitet, intentionalitet og mod til at turde handle kontekstbestemt væsentlige kendetegn for såkaldt betydende voksne! At være betydende voksne i unges liv, er et projekt, hvor man må prøve sig frem med risiko for at man nogen gange rammer helt skævt og må prøve igen! for at være en betydende voksen i et samfund i opbrud, kræver at man har mod til at navigere uden helt nøjagtige kort..hvilket måske giver et godt udgangspunkt i forhold til relationen med unge, der tilfældigvis befinder sig i noget nær den samme situation nemlig udfordringen med at turde tegne nogle nye kort!

14 Hurtige stoffer hurtig lykke Henrik Rindom Henrik Rindom er overlæge i psykiatri på Psykiatrisk Center Hvidovre. Misbrugsproblemer har igennem hele den lægelige karriere været hans store interesse og arbejdsfelt. I en kort overgang var han ansat som overlæge i narkobehandlingen, men beskæftiger sig i dag dels med alkoholmisbrug som behandlingsansvarlig overlæge ved Lænkeambulatorierne i Danmark, dels med de helt unges misbrug i Stofrådgivningen. Han er forfatter til bogen Ecstasy fra forlaget Alinia og Rusmidlernes Biologi udgivet af Sundhedsstyrelsen. Bogen findes på adressen Hurtige stoffer hurtig lykke Kokain, amfetamin og ecstasy er de mest udbredte centralstimulerende stoffer. De giver lykke overskud og alle problemer forsvinder som dug for solen. Men hvad er regningen der skal betales for let købt lykke? Hvorfor er der nogle unge der lettere bliver afhængige af disse stoffer? Findes der er psykosocial forklaring og hvad sker der egentligt i hjernen når afhængigheden indtræder. Og når skaden er sket er der så nogen mulighed for frelse. Dette er en række af de spørgsmål der vil blive taget op ved dagen indlæg. 14

15 Et liv uden stoffer, kilde: DR 1 Dokumentaren Hvorfor får unge med store misbrugsproblemer ikke den rette hjælp i et land som Danmark? Det søger DR1-serien Et liv uden stoffer svar på. I 2010 samlede DR fire unge for at finde årsagen til deres misbrug. De unge deltog i tv-eksperimentet 100 dage uden stoffer på DR1, hvor psykiater Henrik Rindom for åben skærm gav dem en udfordring: Ingen stoffer de næste 100 dage. Pernille, Morten, Søren og Mette kæmpede for at nå målet, og tre af dem blev stoffri. Men hvad er der sket med dem, siden tvprojektet stoppede? Er de stadig stoffri eller har de haft tilbagefald? I serien et liv uden stoffer følger DR igen de fire unge, der kæmper for at få et normalt liv uden daglig brug af stoffer. Hvor bliver hjælpen af? 14% af unge under 35 har prøvet stoffer som kokain, amfetamin og ecstacy. Det svarer til unge. Udover at følge fire unges kamp for at blive stoffri, undersøger Et liv uden stoffer, hvorfor myndighederne ikke for længst er trådt til, inden Pernille, Morten, Søren og Mette kom med i et tv-projekt. Hvorfor skal 22-årige Pernille sidde på randen af selvmord alene i en lejlighed, selvom hun gang på gang har bedt kommunen om hjælp til sine problemer? Og hvorfor skal 24-årige Morten igennem det ene mislykkede aktiveringsprojekt efter det andet, når det kun giver ham nye nederlag? - Hovedparten af landets 98 kommuner har ikke den nødvendige ekspertise til at tage sig af disse sager, siger psykiater Henrik Rindom. Stoffer er et symptom De unges samtaler med psykiater Henrik Rindom har sammen med deres journaler vist, at de kæmper med langt mere komplicerede problemer end blot deres stofmisbrug. For misbruget er i virkeligheden et symptom på psykiske lidelser. Eksempelvis har Søren OCD altså tvangstanker. Morten har ADHD, mens Pernille lider af angst, fobi, depression og forskellige former for personlighedsforstyrrelse. Ifølge Henrik Rindom er det ikke ualmindeligt, at unge stofmisbrugere netop har svært ved at slippe stofferne, fordi de bruger dem til at klare et liv, der er præget af psykiske problemer. Mange har psykiatriske lidelser Undersøgelser viser, at procent af stofmisbrugere i behandling har en psykiatrisk lidelse. Men også i det psykiatriske system bliver de unge ofte afvist. Afvisningen sker paradoksalt nok med den begrundelse, at så længe de er på stoffer, vil lægerne ikke behandle dem for deres psykiske lidelse. For eksempel bliver 20-årige Søren smidt ud efter kun tre dage på den psykiatriske afdeling. - Det er mere held end forstand, at Søren ikke gik hen og døde af det misbrug, han efterfølgende havnede i, fortæller Henrik Rindom.

16 Vi ses den 14. og 15. maj 2013 Perron 3 Misbrugscentret, Slagelse Kommune Ingemannsvej 22, Bygning Slagelse Tlf

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Introduktion Hvem er vi, og hvad er vores erfaring? Hvorfor er vi her i dag? Inviteret af Klubben. Rusmidler

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse Samtale med ældre i sorg Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse SORGENS VILKÅR OG INDHOLD Sorg Sorg er en sund reaktion på et tab Sorg heles ved at deles Sorg Sorg er en tilpasningsproces til en tilværelse,

Læs mere

Ungegrupper i Slagelse Kommune

Ungegrupper i Slagelse Kommune Unge konference 7-8 maj 2012 Ungegrupper i Slagelse Kommune v/ Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer Alkoholenheden Metodegrundlag Metode tilgang er den systemiske, med inddragelse af elementer fra den narrative

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi DIOPOLLONUDDANNELSE 2004/2005 Familier med alkoholproblemer samt børnene og de unge KURSUSPLAN 14. og 15. 3 2005: ALKOHOLPROBLEMER.

Læs mere

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE STOF nr. 4, 2004 Pårørende BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE Det værste man kan gøre er at gøre ingenting. AF BIRGIT TREMBACZ I min praksis møder jeg ofte mennesker, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Sådan arbejder vi med udfordringerne

Sådan arbejder vi med udfordringerne Sådan arbejder vi med udfordringerne - om U-turns tilgang til arbejdet med unge og rusmidler oplæg ved gåhjemmøde - SFI Kunne livet være Det handler om at føle sig velkommen At skabe en rar ånd og en god

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012 Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk 29-årig mand om depression For mig er depressionens farve ikke sort, men grå. Ligegyldighedens farve. Under

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Adm. Dir. Phd. Peter Pietras

Adm. Dir. Phd. Peter Pietras Adm. Dir. Phd. Peter Pietras 1 KVALITET I FREMTIDENS SOCIALE VELFÆRD HVORFOR ER DET VIGTIGT? Borgere med sociale og psykiske lidelser bliver flere Antallet af borgere med misbrug forøges (1/3 del flere

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Københavns Kommunes åbne anonyme rådgivningstilbud Center for Unge og Misbrug, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen Den åbne anonyme rådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Konferencen hvor vi fokuser på de unge i stedet for stofferne Konferencen hvor vi møder de unge og hører deres version Konferencen hvor der er plads til at networke Konferencen

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr Vi kommer ind på Ungdommen baggrund og resultater fra Nyreforeningens ungeprojekt De unges ønsker til sundhedspersonalet Steffie fortæller om hendes erfaringer

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere