Grønt Miljø Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT"

Transkript

1 JORD & PLANT Grønt Miljø 2004 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration Side 3 Bøger Side 4 Maskiner Side 5 Inventar Side 5 Udstillinger Side 5 Diverse Side 5 Artiklerne er defineret af nøgleord i alfabetisk orden. For bøger anføres dog hele titlen. For maskiner er nøgleordet lig med mærkenavnet. Fede typer angiver en længere artikler (mindst 1 side). Første tal angiver nummeret, andet tal sidetallet. Forfatterens navn angives i parantes. Er der ingen parantes, er artiklen skrevet af redaktionen. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax REDAKTION: Søren Holgersen (ansv.). Tlf Fax ANNONCER: MesterTidende Annoncekonsulent Steen Lykke Madsen Marielundvej 46 D, 2730 Herlev. Tlf Fax UDGIVER: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. TRYK: Schultz Grafisk A/S. Trykoplag: OPLAG: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. ABONNEMENT: 240 kr. pr. år med moms. UDGIVELSE: 7 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. ISSN årgang. Arboret, forbedringer 3/22 Bambus, sort, blomstring 5/42 Begroninger, alger, mos 5/20 Birk, Betula apoiensis 1/22 Blomsterløg, Thuesen Jensen 5/15 Buksbum, kugleform 3/10 Dækrodsplanter, forsøg, sommerplantning 7/29 Dybdepløjning, lerjord 5/30 Egeflis, regelstramning, EU 1/12 Fodboldbaner, høvling 5/26 Fredning, Grundtvigs bøg 5/22 Formering, vævskulturer 3/10 Frøkilder, kåring, park og landskab 3/26 Frøplantager, eg 2/42 Genetisk gravsten 5/47 Golfgreen, nitrat, udvaskning 5/39 Golfgreen, tromling 5/13 Gravsteder, jordbund 7/8 Græs, engrapgræs, forspiret 2/58 Græs, frøantal, frøvægt 2/43 Græs, gødning, overdrivelse 6/25 Græs, kløver, Prodana 2/36 Græs, sport, gødning, pleje 3/56 Græs, rajgræs, nye egenskaber 6/51 Græs, spiring, engrapgræs 6/4 (Larsen) Græsfrø, Hunsballe, mosebunke 3/22 Græsfrø, plænegræsforskning, USA 7/18 (S.U. Larsen) Græsfrø, Semenco, mosebunke 3/39 Græspleje, greens, norske forsøg 7/40 (T. Aamlid) Gylle, regler, skov 2/47 Gåsebillelarver, bekæmpelse, græs 3/34 (S. Larsen m.fl.) Haverose, potterose 1/15 Indeplanter, allergi 2/32 Indeplanter, indeklima, velvære 2/30 Jordforurening, damp 2/9 Jordforurening, MTBE, bakterier 2/42 Jordforurening, BAM, aktivt kul 2/9 Indeplanter, ultrafine partikler 2/58 Jordforurening, forældelse 4/35 Løg, Verver, bunddække 6/24 Kompost, vedplanter, gødning 3/50 Kongeallé, gendannelse, Christiansfeld 3/31 Kummer, hærværk, hønsenet 5/21 Kunstgræs, golfgreens 7/30 Kunstgræs, Parken 3/50 Kunstgræs, sundhed, smitte 7/51 Minérmøl, hestekastanier 4/36 (Ravn m.fl.) Opbinding, allétræer, beskyttelsesplade 3/43 Opbinding, Højkolvej 2/19 Paradehus, Gisselfeld, renoverering 3/30 Pesticidier, godkendelse, Pestsurf 5/43 Plantemærkning, emballering, Birkholm 4/49 (A.F.Stausholm) Plantning, tidspunkter, Buksbom 7/26 (A.F. Stausholm) Popler, gener, kortlægning 7/22 Pæreallé, værdisætning, Tåsinge 1/23 Rodskud, høje stubbe 5/14 SkeletMuld, rodvenlig befæstelse 5/13 Skimmelsvampe, flis, arbejdsmiljø 5/40 (S. Skov) Slam, krav, landbrug 6/13 Smælderlarver, Gormshøjen 6/14 Sommerblomster, kummer 6/14 Sortsnavne, status, liste 3/27 Tagbevoksning, græs, stalde 3/30 Tagbevoksning, skure, Tagpris 6/33 Tjørn, nye sorter 5/52 (Christensen) Træpleje, farlige træer 7/36 (N. Hvass) Træpleje, indvokset bark, brud 6/26 (Hvass) GRØNT MILJØ

2 Vejplantning, rydning, 130 km/t 3/46 Vejtræer, studsning, jura 1/38 Vækstlag, tykkelse, vandbalance 5/21 Vækstposer, Plantex 7/25 BEFÆST, MUR & KLOAK Afsyring, fliser, retssag 3/20 Alger, bekæmpelse, Algerex 5/20 Asfalt, genbrug, forurening 5/12 Belysning, nedfældet 5/8 Bentonit, produktion, anvendelse 3/11 Betonrør, standarder 5/34 Betonstøbning, havekantsten 5/42 Betonfliser, design, Andresen 5/15 Betonvarer, DS 400, rettelser 2/58 Betonvarer, standard 1/38 Betonvarer, standarder 7/10 Brolægning, tung kørsel, fugegruppe 5/4 Drift, vejregel, veje og stier 1/8 Fabriksbeton, standarder 5/20 Fuger, fugesand, kornkurver 2/52 Fuger, ukrudt, forebyggelse 2/4 Genbrugsmateriale, bærelag, bundsikring 7/46 Geologi, boringer, nettet 5/26 Grus, standard 1/14 Grus, sten, standarder 4/30 Kantsikring, jern 3/14 Kantskinne, Linefix 2/14 Kinnekullerender, reparation, jura 1/11 Klinker, Kerawil, Bockhorn 1/10 Klinker, Hagemeister 1/39 Kloak, fornyelse, plan 4/7 Kloak, overløb, bassiner 5/43 Kloak, tilslutning, stikledning 4/41 Komprimering, akustisk måling 3/30 Kongens Nytorv, renovering 1/27 Kunstgræs, vedligehold 5/42 Makadam, motorveje, Vendsyssel 3/16 Olieudskillere, standard 3/41 Ordforklaring, vejregler 3/28 Piksten, klitgårde, kulturhistorie 3/12 Rendesten, Recyfix 2/14 Rundkørsler, mini, T-kryds 2/40 Servicevejvisning, vejregler 5/22 Skifer, græsk 6/25 Spildevandsafgift, effekt 7/30 Standarder, kommentar 7/3 Stibomme, alternativer, Odense 1/10 Støjdæmpning, vejbelægninger 4/35 Stålplader, sammenhægtning, sumpe 3/38 Tramper, registrering, vurdering 2/10 (S.T. Hoppe) Trug, befæstede, nedsivning 1/10 Ukrudt, veje, forsøg 5/32 Vejtrafikprojekter, fremrykning 3/56 SKOV & LANDSKAB Afstandskrav, stalde 2/40 Afstandsregler, gylleramte 3/58 Almegård Øvelsesplads, driftsplan 3/56 Bevaringsstatus, kriterier 1/14 Bjørneklo, får, Møenbro 6/20 Bjørneklo, naturlige fjender 5/15 Brakmarker, natur, pilotprojekt 1/10 Bævere, Naturklagenævn 2/36 Bævere, tilladelse 6/13 Demonstrationsskove, dialog 2/46 Engsøer, fosfor, Arresø 6/33 Europakonvention, landskab 2/26 Flådeege, HMS Victory 5/14 Forbrændingsaske, gødning, skov 7/14 Fortidsminder, landbrug, pres 3/57 Fugle, reservater 3/29 Græsning, kødkvæg, landskabspleje 6/28 Gødskning, landbrug 1/49 Holstebro Øvelsesplads, driftsplan 1/32 Hybenrose, landskabsukrudt 4/39 Klinter, skred, lydbølger 5/20 Landbrug, lovrevision 5/22 Landbrug, miljø, MVJ 5/13 Landbrug, miljø, landmænd 5/31 Landbrug, miljø, HNV 5/31 Landbrug, støtte, EU-reform 3/16 Landbrugspolitik, landskab, simulering 7/24 Landskab, sansning, oplevelser 7/14 Landskab, æstetik, præferencemåling 7/30 Lysesiv, problemart, enge 3/21 Læplantning, individuel 3/58 Nationalpark, Grib Skov, Esrum Sø 1/11 Nationalparker, pilotprojekter 2/26 Naturplan, kollektiv, Odderbæk 7/4 Naturplaner, agerlandet 2/13 Naturpleje, Heckkvæg, strandeng 1/22 Naturpleje, kødkvæg, støtte 5/20 Naturskov, klimaændring, ask-bøg 4/49 Natursti, Silkeborgsøer 5/32 Naturpleje, vildokser, Vildmosen 5/16 (S. Byrsting, J. Vinge) Overdrev, pleje, EU-støtte 6/32 Plantebank, Rågø 2/41 Publikum, tællinger, skov 5/51 Ræve, seperate bestande 5/23 Ræve, bændelorm 5/27 Skilte, adgang, Naturbeskyttelseslov 7/48 Skov, adoption, skoler 2/44 Skov, brand, genvækst 6/35 Skov, drikkevand, forurening 3/17 Skov, grundvand 2/24 Skov, forstyrrelser, økosystem 6/20 Skov, kulturomkostning, forslag 1/47 Skov, kvæg, Frøslev Mose 3/39 Skov, størrelser, top-ti 7/37 Skov, salg, habitatkøb 7/36 Skov, såning, eg 2/40 Skov, såning, forsøg 6/31 Skovdrift, prioritering, undersøgelse 1/10 Skovflåter, arbejdsmiljø 5/10 Skovrejsning, Benløse 4/7 Skovrejsning, Roskilde, grundvand 3/56 Skovlov, naturbeskyttelseslov, handlingsplan 4/29 Støjvolde, motorveje 7/24 Skovningsmaskiner, traktose 6/34 Sommerhuse, udstykninger 5/41 Spildevandsrensning, åer, Fyn 3/16 Søer, Slivsø, Bølling Sø 3/23 Trafikdrab, dyr, kortlægning 2/18 Træflytning, 45 meter douglas 5/8 Trængsel, Gudenå, præferencemåling 7/25 Vandmiljøet, forurening, oversigt 6/58 Vandmiljøplan III 3/29 Vandmiljøplan, resultat 1/12 Vejtræer, vejregler 2/15 Vildt & landskab, forskningsprojekt 6/30 2 GRØNT MILJØ 2004

3 PLAN & PROJEKT Afvanding, lokal nedsivning, Tingbjerg 3/4 Agenda 21, naturområder 5/26 Alnarp, terapihave 2/20 (G.L. Sørensen) Amager Strandpark 1/26, 3/14 Anlægsgartnerpris, Bankpassagen, Silkeborg 6/10 Assistens kirkegård, anvendelse, drift 4/44 (J.M. Nielsen) Botanisk Have 6/38 (J.M. Nielsen) Brugerundersøgelse, børn, natur 6/42 Byrum, nærkontakt, huse 5/54 Byveje, projektering, vedledning 1/15 Danmarks Tekniske Universitet 1/18 (J.M. Nielsen) Dansk Center for Herregårdsforskning 3/30 Den Gamle By 6/52 Digitalkort, jordbrugsforskning 2/35 Fodgængertrafik, forsøg, Frederiksberg 3/10 Gennemfart, miljøprioriteret 5/14 Glasfacader, oplukkelige 1/12 Golfbaner, ekspropriation 1/32, 5/14 Golfbaner, landskab, kommentar 6/3 Golfbaner, landskabsgolf, Mongoliet 6/19 Golfbaner, planer om nye 6/18 Golfbaner, projektering, tilsyn 6/16 (E. Meyle) Golfbaner, sikkerhedsafstande 5/12 Grønne Ring, hovedstaden, idé 3/32 Husnumre, usynlige 6/20 Indeplanter, indeklima, kommentar 2/3 Indvandrere, brug af grønne områder 5/32 Klimaændring, tilpasning, udemiljø 1/40 Kort, historiske, web-adgang 5/8 Kort, landskabskarakter 5/39 Kort, laserscanning 5/18 Kriminalitet, forebyggelse, boligområder 5/36 Kronborg, landskabsplan 3/41 Legepladser, natur, koncentration 7/50 Legepladser, landskaber 5/43 Legepladser, temaplan 3/42 Lydlandskabet, planlægning 7/32 Miljøvurdering, planer, lov 3/27 Minibaner, gadefodbold 3/30 Motorveje, Vendsyssel 7/35 NCC, indeplanter 2/28 Odense, udenlysby 2/36 Pædagogik, skov, børn 4/27 Riderute, hærvej 2/14 Skolegårde, eksempler, projekt 4/24 (A.F. Stausholm) Skoleveje, børnestrøg 3/14 Skov, analyse, Europa 4/38 Stevns Klint, fredning 5/58 Svinefarme, industri, naturfredningsforening 1/32 Støj, bymiljøer, normer 5/38 Tilgængelighed, trafik, vejregel 1/16 Tilgængelighed, trafik, Næstved 1/10 Trafikstøj, sundhedsfølger 7/14 Træer, boliger 3/48 (Koch) Træer, boliger, kommentar 3/3 Vandfald, Kildeøen 5/48 (Jørgensen) Vandmiljø, overvågning, /12 Veje, eksponering, byudvikling 2/58 Veje, hastighedstilpasning 2/14 Veje, støj, strategi, Miljøministeriet 1/12 LEDELSE & ADMINISTRATION Arbejdsmiljø, reform 2/8 (E. Meyle) Arbejdsmiljø, ulykker, forebyggelse 2/36 (E. Meyle) Asfaltpriser, prisdelingsservice 5/39 Byggesagsevaluering, karakterbog 2/37 Databaser, træer, elektronisk 5/28 Driftskontrakt, golfbane 5/57 Dæksler, riste, autorisation 3/6 Fejl og mangler, byggeriet, rapport 7/22 Flybilleder, 3/15 Flybilleder, kortanalyse 4/48, 4/50 Fortrydelse, ekstraarbejder 7/16 Indextal, nye 1/24 Ledningsoplysning, register 2/41 Ledningsregister, lovændring 3/43 New York, samspil, offentlig-privat 3/8 Parkering, cykler, forbud 7/35 Parkforvaltning, HelPark, oversigt 4/4 (T.B. Randrup m.fl.) Parkforvaltning, stab, overdragelse 4/8 (C. Nuppenau) Parkforvaltning, kontrakt, partnerskab 4/10 (J.C. Binder) Parkforvaltning, dialog, forvaltervinke 4/12 (L. Østerbye) Parkforvaltning, samarbejde, entreprenør... (C. Damgaard) Parkforvaltning, etiske regler, driftsudbud 4/16 (Randrup m.fl.) Parkforvaltning, driftsudbud, kortlægning 4/17 Parkforvaltning, anlægsgartnere, kort.. 4/18 (J.B. Nielsen m.fl.) Parkforvaltning, HelPark, kommentar 4/3 Partnering, veje 2/34 Partnerskab, HelPark 3/38 Partnerskab, parkforvaltning, projekt 6/8 (C. Lindholst) Pesticider, miljøvurdering, kritik 4/22 Servicepraksis, DS-vejledning 6/22 (K. Tang) Skovbørnehaver, forvaltersynspunkt 7/49 Slotshaver, samarbejde, udbud 2/16 Sociale klausuler, udbud 3/33 Snerydning, sommerhusejere 2/25 Sponsorering, parker 7/43 Støvplage, målemetode, grænseværdi 3/31 Tilbudsloven, justering 7/15 Trafiksikkerhed, borgerinddragelse 3/51 Udbud, Frederiksberg, dialog 3/24 Udbud, udfordringsret, Fyn 2/45 Udlicitering, Udliciteringsrådet, rapport 7/14 Ukrudtsbrænding, skov, CO 2 -neutralitet 7/31 Vejsvin, affald, kampagne 7/28 Vintervedligehold, undtagelser 2/41 BRANCHE, UDDANNELSE & FORSKNING Abel, landskabsarkitektstudie, jubilæum 3/38 Akademimedaljer, Aagaard, Hauxner 3/32 AMU-kurser, Svogerslev 2/45 AMUsvende, AMUsyd 7/39 Anlægsgartnere, økonomi 5/19 Arbejdsmiljø, sprøjtemidler, sår 6/15 Arbejdstøj, bukser 3/22 Belos, jubilæum 7/8 Brander, pension 2/44 Brolæggerpris, Vejle, Brolæggerlauget 6/48 By og Byg, struktur 2/34 Byggematerialer, marked 2/44 Center, strategisk byforskning 5/32 Dafo-forening, planteopformering 6/14 Dancat, Svenningsens 3/51 Danske Anlægsgartnere, delegeretmøde 1/33 Diplomuddannelse, parkvirksomhed 1/49, 3/18, 5/41 Dynamit, pleje, kursus 6/51 EUC Midt, skolefusion 2/27 Fagus, udviklingscenter, Norge 1/11 Finanslov, miljø, besparelser 6/14 Garta, overtagelse 2/41 Gravividitet, fraværsforebyggelse 7/29 Greenkeeperassistent, anlægsplejer 7/23 GRØNT MILJØ

4 Grønne Landsklub, fusion 5/41 Have & Landskabsrådet 1/28, 3/47 Hedegaard, miljøminister 5/23 Hæderspris, Fjord, temahaver 5/35 HWH, Arctic, overtagelse 7/22 Klassikerpris, St. Klingbjerg 7/17 Kloakmestre, autorisation 1/24 Konjunkturer, byggeri 2/27 Konjunkturer, maskinleverandører 2/18 Lederkurser, kirkegårdsledere 5/42 Kongenshus, Carlo Scarpa, pris 4/13 Markedsføring, TV-reklame 2/38 (A.F. Stausholm) Maskinleverandørerne, ny struktur 3/51, 6/36 Maskinsalg, konjunkturer 2/44 Miljøstyrelsen, struktur 2/34 Novozymes, Roots, gødning 1/22 Nygaard, frontløber, jubilæum 2/56 (A. Kronborg) Olsen, Ib Asger, hædersdoktor 7/16 Pauleit, KVL-professor 6/37 Planteskoler, økonomi 5/12 Pon Equipment, Enmaco 7/27 Portostøtte, ophør, fagbladskrise 1/13 Ramirent, Treffco, Altima 3/22 Sitas, salg, K&S Treecare 6/24 Skolefusioner, Nordsjælland, Fyn 1/22 Skolesamarbejde, Jylland 1/32 Skov & Landskab, kundeundersøgelse 1/32 Skov & Landskab, samling 1/4 Skov & Landskab, samling, kommentar 1/3 Skoven, fagblad 2/14 Skovuddannelse, fagtekniker 5/56 (Jensen, Skals, Poulsen) Skælskør Anlægsgartnere, overtagelse 1/27 Statsskove, ny struktur 6/37 Supertræ, konkurs 1/15 Taghaver, konkres 4/42 Teknologprojekter, eksamen 6/27 (C. Christensen) Træklatring, DM 2/24 Træklatring, VM 2/24 (R.F. Madsen) Træklatring, VM 7/38 (A. Rommerdahl) Vejpris, Grenå 7/17 BØGER 32 år med GLS 7/ år i en dansk have 7/45 Afløbsanlæg med nedsivning 2/48 Anvendelse af Vandrammedirektivet... 5/44 Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg 6/44 Baggrundsdokument for fastsættelse...(støvplager) 3/44 Beskyt den vilde flora langs kysterne 4/43 Beskæring 6/47 Betonrørsstandarder... 5/44 Bidrag til regionplanlægningens historie 3/44 Blomsterværkstedet 3/44 Brolægning /44 Bundsikring af forbrændingsslagger 7/45 Bundsikring af sand og grus 4/43 Byggeriets materialer 6/44 Byggevarer skal CE-mærkes 4/43 Bygherrevejledning /48 Bypolitk mellem hierarki og netværk 1/45 Børns bedre koncentration i naturen 7/44 De ferske vandes kulturhistorie i Danmark 7/44 Den grønne struktur 1/45 Den nemme have 3/44 Den sidste guldalder... 5/44 Der er et yndigt land 2/50 (A. Koch) Diffus jordforurening...5/44 DMUnyt 2/48 DS/EN 1916, /45 En karakterbog for byggeriet 2/49 En vejledning om skilte og offentlighedens adgang... 7/45 Erfaringer med granitbelægninger 5/44 Fornuft og ufornuft i byggeriets organisering 6/44 Fremtidens bedre byrum - visioner og drømme 3/44 Fremtidens natur i Danmark 4/43 Forebyggelse af kriminalitet i boligområder 2/48 Færdselsarealer for alle 1/44 Georginer 6/47 Gode udemiljøer ved nordiske skoler 3/44 Grundvand fra skovene, muligheder og problemer 3/44 Handlingsplan for biologisk mangfoldighed 5/44 Haven - back to basics 6/47 Herregården - gods og samfund 7/44 Hovedstaden 2/51 Hovedstadens grønne ring 3/45 Hvor kommer planterne fra - og hvem... 6/44 (O. Fournais) Håndbog for drift af veje og stier 1/44 Jordstrømme i Danmark 2/51 Klitgårde i Holmsland og Ringkøbing Kommuner 1/45 Kongenshus Mindepark 5/44 Kystlandskabet 5/44 Leg og læring ude 5/44 Kraks Bygge & Anlæg 2004/2005 6/47 Kulturmiljø, mellem forskning og politisk praksis 2/48 Kulturmiljøet i kommunerens planlægning 1/44 Lokal afledning af regnvand 2/48 Lov om byfornyelse og udvikling af byer 1/44 Managing Soil Quality, Challenges in Modern Agriculture 2/51 Med lov skal land bygges 3/45 Medlems- og agenturliste /45 Mening med landskab 2/49, 3/45 Minimering af ukrudtsvækst i fuger... 2/51 Natursten, tegl og belægningssten i haven 4/43 Naturstein Lexikon 1/44 NeighbourWoods 5/44 Nordens landskap 2/51 Nye metoder i renovering af etageboligområder 6/44 Når jeg bliver arbejdsgiver 1/44 Når vi sætter pris på miljøet 7/44 Paris fra barrikade til boulevard /44 Pesticidstop på offentlige arealer 5/44 Plantebeskrivelser. Træer, buske, lianer... 1/45 (K. Tang) Planteskolebogen 6/46 Plantning i landskabet 3/44 Politikens økologiske haveleksikon 2/49 (O. Fournais) Præstegårdshaver 2/48 Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 2/48 Reservatnetværk for vandfugle 3/44 Servicevejvisning på almindelige veje 3/44 Signalement af fem byområder ved starten af kvarterløft 2/48 Skagen 6/44 Skjern Enge Vest 3/45 Skovkulturen i naturnært perspektiv 2/48 Skærby Strand - fra flyvesand til fritidsland 6/47 Sorter af plænegræsser /47 Spildevandsrensning i det åbne land 2/48 Stabilt grus, udbuds- og anlægsforskrifter 4/43 Storkenæb, bogen om Geranium 1/44 Strategiplan for cykelruter, vandreruter og rideruter 2/49 Søllerød Naturpark 3/45 The Complete Pebble Mosaic Handbook 6/45 (O. Fournais) The Planting Design Handbook 3/45 Til jord skal du blive...3/44 Tilslutning af stikledning til hovedkloak 4/43 Træ 50, Kvalitet og egenskaber 1/44 Trädgård i skolan - skola i trädgården 1/44 4 GRØNT MILJØ 2004

5 Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2/48 Ubundne bærelag af knust beton 7/45 Ubundne bærelag af knust tegl 7/45 Ubundne bærelag af knust asfalt 7/45 Urban Songlines. Hverdagslivets drømmespor 6/47 Vandmiljøplan 11 - slutevaluering 1/44 Vej- og trafikteknisk ordbog 3/44 Vegetationsteknik, systemlösningar och produkter 7/44 Vejledning i partnering 6/47 Vores vand 6/44 Værdisætning af pesticidanvendelsens... 1/44 trafiksikre løsninger 7/44 MASKINER Aebi, redskabsbærer 1/10 Agria, tohjulstraktor 6/36 Alko-Ginge, klipper, brændselsceller 6/58 Ammann, valsetromle 3/10 Aquila, højtrysrenser 6/51 Atlas, læssemaskine 7/29 Barford, dumpere 3/33 Bejco, minidumper 1/24 Bobcat, minigraver 7/37 Brenderup, vogne 6/13 Budde Engineering, sandrenser 6/31 Brintdrevet truck 3/42 Combi-Trailer, renovationsvogn 6/31 Eurocomach, minilæsser 3/43 FAE, stenknuser 2/41 Filoc, fileværktøj 3/51 Flexigrader, vejhøvl 1/12 Flydepram, oprensning 2/14 FM, minilæssere 2/40 Garden Groom, hækklipper 5/12 Greenflame, saltlagespreder 7/15 Greenflame, ukrudtsbrænder 2/18 Hapert, vogne 2/42 Hinowa, lifte 2/45 Honda, hækklipper 5/15 Hovedeftersyn, abonnement 3/51 Husqvarna, tryksmøring 3/38 Iseki, græsklipper 6/32 Iseki, traktorer 6/51 JCB, dumper 3/33 John Deere, 200 år 2/14 John Deere, cylinderklipper 5/8 John Deere, parkklipper 6/13 Konrad, læssere 1/14 Kubota, minigraver 6/32 Komatsu, hurtigskift 2/42 Messersi, minidumpere 2/34 Minigravere, gruppetest 7/22 Muster, slagleklipper 7/24 Muratori, stennedlægning 1/14 Nimos, HA Fog 6/15 Randersbøren, potteflytter 3/37 Redixim, græsmaskiner 2/14 Rotavario, rotorklipper 4/35 Rover, græsklipper 3/37 Schäffer, læssemaskiner 1/47 Spearhead, slagleklippere, Helsingør 3/15 Spider, rotorklipper, fjernstyret 3/50 Stihl, kædesav 2/27 Stihl, savkæde 2/45 Textron, rotorklipper 6/20 Toolcat, minilastbil 2/18 Toro, el-bil 6/19 Toro, prikkemaskine 6/51 Udstødning, park og skov 2/13 Vaza, multisprøjte 1/11 Ventrac, redskabsbærer 6/23 Vitra, redskabsbærer 1/24 Vitra, traktorer 6/25 Volvo, læssemasksiner 7/16 Volvo, minigraver 2/46 Weidemann, læsser 3/22 INVENTAR Betoninventar, standard 7/9 Cumaru, terrasseplanker 1/49 Imprægneret træ, biocidudvaskning 7/35 Københavnerbænken 3/51 Naturleg, linolie, stolpesko 1/38 Skimmelsvampe, lærk, terrasser 6/23 Støjskærm, pil, Vendsyssel 6/21 Tropisk træ, certificering 5/24 Vandtrapper, akustik 2/33 Veksø, nyheder 5/8 UDSTILLINGER GaLaBau /28 Have & Landskab 1/28, 4/42 Too Perfect, Dansk Arkitekturcenter 6/49 DIVERSE Ankenævnssager, erfaringer /25 (K. Tang) Haveguide, Rivieraen 3/52 (O. Fournais) Livsstil, haver, antologi 5/47 Livsstil, haver, kommentar 5/3 Livsstil, haver, sociologi 5/33 Spot, dybt inde i skoven 7/34 (B. Ivertsen) Spot, Johannes V. Jensen 2/54 (B. Ivertsen) Spot, Kerstin Ekman 3/40 (B. Ivertsen) Spot, Lundbye, Langeland 1/48 (B. Ivertsen) Spot, kunstneriske koter 5/50 (B. Ivertsen) Spot, sig det med blomster 6/50 (B. Ivertsen) Spot, sprogblomster 4/40 (B. Ivertsen) Skov & Landskabskonferencen /34 GRØNT MILJØ

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej Dato: 21.05.14 Sagsbeh. : msi Fagtilsyn:

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Danmarks Naturfredningsforenings bud på et landbrug der tilgodeser miljø, natur, landskab og klima/energi Indlæg v. Lars Vilhelm Hansen

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Park & Vejservice en del af Viborg Kommune

Park & Vejservice en del af Viborg Kommune Park & Vejservice en del af Viborg Kommune Park & Vejservice Viborg Kommune Tlf.: 87 87 53 53 E mail: parkogvejservice@viborg.dk Katmosevej 4 8, 8800 Viborg DIN KOLLEGA I KOMMUNEN Park & Vejservice er

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

100 år med naturfredning skiftende mål og midler

100 år med naturfredning skiftende mål og midler 100 år med naturfredning skiftende mål og midler Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøde 2017 Henrik Vejre, Professor, PhD. Københavns Universitet Fredningen af Aggershvile området i Trørød Jægersborg

Læs mere

Mulige fremtidige projekter

Mulige fremtidige projekter Mulige fremtidige projekter Oplæg og opsamling på PartnerLandskab møde ved Furesø Golfklub d. 29. sep. 2015 Jan Støvring, jls@ign.ku.dk Værdisætning af bytræer, en opdatering af VAT03 Læs mere i Grønt

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde.

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde. M U BYG S S E & ANLÆG Jord & Beton Går du med byggeplaner, kan du trygt kontakte Musse Byg & Anlæg. Vores faglige kompetencer og vores store maskinpark sætter os i stand til at udføre alt indenfor jord

Læs mere

Morgendagens landskaber

Morgendagens landskaber Morgendagens landskaber Anne-Mette Hjalager Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Byplanmødet 2012 Indgangsbøn: Behøver vi at være så bange for landskabsforandringer? Skræmmebilledet

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Notat om forslag til ændringer i udpegninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Grønt Miljø 2003. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Grønt Miljø 2003. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT JORD & PLANT Grønt Miljø 2003 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver. Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff

Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver. Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff Indhold: Trends og status Fremtidens udbud (Partnerskaber) Perspektiver Kommunal reformen

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Palle Kristoffersen. Landskabsarkitekt, Ph.D. Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme - SLKE (Tidligere Skov & Landskab KU) Disposition 1. Baggrund

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: 24.02.2015 Sagsbeh. :Charlotte

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Muligheder og udfordringer for biodiversitet i sommerhusområderne

Muligheder og udfordringer for biodiversitet i sommerhusområderne Det man siger, er man selv? - Naturen for vigtig til at overlade til landmænd og stat/kommune alene Muligheder og udfordringer for biodiversitet i sommerhusområderne Jens Reddersen, biolog, Nationalpark

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere