UNGEKONFERENCE MAJ De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund"

Transkript

1 UNGEKONFERENCE MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund

2 VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout Rosenloeve Reklamebureau Det er med stor glæde at vi for 7. gang kan byde velkommen til en ungekonference her i den smukke vestsjællandske natur, og tillige byde på et program med nogle af landets dygtigste formidlere. Det er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed som vi ser frem til både at planlægge og afholde. Vi arbejder ligesom alle I andre med unge mennesker der har svært ved at finde fodfæste i livet som har svært ved at tro på livet og som ofte er budt nogle vanskelige vilkår for at få livet til at fungere. Vores vestlige verden er fyldt med utallige krav, informationer, forestillinger og ikke mindst forventninger til hvordan et godt liv skal se ud. Alene reklamebranchen giver let et forkromet indtryk af hvad lykke er. Vi møder derfor ofte unge mennesker som er meget forvirrede og frustrerede omkring følelser. Unge, som ønsker hjælp til at lære at mærke forskel på følelser, og at turde være i dem uden stoffer. Det har givet os inspiration til at se lidt mere på betydningen af lykkefølelsen kontra følelsen af at være ulykkelig. Det har vi forsøgt ved at se på i forskellige vinkler. Vi skal se på dem i et samfundsperspektiv, i et videnskabeligt perspektiv, i rusmidlernes perspektiv og ikke mindst se på hvilken forskel vi kan gøre og hvordan vi kan det i mødet med de unge. Alle ildsjæle har brug for inspiration, næring og andre ildsjæle. Vi håber at vi kan bidrage til dette med denne faglige ramme. Perron 3 ønsker god fornøjelse Danmark er blevet kåret til Verdens lykkeligste land 2011 (kilde: OECD) Danske unge har Europarekord i druk. (Kilde: Institut for Folkesundhed 2012) Siden 2001 er forbruget af lægemidler mod depression steget med 96,2 procent og danskerne spiser knap 155 millioner dagsdoser antidepressiv medicin om året. Det svarer til ,5 doser pr. dag. (Kilde: Lægemiddelstyrelsen) Mindst skønnes berørt af følgerne af et alkoholmisbrug hos én de kender godt. (Kilde: Sundhedsstyrelsen 2011) Danmark har unge under 30 år parkeret på kontanthjælp. En stigning på 70% på 3 år. Af disse har 9 ud af 10 ikke en kompetencegivende uddannelse. 2 Andelen af unge der eksperimenterer med illegale stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy falder for første gang i mange år. Faldet er mest markant blandt unge under 25 år. (Kilde: Sundhedsstyrelsens årsrapport 2010)

3 Indhold 1. dag Tirsdag 8. maj FORMIDDAG Morgenkaffe Velkomst og praktisk Forbrugersamfundet + debat... 4 v/cand. psych., ph.d., professor Svend Brinkmann Pause + frokost EFTERMIDDAG Workshops redskaber/metoder Vælg en af 3 workshops I alle workshops vil der være en teoretisk og en praktisk del Kaffepause Workshops fortsat Fri Middag 1: Meditation stress og hjernen... 6 v/ lektor og forsker Peter Vestergaard-Poulsen og cand. mag. leder Michael Stubberup 2: Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det?... 8 v/cand. mag. i filosofi Gregers Rosdahl og cand. scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning Pernille Koch Erichsen 3: Unges opvækst i familier med STORT forbrug af alkohol v/cand. psych., Birgit Trembacz og projektmedarbejdere Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Underholdning med Brdr. Gyldenkærne band 2. dag Onsdag 9. maj FORMIDDAG Morgensang og opsamling Flere bekendte, lige så mange venner men mere tid alene! v/ph.d., ungdomsforsker Søren Østergaard Frokost EFTERMIDDAG Hurtige stoffer hurtig lykke v/speciallæge i psykiatri Henrik Rindom Opsamling - tak for denne gang v/perron 3

