Kursusguide Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder"

Transkript

1 Kursusguide Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

2 2 aarhustech.dk/kurser

3 forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer der flere brikker i spil, fordi kompetente, veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed. AARHUS TECH leverer professionelle uddannelsesløsninger, der matcher de opgaver og udfordringer, som virksomheder skal løse. Det kan både være fleksible og individuelle uddannelsesløsninger til den enkelte virksomhed eller kurser inden for AMU-området. Med Kursusguiden giver vi et indblik i hvilke muligheder, der er for uddannelser inden for AMU-området. Du præsenteres for de forskellige jobområder, som AARHUS TECH tilbyder uddannelse til, og inden for det enkelte jobområde er nævnt hvilke kurser, der kan være interessante. For nærmere indholdsbeskrivelse kan du læse mere på aarhustech.dk/kurser eller kontakte en af skolens uddannelseskonsulenter, som har stor erfaring i rådgivning og vejledning om såvel kurser som individuelle uddannelsesløsninger. Vi ser frem til et godt samarbejde. aarhustech.dk/kurser 3

4 Praktiske oplysninger praktiske oplysninger Hvem kan deltage Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er for såvel faglærte som ufaglærte. Medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde kan deltage i samme uddannelse, for eksempel i forbindelse med ny teknologi eller ny organisering på arbejdspladsen. Ledige skal have en handlingsplan/aftale med jobcentret. Tilmelding Virksomheder og medarbejdere tilmelder sig elektronisk via aarhustech.dk/kurser eller efteruddannelse.dk. Ved tilmelding kræves digital signatur eller Nem ID. Ledige tilmeldes via jobcenter. Økonomi Deltagerbetaling se priser på de enkelte kurser på.aarhustech.dk/kurser Løntabsgodtgørelse, befordringstilskud. kost og logi se oplysninger på aarhustech.dk/kurser/adgang Kursussteder Uddannelserne foregår på AArhuS tech på følgende adresser: Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C Hasselager Allé 2 og 10, 8260 Viby J Korshøjvej 3, Virklund, 8600 Silkeborg Flere oplysninger Datoer og indhold på aktuelle kurser - aarhustech.dk/kurser Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning. kontakt Uddannelsessekretærerne T Uddannelseskonsulenterne T aarhustech.dk/kurser

5 indholdsfortegnelse Få indblik i dine muligheder PRAKTISKE OPLYSNINGER 4 Fra ufaglært til faglært Realkompetencevurdering 6 GVU - Grundlæggende VoksenUddannelse 6 Merit i erhvervsuddannelser 6 FVU - Forberedende VoksenUndervisning 6 VIRKSOMHEDENS SPARRINGSPARTNER AARHUS TECH tilbyder konsulentbistand 7 Byggeri 8 Bygge og anlæg 9 MeTALPRODUKTION OG -UDVIKLING CAD-program 20 Lysbue- og gas-svejsning 21 MAG-svejsning 22 TIG-svejsning 23 transport og logistik Godstransport 24 Lager, logistik og kran 26 Persontransport 27 Virksomhedsudvikling Virksomhedsudvikling 29 Facility services Ejendomsservice 10 Rengøringsservice 12 Vagtservice 13 It, teknik og innovation Elektronikprodukter 14 It It-kurser 15 Laboratorie- og miljøteknologi Miljøkurser 17 Mad og gastronomi Inspiration i køkkenet 18 Mad og gastronomi 19 aarhustech.dk/kurser 5

6 kursusguide 2013/2014 FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Har du viden og erfaringer, du ikke har papir på? Og er du interesseret i at blive faglært, så er en Realkompetencevurdering måske en vej for dig. Hvad er Realkompetencer Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer d.v.s. viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan, du har fået dem. Det betyder, at du kan få anerkendt kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem både fra dit arbejdsliv og dit fritidsliv. Hvad er Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer i forhold til det uddannelsesønske, du har. Vurderingen foretages af en vejleder og/eller underviser og munder ud i en plan, der viser din personlige vej til at blive faglært. GVU Grundlæggende VoksenUddannelse Bliv faglært uden praktikplads Realkompetencevurderingen kan vise, at den Grundlæggende Voksen uddannelse (GVU) kan være en mulig vej. For at blive faglært via en Grundlæggende VoksenUddannelse kræver det, at du er mindst 25 år og har mindst 2 års erfaring inden for det fag, du ønsker at blive faglært i. FVU Forberedende VoksenUndervisning Denne undervisning hjælper dig med at opnå gode færdigheder i læsning og regning. Undervisningen tager udgangspunkt i emner, der er relevante i hverdagen. Vi tilbyder Vurdering af læse-, skrive- og regneniveau Vejledning i skolens forskellige læse-, skrive- og regnetilbud Individuelle samtaler og vejledning/rådgivning Brug af læseværksted Udarbejdelse af undervisningsplaner It-støtte - Adgang til programmer fra Skoleaftale 1 (Mikroværkstedet) fx oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer, programmer til individuel brug i form af elevaftale og scanning af tekster Screening Specialpædagogisk støtte. Merit i erhvervsuddannelser Bliv faglært på kortere tid med praktikplads Realkompetencevurderingen kan vise, at du kan få godskrevet nogle af dine allerede erhvervede kompetencer enten i uddannelses- eller arbejdsliv, og dermed får en erhvervsuddannelse på kortere tid. Fx giver relevante AMU-kurser og skolefag fra anden uddannelse merit i forhold til dit uddannelsesønske, hvis du har taget kurset/faget på samme eller højere niveau, som det indgår i på erhvervsuddannelsen. 6 aarhustech.dk/kurser

7 kursusguide 2013/2014 virksomhedens sparringspartner AARHUS TECH tilbyder konsulentbistand til forskellige udviklingsopgaver i forbindelse med virksomhedens kompetence- og organisationsudvikling. Konsulentbistand tilbydes lige fra hjælp til at finde det rette kursus inden for fagspecifikke områder til mere almene kvalifikationer. Konsulenterne hjælper også gerne med rådgivning i forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. Der er flere gode grunde til at samarbejde med AARHUS TECH: Du får medarbejdere med de rette kvalifikationer Du får motiverede medarbejdere Du får nemmere ved at tiltrække nye medarbejdere til din virksomhed Virksomheden kommer på forkant med morgendagens kompetencekrav Virksomhedens konkurrenceevne styrkes Vores erfarne konsulenter er altid klar til at rådgive om optimal planlægning af virksomhedens efteruddannelse. Og med deres indgående kendskab til både udbuddet og de administrative og økonomiske aspekter af voksenuddannelse, er du sikker på at få den helt rigtige løsning. Sparring og rådgivning er uden vederlag for den enkelte virksomhed. aarhustech.dk/kurser 7

8 byggeri Jobområdet omhandler etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Derudover omfatter området ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg m.v. Opgaverne udføres af henholdsvis anlægsstruktører, brolæggere, kloakmestre, kloakrørlæggere og ufaglærte anlægsarbejdere. * rørlæggeruddannelsen ** Kloakmesteruddannelsen Nivellering Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Nivellering Udskilleranlæg 5 dage dag dage dage Arbejdsmiljø Opmåling og valg af afløbsmaterialer rørlæggeruddannelsen Anlæg til genbrug af vand 2 dage dage dage pakke 1 dag Afløbssystemers formål og indretning CAD i forbindelse med afløbsplaner Anvendelse af lovgrundlaget ved landbrugets driftsbygninger 1 dag dage dage dage Dræning af bygværker mv. Afløbsplan for enfamiliehus Projektering og dimensionering Kvalitetsstyring i autoriseret virksomhed 1 dag dage dage dage Anvendelse af lægningsbestemmelser Udførelse af afløbsinstallationer Pumpeanlæg mv. Autoriseret kloakmesterarbejde i praksis 2 dage dage dage dage Beregning af koter, fald og rumfang mv. Vejen som arbejdsplads i det åbne land Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig 2 dage dage dage dage * Rørlæggerkurserne afholdes i et sammenhængende forløb og varer 35 dage ** Kloakmesterkurserne afholdes i to sammenhængede forløb og varer dage. Uddannelsen afsluttes med kloakmestereksamen. Teori er en dag og praktik er en dag. 8 aarhustech.dk/kurser

9 byggeri bygge og anlæg Bygge og anlæg Sikkerhed Stillads Virksomhedsudvikling Vejbygning mindre veje Kabelarbejde etablering af nyanlæg Forskalling udførelse af enkle løsninger * Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj * Rulle- og bukkestilladser, opstilling m.v. Konflikthåndtering 10 dage dage dage dag dag dage Brolægning underlagsopbygning og komprimering Kabelarbejde planlægning og samarbejde Systemforskalling opstilling af vægforskalling * Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer * Systemstilladser opstilling m.v. 5 dage dage dage dage dage Kabelarbejde retablering af belægninger Kabelarbejde tegningslæsning og kabelsøgning Forskalling opstilling til vibreringsfri beton Sikkerhed ved udvendig arbejde med asbestmaterialer 5 dage dage dage dag Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning Vejbygning bygning af fortovsarealer Armering placering af indstøbningsdele * Vejen som arbejdsplads 4 dage dage dage dage 3398 Brolægning udførelse af mønsterbrolægning Armering anvendelse af elek. klippe- og bukkemaskiner Udstøbning af byggepladsbeton * Vejen som arbejdsplads ajourføring 5 dage dage dage dag Brolægning tilsyn af belægning ved anlægsarbejde Slap armering udførelse af enkle opgaver PCB håndtering, fjernelse og bortskaffelse 2 dage dage dag * Lovpligtige kurser Job inden for fagene stiller krav til særlig uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. aarhustech.dk/kurser 9

10 facility services EJENDOMSSERVICE Jobområdet indeholder både håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved servicering af ejendomme. Ejendommene er fx bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme, offentlige bygninger samt sportsanlæg. Ydelserne kan have social karakter over for brugere og beboere. Jobområdet varetages af både ufaglærte og faglærte håndværkere samt uddannede ejendomsserviceteknikere. Ejendomsvedligeholdelse Grundkurser Udendørs arealer Indeklima/miljø Andre kurser Ejendommens tekniske installationer Ejendommens vedligeholdelse Pleje af grønne områder Miljø i praksis Medarbejderen som deltager i forandringsfaser 4 dage dage dage dage dage Service og betjening af maskiner Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger Pleje af grønne områder - vinterbeskæring Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg Formidling til brugere og beboere 5 dage dage dage dage dage Institutions- og boligservice Bygningens installationer Ventilation og indeklima Pleje af grønne områder - sommerbeskæring Beboerkommunikation i hverdagen 3 dage dage dage dage dage Indendørs tekniske hjælpemidler Indretning og vedligeholdelse af legepladser Varmt arbejde brandforanstaltning v. gnist producerende værktøj Ergonomi for faglærte og ufaglærte job 3 dage dage dag dage Affaldshåndtering i boligområder og institutioner Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver Skadedyr i ejendomme, arter og skade Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 dage dage dage dage Teknisk service ved konferencer m.v. Skadedyr i ejendomme, problemløsning 4 dage dage Service af el-låse og video 3 dage aarhustech.dk/kurser

11 Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 11

12 facility services RENGØRINGSSERVICE Jobområdet rengøringsservice er professionel erhvervsrengøring og serviceydelser i offentligt og privat regi. Servicefunktioner kan ud over daglig, periodisk og specialrengøring være lettere køkkenfunktioner, herunder anrette og servere mad, lettere kontorarbejde, blomsterpasning, mindre vedligeholdelsesopgaver, assistance og transport af patienter og beboere m.v. Jobområdet varetages overvejende af ufaglærte, men også faglærte serviceassistenter. Erhversrengøring Kurser Specialkurser Skadeservice Andre kurser Rengøringsmidler og materiale kendskab Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde Service i rengøringsarbejdet Patienttransport og forflytning Rengøring og skadeservice - midler og maskiner Kommunikation og konflikthåndtering service 3 dage dage dage dage dage dage Rengøringsudstyr og metoder Daglig erhvervsrengøring sammenhængende kursus Rengøring med mikrofibre Hospitalshygiejne Rengøring og skadeservice - sikkerhed Sidemandsoplæring 3 dage dage dage dage dage dage Redskaber og maskiner til rengøringsopgaver Polishbehandlede gulve Rengøring og fødevare - virksomhed Rengøring og skadeservice - vand, fugt, skimmel 2 dage dage dage dage God ergonomi i rengøringsarbejde Oliebehandlede gulve Rengøring og skadeservice - skade dokumentation 2 dage dage dage Grundlæggende rengøringshygienje Rengøring af boligtekstiler 1 dag dage Hygiejne på skoler og institutioner Periode- og grundrengøring 2 dage dage Personlig planlægning og rengøringsplaner Måling og vurdering af rengøringskvalitet 2 dage dage aarhustech.dk/kurser

13 facility services Vagtservice I jobområdet vagtservice udføres overvågnings-, kontrol- og serviceopgaver i privat og offentlig regi. Ydelserne er primært at overvåge og forebygge, at menneskers liv ikke trues, at der ikke foregår ulovlig indtrængen samt forebygge og observere ved brand, tyveri, hærværk og energispild. Derudover at vejlede og servicere kunder, publikum og gæster. Vagtkurser Andre kurser * Grundlæggende vagt Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer Grundlæggende crowd-control Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 15 dage dage dage dage dag Ajourføring af retsregler og forsikring for vagter Crowd-control ledelse og praktisk planlægning Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 3 dage dage dage Kommunikation og konflikthndtering for vagter 5 dage * Der kræves en ren straffeattest for at deltage på Grundlæggende vagt. aarhustech.dk/kurser 13

14 IT, TEKNIK OG INNOVATION ELEKTRONIKPRODUKTER Jobområdet er afgrænset med baggrund i medarbejderens manuelle, mekaniske og elektriske montageopgaver i forbindelse med produktion af elektronikprodukter. Der er tale om såvel manuelle som automatiske montageopgaver i elektronikindustrien. Medarbejderne på arbejdspladserne benævnes elektronikmedarbejdere og er typisk ufaglærte, men oplært på virksomheden suppleret med nogle af nedenstående kurser. Produktion af elektronikprodukter Grundkursuspakke ESD sikring af elektronikarbejdspladser Identifikation af gængse elektronikkomponenter Lodning af SMDkomponenter (SMD1) Blyfri manuel lodning Anvendelse af metoder for sporbarhed * Montage af elektriske apparater 20 dage pakke 2 dage dage dage dage dage dage Lodning og montage af leadede elektronikkomponenter Identifikation af specielle elektronikkomponenter Personsikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Reparation og modifikation af print Montage af stik og kabler 10 dage dage dage dage dage Brug af måleinstrumenter 5 dage * Kurset afholdes på AMU Nordjylland, Sofievej 61, Aalborg, tlf aarhustech.dk/kurser

15 it IT-kurser Kurserne tilrettelægges i forhold til dit eget niveau og behov - uanset om du er nybegynder, rutineret eller avanceret bruger. Kurserne udbydes med løbende optag. Du kan derfor starte lige når det passer dig - det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig. Du kan deltage på kurser inden for brug af styresystemer, tekstbehandling, regneark, internet, mail og kommunikation, præsentationer, grafik, billedbehandling og databaser. Der undervises i programmer inden for Microsoft Office. It generel brug Tekstbehandling Regneark Databaser Præsentation Internet og Brug af pc på arbejdspladsen Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til talbehandling Oprettelse af database til jobbrug Anvendelse af præsentationsprogrammer Online kommunikation til jobbrug 3 dage dage dage dage dage dag Jobrelateret brug af styresystemer på pc Standardisering af virksomhedens dokumenter Design og automatisering af regneark Databasevedligeholdelse til jobbrug Informationssøgning på internettet til jobbrug 2 dage dag dage ,5 dage dag Fletning af dokumenter til masseproduktion Anvend informationer fra internet til jobbrug 1 dag dag Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage aarhustech.dk/kurser 15

16 16 aarhustech.dk/kurser

17 LABORATORIE OG MILJØTEKNOLOGI MiljøKURSER Affaldshåndtering inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper på genbrugspladser og affaldsdeponeringsanlæg. Inden for spildevandsområdet overvåges, styres og reguleres alle processer i forbindelse med den daglige drift af spildevandsrenseanlæg. Kurserne inden for boringer på land omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Jobområderne varetages af både ufaglærte og faglærte medarbejdere. Affaldsdeponering Genbrugspladser Sikkerhed Boringer på land Spildevandsoperatør Virksomhedsudvikling Affald - fraktioner Genbrugspladser - lovgivning og affaldsteknik * Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer Boringer på land udtagning og beskrivelse af boreprøver Spildevand anvendelse af renseprincipper Konflikthåndtering 2,1 dag dage dage dage dage dage Affaldsdeponering - myndighedsforhold Kundeservice Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer Boringer på land anvendt boreteknik Spildevand betjening af SRO-anlæg/it 3 dage dage dag dage dage Affaldsdeponering - tekniske forhold PCB - håndtering, fjernelse og bortskaffelse Boringer på land - nivellering og afsætning Spildevand udførelse af spildevandsanalyser 3 dage dag dage dage Boringer på land prøvetagning ved jordforurening Affaldsdeponering - maskinteknik og -betjening Boringer på land vedligeholdelse af materiel og udstyr Spildevand drift af biologiske anlæg 5 dage dage dage Affaldsdeponering - driftsledelse Boringer på land ledelse af boreopgaver Spildevand drift af kemiske anlæg 3 dage dage dage Spildevand slambehandling 5 dage dage * Lovpligtigt kursus Job inden for fagene stiller krav til særlig uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. aarhustech.dk/kurser 17

18 inspiration til sund og spændende mad 18 aarhustech.dk/kurser

19 mad og gastronomi mad og gastronomi Jobområdet omfatter madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt catervirksomheder. Processen dækker menuplanlægning, varebestilling, varemodtagelse, produktion samt anretning og salg og service i forbindelse hermed. Jobområdet varetages overvejende af kokke, smørrebrødsjomfruer, catere, ernæringsassistenter og ufaglærte. De ufaglærte medarbejdere varetager som regel afgrænsede arbejdsfunktioner og opgaver. Inspiration i køkkenet Fødevarehygiejne Anretning af mad i cafeteria og kantine Drikkevarer i cafeteria og kantine 4 dage ,5 dage Grundtilberedning i restaurant og kantine Smørrebrød nu og i fremtiden Sammensætning af menu i restaurant og kantine * Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikag (også e-learning) 5 dage dage dage dage Bagværk i restaurant og kantine Ernæringslære Menulære med drikkevarer Supper og saucer i restaurant og kantine Diætetik * Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat for flygtninge og indvandrere 4 dage ,5 dage dage dage dage dage Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine Fisk og skaldyr i restaurant og kantine Menusammensætning Sushi krav og kreativitet Innovativ gastronomi i hotel- og restaurationsbranchen Fødevarehygiejne og egenkontrol 5 dage dage dage dage dage ,3 dage Det klimavenlige køkken Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer Vinlære Molekylær gastronomi 2 dage dage dage dage dage Det kreative kolde køkken Frugt og grønt i det varme køkken Salat og salatbar i madfremstilling Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Nyt nordisk køkken 5 dage dage dage dage dage Det økologiske køkken Mad til børn på restaurant og café Sundere retter med nøglehulsmærkning på spisesteder 5 dage dage dage * Certifikat Der udstedes certifikat for uddannelse med myndighedskrav. Certifikatet udstedes efter de certifikatudøvende myndigheders retningslinjer, hvori der ofte indgår en prøve. aarhustech.dk/kurser 19

20 metalproduktion og -udvikling cad-program Jobområdet defineres på baggrund af tekniske designeres arbejde med dokumentation i forbindelse med industriel produktion. I det produktionsforberedende område i virksomhederne fremstiller målgruppen tekniske tegninger og anden teknisk dokumentation i forbindelse med produktudvikling og konstruktion. Heri indgår udførelse af mindre krævende konstruktionsopgaver, tekniske beregninger og kalkulation. Byggebranchen Autodesk Revit Byggebranchen AutoCAD Maskinbranchen Inventor Professional Maskinbranchen - AutoCAD CAD - udarbejdelse af plantegninger CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 2D CAD konstruktion og redigering Konstruktion af part og arbejdstegning CAD konstruktion og redigering Content center parts, features og sheet metal CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 2D CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 3D 3 dage dage dage dage dage dage CAD konstruktion og redigering Tegningsfremstilling CAD konstruktion med brug af standard og objekt CAD konstruktion og redigering Assembly, presentation CAD konstruktion og redigering Inventor Studio, frame generatorog projektstyring 2D CAD konstruktion med brug af standard og objekt 5 dage dage dage dage dage CAD konstruktion og filhåndtering CAD konstruktion og redigering Sketch, features og design accelerator CAD konstruktion Pladeudfoldning CAD konstruktion Menu- og filhåndtering 3 dage dage dage dage CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 3D 5 dage På CAD-kurserne anvender vi de nyeste versioner af programmerne: BYGGEBRANCHEN Autodesk Revit AutoCAD MASKINBRANCHEN Autodesk Inventor Professional AutoCAD BEMÆRK Kurserne afholdes i åbent værksted, som er en fleksibel og målrettet afholdelsesform, hvor der undervises i flere forskellige dicipliner på flere niveauer på samme tid. 20 aarhustech.dk/kurser

21 metalproduktion og -udvikling lysbue- og gas-svejsning Inden for alle svejse-/skæreområder skal der planlægges, tilrettelægges, produceres, repareres og vedligeholdes, kvalitetssikres og dokumenteres. Endvidere sker der til stadighed en produktudvikling, som inddrager materialer, såsom rustfrit, aluminium, kobber, titanium m.v. Den øgede konkurrence inden for området nødvendiggør, at der indføres ny teknologi i form af fx robotisering og automatisering. Gas-svejsning Lysbuesvejsning Lovpligtigt kursus Gas-svejsning Adgangskursus proces 311 Lysbue-svejsning Adgangskursus * Lysbue-svejsning rør alle pos Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dage dage dag Gas-svejsning af - rør proces 311 * Lysbue-svejsning kantsømme plade/plade Lysbue-svejsning Reparationssvejsning 5 dage dage dage * Gas-svejsning af - rør, proces 311 * Lysbue-svejsning kantsømme plade/rør Sidemandsoplæring 10 dage dage dage * Lysbue-svejsning plade pos PA-PF 10 dage * Lysbue-svejsning plade alle pos 10 dage * Lysbue-svejsning rør pos PA-PC 10 dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/2011 Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 21

22 metalproduktion og -udvikling mag-svejsning MAG-svejsning Lovpligtigt kursus MAG-svejsning proces 135 (Adgangskursus) Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dag * MIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme * MAG-svejsning kantsømme plade/plade proces 135 * MAG-svejsning kantsømme plade/plade proces 136 MAG-svejsning tyndplade proces dage dage dage dage * MIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme * MAG-svejsning kantsømme plade/rør proces 135 * MAG-svejsning kantsømme plade/rør proces dage dage dage * MIG-svejsning aluminium tynd plade stump sømme 10 dage * MAG-svejsning plade position PA-PF proces 135 * MAG-svejsning plade position PA-PF proces dage dage * MIG-svejsning aluminium svær plade stump sømme 10 dage * MAG-svejsning plade alle positioner proces 135 * MAG-svejsning plade alle positioner proces dage dage * MAG-svejsning rør position PA-PC proces 135 * MAG-svejsning rør position PA-PC proces dage dage * MAG-svejsning rør alle pos proces 135 * MAG-svejsning rør alle positioner proces dage dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/ aarhustech.dk/kurser

23 metalproduktion og -udvikling tig-svejsning TIG-svejsning Lovpligtigt kursus TIG-svejsning Adgangskursus Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dag * TIG-svejsning kantsømme ulegeret plade/rør * TIG-svejsning kantsømme rustfri plade/rør * TIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme 5 dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret plade * TIG-svejsning tynd rustfri plade * TIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme 5 dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret rør position PA-PC * TIG-svejsning tynd rustfri rør positioner PA-PC * TIG-svejsning svær rustfri plade * TIG-svejsning aluminium tynd plade 5 dage dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret rør alle positioner * TIG-svejsning tynd rustfri rør alle positioner * TIG-svejsning svær rustfri rør position PA-PC * TIG-svejsning aluminium svær plade 10 dage dage dage dage TIG-svejsning af u-/lavtlegeret rør montagesvejsning * TIG-svejsning svær rustfri rør alle positioner 15 dage dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/2011 aarhustech.dk/kurser 23

24 transport og logistik godstransport Inden for vejgodstransportområdet udføres transport af gods og varer i dertil indrettede køretøjer. Det drejer sig om lastbiler med og uden påhængskøretøjer og om varebiler. Ud over kørsel og eftersyn af materiel udføres håndtering af gods på og ved lad, lastsikring, ruteplanlægning, håndtering af transportpapirer, kommunikation og service over for kunder. De fleste godschauffører har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser. Godstransport Lovpligtige kurser Påhængsvogne Forskellige godstyper Godstransport med lastbil kategori C * EU efteruddannelse godschauffører Kørsel med vogntog, kategori C/E ** ADR-grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballage ** ADR-repetition grundkursus, tank og kl. 1 ** ADR grund- og specialiceringskursus tank + klasse 1 30 dage dage dage dage dage dage * EU efteruddannelse godschauffører obligatorisk del Kørsel med sættevogn ** ADR repetition grundkursus ** ADR repetition grundkursus, tank og kl. 7 Transport af temperaturfølsomt gods 3 dage dage D 2 dage dage dage ** ADR-repetition grundkursus og kl. 1 ** ADR-repetition grundkursus og tank 1,2 dag dage ** ADR repetition grundkursus og kl. 1 og kl. 7 ** ADR - repetition grundkursus og kl. 7 3 dage dage * Lovpligtige kurser Godschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. ** Certifikat Der udstedes certifikat for uddannelse med myndighedskrav. Certifikatet udstedes efter de certifikatudøvende myndigheders retningslinjer, hvori der ofte indgår en prøve. Prøven for ADR-certifikat er teoretisk. 24 aarhustech.dk/kurser

25 transport og logistik godstransport Supplerende kurser Køreteknik Manøvrering, forsikring og færdselsregler Sikker adfærd nul arbejdsulykker Brancherettet kørsel med high fidelity simulator Lastsikring og stuvning af gods Konflikthåndtering 2 dage dage dag dag dage dage Køreteknik ajourføring Defensiv kørsel og manøvrerring high fidelity simulator Sundhed for godschauffører Energirigtig kørsel Transportpapirer indenfor vejtransport 1 dag dag dage dage dag Køreteknik og manøvrering Brug af diagramark og kontrolapparat Energirigtig kørsel med high fidelity simulator Køre- og hviletidsregler 2 dage dag dag dag Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 25

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 19.12.2014 Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere