Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord"

Transkript

1 Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

2 Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

3 Titel: Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 2001 Koncept, research og tekst: Knud Lindholm Lau, tekst og tale Redaktion: Anne Marie Hagelskjær, arbejdsgiverkonsulent, BAR Jord til Bord Kristine Jensen, arbejdstagerkonsulent, BAR Jord til Bord Gunvor Auken, socialrådgiver, SID Hanne Gram, forretningsfører, SID Michael Haas, formand for Gartnernes Fagforening i København Kim B. Petersen, tillidsrepræsentant og Kim Slivsgaard, distriktsgartner, distrikt 3, Parkafdelingen, Gentofte Kommune Grafisk design: Merete Allen Jensen Fotografier: Jan Zabell Steffensen Grafisk produktion: Schultz Grafisk A/S Oplag: ISBN: Varenr.: Elektronisk ISBN: Video: Ledelse i fællesskab scener fra en offentlig arbejdsplads i bevægelse Varenr.: Hjemmeside: Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Billederne er taget følgende steder: Forside Ellemosen s. 6-7 Træfældning i Hundesømosen s Træfældning på Nymosegård s. 19 Beskæring af træer på Hambros Allé s Øregårdsparken med udsigt til Hambros Allé s Parksektionens ansatte foran kontor og værksteder s Øregårdsparken s. 30 Legeplads ved Gentofte Sø s. 32 Træfældning på Nymosegård s Gentofte Sø s. 42 Øregårdsparken s. 45 Træfældning på Nymosegård s. 46 Forårsblomster plantes på Gentofte Torv s. 48 Beskæring af træer på Hambros Allé s. 61 Træer plantes på Fuglegårdsvej s Øregårdsparken s. 65 Træfældning i Hundesømosen s. 67 Øregårdsparken s. 69 Skæret slibes på motorsav ved værkstedet s. 70 Træfældning i Hundesømosen s. 72 Brandts Have s Ellemosen s Øregårdsparken s. 80 Træfældning på Nymosegård Bagside Træer plantes på Fuglegårdsvej

4 G ENTOFTE KOMMUNE PARKAFDELINGENS DISTRIKTER Lyngby-Taarbæk Kommune ERMELUNDEN KLAMPENBORGVEJ MARIE- BJERG KIRKEGÅRD MOTORRINGVEJEN Gladsaxe Kommune HELSINGØRMOTORVEJEN VANGEDEVEJ GEN- TOFTE SØ 3 BERNSTORFFS- PARKEN BERNSTORFFS VEJ 2 1 CHARLOTTENLUND SLOTSPARK STRANDVEJEN KYSTVEJEN TUBORGVEJ Københavns Kommune Distrikt 1 - én selvstyrende gruppe Tue Voss, Tim Højberg, Klaus Braae Fausing, Charlotte Røpke, Helle Bøg Hansen, Jørgen Jensen, Tommy Jørgensen, Michael Tellstrøm, Steen Lembke, Ole Pedersen Distrikt 2 - én selvstyrende gruppe Per Rosenfeldt, Jan Berg, Gunnar Andersen, Solveig Poulsen, Peter Kure, Gert Nørring, Steen Urth, Jens B. Jensen, Jan Rasmussen Distrikt 3 - én selvstyrende gruppe opdelt i tre undergrupper Jægersborg Jens Klokholm, Kim Halkjær Thomsen, Peter Ostermann Gentofte Erik Flecks, Aksel H. Krogh Vangede Peer Frost, Dan Wedel Blixt, Kim Amonsen, Aage Hansen Uden for undergrupperne Kim B. Petersen, Knud Rasmussen Lærling Allan Clemmensen (turnus i distrikterne) Staben Lager Smedeværksted Administration Jørgen Larsen Karsten B. Andersen, Arne Poulsen Helle Johansen, Annette Ryborg, Merete Pedersen 3

5 Indhold På plænen Sådan læses beretningen Hvem gør hvad? Uddannelse for alle en forudsætning for konkurrencedygtighed Licitationskampen Parksektionen vinder 3 ud af 4 licitationer Fra licitation til kontraktstyring arbejde og mål aftales mod en sum penge Distriksgartner i 3. distrikt Kim Slivsgaard ArbejdsPladsVurdering lovpligtig vurdering af arbejdsmiljø Service og kvalitet politikerne sætter målene, Parksektionen indfrier dem Resultatløn indført i 2000 efter forsøg i Ny løn indført på det kommunale arbejdsmarked fra Teambuilding træning i at løse opgaver bedst muligt i en gruppe Distriksgartner i 2. distrikt Per Kristensen Månedsmødet indført i distrikterne Sikkerhed forankret i grupperne Tilfredshed

6 Entreprenøridentitet Parksektionen er nu også entreprenør Distriksgartner i 1. distrikt Christian Spure Hansen Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen Tillidsrepræsentant Kim B. Petersen Foregangsmand Sektionsleder John Pontoppidan Den daglige medspiller Park- og vejchef Jørn Jerow Driften samles fra vej til vand i samme hus Medarbejderudviklingssamtaler mellem leder og medarbejder om arbejde og forventninger Fravær og sygdom tillidsrepræsentantens første initiativområde Rummelighed fleksibel politik giver plads for alle Personlig udvikling med FiU betalt gennem kontingent og 22 øre pr. arbejdstime til Uddannelsesfonden Senior og junior goddag, fastholdelse og farvel Voksenuddannelse ufaglærte lærer et fag Tilbage til plænen Kronologi Kim B. Petersen har løbende registreret initiativerne Udvalgte henvisninger

7

8 Vi lagde ikke nogen plan, det ene initiativ bragte det næste med sig. Kim B. Petersen, tillidsrepræsentant

9 På plænen beslutninger, rekvirerer maskiner, bestiller materialer, prioriterer de opgaver, der passer til vejret og plejer området en gang om ugen, som var det deres eget. Solen står lavt i Nymosen med det grønne græs, den morgenblanke sø og de langsomme svaner. Men stormen har væltet træer, intet er helt som før. De to gartnere rydder op med en stille, hyggelig og indforstået rutine. Parken er nu deres faste arbejdsområde, og de nikker med gensynsglæde til de morgenspadserende. Håndelaget er sikkert, samarbejdet roligt, den faglige stolthed strømmer ud i kroppens bevægelser. Men borgerne kan ikke se og vide, at de to arbejder som en selvstyrende gruppe. De træffer For kun få år siden var det anderledes. Opgaverne blev hver morgen fordelt efter beskeder fra sektionslederen til distriktsgartneren, der gav dem videre til formanden, der afleverede dem til den udførende gartner. Den daglige instruktion er nu erstattet af selvledelse. Derfor høres heller ikke alene ord som vertikalskæring, indvokset bark og navne på forskellige gransorter, rødgran mod serbisk gran, picea abies mod picea amorica. Nej, nu tales der også om licitation, uddannelse, månedsmøde, resultatløn, arbejdspladsvurdering, fraværspolitik og entreprenørvirksomhed. På fem år har en aktiv tillidsrepræsentant, en lydhør ledelse og en gruppe af åbne medarbejdere udviklet en kommunal arbejdsplads, så den overlever som en levende arbejdsplads i en rivende udvikling. Man har kultiveret, 8

10 gødet, revet, sået og podet, og ikke alt synes måske for en morgenspadserende lige relevant. Hvad skal nemlig en gartner dog med møder, personlig udvikling, samarbejdstræning og alt det andet, når det nu grundlæggende handler om park og plæne? Ledelse i fælle SÅDAN LÆSES BERETNINGEN Parksektionen har praktiseret det, som man ellers kun læser om i lærebøger: Udviklet en kommunal arbejdsplads, så den både er konkurrencedygtig, trivselspræget og lærende. I bogen her kan man, kapitel for kapitel, læse om, hvad man har gjort. Der har ikke været lagt nogen plan, men man har snarere befundet sig i en lavine af projekter, som én af lederne udtrykker det. Med sig førte denne lavine selvstyrende grupper, masser af uddannelse, nye lønsystemer, teambuilding og meget andet, her beskrevet i kapitler, men på arbejdspladsen tæt forbundet som gensidige forudsætninger, hvad der vil fremgå. De mange projekter er resultatet af en livgivende vision: En arbejdsplads foran i sin branche, som giver ansatte og ledelse mulighed for at udnytte alle deres talenter og dermed få et godt arbejdsliv. I pagt med visionen har man udnyttet de åbninger, der opstod efterhånden. De følgende sider kan derfor også læses som en håndbog i samarbejde og visionær tænkning, skrevet af virkelighedens aktører. 9

11 Hvem gør hvad? Engang kunne der tegnes et organisationsdiagram over en kommunal forvaltning. Øverst sad direktøren, og ad indflydelsespile nedad til afdelingschefer, sektionsledere og formænd flød ansvar og rettigheder i tyndere og tyndere stråler. Ansvar, rettigheder og krav til kvalifikationer høje krav er også i Parksektionen beskrevet på tryk, og nogle af pilene kan stadigvæk tegnes. Lederne har formelt set fortsat det øverste ansvar, ansætter og afskediger og alt det andet, som normalt hører ledelsen til. Men mønstret er brudt på flere måder. Det daglige samarbejde følger ikke pilene. På kryds og tværs mødes alle ansatte i formelle og uformelle grupper, og her træffes masser af beslutninger inden for overordnede rammer. Opgaven tiltrækker medarbejdere, og medarbejdere tiltrækker opgaverne. Fordelingen kan ikke læses ud af noget diagram. Også med oprettelsen af selvstyrende grupper er det gamle mønster brudt. Den formand, vi traditionelt kender fra sjak i den T EKNISK FORVALTNING Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen FORSYNINGS- AFDELING PARK- OG V EJAFDELINGEN Park- og vejchef Jørn Jerow BYGNINGS- OG MILJØAFDELING BRAND- VÆSEN VEJ PARKSEKTIONEN Sektionsleder John Pontoppidan BEGRAVELSES- VÆSEN Lærling og stab: lager, smedeværksted og administration D ISTRIKT 1 Distriktsgartner Christian Spure Hansen Én selvstyrende gruppe D ISTRIKT 2 Distriktsgartner Per Kristensen Én selvstyrende gruppe D ISTRIKT 3 Distriktsgartner Kim Slivsgaard Én selvstyrende gruppe delt op i tre undergrupper: Jægersborg, Gentofte og Vangede 10

12 kommunale verden, er afløst af et selvstyre, hvor jævnbyrdige kolleger i fællesskab tilrettelægger arbejdet. Her er det gamle formandsarbejde lagt ud til den enkelte gartner og specialarbejder: planlægning, bestilling, budgetkontrol, eftersyn og alt det andet, der vedrører den daglige dont. I første og andet distrikt er selvstyret suppleret med talsmænd, der koordinerer de mindre udgående gruppers arbejde. I tredje distrikt er strukturen helt flad, og arbejdsgrupperne på 2-3 personer koordinerer indbyrdes, ofte i løbet af nogle minutter ved morgensamlingen i briefingrummet før dagens praktiske arbejde begynder. Parksektionen 2000 Ansatte 28 gartnere 7 specialarbejdere 2 smede 1 lagermedarbejder 1 lærling 1 sektionsleder 3 distriktsgartnere 3 administrative medarbejdere sæsonansatte i sommerperioden, fortrinsvist gartnere Budget Ca. 20 millioner kroner Den faglige grænse for selvstyret går blandt andet ved fældning af store træer og andre større forandringer, hvor sektionslederen, arkitekten og jeg selv skal ind i billedet. Kim Slivsgaard, distriktsgartner Den selvstyrende gruppes ansvar Distrikt 3 som eksempel Hver gruppe skal selv tilrettelægge arbejdsopgaverne og udføre arbejdet fagligt korrekt indenfor de økonomiske rammer Medarbejderne skal selv bestille maskiner hos den maskinansvarlige Skrive bestillingssedler til afhentning af affald Kontrol af budgettimer i samråd med distriktsgartnerne, så der ikke forekommer overskridelser Behjælpelige med plantebestilling At sikre at bænkene er i forsvarlig stand At efterse legepladser for hærværk og defekte legeredskaber Udarbejdelse af ferieplaner Alle faste medarbejdere kan handle på lageret, dog skal distriktsgartneren godkende køb af nyt værktøj Tilsyn med maskinarbejde Ansvar for småmaskiner, materiel, redskaber og materialer Beregne timeforbrug ved tilbud Kim Slivsgaard,

13 Uddannelsesprocenten Parksektionen afsatte 1 procent af lønsummen til uddannelsesudgifter. Ordningen er nu centralt aftalt for hele Gentofte Kommune. Uddannelse for alle en forudsætning for konkurrencedygtighed Til glæde Det er sidst på kalenderåret, og alle rykker Parksektionens undervisningsudvalg for et svar: Hvem vil få hvilke kurser og uddannelser til næste år? Før var kursisterne altid de samme, mange sagde nej tak, og beslutningsgangen var tung. Den enkelte spurgte sin distriktsgartner, der spurgte sin overgartner, og så fik man måske et svar. Nu laver man uddannelsesplaner for alle ved den årlige udviklingssamtale samt i et løbende samarbejde med ledelse og kolleger. Hvem der så skal have hvilke uddannelser, afgøres ikke af den daglige leder, men derimod i 12

14 uddannelsesudvalget. Det udvalg, som ledelsen i Teknisk Forvaltning helt usædvanligt har givet kompetencen til at træffe beslutningerne. Som udvalgsformand sidder tillidsrepræsentant Kim B. Petersen, og på hans kontor ligger der dynger af papir. Nu vil de omkring 50 ansatte gartnere, ufaglærte, smede og chauffører på kursus. Arbejdet har ændret sig, og de mærker behovet. Kollegerne kommer da også glade hjem og inspirerer de øvrige. Som for eksempel Arne Poulsen, der i begejstring ringede fra kurset for at få det forlænget fra tre til fire uger: 13

15 Eksempel på uddannelsesforløb for anlægsgartner, 39 år gammel Ønsker for 2001 kompetencegivende kursus på Skovskolen: brug af motorsav (bevilget) Græspleje 1-2 Udvidet træpleje og træbeskæring opfølgende førstehjælpskursus Tidligere gennemført som ansat i Parksektionen G1-G2 tillidsmandskursus G3-G4 tillidsmandskursus Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse Førstehjælpskursus Arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9 sikkerhedskursus) Kunde/leverandørforhold Lederkursus Kvaliteten hos os Psykisk arbejdsmiljø Det svejsning, jeg kunne som automekaniker, var i tynde plader, ikke i tykke emner, som der er god brug for ved reparation af maskiner her. Jeg lærte at skabe den rigtige spænding i materialet. Holde luft mellem emnerne, så svejsningen brænder helt igennem og ikke lægger sig som en pølse ovenpå. Krølle kunne se, at jeg havde fået et helt andet styr på det med spænding og trådhastighed. Han gik selv på kurset, tog også certifikaterne. Jeg ville ønske, at også Peter ville tage det. Fra rod til respekt Viften over ønsker er bred: fra de gartnernære ting som plæne, beskæring og motorsavskursus og så helt over til kurser i personlig udvikling, sikkerhed, samarbejde. Mange ønsker at deltage i 9-kurser og på fagbevægelsens grundkurser, som man har erfaret udvikler hele personen til glæde for arbejdspladsen. Udvalget prioriterer i det hele taget også de personlige emner, for selvstyrende grupper kræver mod og overblik til at træffe egne beslutninger. Hvem skal nu betale? Pengene til uddannelse er slet ikke små og få. For det første får Parksektionen, ligesom alle andre arbejdspladser, refusion for tabt arbejdsindtægt ved AMU-kurser, og ved FiU-kurser betaler forbundet SID og Gartnernes Fagforening i København fuld lønre- 14

16 fusion. For det andet er der, efter forslag fra sektionsleder John Pontoppidan, blevet afsat en hel procent af årets lønsum til de øvrige udgifter i forbindelse med uddannelse, det vil sige til for eksempel kursusafgifter, rejser og ophold. Og en del af pengene bruges til fællesuddannelse i kundebetjening og hvordan man laver et licitationstilbud. For selv om kommunen måske vil gå mere væk fra licitationsrunder og over til kontraktstyring, er det lige nu igennem licitationer, arbejdet skal vindes hjem. Meget og relevant uddannelse Aktiviteten har været enorm. Regner man voksenelevernes skoleuger med, har de ansatte i 1999 sammenlagt modtaget 965 dages undervisning, svarende til omkring 19 dage pr. ansat. Selv hvis voksenelevernes skolegang ikke tælles med, står der tilbage 595 uddannelsesdage, eller mere end 11 dage for hver medarbejder, over to uger om året. Men kurserne har ikke været hyldevarer. Ledelse og medarbejdere har udviklet kurser i samarbejde med udbydere og aktivt udnyttet, at halvdelen af et AMU-kursus kan rettes til efter særlige behov. Udvalget bevilger heller ikke hvad som helst til den enkelte. Ønskerne skal sammenlagt bidrage til Parksektionens fremtidige produktion. Man går derfor hele tiden til skærmen for at se, hvilke uddannelser den pågældende allerede har og hvor mange, der har de mere specielle kurser, som ikke alle behøver. Inspiratorer og partnere AMU-konsulent fra Erhvervsfremmestyrelsens projekt Strategisk udvikling af medarbejdere SID: Forbund, afdeling og distriktets uddannelsessekretær BST Kommunens personaleafdeling 15

17 Licitationskampen Parksektionen vinder 3 ud af 4 licitationer Forberedelse På plænen foran det rødstensmurede plejehjem står distriktsgartner Kim Slivsgaard sammen med den selvstyrende gruppe, der hidtil har passet området. Nu skal der afgives et tilbud, og i hænderne blafrer papirer med kommunens udbudsmateriale og egne håndskrevne notater. Gartner Peter Ostermann har sammen med sine kolleger, Kim Halkjær Thomsen og Jens Klokholm, skønnet et tidsforbrug for Procedure for licitation den selvstyrende gruppe gennemgår materiale og opgaven på stedet skønner et tidsforbrug, distriktsgartner og gruppen gennemgår opgaven på stedet, fastlægger forbrug og arbejdsmetoder, sektionslederen beregner forbruget af tid og maskiner, afdelingslederen gennemgår materialet med tillidsrepræsentanten, tilbud afgives. alle delopgaver, helt ned til den enkelte hækklipning. De tre fra gruppen er forskellige. Hvor den ene for sit indre blik straks kan se en hæk studset i løbet af en time, ser en anden hækken som et antal meter, der skal ganges med nogle minutter for at beregne et tidsforbrug. Hvis kommunen, der jo her er kunden, sænker standarden i forhold til det kendte, reagerer den ene med en trækken på skulderen, den anden med forargelse. Kim Slivsgaard må holde iveren tilbage, for at gruppen ikke skal sætte tidsforbruget for lavt. Man vil så gerne have faglighed til at passe med økonomi og risikerer selv at måtte betale prisen ved for hårdt et arbejdspres. Men undervejs finder man også nye og tidsbesparende metoder at gøre arbejdet på, så det kan gøres billigere uden at sætte tempoet op eller standarden ned. En fremgangsmåde, der i øvrigt stiller Parksektionen stærkt i den konkurrence, som er en realitet: Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet, at arbejder over kr årligt skal udbydes i fri konkurrence. 16

18 Vundet Parksektionen er på kursus den novemberdag, kuverterne med tilbuddene er blevet åbnet på Rådhuset. Efter en lang dag med samarbejdsøvelser teambuilding sidder man i kursusejendommens sal for at høre, om man har vundet eller tabt. Sektionsleder John Pontoppidan lægger en håndskreven planche på overheadprojektoren, og så lader han, linie efter linie, resultatet komme lysende til syne på lærredet: en park, en skole, et plejehjem konkurrenter, tal, og en stjerne ved den lavestbydende. Foran de svagt oplyste ansigter holdes hænder i forventning eller fortvivlelse, men i 15 ud af 20 tilfælde løftes de til jubel eller klap. Arbejdet er igen sikret. Flere gange ønsker man ironisk en vindende konkurrent held og lykke, for man ved med sig selv, at det tilbud ikke kan holde i praksis. Sidste gang tabte man for meget, nu er tilbuddene præcise, fordi alle har bidraget: medarbejderne med daglig ekspertise, distriktsgartnerne med køligt overblik, sektionslederen med erfaring, afdelingslederen med sin fingerspidsfornemmelse og tillidsrepræsentanten med sin viden om kollegernes tempo og rytme. 17

19 Nu er alle inddraget, den enkelte løfter et ansvar, som tidligere blot var ledelsens problem. Sociale klausuler Tillidsrepræsentant Kim B. Petersen har opfordret til, at kommunen stiller sociale krav i udbudsmaterialet, så resultatet ikke bliver et dårligere arbejdsmiljø eller en unfair konkurrence fra firmaer med en lav standard. Man vil tage udgangspunkt i en vejledning fra Erhvervsministeriet. Efter den kan kommunen kræve, at en leverandør ansætter medarbejdere, der ellers ville have svært ved at finde arbejde på grund af invaliditet, arbejdsløshed og etnisk baggrund. Man kan også kræve, at leverandøren har en dokumenteret politik for etnisk ligestilling, arbejdsmiljø og behandlingen af personalet i det hele taget. det, får de slet ikke lov til at deltage i licitationsrunden. Hvis aftaler mellem kommunerne og Indenrigsministeriet kan pålægge os at oprette skåne- og fleksjob, må det samme også gælde de private, siger han. Men uanset arbejdet med de sociale klausuler, bliver udliciteringer i Gentofte Kommune måske snart helt erstattet af noget ganske andet, nemlig kontraktstyring. Park- og vejchef Jørn Jerow undersøger nu sammen med tillidsrepræsentanten, hvordan man kan omsætte vejledningen til praktisk brug i Gentofte Kommune; men ifølge tillidsrepræsentanten er ét allerede sikkert: Virksomhederne vil blive prækvalificeret på et socialt grundlag. De skal kunne bevise, at de ansætter og beskæftiger udsatte grupper, at de har en godt virkende sikkerhedsorganisation og i øvrigt overholder arbejdsmiljølovgivningen. Hvis de ikke kan 18

20 Fra licitation til kontraktstyring arbejde og mål aftales mod en sum penge Lad os komme i gang med arbejdet. Sådan slutter kommunaldirektør Jan Nielsen sin orientering til medarbejderne om intern kontraktstyring, der er et alternativ til udlicitering. Kontrakten Ved kontraktstyring aftaler kommunalbestyrelsen efter forhandling med en afdeling eller institution, at et bestemt stykke arbejde skal udføres til en bestemt kvali- 19

21 tet og for en bestemt pris. Arbejdet sendes ikke ud i licitation, og det er derfor på forhånd klart, at det er kommunens egne folk og arbejdspladser, der skal løse opgaven. Systemet er allerede afprøvet i Gentofte Kommune, specielt inden for Parksektionens område, hvor omtrent halvdelen af arbejdet i dag udføres efter kontraktlignende principper. Område for område er arbejdet beskrevet i ganske mange detaljer. Hundesømosen, omkring ni ha stor, er både beskrevet som helhed og som tretten delområder med tilhørende kort over områdets nuværende og fremtidige beplantning og pleje. For område 5 kan man for eksempel læse, hvordan en frodig træbevoksning, voksende i højt græs, skal danne en tæt ramme om mosen og danne fine lysvirkninger på jorden. For at nå målet skal der plantes stilkeg, dunbirk og rødel.

22 Alle områder er beskrevet på samme måde. Teknisk Udvalg har godkendt mål og planer efter udkast fra Parksektionen, og for hele arbejdet er der sammenlagt aftalt en pris, som Teknisk Udvalg betaler Parksektionen.

23 Fordelene For kommunen er der mange fordele ved at gå mere over til kontraktstyring. Kommunaldirektør Jan Nielsen nævner blandt andet, at kommunalbestyrelsen vil få flere styringsmuligheder, fordi kravene til arbejdet nu ikke ligger låst fast for en lang periode. Medarbejdere vil få mere ansvar og råderum, det bliver nemmere at se, hvad skatten går til, og endelig vil der blive en klarere kobling til borgernes ønsker. 1 det fra licitationerne. Og nu ved man, hvor prisniveauet skal ligge, siger Kim B. Petersen: Igennem licitationerne er der fundet en basispris, som man kan lægge til grund for kontrakterne. Men uanset om man arbejder under det ene eller det andet system, er belastningen høj i Parksektionen, og det er nødvendigt med en løbende samtale om den enkeltes forhold til sin arbejdsplads. For medarbejderne vil det efter tillidsrepræsentanten betyde mindre utryghed på grund af afskedstrussel og virksomhedsoverdragelse, som man kender Traditionel styring Regler og ordrer styrer arbejdet i kommunens afdelinger og institutioner. Rammestyring Afdelinger og institutioner løser en opgave for en samlet sum penge. Udlicitering og udbudsrunder Kommunen fastlægger en opgave, som private og eventuelt kommunen selv byder på. Kontraktstyring Afdelinger og institutioner forpligter sig til at nå bestemte mål for den sum penge, de får af kommunalbestyrelsen. 1 Jan Nielsen, Intern kontraktstyring i Igentofte, 2000, nr. 2, november

24 Distriktsgartner i distrikt 3 Kim Slivsgaard 42 år Distriktsgartner fra 1987 Ansat i Gentofte Kommune som gartner i 1978 Uddannet anlægsgartner Selvtillid De bruger mig fagligt, spørger mig til råds, men jeg prøver at spørge tilbage: Hvad synes du selv. Der kommer et godt svar, og jeg siger fint. Det opbygger selvtillid, og nu kan de selv tage styringen. Checke legepladssikkerheden og så handle ud fra det, de finder ud af. Eller rådgive vore kunder om gartnerfaglige spørgsmål. Det giver interesse og motivation. Nærvær For at nå dertil har jeg lært at spørge, hvornår noget bliver lavet. Ikke at spørge, om de har husket at lave det. Jeg sætter et krav til dem, men de bestemmer selv hvornår. Og man skal altid spørge om hvor lang tid kan du lave det på. Jeg checker arbejdet, men det er et udtryk for nærvær, ikke kontrol. Hvis ikke tingene er i orden, kan en tilbagemelding være: Prøv at køre ud igen. Så bliver tingene rettet til, men de melder ikke resultatet tilbage. De er nok for stolte. 23

25 Arbejds- Plads- Vurdering lovpligtig vurdering af arbejdsmiljø 24

26 Du må sige lidt mere hvad er en god kollega? Sådan spørger mødelederen ved månedsmødet i distrikt 3, et møde, hvor distriktsgartneren og alle ansatte er til stede. Spørgsmålet hænger lidt tungt i luften, for det kan være svært at sætte ord på de mange fornemmelser og følelser for den, der leverer materiale til en arbejdspladsvurdering. Men langsomt kommer det frem, at en god kollega for eksempel er en hjælpsom kollega. Så kommer der tilføjelser bordet rundt: Det er kolleger, der hjælper, hvis man er bagud, mener én, der nok ikke altid selv føler sig helt hjulpet. Det forudsætter jo så, at du siger til, hvis du er bagud, reagerer andre. For ellers kan man jo ikke vide det! Den lille ordveksling renser luften og bygger en fælles forståelse op. Praktiske problemer løses, misforståelser afklares, og hjerter lettes. Helt nødvendigt, hvis man i den enkelte gruppe skal arbejde tæt sammen uden at gå hinanden på nerverne og uden at 25

27 APV-samtalen efter dialogmetoden APV er fast punkt på månedsmødet, isolere sig i forhold til de andre grupper og distrikter. Fremgangsmåde På hvert månedsmøde gennemfører man én arbejdspladsvurdering, og når året er gået, har man stort set været hele raden rundt. Den, der er på APV, som man udtrykker det, bliver til en begyndelse bedt om at nævne noget, der er godt og noget, der er dårligt ved arbejdet. Svaret er måske, at arbejdet er meget varieret. Eller at det er dejligt, at man her får umiddelbar respons på sit arbejde fra borgere, der kommer forbi. Det sidste har vist ingen før tænkt over her er en offentlig arbejdsplads bedre stillet end en privat. Men dårligt er det så til gengæld, at det altid roder på værkstedet, at man ikke sørger for at holde orden på maskiner og redskaber. Mødelederen spørger uddybende, så man kommer væk fra almindeligheder og over til noget konkret, der enten kan overføres til andres brug eller forstås som et problem, der kan løses. Helst på selve mødet, hvor distriktsgartneren jo sidder med og man er på efter tur, der spørges: Hvad er positivt, og hvad er negativt ved dit arbejde? der stilles uddybende spørgsmål, så problemer bliver konkrete og dermed også til at løse, ofte søger man at finde løsninger på stedet, handlingsplan laves: Hvem skal gøre hvad og hvornår? straks kan godkende foreslåede løsninger. På den måde bliver APV-en straks omsat til handling, og det føles ikke frustrerende at udlevere sine tanker til de øvrige. Metodesamarbejde med BST Parksektionen savnede en måde at føre den slags samtaler på og udviklede derfor i samarbejde med BST en metodik, kaldet dialogmetoden. Bagefter trænede man ledere og tillidsfolk i at bruge den på et forsøgskursus. Da de mestrede teknikken, blev der i 1996 afsat to dage for hvert 26

28 distrikt til at lære og prøve det i praksis. Tillidsrepræsentanten og en distriktsgartner fra et andet distrikt fungerede som instruktører. Kim B. Petersen og Kim Slivsgaard husker endnu tydeligt en gartner, der som det mest negative nævnte, at nogle havde smidt noget plastic i noget leveret jord. I pausen viste det sig, at den daglige leders manglende kommunikation udgjorde et alvorligt problem for medarbejderen; men det ville han af høflighedsgrunde ikke sige, når lederen sad lige ved siden af. Processen blev omhyggeligt gentaget, problemet kom på bordet, og der blev fundet og aftalt en løsning: Lederen skulle orientere bedre om fremtidige opgaver, og medarbejderne fik på deres side pligt til at efterlyse den slags information. eller mærket problemer, og det er en undtagelse, hvis oplevelsen er negativ. Tværtimod forbereder mange sig hjemmefra, de føler sig bagefter hørt, og samtalen fører til løsninger, der gør dagligdagen bedre for alle. Også for dem, der går ind og løser et problem. Eksempelvis den ældre kollega, der gerne ville rydde op på værkstedet, så der altid var overskueligt og pænt. Luften renses, fantasien udvikles, og kræfterne udnyttes. Og det er der brug for kvalitetskravene er høje. Udramatisk Hvor stemningen dengang var forlegen, er talen i dag ligefrem, og APV betragtes af ledelse og medarbejdere i dag som en del af arbejdet, siger Kim B. Petersen. De, der ikke umiddelbart har lyst, kommer ofte med de største guldkorn, fordi netop de har set 27

29 Service og kvalitet politikerne sætter målene, Parksektionen indfrier dem Der er få, klare og overordnede mål, så gruppen selv kan træffe beslutninger. Distriktsgartner i første distrikt Christian Spure Hansen kan sammenligne med sine tidligere erfaringer: Da jeg havde mit eget firma, sagde jeg godt nok, at de skulle selv, men samtidigt styrede jeg jo ved at dele opgaver ud. Ustandseligt ringede de tilbage og spurgte, hvad de nu skulle gøre, hvis et job var færdigt eller noget uforudset var sket. Her får jeg kun et opkald, hvis de virkelig ikke kan løse det. Bliver de færdige før beregnet, kører de bare videre til den næste opgave er græsset slået, er arbejdet jo gjort. Planen sætter målene, medarbejderne udfører det. Mål og resultatkrav Kommunens tekniske udvalg har fastlagt en overordnet vision. Indenfor visionen har Teknisk Udvalg vedtaget mål og krav til, hvad man skal nå i år

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere