CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8."

Transkript

1 april CYKELsikkerhedens Dag side 12 DC s generalforsamling 2013 side 4 Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13 Første ELITE - certifikat er uddelt side 8

2 CKMmessen i Vejle - det er her det sker! CK M m e s e n Startskuddet har lydt og salget af stande er i fuld gang. Ring og hør nærmere på eller mail til oktober 2013 DGI-huset Vejle

3 Indhold Foto: Grafisk Produktion Odense Hvordan smager en kamel? ARTIKLER 4 Generalforsamlingen 2013 Kort referat fra generalforsamlingen 2013, som blev holdt på Comwell Kongebrogården i Middelfart 7 Det er da utroligt, hvad ens brancheforening kan hjælpe med! Bestilling af butiksmaterialer 8 Første ELITE-certifikat uddelt Danske Cykelhandlere har besøgt Michaels Cykler i Helsingør Mange vil mene, at finansministeren eller en anden repræsentant for den danske regering vil kunne besvare det spørgsmål. Her tænkes naturligvis på indholdet af regeringens vækstplan, og de reaktioner den har medført. Det har ikke skortet på hån, spot og latterliggørelse, tale om dobbeltmoral, løftebrud osv. Det er fra mange sider blevet fremhævet, at størstedelen, af de elementer vækstplanen indeholder, er elementer, som tidligere blå regeringer er blevet kritiseret for overhovedet at sætte på dagsordnen. Overskrifterne har her været usolidarisk, asocialt og at gå ind for en omvendt Robin Hood. Én ting er de polemiske og drilagtige indslag, noget andet er de seriøse og saglige realiteter. Danmark har brug for fundamentale ændringer og reformer ikke mindst i forhold til erhvervslivet, der for at muliggøre skabelse af nye arbejdspladser SKAL lempes i relation til skatter, afgifter og byrder. Ser man på indholdet af vækstplanen, er der flere positive tiltag at konstatere: Genetablering af den såkaldte bolig-job-ordning, sænkning af selskabsskatten, indførelse af mulighed for yderligere momsrefusion på hotelovernatninger og øgede skattekreditter er alt sammen med til at trække i den rigtige retning. At man også størstedelen, af de elementer vækstplanen indeholder, er elementer, som tidligere blå regeringer er blevet kritiseret for forsøger at sætte ind i forhold til grænsehandelsproblemet og samtidig reformerer su-systemet er ligeledes positivt. Når alt kommer til alt, må man uanset politisk observans glæde sig over, at der nu som også store dele af erhvervslivet bekræfter omsider iværksættes nogle vidtgående indgreb, der uanset deres kontroversielle karakter, må anses for at være strengt nødvendige. Politikerne er trods alt sat i verden for at udvise - hvad man desværre alt for sjældent ser - ansvarlighed. Indtræffer de forventede positive effekter af vækstplanen, vil regeringen sandsynligvis kunne se stort på den massive kritik, der sandsynligvis samtidig vil forstumme. Dette skal dog ikke afholde redaktionen fra at slutte i det polemiske hjørne med et sandsynligt svar på spørgsmålet om kamelens smag. Mon ikke svaret kunne være som en slagtet hellig ko? Thomas Johnsen 10 Bestyrelsens beretning for CYKELsikkerhedens Dag Certificeringsordningen DIN CYKELFAGMAND 13 Interview med Flemming Chrone Rasmussen 14 På besøg hos Hermann Hartje 15 Få certifikatet DIN CYKELFAGMAND - ELITE 22 CYKELakademiets lederkursus 8 4 FASTE RUBRIKKER Jura 28 Messekalender 24 Knallertstatistik uge Leverandørnyt 28 Nyheder 13 april

4 Thomas Johnsen aflagde beretning om fagbladet CYKELbranchen Generalforsamlingen I forbindelse med Danske Cykelhandleres generalforsamling lørdag, den 9. marts 2013 prøvede vi noget nyt og lagde generalforsamlingen lørdag eftermiddag og med mulighed for at deltage i et socialt arrangement lørdag aften. I år afholdtes generalforsamling på Comwell Kongebrogården i Middelfart. Omkring 50 personer tog imod tilbuddet om at få et weekendophold på det skønne hotel i den flotte natur ved skov og strand. Om aftenen var der dækket smukt op til en hyggelig festaften med en god middag og levende musik til at danse til. Der blev også budt på fællessang både inden desserten og til kaffen. Det blev der taget godt imod, og der var rift om at få sit sangønske opfyldt. Selve generalforsamlingen blev afholdt lørdag eftermiddag. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Notering af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Beretning om fagbladet CYKELbranchen 6. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 7. Fastlæggelse af kontingent, markedsføringsbidrag mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ 8. Indkomne forslag 9. Valg af formand 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af revisor 13. Valg af 2 interne revisorer 14. Eventuelt 4 CYKELbranchen

5 2013 Velkomst Thomas Johnsen bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til Niels Lyhne fra Interlex Advokater i Århus og til Leib Falk Hansen fra Fyns Erhvervs Revision i Odense. Advokat Niels Lyhne valgtes som dirigent. Der blev noteret 26 stemmeberettigede deltagere. Heraf var 20 stemmeberettigede til certificeringsordningen. Der var ingen fuldmagter. Herudover deltog et antal ikke-stemmeberettigede ledsagere. Per U. Buchhave fra Boldesager Cykler, Esbjerg og P. Dahl fra P. Dahl i Kolding valgtes som stemmetællere. Beretningerne Formand Karsten Hansen aflagde bestyrelsens beretning, og der var efterfølgende en livlig debat bl.a. vedr.: Deltagerbetaling i forbindelse med kursus under CYKELakademiet DC debat- og infomøder (hvad sættes i stedet?) DanAktiv lånefinansiering Statistik vedr. salg af knallerter og cykler (skal vi udarbejde statistik i eget regi?) Det blev pålagt bestyrelsen at arbejde videre med punkterne, og beretningen blev godkendt. Thomas Johnsen aflagde beretning om fagbladet CYKELbranchen. Beretningen blev godkendt. Der var ingen spørgsmål til beretningen men tilkendegivelse af, at bladet kører godt, og at nyt layout etc. er fint. Regnskabet Thomas Johnsen fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt med applaus fra forsamlingen. Der blev meddelt decharge. Kontingenter og markedsføringsbidrag Fastsættelse af kontingent til DC: Kontingentet til DC reguleres pr. 1. april 2013 med pristallet efter indstilling fra bestyrelsen. Niels Lyhne redegjorde for reglerne, som er fastsat i DC s vedtægter. Fastsættelse af markedsføringsbidrag for 2014 mv.: Markedsføringsbidraget til certificeringsordningen Din Cykelfagmand reguleres pr. 1. april 2014 med stigningen i pristallet iht. reglerne i DC s vedtægter. Markeds-føringsbidraget for 2014 udgør således kr. Thomas Johnsen orienterede forsamlingen om de markedføringsmæssige tiltag for Din Cykelfagmand for I stedet for markedsføringsmaterialer i form af plakater mv. bruges midlerne til events. Cykelsikkerhedens dag er planlagt til at finde sted uden for Christiansborg den 9. oktober Hver certificeret forretning modtager samtidig et antal sikkerhedsveste med logo, som på Cykelsikkerhedens dag deles ud på f.eks. skoler, til skolepatruljer etc. efter eget valg. Yderligere bruges en del af midlerne til gavekort i forbindelse med arrangementet Vi april

6 Denne forretning er medlem af og kvalitetsgodkendt som Næste ordinære generalforsamling finder sted den trejde weekend i marts 2014 HVAD SIGER LOVEN OM CYKLEN? Det er ikke enhver cykelhandler, der kan blive certificeret og kvalitetsgodkendt som DIN CYKELFAGMAND. Certificeringen kræver, at viden om cykeltyper, udstyr og gearsystemer hele tiden er opdateret. Værkstedet skal leve op til præcise krav, både hvad angår værktøj, udstyr og arbejde, og butikken skal have styr på rutinerne. Alt i alt betyder det, at du kan være sikker på, at din cykel er i gode hænder hos DIN CYKELFAGMAND. Bemærk! Hæftet indeholder låsebevis og skal derfor opbevares betryggend VÆRDIKUPON PÅ kr. Medlem af Danske Cykelhandlere cykler til arbejde, og endelig skal auditøren også have honorar. Der vil løbende blive informeret om de enkelte arrangementer. Der var mange synspunkter under dette punkt mht., hvordan markedsføringsmidlerne bedst anvendes og på, hvordan den planlagte event skal løbe af stablen. Konklusionen blev, at der var stor opbakning til den strategi, bestyrelsen har lagt. Markedsføringsgebyret for 2013 blev fastsat på generalforsamlingen i 2012 og udgør kr. Gebyret vil blive opkrævet pr. april Indkomne forslag Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Reglerne ifølge DC s vedtægter til, hvordan forslag kommer til behandling på generalforsamlingen, blev gennemgået, og der blev opfordret til, at medlemmerne indgiver forslag. Valg af formand Karsten Hansen blev genvalgt med klapsalver fra salen. Der var ingen modkandidater. Valg af bestyrelsesmedlemmer Søren Sørensen var på valg og blev genvalgt, ligeledes med klapsalver. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Begge suppleanterne var på valg. John Pedersen, Brøndby og Henrik Schaufuss, Silkeborg blev valgt for 2 år mere. Valg af revisor Leib Falk Hansen blev genvalgt som foreningens eksterne revisor. Valg af 2 interne revisorer Marianne Dahl Jakobsen, Skive var på valg og blev genvalgt for 4 år. Claus Buhl, Århus er på valg i Eventuelt De enkelte punkter blev debatteret, og DC`s kontor følger punterne op og orienterer i nyhedsbrev. Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 6 CYKELbranchen

7 Bremse just. Service MB Deposit/Sicherheit FEJL: NAVN ADR. kr./dkk./dkr. DATO Husk at bruge din brancheforening du har ikke råd til andet! Ny cykel Reparation Løst hjul Navn: ARBEJDSKORT AF THOMAS JOHNSEN e SERVICEHÆFTE Adr.: By: Tlf 1: Tlf 2: Mærke Farve LÅSEBEVIS REKLAMATIONSBESTEMMELSER VEJLEDNING I VEDLIGEHOLD Færdig: MAN TIRS ONS TORS FRE LØR Kl. For Bag Dæk alm indl. Kæde Slange Tandhjul Lejekontrakt 14/02/05 15:53 Side 1 Krans Nav. rep. just. Klinger Fælg rettes Kranksæt Eger (mangler) Krank Eger komplet Service UB DET ER DA UTROLIGT, HVAD ENS BRANCHEFORENING KAN HJÆLPE MED! Navn /Name /Name: Adresse/Address /Adresse: Tlf. / Tel. No./Tel.: Lejekontrakt Hire contract Mietvertrag Bremsekabel Max Pris Kr. Ca. Pris Kr. Gear just. Service 1 Gearkabel Service 2 Gearskifter Service 3 Service 4 udlejer herved til: hereby hires out to: vermietet hiermit an: Som medlem af Danske Cykelhandlere får du en lang række fordele. I dette og kommende numre af CYKELbranchen vil du kunne se, hvad vi kan hjælpe med, og hvad du kan få gavn af. Pas/kørekortnr. (forevises)/passport/driver s licence No. (to be produced)/ Pass/Führerschein (vorzuzeigen): følgende cykler og udstyr/the following bicycles and accessories /folgende Fahrräder und Ausrüstung: Cykelnavn Make Fahrradname Stelnummer Frame No. Rahmennr. Låsekode Lock code Schlosskode Ekstraudstyr Accessories Sonderausrüstung MAN TIRS ONS TORS FRE LØR GAVEkort CYKEL KNALLERT KAN AFHENTES: MAN TIRS ONS TORS FRE LØR EFTER KL.: Cykler med udstyr lejes fra/bicycles and accessories hired from/fahrräder mit Ausrüstung werden vermietet vorn: / kl./hour/uhr til/to/bis / kl./hour/uhr Cyklen må ikke køre i saltvand - the bike should not run in salt water - das Fahrrad nicht in Salzwasser laufen Cyklerne med udstyr afleveres (såfremt andet sted end udlejers forretningslokale) The bicycles and accessories are to be returned (if other place than the letter s premises) Die Fahrräder mit Ausrüstung sind abzuliefern (falls anderen Ort als Geschäftsraum des Vermieters) Lejen udgør for lejeperioden / The hire for the above kr./dkk./dkr. MODT. LOVET DATO / FÆRDIG DAG / _ MÆRKE STEL NR. Kl.: BY TLF. NR. GARANTI FORSIKRING KONTANT DEBET SLANGE: FOR BAG DÆK: FOR BAG ALM. M. INDLÆG BREMSER: FOR BAG KABEL KLODSER KÆDE: TANDHJUL KRANS NY KÆDE JUST./SMØR GEAR: JUST./SMØR KABEL SKIFTER EFTERSYN: REPARATIONS FAKTURA Bestilling af butiksmaterialer: Servicehæfter Salgsnotaer Arbejdskort Lejekontrakter Reparationsfakturaer Gavekort Prisskilte Plastposer T-shirts period amounts to/die Miete für die Mietdauer beträgt Depositum / I alt (betales ved cyklernes udlevering) / In total (payable at delivery to kr./dkk./dkr. the hirer) / Insgesamt (Der Betrag ist bei Ausgabe der Fahrräder zu zahlen) Dato /Date/Datum Lejer /Hirer /Mieter BEMÆRKNINGER: RESERVEDELE I ALT HJÆLPEMIDLER/MILJØAFGIFT ARBEJDSLØN Grafisk Produktion Odense For lejemålet gælder omstående standardvilkår This hire contract is governed by the standard terms and conditions overleaf INKL. MOMS TOTAL Für das Mietverhältnis gelten umstehende allgemeine Geschäftsbedingungen Udlejer /Letter /Vermieter PÅSÆTTES CYKLEN FÆRDIG dag / KL. Cykel- knallert og og motorcykelmekanikeruddannelserne På CELF får eleverne den helt rigtige uddannelse af høj kvalitet. Her På finder CELF man får eleverne et samlet den og professionelt helt rigtige miljø uddannelse for de to-hjulede af høj uddannelser. kvalitet. Her finder man et samlet og professionelt miljø for de to-hjulede uddannelser kr i belønning Tilskuddet Bonus og til præmie oprettelse af praktikpladser kr. er nu ,- for uddannelsesaftaler Præmie og bonus indgået bliver nedsat efter den til november kr. for uddannelsesaftaler, der indgås i Eleven skal være under 25 år. For elever over 25 år, benyttes voksenlæreaftale. Gælder ikke for voksenelever og tilskud efter 68, stk. 2, Yderligere Lov om aktiv oplysninger beskæftigelsesindsats. Ring til markedskonsulent Jørgen Hansen, tlf , mail: Yderligere oplysninger eller uddannelseschef Carsten Uggerholt Eriksen, Ring til markedskonsulent tlf , mail: Jørgen Hansen, tlf , mail: eller uddannelseschef Claus Westerholt, tlf , mail: Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel Fax april

8 AF THOMAS JOHNSEN Første ELITE-certifikat Danske Cykelhandlere har besøgt Michaels Cykler i Helsingør, der som det første medlem af Danske Cykelhandlere har opnået certifikatet Din Cykelfagmand ELITE. Der bringes her et interview med Michael Blomsterberg i forbindelse med certificeringen. Hvorfor har du valgt at bruge ressourcer på at blive ELITE-certificeret? Det er altid rart at være den første til at introducere noget nyt, når man kan se mening med og få gavn af det nye. Sådan var det også i sin tid med sadeludmåling og bodyscanning, hvor jeg var med helt fra begyndelsen. Samtidig tvinger ELITEcertificeringen mig hele tiden til at være fokuseret på at leve op til de forholdsvis skrappe krav, der stilles for at opnå og opretholde certificeringen. Ellers bliver ELITE-skiltet jo taget fra mig. Hvordan vil du markedsføre ordningen? Indtil videre har jeg sat det flotte ELITE-skilt op i min butik og håber så, at kunderne lægger mærke til det og evt. spørger, hvad det betyder. Min erfaring med certificeringsordningen er dog, at mange kunder ikke kender til det, og derfor synes jeg, det kunne være interessant og relevant, at vi i foreningen gjorde mere ud af at markedsføre certifikatet. Prøv blot at tænke på hotel- og restaurationsbranchen, her er antallet af stjerner for mig at se noget af det vigtigste, hvem kigger ikke på det, når man bestiller bord på en restaurant eller værelse på et hotel? Ud over at ophænge skiltet vil jeg gøre brug af pressemeddelelser i de lokale medier. Alt afhængig af de erfaringer jeg får med ordningen, vil jeg overveje andre markedsføringstiltag. 8 CYKELbranchen

9 Har du generelt haft gavn af certificeringsordningen? Som jeg nævnte før, synes jeg godt vi kunne gøre mere ud af at markedsføre ordningen. Der er jo ingen tvivl om, at de krav og kriterier, der ligger i de forskellige ordninger, er supergode for branchen. uddelt Certificeringsordningen har i høj grad været med til at højne niveauet og standarden i branchen, så uanset om kunderne kender Din Cykelfagmand eller ej, er det tydeligt for enhver, at de butikker, der er med i ordningen har fået en langt flottere profil og fremtoning, og det kan kun være positivt. Noget helt simpelt kunne være, at man på Danske Cykelhandleres hjemmeside kunne se, hvor mange stjerner den enkelte cykelhandler har, herunder om den pågældende er ELITE-certificeret. Danske Cykelhandlere siger tak for din tid og held og lykke med ELITE-certificeringen. Bestil dit CVR-nummer til bilen Undgå at betale en ærgerlig bøde til SKAT Loven kræver»»» Oplysningerne skal fremgå på både højre og venstre side af bilen Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve Oplysninger må ikke stå på skilte, der kan tages af og på CVR-numre til montering kr. 95,- 2 stk. kun ex. moms [+ forsendelse på kr. 15,-]» Bogstaver og tal skal være mindst 3 cm høje Grafisk Produktion Odense Peder Skrams Vej Odense SØ Tel april

10 Bestyrelsens beretning for Generelt 2012 er udløbet, og det er tid til at gøre status over året, der gik. Ifølge Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks for cykel- og knallertforretninger har der i perioden januar 2012 til november 2012 været en fremgang på godt 9,5 % sammenlignet med samme periode i Dette er naturligvis meget positivt at konstatere og bringer både håb og forventninger om en fortsat positiv udvikling for branchen. Tallene ændrer dog ikke ved, at der er store regionale forskelle på såvel omsætningens størrelse som salgets sammensætning. I nogle områder sælges der f.eks. rigtig mange el-cykler, mens det i andre områder kniber med salg i dette segment. Det vigtige er, at man finder sin niche og tilpasser den det marked og område, man befinder sig i. Medlemmerne Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige hjertelig velkommen til de, der i 2012 har meldt sig ind i foreningen. Medlemmerne er naturligvis grundstenen i DANSKE CYKELhandlere, og vi gør derfor en konstant indsats for at bibeholde eksisterende og tiltrække nye medlemmer til foreningen. Den 1. januar 2012 var der 445 medlemmer fordelt på 367 A-medlemmer, 33 filialer og 45 leverandørmedlemmer. Ved årets afslutning var medlemstallet 437 fordelt på 359 A-medlemmer, 34 filialer og 44 leverandørmedlemmer, så det kan konstateres, at medlemstallet forholder sig nogenlunde konstant. Dette på trods af, at der hvert år er forretninger, der lukker, typisk pga. pensionering, salg til anden branche eller dårlig økonomi. Vi er optimistiske mht. den fremtidige hvervning af medlemmer, hver dag åbner nye cykelbutikker i det ganske land, men vi er også bevidste om, at vi ikke vil have alle og enhver med i foreningen. De, der opnår medlemskab, er dem, der opfører sig ordentligt og overholder love og regler. Det skal vi holde fast i for at bevare vores status som den seriøse og professionelle del af branchen. Mere end 100 engagerede medlemmer havde tilmeldt sig møderne Salget af cykler og knallerter Tallene fra Danmarks Statistik for cykelsalget 2012 er først klar den 11. marts 2013, og det er derfor ikke muligt at give et nøjagtigt billede af cykelsalgets udvikling. Ud fra den tidligere nævnte positive udvikling i detailomsætningsindekset for cykel- og knallertbranchen og de oplysninger, DANSKE CYKELhandlere løbende får fra medlemmerne om cykelsalget, er der dog grund til at have forventning om en positiv udvikling i cykelsalget, når man sammenligner 2012 med DANSKE CYKELhandlere vil efter den 11. marts 2013 have de endelige tal for cykelsalget Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til Danske Cykelhandlere til den tid for at få tallene oplyst. Knallertsalget er som sidste år gået tilbage. Der blev i 2012 solgt små knallerter og 2166 store knallerter. Dette betyder en tilbagegang på 16,5 % for små knallerter og 12,6 % for store knallerter. Vi havde håbet på, at der ville komme en stigning i knallertsalget som følge af de lempelser, den tidligere regering vedtog på knallertområdet, men disse er desværre rullet tilbage af den nuværende regering. Vi må så glæde os over, at der dog fortsat sælges en pæn del knallerter, og at der stadigvæk skal udføres service på både nye og gamle knallerter. Knallertlov Som nævnt blev 2012 året, hvor den for cykel- og knallertbranchen positive ændring af knallertloven blev rullet tilbage. Regeringen ønskede ikke at fastholde nedsættelsen af alderskravet, således at unge ellers fra det fyldte 15. år lovligt kunne føre lille knallert. Regeringen fik flertal for sin ændringslov, og reglerne er derfor fortsat, at man først fra det fyldte 16. år lovligt kan køre på knallert. DANSKE CYKELhandlere, Danmarks Knallertunion og Motorcykelimportørforeningen havde ellers indgivet et omfattende høringssvar, men uden positivt resultat. Lygtelov Den 1. november 2012 trådte den nye bekendtgørelse om skærpede krav til cykellygter i kraft, hvilket har givet og fortsat vil give udfordringer for branchen. Ikke blot er reglerne svært håndterbare for såvel leverandører som forhandlere, de har også skabt stor utryghed hos forbrugerne, der forståeligt nok stiller mange spørgsmål om de nye regler. DANSKE CYKELhandlere har efter en nøje gennemgang af bekendtgørelsen og telefoniske henvendelser til Trafikstyrelsen bragt tre nyhedsbreve samt en artikel i fagbladet CYKELbranchen om de nye regler. Uanset hvad kan det konstateres, at de nye regler gav baggrund for et øget salg af lygter, og det er vi glade for. Vi har alle hørt om til tider tomme lagre hos leverandørerne, og selv om det i perioder har været uhensigtsmæssigt, vidner det om, at de nye regler rent kommercielt har været en velkommen håndsrækning til vores efterårssalg. DIN CYKELfagmand Den 31. december 2012 var 183 af foreningens medlemmer certificerede som DIN CYKELfagmand. Der er en fast og solid opbakning til ordningen, hvor flere og flere opnår 5 stjerner. Det er dejligt og dokumenterer, at branchen konstant er i forbedring, hvor mange ønsker at have en flot, veldrevet og pænt indrettet butik. Overbygningen på certificeringsordningen og de 5 stjerner, der tidligere maksimalt kunne opnås, blev iværksat og markedsført på CKM-messen i Vejle. Der har siden lanceringen været stor interesse for ELITE- 10 CYKELbranchen

11 aflagt af formand Karsten Hansen på DANSKE CYKELhandleres 2012 ordinære generalforsamling nr. 111 den 9. marts 2013 ordningen, hvor der bliver stillet endnu skrappere krav til butikkerne og værkstederne, som først efter et uvildigt auditørbesøg vil kunne opnå certificering som ELITE. I skrivende stund har 2 medlemmer opnået ELITE-certificering. Håbet er, at mange flere vil komme med i ordningen med henblik på et yderligere løft af branchen. Uddannelse I oktober og november 2012 løb DANSKE CYKELhandleres debat- og informationsmøder af stablen. Mere end 100 engagerede medlemmer havde tilmeldt sig møderne, der blev afholdt i Hvidovre, Kolding, Herning og Aalborg. Indholdet af møderne var bl.a. fokus på økonomi, personale og ledelse samt nye samarbejdsaftaler. Vi har besluttet at holde en pause med debat- og informationsmøderne i den næste årrække og i stedet for iværksætte nogle events og markedsføringstiltag til gavn for branchen. Det er altid sundt at prøve noget nyt, og da vi samtidig har introduceret CYKELakademiet, mener vi, at behovet for uddannelse fortsat vil blive imødekommet fra DANSKE CYKELhandleres side. Kontoret har hele året haft travlt med at etablere lederkurser, salgskurser og tekniske kurser under det nyetablerede CYKELakademiet. Kurserne kørte i AMU-regi og blev afholdt i ugerne 2 5 i år. Kurserne er blevet vel modtaget, og der har i den seneste udgave af fagbladet CYKELbranchen været bragt artikler om kurserne, hvor flere kursister har lagt både navn og billede til positive udtalelser om kurserne og deres indhold. På lederkurset kunne vi godt have ønsket os flere deltagere. 6 havde tilmeldt sig, men kun 4 mødte op. Der er brug for det, og kurset er kompetencegivende i forhold til ELITEcertificeringen. Mange har også sagt, at de vil tage på kursus igen og blive endnu dygtigere, så vi ser frem til at fortsætte CYKELakademiet, som fremover vil blive afholdt i november måned for ikke at kollidere med tidspunktet for bl.a. mange af leverandørernes kurser. Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer for den fine opbakning til foreningens arbejde Samarbejdsaftaler Der er stadigvæk stor tilslutning til DANSKE CYKELhandleres samarbejdsaftaler herunder med DanAktiv, If Skadeforsikring, Smart Safety Cykelsikring og ECOhouse. At så mange bakker op om aftalerne vidner om, at de er til gavn og nytte for medlemmerne såvel økonomisk som logistisk. DANSKE CYKELhandlere arbejder hele tiden på at forbedre de eksisterende aftaler, men indgår også nye aftaler, når noget relevant viser sig. Senest er der indgået aftale med Teller om vilkår for modtagelse af betaling med diverse betalingskort samt aftale med Danske Fragtmænd med henblik på at kunne fragte cykler på en måde, der opfylder DANSKE CYKELhandleres vedtægts-bestemmelse om, at cykler skal sælges og leveres 100 % køreklare og på hjul. Aftalerne er blevet positivt modtaget hos medlemmerne, og mange bruger allerede ordningerne. Ny direktør En rejse er begyndt. Thomas blev for lidt over 1 år siden ansat som direktør for DANSKE CYKELhandlere. Thomas skulle gå i Eriks fodspor. Det kunne være svært, da Erik jo havde trampet en sti nej, en hel vej positivt ment. På trods af det, så formåede Thomas at lave sin egen sti eller nærmere en vej, som han nu betræder, og det gør han super flot. Vi er meget tilfredse med ham, han er superdygtig og kompetent, og med stor opbakning fra vores to dygtige piger, Grethe og Mona, laver de jo nok en motorvej. Vi er meget trygge for fremtiden i DANSKE CYKELhandlere. Tak til jer. Fremtiden og nye tiltag Lobbyarbejdet, med assistance fra ETRA, politikere på Christiansborg, Detailhandlens Brancher, Dansk Erhverv og Cyklistforbundet, vil fortsætte i Der bliver hver dag arbejdet hårdt hos vores samarbejdspartnere i forhold til nye love og regelsæt - for eksempel regler for el-cykler og batterier samt lovgivning om betalingsfrister mellem erhvervsdrivende og mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Efter at høringssvar har været indgivet og den endelige lovtekst er vedtaget, vil de nye regler som altid blive meddelt og forklaret medlemmerne i form af nyhedsbreve. Fagbladet CYKELbranchen har sin egen beretning, og jeg vil derfor holde mig til at glæde mig over det nye, flotte layout, bladet har haft siden første udgivelse i år. Det er altid rart, når tingene bliver frisket op og får nyt liv. Tak Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer for den fine opbakning til foreningens arbejde og endnu engang velkommen til de nye medlemmer, der glædeligvis har ønsket at blive en del af DANSKE CYKELhandlere. Endelig en stor tak til sekretariatet for en god og flittig indsats i Der har været travlt med planlægning og gennemførelse af generalforsamling, bestyrelses- og strategimøder, rådgivning i ansættelses-, købe-, leje- og markedsføringsret, etablering af ELITE-ordningen, salg af materieler, forberedelse af og deltagelse i CKM-messen og produktion af bladet CYKELbranchen. På bestyrelsens vegne Karsten Hansen april

12 AF THOMAS JOHNSEN CYKEL sikkerhedens Dag Danske Cykelhandlere iværksætter CYKELsikkerhedens Dag i forbindelse med markedsføringen af certificeringsordningen DIN CYKELFAGMAND. Projektet løber af stablen over hele landet den 9. oktober 2013, dvs. på et tidspunkt, hvor der er særligt behov for lygter, reflekser og sikkerhedsveste. Hvert medlem af certificeringsordningen får 100 sikkerhedsveste med DIN CYKELFAGMAND -logo påtrykt. Der er 50 veste i voksenstørrelse og 50 veste i børnestørrelse. På dagen vil hvert medlem af certificeringsordningen uddele vestene, hvor man enten kan iværksætte egne events i ens lokalområde, eller man kan møde op på Christiansborg, hvor medarbejderne hos Danske Cykelhandlere vil uddele vestene til Folketingets politikere. Egne sikkerheds-events kan være gode tilbud på lygter og reflekser, hvor kunden samtidig får en sikkerhedsvest tilbud om gratis sikkerhedstjek af cyklen med samtidig uddeling af sikkerhedsveste uddeling af veste i et særligt trafikeret lyskryds med mange cyklister uddeling af sikkerhedsveste sammen med skolepatruljer gå sammen med de andre certificerede medlemmer i din by og sæt et stort projekt op Kun fantasien sætter grænser, blot det, man iværksætter, falder indenfor formålet, altså noget om cykler og sikkerhed. Projektet vil blive markedsført via pressemeddelelser og kontakt til TV-medier, der forhåbentlig vil dække projektet i deres nyhedsformidling. Vi glæder os til CYKELsikkerhedens Dag og håber og forventer, at der vil være stor opmærksomhed om det. Vi tror, det bliver en succes, der vil få megen opmærksomhed, så derfor: Sæt kryds i kalenderen og gå allerede nu i gang med at finde på geniale og originale events. cykel-, knallert- og motorcykelmekaniker HerningsHolm erhvervsskole Har uddannelsen! læs mere på 12 CYKELbranchen

13 Interview med Flemming Chrone Rasmussen Tillykke med det nye job, hvad fik dig til at skifte? Inden skiftet havde jeg været hos den samme virksomhed i 13 år. Et sted jeg har været rigtig glad for at arbejde, hvor jeg har lært meget og fået både ansvar og spændende opgaver. Derfor ville jeg ikke skifte for enhver pris, men jobbet hos Kildemoes indeholder netop det, der for mig er udfordrende at fastholde, udbygge og udvikle flere stærke mærker i et meget konkurrencepræget marked. Her mener jeg at have noget at byde ind med qua min erfaring fra såvel eksport- som hjemmesalg med opbygning og etablering af et marked for nye, selvstændige mærker. er udtryk for en flad struktur uden mange ledelseslag. Der er ansat flere salgskonsulenter med henblik på mere rådgivning og supportering. Derved kommer vi endnu tættere på butikkerne, som vi ønsker at have et partnerskab med og ikke bare et kunde-/ leverandørforhold. Samtidig har vi udvidet vores back-office, hvor medarbejderne servicerer forhandlerene. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af information til og kommunikation med forhandlerne. Vi har også iværksat en ny plan for Kildemoes` produktporteføljer jeg glæder mig til, Kildemoes er et stærkt cykelmærke, et såkaldt superbrand (Red; I forhold til konkurrerende produkter tilbyder et superbrand betydelige følelsesmæssige og/eller rationelle fordele, som forbrugerne bevidst eller ubevidst ønsker, genkender og er villige til at betale ekstra for ). Forstår vi at bruge det, plus den stærke markedsføring vi laver og samtidig fokusere på, hvad vores andre mærker Bianchi og Everton - står for, kan det kun blive godt. Vi kalder det brand awareness altså, hvad er kernen i det enkelte brand? Hvad angår Kildemoesmærket vil vægten være på mere dansk design, der er enkelt og rent uden dikkedarer. Hertil kommer stor åbenhed internt og overfor kunderne, tættere samarbejde med forhandlerne. Jeg har meget fokus på, at vi alle har samme mål og motivation til at nå målet Kildemoes er en god virksomhed med dygtige medarbejdere. Hvordan ser du cykelbranchen lige nu? Det er og har været en svær tid. De fleste er på en eller anden måde ramt af krisen, kassekreditter er belastede, der er mange steder for store lagre grundet vigende salg. Omvendt har branchen dog klaret sig langt bedre end de fleste andre, så man må også se på det positive. At vi trods alt har bevaret skindet på Hvilken baggrund har du? Oprindelig er jeg uddannet biløkonom, men har ikke arbejdet i bilbranchen efter endt uddannelse. Jeg startede i branchen i 1999 i Yamahas cykelafdeling (MBK, AVENUE/TAARNBY), Cyclevision blev så dannet i 2002 og blev i 2006 overtaget af H. F. Christiansen A/S, hvor jeg var indtil udgangen af Kan du sige noget om privatpersonen Flemming Chrone Rasmussen? Jeg er 41 år gammel, er gift og har tre børn i alderen 6 til 14 år. Min største interesse er biler, men også design, ure og naturligvis cykler er noget, der tager min tid. Jeg er desuden meget aktiv med MTB og golf. Hvad er der sket på Kildemoes siden din tiltræden? Organisationen er blevet tilpasset, og vi har iværksat projekt Ét plan- ét team, som vi skal præsentere alt det nye på efterårsudstillingen med de ny 2014 modeller. Hvad er din plan for virksomheden? næsen, vidner jo om, at der er plads til vores branche. Kan vi komme gennem denne tid, bør vi være rustet til det meste. Hvordan vurderer du fremtiden for cykelbranchen? Det er særligt vigtigt at styrke partnerskabet mellem leverandører og forhandlere, f.eks. i form af bedre fælles markedsføring. Forstår vi at udnytte det, kan vi uden tvivl opretholde vores status som fagbranche og klare os på de vilkår, markedet byder os. Man må ikke være blind for de trends og til tider trusler, der er, og man skal være villig til at omstille og tilpasse sig. Samtidig skal man på produktniveau hele tiden vide, hvad der rører sig og agere i forhold til det. Her er det, som tidligere nævnt, altafgørende, at man finder sit marked og udnytter de styrker og positive kendetegn, der er knyttet til de enkelte mærker og brands. Tak for din tid og held og lykke med jobbet. april

14 AF TORBEN FINN LAURSEN Den danske cykelbranche oplever i disse år, at flere store udenlandske producenter og cykelgrossister etablerer sig i Danmark med egne salgskontorer. Mens det for de danske cykelgrossister betyder øget konkurrence giver det for cykelhandleren og i sidste ende forbrugeren flere nye produkter og større valgfrihed På besøg hos Cykelbranchens udsendte har været i Tyskland og besøge Hermann Hartje i forbindelse med deres årlige InHouse messe for at give læserne et indblik i, hvem Hermann Hartje egentlig er. Virksomheden blev grundlagt i 1895 af senior Hermann Hartje. I starten var det som garveri med bearbejdning og salg af læderartikler og værktøj til skomagere. År 1900 begyndte de at producere cykelrammer og cykler. Igennem tre generationer har Hartje udviklet sig til en af de største tyske cykelgrossister. Deres omfattende produktsortiment omfatter egne cykelmærker, hjul produktion, samt et fuldt sortiment i cykeldele både af egne og alle de kendte brands. Alle produkter leveres landsdækkende med egen vognpark. Udover 15 regionale salgskontorer er Hartje også etableret med egne salgskontorer i Østrig, Holland, Danmark og senest Italien. Hartje har hovedkvarter i Hoya i Niedersachen mellem Hamborg og Bremen hvor de også har deres store centrallager. I 2012 lagde man sidste hånd på en lagerudvidelse på mere end m2, hvilket har mere end fordoblet deres samlede lagerkapacitet. Firmaet beskæftiger mere end 650 medarbejdere. Hartje Danmark Sidste år åbnede Hartje eget salgskontor i Åbyhøj ved Århus med tre ansatte, og er allerede kommet godt fra start med flere hundrede forhandlere. De deltog på cykelmessen i Vejle for første gang sidste år, og det er noget de fortsat har tænkt sig at gøre. Målet for Hartje er at kunne servicere alle typer kunder, byggende på et godt samarbejde med tre kerneværdier; tillid, pålidelighed og ærlighed. Som tredie generation Hermann Hatje selv siger "Hos os er en aftale en aftale", også selvom det måske kun drejer sig om en håndtryk cykler Når man besøger hovedkvarteret i Hoya, kan man ikke undgå at blive imponeret. I de mange lagerhaller med op til 15 pallepositioner, rummes alt hvad man kan begære i cykelprodukter. Produktsortiment er set med danske forhold enormt. Her findes alt, hvad en dansk cykelforhandler kan ønske, ikke bare i Hartjes egne brands men også alle de øvrige kendte brands som findes på det europæiske marked. Alene en kapacitet på mere end færdigsamlede cykler fortæller lidt om størrelsen. Når Hartje siger lagerførende, skal det tages helt bogstaveligt. Hartje s trumfkort er deres eget distributionsnet med mere end 300 last- og varebiler, der kører varer ud til alle regionale og nationale kontorer hver dag. Det betyder for danske forhandlere, at bestilte varer bliver afsendt samme dag fra Tyskland til kontoret i Århus. 14 CYKELbranchen

15 Hermann Hartje Europæisk handelsmesse Hvert år i januar åbner Hartje dørene for deres store traditionsrige indkøbsmesse. I tre dage kommer forhandlere fra nær og fjern. I år talte messen mere end 1500 besøgende og 700 firmaer. Ud over naturligvis tyske forhandlere var der også mødt en hel delegation op fra Holland og Frankrig, men også en del danske forhandlere havde taget turen til Hoya. På mere end 50 stande blev alle de produkter, Hartje har i stalden, vist. Og det er ikke så lidt, skulle vi hilse og sige. I direkte sammenligning svarer Hartjes Inhouse messe til, hvad de danske cykelhandlere kan opleve på Cykelmessen i Vejle med et kæmpe varesortiment lige fra små skruer til komplette cykler i kroners klassen. Hartje-Biblen Hartjes hovedkatalog er på 1650 sider, og rummer mere end enkeltdele fordelt på: 16 cykelmærker herunder også elcyklere Specialfremstillede cykler Cykeldele og tilbehør Quality Brands, eksklusive mærker Contec Shop in Shop Scooter og motorcykeldele Værktøj og værkstedsudstyr Flere af Hartjes egne cykelmærker som Conway og Victoria samles på fabrikken i Hoya. Her findes også en stor egenproduktion af hjulsæt og elcykler med drivsystemer fra Bosch og Panasonic. I Hoya ligger også det store servicecenter, der opererer med 24 timers hotline. Hartje holder løbende forhandlerkurser, hvor de orienterer og oplærer deres mange forhandlere i det omfattende produktprogram. Dette gælder også de kendte brands. Der er for mig ingen tvivl om at Hartje er kommet på det danske marked for at blive, og deres store force er et kæmpe varesortiment, stort varelager, og stort set alt i reservedele. En specielt udviklet dansk cykelserie vidner også om, at de tager det danske marked alvorligt. april

16 Jura KILDE: DANSK ERHVERV TEKST: GRETHE FABRIN, DANSKE CYKELHANDLERE Personalejura Fornyelse af tidsbegrænset ansættelse eller ny stilling? Folketingets Ombudsmand udtaler sig om, hvornår der er tale om fornyelse af en tidsbegrænset kontrakt eller en ny stilling. I førstnævnte situation skal der være en objektiv grund for fornyelsen. Ifølge lov om tidsbegrænset ansættelse, kan fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det betyder, at arbejdsgiveren kun kan forny et tidsbegrænset ansættelsesforhold med en ny tidsbegrænset kontrakt, hvis der er objektive forhold, der kan begrunde det. Disse forhold kan for eksempel være: Sygdom, graviditet, barsel eller anden orlov blandt virksomhedens andre medarbejdere En opgave eller et projekt er ikke blevet færdigt ind for den planlagte tidsramme Hvis der ikke er en sådan objektiv grund, kan en forlængelse kun ske tidsubegrænset. Forhold, der indgår i vurderingen af, om der er tale om en ny stilling Som nævnt ovenfor kan en medarbejder ved stillingsskift ansættes på en ny tidsbegrænset kontrakt, uden at tidsbegrænsningen skal være objektivt begrundet. Folketingets Ombudsmand udtalte, at der blandt andet må lægges vægt på følgende faktorer i vurderingen af, om der er tale om en ny stilling: Lønnens størrelse Lønstruktur Arbejdstider Arbejdssted Titel Arbejdets indhold Såfremt der er tale om en lederstilling, vil en ændring af ledelsesbeføjelserne også have betydning En medarbejder kan ansættes på en ny tidsbegrænset kontrakt, når der er tale om et stillingsskift, uden at arbejdsgiveren behøver at pege på objektive grunde for tidsbegrænsningen. I situationer, hvor der ikke er tale om et stillingsskift men en forlængelse af en eksisterende kontrakt, er det afgørende, at arbejdsgiveren er opmærksom på, om der er objektive forhold, der kan begrunde forlængelsen med en ny tidsbegrænset kontrakt. Er der ikke det, må forlængelsen af ansættelsen ske på en tidsubegrænset kontrakt. Arbejdsgiver hæftede for fejlagtig udbetalt befordringsgodtgørelse En arbejdsgiver skulle erstatte en medarbejders restskat, som følge af manglende instruktion og kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse. En faglig voldgift har taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver skulle erstatte en medarbejders restskat, som SKAT havde pålagt denne at tilbagebetale. SKAT vurderede, at virksomheden ikke skattefrit kunne udbetale befordringsgodtgørelse til medarbejderen. SKAT havde krævet befordringsgodtgørelsen tilbagebetalt af medarbejderen, fordi den såkaldte 60-dages regel ikke var overholdt. (60-dagesreglen omfatter kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Når medarbejderen kører mellem bopæl og arbejdsplads, bliver antallet af arbejdsdage lagt sammen). Virksomheden havde ikke instrueret den pågældende medarbejder om betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, ligesom virksomheden heller ikke havde overholdt sin forpligtelse til at kontrollere, om betingelserne for udbetaling var overholdt. Provision skal indgå i beregningsgrundlaget for kompensationen for en konkurrenceklausul Den økonomiske kompensation for en indgået konkurrenceklausul skal ifølge funktionærloven udgøre mindst 50 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Ved opgørelsen af denne kompensation skal funktionærens optjente provision indgå i beregningen. Har provisionsindtjeningen varieret væsentligt, skal provisionen opgøres som et gennemsnit ud fra en forudgående repræsentativ periode. Det fastslår en ny Landsretsdom. Arbejdsgiver forpligtet til kontrol Den faglige voldgifts opmand lagde i sin tilkendegivelse vægt på, at det påhvilede arbejdsgiver at kontrollere, om betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse var opfyldt. Derudover kunne medarbejderen i mangel på instruktion fra arbejdsgiver gå ud fra, at arbejdsgiver overholdt sin kontrolforpligtelse, og at 60-dages reglen var overholdt. Arbejdsgiver måtte derfor bære risikoen for de økonomiske følger for medarbejderen. 16 CYKELbranchen

17 Jura Elevs ret til ferie med løn udelukkede ret til feriedagpenge Tvistighedsnævnet har fastslået, at ret til ferie med løn har forrang i forhold til feriedagpenge En elev afholdt ferie i julen, men virksomheden nægtede at udbetale eleven løn under ferien under henvisning til, at eleven gennem tidligere ledighed havde optjent ret til feriedagpenge. Eleven ansøgte derfor sin a-kasse om udbetaling af feriedagpenge for ferieperioden, men fik afslag. Begrundelsen var, at eleven i medfør af ferielovens 9 havde krav på løn under ferie, og derfor ikke kunne modtage feriedagpenge. Da virksomheden fortsat nægtede at udbetale løn til eleven under ferien, påklagede eleven a-kassens afgørelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som stadfæstede a-kassens afgørelse. Herefter indbragte eleven sagen for Tvistighedsnævnet, som konkluderede, at eleven efter ferielovens 9 havde ret til løn under juleferien. Da der efter reglerne ikke kan ske udbetaling af optjente feriedagpenge under ferieafholdelse, når lønmodtageren samtidig har ret til ferie med løn, var virksomheden forpligtet til at betale eleven løn under den afholdte ferie. Efter afgørelsen er det klart, at det er arbejdsgiveren, der skal betale. Aldersdiskrimination: Alder spillede ingen rolle Medarbejderen skal påvise faktiske omstændigheder I sager i henhold til forskelsbehandlingsloven gælder der en særlig regel om delt bevisbyrde. Hvis medarbejderen kan pege på faktiske omstændigheder, der indikerer, at der kan have fundet forskelsbehandling sted, så er det virksomheden, der skal bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling. en given alder, før bevisbyrden bliver pålagt virksomheden. Ifølge forskelshandlingsloven må der ikke ske forskelsbehandling af medarbejdere på grund af alder. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til lønog arbejdsvilkår. Et godt forarbejde fra virksomhedens side er vigtigt. Gør virksomheden sig forud for opsigelsen klart, hvilke saglige og objektive kriterier, der lægges til grund for opsigelsen, kan det være med til at understøtte, at virksomheden ikke har lagt vægt på usaglige kriterier som eksempelvis alder. Statistikken kan flytte bevisbyrden Praksis i sager vedrørende aldersdiskrimination viser, at statistik vægter højt ved vurderingen af, om der kan være tale om aldersdiskrimination. Hvis statistikken viser, at virksomheden i en afskedigelsesrunde udelukkende har valgt i gruppen af ældste medarbejdere, kan dette flytte bevisbyrden over på virksomheden. Kriterierne for hvem virksomheden vælger Det er vigtigt, at virksomheden har fastsat nogle klare, saglige og objektive kriterier for, hvem der skal afskediges, inden virksomheden iværksætter en afskedigelsesrunde. Relevante kriterier kan for eksempel være kompetencer, dygtighed, fleksibilitet, sygefravær med videre. Virksomheden bør også kunne vise, at man ved udvælgelsen har taget udgangspunkt i de fastlagte saglige og objektive kriterier. Der skal noget mere kvalificeret til end blot Nye regler om graviditet og orlov trådte i kraft den 8. marts 2013 Ret til at bede om ændrede arbejdstider og mønstre Med de nye regler får medarbejderen ret til at anmode om ændrede arbejdstider og -mønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med, at medarbejderen vender tilbage fra orlov. Arbejdsgiveren er forpligtet til at overveje og besvare medarbejderens anmodning under hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens forhold. Både medarbejderens anmodning og arbejdsgiverens svar skal ske skriftligt. Arbejdsgiveren skal svare medarbejderen inden for rimelig tid, hvilket ministeriet som udgangspunkt mener bør være 14 dage. Manglende besvarelse bliver ikke særskilt sanktioneret, men er omfattet af lovens sædvanlige regler om ligebehandling på grund af køn. Beskyttelse mod mindre gunstig behandling Med de nye regler præcisereres det, at en medarbejder også er beskyttet mod mindre gunstig behandling på grund af graviditet. Ministeriet henviser her til den praksis, der er om væsentlige vilkårsændringer. Nogle fagforbund er dog stadig af den opfattelse, at forslaget giver en yderligere beskyttelse til gravide medarbejdere og medarbejdere på orlov. februar

18 Jura Arbejdsmiljø Tjek dine tekniske hjælpemidler ellers kan det koste kassen Arbejdstilsynet kan give påbud, hvis ikke de tekniske hjælpemidler efterses i overensstemmelse med brugsanvisningen. Desuden kan arbejdsgiveren blive erstatningsansvarlig, hvis en medarbejder kommer til skade. Tekniske hjælpemidler som for eksempel sækkevogne, gaffeltrucks og stiger skal efterses i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning, så de altid er i forsvarlig stand. Mekanisk drevne hejse-, løfteog transportredskaber skal have eftersyn mindst hver 12. måned. Sker dette ikke, og kommer en medarbejder til skade, medfører det som udgangspunkt, at arbejdsgiveren skal betale erstatning for tab til medarbejderen. Derudover giver Arbejdstilsynet påbud ved manglende eftersyn. Tjek brugsanvisningen Ved køb og leje af tekniske hjælpemidler, skal der medfølge en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisningen angiver, hvordan hjælpemidlet bruges, vedligeholdes, transporteres og opstilles. Nogle anvisninger skal være angivet på selve hjælpemidlet, for eksempel oplysninger om tilladt belastning (på hylder), tilladt hældning (på stiger) eller advarsler mod farlig brug (palleløftere). Undersøgelsen for fejl og mangler skal ske før hjælpemidlet tages i brug for første gang og derefter som anført i brugsanvisningen som regel årligt. Resultater skal registreres og opbevares i virksomheden Resultaterne af undersøgelserne skal registreres og opbevares i virksomheden som bevis for, at virksomheden lever op til kravet om eftersyn. Det er en god idé at lade den sagkyndige eller en repræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen være ansvarlig for, at de tekniske hjælpemidler bliver efterset i overensstemmelse med brugsanvisningen, og at der er skriftlig dokumentation for, at eftersynet er foretaget. Eftersyn skal foretages af en sagkyndig Eftersyn skal foretages af en sagkyndig, som kan være en medarbejder eller en ekstern person, der hyres til opgaven. Det afgørende er, at pågældende: kender til redskabets tekniske opbygning og funktion har fået oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet kender til redskabets brugsanvisning kender til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav kender til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, for eksempel færdselsmyndighederne vedrørende trucks. Undgå påbud og erstatningsansvar Er virksomhedens tekniske hjælpemidler vedligeholdt og efterset som anført i brugsanvisningen og medarbejderne instrueret i at bruge det, så undgår virksomheden at få et påbud fra Arbejdstilsynet, når de kommer på tilsynsbesøg. Samtidigt undgår virksomheden at skulle betale erstatning for de skader, som medarbejderen måtte have påført sig, hvis den pågældende for eksempel falder ned fra en stige, som ikke er efterset det seneste år, og hvor trinet brækker. Praksis fra domstolene viser, at uanset at medarbejderen har brugt det tekniske hjælpemiddel uhensigtsmæssigt, ifalder arbejdsgiveren alligevel et erstatningsansvar, når eftersynet af hjælpemidlet ikke er sket i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ændrede regler kan have betydning for jeres arbejdspladsbrugsanvisninger Ændrede regler om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og materialer kan i mange tilfælde betyde, at I skal tilpasse jeres arbejdspladsbrugsanvisninger. En arbejdspladsbrugsanvisning er en beskrivelse af, hvordan medarbejderne konkret skal beskytte sig ved arbejde med produkter, der indeholder kemiske stoffer og materialer, men også hvad de skal gøre, hvis der sker uheld ved forkert brug, spild eller brand. Hvis jeres leverandør sender jer opdaterede sikkerhedsdatablade, eller I på anden vis bliver opmærksomme på, at sikkerhedsdatabladet er ændret, skal I sikre jer, at jeres arbejdspladsbrugsanvisning for det pågældende produkt bliver opdateret i overensstemmelse hermed. En af ændringerne kan være, at det orange faresymbol er blevet udskiftet med nye farepiktogrammer. Det sker nemlig frem til Læs mere herom på Arbejdstilsynets hjemmeside: CLP og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) (http://arbejdstilsynet. dk/da/arbejdsmiljoemner/kemi-og-stov/ reach/clp/clp-og-arbejdspladsbrugsanvisninger.aspx) 18 CYKELbranchen

19 Jura Undgå hudproblemer på hænderne Hver femte dansker i beskæftigelse har inden for det seneste år haft hudproblemer på hænderne. Det skyldes hyppig kontakt med blandt andet vand, nydelsesmidler eller kemikalier. Simple tiltag kan være med til at forebygge generne. En række brancher er mere udsatte for at få hudproblemer på hænderne i form af kløe, røde knopper, tør og revnet hud, fordi de er i direkte kontakt med blandt andet vand, kemikalier og nydelsesmidler. Nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at hver femte dansker i beskæftigelse inden for det seneste år har haft sådanne hudproblemer. Tal fra Arbejdsskadestyrelsen viser desuden, at tallet for anmeldte og anerkendte hudproblemer er stigende. Hudproblemerne kan ud over sygefravær føre til, at medarbejderne er nødt til at skifte hverv. Forebyg hudproblemer Problemerne kan i mange tilfælde forebygges ved at bruge handsker og udskifte rengøringsmidlerne til nogle med mindre allergifremkaldende kemikalier. Lige som brug af håndcreme beskytter hænderne mod at tørre ud og revne. Husk at arbejdsgiveren ud over at stille relevante hjælpemidler, som eksempelvis egnede beskyttelseshandsker, til rådighed, også skal give den nødvendige instruktion i, hvordan arbejdet udføres på en sikker måde. Det er en god idé, at tage arbejdsmiljøorganisationen med på råd, når der vælges handsker og eksempelvis rengøringsmidler. CYKELMEKANIKER KNALLERT/SCOOTERMEKANIKER Tilmeld din lærling til den nybyggede mekanikerskole i Hvidovre. Prøv ny MESTERLÆRE og få ½ års længere læretid i forretningen. Yderligere oplysninger Kontakt en af vores konsulenter: Paul Bach, tlf mail Ole Lindqvist, tlf mail Teknisk Erhvervsskole Center april

20 Få certifikatet AF THOMAS JOHNSEN DIN CYKELFAGMAND ELITE 3 har ansøgt, og de er alle blevet godkendt. Skal din forretning være den næste? Husk at Danske Cykelhandlere har etableret en overbygning på de 5 stjerner, der pt. maksimalt kan opnås under certificeringsordningen Din Cykelfagmand. Som ordet ELITE viser, er DIN CYKELFAGMAND - ELITE for de, der ønsker at tilhøre det øverste segment og have de ypperste processer og arbejdsgange i branchen. Derfor stilles der skrappe krav, som alle skal opfyldes for at få certifikatet. Kravene er: Du opfylder kravene til at være 5-stjernet cykelhandler Bodyscanner eller andet elektronisk udstyr til udmåling af stelhøjde og sæder TV til servicefilm, store reklamer Hjemmeside og adresse Cykelparkering til kundecykler Kaffe- og vandbar Prøverum, hvis der forhandles tøj Rensebar, ultralyd Luft til kundecykler døgnet rundt Profil-/firmatøj Lånecykler Altid gratis cykeltjek IT-kassesystem Indehaver har gennemført et lederkursus af mindst en dags varighed Politik for klagehåndtering og behandling af reklamationer Personalehåndbog Forretningen skal afholde personalemøder med protokol mindst 4 x årligt Såfremt du ønsker at blive certificeret under ordningen DIN CYKELFAGMAND - ELITE, skal du rette henvendelse til Danske Cykelhandlere for at få et ansøgningsskema. Når ansøgningsskemaet er udfyldt og indsendt til Danske Cykelhandlere, vil Danske Cykelhandlere sørge for at du får besøg af en uvildig auditør, der gennemgår din butik og dit værksted for at se, om du lever op til kravene. Hvis du opnår certificeringen opnår du bl.a. ret til i din butik at ophænge et lækkert skilt med belysning og teksten DIN CYKELFAGMAND ELITE og at bruge ordene DIN CYKELFAGMAND - ELITE i din markedsføring. Et ELITE-skilt koster kr moms. Hertil kommer udgifter til auditørbesøg. Læs i øvrigt artiklen om den første ELITE-certificerede butik tidligere i dette blad. 20 CYKELbranchen

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere