ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt"

Transkript

1 ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse af flyvekontroltjeneste 4.3 Flyvekontroltjenestens funktioner 4.4 Ansvarsfordeling mellem flyvekontrolenheder 5. Flyveinformationstjeneste 6. Alarmeringstjeneste 7. Flyvning i RVSM-luftrum 7.1 Generelt 8. Højdemålerindstilling 8.1 Udtryk for luftfartøjers vertikale position 8.2 Fastsættelse af gennemgangsniveau 9. Positionsrapporter 9.1 Afgivelse af positionsrapporter 9.2 Positionsrapporters indhold 10. Rapportering af operationelle og meteorologiske oplysninger 10.1 Generelt 10.2 Indhold af routine air-reports 10.3 Indhold af special air-reports 10.4 Sammensætning og afsendelse af flyverapporter pr. talekommunikation 11. Videregivelse af meteorologiske oplysninger 12. Overgang fra IFR-flyvning til VFR-flyvning 13. VFR-NAT flyvning 14. Gennemflyvning af restriktionsområder 15. Afgivelse af bevægelsesdata 16. Lufttrafiktjeneste til luftfartøjer med ACAS 17. Faldskærmsudspring 18. Ændring af radiokaldesignal 19. Lufttrafikregulering 20. Midlertidige restriktioner i luftrummet 21. Tidsangivelse i lufttrafiktjenesten Bilag 1 Lufttrafiktjenesteluftrum, klassifikation ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 1

2 1. Lufttrafiktjenestens formål 1.1 Lufttrafiktjenestens formål er: a) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, b) at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer, c) at fremme og regulere lufttrafik, d) at give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse, e) at underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt omfang assistere disse. 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten Lufttrafiktjeneste omfatter følgende tre tjenester: 2.1 Flyvekontroltjeneste, som opdeles i følgende tre kategorier: a) Områdekontroltjeneste: Udøvelse af flyvekontroltjeneste med det formål i) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, og ii) at fremme og regulere lufttrafik. Denne tjeneste udøves for kontrollerede flyvninger, bortset fra de dele af sådanne flyvninger, som er anført under indflyvnings- og tårnkontroltjeneste. b) Indflyvningskontroltjeneste: Udøvelse af flyvekontroltjeneste med det formål i) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, og ii) at fremme og regulere lufttrafik. Denne tjeneste udøves for de dele af kontrollerede flyvninger, der henhører under ind- og udflyvningsfasen. c) Tårnkontroltjeneste: Udøvelse af flyvekontroltjeneste med det formål i) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, ii) at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer, og iii) at fremme og regulere lufttrafik. Denne tjeneste udøves for flyvepladstrafik, bortset fra de dele af flyvningerne, for hvilke der udøves indflyvningskontroltjeneste. 2.2 Flyveinformationstjeneste, herunder flyvepladsflyveinformationstjeneste, som udøves med det formål at give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive gennemførelse. 2.3 Alarmeringstjeneste, som udøves med det formål at underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste og i nødvendigt omfang assistere disse. 3. Luftrumsklassifikation 3.1 ATS-luftrum skal klassificeres og benævnes i overensstemmelse med følgende: Klasse A Kun IFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyvekontroltjeneste til alle flyvninger, og der sikres indbyrdes adskillelse. Anm.: Luftrumsklasse A anvendes ikke inden- for København FIR. Klasse B IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyvekontroltjeneste til alle flyvninger, og der sikres indbyrdes adskillelse. Anm.: Luftrumsklasse B anvendes ikke indenfor København og Sdr. Strøm FIR. Klasse C IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyvekontroltjeneste til alle flyvninger og der sikres adskillelse mellem IFR-flyvninger og andre IFR- eller VFR-flyvninger. VFR-flyvninger vil modtage trafikinformationer om andre VFR-flyvninger. Anm. 1: I henhold til AIP/VFG, jf. BL 7.1 pkt. 5.4, og EU 923/2012, pkt. SERA.5005 må VFR-flyvning over FL 195 kun foretages efter tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen og en sådan tilladelse gives ikke til en-route VFR-flyvning over FL 195. Anm. 2: Militære luftfartøjer udfører VFR-flyvning over FL 195 i luftrumsklasse C efter særlige regler, jf. FTK BST 152.1, kap. 3, afsnit III. Lufttrafiktjeneste til disse flyvninger skal ydes i henhold til bestemmelserne anført i LAI 7, Særlige militære forhold, Lokal ATS-instruks, ACC København. Klasse D IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyvekontroltjeneste til alle flyvninger. Der sikres adskillelse mellem IFR-flyvninger indbyrdes, og IFR-flyvninger vil modtage trafikinformati- ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 2

3 oner om VFR-flyvninger. VFR-flyvninger vil modtage trafikinformationer om alle andre flyvninger. Klasse E IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyvekontroltjeneste til IFR-flyvninger. Der sikres adskillelse mellem IFR-flyvninger indbyrdes. Alle flyvninger modtager trafikinformationer, så vidt det lader sig gøre. Klasse F IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyverådgivningstjeneste til alle IFR-flyvninger, der har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i denne tjeneste. Alle flyvninger, der har anmodet om dette, vil modtage flyveinformationstjeneste. Anm.: Luftrumsklasse F anvendes ikke inden- for København og Sdr. Strøm FIR. Klasse G IFR- og VFR-flyvninger er tilladt. Der ydes flyveinformationstjeneste til alle flyvninger, der har anmodet om dette. 3.2 Kravene til flyvning og oplysning om hvilke tjenester der ydes indenfor de enkelte luftrumsklasser, er anført i skemaet LUFTTRAFIK- TJENESTELUFTRUM, KLASSIFIKATION, vist i Bilag 1 til denne ATS-instruks. Anm. 1: Militære luftfartøjer kan overskride hastighedsbegrænsningen på 250 KTS IAS under FL 100 i luftrumsklasserne C, D, E, F og G, såfremt begrænsningen er uforenelig med luftfartøjstypen eller opgavens art. Anm. 2: I København FIR og Rønne CTR/TMA kan hastighedsbegrænsningen på 250 KTS IAS under FL 100 i luftrumsklasserne C, D, E og G ophæves for visse civilt registrerede luftfartøjstyper efter godkendelse af Trafik- og Byggestyrelsen, såfremt luftfartøjet af tekniske grunde eller sikkerhedsårsager ikke kan overholde denne hastighed Hvor flyvning foregår i en højde, der danner grænse mellem to luftrumsklasser, skal alle flyvninger i denne højde udføres efter de regler, der gælder for den mindst restriktive luftrumsklasse, og lufttrafiktjeneste skal ydes i overensstemmelse hermed. Ved fastlæggelse af disse kriterier skal klasse B betragtes som mindre restriktiv end klasse A, klasse C mindre end klasse B o.s.v Under hensyntagen til trafikforholdene kan lufttrafiktjenesteenheder for enkeltflyvninger inden for eget ansvarsområde give tilladelse til a) at flyvningen gennemføres uden to-vejs radioforbindelse i.h.t. en plan forud aftalt med lufttrafiktjenesteenheden, b) at flyvningen gennemføres uden SSR-transponder mode C eller uden mode A+C. 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse Flyvekontroltjeneste skal ydes til: a) IFR-flyvninger i luftrum klasse A, B, C, D og E, b) VFR-flyvninger i luftrum klasse B, C og D, c) speciel VFR-flyvninger, og d) flyvepladstrafik ved kontrollerede flyvepladser. 4.2 Udøvelse af flyvekontroltjeneste Områdekontroltjeneste udøves af a) en kontrolcentral, eller b) den enhed, der udøver indflyvningskontroltjeneste i en kontrolzone eller i et kontrolområde af begrænset udstrækning, og som primært er oprettet for at udøve indflyvningskontroltjeneste Indflyvningskontroltjeneste udøves af a) et kontroltårn eller en kontrolcentral, eller b) en indflyvningskontrol, når der er oprettet en særskilt enhed til udøvelse af denne tjeneste Tårnkontroltjeneste udøves af et kontroltårn. Anm.: En særlig tjeneste på forpladsen, forpladstjeneste, kan udøves af et kontroltårn eller en særlig enhed. 4.3 Flyvekontroltjenestens funktioner For at udøve flyvekontroltjeneste skal en flyvekontrolenhed: a) være i besiddelse af oplysninger om hvert enkelt luftfartøjs påtænkte bevægelser samt til stadighed modtage oplysninger om luftfartøjets virkelige bevægelser, b) bestemme kendte luftfartøjers indbyrdes position på grundlag af de modtagne oplysninger, c) udstede klareringer og oplysninger for at hindre sammenstød mellem luftfartøjer under enhedens kontrol samt for at fremme og regulere trafikstrømmen hensigtsmæssigt, d) koordinere klareringer med andre enheder: ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 3

4 i) når et luftfartøj kan komme i konflikt med trafik, som er under kontrol af sådanne andre enheder, ii) inden kontrollen med et luftfartøj overdrages til sådanne enheder Oplysninger om luftfartøjers bevægelse samt oversigt over klareringer, som er udstedt til de pågældende luftfartøjer, skal forefindes, således at en analyse hurtigt kan foretages med det formål at sikre en hensigtsmæssig strøm af lufttrafik under anvendelse af fornøden adskillelse. b) som de pågældende lufttrafiktjenesteenheder på anden måde har kendskab til. 5.2 Hvor lufttrafiktjenesteenheder udøver både flyveinformationstjeneste og flyvekontroltjeneste, har udøvelse af flyvekontroltjeneste normalt forret frem for udøvelse af flyveinformationstjeneste, når som helst flyvekontroltjenesten måtte nødvendiggøre det. Dog kan luftfartøjer under slutindflyvning, landing, start og stigning have behov for flyveinformationstjeneste forud for flyvekontroltjeneste. 4.4 Ansvarsfordeling mellem flyvekontrolenheder Ansvaret for kontrollen med et luftfartøj under indflyvning skal overdrages fra den enhed, der udøver indflyvningskontroltjeneste til den enhed, der udøver tårnkontroltjeneste, når luftfartøjet a) har flyvepladsen i sigte og udfører indflyvning med jordsigt. Overdragelse må dog ikke finde sted, før der er sikret adskillelse mellem pågældende luftfartøj og andre luftfartøjer, som er underlagt indflyvningskontrollen, b) under instrumentindflyvning passerer en mellem de to enheder aftalt position i indflyvningssektoren, eller c) er landet. Landingsklarering skal indhentes fra kontroltårnet Ansvaret for kontrollen med et startende luftfartøj overdrages fra den enhed, der udøver tårnkontroltjeneste, til den enhed, der udøver indflyvningskontroltjeneste, umiddelbart efter luftfartøjets start, eller så snart den trafik, som er underlagt kontroltårnet, tillader det Ansvaret for kontrollen med et luftfartøj overdrages fra den enhed, der udøver områdekontroltjeneste, til den enhed, der udøver indflyvningskontroltjeneste og omvendt, ved en forud aftalt position, dog senest ved luftfartøjets passage af grænsen for ansvarsområdet. 5. Flyveinformationstjeneste 5.1 Flyveinformationstjeneste skal ydes til alle luftfartøjer, som må formodes at blive berørt af de pågældende oplysninger og a) til hvilke, der ydes flyvekontroltjeneste, eller 6. Alarmeringstjeneste 6.1 Alarmeringstjeneste skal ydes til alle luftfartøjer: a) til hvilke der ydes flyvekontroltjeneste, b) som har anmodet om alarmeringstjeneste og, så vidt det er praktisk muligt, til alle andre luftfartøjer, der har afgivet flyveplan eller som lufttrafiktjenesteenheden ellers får kendskab til, c) der er, eller formodes at være, udsat for en ulovlig handling. 7. Flyvning i RVSM-luftrum 7.1 Generelt Flyvninger i eller over RVSM-luftrum skal udføres som IFR-flyvninger. Anm.: Militære luftfartøjer udfører VFR-flyvning over FL 195 i luftrumsklasse C efter særlige regler, jf. FTK BST 152.1, kap. 3, afsnit III. Lufttrafiktjeneste til disse flyvninger skal ydes i henhold til bestemmelserne anført i LAI 7, Særlige militære forhold, Lokal ATS-instruks, ACC København RVSM er gældende mellem FL 290 og FL 410 inklusive, i København FIR og tilstødende FIR/UIRs samt Søndrestrøm FIR Luftfartøjer der flyver i RVSM-luftrum skal, med undtagelse af statsluftfartøjer, være RVSM godkendte. Anm: De krav der stilles til luftfartsselskaber og luftfartøjsejere om godkendelse af luftfartøjer, findes beskrevet i Eurocontrol RVSM Manual, Appendix D, Airworthiness. ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 4

5 8. Højdemålerindstilling 8.1 Udtryk for luftfartøjers vertikale position Den vertikale position for luftfartøjer, der flyver i nærheden af flyvepladser eller i områder, hvor der er fastsat en områdegennemgangshøjde, skal udtrykkes ved højde over havet, når der flyves i eller under gennemgangshøjden og i flyveniveauer, når der flyves i eller over gennemgangsniveauet. Ved passage af gennemgangslaget udtrykkes den lodrette position under stigning i flyveniveauer og under nedgang i højde over havet Når der er udstedt indflyvningsklarering, og nedgang til landing er påbegyndt, kan den vertikale position for et luftfartøj, der befinder sig over gennemgangsniveauet, dog udtrykkes ved højde over havet under forudsætning af, at vandret flyvning ikke foregår eller forventes at foregå over gennemgangshøjden Når et luftfartøj foretager indflyvning ved anvendelse af QFE, udtrykkes luftfartøjets vertikale position i højde over flyvepladsens niveau. For ikke-præcisions- og præcisionsindflyvningsbaner, hvor tærsklen befinder sig 7 fod eller mere under flyvepladsens niveau, refererer QFE dog til tærsklens niveau I områder, hvor der ikke er fastsat en områdegennemgangshøjde, skal luftfartøjets lodrette position udtrykkes i: a) flyveniveauer i flyvehøjder sammenfaldende med eller over laveste flyveniveau, der giver hindringsfrihed, b) højde over havet i flyvehøjder under laveste flyveniveau, der giver hindringsfrihed Såfremt en lufttrafiktjenesteenhed bliver bekendt med, at en IFR-flyvning i ukontrolleret luftrum flyver i et flyveniveau, der ikke giver hindringsfrihed, eller som er beliggende under gennemgangshøjden, skal luftfartøjet underrettes herom. 8.2 Fastsættelse af gennemgangsniveau Hvor der er fastsat en gennemgangshøjde skal den pågældende lufttrafiktjenesteenhed fastsætte det gennemgangsniveau, der skal benyttes i nærheden af den pågældende flyveplads, på grundlag af aktuel QNH Gennemgangshøjden i København Flyveinformationsregion, bortset fra Copenhagen Area, er fastsat til 3000 fod. Ved fastsættelse af gennemgangsniveau for flyvepladser beliggende i København Flyveinformationsregion, bortset fra Copenhagen Area, anvendes følgende tabel: Aktuel QNH Gennemgangsniveau hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL Gennemgangshøjden i Copenhagen Area samt Rønne TMA er fastsat til 5000 fod. Ved fastsættelse af gennemgangsniveau for flyvepladser beliggende i Copenhagen Area eller Rønne TMA, anvendes følgende tabel: Aktuel QNH Gennemgangsniveau hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL Tabellerne i pkt og indebærer, at gennemgangsniveauet vil ligge mindst 1000 fod over gennemgangshøjden for at sikre tilstedeværelsen af den krævede højdeadskillelse ved samtidig anvendelse af gennemgangshøjden og gennemgangsniveauet under luftfartøjers flyvning i marchhøjder. Anm.: Hvor flere flyvepladser er så tæt beliggende, at der kræves fastsættelse af et fælles gennemgangsniveau vil koordinationsbestemmelserne fremgå af de lokale ATS-instrukser. ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 5

6 9. Positionsrapporter 9.1 Afgivelse af positionsrapporter På ruter defineret ved betegnede betydningsfulde punkter, skal positionsrapporter afgives når over, eller hurtigst muligt efter passage af hvert betegnet obligatorisk rapportpunkt. En lufttrafiktjenesteenhed kan desuden anmode om rapporter over andre punkter, når det er nødvendigt for udøvelsen af lufttrafiktjeneste På ruter der ikke er defineret ved betegnede betydningsfulde punkter, skal positionsrapporter afgives så hurtigt som muligt i løbet af den første halve time af flyvningen, og derefter med et interval på 1 time. En lufttrafiktjenesteenhed kan desuden anmode om yderligere rapport med kortere tidsintervaller Positionsrapporterne skal afgives til den lufttrafiktjenesteenhed, der betjener det luftrum, som luftfartøjet flyver i Afgives positionsoplysninger via datalink kommunikation, skal positionsrapporter kun afgives via talekommunikation når: a) Piloten instrueres om det, b) Piloten oplyses om, at ATS-overvågningstjeneste er ophørt, eller c) Piloten oplyses om, at identifikation er mistet Hvis tilstrækkelige informationer eller data om luftfartøjernes positioner og fremadskridende bevægelser er til stede fra andre hjælpemidler, f.eks. RADAR, kan en lufttrafiktjenesteenhed fritage luftfartøjer fra kravet anført i pkt om afgivelse af positionsrapporter ved hvert betegnet betydningsfuldt punkt Kravene til luftfartøjernes afgivelse af positionsrapporter skal ske i henhold til AIP Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland Hvis en positionsrapport ikke er modtaget på det forventede tidspunkt, må efterfølgende kontrol ikke baseres på den antagelse, at det beregnede tidspunkt er korrekt. Der skal træffes øjeblikkelige foranstaltninger til at fremskaffe rapporten, hvis det er sandsynligt, at den vil have nogen betydning for kontrollen med andre luftfartøjer. 9.2 Positionsrapporters indhold Medmindre andet er angivet i den pågældende AIP skal positionsrapporter indeholde følgende punkter: (1) Luftfartøjets identitetsbetegnelse. (2) Position. (3) Tidspunkt. (4) Flyveniveau eller højde over havet. (5) Næste position og tidspunkt for denne. (6) Efterfølgende betydningsfulde punkt. Anm. 1: Udeladelse af element (4) kan være mulig, når flyvehøjden fra SSR, mode C konstant kan figurere for flyvelederen i form af label, og hvis der er udviklet tilstrækkelige procedurer, der garanterer den sikre og effektive brug af SSR, mode C informationen. Anm. 2: Når ADS bliver implementeret, skal luftfartøjer afsende deres positionsrapporter automatisk til pågældende flyvekontroltjeneste på foranledning af denne og på basis af aftale mellem flyvekontroltjenesten og luftfartøjerne. 10. Rapportering af operationelle og meteorologiske oplysninger 10.1 Generelt Anm.: Hvor der i nærværende kapitel anven- des ordet flyverapporter er dette ord brugt som en dansk fællesbetegnelse dækkende både rou- tine air-reports og special air-reports. Hvor kun en af rapportformerne omtales anvendes af prakti- ske grunde de engelske betegnelser hhv. routine airreports og special air-reports Når operationelle og/eller rutinemæssige meteorologiske oplysninger skal rapporteres af et luftfartøj enroute ved punkter eller tidspunkter, hvor positionsrapporter er krævet i henhold til pkt , skal positionsrapporten afgives i form af en routine air-report. Specielle observationer udført af et luftfartøj skal rapporteres som special air-report. Alle former for flyverapporter skal rapporteres så hurtigt som praktisk muligt Indhold af routine air-reports Routine air-reports, der er afsendt pr. data-link, når ADS ikke anvendes, skal indeholde informationer i relation til de af følgende elemen- ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 6

7 ter, der er nødvendige for overholdelse af pkt : Sektion 1 - Oplysninger om position. (1) Luftfartøjets identitetsbetegnelse. (2) Position. (3) Tidspunkt. (4) Flyveniveau eller højde over havet. (5) Næste position og tidspunkt for denne. (6) Efterfølgende betydningsfulde punkt. Sektion 2 - Operationelle oplysninger. (7) Beregnet ankomsttidspunkt. (8) Aktionstid. Sektion 3 - Meteorologiske oplysninger. (9) Vindretning. (10) Vindhastighed. (11) Wind quality flag. (12) Luftens temperatur. (13) Turbulens (hvis muligt). (14) Luftfugtighed (hvis muligt) Flyverapportens sektion 1 er obligatorisk, bortset fra at punkt (5) og (6) kan udelades, når det er foreskrevet i pågældende AIP. Flyverapportens sektion 2 skal kun sendes, når det kræves af luftfartsforetagendet, eller når det anses for nødvendigt af luftfartøjschefen. Flyverapportens sektion 3 skal sendes i overensstemmelse med ICAO's Annex 3, Anm.: Selv om element (4), flyvehøjde, i henhold til Anm. 1 til pkt , i visse tilfælde og efter regional aftale kan udelades fra indholdet af en positionsrapport afsendt pr. talekommunikation, må dette element ikke udelades fra sektion 1 af en air-report Indhold af special air-reports Special air-reports skal udarbejdes af alle luftfartøjer når som helst de møder eller observerer følgende forhold: a) moderat eller kraftig turbulens, b) moderat eller kraftig isning, c) kraftige fjeldbølger, d) torden, indhyllet, udbredt eller i bygelinjer, med hagl, e) torden, indhyllet, udbredt eller i bygelinjer, uden hagl, f) kraftige støv- eller sandstorme, g) vulkanske askeskyer, eller h) tegn på vulkansk aktivitet, eller vulkansk udbrud, herudover, f.s.v.a. transoniske og supersoniske flyvninger i) moderat turbulens, eller j) hagl, eller k) cumulusnimbus skyer Når air-ground data-link anvendes, skal special air-reports indeholde elementerne anført i ICAO PANS-ATM (Doc 4444), pkt Når talekommunikation anvendes, skal special air-reports indeholde følgende elementer: Meldingstype betegnelse Sektion 1 - Positions oplysninger 1) Luftfartøjs identifikation 2) Position 3) Tidspunkt 4) Flyvehøjde Sektion 3 - Meteorologiske oplysninger 5) Betingelser der straks førte til udstedelse af special air-report, udvalgt fra listepunkterne a) til k) anført ovenfor i pkt Sammensætning og afsendelse af flyverapporter pr. talekommunikation Formularer baseret på modellen AIREP SPECIAL formularen vist i ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Appendix 1, og SERA-forordningen (EU923/2012), Tillæg 5, skal anvendes af piloter ved udarbejdelse af rapporterne De detaljerede instruktioner, herunder meldingsformater og fraseologi, der er anført i ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Appendix 1, og SERA-forordningen (EU923/2012), Tillæg 5, skal anvendes af piloter ved afsendelse af flyverapporter og af ATS-personale ved videresendelse af disse rapporter. Anm.1: Formularerne i ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Appendix 1, og SERA-forordningen (EU923/2012), Tillæg 5, er enslydende. Anm. 2: Den stigende anvendelse af flyverapporter pr. automatiske systemer medfører, at det er væsentligt, at elementerne bliver sendt i den foreskrevne rækkefølge og form. ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 7

8 11. Videregivelse af meteorologiske oplysninger 11.1 Når der modtages flyverapporter via talekommunikation, skal ATS-enheder uden forsinkelse fremsende dem til deres tilknyttede meteorologiske overvågningskontorer anført i respektive AIP er, GEN 3-5. Anm. 1: Når der modtages ADS-rapporter, der indeholder meteorologiske informationsblokke, skal ATS-enheder uden forsinkelse videresende basis ADS- og meteorologiske informationsblokke til the World Area Forecast Centres (WAFCs) og eventuelt til Regional Area Forecast Centres (RAFCs). Anm. 2: Når der modtages special air-reports via data-link kommunikation, skal ATS-enheder uden forsinkelse fremsende dem til deres tilknyttede meteorologiske overvågningskontorer, til WAF- Cs og eventuelt til RAFCs Lufttrafiktjenesteenheder skal endvidere så hurtigt som muligt videregive oplysninger om meteorologiske fænomener, som er af operationel betydning, og som enten er observeret af lufttrafiktjenestens personale eller rapporteret af luftfartøjer, og som ikke er indeholdt i den meteorologiske melding for en flyveplads, til det tilknyttede meteorologiske kontor, til luftfartøjer og når relevant til andre ATS-enheder, ref. ATS-instruks 6, kapitlerne 4. og 5. og ATS-instruks 13, afsnit Overgang fra IFR-flyvning til VFR-flyvning 12.1 Overgang fra IFR-flyvning til VFR-flyvning må kun kunne accepteres, hvis en ATS-enhed modtager en meddelelse fra luftfartøjschefen med det specifikke udtryk "ANNULLER IFR- FLYVNING" ("CANCELLING MY IFR FLIGHT") sammen med de ændringer, der i givet fald skal foretages i den gældende flyveplan. ATS må hverken direkte eller indirekte opfordre til overgang fra IFR-flyvning til VFR-flyvning Lufttrafiktjenesteenheden skal kvittere med udtrykket IFR-FLYVNING ANNULLERET (tidspunkt) (IFR FLIGHT CANCELLED (time)), samt anmode luftfartøjet om at oplyse forventet ankomsttidspunkt for bestemmelsesstedet. Anm.: Ovennævnte procedure medfører, at luftfartøjet fortsætter ifølge sin flyveplan, men VFR i stedet for IFR Når en lufttrafiktjenesteenhed er i besiddelse af oplysninger om, at instrumentvejrforhold kan forventes på flyvestrækningen, skal luftfartøjer, der påtænker at overgå fra IFR- til VFR-flyvning, såvidt muligt underrettes herom, ref. ATS-instruks 13, pkt En lufttrafiktjenesteenhed, der modtager melding om et luftfartøjs ændring fra IFR- til VFRflyvning, skal snarest informere lufttrafiktjenesteenheder, som IFR-flyveplanen var adresseret til om overgangen til VFR, samt forventet ankomsttidspunkt, med undtagelse af de enheder, gennem hvis områder luftfartøjet allerede har passeret. 13. VFR-NAT flyvning 13.1 VFR-NAT flyvning skal gennemføres med en flyvesigtbarhed og i en afstand fra skyer, som krævet for VFR-flyvning i dagperioden, jf. Bilag 1. De reducerede minima må ikke anvendes i forbindelse med VFR-NAT flyvninger. Anm. VFR-NAT flyvning med militære luftfartøjer følger militære bestemmelser Ved VFR-NAT skal der desuden: a) afgives flyveplan når flyvningen går videre end i flyvepladsens nærhed, b) medføres SSR-transponder ved flyvning i højder over 3000 fod, c) opretholdes to-vejs radioforbindelse med pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Anm.: Krav til luftfartøjer om at være udstyret med SSR-transponder fremgår af AIP Danmark, GEN Lufttrafiktjenesteenheder skal opretholde to-vejs radioforbindelse med VFR-NAT flyvninger samt tildele en individuel SSR-kode til flyvninger over 3000 fod, evt. indhentet fra kontrolcentralen København VFR-NAT flyvning med civile luftfartøjer er ikke tilladt i Grønland og på Færøerne. 14. Gennemflyvning af restriktionsområder 14.1 Når en fartøjschef anmoder en lufttrafiktjenesteenhed om tilladelse til flyvning inden for et restriktionsområde, skal en sådan tilladelse gives ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 8

9 af ACC København, eller af den lufttrafiktjenesteenhed der er angivet for det enkelte område i AIP Danmark under forudsætning af, at flyvningen finder sted: a) i flyvehøjder over den på daglig skydeliste angivne øvre grænse for området, eller b) udenfor det i daglig skydeliste angivne tidsrum for aktivitet i området. Anm.: Den enkelte lufttrafiktjenesteenheds forpligtelse i henhold til AIP Danmark skal fremgå af Lokal ATS-instruks. 15. Afgivelse af bevægelsesdata 15.1 Der skal fastsættes lokale fremgangsmåder for enten rutinemæssigt eller efter anmodning at forsyne de militære enheder med relevante flyveplaner og andre oplysninger vedrørende civile luftfartøjer Særlige fremgangsmåder skal fastsættes for at sikre, a) at lufttrafiktjenestenheder bliver underrettet, hvis en militær enhed observerer, at et luftfartøj, som er eller formodes at være et civilt luftfartøj, nærmer sig eller flyver inden for et område, hvor interception kan blive nødvendig, og b) at alle muligheder for at fastslå et luftfartøjs identitet og yde navigationsassistance prøves for at undgå, at interception bliver nødvendig. 16. Lufttrafiktjeneste til luftfartøjer med ACAS 16.1 Procedurer der skal anvendes for udøvelse af lufttrafiktjeneste til luftfartøjer udstyret med ACAS, skal være identiske med de, der anvendes til luftfartøjer, der ikke er udstyret med ACAS. I særdeleshed skal klareringer, undvigerådgivning, trafikinformationer og afværgeforanstaltninger, udstedt for at forbygge sammenstød, etablere krævet adskillelse eller undgåelse af kollision, være identiske med normale procedurer og skal ikke tage hensyn til, at luftfartøjet er udstyret med ACAS Når en pilot rapporterer at udføre en manøvre på grundlag af en ACAS resolution advisory (RA), ophører flyvelederens ansvar for at tilvejebringe adskillelse mellem dette luftfartøj og andre luftfartøjer, som en direkte følge af de resolution advisory relaterede undvigemanøvrer. Når en pilot rapporterer en RA må flyvelederen ikke forsøge at ændre luftfartøjets flyvevej indtil piloten rapporterer CLEAR OF CONFLICT Afviger et luftfartøj fra sin ATC-klarering eller -instruktion i overensstemmelse med en RA, eller rapporterer en pilot en RA, ophører flyvelederens ansvar for at tilvejebringe adskillelse mellem dette luftfartøj og andre luftfartøjer, der involveres som en direkte følge af den manøvre, der forårsages af den pågældende RA. Flyvelederen skal overtage ansvaret for at genetablere adskillelse mellem alle involverede luftfartøjer, når: a) flyvelederen bekræfter en modtaget rapport fra flyvebesætningen om, at luftfartøjet har genoptaget den gældende klarering; eller b) flyvelederen bekræfter en modtaget rapport fra flyvebesætningen om, at luftfartøjet genoptager sin gældende klarering, og udsteder en alternativ klarering, som piloten kvitterer for. Anm. 1: Vises en ACAS RA, skal piloter: følge RA, også selv om der er en konflikt mellem RA og en ATC-instruktion om en manøvre, medmindre dette vil bringe luftfartøjets flyvesikkerhed i fare ikke manøvrere i modstrid med en RA og omgående efterkomme eventuelle ændrede RA så snart som muligt, til den relevante ATC-enhed, rapportere RA, som kræver en afvigelse fra den aktuelle ATC-klarering eller -instruktion. begrænse ændringerne af flyvevejen til det omfang, der er nødvendigt for at efterkomme RA omgående vende tilbage til ATC-klareringen eller -instruktionen, når konflikten er løst og underrette ATC herom Anm. 2: Eksempel på fraseologi er anført i ATSinstruks Faldskærmsudspring 17.1 For faldskærmsudspring gælder følgende regler: a) at sigtbarheden ved spring i perioden, hvor VFR-DAG flyvning er tilladt, gør det muligt at udføre springet under overholdelse af de afstande til skyer, som er angivet i skemaet over VMC-minima i BL 7-1, pkt. 5.1, ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 9

10 Ved spring inden for kontrolzoner (CTR) gælder endvidere, at den rapporterede sigtbarhed ved jorden skal være mindst 5 km, og ved spring inden for trafikinformationszoner (TIZ) mindst 3 km, b) at sigtbarheden ved spring uden for perioden, hvor VFR-DAG flyvning er tilladt, er mindst 8 km, og afstanden til skyer mindst 1,5 km vandret og 300 m lodret, c) at spring inden for luftrumsklasserne A-E kun finder sted efter forud indhentet tilladelse fra den pågældende flyvekontrolenhed, hvorved bemærkes, at en sådan tilladelse vil være afhængig af trafikforholdene, Anm. En tilladelse indebærer ikke, at der fra flyvekontroltjenestens side vil blive sikret adskillelse til lufttrafikken, som kun vil blive informeret om springet. d) at spring inden for de dele af luftrum G, som benævnes trafikinformationsområde (TIA) og trafikinformationszone (TIZ), samt inden for området, hvor en AFIS-enhed yder flyvepladsflyveinformationstjeneste, kun finder sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Anm.: De fuldstændige regler vedr. faldskærmsspring findes i BL 9-1: Bestemmelser om faldskærmsspring Lufttrafiktjenesteenheder skal give oplysninger om udspringsaktiviteten til flyvninger, som kan blive berørt Til luftfartøjet, hvorfra der springes, gives oplysning om underliggende trafik Flyvekontrolenheder kan lade tilladelsen til udspring i luftrumsklasserne A, B, C, D og E være afhængig af trafiksituationen. 18. Ændring af radiokaldesignal 18.1 En flyvekontrolenhed kan af hensyn til sikkerheden instruere et luftfartøj om at benytte en anden type radiokaldesignal, hvis 2 eller flere har enslydende radiokaldesignal. En sådan ændring skal være midlertidig og kun gældende inden for det luftrum, hvor misforståelse kan opstå For at undgå misforståelse skal flyvekontrolenheden om nødvendigt udpege luftfartøjet, som skal instrueres om at ændre sit kaldesig- nal ved at referere til dets position og/eller flyveniveau Når en flyvekontrolenhed ændrer et luftfartøjs kaldesignal, skal enheden sikre sig, at luftfartøjet går tilbage til det kaldesignal, der er opgivet i flyveplanen, når luftfartøjet bliver overgivet til en anden flyvekontrolenhed, medmindre ændringen af kaldesignalet er blevet koordineret mellem de to implicerede flyvekontrolenheder. Flyvekontrolenheden skal advisere luftfartøjet, hvornår det skal gå tilbage til det kaldesignal, der er opgivet i flyveplanen. 19. Lufttrafikregulering 19.1 Lufttrafikregulering skal etableres for luftrum, hvor trafikkapaciteten til tider overstiger eller forventes at overstige den fastsatte kapacitet for en involveret flyvekontroltjeneste Når det kan forudses, at trafik udover den, som allerede er accepteret, ikke kan afvikles inden for et vist tidsrum, ved et bestemt sted eller inden for et vist område, eller kun kan afvikles i et vist omfang, skal der ske underretning til den pågældende lufttrafikreguleringsenhed (ATFM Unit) såvel som til berørte lufttrafiktjenesteenheder. Luftfartøjer med bestemmelsessted det pågældende sted eller inden for det pågældende område skal også informeres om forventet forsinkelse eller forventede restriktioner. Anm.: ATS-instruks 20 indeholder bestemmelser for udøvelse af lufttrafikregulering. 20. Midlertidige restriktioner i luftrummet 20.1 Trafik- og Byggestyrelsen kan ved udsendelse af NOTAM indføre midlertidige forbud mod eller indskrænkning af luftfart i luftrummet over og omkring et område, hvor der er indtruffet en ulykke eller i øvrigt er behov for midlertidigt forbud mod eller indskrænkning af luftfart En kontrolcentral eller en flyveinformationscentral kan, ved udsendelse af NOTAM, indføre midlertidige forbud mod eller indskrænkninger af luftfarten i luftrum over og omkring et område, hvor der er indtruffet en ulykke, eller hvor det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at rette henvendelse til Trafik- og Byggestyrelsen. Anm.: Nationalt Beredskabscenter under Rigspolitiet vil ved uvarslede situationer anmode ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 10

11 a) Kontrolcentralen København, Supervisor, eller b) FIC Søndrestrøm, såfremt henvendelsen vedrører grønlandsk område, eller c) Vagar Lufthavn, såfremt henvendelsen vedrører færøsk område, om at indføre midlertidige forbud mod eller indskrænkninger af luftfarten (overflyvningsforbud), såfremt det bar betydning for løsningen af en politimæssig opgave. Den under pkt. a) anførte funktion vil umiddelbart orientere vagthavende i VFK Joint Operations Center, Karup via telefon om overflyvningsforbud, der vedrører København FIR eller Rønne TMA. Den under pkt. a), b) eller c) anførte funktion/instans vil foranledige udsendelse af NOTAM. fet foranstaltning til, at piloten får den fra andre kilder. Lufttrafiktjenesteenheder skal desuden oplyse nøjagtig aktuel tid, på anmodning fra et luftfartøj Såfremt der i øvrigt er behov for at indføre midlertidige forbud mod eller indskrænkning af luftfarten, skal forslag herom indsendes til Trafik- og Byggestyrelsen, der, efter endelig godkendelse, vil foretage den nødvendige publicering. Anm.: Rigspolitiet, Politidirektøren i Køben- havn og politimestre i øvrigt, vil ved varslede situa- tioner anmode Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Luftfart, om at indføre midlertidige forbud mod eller indskrænkninger af luftfarten (overflyvningsforbud), såfremt det har betydning for løsningen af en politimæssig opgave. 21. Tidsangivelse i lufttrafiktjenesten 21.1 En lufttrafiktjenesteenhed skal anvende Coordinated Universal Time (UTC) og udtrykke tiden i timer og minutter og, om nødvendigt, også i sekunder af et døgns 24 timer begyndende ved midnat En lufttrafiktjenesteenheds ure og andre anordninger, som registrerer tid, skal kontrolleres for at sikre, at den angivne tid er inden for plus eller minus 30 sekunder i forhold til UTC Når tidsangivelse anvendes i forbindelse med datalinkkommunikation, skal nøjagtigheden (systemtid) være inden for 1 sekund i forhold til UTC Ved afgivelse af oplysning om nøjagtig aktuel tid skal lufttrafiktjenesteenheder angive tiden afrundet til nærmeste halve minut Kontroltårnet på flyvepladsen skal, før et luftfartøj kører ud til start, oplyse piloten om den nøjagtige aktuelle tid, med mindre der er truf- ATS-instruks 2, 19. udgave, okt. 2017/side 11

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Afgående luftfartøjer 2.1 Almindelige procedurer 2.2 Adskillelse afgående luftfartøjer 2.3 Oplysninger til afgående luftfartøjer

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner ATS-instruks 7 Flyvepladsflyveinformationstjeneste Indholdsfortegnelse 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner 1.1 Generelt 1.2 Valg af bane i brug 1.3 Tilladelse til højredrej i trafikrunden 1.4 Fastsættelse

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler 1)

Bestemmelser om lufttrafikregler 1) BEK nr 9799 af 03/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen. REDEGØRELSE HCLJ5102012165 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 1.10.2012 kl. 17:59 UTC Hændelsessted: Ca. 15 nm nordøst for EKCH Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Samarbejdsaftaler og lokale ATS-instrukser 3. Tjenestens udøvelse 4. Enhedens udstyr 4.1 Generelt 4.2 Procedurer

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-21 Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste* Udgave 5, 16. november 2005 I medfør af 54, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. / om fælles regler for luftrummet

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave)

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave) BEK nr 9523 af 03/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00008 Senere ændringer til forskriften BEK nr 9799 af 03/10/2014 Bestemmelser

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks pr. december 2015 ATS-instruks 0, 2, 4, 5, 10, 12, 17 & 18 Version: 13.11.2015 Bestemmelse Høringssvar Trafik- og Byggestyrelsens bemærkninger

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

BERIGTIGELSE. (Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 13. oktober 2012) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 affattes således:

BERIGTIGELSE. (Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 13. oktober 2012) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 affattes således: BERIGTIGELSE til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af forordning

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl REDEGØRELSE HCLJ510-000783 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / Tidspunkt (UTC): 19.8.2010 kl. 1408 Hændelsessted: VOR KOR (112,800 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD)

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Version: 06.11.2014 ATS-instruks Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste Udgave 6, 16. november 2005 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10) 1)

Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10) 1) BEK nr 9445 af 18/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-3011-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

14. Anvendelse af ATS-overvågningssystemer

14. Anvendelse af ATS-overvågningssystemer ATS-instruks 10 Anvendelse af ATS-overvågningssystemer Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ydelse af ATS-overvågningstjeneste og radarindflyvning (SRA) 1.2 Begrænsninger 1.3 Kontrol af udstyr ved anvendelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 2, 9. maj 2006 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 281/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for

Læs mere

ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning

ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Generelt 3. Flyvehavarier og flyvehændelser 4. Lufttrafikhændelser 5. Formodet overtrædelse af bestemmelser 6. Uregelmæssigheder

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

Alternative flyvepladser omfatter:

Alternative flyvepladser omfatter: Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste* Udgave 7, 18. juni 2008 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Udgave 5, 9. december 2015 I medfør af 3, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse 11-6-2013 med D-CAVA og Lockheed F-16 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder BEK nr 11244 af 09/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Bygningsstyrelsen, j.nr. TS30302-00069

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKYT Navn: 1. Du er startet fra Aalborg Lufthavn og er nået til Tylstrup i 1000

Læs mere

ATS-instruks 1 Definitioner

ATS-instruks 1 Definitioner ATS-instruks 1 Definitioner Indholdsfortegnelse 1. Definitioner 2. Engelsk-dansk ordliste ATS-instruks 1, 23. udgave, aug. 2016/side 1 1. Definitioner A ACAS (Airborne Collision Avoidance System): Et luftfartøjs

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510-2012-105 Lufttrafikhændelse Dato og tid 3.4.2012 kl. 05:34 UTC Hændelsessted: Syd for EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C A B Registrering: Ukendt Ukendt Luftfartøjstyper:

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRK Navn: 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM fra EKRK Roskilde

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har den 29. juni 2017 sendt udkast til. - BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation,

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har den 29. juni 2017 sendt udkast til. - BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7.

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND KOMPENDIUM LOVE OG BESTEMMELSER 2016

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND KOMPENDIUM LOVE OG BESTEMMELSER 2016 DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND KOMPENDIUM LOVE OG BESTEMMELSER 2016 / DANSK SVÆVEFLYVER UNION - 2 - L & B KOMPENDIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Flyvningens historie Hændelsen indtraf i forbindelse med en privat flyvning fra Bydgoszcz/Szweredowo Lufthavn (EPBY) til Maribo Lufthavn (EKMB).

Flyvningens historie Hændelsen indtraf i forbindelse med en privat flyvning fra Bydgoszcz/Szweredowo Lufthavn (EPBY) til Maribo Lufthavn (EKMB). REDEGØRELSE HCLJ510-000551 Hændelse Luftfartøj: Beech Aircraft BE30 Registrering: OY-CVB Motorer: 2 PT6A Flyvning: Privatflyvning, IFR Besætning: 2 ingen tilskadekomne Passagerer: 9 ingen tilskadekomne

Læs mere

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen Flyveteori 2010 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsning Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Aerodynamik 2010 Henning Andersen

Læs mere

14. Anvendelse af ATS-overvågningssystemer

14. Anvendelse af ATS-overvågningssystemer ATS-instruks 10 Anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ydelse af ATS-overvågningstjeneste 1.2 Begrænsninger 1.3 Kontrol af udstyr ved anvendelse af ATS-overvågningssystemer 1.4 Kommunikation 2.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere