Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:"

Transkript

1 Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om svarfristerne Du får selvfølgelig svar straks, hvis du henvender dig i en akut situation. I andre sager må du indstille dig på at vente lidt længere på svar. Det skyldes, at der er flere ting, der skal afklares. For eksempel kan der være brug for at en læge vurderer din sag. Du vil få svarfristen at vide, hvis du henvender dig til kommunen for at søge om en bestemt ydelse. Du får svar på, om du er berettiget til ydelsen Svarfristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente svar på, om du kan få servicen eller ydelsen. Hvis du er berettiget til ydelsen, kan det vare endnu et stykke tid, før du begynder at få ydelsen. For eksempel gælder dette ved ydelser, der kun udbetales en gang i kvartalet. Hvis du har søgt børnetilskud, børnebidrag, børnefamilieydelse, barsel, sygedagpenge eller folkepension, får du kun svar inden for fristen, hvis du ikke er berettiget til ydelsen. Har du ikke fået svar inden for fristen ved disse ydelser, kan du altså normalt regne med, at du er berettiget. Hvis det sker, at vi ikke kan give svar på din ansøgning til tiden, får du besked om, hvornår du i stedet kan forvente svar. Du har krav på at få skriftlig besked, hvis du ikke kan få svar til tiden. Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Børnepasning Børnepasning - optagelse af børn i dagtilbud Børnepasning - optagelse af større børn og unge i klubtilbud Børnepasning - socialpædagogisk friplads Børnepasning - økonomisk friplads Børnepasning - tilskud til forældre med børnepasningsorlov Børnepasning - tilskud til privat børnepasning - børn fra 6 måneder til og med 5 år. Forældreløse børns forsørgelse Hjælp til børn og unge med særlige behov (Forudsætter en undersøgelse efter SEL 50) Samværsudgifter - samvær med egne børn under 18 år, man ikke bor sammen med Underretninger - om et barn eller en ungs behov for særlig støtte Svar inden 6 hverdage (Kvittering for at underretningen er modtaget)

2 Ydelser til voksne Aktiveringsgodtgørelse Ansættelse med løntilskud Befordringsgodtgørelse Botilbud, midlertidige - borgere med særlige sociale problemer. ressourcer og barrierer Ift. arbejdsmarkedet er kendte Dagpenge ved sygdom Delpension Enkeltudgifter, hjælp til Efterlevelseshjælp, når ægtefælle eller samlever er død - engangsbeløb efter ansøgning. Afhængig af indtægt og formue. Kun, når parret har haft fælles bopæl i Danmark i mindst 3 år op til dødsfaldet. Modtager betaler skat af beløbet. Etablering af virksomhedspraktik Fleksjob - borgere uden mulighed for revalidering (ikke førtidspensionister). ressourcer og barrierer Ft. arbejdsmarkedet er kendte Flytning, hjælp til Førtidspension Hjælp, omsorg og støtte - borgere med særlige sociale problemer Hjælpemidler til borgere med begrænset arbejdsevne hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance Invaliditetsydelse - borgere med fysisk eller psykisk invaliditet. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Ledighedsydelse - borgere, der uforskyldt bliver ledige efter mindst 12 måneder i et fleksjob. Mentorordning Merudgiftsydelse Personlig hjælpeordning Personlige tillæg til pensionister - pensionister, der er økonomisk vanskeligt stillede Revalidering - borgere med begrænset arbejdsevne. Svar inden 4 uger, dog 8 uger, hvis læge skal vurdere sagen. Selvfundne løntilskudsjob - personer over 55 år og langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere ressourcer og barrierer ift. arbejdsmarkedet er kendte.

3 Selvstændig virksomhed, støtte til at etablere virksomhed - borgere under revalidering. Skånejob med løntilskud - førtidspensionister. Sygebehandling, medicin, tandbehandling mv., hjælp til udgifter, dog 8 uger, hvis læge skal vurdere sagen Tilbud til ledige selvforsørgende - målgruppe 10 Varmehjælp til pensionister - til pensionister, der er økonomisk vanskeligt stillede. Vejledning og opkvalificering - f.eks. ordinær uddannelse og AMU-forløb ressourcer og barrierer ift. arbejdsmarkedet er kendte. Ydelser til flygtninge og indvandrere Dækning af enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven Dækning af udgifter til sygebehandling til personer omfattet af integrationsloven Dækning af samværsudgifter med egne børn til personer omfattet af integrationsloven Dækning af flytteudgifter til personer omfattet af integrationsloven (svar inden 8 uger, hvis der er brug for en vurdering fra en læge/tandlæge e.l.) Integrationsydelse, hvis der ikke kan udbetales ydelse ved månedens udgang. Reintegrationsbistand - løbende månedlig reintegrationsbistand efter ansøgning til flygtninge og visse indvandrer, som er over 60 år, berettiget til førtidspension eller over 50 og må antages ikke at kunne skaffe sig selv et forsørgelsesgrundlag. Ikke til borgere i Norden, EU eller EØS- lande. Repatriering - engangsbeløb efter ansøgning til flygtninge og visse indvandrere, der flytter tilbage til hjemlandet. Bl.a. til at dække hjemrejse og etablering i hjemlandet. Ikke til borgere i Norden, EU eller EØS- lande.

4 Misbrugsbehandling Social behandling for stofmisbrug Behandling for alkoholmisbrug Ydelser til handicappede under 18 år Bistands - og plejetillæg Boligindretning - Mindre indgribende ændringer som for eksempel flytning af dørtrin, udvidelse af dørkarme Mere indgribende ændringer, som for eksempel boligændringer/tilbygninger Forbrugsgoder Hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder (optræning) Svar inden 8 måneder Hjælpemidler Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år Tabt arbejdsfortjeneste - forældre, der passer et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Merudgiftsydelse - børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Bil som hjælpemiddel a) Reparation og afmontering b) Nødvendig indretning c) Støtte til bil a) b) c) Svar inden 8 måneder

5

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere