Grønt Miljø Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT"

Transkript

1 JORD & PLANT Grønt Miljø 2004 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration Side 3 Bøger Side 4 Maskiner Side 5 Inventar Side 5 Udstillinger Side 5 Diverse Side 5 Artiklerne er defineret af nøgleord i alfabetisk orden. For bøger anføres dog hele titlen. For maskiner er nøgleordet lig med mærkenavnet. Fede typer angiver en længere artikler (mindst 1 side). Første tal angiver nummeret, andet tal sidetallet. Forfatterens navn angives i parantes. Er der ingen parantes, er artiklen skrevet af redaktionen. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax REDAKTION: Søren Holgersen (ansv.). Tlf Fax ANNONCER: MesterTidende Annoncekonsulent Steen Lykke Madsen Marielundvej 46 D, 2730 Herlev. Tlf Fax UDGIVER: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. TRYK: Schultz Grafisk A/S. Trykoplag: OPLAG: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. ABONNEMENT: 240 kr. pr. år med moms. UDGIVELSE: 7 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. ISSN årgang. Arboret, forbedringer 3/22 Bambus, sort, blomstring 5/42 Begroninger, alger, mos 5/20 Birk, Betula apoiensis 1/22 Blomsterløg, Thuesen Jensen 5/15 Buksbum, kugleform 3/10 Dækrodsplanter, forsøg, sommerplantning 7/29 Dybdepløjning, lerjord 5/30 Egeflis, regelstramning, EU 1/12 Fodboldbaner, høvling 5/26 Fredning, Grundtvigs bøg 5/22 Formering, vævskulturer 3/10 Frøkilder, kåring, park og landskab 3/26 Frøplantager, eg 2/42 Genetisk gravsten 5/47 Golfgreen, nitrat, udvaskning 5/39 Golfgreen, tromling 5/13 Gravsteder, jordbund 7/8 Græs, engrapgræs, forspiret 2/58 Græs, frøantal, frøvægt 2/43 Græs, gødning, overdrivelse 6/25 Græs, kløver, Prodana 2/36 Græs, sport, gødning, pleje 3/56 Græs, rajgræs, nye egenskaber 6/51 Græs, spiring, engrapgræs 6/4 (Larsen) Græsfrø, Hunsballe, mosebunke 3/22 Græsfrø, plænegræsforskning, USA 7/18 (S.U. Larsen) Græsfrø, Semenco, mosebunke 3/39 Græspleje, greens, norske forsøg 7/40 (T. Aamlid) Gylle, regler, skov 2/47 Gåsebillelarver, bekæmpelse, græs 3/34 (S. Larsen m.fl.) Haverose, potterose 1/15 Indeplanter, allergi 2/32 Indeplanter, indeklima, velvære 2/30 Jordforurening, damp 2/9 Jordforurening, MTBE, bakterier 2/42 Jordforurening, BAM, aktivt kul 2/9 Indeplanter, ultrafine partikler 2/58 Jordforurening, forældelse 4/35 Løg, Verver, bunddække 6/24 Kompost, vedplanter, gødning 3/50 Kongeallé, gendannelse, Christiansfeld 3/31 Kummer, hærværk, hønsenet 5/21 Kunstgræs, golfgreens 7/30 Kunstgræs, Parken 3/50 Kunstgræs, sundhed, smitte 7/51 Minérmøl, hestekastanier 4/36 (Ravn m.fl.) Opbinding, allétræer, beskyttelsesplade 3/43 Opbinding, Højkolvej 2/19 Paradehus, Gisselfeld, renoverering 3/30 Pesticidier, godkendelse, Pestsurf 5/43 Plantemærkning, emballering, Birkholm 4/49 (A.F.Stausholm) Plantning, tidspunkter, Buksbom 7/26 (A.F. Stausholm) Popler, gener, kortlægning 7/22 Pæreallé, værdisætning, Tåsinge 1/23 Rodskud, høje stubbe 5/14 SkeletMuld, rodvenlig befæstelse 5/13 Skimmelsvampe, flis, arbejdsmiljø 5/40 (S. Skov) Slam, krav, landbrug 6/13 Smælderlarver, Gormshøjen 6/14 Sommerblomster, kummer 6/14 Sortsnavne, status, liste 3/27 Tagbevoksning, græs, stalde 3/30 Tagbevoksning, skure, Tagpris 6/33 Tjørn, nye sorter 5/52 (Christensen) Træpleje, farlige træer 7/36 (N. Hvass) Træpleje, indvokset bark, brud 6/26 (Hvass) GRØNT MILJØ

2 Vejplantning, rydning, 130 km/t 3/46 Vejtræer, studsning, jura 1/38 Vækstlag, tykkelse, vandbalance 5/21 Vækstposer, Plantex 7/25 BEFÆST, MUR & KLOAK Afsyring, fliser, retssag 3/20 Alger, bekæmpelse, Algerex 5/20 Asfalt, genbrug, forurening 5/12 Belysning, nedfældet 5/8 Bentonit, produktion, anvendelse 3/11 Betonrør, standarder 5/34 Betonstøbning, havekantsten 5/42 Betonfliser, design, Andresen 5/15 Betonvarer, DS 400, rettelser 2/58 Betonvarer, standard 1/38 Betonvarer, standarder 7/10 Brolægning, tung kørsel, fugegruppe 5/4 Drift, vejregel, veje og stier 1/8 Fabriksbeton, standarder 5/20 Fuger, fugesand, kornkurver 2/52 Fuger, ukrudt, forebyggelse 2/4 Genbrugsmateriale, bærelag, bundsikring 7/46 Geologi, boringer, nettet 5/26 Grus, standard 1/14 Grus, sten, standarder 4/30 Kantsikring, jern 3/14 Kantskinne, Linefix 2/14 Kinnekullerender, reparation, jura 1/11 Klinker, Kerawil, Bockhorn 1/10 Klinker, Hagemeister 1/39 Kloak, fornyelse, plan 4/7 Kloak, overløb, bassiner 5/43 Kloak, tilslutning, stikledning 4/41 Komprimering, akustisk måling 3/30 Kongens Nytorv, renovering 1/27 Kunstgræs, vedligehold 5/42 Makadam, motorveje, Vendsyssel 3/16 Olieudskillere, standard 3/41 Ordforklaring, vejregler 3/28 Piksten, klitgårde, kulturhistorie 3/12 Rendesten, Recyfix 2/14 Rundkørsler, mini, T-kryds 2/40 Servicevejvisning, vejregler 5/22 Skifer, græsk 6/25 Spildevandsafgift, effekt 7/30 Standarder, kommentar 7/3 Stibomme, alternativer, Odense 1/10 Støjdæmpning, vejbelægninger 4/35 Stålplader, sammenhægtning, sumpe 3/38 Tramper, registrering, vurdering 2/10 (S.T. Hoppe) Trug, befæstede, nedsivning 1/10 Ukrudt, veje, forsøg 5/32 Vejtrafikprojekter, fremrykning 3/56 SKOV & LANDSKAB Afstandskrav, stalde 2/40 Afstandsregler, gylleramte 3/58 Almegård Øvelsesplads, driftsplan 3/56 Bevaringsstatus, kriterier 1/14 Bjørneklo, får, Møenbro 6/20 Bjørneklo, naturlige fjender 5/15 Brakmarker, natur, pilotprojekt 1/10 Bævere, Naturklagenævn 2/36 Bævere, tilladelse 6/13 Demonstrationsskove, dialog 2/46 Engsøer, fosfor, Arresø 6/33 Europakonvention, landskab 2/26 Flådeege, HMS Victory 5/14 Forbrændingsaske, gødning, skov 7/14 Fortidsminder, landbrug, pres 3/57 Fugle, reservater 3/29 Græsning, kødkvæg, landskabspleje 6/28 Gødskning, landbrug 1/49 Holstebro Øvelsesplads, driftsplan 1/32 Hybenrose, landskabsukrudt 4/39 Klinter, skred, lydbølger 5/20 Landbrug, lovrevision 5/22 Landbrug, miljø, MVJ 5/13 Landbrug, miljø, landmænd 5/31 Landbrug, miljø, HNV 5/31 Landbrug, støtte, EU-reform 3/16 Landbrugspolitik, landskab, simulering 7/24 Landskab, sansning, oplevelser 7/14 Landskab, æstetik, præferencemåling 7/30 Lysesiv, problemart, enge 3/21 Læplantning, individuel 3/58 Nationalpark, Grib Skov, Esrum Sø 1/11 Nationalparker, pilotprojekter 2/26 Naturplan, kollektiv, Odderbæk 7/4 Naturplaner, agerlandet 2/13 Naturpleje, Heckkvæg, strandeng 1/22 Naturpleje, kødkvæg, støtte 5/20 Naturskov, klimaændring, ask-bøg 4/49 Natursti, Silkeborgsøer 5/32 Naturpleje, vildokser, Vildmosen 5/16 (S. Byrsting, J. Vinge) Overdrev, pleje, EU-støtte 6/32 Plantebank, Rågø 2/41 Publikum, tællinger, skov 5/51 Ræve, seperate bestande 5/23 Ræve, bændelorm 5/27 Skilte, adgang, Naturbeskyttelseslov 7/48 Skov, adoption, skoler 2/44 Skov, brand, genvækst 6/35 Skov, drikkevand, forurening 3/17 Skov, grundvand 2/24 Skov, forstyrrelser, økosystem 6/20 Skov, kulturomkostning, forslag 1/47 Skov, kvæg, Frøslev Mose 3/39 Skov, størrelser, top-ti 7/37 Skov, salg, habitatkøb 7/36 Skov, såning, eg 2/40 Skov, såning, forsøg 6/31 Skovdrift, prioritering, undersøgelse 1/10 Skovflåter, arbejdsmiljø 5/10 Skovrejsning, Benløse 4/7 Skovrejsning, Roskilde, grundvand 3/56 Skovlov, naturbeskyttelseslov, handlingsplan 4/29 Støjvolde, motorveje 7/24 Skovningsmaskiner, traktose 6/34 Sommerhuse, udstykninger 5/41 Spildevandsrensning, åer, Fyn 3/16 Søer, Slivsø, Bølling Sø 3/23 Trafikdrab, dyr, kortlægning 2/18 Træflytning, 45 meter douglas 5/8 Trængsel, Gudenå, præferencemåling 7/25 Vandmiljøet, forurening, oversigt 6/58 Vandmiljøplan III 3/29 Vandmiljøplan, resultat 1/12 Vejtræer, vejregler 2/15 Vildt & landskab, forskningsprojekt 6/30 2 GRØNT MILJØ 2004

3 PLAN & PROJEKT Afvanding, lokal nedsivning, Tingbjerg 3/4 Agenda 21, naturområder 5/26 Alnarp, terapihave 2/20 (G.L. Sørensen) Amager Strandpark 1/26, 3/14 Anlægsgartnerpris, Bankpassagen, Silkeborg 6/10 Assistens kirkegård, anvendelse, drift 4/44 (J.M. Nielsen) Botanisk Have 6/38 (J.M. Nielsen) Brugerundersøgelse, børn, natur 6/42 Byrum, nærkontakt, huse 5/54 Byveje, projektering, vedledning 1/15 Danmarks Tekniske Universitet 1/18 (J.M. Nielsen) Dansk Center for Herregårdsforskning 3/30 Den Gamle By 6/52 Digitalkort, jordbrugsforskning 2/35 Fodgængertrafik, forsøg, Frederiksberg 3/10 Gennemfart, miljøprioriteret 5/14 Glasfacader, oplukkelige 1/12 Golfbaner, ekspropriation 1/32, 5/14 Golfbaner, landskab, kommentar 6/3 Golfbaner, landskabsgolf, Mongoliet 6/19 Golfbaner, planer om nye 6/18 Golfbaner, projektering, tilsyn 6/16 (E. Meyle) Golfbaner, sikkerhedsafstande 5/12 Grønne Ring, hovedstaden, idé 3/32 Husnumre, usynlige 6/20 Indeplanter, indeklima, kommentar 2/3 Indvandrere, brug af grønne områder 5/32 Klimaændring, tilpasning, udemiljø 1/40 Kort, historiske, web-adgang 5/8 Kort, landskabskarakter 5/39 Kort, laserscanning 5/18 Kriminalitet, forebyggelse, boligområder 5/36 Kronborg, landskabsplan 3/41 Legepladser, natur, koncentration 7/50 Legepladser, landskaber 5/43 Legepladser, temaplan 3/42 Lydlandskabet, planlægning 7/32 Miljøvurdering, planer, lov 3/27 Minibaner, gadefodbold 3/30 Motorveje, Vendsyssel 7/35 NCC, indeplanter 2/28 Odense, udenlysby 2/36 Pædagogik, skov, børn 4/27 Riderute, hærvej 2/14 Skolegårde, eksempler, projekt 4/24 (A.F. Stausholm) Skoleveje, børnestrøg 3/14 Skov, analyse, Europa 4/38 Stevns Klint, fredning 5/58 Svinefarme, industri, naturfredningsforening 1/32 Støj, bymiljøer, normer 5/38 Tilgængelighed, trafik, vejregel 1/16 Tilgængelighed, trafik, Næstved 1/10 Trafikstøj, sundhedsfølger 7/14 Træer, boliger 3/48 (Koch) Træer, boliger, kommentar 3/3 Vandfald, Kildeøen 5/48 (Jørgensen) Vandmiljø, overvågning, /12 Veje, eksponering, byudvikling 2/58 Veje, hastighedstilpasning 2/14 Veje, støj, strategi, Miljøministeriet 1/12 LEDELSE & ADMINISTRATION Arbejdsmiljø, reform 2/8 (E. Meyle) Arbejdsmiljø, ulykker, forebyggelse 2/36 (E. Meyle) Asfaltpriser, prisdelingsservice 5/39 Byggesagsevaluering, karakterbog 2/37 Databaser, træer, elektronisk 5/28 Driftskontrakt, golfbane 5/57 Dæksler, riste, autorisation 3/6 Fejl og mangler, byggeriet, rapport 7/22 Flybilleder, 3/15 Flybilleder, kortanalyse 4/48, 4/50 Fortrydelse, ekstraarbejder 7/16 Indextal, nye 1/24 Ledningsoplysning, register 2/41 Ledningsregister, lovændring 3/43 New York, samspil, offentlig-privat 3/8 Parkering, cykler, forbud 7/35 Parkforvaltning, HelPark, oversigt 4/4 (T.B. Randrup m.fl.) Parkforvaltning, stab, overdragelse 4/8 (C. Nuppenau) Parkforvaltning, kontrakt, partnerskab 4/10 (J.C. Binder) Parkforvaltning, dialog, forvaltervinke 4/12 (L. Østerbye) Parkforvaltning, samarbejde, entreprenør... (C. Damgaard) Parkforvaltning, etiske regler, driftsudbud 4/16 (Randrup m.fl.) Parkforvaltning, driftsudbud, kortlægning 4/17 Parkforvaltning, anlægsgartnere, kort.. 4/18 (J.B. Nielsen m.fl.) Parkforvaltning, HelPark, kommentar 4/3 Partnering, veje 2/34 Partnerskab, HelPark 3/38 Partnerskab, parkforvaltning, projekt 6/8 (C. Lindholst) Pesticider, miljøvurdering, kritik 4/22 Servicepraksis, DS-vejledning 6/22 (K. Tang) Skovbørnehaver, forvaltersynspunkt 7/49 Slotshaver, samarbejde, udbud 2/16 Sociale klausuler, udbud 3/33 Snerydning, sommerhusejere 2/25 Sponsorering, parker 7/43 Støvplage, målemetode, grænseværdi 3/31 Tilbudsloven, justering 7/15 Trafiksikkerhed, borgerinddragelse 3/51 Udbud, Frederiksberg, dialog 3/24 Udbud, udfordringsret, Fyn 2/45 Udlicitering, Udliciteringsrådet, rapport 7/14 Ukrudtsbrænding, skov, CO 2 -neutralitet 7/31 Vejsvin, affald, kampagne 7/28 Vintervedligehold, undtagelser 2/41 BRANCHE, UDDANNELSE & FORSKNING Abel, landskabsarkitektstudie, jubilæum 3/38 Akademimedaljer, Aagaard, Hauxner 3/32 AMU-kurser, Svogerslev 2/45 AMUsvende, AMUsyd 7/39 Anlægsgartnere, økonomi 5/19 Arbejdsmiljø, sprøjtemidler, sår 6/15 Arbejdstøj, bukser 3/22 Belos, jubilæum 7/8 Brander, pension 2/44 Brolæggerpris, Vejle, Brolæggerlauget 6/48 By og Byg, struktur 2/34 Byggematerialer, marked 2/44 Center, strategisk byforskning 5/32 Dafo-forening, planteopformering 6/14 Dancat, Svenningsens 3/51 Danske Anlægsgartnere, delegeretmøde 1/33 Diplomuddannelse, parkvirksomhed 1/49, 3/18, 5/41 Dynamit, pleje, kursus 6/51 EUC Midt, skolefusion 2/27 Fagus, udviklingscenter, Norge 1/11 Finanslov, miljø, besparelser 6/14 Garta, overtagelse 2/41 Gravividitet, fraværsforebyggelse 7/29 Greenkeeperassistent, anlægsplejer 7/23 GRØNT MILJØ

4 Grønne Landsklub, fusion 5/41 Have & Landskabsrådet 1/28, 3/47 Hedegaard, miljøminister 5/23 Hæderspris, Fjord, temahaver 5/35 HWH, Arctic, overtagelse 7/22 Klassikerpris, St. Klingbjerg 7/17 Kloakmestre, autorisation 1/24 Konjunkturer, byggeri 2/27 Konjunkturer, maskinleverandører 2/18 Lederkurser, kirkegårdsledere 5/42 Kongenshus, Carlo Scarpa, pris 4/13 Markedsføring, TV-reklame 2/38 (A.F. Stausholm) Maskinleverandørerne, ny struktur 3/51, 6/36 Maskinsalg, konjunkturer 2/44 Miljøstyrelsen, struktur 2/34 Novozymes, Roots, gødning 1/22 Nygaard, frontløber, jubilæum 2/56 (A. Kronborg) Olsen, Ib Asger, hædersdoktor 7/16 Pauleit, KVL-professor 6/37 Planteskoler, økonomi 5/12 Pon Equipment, Enmaco 7/27 Portostøtte, ophør, fagbladskrise 1/13 Ramirent, Treffco, Altima 3/22 Sitas, salg, K&S Treecare 6/24 Skolefusioner, Nordsjælland, Fyn 1/22 Skolesamarbejde, Jylland 1/32 Skov & Landskab, kundeundersøgelse 1/32 Skov & Landskab, samling 1/4 Skov & Landskab, samling, kommentar 1/3 Skoven, fagblad 2/14 Skovuddannelse, fagtekniker 5/56 (Jensen, Skals, Poulsen) Skælskør Anlægsgartnere, overtagelse 1/27 Statsskove, ny struktur 6/37 Supertræ, konkurs 1/15 Taghaver, konkres 4/42 Teknologprojekter, eksamen 6/27 (C. Christensen) Træklatring, DM 2/24 Træklatring, VM 2/24 (R.F. Madsen) Træklatring, VM 7/38 (A. Rommerdahl) Vejpris, Grenå 7/17 BØGER 32 år med GLS 7/ år i en dansk have 7/45 Afløbsanlæg med nedsivning 2/48 Anvendelse af Vandrammedirektivet... 5/44 Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg 6/44 Baggrundsdokument for fastsættelse...(støvplager) 3/44 Beskyt den vilde flora langs kysterne 4/43 Beskæring 6/47 Betonrørsstandarder... 5/44 Bidrag til regionplanlægningens historie 3/44 Blomsterværkstedet 3/44 Brolægning /44 Bundsikring af forbrændingsslagger 7/45 Bundsikring af sand og grus 4/43 Byggeriets materialer 6/44 Byggevarer skal CE-mærkes 4/43 Bygherrevejledning /48 Bypolitk mellem hierarki og netværk 1/45 Børns bedre koncentration i naturen 7/44 De ferske vandes kulturhistorie i Danmark 7/44 Den grønne struktur 1/45 Den nemme have 3/44 Den sidste guldalder... 5/44 Der er et yndigt land 2/50 (A. Koch) Diffus jordforurening...5/44 DMUnyt 2/48 DS/EN 1916, /45 En karakterbog for byggeriet 2/49 En vejledning om skilte og offentlighedens adgang... 7/45 Erfaringer med granitbelægninger 5/44 Fornuft og ufornuft i byggeriets organisering 6/44 Fremtidens bedre byrum - visioner og drømme 3/44 Fremtidens natur i Danmark 4/43 Forebyggelse af kriminalitet i boligområder 2/48 Færdselsarealer for alle 1/44 Georginer 6/47 Gode udemiljøer ved nordiske skoler 3/44 Grundvand fra skovene, muligheder og problemer 3/44 Handlingsplan for biologisk mangfoldighed 5/44 Haven - back to basics 6/47 Herregården - gods og samfund 7/44 Hovedstaden 2/51 Hovedstadens grønne ring 3/45 Hvor kommer planterne fra - og hvem... 6/44 (O. Fournais) Håndbog for drift af veje og stier 1/44 Jordstrømme i Danmark 2/51 Klitgårde i Holmsland og Ringkøbing Kommuner 1/45 Kongenshus Mindepark 5/44 Kystlandskabet 5/44 Leg og læring ude 5/44 Kraks Bygge & Anlæg 2004/2005 6/47 Kulturmiljø, mellem forskning og politisk praksis 2/48 Kulturmiljøet i kommunerens planlægning 1/44 Lokal afledning af regnvand 2/48 Lov om byfornyelse og udvikling af byer 1/44 Managing Soil Quality, Challenges in Modern Agriculture 2/51 Med lov skal land bygges 3/45 Medlems- og agenturliste /45 Mening med landskab 2/49, 3/45 Minimering af ukrudtsvækst i fuger... 2/51 Natursten, tegl og belægningssten i haven 4/43 Naturstein Lexikon 1/44 NeighbourWoods 5/44 Nordens landskap 2/51 Nye metoder i renovering af etageboligområder 6/44 Når jeg bliver arbejdsgiver 1/44 Når vi sætter pris på miljøet 7/44 Paris fra barrikade til boulevard /44 Pesticidstop på offentlige arealer 5/44 Plantebeskrivelser. Træer, buske, lianer... 1/45 (K. Tang) Planteskolebogen 6/46 Plantning i landskabet 3/44 Politikens økologiske haveleksikon 2/49 (O. Fournais) Præstegårdshaver 2/48 Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 2/48 Reservatnetværk for vandfugle 3/44 Servicevejvisning på almindelige veje 3/44 Signalement af fem byområder ved starten af kvarterløft 2/48 Skagen 6/44 Skjern Enge Vest 3/45 Skovkulturen i naturnært perspektiv 2/48 Skærby Strand - fra flyvesand til fritidsland 6/47 Sorter af plænegræsser /47 Spildevandsrensning i det åbne land 2/48 Stabilt grus, udbuds- og anlægsforskrifter 4/43 Storkenæb, bogen om Geranium 1/44 Strategiplan for cykelruter, vandreruter og rideruter 2/49 Søllerød Naturpark 3/45 The Complete Pebble Mosaic Handbook 6/45 (O. Fournais) The Planting Design Handbook 3/45 Til jord skal du blive...3/44 Tilslutning af stikledning til hovedkloak 4/43 Træ 50, Kvalitet og egenskaber 1/44 Trädgård i skolan - skola i trädgården 1/44 4 GRØNT MILJØ 2004

5 Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2/48 Ubundne bærelag af knust beton 7/45 Ubundne bærelag af knust tegl 7/45 Ubundne bærelag af knust asfalt 7/45 Urban Songlines. Hverdagslivets drømmespor 6/47 Vandmiljøplan 11 - slutevaluering 1/44 Vej- og trafikteknisk ordbog 3/44 Vegetationsteknik, systemlösningar och produkter 7/44 Vejledning i partnering 6/47 Vores vand 6/44 Værdisætning af pesticidanvendelsens... 1/44 trafiksikre løsninger 7/44 MASKINER Aebi, redskabsbærer 1/10 Agria, tohjulstraktor 6/36 Alko-Ginge, klipper, brændselsceller 6/58 Ammann, valsetromle 3/10 Aquila, højtrysrenser 6/51 Atlas, læssemaskine 7/29 Barford, dumpere 3/33 Bejco, minidumper 1/24 Bobcat, minigraver 7/37 Brenderup, vogne 6/13 Budde Engineering, sandrenser 6/31 Brintdrevet truck 3/42 Combi-Trailer, renovationsvogn 6/31 Eurocomach, minilæsser 3/43 FAE, stenknuser 2/41 Filoc, fileværktøj 3/51 Flexigrader, vejhøvl 1/12 Flydepram, oprensning 2/14 FM, minilæssere 2/40 Garden Groom, hækklipper 5/12 Greenflame, saltlagespreder 7/15 Greenflame, ukrudtsbrænder 2/18 Hapert, vogne 2/42 Hinowa, lifte 2/45 Honda, hækklipper 5/15 Hovedeftersyn, abonnement 3/51 Husqvarna, tryksmøring 3/38 Iseki, græsklipper 6/32 Iseki, traktorer 6/51 JCB, dumper 3/33 John Deere, 200 år 2/14 John Deere, cylinderklipper 5/8 John Deere, parkklipper 6/13 Konrad, læssere 1/14 Kubota, minigraver 6/32 Komatsu, hurtigskift 2/42 Messersi, minidumpere 2/34 Minigravere, gruppetest 7/22 Muster, slagleklipper 7/24 Muratori, stennedlægning 1/14 Nimos, HA Fog 6/15 Randersbøren, potteflytter 3/37 Redixim, græsmaskiner 2/14 Rotavario, rotorklipper 4/35 Rover, græsklipper 3/37 Schäffer, læssemaskiner 1/47 Spearhead, slagleklippere, Helsingør 3/15 Spider, rotorklipper, fjernstyret 3/50 Stihl, kædesav 2/27 Stihl, savkæde 2/45 Textron, rotorklipper 6/20 Toolcat, minilastbil 2/18 Toro, el-bil 6/19 Toro, prikkemaskine 6/51 Udstødning, park og skov 2/13 Vaza, multisprøjte 1/11 Ventrac, redskabsbærer 6/23 Vitra, redskabsbærer 1/24 Vitra, traktorer 6/25 Volvo, læssemasksiner 7/16 Volvo, minigraver 2/46 Weidemann, læsser 3/22 INVENTAR Betoninventar, standard 7/9 Cumaru, terrasseplanker 1/49 Imprægneret træ, biocidudvaskning 7/35 Københavnerbænken 3/51 Naturleg, linolie, stolpesko 1/38 Skimmelsvampe, lærk, terrasser 6/23 Støjskærm, pil, Vendsyssel 6/21 Tropisk træ, certificering 5/24 Vandtrapper, akustik 2/33 Veksø, nyheder 5/8 UDSTILLINGER GaLaBau /28 Have & Landskab 1/28, 4/42 Too Perfect, Dansk Arkitekturcenter 6/49 DIVERSE Ankenævnssager, erfaringer /25 (K. Tang) Haveguide, Rivieraen 3/52 (O. Fournais) Livsstil, haver, antologi 5/47 Livsstil, haver, kommentar 5/3 Livsstil, haver, sociologi 5/33 Spot, dybt inde i skoven 7/34 (B. Ivertsen) Spot, Johannes V. Jensen 2/54 (B. Ivertsen) Spot, Kerstin Ekman 3/40 (B. Ivertsen) Spot, Lundbye, Langeland 1/48 (B. Ivertsen) Spot, kunstneriske koter 5/50 (B. Ivertsen) Spot, sig det med blomster 6/50 (B. Ivertsen) Spot, sprogblomster 4/40 (B. Ivertsen) Skov & Landskabskonferencen /34 GRØNT MILJØ

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Grønt Miljø 2003. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Grønt Miljø 2003. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT JORD & PLANT Grønt Miljø 2003 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Af. Irene Wiborg og Hans Roust Thysen Dansk Landbrugsrådgivning Indledning Fra generel til målrettet regulering?

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

LAR i Københavns Kommune. Permeable belægninger

LAR i Københavns Kommune. Permeable belægninger Rørcentret 17 juni 2009 LAR i Københavns Kommune Permeable belægninger Jan Burgdorf Nielsen LAR i Københavns Kommune Politiske mål Kommuneplan 2009 og Miljømetropol Grønne forbindelser Forbedring parkkvaliteten

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011 Studietur til Sävsjö og Enköping Juni 2011 2 svenske byer med en tydelig parkprofil Enköping ligger ca. 30 km. fra Stokholm. Der er knap 40.000 indbyggere i kommunen Sävsjö ligger midt i Småland mellem

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR Grønt Miljø 4 SKOV & LANDSKABS SAMLING 8 VEJREGLER: DRIFT AF VEJE OG STIER 16 VEJREGLER: TILGÆNGELIGHED I TRAFIKKEN 18 MODERNE BAROKANLÆG MED NATURPRÆG 25 ERFARINGER FRA ÅRETS ANKENÆVNSSAGER 26 EN STRANDPARK

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Naturindhold og biodiversitet i skove

Naturindhold og biodiversitet i skove Det Grønne Råd i Aalborg Kommune Temamøde om skov 26.06.2014 Skov i Aalborg Kommune drift benyttelse, beskyttelse Naturindhold og biodiversitet i skove Peter Friis Møller Skov- og Naturrådgivning Naturen

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere