Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord"

Transkript

1 Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

2 Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

3 Titel: Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 2001 Koncept, research og tekst: Knud Lindholm Lau, tekst og tale Redaktion: Anne Marie Hagelskjær, arbejdsgiverkonsulent, BAR Jord til Bord Kristine Jensen, arbejdstagerkonsulent, BAR Jord til Bord Gunvor Auken, socialrådgiver, SID Hanne Gram, forretningsfører, SID Michael Haas, formand for Gartnernes Fagforening i København Kim B. Petersen, tillidsrepræsentant og Kim Slivsgaard, distriktsgartner, distrikt 3, Parkafdelingen, Gentofte Kommune Grafisk design: Merete Allen Jensen Fotografier: Jan Zabell Steffensen Grafisk produktion: Schultz Grafisk A/S Oplag: ISBN: Varenr.: Elektronisk ISBN: Video: Ledelse i fællesskab scener fra en offentlig arbejdsplads i bevægelse Varenr.: Hjemmeside: Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Billederne er taget følgende steder: Forside Ellemosen s. 6-7 Træfældning i Hundesømosen s Træfældning på Nymosegård s. 19 Beskæring af træer på Hambros Allé s Øregårdsparken med udsigt til Hambros Allé s Parksektionens ansatte foran kontor og værksteder s Øregårdsparken s. 30 Legeplads ved Gentofte Sø s. 32 Træfældning på Nymosegård s Gentofte Sø s. 42 Øregårdsparken s. 45 Træfældning på Nymosegård s. 46 Forårsblomster plantes på Gentofte Torv s. 48 Beskæring af træer på Hambros Allé s. 61 Træer plantes på Fuglegårdsvej s Øregårdsparken s. 65 Træfældning i Hundesømosen s. 67 Øregårdsparken s. 69 Skæret slibes på motorsav ved værkstedet s. 70 Træfældning i Hundesømosen s. 72 Brandts Have s Ellemosen s Øregårdsparken s. 80 Træfældning på Nymosegård Bagside Træer plantes på Fuglegårdsvej

4 G ENTOFTE KOMMUNE PARKAFDELINGENS DISTRIKTER Lyngby-Taarbæk Kommune ERMELUNDEN KLAMPENBORGVEJ MARIE- BJERG KIRKEGÅRD MOTORRINGVEJEN Gladsaxe Kommune HELSINGØRMOTORVEJEN VANGEDEVEJ GEN- TOFTE SØ 3 BERNSTORFFS- PARKEN BERNSTORFFS VEJ 2 1 CHARLOTTENLUND SLOTSPARK STRANDVEJEN KYSTVEJEN TUBORGVEJ Københavns Kommune Distrikt 1 - én selvstyrende gruppe Tue Voss, Tim Højberg, Klaus Braae Fausing, Charlotte Røpke, Helle Bøg Hansen, Jørgen Jensen, Tommy Jørgensen, Michael Tellstrøm, Steen Lembke, Ole Pedersen Distrikt 2 - én selvstyrende gruppe Per Rosenfeldt, Jan Berg, Gunnar Andersen, Solveig Poulsen, Peter Kure, Gert Nørring, Steen Urth, Jens B. Jensen, Jan Rasmussen Distrikt 3 - én selvstyrende gruppe opdelt i tre undergrupper Jægersborg Jens Klokholm, Kim Halkjær Thomsen, Peter Ostermann Gentofte Erik Flecks, Aksel H. Krogh Vangede Peer Frost, Dan Wedel Blixt, Kim Amonsen, Aage Hansen Uden for undergrupperne Kim B. Petersen, Knud Rasmussen Lærling Allan Clemmensen (turnus i distrikterne) Staben Lager Smedeværksted Administration Jørgen Larsen Karsten B. Andersen, Arne Poulsen Helle Johansen, Annette Ryborg, Merete Pedersen 3

5 Indhold På plænen Sådan læses beretningen Hvem gør hvad? Uddannelse for alle en forudsætning for konkurrencedygtighed Licitationskampen Parksektionen vinder 3 ud af 4 licitationer Fra licitation til kontraktstyring arbejde og mål aftales mod en sum penge Distriksgartner i 3. distrikt Kim Slivsgaard ArbejdsPladsVurdering lovpligtig vurdering af arbejdsmiljø Service og kvalitet politikerne sætter målene, Parksektionen indfrier dem Resultatløn indført i 2000 efter forsøg i Ny løn indført på det kommunale arbejdsmarked fra Teambuilding træning i at løse opgaver bedst muligt i en gruppe Distriksgartner i 2. distrikt Per Kristensen Månedsmødet indført i distrikterne Sikkerhed forankret i grupperne Tilfredshed

6 Entreprenøridentitet Parksektionen er nu også entreprenør Distriksgartner i 1. distrikt Christian Spure Hansen Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen Tillidsrepræsentant Kim B. Petersen Foregangsmand Sektionsleder John Pontoppidan Den daglige medspiller Park- og vejchef Jørn Jerow Driften samles fra vej til vand i samme hus Medarbejderudviklingssamtaler mellem leder og medarbejder om arbejde og forventninger Fravær og sygdom tillidsrepræsentantens første initiativområde Rummelighed fleksibel politik giver plads for alle Personlig udvikling med FiU betalt gennem kontingent og 22 øre pr. arbejdstime til Uddannelsesfonden Senior og junior goddag, fastholdelse og farvel Voksenuddannelse ufaglærte lærer et fag Tilbage til plænen Kronologi Kim B. Petersen har løbende registreret initiativerne Udvalgte henvisninger

7

8 Vi lagde ikke nogen plan, det ene initiativ bragte det næste med sig. Kim B. Petersen, tillidsrepræsentant

9 På plænen beslutninger, rekvirerer maskiner, bestiller materialer, prioriterer de opgaver, der passer til vejret og plejer området en gang om ugen, som var det deres eget. Solen står lavt i Nymosen med det grønne græs, den morgenblanke sø og de langsomme svaner. Men stormen har væltet træer, intet er helt som før. De to gartnere rydder op med en stille, hyggelig og indforstået rutine. Parken er nu deres faste arbejdsområde, og de nikker med gensynsglæde til de morgenspadserende. Håndelaget er sikkert, samarbejdet roligt, den faglige stolthed strømmer ud i kroppens bevægelser. Men borgerne kan ikke se og vide, at de to arbejder som en selvstyrende gruppe. De træffer For kun få år siden var det anderledes. Opgaverne blev hver morgen fordelt efter beskeder fra sektionslederen til distriktsgartneren, der gav dem videre til formanden, der afleverede dem til den udførende gartner. Den daglige instruktion er nu erstattet af selvledelse. Derfor høres heller ikke alene ord som vertikalskæring, indvokset bark og navne på forskellige gransorter, rødgran mod serbisk gran, picea abies mod picea amorica. Nej, nu tales der også om licitation, uddannelse, månedsmøde, resultatløn, arbejdspladsvurdering, fraværspolitik og entreprenørvirksomhed. På fem år har en aktiv tillidsrepræsentant, en lydhør ledelse og en gruppe af åbne medarbejdere udviklet en kommunal arbejdsplads, så den overlever som en levende arbejdsplads i en rivende udvikling. Man har kultiveret, 8

10 gødet, revet, sået og podet, og ikke alt synes måske for en morgenspadserende lige relevant. Hvad skal nemlig en gartner dog med møder, personlig udvikling, samarbejdstræning og alt det andet, når det nu grundlæggende handler om park og plæne? Ledelse i fælle SÅDAN LÆSES BERETNINGEN Parksektionen har praktiseret det, som man ellers kun læser om i lærebøger: Udviklet en kommunal arbejdsplads, så den både er konkurrencedygtig, trivselspræget og lærende. I bogen her kan man, kapitel for kapitel, læse om, hvad man har gjort. Der har ikke været lagt nogen plan, men man har snarere befundet sig i en lavine af projekter, som én af lederne udtrykker det. Med sig førte denne lavine selvstyrende grupper, masser af uddannelse, nye lønsystemer, teambuilding og meget andet, her beskrevet i kapitler, men på arbejdspladsen tæt forbundet som gensidige forudsætninger, hvad der vil fremgå. De mange projekter er resultatet af en livgivende vision: En arbejdsplads foran i sin branche, som giver ansatte og ledelse mulighed for at udnytte alle deres talenter og dermed få et godt arbejdsliv. I pagt med visionen har man udnyttet de åbninger, der opstod efterhånden. De følgende sider kan derfor også læses som en håndbog i samarbejde og visionær tænkning, skrevet af virkelighedens aktører. 9

11 Hvem gør hvad? Engang kunne der tegnes et organisationsdiagram over en kommunal forvaltning. Øverst sad direktøren, og ad indflydelsespile nedad til afdelingschefer, sektionsledere og formænd flød ansvar og rettigheder i tyndere og tyndere stråler. Ansvar, rettigheder og krav til kvalifikationer høje krav er også i Parksektionen beskrevet på tryk, og nogle af pilene kan stadigvæk tegnes. Lederne har formelt set fortsat det øverste ansvar, ansætter og afskediger og alt det andet, som normalt hører ledelsen til. Men mønstret er brudt på flere måder. Det daglige samarbejde følger ikke pilene. På kryds og tværs mødes alle ansatte i formelle og uformelle grupper, og her træffes masser af beslutninger inden for overordnede rammer. Opgaven tiltrækker medarbejdere, og medarbejdere tiltrækker opgaverne. Fordelingen kan ikke læses ud af noget diagram. Også med oprettelsen af selvstyrende grupper er det gamle mønster brudt. Den formand, vi traditionelt kender fra sjak i den T EKNISK FORVALTNING Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen FORSYNINGS- AFDELING PARK- OG V EJAFDELINGEN Park- og vejchef Jørn Jerow BYGNINGS- OG MILJØAFDELING BRAND- VÆSEN VEJ PARKSEKTIONEN Sektionsleder John Pontoppidan BEGRAVELSES- VÆSEN Lærling og stab: lager, smedeværksted og administration D ISTRIKT 1 Distriktsgartner Christian Spure Hansen Én selvstyrende gruppe D ISTRIKT 2 Distriktsgartner Per Kristensen Én selvstyrende gruppe D ISTRIKT 3 Distriktsgartner Kim Slivsgaard Én selvstyrende gruppe delt op i tre undergrupper: Jægersborg, Gentofte og Vangede 10

12 kommunale verden, er afløst af et selvstyre, hvor jævnbyrdige kolleger i fællesskab tilrettelægger arbejdet. Her er det gamle formandsarbejde lagt ud til den enkelte gartner og specialarbejder: planlægning, bestilling, budgetkontrol, eftersyn og alt det andet, der vedrører den daglige dont. I første og andet distrikt er selvstyret suppleret med talsmænd, der koordinerer de mindre udgående gruppers arbejde. I tredje distrikt er strukturen helt flad, og arbejdsgrupperne på 2-3 personer koordinerer indbyrdes, ofte i løbet af nogle minutter ved morgensamlingen i briefingrummet før dagens praktiske arbejde begynder. Parksektionen 2000 Ansatte 28 gartnere 7 specialarbejdere 2 smede 1 lagermedarbejder 1 lærling 1 sektionsleder 3 distriktsgartnere 3 administrative medarbejdere sæsonansatte i sommerperioden, fortrinsvist gartnere Budget Ca. 20 millioner kroner Den faglige grænse for selvstyret går blandt andet ved fældning af store træer og andre større forandringer, hvor sektionslederen, arkitekten og jeg selv skal ind i billedet. Kim Slivsgaard, distriktsgartner Den selvstyrende gruppes ansvar Distrikt 3 som eksempel Hver gruppe skal selv tilrettelægge arbejdsopgaverne og udføre arbejdet fagligt korrekt indenfor de økonomiske rammer Medarbejderne skal selv bestille maskiner hos den maskinansvarlige Skrive bestillingssedler til afhentning af affald Kontrol af budgettimer i samråd med distriktsgartnerne, så der ikke forekommer overskridelser Behjælpelige med plantebestilling At sikre at bænkene er i forsvarlig stand At efterse legepladser for hærværk og defekte legeredskaber Udarbejdelse af ferieplaner Alle faste medarbejdere kan handle på lageret, dog skal distriktsgartneren godkende køb af nyt værktøj Tilsyn med maskinarbejde Ansvar for småmaskiner, materiel, redskaber og materialer Beregne timeforbrug ved tilbud Kim Slivsgaard,

13 Uddannelsesprocenten Parksektionen afsatte 1 procent af lønsummen til uddannelsesudgifter. Ordningen er nu centralt aftalt for hele Gentofte Kommune. Uddannelse for alle en forudsætning for konkurrencedygtighed Til glæde Det er sidst på kalenderåret, og alle rykker Parksektionens undervisningsudvalg for et svar: Hvem vil få hvilke kurser og uddannelser til næste år? Før var kursisterne altid de samme, mange sagde nej tak, og beslutningsgangen var tung. Den enkelte spurgte sin distriktsgartner, der spurgte sin overgartner, og så fik man måske et svar. Nu laver man uddannelsesplaner for alle ved den årlige udviklingssamtale samt i et løbende samarbejde med ledelse og kolleger. Hvem der så skal have hvilke uddannelser, afgøres ikke af den daglige leder, men derimod i 12

14 uddannelsesudvalget. Det udvalg, som ledelsen i Teknisk Forvaltning helt usædvanligt har givet kompetencen til at træffe beslutningerne. Som udvalgsformand sidder tillidsrepræsentant Kim B. Petersen, og på hans kontor ligger der dynger af papir. Nu vil de omkring 50 ansatte gartnere, ufaglærte, smede og chauffører på kursus. Arbejdet har ændret sig, og de mærker behovet. Kollegerne kommer da også glade hjem og inspirerer de øvrige. Som for eksempel Arne Poulsen, der i begejstring ringede fra kurset for at få det forlænget fra tre til fire uger: 13

15 Eksempel på uddannelsesforløb for anlægsgartner, 39 år gammel Ønsker for 2001 kompetencegivende kursus på Skovskolen: brug af motorsav (bevilget) Græspleje 1-2 Udvidet træpleje og træbeskæring opfølgende førstehjælpskursus Tidligere gennemført som ansat i Parksektionen G1-G2 tillidsmandskursus G3-G4 tillidsmandskursus Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse Førstehjælpskursus Arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9 sikkerhedskursus) Kunde/leverandørforhold Lederkursus Kvaliteten hos os Psykisk arbejdsmiljø Det svejsning, jeg kunne som automekaniker, var i tynde plader, ikke i tykke emner, som der er god brug for ved reparation af maskiner her. Jeg lærte at skabe den rigtige spænding i materialet. Holde luft mellem emnerne, så svejsningen brænder helt igennem og ikke lægger sig som en pølse ovenpå. Krølle kunne se, at jeg havde fået et helt andet styr på det med spænding og trådhastighed. Han gik selv på kurset, tog også certifikaterne. Jeg ville ønske, at også Peter ville tage det. Fra rod til respekt Viften over ønsker er bred: fra de gartnernære ting som plæne, beskæring og motorsavskursus og så helt over til kurser i personlig udvikling, sikkerhed, samarbejde. Mange ønsker at deltage i 9-kurser og på fagbevægelsens grundkurser, som man har erfaret udvikler hele personen til glæde for arbejdspladsen. Udvalget prioriterer i det hele taget også de personlige emner, for selvstyrende grupper kræver mod og overblik til at træffe egne beslutninger. Hvem skal nu betale? Pengene til uddannelse er slet ikke små og få. For det første får Parksektionen, ligesom alle andre arbejdspladser, refusion for tabt arbejdsindtægt ved AMU-kurser, og ved FiU-kurser betaler forbundet SID og Gartnernes Fagforening i København fuld lønre- 14

16 fusion. For det andet er der, efter forslag fra sektionsleder John Pontoppidan, blevet afsat en hel procent af årets lønsum til de øvrige udgifter i forbindelse med uddannelse, det vil sige til for eksempel kursusafgifter, rejser og ophold. Og en del af pengene bruges til fællesuddannelse i kundebetjening og hvordan man laver et licitationstilbud. For selv om kommunen måske vil gå mere væk fra licitationsrunder og over til kontraktstyring, er det lige nu igennem licitationer, arbejdet skal vindes hjem. Meget og relevant uddannelse Aktiviteten har været enorm. Regner man voksenelevernes skoleuger med, har de ansatte i 1999 sammenlagt modtaget 965 dages undervisning, svarende til omkring 19 dage pr. ansat. Selv hvis voksenelevernes skolegang ikke tælles med, står der tilbage 595 uddannelsesdage, eller mere end 11 dage for hver medarbejder, over to uger om året. Men kurserne har ikke været hyldevarer. Ledelse og medarbejdere har udviklet kurser i samarbejde med udbydere og aktivt udnyttet, at halvdelen af et AMU-kursus kan rettes til efter særlige behov. Udvalget bevilger heller ikke hvad som helst til den enkelte. Ønskerne skal sammenlagt bidrage til Parksektionens fremtidige produktion. Man går derfor hele tiden til skærmen for at se, hvilke uddannelser den pågældende allerede har og hvor mange, der har de mere specielle kurser, som ikke alle behøver. Inspiratorer og partnere AMU-konsulent fra Erhvervsfremmestyrelsens projekt Strategisk udvikling af medarbejdere SID: Forbund, afdeling og distriktets uddannelsessekretær BST Kommunens personaleafdeling 15

17 Licitationskampen Parksektionen vinder 3 ud af 4 licitationer Forberedelse På plænen foran det rødstensmurede plejehjem står distriktsgartner Kim Slivsgaard sammen med den selvstyrende gruppe, der hidtil har passet området. Nu skal der afgives et tilbud, og i hænderne blafrer papirer med kommunens udbudsmateriale og egne håndskrevne notater. Gartner Peter Ostermann har sammen med sine kolleger, Kim Halkjær Thomsen og Jens Klokholm, skønnet et tidsforbrug for Procedure for licitation den selvstyrende gruppe gennemgår materiale og opgaven på stedet skønner et tidsforbrug, distriktsgartner og gruppen gennemgår opgaven på stedet, fastlægger forbrug og arbejdsmetoder, sektionslederen beregner forbruget af tid og maskiner, afdelingslederen gennemgår materialet med tillidsrepræsentanten, tilbud afgives. alle delopgaver, helt ned til den enkelte hækklipning. De tre fra gruppen er forskellige. Hvor den ene for sit indre blik straks kan se en hæk studset i løbet af en time, ser en anden hækken som et antal meter, der skal ganges med nogle minutter for at beregne et tidsforbrug. Hvis kommunen, der jo her er kunden, sænker standarden i forhold til det kendte, reagerer den ene med en trækken på skulderen, den anden med forargelse. Kim Slivsgaard må holde iveren tilbage, for at gruppen ikke skal sætte tidsforbruget for lavt. Man vil så gerne have faglighed til at passe med økonomi og risikerer selv at måtte betale prisen ved for hårdt et arbejdspres. Men undervejs finder man også nye og tidsbesparende metoder at gøre arbejdet på, så det kan gøres billigere uden at sætte tempoet op eller standarden ned. En fremgangsmåde, der i øvrigt stiller Parksektionen stærkt i den konkurrence, som er en realitet: Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet, at arbejder over kr årligt skal udbydes i fri konkurrence. 16

18 Vundet Parksektionen er på kursus den novemberdag, kuverterne med tilbuddene er blevet åbnet på Rådhuset. Efter en lang dag med samarbejdsøvelser teambuilding sidder man i kursusejendommens sal for at høre, om man har vundet eller tabt. Sektionsleder John Pontoppidan lægger en håndskreven planche på overheadprojektoren, og så lader han, linie efter linie, resultatet komme lysende til syne på lærredet: en park, en skole, et plejehjem konkurrenter, tal, og en stjerne ved den lavestbydende. Foran de svagt oplyste ansigter holdes hænder i forventning eller fortvivlelse, men i 15 ud af 20 tilfælde løftes de til jubel eller klap. Arbejdet er igen sikret. Flere gange ønsker man ironisk en vindende konkurrent held og lykke, for man ved med sig selv, at det tilbud ikke kan holde i praksis. Sidste gang tabte man for meget, nu er tilbuddene præcise, fordi alle har bidraget: medarbejderne med daglig ekspertise, distriktsgartnerne med køligt overblik, sektionslederen med erfaring, afdelingslederen med sin fingerspidsfornemmelse og tillidsrepræsentanten med sin viden om kollegernes tempo og rytme. 17

19 Nu er alle inddraget, den enkelte løfter et ansvar, som tidligere blot var ledelsens problem. Sociale klausuler Tillidsrepræsentant Kim B. Petersen har opfordret til, at kommunen stiller sociale krav i udbudsmaterialet, så resultatet ikke bliver et dårligere arbejdsmiljø eller en unfair konkurrence fra firmaer med en lav standard. Man vil tage udgangspunkt i en vejledning fra Erhvervsministeriet. Efter den kan kommunen kræve, at en leverandør ansætter medarbejdere, der ellers ville have svært ved at finde arbejde på grund af invaliditet, arbejdsløshed og etnisk baggrund. Man kan også kræve, at leverandøren har en dokumenteret politik for etnisk ligestilling, arbejdsmiljø og behandlingen af personalet i det hele taget. det, får de slet ikke lov til at deltage i licitationsrunden. Hvis aftaler mellem kommunerne og Indenrigsministeriet kan pålægge os at oprette skåne- og fleksjob, må det samme også gælde de private, siger han. Men uanset arbejdet med de sociale klausuler, bliver udliciteringer i Gentofte Kommune måske snart helt erstattet af noget ganske andet, nemlig kontraktstyring. Park- og vejchef Jørn Jerow undersøger nu sammen med tillidsrepræsentanten, hvordan man kan omsætte vejledningen til praktisk brug i Gentofte Kommune; men ifølge tillidsrepræsentanten er ét allerede sikkert: Virksomhederne vil blive prækvalificeret på et socialt grundlag. De skal kunne bevise, at de ansætter og beskæftiger udsatte grupper, at de har en godt virkende sikkerhedsorganisation og i øvrigt overholder arbejdsmiljølovgivningen. Hvis de ikke kan 18

20 Fra licitation til kontraktstyring arbejde og mål aftales mod en sum penge Lad os komme i gang med arbejdet. Sådan slutter kommunaldirektør Jan Nielsen sin orientering til medarbejderne om intern kontraktstyring, der er et alternativ til udlicitering. Kontrakten Ved kontraktstyring aftaler kommunalbestyrelsen efter forhandling med en afdeling eller institution, at et bestemt stykke arbejde skal udføres til en bestemt kvali- 19

21 tet og for en bestemt pris. Arbejdet sendes ikke ud i licitation, og det er derfor på forhånd klart, at det er kommunens egne folk og arbejdspladser, der skal løse opgaven. Systemet er allerede afprøvet i Gentofte Kommune, specielt inden for Parksektionens område, hvor omtrent halvdelen af arbejdet i dag udføres efter kontraktlignende principper. Område for område er arbejdet beskrevet i ganske mange detaljer. Hundesømosen, omkring ni ha stor, er både beskrevet som helhed og som tretten delområder med tilhørende kort over områdets nuværende og fremtidige beplantning og pleje. For område 5 kan man for eksempel læse, hvordan en frodig træbevoksning, voksende i højt græs, skal danne en tæt ramme om mosen og danne fine lysvirkninger på jorden. For at nå målet skal der plantes stilkeg, dunbirk og rødel.

22 Alle områder er beskrevet på samme måde. Teknisk Udvalg har godkendt mål og planer efter udkast fra Parksektionen, og for hele arbejdet er der sammenlagt aftalt en pris, som Teknisk Udvalg betaler Parksektionen.

23 Fordelene For kommunen er der mange fordele ved at gå mere over til kontraktstyring. Kommunaldirektør Jan Nielsen nævner blandt andet, at kommunalbestyrelsen vil få flere styringsmuligheder, fordi kravene til arbejdet nu ikke ligger låst fast for en lang periode. Medarbejdere vil få mere ansvar og råderum, det bliver nemmere at se, hvad skatten går til, og endelig vil der blive en klarere kobling til borgernes ønsker. 1 det fra licitationerne. Og nu ved man, hvor prisniveauet skal ligge, siger Kim B. Petersen: Igennem licitationerne er der fundet en basispris, som man kan lægge til grund for kontrakterne. Men uanset om man arbejder under det ene eller det andet system, er belastningen høj i Parksektionen, og det er nødvendigt med en løbende samtale om den enkeltes forhold til sin arbejdsplads. For medarbejderne vil det efter tillidsrepræsentanten betyde mindre utryghed på grund af afskedstrussel og virksomhedsoverdragelse, som man kender Traditionel styring Regler og ordrer styrer arbejdet i kommunens afdelinger og institutioner. Rammestyring Afdelinger og institutioner løser en opgave for en samlet sum penge. Udlicitering og udbudsrunder Kommunen fastlægger en opgave, som private og eventuelt kommunen selv byder på. Kontraktstyring Afdelinger og institutioner forpligter sig til at nå bestemte mål for den sum penge, de får af kommunalbestyrelsen. 1 Jan Nielsen, Intern kontraktstyring i Igentofte, 2000, nr. 2, november

24 Distriktsgartner i distrikt 3 Kim Slivsgaard 42 år Distriktsgartner fra 1987 Ansat i Gentofte Kommune som gartner i 1978 Uddannet anlægsgartner Selvtillid De bruger mig fagligt, spørger mig til råds, men jeg prøver at spørge tilbage: Hvad synes du selv. Der kommer et godt svar, og jeg siger fint. Det opbygger selvtillid, og nu kan de selv tage styringen. Checke legepladssikkerheden og så handle ud fra det, de finder ud af. Eller rådgive vore kunder om gartnerfaglige spørgsmål. Det giver interesse og motivation. Nærvær For at nå dertil har jeg lært at spørge, hvornår noget bliver lavet. Ikke at spørge, om de har husket at lave det. Jeg sætter et krav til dem, men de bestemmer selv hvornår. Og man skal altid spørge om hvor lang tid kan du lave det på. Jeg checker arbejdet, men det er et udtryk for nærvær, ikke kontrol. Hvis ikke tingene er i orden, kan en tilbagemelding være: Prøv at køre ud igen. Så bliver tingene rettet til, men de melder ikke resultatet tilbage. De er nok for stolte. 23

25 Arbejds- Plads- Vurdering lovpligtig vurdering af arbejdsmiljø 24

26 Du må sige lidt mere hvad er en god kollega? Sådan spørger mødelederen ved månedsmødet i distrikt 3, et møde, hvor distriktsgartneren og alle ansatte er til stede. Spørgsmålet hænger lidt tungt i luften, for det kan være svært at sætte ord på de mange fornemmelser og følelser for den, der leverer materiale til en arbejdspladsvurdering. Men langsomt kommer det frem, at en god kollega for eksempel er en hjælpsom kollega. Så kommer der tilføjelser bordet rundt: Det er kolleger, der hjælper, hvis man er bagud, mener én, der nok ikke altid selv føler sig helt hjulpet. Det forudsætter jo så, at du siger til, hvis du er bagud, reagerer andre. For ellers kan man jo ikke vide det! Den lille ordveksling renser luften og bygger en fælles forståelse op. Praktiske problemer løses, misforståelser afklares, og hjerter lettes. Helt nødvendigt, hvis man i den enkelte gruppe skal arbejde tæt sammen uden at gå hinanden på nerverne og uden at 25

27 APV-samtalen efter dialogmetoden APV er fast punkt på månedsmødet, isolere sig i forhold til de andre grupper og distrikter. Fremgangsmåde På hvert månedsmøde gennemfører man én arbejdspladsvurdering, og når året er gået, har man stort set været hele raden rundt. Den, der er på APV, som man udtrykker det, bliver til en begyndelse bedt om at nævne noget, der er godt og noget, der er dårligt ved arbejdet. Svaret er måske, at arbejdet er meget varieret. Eller at det er dejligt, at man her får umiddelbar respons på sit arbejde fra borgere, der kommer forbi. Det sidste har vist ingen før tænkt over her er en offentlig arbejdsplads bedre stillet end en privat. Men dårligt er det så til gengæld, at det altid roder på værkstedet, at man ikke sørger for at holde orden på maskiner og redskaber. Mødelederen spørger uddybende, så man kommer væk fra almindeligheder og over til noget konkret, der enten kan overføres til andres brug eller forstås som et problem, der kan løses. Helst på selve mødet, hvor distriktsgartneren jo sidder med og man er på efter tur, der spørges: Hvad er positivt, og hvad er negativt ved dit arbejde? der stilles uddybende spørgsmål, så problemer bliver konkrete og dermed også til at løse, ofte søger man at finde løsninger på stedet, handlingsplan laves: Hvem skal gøre hvad og hvornår? straks kan godkende foreslåede løsninger. På den måde bliver APV-en straks omsat til handling, og det føles ikke frustrerende at udlevere sine tanker til de øvrige. Metodesamarbejde med BST Parksektionen savnede en måde at føre den slags samtaler på og udviklede derfor i samarbejde med BST en metodik, kaldet dialogmetoden. Bagefter trænede man ledere og tillidsfolk i at bruge den på et forsøgskursus. Da de mestrede teknikken, blev der i 1996 afsat to dage for hvert 26

28 distrikt til at lære og prøve det i praksis. Tillidsrepræsentanten og en distriktsgartner fra et andet distrikt fungerede som instruktører. Kim B. Petersen og Kim Slivsgaard husker endnu tydeligt en gartner, der som det mest negative nævnte, at nogle havde smidt noget plastic i noget leveret jord. I pausen viste det sig, at den daglige leders manglende kommunikation udgjorde et alvorligt problem for medarbejderen; men det ville han af høflighedsgrunde ikke sige, når lederen sad lige ved siden af. Processen blev omhyggeligt gentaget, problemet kom på bordet, og der blev fundet og aftalt en løsning: Lederen skulle orientere bedre om fremtidige opgaver, og medarbejderne fik på deres side pligt til at efterlyse den slags information. eller mærket problemer, og det er en undtagelse, hvis oplevelsen er negativ. Tværtimod forbereder mange sig hjemmefra, de føler sig bagefter hørt, og samtalen fører til løsninger, der gør dagligdagen bedre for alle. Også for dem, der går ind og løser et problem. Eksempelvis den ældre kollega, der gerne ville rydde op på værkstedet, så der altid var overskueligt og pænt. Luften renses, fantasien udvikles, og kræfterne udnyttes. Og det er der brug for kvalitetskravene er høje. Udramatisk Hvor stemningen dengang var forlegen, er talen i dag ligefrem, og APV betragtes af ledelse og medarbejdere i dag som en del af arbejdet, siger Kim B. Petersen. De, der ikke umiddelbart har lyst, kommer ofte med de største guldkorn, fordi netop de har set 27

29 Service og kvalitet politikerne sætter målene, Parksektionen indfrier dem Der er få, klare og overordnede mål, så gruppen selv kan træffe beslutninger. Distriktsgartner i første distrikt Christian Spure Hansen kan sammenligne med sine tidligere erfaringer: Da jeg havde mit eget firma, sagde jeg godt nok, at de skulle selv, men samtidigt styrede jeg jo ved at dele opgaver ud. Ustandseligt ringede de tilbage og spurgte, hvad de nu skulle gøre, hvis et job var færdigt eller noget uforudset var sket. Her får jeg kun et opkald, hvis de virkelig ikke kan løse det. Bliver de færdige før beregnet, kører de bare videre til den næste opgave er græsset slået, er arbejdet jo gjort. Planen sætter målene, medarbejderne udfører det. Mål og resultatkrav Kommunens tekniske udvalg har fastlagt en overordnet vision. Indenfor visionen har Teknisk Udvalg vedtaget mål og krav til, hvad man skal nå i år

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere