Grønt Miljø Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT"

Transkript

1 JORD & PLANT Grønt Miljø 2004 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration Side 3 Bøger Side 4 Maskiner Side 5 Inventar Side 5 Udstillinger Side 5 Diverse Side 5 Artiklerne er defineret af nøgleord i alfabetisk orden. For bøger anføres dog hele titlen. For maskiner er nøgleordet lig med mærkenavnet. Fede typer angiver en længere artikler (mindst 1 side). Første tal angiver nummeret, andet tal sidetallet. Forfatterens navn angives i parantes. Er der ingen parantes, er artiklen skrevet af redaktionen. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax REDAKTION: Søren Holgersen (ansv.). Tlf Fax ANNONCER: MesterTidende Annoncekonsulent Steen Lykke Madsen Marielundvej 46 D, 2730 Herlev. Tlf Fax UDGIVER: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. TRYK: Schultz Grafisk A/S. Trykoplag: OPLAG: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. ABONNEMENT: 240 kr. pr. år med moms. UDGIVELSE: 7 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. ISSN årgang. Arboret, forbedringer 3/22 Bambus, sort, blomstring 5/42 Begroninger, alger, mos 5/20 Birk, Betula apoiensis 1/22 Blomsterløg, Thuesen Jensen 5/15 Buksbum, kugleform 3/10 Dækrodsplanter, forsøg, sommerplantning 7/29 Dybdepløjning, lerjord 5/30 Egeflis, regelstramning, EU 1/12 Fodboldbaner, høvling 5/26 Fredning, Grundtvigs bøg 5/22 Formering, vævskulturer 3/10 Frøkilder, kåring, park og landskab 3/26 Frøplantager, eg 2/42 Genetisk gravsten 5/47 Golfgreen, nitrat, udvaskning 5/39 Golfgreen, tromling 5/13 Gravsteder, jordbund 7/8 Græs, engrapgræs, forspiret 2/58 Græs, frøantal, frøvægt 2/43 Græs, gødning, overdrivelse 6/25 Græs, kløver, Prodana 2/36 Græs, sport, gødning, pleje 3/56 Græs, rajgræs, nye egenskaber 6/51 Græs, spiring, engrapgræs 6/4 (Larsen) Græsfrø, Hunsballe, mosebunke 3/22 Græsfrø, plænegræsforskning, USA 7/18 (S.U. Larsen) Græsfrø, Semenco, mosebunke 3/39 Græspleje, greens, norske forsøg 7/40 (T. Aamlid) Gylle, regler, skov 2/47 Gåsebillelarver, bekæmpelse, græs 3/34 (S. Larsen m.fl.) Haverose, potterose 1/15 Indeplanter, allergi 2/32 Indeplanter, indeklima, velvære 2/30 Jordforurening, damp 2/9 Jordforurening, MTBE, bakterier 2/42 Jordforurening, BAM, aktivt kul 2/9 Indeplanter, ultrafine partikler 2/58 Jordforurening, forældelse 4/35 Løg, Verver, bunddække 6/24 Kompost, vedplanter, gødning 3/50 Kongeallé, gendannelse, Christiansfeld 3/31 Kummer, hærværk, hønsenet 5/21 Kunstgræs, golfgreens 7/30 Kunstgræs, Parken 3/50 Kunstgræs, sundhed, smitte 7/51 Minérmøl, hestekastanier 4/36 (Ravn m.fl.) Opbinding, allétræer, beskyttelsesplade 3/43 Opbinding, Højkolvej 2/19 Paradehus, Gisselfeld, renoverering 3/30 Pesticidier, godkendelse, Pestsurf 5/43 Plantemærkning, emballering, Birkholm 4/49 (A.F.Stausholm) Plantning, tidspunkter, Buksbom 7/26 (A.F. Stausholm) Popler, gener, kortlægning 7/22 Pæreallé, værdisætning, Tåsinge 1/23 Rodskud, høje stubbe 5/14 SkeletMuld, rodvenlig befæstelse 5/13 Skimmelsvampe, flis, arbejdsmiljø 5/40 (S. Skov) Slam, krav, landbrug 6/13 Smælderlarver, Gormshøjen 6/14 Sommerblomster, kummer 6/14 Sortsnavne, status, liste 3/27 Tagbevoksning, græs, stalde 3/30 Tagbevoksning, skure, Tagpris 6/33 Tjørn, nye sorter 5/52 (Christensen) Træpleje, farlige træer 7/36 (N. Hvass) Træpleje, indvokset bark, brud 6/26 (Hvass) GRØNT MILJØ

2 Vejplantning, rydning, 130 km/t 3/46 Vejtræer, studsning, jura 1/38 Vækstlag, tykkelse, vandbalance 5/21 Vækstposer, Plantex 7/25 BEFÆST, MUR & KLOAK Afsyring, fliser, retssag 3/20 Alger, bekæmpelse, Algerex 5/20 Asfalt, genbrug, forurening 5/12 Belysning, nedfældet 5/8 Bentonit, produktion, anvendelse 3/11 Betonrør, standarder 5/34 Betonstøbning, havekantsten 5/42 Betonfliser, design, Andresen 5/15 Betonvarer, DS 400, rettelser 2/58 Betonvarer, standard 1/38 Betonvarer, standarder 7/10 Brolægning, tung kørsel, fugegruppe 5/4 Drift, vejregel, veje og stier 1/8 Fabriksbeton, standarder 5/20 Fuger, fugesand, kornkurver 2/52 Fuger, ukrudt, forebyggelse 2/4 Genbrugsmateriale, bærelag, bundsikring 7/46 Geologi, boringer, nettet 5/26 Grus, standard 1/14 Grus, sten, standarder 4/30 Kantsikring, jern 3/14 Kantskinne, Linefix 2/14 Kinnekullerender, reparation, jura 1/11 Klinker, Kerawil, Bockhorn 1/10 Klinker, Hagemeister 1/39 Kloak, fornyelse, plan 4/7 Kloak, overløb, bassiner 5/43 Kloak, tilslutning, stikledning 4/41 Komprimering, akustisk måling 3/30 Kongens Nytorv, renovering 1/27 Kunstgræs, vedligehold 5/42 Makadam, motorveje, Vendsyssel 3/16 Olieudskillere, standard 3/41 Ordforklaring, vejregler 3/28 Piksten, klitgårde, kulturhistorie 3/12 Rendesten, Recyfix 2/14 Rundkørsler, mini, T-kryds 2/40 Servicevejvisning, vejregler 5/22 Skifer, græsk 6/25 Spildevandsafgift, effekt 7/30 Standarder, kommentar 7/3 Stibomme, alternativer, Odense 1/10 Støjdæmpning, vejbelægninger 4/35 Stålplader, sammenhægtning, sumpe 3/38 Tramper, registrering, vurdering 2/10 (S.T. Hoppe) Trug, befæstede, nedsivning 1/10 Ukrudt, veje, forsøg 5/32 Vejtrafikprojekter, fremrykning 3/56 SKOV & LANDSKAB Afstandskrav, stalde 2/40 Afstandsregler, gylleramte 3/58 Almegård Øvelsesplads, driftsplan 3/56 Bevaringsstatus, kriterier 1/14 Bjørneklo, får, Møenbro 6/20 Bjørneklo, naturlige fjender 5/15 Brakmarker, natur, pilotprojekt 1/10 Bævere, Naturklagenævn 2/36 Bævere, tilladelse 6/13 Demonstrationsskove, dialog 2/46 Engsøer, fosfor, Arresø 6/33 Europakonvention, landskab 2/26 Flådeege, HMS Victory 5/14 Forbrændingsaske, gødning, skov 7/14 Fortidsminder, landbrug, pres 3/57 Fugle, reservater 3/29 Græsning, kødkvæg, landskabspleje 6/28 Gødskning, landbrug 1/49 Holstebro Øvelsesplads, driftsplan 1/32 Hybenrose, landskabsukrudt 4/39 Klinter, skred, lydbølger 5/20 Landbrug, lovrevision 5/22 Landbrug, miljø, MVJ 5/13 Landbrug, miljø, landmænd 5/31 Landbrug, miljø, HNV 5/31 Landbrug, støtte, EU-reform 3/16 Landbrugspolitik, landskab, simulering 7/24 Landskab, sansning, oplevelser 7/14 Landskab, æstetik, præferencemåling 7/30 Lysesiv, problemart, enge 3/21 Læplantning, individuel 3/58 Nationalpark, Grib Skov, Esrum Sø 1/11 Nationalparker, pilotprojekter 2/26 Naturplan, kollektiv, Odderbæk 7/4 Naturplaner, agerlandet 2/13 Naturpleje, Heckkvæg, strandeng 1/22 Naturpleje, kødkvæg, støtte 5/20 Naturskov, klimaændring, ask-bøg 4/49 Natursti, Silkeborgsøer 5/32 Naturpleje, vildokser, Vildmosen 5/16 (S. Byrsting, J. Vinge) Overdrev, pleje, EU-støtte 6/32 Plantebank, Rågø 2/41 Publikum, tællinger, skov 5/51 Ræve, seperate bestande 5/23 Ræve, bændelorm 5/27 Skilte, adgang, Naturbeskyttelseslov 7/48 Skov, adoption, skoler 2/44 Skov, brand, genvækst 6/35 Skov, drikkevand, forurening 3/17 Skov, grundvand 2/24 Skov, forstyrrelser, økosystem 6/20 Skov, kulturomkostning, forslag 1/47 Skov, kvæg, Frøslev Mose 3/39 Skov, størrelser, top-ti 7/37 Skov, salg, habitatkøb 7/36 Skov, såning, eg 2/40 Skov, såning, forsøg 6/31 Skovdrift, prioritering, undersøgelse 1/10 Skovflåter, arbejdsmiljø 5/10 Skovrejsning, Benløse 4/7 Skovrejsning, Roskilde, grundvand 3/56 Skovlov, naturbeskyttelseslov, handlingsplan 4/29 Støjvolde, motorveje 7/24 Skovningsmaskiner, traktose 6/34 Sommerhuse, udstykninger 5/41 Spildevandsrensning, åer, Fyn 3/16 Søer, Slivsø, Bølling Sø 3/23 Trafikdrab, dyr, kortlægning 2/18 Træflytning, 45 meter douglas 5/8 Trængsel, Gudenå, præferencemåling 7/25 Vandmiljøet, forurening, oversigt 6/58 Vandmiljøplan III 3/29 Vandmiljøplan, resultat 1/12 Vejtræer, vejregler 2/15 Vildt & landskab, forskningsprojekt 6/30 2 GRØNT MILJØ 2004

3 PLAN & PROJEKT Afvanding, lokal nedsivning, Tingbjerg 3/4 Agenda 21, naturområder 5/26 Alnarp, terapihave 2/20 (G.L. Sørensen) Amager Strandpark 1/26, 3/14 Anlægsgartnerpris, Bankpassagen, Silkeborg 6/10 Assistens kirkegård, anvendelse, drift 4/44 (J.M. Nielsen) Botanisk Have 6/38 (J.M. Nielsen) Brugerundersøgelse, børn, natur 6/42 Byrum, nærkontakt, huse 5/54 Byveje, projektering, vedledning 1/15 Danmarks Tekniske Universitet 1/18 (J.M. Nielsen) Dansk Center for Herregårdsforskning 3/30 Den Gamle By 6/52 Digitalkort, jordbrugsforskning 2/35 Fodgængertrafik, forsøg, Frederiksberg 3/10 Gennemfart, miljøprioriteret 5/14 Glasfacader, oplukkelige 1/12 Golfbaner, ekspropriation 1/32, 5/14 Golfbaner, landskab, kommentar 6/3 Golfbaner, landskabsgolf, Mongoliet 6/19 Golfbaner, planer om nye 6/18 Golfbaner, projektering, tilsyn 6/16 (E. Meyle) Golfbaner, sikkerhedsafstande 5/12 Grønne Ring, hovedstaden, idé 3/32 Husnumre, usynlige 6/20 Indeplanter, indeklima, kommentar 2/3 Indvandrere, brug af grønne områder 5/32 Klimaændring, tilpasning, udemiljø 1/40 Kort, historiske, web-adgang 5/8 Kort, landskabskarakter 5/39 Kort, laserscanning 5/18 Kriminalitet, forebyggelse, boligområder 5/36 Kronborg, landskabsplan 3/41 Legepladser, natur, koncentration 7/50 Legepladser, landskaber 5/43 Legepladser, temaplan 3/42 Lydlandskabet, planlægning 7/32 Miljøvurdering, planer, lov 3/27 Minibaner, gadefodbold 3/30 Motorveje, Vendsyssel 7/35 NCC, indeplanter 2/28 Odense, udenlysby 2/36 Pædagogik, skov, børn 4/27 Riderute, hærvej 2/14 Skolegårde, eksempler, projekt 4/24 (A.F. Stausholm) Skoleveje, børnestrøg 3/14 Skov, analyse, Europa 4/38 Stevns Klint, fredning 5/58 Svinefarme, industri, naturfredningsforening 1/32 Støj, bymiljøer, normer 5/38 Tilgængelighed, trafik, vejregel 1/16 Tilgængelighed, trafik, Næstved 1/10 Trafikstøj, sundhedsfølger 7/14 Træer, boliger 3/48 (Koch) Træer, boliger, kommentar 3/3 Vandfald, Kildeøen 5/48 (Jørgensen) Vandmiljø, overvågning, /12 Veje, eksponering, byudvikling 2/58 Veje, hastighedstilpasning 2/14 Veje, støj, strategi, Miljøministeriet 1/12 LEDELSE & ADMINISTRATION Arbejdsmiljø, reform 2/8 (E. Meyle) Arbejdsmiljø, ulykker, forebyggelse 2/36 (E. Meyle) Asfaltpriser, prisdelingsservice 5/39 Byggesagsevaluering, karakterbog 2/37 Databaser, træer, elektronisk 5/28 Driftskontrakt, golfbane 5/57 Dæksler, riste, autorisation 3/6 Fejl og mangler, byggeriet, rapport 7/22 Flybilleder, 3/15 Flybilleder, kortanalyse 4/48, 4/50 Fortrydelse, ekstraarbejder 7/16 Indextal, nye 1/24 Ledningsoplysning, register 2/41 Ledningsregister, lovændring 3/43 New York, samspil, offentlig-privat 3/8 Parkering, cykler, forbud 7/35 Parkforvaltning, HelPark, oversigt 4/4 (T.B. Randrup m.fl.) Parkforvaltning, stab, overdragelse 4/8 (C. Nuppenau) Parkforvaltning, kontrakt, partnerskab 4/10 (J.C. Binder) Parkforvaltning, dialog, forvaltervinke 4/12 (L. Østerbye) Parkforvaltning, samarbejde, entreprenør... (C. Damgaard) Parkforvaltning, etiske regler, driftsudbud 4/16 (Randrup m.fl.) Parkforvaltning, driftsudbud, kortlægning 4/17 Parkforvaltning, anlægsgartnere, kort.. 4/18 (J.B. Nielsen m.fl.) Parkforvaltning, HelPark, kommentar 4/3 Partnering, veje 2/34 Partnerskab, HelPark 3/38 Partnerskab, parkforvaltning, projekt 6/8 (C. Lindholst) Pesticider, miljøvurdering, kritik 4/22 Servicepraksis, DS-vejledning 6/22 (K. Tang) Skovbørnehaver, forvaltersynspunkt 7/49 Slotshaver, samarbejde, udbud 2/16 Sociale klausuler, udbud 3/33 Snerydning, sommerhusejere 2/25 Sponsorering, parker 7/43 Støvplage, målemetode, grænseværdi 3/31 Tilbudsloven, justering 7/15 Trafiksikkerhed, borgerinddragelse 3/51 Udbud, Frederiksberg, dialog 3/24 Udbud, udfordringsret, Fyn 2/45 Udlicitering, Udliciteringsrådet, rapport 7/14 Ukrudtsbrænding, skov, CO 2 -neutralitet 7/31 Vejsvin, affald, kampagne 7/28 Vintervedligehold, undtagelser 2/41 BRANCHE, UDDANNELSE & FORSKNING Abel, landskabsarkitektstudie, jubilæum 3/38 Akademimedaljer, Aagaard, Hauxner 3/32 AMU-kurser, Svogerslev 2/45 AMUsvende, AMUsyd 7/39 Anlægsgartnere, økonomi 5/19 Arbejdsmiljø, sprøjtemidler, sår 6/15 Arbejdstøj, bukser 3/22 Belos, jubilæum 7/8 Brander, pension 2/44 Brolæggerpris, Vejle, Brolæggerlauget 6/48 By og Byg, struktur 2/34 Byggematerialer, marked 2/44 Center, strategisk byforskning 5/32 Dafo-forening, planteopformering 6/14 Dancat, Svenningsens 3/51 Danske Anlægsgartnere, delegeretmøde 1/33 Diplomuddannelse, parkvirksomhed 1/49, 3/18, 5/41 Dynamit, pleje, kursus 6/51 EUC Midt, skolefusion 2/27 Fagus, udviklingscenter, Norge 1/11 Finanslov, miljø, besparelser 6/14 Garta, overtagelse 2/41 Gravividitet, fraværsforebyggelse 7/29 Greenkeeperassistent, anlægsplejer 7/23 GRØNT MILJØ

4 Grønne Landsklub, fusion 5/41 Have & Landskabsrådet 1/28, 3/47 Hedegaard, miljøminister 5/23 Hæderspris, Fjord, temahaver 5/35 HWH, Arctic, overtagelse 7/22 Klassikerpris, St. Klingbjerg 7/17 Kloakmestre, autorisation 1/24 Konjunkturer, byggeri 2/27 Konjunkturer, maskinleverandører 2/18 Lederkurser, kirkegårdsledere 5/42 Kongenshus, Carlo Scarpa, pris 4/13 Markedsføring, TV-reklame 2/38 (A.F. Stausholm) Maskinleverandørerne, ny struktur 3/51, 6/36 Maskinsalg, konjunkturer 2/44 Miljøstyrelsen, struktur 2/34 Novozymes, Roots, gødning 1/22 Nygaard, frontløber, jubilæum 2/56 (A. Kronborg) Olsen, Ib Asger, hædersdoktor 7/16 Pauleit, KVL-professor 6/37 Planteskoler, økonomi 5/12 Pon Equipment, Enmaco 7/27 Portostøtte, ophør, fagbladskrise 1/13 Ramirent, Treffco, Altima 3/22 Sitas, salg, K&S Treecare 6/24 Skolefusioner, Nordsjælland, Fyn 1/22 Skolesamarbejde, Jylland 1/32 Skov & Landskab, kundeundersøgelse 1/32 Skov & Landskab, samling 1/4 Skov & Landskab, samling, kommentar 1/3 Skoven, fagblad 2/14 Skovuddannelse, fagtekniker 5/56 (Jensen, Skals, Poulsen) Skælskør Anlægsgartnere, overtagelse 1/27 Statsskove, ny struktur 6/37 Supertræ, konkurs 1/15 Taghaver, konkres 4/42 Teknologprojekter, eksamen 6/27 (C. Christensen) Træklatring, DM 2/24 Træklatring, VM 2/24 (R.F. Madsen) Træklatring, VM 7/38 (A. Rommerdahl) Vejpris, Grenå 7/17 BØGER 32 år med GLS 7/ år i en dansk have 7/45 Afløbsanlæg med nedsivning 2/48 Anvendelse af Vandrammedirektivet... 5/44 Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg 6/44 Baggrundsdokument for fastsættelse...(støvplager) 3/44 Beskyt den vilde flora langs kysterne 4/43 Beskæring 6/47 Betonrørsstandarder... 5/44 Bidrag til regionplanlægningens historie 3/44 Blomsterværkstedet 3/44 Brolægning /44 Bundsikring af forbrændingsslagger 7/45 Bundsikring af sand og grus 4/43 Byggeriets materialer 6/44 Byggevarer skal CE-mærkes 4/43 Bygherrevejledning /48 Bypolitk mellem hierarki og netværk 1/45 Børns bedre koncentration i naturen 7/44 De ferske vandes kulturhistorie i Danmark 7/44 Den grønne struktur 1/45 Den nemme have 3/44 Den sidste guldalder... 5/44 Der er et yndigt land 2/50 (A. Koch) Diffus jordforurening...5/44 DMUnyt 2/48 DS/EN 1916, /45 En karakterbog for byggeriet 2/49 En vejledning om skilte og offentlighedens adgang... 7/45 Erfaringer med granitbelægninger 5/44 Fornuft og ufornuft i byggeriets organisering 6/44 Fremtidens bedre byrum - visioner og drømme 3/44 Fremtidens natur i Danmark 4/43 Forebyggelse af kriminalitet i boligområder 2/48 Færdselsarealer for alle 1/44 Georginer 6/47 Gode udemiljøer ved nordiske skoler 3/44 Grundvand fra skovene, muligheder og problemer 3/44 Handlingsplan for biologisk mangfoldighed 5/44 Haven - back to basics 6/47 Herregården - gods og samfund 7/44 Hovedstaden 2/51 Hovedstadens grønne ring 3/45 Hvor kommer planterne fra - og hvem... 6/44 (O. Fournais) Håndbog for drift af veje og stier 1/44 Jordstrømme i Danmark 2/51 Klitgårde i Holmsland og Ringkøbing Kommuner 1/45 Kongenshus Mindepark 5/44 Kystlandskabet 5/44 Leg og læring ude 5/44 Kraks Bygge & Anlæg 2004/2005 6/47 Kulturmiljø, mellem forskning og politisk praksis 2/48 Kulturmiljøet i kommunerens planlægning 1/44 Lokal afledning af regnvand 2/48 Lov om byfornyelse og udvikling af byer 1/44 Managing Soil Quality, Challenges in Modern Agriculture 2/51 Med lov skal land bygges 3/45 Medlems- og agenturliste /45 Mening med landskab 2/49, 3/45 Minimering af ukrudtsvækst i fuger... 2/51 Natursten, tegl og belægningssten i haven 4/43 Naturstein Lexikon 1/44 NeighbourWoods 5/44 Nordens landskap 2/51 Nye metoder i renovering af etageboligområder 6/44 Når jeg bliver arbejdsgiver 1/44 Når vi sætter pris på miljøet 7/44 Paris fra barrikade til boulevard /44 Pesticidstop på offentlige arealer 5/44 Plantebeskrivelser. Træer, buske, lianer... 1/45 (K. Tang) Planteskolebogen 6/46 Plantning i landskabet 3/44 Politikens økologiske haveleksikon 2/49 (O. Fournais) Præstegårdshaver 2/48 Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 2/48 Reservatnetværk for vandfugle 3/44 Servicevejvisning på almindelige veje 3/44 Signalement af fem byområder ved starten af kvarterløft 2/48 Skagen 6/44 Skjern Enge Vest 3/45 Skovkulturen i naturnært perspektiv 2/48 Skærby Strand - fra flyvesand til fritidsland 6/47 Sorter af plænegræsser /47 Spildevandsrensning i det åbne land 2/48 Stabilt grus, udbuds- og anlægsforskrifter 4/43 Storkenæb, bogen om Geranium 1/44 Strategiplan for cykelruter, vandreruter og rideruter 2/49 Søllerød Naturpark 3/45 The Complete Pebble Mosaic Handbook 6/45 (O. Fournais) The Planting Design Handbook 3/45 Til jord skal du blive...3/44 Tilslutning af stikledning til hovedkloak 4/43 Træ 50, Kvalitet og egenskaber 1/44 Trädgård i skolan - skola i trädgården 1/44 4 GRØNT MILJØ 2004

5 Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2/48 Ubundne bærelag af knust beton 7/45 Ubundne bærelag af knust tegl 7/45 Ubundne bærelag af knust asfalt 7/45 Urban Songlines. Hverdagslivets drømmespor 6/47 Vandmiljøplan 11 - slutevaluering 1/44 Vej- og trafikteknisk ordbog 3/44 Vegetationsteknik, systemlösningar och produkter 7/44 Vejledning i partnering 6/47 Vores vand 6/44 Værdisætning af pesticidanvendelsens... 1/44 trafiksikre løsninger 7/44 MASKINER Aebi, redskabsbærer 1/10 Agria, tohjulstraktor 6/36 Alko-Ginge, klipper, brændselsceller 6/58 Ammann, valsetromle 3/10 Aquila, højtrysrenser 6/51 Atlas, læssemaskine 7/29 Barford, dumpere 3/33 Bejco, minidumper 1/24 Bobcat, minigraver 7/37 Brenderup, vogne 6/13 Budde Engineering, sandrenser 6/31 Brintdrevet truck 3/42 Combi-Trailer, renovationsvogn 6/31 Eurocomach, minilæsser 3/43 FAE, stenknuser 2/41 Filoc, fileværktøj 3/51 Flexigrader, vejhøvl 1/12 Flydepram, oprensning 2/14 FM, minilæssere 2/40 Garden Groom, hækklipper 5/12 Greenflame, saltlagespreder 7/15 Greenflame, ukrudtsbrænder 2/18 Hapert, vogne 2/42 Hinowa, lifte 2/45 Honda, hækklipper 5/15 Hovedeftersyn, abonnement 3/51 Husqvarna, tryksmøring 3/38 Iseki, græsklipper 6/32 Iseki, traktorer 6/51 JCB, dumper 3/33 John Deere, 200 år 2/14 John Deere, cylinderklipper 5/8 John Deere, parkklipper 6/13 Konrad, læssere 1/14 Kubota, minigraver 6/32 Komatsu, hurtigskift 2/42 Messersi, minidumpere 2/34 Minigravere, gruppetest 7/22 Muster, slagleklipper 7/24 Muratori, stennedlægning 1/14 Nimos, HA Fog 6/15 Randersbøren, potteflytter 3/37 Redixim, græsmaskiner 2/14 Rotavario, rotorklipper 4/35 Rover, græsklipper 3/37 Schäffer, læssemaskiner 1/47 Spearhead, slagleklippere, Helsingør 3/15 Spider, rotorklipper, fjernstyret 3/50 Stihl, kædesav 2/27 Stihl, savkæde 2/45 Textron, rotorklipper 6/20 Toolcat, minilastbil 2/18 Toro, el-bil 6/19 Toro, prikkemaskine 6/51 Udstødning, park og skov 2/13 Vaza, multisprøjte 1/11 Ventrac, redskabsbærer 6/23 Vitra, redskabsbærer 1/24 Vitra, traktorer 6/25 Volvo, læssemasksiner 7/16 Volvo, minigraver 2/46 Weidemann, læsser 3/22 INVENTAR Betoninventar, standard 7/9 Cumaru, terrasseplanker 1/49 Imprægneret træ, biocidudvaskning 7/35 Københavnerbænken 3/51 Naturleg, linolie, stolpesko 1/38 Skimmelsvampe, lærk, terrasser 6/23 Støjskærm, pil, Vendsyssel 6/21 Tropisk træ, certificering 5/24 Vandtrapper, akustik 2/33 Veksø, nyheder 5/8 UDSTILLINGER GaLaBau /28 Have & Landskab 1/28, 4/42 Too Perfect, Dansk Arkitekturcenter 6/49 DIVERSE Ankenævnssager, erfaringer /25 (K. Tang) Haveguide, Rivieraen 3/52 (O. Fournais) Livsstil, haver, antologi 5/47 Livsstil, haver, kommentar 5/3 Livsstil, haver, sociologi 5/33 Spot, dybt inde i skoven 7/34 (B. Ivertsen) Spot, Johannes V. Jensen 2/54 (B. Ivertsen) Spot, Kerstin Ekman 3/40 (B. Ivertsen) Spot, Lundbye, Langeland 1/48 (B. Ivertsen) Spot, kunstneriske koter 5/50 (B. Ivertsen) Spot, sig det med blomster 6/50 (B. Ivertsen) Spot, sprogblomster 4/40 (B. Ivertsen) Skov & Landskabskonferencen /34 GRØNT MILJØ

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05 NORMER OG VEJLEDNING FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE 101 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere 2005 ISBN 87-7387-0404 Redaktion & tekst: Kim Tang Jørgensen,

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Den gode skole. økologien med i skole

Den gode skole. økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Dansk Center for Byøkologi har produceret denne inspirationsguide i dialog med en tværfaglig ekspertgruppe omkring grundskolen.

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere