Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen"

Transkript

1 Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen

2

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Indledning 5 1. Fremtidens medarbejder og leder i industrien 7 2. Cases 11 Rose Poultry A/S, Skovsgård 11 Flügger A/S 15 Alfa Laval Kolding A/S 19 Litteratur 23 Den nye industriarbejdsplads/medarbejder. Skriftserien Dette nummer er det tredje i en række af arbejdshæfter om udviklingsprojektet Den nye industriarbejdsplads/medarbejder. Her præsenteres tre cases om ledelse og selvledelse på danske industrivirksomheder. Desuden gives et bud på, hvordan fremtidens (selv)leder ser ud. Tidligere er udgivet to arbejdshæfter: Plads til forbedringer blik for det 8. spild som præsenterer projektets baggrund, visioner og metoder. Det andet arbejdshæfte præsenterer tre praktiske cases om tavler og tavlemøder, som redskaber til at styre produktion og forbedringer. Deltagende virksomheder: Rose Poultry A/S Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Arbejdshæfte nr. 3 er tilrettelagt af Margit Johansen, Projektkoordinator. 3

4 Forord Hvordan ser der ud på en dansk fabrik i efteråret 2006? Der er sikkert travlt på produktionsgulvet, ordrebøgerne bugner, maskinerne kører i døgndrift, og der er meget at mødes og snakke om. Der er nye i jobs, ny teknologi og hurtige omstillinger i produktionen. Det ser ud som om medarbejderne er mere direkte inddraget i drift og udvikling af virksomheden end tidligere. Samtidig har lederne fået en mere tilbagetrukket rolle som coaches og koordinatorer. Forhandlingerne om, hvad ledelse og selvledelse betyder for os, finder i dag sted i hvad der på Lean sproget hedder GEMBA dvs. der, hvor tingene foregår, på gulvet i produktionen. Og de der forhandler, er de konkrete aktører, dvs. de forskellige afdelinger, grupper og teams, eventuelt er der tilknyttede support/servicefunktioner. Samarbejdet på tværs af teams er vigtigt. Lederne er tilsvarende organiserede i teams på tværs. Hæftet her handler om moderne ledelse, som det udfolder sig i praksis og de ønsker og ideer, vi har om, hvordan det burde være. Gennem tre case-mosaikker af personcitater, oversigter over støtteprocesser, aftaler og aktiviteter får vi et indblik i hverdagen og fremtidsvisionerne på produktionsgulvet hos Flügger A/S, Alfa Laval Kolding A/S og Rose Poultry A/S. Men først kigger vi mere overordnet på, hvordan medarbejdere og ledere gør en forskel på fremtidens industriarbejdsplads. Her vover vi et øje, sætter os op i helikopteren, og giver vores bud på, hvordan vi minimerer spild og fremmer flow på produktionsgulvet. Udgangspunktet er visionen om den motiverede industrimedarbejder og arbejdsleder. Vi håber, at arbejdshæftet kan være med til at fyre op under de løbende forhandlinger af mål og mening ude på gulvet og på de bonede gulve rundt omkring. God forhandlings- og samspilslyst. Med venlig hilsen Anders Chr. Haahr projektleder Margit Johansen projektkoordinator 4 Oktober 2006

5 Indledning»Det er en daglig kamp for at få indflydelse«ivan Severinsen, Alfa Laval Kolding A/S Forhandling om mål og mening Hvordan bliver vi gode ledere og selvledere? Det giver Nyhedernes tænketank Mandag Morgen og Kompetencerådet et bud på i en rapport fra Rapporten fremlægger en undersøgelse af 1100 ansatte og flere casestudier på danske virksomheder: Den motiverede medarbejder kompetencemiljøer i praksis. Rapporten er i tråd med en strøm af praksisundersøgelser og -analyser. Konklusionen er klar: Det store kompetenceløft for medarbejdere sker gennem løbende dialog, meningsudveksling, værdiafklaring, relationsopbygning og uformel læring i forpligtende praksisfællesskaber med kolleger og ledere. Med andre ord, medarbejderne og lederne skal i spil på produktionsgulvet. Det er her tingene sker. Det betyder langtfra, at vi kan lukke og slukke på erhvervsskolerne, men faglæreren får forstærket fokus på rollen og opgaven som konsulent og coach for medarbejderne. Det handler om at koble skolernes (pædagogiske) viden om, hvordan mennesker lærer og udvikler sig med medarbejdernes viden om virksomhedens processer og produkter. Hvordan den løbende dialog finder sted lokalt, får vi et indblik i gennem casene i dette hæfte. Det ser forskelligt ud, men samlende gælder, at arbejdsdagen former sig som forhandlinger om mål og mening i et kendt univers, som alligevel ændrer sig konstant. Der kommer nye i job, ny teknologi, der er maskinstop osv. Dialogen 5

6 kan være systematiseret på forskellig måde, som fx på tavlemøder og gennem sidemandsoplæring eller mere tilfældig, styret af akutte behov i produktionen. I alle tilfælde er dialogen baseret på den enkeltes vilje til at byde ind og deltage aktivt i forhandlingerne. Og meget afhænger i sidste ende af om udvekslingen resulterer i, at der siver noget ind på lystavlen hos deltagerne i forhandlingerne. Indledningsvis kaster vi et blik i krystalkuglen for at få øje på rollerne og opgaverne på fremtidens industriarbejdsplads. Men allerførst tager vi en tur i helikopteren og ser på, hvordan der historisk har set ud på en dansk fabrik. Det store kompetenceløft for medarbejdere sker gennem løbende dialog, meningsudveksling, værdiafklaring og relationsopbygning og uformel læring i forpligtende praksisfællesskab med kolleger og ledere. Kompetencerådets rapport 2002: Den motiverede medarbejder 6

7 1 Fremtidens medarbejdere og ledere i produktionen Første og anden generations industri Hvordan så der ud på en dansk fabrik før i tiden? Der var sikkert ligeså travlt på produktionsgulvet som i dag, men meget var alligevel anderledes. Direktøren er højst sandsynligt en initiativrig opfindertype, der er startet hjemme på køkkenbordet eller ude i laden med lillemor på kontoret. Og værkføreren, en tidligere svend, er det dynamiske omdrejningspunkt, der leder og fordeler arbejdet, mens medarbejderne ved maskinerne udfører ordrerne, når de bliver stukket ud. Alt sker med frisk gåpåmod og forholdet til hinanden og omverden er ligeud ad landevejen. Efterhånden indføres linjeproduktion, og nu bliver der studeret i gennemløbstider, der lægges strategier og planer. Når det brænder på, bliver der kaldt på servicefolkene, der sørger for at linjen kommer op at køre igen. Virksomheden er tydeligvis knopskudt, der er udviklingsafdelingen, der er personaleadministrationen, der er afdeling et, to og tre, og der er montagen, og alle lagrene bugner. De fleste virksomheder er små og mellemstore underleverandører til de store aktører. Alle opgaver udføres efterhånden af fagprofessionelle fra top til bund i virksomheden. Forholdet til hinanden og omverden reguleres efterhånden af love og regler. Første og anden generations virksomheder passer til kravene i det gamle landbrugssamfund og den tidlige industrikultur. Mange træk herfra kan genfindes på eksisterende danske fabrikker. 7

8 Tredje og fjerde generations produktion Der er langt fra smedens eksperimenter på køkkenbordet til dagens og morgendagens industri. Og dog er der paradoksale ligheder. Eksperimenterne foregår nu på produktionsgulvet. Ideer til udvikling af processer og produkter fødes, modnes og afprøves, justeres og afprøves igen løbende. Den enkelte medarbejder ved den enkelte arbejdsstation er nemlig direkte involveret i drift og udvikling samt optaget af at tiltrække opmærksomhed og ressourcer til netop sit område. Arbejdslederen på produktionsgulvet er nu coachen, der med noget større organisationsmæsssig indsigt tænker i større sammenhænge og på tværs. I princippet skal og kan alle udføre enhver opgave og rolle. Og har direkte kontakt med hinanden, leverandører og kunder. Det er den nye HR-afdeling klar over. Medarbejdere og ledere cirkulerer i netværk og klynger på tværs i virksomheden, i værdikæden, i nabovirksomheden, i de forskellige brancher og på tværs af brancherne. På den måde sættes ressourcer og viden i spil, lokalt, regionalt og globalt. Og vi vinder fordele og markedsandele i globaliseringen. Informations- og kommunikationsafdelingen holder kontakten til interne og eksterne stakeholders, plejer brandet og det corporate image. Meget ser kompliceret ud. Men i dagligdagen er processerne standardiserede og forhandlingerne mellem aktørerne fungerer i princippet lige ud ad landevejen. Tredje generations virksomhederne passer til kravene i den sene industrikultur. Fjerde generationsvirksomheder har vi knapt set endnu i industrien, de matcher den globale videnøkonomi, og de matcher samtidig de forestillinger, vi gør os om måden mennesker lærer på, nemlig i forpligtende praksisfællesskaber, hvor der udveksles holdninger, meninger og viden. Universet, omgivelserne, aktørerne og opgaverne er velkendte og forudsigelige, og dog skifter de konstant. 8

9 Nye blik på kendte roller og opgaver Er du ansat i en industrivirksomhed, vil du i fremtiden være en del af et selvbærende team. Du har en høj grad af medindflydelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling. Og du har en høj grad af indsigt i virksomhedens værdistrømme fra kundetræk til råvareleverance og ud til leverandørerne. Endelig har du indsigt i produktionsmålet og den strategiske prioritering og indsats, der sikrer målet. Som operatør på gulvet i produktionen kender du virksomhedens arbejdsstationer og de tilhørende materialer, processer og produkter bedre end nogen anden. Det er den særlige viden, de færdigheder, og den praksis, som kendetegner det at være operatør. Som leder er du i direkte og daglige dialog og kender den enkelte medarbejder og gruppe, du kender dem betydeligt bedre end fx topledelsen. Samtidig har du overblikket og kan sammentænke tingene på tværs. Det er den særlige viden, de færdigheder og den praksis, der karakteriserer lederen. Samspillet mellem operatørerne og deres arbejdsledere er vigtigt for om noget bliver en succes i produktionen. I deres samspil kombineres virksomhedens centrale viden, færdigheder og praksisser for produktionen. Samspillet udfolder sig i hverdagen på gulvet i produktionen. Operatørerne skaber værdi På fremtidens industriarbejdsplads indgår medarbejderne aftaler om mål for produktionen og om løbende forbedringer. Det sker fx stående foran tavler på korte, fastlagte tavlemøder. Derefter forfølger hver enkelt operatør selvstændigt målene og aftalerne i det daglige arbejde ved arbejdsstationerne, observerer og noterer hændelser på linjen m.v., medvirker i det forebyggende vedligehold af maskinel, deltager i tværgående projektgrupper o.lign. Det er, kort fortalt, sådan medarbejderne med operatørrollen og -opgaverne skaber værdi på fremtidens industriarbejdsplads. 9

10 Lederne skaber værdi Ledernes centrale rolle og opgave er at støtte denne nye forbedringskultur. Lederen koordinerer grupper og operatører og understøtter, at der skabes og udvikles et miljø og en kultur, der fremme dialog, idérigdom og gennemførelse af ideer til forbedringer i forhold til virksomhedens strategiske mål på kort og lang sigt. Det er, i de store træk, sådan ledernes skaber værdi for virksomheden i fremtiden. Skema 1. Roller og opgaver på fremtidens industriarbejdsplads Operatør Leder Kendte roller Udfører opgaver, løser små praktiske problemer Kontrollerer, administrerer, brandslukker Nye roller Selvledende, selvmotiverende, proaktiv forandringsagent Støttende, faciliterende, coachende og koordinerende Skema 2. Værdiskabelse i rollerne på fremtidens industriarbejdsplads Operatør Leder Skaber værdi ved at indgå og gennemføre aftaler i forhold til produktionsmål og ved løbende at få og gennemføre idéer til forbedringer af processer og produkter. Skaber værdi ved at støtte initiativer, udvikle mennesker og deres samspil, have overblik og fordele ressourcer med henblik på både korte og lange prioriteringer og mål Skema 3. Centrale kompetencer på fremtidens industriarbejdsplads: Operatøren Lederen Operatøren er selvledende og selvmotiverende samt igangsætter løbende forbedringer. Har detaljeret viden om teknik og materialer, processer og produkter, fokus på at se muligheder og få tingene til at ske. Arbejdslederen samler og koordinerer flere operatører og teams. Har bred(ere) organisatorisk erfaring og indsigt og forstærket fokus på at udvikle aktører og samspil mellem aktører. Meget har selvfølgelig helt lokale udtryk og konsekvenser, men fælles gælder, at der er fokus på medarbejdernes og ledernes proaktivitet og vilje til at være udfarende og tage initiativer. Der er en vis kamp om pladserne, kan man sige og en vis grad af konkurrence om at trække opmærksomhed og ressourcer til eget område. Coachens opgave er så at tænke i større helheder, strategisk på tværs og samtidig facilitere den enkelte operatør og teamet. 10

11 Rose Poultry A/S, Skovsgård Case Trivsel på arbejdspladsen et fælles projekt Fælles principper og værdier som ledere og medarbejder i produktionen er kommet frem til: Det er motiverende for ledere og medarbejdere, når: omgangstonen og -stilen er værdsættende, delegerende og inddragende (man skal undgå hårdt sprog, trusler og nedsættende bemærkninger) der ikke finder favorisering sted, men alle behandles ens og har de samme spilleregler (ingen skal fx kunne undslå sig jobrotation) man er til stede og mentalt nærværende for hinanden (man skal ikke pludselig tage en mobiltelefon eller gå videre til noget andet ved personkontakt) sidemandsoplæring er sat i system, så den enkelte medarbejder kan udføre flere arbejdsopgaver Ledere og medarbejdere kan i situationen give hinanden røde og gule kort, når man oplever, at de fælles værdier og principper ikke overholdes. I hver afdeling er udpeget trivselsambassadører, som er særligt observerende og opsøgende for det fælles trivselsprojekt. For arbejdslederne er der på fabrikken i Skovsgård fokus på individuel coaching i forhold til udfordringer og udviklingsområder for arbejdsledere. For timelønnede er der fokus på systematisk problemløsning, så flere får redskaber til at deltager aktivt i drift og udvikling. Desuden fokus på udvikling af tavler og tavlemøder som dialogfora og fælles platform til at styre drift og løbende forbedringer. Samt fokus på systematisk sidemandsoplæring og rotation. Planlagte aktiviteter: Undersøge AMU Nordjyllands muligheder indenfor systematisk problemløsning samt uddannelse og certificering af en række Six Sigma Green Belts, 8 dg. Desuden arbejde mod målet om, at alle medarbejdere kommer igennem Lean Basic 2 dg introduktion til udvalgte lean værktøjer. Hvert halvår starter to nye medarbejdere på procesoperatørudddannelsen. I dag er der fire færdiguddannede procesoperatører og to under uddannelse. Supplerende er der løbende opstart af IT-kurser samt opdatering af grundlæggende skolekundskaber fx stave/læse og regne. Deltagelse er frivillig og aftales mellem leder og medarbejder. 11

12 12 Tanja Larsen, operatør i pakkeriet, dagholdet. 6 år på Rose. Sidemandsoplært. Ildsjæl i Trivselsprojektet Jeg synes det er god ledelse, når vi selv kan gennemskue og planlægge tingene mere optimalt, og når lederne skærer igennem og tænke på helheden. Jeg kan Rose Poultry A/S, Skovsgård godt forestille mig, at vi selv koordinerede bemandingsplanen uden at lederne blander sig i det Aktivitet Varighed & indhold deltagere aktør tid Gennemførte: 2 dg, Lean Basis, spil og introduktion til udvalgte leanværktøj 214 timelønnede (253 i alt) AMU-Nordjylland Dec maj dg, Lean Plus Ca. 30 medarbejdere Harhorn. Miljøkoordinator land på koncernniveau. maj AMU-Nordjyl- Dec Tina 2006 Planlagte/ løbende: Individuel coaching 4 dg, Effektiv kommunikation/tavlemøder 3½ år 20 hos ledere Rose. Primus CTM motor consult i Trivselsprojektet Jan/feb. Fremover er udfordringen, at alle medarbejdere 2006 skal snart sagt hele fabrikken. Herunder lede sig selv og hin- Individuel plan anden Alle i grupperne. arbejdsledere Sådan Under situationen research ikke Efteråret i dag. Mit ønske er, at rotation bliver en naturlig ting 2006/f2007 for alle. Vi vil Lean Basis 2 dg sikkert Resterende opleve, at der sker AMU-Nordjylland virksomheden mere 2006/2007 fleksi- fejl, og at præstationerne Efteråret går ned. ca. I sidste 100 timelønneden ende gør det enkelte får en bedre og mindre belastende bel og Six Sigma Green 8 dg arbejdsdag. Udvalgte medarbejderment Storm Manage- Efteråret Belts 2006/2007 Systematisk problemløsning AMU-Nordjylland Procesoperatøruddannelsen Under research Ca. 1½år AMU-Nordjylland Niels Peder Josefsen. Chicken Produktionsleder Introduktion i pakkeriet, af nye Nye potentielle dagholdet, 6 år på Academy Rose medarbejdere: 6 uger i alt heraf 2 dg Lean Basis medarbejdere Ledelse handler i høj grad om de såkaldte bløde værdier og kommunikation. Alting kan siges med et blink i IT og opdatering MS officepakken, Frivillig tilmelding af grundlæggende så skolekund- tingene glider lettere. Lederen stave/læse og regning øjet og med respekt, skal kunne leve sig ind skaber i den enkelte og tage hensyn og alligevel stå fast og tænke længere frem og mere på Sidemandsoplæring Introduktion af ny i Systematisk, så medarbejdere og teams. job/ ny Fremover i funktion tværs af de enkelte flere kan rotere på bliver der endnu mere brug for folk i produktionen, der flere funktioner selv tager initiativer kunne (næsten) alt, dvs. rokere fleksibelt på pladserne i Udvalgte medarbejdere Teknisk skole Udvalgte medarbejdere AMU-Nordjylland Internt, organiseret i den enkelte afdeling Efterår 2006/ pr. ½år Løbende, et antal Løbende Løbende

13 Status for gennemført kompetenceløft samt planlagte/løbende aktiviteter: Rose Poultry A/S, Skovsgård Aktivitet Varighed & indhold deltagere aktør tid Gennemførte 2 dg, Lean Basis, spil og introduktion til udvalgte leanværktøj 214 timelønnede (253 i alt) AMU-Nordjylland Dec maj dg, Lean Plus Ca. 30 medarbejdere AMU-Nordjylland Dec maj 2006 Planlagte/løbende 4 dg, Effektiv kommunikation/tavlemøder 20 ledere CTM consult Jan/feb Individuel coaching Individuel plan Alle arbejdsledere Under research Efteråret 2006/2007 Lean Basis 2 dg Resterende ca. 100 timelønnede AMU-Nordjylland Efteråret 2006/2007 Six Sigma Green Belts 8 dg Udvalgte medarbejdere Storm Management Efteråret 2006/2007 Systematisk problemløsning Under research Udvalgte medarbejdere AMU-Nordjylland Efterår 2006/2007 Procesoperatøruddannelsen Ca. 1½ år Udvalgte medarbejdere Teknisk skole 2 pr. ½ år Chicken Academy IT og opdatering af grundlæggende skolekundskaber Introduktion af nye medarbejdere: 6 uger i alt heraf 2 dg Lean Basis MS officepakken, stave/læse og regning Nye potentielle medarbejdere AMU-Nordjylland Frivillig tilmelding AMU-Nordjylland Løbende Løbende, et antal Sidemandsoplæring Introduktion af nyansat/ ny i jobfunktionen Systematisk, så flere kan rotere på flere funktioner Internt, organiseret i den enkelte afdeling Løbende Six Sigma er en metode til at analysere processer for at finde frem til et realistisk forbedringspotentiale. Et analyseværktøj til at tackle processer med mange variable og uigennemskuelige årsagssammenhænge. Som Green Belt mestrer du de fem projektfaser: definere, måle, analysere, forbedre og styre. Dvs. du beskriver, hvad der er vigtigt for kunden, og hvordan det hænger sammen med det, der sker på virksomheden, du kan formulere projekter, udvælge og indsamle data, løse problemer systematisk og planlægge forbedringer, følge op og fremlægge resultaterne. 13

14 Joan Mørk. Operatør i filetering, dagholdet. 7½ år på Rose. Sidemandsoplært. Ildsjæl i trivselsprojektet Vi skal passe på hinanden og snakke pænt til hinanden, men samtidig sige ligeud, hvad vi tænker. Nogen gange er det nødvendigt, at slå i bordet og sige til og fra. Vi roterer fire kolleger i mit team, vi starter maskiner, hænger kyllinger op, tager prøver, sorterer vinger og servicerer linjen med at køre kar frem og tilbage og ordner tingene indbyrdes. Man skal være rolig og stille, når man oplærer afløsere og lige finde ud af om noget er smuttet ind på lystavlen, før folk slippes løs. En god leder er opmærksom på, om folk har det godt og kommer tingene i forkøbet, når man selv har mistet overblikket. John Kristensen. Produktionsleder i slagteafsnittet, dagholdet. 30 år på Rose Det er vigtigt at man kender sine folk, hver enkelt skal have tingene på sin måde, så man skal også være tålmodig og kunne leve sig ind i situationen. I dag finder unge mennesker sig ikke i ret meget, de stiller mange flere spørgsmål, de spørger hele tiden hvorfor? Ledelse er ping pong i dagligdagen mellem medarbejderne og mellem lederne. Lederne må gerne være meget mere udfarende og stå frem og drive tingene ved at sende klare signaler til folkene ude på gulvet. Lederne skal være de gode eksempler og selv gå forrest og gøre det, vi siger, vi vil. Inga Larsen. 21 år på fabrikken, operatør dagholdet, slagteafdelingen Jeg afløser linjeføreren og går til hånde, hvor der er behov. Vi er otte i afdelingen på dagholdet. Vi har et godt samarbejde med hinanden, vi kender hinanden og er gode til at bakke hinanden op. Vi står en og en, det er ikke så socialt. Vi taler kun sammen i pauserne. Vi roterer hver time. Jeg kan udføre de fleste opgaver, og vi hjælper hinanden, når vi har tid. God ledelse betyder, at man er synlig og opmærksom på hinanden, roser og riser, lytter og også kan tale personligt og privat. 14

15 Flügger A/S first movers ny ledelse Case Den ledelsesmæssige platform 1 Status for aktuel ledelsesmæssig baggrund (p.t.: lokalt autodidakte, internt rekrutterede, fokus på drift) 2 Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (afstemning af forventninger, aftaler) 3 Målsætning for fabrikation (forretningsmæssige mål og strategier, Lean Production) 4 Fremtidig kompetencekrav til fabrikationens chefer/ledere (kobling af individuelle og forretningsmæssige mål og strategier, lokalt initiativ, forandringsagenter, Lean Management) Medarbejderforventning om god ledelse og selvledelse - fokus på nærmeste leder - opmærksomhed på den enkelte medarbejder - ris/ros på rette tid og sted - lytte og forstå, kunne leve sig ind i andre - skabe et godt arbejdsmiljø Kompetencekrav til ledere i fabrikationen Resultatskabelse (forstå og korrigere flow, sparre op og ned i organisationen, udvikle) Organisationsudvikling (kompetenceudvikling, delegere, rollemodel, inspirere) Personlige kompetencer (kommunikation, coaching, situationsbestemt, overblik) FFM Program (Lean, kaizen, bakke op dagligt, synligt) Hjælpeværktøjer (MS office, værktøjer og systemer (håndbøger) Der er for timelønnede i produktionen fokus på samarbejde og kommunikation samt udvalgte Lean-værktøjer. Ledere i produktionen gennemgår individuelle coachingforløb med opfølgning. 15

16 Status for gennemført kompetenceløft og planlagte/løbende aktiviteter: Flügger A/S Aktivitet Varighed & indhold Deltagere Aktør Tid Gennemført 4 dg Kommunikation og samarbejde 2 dg.lean-intro/5s i teori og praksis 1 dg. Intro til proces-ledelse/coaching intro 5 dg. Lean-spil, værdistrømsanalyser i teori og praksis 2 dg Kommunikation og samarbejde 42 timelønnede Kolding 9 timelønnede Kolding 11 ledere koncern 14 ledere/ timelønnede Kolding, Faaborg, Maribo 20 timelønnede Faaborg Foranalyse 3 dg lean i teori/praksis 8 medarbejdere Maribo Leanspil 1 dg 21 timelønnede Faaborg Værdistrømsanalyse 2 dg, Kommunikation og samarbejde 15 medarbejdere Maribo 4 dg 15 medarbejdere Maribo /seminar 1 dg intro til coaching Ledere, koncern Leanspil 1 dg 15 medarbejdere Maribo Planlagt/løbende Individuel coaching 2 dg kommunikation og samarbejde 20 medarbejdere Faaborg Alle ledere, koncern AMU-SYD December jan 2006 COH management December 2005 CoCoCo December 2005 COH management Februar/marts 2006 AMU-SYD Marts 2006 COH management April 2006 COH management April 2006 EUC-Lolland April/Maj 2006 COH management Maj/juni 2006 Aktiv Fokus Juni 2006 COH management August 2006 AMU-SYD August 2006 Efterår 2006/

17 Svend Johansen, Flügger, serviceleder, elektriker, ansat siden 1979 Det første lederkursus var jeg på for to år siden. Det handlede om coaching. Det var lidt sent for mit vedkommende at begynde at udvikle på mine ledelseskvalifikationer. Vi er i fuld gang med at udvikle serviceafdelingen med medstyrende grupper, så folkene kommer til at føle ejerskab. Så vi har folk på kursus to mand på hvert område. Vi skal have skabt et gruppeansvar samtidig med, at vi bibeholder det personlige ansvar. Vi har også faglig udvikling på nogle af vores produkt- og maskinanlæg. Mit job bestod tidligere af brandslukning. Det har ændret sig. Nu er jeg begyndt at lære dem, hvordan de skal gøre. Det var meget lettere bare at gøre det selv tidligere. Kommunikationen kan aldrig blive for god. Men vi har mange bolde i luften i driften lige nu. Produktionsledelsen må gerne være maskinorienteret og synlig, som nu på tavlemøderne. God ledelse og selvledelse, det er når vi er åbne og ærlige overfor hinanden, og snakker mere sammen på tværs. Søren Nielsen, Flügger, HR-personalechef, ansat 1981 Strategien er i dag mere mod kompetenceudvikling og Lean med udgangspunkt i produktionen. Vi forsøger med funktionsopdeling, nye systemer og specialisering for at gøre organisationen mere gennemsigtig og styrbar. De sidste tre-fem år har vi ændret strukturen. Funktionsopdelingen skulle give sammenhæng, rentabilitet og professionalisme. God ledelse og selvledelse betyder, at vi har et stærkt fokus på, hvad vi er her for, på at kunden får en god oplevelse, og på udvikling og kreativitet. 17

18 Henning Madsen, Flügger, Faaborg (Fiona), limtryksmedarbejder. Ansat siden 1989 Jeg er autodidakt ekspert på limtryk af tapeter. Vi vælger selv ordrerækkefølgen og tager hensyn til hasteordrer. Vi lægger valsen i dagen før, så vi kan starte med at vande valseduge og smøre maskiner m.v. Hvert 2. minut hældes farve i, og vi overvåger maskinen, der er mange komplicerede mønstre, som kræver opmærksomhed. Vi har et værksted, men passer selv den daglige vedligehold af maskinerne. Vi har ikke fast jobrotation, men folk flytter selv rundt efter, hvor der er opgaver, fx ved maskinstop, oprydning m.m. Vi har stor åbenhed omkring fejl og problemer og lærer løbende af hinanden. En god leder for mig er en leder, der ser en, snakker og er synlig og lytter. Fremover bliver der brug for, at vi er mere direkte inddraget i overvejelser og beslutninger om fx indkøb af nye maskiner og om de ressourcer og kompetencer, vi har brug for i produktionen. Jan Hollænder, medarbejder i Blanderigruppen. I alt 19 år på fabrikken i Kolding, af flere omgange Mit arbejde er ret selvstændigt. Vi er 7-8 mand på 1. skifte, der er en god stemning. Vi styrer tingene selv. Der udskrives lister hver dag med lageropgørelser og aftræk. Vi vælger selv rækkefølgen af recepter ud fra lagerbeholdningerne. Vi har medstyrende grupper med en koordinator. Der er tavlemøder/morgenmøder, hver dag. Jeg kan godt lidt at deltage i forsøgsproduktioner af nye produkter, hvor vi prøver os frem. Vi har talt om at driftsoperatøruddannelsen på AMU kan være noget for os. Vi har stor åbenhed omkring fejl, vi diskuterer dem og forsøger at lære af det. En god leder har gode talegaver og kan både rose og rise, motivere og kommunikere om afgørelserne, men også diskutere og alligevel være konsekvent, have en holdning og handle på den. 18

19 Alfa Laval Kolding A/S Case For ledergruppen er der aktuelt udviklingsfokus på dialog om en række fælles aftaler og principper for ledelse og selvledelse i produktionen. En arbejdsgruppe er kommet med et oplæg, som i oversigtsform vises nedenfor. For timelønnede kigger man bl.a. på en ny industrioperatøruddannelse med speciale i Lean. Aktuelt er godkendt 17 lærlinge. Der optages løbende 2-3 lærlinge årligt, men der er ønske om 8-9 årligt. Der arbejdes på en international vinkel på lærlingeuddannelsen på koncernniveau. P. T. er der ekstra fokus på funktionærerne, der som gruppe ikke er så direkte synlige i produktionen og Lean-initiativet. Der arbejdes på at definere fremtidens jobprofiler. Der er ansat en personalesekretær, som arbejder på, at få tingene til at ske og hænge positivt sammen ude på produktionsgulvet mellem de enkelte produktgrupper, teams og afdelinger. Arbejdsgruppens oplæg til: Ledelsesprincipper for Alfa Laval Kolding A/S Kunden er altid i centrum Gennem dialog afdække kundens behov Kunden skal tilbydes bedst mulige løsning Vi tilpasser os kundens valg Handlingsplan: 1 Uddanne medarbejdere i begreberne: tid, kvalitet, produkt, service 2 Kunden i centrum/fleksibilitet 3 Bedre kendskab til kunden (nøgletal, infoskærme, produkternes anvendelse hos kunden m.v.) Mennesket er vores vigtigste ressource Vi tror på det hele menneske Gode resultater skabes af kompetente medarbejdere Vi mener at godt lederskab starter med succes hos medarbejderne Handlingsplan: 1 Sundheds- og trivselspolitik 2 Afdække roller/ansvar og kompetencer inden for hver jobkategori 3 Smidigt lønsystem Der skal være en mening med det, vi gør Vi skal synliggøre formålet med beslutninger (ejerskab, commitment) Det vi gør, skal flytte os i retning af Best in class Handlingsplan (konkretiseres løbende) Vi gør det, vi siger Vi stiller krav, allerstørst til os selv 19

20 Handlingsplan: 1 Vi vil via lederudvikling arbejde på at parkere uhensigtsmæssige holdninger, som bremser os i at skabe fremdrift (kunne måles gennem medarbejdertil fredsheds undersøgelsen) 2 Vi vil gennem lederudvikling udvikle os på de holdninger/værdier vi ikke mestre fuldt ud og som virkelig kan få os til at rykke (medarbejdertilfredsundersøgelsen) 3 Gennem lederudvikling vil vi skabe en holdånd Operations lederteam Lederne i Operations har givet hinanden håndslag på en række prioriteringer, og de har sat overliggeren pænt højt for sig selv: Identitet Hvem er vi? I operation lederteam vil vi gennem fælles ledelsesprincipper tage ansvar og skabe forudsætninger for, at vi i fællesskab udnytter de kompetencer og ressourser, der er nødvendige for at nå virksomhedens mål. Værdier Hvad er de vigtigste værdier for os? Vær beredt - ager nu! Hav modet til at ændre dig! Tænk fleksibelt! Se på bundlinjen! Overbevisninger Centrale overbevisninger? Vi tror på en åben/ærlig ledelsesform i et miljø, hvor den, der har evnen også har pligten til at bruge den! (metode: feedback) Visions Hvad er vores ønskede tilstand? I 2008 er vi Best in Class og på vej mod World Class Performance ved at udvikle mennesker og processer. Mission Hvad er formålet med det, vi gør? Afdække udviklingspotentiale via kompetencekortlægning (2007) og gennem udviklingsplaner (2008) skabe værditilvækst til gavn for medarbejdere, kunder og ejere. Færdigheder/kvalifikationer Skaber sammenhæng, giver mening, udvikler samarbejde og teamet, kommunikerer, forstår følelser, skaber vækst og engagerer (MUS) Handlinger Kommunikerer, have mødedisciplin, afdække kompetencebehov, uddanne medarbejdere bedre. Desuden udvikler operation lederteam løbende ½ års planer og korttidsplaner. 20

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Flow på linjen med tavler og tavlemøder

Flow på linjen med tavler og tavlemøder Flow på linjen med tavler og tavlemøder»en god dag er, når det hele bare kører i produktionen«02 3 cases Tilrettelæggelse Margit Johansen Flügger A/S, Kolding Rose Poultry A/S, Skovsgård Alfa Laval Kolding

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Konsekvenser af brugerfokus

Konsekvenser af brugerfokus Excellence Seminar Tema: Brugerdialog og innovation 16. november 2006 SKT, Aarhus Universitet & SCKK Konsekvenser af brugerfokus Bodil Birn, Rie Borgkvist & Bo Danielsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere