Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning"

Transkript

1 Kurser for redningspersonel >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning

2 Kurser i udrykningskørsel, frigøring, bjærgning og redning m.m. Da krav og forventninger til redningsfolk til stadighed øges, er her muligheden for at få opdateret din viden inden for udrykningskørsel, frigøring, bjærgning og redning. Vi er et offentligt kursuscenter med mere end 20 års erfaring i uddannelse og efteruddannelse inden for redningstjenesten. I øjeblikket gennemfører vi efteruddannelsesaktiviteter for over redningsfolk om året. Vores instruktører har alle uddannelse og erhvervserfaring inden for området kombineret med mange års erfaring med efteruddannelse af voksne. Instruktørerne får jævnligt opdateret deres kompetencer ved deltagelse i kurser i såvel indland som udland. Økonomi, deltagervilkår mv. Tilskudsmuligheder En del af kurserne er AMU-kurser, dvs. det er kompetencegivende uddannelser med offentligt tilskud. Dette betyder, at du kan søge om en løntabsgodtgørelse Hvis du bor mere end 12 km fra kursusstedet, får du også tilskud til transport, og har du mere end 60 km, kan du få tilskud til indkvartering. Kursustidspunkt og sted er meget fleksible De fleste af kurserne gennemføres hos os her i Esbjerg. Nogle af kurserne er udlagt til faciliteter i Oksbøl og Ålborg, men kan også gennemføres hos jer, eller et helt andet sted. I 2012/2013 udbyder vi en række kurser som åbne hold, hvor alle kan tilmelde sig. Dækker udbuddet ikke jeres behov, opretter vi gerne virksomhedshold. Kontakt konsulent John Møller jensen, eller på mobil og få et uforpligtende tilbud. Alle kan deltage på et AMU-kursus Alle kan deltage på kurserne uanset alder og uddannelsesbaggrund. Til de enkelte kurser kan der dog være specielle adgangskrav, som skal opfyldes for at du kan deltage på kurset. For at få tilskud til løntab, transport, kost og logi, skal du være ufaglært eller have en uddannelse, der ikke overstiger faglært niveau som fx automekaniker, redder, smed eller elektriker. Tilmelding og yderligere oplysninger Tilmelding kan ske på vores hjemmeside: Har du spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte en af vores kursussekretærer på rescuecenter.dk, tlf På hjemmesiden kan du se en detaljeret beskrivelse af kurserne. Har du spørgsmål til f.eks kursusindholdet kan du kontakte konsulent John Møller jensen, eller på mobil

3 1. Autohjælp og bjærgning Autohjælp Autohjælp til person- og varevogne, køretøjernes opbygning såvel egne som havaristens, motorlære, systematisk fejlfinding, nødreparation og arbejdsmiljø. Betjening af ladvogne og grillvogne, lovgivning, starthjælp, døroplukning, hydraulikanlæg, anhugningsgrej, materiellære, rejsning af køretøjer Bjærgning Teoretisk beregning af bjærgningstræk, lovgivning, fysik, skæringer, landbrugsmateriel. Praktisk bjærgning, entreprenørmateriel og udstyr, anhugning Bjærgning og bugsering af storvogn Svær autohjælp og bugsering, lastbiler og bussers opbygning, lovgivning, bremselængder, værkstedsbesøg, brug af luftpuder, kørsel under særlige forhold (terræn). Adgangskrav: Førerbevis C/E Suppleringsuddannelse - storvogn Svær autohjælp og bugsering, lastbiler og bussers opbygning, lovgivning, bremselængder, akseltryk, ophængning af havarister. Planlægning af køreveje, akseltryk, blokvogn, køreteknik m/ havarist, terrænkørsel. Adgangskrav: Førerbevis C/E EU Efteruddannelse for ambulanceførere Efter dette kursus kan du: >> Bestride jobbet som ambulancefører og/eller sygetransportchauffør jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, 21 og 22, stk. 1 nr. 1-5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af din viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel >> Udføre dit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kom-munikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til ambulancetjenesten og sygetransporten. Foretage vedligehold af bådens udstyr >> Udføre hjerte-lunge-redning Adgangskrav: Du skal være i besidelse af førerbevis C stort kørekort 3

4 40707 EU efteruddannelse for autohjælpschauffører Efter dette kursus kan du: >> Bestride jobbet som autohjælpschauffør jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, 21 og 22, stk. 1 nr. 1-5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 Efter dette kursus har du viden om: >> Færdselsregler >> Regler for arbejdstid, køre- og hviletid >> Transportlovgivning >> Trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel Endvidere kan du udføre: >> Dit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunika-tion, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til almindelig autohjælp >> Hjerte-lunge-redning Adgangskrav: Over 21 år samt lastbilkørekort fra før 10/ Autohjælp, ny teknologi Deltageren kan udføre autohjælp på køretøjer med brændstoføkonomisk opbygning og med indbygget avanceret teknologi og sikkerhedsudstyr samt på køretøjer, der fremføres med hel eller delvis el-drift. Arbejdet omfatter starthjælp, fejlfinding, mindre nødreparationer på forskellige køretøjers motortyper og deres tilhørende systemer, herunder bremse-, køle-, brændstof-, el- samt smøre- og transmissionssystemer. Deltageren kan vejlede kunder og udføre planlægning på og sikring af arbejdsstedet, herunder foretage visitering til opgaven, mindre reparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted Autohjælp, ny teknologi, avanceret Deltageren kan udføre autohjælp på køretøjer med avanceret teknologi, herunder transmissionssystemer, komfortsystemer og sikkerhedsudstyr. >> Arbejdet omfatter løsning af autohjælpsrelaterede behovsbestemte problemstillinger primært vedrørende: >> Traditionelle komfortanlæg og CAN Bus styret komfort med fokus på oplukning af centrallåse ved manglende nøgle/fjernbetjening og ved strømløst køretøj. >> Transmissionssystemer, herunder primært automatgear og DSG gearkasser med fokus på spærrede gearvælgere. >> Elektriske håndbremsesystemer med fokus på frigørelse af blokerede håndbremser. >> Nødreparationer på elektriske kredsløb som for eksempel anhængerstik på bil og trailer. >> Start/stopsystemer med fokus på batteriet og korrekt starthjælp. Endvidere kan deltageren yde god kundeservice herunder i forbindelse med vejledning af kunderne, ved planlægning på og sikring af arbejdsstedet, ved visitering til opgaven og ved mindre nødreparationer af køretøjet på stedet eller bugsering til værksted. 4

5 2. Redning Redningsarbejde Du får de nødvendige kundskaber og færdigheder, så du, efter sædvanlig jobinstruktion, selvstændigt og i samarbejde med andre, kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde. >> Redningsarbejde ved brand >> Frigøring af fastklemte >> Dyreredning (mindre dyr) >> Vandskadebekæmpelse >> Afdækning og afstivning >> Redningsarbejde i højder >> Redningsarbejde med anvendelse af trykluftapparat Adgangskrav: Førerbevis C Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højder - højderedning, 5 dage Efter dette kursus kan du: >> Gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav om brug af faldsikring >> Betjene og vedligeholde diverse værnemidler >> Gennemføre egenevakuering >> Gennemføre evakuering af forulykkede feks. Fra tagkonstruktioner, skorstene, broer, kraner mv. >> Gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige Adgangskrav: Ingen Rollgliess fuld brugerbevis: kr. Min. 8, max. 8 deltagere Kystredning - bådtjeneste Efter uddannelsen kan du: >> Indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved reel indsats >> Udføre sejllads på grundlag af de generelle sikkerhedsregler for den kystnære småbådstjeneste >> Foretage vedligehold af bådens udstyr >> Gennemføre søsætning og optagning >> Udføre nødstart og skrueskift >> Anvende nødsignaler >> Foretage grundlæggende navigation, herunder anvendelse af GPS >> Udføre sejlads- og eftersøgningsteknikker >> Efterleve principperne for overlevelse til søs >> Manøvre båden ved opsamling af MOB (mand over bord) Adgangskrav: Ingen Speedbådscertifikat: kr Min. 12, max. 12 deltagere Dyreredning Du kan, med indsigt i dyrs anatomi og fysiologi i relation til almindeligt forekommende skader, udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med dyreredning af større dyr, herunder: >> Foretage læsning og transport af større dyr. >> Foretage flytning af dyr i stald, og udfri større dyr fra gylleanlæg/brønde mv. >> Anvende det nødvendige udstyr og tekniske hjælpemidler i forbindelse med dyreredning. >> Foretage nødaflivning af større dyr med boltpistol. >> Anvende åndedrætsværn. Adgangskrav: Ingen Min. 12, max. 18 deltagere 5

6 3. Udrykningskørsel og vejen som arbejdsplads Udrykningskørsel Gennem teori og praktiske øvelser, sættes du i stand til at handle hensigtsmæssigt under udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer, herunder anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik. Varighed: 3 dage Pris: 360 kr Vejen som arbejdsplads - redningsrelateret Efter dette kursus kan du: Udføre en korrekt afmærkning af typisk vejarbejde, udføre korrekt afmærkning og placering under redningsarbejde samt andet akut arbejde. Du vil forstå de lovgivnings- og trafiksikkerhedmæssige aspekter, som har indflydelse på egen og andre trafikanters sikkerhed. Kurset er gældende i 5 år. Varighed: 2 dage Pris: 240 kr. Min. 16, max. 20 deltagere 4. Frigørelsesteknik og patientbefordring Siddende patientbefordring Efter dette kursus kan du: >> Yde skånsom og korrekt støttende hjælp med udgangspunkt i patientens muligheder og behov samt gennemføre en komfortabel siddende patientbefordring i køretøj. Adgangskrav: førerbevis B (erhverv) eller D (erhverv) Varighed: 3 dage Pris: 360 kr Befordring af bevægelseshæmmede Betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ, drejeskive mv., fastgøre kørestole i køretøjer, benytte yderligere hjælpeudstyr, kommunikere med bevægelseshæmmede. (Erhverv) eller D (Erhverv) Frigørelsesteknik personbil Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i personbiler. Arbejdet omfatter en overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med baggrund i sit kendskab til personbilers opbygning vurdere konkrete sikkerhedsrisici ved frigøringsopgaven. Endelig kan deltageren vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed samt løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. Adgangskrav: Førerbevis C Pris: 600,- 6

7 47254 Frigørelsesteknik bus og lastbil Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i bus og lastbil. Arbejdet omfatter en overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med baggrund i sit kendskab til opbygningen af lastbiler og busser foretage den mest effektive og sikkerhedsmæssigt korrekte frigøring, samt anvende de nødvendige værnemidler. Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb og kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. Deltageren kan anvende relevante pneumatiske hjælpemidler til stabilisering i forbindelse med frigøring fra bus og lastvogn. Adgangskrav: Førerbevis C Pris: 600, Ikke behandlingskrævende liggende patientbefordring (STA) Efter dette kursus kan du eller har du: >> Anvende korrekt løfte-, bære- og forflytningsteknik. >> udføre skånsom og støttende assistance med udgangspunkt i patientens tilstand >> foretage korrekt medflytning af behandlingsapparatur >> betjene bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr og kommunikere med patienten på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og psykiske situation. >> indsigt i smitterisiko og kan anvende korrekt håndhygiejne, brug af handsker samt foretage betjening, rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter transport. >> foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. >> agere korrekt i tilfælde af pludselig forværring af patientens tilstand, herunder hjertestop o.l., samt yde omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier >> kendskab til journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation. (Erhverv) eller D (Erhverv) Varighed: 20 dage Pris: kr. Fyraftensmøde? Peptalk? Workshops? - mulighederne er uendelige... Vores veluddannede og erfarne instruktører har mulighed for at lave et forløb med lige netop det mål og indhold som I har brug for. Forløbet kan ligge i forlængelse af et AMU kursus eller som et selvstændigt aktivitet. Mulighederne er mange - her er et par eksempler: >> Nye frigøringstekniker f.eks kæderedning >> Brandøvelser >> Frigøring fly Du kan altid kontakte os for at få en snak eller et konsulentbesøg omkring jeres ønsker eller behov for redningsuddannelser. Vi laver gerne virksomhedstilpassede løsninger. Kontakt konsulent John Møller jensen Mobil Nye kurser ring og hør nærmere Specielle forflytninger i det præhospitale miljø, 3 dage, 360 kr Ambulanceassistent ajourføring, 5 dage, 600 kr Sygetransportchaufførens vedligeholdelsesuddannelse, 5 dage 7

8 Z:\Rescue Center Denmark\Brochure\Redningspersonel Rescue Center Denmark Storstrømsvej Esbjerg N Telefon Mandag til torsdag fra kl til Fredag fra kl til 13.45

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere