Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen"

Transkript

1 Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen

2

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Indledning 5 1. Fremtidens medarbejder og leder i industrien 7 2. Cases 11 Rose Poultry A/S, Skovsgård 11 Flügger A/S 15 Alfa Laval Kolding A/S 19 Litteratur 23 Den nye industriarbejdsplads/medarbejder. Skriftserien Dette nummer er det tredje i en række af arbejdshæfter om udviklingsprojektet Den nye industriarbejdsplads/medarbejder. Her præsenteres tre cases om ledelse og selvledelse på danske industrivirksomheder. Desuden gives et bud på, hvordan fremtidens (selv)leder ser ud. Tidligere er udgivet to arbejdshæfter: Plads til forbedringer blik for det 8. spild som præsenterer projektets baggrund, visioner og metoder. Det andet arbejdshæfte præsenterer tre praktiske cases om tavler og tavlemøder, som redskaber til at styre produktion og forbedringer. Deltagende virksomheder: Rose Poultry A/S Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Arbejdshæfte nr. 3 er tilrettelagt af Margit Johansen, Projektkoordinator. 3

4 Forord Hvordan ser der ud på en dansk fabrik i efteråret 2006? Der er sikkert travlt på produktionsgulvet, ordrebøgerne bugner, maskinerne kører i døgndrift, og der er meget at mødes og snakke om. Der er nye i jobs, ny teknologi og hurtige omstillinger i produktionen. Det ser ud som om medarbejderne er mere direkte inddraget i drift og udvikling af virksomheden end tidligere. Samtidig har lederne fået en mere tilbagetrukket rolle som coaches og koordinatorer. Forhandlingerne om, hvad ledelse og selvledelse betyder for os, finder i dag sted i hvad der på Lean sproget hedder GEMBA dvs. der, hvor tingene foregår, på gulvet i produktionen. Og de der forhandler, er de konkrete aktører, dvs. de forskellige afdelinger, grupper og teams, eventuelt er der tilknyttede support/servicefunktioner. Samarbejdet på tværs af teams er vigtigt. Lederne er tilsvarende organiserede i teams på tværs. Hæftet her handler om moderne ledelse, som det udfolder sig i praksis og de ønsker og ideer, vi har om, hvordan det burde være. Gennem tre case-mosaikker af personcitater, oversigter over støtteprocesser, aftaler og aktiviteter får vi et indblik i hverdagen og fremtidsvisionerne på produktionsgulvet hos Flügger A/S, Alfa Laval Kolding A/S og Rose Poultry A/S. Men først kigger vi mere overordnet på, hvordan medarbejdere og ledere gør en forskel på fremtidens industriarbejdsplads. Her vover vi et øje, sætter os op i helikopteren, og giver vores bud på, hvordan vi minimerer spild og fremmer flow på produktionsgulvet. Udgangspunktet er visionen om den motiverede industrimedarbejder og arbejdsleder. Vi håber, at arbejdshæftet kan være med til at fyre op under de løbende forhandlinger af mål og mening ude på gulvet og på de bonede gulve rundt omkring. God forhandlings- og samspilslyst. Med venlig hilsen Anders Chr. Haahr projektleder Margit Johansen projektkoordinator 4 Oktober 2006

5 Indledning»Det er en daglig kamp for at få indflydelse«ivan Severinsen, Alfa Laval Kolding A/S Forhandling om mål og mening Hvordan bliver vi gode ledere og selvledere? Det giver Nyhedernes tænketank Mandag Morgen og Kompetencerådet et bud på i en rapport fra Rapporten fremlægger en undersøgelse af 1100 ansatte og flere casestudier på danske virksomheder: Den motiverede medarbejder kompetencemiljøer i praksis. Rapporten er i tråd med en strøm af praksisundersøgelser og -analyser. Konklusionen er klar: Det store kompetenceløft for medarbejdere sker gennem løbende dialog, meningsudveksling, værdiafklaring, relationsopbygning og uformel læring i forpligtende praksisfællesskaber med kolleger og ledere. Med andre ord, medarbejderne og lederne skal i spil på produktionsgulvet. Det er her tingene sker. Det betyder langtfra, at vi kan lukke og slukke på erhvervsskolerne, men faglæreren får forstærket fokus på rollen og opgaven som konsulent og coach for medarbejderne. Det handler om at koble skolernes (pædagogiske) viden om, hvordan mennesker lærer og udvikler sig med medarbejdernes viden om virksomhedens processer og produkter. Hvordan den løbende dialog finder sted lokalt, får vi et indblik i gennem casene i dette hæfte. Det ser forskelligt ud, men samlende gælder, at arbejdsdagen former sig som forhandlinger om mål og mening i et kendt univers, som alligevel ændrer sig konstant. Der kommer nye i job, ny teknologi, der er maskinstop osv. Dialogen 5

6 kan være systematiseret på forskellig måde, som fx på tavlemøder og gennem sidemandsoplæring eller mere tilfældig, styret af akutte behov i produktionen. I alle tilfælde er dialogen baseret på den enkeltes vilje til at byde ind og deltage aktivt i forhandlingerne. Og meget afhænger i sidste ende af om udvekslingen resulterer i, at der siver noget ind på lystavlen hos deltagerne i forhandlingerne. Indledningsvis kaster vi et blik i krystalkuglen for at få øje på rollerne og opgaverne på fremtidens industriarbejdsplads. Men allerførst tager vi en tur i helikopteren og ser på, hvordan der historisk har set ud på en dansk fabrik. Det store kompetenceløft for medarbejdere sker gennem løbende dialog, meningsudveksling, værdiafklaring og relationsopbygning og uformel læring i forpligtende praksisfællesskab med kolleger og ledere. Kompetencerådets rapport 2002: Den motiverede medarbejder 6

7 1 Fremtidens medarbejdere og ledere i produktionen Første og anden generations industri Hvordan så der ud på en dansk fabrik før i tiden? Der var sikkert ligeså travlt på produktionsgulvet som i dag, men meget var alligevel anderledes. Direktøren er højst sandsynligt en initiativrig opfindertype, der er startet hjemme på køkkenbordet eller ude i laden med lillemor på kontoret. Og værkføreren, en tidligere svend, er det dynamiske omdrejningspunkt, der leder og fordeler arbejdet, mens medarbejderne ved maskinerne udfører ordrerne, når de bliver stukket ud. Alt sker med frisk gåpåmod og forholdet til hinanden og omverden er ligeud ad landevejen. Efterhånden indføres linjeproduktion, og nu bliver der studeret i gennemløbstider, der lægges strategier og planer. Når det brænder på, bliver der kaldt på servicefolkene, der sørger for at linjen kommer op at køre igen. Virksomheden er tydeligvis knopskudt, der er udviklingsafdelingen, der er personaleadministrationen, der er afdeling et, to og tre, og der er montagen, og alle lagrene bugner. De fleste virksomheder er små og mellemstore underleverandører til de store aktører. Alle opgaver udføres efterhånden af fagprofessionelle fra top til bund i virksomheden. Forholdet til hinanden og omverden reguleres efterhånden af love og regler. Første og anden generations virksomheder passer til kravene i det gamle landbrugssamfund og den tidlige industrikultur. Mange træk herfra kan genfindes på eksisterende danske fabrikker. 7

8 Tredje og fjerde generations produktion Der er langt fra smedens eksperimenter på køkkenbordet til dagens og morgendagens industri. Og dog er der paradoksale ligheder. Eksperimenterne foregår nu på produktionsgulvet. Ideer til udvikling af processer og produkter fødes, modnes og afprøves, justeres og afprøves igen løbende. Den enkelte medarbejder ved den enkelte arbejdsstation er nemlig direkte involveret i drift og udvikling samt optaget af at tiltrække opmærksomhed og ressourcer til netop sit område. Arbejdslederen på produktionsgulvet er nu coachen, der med noget større organisationsmæsssig indsigt tænker i større sammenhænge og på tværs. I princippet skal og kan alle udføre enhver opgave og rolle. Og har direkte kontakt med hinanden, leverandører og kunder. Det er den nye HR-afdeling klar over. Medarbejdere og ledere cirkulerer i netværk og klynger på tværs i virksomheden, i værdikæden, i nabovirksomheden, i de forskellige brancher og på tværs af brancherne. På den måde sættes ressourcer og viden i spil, lokalt, regionalt og globalt. Og vi vinder fordele og markedsandele i globaliseringen. Informations- og kommunikationsafdelingen holder kontakten til interne og eksterne stakeholders, plejer brandet og det corporate image. Meget ser kompliceret ud. Men i dagligdagen er processerne standardiserede og forhandlingerne mellem aktørerne fungerer i princippet lige ud ad landevejen. Tredje generations virksomhederne passer til kravene i den sene industrikultur. Fjerde generationsvirksomheder har vi knapt set endnu i industrien, de matcher den globale videnøkonomi, og de matcher samtidig de forestillinger, vi gør os om måden mennesker lærer på, nemlig i forpligtende praksisfællesskaber, hvor der udveksles holdninger, meninger og viden. Universet, omgivelserne, aktørerne og opgaverne er velkendte og forudsigelige, og dog skifter de konstant. 8

9 Nye blik på kendte roller og opgaver Er du ansat i en industrivirksomhed, vil du i fremtiden være en del af et selvbærende team. Du har en høj grad af medindflydelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling. Og du har en høj grad af indsigt i virksomhedens værdistrømme fra kundetræk til råvareleverance og ud til leverandørerne. Endelig har du indsigt i produktionsmålet og den strategiske prioritering og indsats, der sikrer målet. Som operatør på gulvet i produktionen kender du virksomhedens arbejdsstationer og de tilhørende materialer, processer og produkter bedre end nogen anden. Det er den særlige viden, de færdigheder, og den praksis, som kendetegner det at være operatør. Som leder er du i direkte og daglige dialog og kender den enkelte medarbejder og gruppe, du kender dem betydeligt bedre end fx topledelsen. Samtidig har du overblikket og kan sammentænke tingene på tværs. Det er den særlige viden, de færdigheder og den praksis, der karakteriserer lederen. Samspillet mellem operatørerne og deres arbejdsledere er vigtigt for om noget bliver en succes i produktionen. I deres samspil kombineres virksomhedens centrale viden, færdigheder og praksisser for produktionen. Samspillet udfolder sig i hverdagen på gulvet i produktionen. Operatørerne skaber værdi På fremtidens industriarbejdsplads indgår medarbejderne aftaler om mål for produktionen og om løbende forbedringer. Det sker fx stående foran tavler på korte, fastlagte tavlemøder. Derefter forfølger hver enkelt operatør selvstændigt målene og aftalerne i det daglige arbejde ved arbejdsstationerne, observerer og noterer hændelser på linjen m.v., medvirker i det forebyggende vedligehold af maskinel, deltager i tværgående projektgrupper o.lign. Det er, kort fortalt, sådan medarbejderne med operatørrollen og -opgaverne skaber værdi på fremtidens industriarbejdsplads. 9

10 Lederne skaber værdi Ledernes centrale rolle og opgave er at støtte denne nye forbedringskultur. Lederen koordinerer grupper og operatører og understøtter, at der skabes og udvikles et miljø og en kultur, der fremme dialog, idérigdom og gennemførelse af ideer til forbedringer i forhold til virksomhedens strategiske mål på kort og lang sigt. Det er, i de store træk, sådan ledernes skaber værdi for virksomheden i fremtiden. Skema 1. Roller og opgaver på fremtidens industriarbejdsplads Operatør Leder Kendte roller Udfører opgaver, løser små praktiske problemer Kontrollerer, administrerer, brandslukker Nye roller Selvledende, selvmotiverende, proaktiv forandringsagent Støttende, faciliterende, coachende og koordinerende Skema 2. Værdiskabelse i rollerne på fremtidens industriarbejdsplads Operatør Leder Skaber værdi ved at indgå og gennemføre aftaler i forhold til produktionsmål og ved løbende at få og gennemføre idéer til forbedringer af processer og produkter. Skaber værdi ved at støtte initiativer, udvikle mennesker og deres samspil, have overblik og fordele ressourcer med henblik på både korte og lange prioriteringer og mål Skema 3. Centrale kompetencer på fremtidens industriarbejdsplads: Operatøren Lederen Operatøren er selvledende og selvmotiverende samt igangsætter løbende forbedringer. Har detaljeret viden om teknik og materialer, processer og produkter, fokus på at se muligheder og få tingene til at ske. Arbejdslederen samler og koordinerer flere operatører og teams. Har bred(ere) organisatorisk erfaring og indsigt og forstærket fokus på at udvikle aktører og samspil mellem aktører. Meget har selvfølgelig helt lokale udtryk og konsekvenser, men fælles gælder, at der er fokus på medarbejdernes og ledernes proaktivitet og vilje til at være udfarende og tage initiativer. Der er en vis kamp om pladserne, kan man sige og en vis grad af konkurrence om at trække opmærksomhed og ressourcer til eget område. Coachens opgave er så at tænke i større helheder, strategisk på tværs og samtidig facilitere den enkelte operatør og teamet. 10

11 Rose Poultry A/S, Skovsgård Case Trivsel på arbejdspladsen et fælles projekt Fælles principper og værdier som ledere og medarbejder i produktionen er kommet frem til: Det er motiverende for ledere og medarbejdere, når: omgangstonen og -stilen er værdsættende, delegerende og inddragende (man skal undgå hårdt sprog, trusler og nedsættende bemærkninger) der ikke finder favorisering sted, men alle behandles ens og har de samme spilleregler (ingen skal fx kunne undslå sig jobrotation) man er til stede og mentalt nærværende for hinanden (man skal ikke pludselig tage en mobiltelefon eller gå videre til noget andet ved personkontakt) sidemandsoplæring er sat i system, så den enkelte medarbejder kan udføre flere arbejdsopgaver Ledere og medarbejdere kan i situationen give hinanden røde og gule kort, når man oplever, at de fælles værdier og principper ikke overholdes. I hver afdeling er udpeget trivselsambassadører, som er særligt observerende og opsøgende for det fælles trivselsprojekt. For arbejdslederne er der på fabrikken i Skovsgård fokus på individuel coaching i forhold til udfordringer og udviklingsområder for arbejdsledere. For timelønnede er der fokus på systematisk problemløsning, så flere får redskaber til at deltager aktivt i drift og udvikling. Desuden fokus på udvikling af tavler og tavlemøder som dialogfora og fælles platform til at styre drift og løbende forbedringer. Samt fokus på systematisk sidemandsoplæring og rotation. Planlagte aktiviteter: Undersøge AMU Nordjyllands muligheder indenfor systematisk problemløsning samt uddannelse og certificering af en række Six Sigma Green Belts, 8 dg. Desuden arbejde mod målet om, at alle medarbejdere kommer igennem Lean Basic 2 dg introduktion til udvalgte lean værktøjer. Hvert halvår starter to nye medarbejdere på procesoperatørudddannelsen. I dag er der fire færdiguddannede procesoperatører og to under uddannelse. Supplerende er der løbende opstart af IT-kurser samt opdatering af grundlæggende skolekundskaber fx stave/læse og regne. Deltagelse er frivillig og aftales mellem leder og medarbejder. 11

12 12 Tanja Larsen, operatør i pakkeriet, dagholdet. 6 år på Rose. Sidemandsoplært. Ildsjæl i Trivselsprojektet Jeg synes det er god ledelse, når vi selv kan gennemskue og planlægge tingene mere optimalt, og når lederne skærer igennem og tænke på helheden. Jeg kan Rose Poultry A/S, Skovsgård godt forestille mig, at vi selv koordinerede bemandingsplanen uden at lederne blander sig i det Aktivitet Varighed & indhold deltagere aktør tid Gennemførte: 2 dg, Lean Basis, spil og introduktion til udvalgte leanværktøj 214 timelønnede (253 i alt) AMU-Nordjylland Dec maj dg, Lean Plus Ca. 30 medarbejdere Harhorn. Miljøkoordinator land på koncernniveau. maj AMU-Nordjyl- Dec Tina 2006 Planlagte/ løbende: Individuel coaching 4 dg, Effektiv kommunikation/tavlemøder 3½ år 20 hos ledere Rose. Primus CTM motor consult i Trivselsprojektet Jan/feb. Fremover er udfordringen, at alle medarbejdere 2006 skal snart sagt hele fabrikken. Herunder lede sig selv og hin- Individuel plan anden Alle i grupperne. arbejdsledere Sådan Under situationen research ikke Efteråret i dag. Mit ønske er, at rotation bliver en naturlig ting 2006/f2007 for alle. Vi vil Lean Basis 2 dg sikkert Resterende opleve, at der sker AMU-Nordjylland virksomheden mere 2006/2007 fleksi- fejl, og at præstationerne Efteråret går ned. ca. I sidste 100 timelønneden ende gør det enkelte får en bedre og mindre belastende bel og Six Sigma Green 8 dg arbejdsdag. Udvalgte medarbejderment Storm Manage- Efteråret Belts 2006/2007 Systematisk problemløsning AMU-Nordjylland Procesoperatøruddannelsen Under research Ca. 1½år AMU-Nordjylland Niels Peder Josefsen. Chicken Produktionsleder Introduktion i pakkeriet, af nye Nye potentielle dagholdet, 6 år på Academy Rose medarbejdere: 6 uger i alt heraf 2 dg Lean Basis medarbejdere Ledelse handler i høj grad om de såkaldte bløde værdier og kommunikation. Alting kan siges med et blink i IT og opdatering MS officepakken, Frivillig tilmelding af grundlæggende så skolekund- tingene glider lettere. Lederen stave/læse og regning øjet og med respekt, skal kunne leve sig ind skaber i den enkelte og tage hensyn og alligevel stå fast og tænke længere frem og mere på Sidemandsoplæring Introduktion af ny i Systematisk, så medarbejdere og teams. job/ ny Fremover i funktion tværs af de enkelte flere kan rotere på bliver der endnu mere brug for folk i produktionen, der flere funktioner selv tager initiativer kunne (næsten) alt, dvs. rokere fleksibelt på pladserne i Udvalgte medarbejdere Teknisk skole Udvalgte medarbejdere AMU-Nordjylland Internt, organiseret i den enkelte afdeling Efterår 2006/ pr. ½år Løbende, et antal Løbende Løbende

13 Status for gennemført kompetenceløft samt planlagte/løbende aktiviteter: Rose Poultry A/S, Skovsgård Aktivitet Varighed & indhold deltagere aktør tid Gennemførte 2 dg, Lean Basis, spil og introduktion til udvalgte leanværktøj 214 timelønnede (253 i alt) AMU-Nordjylland Dec maj dg, Lean Plus Ca. 30 medarbejdere AMU-Nordjylland Dec maj 2006 Planlagte/løbende 4 dg, Effektiv kommunikation/tavlemøder 20 ledere CTM consult Jan/feb Individuel coaching Individuel plan Alle arbejdsledere Under research Efteråret 2006/2007 Lean Basis 2 dg Resterende ca. 100 timelønnede AMU-Nordjylland Efteråret 2006/2007 Six Sigma Green Belts 8 dg Udvalgte medarbejdere Storm Management Efteråret 2006/2007 Systematisk problemløsning Under research Udvalgte medarbejdere AMU-Nordjylland Efterår 2006/2007 Procesoperatøruddannelsen Ca. 1½ år Udvalgte medarbejdere Teknisk skole 2 pr. ½ år Chicken Academy IT og opdatering af grundlæggende skolekundskaber Introduktion af nye medarbejdere: 6 uger i alt heraf 2 dg Lean Basis MS officepakken, stave/læse og regning Nye potentielle medarbejdere AMU-Nordjylland Frivillig tilmelding AMU-Nordjylland Løbende Løbende, et antal Sidemandsoplæring Introduktion af nyansat/ ny i jobfunktionen Systematisk, så flere kan rotere på flere funktioner Internt, organiseret i den enkelte afdeling Løbende Six Sigma er en metode til at analysere processer for at finde frem til et realistisk forbedringspotentiale. Et analyseværktøj til at tackle processer med mange variable og uigennemskuelige årsagssammenhænge. Som Green Belt mestrer du de fem projektfaser: definere, måle, analysere, forbedre og styre. Dvs. du beskriver, hvad der er vigtigt for kunden, og hvordan det hænger sammen med det, der sker på virksomheden, du kan formulere projekter, udvælge og indsamle data, løse problemer systematisk og planlægge forbedringer, følge op og fremlægge resultaterne. 13

14 Joan Mørk. Operatør i filetering, dagholdet. 7½ år på Rose. Sidemandsoplært. Ildsjæl i trivselsprojektet Vi skal passe på hinanden og snakke pænt til hinanden, men samtidig sige ligeud, hvad vi tænker. Nogen gange er det nødvendigt, at slå i bordet og sige til og fra. Vi roterer fire kolleger i mit team, vi starter maskiner, hænger kyllinger op, tager prøver, sorterer vinger og servicerer linjen med at køre kar frem og tilbage og ordner tingene indbyrdes. Man skal være rolig og stille, når man oplærer afløsere og lige finde ud af om noget er smuttet ind på lystavlen, før folk slippes løs. En god leder er opmærksom på, om folk har det godt og kommer tingene i forkøbet, når man selv har mistet overblikket. John Kristensen. Produktionsleder i slagteafsnittet, dagholdet. 30 år på Rose Det er vigtigt at man kender sine folk, hver enkelt skal have tingene på sin måde, så man skal også være tålmodig og kunne leve sig ind i situationen. I dag finder unge mennesker sig ikke i ret meget, de stiller mange flere spørgsmål, de spørger hele tiden hvorfor? Ledelse er ping pong i dagligdagen mellem medarbejderne og mellem lederne. Lederne må gerne være meget mere udfarende og stå frem og drive tingene ved at sende klare signaler til folkene ude på gulvet. Lederne skal være de gode eksempler og selv gå forrest og gøre det, vi siger, vi vil. Inga Larsen. 21 år på fabrikken, operatør dagholdet, slagteafdelingen Jeg afløser linjeføreren og går til hånde, hvor der er behov. Vi er otte i afdelingen på dagholdet. Vi har et godt samarbejde med hinanden, vi kender hinanden og er gode til at bakke hinanden op. Vi står en og en, det er ikke så socialt. Vi taler kun sammen i pauserne. Vi roterer hver time. Jeg kan udføre de fleste opgaver, og vi hjælper hinanden, når vi har tid. God ledelse betyder, at man er synlig og opmærksom på hinanden, roser og riser, lytter og også kan tale personligt og privat. 14

15 Flügger A/S first movers ny ledelse Case Den ledelsesmæssige platform 1 Status for aktuel ledelsesmæssig baggrund (p.t.: lokalt autodidakte, internt rekrutterede, fokus på drift) 2 Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (afstemning af forventninger, aftaler) 3 Målsætning for fabrikation (forretningsmæssige mål og strategier, Lean Production) 4 Fremtidig kompetencekrav til fabrikationens chefer/ledere (kobling af individuelle og forretningsmæssige mål og strategier, lokalt initiativ, forandringsagenter, Lean Management) Medarbejderforventning om god ledelse og selvledelse - fokus på nærmeste leder - opmærksomhed på den enkelte medarbejder - ris/ros på rette tid og sted - lytte og forstå, kunne leve sig ind i andre - skabe et godt arbejdsmiljø Kompetencekrav til ledere i fabrikationen Resultatskabelse (forstå og korrigere flow, sparre op og ned i organisationen, udvikle) Organisationsudvikling (kompetenceudvikling, delegere, rollemodel, inspirere) Personlige kompetencer (kommunikation, coaching, situationsbestemt, overblik) FFM Program (Lean, kaizen, bakke op dagligt, synligt) Hjælpeværktøjer (MS office, værktøjer og systemer (håndbøger) Der er for timelønnede i produktionen fokus på samarbejde og kommunikation samt udvalgte Lean-værktøjer. Ledere i produktionen gennemgår individuelle coachingforløb med opfølgning. 15

16 Status for gennemført kompetenceløft og planlagte/løbende aktiviteter: Flügger A/S Aktivitet Varighed & indhold Deltagere Aktør Tid Gennemført 4 dg Kommunikation og samarbejde 2 dg.lean-intro/5s i teori og praksis 1 dg. Intro til proces-ledelse/coaching intro 5 dg. Lean-spil, værdistrømsanalyser i teori og praksis 2 dg Kommunikation og samarbejde 42 timelønnede Kolding 9 timelønnede Kolding 11 ledere koncern 14 ledere/ timelønnede Kolding, Faaborg, Maribo 20 timelønnede Faaborg Foranalyse 3 dg lean i teori/praksis 8 medarbejdere Maribo Leanspil 1 dg 21 timelønnede Faaborg Værdistrømsanalyse 2 dg, Kommunikation og samarbejde 15 medarbejdere Maribo 4 dg 15 medarbejdere Maribo /seminar 1 dg intro til coaching Ledere, koncern Leanspil 1 dg 15 medarbejdere Maribo Planlagt/løbende Individuel coaching 2 dg kommunikation og samarbejde 20 medarbejdere Faaborg Alle ledere, koncern AMU-SYD December jan 2006 COH management December 2005 CoCoCo December 2005 COH management Februar/marts 2006 AMU-SYD Marts 2006 COH management April 2006 COH management April 2006 EUC-Lolland April/Maj 2006 COH management Maj/juni 2006 Aktiv Fokus Juni 2006 COH management August 2006 AMU-SYD August 2006 Efterår 2006/

17 Svend Johansen, Flügger, serviceleder, elektriker, ansat siden 1979 Det første lederkursus var jeg på for to år siden. Det handlede om coaching. Det var lidt sent for mit vedkommende at begynde at udvikle på mine ledelseskvalifikationer. Vi er i fuld gang med at udvikle serviceafdelingen med medstyrende grupper, så folkene kommer til at føle ejerskab. Så vi har folk på kursus to mand på hvert område. Vi skal have skabt et gruppeansvar samtidig med, at vi bibeholder det personlige ansvar. Vi har også faglig udvikling på nogle af vores produkt- og maskinanlæg. Mit job bestod tidligere af brandslukning. Det har ændret sig. Nu er jeg begyndt at lære dem, hvordan de skal gøre. Det var meget lettere bare at gøre det selv tidligere. Kommunikationen kan aldrig blive for god. Men vi har mange bolde i luften i driften lige nu. Produktionsledelsen må gerne være maskinorienteret og synlig, som nu på tavlemøderne. God ledelse og selvledelse, det er når vi er åbne og ærlige overfor hinanden, og snakker mere sammen på tværs. Søren Nielsen, Flügger, HR-personalechef, ansat 1981 Strategien er i dag mere mod kompetenceudvikling og Lean med udgangspunkt i produktionen. Vi forsøger med funktionsopdeling, nye systemer og specialisering for at gøre organisationen mere gennemsigtig og styrbar. De sidste tre-fem år har vi ændret strukturen. Funktionsopdelingen skulle give sammenhæng, rentabilitet og professionalisme. God ledelse og selvledelse betyder, at vi har et stærkt fokus på, hvad vi er her for, på at kunden får en god oplevelse, og på udvikling og kreativitet. 17

18 Henning Madsen, Flügger, Faaborg (Fiona), limtryksmedarbejder. Ansat siden 1989 Jeg er autodidakt ekspert på limtryk af tapeter. Vi vælger selv ordrerækkefølgen og tager hensyn til hasteordrer. Vi lægger valsen i dagen før, så vi kan starte med at vande valseduge og smøre maskiner m.v. Hvert 2. minut hældes farve i, og vi overvåger maskinen, der er mange komplicerede mønstre, som kræver opmærksomhed. Vi har et værksted, men passer selv den daglige vedligehold af maskinerne. Vi har ikke fast jobrotation, men folk flytter selv rundt efter, hvor der er opgaver, fx ved maskinstop, oprydning m.m. Vi har stor åbenhed omkring fejl og problemer og lærer løbende af hinanden. En god leder for mig er en leder, der ser en, snakker og er synlig og lytter. Fremover bliver der brug for, at vi er mere direkte inddraget i overvejelser og beslutninger om fx indkøb af nye maskiner og om de ressourcer og kompetencer, vi har brug for i produktionen. Jan Hollænder, medarbejder i Blanderigruppen. I alt 19 år på fabrikken i Kolding, af flere omgange Mit arbejde er ret selvstændigt. Vi er 7-8 mand på 1. skifte, der er en god stemning. Vi styrer tingene selv. Der udskrives lister hver dag med lageropgørelser og aftræk. Vi vælger selv rækkefølgen af recepter ud fra lagerbeholdningerne. Vi har medstyrende grupper med en koordinator. Der er tavlemøder/morgenmøder, hver dag. Jeg kan godt lidt at deltage i forsøgsproduktioner af nye produkter, hvor vi prøver os frem. Vi har talt om at driftsoperatøruddannelsen på AMU kan være noget for os. Vi har stor åbenhed omkring fejl, vi diskuterer dem og forsøger at lære af det. En god leder har gode talegaver og kan både rose og rise, motivere og kommunikere om afgørelserne, men også diskutere og alligevel være konsekvent, have en holdning og handle på den. 18

19 Alfa Laval Kolding A/S Case For ledergruppen er der aktuelt udviklingsfokus på dialog om en række fælles aftaler og principper for ledelse og selvledelse i produktionen. En arbejdsgruppe er kommet med et oplæg, som i oversigtsform vises nedenfor. For timelønnede kigger man bl.a. på en ny industrioperatøruddannelse med speciale i Lean. Aktuelt er godkendt 17 lærlinge. Der optages løbende 2-3 lærlinge årligt, men der er ønske om 8-9 årligt. Der arbejdes på en international vinkel på lærlingeuddannelsen på koncernniveau. P. T. er der ekstra fokus på funktionærerne, der som gruppe ikke er så direkte synlige i produktionen og Lean-initiativet. Der arbejdes på at definere fremtidens jobprofiler. Der er ansat en personalesekretær, som arbejder på, at få tingene til at ske og hænge positivt sammen ude på produktionsgulvet mellem de enkelte produktgrupper, teams og afdelinger. Arbejdsgruppens oplæg til: Ledelsesprincipper for Alfa Laval Kolding A/S Kunden er altid i centrum Gennem dialog afdække kundens behov Kunden skal tilbydes bedst mulige løsning Vi tilpasser os kundens valg Handlingsplan: 1 Uddanne medarbejdere i begreberne: tid, kvalitet, produkt, service 2 Kunden i centrum/fleksibilitet 3 Bedre kendskab til kunden (nøgletal, infoskærme, produkternes anvendelse hos kunden m.v.) Mennesket er vores vigtigste ressource Vi tror på det hele menneske Gode resultater skabes af kompetente medarbejdere Vi mener at godt lederskab starter med succes hos medarbejderne Handlingsplan: 1 Sundheds- og trivselspolitik 2 Afdække roller/ansvar og kompetencer inden for hver jobkategori 3 Smidigt lønsystem Der skal være en mening med det, vi gør Vi skal synliggøre formålet med beslutninger (ejerskab, commitment) Det vi gør, skal flytte os i retning af Best in class Handlingsplan (konkretiseres løbende) Vi gør det, vi siger Vi stiller krav, allerstørst til os selv 19

20 Handlingsplan: 1 Vi vil via lederudvikling arbejde på at parkere uhensigtsmæssige holdninger, som bremser os i at skabe fremdrift (kunne måles gennem medarbejdertil fredsheds undersøgelsen) 2 Vi vil gennem lederudvikling udvikle os på de holdninger/værdier vi ikke mestre fuldt ud og som virkelig kan få os til at rykke (medarbejdertilfredsundersøgelsen) 3 Gennem lederudvikling vil vi skabe en holdånd Operations lederteam Lederne i Operations har givet hinanden håndslag på en række prioriteringer, og de har sat overliggeren pænt højt for sig selv: Identitet Hvem er vi? I operation lederteam vil vi gennem fælles ledelsesprincipper tage ansvar og skabe forudsætninger for, at vi i fællesskab udnytter de kompetencer og ressourser, der er nødvendige for at nå virksomhedens mål. Værdier Hvad er de vigtigste værdier for os? Vær beredt - ager nu! Hav modet til at ændre dig! Tænk fleksibelt! Se på bundlinjen! Overbevisninger Centrale overbevisninger? Vi tror på en åben/ærlig ledelsesform i et miljø, hvor den, der har evnen også har pligten til at bruge den! (metode: feedback) Visions Hvad er vores ønskede tilstand? I 2008 er vi Best in Class og på vej mod World Class Performance ved at udvikle mennesker og processer. Mission Hvad er formålet med det, vi gør? Afdække udviklingspotentiale via kompetencekortlægning (2007) og gennem udviklingsplaner (2008) skabe værditilvækst til gavn for medarbejdere, kunder og ejere. Færdigheder/kvalifikationer Skaber sammenhæng, giver mening, udvikler samarbejde og teamet, kommunikerer, forstår følelser, skaber vækst og engagerer (MUS) Handlinger Kommunikerer, have mødedisciplin, afdække kompetencebehov, uddanne medarbejdere bedre. Desuden udvikler operation lederteam løbende ½ års planer og korttidsplaner. 20

Flow på linjen med tavler og tavlemøder

Flow på linjen med tavler og tavlemøder Flow på linjen med tavler og tavlemøder»en god dag er, når det hele bare kører i produktionen«02 3 cases Tilrettelæggelse Margit Johansen Flügger A/S, Kolding Rose Poultry A/S, Skovsgård Alfa Laval Kolding

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere