Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende Lederuddannelse for ledere"

Transkript

1 Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med:

2 Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive blive leder og leder har du og en har kort du uddannelsesbaggrund, en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende er Den Grundlæggende Lederuddannelse et Lederuddannelse godt tilbud til dig. et godt tilbud til dig. Uddannelsen Uddannelsen er er et et lederudviklingsforløb lederudviklingsforløb på på kursusdage kursusdage fordelt fordelt over over et halvt et halvt år og år og kan anvendes af såvel nyudnævnte ledere samt erfarne ledere, som ikke kan anvendes af såvel nyudnævnte ledere samt erfarne ledere, som ikke tidligere tidligere har fået en lederuddannelse. har fået en lederuddannelse. Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har godt fagligt miljø Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har godt fagligt miljø omkring lederuddannelser. omkring lederuddannelser. Den grundlæggende lederuddannelse er kompetencegivende i forhold til offentlig Den videreuddannelse. grundlæggende lederuddannelse Derfor er offentlig er kompetencegivende støtte til uddannelsen. i forhold til Det offentlig betyder, at videreuddannelse. kun skal betales Derfor et er mindre der offentlig deltagergebyr. støtte til uddannelsen. Det betyder, at der kun skal betales et mindre deltagergebyr. Indhold Det overordnede formål med med forløbet er er at at lære, lære, hvad hvad god god ledelse ledelse er og er træne og træne i at blive god til det. - Bliv Bliv mere mere bevidst om om ledelse ledelse - Hvad Hvad er er god god ledelse ledelse og og hvordan hvordan bliver bliver jeg en jeg god en god leder? leder? Hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? - Hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? Hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? - Hvordan Personlig klarer planlægning jeg kommunikation få styr og på konflikthåndtering? din egen tid - Personlig Lær de planlægning grundlæggende få ledelsesværktøjer styr på din egen tid - Lær de grundlæggende ledelsesværktøjer Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk. Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk.

3 Forløb Der veksles mellem korte uddannelsesforløb af to-tre af to-tre dages dages varighed varighed og hjemmeop- og hjemmeopgaver, der der tager tager udgangspunkt i dit i job. dit job. Forløbet består består af af fem fem moduler: moduler: Modul 1: Introduktion til ledelse Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 3: Situationsbestemt ledelse Modul 1: Introduktion til ledelse Modul 4: Kommunikation og konflikthåndtering Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 5: Forandringsledelse - Handlingsplan Modul 3: Situationsbestemt ledelse Modul 4: Kommunikation og konflikthåndtering Hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk Modul 5: arbejde. Forandringsledelse - Handlingsplan Hvert modul, afsluttes undtagen med det en første, eller flere indledes hjemmeopgaver, med et tilbageblik der bygger på bro foregående mellem teori modul og praktisk samt arbejde. en fælles og/eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaverne. Hvert modul, undtagen det første, indledes med et tilbageblik på foregående modul samt en fælles og/eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaverne. OPGAVE 1 MODUL 1 OPGAVE 2 MODUL 2 OPGAVE 3 Uddannelse MODUL 3 Arbejde / opgaver OPGAVE 4 MODUL 4 OPGAVE 5 MODUL 5 OPGAVE 6

4 Moduler Modul 1: Introduktion til ledelse - Kompetenceafklaring - Fremtidens vilkår vilkår for ledelse for ledelse mellemlederens spændingsfelt spændingsfelt - Personlig Personlig og og faglig faglig udvikling udvikling Hvad er god ledelse? - Hvad er god ledelse? Lederstil og ledelsesmetoder - Lederstil Delegering og ledelsesmetoder af opgaver - Delegering Personlig af planlægning opgaver og prioritering af egen tid - Personlig planlægning og prioritering af egen tid Modul Modul 2: 2: Ledelse Ledelse og og udvikling udvikling - Samspillet mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem Samspillet mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem - Løsninger på på ledelses- ledelses- og samarbejdsproblemer og hvor trivsel hvor trivsel og motivation og hos medarbejderne motivation hos bevares medarbejderne bevares - Metoder til at til opnå at opnå et optimalt et optimalt resultat resultat i forskellige i forskellige arbejdssituationer - Kendskab Kendskab til forskellige til forskellige typer typer af møder, af møder, deres deres mål og mål formål og formål Modul 3: Modul Situationsbestemt 3: ledelse Situationsbestemt ledelse - Påvirkning af medarbejdernes motivation og adfærd - Motivationsfaktorer Påvirkning af medarbejdernes motivation og adfærd - Løsning Motivationsfaktorer af ledelses- og samarbejdsproblemer, der fører til størst mulig trivsel og motivation Løsning af hos ledelses- medarbejderne og samarbejdsproblemer, der fører til størst - Hvordan mulig trivsel de psykologiske og motivation og sociale hos medarbejderne elementer påvirker den enkelte i medarbejdergruppen Hvordan de psykologiske og sociale elementer påvirker den enkelte i medarbejdergruppen - Medarbejdernes arbejdsbetingelser og det sociale arbejdsmiljø Medarbejdernes arbejdsbetingelser og det sociale arbejdsmiljø

5 Moduler Modul 4: Kommunikation og konflikthåndtering - Forskellige kommunikations- og samarbejdsværktøjer og i praksis i praksis - Betydningen af egen af egen adfærd adfærd i samarbejds- i samarbejds- og kommunikationssituationer og - Anvendelse Anvendelse af verbal af verbal og nonverbal og nonverbal kommunikation kommunikation i samarbejdsi samarbejdsog konfliktsituationer og konfliktsituationer Vurdering af kommunikationsprocessen og det at få vendt en dårlig - Vurdering af kommunikationsprocessen og det at få vendt en dårlig kommunikation kommunikation Samarbejde og direkte konfliktløsning - Samarbejde Konflikter og på direkte virksomheden, konfliktløsning i medarbejdergruppen og for medarbejderen - Konflikter på virksomheden, i medarbejdergruppen og for medarbejderen Modul 5: 5: Forandringsledelse Handlingsplan Handlingsplan Dette afsluttende modul samler op op på på de de første første fire fire moduler moduler med med henblik henblik på atpå at forankre det det indlærte og og sætte sætte det det i perspektiv. i perspektiv. Opsamling på den afsluttende opgave/projektopgave - Opsamling på den afsluttende opgave/projektopgave Sikring af at formål og mål med forløbet er nået - Sikring af at formål og mål med forløbet er nået Personlig handlingsplan og fremtidsbillede - Personlig Evaluering handlingsplan og fremtidsbillede - Evaluering Den Grundlæggende Lederuddannelse består af følgende AMU-uddannelsesmål: - Medarbejderinvolvering i ledelse (AMU nr ) Medarbejderinvolvering i ledelse - Mødeledelse (AMU nr ) - Konflikthåndtering som som ledelsesværktøj (AMU nr ) - Kommunikation Kommunikation som som ledelsesværktøj ledelsesværktøj (AMU nr ) Ledelse og samarbejde - Ledelse og samarbejde (AMU nr )

6 Tid og sted Modul 1: 1., 2. og 3. december 2010 Modul 2: 13. og 14. januar 2011 Modul 3: 3. og 4. februar 2011 Modul 4: 2., 3. og 4. marts 2011 Modul 5: 23., 24. og 25. marts 2011 Sandmoseskolen Sandmosevej Brovst

7 Oplysninger Pris og tilskud Lederkurser er er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), (AMU), som som er kompetencegivende er kompetencegivende i forhold til til offentlig offentlig videreuddannelse. videreuddannelse. AMU-lederkurser er målrettet ledere med uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. AMU-lederkurser er målrettet ledere med uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Der er offentlig støtte til uddannelsen, dog skal der betales et mindre deltagergebyr. Derudover ydes der tilskud til løntabsgodtgørelse, transport og kost/logi efter Der er offentlig støtte til uddannelsen, dog skal der betales et mindre deltagergebyr. gældende Derudover regler. ydes der tilskud til løntabsgodtgørelse, transport og kost/logi efter gældende regler. Har du et højere uddannelsesniveau end ovenstående kan du også deltage mod et Har mindre du et deltagergebyr, højere uddannelsesniveau men du kan som end hovedregel ovenstående ikke få kan tilskud du også til løntabsgodtgørelse, mindre transport deltagergebyr, og kost/logi. men du kan som hovedregel ikke få tilskud til løntabs- deltage mod et godtgørelse, transport og kost/logi. Information og tilmelding Indkvartering: Information og tilmelding Kursister der har mere end 60 km mellem bopæl og center, kan søge om gratis indkvartering. Øvrige foretages kursister direkte kan til bestille erhvervsskolerne. kost og logi til en pris af kr. 450,00 pr. døgn. Tilmelding Yderligere information Tilmelding kan ske til: Merete Bertelsen Kursussekretær Tlf.: eller Thomas Harlyk Kursussekretær Tlf.:

8 Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 Vermlandsgade København S 2300 København S Telefon Telefon Telefax Telefax Sandmoseskolen Sandmosevej Brovst Telefon: Uddannelsen er udviklet af Lederuddannelsesudvalget. Udvalget består af: Ledernes Hovedorganisation Dansk Erhverv DI Foreningen af mejeriledere og funktionærer Handel og Kontorfunktionærernes Forbund Jordbrugsteknologer i Danmark Kommunernes Landsforening Mail: Lederuddannelsesudvalget er et underudvalg af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse. 02/2008

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse

NYHED! PERSPEKTIV. i Ledelse NYHED! PERSPEKTIV i Ledelse MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 PERSPEKTIV i Ledelse TEAMLEDERE, AFDELINGSLEDERE eller VIRKSOMHEDSEJERE I MINDRE VIRKSOMHEDER der søger strategisk kompetence Effektvitet

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud (2014) Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere