Sikre installationer ved solcelleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikre installationer ved solcelleanlæg"

Transkript

1 Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj

2 Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler på tjekpunkterne... 3 Principskitse af en installation med solcelleanlæg... 4 Tjekskema solceller... 5 Definitioner Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Er samlinger og tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Er klasse I-inverteren tilsluttet en effektiv jordforbindelse? Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B - noter typen) Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Dokumentation Skema til eftersyn og afprøvning Sikkerhed ved invertere

3 Vejledning til tjekskema Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet dette materiale som vejledning ved arbejde med solcelle-installationer. Materialet er primært tiltænkt de professionelle, som arbejder med solcelle-installationer. Men det er vores ønske, at materialet også kan finde anvendelse hos de ejere af solcelleanlæg, der ønsker at få et indtryk af deres eget anlæg. Der bliver desuden udarbejdet en kortfattet vejledning, specielt rettet mod private ejere af solcelleanlæg. Denne vejledning er ikke udtømmende for alle forhold og situationer, som kan være relevante at undersøge. Vejledningen er tænkt som inspiration til, hvilke forhold det som minimum er relevant at tage højde for. Billedeksempler på tjekpunkterne Der er vist billedeksempler til de beskrevne tjekpunkter. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 3

4 Principskitse af en installation med solcelleanlæg Skitsen viser, hvorledes anlæggets dele indbyrdes er forbundet. Strømmen til ejendommen kommer fra kabelskabet placeret ude ved vejen (de sorte forbindelser). Forsyningen sker via en stikledning, der tilsluttes til elmåleren. Fra elmåleren løber strømmen videre gennem tarifsikringerne, som også kaldes for-sikringer. Fra tarifsikringerne løber strømmen videre i et kabel ind til gruppetavlen. I gruppetavlen løber strømmen først gennem en HPFI-afbryder, inden den via gruppeafbrydere distribueres videre ud i ejendommen til afbrydere og stikkontakter. Solcellerne producer strøm, der via DC-kabler (de grønne forbindelser) forbindes til inverteren. Inverteren omsætter jævnspænding og jævnstrøm til vekselspænding og vekselstrøm, som umiddelbart kan bruges i den elektriske installation. Fra inverteren løber strømmen videre til gruppetavlen (de blå forbindelser). I gruppetavlen løber strømmen først gennem en gruppeafbryder, som indeholder sikringer, der skal beskytte kablet ved kortslutning. Herefter løber strømmen videre til "sin egen" HPFI-afbryder, der beskytter mod indirekte berøring. Det er vigtigt, at solcelleanlægget ved fejl i inverteren har sit eget beskyttelsesudstyr (HPFI-afbryder og sikringer), da man ikke kan anvende det samme beskyttelsesudstyr, som beskytter elinstallationen (de sorte forbindelser). Du kan læse mere under punkt 5 og 9. Solpaneler Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI Elmåler kabelskab 4

5 Tjekskema solceller 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 2. Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? 3. Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav for særlige områder, fx fugtige områder/landbrug? 4. Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet effektiv jordforbindelse? 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? (noter fejlstrømsafbrydertype) 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom (afprøvning ved hjælp af instrument)? 11. Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? 12. Dokumentation 5

6 Definitioner Solcelle: Grundlæggende solcelleenhed, som kan generere elektricitet, når den udsættes for lys som fx solstråling. Solcellemodul: Mindste samling af sammenkoblede solceller, der er fuldstændigt beskyttet mod omgivelserne. Solcellestreng: Kreds, hvori solcellemoduler er forbundet i serie for at generere den krævede udgangsspænding til et solcellepanel. Solcellepanel: Mekanisk og elektrisk integreret samling af solcellemoduler og andre nødvendige komponenter, så der dannes en jævnstrømsforsyning. Solcellepanels forbindelsesdåse: Kapsling, hvor alle solcellestrenge for ethvert solcellepanel er elektrisk forbundet, og hvor beskyttelsesindretninger om nødvendigt kan anbringes. Solcelles jævnstrømshovedledning: Ledning, der forbinder solcellegeneratorens forbindelsesdåse til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer. Solcelleinverter: Indretning, der konverterer jævnspænding og jævnstrøm til vekselspænding og vekselstrøm. Solcelles forsyningsledning: Ledning, der forbinder solcelleinverterens vekselstrømsklemmer til en fordelingskreds i den elektriske installation. Solcellevekselstrømsmodul: Sammenbygget solcellemodul og inverter, hvor de elektriske forbindelser kun fører vekselstrøm. Der er ikke adgang til jævnstrømssiden. Solcelleinstallation: Et solcellesystems installerede udstyr. Jævnstrømsside: Del af en solcelleinstallation fra en solcelle til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer. Vekselstrømsside: Del af en solcelleinstallation fra vekselstrømsklemmerne på solcelleinverteren til solcelleforsyningsledningens forbindelsespunkt til den elektriske installation. Enkel adskillelse: Adskillelse mellem kredse eller mellem en kreds og jord ved hjælp af grundisolation Flere definitioner kan ses i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel 712 6

7 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? DC-kablerne (jævnstrømskabler) skal oplægges ud fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller fabrikantens anvisninger. Særligt skal man være opmærksom på stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, samt på fabrikantens anvisninger omkring anvendelse af materiellet. Solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for jordfejl og kortslutninger minimeres. Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af ledningerne mod ydre påvirkninger ved anvendelse af ledninger, som ud over grundisolation er forsynet med ekstra isolation (kappe), eller ved ledningernes placering og fiksering. Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx vind, isdannelse, temperatur og solbestråling. Forbindelsesledningerne mellem de enkelte solcellepaneler skal udføres efter fabrikantens vejledning. Vær opmærksom på, at eventuel overskydende ledning placeres således, at det fx ikke slides i stykker i forbindelse med vindpåvirkning. 7

8 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kablerne er sikkert fastgjort med brug af det rigtige materiel. Fejl: Kablet fra solcellerne hænger frit i luften under taget. Det er farligt, da samlinger og kabler kan blive trukket i stykker, hvis man fx sætter en flyttekasse oven på kablet. Fejl: Kablet er ikke fastgjort tilstrækkeligt. Der er stor sandsynlighed for, at indbo bliver viklet ind i kablet og man derved risikerer fx at trække samlingerne fra hinanden. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 8

9 2. Er samlinger og tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Forbindelser mellem ledere indbyrdes og mellem ledere og andet materiel skal give varig og holdbar elektrisk kontakt samt have tilstrækkelig mekanisk styrke, som beskrevet i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 526. Generelt skal forbindelser udføres i egnede kapslinger, der giver tilstrækkelig mekanisk beskyttelse. Ved tilslutningssteder for materiel skal den faste installation afsluttes i en dåse, roset, afbryder, stikkontakt eller i et lukket forbindelsesrum i fast monteret materiel. Ved valg af forbindelsesmetode skal der tages hensyn til ledermaterialer og isolermaterialer, antal og form af de korer, lederen består af, lederens tværsnitsareal, og antallet af de ledere, der skal forbindes med hinanden. Alle forbindelser skal være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse, med følgende undtagelser: Samlinger på kabler i jord. Tilstøbte eller indkapslede samlinger (f.eks. med krympemuffer). 9

10 2. Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Kablerne er sikkert fastgjort med det rigtige materiel. Samlingen er også fastholdt. Fejl: Samlingerne var ikke spændt tilstrækkeligt. Den store strøm medførte en stor varmeudvikling, som startede en kortslutning. Fejl: Samlingerne er ikke foretaget i det rigtige materiel. Der mangler fx en dåse til samlingerne. Kablerne er ikke sikkert fastgjort. Kablerne skal slutte sig solidt til underlaget. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. Vær opmærksom på at billederne kan indeholde fejl der ikke er beskrevet i teksten og der kan være flere fejl på billederne end der er beskrevet i teksten. 10

11 3. Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme gnavere, skal kabler beskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Kravet gælder også for jævnstrømskabler. Kabler kan beskyttes fx ved placering, mekanisk beskyttelse eller ud fra kablets egne egenskaber. For solcellesystemer er solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger samt solcellens forsyningsledning omfattet af kravet om specielle beskyttelsesforanstaltninger i landbrugets driftsbygninger og bygninger for husdyrhold. For andre områder må det bero på en konkret vurdering, om forholdene erfaringsmæssigt eller forventeligt indebærer risiko for skadelig påvirkning fra dyr. Solcellemodulerne vil ofte være påmonteret færdigkonfektionerede ledninger med stik eller leveret af fabrikanten/importøren som en del af selve modulet (elektrisk materiel), til sammenkobling af modulerne til et panel. Når modulerne er sammenkoblet, vil de være omfattet af lavspændingsdirektivet, da spændingen overstiger 75 V DC. Direktivet stiller krav om, at elektrisk materiel ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr eller ejendom i fare, hvis det er rigtigt installeret. Det skal således fremgå af fabrikantens vejledning, om solcellemodulerne må monteres, hvor der kan være særlige risici. Stærkstrømsbekendtgørelsens krav i vedrørende specielle beskyttelsesforanstaltninger vil i dette tilfælde kunne håndhæves fra panelets tilslutningspunkt. Vær også opmærksom på eventuelle fugt- eller vandpåvirkninger. 11

12 3. Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Inverterne skal være beregnet til at sidde udendørs, da de skal være egnet til at modstå regn og fugt. Inverterne sidder, så de kan komme af med varmen, og de bliver ikke udsat for fugt. 12 Måske fejl: Inverterne er placeret i loftsrummet. Vær opmærksom på, at der om sommeren kan blive meget varmt i loftrummet, og at inverterne også udvikler varme. Hvis omgivelsestemperaturen bliver for høj for inverterne, kan man risikere, at inverterne sænker deres ydelse. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. Vær opmærksom på at billederne kan indeholde fejl der ikke er beskrevet i teksten og der kan være

13 4. Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Der skal forefindes midler til at adskille solcelleinverteren fra jævnstrømssiden og vekselstrømssiden jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, Adskilleren på jævnstrømssiden skal være egnet til at adskille jævnstrømskredse. Det kan fx være en egnet adskiller indbygget i inverteren eller et jævnstrømsstik. Se i øvrigt stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 537. Adskillerfunktionen medvirker til, at elektrisk arbejde på inverteren kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. På AC-siden kan adskilleren muligvis udgøres af fejlstrøms- eller gruppeafbryderen, hvis den er egnet. 13

14 4. Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Der sidder en adskiller i inverteren for DC-siden. Der er også opsat en afbryder på væggen på AC- siden. DC-forbindelserne foretages i stikket. Kan anvendes som adskiller. Der er indbygget en DC-adskiller i inverteren. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 14

15 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet en effektiv jordforbindelse? Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 41. Undtagelse: Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende separate jordelektroder. Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode. Følgende betingelse skal være opfyldt for TT-systemer: Ra Ia 50V Maksimal overgangsmodstand til jord og modstand i beskyttelseslederen til solcellesystemets udsatte dele, i TT-systemer: 50V Ra I a Beregning af maksimal overgangsmodstand, når der anvendes en HPFI-afbryder (Ia = 30 ma) R a 50V I a 50V 0,03A 1666,7 Type Udløsestrøm I a Maksimal (for fejlstrømsafbrydere er I a = I n ) overgangsmodstand RA HPFI-afbryder(RCD type A og B) 30 ma 1666,7 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 100 ma 500 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 300 ma 166,7 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 500 ma 100 Ω En fejlstrømsafbryder (RCD) kan være en traditionel type uden integreret overstrømsbeskyttelse (RCCB type A, efter standarden DS/EN eller type B efter standarden DS/EN 62432), eller det kan være en kombiafbryder med integreret overstrømsbeskyttelse (RCBO type A, efter standarden DS/EN eller type B efter standarden DS/EN 62432). Ved beskyttelse af større anlæg, hvor der kun er adgang for instrueret eller sagkyndig person, kan der anvendes maksimalafbrydere med integreret fejlstrømsbeskyttelse (CBR type A, efter DS/EN Annex B). En HFI/FI afbryder (RCD type AC) må ikke anvendes til beskyttelse af solcellesystemer i boliger. 15

16 Mærkning af fejlstrømsafbrydere: Type AC Type A Type B Anvendelse af overstrømsbeskyttelsesudstyr til beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer (nulling) Betingelsen for, at beskyttelsen er effektiv er, at der ikke på udsatte dele optræder en farlig berøringsspænding i for lang tid. Dette kræver den rigtige kombination af ledningsdimensionering og valg af beskyttelsesudstyr. Z S I U Følgende betingelse skal være opfyldt for TN-systemer: a 0 Betingelsen anses for opfyldt, når impedansen i fejlsløjfen (Zs) er mindre end eller lig med fase/jordspændingen (Uo) divideret med sikringens udløsestrøm (Ia). Principskitse: Z S U I a 0 Fejl Zs er impedansen i fejlsløjfen, bestående af strømkilden, den spændingsførende leder frem til fejlstedet og beskyttelseslederen (PE eller PEN) mellem fejlstedet og strømkilden. Ia er den strøm, der vil forårsage automatisk afbrydelse af beskyttelsesudstyret på vekselstrømssiden. 16

17 En klasse I-inverter betragtes som en udsat del. Udløsetiden for stationært materiel i TN-net er iflg. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, max. 5 sekunder. Da målingerne udføres ved rumtemperatur og med lave strømme, kan følgende fremgangsmåde benyttes for at tage hensyn til forøgelsen af ledernes modstand som følge af temperaturstigningen på grund af fejl, når det for TN-systemer skal eftervises, at den målte værdi af fejlsløjfeimpedansen opfylder bestemmelserne i Bestemmelserne i anses for opfyldt, hvis den målte værdi af fejlsløjfeimpedansen opfylder følgende ligning: 2 U 0 Z S ( m) X 3 I Eksempel, hvor der anvendes en 16 A-sikring til BIB (Ia aflæst til ca. 55 A): Z S 2 ( m) X 3 a (m) Z S 2,79 Ved beskyttelse med en 16A D01-sikring må impedansen i fejlsløjfen således ikke overstige 2,79 ohm, når der er taget højde for temperaturstigningen. Ved beskyttelse med en automatsikring/maksimalafbryder anses betingelsen for opfyldt, når strømmen i fejlsløjfen forårsager øjeblikkelig afbrydelse, dog efter max. 5 sekunder. Ved beskyttelse med en 16 A automatsikring C karakterstik, vil det kræve en strøm på 160 A (10 x In) Z S U I 0 a 230V 160 A 1,44 Z S 2 ( m) X (m) Z S 0,96 Ved beskyttelse med en 16A automatsikring må den målte impedans i fejlsløjfen således ikke overstige 0,96 ohm, når der er taget højde for temperaturstigningen. 17

18 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet effektiv jordforbindelse? Inverteren er forbundet til jord (grøn/gul-leder) Der er fremført en selvstændig jordleder til samledåsen for invertere. En særlig jordleder (grøn/gul-kabel) går ind i inverteren. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 18

19 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Solcelleanlæggets AC-kreds skal tilsluttes i tavlen jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, Dog er der ikke noget, der hindrer, at et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle. Vær opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for et solcelleanlæg, samt eventuelle særlige forhold omkring undertavlen. Dette indebærer, at en fejlstrømsafbryder, der installeres for at beskytte solcelleinverteren, ikke kan anvendes til at beskytte andet udstyr eller dele af installationen. Det indebærer desuden, at en inverter ikke må tilsluttes en installation via en stikprop. For at inverteren kan levere energien fra solcellerne ud på nettet, hæver den sin udgangsspænding. Inverterens udgangsspænding må maksimalt være 253 volt i Danmark. Hvis kabeltværsnittet mellem inverter/undertavle og gruppetavle er for lille og spændingsfaldet dermed er for stort, vil inverteren reducere sin ydelse, når den når den maksimale udgangsspænding. Man kan således risikere, at på grund af et for lille kabeltværsnit vil solcelleanlægget ikke levere den forventede energimængde. Vær opmærksom på, om der fx er brugsgenstande i nærheden, der ikke kan tåle denne høje spænding. Skitse: Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI 19

20 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Sløjfeledningerne mellem den nye gruppe og inverteren er tilsluttet på tilgangssiden af den gamle fejlstrømsafbryder. Tilslutning i en tavle. Fejl: AC-kablet fra inverteren er tilsluttet ude i installationen. Det er forkert! Tilslutningen skal foregå i en tavle, så den strøm, inverteren leverer, kan fordeles ud i hele installationen og tilbage til nettet. Det sikrer desuden korrekt beskyttelse mod indirekte berøring og overstrøm. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 20

21 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kabler skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for jordfejl og kortslutninger minimeres. Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af kablerne mod ydre påvirkninger ved anvendelse af supplerende beskyttelse, hvis det skønnes nødvendigt. Alternativt kan kablerne ved deres placering være fornødent beskyttet. Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx temperatur og mekaniske påvirkninger. Kablerne skal fremføres i henhold til reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller efter fabrikantens anvisninger. Man kan ikke anvende tabel 801A i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, da man må forvente, at kablet belastes med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse i længere tid end tre timer ad gangen jf. kap A. 21

22 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kablerne er sikkert fastgjort, da de er placeret i en kabelkanal. Fejl: AC-kablerne er ikke sikkert fastgjort til underlaget. Fejl: AC-kablet er ikke sikkert fastgjort til underlaget. Det hænger løst i luften, og sømmet i clipsen er ikke slået helt i. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 22

23 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningers skadelige påvirkninger ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret i gruppetavlen, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel Skitse over placering af kortslutningsbeskyttelse Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI Kortslutningsbeskyttelsen af solcellesystemets vekselstrømshovedledning skal placeres ved ledningens udgangspunkt i tavlen. 23

24 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Der er placeret en kombiafbryder, der beskytter AC-kablet i forbindelse med kortslutning. Der er placeret automatsikringer i forbindelse med fejlstrømsafbryder for hver inverter. Der er placeret kombiafbrydere, der beskytter AC-kablerne i forbindelse med kortslutning. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 24

25 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B - noter typen) Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen, være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2. Det er et krav jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Hvis solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC amendment 2. Det skal forstås på den måde, at installatøren skal sikre, at solcelleinverteren er beskyttet mod indirekte berøring (fejlbeskyttelse). I Danmark, hvor der normalt anvendes TT-systemer, vil der således normalt også skulle installeres en fejlstrømsafbryder, når der er tale om en inverter af klasse 1. Denne fejlstrømsafbryder skal som udgangspunkt være af typen B. Såfremt fabrikanten af inverteren klart dokumenterer, at inverteren ved sin konstruktion er sikret imod at levere fejlstrømme med et jævnstrømsindhold over 6 ma ud på vekselstrømssiden, kan installatøren vælge en fejlstrømsafbryder af typen A. Idet nogle anlæg genererer lækstrømme på mere end 30 ma, vil det i mange tilfælde af driftstekniske årsager være nødvendigt at installere en PFI-afbryder type B. I dette tilfælde skal installatøren være særligt opmærksom på, at jordovergangsmodstanden udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, (RA x Ia 50V). Se også punkt 5. 25

26 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B noter typen) Her er der valgt en kombi-afbryder type A. RCB0 type A Her er der valgt en fejlstrømsafbryder type B. RCCB type B Fabrikanten beskriver, hvilken type der skal anvendes, i den vejledning, der leveres sammen med solcelleanlægget. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 26

27 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Målingen skal foretages med et egnet instrument, og fremgangsmåden kan være som beskrevet i SIKmeddelelse nr. 14 fra 2006, hvor de 12 målinger er beskrevet. Alternativt kan man benytte fabrikantens anvisninger. Afprøvningen skal ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel

28 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Testen skal foretages ved hjælp af et instrument. Fejl: Defekte afbrydere skal skiftes. Fejl: Det er ikke tilstrækkeligt for en installatør at teste ved hjælp af testknappen på fejlstrømsafbrydere. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 28

29 11. Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Tavlen skal mærkes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, : Hvor en tavle forsynes fra mere end én strømkreds, skal der på tavlen findes tydelig og holdbar mærkning herom. Mærkningen er derfor påkrævet i de tavler, der forsynes fra solcelleanlæg. Hvis anlægget er tilsluttet en undertavle, vil der være krav om opmærkning af både hoved- og undertavle. Mærkningen kan bestå af en tekst eller et piktogram. Det kan fx være: 29

30 11. Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 30

31 12. Dokumentation Ejeren af et solcelleanlæg skal ved overdragelsen have udleveret dokumentation over anlægget. Som beskrevet i SKS-systemet skal dokumentationen i forbindelse med installationer gemmes af elinstallatøren, således at forældelsesfristen i stærkstrømsloven på ti år overholdes. Dokumentation kan opbevares på papir og/eller elektronisk. Hvis dokumentationen opbevares elektronisk, skal man sikre sig, at man kan læse det efterfølgende. Brugerdokumentation Brugeren af en installation skal have adgang til dokumentation i et sådant omfang, så han kan overholde sine vedligeholdelsesforpligtelser. 31

32 Skema til eftersyn og afprøvning Dette supplerende skema kan anvendes ved eftersyn og afprøvning i forbindelse med idriftsætning. Vær opmærksom på, at skemaet ikke er udtømmende. Fx kan netselskabet have krav til kontrol af korrekt opsat elmåler. Og fabrikanter af solceller og invertere kan også have supplerende kontrolpunkter. Navn Adresse Dato Sagsnr. Nr. Kontrolpunkt Nej Ved ikke Ja 1 Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 2 Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav 3 for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis 4 AC- og DC-siden? 5 Er klasse I-invertereren tilsluttet effektiv jordforbindelse? Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en 6 hovedstrømkreds? 7 Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 8 Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? 9 (noter fejlstrømsafbryderens type) Er fejlstrømsafbryderen virksom? 10 (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme 11 spænding fra flere sider? 12 Er dokumentationen udleveret til ejeren? Pkt. Målepunkt Værdi A Jordelektrodens overgangsmodstand til jord ohm B Fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm amp C Isolationsmodstand AC-kredsen Mohm D Isolationsmodstand DC-kredsen Mohm Eftersyn og afprøvning er foretaget af Underskrift Kopi af dette skema udleveres til ejeren 32

33 Sikkerhed ved invertere To standarder beskriver kravene til invertere/omformere til solcelleanlæg: DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere Mærkning og dokumentation I henhold til EN , mærkning og dokumentation, skal følgende punkter være opfyldt: 1. Mærkepladen Tekst på mærkepladen skal mindst være str. 1.5 mm, og den skal være klart læsbar og differentiere sig fra bagrunden. Teksten skal være modstandsdygtig og må ikke kunne fjernes eller være ikke læsbar. 2. Identifikation Navn på fabrikant, modeltypenummer, serienummer samt produktionsdato skal fremgå af mærkepladen. 3. Driftsområder Spænding og strømområder for apparatet skal være angivet på mærkepladen. IP-klasse skal angives. Beskyttelsesklasse skal angives. 4. Tilslutninger og kabeltype skal fremgå tydeligt på apparatet. Vejledningen skal indeholde alle ind- og udgangsterminaler med markering på DC/AC. 5. Advarselssymboler Symboler på mærkepladen skal tydeligt kunne skelnes fra øvrig tekst. Advarselssymboler skal overholde et mindstekrav på 2,75 mm. 6. Symbol på afladningstid Der skal angives, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet må åbnes, da apparatet indeholder komponenter, som kræver afladningstid. Dokumentation Dokumentation skal tydeligt beskrive tilslutninger og advarsler, som skal sikre en sikker drift af apparatet. Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives. Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives. Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). 33

34 Information relateret til installation Dokumentationen skal beskrive alle forhold, som vedrører installation, særligt hvor der kan opstå fare for berøring med spændingsførende dele. Installationsvejledninger skal indeholde følgende eller lignende formulering - det skal fremgå, om produktet kan generere DC-strøm: o Kan produktet generere DC-strøm tilbage i forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsrelæ af type B Der skal bruges fejlstrømsafbryder af type B, medmindre fabrikanten kan dokumentere, at produktet genererer DC-strøm som er mindre end 6mA DC. Eksempel på mærkeplade 34

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Solcelle-anlæg. Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud?

Solcelle-anlæg. Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud? Solcelle-anlæg Hvordan gik det? Hvordan ser det ud nu? Hvordan ser fremtiden ud? Solcelle-anlæg Antal Effekt [kw] 87164 509356 Solcelle-anlæg Økonomi Nettoordningen - P 6kWpeak - Setpunkt i invertere -

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Solcelle-anlæg. Den 10. oktober anlæg Den 24. oktober anlæg

Solcelle-anlæg. Den 10. oktober anlæg Den 24. oktober anlæg Solcelle-anlæg Den 1. januar var der installeret ca. 4000 solcelleanlæg. Den 1. september 2012 var der installeret 23.000, der er solgt 19.000 på otte måneder De er fordelt med ca. 6000 solcelleanlæg øst

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 9146 af 22/03/2006 Gældende (SB - Afsnit 6A) Offentliggørelsesdato: 27-03-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 617 af 25/06/2008 kap. 710 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen srapport 2011 Elsordningen Side 1 af 10 Indledning: Nærværende rapport indeholder en opgørelse over gennemførte på elsordningen i år 2011. Elsordningens formål er at føre elektriske installationer, som

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej 37 2860 Søborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej 37 2860 Søborg Tlf. for ejendommen Sælger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Adresse Sankt Pauls Plads 4 Postnr. og by 1314 København K Dato 16.11.2015 Udløbsdato 16.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Københavns

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Laurits og Asta Broe Adresse Svendborgvej 6 Postnr. og by 5800 Nyborg Dato 22.07.2015 Udløbsdato 22.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej Søborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej Søborg Tlf. for ejendommen Sælger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Adresse Gernersgade 28-30 Postnr. og by 1319 København K Dato 16.11.2015 Udløbsdato 16.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Københavns

Læs mere

24/7. Operations Secured. Om Coromatic

24/7. Operations Secured. Om Coromatic Om Coromatic Funktionaliteten imellem installationerne som nøgle til at sikre al drift Uanset hvilken type infrastruktur en virksomhed og dens installationer er bygget på, så er denne nerven i enhver organisation

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej Søborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Københavns El & Klima ApS Generatorvej Søborg Tlf. for ejendommen Sælger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Adresse Gernersgade 32-34 Postnr. og by 1319 København K Dato 16.11.2015 Udløbsdato 16.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Københavns

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Niels Åge Toldam & Gitte Philip Adresse Solsikkevej 4 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 05.05.2015 Udløbsdato 05.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer Sikkerhedsstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 13. januar 2016 Att.: sik@sik.dk J. nr. 115-01-00003 FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757 for ejendommen Sælger Solveig Jensen Adresse Gyden 3 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 09.02.2015 Udløbsdato 09.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. BEK nr 1473 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00015 Senere ændringer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf. for ejendommen Sælger Jørgen Franke og Anna Malvine Franke Adresse Vædderen 61 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 19.08.2015 Udløbsdato 19.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik

Læs mere