4 Forbrugersamfu Svend Brinkmann Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem filosofi, kulturanalyse, etik og psykologi, og han er bl.a. forfatter til bøger om identitet, diagnoser, psyken, forskningsmetodologi og selvrealisering (i kritisk belysning). Liv og lidelse i forbrugersamfundet Unge vokser i dag op i et samfund, hvor de i stigende grad ses som forbrugere. Forbrugersamfundet er kreditkortets samfund, præget af det kortsigtede og impulsprægede, og har som sådan afløst det gamle industrisamfund, der var bankbogens samfund, præget af behovsudsættelse og pligt i et langsigtet perspektiv. Forbrugersamfundet er en legeplads for nogen, men en kampplads for andre, og det gør tilsyneladende dets indbyggere sårbare over for at udvikle forskellige psykiske problemer. Psykiatrien fortæller os således, at halvdelen af befolkningen vil kunne få mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af livet, og at omtrent en fjerdedel af os vil kunne få en sådan diagnose i løbet af et år. Aktuelt er ca. otte procent af den danske befolkning i behandling med anti-depressiv medicin, ligesom medicinforbruget mod bl.a. ADHD eksploderer. I dette foredrag undersøger Svend Brinkmann forbrugersamfundet som de unges aktuelle virkelighed og diskuterer nogle af de problemer, som er forbundet med at leve under disse vilkår. 4

5 ndet Uddrag fra bogen Identitet: Udfordringer i forbrugersamfundet af Svend Brinkmann (2008, forlaget Klim) Depressionens æra Depression er ifølge Honneths kritiske analyse en sandsynlig konsekvens, når individer bliver psykisk overbelastet af det diffuse, men udbredte krav om, at de skal være sig selv (Honneth, 2004:475). Det konstante krav om at realisere sig selv i enhver social arena pålægger mennesker en fordring om løbende introspektion, hvilket før eller siden vil give dem en følelse af tomhed (Cushman, 1990). Det øjeblik hvor indre følelser og oplevelser ikke længere kan være retningsgivende for ens livsbane (eller rettere: hvor man opdager, at de ikke kan være det) i et samfund, der kræver autentiske valg baseret på netop indre følelser og oplevelser, er ofte det øjeblik, hvor en depression sætter ind (Honneth, 2004:475). En førende depressionsforsker som Martin Seligman har hævdet, at der er en sandsynlig forbindelse mellem den individualistiske forbrugerkultur og den nuværende depressionsepidemi (Seligman, 1990:1). Seligman diagnosticerer farerne ved det, han kalder det californiske selv, som finder mening i tilværelsen ved at undgå ubehag, søge oplevelser og foretage de rigtige forbrugsvalg det vil sige lever sit liv gennem primært æstetiske kategorier (jf. forrige kapitel) (se også Schumaker, 2001:16). Seligman anbefaler en kur eller en vaccine, som let kan relateres til Taylors hermeneutiske teori om identitet som moralsk selvfortolkning: Ifølge Seligman bør vi blive opmærksomme på vores relationer til overordnede, meningsgivende moralske horisonter: tilknytning til noget, der er større end dig (Seligman, 1990:8), og vi bør søge en sundere balance mellem engagement i os selv og i de fælles værdier. (ibid:1). Problemet er imidlertid, at de større, meningsgivende horisonter er blevet problematiske i dag. Vi kan ikke længere uproblematisk søge at binde vores identitet op på en tilværelsestolkning, som er givet af religion, slægt eller fællesskab, for i den nuværende autenticitetskultur (Taylor, 1991) anerkender vi kun livsvalg, som er baseret på individets egne præferencer. Man kan selvfølgelig stadig være religiøs, men vi anerkender kun religiøsiteten som ægte, hvis den er selvvalgt, det vil sige hvis den ikke kun er påtvunget af forældre eller tradition. Mange kan acceptere unge muslimske kvinders ønske om at bære hovedtørklæde, men kun hvis det er udtryk for et ægte og autentisk ønske og ikke blot noget, de gør, fordi deres forældre siger, de skal. Der er ikke noget galt med at blive hverken bager eller læge, men hvis et ungt menneskes uddannelsesvalg ikke bygger på personens oprigtige ønske hvis personen kun gør som sin mor eller far ønsker mener vi ikke, det er godt. Alle livsvalg og der er mange i vores kultur skal baseres på personers egne ønsker og præferencer, og ikke på hvad familien eller samfundet måtte ønske. Unge mennesker har i mange år fået at vide, at de skal vælge uddannelse efter interesse, og ikke fx efter hvor samfundsøkonomien mangler arbejdskraft. Det har selvfølgelig mange positive sider, men problemet er, at det kan være vanskeligt at håndtere ansvaret for sine livsvalg, hvis den eneste målestok for, om man vælger rigtigt, er, om man har lyst til at gøre det, man gør.

6 Meditation Peter Vestergard-Poulsen og Michael Stubberup - stress og hjer Beskrivelse af workshop: Denne workshop omhandler meditation i teori og praksis Meditation i teori v/peter Vestergaard-Poulsen Peter vil fortælle om hjerneplasticitet (hjernens evnen til at forandre og udvikle sig uanset alder) med fokus på stress og meditation. Altså, hvordan både stress og meditation kan påvirke vores hjerne og vores krop. Peter Vestergard- Poulsen, Lektor og forsker Aarhus Universitet Michael Stubberup, cand. mag., leder SYNerGAIA Han giver en introduktion til meditation og forskellige meditationsformer. Og der gennemgåes en række eksempler på resultater af den seneste neuroplasticitetsforskning i kronisk stress, PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) og meditation. Forskningsresultaterne giver et peg om hvad der sker i forbindelse med traumer/stress. Forskning har påvist, at hjernen forandres hos mennesker, som mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Meditation i praksis v/michael Stubberup Meditation har til formål at skabe samling og indre opmærksomhed. Baggrunden for meditation er, at éns opmærksomhed ofte er spredt ud på mange ting samtidigt. Michael forklarer, at når man eksempelvis kører bil, er der tale om en handling, der ofte sker helt automatisk, mens man egentlig har opmærksomheden alle mulige andre steder. Og sådan er det med mange af de ting, vi gør i det daglige, hvor vi kun en gang imellem er bevidst opmærksomme, siger Michael og fastslår: Så meditation handler om, at få opmærksomheden hjem til sig selv. 6

7 nen Uddrag fra artiklen Meditation forandrer vores hjerner af Lasse Foghsgaard, Danske forskere har påvist, at hjernen forandres hos folk, der mediterer. Det kan være forklaringen på, hvorfor meditation virker afstressende. Ny dansk forskning viser nemlig for første gang, at meditation sandsynligvis giver forandringer i de fundamentale dele af din hjerne nemlig hjernestammen. Det er forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, der sammen med Vækstcenteret i Nr. Snede, står bag forskningsundersøgelsen. Forskerne har undersøgt forskellene i to områder af hjernen hos to grupper af forsøgspersoner. Forsøgspersoner, som har en lang meditationskarriere bag sig, og forsøgspersoner, der aldrig har mediteret.»vores hjerneskanninger viser, at de folk, som mediterer dagligt over en længere periode, har en større tæthed af den såkaldte grå masse i de to områder. Vi forventer ikke, at den større tæthed skyldes, at der er kommet flere nerveceller gennem meditationen, men derimod at forbindelsen mellem de forskellige nerveceller er blevet mere tæt og kompleks,«siger Peter Vestergaard-Poulsen.»Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage. Spørgsmålet er så, om forandringerne i hjernen træder i kraft inden for den samme periode, eller om det vil tage måneder eller år. Det bliver spændende at se,«siger Peter Vestergaard-Poulsen. Læs hele artiklen på

8 Den motiverende og unge Gregers Rosdahl og Pernille Koch Erichsen, Implement Consulting Group Beskrivelse af workshop: På denne workshop fokuserer vi på den praktiske anvendelse af Den Motiverende Samtale i relation til samtaler med unge om misbrug. Her får du nogle simple redskaber til hvordan du kan anvende Den Motiverende Samtale i dine samtaler og du vil gennem træning og videodemonstrationer gå fra denne workshop med større kompetence i at anvende metoden i dit arbejde med unge. Gregers Rosdahl er uddannet cand. mag. i filosofi med speciale i mening. Gregers har arbejdet med Den Motiverende Samtale igennem de seneste 10 år og er uddannet i Den Motiverende Samtale hos Pip Mason i Birmingham. Gregers er godkendt træner i Den Motiverende Samtale og er aktivt medlem af det internationale netværk bag Den Motiverende Samtale (MINT). Pernille Koch Erichsen er uddannet cand.scient. soc. i psykologi og offentlig forvaltning med speciale i forandringsprocesser. Pernille er derudover tidligere uddannet jordemoder, hvor hun har anvendt Den Motiverende Samtale i forbindelse med graviditets- og fødselsforløb. 8

9 samtale hvordan gør man det? Uddrag af artikel Den motiverende samtale hvordan gør man det af Gregers Rosdal Den motiverende samtale er en af de mest veldokumenterede metoder til at motivere mennesker til forandring. Metoden er en videreførelse af Carl Rogers personcentrerede metode idet den bygger på en empatisk og samarbejdende tilgang til personen. Dog adskiller den motiverende samtale sig fra den personcentrerede tilgang ved samtidig også at være en styrende metode, hvor den professionelle arbejder med et særligt fokus på at mobilisere personens egne argumenter for forandring i samtalen. Den motiverende samtale forstår motivation som et relationelt fænomen, og som noget den professionelle er i stand til at påvirke gennem sin interaktion med personen. Forskningen inden for den motiverende samtale viser en tydelig sammenhæng mellem det personer siger i samtaler og deres efterfølgende handlinger; jo mere personen selv argumenterer for forandring jo større er sandsynligheden for, at personen ændrer adfærd. Derfor har man inden for den motiverende samtale forsket i, hvad der skal til for at få personen til selv at argumentere for forandring. Her viser forskningen, at sandsynligheden for at personen argumenterer for forandring øges når den professionelle udviser en bestemt adfærd i samtalen. Det sker særligt når den professionelle arbejder empatisk, er spørgende, arbejder med udgangspunkt i personens autonomi og har en optimistisk tro på personens ressourcer. Siden den motiverende samtale blev udviklet i starten af 1980 erne er der publiceret mere end 1000 artikler om metoden, der er foretaget mere end 200 randomiserede forsøg og udført flere metaanalyser der dokumenterer metodens effekt. Den gruppe hvor den motiverende samtale har den største dokumenterede effekt er over for unge (13-25 år). Det skyldes formentlig at metoden bygger på en empatisk og samarbejdende ånd, hvor det ikke er den professionelles opgave at forsøge at ændre den unge, men derimod at møde den unge med respekt og tage udgangspunkt i den unges autonomi og den unges egne ønsker, håb og drømme.

10 Unges opvækst i med stort Birgit Trembacz, Lisbet Kimer og Lise Lotte Olesen Beskrivelse af workshop: Forældres misbrug øger risikoen for unges misbrug. Hvordan forstå og hvordan hjælpe de unge? Med udgangspunkt i Birgit Trembacz mange års arbejde med familier med alkoholproblemer, og med den systemiske og narrative teori og metode som basis, vil BT komme ind på: 1. hvordan en opvækst i en familie med alkoholproblemer kan sætte sig spor i børnenes/de unges personlige og sociale udvikling. En sådan opvækst øger risikoen for, at de unge kommer videre i livet med nogle selvbegrænsende narrativer. Mange vælger selv at bruge rusmidler som problemløsning, følelsesregulering, løsrivelse fra familien og som et socialt bindemiddel. Rusmidlernes funktion får dog pseudokarakter, idet de handlinger, følelser og oplevelser, der opnås i beruset tilstand, ikke bliver integreret i den unges erfaringsmateriale, ej heller giver mulighed for udvikling af nye mere selvudviklende, narrativer. 2. hvilke behandlingsmæssige overvejelser og muligheder denne forståelse åbner op for både i forhold til den unge og primærfamilien. Birgit Trembacz er cand. psych., specialist i psykoterapi og supervision, familieterapeut samt forfatter. Lisbet Kimer er uddannet systemisk familieterapeut, alkoholbehandler (Diplom) og sygeplejerske. Lise Lotte Olesen Har grunduddannelse i psykiatrien som plejer. Lotte er uddannet løsningsfokuseret terapeut og har en et årig systemisk uddannelse i familiesamtaler fra Stolpegård. At møde den unge på tærsklen af voksne livet, når der i bagagen er en opvækst med alkoholproblemer i familien I workshoppen vil Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer dele deres praktiske erfaringer med arbejdet omkring unge, der er vokset op med en dominerende alkoholproblematik i hjemmet. De vil beskrive og vise hvordan unge kan arbejde med deres livs temaer og deres personlige udvikling i grupperegi. Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer har igennem en årrække arbejdet med børne- og ungegrupper i Slagelse Misbrugscenter. Grupperne tager afsæt i et systemisk og et narrativt ide- og metodetilgang. Workshoppen vil komme ind på, hvordan man i praksis kan arbejde med temaer som: Alkohol og ungdomskultur, forståelse af det levede liv, ambivalens, sund og usund kontrol, det at opleve og mærke agenda i eget liv, at generere frihed til at tage egne valg og kunne vælge nye livshistorier. 10

11 familier forbrug af alkohol Uddrag fra bogen Vokset op med alkoholproblemer; Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse. af Birgit Trembacz (2009, s. 85) Livstemaer, der er begrænsende Grundet de oplevelser man som barn og ung har haft, kan det få psykologiske og sociale konsekvenser for børnene og senere for de voksne børn, hvis oplevelserne er sket systematisk igennem længere tid. Mange vil få en eller flere af nedenstående måder at forholde sig til sig selv, andre og livet på: Man må ikke fortælle om hemmeligheden. Sandhed bliver til løgn, og løgn bliver til sandhed. Hvad der er rigtigt er forkert, og hvad der er forkert er rigtigt. Det normale bliver unormalt osv. Til sidst er der kun forvirring, og det kan være svært at stole på egne sanser og det bliver meget svært at vide, hvad der er rigtigt, og hvad der er normalt. Senere i livet oplever man måske, at man lyver, selv om sandheden måske var lige så let at fortælle. Man må tage hensyn til og passe på de andre. Ens behov, ønsker og følelser er ikke så vigtige. Derfor fortrænger man disse og får efterhånden svært ved at mærke, hvordan man selv har det, og hvad man egentlig har lyst til og brug for. Man oplever, at det er ens skyld, at forælderen drikker, og man oplever at være forkert. Man kan ikke stole på forældrene. Man oplever igen og igen, at det, der bliver sagt den ene dag, ikke gælder næste dag. Man vil føle sig ensom og ofte udvikle en grundlæggende mistillid til andre. Man har skullet leve med, at der kunne ske noget forfærdeligt lige om lidt. Altid at være i alarmberedskab resulterer ofte i angst- og katastrofefantasier samt i et behov for at kontrollere og styre omgivelserne for at skabe en form for sikkerhed. Det er selvfølgelig nogle svære odds at komme videre i livet med. Når man med sig i sin rygsæk har en kombination af ovennævnte oplevelser og erfaringer, kan disse være med til at begrænse den måde, man opfatter sig selv, sit eget liv, andre mennesker og sin fremtid på. Heldigvis kan der for det første være udviklet utrolig mange værdifulde kompetencer undervejs i opvæksten. For det andet kan der altid findes ressourcer, undtagelser og muligheder for at forstå og tolke sin egen fortid, og dermed kan der også altid findes nye muligheder både nu og her og i forhold til fremtiden.

12 Flere bekendte, l mange venner Søren Østergaard Søren Østergaard er ph.d. i teologi, daglig leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene! perspektiver på ungdomsliv og voksenforventninger i en synes godt om-kultur Med afsæt i en introduktion til ungdomsliv anno 2012 herunder det at man i høj grad er ung i en såkaldt understruktureret kun for mig,kun for mig -kultur, hvor det hele skal føles rigtigt vil der blive peget på nogle af de aktuelle udfordringer man som ung og som oftest alene! oplever at skulle forholde sig til, samt hvilke forventninger man har de voksne man møder på sin vej herunder også de såkaldt professionelle voksne! 12

13 ige så men mere tid alene Der er ingen enkle modeller.men måske nogle skabeloner! perspektiver på voksenroller! af Søren Østergaard I et aftraditionaliseret samfund er der ikke nogle enkle roller, man kan agere i som voksen voksenprojektet og relationen til unge er i opbrud og dermed er der heller ikke nogle enkle modeller man kan agere med afsæt i. Der er snarere tale om nogle skabeloner, som skal fyldes ud: Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort- zone og møde det, som er anderledes. Hvordan skabelonen udfoldes i såvel tænkning som praksis i den enkelte sammenhæng er jo vid udstrækning afhængig af den konkrete sammenhæng og dermed bliver fleksibilitet, intentionalitet og mod til at turde handle kontekstbestemt væsentlige kendetegn for såkaldt betydende voksne! At være betydende voksne i unges liv, er et projekt, hvor man må prøve sig frem med risiko for at man nogen gange rammer helt skævt og må prøve igen! for at være en betydende voksen i et samfund i opbrud, kræver at man har mod til at navigere uden helt nøjagtige kort..hvilket måske giver et godt udgangspunkt i forhold til relationen med unge, der tilfældigvis befinder sig i noget nær den samme situation nemlig udfordringen med at turde tegne nogle nye kort!

14 Hurtige stoffer hurtig lykke Henrik Rindom Henrik Rindom er overlæge i psykiatri på Psykiatrisk Center Hvidovre. Misbrugsproblemer har igennem hele den lægelige karriere været hans store interesse og arbejdsfelt. I en kort overgang var han ansat som overlæge i narkobehandlingen, men beskæftiger sig i dag dels med alkoholmisbrug som behandlingsansvarlig overlæge ved Lænkeambulatorierne i Danmark, dels med de helt unges misbrug i Stofrådgivningen. Han er forfatter til bogen Ecstasy fra forlaget Alinia og Rusmidlernes Biologi udgivet af Sundhedsstyrelsen. Bogen findes på adressen Hurtige stoffer hurtig lykke Kokain, amfetamin og ecstasy er de mest udbredte centralstimulerende stoffer. De giver lykke overskud og alle problemer forsvinder som dug for solen. Men hvad er regningen der skal betales for let købt lykke? Hvorfor er der nogle unge der lettere bliver afhængige af disse stoffer? Findes der er psykosocial forklaring og hvad sker der egentligt i hjernen når afhængigheden indtræder. Og når skaden er sket er der så nogen mulighed for frelse. Dette er en række af de spørgsmål der vil blive taget op ved dagen indlæg. 14

15 Et liv uden stoffer, kilde: DR 1 Dokumentaren Hvorfor får unge med store misbrugsproblemer ikke den rette hjælp i et land som Danmark? Det søger DR1-serien Et liv uden stoffer svar på. I 2010 samlede DR fire unge for at finde årsagen til deres misbrug. De unge deltog i tv-eksperimentet 100 dage uden stoffer på DR1, hvor psykiater Henrik Rindom for åben skærm gav dem en udfordring: Ingen stoffer de næste 100 dage. Pernille, Morten, Søren og Mette kæmpede for at nå målet, og tre af dem blev stoffri. Men hvad er der sket med dem, siden tvprojektet stoppede? Er de stadig stoffri eller har de haft tilbagefald? I serien et liv uden stoffer følger DR igen de fire unge, der kæmper for at få et normalt liv uden daglig brug af stoffer. Hvor bliver hjælpen af? 14% af unge under 35 har prøvet stoffer som kokain, amfetamin og ecstacy. Det svarer til unge. Udover at følge fire unges kamp for at blive stoffri, undersøger Et liv uden stoffer, hvorfor myndighederne ikke for længst er trådt til, inden Pernille, Morten, Søren og Mette kom med i et tv-projekt. Hvorfor skal 22-årige Pernille sidde på randen af selvmord alene i en lejlighed, selvom hun gang på gang har bedt kommunen om hjælp til sine problemer? Og hvorfor skal 24-årige Morten igennem det ene mislykkede aktiveringsprojekt efter det andet, når det kun giver ham nye nederlag? - Hovedparten af landets 98 kommuner har ikke den nødvendige ekspertise til at tage sig af disse sager, siger psykiater Henrik Rindom. Stoffer er et symptom De unges samtaler med psykiater Henrik Rindom har sammen med deres journaler vist, at de kæmper med langt mere komplicerede problemer end blot deres stofmisbrug. For misbruget er i virkeligheden et symptom på psykiske lidelser. Eksempelvis har Søren OCD altså tvangstanker. Morten har ADHD, mens Pernille lider af angst, fobi, depression og forskellige former for personlighedsforstyrrelse. Ifølge Henrik Rindom er det ikke ualmindeligt, at unge stofmisbrugere netop har svært ved at slippe stofferne, fordi de bruger dem til at klare et liv, der er præget af psykiske problemer. Mange har psykiatriske lidelser Undersøgelser viser, at procent af stofmisbrugere i behandling har en psykiatrisk lidelse. Men også i det psykiatriske system bliver de unge ofte afvist. Afvisningen sker paradoksalt nok med den begrundelse, at så længe de er på stoffer, vil lægerne ikke behandle dem for deres psykiske lidelse. For eksempel bliver 20-årige Søren smidt ud efter kun tre dage på den psykiatriske afdeling. - Det er mere held end forstand, at Søren ikke gik hen og døde af det misbrug, han efterfølgende havnede i, fortæller Henrik Rindom.

16 Vi ses den 14. og 15. maj 2013 Perron 3 Misbrugscentret, Slagelse Kommune Ingemannsvej 22, Bygning Slagelse Tlf

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Ungegrupper i Slagelse Kommune

Ungegrupper i Slagelse Kommune Unge konference 7-8 maj 2012 Ungegrupper i Slagelse Kommune v/ Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer Alkoholenheden Metodegrundlag Metode tilgang er den systemiske, med inddragelse af elementer fra den narrative

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Liv og lidelse i forbrugersamfundet

Liv og lidelse i forbrugersamfundet Liv og lidelse i forbrugersamfundet Oplæg på ungekonference om De (u)lykkelige unge Svend Brinkmann, Cand. psych., Ph.d., Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Vor

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3

JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3 JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3 Inhouse Consulting Februar 2012 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Analyse... 3 Hovedkonklusioner... 4 Profiler forståelsesramme... 5 De måske

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået én

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere