Nr Marts April Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr Marts April Maj"

Transkript

1 Kirkenyt Sdr. Felding Troldhede Nr Marts April Maj 1

2 Præstens spalte Hokus pokus Vi er i fuld gang med at fejre 500-året for den lutherske reformation. Den 31. oktober 1517 slog Luther sine berømte 95 teser op på domkirkens dør i Wittenberg. Luthers 95 teser var, som han skrev øverst på opslaget, en invitation til at drøfte de misbrug, som i generationer var vokset frem i kirken. Øverste autoritet Luther havde fået ind med modermælken, at man som kristen har to autoriteter: 1: Bibelen og 2: Traditionen. Bibelen kendte menigmand stort set kun fra de brudstykker, som blev opfanget under gudstjenesten, hvor alt foregik på latin. Kun de lærde kunne dengang latin. Traditionen blev bestyret af paven i Rom. I århundreder havde kirken skabt en forestilling om, at paven som apostlen Peters direkte efterfølger var ufejlbarlig, når han fra sin pavestol udtalte sig om lære og liv. Skriften alene Luther blev gennem sine studier af Bibelen klar over, at dette var forkert. Øverste autoritet var ALENE Guds Ord, Bibelen. Traditionen indeholder meget godt, men må altid bedømmes af og underlægges Bibelens absolutte autoritet. SKRIF- TEN ALENE, kalder vi denne erkendelse, som sammen med TROEN ALENE og KRISTUS ALENE er den lutherske reformations 3 bærende søjler. Erkendelsen af SKRIFTEN ALENE var baggrund for, at Luther skrev sine 95 teser. Luther håbede, at kirken med paven i spidsen ville sætte en proces i gang for at fjerne de mange misbrug. Det ville kirken ikke. I stedet besluttede de at fjerne Luther. Men her undervurderede kirkens top i Rom totalt den folkelige uvilje mod Roms magt og udbytning, og ikke mindst derfor blev Luthers 95 teser den gnist, som tændte en brand, som forandrede Europa og store dele af verden for altid. Nadverens hokus pokus Luthers opdagelse af SKRIFTEN ALENE fik store konsekvenser for synet på nadveren. Når præsten under nadveren gav menigheden brødet, sagde han»hoc est Corpus Kristi«(latin = dette er Kristi legeme). I folks øre lød det forståeligt nok som»hokus pokus«- som med tiden blev en fast formular i alle trylle-shows! Samtidig lærte kirken, at både vin og brød under præstens indstiftelse rent faktisk blev forvandlet til Kristi legeme og blod. Så rent faktisk skete der i menigmands øjne et mystisk»trylleri«, men et trylleri som skabte afstand og angst. Samtidig måtte menigmand kun få brødet, ikke vinen. Den måtte kun præsterne drikke. Vrøvl, sagde Luther på baggrund af Jesu ord i Det nye Testamente. Disciplene fik både brød og vin, og ud fra SKRIFTEN ALENE er der ikke trylleri i nadveren. Vi skal ifølge Luther blot tage Jesus på ordet: Dette ER mit legeme, dette ER mit blod.»realpresens«, kaldte Luther det. På dansk: reelt tilstedeværende. Vi tror at Jesus er tilstede, når vi fejrer nadver. Jesus rækker os rent faktisk sig selv i skikkelse af brød og vin, og derfor betyder nadveren så meget for os. Det er altså ikke trylleri, ikke blot symbolik men Jesus, som giver os del i sig selv og sin frelse. Og alt i gudstjenesten kom nu til at foregå på nationalsproget. Måltidet på vej til det himmelske måltid Luther befriede nadveren fra trylleri, angst og afstand. I stedet gav Luther sin menighed glæden ved deltagelse i nadveren tilbage, hvilket den færøske billedkunstner Frits Johannesen så enkelt og glad udtrykker i billedet på forsiden. Præsten har et skibsror på sit messetøj, hvilket jeg ser som et budskab om, at den menighed, som fra kirkens skib kommer op til måltidet, er på vej mod det himmelske festmåltid og hvor præsten jo har fået et særligt ansvar som hyrde, vejleder og styrmand. Samtidig understregede Luther, at vi som kristne ganske enkelt ikke kan undvære nadverens måltid, såfremt vi skal nå målet. Det handler nemlig om SKRIFTEN ALENE og ikke om følelser. Jesus siger det, og så er det noget, vi som kristne skal handle efter og dermed opleve glæden og velsignelsen i nadverens måltid. ov 2

3 500-års Luther-jubilæum 7 spændende aftener Sammen med vore nabosogne fejrer vi jubilæet med på tværs af sognegrænserne at indbyde alle til følgende 7 spændende aftener: Tirsdag d. 3. jan. kl : Luthers liv og salmer v/professor, dr. theol. Kurt Larsen, Århus. Sted: Karstoft Samlingshus. Arr: Skarrild-Karstoft menighedsråd AFHOLDT Torsdag d. 30. marts kl : Luther oven i hovedet v/lektor Bo Kristian Holm, Århus. Sted: Kibæk Sognehus. Arr: Assing Menighedsråd Tirsdag d. 6. juni kl : Hvad var reformationens anliggende? v/ professor, theol. dr. Asger Højlund. Sted: Karstoft Samlingshus. Arr: Skarrild-Karstoft menighedsråd Onsdag d. 6. sept. kl : Når vi nu frelses ved tro alene, hvad skal de gode gerninger så gøre godt for? Luther og det kristne liv? v/professor, dr. theol. Kurt Christensen, Århus. Sted: Sdr. Felding Missionshus. Arr: Sdr. Felding Indre Mission Torsdag d. 28. sept. kl : Salmesangsaften i Assing kirke v/sognepræst Klaus Møberg. Arr: Assing Menighedsråd Torsdag d. 26. okt. kl : Luther protest og konsekvens v/pastor em. Alfred Kirketerp, Gjellerup. Sted: Troldhede Missionshus. Arr: Troldhede menighedsråd samt Troldhede Indre Mission Torsdag d. 23. nov. kl : Luther-filmen. Sted: Sdr. Felding sognehus. Arr: Sdr. Felding menighedsråd Deadline for næste nr. af KirkeNyt: 1. april Forsidebillede: Nadveren af den færøske billedkunstner Frits Johannesen Præstens ferie Jeg har ferie marts, 29. marts - 1. april, 23. juni juli samt 19. aug aug. Embedet passes i disse perioder af sognepræst Morten Meiner, Skarrild, tlf Gode telefonnumre Nicolai Tjenesten AbortLinien Børnelinien Alkohollinien Gode links!

4 Gudstjenester i Sdr. Felding Marts Sø. 5. kl s. i fasten Børnekirke og kirkekaffe. Se s. 8 og 9! Alfred Kirketerp Sø. 12. kl s. i fasten Worship After Dark. Se s. 9! indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Sø. 19. kl s. i fasten Leif Hankelbjerg Mortensen! Fr. 24. kl Spagettigudstjeneste. Se s. 9! Sø. 26. kl Midfaste Velkommen til spagettigudstjenester 24. marts og 21. april April Sø. 2. kl Mariæ bebudelse Børnekirke og kirkekaffe. Se s. 8 og 9! Sø. 9. kl Palmesøndag Indsamling til Søndagsskolen. Se bagsiden! To. 13. kl Skærtorsdag Worship After Dark. Se s. 9! Fr. 14. kl Langfredag Se bagsiden! Sø. 16. kl Påskedag Se bagsiden! Ma. 17. kl påskedag Påske-gospelmesse. Se bagsiden! Fr. 21. kl Spagettigudstjeneste. Se s. 9! Sø. 23. kl s.e. påske Bent Woller Sø. 30. kl s.e. påske Maj Sø. 7. kl s.e. påske Børnekirke og kirkekaffe. Se s. 8 og 9! indsamling til Dan Mission Fr. 12. Ingen gudstjeneste. Konfirmation i Troldhede kl Sø. 14. kl s.e. påske Konfirmation Sø. 14. kl s.e. påske Konfirmation Sø. 21. kl s.e. påske To. 25. Ingen gudstjeneste. Gudstjeneste i Troldhede kl Sø. 28. kl s.e. påske Klaus Møberg Gudstjenester på Engholmcentret To. 2. mar. kl v. Orla Villekjær Kirkekaffe kl på Langelinie To. 6. april kl v. Orla Villekjær Kirkekaffe kl på Langelinie To. 4. maj kl v. Morten Meiner Kirkekaffe kl på Langelinie 4

5 Menighedskalender i Sdr. Felding Marts On. 1. kl Onsdagskaffe i Missionshuset. On. 1. Møde i Missionshuset v. Ellen Vibe fra Retten til Liv. emne: Menneskets værdi i frit fald. Fællesspisning kl On. 8. Café-aften i Missionshuset v. bibelkreds On. 15. On. 22. Møde i Missionshuset v. Christian Poulsen, tidl. præst i Snejbjerg, nu hjælpepræst i Herning Bykirke. De forskellige bibelkredse samles. Ma. 27. kl Højskoleformiddag i Sognehuset. Se s. 9! Ma. 27. kl Bibelkredsen hos Lene og Gunnar Thorkildsen, Åparken 2. To. 30. kl Torsdagssamvær i Missionshuset v. tidl. missionær Hans J. Hedegaard, Blåhøj. To. 30. Fælles Luther-aften i Kibæk Sognehus - se s. 3! v. lektor Bo Kr. Holm, Aarhus. Emne: Luther oven i hovedet. April On. 5. kl Onsdagskaffe i Missionshuset. On. 5. On. 19. Fællesmøde med Skarrild IM i Missionshuset. Generalsekretær i Ordet og Israel Ole Andersen taler. Bibelstudieaften i Missionshuset v. stud. theol David Johansen, Aarhus. Ma. 24. kl Bibelkredsen hos Bodil og Carsten Thygesen, Præstevænget 149. On. 26. De forskellige bibelkredse samles. To. 27. kl Torsdagssamvær i Missionshuset v. pastor emeritus Frede Møller, Ans. Maj On. 3. kl Onsdagskaffe i Missionshuset. On. 3. kl Fælles afgang fra Missionshuset til Galleri Bibelland i Børkop. To. 4. kl Å-festival stormøde. On. 10. To. 18. Café-aften. Pernille Poulsen fortæller om at være kreativ for Gud. Konfirmandfest v. missionær Jørgen Bloch, Randers. Ma. 29. kl Bibelkredsen hos Jytte og Jens Jacob Lund, Fruerbyvej 5. On. 31. De forskellige bibelkredse samles. Hvor intet andet er nævnt, starter møderne i Missionshuset, Bredgade 35, kl

6 Sdr. Felding Sognepræst Orla Villekjær Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Kirkekontor og kordegn Esther Korsgaard Villekjær Tlf Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding Mail: Regnskabsfører BDO Revision Herning Menighedsråd Anne Marie Thygesen Jensen Formand og formand for kirkegårdsudvalget Marianne Søndergård Næstformand og formand for Sognehuset Elin Støttrup kasserer, Michael Christensen Kirkeværge Flemming Jensen Kontaktperson Helle Nielsen Formand for aktivitetsudvalget og valgudvalget Orla Villekjær Sognepræst Organist Merete Dahl Steffensen Tlf Mail: Korleder for Gospel FC Laila Poulsen, tlf Mail: Kirkesangere Birgitte Birkbak, tlf Per Gram Pedersen, tlf Graver Hans Kurt Poulsen, Kontortid graverkontor, Skolegade 6: Ti-Fr kl Tlf Kor Kids FC er for alle i klasse. Vi øver hver torsdag fra kl til i Sognehuset. Flere oplysninger hos organisten. Gospelkor Gospel FC øver hver tirsdag kl i Sognehuset. Det er for alle fra 14 år og opefter (alder ingen hindring). Flere oplysninger hos korlederen. Gudstjenesten optages på CD Kan du ikke deltage i gudstjenesten, men kan du tænke dig en CD fra gudstjenesten, så kontakt sognepræsten. 6 Folkekirkeligt arbejde Indre Mission: Birgitte Birkbak, Studiekredsen: Anna og Kristian Bøndergaard, Bibelkredsen: Bodil og Carsten Tygesen, Bibelkreds 86: Bente og Valdemar Søndergaard, Glimt: Betina og Eske Pedersen, Bibelkreds 2014: Anita Kudsk Rabjerg, Refleks: Alice og Frands Kjær, Fodspor: Birgit Bech Pedersen, Kvindekredsen (Danmission): Mette Larsen, Torsdagssamvær: Annette Petersen, IMU: Søren Bøndergaard, Hver torsdag aften for alle unge Fredagsklubben: Inga Bøndergaard, Ca. 2 fredage om md. kl For alle fra 4-10 år Krudttønden: Anita Kudsk Rabjerg, Ca. 2 fredage om md. kl For alle fra 4-10 år. Pitstop: Kåre Dyhr Pedersen, Å-Festival: Leif Larsen, Smutterne: Bodil Pedersen, / Tirsdag kl for piger i kl KFUM-spejderne: Valdemar Søndergaard, Ulveungerne: Andreas Johansen, mandag kl for drenge i kl KFUM s soldatermission: Sigfred Gottenborg,

7 Sdr. Felding Indre Missions bestyrelse Indre Mission er en afgørende medspiller i det folkekirkelige liv i Sdr. Felding sogn. Sådan har det været i mange generationer. I Missionshuset er der børne-, ungdoms-, voksen- og ældrearbejde, som enhver er velkommen til at deltage i. Arbejdet i Indre Mission betales alene gennem frivillige gaver. Arbejdet ledes af en bestyrelse, hvor man sidder for to år af gangen. Halvdelen vælges/genvælges således hvert år ved generalforsamlingen først i november. Til højre ses den nuværende bestyrelse. Fra venstre: Kirsten Andersen, Bodil Thygesen, Birgitte Birkbak (formand), Kjeld Bøndergaard, Bodil Bøndergaard Madsen, Betina Pedersen (næstformand) samt Kirsten Søndergaard Johansen. Tillykke til den nye bestyrelse med et ønske om fortsat godt samarbejde til gavn for kirkens liv i vort sogn. Et program for Indre Missions tilbud for hele 2017 kan findes i våbenhuset samt i Sognehuset. ov Menighedsrådet afholder offentlige møder følgende dage kl Onsdag d. 22. feb. kl Onsdag d. 22. marts kl Torsdag d. 20. april kl Onsdag d. 7. juni kl Torsdag d. 17. aug. kl Dåbsbibler Sdr. Felding En dåbsbibel er på 3-års dåbsdagen på vej til 4. maj Magnus Ulf Tandberg Kristiansen, Cypresvej 24 A, Herning 4. maj My Anine Kjærsgaard Kristiansen, Cypresvej 24 A, Herning 25. maj Kristoffer Kudsk Rabjerg, Fruerbyvej 15, Tillykke med dåbsdagen og god læselyst! Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Sdr. Felding støtter socialt udsatte samt mennesker i nød. Butikken modtager med tak ting og sager. Tlf Åbningstid: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl Kirkelige handlinger i Sdr. Felding Døbt: 2. okt. Alva Helstrup Pedersen, Åparken nov. Birk Lund, Sønderparken 11, Ikast 20. nov. Oliver Achermann Rindom, Præstevænget dec. Katrine Grønbæk Hansen, Vesterled 16, Sdr. Omme Tillykke og velkommen i menighedens fællesskab! Begravet/bisat: 15. okt. Minna Johanne Bak, Bredgade 11 D 29. okt. Kirsten Helstrup Kjær, Nørregade 11, st nov. Brigitte Søgaard Jørgensen, Nørrevang 7, Blåhøj 3. nov. Villy Thyge Christensen, Nørregade 11, st. 2 Æret være deres minde! Viet/velsignet 4. dec. Yvonne Myllerup Grønbæk Hansen og Peter Grønbæk Hansen, Vesterled 16, Sdr. Omme Hjertelig til lykke 7

8 Sdr. Felding Nyt menighedsråd 8. nov var der valg til menighedsrådet. Nedennævnte blev valgt, og rådet blev konstitueret som anført. Hjertelig tillykke med valget! Når du læser dette er menighedsrådet i fuld gang, og jeg glæder mig til et godt og frugtbart samarbejde til gavn for vort sogn. ov Anne Marie Thygesen Jensen Formand Bjergevej Marianne Søndergård Næstformand Tarpvej Elin Kusk Støttrup kasserer Præstevænget Michael Kjær Christensen Kirkeværge Åparken Medlemmerne af menighedsrådet sidder herudover i forskellige udvalg, jfr. soenderfelding Flemming Jensen Kontaktperson Skolegade Helle Maria Nielsen Formand for aktivitetsudvalget Solsikkevej Orla Villekjær Sognepræst Skolegade Velkommen til følgende arrangementer Kirkekaffe EFTER gudstjenesten kl marts, 2. april og 7. maj er menighedsrådet vært ved rundstykker, kaffe m.m. i Sognehuset igen EFTER gudstjenesten kl Menighedsrådet 8

9 Sdr. Felding Sø. 12. marts og skærtorsdag 13. april kl : WAD Velkommen til en rytmisk gudstjeneste med vores dygtige WAD-band. Efter gudstjenesten er alle velkomne til kage og kaffe i Sognehuset Fra WAD i september Fr. 24. marts og 21. april kl : SpagettiGudstjeneste Efter gudstjenesten pasta m.v. i Sognehuset. Voksne kr. 25,-. Børn gratis. Ma. 27. marts: Højskoleformiddag En formiddag med»ingers kvarter«v/inger Ramsing,»Krop og bevægelse«v/anne Marie Jensen,»Kulturel godbid«v/elin Jensen og Martin Arnbjerg, sange og salmer og en»åndelig godbid«v/sognepræsten. Pris kr. 25,- for kaffe og rundstykker. Har du brug for kørsel, så kontakt Anette Petersen på dog senest dagen før. Udvalget: Inger Ramsing, Elin Jensen, Martin Arnbjerg, Anette Petersen, Anne Marie Jensen samt Orla Villekjær Børnekirke 5. marts, 2. april og 7. maj Under gudstjenestens anden salme er alle børn velkomne til at gå med Sara over i Sognehuset, hvor de hygger sig sammen og hører bibelhistorie i børnehøjde. Børnekirkens målgruppe er 2-6 årige, men også andre er velkomne. Når altergangen begynder, går Sara med børnene tilbage til kirken og er med resten af gudstjenesten. Menighedsrådet 9

10 Gudstjenester i Troldhede Marts Sø. 5. kl s. i fasten Konfirmand-weekend-afslutning. Fr. 10. kl Spagettigudstjeneste. Se s. 13! Sø. 12. kl s. i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Sø. 19. kl s. i fasten. Morten Meiner Sø. 26. kl Midfaste Velkommen til spagettigudstjenester 10. marts og 7. april April Sø. 2. kl Mariæ bebudelse Søndags-café. Se s. 13! Fr. 7. kl Spagettigudstjeneste. Se s. 13! Sø. 9. kl Palmesøndag Indsamling til Søndagsskolen. Se s. 14! To. 13. kl Skærtorsdag Se s. 14! Fr. 14. kl Langfredag Se s. 14! Sø. 16. kl Påskedag Se s. 14! Ma. 17. kl påskedag Familiegudstjeneste med spisning af påskelam Se s. 14! Sø. 23. kl s.e. påske Leif Hankelbjerg Mortensen Sø. 30. kl s.e. påske Maj Sø. 7. kl s.e. påske Søndags-café. Se s. 13! Indsamling til Dan Mission Fr. 12. kl Bededag Konfirmation Sø. 14. Ingen gudstjeneste. Konfirmation i Sdr. Felding Sø. 21. kl s.e. påske To. 25. kl Kr. himmelfarts dag Leif Hankelbjerg Mortensen Sø. 28. Ingen gudstjeneste. Gudstjeneste i Sdr. Felding kl Kirkebil Har du brug for kørsel til gudstjenester, så kontakt formanden for menighedsrådet dagen før. 10

11 Menighedskalender i Troldhede Marts On. 1. kl Onsdagssamvær i Missionshuset v. Svend Aage Kronborg. Ti. 7. Bibelkursus i Finderup Missionshus v. Frank Kristensen, lærer på LTC. To. 9. Ti. 14. Bibelkursus i Hanning Missionshus v. Bjarne Hvidbjerg, Varde. De forskellige bibelkredse samles. Fr. 24. kl Fællesspisning og basar. Ingerlise Benner, Viborg, fortæller fra arbejdet i Nigeria. Ti. 28. Alle Hjem i Missionshuset v. Kari Thygesen, Skjern. Hun vil fortælle om sit arbejde som kunstner, herunder om maleriet i Troldhede Missionshus. Efter kaffen tale v. Aase Troelsen. On. 29. kl Onsdagssamvær i Missionshuset. To. 30. April Fælles Lutheraften i Kibæk Sognehus v. lektor Bo Kr. Holm, Århus. emne:»luther oven i hovedet«. - se s. 3! Ti. 4. De forskellige bibelkredse samles. Ti. 11. Ti. 18. Vi mødes i Missionshuset, hvor vi synger vores dejlige forårs- og påskesange, lytter til en historie og en andagt og drikker kaffe. Bibelundervisning i Missionshuset med undervisningsvideo af Brian Madsen, Vejle. Emne:»Vort håb er i himmelen vort liv er på jorden«. Ti. 25. kl Fællesspisning og møde v. Erik Markussen, Videbæk. Maj Ti. 2. De forskellige bibelkredse samles. Ti. 9. Møde i Missionshuset v. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Ti. 16. Ti. 23. Ti. 30. Konfirmandfest i Missionshuset. De forskellige bibelkredse samles. Bibelundervisning i Missionshuset med undervisningsvideo af Brian Madsen, Vejle. Emne:»Hvordan leder Gud«? Hvor intet andet er nævnt, starter møderne i kl

12 Troldhede Sognepræst Orla Villekjær Skolegade 13 - Tlf Mail: Træffes ikke mandag. Kirkekontor og kordegn Esther Korsgaard Villekjær Tlf Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding Mail: Regnskabsfører BDO Revision Herning Menighedsråd Hans Andreas Christensen formand Grønningen Kathrine Stampe næstformand Rønnealle Mette Christensen kasserer Bjørslevvej Sussi Højmose kontaktperson Grønningen Henning Peter Eeg Jensen kirkeværge Rønnealle Orla Villekjær Sognepræst Skolegade 13, Sdr. Felding Medlemmerne af menighedsrådet sidder herudover i forskellige udvalg, jfr. Organist Merete Dahl Steffensen Tlf Mail: Korleder for Gospel FC Laila Poulsen, tlf Mail: Graver Flemming Najbjerg Kirkegårdskontoret: Kirkegade 18, Troldhede Mail: Kirkesangere Inga Christensen, Esther Futtrup, Kor Kids FC er for alle i klasse. Vi øver hver onsdag fra kl i kirken. Flere oplysninger hos organisten. Gospelkor Gospel FC øver hver tirsdag kl i Sdr. Felding Sognehus. Det er for alle fra 14 år og opefter (alder ingen hindring). Flere oplysninger hos korlederen. Gudstjenesten optages på CD Kan du ikke deltage i gudstjenesten, men kan du tænke dig en CD fra gudstjenesten, så kontakt sognepræsten. 12 Folkekirkeligt arbejde Indre Mission: Marius Christensen, Bibelkreds A: Hans Holm Hansen, Bibelkreds B: Karin og Bent Nielsen, Bibelkreds C: Jens Mortensen, YM: Marius Christensen, Alle Hjem: Marius Christensen, Onsdagssamvær: Jens Mortensen, Solddatervennekredsen: Aase Troelsen, Spiren: Karin Nielsen, Hver fredag kl Alle børn fra 3 årtil og med 2. klasse er velkomne Turboklubben: Bent Nielsen, Hver fredag kl For alle i klasse Kirkebladet udgives af Sdr. Felding og Troldhede Menighedsråd Layout og tryk: Team Lynderup, Redaktion Orla Villekjær (ansvarsh. red.) Erika Christensen Elin Jensen

13 Troldhede Fr. 10. marts og 7. april kl : SpagettiGudstjenester Babysalmesang En dejlig flok har medvirket ved babysalmesang i kirken en række onsdage fra De sidste to gange bliver 22. feb. og 1. marts. Sø. 5. marts, 2. april og 7. maj: Søndagscafé Velkomment til hyggeligt samvær i kirkens menighedslokaler efter gudstjenesten. Menighedsrådsmøder Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder i kirkens mødelokale: Torsdag d. 23. marts kl Torsdag d. 27. april kl Torsdag d. 8. juni kl Kirkelige handlinger i Troldhede Døbt 16. okt. Hjalte Løhde Jørgensen, Dalgasgade okt. Salina de Vera Meyhoff, Troldhedevej 7, Vium Øst 23. okt. Mille Kjær Olesen, Skovbrinken 8, Skjern Til lykke og velkommen i menighedens fællesskab! Begravet/bisat 7. okt. Marie Cecilie Bilgrav, Centerparken 1, st. 8, Videbæk 22. okt. Ejvind Lund Skytte Mathiasen, Ragedal 2, Borris 17. nov. Frederikke Marie Jensen, Klostervej 29, 24, Skjern 10. dec. Inger Marie Cornelia Woller, Bakkevej 2, 14, Videbæk Æret være deres minde! Klokkespillet i Troldhede kirke Forår Påske Kl Kl Kl Kl Kl Jeg vil din pris Lover den Herre Velkommen Nu blomstertiden Natten udsjunge lærkelil kommer er så stille En spire voksed frem Hil dig, frelser og forsoner Amazing grace Han er opstanden Den kærlighed som Gud har vist Sommer Lysets engel går med glans Amazing grace Det dufter lysegrønt af græs En yndig og frydefuld sommertid Nu er jord og himmel stille 13

14 Troldhede Minikonfirmander Et tilbud for børn i 3. kl. Vi bliver klogere på biblen, kristendommen og kirken. Vi mødes flg. mandage kl : 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 og afslutning 7/4 Tilmelding nødvendig og mere info hos Merete Steffensen. Kids FC For hhv. TH og SF: Kor for børn i kl. Onsdage/ torsdage kl Vi udforsker sangstemmen, vi lærer sange og medvirker til spaghetti-gudstjenester o.lign. Deltagelse er gratis. Mere info hos Merete Steffensen. Sang under nadver: Udvalgte søndage vil der under nadver være sang fra klaveret under ledelse af organisten. Påske i Troldhede Kirke Palmesøndag kl Vi skal høre om Jesu indtog i Jerusalem. Dagens tema er: Forventninger. Skærtorsdag kl Jesus indstiftede skærtorsdag aften den nye pagts fantastiske måltid, nadveren. Vi følges med Jesus til Getzemane Have, hvor han forrådes og tages til fange. Langfredag kl Gud døde langfredag for vores skyld i vores sted. Helt uforståeligt, men vi må følge Jesus på Via Dolorosa (Smertens Vej), hvor vi standser ved de 14 stationer. Påskedag kl Jesus opstod påskemorgen. Jesus besejrede synden, døden og djævelen. Vi må få del i hans sejr. Fantastisk! 2. påskedag kl Vi fejrer familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der påskelam, grillpølser m.v. i Missionshuset. Pris: kr. 50,-. Børn op til 6. klasse 25,-. Førskolebørn gratis. 14

15 Konfisiden Årets konfirmander St. Bededag, fredag d. 12. maj kl konfirmeres i Troldhede kirke: Nicki Bjerringgaard Keller Kristensen Østergade 41 Fillip Moslev Gåsdalvej 24 Mikkel Bregnholm Jensen Feddet 7 Victor Vissing Nonbo Blichersgade 15 Frederik Ludwig Hvarregaard Mortensen Dalgasgade 5 Janni Larsen Blichersgade 19 Emilia Moos Iversen Grønningen 27 Frida Tinghøj Carlsen Idrætsalle 5 Søndag d. 14. maj kl konfirmeres i Sdr. Felding kirke: Stefan Gajic Høgsvigvej 8 Simon Greve Østergaard Høgsvigvej 4 Christian Helstrup Nielsen Hjejlevej 17 Lasse Milling Mørch Petersen Bjergevej 40 Peter Sand Christensen Præstevænget 23 Christopher Schmidt Engelbreth Nielsen Solsikkevej 19 Anton Carit Christensen Skjernvej 128 Malthe Hvid Mikkelsen Møllevej 1 Alberte Mai Hansen Bjergevej 40 Alberte Lund Jørgensen Skjernvej 145 Josefine Finnerup Viuf Jensen Skolegade 11 Camilla Førrisdahl Beck Vestergade 26 Sofie Helligsø Kastanievej 3 Josephine Skov Krupsdahl Aagade 42 Michelle Østergård Nielsen Præstevænget 4 Søndag d. 14. maj kl konfirmeres i Sdr. Felding kirke: Benjamin Elttör Mortensen Markvænget 7 Frederik Nedergaard Kjærsig Nedre Bukkjærvej 2 Lukas Mejborn Øhlenschlæger Strøget 9 Stefan Tirsbæk Johansen Hartvig Skramsvej 2 Christian Ry Rahbek Bredgade 18, st Victor Stenmar Hansen Nørregade 27 Nikolaj Nørgaard Andersen Skjernvej 135, Skarrild Line Enevoldsen Skovbjergvej 20 Anne Sofie Andersen Vardevej 136 Mille Lassen Ågade 34 Freia Raug Madsen Lindevej 10 Rikke Lauridsen Ahn Høglundvej 2 Rebekka Marie Pagaard Vardevej 158 Laura Bech Pedersen Skjernvej

16 232 Påske i Sdr. Felding Palmesøndag kl Familiegudstjeneste. Vi skal høre om Jesu indtog i Jerusalem. Dagens tema er: Forventninger. Vi åbner Bibelen og får besøg af?? Skærtorsdag kl Vi spiser påskelam i Sognehuset (+ pølser!). Pris: kr. 50,- for voksne og 25,- for børn op til 7. klasse. Førskolebørn gratis. WAD kl Jesus indstiftede skærtorsdag aften den nye pagts fantastiske måltid, nadveren. Vi følges med Jesus til Getzemane Have, hvor han forrådes og tages til fange. Efter WAD kage og kaffe i Sognehuset, og til slut ser vi filmen»risen«, som handler om, hvordan den romerske høvedsmand ved Jesu kors oplevede påskens begivenheder. Langfredag kl Gud døde langfredag for vores skyld i vores sted. Helt uforståeligt, men vi må følge Jesus på Via Dolorosa (Smertens Vej), hvor vi standser ved de 14 stationer. Påskedag kl Jesus opstod påskemorgen. Jesus besejrede synden, døden og djævelen. Vi må få del i hans sejr. Fantastisk! 2. påskedag kl Vi slutter påsken af med PåskeGospelMesse ved Gospel FC. Efter gudstjenesten kirkekaffe i Sognehuset. Påske i Troldhede se s. 14!

KIRKENYT. Pinse i Sdr. Felding. Nr Juni Juli August. Å-Festival 2017

KIRKENYT. Pinse i Sdr. Felding. Nr Juni Juli August. Å-Festival 2017 KIRKENYT Sdr. Felding Troldhede Pinse i Sdr. Felding Å-Festival 2017 Nr. 3 2017 Juni Juli August 1 Præstens spalte 2 3 søjler Vi fejrer i år 500-året for den lutherske reformation. Den 31. oktober slog

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

KIRKENYT. Nr December Januar Februar

KIRKENYT. Nr December Januar Februar KIRKENYT Sdr. Felding Troldhede Nr. 1 2018 December Januar Februar 1 Præstens spalte Luther og julen 2 Med denne artikel afslutter vi i Kirkenyt fejringen af 500-året for den lutherske reformation i taknemmelighed

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2018 Alle er velkommen. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2018 Alle er velkommen Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 2 Mandag d. 8. kl. 14 16 Café Mandag d. 8. til torsdag d.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2013 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 2 Evangelisk Allianceuge Søndag d. 6. kl. 10.30 Mandag d. 7. kl. 20.00 Tirsdag d. 8. kl. 10.00 bemærk tidspunkt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 AUGUST - DECEMBER 2015 1 AUGUST - DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for efterårets

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne.

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne. Kunstværk Nyt kunstværk i Ansgarsalen Da Indre Mission i Ikast havde 150 års jubilæum, fik vi nogle pengegaver fra venner, Ikast menighedsråd, Ikast Kirkecenter og Ikast KFUM og K. Disse penge er nu brugt

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKEBLADET Skarrild - Karstoft - Ilderhede

KIRKEBLADET Skarrild - Karstoft - Ilderhede KIRKEBLADET Skarrild - Karstoft - Ilderhede Skarrild Kirke og forklaringen I løbet af året har vi en masse mærkedage. Anledningen til de fleste af dem er, at vi fejrer noget ganske særligt den dag. 5.

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus PROGRAM Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni 2015 Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus Kontakt Kontaktpersoner: Udlejning af Betania: Else Høj Stougaard elsestougaard@nal-net.dk 26504876

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne, og 2011 tema: fire forsætter 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen Præstegården Esgevej

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj Kirkeblad for Sjørslev-Almind Almind-Lysgård Pastorat Nr. 2 april-maj 2016 På vegne af Folkekirkens Nødhjælp! Tak for alle bidrag den 13. marts! Tak til alle konfirmander og andre indsamlere/hjælpere!

Læs mere

Nyt KIRKE. Troldhede Kirke udvides. GOSPELMesser i Sdr. Felding kirke. Kirkeblad for Sdr. Felding og Troldhede sogne juni/juli/august Nr.

Nyt KIRKE. Troldhede Kirke udvides. GOSPELMesser i Sdr. Felding kirke. Kirkeblad for Sdr. Felding og Troldhede sogne juni/juli/august Nr. Troldhede Kirke udvides Troldhede kirke fylder i 2007 100 år. Menighedsrådet ønsker i den anledning at foretage en tiltrængt modernisering af kirken med dåbslokale, toilet, tekøkken, depotrum samt bedre

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk KORSFÆSTET... EN GUD MED SÅR... På Jesu tid var korset et politisk og ikke et religiøst

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA.

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA. 11 JANUAR - JUNI 2015 Info om Bethania INFORMATION OM BETHANIA Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2015 1 JANUAR - JUNI 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere