Forecast Turismen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forecast Turismen i Danmark 2013-2016"

Transkript

1 Turismen i Danmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse

2 . Turismen i Danmark Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter, Niclas Jessen Forfatter: Mads Zahle Østergaard E mail: VisitDenmark 2013 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 . Turismen i Danmark I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2016, samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Indhold Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser 4. Metode og forecastets nøjagtighed 1. Fremgang over en bred front frem mod 2016 I 2012 oplevede Danmark en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger, hvilket især kunne tilskrives udviklingen fra det tyske marked. I 2013 ventes udviklingen ikke for alvor at vende dertil er den internationale økonomiske udviklingen for svag og usikker, men 2013 ventes på den anden side heller ikke at blive værre end På den lidt længere bane forventes 0 væksten i 2013 at blive afløst af positive vækstrater på 2 3 pct. i takt med forbedring og stabilisering af den internationale økonomi. Fremgangen ventes både at komme fra nærmarkederne Tyskland, Norge og UK, men også fra USA og nye vækstmarkeder som fx BRIK. Udviklingen i Sydeuropa er lidt mere usikker. På den anden side viser VisitDenmarks turistundersøgelse fra 2011, at en større andel af de sydeuropæere, der besøger Danmark har indkomster over gennemsnittet. Dermed er de formentlig også mindre påvirkede af de svage økonomiske konjunkturer end gennemsnitsbefolkningen. Dette trækker i retning af, at turisme væksten i Danmark fra disse markeder godt kan gå i plus i anden halvdel af forecast perioden. Overnatningsprognose for Danmark hovedscenarie Marked * 2014* 2015* 2016* Udlandet 4,6% 1,4% 0,1% 2,5% 2,5% 1,0% Danmark 2,5% 0,7% 0,5% 0,9% 1,4% 1,0% I alt 3,5% 1,1% 0,2% 1,7% 2,0% 1,0% * med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 15. januar 2013 Kilder: Danmarks Statistik, Tourism Economics og egne beregninger Målt i antal overnatninger (se graf på næste side) svarer den forventede udvikling i antal udenlandske overnatninger frem mod 2016 på knap 1,4 mio. sammenholdt med Dette svarer til en samlet stigning på knap 6½ pct. De danske overnatninger ventes at falde en smule i 2013, men herefter at vokse med omkring 1. pct. årligt frem mod Samlet betyder det en ventet stigning i antallet af overnatninger frem mod 2016 på 2 mio. svarende til en stigning på 4,5 pct. i forhold til Usikkerhedsfaktorer Ovenstående forecast beskriver hovedscenariet for dansk turisme frem mod Som altid er der usikkerhedsfaktorer knyttet til forecast og de største usikkerheder kan tilskrives udviklingen i den internationale økonomi. Tre forhold skal kort nævnes. Da de tyske overnatninger udgør små 60 pct. af de samlede udenlandske overnatninger vejer udviklingen fra det tyske marked tungt i det samlede forecast. Selvom den tyske økonomi er relativ sund og der forventes vækstrater på godt 1½ pct. i BNP i prognoseperioden, er de tyske forbrugere forsat noget tilbageholdende givetvis pga. usikkerhederne knyttet til 2

4 især de sydeuropæiske økonomier. Overrasker de tyske forbrugere negativt de kommende år, vil det også smitte af på turismen i Danmark. Derudover er udviklingen i Sydeuropas økonomier i sig selv et usikkerhedsmoment, og også den amerikanske økonomi kan overraske negativt de næste år trods forventninger om relativ pæn fremgang. Især den amerikanske statsgæld og budgetudfordringerne kan være udslagsgivende faktorer i denne forbindelse. Flere af de store usikkerhedsfaktorer for dansk turisme de kommende år har derfor en negativ karakter. et er udarbejdet med udgangspunkt i Tourism Economics turisme forecast for Europa, der er baseret på forventninger til den økonomiske udvikling (se metodekapitlet for en uddybning af dette). antal overnatninger overnatninger * 2014* 2015* 2016* * 2014* 2015* 2016* * 2014* 2015* 2016* Udlandet Danmark I alt * med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 15. januar 2013 Kilder: Danmarks Statistik, Tourism Economics og egne beregninger 3

5 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme vejrkort for centrale markeder, fokus 2013 Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien Frankrig Italien Spanien USA BR(I)K og Japan Danmark Trods en relativ sund økonomi ventes kun moderat vækst i BNP og fortsat tilbageholdenhed blandt de tyske forbrugere i Lidt højere vækst frem mod Overnatningsvækst i DK i 2012: 4,0 pct. Feriehusbookinger i 2013 (ult. dec. 2012): 2,7, pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 0,3 pct. 2014: 2,9 pct. Stærk økonomi, men der ventes lille opbremsning i BNP og privatforbrugsvækst i 2013, men igen pæn vækst herefter. Lav arbejdsløshed og stærk valuta til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,8 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 2,2 pct. 2014: 3,5 pct., så realistisk at DK kan fastholde det høje overnatningsniveau. Den aftagende økonomiske vækst i 2012 ventes at fortsætte i 2013 før vendingen i Til gengæld ventes den svenske krone at blive stadig stærkere til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,8 pct Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 2,6 pct. 2014: 1,7 pct. Negativ økonomisk vækst i 2012 og forventning om samme i Specielt privatforbruget ventes at trække ned bl.a. pga. stigende arbejdsløshed. Svag positiv vækst i Overnatningsvækst i DK i 2012: 10,4 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 4,0 pct. 2014: 0,9 pct. Forventning om moderate, men stigende økonomiske vækstrater i 2013 og Ledighed over 8 pct., men forventning om stadig stærkere pund til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,4 pct. 2014: 3,6 pct.. Ifølge VDKs Turistundersøgelse 2011 har de englændere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lav vækst. Forventning om svag vækst i BNP og privatforbrug, særligt i Ledighed over 10 pct. Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,8 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 0,7 pct. 2014: 3,0 pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunktur. Forventning om fortsat negativ vækst i både BNP og privatforbrug i 2013, men herefter svag positiv vækst. Fortsat høj ledighed (12 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,7 pct. 2014: 0,7 pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunktur. Forventning om fortsat negativ vækst i både BNP og privatforbrug i 2013, men herefter svag positiv vækst. Fortsat meget høj ledighed (26 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2012: 12,3 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,0 pct. 2014: 3,2 pct. På trods af, at VDK s Turistundersøgelse 2011 viser, at sydeuropæere der besøger DK har en indkomst over gennemsnittet og derfor nok er mindre påvirkede af lavkonjunktur, er krisen i Spanien så dyb, at DK nok ikke skal vente turismevækst fra Spanien før sidst i prognoseperioden. Forventning om stigende vækstrater i både BNP og privatforbrug samt faldende ledighed. Samtidig ventes den amerikanske dollar at blive styrket til glæde for europæisk turisme. Statsgæld og budgetproblemer er dog fortsat store risikofaktorer. Overnatningsvækst i DK i 2012: 4,0 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,8 pct. 2014: 5,0 pct. Forventning om stigende økonomisk BR(I)K vækst, mens Japans økonomi ventes at bremse lidt op. Overnatningsvækst i DK i 2012: Brasilien: 26 pct., Rusland: 27 pct. Kina: 35 pct. Japan: 1,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: Japan: 2013: 1,1 pct. 2014: 4,9 pct. Brasilien: 7 11 pct. p.a., Rusland: 6 10 pct. p.a. og Kina: 5 6 pct. p.a., men svært at forecaste, da det i høj grad er flykapacitet/tilgængeligheden, der bliver afgørende. Der forventes svag økonomisk vækst 2013, men herefter ventes væksten at ligge på ca. 2 pct. om året. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,7 pct. Prognose for danske overnatninger i Danmark i 2013 og 2014: Uændret niveau. 4

6 Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder Tyskland Selv om de seneste konjunktur tal fra Tyskland har skuffet industriproduktionen og PMIindekset 1 har været svag faldende og bedringen i ledigheden er stoppet er tysk økonomi fortsat relativ sund. Opbremsningen hænger sammen med den generelle tumult der er omkring EUøkonomien, hvilket både dæmper den tyske eksport og det tyske privatforbrug, da den europæiske gælds og konjunktursituation selvfølgelig øger de tyske forbrugers usikkerhed til økonomien generelt og dermed fordrer tilbageholdenhed. Forventningen er derfor, at 2013 også bliver et år med lav økonomisk vækst i Tyskland, men at væksten kommer op i gear i resten af prognoseperioden. BNP væksten ventes således at blive under 1 pct. i 2013, men mellem 1½ og 2 pct. i Samme udvikling ventes i privatforbruget, bl.a. hjulpet på vej af et lille fald i ledighed. Vækstraten i privatforbruget ventes dog at ligge et niveau under BNP væksten. Norge Norsk økonomi har haft et godt 2012 med stærk vækst bl.a. drevet af oliebranchen, bygge og anlægssektoren, det private forbrug, reallønsfremgang og en ledighed på blot 3 pct. Samlet set ventes den endelige BNP vækst i 2012 at ende på omkring 3 pct. I forecast perioden ventes fortsat fremgang på hovedparametrene BNP, privatforbrug og ledighed. Væksten ventes dog at blive lidt lavere i 2013 bl.a. pga. den matte internationale konjunktursituation. Fra ventes igen vækstrater i både BNP og privatforbrug på omkring 2½ pct. Valutakursen ventes ikke at ændre sig markant i forecastperioden, så det vil fortsat være billigt at være norsk turist i Danmark. Sverige Den svenske økonomi kom fint ud af finanskrisen, men aktiviteten faldt 2012 og ventes i 2013 at komme endnu længere ned. Den svenske afmatning kan både tilskrives faldende eksport som følge af svage konjunkturer på afsætningsmarkederne og en stadig svagere konkurrenceevne pga. en stadig dyrere svensk krone. Derudover er der også risiko for prisfald på 1 Purchasing Manaqer Index virksomhedernes indkøbere forventning til den kommende tids indkøb. det svenske boligmarked. Alt dette peger i retning af en stigende ledighed og et svagere privatforbrug. Samlet set ventes BNP væksten at komme under 1 pct. i 2013, men med pil opad i sidste halvdel af året bl.a. pga. finanspolitiske stimuli og en lav rente. Dermed ventes der igen vækstrater på mellem 2 og 2½ pct. i resten af forecast perioden. Samme billede ventes for privatforbruget, hvor væksten ventes at falde til 1½ pct. i 2013, hvilket skal ses i forhold til 2010 væksten på 3,9 pct. Fremadrettet ventes der igen årlige vækstrater på omkring 2½ pct., hvilket kombineret med forventninger omkring en stadig stærkere svensk krone trækker i retning af, at Danmark kan fastholde den fremgang i svenske overnatninger vi har oplevet siden 2009 trods den økonomiske afmatning i Sverige. Holland Den hollandske økonomi har haft et svagt 2012, der formentlig ender med en negativ vækst i BNP på 1 pct. Tilbagegangen ventes at fortsætte i 2013 før udviklingen forventes at vende i 2014 trukket af eksporten og investeringer, da Holland ikke har megen råderum til at føre ekspansiv finanspolitik. Det private forbrug ventes at udvikle sig endnu mere negativt i 2013 end BNP generelt og dermed falde for 3. år i træk. Blandt andet lavere reallønninger pga. lavere offentlige sociale ydelser, stigende moms, stigende ledighed og en forværring af boligmarkedet er medvirkende forklaringer på udviklingen. Dermed er forventningen ikke at den negative udvikling i hollandsk turisme i Danmark vendes for alvor de næste år. Storbritannien Der har på det seneste været tegn på fremgang i den engelske økonomi, bl.a. i privatforbruget, men indtil videre har det ikke givet sig udslag i BNP vækst bl.a. pga. manglende efterspørgsel fra resten af Europa. Dette har også betydet et lille skift i jobsammensætningen fra fremstillingserhverv til serviceerhverv. Det private forbrug er dog fortsat presset af husholdningernes gæld, lønstigninger der udhules af inflationen og en arbejdsløshed på 8 pct. Privatforbruget ventes således samlet set at vokse med godt 1 pct. i 2013 mod omkring ½ pct. i I resten af forecast perioden ventes væksten i privatforbruget at vokse fra omkring 2 5

7 pct. til 3 pct. bl.a. pga. generel øget vækst i økonomien. Ifølge VisitDenmarks turistundersøgelse 2011 ligger indkomsten for de britiske turister, der besøger Danmark dog over gennemsnittet, og vil derfor formentlig være mindre påvirkede af den lidt matte britiske økonomi. Derudover er det værd at nævne, at den engelske valuta ventes at blive stærkere de næste år til glæde for dansk turisme. Frankrig Det endelige BNP resultat for 2012 ventes at blive 0 vækst og udsigten for 2013 er den samme. Først i 2014 ventes egentlig fremgang i fransk økonomi, men dog forsat stadig beskeden. Det er bl.a. en ledighed på over 10 pct.,der ligger en dæmper på væksten, og privatforbruget ventes da også kun at vokse med ½ pct. i I resten af forecast perioden ventes kun en ganske svag forbedring i ledigheden og den øgede økonomiske aktivitet fra 2014 og frem skal derfor også i lyset af en generel forventning om fremgang i den internationale økonomi. Spanien og Italien De økonomiske prognoser spår ikke overraskende fortsat negativ vækst for både Italien og Spanien i 2013, men herefter ventes det så småt at gå den rigtige vej igen dog med meget beskedne positive vækstrater. Det samme billede forventes for privatforbruget, men udviklingen i privatforbruget i forhold til resten af økonomien ventes at være mere tøvende bl.a. pga. de højere arbejdsløsheder 12 pct. i Italien og 26 pct. i Spanien. Det økonomiske forecast for de to lande trækker naturligvis i retning af generel faldende rejselyst fra de to lande de næste år. Fra VisitDenmarks seneste turistundersøgelse fra 2011 ved vi dog, at sydeuropæiske turister i Danmark i gennemsnit har en højere end middel indkomst. Danmark kan derfor muligvis klare sig bedre and andre destinationer på de to markeder, da den gruppe af turister der kommer til Danmark formodentligt er mindre påvirkede af den økonomiske krise end gennemsnitsbefolkningerne. Det er derfor ikke urealistisk med positive turisme vækstrater fra disse to lande for Spaniens vedkommende dog nok først sidst i prognoseperioden. USA De seneste nøgletal for amerikansk økonomi har vist positive tal for beskæftigelse og BNP. Dette kombineret med, at det blev opnået enighed på den korte bane omkring budget og gæld betyder, at der samlet set ventes stigende vækst i BNP 2 pct. i 2013 og omkring 3 pct. om året i resten af forecast perioden. Vigtigere for turismen til Europa og Danmark er dog, at der ventes (lidt) højere vækstrater i privatforbruget bl.a. pga. forventninger om solid fremgang i beskæftigelsen og en stadig stærkere amerikansk dollar. USA s gældsproblemer og de deraf nødvendige finanspolitiske stramninger kan dels tage toppen af væksten, men er også en af de største risikofaktorer i forecastet. Ligeledes er prisudviklingen på boligmarkedet en risikofaktor for privatforbruget og ledigheden. BR(I)K Der har de seneste år været en lille afmatning i BR(I)K landenes vækstrater bl.a. pga. en afmatnings i eksporten som følge af den globale opbremsning i den globale økonomi. Der ventes dog øgede økonomiske vækstrater for BR(I)K landene de næste år. For Kinas vedkommende ser eksporten ud til at være opadgående igen, ligesom også det private forbrug igen forventes at trække opad. Inflationen og et ustabilt boligmarked er dog usikkerhedsfaktorer, som den kinesiske regering dog forsøger at stabilisere. For Brasiliens vedkommende har penge og finanspolitiske tiltag de sidste år øget den generelle tillid til økonomien, men også en bedring i den industrielle produktion og flere større infrastruktur projekter forventes at stimulere økonomien de næste år. For Ruslands vedkommende ventes eksporten og måske specielt olieeksporten at trække op de kommende år, men det er dog klart, at udviklingen i olieprisen bliver afgørende her. Japan Der er udsigt til, at den japanske økonomi bremser lidt op i 2013, særligt det private 6

8 forbrug. Der er flere årsager til dette de midlertidige positive økonomiske effekter af genopbygningen er ved at ebbe ud og den internationale lavkonjunktur påvirker også Japan. Fremadrettet ventes det private forbrug også kun at udvikle sig moderat. Japansk turisme i Europa ventes derfor ikke at blomstre i den hele nære fremtid. Schweiz og Østrig Både Schweiz og Østrig ventes at have moderate økonomiske vækstrater først i prognoseperioden, da også disse lande er påvirkede af afmatningen i den internationale økonomi. Sidst i prognoseperioden ventes økonomien i begge lande at komme lidt op i gear med BNPvækstrater på omkring 1½ pct. Det private forbrug ventes at følge samme mønster med lidt lavere vækstrater i 2013, der fremadrettet ventes at stige til omkring 1½ pct. bl.a. hjulpet på vej af lav arbejdsløshed i begge lande særligt i Schweiz. Turismemæssigt har det også betydning, at den schweiziske valuta fortsat ventes at være stærk i prognose perioden, hvilket gør de schweiziske turister købestærke. Danmark Det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal viste et fald i det sæsonkorrigerede BNP på 0,6 pct. efter to kvartaler med positiv vækst. Tallene understreger blot, at Danmark endnu ikke er i smult vande økonomisk og fortsat også påvirkes af den internationale afmatning. I 2013 ventes BNP da også kun at vokse med 0,7 pct., men i resten af prognoseperioden frem mod 2016 forventes vækstrater på mere normale 2 pct. Forbrugertilliden har været jævnt aftagende siden medio 2011 bl.a. pga. en stigende ledighed. Ledigheden forventes at stige ind i 2013 før det begynder at gå den rigtige vej. I takt med den øgede aktivitet i samfundet ventes også det private forbrug at øges, men en svag reallønsudvikling, blandede forbrugseffekter fra fx de frigivne efterlønsbidrag og et usikkert boligmarked betyder, at væksten i privatforbruget formentlig blot bliver moderat. 7

9 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser Nærværende forecast er baseret på Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, og er primært baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Derfor gennemgås nedenfor de overordnede træk i den forventede økonomiske udvikling. Den overordnede økonomiske udvikling Selv om man kan finde lyspunkter, er det overordnede billede af den internationale økonomi, at vi kan se frem en længere periode med lav vækst. Det afspejles også i forbrugernes og erhvervslivets tillid og tro på økonomien, der i mange lande fortsat ligger underdrejet. I USA har der på det seneste været tegn på økonomisk fremgang med vækst i BNP og bedring i bekæftigelsen, men fremgangen har været lavere end ventet, og den amerikanske økonomi slås fortsat med stor gæld og budgetproblemer. Der er derfor ikke mulighed for store finanspolitiske stimuli, og der er fortsat mange risikofaktorer. I Europa er billedet på mange måder det samme bortset fra, at de økonomiske vækstrater er lavere og ledigheden i mange lande højere. Europa er dog fortsat todelt med særligt store gældsproblemer og arbejdsløsheder i Sydeuropa, mens det nordlige Europa generelt klarer sig bedre. At vi er inde i en periode med global økonomisk afmatning kan også læses af de økonomiske vækstrater fra BRIK landene, der er kommet lidt ned i gear, men dog fortsat er pæne. I forecast perioden ventes der øget aktivitet i økonomierne, men vækstraterne forventes fortsat at være moderate. Real BNP vækst for centrale markeder * 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 1,6 1,1 0,5 0,7 1,8 2,1 2,0 Tyskland 4,0 3,1 1,0 0,8 1,7 1,7 1,6 Norge 0,2 1,3 3,0 1,3 2,3 2,5 2,5 Sverige 6,3 3,8 1,2 0,7 2,3 3,0 2,3 UK 2,9 2,0 0,0 1,2 2,1 2,4 2,5 Holland 1,6 1,1 0,9 0,4 0,9 1,0 1,1 Frankrig 1,6 1,7 0,1 0,2 1,1 1,2 1,3 Italien 1,8 0,6 2,1 1,1 0,3 1,1 1,2 Spanien 0,3 0,4 1,3 1,4 0,3 1,2 1,4 Østrig 2,2 2,6 0,5 0,9 1,8 1,5 1,5 Schweiz 3,0 1,9 0,9 1,1 1,7 1,7 1,7 Finland 3,3 2,7 0,1 0,2 1,4 2,2 2,6 Polen 3,9 4,3 2,2 1,9 3,3 3,8 4,0 USA 2,4 1,8 2,2 2,2 3,1 3,4 3,0 Canada 3,2 2,6 2,0 1,9 3,1 2,8 2,7 Japan 4,7 0,5 1,9 0,4 1,8 2,2 1,1 Kina 10,5 9,3 7,5 8,0 9,0 8,7 8,1 Rusland 4,4 4,2 3,3 3,5 4,2 4,1 4,1 Brasilien 7,5 2,7 1,0 3,9 4,8 4,8 4,3 Australien 2,5 2,1 3,3 2,3 3,6 3,3 2,6 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics 8

10 Realvækst i privatforbruget på centrale markeder * 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 1,7 0,5 1,0 0,9 1,9 2,1 2,0 Tyskland 0,8 1,7 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 Norge 3,6 2,5 3,0 2,2 2,5 2,5 2,5 Sverige 3,9 2,2 1,4 1,5 2,7 2,8 2,4 UK 1,3 1,1 0,6 1,2 2,0 2,4 2,8 Holland 0,3 1,0 1,5 0,9 0,0 0,5 0,9 Frankrig 1,5 0,3 0,0 0,4 1,0 1,1 1,2 Italien 1,2 0,1 3,5 1,5 0,0 0,9 1,4 Spanien 0,7 1,0 1,8 2,0 0,1 1,0 1,4 Østrig 1,7 0,9 0,3 0,8 1,3 1,5 1,6 Schweiz 1,6 1,2 2,1 1,1 1,5 1,5 1,5 Finland 3,3 2,4 1,8 0,6 1,9 2,1 2,4 Polen 3,1 2,6 0,7 1,2 2,8 3,3 3,9 USA 1,8 2,5 1,8 2,3 3,4 3,5 2,9 Canada 3,4 2,4 2,0 2,2 2,7 2,6 2,3 Japan 2,8 0,5 2,3 0,8 1,3 1,3 0,7 Kina 11,4 8,5 8,4 9,3 9,8 9,5 9,4 Rusland 5,1 6,7 6,2 4,9 4,8 4,2 4,1 Brasilien 6,9 4,1 3,0 4,3 5,1 4,8 4,2 Australien 2,9 3,3 3,6 1,9 3,3 2,4 1,9 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Den generelle økonomiske prognose afspejles også i forecastet for privatforbruget frem mod For de europæiske landes vedkommende er det generelle billede, at der forventes lave og endog negative vækstrater for enkelte landes vedkommende i privatforbruget i 2013, men at privatforbruget ventes at komme op i gear herefter. Særligt privatforbruget i Sydeuropa ventes dog fortsat at udvikle sig trægt, hvilket hænger sammen med de to cifrede arbejdsløshedsrater, der selvfølgelig lægger en dæmper på privatforbruget. 9

11 Ledighedsniveauet på centrale markeder * 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 6,3 6,2 6,3 6,7 6,4 6,0 5, 9 Tyskland 7,7 7,1 6,8 7,1 7,0 6,8 6,6 Norge 3,6 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 2, 8 Sverige 8,4 7,5 7,7 7,9 7,6 7,0 6, 5 UK 7,9 8,1 8,0 8,3 8,3 8,0 7,5 Holland 5,5 5,3 6,4 7,3 7,7 7,7 7, 6 Frankri g 9,3 9,2 10,0 10,6 10,4 10,3 10, 1 Italien 8,4 8,4 10,6 12,1 12,2 11,7 11, 2 Spanien 20,1 21,6 24,9 26,0 26,0 25,4 24,8 Østrig 4,4 4,2 4,4 4,9 4,6 4,3 4,3 Schweiz 3,5 2,8 2,9 3,2 3,2 3,0 3, 0 Finl and 8,4 7,8 7,8 8,1 7,8 7,3 7, 1 Polen 12,1 12,4 12,8 12,8 11,9 11,0 10,0 USA 9,6 8,9 8,1 7,9 7,3 6,4 5, 5 Canada 8,0 7,5 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3 Japan 5,1 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4, 2 Kina 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 Rusland 7,5 6,6 5,7 5,6 5,7 5,8 5, 9 Brasili en 6,7 6,0 5,5 5,3 5,0 5,1 5, 1 Australien 5,2 5,1 5,3 5,5 5,0 5,0 5,0 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Der ventes generelt en bedring i ledigheden de næste år i takt med den stigende økonomiske aktivitet. Ledigheden vil dog for de Sydeuropæiske lande, særligt Spaniens vedkommende, fortsat være meget høje. For vores nærmarkeders vedkommende ventes ledigheden at falde lidt især for Sveriges vedkommende sidst i perioden. Faldet i ledigheden vil alt andet lige stimulere privatperioden fremadrettet til glæde for turismen. 10

12 Valutakurser i forhold til den danske krone * 2013* 2014* 2015* 2016* Valutakurs danske kroner Norge 0,93 0,96 0,99 1,01 1,00 0,99 0,99 Sverige 0,78 0,83 0,86 0,87 0,91 0,93 0,93 UK 8,69 8,59 9,18 9,29 9,45 9,76 9,80 Schweiz 5,39 6,04 6,17 6,13 6,00 5,97 6,00 Polen 1,86 1,81 1,78 1,81 1,90 1,95 1,95 USA 5,62 5,36 5,80 5,89 6,16 6,37 6,37 Canada 5,46 5,42 5,79 5,79 5,85 5,89 5,78 Kina 0,83 0,83 0,92 0,95 1,03 1,10 1,12 Japan 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Australien 5,16 5,53 5,96 5,62 5,63 5,70 5,73 Rusland 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 Brasilien 3,20 3,20 2,96 2,98 3,03 2,91 2,76 Årlig ændring procent Norge 9,09 2,83 4,05 1,13 1,07 0,49 0,31 Sverige 11,60 5,71 3,65 1,75 4,07 2,65 0,37 UK 3,63 1,18 6,89 1,11 1,76 3,32 0,34 Schweiz 9,33 11,91 2,27 0,64 2,22 0,41 0,50 Polen 8,54 3,00 1,60 1,80 4,85 2,47 0,11 USA 4,91 4,71 8,15 1,67 4,56 3,39 0,02 Canada 16,26 0,77 6,96 0,09 1,06 0,67 1,87 Kina 5,87 0,20 10,57 3,82 7,92 6,66 2,60 Japan 11,90 4,90 8,14 5,82 4,06 1,27 1,72 Australien 23,27 7,09 7,80 5,73 0,23 1,28 0,50 Rusland 10,02 1,53 2,03 0,79 3,37 0,97 1,72 Brasilien 19,06 0,14 7,46 0,64 1,68 3,94 5,13 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Dansk turisme kan glæde sig over forventninger om en fortsat gunstig valutakursudvikling for en række centrale markeder som fx Norge, Sverige, UK, USA og Schweiz. Valutakursen har traditionelt en del at sige for hvilken vej turiststrømmene går nabolande imellem, og da forecastet tilsiger, at det bliver billigere at være turist i Danmark de kommende år, er det godt nyt for dansk turisme. Den forventede udvikling frem mod 2016 af de enkelte markeders generelle forbrug af udlandsrejser fremgår af nedenstående tabel. Det skal noteres, at vækstraterne i tabellen afspejler forventningerne til det nominelle forbrug. Trækker man 2 pct. point fra de nominelle vækstrater (svarende til inflationen) får man en omtrentlig real vækst. 11

13 Samlet forbrug af udlandsrejser for centrale markeder * 2013* 2014* 2015* 2016* Nominelt forbrug af udlandsrejser mia. USD Danmark 8,9 9,7 9,1 9,0 8,8 8,6 8,7 Tyskland 74,5 81,5 79,3 80,8 81,5 82,8 84,6 Norge 13,8 13,6 14,5 15,9 16,8 17,6 18,6 Sverige 13,0 15,5 15,4 15,5 16,1 16,9 17,5 UK 49,2 50,8 51,4 52,0 52,5 55,0 58,0 Holland 19,0 20,1 19,8 18,9 17,9 17,1 17,1 Frankrig 36,4 39,6 34,4 34,7 34,1 33,6 34,0 Italien 25,8 27,6 25,2 24,2 22,9 22,0 22,0 Spanien 16,0 16,5 14,9 14,2 13,8 13,8 14,3 Østrig 10,0 10,4 10,7 10,5 10,5 10,6 10,9 Schweiz 11,0 12,5 13,4 14,1 14,5 15,1 16,2 Finland 4,0 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4 4,5 Polen 7,3 6,8 7,4 7,6 8,2 8,8 9,8 USA 77,0 80,8 86,9 90,1 94,8 100,4 105,2 Canada 28,3 31,9 33,1 33,7 34,0 34,4 34,7 Japan 26,6 25,9 27,2 25,1 24,6 25,3 26,1 Kina 33,1 43,8 54,0 59,4 67,4 77,0 87,8 Rusland 25,6 31,3 35,8 36,9 38,5 39,6 40,4 Brasilien 16,4 21,2 21,7 23,5 26,8 28,6 30,4 Australien 21,5 26,2 27,1 26,5 27,0 27,7 28,7 Årlig vækst procent Danmark 1,0 8,7 5,4 1,4 2,7 1,6 1,0 Tyskland 4,5 9,5 2,7 1,8 0,9 1,6 2,3 Norge 12,8 0,9 6,3 9,9 5,1 4,9 5,7 Sverige 10,3 19,1 0,6 0,3 4,2 4,6 3,6 UK 0,8 3,3 1,2 1,1 1,1 4,6 5,6 Holland 6,6 5,7 1,8 4,3 5,4 4,5 0,0 Frankrig 1,0 8,9 13,3 1,1 2,0 1,2 1,2 Italien 3,7 6,9 8,7 4,0 5,4 3,9 0,0 Spanien 1,8 3,0 9,9 4,8 2,4 0,0 3,7 Østrig 6,5 4,0 2,7 1,3 0,5 1,3 2,2 Schweiz 1,8 13,4 7,3 5,3 2,9 4,1 7,4 Finland 4,0 12,9 1,8 5,4 3,6 1,9 2,4 Polen 12,9 6,4 8,4 2,1 7,6 7,8 11,3 USA 2,1 4,9 7,6 3,7 5,2 6,0 4,7 Canada 23,3 12,6 3,9 1,8 0,8 1,3 0,8 Japan 11,3 2,5 5,2 7,8 2,1 3,1 2,9 Kina 31,8 32,3 23,4 9,9 13,5 14,1 14,1 Rusland 27,0 22,1 14,4 3,1 4,5 2,8 2,1 Brasilien 51,0 29,4 2,2 8,5 14,0 6,6 6,5 Australien 25,0 21,9 3,7 2,3 1,7 2,9 3,3 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics 12

14 4. Metode og tidligere forecasts nøjagtighed Metode et er baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Tourism Economics forecasts er baseret på den forventede økonomiske udvikling. De økonomiske faktorer der i den sammenhæng vurderes at have størst betydning er BNP vækst, privatforbruget og valutakursudviklingen. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent up variabel, der justerer for et lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes nedenfor. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og outbound turismen fra landet. Denne rapport indeholder forecast for udenlandske og danske overnatninger i Danmark. Den bagvedliggende forecast model er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger i Europa. Dette er baggrunden for, at rapporten kun indeholder ét samlet forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark og ikke deciderede forecast for de enkelte markeder. Det samlede forecast for udenlandske overnatninger i Danmark er dog et bottom up forecast for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark både har skelet til Tourism Economics markedsforventninger til Europa og Danmark. Fx lægger forecastet for det tyske marked sig op ad de europæiske forventninger til det tyske marked. Usikkerhedsfaktorer et af de økonomiske variable Når turismeforecastet afhænger af forecastet af de økonomiske variable, er usikkerheden forbundet med forecastet af disse i sig selv et usikkerhedselement. Givet de nuværende usikre økonomiske konjunkturer er denne fejlkilde mere end normalt relevant for indeværende forecast. Udbudssiden Turismeefterspørgslen bliver i modellen bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i fx tyske udlandsrejser fordeler sig destinationerne imellem, bliver både bestemt vha. økonomiske variable som valutakurser, men også blødere variable som adgangsforhold og andre rammebetingelser, der kan være svære at sætte tal på. Dette er med til at gøre de bilaterale prognoser mere usikre end de generelle markedsforecast. Pent up variablen Derudover spiller pent up variablen en rolle. På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes i modellen et langsigtet forecast for den enkelte marked/destinations relation. Hvis den enkelte destination overperformer ét år på et given marked i forhold til den langsigtede trend, forventes i modellen at markedet underperformer de efterfølgende år for netop at ramme det langsigtede forecast over tid. Tilpasningen mod den langsigtede trend sker i modellen over en årrække, og der er knyttet nogen usikkerhed til denne for specielt nye markeder. Pent up variablen kan tolkes som modestrømninger i turismen. Der findes også andre rent tidsrække baserede forecast metoder, hvor den helt simple/naive tilgang blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som væksten sidste år. Flere af disse tidsrække baserede forecast metoder kan i større eller mindre grad lægge vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend dvs. pent up variablen har kun lille betydning. Tourism Economics har selv lavet test af deres models prognose evne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og størrelsen af pent up variablens betydning kan 13

15 ændre sig. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. Tidligere forecasts nøjagtighed I tabellen nedenfor sammenlignes tidligere forecasts med den faktiske udvikling i overnatninger i Danmark. VisitDenmark har kun benyttet sig af Tourism Economics forecastmodel siden Derfor kan forecast modellens nøjagtighed indtil videre kun bedømmes ud fra ganske få forecast. For udlandets vedkommende blev den faktiske 2011 vækst fanget af de tidligere forecasts. Det eneste forecast der missede er paradoksalt nok den seneste. Det kan dog tilskrives, at det reviderede forecast fra januar 2012 udelukkende blev baseret på år til dato data fra Danmarks Statistik, der viste sig at være fejlbehæftede væksten var svær at spå om, da det var et "lige efter finanskrise år". Når man sammenligner de forskellige forecasts med den faktiske vækst i 2010, er det mest reelt at sammenligne med de på tidspunktet kendte tal for overnatningerne uanset om det var fejlbehæftede eller ej. Det er de tal, der er markeret med lyseblå. Konklusionen for udlandets vedkommende er, at de tidligere forecast har ramt den faktiske udvikling relativt godt. For Danmarks vedkommende har de tidligere forecast ramt den faktiske vækst i 2011 relativt godt ramte lidt ved siden af, men som sagt var det svært spå i tiden lige efter finanskrisen. Derudover er forecastet for danske overnatninger i Danmark i princippet et bilateralt forecast, som der i sagens natur er knyttet større usikkerhed til end til de generelle forecasts for et markeds udvikling i Europa. Tidligere forecasts og faktiske vækstrater i antallet af overnatninger Marked År Faktisk vækst juni 2012 Revideret forecast jan oktober 2011 juli 2011 februar 2011 sep april 2010 juli 2009 procent Udlandet , ,1/5, ,6 2,7 3,9 4,9 4, ,4 1,4 2,6 2, Danmark , ,5/ 0, ,5 2,6 2 1,6 0, ,7 0,2 3,3 3, I alt , ,7/2, ,5 2,6 2,9 3, ,1 0, Note: Der er to 2010 tal: Før feriehusrevision/efter feriehusrevision. Efter feriehusrevision tallene er de rigtige Note: Det reviderede forecast fra janaur 2012 var baseret på Danmarks Statistiks fejlbehæftede år til dato tal, og skal derfor ikke tillægges nogen vægt i bedømmelsen af nøjagtigheden af Tourism Economics forecasts. Kilder: Tourism Economics og Danmarks Statistik 14

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Februar 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Prognose. Turismen i Danmark 2016-2019 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2016 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere