Sikre installationer ved solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikre installationer ved solcelleanlæg"

Transkript

1 Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013

2 Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler på tjekpunkterne... 3 Principskitse af en installation med solcelleanlæg... 4 Tjekskema solceller... 5 Definitioner Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Er samlinger og tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Er klasse I-inverteren tilsluttet en effektiv jordforbindelse? Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B - noter typen) Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Dokumentation Skema til eftersyn og afprøvning Sikkerhed ved invertere

3 Vejledning til tjekskema Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet dette materiale som vejledning ved arbejde med solcelle-installationer. Materialet er primært tiltænkt de professionelle, som arbejder med solcelle-installationer. Men det er vores ønske, at materialet også kan finde anvendelse hos de ejere af solcelleanlæg, der ønsker at få et indtryk af deres eget anlæg. Der bliver desuden udarbejdet en kortfattet vejledning, specielt rettet mod private ejere af solcelleanlæg. Denne vejledning er ikke udtømmende for alle forhold og situationer, som kan være relevante at undersøge. Vejledningen er tænkt som inspiration til, hvilke forhold det som minimum er relevant at tage højde for. Billedeksempler på tjekpunkterne Der er vist billedeksempler til de beskrevne tjekpunkter. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 3

4 Principskitse af en installation med solcelleanlæg Skitsen viser, hvorledes anlæggets dele indbyrdes er forbundet. Strømmen til ejendommen kommer fra kabelskabet placeret ude ved vejen (de sorte forbindelser). Forsyningen sker via en stikledning, der tilsluttes til elmåleren. Fra elmåleren løber strømmen videre gennem tarifsikringerne, som også kaldes for-sikringer. Fra tarifsikringerne løber strømmen videre i et kabel ind til gruppetavlen. I gruppetavlen løber strømmen først gennem en HPFI-afbryder, inden den via gruppeafbrydere distribueres videre ud i ejendommen til afbrydere og stikkontakter. Solcellerne producer strøm, der via DC-kabler (de grønne forbindelser) forbindes til inverteren. Inverteren omsætter jævnspænding og jævnstrøm til vekselspænding og vekselstrøm, som umiddelbart kan bruges i den elektriske installation. Fra inverteren løber strømmen videre til gruppetavlen (de blå forbindelser). I gruppetavlen løber strømmen først gennem en gruppeafbryder, som indeholder sikringer, der skal beskytte kablet ved kortslutning. Herefter løber strømmen videre til "sin egen" HPFI-afbryder, der beskytter mod indirekte berøring. Det er vigtigt, at solcelleanlægget ved fejl i inverteren har sit eget beskyttelsesudstyr (HPFI-afbryder og sikringer), da man ikke kan anvende det samme beskyttelsesudstyr, som beskytter elinstallationen (de sorte forbindelser). Du kan læse mere under punkt 5 og 9. Solpaneler Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI Elmåler kabelskab 4

5 Tjekskema solceller 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 2. Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? 3. Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav for særlige områder, fx fugtige områder/landbrug? 4. Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet effektiv jordforbindelse? 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? (noter fejlstrømsafbrydertype) 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom (afprøvning ved hjælp af instrument)? 11. Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? 12. Dokumentation 5

6 Definitioner Solcelle: Grundlæggende solcelleenhed, som kan generere elektricitet, når den udsættes for lys som fx solstråling. Solcellemodul: Mindste samling af sammenkoblede solceller, der er fuldstændigt beskyttet mod omgivelserne. Solcellestreng: Kreds, hvori solcellemoduler er forbundet i serie for at generere den krævede udgangsspænding til et solcellepanel. Solcellepanel: Mekanisk og elektrisk integreret samling af solcellemoduler og andre nødvendige komponenter, så der dannes en jævnstrømsforsyning. Solcellepanels forbindelsesdåse: Kapsling, hvor alle solcellestrenge for ethvert solcellepanel er elektrisk forbundet, og hvor beskyttelsesindretninger om nødvendigt kan anbringes. Solcelles jævnstrømshovedledning: Ledning, der forbinder solcellegeneratorens forbindelsesdåse til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer. Solcelleinverter: Indretning, der konverterer jævnspænding og jævnstrøm til vekselspænding og vekselstrøm. Solcelles forsyningsledning: Ledning, der forbinder solcelleinverterens vekselstrømsklemmer til en fordelingskreds i den elektriske installation. Solcellevekselstrømsmodul: Sammenbygget solcellemodul og inverter, hvor de elektriske forbindelser kun fører vekselstrøm. Der er ikke adgang til jævnstrømssiden. Solcelleinstallation: Et solcellesystems installerede udstyr. Jævnstrømsside: Del af en solcelleinstallation fra en solcelle til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer. Vekselstrømsside: Del af en solcelleinstallation fra vekselstrømsklemmerne på solcelleinverteren til solcelleforsyningsledningens forbindelsespunkt til den elektriske installation. Enkel adskillelse: Adskillelse mellem kredse eller mellem en kreds og jord ved hjælp af grundisolation Flere definitioner kan ses i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel 712 6

7 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? DC-kablerne (jævnstrømskabler) skal oplægges ud fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller fabrikantens anvisninger. Særligt skal man være opmærksom på stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, samt på fabrikantens anvisninger omkring anvendelse af materiellet. Solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for jordfejl og kortslutninger minimeres. Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af ledningerne mod ydre påvirkninger ved anvendelse af ledninger, som ud over grundisolation er forsynet med ekstra isolation (kappe), eller ved ledningernes placering og fiksering. Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx vind, isdannelse, temperatur og solbestråling. Forbindelsesledningerne mellem de enkelte solcellepaneler skal udføres efter fabrikantens vejledning. Vær opmærksom på, at eventuel overskydende ledning placeres således, at det fx ikke slides i stykker i forbindelse med vindpåvirkning. 7

8 1. Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kablerne er sikkert fastgjort med brug af det rigtige materiel. Fejl: Kablet fra solcellerne hænger frit i luften under taget. Det er farligt, da samlinger og kabler kan blive trukket i stykker, hvis man fx sætter en flyttekasse oven på kablet. Fejl: Kablet er ikke fastgjort tilstrækkeligt. Der er stor sandsynlighed for, at indbo bliver viklet ind i kablet og man derved risikerer fx at trække samlingerne fra hinanden. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 8

9 2. Er samlinger og tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Forbindelser mellem ledere indbyrdes og mellem ledere og andet materiel skal give varig og holdbar elektrisk kontakt samt have tilstrækkelig mekanisk styrke, som beskrevet i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 526. Generelt skal forbindelser udføres i egnede kapslinger, der giver tilstrækkelig mekanisk beskyttelse. Ved tilslutningssteder for materiel skal den faste installation afsluttes i en dåse, roset, afbryder, stikkontakt eller i et lukket forbindelsesrum i fast monteret materiel. Ved valg af forbindelsesmetode skal der tages hensyn til ledermaterialer og isolermaterialer, antal og form af de korer, lederen består af, lederens tværsnitsareal, og antallet af de ledere, der skal forbindes med hinanden. Alle forbindelser skal være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse, med følgende undtagelser: Samlinger på kabler i jord. Tilstøbte eller indkapslede samlinger (f.eks. med krympemuffer). 9

10 2. Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Kablerne er sikkert fastgjort med det rigtige materiel. Samlingen er også fastholdt. Fejl: Samlingerne var ikke spændt tilstrækkeligt. Den store strøm medførte en stor varmeudvikling, som startede en kortslutning. Fejl: Samlingerne er ikke foretaget i det rigtige materiel. Der mangler fx en dåse til samlingerne. Kablerne er ikke sikkert fastgjort. Kablerne skal slutte sig solidt til underlaget. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. Vær opmærksom på at billederne kan indeholde fejl der ikke er beskrevet i teksten og der kan være flere fejl på billederne end der er beskrevet i teksten. 10

11 3. Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme gnavere, skal kabler beskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Kravet gælder også for jævnstrømskabler. Kabler kan beskyttes fx ved placering, mekanisk beskyttelse eller ud fra kablets egne egenskaber. For solcellesystemer er solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger samt solcellens forsyningsledning omfattet af kravet om specielle beskyttelsesforanstaltninger i landbrugets driftsbygninger og bygninger for husdyrhold. For andre områder må det bero på en konkret vurdering, om forholdene erfaringsmæssigt eller forventeligt indebærer risiko for skadelig påvirkning fra dyr. Solcellemodulerne vil ofte være påmonteret færdigkonfektionerede ledninger med stik eller leveret af fabrikanten/importøren som en del af selve modulet (elektrisk materiel), til sammenkobling af modulerne til et panel. Når modulerne er sammenkoblet, vil de være omfattet af lavspændingsdirektivet, da spændingen overstiger 75 V DC. Direktivet stiller krav om, at elektrisk materiel ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr eller ejendom i fare, hvis det er rigtigt installeret. Det skal således fremgå af fabrikantens vejledning, om solcellemodulerne må monteres, hvor der kan være særlige risici. Stærkstrømsbekendtgørelsens krav i vedrørende specielle beskyttelsesforanstaltninger vil i dette tilfælde kunne håndhæves fra panelets tilslutningspunkt. Vær også opmærksom på eventuelle fugt- eller vandpåvirkninger. 11

12 3. Er solcelleanlægget installeret efter krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Inverterne skal være beregnet til at sidde udendørs, da de skal være egnet til at modstå regn og fugt. Inverterne sidder, så de kan komme af med varmen, og de bliver ikke udsat for fugt. 12 Måske fejl: Inverterne er placeret i loftsrummet. Vær opmærksom på, at der om sommeren kan blive meget varmt i loftrummet, og at inverterne også udvikler varme. Hvis omgivelsestemperaturen bliver for høj for inverterne, kan man risikere, at inverterne sænker deres ydelse. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. Vær opmærksom på at billederne kan indeholde fejl der ikke er beskrevet i teksten og der kan være

13 4. Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Der skal forefindes midler til at adskille solcelleinverteren fra jævnstrømssiden og vekselstrømssiden jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, Adskilleren på jævnstrømssiden skal være egnet til at adskille jævnstrømskredse. Det kan fx være en egnet adskiller indbygget i inverteren eller et jævnstrømsstik. Se i øvrigt stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 537. Adskillerfunktionen medvirker til, at elektrisk arbejde på inverteren kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. På AC-siden kan adskilleren muligvis udgøres af fejlstrøms- eller gruppeafbryderen, hvis den er egnet. 13

14 4. Er der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? Der sidder en adskiller i inverteren for DC-siden. Der er også opsat en afbryder på væggen på AC- siden. DC-forbindelserne foretages i stikket. Kan anvendes som adskiller. Der er indbygget en DC-adskiller i inverteren. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 14

15 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet en effektiv jordforbindelse? Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 41. Undtagelse: Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende separate jordelektroder. Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode. Følgende betingelse skal være opfyldt for TT-systemer: Ra Ia 50V Maksimal overgangsmodstand til jord og modstand i beskyttelseslederen til solcellesystemets udsatte dele, i TT-systemer: 50V Ra I a Beregning af maksimal overgangsmodstand, når der anvendes en HPFI-afbryder (Ia = 30 ma) R a 50V I a 50V 0,03A 1666,7 Type Udløsestrøm I a Maksimal (for fejlstrømsafbrydere er I a = I n ) overgangsmodstand RA HPFI-afbryder(RCD type A og B) 30 ma 1666,7 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 100 ma 500 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 300 ma 166,7 Ω PFI-afbryder (RCD type A og B) 500 ma 100 Ω En fejlstrømsafbryder (RCD) kan være en traditionel type uden integreret overstrømsbeskyttelse (RCCB type A, efter standarden DS/EN eller type B efter standarden DS/EN 62432), eller det kan være en kombiafbryder med integreret overstrømsbeskyttelse (RCBO type A, efter standarden DS/EN eller type B efter standarden DS/EN 62432). Ved beskyttelse af større anlæg, hvor der kun er adgang for instrueret eller sagkyndig person, kan der anvendes maksimalafbrydere med integreret fejlstrømsbeskyttelse (CBR type A, efter DS/EN Annex B). En HFI/FI afbryder (RCD type AC) må ikke anvendes til beskyttelse af solcellesystemer i boliger. 15

16 Mærkning af fejlstrømsafbrydere: Type AC Type A Type B Anvendelse af overstrømsbeskyttelsesudstyr til beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer (nulling) Betingelsen for, at beskyttelsen er effektiv er, at der ikke på udsatte dele optræder en farlig berøringsspænding i for lang tid. Dette kræver den rigtige kombination af ledningsdimensionering og valg af beskyttelsesudstyr. Z S I U Følgende betingelse skal være opfyldt for TN-systemer: a 0 Betingelsen anses for opfyldt, når impedansen i fejlsløjfen (Zs) er mindre end eller lig med fase/jordspændingen (Uo) divideret med sikringens udløsestrøm (Ia). Principskitse: Z S U I a 0 Fejl Zs er impedansen i fejlsløjfen, bestående af strømkilden, den spændingsførende leder frem til fejlstedet og beskyttelseslederen (PE eller PEN) mellem fejlstedet og strømkilden. Ia er den strøm, der vil forårsage automatisk afbrydelse af beskyttelsesudstyret på vekselstrømssiden. 16

17 En klasse I-inverter betragtes som en udsat del. Udløsetiden for stationært materiel i TN-net er iflg. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, max. 5 sekunder. Da målingerne udføres ved rumtemperatur og med lave strømme, kan følgende fremgangsmåde benyttes for at tage hensyn til forøgelsen af ledernes modstand som følge af temperaturstigningen på grund af fejl, når det for TN-systemer skal eftervises, at den målte værdi af fejlsløjfeimpedansen opfylder bestemmelserne i Bestemmelserne i anses for opfyldt, hvis den målte værdi af fejlsløjfeimpedansen opfylder følgende ligning: 2 U 0 Z S ( m) X 3 I Eksempel, hvor der anvendes en 16 A-sikring til BIB (Ia aflæst til ca. 55 A): Z S 2 ( m) X 3 a (m) Z S 2,79 Ved beskyttelse med en 16A D01-sikring må impedansen i fejlsløjfen således ikke overstige 2,79 ohm, når der er taget højde for temperaturstigningen. Ved beskyttelse med en automatsikring/maksimalafbryder anses betingelsen for opfyldt, når strømmen i fejlsløjfen forårsager øjeblikkelig afbrydelse, dog efter max. 5 sekunder. Ved beskyttelse med en 16 A automatsikring C karakterstik, vil det kræve en strøm på 160 A (10 x In) Z S U I 0 a 230V 160 A 1,44 Z S 2 ( m) X (m) Z S 0,96 Ved beskyttelse med en 16A automatsikring må den målte impedans i fejlsløjfen således ikke overstige 0,96 ohm, når der er taget højde for temperaturstigningen. 17

18 5. Er klasse I-inverteren tilsluttet effektiv jordforbindelse? Inverteren er forbundet til jord (grøn/gul-leder) Der er fremført en selvstændig jordleder til samledåsen for invertere. En særlig jordleder (grøn/gul-kabel) går ind i inverteren. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 18

19 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Solcelleanlæggets AC-kreds skal tilsluttes i tavlen jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, Dog er der ikke noget, der hindrer, at et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle. Vær opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for et solcelleanlæg, samt eventuelle særlige forhold omkring undertavlen. Dette indebærer, at en fejlstrømsafbryder, der installeres for at beskytte solcelleinverteren, ikke kan anvendes til at beskytte andet udstyr eller dele af installationen. Det indebærer desuden, at en inverter ikke må tilsluttes en installation via en stikprop. For at inverteren kan levere energien fra solcellerne ud på nettet, hæver den sin udgangsspænding. Inverterens udgangsspænding må maksimalt være 253 volt i Danmark. Hvis kabeltværsnittet mellem inverter/undertavle og gruppetavle er for lille og spændingsfaldet dermed er for stort, vil inverteren reducere sin ydelse, når den når den maksimale udgangsspænding. Man kan således risikere, at på grund af et for lille kabeltværsnit vil solcelleanlægget ikke levere den forventede energimængde. Vær opmærksom på, om der fx er brugsgenstande i nærheden, der ikke kan tåle denne høje spænding. Skitse: Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI 19

20 6. Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? Sløjfeledningerne mellem den nye gruppe og inverteren er tilsluttet på tilgangssiden af den gamle fejlstrømsafbryder. Tilslutning i en tavle. Fejl: AC-kablet fra inverteren er tilsluttet ude i installationen. Det er forkert! Tilslutningen skal foregå i en tavle, så den strøm, inverteren leverer, kan fordeles ud i hele installationen og tilbage til nettet. Det sikrer desuden korrekt beskyttelse mod indirekte berøring og overstrøm. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 20

21 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kabler skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for jordfejl og kortslutninger minimeres. Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af kablerne mod ydre påvirkninger ved anvendelse af supplerende beskyttelse, hvis det skønnes nødvendigt. Alternativt kan kablerne ved deres placering være fornødent beskyttet. Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx temperatur og mekaniske påvirkninger. Kablerne skal fremføres i henhold til reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller efter fabrikantens anvisninger. Man kan ikke anvende tabel 801A i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, da man må forvente, at kablet belastes med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse i længere tid end tre timer ad gangen jf. kap A. 21

22 7. Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? Kablerne er sikkert fastgjort, da de er placeret i en kabelkanal. Fejl: AC-kablerne er ikke sikkert fastgjort til underlaget. Fejl: AC-kablet er ikke sikkert fastgjort til underlaget. Det hænger løst i luften, og sømmet i clipsen er ikke slået helt i. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 22

23 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningers skadelige påvirkninger ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret i gruppetavlen, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel Skitse over placering af kortslutningsbeskyttelse Gruppetavle Inverter DC AC HPFI HPFI Kortslutningsbeskyttelsen af solcellesystemets vekselstrømshovedledning skal placeres ved ledningens udgangspunkt i tavlen. 23

24 8. Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Der er placeret en kombiafbryder, der beskytter AC-kablet i forbindelse med kortslutning. Der er placeret automatsikringer i forbindelse med fejlstrømsafbryder for hver inverter. Der er placeret kombiafbrydere, der beskytter AC-kablerne i forbindelse med kortslutning. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 24

25 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B - noter typen) Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen, være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2. Det er et krav jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Hvis solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC amendment 2. Det skal forstås på den måde, at installatøren skal sikre, at solcelleinverteren er beskyttet mod indirekte berøring (fejlbeskyttelse). I Danmark, hvor der normalt anvendes TT-systemer, vil der således normalt også skulle installeres en fejlstrømsafbryder, når der er tale om en inverter af klasse 1. Denne fejlstrømsafbryder skal som udgangspunkt være af typen B. Såfremt fabrikanten af inverteren klart dokumenterer, at inverteren ved sin konstruktion er sikret imod at levere fejlstrømme med et jævnstrømsindhold over 6 ma ud på vekselstrømssiden, kan installatøren vælge en fejlstrømsafbryder af typen A. Idet nogle anlæg genererer lækstrømme på mere end 30 ma, vil det i mange tilfælde af driftstekniske årsager være nødvendigt at installere en PFI-afbryder type B. I dette tilfælde skal installatøren være særligt opmærksom på, at jordovergangsmodstanden udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, (RA x Ia 50V). Se også punkt 5. 25

26 9. Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder? (type A eller B noter typen) Her er der valgt en kombi-afbryder type A. RCB0 type A Her er der valgt en fejlstrømsafbryder type B. RCCB type B Fabrikanten beskriver, hvilken type der skal anvendes, i den vejledning, der leveres sammen med solcelleanlægget. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 26

27 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Målingen skal foretages med et egnet instrument, og fremgangsmåden kan være som beskrevet i SIKmeddelelse nr. 14 fra 2006, hvor de 12 målinger er beskrevet. Alternativt kan man benytte fabrikantens anvisninger. Afprøvningen skal ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel

28 10. Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Testen skal foretages ved hjælp af et instrument. Fejl: Defekte afbrydere skal skiftes. Fejl: Det er ikke tilstrækkeligt for en installatør at teste ved hjælp af testknappen på fejlstrømsafbrydere. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 28

29 11. Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Tavlen skal mærkes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, : Hvor en tavle forsynes fra mere end én strømkreds, skal der på tavlen findes tydelig og holdbar mærkning herom. Mærkningen er derfor påkrævet i de tavler, der forsynes fra solcelleanlæg. Hvis anlægget er tilsluttet en undertavle, vil der være krav om opmærkning af både hoved- og undertavle. Mærkningen kan bestå af en tekst eller et piktogram. Det kan fx være: 29

30 11. Er tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Der er en mærkning, der oplyser, at forsyningen til tavlen kan komme fra flere steder. Vær opmærksom på, at billederne kan indeholde fejl, der ikke er beskrevet i teksten, og der kan være flere fejl på billederne, end der er beskrevet i teksten. 30

31 12. Dokumentation Ejeren af et solcelleanlæg skal ved overdragelsen have udleveret dokumentation over anlægget. Som beskrevet i SKS-systemet skal dokumentationen i forbindelse med installationer gemmes af elinstallatøren, således at forældelsesfristen i stærkstrømsloven på ti år overholdes. Dokumentation kan opbevares på papir og/eller elektronisk. Hvis dokumentationen opbevares elektronisk, skal man sikre sig, at man kan læse det efterfølgende. Brugerdokumentation Brugeren af en installation skal have adgang til dokumentation i et sådant omfang, så han kan overholde sine vedligeholdelsesforpligtelser. 31

32 Skema til eftersyn og afprøvning Dette supplerende skema kan anvendes ved eftersyn og afprøvning i forbindelse med idriftsætning. Vær opmærksom på, at skemaet ikke er udtømmende. Fx kan netselskabet have krav til kontrol af korrekt opsat elmåler. Og fabrikanter af solceller og invertere kan også have supplerende kontrolpunkter. Navn Adresse Dato Sagsnr. Nr. Kontrolpunkt Nej Ved ikke Ja 1 Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 2 Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav 3 for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis 4 AC- og DC-siden? 5 Er klasse I-invertereren tilsluttet effektiv jordforbindelse? Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en 6 hovedstrømkreds? 7 Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 8 Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? 9 (noter fejlstrømsafbryderens type) Er fejlstrømsafbryderen virksom? 10 (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme 11 spænding fra flere sider? 12 Er dokumentationen udleveret til ejeren? Pkt. Målepunkt Værdi A Jordelektrodens overgangsmodstand til jord ohm B Fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm amp C Isolationsmodstand AC-kredsen Mohm D Isolationsmodstand DC-kredsen Mohm Eftersyn og afprøvning er foretaget af Underskrift Kopi af dette skema udleveres til ejeren 32

33 Sikkerhed ved invertere To standarder beskriver kravene til invertere/omformere til solcelleanlæg: DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere Mærkning og dokumentation I henhold til EN , mærkning og dokumentation, skal følgende punkter være opfyldt: 1. Mærkepladen Tekst på mærkepladen skal mindst være str. 1.5 mm, og den skal være klart læsbar og differentiere sig fra bagrunden. Teksten skal være modstandsdygtig og må ikke kunne fjernes eller være ikke læsbar. 2. Identifikation Navn på fabrikant, modeltypenummer, serienummer samt produktionsdato skal fremgå af mærkepladen. 3. Driftsområder Spænding og strømområder for apparatet skal være angivet på mærkepladen. IP-klasse skal angives. Beskyttelsesklasse skal angives. 4. Tilslutninger og kabeltype skal fremgå tydeligt på apparatet. Vejledningen skal indeholde alle ind- og udgangsterminaler med markering på DC/AC. 5. Advarselssymboler Symboler på mærkepladen skal tydeligt kunne skelnes fra øvrig tekst. Advarselssymboler skal overholde et mindstekrav på 2,75 mm. 6. Symbol på afladningstid Der skal angives, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet må åbnes, da apparatet indeholder komponenter, som kræver afladningstid. Dokumentation Dokumentation skal tydeligt beskrive tilslutninger og advarsler, som skal sikre en sikker drift af apparatet. Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives. Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives. Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). 33

34 Information relateret til installation Dokumentationen skal beskrive alle forhold, som vedrører installation, særligt hvor der kan opstå fare for berøring med spændingsførende dele. Installationsvejledninger skal indeholde følgende eller lignende formulering - det skal fremgå, om produktet kan generere DC-strøm: o Kan produktet generere DC-strøm tilbage i forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsrelæ af type B Der skal bruges fejlstrømsafbryder af type B, medmindre fabrikanten kan dokumentere, at produktet genererer DC-strøm som er mindre end 6mA DC. Eksempel på mærkeplade 34

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger kob Møller Buchwald Adresse Engvej 5 Postnr. og by 6640 Lunderskov Dato 18.11.2014 Udløbsdato 18.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf. for ejendommen Sælger Tomas Jensen & Kira Svensson Adresse Risbystræde 20 Postnr. og by 2620 Albertslund Dato 15.04.2014 Udløbsdato 15.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter

Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter 1 Bilag 3 Gældende danske standarder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter Nedenfor følger en oversigt over de danske standarder, der gælder for solcelleanlæg og tilhørende komponenter jf. Dansk

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Kent Lyager Laursen Adresse Anemonevej 22 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Adresse Rosenvej 41 Postnr. og by 6400 Sønderborg Dato 12.03.2015 Udløbsdato 12.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere