Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh"

Transkript

1

2

3 Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

4 Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008

5 Forord Side 3 Forord I forbindelse med vedtagelsen af AMU-reformen, der trådte i kraft den 1. januar 2004, blev følgende 12 private køreskoler eller sammenslutninger af skoler godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser på transportområdet: Cramers Køreskole ApS Dansk Transportsikkerhed ApS Dansk UddannelsesCenter A/S Erhvervskøreskolen ApS Grøns Køretekniske Anlæg Juuls Køreskole Kørelærercentret A/S Nygaard Gruppen Vejle A/S Strandens Køreskole A/S TUC SYD ApS, Transport Uddannelses Center Syd Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S Vestjysk Storvognsskole Skjern De ti førstnævnte køreskoler er godkendt til at udbyde tre fælles kompetencebeskrivelser (FKB) inden for det uddannelsesområde, som Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) dækker, og en generel FKB, der kan udbydes af alle godkendte AMU-udbydere inden for Undervisningsministeriets område. De fire FKB er følgende: 2714 Grundkompetence chauffør - bus 2728 Grundkompetence chauffør - gods 2729 Grundkompetence chauffør - taxi 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S er godkendt til at udbyde: 2714 Grundkompetence chauffør - bus 2722 Specialbefordring af personer 2731 Personbefordring med bus og taxi 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU Vestjysk Storvognsskole Skjern er godkendt til at udbyde: 2714 Grundkompetence chauffør - bus 2728 Grundkompetence chauffør - gods 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU I foråret 2008 tog Undervisningsministeriets kontor for arbejdsmarkedsuddannelser initiativ til at gennemføre en opfølgning på de private kursusudbyderes håndtering af uddannelsesopgaven og de opnåede resultater. I løbet af de fire år, der er gået siden godkendelsen af de 12 køreskoler, har deres uddannelsesaktivitet været jævnt stigende, og de administrative rutiner er ved at være indarbejdet. Derfor ville det give mening at foretage en opfølgning på nuværende tidspunkt.

6 Side 4 Private udbydere af AMU på transportområdet Denne rapport indeholder resultatet af opfølgningen, der er gennemført af analysevirksomheden Strategisk Netværk i perioden april - juli Opfølgningen har haft tre formål: For det første at skabe et samlet overblik over de private udbyderes uddannelsesaktivitet og - kvalitet samt økonomi. For det andet at få et indblik i, hvordan deres samarbejde med andre godkendte udbydere fungerer. For det tredje at tilvejebringe en status på, hvordan de nye udbydere på AMU-området har forvaltet deres godkendelse til udbud inden for AMU. Opfølgningen skal derudover ses i lyset af regeringens opmærksomhed på, at en større del af AMU-udbuddet skal ske ved at inddrage private kursusudbydere. Endelig er opfølgningen en del af lovovervågningen af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som trådte i kraft den 1. januar De 12 udbydere udgør en gruppe af forskellige virksomheder, men er primært ejerdrevne køreskoler. De tilbød allerede kørekortsundervisning før 2004, og nogle havde i forvejen AMU-aktivitet ved at fungere som underleverandører til godkendte offentlige AMU-udbydere, mens andre var helt nye på området. Siden 2004 er aktiviteten kommet godt i gang, og i alt 11 af de 12 udbydere er nu fungerende AMU-udbydere. Opfølgningen har som nævnt haft til formål at skabe overblik over udbydernes aktivitet på fire parametre: Aktivitet, kvalitet, økonomi og samarbejde med øvrige godkendte udbydere. Det har vist sig, at samarbejdet med andre AMU-udbydere - private som offentlige - sker i meget begrænset omfang. Samarbejdet analyseres derfor ikke for sig, men indgår i belysningen af parameteret aktivitet. Opfølgningen og det dermed forbundne projektarbejde har omfattet følgende aktiviteter: En statistisk analyse af data fra følgende kilder: Udbydernes aktivitetstal, som de fremgår af Undervisningsministeriets AMU-statistik, udbydernes evalueringsresultater fra Viskvalitet samt udbydernes økonomiske forhold vedrørende udnyttelse af bevilling, modtagelse af forårspakkemidler m.v. på baggrund af tal fra Undervisningsministeriets tilskudskontor. En besøgsrunde blandt alle 11 aktive udbydere, hvor de er blevet interviewet om deres erfaringer med AMU-udbuddet. En række interviews med virksomheder og jobcentre, som har haft ansatte på kursus hos en privat AMU-udbyder i foråret Interviewundersøgelsen har endvidere omfattet tidligere kursusdeltagere. Interviewene er gennemført som en stikprøve, og der er interviewet repræsentanter for tidligere kunder hos samtlige udbydere. I alt er der gennemført interviews med 29 tidligere kunder og 14 tidligere deltagere. Interviews med to store offentlige udbydere - TEC - Teknisk Erhvervsskole Center samt AMU Syd - af AMU-uddannelser på transportområdet for at få et indtryk af, hvordan udbuddet foregår hos dem. De to uddannelsesinstitutioner har fungeret som referenceinstitutioner i vurderingen

7 Forord Side 5 af, hvorvidt de private udbydere anvender samme metoder som de offentlige, samt om deres kvalitet i udbuddet lever op til de samme standarder. Interviewundersøgelserne er udført på baggrund af resultaterne fra den statistiske analyse. Den 12. udbyder - Kørelærercentret A/S - indgår ikke i undersøgelsen, fordi skolen ikke har AMUaktivitet, men forventer at få det i løbet af Resultatet af opfølgningen er overordnet set positivt. Det private udbud af AMU fungerer, og både udbydere og kunder er tilfredse med kvaliteten. Opfølgningen viser imidlertid også, at det bør gøres med forsigtighed. Det er en stor udfordring for private virksomheder, som ikke har erfaring med at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, at skulle starte et AMU-udbud op. AMU-udbud adskiller sig meget fra privat, kommerciel aktivitet, og det kræver et stort arbejde at få det til at fungere optimalt. I det aktuelle tilfælde har mange af skolerne skullet fremskaffe kvalificerede undervisere til de chaufførfaglige fag, sørge for nye undervisningslokaler, undervisningsmaterialer og materiel samt opnormere deres administrative afdeling for at kunne udbyde AMU. Det kan altså lade sig gøre, selv om det kræver en stor arbejdsindsats af den nye udbyder. De private udbydere kan til gengæld bidrage til det samlede AMU-udbud med deres fleksibelt indrettede uddannelser og små tætte hold, som kunderne sætter stor pris på. Til gengæld kan det private udbud langt fra matche de offentlige udbyderes bredde i udbuddet. Det skyldes dels, at de private udbydere har begrænsede udbudsgodkendelser, dels at de er forholdsvis små virksomheder, som skal gennemføre store investeringer, hvilket får mange af dem til at foretrække en langsom vækst. To store private udbydere - Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S og Dansk Uddannelses- Center A/S - har imidlertid et bredere udbud end de øvrige. Det tyder på, at bredden kommer med en øget volumen i udbuddet. Ovennævnte positive konklusion udfoldes og uddybes i rapporten, der er disponeret i tre kapitler: Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver belyser de konklusioner og observationer, som projektarbejdet har givet anledning til. Desuden giver kapitlet et bud på de fremtidige muligheder for brug af private udbydere på AMU-området. Kapitel 2: De private AMU-udbydere - et overblik indeholder en sammenlignende analyse af de forskellige udbydere og fokuserer på forskelle og ligheder mellem dem. Analysen er struktureret således, at den først tegner et generelt billede af organiseringen af det private udbud. Dernæst analyseres udbyderne i et tværgående perspektiv ud fra parametrene aktivitet, kvalitet og økonomi. Kapitlet inddrager endvidere viden om to offentlige AMU-udbydere på transportområdet for at give en pejling på, hvorvidt de private AMU-udbydere har tilsvarende kvalitetsniveau i deres uddannelsesudbud. Kapitel 3: Profiler af de 11 udbydere giver et dybere indblik i hver enkelt af de private udbyderes forhold. Hver profil giver først et overblik over den enkelte skoles forhold og analyserer derefter aktiviteten ud fra de samme parametre som i kapitel 2. For overblikkets skyld er kapitlet struktureret på samme vis. Endelig redegøres der for køreskolernes mere generelle erfaringer med at starte som AMU-udbyder.

8 Side 6 Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten indeholder derudover et bilag med de spørgeguides, der er benyttet i forbindelse med interviewene, og et bilag med de faktuelle oplysninger, som danner grundlag for analysen. Projektarbejdet er gennemført af projektleder Sidsel Høgh og researcher Nina Elisabeth Carøe. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyser, konklusioner og forslag. Den 29. oktober 2008 Søren Carøe Projektchef

9 Indholdsfortegnelse Side 7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 7 Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver Det daglige arbejde fungerer Udbuddet: Lidt, men godt Det offentlige og private udbud er ikke ens Fremtiden Kapitel 2: De private AMU-udbydere - et overblik Udbydernes aktivitet Kvaliteten af udbuddet Viskvalitet Interviewundersøgelsen Udbydernes økonomi Udbydernes erfaringer med AMU-udbuddet Kapitel 3: Profiler af de 11 udbydere Profil af Cramers Køreskole ApS Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Dansk Transportsikkerhed ApS Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Dansk UddannelsesCenter A/S Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Erhvervskøreskolen ApS Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Grøns Køretekniske Anlæg Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Juuls Køreskole... 49

10 Side 8 Private udbydere af AMU på transportområdet Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Nygaard Gruppen Vejle A/S Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Strandens Køreskole A/S Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af TUC SYD ApS, Transport Uddannelses Center Syd Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Profil af Vestjysk Storvognsskole Skjern Aktivitet Kvalitet Økonomi Erfaringerne med udbuddet Bilag

11 Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver Side 9 Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver Dette kapitel sammenfatter de konklusioner, der kan drages på baggrund af opfølgningen, samt de perspektiver, der fremkommer for det fremtidige AMU-udbud. De er samlet i fire overordnede punkter, som gennemgås undervejs i kapitlet. Det gælder generelt for de private udbydere, at det er mindre virksomheder med relativt få ansatte. Som oftest er de ejerdrevne køreskoler, der har mange år bag sig. I nogle tilfælde har flere køreskoler slået sig sammen om at løfte AMU-udbuddet, mens andre kan bære det alene. Derfor er antallet af deltagere på de privat udbudte AMU-kurser ofte ganske lille sammenlignet med de store offentlige udbydere. To af de 11 udbydere stikker ud fra denne generelle retning, da de tilsammen står for 65 pct. af den samlede private AMU-aktivitet. 1 Den ene - Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S - har hele tiden haft høj aktivitet, da skolen har fortsat sit arbejde fra før AMU-godkendelsen, fordi den tidligere var underleverandør til en offentlig AMU-udbyder. Den anden - Dansk UddannelsesCenter A/S - har efter et ejerskifte i slutningen af 2006 haft en kraftig vækst gennem 2007, men var tidligere på størrelse med de mindre udbydere. Begge har et bredere udbud end de ni øvrige udbydere. Det er en interessant observation, at bredden i udbuddet tilsyneladende hænger sammen med et øget volumen, men grundlaget er for spinkelt til at sige noget om, hvordan de øvrige udbydere vil agere i fremtiden. En medvirkende årsag er især, at der er meget store forskelle på de private udbydere og deres fremgangsmåde, kundegrundlag, markedsføringsstrategi, deltagere m.v. Nogle har faste store kunder, som leverer kursister på fast basis, mens andre rekrutterer mere spredt. Deltagersammensætningen varierer også meget, fra overvejende ledige til overvejende beskæftigede personer. Det skyldes både forskellige rekrutteringsstrategier på skolerne og ledigheden i lokalområdet. I nogle områder er ledigheden så lav, at det ikke kan lade sig gøre at få ret mange elever fra denne gruppe, hvilket naturligt medfører mange elever med job. Andre skoler samarbejder derimod tæt med de omkringliggende jobcentre og lokale afdelinger af fagforeninger og har derfor mange ledige elever. En yderligere forskel i den forbindelse er, at nogle fagforeninger håndterer det private udbud meget forskelligt. Nogle skoler kan have et fint samarbejde med en lokalafdeling af en fagforening, mens en anden skole oplever, at fagforeningen afviser at arbejde sammen med en privat udbyder. Det samme gælder for de offentlige udbydere, hvis holdning til de private udbydere også varierer meget. Nogle vil slet ikke samarbejde med private udbydere, hvor andre er mere positive Det daglige arbejde fungerer Det er en generel konklusion, at det private udbud af AMU-uddannelser på transportområdet er kommet godt i gang og afvikles stabilt på alle 11 aktive skoler. De har en sund økonomi, har tilstrækkeligt mange deltagere, har regelmæssige holdstarter, og deltagere og virksomheder er tilfredse. 1 Aktivitetstallene angives i rapporten i antal kursister. Her er udregningen dog foretaget med årselever, da de to store udbydere har mange korte kurser, hvilket gør deres årlige antal kursister uforholdsmæssigt højere end de mindre udbydere.

12 Side 10 Private udbydere af AMU på transportområdet Skolerne afvikler de fulde uddannelser og arbejder kun sjældent sammen med andre godkendte AMU-udbydere. Mangler skolen lærere med kompetence inden for et område, er løsningen at købe sig til eksterne lærerkræfter, der aflønnes på timebasis. Flertallet af skolernes udbud afvikles tæt op af modellen, der kendes fra de offentlige udbydere. Eleverne samles i hold, og der er fast holdstart med jævne mellemrum. De fleste kører med holdstart hver 6. uge, så kurserne kører i forlængelse af hinanden. Nogle af udbyderne bruger forløb med løbende optag, men de fleste finder det for besværligt at administrere. Flere udbydere har således gjort forsøg med løbende optag for derefter at gå bort fra det igen. Kvaliteten af det private udbud står ikke tilbage for kvaliteten hos de offentlige udbydere. I Viskvalitet har de private udbydere gennemsnitligt lige så gode resultater som de offentlige udbydere, om end nogle af dem scorer en anelse bedre eller dårligere. Stikprøven blandt tidligere kunder og deltagere vidner også om tilfredshed. Både virksomheder, jobcentre og deltagere fokuserer meget på succesraten ved køreprøven i deres vurdering, men nævner også forhold som fleksibilitet, små hold, kort transporttid til skolen og gode lærere. Flere kunder nævner, at de private udbyderes mindre hold gør dem bedre i stand til at tage hånd om den enkelte på kurset, og at den mere individuelle tilgang er et stort plus. Den eneste kritik, som nogle af de tidligere elever nævner, er, at de synes, at der bruges for meget tid ved computere i undervisningstiden. Ellers er eleverne glade og tilfredse med de kurser, som de har deltaget i. Tilbagemeldingerne viser også, at undervisning ved computeren udgør en relativt stor del af især teoriundervisningen på kurserne hos de private, men at der normalt altid er en lærer til stede til at hjælpe eleverne med stoffet, samt at tavleundervisning og gruppearbejde stadig udgør broderparten af undervisningen Udbuddet: Lidt, men godt Hovedvægten i udbuddet er på de lange grunduddannelser inden for transport: Personbefordring med bus, Godstransport med lastbil, Kørsel med vogntog og Personbefordring med taxi samt Kvalifikation til taxikørsel, hvor der også ses en del aktivitet. 2 Derudover afvikles en del forløb i Grundlæggende kvalifikationsbevis til bus og lastbil samt nogle kortere kurser, især ADR Grundkursus i vejtransport af farligt gods. Udbuddet er endnu relativt smalt i forhold til de offentlige AMU-centre, hvilket der er flere årsager til. Den primære grund er, at de private udbydere har valgt at fokusere på det kendte i starten og få det til at fungere, inden aktiviteten eventuelt kan udvides. Når det kommer til AMU, kan de ikke skille sig ud på pris, og de prioriterer derfor at levere en god service og en høj kvalitet. Derfor foretrækker de en smal ekspertrolle, hvor de specialiserer sig, frem for at have et bredere, men dårligere fungerende udbud. Kendskabet til muligheden for at tage AMU-kurser i privat regi er endnu begrænset, og det er vigtigt for dem at blive kendt for at levere et godt produkt. Fokus er som nævnt på grunduddannelserne inden for transport, som er de uddannelsesmål, hvor skolerne havde kendskab til i hvert fald en del af aktiviteten i forvejen. Derfor har de kunnet nøjes med at supplere aktiviteten med de chaufførfaglige fag. På den måde er overgangen blevet begrænset til at udvide den igangværende aktivitet i stedet for at starte noget helt nyt op. Det er for- 2 De to første uddannelsesmål er udformet efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 og har taget over efter Grunduddannelse i kørsel med busser og Grunduddannelse i godstransport med lastbil, der tidligere var grunduddannelser inden for godstransport og personbefordring ad vej.

13 Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver Side 11 klaringen på, at de private udbydere har langt den største aktivitet inden for grunduddannelserne. De supplerer dog med enkeltstående udbud vedrørende de øvrige uddannelsesmål i de FKB, som skolerne er godkendt til. En medvirkende årsag til det smalle udbud er desuden de private udbyderes relativt lave volumen inden for AMU. De fleste af udbyderne har omkring 300 deltagere på årsbasis, og det kan på den baggrund være svært for dem at oprette separate hold i de mindre enkeltfag Det offentlige og private udbud er ikke ens Selv om forløbene kan minde meget om hinanden, er der store forskelle på de private og offentlige udbud, som primært skyldes de rammer, som de afvikles under. De private udbyderes aktivitet er ofte mere fleksibelt indrettet med hensyn til afviklingstidspunkt og holdoprettelse, fordi de ikke kun gennemfører undervisning i dagtimerne, og fordi de opretter mindre hold. Udbuddet om aftenen og i weekenden er en af de helt store forskelle på det offentlige og det private udbud, og det er et tilbud, som virksomhederne er meget glade for. Hvis de ikke kan undvære de ansatte i dagtimerne på grund af travlhed, kan det være en meget tiltrækkende mulighed for dem at kunne sende deres ansatte af sted på skæve tidspunkter. Det er ganske vist dyrere for de private udbydere at afholde kurserne på skæve tidspunkter. På den anden side giver det i mange tilfælde ekstra aktivitet på tidspunkter, hvor der ellers ikke ville komme indtjening til skolen. Et fleksibelt udbud kan tillige medvirke til, at virksomheder, som ellers måtte opgive at få deres medarbejdere på kursus, sender dem af sted alligevel. Når de private udbydere kan afvikle kurser på skæve tidspunkter, skyldes det tilsyneladende, at de har en anden omkostningsstruktur end de offentlige udbydere. Underviserne hos de offentlige AMU-udbydere er underlagt overenskomstens bestemmelser på området, og de regulerer undervisningstid, forberedelsestid, tid til efteruddannelse m.v. De private udbydere er ikke pålagt de samme restriktioner og kan derfor vælge at være mere fleksible med hensyn til, hvor meget lærerne underviser. Det er endvidere en fordel for de private udbydere at have køreskole ved siden af, hvilket langt de fleste af dem har. Hvis en lærer mangler arbejdsopgaver i AMU-regi, kan vedkommende i stedet bruges i den private afdeling, hvilket er med til at holde omkostningerne nede. En sidste faktor er, at de private udbydere i nogle tilfælde vælger at slå det meste af undervisningen på små hold i grunduddannelserne i bus og lastbil sammen. Dermed kan skolerne drage fordel af, at meget af pensum er det samme. På den måde kan to meget små hold køres parallelt, hvilket igen sikrer, at udgiftsniveauet holdes nede på de fælles fag. Det bevirker, at det kun er de fag, der er specifikke for uddannelserne hver især, som afvikles med et højt udgiftsniveau, og det bliver væsentlig billigere at afvikle hold med meget få deltagere. Desuden lægger de private udbydere vægt på ikke at aflyse hold. De kører derfor meget små hold, selv om tilmeldingerne skulle svigte. I nogle tilfælde er holdene decideret underskudsgivende, men afvikles som en service i forventning om, at den eller de pågældende kunder senere vil sende kursister til mere rentable hold.

14 Side 12 Private udbydere af AMU på transportområdet Som nævnt tyder interviewene med nogle tidligere elever på, at der bruges mere pc-baseret undervisning hos de private udbydere, men samtidig fortæller de alle, at tavleundervisning stadig udgør en stor del af undervisningen. Flere af dem lægger specifikt vægt på, at deltagerne ikke må bruge for lang tid ad gangen foran en computer, og de forsøger at planlægge undervisningen, så der er variation mellem tavleundervisning, computerbaseret undervisning og praktiske øvelser samt gruppearbejde. Selv om de bruger det digitale undervisningsmateriale meget, lægger de stor vægt på at variere undervisningen Fremtiden Der er ikke fremkommet oplysninger i forbindelse med projektarbejdet, som tyder på, at det vil være problematisk at fortsætte med at lade private udbydere tage del i AMU-udbuddet. Det har været et stort spring for mange af de private udbydere også at udbyde transportuddannelser i regi af AMU. Det har imidlertid vist sig, at når de har fået procedurer, anlæg og undervisning m.v. til at fungere, er både virksomheder og deltagere tilfredse. De private udbyderes aktivitet er generelt stigende, hvilket tyder på, at det også fremover vil være en farbar vej at have et privat udbud af arbejdsmarkedsuddannelser på transportområdet. Opfølgningen peger imidlertid ligeledes på, at det er en udvikling, der skal planlægges nøje. Som nævnt er det vanskeligt for de private udbydere at have en meget bredt udbud, før de har tilstrækkelig høj aktivitet. Det ses endvidere, at de offentlige udbydere, som har en meget bred aktivitet, bruger mange penge på at efteruddanne deres undervisere. Som det er nu, supplerer de private udbydere de offentlige udbyderes meget brede aktivitet med et fleksibelt udbud, der har kort ventetid, men et begrænset udvalg. Det oplever de offentlige udbydere imidlertid let som unfair konkurrence, fordi de er underlagt flere regler og må bruge flere midler på efteruddannelse på grund af deres bredere udbud. De vurderer desuden, at de bliver kontrolleret langt grundigere end de private udbydere, og at der stilles strengere krav til uddannelsesniveauet blandt deres undervisere. Det tilgængelige materiale gør det ikke muligt at vurdere, hvilke forskelle der præcist er mellem de offentlige og private udbyderes forhold. Hvis det ovenfor beskrevne er repræsentativt for de offentlige udbyderes holdning til de private udbydere, kan det kaste lys over, hvorfor de i mange tilfælde ikke har noget ønske om at samarbejde med de private udbydere. De private udbydere betragter sig i højere grad som en del af AMU-udbuddet snarere end som konkurrenter til de offentlige udbydere. Deres aktivitet gør det i mange tilfælde muligt at forkorte de nogle gange meget lange ventelister hos de offentlige udbydere. Dertil kommer, at langt de fleste af de private udbydere er små virksomheder. Derfor mener de ikke, at de udgør en trussel mod de offentlige AMU-udbydere. Før de private køreskoler blev godkendte AMU-udbydere, oplevede flere af dem imidlertid, at deres virksomhed var truet, fordi flere og flere kursister valgte at tage stort kørekort på AMUcentrene, hvor deltagerbetalingen er meget lavere. Fleksibiliteten i det private udbud kan desuden bidrage til at øge antallet af ufaglærte og kortuddannede, der bliver uddannet eller efteruddannet. Transportvirksomhederne har ofte svært ved at undvære medarbejderne i dagtimerne, men hos de private køreskoler kan de efteruddanne sig i

15 Kapitel 1: Konklusioner og perspektiver Side 13 fritiden i stedet. Mange af dem bliver mere motiveret for at efteruddanne sig, når de har fået en succesoplevelse ved at gennemføre eksempelvis chaufføruddannelsen. Det kan bidrage til et øget ønske om efteruddannelse, når de er kommet i job. Endelig kan det private AMU-udbud fremme en sund konkurrence inden for transportuddannelserne, hvor både private og offentlige udbydere forsøger at gøre den bedst mulige indsats. Det kan samlet set bidrage til at løfte det samlede udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.

16

17 Kapitel 2: De private AMU-udbydere - et overblik Side 15 Kapitel 2: De private AMU-udbydere - et overblik Dette kapitel indeholder en sammenlignende analyse af de private udbyderes AMU-aktivitet på transportområdet. Kapitlet er struktureret således, at det først præsenterer organiseringen af det private udbud. Dernæst analyseres udbydernes uddannelsesaktivitet ved hjælp af de valgte parametre aktivitet, kvalitet og økonomi. Til sidst belyses udbydernes generelle erfaringer med udbuddet. Analysen er baseret på følgende kilder: Interviews med samtlige 11 aktive udbydere Udbydernes evalueringsresultater fra Viskvalitet En række interviews foretaget med en stikprøve af udbydernes tidligere kursister og kunder Økonomiske data fra Undervisningsministeriets tilskudskontor Undervejs i kapitlet bruges betegnelserne skole og privat udbyder afvekslende med samme indhold. Det gælder ligeledes betegnelserne elev og deltager, der begge anvendes om deltagerne i uddannelserne. Det er vigtigt at bemærke, at udbydernes baggrund er vidt forskellig. Nogle af skolerne fungerede allerede som underleverandører til nærliggende AMU-centre før godkendelsen i 2004, og de havde dermed et godt kendskab til AMU-uddannelserne på forhånd. Flertallet var imidlertid helt almindelige køreskoler, som havde erfaring med uddannelsen, der førte til storvognskørekort, men ikke med deciderede chaufføruddannelser. For gruppen uden tidligere erfaring med AMU-udbud har overgangen fra køreskole til privat AMUudbyder udgjort en stor udfordring. Der har været mange nye forhold at vænne sig til, og de har måttet udvide undervisningsfaciliteterne kraftigt for at kunne rumme AMU-eleverne. AMUuddannelserne har været en helt ny verden for dem, og de har især måttet øge det administrative personale for at kunne håndtere de dokumentationskrav, der følger med et AMU-udbud. Udover at sætte sig ind i nye bestemmelser, opgaver og funktioner m.m. har det været nødvendigt at arbejde med at udbrede kendskabet til dem selv som AMU-udbydere. Skolerne er alle kendt i lokalområdet, men langt de fleste er kun kendt som køreskole - ikke som AMU-udbydere. Derfor har mange af dem måttet bruge mange ressourcer på markedsføring for at sikre sig deltagere. Det er ikke noget problem i sig selv at tiltrække deltagere, men det forudsætter et betydeligt arbejde at opbygge et kendskab i lokalbefolkningen til muligheden for at tage AMU-kurser på en køreskole. Alligevel har den største omvæltning været den administrative del af arbejdet. I forhold til almindelige kørekort er AMU-kurser meget administrationstunge, og næsten alle skoler nævner et væsentligt øget behov for administrative medarbejdere. En undtagelse er Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S, som allerede var vant til at stå for den administrative del af udbuddet og derfor havde medarbejdere til at udføre disse opgaver. Desuden havde Dansk Transportsikkerhed ApS allerede uddannelser og administration på plads og skulle kun tilføje rådgivning af mulige kommende elever.

18 Side 16 Private udbydere af AMU på transportområdet Otte af skolerne - Cramers Køreskole ApS, Erhvervskøreskolen ApS, Grøns Køretekniske Anlæg, Juuls Køreskole, Nygaard Gruppen Vejle A/S, TUC SYD ApS, Vestjysk Storvognsskole Skjern og Strandens Køreskole A/S - har imødegået denne udfordring ved at slå sig sammen om det såkaldte administrative infocenter, hvor de i fællesskab har ansat en central administrativ medarbejder med erfaring fra et AMU-center. Hendes opgave er at stå for indberetningen af aktivitet til Undervisningsministeriet. Derudover har hun fungeret som ressourceperson, som skolerne kunne henvende sig til med spørgsmål. Flere af skolerne har desuden samarbejdet med en konsulent, der i begyndelsen bistod dem med at starte udbuddet. Det er til gengæld meget begrænset, hvor meget de private udbydere samarbejder med hinanden. En række af de jyske udbydere har tidligere arbejdet sammen om et TUP-projekt, hvor de udvekslede erfaringer og sammenlignede fremgangsmåder. Ellers består samarbejdet - udover Dansk UddannelsesCenter A/S og TUC SYD ApS, der arbejder tæt sammen - mest af, at udbyderne henviser deltagere, som de ikke selv kan hjælpe, til hinanden. Der foregår ikke ret meget samarbejde med offentlige udbydere af AMU. En af de private udbydere har dog et samarbejde på vej med et AMU-center. Det vil blandt andet omfatte fælles annoncering og gennemførelse af kurser. Tre andre udbydere samarbejder desuden med offentlige udbydere, hvilket falder godt i tråd med, at de private udbydere generelt vurderer, at de offentlige udbydere er positive i stigende grad. Det er ikke usandsynligt, at der vil komme mere samarbejde i stand med tiden. Udbyderne er generelt glade for samarbejdet med Undervisningsministeriet og TUR. De får svar på eventuelle spørgsmål, når de henvender sig, og langt de fleste benytter sig af TUR's kurser, når underviserne skal efteruddannes. Det er kendetegnende for samtlige skoler, at de udbyder de fulde kurser. Mangler de lærerkræfter til enkeltfag i eksempelvis de chaufførfaglige fag, henter de eksterne lærere ind med den fornødne kompetence. De fleste skoler kører med optag på faste hold, hvor der er holdstart med faste intervaller. Sammensætningen af hold varierer meget fra skole til skole. Nogle har mange ledige elever, mens andre har mange i beskæftigelse. Denne variation afhænger af beskæftigelsessituationen i lokalområdet samt skolens strategi og kundegrundlag. En enkelt skole - Dansk UddannelsesCenter A/S - har en rammeaftale med en række jobcentre i og uden for Storkøbenhavn om at uddanne forsikrede og ikke-forsikrede ledige i første ledighedsperiode med ret til seks ugers selvvalg. Andre udbydere fokuserer på at rekruttere beskæftigede deltagere, fordi der er meget få ledige i lokalområdet. Endelig har nogle udbydere en blandet strategi, hvilket giver sig udslag i vidt forskellige fordelinger mellem ledige og beskæftigede elever på uddannelserne. De private udbydere mener ikke, at der er nogen særlig forskel på de elever, som de har i den private afdeling, og AMU-kursisterne. I stedet er der et skel mellem deltagere i beskæftigelse og ledige deltagere. De ledige deltagere er ofte svagere og mindre målrettede end de beskæftigede. Det er endvidere primært de ledige deltagere, som har problemer med fremmøde, og nogle skoler oplever, at de har sværere ved at tage ansvar for egen læring.

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I

UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I UDDANNELSE AF HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN RAPPORT OM MULIGHEDEN FOR ET FÆLLES LÆNGEREVARENDE UDDANNELSESFORLØB FOR BESKÆFTIGEDE HAVNEARBEJDERE I ØRESUNDSREGIONEN STYREGRUPPEN FOR PROJETET UDDANNELSE

Læs mere