Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt"

Transkript

1 Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt Et jobprofilkatalog September 2005 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\fildmwta\dmw_docs\ \680712_ny_jobprofilkatalog_ doc 2

3 Indholdsfortegnelse Datagrundlag...4 Jobprofiler - hvilke? Jobprofil: Supermarked - salgsassistent Jobprofil: Supermarked - kasseassistent Jobprofil: Supermarked - servicekasse Jobprofil: Supermarked - ansatte i slagter-, fiske- eller bagerafdeling Jobprofil: Supermarked - leder Jobprofil: Salgsassistent i nærbutik Jobprofil: Salgsassistent i byggemarkeder Jobprofil: Salgs- og/eller kasseassistent i discountbutik Jobprofil: Salgsassistent i tøj- eller tekstilbutik Jobprofil: Salgsassistent i eksklusiv butik Jobprofil: Salgsassistent i hårde hvidevarer, isenkram eller el-artikler Jobprofil: Salgsassistent i butik, der ikke indgår i en kæde Jobprofil: Salgsassistent i farvehandel eller materialhandel Jobprofil: Salgsassistent inden for sportsudstyr Jobprofil: Dekoratør Jobprofil: Blomsterdekoratør...50 Bilag

4 Datagrundlag Jobprofilkataloget på detailhandelsområdet er udarbejdet som led i projektet 'Nye krav til detailhandelsområdet'. Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms Amt, HK Danmark og HK Storstrøms Amt. Kataloget er baseret på interview med medarbejdere og ledere i detailhandelsbutikker samt med ressourcepersoner, der på forskellig vis har kunnet bidrage til at belyse kvalifikationskrav på detailhandelsområdet. Nogle af interviewene er gennemført som interview med enkeltpersoner, men der er også gennemført gruppeinterview med medarbejdere og ledere i nogle af de store butikker. Der er ligeledes gennemført et gruppeinterview med tillidsrepræsentanter fra forskellige butikker. Interviewene er gennemført i perioden november 2004 til februar En uddybning af projektets resultater kan læses i rapporten Assistent, sælger eller livsstilsekspert? - Jobprofiler på detailhandelsområdet. 4

5 Jobprofiler - hvilke? I jobprofilkataloget opereres der med følgende 16 jobprofiler: Supermarked - salgsassistent Supermarked - kasseassistent Supermarked - servicekasse Supermarked - ansatte i slagter-, fiske- eller bagerafdeling Supermarked - leder Salgsassistent i nærbutik Salgsassistent i byggemarkeder Salgs- og/eller kasseassistent i discountbutik Salgsassistent i tøj- eller tekstilbutik Salgsassistent i eksklusiv butik (indretning, tøj) Salgsassistent i hårde hvidevarer, isenkram, el-artikler, etc. Salgsassistent i butik, der ikke indgår i en kæde Salgsassistent i farvehandel eller materialhandel Salgsassistent inden for sportsudstyr Dekoratør Blomsterdekoratør. Jobprofilkataloget giver oplysning om følgende ved den enkelte jobprofil/-funktion: Jobprofilens andel af detailhandelsarbejdsmarkedet i Storstrøms Amt. Vurderingen af hvor stor en andel af detailhandelsarbejdsmarkedet den pågældende jobprofil udgør er baseret på: Tal fra Danmarks Statistik om jobområder på nationalt plan, udsagn fra gennemførte interview suppleret med vurderinger fra AF Storstrøm. Det må pointeres, at der er tale om skønsmæssige, procentvise fordelingstal, og at der kan være usikkerhed forbundet med vurderingerne, blandt andet fordi jobprofilkategoriseringerne ikke direkte korresponderer med talmateriale fra Danmarks Statistik. Arbejdsopgaver nu, dvs. hvilke opgaver, der karakteriserer den enkelte jobfunktion i dag. 5

6 Ændringer fremover, dvs. hvilke udviklingstendenser, der er i den enkelte jobfunktion, f.eks. hvad angår omfanget af de eksisterende opgaver, måderne at organisere arbejdet på, ansvar og beslutningsbemyndigelse samt anvendelsen af IT. Kvalifikationskrav nu og fremover, dvs. hvilke teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer, der kræves nu, for at kunne varetage den enkelte jobfunktion, og hvilke kvalifikationer, der især vil være vigtige fremover. Se nærmere beskrivelse af de tre kvalifikationstyper i Bilag 1. Læringsveje/-former, dvs. på hvilken måde kvalifikationskravene typisk bliver indfriet - og hvilke typer uddannelse, kurser, efteruddannelser og/eller arbejdspladsbaseret læring, der anvendes for at tilegne sig kvalifikationerne. 6

7 1. Jobprofil: Supermarked - salgsassistent Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Der er gode beskæftigelsesmuligheder, og det vurderes, at der i fremtiden vil være et stigende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Salgsassistent i f.eks. Kvickly, Bilka og Føtex. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning, reklamationer, etc. Hyldetrimning, opfyldning, oprydning og rengøring. Varebestilling og vurdering af sortiment. Varebehandling, kontrol af faktura, etc. Mindre dekorationsopgaver. Butiksindretning, arealdisponering efter space management. Vareregistrering og svindkontrol. Papirarbejde som f. eks. prisændringer. Kontakt til lager. Eksempler på supplerende opgaver: Kontakt med leverandører/sælgere. Salgsfremmende aktiviteter, udstillinger/varepræsentation, etc. Særlige opgaver, som andre funktioner (i kæden) udfører: Marketing. Indkøb. Uddannelsesplanlægning. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Status og analyser. Intern information. Behandling af salgsdata. Budget, økonomistyring og regnskab. Personalesamtaler/personaleansvar. Coaching. Ansvar: Salgsassistenterne er tilknyttede en bestemt afdeling, og mange har ansvar for et særskilt salgsområde. De har en vis indflydelse på, hvordan varerne præsenteres og kan f.eks. vælge, om disse skal præsenteres sammen med komplementærvarer. 7

8 Ændringer fremover Udbredelsen af IT vil blandt andet betyde indførelse af chips på varerne, automatisk varebestilling, indretningssystemer, bogføring, optimering af lagerstyring og logistikken. Dette vil medføre ændringer i arbejdsopgaverne. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: En god fysik: Der er meget tungt arbejde, f.eks. ved opfyldning af varer og ved opbygning af hylder til varerne. Håndværksmæssig kunnen, f.eks. til opsætning af hylder. Faglig viden om og interesse for vareområdet. Almen-faglige kvalifikationer Vejledning: Kunne varetage mindre vejledningsopgaver, f. eks. ernæringsspørgsmål. Information: Indhente og viderebringe relevant information, f.eks. være orienteret i kædens tilbudsavis eller være opmærksom på, om der i magasiner og ugeblade er opskrifter, som kan betyde en specifik efterspørgsel hos kunderne. Fleksibilitet: Man skal være i stand til at se, hvor der er huller i butikken, og hvor man kan hjælpe hinanden. Omstillingsparat: Hvis noget ikke virker, må man være indstillet på at gøre det på en anden måde. Et godt overblik i forhold til varebestilling på det rigtige tidspunkt. God til at planlægge: Med baggrund i salgsmålinger, skal man have overblik over, hvilke varer, der bestilles og hvilke varer, der skal ændres priser på. Man skal tjekke varerne, og man skal fylde varer op på hylderne. Prioritering: Være i stand til at prioritere opgaverne i forhold til hinanden og fordele opgaver imellem medarbejderne. I nogle afdelinger kræver vareopfyldning ikke faglig kunnen, mens det i andre, eksempelvis isenkram, kræver en større viden. Kommunikation internt: Medarbejderne skal kunne kommunikere både op og ned samt på tværs af organisationen. Det er også vigtigt for kommunikationen, at man kender hinandens fagudtryk, eller at vide, at der er kollegaer, der ikke kender fagudtrykkene, så man skal være i stand til at bruge et andet ordvalg. Kommunikation til kunderne: Man skal bruge udtryk, som kunderne forstår, og man skal også vise, at man har en fornemmelse af, hvordan kunden opfatter det, man siger. Det er vigtigt, at man ved, hvordan man skal tale til de forskellige kunder, så de forstår, hvad man siger. Situationsfornemmelse: At være i stand til at se, hvordan kunden reagerer på forskellige tiltaleformer, hvilken service kunden forventer og hvordan kunden bedst bliver tilfreds med vejledningen. 8

9 Fremmedsprog: Nogle medarbejdere skal være i stand til at tale engelsk og tysk af hensyn til kommunikation med turistkunder, og i enkelte tilfælde leverandører. Det er ikke et krav, at alle kan fremmedsprog. Personlige kvalifikationer: Man skal kunne håndtere mange og forskellige kunderelationer og opretholde en fornuftig balance mellem autoritet og at give kunden ret. Være åben og kunne konversere med kunden - man skal give kunderne en god oplevelse, f.eks. når man henviser dem fra én afdeling til en anden. Være udadvendt og kunne lide at have med mennesker at gøre. Have lyst til at have travlt og bevare overblikket. Stresshåndtering. God til at samarbejde. Have forståelse for varehusets regler, anvisninger og koncepter og være i stand til at følge dem. Organisationsforståelse: At have en god fornemmelse for den organisation, man er ansat i, omgangstonen og forholdet til ledelsen. I forhold til kunderne at yde service, uanset hvilken stillingsbetegnelse man har. Man skal være lærenem - derved kan man få mere ansvar. Kreative evner, f.eks. i forbindelse med opstilling af varer. Fremover vil det især være vigtigt at: Være ærlig: I forbindelse med de nye krav, som kunderne stiller til rådgivning, skal man være ærlig med, hvad man ved noget om, og hvor man skal henvise til andre. (f.eks. hårfarvning, vitaminer m.m.). Man skal lære ikke at slide sig selv op. Der stilles stadigt stigende krav til effektivitet, og der rationaliseres mange steder. Såvel kunder som ledelse stiller stigende krav til medarbejderne. Særlige kundekrav: Kunderne kan eksempelvis ønske at få pakket en tekstilgave eller parfumerivare ind. Det kan være egentlig indpakning, men det kunne også være, at butikken tilbyder en æske, som kunderne kan få eller betale for. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent, almindeligvis uddannet i supermarked. Kort, videregående uddannelse (f.eks. VVU i ledelse). AMU-kurser. Kurser arrangeret af kæden, eksempelvis faglige kurser i varekendskab, service og salg (spørge- og taleteknik), varepræsentation osv. Branche- og leverandørkurser. E-learning, blandt andet om anvendelse af Internet, varekendskab, etc. Særlige kursusforløb for ledelsesaspiranter (karriereforløb over en længere periode). 9

10 Arbejdspladsbaseret læring: Introduktionskurser for nyansatte. Introduktion ved kollega eller overordnet. Foregår ofte ude i butikken i forbindelse med konkrete opgaver, hvor der vejledes, støttes og gives råd. Sidemandsoplæring. 10

11 2. Jobprofil: Supermarked - kasseassistent Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Der er gode beskæftigelsesmuligheder, og det vurderes, at der i fremtiden vil være et stigende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Kasseassistent i f.eks. Kvickly, Bilka og Føtex eller kasseassistent i større byggemarkeder. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kassebetjening. Kasseopgørelse. Kundevejledning. Eksempler på supplerende opgaver: Opfyldning af varer. Hyldetrimning. Introduktion af nye medarbejdere Ansvar: Ansvar for betjening af kunder ved egen kasse og for kassebeholdning i egen kasse. Ændringer fremover IT-udviklingen kan medføre, at der vil komme chips i alle varer. Dette vil på længere sigt betyde, at der vil blive langt mindre kassebetjening på grund af automatisk scanning af varer. Det vil være muligt at køre vognen ind gennem et scannerapparat, og prisen vil udregnes automatisk. Det er dog ikke et perspektiv, som står lige for døren, blandt andet fordi det kræver, at virksomhedernes underleverandører indretter sig på det nye system (varenumre, etc.). Systemerne med indscanning af varer fungerer stadig ikke perfekt i de butikker, som anvender det, hvilket betyder, at kasseassistenterne ofte er problemløsere, når en vare ikke kan scannes ind, eller når der er sket en fejl med prissætningen. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Kunne anvende de fire regnearter. Betjening af kasseapparatet. At holde kasseområdet rent og pænt. Viden om, hvordan man arbejder med f.eks. dekortbilag og følgesedler. 11

12 Almen-faglige kvalifikationer: Danskkundskaber: Man skal kunne tale et forståeligt dansk (dette pointeres primært, fordi der i nogle supermarkeder beskæftiges medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk). Organisationsforståelse: Have en god fornemmelse for den organisation, man er ansat i, hvad angår omgangstone og forholdet til ledelsen. F.eks. er det vigtigt, at medarbejderne forstår, hvornår det er relevant at rette henvendelse til ledelsen, og hvornår det ikke er nødvendigt. Man skal have forståelse for varehusets regler, og være i stand til at følge koncepter og anvisninger. Have overblik. Holde hovedet koldt. Det er vigtigt at kunne betjene kunden og give de rigtige informationer. Personlige kvalifikationer: Serviceminded: Give kunderne en god, hurtig og korrekt betjening. Være høflig, venlig og smilende. God til at tale med mennesker. Ansvarsbevidsthed: Man arbejder med store pengebeløb. God situationsfornemmelse: Det gælder både i forhold til kunderne og de øvrige medarbejdere, så man f.eks. ved, hvornår man skal hjælpe, og hvornår det ikke er nødvendigt. Evne til at håndtere stressede situationer, f. eks. når der står mange mennesker i kø ved kassen. Endvidere kan der ofte også foregå noget i butikken, man ikke selv er i stand til at styre, eksempelvis at edbsystemet går ned, at kassen ikke fungerer, eller at der er sygdom, så der er ekstra pres ved kassen. At vælge de rette reaktioner, hvis man bliver overfuset. Udvise autoritet: Man skal ikke altid smile, men have autoritet. Beslutsom: Stå ved beslutninger i forhold til kunderne. Fleksibilitet: Man skal være i stand til at se, hvor der er huller, og hvor man kan hjælpe hinanden. Dette betyder for eksempel, at medarbejdere i kasselinien og medarbejdere ude i salgsafdelingerne i særlige tilfælde kan afløse hinanden, når der er behov for det. Fremover vil det især være vigtigt, at: Medarbejderne kan håndtere forskellige typer kunder i forskellige situationer, da det i butikkerne registreres, at kunderne generelt bliver mere vanskelige (utålmodige, konfliktsøgende). 12

13 Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent. De fleste medarbejdere har ikke en detailhandelsuddannelse eller har deltaget i kurser, der retter sig mod løsningen af deres arbejdsopgaver. Uddannelsen som butiksmedhjælper vil kunne rette sig mod jobbet som kasseassistent 1. AMU-kurser i samarbejde, salg, service, kommunikation mv. Arbejdspladsbaseret læring og uddannelse: Introduktion af nyansatte, eksempelvis kassekurser af få timers varighed samt tilknytning af en erfaren kasseassistent, der vejleder de første par dage. 3-dages intern uddannelse for kasseassistenter, der skal introducere nye medarbejdere til jobbet som kasseassistent. Hjælp fra kollegaer (servicekasse og andre kasseassistenter). Nogle virksomheder forsøger sig med rotation til salgsafdelinger, f.eks. at pakke varer ud og sætte varer op på hylder i butikken. 1 Butiksmedhjælperuddannelsen, der er etableret med virkning fra 1. januar 2005, er en selvstændig, kort uddannelse, der svarer til 1. trin i salgsassistentuddannelsen. Butiksmedhjælperens praktiktid er på 1 år, mens salgsassistentens er på 2 år. 13

14 3. Jobprofil: Supermarked - servicekasse Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejder i servicekasse og blæksprutte - allround service- og kontormedarbejder i større supermarked. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Servicere kasselinien, dvs. sørge for, at kasseassistenterne har det, de skal bruge, f.eks. penge, bonruller, lottokuponer, slik m.m. Administrere pauser blandt kasseassistenter. Det er en opgave, som kræver, at man kan være kontant og effektiv i sin styring af, at alle medarbejderne når at få deres pauser. Kundebetjening og reklamationer. Diverse opgaver som f.eks. at være sendebud mellem de forskellige afdelinger, hjælpe kunderne på forskellig vis, udsende opråb i højttalerne, kaffebrygning, opdækning til møder m.v. Udskrive oversigter på prisændringer. Dele post ud. Godkende lønkort/timesedler fra dagen før. Tage telefoner og fordele videre til afdelingerne. Udskrive besøgskort til sælgere. Udforme lister over komplementærvarer til salgsassistenterne. Vejledning af salgsassistenter med hensyn til planogrammer over butiksindretning. Eksempler på supplerende opgaver: Introduktion af nye kasseassistenter eller salgsassistenter. Ændringer fremover Det er forventningen, at kunderne fremover vil kræve et mere differentieret serviceniveau og en bedre rådgivning. Frontpersonalet i servicekassen vil dermed få flere opgaver med at servicere og vejlede kunderne. Som kontaktperson til medarbejdere i hele butikken vil der blive mere fokus på vejledning og koordinationsopgaver i forhold til de øvrige medarbejdere. 14

15 Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: God fysik: Stillingen kan dog også varetages, hvis man f.eks. ikke kan klare det stillesiddende arbejde ved kassen eller det tunge arbejde som salgsassistent. Almen-faglige kvalifikationer: Overblik: Det er vigtigt at have et godt overblik over de forskellige dele af butikken. Kommunikationsevne: Jobbet kræver en god kontakt til alle i butikken. God situationsfornemmelse. Personlige kvalifikationer: Serviceminded. God til at tale med mennesker. Ansvarsbevidst. Håndtering af vanskelige kunder. Håndtering af kernekunder (de, der kommer for at få deres daglige sludder). Beslutsom: Der skal ofte træffes mange beslutninger på kort tid. Fremover vil det især være vigtigt, at: Da der kan spores tendenser til, at der bliver flere vanskelige kunder, der f.eks. bliver aggressive eller sure, ikke tåler at stå i kø osv., peger det på et behov for at kunne håndtere kommunikation (og for egentlig uddannelse i psykologi og menneskekendskab for butiksansatte.) Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent, almindeligvis i supermarked. Kurser arrangeret af kæden. AMU-kurser i samarbejde, salg, service, kommunikation mv. Arbejdspladsbaseret læring: Interne kurser. Oplæring af nye medarbejdere. 15

16 4. Jobprofil: Supermarked - ansatte i slagter-, fiskeeller bagerafdeling Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes, men at der inden for nogle områder, som f.eks. butiksslagter, er behov for kvalificerede medarbejdere. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejdere i større supermarkeder, der har selvstændige slagter-, fiske- eller bagerafdelinger. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning. Montretrimning, opfyldning. Oprydning og rengøring. Varebestilling og vurdering af sortiment. Varebehandling, håndtering af datovarer (begrænset holdbarhed). Varebehandling - mindre forarbejdning og pakkeri af friske varer. Mindre dekorationsopgaver. Butiksindretning, arealdisponering efter space management. Vareregistrering og papirarbejde som f. eks. prisændringer. Kontakt til lager. Eksempler på supplerende opgaver: Kontakt med leverandører/sælgere. Salgsfremmende aktiviteter, udstillinger/varepræsentation, etc. Særlige opgaver, som andre funktioner (i kæden) udfører: Marketing. Indkøb. Uddannelsesplanlægning. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Status og analyser. Intern information og bemandingsplaner. Behandling af salgsdata. Budget, økonomistyring og regnskab. Personaleansvar, personalesamtaler m.m. Coaching af medarbejdere. Ansvar: Ansvarlig for friske varer i egen afdeling og for god rådgivning og kundebetjening. 16

17 Ændringer fremover IT-udviklingen medfører automatisk varebestilling, bogføring, optimering af lagerstyring og logistikken. Selvom der fortsat vil være behov for, at salgsassistenterne vurderer vareudvalget fra dag til dag, da der er tale om varer med begrænset holdbarhed, vil IT-udviklingen betyde en anden vægtning af arbejdsopgaverne. Kunderne ønsker en bedre og mere nuanceret rådgivning, f.eks. vejledning i tilberedning eller viden om varens ernæringsmæssige sammensætning. Der bliver også i stigende grad lagt vægt på, at kunderne kan få en helhedsoplevelse, således at kunden ikke blot tilbydes en pakke kød, men f.eks. et forslag til en middag med opdækning m.m. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: En faglig viden om og interesse for vareområdet. God fysik: Der er meget tungt arbejde i forbindelse med håndtering af ferskvarer, ophold i kølerum m.m. Håndværksmæssig kunnen (f.eks. ved opsætning af hylder og reoler). Kundevejledning: Kunne besvare kundernes spørgsmål om f.eks. ernæring. Almen-faglige kvalifikationer: Informationssøgning: Indhentning, bearbejdning og viderebringning af relevant information, f.eks. orienteret i kædens tilbudsavis eller information i magasiner og ugeblade om produkter og tilberedningsformer. Overblik: F. eks. vigtigt i forbindelse med varebestilling. Intuition og erfaring: Vigtigt at have en fornemmelse af, hvornår det kan blive nødvendigt at bestille andet eller mindre/mere af en vare. Kommunikation til kunderne: Bruge udtryk, som de forskellige kundegrupper forstår, så man sikrer sig, at kunderne forstår det, man ønsker at kommunikere. Salgsteknikker (spørgeteknik og mersalg). Situationsfornemmelse: At være i stand til at se, hvordan kunden reagerer på forskellige tiltaleformer. Personlige kvalifikationer: Serviceminded. Menneskeforståelse: Være god til at tale med mennesker. Være åben og kunne konversere med kunden, så de får en god oplevelse, f.eks. når man henviser dem fra én afdeling til en anden. Udvise autoritet: Man skal kunne klare mange og forskellige kunderelationer og opretholde en fornuftig balance mellem autoritet og at give kunden ret. Åben og udadvendt: Man skal kunne lide at have med mennesker at gøre. 17

18 Fremover vil det især være vigtigt at: Være ærlig: I forbindelse med de nye krav, som kunderne stiller til rådgivning, skal man være ærlig med, hvad man ved noget om, og hvornår man skal henvise til andre i varehuset. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent. Erhvervsuddannelse som f.eks. slagter eller bager. Uddannelsen som ferskvareassistent vil fremover være en oplagt mulighed2. Kurser arrangeret af kæden, eksempelvis faglige kurser i varekendskab. Kurser i service og salg (spørge- og taleteknik), varepræsentation osv. Branche- og leverandørkurser. E-learning-kurser i f.eks. varekendskab eller i brug af Internettet. Arbejdspladsbaseret læring: Introduktionskurser for nyansatte. Introduktion ved overordnet. Foregår ofte ude i butikken i forbindelse med konkrete opgaver, hvor der skal vejledes, støttes og gives råd. Introduktion ved kollega. 2 Uddannelsen blev etableret i 2004, og de første elever er endnu ikke færdiguddannet 18

19 5. Jobprofil: Supermarked - leder Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes, men at der vil være et stigende behov for kvalificerede medarbejdere, som kan rekrutteres til lederstillingerne. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Mellemleder i supermarked eller varehus, varehuschef eller salgsansvarlig i et supermarked. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Vejlede og støtte medarbejdere. Give kritik til medarbejderne, når det er nødvendigt. Opfølgning på butiksdekoration, oprydning, varepræsentation. Opfølgning på omsætningstal. Opfølgning på om spotvarer og avisvarer er synlige og tilgængelige. Afholde møder med interne chefer, mellemledere og salgsansvarlige om omsætning, driftsresultat, butiksindretning, uddannelse, kampagner m.m. Afholde møder med eksterne chefer inden for kæden (f.eks. turnusbesøg i butikkerne, regelmæssige samtaler med overordnet chef). Personalepleje (markere fødselsdage o.a.). Medarbejdersamtaler, herunder uddannelsesplanlægning. Personsamtaler (samarbejdsproblemer, sygdom, etc.). Eksempler på supplerende opgaver: Krisehjælp i tilspidsede situationer (f.eks. beredskabssituationer, tyveri, røveri, brand, overfald, kunder, der overfuser en medarbejder). Ændringer fremover Lederne er udsat for de samme påvirkninger, som medarbejderne i supermarkedskæderne, nemlig at kunderne fremover vil kræve et mere differentieret serviceniveau og en bedre rådgivning. Desuden er der pres på supermarkedskæderne grundet konkurrence fra discountbutikkerne. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Lederbaggrund - enten fra detailhandel eller anden branche (f.eks. militæret). Økonomiforståelse (regnskab og budgetlægning). IT-kendskab. Almen-faglige kvalifikationer: Bevare et godt overblik i en hektisk hverdag. 19

20 Punktlighed - kunne overholde tidsplaner. Kendskab til hele organisationen og butikkens enkelte dele. Mødeledelse. Kunne lægge en strategi og fastholde den i udførelsen. Være tydelig i sine udmeldinger omkring butikkens koncept. Kunne demonstrere en linie i sin ledelsesstil (f.eks. i forhold til at synliggøre en rød tråd i medarbejdernes udviklingsforløb på arbejdspladsen). Personlige kvalifikationer: Kunne træffe hurtige beslutninger. God til at tale med mennesker. God til at give kritik. Være god til at modtage kritik. Kunne spørge ind til og få fat i medarbejdernes kritik såvel som deres idéer. Personlig drive. Kunne mediere mellem forskellige medarbejdere/medarbejdergrupper. Finde den rette ledelsesform i forskellige situationer (vejlede, uddelegere, støtte, instruere, coache). Fremover vil det især være vigtigt at: Fastholde gode medarbejdere. Hjælpe medarbejderne til at blive bedre til kundeservice. Fokus på uddannelse og træning af medarbejdere. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: De store kæder udbyder interne lederforløb. En lederuddannelse sættes i gang, når en medarbejder ønsker det, og når medarbejderen har vist et talent for jobbet - typisk gennem karriereopstigning inden for supermarkedet. I nogle tilfælde headhuntes medarbejderen fra en anden butik i kæden eller fra konkurrenter. Ledere kan vælge at følge et lederforløb, der består af kurser, der gennemføres over typisk to år. Indhold af et sådant lederforløb kan indeholde følgende kurser: Driftsfaglige kurser, f.eks. IT-kurser VVU i ledelse. Ledelseskurser: Mødeledelse Introkursus for nye ledere Købmandskab Styring 20

21 Lær at lede dig selv Coaching og delegering Kommunikation Ny som chef Pressekontakt. Arbejdspladsbaseret læring: Ledere kan deltage i kurser i varekendskab som øvrige medarbejdere. Specielle kurser efter behov. Coaching af ledere. Træning i at kunne coache andre. Erfa-møder med ledere fra andre af kædens butikker. 21

22 6. Jobprofil: Salgsassistent i nærbutik Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 5-7 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes på det nuværende niveau eller falder få procent. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejdere i kiosker (f.eks. DSB) og på tankstationer. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning. Rådgivning i forbindelse med køb af blandt andet telefonkort, benzin, viskerblade, sprinklervæske og udskiftning af pærer. Salg af håndkøbsmedicin. Hyldetrimning og opfyldning (f.eks. også ved benzinstanderne). Oprydning og rengøring (f.eks. også ved vaskehallen og af toiletter ved tankstationen). Kassebetjening og kasseopgørelse. Prismærkning (på benzintanke ofte flere gange dagligt på benzin- og dieselpriser). Lave skilte eller nye hyldeforkanter. Justering af butikkens indretning. Tilberedning af måltider som f.eks. bage og smøre morgenbrød, tilberede og sælge pølser, brygge kaffe m.m. Pakning af aviser og blade, der skal returneres. Mindre regnskabsopgaver, f.eks. i forbindelse med billetsalg, lotto og lignende. Eksempler på supplerende opgaver: Salgsfremmende aktiviteter, varepræsentation, etc. - ofte i samarbejde med leverandørerne. Dekorationsopgaver. Informere kunder, f.eks. om tog, busser og veje. Varetagelse af ekstra rengøring. Betjening af børsterne i vaskehallerne ved nødstop samt småreparationer. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Forskellige administrationsopgaver. En række opgaver, der knytter sig til økonomi, f.eks. regnskab og udarbejdelse af salgs- og lønstatistikker. Status, svindkontrol og analyser. Intern information. 22

23 Udarbejdelse af bemandingsplaner. Kontakt til hovedselskabet/kæden. Introduktion til nye medarbejdere. Indkøb, kontakt med leverandører. Varebestilling og vurdering af sortiment. Vareregistrering og lagerstyring. Ansvar: Nogle medarbejdere har ud over kundebetjening og vedligeholdelse af varesortiment ansvar for opdatering af priserne. Ændringer fremover Nyt og/eller bredere varesortiment En del af nærbutikkerne vil få et nyt og/eller bredere varesortiment i fremtiden. Det kan f.eks. være friskbagt brød eller håndkøbsmedicin. DSB-kiosker og DSB-billetsalg er i gang med at blive slået sammen til ét butikskoncept KORT og GODT, hvilket betyder, at medarbejderne skal samarbejde om både at sælge billetter og varer som f.eks. cigaretter, telefonkort, chokolade og pølser. Der vil således være en del medarbejdere, der skal kvalificere sig til at varetage salg af de nye varesortimenter, hvilket bl.a. kan omfatte en større IT-viden, et kendskab til flere produkter samt en højere grad af rådgivning af kunderne. Færre job eller nye jobåbninger? Benzinstationerne er prægede af priskrige i disse år. Da der til stadighed kommer nye miljøkrav på området, som kræver store investeringer, vil det være med til at øge konkurrencen. Dette vil dels betyde, at der kommer flere fusioner, og dels at en del tankstationer vil få vanskeligt ved at overleve. Dette gælder ikke mindst de stationer, der ikke er en del af en kæde. Avancen på benzin er forholdsvist lav, så en væsentlig del af indtjeningen kommer via detailsalget og vaskemaskinen. Der vil fremover i endnu højere grad blive satset på selvbetjening, og medarbejderne skal udvikle deres kompetencer til at gennemføre mersalg. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Salgskvalifikationer, herunder evne til at skabe mersalg. Håndværksmæssig kunnen - og lyst til at løse mindre tekniske opgaver (tankstation). Almen-faglige kvalifikationer: Tale, læse og skrive dansk. 23

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig.

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig. butikker i Danmark...hvor kopper, køkkenknive og kaffemaskiner styrer og hvor tepotter, termokander og tallerkener flyver over disken. Den verden kan du blive en del af! Vi har branchens bedste, sjoveste

Læs mere

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0102 HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for FAKTA A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) Tvisten

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Niveauerne bruges både i skolen og i praktikken og defineres således:

Niveauerne bruges både i skolen og i praktikken og defineres således: Butiksmedhjælper - ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2008 Indhold Butiksmedhjælperuddannelsen...2 Målniveauer i uddannelsen...2 Hvem er de oplæringsansvarlige?...2 Den oplæringsansvarliges tilstedeværelse...3

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2267 Titel: Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling Kort titel: Brød & kager Status: GOD Godkendelsesperiode: 06-03-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

- det handler om mennesker...

- det handler om mennesker... University - det handler om mennesker... Mette Danielsen, delikatesseleder i Superbest: Jeg går på uddannelsen Ledelse i praksis - det er super godt og meget lærerigt med masser af gode værktøjer, som

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021 Administrationschef Konferencechef NR. 4020 Super kompetent, stort servicegen, højt personligt drive. Magter at have mange bolde i luften. Kan sin personaleledelse, kvalitetssikring og har en finger på

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Kvalitativ analyse Juli 2005 Annemarie Holsbo Charlotte Færch Lotz Lizzie Mærsk Nielsen Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT!

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT! Scan Office er den største 100% danskejede kontorforsyning og den førende udbyder af kontormøbler, med en omsætning på mere end 500 mio. i regnskabsåret 12/13.

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere