Aktiviteterne på Center for Døves værksted Skaboeshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteterne på Center for Døves værksted Skaboeshus"

Transkript

1 Aktiviteterne på Center for Døves værksted Skaboeshus Værkstedet Skaboeshus i Nyborg yder tilbud til døve og hørehæmmede med funktionsnedsættelse og andre unge med særlige behov. Herunder kan nævnes psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, personlighedsforstyrrelser og psykiatri, autisme og asperger syndrom, ADHD og døvblindhed. Der modtages brugere i alderen år. Ved Værkstedet Skaboeshus er der to forskellige tilbud. Beskyttet beskæftigelse 103 og 104 STU- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, lov nr For begge tilbud gør det sig gældende, at tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og kompetencer. Der findes otte linjer, hvor der er mulighed for teoretisk og praktisk læring. Landbrug Skovarbejde Væksthus, park og anlæg Kreativt værksted og glas Butikslære Køkkenlære Træværksted Computer, IT og web-shop På de otte linjer er der mulighed for, at tilegne sig viden og læring igennem det praktiske og visuelle, mindre end det boglige. Den enkelte får mulighed for, at afprøve sig selv, både individuelt og i teams. Der trænes i at begå sig på et værksted, i at være i et arbejdskollegialt miljø, samarbejde med henblik på at løse produktionsopgaver, grov og finmotorik, rengøring og oprydning (læs mere om linjernes indhold nedenfor). Der er ligeledes mulighed for fordybelse, specifik viden, socialt samvær og venskaber. Vi støtter den enkelte i, at opbygge selvtillid og selvværd i læreprocesserne, samt tage ansvar og del i eget liv. Der ligges desuden vægt på, at den enkelte motiveres til at prøve kræfter udenfor Værkstedet Skaboeshus. Der er mulighed for udflugter, virksomhedsbesøg, praktikophold, kurser, temadage, AMU kurser, anden uddannelse samt boglige fag. Der gives arbejdsdusør i beskyttet beskæftigelse. På værkstedet Skaboeshus prioriteres det sociale, og der er gode muligheder for netværksdannelse på flere niveauer. Der afholdes sommerfest, julefrokost, julestue og deltages i diverse markeder og arrangementer. For STU tilbuddets vedkommende skelnes der imellem fire delelementer. Den almendannende del Den teoretisk og praktiske del, se de 8 linjer ovenfor Praktikdel Botræning

2 Otte linjer Landbrug I landbruget på Skaboeshus kan der introduceres til økologisk landbrug og opgaver vedrørende pasning, udmugning, fodring og weekendpasning af herefordkvæg. Kendskab til sundhed og sygdom hos kvæg samt reproduktion og avlsarbejde samt pasning og vedligehold af hegn til dyr. Der arbejdes med jordbearbejdning som pløjning, harvning, såning og høst samt lægning, hypning og høst af kartofler og andre grønsager. Der stiftes bekendtskab med brug og vedligehold af småmaskiner og redskaber, som for eksempel minitraktor, vinkelsliber, motorsav, brændekløver, buskrydder, hækkeklipper, værkstedsbiler, traktorvedligeholdelse m.m. Der kan være mulighed for erhvervelse af traktorkørekort eller truckcertifikat, svejsning/metalarbejde for begyndere, sikkerhedsarbejde, AMU kurser og 1. hjælps kursus. Skovarbejde Der arbejdes med diverse skovarbejde i forhold til årstiden. I vinterperioden arbejdes der i skoven med fældning, afsavning af grene, opskæring, udtagning af træ, fragt til Skaboeshus, kløvearbejde, opmåling, stabling og aflevering af træ til kunderne. Der anvendes maskiner som motorsav, diverse kløvemaskiner, traktor og truck. Væksthus, park og anlæg Arbejdet med væksthus strækker sig fra midt februar til oktober måned. Der forspires, sås, plantes, vandes, formeres, pottes om, beskæres og bindes planter op. Dyrkningen foregår økologisk og grøntsagerne afsættes i Gårdbutikken, indgår i Cafeens madlavning og sælges som planter eller grøntsager på torvet i Nyborg eller på markeder. Den enkelte kan tilegne sig grundliggende viden om pasning af drivhusplanter og vækstbetingelser for de forskellige planter. Der er ligeledes mulighed for at stifte bekendtskab med frugtavl af æbler, kirsebær, blommer og jordbær, nødder samt pasning, plukning og beskæring. Der arbejdes endvidere med pasning af haveanlægget omkring Skaboeshus, klipning af hæk, lugning, beskæring af græskanter, pasning af blomsterbede og krukker. Der opnås viden og kendskab til redskaber, spade, skovl, rive, hakkejern, vandkander, planteskovle, beskærersakse, trillebør og havetraktor, samt vedligehold af dette. Der arbejdes endvidere med belægning, støbning af beton, evt. opbygning af redskabsskure, reperation af markvej, læhegn, fremstilling af foderkasser, fliser, terrasser samt vedligehold af haver for udefrakommende kunder. I vinterperioden arbejdes der med fældning af juletræer og pyntegrønt. Saltning og rydning af sne. Kreativt værksted I det kreative værksted er der mulighed for, at den enkelte selv kan være med til at vælge, hvad de har lyst til at lave indenfor de områder, værkstedet beskæftiger sig med. Som hovedregel produceres der håndarbejde af høj kvalitet til gårdbutikken og diverse markeder. De daglige aktiviteter er bl.a. syning i

3 hånden med forskellige typer at sting og syning på maskine. Der arbejdes med, at lære at bruge nål og tråd, hvor den enkelte kan lære at sy pænt, præcist og ensartet inden for 2-4 typer håndsyning. Der arbejdes med at tråde en symaskine, at sy lige ud og få en fornemmelse af hvad sømrum er og hvordan man sætter nåle i et sytøj. Der introduceres til diverse hobbyarbejde, hvor der er mulighed for, at blive dygtig til at bruge limpistol, perlearbejde og forskellige former for smykkeproduktion. Der arbejdes også med forskellige små emner i træ, pudsning og maling. Der opøves finmotoriske færdigheder og arbejdes med finish, for at se og mærke, hvornår arbejdet er pænt, pudset nok, har fået for lidt eller for meget maling. Der arbejdes også med serier af produktion og bestillingsopgaver. I glasværkstedet arbejdes der med koldglas. Den enkelte lærer, at skære i glas og slibe det til, både på maskine, i hånden og fylde glasovnen. Under glasarbejdet, arbejdes der med måleenheder, cm, mm, grader og gram. Der laves forme i gips og arbejdes med forskellige metaller, der kan kombineres med glasset. Der arbejdes med teknikker som slumbing og fusing, med vinduesglas og bullseyeglas. Endvidere laves der glasperler på Ilt/gas anlæg, og arbejdes meget med farver, både færdigfarvet glas, pulverfarver, glasmaling og håndværktøj. Butikslære I arbejdet med gårdbutikken Grønt og Sager, er der mulighed for, at arbejde med den daglige pasning af butikken. Opfyldning, plukning og sortering af frugt og grønt, vejning af kartofler, nødder og kværning af mel. Der arbejdes også med vægt, gram, kilo og måleforhold. Den enkelte vil få kendskab til daglig rengøring og hygiejnekontrol, pengeforståelse, kundebetjening, gaveindpakning, kasseapparat og kasseopgørelse. Disse færdigheder han også trænes på den ugentlige torvedag tirsdag, hvor Gårdbutikkens produkter og grøntsager afsættes på torvet i Nyborg. Køkkenlære Udgangspunktet i den interne Café på Skaboeshus er, at den enkelte opnår større indsigt i ernæring, kost og hygiejne samt disses betydning for sygdom og sundhed, og at den enkelte igennem dette område, udvikler kompetencer og handlemuligheder, i forhold til egen og andres kost og sundhed. I caféens køkken arbejdes der med viden om ernæringsrigtig kost, varesortiment, egenkontrol, håndtering af råvarer, fødevarehygiejne, kundepleje og betjening. Den enkelte lærer endvidere om grundlæggende køkkenhygiejne som håndvask, opvask, rene redskaber og tekstiler samt adskille råvarer, opvarme og afkøle korrekt. Der opnås ligeledes kendskab til forskellige råvarers krav til opbevaring, konservering og håndtering af disse, samt temperaturforhold, ph-værdi og egenkontrol. Køkkenet producerer forskellige produkter, der sælges videre via stedets gårdbutik, det være sig syltede asier, rødbeder, græskar og valnødder, forskellige slags marmelade/syltetøj, chutney, småkager, konfekt, bolsjer, m.m. Der bages brød, kager, laves sandwich og smørrebrød på bestilling fra Center for Døve i Nyborg, og fremstilles varme og kolde retter, som afsættes i Cafeen 2 gange ugentligt.

4 Endvidere er der mulighed for optræning i rengøringsprocesser, kursus i Hygiejne og egenkontrol samt AMU kurser. Træværksted På træværkstedet er der mulighed for at blive fortrolig med værkstedets forskellige maskiner. Tykkelseshøvl, rundsav, båndsav, afretterhølv, fræser, søjleboremaskine, elhåndværktøj og båndsliber. Der opnås viden om, at indstille maskiner, udskifte dele og forståelse for, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem. Der arbejdes med forskellige trætyper, hårdt træ og MDF plader. Den enkelte opnår fortrolighed med maleprocesser, grundmaling, mellemslibning og finish og udsugningsanlæg, udskiftning og vedligehold af dette. Der opnås kendskab til søm og klammepistoler, håndværktøj, sav, skruetrækker, fil og lignende. På værkstedet produceres diverse legetøj, fuglehuse, plantekasser, skærebrædder m.m., der afsættes i stedets gårdbutik, samt bestillingsarbejde og periodevis produktion til virksomheder. Almendannede del I den almendannende del undervises der en dag om ugen. Undervisningen er tilrettelagt som klasseundervisning med fokus på inddragelse, selvstændighed, deltagelse og ansvarlighed omkring eget liv og læring. Der arbejdes oftest med et tema i en periode, hvor eleverne selv har indflydelse på indholdet. Der arbejdes med egne oplæg, foredrag, fortællinger og studiebesøg. Der tilstræbes helhedstænkning og samarbejde på tværs af enhederne i Nyborg. Temaerne varierer, men eksempelvis kan nævnes. Mit liv som voksen Takt og tone kursus, livshistorie, tidsopfattelse, mobning, døv og døv identitet, natteliv, venskaber og socialt liv og selvbestemmelse. Seksualitet, og kærester Prævention, stifte familie/børn og kærestekurser. Fritid Aktivklub, egne interesser, lokale fritidsfaciliteter, PCN og LAU, ferie og rejser, døveforening, sportsklubber og Castbjerggård. Arbejde og erhverv Praktikker, virksomhedsbesøg, virksomhedspolitik, fravær og adfærd på arbejdspladsen, særlige arbejdspladser for døve, mit fremtidige arbejdsliv, AMU, Den gode kollega og mobning. Pengeforståelse

5 Løn, bank, lån, budget Skolefag Dansk, matematik, engelsk, AMU, studietur og andre kurser Kend din krop Sund kost og motion, overvægt, ergonomi og løfteteknik, kropsforståelse og sygdom, medicin, nattesøvn og døgnrytmer Botræningsdel til STU Der kan i Nyborg indskrives til forskellige boformer,- døgn, støttecenter og bofællesskab. Botræningen til STU udføres af de enkelte bosteder i samarbejde med eleverne i deres egne boliger/lejligheder. Der er afsat en fast ugentlig dag til dette arbejde, hvor der desuden arbejdes med social træning til hverdag og i fritiden. Nogle af elementerne i botræning arbejdes der fælles med i den almendannende del, andre arbejdes der individuelt med i de enkelte boafdelinger. I undervisningen tages der i vid udstrækning hensyn til elevens eget ønske om, hvad der er relevant at beskæftige sig med. Eksempler på indhold i botræning: Personlig hygiejne Der arbejdes med at etablere gode vaner om hygiejne Tandbørstning 2 x daglig Hygiejne omkring negle, øre, høreapparat Hygiejne omkring menses Rent tøj og årstidsbestemt tøj Rengøring af fodtøj Arbejdstøj og fritidstøj Jævnligt skift af sengetøj og håndklæder Barbering og klipning Fodpleje Intimhygiejne Håndvask og hygiejne ved toiletbesøg Valg af kropsplejeprodukter Det sociale liv og hygiejne X Periode Indhold og delmål

6 Kend din krop Der tilstræbes at give den enkelte en god fornemmelse for kroppens signaler Hvornår er jeg syg, symptomer, smerter og ømhed Hvornår skal jeg besøge læge? Hvornår bliver jeg hjemme fra arbejde? Har jeg brug for prævention og seksualvejledning Jævnlige tandlægebesøg Hvordan kontakter jeg lægen, tandlægen, lægevagten og skaffer tolk til det? Psyke og selvindsigt Kost og motion Ergonomi og massage Nattesøvn og døgnrytmer Rengøring Hvad er forskellen på at holde rent og gøre rent? Oprydning Rengøring af fællesarealer Hvordan tilrettelægges og gennemføres en rengøringsdag Hvilke rengøringsmidler anvendes til hvad, herunder dosering Hvordan anvendes de forskellige rengøringsredskaber? Rengøring af bad og toilet Klude af forskellig slags, koste, gulvskrubber, støvsuger Udluftning Køkkenhygiejne Rengøring af køleskab og afrimning af fryser. Hvordan og hvor ofte Temperatur på køleskab og fryser. Holdbarhed på madvarer Datomærkning,- sidste salgsdato,

7 mindst holdbar til Indpakning af madvarer Adskillelse af fersk køkken og grønt køkken Opvask, manuelt eller maskine Renholdelse af borde og gulve Skift af viskestykker og karklude Renholdelse af skabe og skuffer Rengøring af komfur, ovn, emhætte Afkalkning af maskiner Vask og strygning Sortering af vasketøj Hvidt, kulørt, uldvask og håndvask Anvendelse af vaskemaskine Indstilling, dosering, hyppighed, tøjets anvisninger Brug af tørretumbler og tørrestativ (økonomi) Anvendelse af strygejern og bræt Miljø Sortering af affald, grønt, pap og papir Bortskaffelse af affald, genbrugsøer, forbrænding Hvordan sparer vi på el, vand og varme Rengøringsmidler, miljøvenlige og bæredygtige Mad: Planlægning, indkøb og tilberedning Hvad skal vi have til middag? Varieret og sund kost Færdigretter Madplan og indkøbsliste Hvad har vi i skabene, og hvad skal vi købe? Prisbevidsthed og økologi Læsning af opskrift og kogebøger, internettet Rester og opbevaring

8 Tilberedning af mad Borddækning Opvask Økonomi Månedlig indkomst Kostkasse og andre fælles udgifter Faste udgifter Herunder husleje, el, vand, varme, lån, licens, internet, mobil, tv- pakker Forsikringer Opsparing og pensionsopsparing Tandlæge og medicin Køretøjer og forsikringer Budget forståelse, opsparing og lommepenge Pengeforståelse PBS, girokort, netbank Forståelse af regninger Forståelse af lønsedler SKAT Digital signatur og E-boks Internetindkøb Fritidsliv Lokalmiljø Aktivklub Lokale fritidsfaciliteter Sportsliv med andre døve Aftenskoler PCN og LAU Døveforening Castbjerggård Ferie og rejser

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper 2008 Indhold Uddannelsens formål...3 Pædagogik...4 Opbygning af undervisningsplan...6

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Indhold. Auto & Transport. Café Himmelblå. De åbne værksteder. Forward (misbrug) FVU - Forberedende VoksenUndervisning. Grafisk Workshop.

Indhold. Auto & Transport. Café Himmelblå. De åbne værksteder. Forward (misbrug) FVU - Forberedende VoksenUndervisning. Grafisk Workshop. KOFOEDS SKOLE HAR VÆRKSTEDER, KURSER OG VEJLEDNING FOR DIG, DER ER ARBEJDSLEDIG. DET ER GRATIS - OG DER ER JOBGARANTI. Indhold Auto & Transport Café Himmelblå De åbne værksteder Forward (misbrug) Klik

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

SKA DU PÅ EFTERSKOLE?

SKA DU PÅ EFTERSKOLE? SKA DU PÅ EFTERSKOLE? GASTRONOMI MUSIK TØJDESIGN TEATER SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Introduktion Kære Kommende elev I denne brochure finder du en oversigt over alle skolens hold og du kan her

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere