DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA eco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA eco"

Transkript

1 DA - Dansk Installations- og driftsvejledning Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA eco 1

2 Kære kunde Tak fordi du har besluttet dig for trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco. Læs venligst installations- og driftsvejledningen opmærksomt igennem, før DRYPOINT RA eco monteres og sættes i drift, og følg anvisningerne heri. DRYPOINT RA eco fungerer kun lydefrit, og en pålidelig tryklufttørring sikres kun, når de anførte forskrifter og anvisninger overholdes nøje. 2 DRYPOINT RA eco

3 Indhold 1 Typeskilt 5 2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedssymboler iht. DIN Signalord iht. ANSI Oversigt over sikkerhedsanvisninger 8 3 Korrekt brug 11 4 Udelukkelse fra anvendelsesområdet 11 5 Betjeningsvejledninger i overensstemmelse med direktiv 97/23 / EF om trykbærende udstyr 11 6 Transport 12 7 Opbevaring 12 8 Teknisk beskrivelse Betjeningspanel Funktionsbeskrivelse Flowdiagram Kølemiddelkompressor Kondensator Tørrefilter Kapilarrør Varmeveksler af aluminium Varmgas-bypassventil Kølemiddeltrykafbrydere LPS HPS PV Kompressor-bundkarvarmer (RA eco 3 faser) DMC 51 elektronik (styreanordning tryklufttørrer) Tænding af tørreren Slukning af tørreren Visning af driftsparametre Visning af et servicevarsel Visning af en alarm Brug af servicevarsel / alarmsignal Sådan ændres driftsparametre - SETUP-menuen Elektronisk niveaustyret BEKOMAT vandudlader 20 9 Installation Installationssted Installationsplan Korrektionsfaktorer Tilslutning til trykluftsystemet Elektriske forbindelser Vandudlader Opstart Indledende etaper Første opstart Nedlukning og genstart Tekniske data Tekniske data DRYPOINT RA eco 1/230/ Tekniske data DRYPOINT RA eco 1/230/ Tekniske data DRYPOINT RA eco 3 faser 3/400/ Tekniske data DRYPOINT RA P eco 1/115/ Tekniske data DRYPOINT RA E eco 1/230/ Tekniske data DRYPOINT RA eco 3 faser 3/460/ Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Kontroller og vedligeholdelse Fejlfinding Anbefalede reservedele Vedligeholdelsesarbejder på kølekredsløbet Demontering af tørreren Bilag Tørrerens dimensioner 45 DRYPOINT RA eco 3

4 Pos: 1 /Beko Technische Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser Sprængskitser Sprængskitsens komponenter Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser Ledningsdiagrammer Ledningsdiagram liste over komponenter Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco 3 faser 1/ Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco 3 faser 2/ Ledningsdiagram DRYPOINT RA eco 3 faser 3/ EF Overensstemmelseserklæring 75 4 DRYPOINT RA eco

5 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung Typeskilt Typeskilt Typeskiltet sidder bag på tørreren og indeholder alle vigtige oplysninger om apparatet. Henvis altid til disse oplysninger, når du kontakter fabrikanten eller salgsafdelingen. Hvis typeskiltet fjernes eller ændres, bortfalder samtlige garantiforpligtelser. Tørrerens model angivet på typeskiltet indeholder én eller flere forkortelser, som betyder særlige funktioner af tørreren. Forklaringer for forkortelsen står for krav til strømforsyning: 1. BESKRIVELSE AF FUNKTION FORKORTELSE ingen 1/230/50 -C 3/400/50 -P 1/115/60 -E 1/230/60 -R 3/460/60 -S 3/230/60 (med en intern, automatisk transformer) -F 3/380/60 (med en intern, automatisk transformer) -T 3/690/60 (med en intern, automatisk transformer) 2. forkortelse står for kølingskrav: 2. BESKRIVELSE AF FUNKTION FORKORTELSE / AC Luftkølet Forklaring af (eventuel) 3. forkortelse for særlige funktioner: 3. BESKRIVELSE AF FUNKTION FORKORTELSE -TAC Anti-korrosions behandling -SP Speciel funktion -OF Uden olie Eksempel: DP RA960-R /AC eco DRYPOINT RA960 eco, 3/460/60, Luftkølet 2 Sikkerhedsanvisninger Kontroller, om disse instruktioner passer til apparattypen. Overhold samtlige anvisninger i denne betjeningsvejledning. Vejledningen indeholder grundlæggende informationer, som skal overholdes i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse. Derfor skal det sikres, at betjeningsvejledningen bliver læst af montøren samt af den ansvarlige operatør / det godkendte, specialiserede personale før installation, drift og vedligeholdelse. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares tilgængeligt ved DRYPOINT RA eco trykluftkøletørrerens opstillingssted. Ud over denne driftsvejledning skal evt. lokale eller nationalt gældende forskrifter også overholdes. Kontroller, at trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco kun betjenes inden for de grænseværdier, der er tilladte og som er angivet på typeskiltet. I modsat fald er der fare for mennesker og ting, og der er risiko for funktions- og driftsforstyrrelser. Når tørreren er blevet korrekt installeret iht. anvisningerne i denne vejledning, er den klar til drift, uden at der skal foretages yderligere indstillinger. Driften sker fuldautomatisk, og en vedligeholdelse er begrænset til nogle få kontroller og rengøringsarbejder, som beskrives i de efterfølgende kapitler. Denne vejledning skal altid være tilgængelig til senere brug og skal anses som en fast del af tørreren. Kontakt BEKO TECHNOLOGIES GMBH ved tvivl eller spørgsmål til denne installations- og driftsvejledning DRYPOINT RA eco 5

6 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedssymboler iht. DIN 4844 Følg betjeningsvejledningen Generelt faresymbol Forsyningsspænding Risiko for fare: komponent eller system under tryk. Varme overflader Ingen luft Sluk ikke med vand Driv ikke med åben afskærmning (kabinet). Service eller indgreb i styringen må kun udføres af uddannet personale 1 Rygning forbudt Bemærk ARIA AIR LUFT AIR Tilslutningssted trykluftindtag ARIA AIR LUFT AIR Tilslutningssted trykluftudtag Tilslutningssted vandudlader 1 Certificeret, specialiseret personale er personer autoriseret af fabrikanten med erfaring og teknisk uddannelse, som har kendskab til gældende forskrifter og love og som er i stand til at udføre det pågældende arbejde og erkende og undgå evt. farer ved maskintransport, installation, drift og vedligeholdelse. Kvalificerede og autoriserede operatører er instrueret af fabrikanten i om håndtering af kølesystemer og har erfaring og en teknisk uddannelse samt kendskab til de gældende forskrifter. 6 DRYPOINT RA eco

7 Arbejdet kan udføres af anlæggets operatører, hvis disse har den nødvendige kvalifikation 2. Sikkerhedsanvisninger BEMÆRK: Tekst, der indeholder vigtige oplysninger, som der skal tages højde for - henviser ikke til sikkerhedsforanstaltninger. Apparatet er blevet udviklet omhyggeligt med særlig omtanke for miljøet: Kølemiddel uden CFC Isoleringsmateriale uden CFC Energibesparende design Begrænsede lydemissioner Tørreren og yderligere emballage består af genbrugeligt materiale Dette symbol henviser brugeren til, at der tages hensyn til miljøet og angiver anbefalinger, som skal følges. 2 Certificeret, specialiseret personale er personer autoriseret af fabrikanten med erfaring og teknisk uddannelse, som har kendskab til gældende forskrifter og love og som er i stand til at udføre det pågældende arbejde og erkende og undgå evt. farer ved maskintransport, installation, drift og vedligeholdelse. Kvalificerede og autoriserede operatører er instrueret af fabrikanten i om håndtering af kølesystemer og har erfaring og en teknisk uddannelse samt kendskab til de gældende forskrifter. DRYPOINT RA eco 7

8 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Maßnahmen Druckluft Pos: 6 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Maßnahmen Netzspannung BM Sikkerhedsanvisninger 2.2 Signalord iht. ANSI Fare! Advarsel! Forsigtig! Bemærk! Vigtigt! Umiddelbar truende fare Følgen ved ikke-overholdelse: Alvorlige kvæstelser eller død Potentiel fare Følgen ved ikke-overholdelse: Mulige alvorlige kvæstelser eller død Umiddelbar truende fare Følgen ved ikke-overholdelse: Mulige kvæstelser eller beskadigelse af ejendele Potentiel fare Følgen ved ikke-overholdelse: Mulige kvæstelser eller beskadigelse af ejendele Ekstra anvisninger, informationer, tips Følgen ved ikke-overholdelse: Problemer under driften og i forbindelse med vedligeholdelse, ingen farer 2.3 Oversigt over sikkerhedsanvisninger Godkendt, specialiseret personale Installations- og monteringsarbejde må kun udføres af et godkendt og specialiseret personale. Det godkendte, specialiserede personale skal sætte sig grundigt ind i betjeningsvejledningen, før ethvert arbejde på trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco påbegyndes. Operatøren er ansvarlig for, at disse forskrifter overholdes. De gældende retningslinjer fastlægger det godkendte, specialiserede personales kvalifikation og kendskab. Apparatet må kun installeres og drives iht. oplysningerne i betjeningsvejledningen, så driften er sikker. Når apparatet sættes i drift, skal også de nationale og driftsmæssige lov- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for anvendelsen, overholdes Det samme gælder også for anvendt tilbehør Fare! Trykluft! Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller livsfare ved kontakt med hurtigt eller eksplosivt undslippende trykluft, eller når anlægsdele brister og/eller ikke er fastgjorte. Trykluft er en meget farlig energikilde. Der må aldrig udføres arbejde på tørreren, hvis systemet står under tryk. Ret aldrig trykluftsudtags- eller vandudladerslangerne mod personer. Brugeren er ansvarlig for, at tørreren installeres korrekt. Hvis anvisningerne i kapitlet "Installation" ikke følges, bortfalder garantien. En ukorrekt udført installation kan medføre farlige situationer for personalet og/eller for apparatet. Fare! Forsyningsspænding! Ved kontakt med spændingsførende, ikke-isolerede dele, er der fare for elektrisk stød med kvæstelser eller døden til følge. Kun et kvalificeret, specialiseret personale har tilladelse til at betjene elektrisk drevne apparater. Før apparatet skal vedligeholdes, skal følgende betingelser overholdes: Kontroller, at spændingsforsyningen er koblet fra og at apparatet er spærret og markeret til vedligeholdelsesarbejdet. Sørg også for, at strømtilførslen ikke kan genoprettes under arbejdet. Forsigtig! Kølemiddel! Trykluft-køletørreren indeholder HFC-holdigt kølemiddel som kølevæske. Overhold derfor det pågældende afsnit "Vedligeholdelsesarbejder på kølekredsløbet". 8 DRYPOINT RA eco

9 Sikkerhedsanvisninger Advarsel! Kølemiddel siver ud! Hvis kølemiddel siver ud, er der fare for alvorlige person- og miljøskader. Trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco indeholder fluorholdigt drivhusgas / kølemiddel. Installations-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde på kølesystemet må kun udføres af et autoriseret, specialiseret personale (sagkyndige). Der skal foreligge en certificering iht. EF-forordningen 303/2008. Bestemmelserne i EF-direktivet 842/2006 skal under alle omstændigheder overholdes. Følg typeskiltets oplysninger, hvad angår arten og mængden af kølemidlet. Overhold de følgende beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler: Opbevaring: Ubrugte beholdere opbevares tæt lukkede. Opbevar dem på et køligt, tørt sted. Beskyt den mod varme og sol. Hold bort fra tændingskilder. Håndtering: Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning. Sørg for en god ventilering / udsugning ved arbejdspladsen. Kontroller armaturer, tilslutninger og ledninger for tæthed. Indånd ikke gas. Undgå kontakt med huden og øjnene. Før arbejdet på de kølemiddelførende dele, skal kølemidlet aftappes så meget som et farefrit arbejde forlanger det. Spis, drik og ryg ikke under arbejdet. Opbevares utilgængeligt for børn. Åndedrætsværn: Luftforsynede åndedrætsværn (ved høje koncentrationer). Øjenbeskyttelse: Tætsiddende beskyttelsesbriller. Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker (f.eks. af læder). Personlig beskyttelse: Beskyttende dragt. Hudbeskyttelse: Brug beskyttende creme. Følg også kølemidlets sikkerhedsdatablad! Forsigtig! Varme overflader! Der kan opstå overfladetemperaturer på over +60 C under driften på nogle af komponenterne. Der er risiko for forbrændinger. Alle komponenter, som kan blive varme, er monteret i tæt lukkede kabinetter. Kabinettet må kun åbnes af et autoriseret specialiseret personale. 3. Forsigtig! Ukorrekt brug! Apparatet er beregnet til at skille vand ud, der er i trykluften. Den tørrede luft kan ikke anvendes til åndedrætsværn og er ikke egnet til en direkte berøring med levnedsmidler. Tørreren er ikke egnet til behandling af forurenet luft eller til luft, der indeholder faste fraktioner. 3 Certificeret, specialiseret personale er personer autoriseret af fabrikanten med erfaring og teknisk uddannelse, som har kendskab til gældende forskrifter og love og som er i stand til at udføre det pågældende arbejde og erkende og undgå evt. farer ved maskintransport, installation, drift og vedligeholdelse. Kvalificerede og autoriserede operatører er instrueret af fabrikanten i om håndtering af kølesystemer og har erfaring og en teknisk uddannelse samt kendskab til de gældende forskrifter. DRYPOINT RA eco 9

10 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Sikkerhedsanvisninger Bemærk! Uren indsugningsluft! Hvis indsugningsluften er meget forurenet (ISO , klasse 3-3 eller af endnu dårligere kvalitet), bør der monteres et forfilter (f.eks. CLEARPOINT F040), så varmeveksleren ikke tilstoppes. Forsigtig! Opvarmning ved brand! I tilfælde af en opvarmning pga. en brand, kan beholderne og rørledningerne i kølemiddelsystemet sprænge. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende: Luk køleanlægget ned; Sluk for maskinrummets mekaniske ventilering. Anvend luftforsynede åndedrætsværn. Beholdere og anlæg, som er fyldt med kølemiddel, kan eksplodere i tilfælde af brand. Selve kølemidlet er ikke brændbart, men nedbrydes til meget giftige produkter, hvis det udsættes for høje temperaturer. Fjern derfor beholdere / anlægget fra brandområdet, da der er risiko for, at de sprænger! Afkøl beholdere og flasker med vandstråler ud fra en beskyttet position. Anvend en godkendt ildslukker i tilfælde af brand. Vand er ikke et egnet middel i tilfælde af en elektrisk brand. Anlægget må kun anvendes af uddannet personale, som er instrueret i de farer, der kommer ud fra produktet. Forsigtig! Ulovligt indgreb! Ulovlige indgreb kan udsætte personer og anlæg for risici og medføre funktionsforstyrrelser. Ulovlige indgreb, ændring og misbrug af trykbærende udstyr er forbudt. Der er forbudt at fjerne segl og plomber på sikkerhedsudstyr. Operatører af apparater skal overholde lokale og nationale forskrifter for trykbærende udstyr i opstillingslandet. Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Sicherheitshinweise, weitere BM (nicht 4009os: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Zusatz Sicherheitshinweise s: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Bemærk! Omgivelsesbetingelser! Hvis tørreren ikke opstilles under egnede, omgivende betingelser, påvirkes apparatets evner til at kondensere kølemiddelgas. Dette kan medføre en øget belastning af kølemiddelkompressoren, effektivitetstab samt nedsat tørrerydelse. Dette medfører også, at kondensatorens ventilatormotorer ophedes, så elektriske komponenter samt tørreren svigter. Disse fejl har en negativ indflydelse på garantien. Tørreren må derfor ikke installeres i en omgivelse, hvor der er korroderende kemikalier, eksplosive eller giftige gasser, fordampningsvarme, høje omgivelsestemperaturer eller meget støv eller snavs. 10 DRYPOINT RA eco

11 3 Korrekt brug Korrekt brug Denne tørrer er blevet designet, fremstillet og testet til at udskille den fugt, der normalt findes i trykluft. Enhver anden anvendelse er ikke korrekt. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for problemer, som opstår som følge af forkert brug. Brugeren bærer alene ansvaret for alle skader, som opstår som følge heraf. Derudover omfatter en korrekt anvendelse også en overholdelse af installationsanvisningerne, især: Spændingen og frekvensen i strømforsyningen. Tryk, temperatur og flowhastighed i indgangsluft. Omgivelsestemperatur. Tørreren er testet og leveres komplet monteret. Kunden skal kun tilslutte apparatet til anlægget iht. anvisningerne i de efterfølgende kapitler. Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Übeschriften/1/Ausschluss vom Udelukkelse fra anvendelsesområdet Bemærk! Ukorrekt brug! Apparatet er beregnet til at skille vand ud, der er i trykluften. Den tørrede luft kan ikke anvendes til åndedrætsværn og er ikke egnet til en direkte berøring med levnedsmidler. Tørreren er ikke egnet til behandling af forurenet luft eller til luft, der indeholder faste fraktioner. Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Verwendung/BEKOMAT/Ausschluß Anwendung BM Betjeningsvejledninger i overensstemmelse med direktiv 97/23 / EF om trykbærende udstyr Trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco indeholder trykbærende udstyr iht. direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF. Derfor skal hele anlægget anmeldes tilsynsmyndighederne og godkendes heraf iht. lokale bestemmelser. Nationale forskrifter skal overholdes, (f.eks. i Forbundsrepublikken Tyskland "Beskyttelsesforskrifter"), til en kontrol før idriftsættelsen og ved periodiske afprøvninger. I lande uden for den Europæiske Union gælder de nationalt gældende forskrifter. Korrekt brug af trykbærende udstyr er en grundlæggende forudsætning for en sikker drift. Vær opmærksom på følgende for trykbærende udstyr: Trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco må kun anvendes inden for de tryk- og temperaturgrænser, der er fastlagt af fabrikanten og angivet på typeskiltet. Der må ikke udføres svejsninger på trykdele. Trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco må hverken opstilles i utilstrækkeligt ventilerede rum eller i nærheden af varmekilder eller brændbare stoffer. For at omgå brud pga. materialetræthed, bør køletørreren ikke udsættes for vibrationer under driften. Det maksimale driftstryk, der er angivet på fabrikantens typeskilt, må ikke overskrides. Installatøren er ansvarlig for, at der installeres tilstrækkeligt sikkerheds- og kontroludstyr. Den tilsluttede dampgenerator (kompressor osv.) skal indstilles til det maks. tilladte driftstryk, før trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco sættes i drift. Det integrerede sikkerhedsudstyr skal kontrolleres af et autoriseret kontrolorgan. Dokumentationen relateret til trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco (vejledning, betjeningsvejledninger, fabrikanterklæring osv.), skal opbevares omhyggeligt til senere brug. Der må ikke placeres genstande på trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco og på forbindelseskablerne. Anlægget må kun opstilles i frostfrie rum. Anlægget må kun drives med helt lukket og ubeskadiget kabinet og afskærmninger. Anlægget må ikke drives med beskadiget kabinet/afskærmninger. DRYPOINT RA eco 11

12 Transport 6 Transport Kontroller emballagen for synlige mangler eller skader. Hvis ingen synlige skader kan fastslås, opstilles enheden i nærheden af installationsstedet og pakkes ud. Under denne procedure skal tørreren altid stå opret. Komponenterne kan blive ødelagte, hvis modulet vippes om på siden eller stilles på hovedet. Opbevar apparatet i et tørt rum, og udsæt det ikke for ekstreme vejrforhold. Håndter det omhyggeligt. Hårde slag kan medføre skader, der ikke kan repareres. 7 Opbevaring Udsæt ikke apparatet for ekstreme vejrforhold, også selv om det stadig er pakket ind. Tørreren skal også stå opret under oplagringen. Hvis apparatet vippes, eller stilles det på hovedet, kan der ske skader på nogle komponenter, der ikke kan repareres. Når tørreren ikke er i brug, kan den opbevares i emballagen på en støvfri og beskyttet plads ved en temperatur på maksimalt 50 C og med en relativ fugtighed på maks. 90 %. Kontakt fabrikanten, hvis opbevaringen er længere end 12 måneder. SCC0001 Emballagen kan genbruges. Bortskaf materialet i overensstemmelse med bestemmelseslandets direktiver og forskrifter. 12 DRYPOINT RA eco

13 8 Teknisk beskrivelse 8.1 Betjeningspanel Det nedenfor beskrevne betjeningspanel er tørrerens eneste brugerflade. Teknisk beskrivelse RA eco K 1 Hovedafbryder 1 2 Elektronisk styreenhed DMC 51 3 Luft- og kølegas flowdiagram PQS K Set reset 2 3 RA eco 1 K 1 Hovedafbryder K 2 Elektronisk styreenhed DMC 51 3 Luft- og kølegas flowdiagram PQS0081 Set reset 2 3 RA eco 3 faser A Hovedafbryder 1 0 K Set reset 2 A 1 1 TIL-FRA kontakt T2 K 3 2 Elektronisk styreenhed DMC 51 T4 T3 3 Luft- og kølegas flowdiagram T1 PQS0082 DRYPOINT RA eco 13

14 Teknisk beskrivelse 8.2 Funktionsbeskrivelse Driftsprincip Alle tørrermodeller, der beskrives i denne vejledning, fungerer efter samme princip Den varme, fugtige luft ledes ind i en luft-luft varmeveksler. Bagefter strømmer luften forbi en fordamper, som er en luft-/kølemiddelvarmeveksler. Lufttemperaturen reduceres til ca. 2 C, så vanddampen kondenserer til væske. Kondensatet flyder så kontinuerligt sammen, og samles i en udskiller, så det kan aftappes via vandudladeren. Den kolde, tørre luft ledes derefter igen forbi luft-luft varmeveksleren, så luften er varmet op til 8 C under indgangstemperaturen, når den strømmer ud af tørreren. Kølecyklus Kølemidlet ledes gennem kompressoren og strømmer ind i en kondensator under højt tryk. Her sker afkølingen, med hvilken kølemidlet kondenserer til en væske under højt tryk. Væsken trykkes gennem et kapillarrør, hvor det endelige trykfald sørger for, at kølemidlet fordamper ved en bestemt temperatur. Det flydende kølemiddel, der er under et lavt tryk, strømmer ind i varmeveksleren, hvor det udvides. Kulden, der opstår under ekspansionen, bruges til afkøling af trykluften i varmeveksleren. Kølemidlet fordamper under denne proces. Lavtrykgassen tilføres igen kompressoren, hvor den komprimeres på ny og igen tilføres kredsløbet. Drift i øko-tilstand (cykling) (Energibesparende, ESS=JA se afsnit ) DMC51 elektronisk styring overvåger konstant temperaturen af dugpunktet. I lave belastningsforhold, hvor temperaturen af dugpunktet tenderes til at falde tæt på frysepunktet, styrer DMC51 afbrydelsen af kompressoren. Kompressoren vil starte igen, når dugpunktets temperatur stiger til over en målværdi. For at undgå et for stort antal cyklusser, holder DMC51 kompressoren ved mindst tid (ca. 6 minutter), inden for hvilket, hvis det er nødvendigt, vil EVH magnetventil aktiveres, hvilke muliggør driften af den varme gas by-pass ventil. På denne måde kan kompressoren ikke foretage mere end 10 cyklusser pr. time. Magnetventilen EVL og kontraventilen CHV (hvis monteret) hjælper med til at forlænge off-tid af kompressoren og undgå den umiddelbare balancering af højt og lavt tryk i kølekredsløbet. Magnetventilen EVL aktiveres inden kompressoren balancerer trykkene og holder aktiv hele den tid, kompressoren er tændt. Med disse tørrere vil energiforbruget blive justeret nøje proportional til den termiske belastning, der påføres tørreren, med betydelige energibesparelser i de fleste anlæg til følge. Drift i varm gas by-pass tilstand( INGEN energibesparelse, ESS=NEJ se afsnit ) DMC51 elektronisk styring holder kompressoren, magnetventilen EVH og magnetventilen EVL konstant aktiveret. I tilfælde af en reduceret komprimeret luftbelastning, er det overskydende kølemiddel by-passet automatisk til kompressoren via den varme gasomløbsventil. 14 DRYPOINT RA eco

15 Teknisk beskrivelse 8.3 Flowdiagram 2 4 P< T2 P> 5 PV 1a M 8 1 1b 1c T DGF Varmeveksler af aluminium 10 Tørrefilter a Luft-luft varmeveksler 11 Kapilarrør b Luft-/kølemiddelvarmeveksler 12.1 T1 temperatursensor (dugpunkt) c Vandudskiller 12.2 T2 temperatursensor (kompressorudledning) (RA eco) 2 Kølemiddel trykafbryder LPS (P<) (RA eco og RA eco 3 faser) 13 Vandudlader spærreventil 4 Kølemiddel trykafbryder HPS (P>) (RA eco og RA eco 3 faser) 21 BEKOMAT vandudlader 5 Kølemiddel ventilatorpressostat PV 25 Kompressor-bundkarvarmer (RA eco 3 faser) 6 Kølemiddelkompressor 36 Suge kølemiddelseparator 7 Varmgas-bypassventil 82 Kontrolventil CHV 8 Kondensator 86 Flydende magnetventil EVL 9 Kondensator ventilator 87 Varm gas magnetventil EVH Flowretning af trykluft Flowretning af kølegas DRYPOINT RA eco 15

16 Teknisk beskrivelse 8.4 Kølemiddelkompressor De anvendte kølemiddelkompressorer fremstilles af førende fabrikanter. Den hermetisk lukkede konstruktion er helt gastæt. Den integrerede beskyttelsesanordning beskytter kompressoren mod overophedning og overstrøm. Beskyttelsen ophæves automatisk, når de normale forhold igen er opnået. 8.5 Kondensator Kondensatoren er den komponent, i hvilken gassen, som kommer fra kompressoren, afkøles, kondenseres og gøres flydende. Omgivelsesluftens temperatur må under ingen omstændigheder overskride de nominelle værdier. Det er også vigtigt, at kondensatorenheden holdes fri for støv og andet snavs. 8.6 Tørrefilter På trods af en kontrolleret opsugning kan der stadig være spor af fugt i kølekredsløbet. Filtertørreren bruges til at optage og binde den resterende fugt. 8.7 Kapilarrør Kapillarrøret er et rør af kobber med en reduceret diameter, som sidder mellem kondensatoren og fordamperen, og som fungerer som en drossel, så trykket i kølemidlet reduceres. Trykfaldet sikrer, at den bedste temperatur opretholdes i fordamperen. Jo lavere udgangstrykket er ved kapillarrøret, desto lavere er fordampningstemperaturen. Kapillarrørets længde og indvendige diameter skal udmåles nøjagtigt, så tørrerens effekt sikres. Der skal ikke foretages indstillinger eller vedligeholdelsesarbejde. 8.8 Varmeveksler af aluminium Varmevekslermodulet består af en luft-luft varmeveksler, en luft-/kølemiddel varmeveksler, samt en højtydende vandudskiller. Trykluften strømmer gennem varmeveksleren oppefra og nedefter. Strømningskanalernes store tværsnit sikrer en lav gennemstrømningshastighed samt et lille tryklufttab. I luft-luft varmeveksleren sker varmeudvekslingen i modstrøm, hvilket sikrer en maksimal varmeoverførsel. Varmeoverførslen i luft-/kølemiddel varmeveksleren sker ligeledes i modstrøm. Dermed fordamper kølemidlet helt. Den højtydende vandudskiller sørger for, at kondensatet tilnærmelsesvist udskilles helt. Der kræves ingen speciel vedligeholdelse af den højtydende vandudskiller. 16 DRYPOINT RA eco

17 Teknisk beskrivelse 8.9 Varmgas-bypassventil Under en delvis belastning returnerer ventilen en del af den varme gas direkte til kølemiddelkompressorens sugeledning. Dermed holdes fordampningstemperaturen og fordampningstrykket konstant. JUSTERING Varmegas-bypassventilen justeres under produktionen. Som regel kræves der ingen justering; alligevel, hvis det er nødvendigt, skal justeringen udføres af en erfaren køle-ingeniør. ADVARSEL brug af ¼ Schrader serviceventiler skal være begrundet af en reel funktionsfejl i kølesystemet. Hver gang en trykmåler er tilsluttet, bliver en del af kølemiddel opbrugt. Uden trykluft-flow gennem tørreren, drej justeringsskruen (position A på tegningen), indtil følgende værdi nås: Indstillinger for varm gas: R134.a tryk 2,2 barg (+0,1 / -0 bar) R407C tryk 4,7 barg (+0,1 / -0 bar) VLY A 4 mm 5/32 in Kølemiddeltrykafbrydere LPS HPS PV For at sikre tørrerens driftsikkerhed og beskytte den, er der installeret flere trykafbrydere i gaskredsløbet. LPS: Lavtryks-beskyttelsesanordning i kompressorens indtagsside udløses, når trykket falder ned under den forudindstillede værdi. Værdierne nulstilles automatisk, når de normale forhold genoprettes. Kalibreret tryk: R 134.a Stop 0,7 barg - Genstart 1,7 barg R 407 C Stop 1,7 barg - Genstart 2,7 barg HPS: Højtrykstyreanordning placeret ved kompressorens udtagsside aktiveres, når trykket overskrider den forudindstillede værdi. Den har en manuel nulstillingstast på selve styringen. Kalibreret tryk: R 134.a Stop 20 barg - Manuel nulstilling (P<14 bar) R 407 C Stop 30 barg - Manuel nulstilling (P<23 bar) PV: Der er placeret en trykafbryder til ventilatorstyring på kompressorens udtagsside. Denne holder kondensationstemperaturen og trykket konstant inden for de forindstillede grænseværdier. Kalibreret tryk: R 134.a Start 11 barg (+0,5 / -0 bar) Stop 8 barg (+0 / -0,5 bar) R 407 C Start 18 barg (+0,5 / -0 bar) Stop 14 barg (+0 / -0,5 bar) 8.11 Kompressor-bundkarvarmer (RA eco 3 faser) Olien kan nemmere blandes med kølegassen ved lavere temperaturer. Når kompressoren starter op, kan olien blive suget ind i kølekredsløbet og medføre "hydrauliske stød". Dette undgås ved at installere en modstandsopvarmning i kompressorens indtagsside. Når systemet tilsluttes strømmen, og kompressoren endnu ikke er i gang, holder varmeren olien på den helt rigtige temperatur. Varmeren styres af en termosikring, som forhindrer, at olien bliver for varm. Bemærk: Varmeren skal være tilsluttet strømmen mindst et par timer, før kølekompressoren tilsluttes. DRYPOINT RA eco 17

18 Teknisk beskrivelse 8.12 DMC 51 elektronik (styreanordning tryklufttørrer) K LED - temperatur i C LED - temperatur i F LED - kompressor TIL LED Alarm PQS0076 Set reset Set LED - servicealarm Knap adgang til konfigurationsmenu / udledningstemperatur Knap forøg / service DISPLAY Knap formindsk / % sparet energi DMC51 styrer alle handlinger, alarmer og tørreres driftsindstillinger Tænding af tørreren Tilslut tørreren til strømmen, og tænd den med TIL/FRA kontakten (pos. 1, afsnit 8.1). Displayet viser dugpunktstemperaturen under den normale drift Slukning af tørreren Sluk for tørreren med TIL/FRA kontakten (pos. 1 Afsnit 8.1) Visning af driftsparametre Displayet viser dugpunktstemperaturen under den normale drift (i C eller F). LED viser, at kompressoren er TÆNDT. Tryk på Set knappen, og hold den nede for at få vist kompressorens afledningstemperatur (sonde T2, hvis installeret). Tryk på knappen, og hold den nede for at få vist de resterende timer, indtil den næste vedligeholdelse. Tryk på Set + knapper samtidigt, og hold dem nede for at få vist det samlede antal driftstimer af tørreren (dvs. når tørreren er strømført) Tryk på knappen og hold den nede for at få vist procenttal af sparet strøm. Bemærk: Temperaturer vises i C eller F (LED eller er tændt). Det samlede antal driftstimer samt timer indtil næste vedligeholdelse vises i feltet timer, og i timer fra 1,0 timer (eksempel: Når displayet viser tallet 35, menes der 35 timer; når displayet viser tallet 3,5, menes der timer). Procenttal af sparede energi beregnes ved at tage driftstimer for kompressoren mod driftstimer for tørreren (eksempel: i løbet af 10 timers drift af tørreren har kompressor kørt i 4 timer, og displayet viser 60 % af sparet energi). 18 DRYPOINT RA eco

19 Teknisk beskrivelse Visning af et servicevarsel Et servicevarsel er en uønsket hændelse, som kræver operatørens/serviceteknikerens opmærksomhed. Tørreren stoppes ikke. Når et service varsel er aktiveret, blinker LED. Når et servicevarsel ikke længere er aktivt men endnu ikke nulstillet (så det blev gemt), lyser LED konstant. I begge tilfælde viser displayet dugpunkt temperatur og de servicevarsler, som er aktive, eller som ikke længere er aktive, men endnu ikke nulstilles. Servicevarsler nulstilles IKKE automatisk. For at NULSTILLE servicevarsel, skal LED lyse konstant (ikke blinke), skal du holde knapperne Set + konstant i tre sekunder. Kun det gemte servicevarsel vil blive nulstillet. Servicevarsler, som stadigvæk er aktive, vises fortsat af blinkede LED'er. BEMÆRK: Operatøren/serviceteknikeren skal undersøge tørreren og afhjælpe problemet, som har udløst servicevarslet. Servicevarsel Beskrivelse HdP højt dugpunkt: Dugpunktet er for højt, højere end den indstillede HdS-værdi. LdP lavt dugpunkt: Dugpunktet er for lavt Indstilling af T1< -1 C (30 F) forsinker med fem minutter / nulstilling af T1> -0,5 C (31 F) SrV - service: Vedligeholdelsesservicetiden udløbet SrV Visning af en alarm En alarm er en usædvanlig begivenhed, som, for at afværge skader fra maskinen og operatøren, altid fører til stop af tørreren. Når en alarm er aktiveret, blinker LED. Når en alarm ikke længere er aktiveret men endnu ikke nulstillet (så den blev gemt) LED er konstant tændt (i alle tilfælde forblive tørreren SLUKKET). I begge tilfælde viser, og de alarmer, som er aktive, eller som ikke længere er aktive, men endnu ikke nulstilles. Alarmer nulstilles IKKE automatisk. For at NULSTILLE en alarm skal LED lyse konstant (ikke blinke), skal du holde knapperne Set + konstant i tre sekunder. Kun den gemte alarm vil blive nulstillet. Alarmer, som stadigvæk er aktive, vises fortsat af blinkede LED'er. Tørreren starter automatisk efter nulstilling af alarmerne. BEMÆRK: Operatøren/serviceteknikeren skal undersøge tørreren og afhjælpe problemet, som har udløst alarmen. Alarm Beskrivelse LP Lavt tryk: kølemidlets lavtrykskontakt LPS er udløst. Hdt Høj udgangstemperatur: kompressorens udgangstemperatur er uden for sikkerhedsgrænse Indstilling af T2< 110 C (230 F) forsinker med et minut / nulstilling af T2> 90 C (194 F) ICE - ICE / isdannelse: Temperatur i veksleren (sonde T1) er for lav og fører til isdannelse af kondensat. Indstilling af T1< -2 C (28 F) forsinker med fem minutter / nulstilling af T1> 0 C (32 F) toc For mange cyklusser : Kompressoren er skiftet TIL/FRA usædvanligt for ofte (stoppet mere end 5 gange, før den når sit minimal TIL-tid) PF1 Probe 1 fejl: fejl ved sonde T1 PF2 Probe 2 fejl: fel ved sonde T2 DRYPOINT RA eco 19

20 Teknisk beskrivelse Brug af servicevarsel / alarmsignal DMC 51 er udstyret med en 12 V DC signal (max 15 ma) for at indikere servicevarsel eller alarm. Tørreren er tændt, ingen servicevarsel og ingen alarm (aktiv og endnu ikke nulstillet) er angivet. Tørreren er slukket eller servicevarsel eller en alarm (aktiv og endnu ikke nulstillet) er angivet Sådan ændres driftsparametre - SETUP-menuen Setup-menuen bruges til at ændre tørrerens driftsparametre. Adgang til setup-menuen er kun tilladt for et kvalificeret personale. Fabrikanten er ikke ansvarlig for fejlfunktioner eller tørrersvigt, hvis driftsparametrene ændres. Mens tørreren er TÆNDT, tryk samtidigt på knapperne Set + i mindst 5 sekunder for at komme i setupmenuen. Adgang til menuen bekræftes med besked på displayet (forste parameter i menuen). Hold Set nede for at få vist værdien af det valgte parameter, og brug piler og til at ændre værdien. Slip knappen Set for at bekræfte værdien og gå til følgende parameter. Tryk på + for at forlade setup-menuen (hvis ingen knap trykkes i 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk). ID Beskrivelse Grænsevær dier Løsning Standard opsætning HdS højt dugpunkt indstilling: Alarm ved grænseværdi for et højt dugpunkt (alarmen forsvinder, når temperaturen igen falder under værdien 0,5 C / 1 F.) ,0 C eller F 0,5 C eller 1 F 20 eller 68 Hdd - højt dugpunkt forsinkelse: Alarmmeldingen forsinkes minutter 1 min 15 SrV - service indstilling: Indstilling af tid til angivelse af et servicevarsel. 0,0 = servicevarsel slået fra. 0,0... 9,0 (x 1.000) timer 0,1 (x1.000) timer 8,0 SCL - skala: Visning af temperaturskala. C F - C or F ESS Energibesbarelsesindstilling: valg, om tørreren løber i energibesparende cyklus. YES = Energibesparende tilstand er aktiv (cyklus-tilstand). NO = Energibesparende tilstand er ikke aktiv (Varm gas bypasssystem) YES NO - YES 8.13 Elektronisk niveaustyret BEKOMAT vandudlader Den elektronisk niveaustyrede BEKOMAT vandudlader har en særskilt kondensatstyring, som sørger for at kondensatet udledes sikkert og uden unødig tryklufttab. Udladeren har en samlebeholder til kondensatet, i hvilken en kapacitiv sensor konstant kontrollerer væskestanden. Så snart koblingsniveauet nås, sender den kapacitive sensor et signal til den elektroniske styring, og en membran-magnetventil åbnes, så kondensatet kan udledes. BEKOMAT lukker til, før trykluften strømmer ud. Bemærk! Disse BEKOMAT vandudladere er blevet særskilt dimensioneret til brug i en DRYPOINT RA eco køletørrer. Der kan opstå forstyrrelser, hvis den installeres i andre trykluftsbearbejdningsanlæg, eller hvis den udskiftes med en vandudlader af anden fabrikation. Det maksimale driftstryk må ikke overskrides (se typeskiltet)! Kontroller, at den forkoblede ventil er åben, når tørreren sætter i gang. Læs BEKOMAT vandudladerens installations- og driftsvejledning for at få mere detaljerede oplysninger om udladerens funktioner, problemløsning, vedligeholdelse og reservedele. 20 DRYPOINT RA eco

21 9 Installation 9.1 Installationssted Installation Bemærk! Omgivelsesbetingelser! Hvis tørreren ikke opstilles under egnede, omgivende betingelser, påvirkes apparatets evner til at kondensere kølemiddelgas. Dette kan medføre en øget belastning af kølemiddelkompressoren, effektivitetstab samt nedsat tørrerydelse. Dette medfører også, at kondensatorens ventilatormotorer ophedes, så elektriske komponenter samt tørreren svigter. Disse fejl har en negativ indflydelse på garantien. Tørreren må derfor ikke installeres i en omgivelse, hvor der er korroderende kemikalier, eksplosive eller giftige gasser, fordampningsvarme, høje omgivelsestemperaturer eller meget støv eller snavs. Minimumskrav til installationen: Vælg et rent og tørt område, der er fri for støv, og som er beskyttet mod atmosfæriske støj. Det bærende underlag skal være glat, vandret og skal kunne bære tørrerens vægt. Minimal omgivelsestemperatur +1 C. Maksimal omgivelsestemperatur 50 C. Sørg for en uhindret luftudveksling. Sørg for nok afstand i hver side af tørreren til en tilstrækkelig ventilering og for at lette vedligeholdelsesarbejder. Tørreren skal ikke forankres til gulvet. Dæk ikke ventilatorgitteret til. Undgå, at den udstrømmende køleluft recirkuleres. Beskyt tørreren mod træk. Bemærk! Køletørrere i serien RA eco kan monteres på væggen. Se monteringsmålene for tørrerens dimensioner i tillægget. En vægmontering forhindrer dog ventilatorgitterets ventilering direkte på væggen. Denne påvirkning, har dog ingen indflydelse på selve ventileringen i tørreren, som sikres af yderligere ventilatorgitre på andre paneler. DRYPOINT RA eco 21

22 Installation 9.2 Installationsplan - A - 8 IN OUT 5 1 Luftkompressor 2 Efterkøler 3 Vandudskiller Forfilter 5 Bypassgruppe - B IN OUT Tørrer 7 Trykluftbeholder 8 Endefilter 9 BEKOMAT vandudlader Type A installation anbefales, hvis kompressorens gennemstrømning svarer til det samlede forbrug. Type B installation anbefales, hvis luftforbruget varierer konstant, med topværdier, som overstiger kompressorens gennemstrømning meget Beholderens rumfang skal dimensioneres således, at et midlertidigt højere luftbehov (topforbrug) kompenseres. Dæk ikke ventilatorgitteret til. Undgå, at den udstrømmende køleluft recirkuleres. Beskyt tørreren mod træk. Bemærk! Uren indsugningsluft! Hvis indsugningsluften er meget forurenet (ISO , klasse 3-3 eller af endnu dårligere kvalitet), bør der monteres et forfilter (f.eks. CLEARPOINT F040), så varmeveksleren ikke tilstoppes. 22 DRYPOINT RA eco

23 9.3 Korrektionsfaktorer Installation Korrektionsfaktor ved ændringer i driftstrykket: Luftindgangstryk bar(g) Faktor (F1) 0,77 0,86 0,93 1,00 1,05 1,14 1,21 1,27 Korrektionsfaktor ved ændring i omgivelsestemperaturen (luftkøling): Omgivelsestemperatur ºC Faktor (F2) 1,00 0,96 0,91 0,85 0,76 0,64 Korrektionsfaktor ved ændringer i luftindgangstemperaturen: Lufttemperatur ºC Faktor (F3) 1,27 1,21 1,00 0,84 0,70 0,57 0,48 0,42 Korrektionsfaktor ved ændring i dugpunktet: Trykdugpunkt ºC Faktor (F4) 1,00 1,09 1,19 1,37 Beregning af den effektive luftgennemstrømning: Effektiv luftgennemstrømning = luftgennemstrømning iht. planlægning x faktor (F1) x faktor (F2) x faktor (F3) x faktor (F4) Eksempel: DRYPOINT RA 240 eco har en planlagt nominel kapacitet på 240 m³/h. Den maksimalt opnåelige luftmasse ved nedenstående funktionsbetingelser er: Luftindgangstryk = 8 bar(g) Omgivelsestemperatur = 30 C Luftindgangstemperatur = 40 C Trykdugpunkt = 5 ºC Faktor (F1) = 1,05 Faktor (F2) = 0,96 Faktor (F3) = 0,84 Faktor (F4) = 1,09 Hver funktionsparameter svarer til en talfaktor, som, ganget med den planmæssige mærkeeffekt, bestemmer følgende: Effektiv luftgennemstrømning = 240 x 1,05 x 0,96 x 0,84 x 1,09 = 222 m³/h 222 m³/her så den maksimale lufthastighed, som tørreren kan klare under disse driftsforhold. Valg af den mest egnede model på baggrund af driftsforholdene: Luftgennemstrømning iht. planlægning = Reg. luftgennemstrømning Faktor (F1) x Faktor (F2) x Faktor (F3) x Faktor (F4) Eksempel: Følgende funktionsparametre kendes: Påkrævet luftmasse = 180 m 3 /h Luftindgangstryk = 8 bar(g) Omgivelsestemperatur = 30 C Luftindgangstemperatur = 40 C Trykdugpunkt = 5 ºC Faktor (F1) = 1,05 Faktor (F2) = 0,96 Faktor (F3) = 0,84 Faktor (F4) = 1,09 For at kunne fastlægge den korrekte tørrertype divideres den påkrævede luftmasse med korrektionsfaktorerne fra de oven over anførte parametre: Luftgennemstrømning iht. planlægning = 180 1,05 x 0,96 x 0,84 x 1,09 = 195 m³/h Til disse krav er modellen DRYPOINT RA 240 eco mest passende (med en nom. mærkeeffekt på 240 m³/h). DRYPOINT RA eco 23

24 ===== Ende der Stückliste ===== Installation 9.4 Tilslutning til trykluftsystemet Fare! Trykluft! Alt arbejde må kun udføres af et kvalificeret, faguddannet personale. Udfør aldrig arbejde på trykluftsystemer under tryk. Operatøren eller brugeren skal sørge for, at tørreren aldrig drives med et tryk, der ligger over den maksimale trykværdi, der er angivet på typeskiltet. Hvis det maksimale driftstryk overskrides, kan dette være farligt både for operatøren og apparatet. Lufttemperaturen samt luftstrømmen ved tørrerens indtag skal ligge inden for de grænseværdier, der er angivet på typeskiltet. Forbindelsesledningerne skal være fri for støv, rust, splinter og andet snavs og skal overholde tørrerens flowrate. Hvis luft skal håndteres med en meget høj temperatur, kan det være nødvendig med en efterkøler. Der bør installeres et bypass-system til brug under vedligeholdelsesarbejdet, som vist på den følgende figur. Tørreren er designet således, at opståede vibrationer minimeres under driften. Af denne årsag bør der anvendes forbindelsesledninger (fleksible slanger, vibrationshæmmende armaturer etc.), som afskærmer tørreren mod vibrationer i ledningssystemet. Bemærk! Uren indsugningsluft! Hvis indsugningsluften er meget forurenet (ISO , klasse 3-3 eller af endnu dårligere kvalitet), bør der monteres et forfilter (f.eks. CLEARPOINT F040), så varmeveksleren ikke tilstoppes. FORSIGTIG! Ved tørrerens rørføring skal indgang- og udgangsforbindelserne understøttes som vist på billedet. Overholdes dette ikke, medfører det skader. 24 DRYPOINT RA eco

25 Installation 9.5 Elektriske forbindelser Fare! Forsyningsspænding! Tilslutningen til strømmen bør kun foretages af et kvalificeret specialiseret personale og skal udføres iht. gældende bestemmelser for landet. Kontroller typeskiltet, før apparatet tilsluttes, så de anførte værdier ikke overskrides. Spændingstolerancen udgør +/- 10 %. DRYPOINT RA eco tørrere leveres med et standard VDE 16A strømkabel og et beskyttelseskontaktstik (topolet + jord). DRYPOINT RA eco apparaterne leveres med en klemkasse bag på. Kontroller, at der er egnede sikringer eller lastafbrydere iht. oplysningerne på typeskiltet. Stikdåsen skal have en fejlstrømsafbryder I n =0,03A. Strømkablets tværsnit skal svare til tørrerens strømforbrug. Derfor skal der tages højde for omgivelsestemperaturen, betingelserne for kabeludlægningen, kablernes længde samt de lokale el-selskabers forskrifter. Fare! Netspænding og manglende jordforbindelse! Vigtigt: Kontroller, at anlægget er jordforbundet. Anvend ingen adaptere på stikket. Hvis stikket skal udskiftes, må dette kun udføres af en kvalificeret elektriker. 9.6 Vandudlader Fare! Trykluft og kondensat under tryk! Kondensatet aftappes, når systemet står under tryk. Udløbsledningen skal afsikres. Vandudladningsledningen må aldrig rettes mod personer. Tørreren leveres med en allerede indbygget elektronisk niveaureguleret BEKOMAT vandudlader. Forbind vandudladeren med et samlesystem eller beholder, idet de skrues korrekt sammen. Tilslut ikke udlederen til trykstyrede anlæg. Udlad ikke kondensatet i kloaksystemet. Kondensatet fra tørreren indeholder oliepartikler, som afgives af kompressoren til luften. Bortskaf derfor kondensatet iht. lokale bestemmelser. Der bør indbygges en vand-olieudskiller, i hvilken kondensatet fra kompressorer, tørrere, beholdere og filtre etc. udledes. Vi anbefaler en ÖWAMAT olie-vand-udskiller til dispergeret kompressorkondensat og BEKOSPLIT demulgeringsanlæg til emulgeret kondensat. DRYPOINT RA eco 25

26 Opstart 10 Opstart 10.1 Indledende etaper Bemærk! Overskridelse af driftsparametrene! Kontroller, at driftsparametrene svarer til de nominelle værdier, der er angivet på tørrerens typeskilt (spænding, frekvens, lufttryk, lufttemperatur, omgivelsestemperatur etc.). Tørreren er blevet omhyggeligt testet, indpakket og kontrolleret før forsendelsen. Kontroller, om tørreren er uden skader under den første idriftsættelse, og kontroller også, om den fungerer korrekt under den første driftstid. Den første idriftsættelse skal udføres af et kvalificeret personale. Under apparatets installation og drift skal samtlige nationale forskrifter for elektrisk udstyr samt yderligere gældende nationale forordninger og lokale bestemmelser overholdes. Operatøren og brugeren skal sørge for, at tørreren ikke drives uden afskærmning Første opstart Bemærk! Tørreren må ikke startes/stoppes ved at trykke på TIL-FRA kontakt - pos. 1 betjeningspanel skal begrænses til seks gange i timen. Sættes tørreren i drift for ofte, kan der ske skader, der ikke kan repareres. Nedenstående metode skal anvendes ved den første idriftsættelse, efter længere perioder med stilstand eller efter vedligeholdelsesarbejder. Idriftsættelsen skal foretages af et autoriseret specialiseret personale Arbejdstrin rækkefølge (se afsnit 8.1 "Betjeningspanel"). 1. Sørg for, at alle trin i kapitlet "Installation" er udført korrekt. 2. Sørg for, at forbindelsen til trykluftsystemet er i overensstemmelse med bestemmelserne, og at ledninger er fastgjorte og understøttes korrekt. 3. Sørg for, at vandudladningsledningen fastgøres i overensstemmelse med bestemmelserne, og at den er forbundet med et samlingssystem eller en beholder og åbn serviceventilen. 4. Sørg for, at bypass-systemet (hvis installeret) er åbent, og at tørreren er koblet fra trykluftsystemet. 5. Fjern alt emballage og andre elementer, som kan blokere rummet omkring tørreren. 6. Etabler nettilslutningen (stikket i stikkontakten). 7. RA eco 3 faser - tænd for hovedafbryderen - pos. A betjeningspanelet. 8. BEMÆRK! RA eco 3 faser -vent mindst to timer, før tørreren startes op (kompressor-bundkarvarmeren skal varme kompressorens olie op). 9. Start tørreren, idet der trykkes på hovedafbryderen på styretavlen (pos. 1). 10. Kontroller, om DMC 51 elektronisk styreenhed er tilsluttet. 11. Hvis temperaturen, der vises på DMC51 elektronisk styreenhed er tilstrækkelig høj, kontroller, at kølekompressoren starter inden for få minutter. BEMÆRK! Ved lave temperaturer vil kølekompressoren forblive slukket 12. Kontroller, at ventilatoren kører korrekt afvent de første koblinger 13. Vent, indtil dugpunktet er stabilt. 14. Åbn langsomt for luftindtagsventilen. 15. Åbn langsomt for luftudtagsventilen. 16. Luk langsomt den centrale bypassventil i systemet (hvis monteret). 17. Kontroller ledningerne for luftlæk. 18. Kontroller, at kondensatudløbskredsløbet fungerer korrekt (afvent de første vandudladninger). Bemærk! Et dugpunkt, der vises på styreenheden DMC 51, på mellem 0 C og +10 C er i orden afhængigt af de mulige anvendelsesbetingelser (flowrate, luftindgangstemperatur, omgivelsestemperatur etc.). 26 DRYPOINT RA eco

27 Opstart I ECO driftsform (Energy Saving, ESS = JA - se afsnit ), vil kølekompressoren tændes og slukkes ved DMC51 elektroniske styreenhed efter termisk belastning, der påføres tørreren. Tørreren skal være tilsluttet, så længe der anvendes trykluft, også selv om trykluftkompressoren kun arbejder i perioder Nedlukning og genstart RA eco 3 faser - under en kortvarig inaktivitet (maks. 2-3 dage), bør tørreren samt betjeningspanelet forblive tilsluttet strømmen. I modsat fald skal operatøren vente mindst 2 timer, før tørreren igen sættes i drift, så kompressorens bundkarvarmer har opvarmet olien i kompressoren. Nedlukning (se afsnit 8.1 "Betjeningspanel"). Kontroller, om dugpunktets temperatur, som ses på DMC 51 elektronisk styreenhed, er stabil. Bypass trykluftforsyningen. Luk tørreren ned med hovedafbryderen på styretavlen efter et par minutter (pos. 1). Genstart (se afsnit 8.1 "Betjeningspanel"). Sørg for, at kondensatoren er ren. Start tørreren, idet der trykkes på hovedafbryderen på styretavlen (pos. 1). Kontroller, om DMC 51 elektronisk styreenhed er tilsluttet. Hvis temperaturen, der vises på DMC51 elektronisk styreenhed er tilstrækkelig høj, kontroller, at kølekompressoren starter inden for få minutter. BEMÆRK! Ved lave temperaturer vil kølekompressoren forblive slukket Vent et par minutter, og kontroller, om dugpunktets temperatur, som ses på DMC 51 elektronisk styreenhed, er stabil. Tilslut trykluftforsyningen. Kontroller, at kondensatet tømmes regelmæssigt RA eco 3 faser - tørrer-fjernstyring TIL/FRA Fjern jumperen mellem klemme 1 og 2 på klemmerækken, og forbind en potentialfri kontakt (se det elektriske tilslutningsdiagram). Kobl hovedafbryderen TIL - pos. 1 på kontrolpanelet. Forbind kontakten til klemmerne 1 og 2 for at tilslutte tørreren. Åbn kontakten på klemmerne 1 og 2 for at koble tørreren fra. Anvend kun potentialefrie kontakter, som er egnet til lav spænding. Sørg for tilstrækkelig isolering af de potentielt farlige strømførende dele. I ECO driftsform (Energy Saving, ESS = JA - se afsnit ), vil kølekompressoren tændes og slukkes ved DMC51 elektroniske styreenhed efter termisk belastning, der påføres tørreren. Tørreren skal være tilsluttet, så længe der anvendes trykluft, også selv om trykluftkompressoren kun arbejder i perioder. Bemærk! Et dugpunkt, der vises på styreenheden DMC 51, på mellem 0 C og +10 C er i orden afhængigt af de mulige anvendelsesbetingelser (flowrate, luftindgangstemperatur, omgivelsestemperatur etc.). Bemærk! Tørreren må ikke startes/stoppes ved at trykke på TIL-FRA kontakt - pos. 1 betjeningspanel skal begrænses til seks gange i timen. Sættes tørreren i drift for ofte, kan der ske skader, der ikke kan repareres. DRYPOINT RA eco 27

28 Tekniske data 11 Tekniske data 11.1 Tekniske data DRYPOINT RA eco 1/230/ DRYPOINT RA eco

29 Tekniske data 11.2 Tekniske data DRYPOINT RA eco 1/230/50 DRYPOINT RA eco 29

30 Tekniske data 11.3 Tekniske data DRYPOINT RA eco 3 faser 3/400/50 30 DRYPOINT RA eco

31 Tekniske data 11.4 Tekniske data DRYPOINT RA P eco 1/115/60 DRYPOINT RA eco 31

32 Tekniske data 11.5 Tekniske data DRYPOINT RA E eco 1/230/60 32 DRYPOINT RA eco

33 Tekniske data 11.6 Tekniske data DRYPOINT RA eco 3 faser 3/460/60 DRYPOINT RA eco 33

34 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering 12 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering 12.1 Kontroller og vedligeholdelse Godkendt, specialiseret personale Installations- og monteringsarbejde må kun udføres af et godkendt og specialiseret personale. Det godkendte, specialiserede personale 4 skal sætte sig grundigt ind i betjeningsvejledningen, før ethvert arbejde på trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco påbegyndes. Operatøren er ansvarlig for, at disse forskrifter overholdes. De gældende retningslinjer fastlægger det godkendte, specialiserede personales kvalifikation og kendskab. Apparatet må kun installeres og drives iht. oplysningerne i betjeningsvejledningen, så driften er sikker. Når apparatet sættes i drift, skal også de nationale og driftsmæssige lov- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for anvendelsen, overholdes Det samme gælder også for anvendt tilbehør Fare! Trykluft! Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller livsfare ved kontakt med hurtigt eller eksplosivt undslippende trykluft, eller når anlægsdele brister og/eller ikke er fastgjorte. Trykluft er en meget farlig energikilde. Der må aldrig udføres arbejde på tørreren, hvis systemet står under tryk. Ret aldrig trykluftsudtags- eller vandudladerslangerne mod personer. Brugeren er ansvarlig for, at tørreren vedligeholdes korrekt. Hvis anvisningerne i kapitler "Installation" og "Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering" ikke følges, bortfalder garantien. En ukorrekt udført vedligeholdelse kan medføre farlige situationer for personalet og/eller for apparatet. Fare! Forsyningsspænding! Ved kontakt med spændingsførende, ikke-isolerede dele, er der fare for elektrisk stød med kvæstelser eller døden til følge. Kun et kvalificeret, specialiseret personale har tilladelse til at betjene elektrisk drevne apparater. Før apparatet skal vedligeholdes, skal følgende betingelser overholdes: Kontroller, at spændingsforsyningen er koblet fra og at apparatet er spærret og markeret til vedligeholdelsesarbejdet. Sørg også for, at strømtilførslen ikke kan genoprettes under arbejdet. Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde på tørreren, skal den slukkes og ventes i mindst 30 minutter. Forsigtig! Varme overflader! Der kan opstå overfladetemperaturer på over +60 C under driften på nogle af komponenterne. Der er risiko for forbrændinger. Alle komponenter, som kan blive varme, er monteret i tæt lukkede kabinetter. Kabinettet må kun åbnes af et autoriseret specialiseret personale. Nogle komponenter kan nå høje temperaturer under drift. Undgå enhver kontakt, indtil systemet eller komponenten er afkølet. 4 Certificeret, specialiseret personale er personer autoriseret af fabrikanten med erfaring og teknisk uddannelse, som har kendskab til gældende forskrifter og love og som er i stand til at udføre det pågældende arbejde og erkende og undgå evt. farer ved maskintransport, installation, drift og vedligeholdelse. Kvalificerede og autoriserede operatører er instrueret af fabrikanten i om håndtering af kølesystemer og har erfaring og en teknisk uddannelse samt kendskab til de gældende forskrifter. 34 DRYPOINT RA eco

35 DAGLIGT: Kontroller, om dugpunktet, der angives af elektronikken, er korrekt. Sørg for, at kondensatudladeren fungerer korrekt. Sørg for, at kondensatoren er ren. HVERT 200 TIMER ELLER MÅNEDLIGT Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Rengør kondensatoren med en luftstråle (maks. 2 bar / 30 psig) indefra og udefter. Sørg for, at aluminiumslamellerne i køleanlægget ikke bliver beskadiget heraf. Kontroller derefter apparatets drift. HVERT TIMER ELLER ÅRLIGT Kontroller alle skruer, klemmer og forbindelser på det elektriske system for fast sæde. Kontroller apparatet for knækkede, revnede eller afisolerede kabler. Kontroller kølekredsløbet for tegn på olie- og kølemiddellæk. Mål og noter strømstyrken. Kontroller, om de aflæste værdier ligger inden for de tilladte grænseværdier, som er angivet i tabellen med standard værdierne. Kontroller vandudladerens slangeledninger, og udskift disse efter behov. Kontroller derefter apparatets drift. HVERT TIMER Udskift BEKOMAT serviceenhed. Udskift kompressorens driftsrelæ KC (RA eco) 12.2 Fejlfinding Godkendt, specialiseret personale Installations- og monteringsarbejde må kun udføres af et godkendt og specialiseret personale. Det godkendte, specialiserede personale skal sætte sig grundigt ind i betjeningsvejledningen, før ethvert arbejde på trykluft-køletørreren DRYPOINT RA eco påbegyndes. Operatøren er ansvarlig for, at disse forskrifter overholdes. De gældende retningslinjer fastlægger det godkendte, specialiserede personales kvalifikation og kendskab. Apparatet må kun installeres og drives iht. oplysningerne i betjeningsvejledningen, så driften er sikker. Når apparatet sættes i drift, skal også de nationale og driftsmæssige lov- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for anvendelsen, overholdes Det samme gælder også for anvendt tilbehør Fare! Trykluft! Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller livsfare ved kontakt med hurtigt eller eksplosivt undslippende trykluft, eller når anlægsdele brister og/eller ikke er fastgjorte. Trykluft er en meget farlig energikilde. Der må aldrig udføres arbejde på tørreren, hvis systemet står under tryk. Ret aldrig trykluftsudtags- eller vandudladerslangerne mod personer. Brugeren er ansvarlig for, at tørreren vedligeholdes korrekt. Hvis anvisningerne i kapitler "Installation" og "Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering" ikke følges, bortfalder garantien. En ukorrekt udført vedligeholdelse kan medføre farlige situationer for personalet og/eller for apparatet. Fare! Forsyningsspænding! Ved kontakt med spændingsførende, ikke-isolerede dele, er der fare for elektrisk stød med kvæstelser eller døden til følge. Kun et kvalificeret, specialiseret personale har tilladelse til at betjene elektrisk drevne apparater. Før apparatet skal vedligeholdes, skal følgende betingelser overholdes: Kontroller, at spændingsforsyningen er koblet fra og at apparatet er spærret og markeret til vedligeholdelsesarbejdet. Sørg også for, at strømtilførslen ikke kan genoprettes under arbejdet. DRYPOINT RA eco 35

36 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde på tørreren, skal den slukkes og ventes i mindst 30 minutter. Forsigtig! Varme overflader! Der kan opstå overfladetemperaturer på over +60 C under driften på nogle af komponenterne. Der er risiko for forbrændinger. Alle komponenter, som kan blive varme, er monteret i tæt lukkede kabinetter. Kabinettet må kun åbnes af et autoriseret specialiseret personale. Nogle komponenter kan nå høje temperaturer under drift. Undgå enhver kontakt, indtil systemet eller komponenten er afkølet. FEJL Displayet på DMC51 lyser ikke Kompressoren arbejder ikke. Hvis ESS=YES (se afsnit ) - Kompressoren forbliver FRA i uventet kort tid. Ventilatoren af kondensatoren virker ikke MULIG ÅRSAG FORESLÅET FORANSTALTNING Kontroller om systemmet er strømført. Kontroller elektriske ledninger. Hvis installeret HPS strømbeskyttelse udløst - se specifikt punkt RA eco 3 faser - Sprunget sikring (FU2 på el-diagram) af det ekstra kredsløb - erstatte den og kontroller den korrekte funktion af tørreren. RA eco 3 faser - Fjernbetjeningen er FRA (se kontakt på klemmer 1-2 på eldiagram) If ESS=YES (se afsnit ) Dugpunktet vist på DMC51 er tilstrækkeligt lavt, LED er FRA, så kompressoren er ikke aktiv vent, indtil temperaturen bliver højere. Aktivering af kompressorena interne termiske beskyttelse - vent 30 minutter og prøv igen. Kontroller elektriske ledninger. Hvis installeret KC-relæ er defekt udskift det Hvis installeret udskift den indre termiske beskyttelse og / eller opstart relæ og / eller opstart kondensator og / eller arbejdende kondensator. DMC51 LED er TIL se specifikt punkt. Hvis kompressoren fortsat ikke arbejder, udskift den. FRA-tid af kompressoren er relateret til den faktiske termiske belastning af tørreren. Hvis tørreren kører i lav eller ingen belastning og ved milde / lave temperaturer, og kompressoren forbliver FRA i kort tid (mindre end 3-5 minutter), kontroller, hvilke af følgende årsager skaber fejlen: 1. Dugpunkt sonde T1 detekterer ikke korrekt temperaturen - sørg for, at sensoren skubbes godt ind i bunden af sonden. 2. Den termiske isolering af dugpunkt sonde T1 er beskadiget - genopret varmeisolering 3. Den omgivende temperatur er for høj eller rummets luftning er utilstrækkelig - giv ordentlig ventilation. 4. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt. 5. Hvis installeret - Kontraventilen CHV sidder fast (åben) - kontakt en BEKO servicetekniker til at udskifte den. Kontroller elektriske ledninger. PV pressostat er defekt. Kontakt en BEKO servicetekniker. RA eco 3 faser- Sprunget sikring (FU1-FU2 på el-diagram) - udskift den og kontroller den korrekte funktion af tørreren. Der er en lækage i kølesystemet - kontakt en BEKO servicetekniker. Hvis blæseren stadig ikke virker, skal den udskiftes. 36 DRYPOINT RA eco

37 Dugpunkt er for højt. Dugpunkt er for lavt med parameter ESS=NO (se afsnit ) Dugpunkt er for lavt med parameter ESS=YES (se afsnit ) Meget stort trykfald i tørreren. Tørreren udtømmer ikke kondensat. Tørreren dræner løbende kondensatet. Vnad inde i ledninger. Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Kompressoren virker ikke - se specifikt punkt. Dugpunkt sonde T1 detekterer ikke korrekt temperaturen - sørg for, at sensoren skubbes godft ind i bunden af sonden. Den omgivende temperatur er for høj eller rummets luftning er utilstrækkelig - giv ordentlig ventilation. Indgangsluften er for varm - genopret nominelle betingelser. Indgangslufttryk er for lavt - genopret nominelle betingelser. Indgangsluftstrøm er højere end satsen for tørreren- reducer flowet - genopret nominelle betingelser. Kondensatoren er beskidt - rens den. Kondensatoren virker ikke - se specifikt punkt. Tørreren udtømmer ikke kondensat - se specifikt punkt. Hvis ESS = NO (se afsnit ) - Den varme gas' bypass-ventil er ude af indstilling - kontakt en BEKO servicetekniker for at gendanne nominel indstilling. Hvis ESS = YES (se afsnit ) - Dugpunkt på denne type tørreren er svingende (kompressoren tændes og slukkes) og i nogle perioder kan nå værdier højere end normalt - vent på kompressoren starter og dugpunktet vil falde til lavere temperatur. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt. Der er en lækage i kølesystemet - kontakt en BEKO servicetekniker. Ventilatoren er altid TIL - kontrollere de elektriske ledninger, kontrollere indstillingen af PV pressostat eller om PV pressostat er defekt - kontakt en BEKO servicetekniker til at udskifte den. Den omgivende temperatur er for lav - genopret nominelle betingelser. Den varme gas' bypass-ventil er ude af indstilling - kontakt en BEKO servicetekniker for at gendanne nominel indstilling. Dugpunkt på denne type tørreren er svingende (kompressoren tændes og slukkes) og i nogle perioder kan nå værdier højere end normalt - vent på kompressoren starter og dugpunktet vil falde til højere temperatur. Kølekompressoren er altid TIL, også selv om LED er FRA kontroller, om elektriske ledninger for eller KC-relæ (hvis installeret) er defekt udskift det. Tørreren udtømmer ikke kondensat - se specifikt punkt. Dugpunktet er for lavt - kondensatoren er frosset og blokerer luften - se specifikt punkt. Hvis ESS=YES (se afsnit ) Dugpunkts sonde T1 registrere ikke temperaturen korrekt og kondensat fryser sørg for, at sensoren er skubbet godt ind i bunden af sonden. Kontroller drosling af de fleksible tilslutningsslanger. Vandudlader spærreventil er lukket - åbn den. Kontroller elektriske ledninger. Dugpunktet er for lavt - kondensatoren er frosset og blokerer luften - se specifikt punkt. BEKOMAT vandudladeren fungerer ikke korrekt (se BEKOMAT MANUAL). Indgangslufttryk er for lavt, og vandet udledes ikke - genopret nominelle betingelser Læs venligst den separate BEKOMAT monterings- og betjeningsvejledning. Hvis ubehandlet luft strømmer gennem bypassenhed luk bypass. Tørreren udtømmer ikke kondensat - se specifikt punkt. Dugpunkt for højt se specifikt punkt. Nedstrøms rørledning til den komprimerede luft for tørreren er placeret ved en meget lav omgivende temperatur, og den resterende fugtighed i trykluften kondenseres: anlæggets trykluft distributionssystem skal gennemgås. Hvis ESS=YES (se afsnit ) Dugpunkt på denne type tørrere er svingende (kompressoren tænder og slukker). I lav omgivende temperatur (vintersæsonen) er den resterende fugt i trykluften kondenserende. Sæt ESS = NO (se afsnit ) DRYPOINT RA eco 37

38 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Den indre varmebeskyttelse af kompressoren er aktiveret Magnetventilen EVL eller EVH fungerer ikke korrekt Hvis installeret: HPS strømbeskyttelse udløst. Hvis installeret: LPS lavtrykskontakten er aktiveret. Hvis T2 installeret: alarmen (Hdt) kompressor udgangstemperatur for høj blev udløst. Kontroller, hvilken af følgende årsager har forårsaget aktivering: 1. Overdreven termisk belastning - gendan standard driftsbetingelser. 2. Indgangsluften er for varm - genopret de nominelle betingelse. 3. Den omgivende temperatur er for høj eller rummets luftning er utilstrækkelig - giv ordentlig ventilation. 4. Kondensatoren er beskidt rens den. 5. Ventilatoren virker ikke - se specifikt punkt. 6. Hvis ESS = NO (se afsnit ) - Den varme gas' bypass-ventil er ude af indstilling - kontakt en BEKO servicetekniker for at gendanne nominel indstilling. 7. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt. 8. Der er en lækage i kølesystemet - kontakt en BEKO servicetekniker. vent 30 minutter og prøv igen. Magnetventilen er ikke aktiveret, og der ikke er spænding på spolen - kontroller de elektriske ledninger. Magnetventilen er ikke aktiveret, og der ikke er spænding på spolen - det interne relæ af DMC51 er defekt - udskift DMC51. Magnetventilen er ikke aktiveret, og der er spænding på spolen - spolen er defekt - udskift den. Magnetventilen er ikke aktiveret, og der er spænding på spolen - magnetventilen sidder fast - kontakt en BEKO servicetekniker til udskiftning. Magnetventilen er ikke altid aktiveret, og der ikke altid er spænding på spolen - kontroller de elektriske ledninger. Magnetventilen er ikke altid aktiveret, og der ikke altid er spænding på spolen - det interne relæ af DMC51 er defekt - udskift DMC51. Magnetventilen er ikke altid aktiveret, og der er spænding på spolen - magnetventilen sidder fast - kontakt en BEKO servicetekniker til udskiftning. Kontroller, hvilken af følgende årsager har forårsaget aktivering: 1. Den omgivende temperatur er for høj eller rummets luftning er utilstrækkelig - giv ordentlig ventilation. 2. Kondensatoren er beskidt - rens den. 3. Ventilatoren virker ikke - se specifikt punkt. 4. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt Nulstil pressostaten ved at trykke på knappen på selve kontakten - kontroller den korrekte funktion af tørreren. HPS trykafbryder er defekt - kontakt en BEKO servicetekniker til udskiftning. Der er en lækage i kølesystemet - kontakt en BEKO servicetekniker. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt Magnetventilen EVH fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt. Varm-gas bypass-ventil er defekt - kontakt en BEKO servicetekniker til udskiftning. Trykkontakt nulstilles automatisk, når normale forhold er genoprettet - kontroller den korrekte funktion af tørreren. Kontroller, hvilken af følgende årsager har forårsaget alarm: 1. Overdreven termisk belastning - gendan standard driftsbetingelser. 2. Indgangsluften er for varm - genopret de nominelle betingelse. 3. Den omgivende temperatur er for høj eller rummets luftning er utilstrækkelig - giv ordentlig ventilation. 4. Kondensatoren er beskidt rens den. 5. Ventilatoren virker ikke - se specifikt punkt. 6. Ventilatoren er altid TIL - kontrollere de elektriske ledninger, kontrollere indstillingen af PV pressostat eller om PV pressostat er defekt - kontakt en BEKO servicetekniker til at udskifte den. 7. T2 sensoren er defekt udskift den 8. Hvis ESS = NO (se afsnit ) - Den varme gas' bypass-ventil er ude af indstilling - kontakt en BEKO servicetekniker for at gendanne nominel indstilling. 9. Magnetventilen EVL fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt 10. Der er en lækage i kølesystemet - kontakt en BEKO servicetekniker. 38 DRYPOINT RA eco

39 Alarmen (toc), - TIL/FRA skift af kompressoren er for hyppig blev udløst Alarmen udløst (ICE) blev DMC51 - LED er TIL eller blinker DMC51 - LED er TIL eller blinker Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering Hvis ESS=YES (se afsnit ) - Kølekompressoren skal forblive TIL i minimum tid (cirka. 6 minutter), inden for hvilke, hvis det er nødvendigt, vil DMC51 aktivere magnetventil EVH, der muliggør driften af varm gas bypass ventilen. For at undgå frysning, hvis dugpunktet falder for lavt på trods af, at varm gas bypass ventilen er i drift, frakobles kompressoren før dens minimum TIL tid (cirka. 6 minutter). Hvis dette sker for mange gange, udløses alarmen (TOC) for at undgå beskadigelse af kompressoren. Kontroller, hvilken af følgende årsager har forårsaget alarm: 1. Indgangsluften er for kold - genopret de nominelle betingelse. 2. Den omgivende temperatur er for lav - genopret nominelle betingelser. 3. Den varme gas' bypass-ventil er ude af indstilling - kontakt en BEKO servicetekniker for at gendanne nominel indstilling. 4. Magnetventilen EVH fungerer ikke korrekt - se specifikt punkt. Kontroller, hvilken af følgende årsager har forårsaget aktivering: 1. Indgangsluften er for varm - genopret de nominelle betingelse. 2. Den omgivende temperatur er for lav - genopret nominelle betingelser. 3. Kølekompressoren er altid TIL, også selv om LED er FRA kontroller, om elektriske ledninger for eller KC-relæ (hvis installeret) er defekt udskift det. Når LED blinker: en eller flere alarmer er aktiveret, og displayet viser og de aktive alarmer. Når LED lyser: en eller flere alarmer venter på nulstilling, og displayet viser og de alarmer, der ikke længere er aktive men endnu ikke nulstillet. Alarmer vises med følgende beskeder: 1. : LP - LPS trykkontakt er aktiveret (lavt tryk) se specifikt afsnit. 2. : HDT - Kompressor udledningstemperatur for høj (sonde T2) - se specifikt afsnit. 3. : ICE - Temperaturen inde i veksleren for lav (sonde T1) - dugpunktet er for lavt - se specifikt afsnit. 4. : toc - OTIL/FRA cyklusser af kompressoren for hyppige - Kompressor er gentagne gange blevet afbrudt før dens minimum TIL tid (ca. 6 minutter) - se specifikt afsnit. 5. : PF1 - Fejl i temperatursonde T1 (dugpunkt) - kontroller elektriske ledninger og / eller udskift sonde. 6. : PF2 - Fejl i temperatursonde T2 (kompressorudgang) - Hvis sonden T2 er installeret: kontroller elektriske ledninger og / eller udskift sonde; Hvis sonden T2 ikke er installeret: kontroller elektriske ledninger og / eller udskift modstanden R. BEMÆRK: efter problemet løses skal alarmer nulstilles (tryk samtidigt på Set + knapper i tre sekunder). Med blinkende LED, en eller flere servicevarsler er aktive. Med LED, der lyser: en eller flere servicevarsler venter på at blive nulstillet. Displayet viser dugpunktstemperaturen og servicevarsel, der er aktivt eller ikkenulstillet. Servicevarsler vises med følgende beskeder: 1. : HDP - Dugpunkt for højt (højere end den indstillede HDS værdi) - se specifikt afsnit. 2. : Ldp - Dugpunkt for lavt se specifikt afsnit. 3. : SrV - service - besked om udløbet tid for vedligeholdelse tid (parameter SrV) - foretag den planlagte vedligeholdelse og nulstil timetælleren. BEMÆRK: efter problemet løses skal servicevarsler nulstilles (tryk samtidigt på Set + knapper i tre sekunder). DRYPOINT RA eco 39

40 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering 12.3 Anbefalede reservedele BEMÆRK: Dataene fra typeskiltet skal bruges til en bestilling af de anbefalede reservedele eller andre elementer. 40 DRYPOINT RA eco

41 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering DRYPOINT RA eco 41

42 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering 42 DRYPOINT RA eco

43 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering DRYPOINT RA eco 43

44 Vedligeholdelse, afhjælpning af fejl, reservedele og demontering 12.4 Vedligeholdelsesarbejder på kølekredsløbet Forsigtig! Kølemiddel! Vedligeholdelses- og reparationsarbejde på kølesystemerne må kun udføres af BEKO-serviceteknikere iht. de lokale forskrifter. Den samlede mængde kølemiddel i systemet skal opsamles til genbrug, genvinding eller bortskaffelse. Kølemidlet må ikke hældes ud i kloaksystemet. Tørreren er klar til drift ved leveringen og er fyldt med et kølemiddel af typen R134a eller R407C. Hvis der registreres et kølemiddellæk, kontakt en BEKO-servicetekniker. Udluft rummet før ethvert indgreb. Når kølekredsløbet fyldes op, kontakt da ligeledes en BEKO-servicetekniker. Kølemiddeltypen og mængden ses af tørrerens typeskilt. Egenskaber for det anvendte kølemiddel: Kølemiddel Kemisk formel MIK GWP R134a - HFC CH2FCF ppm R407C - HFC R32/125/134a (23/25/52) CHF2CF3/CH2F2/CH2FCF ppm Demontering af tørreren Npår tørreren demonteres, skal alle dele og driftsmidler, der anvendes i anlægget, adskilles og bortskaffes separat Komponent Kølemiddel Tag og bærere Kølemiddelkompressor Varmeveksler af aluminium Kondensatorenhed Rør Ventilator BEKOMAT vandudlader Isoleringsmateriale Elkabel Elektriske komponenter Materiale R407C, R134a, olie Bygningstål, belægning af epoxy Stål, kobber, aluminium, olie Aluminium Aluminium, kobber, bygningstål Kobber Aluminium, kobber, stål PVC, aluminium, stål Syntetisk gummi uden CFC, polystyren, polyuretan Kobber, PVC PVC, kobber, messing De gældende sikkerhedsbestemmelser for bortskaffelse af de forskellige materialer skal altid følges. Kølemidlet indeholder dråber af smøreolie, som frigøres af kompressoren. Kølemidlet må ikke hældes ud i kloaksystemet. Midlet skal suges ud af tørreren af et egnet apparat, og afleveres i et indsamlingssted. 44 DRYPOINT RA eco

45 13 Bilag 13.1 Tørrerens dimensioner Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 45

46 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 46 DRYPOINT RA eco

47 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 47

48 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 48 DRYPOINT RA eco

49 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 49

50 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 50 DRYPOINT RA eco

51 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser DRYPOINT RA eco 51

52 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser 52 DRYPOINT RA eco

53 Bilag Tørrerens dimensioner DRYPOINT RA eco 3 faser DRYPOINT RA eco 53

54 Bilag 13.2 Sprængskitser Sprængskitsens komponenter 1 Tørrermodul af aluminium 51 Frontpanel 1.1 Isoleringsmateriale 52 Bagplade 2 Kølemiddel trykafbryder LPS 53 Højre sidevæg 4 Kølemiddel trykafbryder HPS 54 Venstre sidevæg 5 Kølemiddel ventilatorpressostat PV 55 Forside 6 Kompressor 56 Bundplade 7 Varmgas-bypassventil 57 Øverste plade 8 Kondensator 58 Støtte 9 Kondensator ventilator 59 Holdebøjle 9.1 Motor 60 Betjeningspanel 9.2 Vinge 61 Elektrisk tilslutningsstik 9.3 Gitter 62 Klemmekasse 10 Tørrefilter 66 QE dør 11 Kapilarrør 81 Processkema klistermærke 12 T1 temperatursonde (dugpunkt) 82 Kontrolventil CHV 13 Vandudlader spærreventil 83 Serviceventil Højtryk side 17 Lufttørrer-styring 84 Serviceventil Lavtryk side 21 Bekomat vandudleder 86 Flydende magnetventil EVL 22 Hovedafbryder 87 Varm gas magnetventil EVH 36 Væskeseparator 54 DRYPOINT RA eco

55 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 55

56 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 56 DRYPOINT RA eco

57 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 57

58 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 58 DRYPOINT RA eco

59 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 59

60 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 60 DRYPOINT RA eco

61 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco DRYPOINT RA eco 61

62 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser 62 DRYPOINT RA eco

63 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser DRYPOINT RA eco 63

64 Bilag Sprængskitse DRYPOINT RA eco 3 faser 64 DRYPOINT RA eco

DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA 20-960

DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA 20-960 DA - Dansk Installations- og driftsvejledning Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA 20-960 1 Kære kunde Tak fordi De har besluttet Dem for trykluft-køletørreren DRYPOINT RA 20-960. Læs venligst installations-

Læs mere

DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA eco

DA - Dansk. Installations- og driftsvejledning. Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA eco DA - Dansk Installations- og driftsvejledning Trykluft-køletørrer DRYPOINT RA 1300-4400 eco Kære kunde Tak fordi du har besluttet dig for trykluft-køletørreren DRYPOINT RA 1300-4400 eco. Læs venligst installations-

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Konfigurationsmanual HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 PC konfigurering...

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Køletørrer TH-TI-serien

Køletørrer TH-TI-serien Køletørrer Volumenstrøm fra 37,5 til 90 m³/min. Effektiv tørring af trykluft De brændstofeffektive energisparekøletørrere De fl este trykluftprocesser kræver tørret trykluft med et trykdugpunkt på ca.

Læs mere