Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen"

Transkript

1 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D

2 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Pjecen er udgivet af Servicebranchens Udviklingsfond, SBUF. August Organisationerne bag fonden er SBA/DI, Servicebranchens Arbejdsgiverforening, Privat Service, Hotel og Restauration i 3F, Fagligt Fælles Forbund og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Pjecen er redigeret af: Susanne Wind, 3F, Jørgen Jørgensen, Rengøring og Service under Serviceforbundet og Verner Seibæk, DI. Layout: zentens Omslagsfoto: Kaj Bonne Mortensen Fotos: Harry Nielsen Pjecen kan downloades fra SBA s hjemmeside, fra 3F s hjemmeside og fra Serviceforbundets hjemmeside. Varenr. 6117

3 Pjecen her giver et overblik over relevante kurser, overenskomstens ret til efteruddannelse og mulig hederne for økonomisk støtte [ 3 ]

4

5 Indhold Kvalitet og faglighed Faglighed i hverdagen... side 06 Kompetenceudvikling... side 07 Sproget: Et nødvendigt redskab... side 08 Uddannelse og Servicebranchens overenskomst side 08 Det kræver en plan... side 10 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan... side 11 AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser... side 12 AMU: Fleksibel på både tid og sted... side 12 De rengøringsfaglige AMU-kurser... side 1 3 Rengøringsfaglige kurser inden for skadeservice... side 16 Oversigtsskema... side 17 Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for andre områder, der stiller særlige krav til faglig viden om hygiejne... side 18 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering... side 20 AMU-kurser i IT, dansk og regning... side 21 AMU-kurser for ledere... side 23 Erhvervsuddannelser... side 24 Almene uddannelsesmuligheder... side 25 Særlige uddannelsesmuligheder for nydanskere... side 27 Økonomisk støtte under uddannelse... side 29 Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF)... side 31 Vil du vide mere?... side 32 Bilag til SBUF s positivliste... side 32

6 Kvalitet og faglighed I Danmark er vi meget opmærksomme på kvalitet i de fleste af livets forhold, og de seneste år har der også været stor fokus på kvaliteten i forskellige serviceydelser som f. eks. rengøring. Alle har en mening om rengøringen af offentlige og private bygninger, fordi vores trivsel påvirkes af, om der er gjort ordentligt rent. Rengøringsniveauet og rengøringskvaliteten har stor betydning for indeklimaet i bygningerne. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet Der er desuden en tæt sammenhæng mellem korrekt udført rengøring og hygiejne, fordi rengøring kan være med til at bryde smittekæden, så sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke spredes. Det gælder ikke blot på hospitalerne, men også på børneinstitutioner og overalt, hvor der færdes mange mennesker hver dag. Og sidst, men måske lidt mindre kendt, kan kvaliteten af rengøringen i det lange løb aflæses på bundlinjen i regnskabet for den samlede bygningsvedligeholdelse. Fagfolk ved det godt, men andre ved det ikke: Korrekt rengøring plejer og vedligeholder gulve, overflader og inventar i de bygninger, vi færdes i. Det kan med andre ord betale sig. Der er således mange gode grunde til, at både små og store rengøringsvirksomheder i stigende grad satser offensivt på at styrke rengøringsfagligheden ved at uddanne deres medarbejdere. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet. Men medarbejderne har naturligvis også selv et ansvar for deres egne kompetencer og efteruddannelse. Så begge parter kan tage initiativ til at sætte uddannelse på dagsordenen. Faglighed i hverdagen Rengøring er et fysisk krævende job, og derfor er det nødvendigt, at hver eneste medarbejder behersker de rigtige arbejdsteknikker. Rengøringsvognen skal være ergonomisk korrekt ind- [ 6 ]

7 rettet uden hverken hånd- eller fodpresse, og man skal have et godt mobbesystem. Nedslidning, skader og eksemer kan forebygges. Det kræver viden om forskellige rengøringsfaglige emner, blandt andet om de kemikalier, der anvendes, om korrekt dosering og om de forskellige overflader, man skal rengøre. Det kræver også, at alle beskytter sig med de rigtige handsker ved direkte kontakt med vand, kemikalier eller mikrofiberklude. Ensidigt gentaget arbejde kan undgås ved at skabe variation i jobbet. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vurdere og vælge redskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt. Den viden får de mest objektivt gennem efteruddannelse. Kompetenceudvikling Alle kan udvikle deres faglige viden og kompetencer både på arbejdet og ved at tage uddannelse og kurser. Selvom det er nogen tid siden, man sidst sad på skolebænken, så er det aldrig for sent. Vi ved alle, at det er nødvendigt at følge med i udviklingen både fagligt og alment. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vælge rengøringsredskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt [ 7 ]

8 Alligevel bliver det ikke altid til så meget med at efteruddanne sig: Hverdagens opgaver kommer altid i første række i rengøringsbranchen såvel som i andre brancher. Derfor skal der tages en aktiv beslutning, hvis medarbejderne skal have efteruddannelse. Og man har brug for at vide noget om, hvilke efteruddannelsesmuligheder, der kan være relevante for medarbejdere i branchen. Det kan man få et overblik over her i pjecen. Sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os Sproget: Et nødvendigt redskab At kunne læse og skrive sit modersmål er noget, som de fleste af os tager for givet. Men der er en del mennesker, som har vanskeligheder med at læse eller skrive dansk, uden at være egentligt ordblinde. Det kan give problemer både på arbejdet og i andre sammenhænge, fordi sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os. Der findes særlige kurser, der har til formål at opøve læse og skrivefærdighederne, og de har hjulpet mange, som ikke fik tilstrækkelig god danskundervisning, mens de gik i skole. Der findes naturligvis også særlige kurser for ordblinde. For indvandrere er dansk et fremmedsprog, som de er nødt til at lære, hvis de skal falde til på det danske arbejdsmarked og i samfundet. Vi ved, at rengøringsbranchen beskæftiger mange nydanskere, og at denne tendens er stigende. En del af disse medarbejdere kan ikke dansk nok til at kunne deltage på f.eks. AMU s almindelige rengøringskurser. Et mangelfuldt dansk gør det vanskeligt at kommunikere og samarbejde med både kolleger og rengøringslederen, ligesom manglende sprogfærdigheder øger risikoen for uhensigtsmæssig brug af midler og ukorrekt rengøring. Disse medarbejdere har brug for undervisning i dansk som fremmedsprog, og pjecen beskriver forskellige uddannelsestilbud, der særligt henvender sig til dem. Uddannelse og Serviceoverenskomsten Overenskomstparterne gav i 2007 hinanden håndslag på, at man vil arbejde på at højne uddannelsesniveauet og bevidsthe- [ 8 ]

9 [ 9 ]

10 den i branchen om nødvendigheden af en fælles uddannelsesindsats. Holdningen til uddannelse fremgår af Serviceoverenskomstens 38 stk. 1: Målet er, at alle i branchen såvel ledere som medarbejdere betragter uddannelse som både en ret og en pligt. Helt konkret siger overenskomsten, at en medarbejder har ret til at få en uddannelsesplan efter ½ års ansættelse, evt. ved hjælp af en individuel kompetencevurdering (IKV) af sine faglige og almene kompetencer. Der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne Efter 9 måneders ansættelse på en virksomhed har medarbejderen ret til 2 ugers uddannelse om året også med fuld løn. Det forudsættes dog, at medarbejderen deltager i et af de kurser, som er omfattet af den opdaterede positivliste for Servicebranchens Udviklingsfond, SBUF. Dvs. overenskomsten giver: n ret til en uddannelsesplan n ret til to ugers uddannelse om året Gennem Servicebranchens Udviklingsfond har parterne aftalt, at arbejdsgiveren får et økonomisk tilskud dækning af udgiften til medarbejderens løn, når han eller hun er på uddannelse. Det kræver en plan I alle travle virksomheder kan det være svært for den enkelte medarbejder at komme af sted på kursus. Derfor hjælper det at have en plan: Den er et konkret planlægningsredskab en støtte til at overvinde forhindringerne med. Den gode nyhed er, at der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne. Efteruddannelse giver gevinst til alle: Medarbejderne får bedre faglige og almene kompetencer til gavn for sig selv, for virksomheden, for rengøringsfagligheden generelt og hermed for hele branchens image. Oven i hatten får skolerne et bedre grundlag at planlægge deres kurser på dvs. færre aflysninger. [ 10 ]

11 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan På erhvervsskolerne kan man få hjælp til at lave en uddannelsesplan gennem en IKV, en individuel kompetencevurdering. Hvis man vil være sikker på, at uddannelsesplanen bliver ført ud i livet, forudsætter det en klar aftale om rammerne for det mellem virksomheden, den enkelte medarbejder og skolen allerede inden IKV en. Under selve IKV en undersøger medarbejderen sammen med en faglærer, hvilken viden og færdigheder, man har med sig. Når det er registreret, kan uddannelsesplanen tage sit afsæt i det, man allerede kan. Planen skal altid pege frem mod et nærmere defineret uddannelsesmål. Det finder man frem til ved at sammenholde sine ønsker med de konkrete muligheder. Det kan for eksempel være kompetencer til at udføre nye arbejdsopgaver, enten selvstændigt eller i teams, eller et behov for at få ajourført sine faglige kompetencer eller et ønske om blive faglært som enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Herefter laver man sammen med faglæreren en realistisk uddannelsesplan, som godt kan have en tidshorisont på flere år. Denne proces har forskellige navne på erhvervsskolerne, VUC og sprogskolerne: n IKV, individuel kompetencevurdering n Screening n Test Uanset om det er faglige eller almene kompetencer, eller om det er færdigheder i det danske sprog, der skal vurderes, er idéen den samme. Og hvis den individuelle kompetencevurdering til AMU finder sted i ens arbejdstid, kan man få VEU-godtgørelse. [ 11 ]

12 AMU arbejdsmarkedsuddannelser Der findes en lang række AMU-kurser, som er relevante for rengøringsmedarbejdere. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer. Man kan altid kontakte den nærmeste erhvervsskole eller AMUcenter og få en snak med den person, der ved noget om både rengøringskurserne og de andre AMU-kurser, som kan have interesse. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer Der er deltagerbetaling på AMU-kurserne, som fastsættes for hvert år. Der er ingen deltagerbetaling på IKV til AMU. AMU-kurserne er udviklet til voksne, ufaglærte og faglærte medarbejdere, og disse personer kan få VEU-godtgørelse for reel tabt arbejdsfortjeneste dvs. hvis de har deltaget i kurset i deres arbejdstid. Hvis en medarbejder får fuld løn under kurset, er det arbejdsgiveren, som får godtgørelsen. Hvis AMU-kurset står på den opdaterede positivliste for Servicebranchens Udviklingsfond, og medarbejderen har været ansat i 9 måneder, har han eller hun ret til fuld løn under kurset. Det betyder nemlig, at fonden giver tilskud til arbejdsgiverens udgifter i den forbindelse. Dvs. fonden betaler et poseopfyld fra VEU-godtgørelsen op til den fulde løn. AMU: Fleksibel på både tid og sted AMU-kurserne kan gennemføres både på erhvervsskolerne og på arbejdspladserne, dvs. hvor det passer deltagerne bedst. Eneste krav er, at man samler et hold, der er stort nok, dvs deltagere, ellers kan skolen ikke få økonomien til at hænge sammen, da skolen får et taxametertilskud pr. elev. Undervisningen kan desuden finde sted på stort set alle tidspunkter af døgnet, igen kræves det blot, at man samler et hold, og at man laver en konkret aftale med skolen. Undervisningen kan for eksempel tilrettelægges, så man begynder kl. 6 om morgenen. Undervisningen kan også deles op på halve dage, og strække sig over en lidt længere periode end ellers. Eller undervisningen kan splittes op, så man går på kursus f.eks. to dage i ugen. Med hensyn til tid og sted og opsplittet undervisning er AMU vel nok Danmarks mest fleksible uddannelsessystem. Man af- [ 12 ]

13 taler sig frem med en erhvervsskole eller et AMU-center, og jo mere styr man selv har på sin planlægning, jo mere sandsynligt er det, at kurserne bliver til noget. De rengøringsfaglige AMU-kurser a) for personer uden kendskab til eller erfaring fra den danske rengøringsbranche: Kurset giver en grundig introduktion til professionel daglig erhvervsrengøring. Det betyder, at niveauet på de enkelte delkompetencer, der indgår i kurset, er lidt lavere end niveauet i de korte rengøringskurser, som beskrives efterfølgende. På kurset lærer man: n at udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring under vejledning og efter en arbejdsplan n at vælge egnede midler og anvende dem på en sikkerhedsmæssig og miljøvenlig måde n at genkende typiske materialer og overflader, der anvendes til gulve, inventar og sanitet n at anvende gode arbejdsbevægelser ved brug af forskellige rengøringsredskaber og maskiner n at renholde en rengøringsvogn og anvendte redskaber og maskiner. Daglig erhvervsrengøring (10 dage) b) for personer med kendskab til og erfaring fra den danske rengøringsbranche: n Få kendskab til overflader på gulve, vægge, inventar og sanitet. n Få viden om, hvilke rengøringsmidler overfladerne kan tåle og ikke kan tåle. n Lær at vælge de korrekte midler til rengøring og pleje af almindeligt forekommende overflader. n Lær at dosere korrekt med hensyntagen til både indeklima og naturen. Rengøringsmidler og overflader (3 dage) n Lær at anvende og til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og rengøringsmaskiner hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt. n Lær at vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. n Lær at bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, vogne og maskiner. Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) [ 13 ]

14 Arbejdsteknik (2 dage) n Lær at bruge korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet. n Bliv opmærksom på typiske belastninger af bevægeapparatet under rengøring og muligheder for at undgå dem. n Lær korrekt løfte- og bæreteknik. n Få kendskab til betydningen af jobrotation som modsætning til ensidigt gentaget arbejde. Grundlæggende rengøringshygiejne (1 dag) n Få basisviden om mikroorganismer og smitteveje n Lær om hvordan du kan planlægge og udføre rengøringsarbejdet, så smittespredning undgås n Lær at genkende kritiske berøringspunkter på arbejdspladsen for at tage de fornødne hensyn ved rengøringen n Lær om vigtigheden af god personlig hygiejne i forbindelse med rengøringsarbejde Mikrofibre (1 dag) n Få kendskab til mikrofibres egenskaber, miljøpåvirkninger og påvirkninger af overflader. n Lær at anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt. n Lær at vedligeholde mikrofiberklude og -mopper. Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) n Lær at benytte forskellige typer arbejdsplaner. n Bliv i stand til at vurdere rengøringsbehovet. n Lær at foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. n Lær at planlægge og udføre rengøring i forhold til relevante kvalitetsniveausystemer. Service og synlig rengøring (2 dage) n Lær at udføre synlig rengøring og andet servicearbejde på en fleksibel, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst måde. n Få viden om værdien af god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. n Bliv bevidst om betydningen af en god personlig fremtræden. n Få viden om, hvilken indflydelse, man selv har på opfattelsen af en serviceydelse i en konkret situation. Måling og vurdering af rengøringskvalitet (3 dage) n Lær at vurdere rengøringsbehovet i henhold til en bestemt kvalitetsprofil. n Lær at anvende et målesystem på rengøringsområder til vurdering af eget arbejde. n Lær at vurdere kvalitetsniveau ud fra f.eks. kvalitetsvurderingsskemaer fra INSTA 800. [ 14 ]

15 n Lær at udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. n Lær at inddrage relevant viden om det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med rengøringsarbejdet. n Lær livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) n Lær at tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. n Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt afrensning af olie, olieudlægning og oliebehandling. Oliebehandlede gulve (2 dage) n Lær at tilrettelægge og udføre polishbehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. n Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt fjernelse af polish, udlægning af polish og polishbehandling. Polishbehandlede gulve (2 dage) [ 15 ]

16 Rengøring af transportmidler (3 dage) n Lær at anvende de mest hensigtsmæssige rengøringsmetoder, -midler og -redskaber i forhold til transportmidlets særlige pladsforhold, den interne arbejdsfordeling og tidsrammer. n Lær at udføre rengøringen af transportmidlet ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarligt. Periode- og grundrengøring (3 dage) n Lær at planlægge og udføre periode- og grundrengøring med hensigtsmæssige metoder, sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensynstagen til indeklimaet og naturen. Rengøring af maskiner i non-food industrien (2 dage) n Lær at planlægge og udføre en systematisk rengøring af produktionsudstyr og -maskiner i nonfoodvirksomheder på en faglig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under hensyn tagen til indeklima, driftssikkerhed og snavstyper i produktionen. n Lær at anvende relevante rengøringsmaskiner og -udstyr til at udføre rengøringen af produktionsudstyr med såvel våde som tørre metoder med en rengøringskvalitet, der forebygger støvgener i produktionslokaler og minimerer produktionsstop. Rengøring af boligtekstiler (3 dage) n Få indblik i de mest anvendte tekstiloverflader. n Lær at vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder til rengøring af boligtekstiler. Rengøringsfaglige kurser inden for skadeservice Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner (2 dage) n Lær at anvende forskellige relevante kemikalier, datablade og arbejdspladsbrugs-anvisninger indenfor skade- og industriservice. n Få grundlæggende viden om hygiejneforanstaltninger i forbindelse med forskellige opgavetyper. n Lær at anvende højtryksrenser, hotbox, PCB støvsuger, blæsningsudstyr samt øvrigt materiel indenfor industri- og skadeservice. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om el-materiels kapslingsklasser samt maskinernes optagende effekt at tilslutte el-materiel, så overbelastning undgås. [ 16 ]

17 Eksempler på faglige AMU-kurser til forskellige arbejdsfelter Kurser/områder Kontor Skole Hotel Privat Institutioner Hospital Rengøringsmidler og overflader (3 dage) X X X X X X Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) X X X X X X Arbejdsteknik (2 dage) X X X X X X Grundlæggende rengøringshygiejne (1 dag) X X X X X X Hygiejne på skoler og institutioner (2 dage) X X Hospitalshygiejne (3 dage) X Mikrofibre (1 dag) X X X X X X Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) X X X X X X Service og synlig rengøring (2 dage) X X X X X X Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) X X X X X X Måling og vurdering af rengøringskvalitet (2 dage) X X X X X X Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) X X X X X X Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) X X X Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) X X X X Oliebehandlede gulve (2 dage ) X X X Polishbehandlede gulve (2 dage) X X X (X) (X) Periode- og grundrengøring (3 dage) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Rengøring af boligtekstiler (3 dage ) X X X [ 17 ]

18 Rengøring og skadeservice: Sikkerhed (2 dage) n Lær at anvende relevante værnemidler korrekt ved skadeservice arbejde. n Lær ud fra en vurdering af de farer, der er forbundet med skadeserviceopgaven at anvende materiel og udstyr korrekt i forhold til egen og andres sikkerhed. n Lær at anvende og udarbejde sagsrapporter i forbindelse med skadeservice sagsstyring. n Lær at håndtere forskellige skadeservice opgavetyper professionelt. Rengøring og skadeservice: Vand, fugt og skimmel (2 dage) n Lær at foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. n Lær at anvende grundlæggende affugtningsprincipper og - materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper. n Lær at fugtmålingsmetoder og udstyr. n Få viden om hvordan man identificerer risiko for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og klargøring til endelig skimmelafrensning. Rengøring og skadeservice: skadedokumentation (2 dage) n Lær at definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. n Lær med baggrund i viden om kunde- og beredskabsaftaler at anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). n Lær at anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om korrosion at risikovurdere og håndtere dette. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om opgavetyper at gennemføre en situationsbestemt dialog. Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for andre områder med særlige krav til faglig viden om hygiejne Hygiejne på skoler og institutioner (2 dage) n Lær at udføre rengørings- og serviceopgaver på skoler og institutioner hygiejnisk korrekt. n Lær om smitte og smitteveje på skoler og institutioner, så du kan planlægge dit arbejde korrekt og minimere smittespredning. n Lær at rengøre vogn, klude, redskaber og maskiner, så de ikke udgør en smitterisiko. [ 18 ]

19 n Lær om rengøringens betydning for et godt indeklima. n Lær om planlægning af rengøringsopgaver, så støv, fugt og risiko for skimmelsvampe minimeres. n Lær at udføre almindelige rengøringsopgaver på et hospital på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre rengøring på operationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre rengøring på isolationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres. n Få kendskab til gældende standarder, der omhandler hygiejne på hospitaler. Hospitalshygiejne (3 dage) n Lær at udføre almindelige og mere specielle rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og i storkøkkener på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre og anvende såvel bakteriologisk som visuel egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet. Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) n Få kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag, udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. n Få kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst i fødevarer. n Få viden om, hvordan mikroorganismernes udvikling kan hæmmes ved korrekt håndtering af fødevarer. n Få kendskab til gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) [ 19 ]

20 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) n Få forståelse for andres arbejdssituation. n Få indblik i menneskelige relationer og forskellige roller, og viden om ens egen rolle og adfærd. n Få kendskab til enkle teknikker til håndtering af konflikter. n Lær at anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig og ikke konfrontativ måde. Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere (5 dage) n Få viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger n Få viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. n Lær at hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab n Lær at anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet n Lær at vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) n Få indblik i hvordan man kan være med til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer. n Lær hvordan man kan udforme regler og handlingsplan for den selvstyrende gruppes opgaver og udvikling, samt hvordan man kan definere grænseflader til resten af organisationen. Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) n Få viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, om hvordan man kan definere forbedringsområder for gruppen, om hvordan man anvender en lærings-teamrollemodel samt hvordan man udfører en proces-analyse på et team. Kommunikation i teams (3 dage) n Lær hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams. n Få viden om, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling. n Få viden om fortolkningsmuligheder og om, hvordan man kan forbedre sin kommunikation. n Få viden om, hvordan man formulerer klare krav til meddelelser. [ 20 ]

21 n Lær om de nødvendige forudsætninger for videndeling og læring i team. n Lær om hvordan man anvender forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring i teams, herunder anvendelse af mulige tekniske hjælpemidler. n Lær hvordan man kan foretage videndeling ved brug af klar og entydig kommunikation herunder bruge dialog på en systematisk måde. n Lær hvordan man medvirker til at foretage systematisk opfølgning og evaluering af videndeling og læring i teamet. Videndeling og læring for medarbejdere (3 dage) AMU-kurser i it, dansk og regning n Lær at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, installeret styresystem, anvende mus og tastatur, at logge på netværket, at lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev, samt at anvende et installeret antivirusprogram. n Få en pc-teknisk og pc-faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og lær at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage) n Lær hvordan man hurtigt og rationelt søger informationer på internettet til virksomheden og hvordan man bruger disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. n Lær at vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Effektiv internetsøgning på jobbet (2 dage) n Lær hvordan man opretter et regneark og redigerer i et eksisterende regneark og vurderer konsekvenserne af dette. n Lær hvordan man kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. n Få viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Anvendelse af regneark til talbehandling (3 dage) [ 21 ]

22 Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) n Lær at benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. n Lær at justere margener og tekst samt at anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion, således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. n Lær at åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende fil -struktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde. Faglig læsning og skrivning (5 dage) n Styrkelse og videreudvikling af den faglige læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner og faglig uddannelse n Styrkelse og videreudvikling af den skriftlige kommunikation, både i jobfunktioner og faglig uddannelse Faglig regning og matematik (5 dage) n Styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik n Træning i relevante metoder og teknikker inden for regning og faglig matematik til løsning af opgaver i arbejdslivet [ 22 ]

23 AMU-kurser for ledere AMU har udviklet en række kurser, der kan hjælpe ledere til at løse deres arbejdsopgaver bedre. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert at Servicebranchens Udviklingsfond giver tilskud til arbejdsgiverens lønudgift, hvis en medarbejder ønsker at deltage på et lederkursus. Fonden giver kun tilskud til de AMU-kurser, der står på den opdaterede positivliste. Tjek selv listen på hjemmesiden Følgende lederkurser kunne have interesse: n Ledelse og samarbejde n Ledelse af teams/produktionsgrupper n Gennemførelse af personalesamtaler n Lederens forhandlingsteknik n Anvendelse af situationsbestemt ledelse n Lederens projektplanlægning n Projektledelse n Ledelse af forandringsprocesser n Medarbejderinvolvering i ledelse n Mødeledelse n Konflikthåndtering som ledelsesværktøj n Kommunikation som ledelsesværktøj n Budget som ledelsesværktøj n Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj n Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj n Salgsledelse Man kan læse mere om AMU-kurserne i ledelse på Ledernes hjemmeside, Herfra finder man også pjecen Ledelsesudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelser, som beskriver AMU s ledelseskurser grundigt. Større respekt for rengøringsarbejdet er nødvendig, hvis branchen skal fastholde gode medarbejdere og tiltrække arbejdskraft i fremtiden [ 23 ]

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse På Erhvervsskolen Nordsjælland finder du et stort udbud af kurser om fx ernæring, hygiejne, fødevaretilberedning og rengøring. Vi gennemfører kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse Anlægsgartner Inspiration til efteruddannelse Anlægsgartner Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for

Læs mere

Dyrepasser. Inspiration. til efteruddannelse

Dyrepasser. Inspiration. til efteruddannelse Dyrepasser Inspiration til efteruddannelse Dyrepasser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for en god

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser Inspiration til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lagerarbejdspladser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Forsyningsområdet. Inspiration. til efteruddannelse

Forsyningsområdet. Inspiration. til efteruddannelse Forsyningsområdet Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Forsyningsområdet Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling er en afgørende faktor

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere