Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen"

Transkript

1 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D

2 Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Pjecen er udgivet af Servicebranchens Udviklingsfond, SBUF. August Organisationerne bag fonden er SBA/DI, Servicebranchens Arbejdsgiverforening, Privat Service, Hotel og Restauration i 3F, Fagligt Fælles Forbund og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Pjecen er redigeret af: Susanne Wind, 3F, Jørgen Jørgensen, Rengøring og Service under Serviceforbundet og Verner Seibæk, DI. Layout: zentens Omslagsfoto: Kaj Bonne Mortensen Fotos: Harry Nielsen Pjecen kan downloades fra SBA s hjemmeside, fra 3F s hjemmeside og fra Serviceforbundets hjemmeside. Varenr. 6117

3 Pjecen her giver et overblik over relevante kurser, overenskomstens ret til efteruddannelse og mulig hederne for økonomisk støtte [ 3 ]

4

5 Indhold Kvalitet og faglighed Faglighed i hverdagen... side 06 Kompetenceudvikling... side 07 Sproget: Et nødvendigt redskab... side 08 Uddannelse og Servicebranchens overenskomst side 08 Det kræver en plan... side 10 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan... side 11 AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser... side 12 AMU: Fleksibel på både tid og sted... side 12 De rengøringsfaglige AMU-kurser... side 1 3 Rengøringsfaglige kurser inden for skadeservice... side 16 Oversigtsskema... side 17 Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for andre områder, der stiller særlige krav til faglig viden om hygiejne... side 18 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering... side 20 AMU-kurser i IT, dansk og regning... side 21 AMU-kurser for ledere... side 23 Erhvervsuddannelser... side 24 Almene uddannelsesmuligheder... side 25 Særlige uddannelsesmuligheder for nydanskere... side 27 Økonomisk støtte under uddannelse... side 29 Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF)... side 31 Vil du vide mere?... side 32 Bilag til SBUF s positivliste... side 32

6 Kvalitet og faglighed I Danmark er vi meget opmærksomme på kvalitet i de fleste af livets forhold, og de seneste år har der også været stor fokus på kvaliteten i forskellige serviceydelser som f. eks. rengøring. Alle har en mening om rengøringen af offentlige og private bygninger, fordi vores trivsel påvirkes af, om der er gjort ordentligt rent. Rengøringsniveauet og rengøringskvaliteten har stor betydning for indeklimaet i bygningerne. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet Der er desuden en tæt sammenhæng mellem korrekt udført rengøring og hygiejne, fordi rengøring kan være med til at bryde smittekæden, så sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke spredes. Det gælder ikke blot på hospitalerne, men også på børneinstitutioner og overalt, hvor der færdes mange mennesker hver dag. Og sidst, men måske lidt mindre kendt, kan kvaliteten af rengøringen i det lange løb aflæses på bundlinjen i regnskabet for den samlede bygningsvedligeholdelse. Fagfolk ved det godt, men andre ved det ikke: Korrekt rengøring plejer og vedligeholder gulve, overflader og inventar i de bygninger, vi færdes i. Det kan med andre ord betale sig. Der er således mange gode grunde til, at både små og store rengøringsvirksomheder i stigende grad satser offensivt på at styrke rengøringsfagligheden ved at uddanne deres medarbejdere. Det er den enkelte leders ansvar at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til jobbet. Men medarbejderne har naturligvis også selv et ansvar for deres egne kompetencer og efteruddannelse. Så begge parter kan tage initiativ til at sætte uddannelse på dagsordenen. Faglighed i hverdagen Rengøring er et fysisk krævende job, og derfor er det nødvendigt, at hver eneste medarbejder behersker de rigtige arbejdsteknikker. Rengøringsvognen skal være ergonomisk korrekt ind- [ 6 ]

7 rettet uden hverken hånd- eller fodpresse, og man skal have et godt mobbesystem. Nedslidning, skader og eksemer kan forebygges. Det kræver viden om forskellige rengøringsfaglige emner, blandt andet om de kemikalier, der anvendes, om korrekt dosering og om de forskellige overflader, man skal rengøre. Det kræver også, at alle beskytter sig med de rigtige handsker ved direkte kontakt med vand, kemikalier eller mikrofiberklude. Ensidigt gentaget arbejde kan undgås ved at skabe variation i jobbet. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vurdere og vælge redskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt. Den viden får de mest objektivt gennem efteruddannelse. Kompetenceudvikling Alle kan udvikle deres faglige viden og kompetencer både på arbejdet og ved at tage uddannelse og kurser. Selvom det er nogen tid siden, man sidst sad på skolebænken, så er det aldrig for sent. Vi ved alle, at det er nødvendigt at følge med i udviklingen både fagligt og alment. Både rengøringslederen og den enkelte medarbejder bør have den nødvendige faglige viden, når de skal vælge rengøringsredskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt [ 7 ]

8 Alligevel bliver det ikke altid til så meget med at efteruddanne sig: Hverdagens opgaver kommer altid i første række i rengøringsbranchen såvel som i andre brancher. Derfor skal der tages en aktiv beslutning, hvis medarbejderne skal have efteruddannelse. Og man har brug for at vide noget om, hvilke efteruddannelsesmuligheder, der kan være relevante for medarbejdere i branchen. Det kan man få et overblik over her i pjecen. Sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os Sproget: Et nødvendigt redskab At kunne læse og skrive sit modersmål er noget, som de fleste af os tager for givet. Men der er en del mennesker, som har vanskeligheder med at læse eller skrive dansk, uden at være egentligt ordblinde. Det kan give problemer både på arbejdet og i andre sammenhænge, fordi sproget er et redskab, en kulturteknik, vi benytter os af overalt i samfundet, når vi kommunikerer og skal skaffe os information og naturligvis når vi skal efteruddanne os. Der findes særlige kurser, der har til formål at opøve læse og skrivefærdighederne, og de har hjulpet mange, som ikke fik tilstrækkelig god danskundervisning, mens de gik i skole. Der findes naturligvis også særlige kurser for ordblinde. For indvandrere er dansk et fremmedsprog, som de er nødt til at lære, hvis de skal falde til på det danske arbejdsmarked og i samfundet. Vi ved, at rengøringsbranchen beskæftiger mange nydanskere, og at denne tendens er stigende. En del af disse medarbejdere kan ikke dansk nok til at kunne deltage på f.eks. AMU s almindelige rengøringskurser. Et mangelfuldt dansk gør det vanskeligt at kommunikere og samarbejde med både kolleger og rengøringslederen, ligesom manglende sprogfærdigheder øger risikoen for uhensigtsmæssig brug af midler og ukorrekt rengøring. Disse medarbejdere har brug for undervisning i dansk som fremmedsprog, og pjecen beskriver forskellige uddannelsestilbud, der særligt henvender sig til dem. Uddannelse og Serviceoverenskomsten Overenskomstparterne gav i 2007 hinanden håndslag på, at man vil arbejde på at højne uddannelsesniveauet og bevidsthe- [ 8 ]

9 [ 9 ]

10 den i branchen om nødvendigheden af en fælles uddannelsesindsats. Holdningen til uddannelse fremgår af Serviceoverenskomstens 38 stk. 1: Målet er, at alle i branchen såvel ledere som medarbejdere betragter uddannelse som både en ret og en pligt. Helt konkret siger overenskomsten, at en medarbejder har ret til at få en uddannelsesplan efter ½ års ansættelse, evt. ved hjælp af en individuel kompetencevurdering (IKV) af sine faglige og almene kompetencer. Der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne Efter 9 måneders ansættelse på en virksomhed har medarbejderen ret til 2 ugers uddannelse om året også med fuld løn. Det forudsættes dog, at medarbejderen deltager i et af de kurser, som er omfattet af den opdaterede positivliste for Servicebranchens Udviklingsfond, SBUF. Dvs. overenskomsten giver: n ret til en uddannelsesplan n ret til to ugers uddannelse om året Gennem Servicebranchens Udviklingsfond har parterne aftalt, at arbejdsgiveren får et økonomisk tilskud dækning af udgiften til medarbejderens løn, når han eller hun er på uddannelse. Det kræver en plan I alle travle virksomheder kan det være svært for den enkelte medarbejder at komme af sted på kursus. Derfor hjælper det at have en plan: Den er et konkret planlægningsredskab en støtte til at overvinde forhindringerne med. Den gode nyhed er, at der er masser af hjælp at få fra skolerne både til at få lavet uddannelsesplanen og vejledning om uddannelsesmulighederne. Efteruddannelse giver gevinst til alle: Medarbejderne får bedre faglige og almene kompetencer til gavn for sig selv, for virksomheden, for rengøringsfagligheden generelt og hermed for hele branchens image. Oven i hatten får skolerne et bedre grundlag at planlægge deres kurser på dvs. færre aflysninger. [ 10 ]

11 Uddannelsesmulighederne IKV: Hjælp til at få en uddannelsesplan På erhvervsskolerne kan man få hjælp til at lave en uddannelsesplan gennem en IKV, en individuel kompetencevurdering. Hvis man vil være sikker på, at uddannelsesplanen bliver ført ud i livet, forudsætter det en klar aftale om rammerne for det mellem virksomheden, den enkelte medarbejder og skolen allerede inden IKV en. Under selve IKV en undersøger medarbejderen sammen med en faglærer, hvilken viden og færdigheder, man har med sig. Når det er registreret, kan uddannelsesplanen tage sit afsæt i det, man allerede kan. Planen skal altid pege frem mod et nærmere defineret uddannelsesmål. Det finder man frem til ved at sammenholde sine ønsker med de konkrete muligheder. Det kan for eksempel være kompetencer til at udføre nye arbejdsopgaver, enten selvstændigt eller i teams, eller et behov for at få ajourført sine faglige kompetencer eller et ønske om blive faglært som enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Herefter laver man sammen med faglæreren en realistisk uddannelsesplan, som godt kan have en tidshorisont på flere år. Denne proces har forskellige navne på erhvervsskolerne, VUC og sprogskolerne: n IKV, individuel kompetencevurdering n Screening n Test Uanset om det er faglige eller almene kompetencer, eller om det er færdigheder i det danske sprog, der skal vurderes, er idéen den samme. Og hvis den individuelle kompetencevurdering til AMU finder sted i ens arbejdstid, kan man få VEU-godtgørelse. [ 11 ]

12 AMU arbejdsmarkedsuddannelser Der findes en lang række AMU-kurser, som er relevante for rengøringsmedarbejdere. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer. Man kan altid kontakte den nærmeste erhvervsskole eller AMUcenter og få en snak med den person, der ved noget om både rengøringskurserne og de andre AMU-kurser, som kan have interesse. Nogle af kurserne er udviklet direkte til rengøringsarbejdet, andre giver mere generelle kompetencer Der er deltagerbetaling på AMU-kurserne, som fastsættes for hvert år. Der er ingen deltagerbetaling på IKV til AMU. AMU-kurserne er udviklet til voksne, ufaglærte og faglærte medarbejdere, og disse personer kan få VEU-godtgørelse for reel tabt arbejdsfortjeneste dvs. hvis de har deltaget i kurset i deres arbejdstid. Hvis en medarbejder får fuld løn under kurset, er det arbejdsgiveren, som får godtgørelsen. Hvis AMU-kurset står på den opdaterede positivliste for Servicebranchens Udviklingsfond, og medarbejderen har været ansat i 9 måneder, har han eller hun ret til fuld løn under kurset. Det betyder nemlig, at fonden giver tilskud til arbejdsgiverens udgifter i den forbindelse. Dvs. fonden betaler et poseopfyld fra VEU-godtgørelsen op til den fulde løn. AMU: Fleksibel på både tid og sted AMU-kurserne kan gennemføres både på erhvervsskolerne og på arbejdspladserne, dvs. hvor det passer deltagerne bedst. Eneste krav er, at man samler et hold, der er stort nok, dvs deltagere, ellers kan skolen ikke få økonomien til at hænge sammen, da skolen får et taxametertilskud pr. elev. Undervisningen kan desuden finde sted på stort set alle tidspunkter af døgnet, igen kræves det blot, at man samler et hold, og at man laver en konkret aftale med skolen. Undervisningen kan for eksempel tilrettelægges, så man begynder kl. 6 om morgenen. Undervisningen kan også deles op på halve dage, og strække sig over en lidt længere periode end ellers. Eller undervisningen kan splittes op, så man går på kursus f.eks. to dage i ugen. Med hensyn til tid og sted og opsplittet undervisning er AMU vel nok Danmarks mest fleksible uddannelsessystem. Man af- [ 12 ]

13 taler sig frem med en erhvervsskole eller et AMU-center, og jo mere styr man selv har på sin planlægning, jo mere sandsynligt er det, at kurserne bliver til noget. De rengøringsfaglige AMU-kurser a) for personer uden kendskab til eller erfaring fra den danske rengøringsbranche: Kurset giver en grundig introduktion til professionel daglig erhvervsrengøring. Det betyder, at niveauet på de enkelte delkompetencer, der indgår i kurset, er lidt lavere end niveauet i de korte rengøringskurser, som beskrives efterfølgende. På kurset lærer man: n at udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring under vejledning og efter en arbejdsplan n at vælge egnede midler og anvende dem på en sikkerhedsmæssig og miljøvenlig måde n at genkende typiske materialer og overflader, der anvendes til gulve, inventar og sanitet n at anvende gode arbejdsbevægelser ved brug af forskellige rengøringsredskaber og maskiner n at renholde en rengøringsvogn og anvendte redskaber og maskiner. Daglig erhvervsrengøring (10 dage) b) for personer med kendskab til og erfaring fra den danske rengøringsbranche: n Få kendskab til overflader på gulve, vægge, inventar og sanitet. n Få viden om, hvilke rengøringsmidler overfladerne kan tåle og ikke kan tåle. n Lær at vælge de korrekte midler til rengøring og pleje af almindeligt forekommende overflader. n Lær at dosere korrekt med hensyntagen til både indeklima og naturen. Rengøringsmidler og overflader (3 dage) n Lær at anvende og til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og rengøringsmaskiner hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt. n Lær at vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. n Lær at bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, vogne og maskiner. Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) [ 13 ]

14 Arbejdsteknik (2 dage) n Lær at bruge korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet. n Bliv opmærksom på typiske belastninger af bevægeapparatet under rengøring og muligheder for at undgå dem. n Lær korrekt løfte- og bæreteknik. n Få kendskab til betydningen af jobrotation som modsætning til ensidigt gentaget arbejde. Grundlæggende rengøringshygiejne (1 dag) n Få basisviden om mikroorganismer og smitteveje n Lær om hvordan du kan planlægge og udføre rengøringsarbejdet, så smittespredning undgås n Lær at genkende kritiske berøringspunkter på arbejdspladsen for at tage de fornødne hensyn ved rengøringen n Lær om vigtigheden af god personlig hygiejne i forbindelse med rengøringsarbejde Mikrofibre (1 dag) n Få kendskab til mikrofibres egenskaber, miljøpåvirkninger og påvirkninger af overflader. n Lær at anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt. n Lær at vedligeholde mikrofiberklude og -mopper. Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) n Lær at benytte forskellige typer arbejdsplaner. n Bliv i stand til at vurdere rengøringsbehovet. n Lær at foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. n Lær at planlægge og udføre rengøring i forhold til relevante kvalitetsniveausystemer. Service og synlig rengøring (2 dage) n Lær at udføre synlig rengøring og andet servicearbejde på en fleksibel, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst måde. n Få viden om værdien af god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. n Bliv bevidst om betydningen af en god personlig fremtræden. n Få viden om, hvilken indflydelse, man selv har på opfattelsen af en serviceydelse i en konkret situation. Måling og vurdering af rengøringskvalitet (3 dage) n Lær at vurdere rengøringsbehovet i henhold til en bestemt kvalitetsprofil. n Lær at anvende et målesystem på rengøringsområder til vurdering af eget arbejde. n Lær at vurdere kvalitetsniveau ud fra f.eks. kvalitetsvurderingsskemaer fra INSTA 800. [ 14 ]

15 n Lær at udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. n Lær at inddrage relevant viden om det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med rengøringsarbejdet. n Lær livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) n Lær at tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. n Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt afrensning af olie, olieudlægning og oliebehandling. Oliebehandlede gulve (2 dage) n Lær at tilrettelægge og udføre polishbehandling af gulve og at retablere og vedligeholde dem. n Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt fjernelse af polish, udlægning af polish og polishbehandling. Polishbehandlede gulve (2 dage) [ 15 ]

16 Rengøring af transportmidler (3 dage) n Lær at anvende de mest hensigtsmæssige rengøringsmetoder, -midler og -redskaber i forhold til transportmidlets særlige pladsforhold, den interne arbejdsfordeling og tidsrammer. n Lær at udføre rengøringen af transportmidlet ergonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarligt. Periode- og grundrengøring (3 dage) n Lær at planlægge og udføre periode- og grundrengøring med hensigtsmæssige metoder, sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensynstagen til indeklimaet og naturen. Rengøring af maskiner i non-food industrien (2 dage) n Lær at planlægge og udføre en systematisk rengøring af produktionsudstyr og -maskiner i nonfoodvirksomheder på en faglig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under hensyn tagen til indeklima, driftssikkerhed og snavstyper i produktionen. n Lær at anvende relevante rengøringsmaskiner og -udstyr til at udføre rengøringen af produktionsudstyr med såvel våde som tørre metoder med en rengøringskvalitet, der forebygger støvgener i produktionslokaler og minimerer produktionsstop. Rengøring af boligtekstiler (3 dage) n Få indblik i de mest anvendte tekstiloverflader. n Lær at vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder til rengøring af boligtekstiler. Rengøringsfaglige kurser inden for skadeservice Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner (2 dage) n Lær at anvende forskellige relevante kemikalier, datablade og arbejdspladsbrugs-anvisninger indenfor skade- og industriservice. n Få grundlæggende viden om hygiejneforanstaltninger i forbindelse med forskellige opgavetyper. n Lær at anvende højtryksrenser, hotbox, PCB støvsuger, blæsningsudstyr samt øvrigt materiel indenfor industri- og skadeservice. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om el-materiels kapslingsklasser samt maskinernes optagende effekt at tilslutte el-materiel, så overbelastning undgås. [ 16 ]

17 Eksempler på faglige AMU-kurser til forskellige arbejdsfelter Kurser/områder Kontor Skole Hotel Privat Institutioner Hospital Rengøringsmidler og overflader (3 dage) X X X X X X Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde (2 dage) X X X X X X Arbejdsteknik (2 dage) X X X X X X Grundlæggende rengøringshygiejne (1 dag) X X X X X X Hygiejne på skoler og institutioner (2 dage) X X Hospitalshygiejne (3 dage) X Mikrofibre (1 dag) X X X X X X Personlig planlægning og rengøringsplaner (2 dage) X X X X X X Service og synlig rengøring (2 dage) X X X X X X Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) X X X X X X Måling og vurdering af rengøringskvalitet (2 dage) X X X X X X Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde (4 dage) X X X X X X Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) X X X Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) X X X X Oliebehandlede gulve (2 dage ) X X X Polishbehandlede gulve (2 dage) X X X (X) (X) Periode- og grundrengøring (3 dage) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Rengøring af boligtekstiler (3 dage ) X X X [ 17 ]

18 Rengøring og skadeservice: Sikkerhed (2 dage) n Lær at anvende relevante værnemidler korrekt ved skadeservice arbejde. n Lær ud fra en vurdering af de farer, der er forbundet med skadeserviceopgaven at anvende materiel og udstyr korrekt i forhold til egen og andres sikkerhed. n Lær at anvende og udarbejde sagsrapporter i forbindelse med skadeservice sagsstyring. n Lær at håndtere forskellige skadeservice opgavetyper professionelt. Rengøring og skadeservice: Vand, fugt og skimmel (2 dage) n Lær at foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. n Lær at anvende grundlæggende affugtningsprincipper og - materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper. n Lær at fugtmålingsmetoder og udstyr. n Få viden om hvordan man identificerer risiko for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og klargøring til endelig skimmelafrensning. Rengøring og skadeservice: skadedokumentation (2 dage) n Lær at definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. n Lær med baggrund i viden om kunde- og beredskabsaftaler at anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). n Lær at anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om korrosion at risikovurdere og håndtere dette. n Lær med baggrund i grundlæggende viden om opgavetyper at gennemføre en situationsbestemt dialog. Rengøringsfaglige AMU-kurser inden for andre områder med særlige krav til faglig viden om hygiejne Hygiejne på skoler og institutioner (2 dage) n Lær at udføre rengørings- og serviceopgaver på skoler og institutioner hygiejnisk korrekt. n Lær om smitte og smitteveje på skoler og institutioner, så du kan planlægge dit arbejde korrekt og minimere smittespredning. n Lær at rengøre vogn, klude, redskaber og maskiner, så de ikke udgør en smitterisiko. [ 18 ]

19 n Lær om rengøringens betydning for et godt indeklima. n Lær om planlægning af rengøringsopgaver, så støv, fugt og risiko for skimmelsvampe minimeres. n Lær at udføre almindelige rengøringsopgaver på et hospital på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre rengøring på operationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre rengøring på isolationsstuer på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres. n Få kendskab til gældende standarder, der omhandler hygiejne på hospitaler. Hospitalshygiejne (3 dage) n Lær at udføre almindelige og mere specielle rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og i storkøkkener på en hygiejnisk korrekt måde. n Lær at udføre og anvende såvel bakteriologisk som visuel egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet. Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener (2 dage) n Få kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag, udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. n Få kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst i fødevarer. n Få viden om, hvordan mikroorganismernes udvikling kan hæmmes ved korrekt håndtering af fødevarer. n Få kendskab til gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat (3 dage) [ 19 ]

20 AMU-kurser om kommunikation, samarbejde og arbejdsorganisering Kommunikation og konflikthåndtering for servicemedarbejdere (3 dage) n Få forståelse for andres arbejdssituation. n Få indblik i menneskelige relationer og forskellige roller, og viden om ens egen rolle og adfærd. n Få kendskab til enkle teknikker til håndtering af konflikter. n Lær at anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig og ikke konfrontativ måde. Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere (5 dage) n Få viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger n Få viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. n Lær at hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab n Lær at anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet n Lær at vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) n Få indblik i hvordan man kan være med til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer. n Lær hvordan man kan udforme regler og handlingsplan for den selvstyrende gruppes opgaver og udvikling, samt hvordan man kan definere grænseflader til resten af organisationen. Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) n Få viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, om hvordan man kan definere forbedringsområder for gruppen, om hvordan man anvender en lærings-teamrollemodel samt hvordan man udfører en proces-analyse på et team. Kommunikation i teams (3 dage) n Lær hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams. n Få viden om, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling. n Få viden om fortolkningsmuligheder og om, hvordan man kan forbedre sin kommunikation. n Få viden om, hvordan man formulerer klare krav til meddelelser. [ 20 ]

21 n Lær om de nødvendige forudsætninger for videndeling og læring i team. n Lær om hvordan man anvender forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring i teams, herunder anvendelse af mulige tekniske hjælpemidler. n Lær hvordan man kan foretage videndeling ved brug af klar og entydig kommunikation herunder bruge dialog på en systematisk måde. n Lær hvordan man medvirker til at foretage systematisk opfølgning og evaluering af videndeling og læring i teamet. Videndeling og læring for medarbejdere (3 dage) AMU-kurser i it, dansk og regning n Lær at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, installeret styresystem, anvende mus og tastatur, at logge på netværket, at lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev, samt at anvende et installeret antivirusprogram. n Få en pc-teknisk og pc-faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og lær at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage) n Lær hvordan man hurtigt og rationelt søger informationer på internettet til virksomheden og hvordan man bruger disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. n Lær at vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Effektiv internetsøgning på jobbet (2 dage) n Lær hvordan man opretter et regneark og redigerer i et eksisterende regneark og vurderer konsekvenserne af dette. n Lær hvordan man kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. n Få viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Anvendelse af regneark til talbehandling (3 dage) [ 21 ]

22 Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) n Lær at benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. n Lær at justere margener og tekst samt at anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion, således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. n Lær at åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende fil -struktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde. Faglig læsning og skrivning (5 dage) n Styrkelse og videreudvikling af den faglige læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner og faglig uddannelse n Styrkelse og videreudvikling af den skriftlige kommunikation, både i jobfunktioner og faglig uddannelse Faglig regning og matematik (5 dage) n Styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik n Træning i relevante metoder og teknikker inden for regning og faglig matematik til løsning af opgaver i arbejdslivet [ 22 ]

23 AMU-kurser for ledere AMU har udviklet en række kurser, der kan hjælpe ledere til at løse deres arbejdsopgaver bedre. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert at Servicebranchens Udviklingsfond giver tilskud til arbejdsgiverens lønudgift, hvis en medarbejder ønsker at deltage på et lederkursus. Fonden giver kun tilskud til de AMU-kurser, der står på den opdaterede positivliste. Tjek selv listen på hjemmesiden Følgende lederkurser kunne have interesse: n Ledelse og samarbejde n Ledelse af teams/produktionsgrupper n Gennemførelse af personalesamtaler n Lederens forhandlingsteknik n Anvendelse af situationsbestemt ledelse n Lederens projektplanlægning n Projektledelse n Ledelse af forandringsprocesser n Medarbejderinvolvering i ledelse n Mødeledelse n Konflikthåndtering som ledelsesværktøj n Kommunikation som ledelsesværktøj n Budget som ledelsesværktøj n Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj n Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj n Salgsledelse Man kan læse mere om AMU-kurserne i ledelse på Ledernes hjemmeside, Herfra finder man også pjecen Ledelsesudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelser, som beskriver AMU s ledelseskurser grundigt. Større respekt for rengøringsarbejdet er nødvendig, hvis branchen skal fastholde gode medarbejdere og tiltrække arbejdskraft i fremtiden [ 23 ]

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Pjecen her giver et overblik over relevante kurser, overenskomstens ret til efteruddannelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten

Idékatalog om. kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten Idékatalog om kompetenceudvikling Rengøringsmedarbejdere i staten Uddannelse i fokus 5 Kompetenceudvikling og faglighed 5 Få inspiration til MUS 6 Rengøring vedrører os alle 7 Faglig stolthed 7 Skader

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 1. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2.

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. 2. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMUKURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... D PÆ AG O G I SK L JØ VOKS N MI E ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse Erhvervsuddannet serviceassistent Inspiration til efteruddannelse Hvilke muligheder for efteruddannelse har du? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENPÆDAGOGISK MILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Udarbejdelse af kompetencepakke

Udarbejdelse af kompetencepakke AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport 20-12-2012 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport... 2 2. Kompetencepakkens

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere