Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene."

Transkript

1 Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene

2 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene Mulighederne for et højt afkast på de nye obligationsmarkeder i lokalvaluta er gode. Med høje renter i Brasilien, Tyrkiet og Mexico giver en investering i obligationer udstedt i lokal valuta et godt potentiale, adgang til attraktive renter og valutaer der forventes styrket. De høje renter på markederne for lokalvaluta giver os en forventning om at kunne levere afkast på omkring 10% p.a. Jyske Invest har siden 1998 tilbudt sine medlemmer at investere i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder. Getty Images/All Over Press Afkastet har været godt 18% i gennemsnit om året siden etableringen. Denne afdeling adskiller sig fra sin nye søsterafdeling - Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta - ved at den afsikrer valutakursrisikoen. Den nye afdeling Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta sikrer nemlig ikke valutakursrisikoen. Det betyder, at den nye afdeling er mere risikabel at investere i, men afkastpotentialet er også tilsvarende større. En polsk arbejder samler biler ved Daewoos samlebånd i Warszawa. 2

3 Scanpix Valutaerne styrkes i takt med reformerne Mange nye markeder er i gang med reformer i deres finansielle sektor. Dette vil efter al sandsynlighed forbedre adgangen til obligationsmarkederne, styrke valutaerne og forbedre likviditeten på disse markeder. Reformeringen sker for at forbedre det generelle niveau af opsparing, som stadig er lavt. Netop højere opsparing i form af øget pension vil sammen med øget aktivitet i investeringsforeninger støtte markederne i fremtiden. Kreditværdighed og mindre sårbarhed Der er sket store forbedringer af de grundlæggende kreditforhold overalt på de nye markeder. Dette er sket gennem forbedringer på tre vigtige områder: Forbedring af valutareserverne Forbedring af handlen med udlandet Forbedring af betalingsbalancens løbende poster Samtidig mener vi, at der bliver ført en fornuftig finans- og pengepolitik med faldende gældsandele og overgang til mere fleksible valutakurser. Alle disse faktorer vil sandsynligvis forbedre kreditværdigheden og reducere såvel sårbarheden som valutaudsvingene i de nye markeders økonomier. Globalisering styrker valutaen Globaliseringen medfører øget tilstrømning af kapital på tværs af landegrænserne og styrker dermed investeringerne på de nye obligationsmarkeder. Vi forventer, at det vil medføre en efterspørgsel efter valuta fra de nye markeder. Også en række andre faktorer vil under en ansvarlig økonomisk politik med kontrol over inflationen føre til stigende valutakurser på de nye markeder. For det første er landene på de nye markeder ved at anerkende, at integration i verdensøkonomien gavner det enkelte lands økonomiske udvikling. For det andet vil produktivitetsvæksten være højere end i de udviklede lande. Det sidste skyldes et generelt lavere økonomisk udviklingstrin, stigende international konkurrence og et stigende teknologisk niveau. 3

4 Det store potentiale Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder har de tidligere år givet et godt afkast, og vi vurderer, at der også på lang sigt vil være potentiale for betydelige kursstigninger. En række forhold gør sig nemlig gældende forhold, som investorer sandsynligvis vil kunne nyde godt af. Produktionsværkstedet i Asien Siden Asienkrisen i har landene i regionen oplevet en høj, økonomisk vækst som følge af en valutakurser i de fleste lande gør Latinamerika til et oplagt mål for investeringer. Højvæksten i Østeuropa Væksten i Østeuropa er høj. Regionen oplevede en gen- eksportorienteret politik og en fastkurspolitik over nemsnitlig realvækst på 6,6% i Tilnærmelsen mod for dollaren. Regionen kan med rette betegnes som EU er det overordnede tema i Østeuropa, og på sigt er verdens produktionsværksted. der grund til at tro på en stabil økonomisk udvikling. I fremtiden vil flere af landene i højere grad end Der strømmer stor likviditet ind i de lokale markeder. tidligere fokusere på en vækst indadtil, hvilket bl.a. Specielt Tyrkiet, Polen og Ungarn er i de udenlandske vil medføre stigende valutakurser. Det vil gøre investeringer i regionen interessante, selvom renterne generelt er lave. samt mineraler fra Peru og Chile. Med igangværende reformer i mange af landene og øget kontrol over inflationen vil Latinamerika opnå mere stabil økonomisk vækst fremover. Høje renter og flydende investorers søgelys. Ædle stene i Afrika I Afrika bliver Sydafrika det primære investeringsområde. Sydafrika og andre lande i Afrika udmærker Råvarelageret i Latinamerika Latinamerika er råvarelager for hele verden. Det sig især inden for minedrift, primært diamanter. gælder eksempelvis fødevareprodukter fra Brasilien Derudover har Sydafrika for tiden en kreditværdighed, og Argentina, olie fra Mexico, Venezuela og Colombia der er bedre end EU-lande som Polen og Ungarn. VALUTAKURSERNE - GOD TIMING? Figuren viser udviklingen i afdelingens primære valutaer i forhold til danske kroner. Hvis graferne stiger, vil det påvirke afdelingens afkast positivt. Ingen kan svare skråsikkert på, om det er god timing at investere i lokale valutaer netop nu. Men vi tror på, at udviklingen vil styrke valutaerne på lang sigt. 4

5 Getty Images/All Over Press Getty Images/All Over Press Getty Images/All Over Press Diamanter og anden minedrift understøtter den positive økonomiske udvikling i Sydafrika. 5

6 Hvad er risikoen? Den store renteforskel i forhold til eksempelvis Danmark skyldes, at der er en vis risikopræmie ved at investere i obligationer fra de nye markeder. Risikopræmien er et udtryk for, at investorerne vil have en større gevinst for at påtage sig en større risiko. Der findes da også væsentlige kræfter i og omkring de nye obligationsmarkeder, der kan påvirke afkastet negativt. De tre primære risikofaktorer, der kan påvirke afkastet negativt i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta, er: lande (årlig effektiv obligationsrente). Renterne er betydeligt Kreditrisiko højere end renten på eksempelvis danske statsobligationer. Nogle af landene kan komme i så stor økonomisk krise, at de ikke er i stand til at betale renter og afdrag på deres gæld. Dermed risikerer man, at tilbagebetalingen udebliver. Derudover kan der opstå politisk krise, der kan medføre, at landet ikke vil betale gælden tilbage, selv om der er mulighed for det. Renterisiko Politisk og økonomisk uro kan medføre, at investorerne vil kræve en højere risikopræmie og dermed også en højere rente. Det vil medføre kursfald og skabe på trods af den høje nominelle rente et negativt afkast til investorerne. AKTUEL RENTE I UDVALGTE LANDE Aktuel rente Tyrkiet 15% Brasilien 19% Sydafrika 7% Mexico 10% Danmark 4% Figuren viser de aktuelle renter på obligationer i udvalgte AFKASTUDSVING SIDEN 1994 Valutarisiko Da afdelingen ønsker at skabe afkast på både obligationerne og valutaerne, vil vi ikke kurssikre de valutaer, vi investerer i. Dette betyder, at man som investor også opnår de gevinster og tab, der kan Figuren viser de bedste og dårligste afkast målt på 1, 3 og 5 komme. At man opnår en høj rente kan nemlig dække års sigt. Tallene er målt i danske kroner. Det ses, at der er over en høj inflation, og dermed en forventet svækkelse af valutaen. horisont på mindst fem store udsving i afkastet og vi anbefaler derfor en investerings- år. Afkastet på de nye obligationsmarkeder kan svinge meget fra år til år i både positiv og negativ retning. I enkelte år kan afkastet også være negativt. Dette gælder også Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Afkastudsvingene er målt ved JP Morgans EMBI + i perioden fra 31/ til 31/ Derefter er det målt ved afdelingens benchmark, JP Morgans GBI-EM Open. Årsagen er at afdelingens benchmark først blev oprettet i

7 Scanpix En colombiansk landarbejder igang med at høste kaffebønner. 7

8 Hvorfor investere i Nye Obligationsmarkeder Valuta gennem Jyske Invest? Vores medlemmer har gennem flere år kunnet investere i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen har givet et afkast på 18,58% om året i gennemsnit siden starten i Det har givet os en stor erfaring på de nye obligationsmarkeder. Som individuel investor kan det være svært at få den spredning, der er nødvendig for at kunne modstå risikoforholdene i de aktuelle lande. Men med investering i mange lande kan vi tilbyde den nødvendige spredning, der justerer risikoen og baner vej for et godt afkast. FORVENTET LANDEFORDELING Andre Ungarn Polen Colombia Argentina Mexico Tyrkiet Sydafrika Brasilien Figuren viser et bredt udsnit af de lande, der forventes at indgå i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Investeringen spredes på mange forskellige udstedere, så det samlede afkast ikke trues markant af en uheldig udvikling hos en enkelt udsteder.»andre«er fx Ukraine, Filippinerne, Malaysia og Rusland. Den aktuelle rente på den forventede investering ligger på 10% (august 2005) og varigheden er 3,1 år. Getty Images/All Over Press Getty Images/All Over Press 8

9 Kombiner med søsterafdelingen Skal jeg sælge, hvis jeg har investeret i EN GOD KOMBINATION Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder? Det mener vi ikke. Figuren til højre viser de to afdelingers kursafhængighed i forhold til hinanden. Da de til tider endda reagerer modsat hinanden, giver det god mening at samle dem i samme portefølje. I tilfælde, hvor man taber på den ene, ville man tjene på den anden og omvendt. Ved at investere i både Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta og Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder opnår man således endnu en spredningsgevinst. Figuren viser sammenhængen (korrelationen) mellem Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder og Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Korrelationen er et mål for afhængigheden mellem afkastet på de to afdelinger. Ved en lav og negativ korrelation svinger afkastene ikke i samme takt, og det giver derfor god mening at investere i begge afdelinger. De historiske tal for den nye afdeling er baseret på benchmark. Getty Images/All Over Press Getty Images/All Over Press En ukrainsk minearbejder forlader minen efter dagens arbejde. 9

10 Det bør du vide, før du investerer Scanpix Scanpix Scanpix Målsætning nye markeder. Herudover kan der investeres i instrumenter udstedt i andre valutaer end lokalvalutaer, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta skal på længere sigt fem år give et gennemsnitligt afkast, forudsat at afkastet på instrumenterne er relateret som mindst er på niveau med markedsafkastet målt til udviklingen i en eller flere lokalvalutaer eller ved indekset JP Morgans GBI-EM Open. Indekset obligationsrenter fra de nye markeder. Som en del af følger statsobligationer udstedt i lokal valuta. afdelingens investeringer kan der foretages indskud i pengeinstitutter med hjemsted i et zone A land. Zone Hvem henvender afdelingen sig til? A lande er medlemmer af OECD. Afdelingen kan Afdelingen henvender sig til investorer, som i for- investere op til 10% af formuen i andre foreninger, ventning om et højere gennemsnitligt afkast end ved fx en investering i en traditionel obligationsafdeling er parate til at påtage sig en stor risiko. Vi anbefaler afdelinger eller investeringsinstitutter. Der vil blive investeret på børser i EU eller børser, som en investeringshorisont på mindst fem år. er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation Vores investeringspolitik of European Securities Exchanges (FESE). Vi investerer Afdelingens midler investeres fortrinsvis i obligationer maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i og i unoterede instrumenter. lokalvalutaer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Mellemøsten, Asien, Østeuropa og Afrika. Vi har lavet en aftale om investeringsrådgivning med Rådgivning Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Jyske Bank. Aftalen indebærer at Jyske Bank giver Der investeres primært i obligationer udstedt af rådgivning om porteføljestrategi, som Jyske Bank eller garanteret af stater. Der kan også investeres i anser for fordelagtig. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges administrationsselskabet, som instrumenter udstedt af andre udstedere, forudsat at instrumenterne er denomineret i lokalvalutaer fra de tager stilling til, om de skal føres ud i livet. 10

11 Værd at vide om Jyske Invest Aktiv investering Siden 1988 har Jyske Invest investeret aktivt på verdens finansmarkeder. Jyske Invest-gruppen administrerer i øjeblikket 68 afdelinger med en samlet formue på godt 40 mia. kroner og har ca medlemmer. Vi plejer pengene i samarbejde med de bedste rådgivere i verden. Gennem Jyske Invest investerer du i fællesskab med andre investorer. Når mange små investorer slår sig sammen, giver det en række stordriftsfordele i form af fx risikospredning og aktiv formuepleje. Det er nemt Jyske Invests specialister tager sig af alt i forbindelse med din investering: valg af obligationer, omlægninger og geninvestering af kursgevinster og rente. Via medlemsbladet Jyske Invest Nyt og vores hjemmeside bliver du orienteret om, hvordan din investering udvikler sig. Det er sikkert Jyske Invest er underlagt Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger. Loven sikrer bl.a. risikospredning og forbyder investering for lånte penge. Både Jyske Invest, Finanstilsynet og de medlemsvalgte, uafhængige revisorer kontrollerer, at reglerne overholdes. Det er en god forretning Da omkostningerne til administration deles af medlemmer, som har investeret over 40 mia. kr. belaster de kun den enkelte investor meget lidt. I vores afdelinger stræber vi efter at levere gode langsigtede afkastresultater mindst på markedsniveau. Er du i tvivl om din investeringsstrategi? På kan du tegne din investeringsprofil og få et investeringsforslag. Har du brug for personlig rådgivning om Jyske Invest, er du velkommen i en af Jyske Banks afdelinger. 11

12 Fakta om Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Fondskode DK Almindelig handel Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta kan handles via alle pengeinstitutter i Danmark. Udfyld blanketten på side 13 i dette hæfte, og aflever den i dit pengeinstitut. Hvis du handler i introduktionsperioden, skal beviserne betales den 21. september Det sker automatisk ved træk på din bankkonto. Beviserne registreres samtidig i dit værdipapirdepot. Hvis du handler efter introduktionsperiodens udløb, bliver beløbet trukket på din konto 3. bankdag efter købet. Udbud af beviser Kursinformation Investeringsbeviserne udstedes i styk á 100 kroner. Der er intet maksimum for emissionens størrelse. Du finder kurserne på Hvad med skatten? Afkastet fremkommer som et årligt udbytte og som kursgevinst/-tab, når du sælger dine investeringsbeviser. Ved investering af frie midler beskattes udbytter og kursgevinster som kapitalindkomst. Tab kan modregnes i kapitalindkomsten. Ved investering af pensionsopsparing beskattes såvel udbytte som kursgevinst med 15%. Børneopsparingsordningen er fritaget for skat. Det med småt Prospekt for Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta og vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest finder du på Her kan du få rådgivning Du kan få personlig rådgivning om afdelingen ved at henvende dig til din investeringsrådgiver. 12

13 Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Bestillingsblanket Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene Med denne blanket kan du bestille investeringsbeviser Jeg vil gerne købe stk. investeringsbeviser i den nye afdeling Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta, fondskode DK Betaling Beløbet trækkes på konto Pengeinstitut: Reg.-nr.: Kontonr.: Postnr.: By: Depot Beviserne skal indlægges i depot Dato og sted: Pengeinstitut: Reg.-nr.: Kontonr.: Navn: CPR-nr.: Adresse Underskrift: Blanketten afleveres i dit pengeinstitut. 13

14

15 Jyske Invest Vestergade Silkeborg Tlf Fax

16 gør det nemt at investere aktivt

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

fem veje til et højere obligationsafkast

fem veje til et højere obligationsafkast fem veje til et højere obligationsafkast Sydinvest HøjrenteLande - Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Mix - Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier. Udgået materiale. gør det nemt at investere aktivt

Investeringsforeningen. Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier. Udgået materiale. gør det nemt at investere aktivt Investeringsforeningen Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier gør det nemt at investere aktivt Investeringsforeningen Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier Den 25. maj 2000 åbner vi en ny afdeling, som investerer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 15. oktober 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Bankinvest I KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt. Oplysninger

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Multi Manager Invest i 2015 År 2015 blev et godt år for aktieafdelinger med positive aktiemarkeder, stigende dollar og yen samt lave renter Afkastudviklingen i foreningens afdelinger med emerging markets

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT SALGSPROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %/5)34)2,/+3*02)/,/+)/ #&/3-) %/5)34 $6..)312031)-4 *02!" 0.,+&4,0/3&*().,/+)2 December 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest - Offentliggørelse af opdateret prospekt på grund af nyetablering af afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL med forventet første handelsdag

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere