Automatik og proces samt robot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatik og proces samt robot"

Transkript

1 Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener det, når vi siger, at vi uddanner handlekraft. På alle vores uddannelser bliver elever, kursister og virksomheder klædt på til virkeligheden hvad enten de gerne vil efteruddanne sig selv eller deres medarbejdere, drømmer om et liv som håndværker eller vil have en eksamen, der giver dem adgang til de videregående uddannelser. På EUC Syd får alle præcis de kompetencer, de skal bruge. Efteruddannelse er billetten til fremtidens job. Når du efteruddanner dig hos EUC Syd, tager vi udgangspunkt i din virkelighed, dine kompetencer og dine behov. Du kommer et skridt foran og holder fingeren på arbejdsmarkedets hastige puls. Automatik og proces samt robot Samspil med virksomhederne EUC Syd er erhvervslivets professionelle samarbejdspartner. Vi lytter nøje til virksomhedens udfordringer, så vi sammen kan skræddersy de rette løsninger, der passer præcis til virksomhedens særlige og individuelle behov. Erhvervsuddannelsescenter Syd EUC Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg Kontakt en kursussekretær Tlf Forside Erhvervsuddannelsescenter Syd

2 Indhold (ver. x) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over plankurser side Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds side Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin 1 side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling. side Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flow side PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg side PLC programmering af kombinatoriske styringer side PLC programmering af sekventielle styringer side PLC styringer med analoge signaler side PLC proces, programmering/idriftsætte PID-regulator side PLC anlæg, programmering/idriftsætte HMI,kommuni side Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin 1 side PLC program., programmerbare sikkerhedssystemer side Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet, Ethernet) side Højniveau PLC programmering, SCL side Industriel Ethernet, Profinet. side Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC side PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk side El-introduktion side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 side Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 side Systematisk vedligehold automatiske maskiner side Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner side Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg side Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation side Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner side Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow side Hydraulik, modulventilstyrede anlæg, vedligehold side Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg side Servomotorer, montage idriftsætning og fejlfinding side Teknologisk opdatering El-motorer side Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner side L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus side Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter side 45 1

3 44857 Instal. af frekvensomformere og softstarter side Automatisk anlæg teknologisk opdatering, komponenter side Robotter i industrien for operatører side Robotprogrammering Håndtering side Robot, montage/betjening og fejlfinding på periferiudstyr side Automatiske anlæg, visionsteknik, konfik. og analyse side Håndtering af uheld og ulykker side Automatiske anlæg, energioptimering side Zero energismart-teknologisk opdatering side 54 Tværfaglige kurser inden for Mekatronik Mekatronik, dokumentation, opmåling mekanik. Komp. side Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding side 56 2

4 Information Kursuskatalog 2014 Det samlede kursusudbud i 2014 fra automatikafdelingen på EUC Syd er beskrevet i dette katalog. Kursusudbudet er endvidere tidsangivet på en separat kursuskalender. Automatikafdelingen Automatikafdelingen på EUC Syd er en af landets største udbyder af Erhvervsuddannelser, Arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. Arbejdsmarkedsuddannelser plankurser Uddannelserne gennemføres som en del af arbejdsmarkedsuddannelserne via et efteruddannelsesudvalg, hvilket betyder at uddannelserne gennemføres med tilskud, til løntabsgodtgørelse, befordring samt kost og logi, efter gældende regler. Dog gælder der særlige regler for personer, med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau. Kontakt evt. en konsulent for yderlige oplysninger Deltagernes uddannelsesgodtgørelse svarer til 80% af max. dagpenge. Endvidere ydes der befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur, dog ikke for de første 24 km kørsel pr. dag. Er der mere end 120 km, tur / retur, mellem hjem og kursussted, kan deltageren uden udgift indlogeres på skolens kursusejendom. Befordringstilskud efter gældende regler. Se evt. de aktuelle regler på vores hjemmeside Deltagerbetaling For uddannelser der omhandler tekniske/faglige fag, er deltagerbetalingen pt. 600 kr. pr. uge. Uddannelsesbevis Deltagere, der efter endt kursus, har opfyldt kursets målbeskrivelse, modtager et bevis herfor. 3

5 Information Specialkurser virksomhedstilpassede Virksomhederne aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og behov sammen med EUC Syd indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i virksomheden eller på EUC Syd. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret. Kontakt vedrørende kurser og konsulentbistand Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere deltaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Tlf.: , Toni B. Lynge, Tilmelding og VEU-godtgørelse Det er i Undervisningsministeriet besluttet, at alle skal tilmelde sig AMU-kurser via portalen Virksomheden skal også udfylde ansøgning om VEU-godtgørelse via portalen. Forbehold Der tages forbehold for ændringer i lovgivning vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserne samt for ændrede retningslinier for administrationen af dertil hørende love og bekendtgørelser. For sent framelding. Ved framelding senere end en uge før kursusstart betales 1500 kr. for kurser op til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales kr. Virksomheden kan tilmelde en anden medarbejder og hermed bortfalder gebyret. Manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde på kursets første dag betales et gebyr på kr. for kurser til og med 37 lektioner. For kurser over 37 lektioner betales et gebyr på kr. Lovligt forfald Skyldes den sene framelding eller det manglende fremmøde lovligt forfald bortfalder gebyret. Lovligt forfald meddeles skolen skriftligt, gerne i form af mail til kursussekretæren. 4

6 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker Man kan erhverve sig et supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker når man har opfyldt følgende betingelser: 1. Svendebrev inden for Dansk Metal 2. I 1 år og 6 måneder have været beskæftiget med relevante opgaver i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge indenfor specialet: automatiktekniker. 3. Have gennemført nedenstående kurser med tilfredsstillende resultat, eller have erhvervet sig viden der svarer til kursernes indhold og målbeskrivelser. Kursusnr. Kursustitel Varighed Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 3 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 2 uger Sikkerhed på automatiske maskiner 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 2 uger PLC programmering af kombinatoriske styringer 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 2 uger PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uger Procesanlæg, instr./kalibrering af tryk-, temp. og niveau 2 uger Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1, kan evt. erstattes af følgende 3 kurser: El introduktion 2 uger Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Kontakt venligst uddannelseskonsulent Toni B. Lynge, EUC Syd, for en evt. aftale om medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Tlf. arb. Direkte tlf. mobil : 5

7 Oversigt over plankurser inden for fejlfinding Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, el-lære, relæteknik 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, hydraulik 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Kursusnummer: uger Fejlfinding automatiske anlæg, relæstyring og motor 1 uge Fejlfinding automatiske anlæg, El-pneumatik, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 3 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC, føler, motor 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC montage, fejlfinding 1 uge Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 4 Kursusnummer: uger Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC 1 uge Fejlfinding på automatiske anlæg, PLC fejlfinding 1 uge Oversigt over plankurser inden for el og pneumatik El introduktion 2 uge Installation og fejlfinding på pneumatiske komponenter 1 uge

8 Oversigt over plankurser inden for proces Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds 1 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumålere 2 uge Procesanlæg, instrumentering/kalibrering af flowmåling 1 uge Regulering og fejlfinding på procesanlæg, trin 1 2 uge Oversigt over plankurser inden for hydraulik Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 1 uge Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 1 uge Hydraulik, modulventil - styrede anlæg, vedligehold 1 uge

9 Oversigt over plankurser inden for sikkerhed Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin2 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1 uge L-AUS, tavle- og installationsarbejde, opfølgning 1 dag Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation 1 dag Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 1 uge L-AUS, tavle- og installationsarbejde, grundkursus 1 dag Kurset kræver ingen forudsætninger Oversigt over plankurser inden for motorer Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 2 Servomotorer, montage, idrifts. og fejlfinding 1 uge Instal. af frekvensomformer og softstarter 4 dage Teknologisk opdatering El-motorer 1 uge

10 Oversigt over plankurser inden for teknologisk opdatering Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponenter 3 dage Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC 3 dage PLC, teknologisk opdatering Industrielle netværk 3 dage Oversigt over plankurser inden for forebyggende vedligehold Operatørstyret vedligehold 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 1 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner 1 uge Viden der svarer til kursusnr.: Fejlfinding på automatiske maskiner, trin 2 Tilstandsbaseret vedligehold på automatiske maskiner 1 uge

11 Oversigt over plankurser inden for PLC PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 1 uge PLC kombinatorisk styringer 1 uge PLC programmering af sekventielle styringer 1 uge PLC programmering, styringer med analoge signaler 1 uge PLC sekventielle styringer, SFC programmering, grafh7 1 uge PLC proces, programmering idriftsætte PID regulator 1 uge Fejlfinding på PLC styrede anlæg 1 2 uger 44644/44645 Høj niveau PLC programmering, SCL/STL 3 dage Industriel Ethernet, profinet 1 uge PLC anlæg, programmering/ Idriftsætning, HMI, kommunikation 1 uge Fieldbussystemer, programmering, fejlfinding og idrftsætning ASI, Profibus, Profinet 1 uge PLC programmering af programmerbare sikkerhedssystemer 3 dage

12 44630 Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Procesanlæg, introduktion, regulator, målekreds Deltageren kan: Assistere ved indregulering af en PID regulator for en proces, herunder vurdere et indsvingningsforløb for en proces samt foretage justering/optimering af regulatorens grundparametre Foretage procesmåling udført med transmitter, herunder udføre kontrolmåling og mindre justering af transmitter, kontrollere og justere en reguleringsventil med tilbageføring, samt tilslutte og aflæse registrerende måleudstyr, der anvendes ved indkøring af procesanlæg. Overholde de sikkerhedsmæssige krav på et procesanlæg, når der gribes manuelt ind i en proces. Anvende et PI diagram for en mindre reguleringssløjfe, herunder kende forskellen mellem en styring og en regulator og kan beskrive processen via et blokskema Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed : 5 dage. 11

13 44631 Regulering og fejlfinding på procesanlæg trin Procesanlæg, indregulering/optimering af PID regulator Procesanlæg, fejlfinding og optimering af systemer Deltageren kan: Udføre fejlfinding og fejlretning til modulniveau på et procesanlæg, samt vurdere processens stabilitet og herunder foretage optimering af regulatorens parametre. Kontrollere de enkelte komponenter i reguleringssløjfen, samt foretage de nødvendige justeringer/optimeringer og kan i forbindelse med fejlfinding og reparation på procesanlægget anvende den tilhørende dokumentation. Redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter der opstår når man foretage et indgreb i automatiske processer under fejlsøgning/retning. Foretage en indregulering/optimering af PID regulatoren på et procesanlæg samt dokumentere indsvingningsforløbet via det registrerende udstyr. Afprøve/idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe og kan idriftsætte og kalibrere de handleorganer, der anvendes på processen. Montere og idriftsætte målekredsen samt foretage kontrol/kalibrering af kredsen ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr, herunder tage hensyn til signalveje i forbindelse med EMC, spændingsfald, impedans osv. Foretage en analyse af procesanlæggets procesegenskaber og kan anvende PID regulatorens grundlæggende parametre i forbindelse med idriftsætning og optimering af en reguleringssløjfe, samt anvende håndregler for fastlæggelse af regulatorens parametre Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 10 dage. 12

14 44635 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af tryk-, temperatur- og niveaumåling Deltageren kan: Udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af tryk, niveau og temperatur, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af de måleprincipper, der anvendes for tryk, niveau og temperaturmålinger på et procesanlæg, herunder anvende SI standarder, samt beregne den samlede nøjagtighed for en procesmåling. Dokumentere testresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad og beskrive krav til sporbarhed for måleudstyr samt optimere vedligeholdelsesplaner for procesenheder Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 10 dage. 13

15 44636 Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Procesanlæg instrumentering/kalibrering af flowmåling Deltageren kan: Udføre mekanisk/elektrisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af flow på væsker og gasser, samt vælge testinstrument ud fra krav til nøjagtighed. Dokumenterer testresultater, udarbejde instrumenthistorik og udfylde målestedsblad, samt føre en logbog i overensstemmelse med krav til verificering af måleudstyr på akkrediterede målelaboratorier. Redegøre for principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for flowmålinger på et procesanlæg, herunder anvendelsen af SI standarder, samt beregne de samlede nøjagtigheder for en procesmåling. Montere, idriftsætte og parametrere programmerbare transmittere via en standard instrumentbus, og opnår viden om de kommunikationsstandarder, der anvendes i procesindustrien Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, trin 1. Varighed: 5 dage. 14

16 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 15

17 44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af kombinatoriske styringer Deltageren kan: Udvælge PLC systemer, fastlægge antal ind- og udgange, samt fortråde en PLC vha. dokumentation og herunder overholde EMC krav til montering. Programmere mindre kombinatoriske PLC styringer, som start/stop, reversering, stjerne/trekantstarter og tilsvarende, hvor der skal anvendes bitinstruktioner og kan dokumentere PLC programmet iht. IEC , samt kan fejlfinde/fejlrette på kombinatoriske PLC styringer, ved at anvende de diagnosticeringsværktøjer, der findes i den anvendte programmeringssoftware. Udarbejde en klargørings- og idriftsætningsbeskrivelse for et mindre PLC styret anlæg og kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved drift af et PLC styret anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Tia portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 16

18 44639 PLC programmering af sekventielle styringer PLC programmering af sekventielle styringer Deltageren kan: Programmere en sekventiel PLC styring samt dokumentere PLC styringen iht. IEC og IEC og kan montere samt anvende et operatørpanel til betjening af sekvensen. Montere og idriftsætte en sekventiel PLC styring, herunder redegøre for bekendtgørelses og EMC krav til monteringen samt udvælge, justere og tilslutte elektroniske følere til en PLC styring. Fejlfinde til modulniveau på et sekventiel PLC styret anlæg ved anvendelse af program- og anlægsdokumentationen og de diagnosemuligheder, der findes i programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal., Omron eller Allan Bradly. Varighed: 5 dage. 17

19 44641 PLC styringer med analoge signaler PLC programmeringer med analoge signaler Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve PLC analogmoduler. Deltageren kan kontrollere og kalibrere analoge følere og transmittere samt programmere et PLC program, som anvendes til analog signalbehandling herunder skalere analog værdier og beregne en opløsning i relation til antal bit i AD/DA konverteringen samt anvende de talformater, der benyttes til analog PLC programmer. Deltageren kan anvende ord- og bitinstruktioner, som er de matematiske-, sammenligning- og konverteringsfunktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Deltageren kan strukturere programmet i blokke/subrutiner, samt fremstille programdokumentation. Deltageren kan fortage korrekt montage, afslutning og oplægning af kabler til analoge signaler og i den forbindelse overholde EMC krav. Deltageren kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på et automatisk anlæg, med analoge PLC moduler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal. Varighed: 5 dage. 18

20 44642 PLC proces, programmering / idriftsætte PIDregulator PLC proces, programmering / idriftsætte PID-regulator Deltageren kan konfigurere og idriftsætte en PID regulator, der programmeres i PLC en, herunder anvende de bit- og ordinstruktioner samt talformater, der er nødvendige, samt montere, konfigurere, og programmere analoge signalmoduler med tilhørende følere og transmittere og kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på de anvendte PLC styringer, herunder anvende de diagnosemuligheder, der findes i det anvendte PC programmeringssoftware. Deltageren kender de grundlæggende principper i en reguleringssløjfe og kan justere de grundlæggende parametre for en optimal indsvingning. Deltageren kan under vejledning konfigurere og idriftsætte et bussystem for PLC kommunikation, herunder redegøre for krav til oplægning og afslutning af kommunikationskabler. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 19

21 44643 PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI,. kommunikation PLC anlæg, programmering /idriftsætte HMI, kommunikation Deltageren kan: Montere, programmere, idriftsætte og anvende et operatørpanel og dokumentere programmet, samt idriftsætte, programmere og anvende et mindre HMI/SCADA system, samt opbygge skærmbilleder, betjeningselementer og alarmhåndtering og foretage dataopsamling. Fejlfinde og fejlrette til modulniveau på PLC styrede anlæg samt montere, programmere og idriftsætte et industrielt bussystem, hvor der anvendes kommunikation mellem PLC en og decentrale enheder. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. TIA portal Varighed: 5 dage. 20

22 44644 Fejlfinding på PLC styrede anlæg, trin PLC anlæg idriftsætning/fejlfinding og identifikationssystemer Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg Deltageren kan: Fejlfinde og fejlrette på komplekse industrielle PLC styrede anlæg, som indeholder vision/identifikationssystemer, operatørinterface (HMI) og buskommunikation samt anvende de diagnosticeringsmuligheder, der findes på anlæggets programmeringssoftware. Anvende en systematisk fremgangsmåde i fejlfindingen og føre en logbog for anlægget over de typiske fejl, der opstår på et automatisk anlæg og kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og reparation, samt foretage ajourføring af dokumentationen m.h.t. ændringer og tilpasninger på anlægget. Afprøve og idriftsætte et PLC styret anlæg, foretage ændringer og tilpasninger vha. PC baseret programmeringsudstyr, og dokumentere disse forandringer. Deltageren kender til anvendelsen af typiske vision- og identifikationssystemer på automatiske produktionsanlæg og kan afprøve og idriftsætte et vision- og identifikationssystem bla. ved at justere kamera eller følere for korrekt aftastning af et emne Anvende operatørpaneler i forbindelse med fejlfinding og reparation, og opnår viden om bussystemers anvendelse i industriel kommunikation på automatiske anlæg. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed:10 dage. 21

23 47771 PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer PLC programmering, programmerbare sikkerhedssystemer Deltageren kan montere, idriftsætte og programmere et distribueret PLC sikkerhedssystem hvor der anvendes industrielle bussystemer, herunder tilslutte noder samt foretage konfiguration og tilpasning af software. Deltageren kender krav til gældende love og regler for anvendelse af programmerbare sikkerhedssystemer. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program og fortrådning. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens TIA portal Varighed: 3 dage. 22

24 44505 Fieldbussystemer (ASI, Profibus, Profinet - Ethernet) Fieldbussystemer programmering, fejlfinding og idriftsætning Deltageren kan: Beskrive de forskellige bussystemer, specielt med vægt på anvendelsesmulighederne. Montere og idriftsætte fieldbussystemer samt udfører den korrekte montering af kabler og stik samt konfigurering af software til de enkelte noder. Planlægge, strukturere og dokumentere et PLC program, der anvendes i forbindelse med et fieldbussystem. Fejlfinde/fejlrette på fieldbussystemer ved at anvende de monitor- og diagnosticerings-værktøjer, der findes i programmeringssoftwaren. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7. Varighed: 5 dage. 23

25 44413 Højniveau PLC programmering, SCL/STL Højniveau PLC programmering, SCL Deltageren kan: Iht. såvel sikkerhedsmæssige som faglige krav anvende de instruktioner, der er nødvendige for programmering af et mindre PLC program, hvor der anvendes højniveausprog (struktureret tekst) samt anvende en editor for at skrive, kompilere og teste en højniveau kildefil. Planlægge og strukturere et højniveau PLC sprog, herunder anvende de forskellige blok- og datatyper samt dokumentere programmet, under anvendelse af absolutte og symbolske navne. Endvidere fejlfinde/fejlrette på PLC programmer, som er programmeret i højniveausprog, herunder bruge de monitorfunktioner, der findes i det anvendte programmeringssoftware. Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed:3 dage. 24

26 45806 Industriel Ethernet, profinet Industriel Ethernet, opsætning Installation/idriftsættelse Ethernet Deltageren kan montere, programmere, idriftsætte og dokumentere et industrielt Ethernet på et PLC-styret anlæg, herunder anvende de forskellige protokoller samt parametrere netværk med hensyn til IP-adresser, Mac-adresser og lignende. Deltageren kan ligeledes installere, programmere og opsætte switch, routere, accespoint og mindre servere, der anvendes på PLC-styrede industrielle netværk. Deltageren kan fejlfinde/diagnosticere på industrielle Ethernet netværk og opretholde en tilpas sikkerhed i forhold til Internettet og mellem de forskellige netværk. Deltageren kan lokalisere elektrisk støj samt sikre netværket mod støj. Deltageren har viden om de forskellige netværksbegreber på et Ethernet netværk, således at deltageren kan montere og idriftsætte Ethernet netværk og herunder foretage korrekt montering af kabler og stik samt opsætning af de forskellige hardware komponenter på netværket. Deltageren kan fejlfinde/fejlrette netværk samt opdatere og vedligeholde dokumentation Se strukturgram side 10. Udstyr: Siemens Step 7.. Varighed: 5 dage. 25

27 45815 Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Teknologisk opdatering af styresystemer, PLC Deltageren kan i aktuelle styresystemer ved hjælp af en pc programmere, montere og idriftsætte styresystemer (PLCer) på automatiske maskin- og procesanlæg herunder perifert udstyr eksempelvis special funktionsmoduler, datakommunikations komponenter og overvågningsudstyr samt tilrette den tilhørende tekniske dokumentation og bruger instruktioner. Deltageren kan ud fra systemkendskab fejlfinde og fejlrette på automatiske maskiner og procesanlæg til modulniveau, herunder udføre og vurdere de specifikke tekniske målinger. Deltageren kan udfra nyt udstyr eller ændringer på bestående udstyr give instruktion i betjeningen, med vægt på de sikkerhedsmæssige aspekter. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. 26

28 47770 PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk PLC, teknologisk opdatering industrielle netværk Deltageren har efter gennemført uddannelse fået en teknologisk opdatering, så deltageren kan montere, idriftsætte og programmere PLC industrielle netværk, der anvendes for kommunikation på industrielle automatiske anlæg. Deltageren har kendskab til standarder således at deltageren kan foretage opsætning og konfigurering af de enkelte enheder. Deltageren kan diagnosticere, fejlfinde og fejlrette på ovennævnte systemer herunder anvende og dokumentere program. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til automatikteknikere, elektrikere/industrielektrikere og maskinreparatører, der er beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne anvende et programmerbart styresystem (PLC). Varighed: 3 dage. 27

29 44648 El-introduktion El-introduktion for maskinreparatører, El-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder. Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. Deltageren kan montere og afprøve en 3- faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger). Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage måling af spænding, strøm og modstand, samt kunne foretage opbygning af relætekniske styringer. Varighed: 10 dage 28

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere