Mødereferat for møde i Regionalt Uddannelses Forum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat for møde i Regionalt Uddannelses Forum"

Transkript

1 Område: Human Resources Afdeling: Uddannelse og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. april 2010 Udarbejdet af: Annette Topholm Telefon: Mødereferat Mødereferat for møde i Regionalt Uddannelses Forum Tidspunkt: 8. marts 2010 kl samt 23. marts 2010 kl Sted: Sygehus Sønderjylland Deltagere: Afdelingschef Aage Christensen Uddannelses- og udviklingschef, Vibeke Batting Oversygeplejerske Erik Jensen Uddannelseskonsulent Helle C. Kortsen Udviklingskonsulent Thorsten Braun Uddannelseschef Maria-Christina Sørensen Afdelingschef Lotte Pedersen Fuldmægtig Annette Topholm Fraværende: Personalechef Joan Christensen Tak fordi vi måtte komme til Sygehus Sønderjylland. Thorsten Braun træder ud af RUF. Aage Christensen takker Thorsten Braun for sin indsats i RUF og SUR. Regional Udvikling melder tilbage med ny deltager til RUF. Velkommen til det ekstraordinære møde. Af praktiske grunde samles referatet fra 8.3 og 23.3 i et. 1) Referat af Ingen bemærkninger. 2) Tema Uddannelsesregistrering. Maria-Christina Sørensen orienterede om praksis for uddannelsesregistrering. Overheads vedlægges referatet. Projektet startede juni Uddannelsesregistrering foretages i sygehusets uddannelses portal. Der er ca ansatte. Projektet er med til synliggørelse og dokumentering. Systemerne der anvendes er: Evaluer.dk og Md-portal.dk (Dansk Telemedicin) Baggrund for projekt er akkreditering, kvalitetsstandarder, se overhead. På Sygehus Sønderjylland har man valgt, at der laves uddannelsesregistrering og ikke kompetenceregistrering udfra en vurdering af, hvad der er væsentligt i forhold til output. Kvalitetsstandarder fra DDKM, se standard 1,4 og 5 (overhead nr. 5) DDKM s standarder kræver et andet fokus end tidligere gennemført akkreditering. Uddannelsesportalen er en databaseløsning, hvor data kan trækkes til statistik samt overføre data

2 til excell. Kravet for god statistik kræver stram struktur for indtastning af data. Der er krav om, at det løbende er nødvendigt at genoverveje strukturen fx på tværs af faggrupper. Sygehus Sønderjylland har i 2009 etableret et uddannelsesråd, et af målene er at fortælle vejlederne, hvilke data man har samt vigtigheden af, at data bruges. I databasen har alle medarbejdere en personlig profil med stamdata, se overhead. Der er også mulighed for registrering af de bløde kurser, coaching, projekter, sidemandsoplæring, konferencer m.v. Systemet kan bruges til at skrive ud til de ansatte med specifikke spørgsmål ang. deres uddannelse, tilbud af kurser og meget andet. Ledelsen sætter flere steder fokus på vigtigheden af uddannelsesportalen og dette giver høj registrerings præcision. Med portal.dk er på landsplan. Den lægelige videreuddannelse i Vejle bruger ligeledes systemet. Der er e-learning lagt ind i systemet. Billigt system i anskaffelse og drift. God supervision fra firmaet Dansk Telemedicin. Yngre læger, evaluerer i systemet. SHS laver evaluering på grunduddannelserne på mellemlang videregående uddannelse og erhvervsuddannelserne. Vurdering af projektet fra Sygehusets side er, at databasen er værdifuld og de ville gøre det igen. Uagtet at det er en stor opgave med selve registrering og vedligeholdelse. Aage Christensen spiller bolden op i forhold til regional tilgang kontra lokal tilgang. Databasen er et rigtig godt værktøj. IT afdelingen i Region Syddanmark, direktør Niels Lau har ladet udarbejde en foranalyse for at se, hvilke systemer der anvendes i Regionen. Aftalen med Niels Lau er, at konsulentundersøgelsen i oversigts form, ajourfører data i forhold til sygehusene. Således at vi får et beslutningsgrundlag for, hvordan fremtidige løsninger kunne se ud. Det kunne evt. være i fom af fælles portaler. Det er vigtig med AD-Kobling dvs. at løndata og organisering automatisk hentes ind. Helle Kortsen er enig i, at det er et spændende system og at data kan hænge sammen. Helle Kortsen præsenterer Region Hovedstaden s system senere i dag/næste møde. Gruppen kan blive inspireret af det gode fra begge systemer og koble det senere. Det anbefales IT-direktøren, at vi hører alle sygehusene. Men specielt SHS og OUH. Tidsplan og rapporter sendes ud til information. Beslutning vil ligge i sygehusledelsen. Konsulentfirma Symfoni kontakter alle sygehusenhederne. Det undersøges om den interne rapport kan sendes ud. Tidsplan: Der er ønske om svar så hurtigt som muligt pga. akkreditering efter sommerferien. Tilbud fra Maria-Christina Sørensen om nærmere fremvisning af systemet. Datadisciplin er vigtig. Afsnitsledere bruger systemet og trækker data for at tjekke, hvem der fx mangler brandkursus. Mus samtaler registreres med konklusioner. Stor tilfredshed i driften, papirarkiver udgår. 3) De ekstra 71 uddannelsespladser + 17 SSA pladser fra Trepartsaftalerne. Punktet drøftedes og fortsættes på ekstraordinært møde den Det er den aftalt med Per Busk, at sagen forelægges på sygehusledelsesmøde i april Side 2 af 7

3 2010. Der udarbejdes formel handlingsplan samt praktisk plan for sygehusene. 17 SSA pladser fra Trepartsaftalerne. Notat af Helle Kortsen orienterer om forpligtigelsen + 15 somatiske praktikpladser fra kommunerne. Matriklerne for somatisk placering kendes ikke pt. Der har været på møde den mellem kommunerne. Endelig udmelding til kommunerne kommer snarest. Udmelding er sket. Drøftelser i forhold til fordelingsnøgle udfra de forskellige metoder i notatet. Forslaget er, at der i tabel 4 er forslag 2. Maria-Christina Sørensen kommenterer tabel 4 i forhold til at psykiatrien ikke er med i tabellen. Det har ingen indflydelse på den geografiske placering. Psykiatrien indarbejdes i tabel 4. Der er behov for et koordinerende forum mellem kommunerne og regionen. Der er sat udredningsarbejde i gang med at få sagsbehandlet opgavevaretagelse, økonomi, kompetencer osv. Herefter bliver der måske nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra kommunerne, medlemmer fra RUF osv. Der mangler fælles regional praksis på området for, at vi kan klare den uddannelsesforpligtigelse der er. 3 spor: 1. På kort sigt få styr på drift her og nu. 2. Beskrivelse af praksis 3. Langsigtet planlægning, beskrivelse til Jacob Troensegaard vedlægges referatet. Tabel 3 og 4 tilrettes, jfr. ovenstående. Anbefaling afventer drøftelser fra møde med kommunerne. Helle Kortsen og Lone Flø samt SLB (Vibeke Batting eller Ann Egeskjold) indkalder til møde med Vejle, Kolding og Fredericia kommuners uddannelseskoordinatorer + Egon Duhn repræsentant for ankerkommunen Esbjerg. Det vurderes, hvorvidt skolerne skal med til mødet. Krav om præcis beskrivelse af regler fra Danske Regioner omkring opgørelsesmetoder. Opgørelse af antal pladser gennemgås, hvordan er de 435 kommet frem. Tal fra Danske Regioner s udmelding påbegyndt uddannelse i Tabel 3 udbygges med kolonne om faktiske tal. De ekstra 71 uddannelsespladser. Helle Kortsen orienterer om, at der ultimativt skal være ansat 71 elever pr Evt. ansætte 75 for at have lidt at løbe på. Notat gennemgås. Der lægges op til, at sygehusene selv bestemmer, hvilke områder de vælger at ansætte elever indenfor. Der blev spurgt til, hvorvidt Regionshuset tog ekstra elever ind f.eks. på køkkenområdet, håndværkere, kontorelever. Der er ansat 1 ekstra kontorelev i Regionshuset i alt 6 elever pr (pr opraderede man fra 3-5 elever). Der arbejdes med aftaler på køkkenområdet med 1 elev. Side 3 af 7

4 Vigtigt at gøre sygehusledelserne opmærksom på, de konsekvenser der ligger i regeringsaftalen på opfyldelse af solidariske krav. 71 fordeles efter budgetnøgle. Der loves, at evt. misligholdelse af solidarisk hæftelse fra øvrige regioner betales centralt. Portører slettes af notat ekstra uddannelsespladser. Suppleres, at det sandsynligvis er en god ide at indkalde økonomiansvarlige, lønadministrative fra sygehusene om procedure vedr. indhentelse af AER refusion, registrering af elever m.v.. Dokumentation, hvordan skal dette foregår. Notat sammenskrives med økonominotat til sygehusledelsesmøde den RUF høres inden. Opgørelsesmetoder, hvordan lever vi op til aftalerne. Se ovenfor Der indkaldes til møde med økonomi og lønadministratorerne om, hvordan praksis og procedurer. Der meldes ud efter sygehusledelsesmøderne. Notater udsendes via mail til RUF 17 og 71 pladser + økonominotat. 4) Praktikpladser til studerende på studieretning klinisk diætist professionsbacheloruddannelse Ernæring og Sundhed. Henvendelse om fremskaffelse af 9 praktikpladser til uddannelsen. Sygehus Sønderjylland (SHS) har interesse i at aftage fra de lokale skoler, derfor har SHS opsagt aftale med VIA. Aage Christensen: Der er forskellige interesser, men grundlæggende støtter Regionen vores uddannelsesinstitutioner lokalt. Bekymring for, at regionerne ikke samarbejder på tværs. Er vi i stand til at rekruttere til os selv? Hvad foretrækker de enkelte sygehusmatrikler. Maria-Christina Sørensen oplyser, at på SHS er rekrutteringssynsvinkelen at støtte lokale uddannelsesinstitutioner. SHS kan etablere 3-4 pladser. Max optag 12 pr. år P.t. mango på 8-9 pladser. Henvendelse sendes i høring formelt hos sygehusledelserne, frist 14 dage. Hvor mange pladser kan man melde ind til Region Syddanmark. Der henledes opmærksomhed på at melde retur til tidligere uddannelses institutioner for uddannelse af elever. Principiel sag i Strategisk Uddannelses Råd og drøftes med Per Busk. 5) Opfølgning Strategisk Uddannelses Råd de 6 rammer 5.1 Ramme 1 oplæg fra Annette Lunde Stougaard. Annette Lunde Stougaard orienterede om et konkret projekt, som er drøftet med ucl erne. Der er Side 4 af 7

5 behov for at komme i gang hurtigst muligt. At samle aktørerne. Mulighed for at afprøve samarbejdet konkret. Arbejdsgruppe etableres. Pilotprojekter på Sygehus Lillebælt (SLB) og Sygehus Sønderjylland (SHS). Projektet afgrænses til at omfatte sygeplejersker. Der foregår mange ting ude på sygehusene i relation til Hvid Zone. Det er projekter, hvor central HR ikke involveres i. UC erne orienterer om, at der er ting i gang rundt omkring. Dette er et forsøg på at lancere et projekt til at markedsføre sygeplejerskeuddannelsen. Annette Lunde Stougaard spørger til, hvorvidt, der kan peges på uddannelsesansvarlige sygeplejersker, der kan få mandat til at bruge timer på møder og komme med ideer. Tidsforbrug fx 5 møder timer. Endeligt forbrug afgøres efter det første møde i arbejdsgruppen? Projektet finansieres formentlig af puljer. Der er behov for ildsjæle. Ph.D. er på OUH kan evt. deltage. Det er vigtigt, at det bliver deltagere med interesse i markedsføring, PR og rekruttering af sygepleje uddannelsen. Målet er at fortælle de unge, hvordan det er at arbejde på et sygehus. Formidle det der sker i forhold til valg af uddannelse. Sygeplejehistorisk Museum kan finde person til at afdække disse forhold. Maria-Christina Sørensen orienterer om, at der er lavet undersøgelse i deres Råd om, hvor mange ressourcer der bruges på udvikling. Vigtigt at der kommer et output af arbejdet, så investeres der gerne i arbejdet. Vigtigt at tilrettelægge proces for arbejdet. Godt projekt. Annette Lunde Stougaard sørger for konkretisering af projekt. Derefter sættes det i værk. PHD er fra OUH deltager, øvrige RUF-medlemmer melder navn ind til Annette Lunde Stougaard. Projektet har reference til Regionalt Uddannelsesforum (RUF) og ikke til Strategisk Uddannelses Råd (SUR). Der afholdes møde den i arbejdsgruppe (senereaflyst). Med Sygeplejehistorisk Museum. 5.2 Ramme 2 Kombinationsstillinger MCS Status: Drøftelser er indledt til kontakt med sygeplejeskolen. Implementering og handleplan igangsættes. På sigt evt. inddragelse af sosu-skolen. 5.3 Ramme 3 Læringsmiljø/Rapport Region Hovedstaden Helle Kortsen Helle Kortsen orienterer om rapport udfra sygeplejerske uddannelsen. Jfr. fremsendt slides om baggrund, målsætning, metode, resultatkrav, kvalitet og videreførelse, osv. Se slides. April 2011 udkommer førstes rapport, pris for rapport pr. studerende bliver 29 kr. Stor tilfredshed med de kliniske vejledere. Måling i forhold til at skabe udvikling, målstyring og synliggørelse. Denne rapport supplerer flot orienteringen fra SHS under pkt. 2. Maria-Christina Sørensen har lige bestilt yderligere modul fra telemedicin, der kan noget af det samme som orienteret om fra Region Hovedstaden. Telemedicin s årlige abonnement er billigt. SHS har haft møder med erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne, hvilket er baggrund for at bestille modulet og udvide så uddannelsesmiljø kan vurderes på tværs. Region Hovedstaden indgår i uddannelsesinstitutionernes databaser. Dette er ikke tilfældet på SHS, de ønsker selv at være tovholder og inddrager gerne uddannelsesinstitutionerne. I forhold udformning af spørgsmål, men beslutter selv det endelige resultat. Aage Christensen: Godt med fokus på området. Fælles interesse, at lære af hinanden på dette område. Fint hvis uddannelsesenhederne er med til at binde ressourcer i det. Vigtig med vidende- Side 5 af 7

6 ling. OUH har haft møderunde med afdelinger, hvor evaluer.dk blev vist. OUH arbejder videre, det kan være SHS s system de vælger at arbejde videre med. Gerne system der dækker bredden af faggrupper. OUH 2500 studerende med 17 uddannelsesretninger Maria-Christina Sørensen: RUF fungerer godt, tænker det kunne være spændende med at formulere projekter, der kører fælles i Regionen. Der er enighed med Lotte Pedersen OUH om, at problemet er tidsperspektivet i at gøre dette projekt fælles. Spørgsmål om, hvorvidt Regionen skal have fælles evalueringssystem? Eller skal sygehusene have hver sit. SHS kører sit spor. Psykiatrien er i sin spæde start, de vil gerne se SHS system. Valg af system haster i forhold til akkreditering efter sommerferien. Psykaitrien, Sygehus Lillebælt, OUH påtænker samme system som Sygehus Sønderjylland. Konsulentfirma afdækker stedernes ønsker. 5.4 Ramme 4 - Udd. forpligtigelsens synlighed Vibeke Batting, Helle Kortsen Helle Kortsen orienterer om, at der er afholdt 1 indledende møde. Arbejdet med SOSU- er en del af synliggørelsen. 5.5 Ramme 5 Toning af uddannelserne Status fra UCL v/ Annette Topholm Arbejdet igangsættes efter den , jfr Anette Maagaard, og Rosa Fabricius. 5.6 Ramme 6 - Systematisk inddragelse af praksis v/lotte Pedersen. Lotte Pedersen OUH orienterer om, at bachelorprojekt er udsendt, endnu ikke billede på, hvordan det går. Status igen på Strategisk Uddannelses Råd efterår ) Status vedr. anvendelse af midlertidige uddannelsesmidler. Aage Christensen orienterer om, at der pt. ikke er endelig afregning. Pkt. næste RUF - møde 7) Siden sidst fra sygehusene Lotte Pedersen orienterer om, at OUH i gang med 2- timers møder med afdelingerne omkring uddannelse. Der er lavet meget korte oplæg med følgende dialog mellem læger og direktører. Fået rigtig gode tilbagemeldinger på uformelle møder. Oplæg gået på bl.a. introduktion af evaluer.dk, samt finansiering, kvalitet og læring. Forud for møderne fik de sendt mail til uddannelses koordinerende personer. 3 udfordringer generelt. 1. praktikplads, 2 hvilke studerende får vi ind, personlige og faglige kompetencer, 3. uddannelses reformer trak igennem på alle 17 uddannelser. Resultaterne sammenskrives i en lille rapport, handlingsplan. Punk på senere RUF dagsorden. Herunder synlighed i økonomi i regnskaber og budgetter. (Strategi- ramme 4). Godt at se lægerne involvere sig i de øvrige 17 uddannelser alle 17. Der afholdes 2 dages seminar marts for afdelingsledelser, hvor det drøftes, hvordan de synliggør uddannelserne. Maria-Christina Sørensen orienterer om, at de gør noget lignende for den lægelige videreuddannelse på SHS. Der er lavet kvalitetsrapport med 5 anbefalinger. Besøgsrunde på afdelinger fra Side 6 af 7

7 maj-september seminar for alle afdelinger den Der opleves meget positiv energi og engagement. Målet er at sætte uddannelse i fokus. 8) Siden sidst fra HR Uddannelse og Udvikling. 8.1 Høringssvar til Danske Regioner omkring God kliniske praksis. Selvlæsning. 8.2 Høringssvar til Danske Regioner omkring kommentarer til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, vedlagt. Samt Danske Regioners svar til ministeriet. Selvlæsning 8.3 Orientering om kronikerprojekt v/ Aage Christensen Ansat projektleder og projektsekretær; følgegruppe nedsat. Kommissorium vedlægges referat. 8.4 Orientering om Temadag opgaveglidning Flaskehalse på OP hvad kan vi gøre ved det? Punktet udsat. 8.5 Orientering om netværk v/ Helle Kortsen Kort orientering givet på mødet. 8.6 Orientering om status på undersøgelse af grunduddannelsesområdet v/helle Kortsen Udsat 8.7 Orientering fra Temagruppe om Uddannelse Danske Regioner (punktet relateres til pkt. 2) Se ovenfor 8.8 Rapport fra KL om KL s og kommunernes strategi for arbejdskraft. Se link: Orientering om Danske Regioner Arbejdsgruppe om regionale uddannelser. Annette Topholm orienterede om, at Direktør Judith Mølgaard, OUH og Sygeplejefaglig Direktør Ditte Thinggaard, Sygehus Sønderjylland deltager i arbejdsgruppen. 1. møde indkaldes fra Danske Regioner Orientering om Høring vedr. bekendtgørelse til afspændingspædagog og psykometorik Det blev besluttet, at OUH Lotte Pedersen/Anni Sund før høringen til bemærkninger Orientering om Høring vedr. kandidat uddannelse til fysioterapeut. Det blev besluttet, at henvendelse sendes i høring hos sygehusledelserne. Svarfrist er forlænget til udgangen af uge 15. Svar retur til Annette Topholm for videresendelse af samlet svar til Danske Regioner. 9) Evt. 10) Næste møde afholdes den 20.maj 2010 kl på OUH. Lotte Pedersen sørger for lokale og forplejning. Referent: Annette Topholm Side 7 af 7

Regionalt Uddannelses Forum

Regionalt Uddannelses Forum Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 11-1444 Dato: 8. juni 2011 Udarbejdet af: Mads Rasmus Skov E-mail: Mads.Rasmus.Skov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631777 Mødereferat Regionalt

Læs mere

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08-18927 Telefon: 76631763 Dato: 09. november 2009 Mødereferat

Læs mere

Regionalt Uddannelsesforum

Regionalt Uddannelsesforum Område: Human Resources Afdeling: Uddannelse og Udvikling Journal nr.: 10-3438 Dato: 24. november 2010 Udarbejdet af: Mads Rasmus Skov E-mail: Mads.Rasmus.Skov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631777 Mødereferat

Læs mere

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08-18927 Telefon: 76631763 Dato: 27. marts 2009 Mødereferat

Læs mere

2. møde i arbejdsgruppe / Strategi

2. møde i arbejdsgruppe / Strategi Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-7459 Telefon: 76631763 Dato: 8. september 2009 Mødereferat

Læs mere

Referat for møde i Strategisk Uddannelses Råd

Referat for møde i Strategisk Uddannelses Råd Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3837 Telefon: 76631763 Dato: 11. november 2009 Referat

Læs mere

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF

Møde i Regionalt Uddannelses Forum - RUF Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08-18927 Telefon: 76631763 Dato: 4. maj 2009 Mødereferat

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

1. møde i arbejdsgruppe / Strategi

1. møde i arbejdsgruppe / Strategi Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-7459 Telefon: 76631763 Dato: 18. juni 2009 Mødereferat

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Møde i Regionalt Uddannelses Forum

Møde i Regionalt Uddannelses Forum Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Peter Værum Therkelsen E-mail: Peter.Vaerum.Therkelsen2@rsyd.dk Telefon: 76631555 Referat Møde i

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 17. september 2013 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718 Mødereferat fra det 64.

Læs mere

Uddannelsesrådsmøde - Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje.

Uddannelsesrådsmøde - Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje. Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-534 Telefon: 76631763 Dato: 15. april 2009 Mødereferat

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

2. Region Syddanmarks Arbejdskraftanalyse v. Lisbeth Hoffmann Thomsen

2. Region Syddanmarks Arbejdskraftanalyse v. Lisbeth Hoffmann Thomsen Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 12. maj 2014 Udarbejdet af: Peter Værum Therkelsen E-mail: Peter.Waerum@rsyd.dk Telefon: 76631555 Referat Tidspunkt: 7. maj 2014,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Projektbeskrivelse: Pilotprojekt - Evaluering af kliniske forløb i somatikken

Projektbeskrivelse: Pilotprojekt - Evaluering af kliniske forløb i somatikken Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/2140 Dato: 9. april 2013 Udarbejdet af: Lisbeth Madsen/Lars Oberländer E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631829

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling LUU LOKALT UDDANNELSESUDVALGSMØDE Tidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 12.00 14.00 Sted: Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling Deltagere: Anne Stubberup Skive og Viborg Kommune Eva

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund. Endvidere

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Opgaveflytning (fremover: Fleksibel Opgavevaretagelse )

Opgaveflytning (fremover: Fleksibel Opgavevaretagelse ) Område: Human Resources Afdeling: Uddannelse og Udvikling Journal nr.: 09/14.156 Dato: 14. januar 2011 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E-mail: Susanne.Krysiak@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1647 Mødereferat

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Oversigt. OUH SLB 34 79* 45 SHS SVS Psyk syd +9 Regionshus

Oversigt. OUH SLB 34 79* 45 SHS SVS Psyk syd +9 Regionshus Område: Human Resources Afdeling: Uddannelse og Udvikling Journal nr.: 9-7467 Dato:. november Udarbejdet af: Annette Topholm E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663763 Status notat pr.

Læs mere

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Den 29. januar 2013 kl. 9:00-12:30 Tilstede: Lynge Kirkegaard (LK), Ann Jorry

Læs mere

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 0. Fremmøde Afbud: Lone Rasmussen og Erik Vinther Fraværende: Åge Nørholm 1. Hvordan arbejder praktik og skole videre med tematisering Tematiseringen er kommet

Læs mere

Uddannelsesrådsmøde -Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker

Uddannelsesrådsmøde -Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Område: Human Resources Udarbejdet af: Annette Topholm Afdeling: Uddannelse og Udvikling E-mail: Annette.Topholm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 3. marts 2008 Mødereferat

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97 Kvalitetsindeks for SIMAC 2010 Indeksoversigt Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322).

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

REFERAT LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

REFERAT LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune REFERAT LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse

Læs mere

Fagligt Pædagogisk udvalg

Fagligt Pædagogisk udvalg Fagligt Pædagogisk udvalg Mødedato 9. maj 2016 Starttidspunkt 12.30 Sluttidspunkt 15.00 Lokale F1.29 Mødeleder Lise Kofoed Referent Janne Bryde Laugesen Afbud Lisbeth Mähl Nielsen 1. Åbning af mødet v.

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Referat fra møde i Regionalt Uddannelses Forum

Referat fra møde i Regionalt Uddannelses Forum Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 16.9.2014 Udarbejdet af: Peter Værum Therkelsen E-mail: Peter.Waerum@rsyd.dk Telefon: 76631555 Referat fra møde i Regionalt Uddannelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Baggrund: Kommissorium for Censorformandsudvalget Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Møde i Regionalt Uddannelses Forum

Møde i Regionalt Uddannelses Forum Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 15/21894 Dato: 8. maj 2015 Udarbejdet af: Tine Hald E-mail: Tine.Hald@rsyd.dk Telefon: 76631810 Referat Møde i Regionalt Uddannelses Forum

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Dato: 14. september 2015 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718/29201963 Mødereferat fra det 71. møde

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde d. 23. februar 2015. kl. 9-12 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde d. 23. februar 2015. kl. 9-12 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde d. 23. februar 2015 kl. 9-12 på Social- og Sundhedsskolen Referat TILSTEDE: DORTE MAYAN HANSEN, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, TOVE HUSUM, RUTH SKRIVER,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Bilag 4 Status på ændret IT-organisation - Tids- og procesplan til behandling på MED-udvalgsmøde den 6. november 2012

Bilag 4 Status på ændret IT-organisation - Tids- og procesplan til behandling på MED-udvalgsmøde den 6. november 2012 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 12/9630 Dato: 8. november 2012 - endelig Udarbejdet af: Eva Bjerg Adeler E-mail: Eva.Bjerg.Adeler@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631720 Bilag 4 Status

Læs mere

Møde i SSKU REFERAT. Torsdag d. 22 december

Møde i SSKU REFERAT. Torsdag d. 22 december REFERAT Møde i SSKU Torsdag d. 22 december 2016 8.30-10.30 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland 2. januar 2017 SSKU december 2016 (002) Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 KB: udkast til rapport fra Sundhedskartellet kompleks fremtid og

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Referat. Ledelsesrepræsentanter:

Referat. Ledelsesrepræsentanter: Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus Referat Møde: MED-udvalgsmøde Mødetidspunkt: 31. august 2010 Sted: Mødelokalet KBA Ledelsesrepræsentanter: Ledende overlæge Steen Antonsen Led.bioanalytiker

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Årsberetning 2012 for grunduddannelse Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Uddannelsespladser i FAM På årsplan har FAM 62 ordinære uddannelsespladser, hertil kommer studerende på modul 13 og modul

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen,

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 20. januar 2012 Fra praksis: Annette Dippel Larsen, Birgitte Sandahl Bogner, Stefi Olesen, Susanne Pallesen, Anne-Marie Sørensen, Vera Larsen, Ruth Schriver Fra skolen:

Læs mere