Kursusguide Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder"

Transkript

1 Kursusguide Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

2 2 aarhustech.dk/kurser

3 forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer der flere brikker i spil, fordi kompetente, veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed. AARHUS TECH leverer professionelle uddannelsesløsninger, der matcher de opgaver og udfordringer, som virksomheder skal løse. Det kan både være fleksible og individuelle uddannelsesløsninger til den enkelte virksomhed eller kurser inden for AMU-området. Med Kursusguiden giver vi et indblik i hvilke muligheder, der er for uddannelser inden for AMU-området. Du præsenteres for de forskellige jobområder, som AARHUS TECH tilbyder uddannelse til, og inden for det enkelte jobområde er nævnt hvilke kurser, der kan være interessante. For nærmere indholdsbeskrivelse kan du læse mere på aarhustech.dk/kurser eller kontakte en af skolens uddannelseskonsulenter, som har stor erfaring i rådgivning og vejledning om såvel kurser som individuelle uddannelsesløsninger. Vi ser frem til et godt samarbejde. aarhustech.dk/kurser 3

4 Praktiske oplysninger praktiske oplysninger Hvem kan deltage Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er for såvel faglærte som ufaglærte. Medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde kan deltage i samme uddannelse, for eksempel i forbindelse med ny teknologi eller ny organisering på arbejdspladsen. Ledige skal have en handlingsplan/aftale med jobcentret. Tilmelding Virksomheder og medarbejdere tilmelder sig elektronisk via aarhustech.dk/kurser eller efteruddannelse.dk. Ved tilmelding kræves digital signatur eller Nem ID. Ledige tilmeldes via jobcenter. Økonomi Deltagerbetaling se priser på de enkelte kurser på.aarhustech.dk/kurser Løntabsgodtgørelse, befordringstilskud. kost og logi se oplysninger på aarhustech.dk/kurser/adgang Kursussteder Uddannelserne foregår på AArhuS tech på følgende adresser: Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C Hasselager Allé 2 og 10, 8260 Viby J Korshøjvej 3, Virklund, 8600 Silkeborg Flere oplysninger Datoer og indhold på aktuelle kurser - aarhustech.dk/kurser Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning. kontakt Uddannelsessekretærerne T Uddannelseskonsulenterne T aarhustech.dk/kurser

5 indholdsfortegnelse Få indblik i dine muligheder PRAKTISKE OPLYSNINGER 4 Fra ufaglært til faglært Realkompetencevurdering 6 GVU - Grundlæggende VoksenUddannelse 6 Merit i erhvervsuddannelser 6 FVU - Forberedende VoksenUndervisning 6 VIRKSOMHEDENS SPARRINGSPARTNER AARHUS TECH tilbyder konsulentbistand 7 Byggeri 8 Bygge og anlæg 9 MeTALPRODUKTION OG -UDVIKLING CAD-program 20 Lysbue- og gas-svejsning 21 MAG-svejsning 22 TIG-svejsning 23 transport og logistik Godstransport 24 Lager, logistik og kran 26 Persontransport 27 Virksomhedsudvikling Virksomhedsudvikling 29 Facility services Ejendomsservice 10 Rengøringsservice 12 Vagtservice 13 It, teknik og innovation Elektronikprodukter 14 It It-kurser 15 Laboratorie- og miljøteknologi Miljøkurser 17 Mad og gastronomi Inspiration i køkkenet 18 Mad og gastronomi 19 aarhustech.dk/kurser 5

6 kursusguide 2013/2014 FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Har du viden og erfaringer, du ikke har papir på? Og er du interesseret i at blive faglært, så er en Realkompetencevurdering måske en vej for dig. Hvad er Realkompetencer Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer d.v.s. viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan, du har fået dem. Det betyder, at du kan få anerkendt kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem både fra dit arbejdsliv og dit fritidsliv. Hvad er Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer i forhold til det uddannelsesønske, du har. Vurderingen foretages af en vejleder og/eller underviser og munder ud i en plan, der viser din personlige vej til at blive faglært. GVU Grundlæggende VoksenUddannelse Bliv faglært uden praktikplads Realkompetencevurderingen kan vise, at den Grundlæggende Voksen uddannelse (GVU) kan være en mulig vej. For at blive faglært via en Grundlæggende VoksenUddannelse kræver det, at du er mindst 25 år og har mindst 2 års erfaring inden for det fag, du ønsker at blive faglært i. FVU Forberedende VoksenUndervisning Denne undervisning hjælper dig med at opnå gode færdigheder i læsning og regning. Undervisningen tager udgangspunkt i emner, der er relevante i hverdagen. Vi tilbyder Vurdering af læse-, skrive- og regneniveau Vejledning i skolens forskellige læse-, skrive- og regnetilbud Individuelle samtaler og vejledning/rådgivning Brug af læseværksted Udarbejdelse af undervisningsplaner It-støtte - Adgang til programmer fra Skoleaftale 1 (Mikroværkstedet) fx oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer, programmer til individuel brug i form af elevaftale og scanning af tekster Screening Specialpædagogisk støtte. Merit i erhvervsuddannelser Bliv faglært på kortere tid med praktikplads Realkompetencevurderingen kan vise, at du kan få godskrevet nogle af dine allerede erhvervede kompetencer enten i uddannelses- eller arbejdsliv, og dermed får en erhvervsuddannelse på kortere tid. Fx giver relevante AMU-kurser og skolefag fra anden uddannelse merit i forhold til dit uddannelsesønske, hvis du har taget kurset/faget på samme eller højere niveau, som det indgår i på erhvervsuddannelsen. 6 aarhustech.dk/kurser

7 kursusguide 2013/2014 virksomhedens sparringspartner AARHUS TECH tilbyder konsulentbistand til forskellige udviklingsopgaver i forbindelse med virksomhedens kompetence- og organisationsudvikling. Konsulentbistand tilbydes lige fra hjælp til at finde det rette kursus inden for fagspecifikke områder til mere almene kvalifikationer. Konsulenterne hjælper også gerne med rådgivning i forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. Der er flere gode grunde til at samarbejde med AARHUS TECH: Du får medarbejdere med de rette kvalifikationer Du får motiverede medarbejdere Du får nemmere ved at tiltrække nye medarbejdere til din virksomhed Virksomheden kommer på forkant med morgendagens kompetencekrav Virksomhedens konkurrenceevne styrkes Vores erfarne konsulenter er altid klar til at rådgive om optimal planlægning af virksomhedens efteruddannelse. Og med deres indgående kendskab til både udbuddet og de administrative og økonomiske aspekter af voksenuddannelse, er du sikker på at få den helt rigtige løsning. Sparring og rådgivning er uden vederlag for den enkelte virksomhed. aarhustech.dk/kurser 7

8 byggeri Jobområdet omhandler etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Derudover omfatter området ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg m.v. Opgaverne udføres af henholdsvis anlægsstruktører, brolæggere, kloakmestre, kloakrørlæggere og ufaglærte anlægsarbejdere. * rørlæggeruddannelsen ** Kloakmesteruddannelsen Nivellering Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Nivellering Udskilleranlæg 5 dage dag dage dage Arbejdsmiljø Opmåling og valg af afløbsmaterialer rørlæggeruddannelsen Anlæg til genbrug af vand 2 dage dage dage pakke 1 dag Afløbssystemers formål og indretning CAD i forbindelse med afløbsplaner Anvendelse af lovgrundlaget ved landbrugets driftsbygninger 1 dag dage dage dage Dræning af bygværker mv. Afløbsplan for enfamiliehus Projektering og dimensionering Kvalitetsstyring i autoriseret virksomhed 1 dag dage dage dage Anvendelse af lægningsbestemmelser Udførelse af afløbsinstallationer Pumpeanlæg mv. Autoriseret kloakmesterarbejde i praksis 2 dage dage dage dage Beregning af koter, fald og rumfang mv. Vejen som arbejdsplads i det åbne land Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig 2 dage dage dage dage * Rørlæggerkurserne afholdes i et sammenhængende forløb og varer 35 dage ** Kloakmesterkurserne afholdes i to sammenhængede forløb og varer dage. Uddannelsen afsluttes med kloakmestereksamen. Teori er en dag og praktik er en dag. 8 aarhustech.dk/kurser

9 byggeri bygge og anlæg Bygge og anlæg Sikkerhed Stillads Virksomhedsudvikling Vejbygning mindre veje Kabelarbejde etablering af nyanlæg Forskalling udførelse af enkle løsninger * Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj * Rulle- og bukkestilladser, opstilling m.v. Konflikthåndtering 10 dage dage dage dag dag dage Brolægning underlagsopbygning og komprimering Kabelarbejde planlægning og samarbejde Systemforskalling opstilling af vægforskalling * Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer * Systemstilladser opstilling m.v. 5 dage dage dage dage dage Kabelarbejde retablering af belægninger Kabelarbejde tegningslæsning og kabelsøgning Forskalling opstilling til vibreringsfri beton Sikkerhed ved udvendig arbejde med asbestmaterialer 5 dage dage dage dag Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning Vejbygning bygning af fortovsarealer Armering placering af indstøbningsdele * Vejen som arbejdsplads 4 dage dage dage dage 3398 Brolægning udførelse af mønsterbrolægning Armering anvendelse af elek. klippe- og bukkemaskiner Udstøbning af byggepladsbeton * Vejen som arbejdsplads ajourføring 5 dage dage dage dag Brolægning tilsyn af belægning ved anlægsarbejde Slap armering udførelse af enkle opgaver PCB håndtering, fjernelse og bortskaffelse 2 dage dage dag * Lovpligtige kurser Job inden for fagene stiller krav til særlig uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. aarhustech.dk/kurser 9

10 facility services EJENDOMSSERVICE Jobområdet indeholder både håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved servicering af ejendomme. Ejendommene er fx bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme, offentlige bygninger samt sportsanlæg. Ydelserne kan have social karakter over for brugere og beboere. Jobområdet varetages af både ufaglærte og faglærte håndværkere samt uddannede ejendomsserviceteknikere. Ejendomsvedligeholdelse Grundkurser Udendørs arealer Indeklima/miljø Andre kurser Ejendommens tekniske installationer Ejendommens vedligeholdelse Pleje af grønne områder Miljø i praksis Medarbejderen som deltager i forandringsfaser 4 dage dage dage dage dage Service og betjening af maskiner Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger Pleje af grønne områder - vinterbeskæring Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg Formidling til brugere og beboere 5 dage dage dage dage dage Institutions- og boligservice Bygningens installationer Ventilation og indeklima Pleje af grønne områder - sommerbeskæring Beboerkommunikation i hverdagen 3 dage dage dage dage dage Indendørs tekniske hjælpemidler Indretning og vedligeholdelse af legepladser Varmt arbejde brandforanstaltning v. gnist producerende værktøj Ergonomi for faglærte og ufaglærte job 3 dage dage dag dage Affaldshåndtering i boligområder og institutioner Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver Skadedyr i ejendomme, arter og skade Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 dage dage dage dage Teknisk service ved konferencer m.v. Skadedyr i ejendomme, problemløsning 4 dage dage Service af el-låse og video 3 dage aarhustech.dk/kurser

11 Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 11

12 facility services RENGØRINGSSERVICE Jobområdet rengøringsservice er professionel erhvervsrengøring og serviceydelser i offentligt og privat regi. Servicefunktioner kan ud over daglig, periodisk og specialrengøring være lettere køkkenfunktioner, herunder anrette og servere mad, lettere kontorarbejde, blomsterpasning, mindre vedligeholdelsesopgaver, assistance og transport af patienter og beboere m.v. Jobområdet varetages overvejende af ufaglærte, men også faglærte serviceassistenter. Erhversrengøring Kurser Specialkurser Skadeservice Andre kurser Rengøringsmidler og materiale kendskab Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde Service i rengøringsarbejdet Patienttransport og forflytning Rengøring og skadeservice - midler og maskiner Kommunikation og konflikthåndtering service 3 dage dage dage dage dage dage Rengøringsudstyr og metoder Daglig erhvervsrengøring sammenhængende kursus Rengøring med mikrofibre Hospitalshygiejne Rengøring og skadeservice - sikkerhed Sidemandsoplæring 3 dage dage dage dage dage dage Redskaber og maskiner til rengøringsopgaver Polishbehandlede gulve Rengøring og fødevare - virksomhed Rengøring og skadeservice - vand, fugt, skimmel 2 dage dage dage dage God ergonomi i rengøringsarbejde Oliebehandlede gulve Rengøring og skadeservice - skade dokumentation 2 dage dage dage Grundlæggende rengøringshygienje Rengøring af boligtekstiler 1 dag dage Hygiejne på skoler og institutioner Periode- og grundrengøring 2 dage dage Personlig planlægning og rengøringsplaner Måling og vurdering af rengøringskvalitet 2 dage dage aarhustech.dk/kurser

13 facility services Vagtservice I jobområdet vagtservice udføres overvågnings-, kontrol- og serviceopgaver i privat og offentlig regi. Ydelserne er primært at overvåge og forebygge, at menneskers liv ikke trues, at der ikke foregår ulovlig indtrængen samt forebygge og observere ved brand, tyveri, hærværk og energispild. Derudover at vejlede og servicere kunder, publikum og gæster. Vagtkurser Andre kurser * Grundlæggende vagt Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer Grundlæggende crowd-control Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 15 dage dage dage dage dag Ajourføring af retsregler og forsikring for vagter Crowd-control ledelse og praktisk planlægning Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 3 dage dage dage Kommunikation og konflikthndtering for vagter 5 dage * Der kræves en ren straffeattest for at deltage på Grundlæggende vagt. aarhustech.dk/kurser 13

14 IT, TEKNIK OG INNOVATION ELEKTRONIKPRODUKTER Jobområdet er afgrænset med baggrund i medarbejderens manuelle, mekaniske og elektriske montageopgaver i forbindelse med produktion af elektronikprodukter. Der er tale om såvel manuelle som automatiske montageopgaver i elektronikindustrien. Medarbejderne på arbejdspladserne benævnes elektronikmedarbejdere og er typisk ufaglærte, men oplært på virksomheden suppleret med nogle af nedenstående kurser. Produktion af elektronikprodukter Grundkursuspakke ESD sikring af elektronikarbejdspladser Identifikation af gængse elektronikkomponenter Lodning af SMDkomponenter (SMD1) Blyfri manuel lodning Anvendelse af metoder for sporbarhed * Montage af elektriske apparater 20 dage pakke 2 dage dage dage dage dage dage Lodning og montage af leadede elektronikkomponenter Identifikation af specielle elektronikkomponenter Personsikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Reparation og modifikation af print Montage af stik og kabler 10 dage dage dage dage dage Brug af måleinstrumenter 5 dage * Kurset afholdes på AMU Nordjylland, Sofievej 61, Aalborg, tlf aarhustech.dk/kurser

15 it IT-kurser Kurserne tilrettelægges i forhold til dit eget niveau og behov - uanset om du er nybegynder, rutineret eller avanceret bruger. Kurserne udbydes med løbende optag. Du kan derfor starte lige når det passer dig - det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig. Du kan deltage på kurser inden for brug af styresystemer, tekstbehandling, regneark, internet, mail og kommunikation, præsentationer, grafik, billedbehandling og databaser. Der undervises i programmer inden for Microsoft Office. It generel brug Tekstbehandling Regneark Databaser Præsentation Internet og Brug af pc på arbejdspladsen Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til talbehandling Oprettelse af database til jobbrug Anvendelse af præsentationsprogrammer Online kommunikation til jobbrug 3 dage dage dage dage dage dag Jobrelateret brug af styresystemer på pc Standardisering af virksomhedens dokumenter Design og automatisering af regneark Databasevedligeholdelse til jobbrug Informationssøgning på internettet til jobbrug 2 dage dag dage ,5 dage dag Fletning af dokumenter til masseproduktion Anvend informationer fra internet til jobbrug 1 dag dag Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage aarhustech.dk/kurser 15

16 16 aarhustech.dk/kurser

17 LABORATORIE OG MILJØTEKNOLOGI MiljøKURSER Affaldshåndtering inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper på genbrugspladser og affaldsdeponeringsanlæg. Inden for spildevandsområdet overvåges, styres og reguleres alle processer i forbindelse med den daglige drift af spildevandsrenseanlæg. Kurserne inden for boringer på land omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Jobområderne varetages af både ufaglærte og faglærte medarbejdere. Affaldsdeponering Genbrugspladser Sikkerhed Boringer på land Spildevandsoperatør Virksomhedsudvikling Affald - fraktioner Genbrugspladser - lovgivning og affaldsteknik * Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer Boringer på land udtagning og beskrivelse af boreprøver Spildevand anvendelse af renseprincipper Konflikthåndtering 2,1 dag dage dage dage dage dage Affaldsdeponering - myndighedsforhold Kundeservice Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer Boringer på land anvendt boreteknik Spildevand betjening af SRO-anlæg/it 3 dage dage dag dage dage Affaldsdeponering - tekniske forhold PCB - håndtering, fjernelse og bortskaffelse Boringer på land - nivellering og afsætning Spildevand udførelse af spildevandsanalyser 3 dage dag dage dage Boringer på land prøvetagning ved jordforurening Affaldsdeponering - maskinteknik og -betjening Boringer på land vedligeholdelse af materiel og udstyr Spildevand drift af biologiske anlæg 5 dage dage dage Affaldsdeponering - driftsledelse Boringer på land ledelse af boreopgaver Spildevand drift af kemiske anlæg 3 dage dage dage Spildevand slambehandling 5 dage dage * Lovpligtigt kursus Job inden for fagene stiller krav til særlig uddannelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. aarhustech.dk/kurser 17

18 inspiration til sund og spændende mad 18 aarhustech.dk/kurser

19 mad og gastronomi mad og gastronomi Jobområdet omfatter madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt catervirksomheder. Processen dækker menuplanlægning, varebestilling, varemodtagelse, produktion samt anretning og salg og service i forbindelse hermed. Jobområdet varetages overvejende af kokke, smørrebrødsjomfruer, catere, ernæringsassistenter og ufaglærte. De ufaglærte medarbejdere varetager som regel afgrænsede arbejdsfunktioner og opgaver. Inspiration i køkkenet Fødevarehygiejne Anretning af mad i cafeteria og kantine Drikkevarer i cafeteria og kantine 4 dage ,5 dage Grundtilberedning i restaurant og kantine Smørrebrød nu og i fremtiden Sammensætning af menu i restaurant og kantine * Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikag (også e-learning) 5 dage dage dage dage Bagværk i restaurant og kantine Ernæringslære Menulære med drikkevarer Supper og saucer i restaurant og kantine Diætetik * Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat for flygtninge og indvandrere 4 dage ,5 dage dage dage dage dage Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine Fisk og skaldyr i restaurant og kantine Menusammensætning Sushi krav og kreativitet Innovativ gastronomi i hotel- og restaurationsbranchen Fødevarehygiejne og egenkontrol 5 dage dage dage dage dage ,3 dage Det klimavenlige køkken Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer Vinlære Molekylær gastronomi 2 dage dage dage dage dage Det kreative kolde køkken Frugt og grønt i det varme køkken Salat og salatbar i madfremstilling Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Nyt nordisk køkken 5 dage dage dage dage dage Det økologiske køkken Mad til børn på restaurant og café Sundere retter med nøglehulsmærkning på spisesteder 5 dage dage dage * Certifikat Der udstedes certifikat for uddannelse med myndighedskrav. Certifikatet udstedes efter de certifikatudøvende myndigheders retningslinjer, hvori der ofte indgår en prøve. aarhustech.dk/kurser 19

20 metalproduktion og -udvikling cad-program Jobområdet defineres på baggrund af tekniske designeres arbejde med dokumentation i forbindelse med industriel produktion. I det produktionsforberedende område i virksomhederne fremstiller målgruppen tekniske tegninger og anden teknisk dokumentation i forbindelse med produktudvikling og konstruktion. Heri indgår udførelse af mindre krævende konstruktionsopgaver, tekniske beregninger og kalkulation. Byggebranchen Autodesk Revit Byggebranchen AutoCAD Maskinbranchen Inventor Professional Maskinbranchen - AutoCAD CAD - udarbejdelse af plantegninger CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 2D CAD konstruktion og redigering Konstruktion af part og arbejdstegning CAD konstruktion og redigering Content center parts, features og sheet metal CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 2D CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 3D 3 dage dage dage dage dage dage CAD konstruktion og redigering Tegningsfremstilling CAD konstruktion med brug af standard og objekt CAD konstruktion og redigering Assembly, presentation CAD konstruktion og redigering Inventor Studio, frame generatorog projektstyring 2D CAD konstruktion med brug af standard og objekt 5 dage dage dage dage dage CAD konstruktion og filhåndtering CAD konstruktion og redigering Sketch, features og design accelerator CAD konstruktion Pladeudfoldning CAD konstruktion Menu- og filhåndtering 3 dage dage dage dage CAD konstruktion og redigering Konstruktion i 3D 5 dage På CAD-kurserne anvender vi de nyeste versioner af programmerne: BYGGEBRANCHEN Autodesk Revit AutoCAD MASKINBRANCHEN Autodesk Inventor Professional AutoCAD BEMÆRK Kurserne afholdes i åbent værksted, som er en fleksibel og målrettet afholdelsesform, hvor der undervises i flere forskellige dicipliner på flere niveauer på samme tid. 20 aarhustech.dk/kurser

21 metalproduktion og -udvikling lysbue- og gas-svejsning Inden for alle svejse-/skæreområder skal der planlægges, tilrettelægges, produceres, repareres og vedligeholdes, kvalitetssikres og dokumenteres. Endvidere sker der til stadighed en produktudvikling, som inddrager materialer, såsom rustfrit, aluminium, kobber, titanium m.v. Den øgede konkurrence inden for området nødvendiggør, at der indføres ny teknologi i form af fx robotisering og automatisering. Gas-svejsning Lysbuesvejsning Lovpligtigt kursus Gas-svejsning Adgangskursus proces 311 Lysbue-svejsning Adgangskursus * Lysbue-svejsning rør alle pos Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dage dage dag Gas-svejsning af - rør proces 311 * Lysbue-svejsning kantsømme plade/plade Lysbue-svejsning Reparationssvejsning 5 dage dage dage * Gas-svejsning af - rør, proces 311 * Lysbue-svejsning kantsømme plade/rør Sidemandsoplæring 10 dage dage dage * Lysbue-svejsning plade pos PA-PF 10 dage * Lysbue-svejsning plade alle pos 10 dage * Lysbue-svejsning rør pos PA-PC 10 dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/2011 Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 21

22 metalproduktion og -udvikling mag-svejsning MAG-svejsning Lovpligtigt kursus MAG-svejsning proces 135 (Adgangskursus) Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dag * MIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme * MAG-svejsning kantsømme plade/plade proces 135 * MAG-svejsning kantsømme plade/plade proces 136 MAG-svejsning tyndplade proces dage dage dage dage * MIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme * MAG-svejsning kantsømme plade/rør proces 135 * MAG-svejsning kantsømme plade/rør proces dage dage dage * MIG-svejsning aluminium tynd plade stump sømme 10 dage * MAG-svejsning plade position PA-PF proces 135 * MAG-svejsning plade position PA-PF proces dage dage * MIG-svejsning aluminium svær plade stump sømme 10 dage * MAG-svejsning plade alle positioner proces 135 * MAG-svejsning plade alle positioner proces dage dage * MAG-svejsning rør position PA-PC proces 135 * MAG-svejsning rør position PA-PC proces dage dage * MAG-svejsning rør alle pos proces 135 * MAG-svejsning rør alle positioner proces dage dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/ aarhustech.dk/kurser

23 metalproduktion og -udvikling tig-svejsning TIG-svejsning Lovpligtigt kursus TIG-svejsning Adgangskursus Arbejdsmiljø og sikkerhed Svejsning/ termisk ( 26) 5 dage dag * TIG-svejsning kantsømme ulegeret plade/rør * TIG-svejsning kantsømme rustfri plade/rør * TIG-svejsning aluminium tynd plade kantsømme 5 dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret plade * TIG-svejsning tynd rustfri plade * TIG-svejsning aluminium svær plade kantsømme 5 dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret rør position PA-PC * TIG-svejsning tynd rustfri rør positioner PA-PC * TIG-svejsning svær rustfri plade * TIG-svejsning aluminium tynd plade 5 dage dage dage dage * TIG-svejsning ulegeret rør alle positioner * TIG-svejsning tynd rustfri rør alle positioner * TIG-svejsning svær rustfri rør position PA-PC * TIG-svejsning aluminium svær plade 10 dage dage dage dage TIG-svejsning af u-/lavtlegeret rør montagesvejsning * TIG-svejsning svær rustfri rør alle positioner 15 dage dage * Certifikat Efter gennemførsel af kursets afsluttende prøver, kan man indstilles til certifikat-prøve. Certifikatet udstedes efter DS322/2011 aarhustech.dk/kurser 23

24 transport og logistik godstransport Inden for vejgodstransportområdet udføres transport af gods og varer i dertil indrettede køretøjer. Det drejer sig om lastbiler med og uden påhængskøretøjer og om varebiler. Ud over kørsel og eftersyn af materiel udføres håndtering af gods på og ved lad, lastsikring, ruteplanlægning, håndtering af transportpapirer, kommunikation og service over for kunder. De fleste godschauffører har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser. Godstransport Lovpligtige kurser Påhængsvogne Forskellige godstyper Godstransport med lastbil kategori C * EU efteruddannelse godschauffører Kørsel med vogntog, kategori C/E ** ADR-grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballage ** ADR-repetition grundkursus, tank og kl. 1 ** ADR grund- og specialiceringskursus tank + klasse 1 30 dage dage dage dage dage dage * EU efteruddannelse godschauffører obligatorisk del Kørsel med sættevogn ** ADR repetition grundkursus ** ADR repetition grundkursus, tank og kl. 7 Transport af temperaturfølsomt gods 3 dage dage D 2 dage dage dage ** ADR-repetition grundkursus og kl. 1 ** ADR-repetition grundkursus og tank 1,2 dag dage ** ADR repetition grundkursus og kl. 1 og kl. 7 ** ADR - repetition grundkursus og kl. 7 3 dage dage * Lovpligtige kurser Godschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. ** Certifikat Der udstedes certifikat for uddannelse med myndighedskrav. Certifikatet udstedes efter de certifikatudøvende myndigheders retningslinjer, hvori der ofte indgår en prøve. Prøven for ADR-certifikat er teoretisk. 24 aarhustech.dk/kurser

25 transport og logistik godstransport Supplerende kurser Køreteknik Manøvrering, forsikring og færdselsregler Sikker adfærd nul arbejdsulykker Brancherettet kørsel med high fidelity simulator Lastsikring og stuvning af gods Konflikthåndtering 2 dage dage dag dag dage dage Køreteknik ajourføring Defensiv kørsel og manøvrerring high fidelity simulator Sundhed for godschauffører Energirigtig kørsel Transportpapirer indenfor vejtransport 1 dag dag dage dage dag Køreteknik og manøvrering Brug af diagramark og kontrolapparat Energirigtig kørsel med high fidelity simulator Køre- og hviletidsregler 2 dage dag dag dag Foto: MUMILAB aarhustech.dk/kurser 25

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

NYE KURSER CAD kurser

NYE KURSER CAD kurser NYE KURSER AD Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan, og skolen har igennem mange år

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Tilmelding foregår på tlf 63 135 150 / 63 135 149 eller dna@amu-fyn.dk (sikker mail) Husk at oplyse Navn og CPR

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 43 791418 Mercantec Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2208 Asfaltbelægninger 01-01-2010 og fremefter Godkendt til

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU Kursusindhold FKB-kode AMUkode Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Efterår 2014 og forår 2015 gennemførte ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Danske Busvognmænd

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere