Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt"

Transkript

1 Fremtidens jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt Et jobprofilkatalog September 2005 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\fildmwta\dmw_docs\ \680712_ny_jobprofilkatalog_ doc 2

3 Indholdsfortegnelse Datagrundlag...4 Jobprofiler - hvilke? Jobprofil: Supermarked - salgsassistent Jobprofil: Supermarked - kasseassistent Jobprofil: Supermarked - servicekasse Jobprofil: Supermarked - ansatte i slagter-, fiske- eller bagerafdeling Jobprofil: Supermarked - leder Jobprofil: Salgsassistent i nærbutik Jobprofil: Salgsassistent i byggemarkeder Jobprofil: Salgs- og/eller kasseassistent i discountbutik Jobprofil: Salgsassistent i tøj- eller tekstilbutik Jobprofil: Salgsassistent i eksklusiv butik Jobprofil: Salgsassistent i hårde hvidevarer, isenkram eller el-artikler Jobprofil: Salgsassistent i butik, der ikke indgår i en kæde Jobprofil: Salgsassistent i farvehandel eller materialhandel Jobprofil: Salgsassistent inden for sportsudstyr Jobprofil: Dekoratør Jobprofil: Blomsterdekoratør...50 Bilag

4 Datagrundlag Jobprofilkataloget på detailhandelsområdet er udarbejdet som led i projektet 'Nye krav til detailhandelsområdet'. Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms Amt, HK Danmark og HK Storstrøms Amt. Kataloget er baseret på interview med medarbejdere og ledere i detailhandelsbutikker samt med ressourcepersoner, der på forskellig vis har kunnet bidrage til at belyse kvalifikationskrav på detailhandelsområdet. Nogle af interviewene er gennemført som interview med enkeltpersoner, men der er også gennemført gruppeinterview med medarbejdere og ledere i nogle af de store butikker. Der er ligeledes gennemført et gruppeinterview med tillidsrepræsentanter fra forskellige butikker. Interviewene er gennemført i perioden november 2004 til februar En uddybning af projektets resultater kan læses i rapporten Assistent, sælger eller livsstilsekspert? - Jobprofiler på detailhandelsområdet. 4

5 Jobprofiler - hvilke? I jobprofilkataloget opereres der med følgende 16 jobprofiler: Supermarked - salgsassistent Supermarked - kasseassistent Supermarked - servicekasse Supermarked - ansatte i slagter-, fiske- eller bagerafdeling Supermarked - leder Salgsassistent i nærbutik Salgsassistent i byggemarkeder Salgs- og/eller kasseassistent i discountbutik Salgsassistent i tøj- eller tekstilbutik Salgsassistent i eksklusiv butik (indretning, tøj) Salgsassistent i hårde hvidevarer, isenkram, el-artikler, etc. Salgsassistent i butik, der ikke indgår i en kæde Salgsassistent i farvehandel eller materialhandel Salgsassistent inden for sportsudstyr Dekoratør Blomsterdekoratør. Jobprofilkataloget giver oplysning om følgende ved den enkelte jobprofil/-funktion: Jobprofilens andel af detailhandelsarbejdsmarkedet i Storstrøms Amt. Vurderingen af hvor stor en andel af detailhandelsarbejdsmarkedet den pågældende jobprofil udgør er baseret på: Tal fra Danmarks Statistik om jobområder på nationalt plan, udsagn fra gennemførte interview suppleret med vurderinger fra AF Storstrøm. Det må pointeres, at der er tale om skønsmæssige, procentvise fordelingstal, og at der kan være usikkerhed forbundet med vurderingerne, blandt andet fordi jobprofilkategoriseringerne ikke direkte korresponderer med talmateriale fra Danmarks Statistik. Arbejdsopgaver nu, dvs. hvilke opgaver, der karakteriserer den enkelte jobfunktion i dag. 5

6 Ændringer fremover, dvs. hvilke udviklingstendenser, der er i den enkelte jobfunktion, f.eks. hvad angår omfanget af de eksisterende opgaver, måderne at organisere arbejdet på, ansvar og beslutningsbemyndigelse samt anvendelsen af IT. Kvalifikationskrav nu og fremover, dvs. hvilke teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer, der kræves nu, for at kunne varetage den enkelte jobfunktion, og hvilke kvalifikationer, der især vil være vigtige fremover. Se nærmere beskrivelse af de tre kvalifikationstyper i Bilag 1. Læringsveje/-former, dvs. på hvilken måde kvalifikationskravene typisk bliver indfriet - og hvilke typer uddannelse, kurser, efteruddannelser og/eller arbejdspladsbaseret læring, der anvendes for at tilegne sig kvalifikationerne. 6

7 1. Jobprofil: Supermarked - salgsassistent Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Der er gode beskæftigelsesmuligheder, og det vurderes, at der i fremtiden vil være et stigende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Salgsassistent i f.eks. Kvickly, Bilka og Føtex. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning, reklamationer, etc. Hyldetrimning, opfyldning, oprydning og rengøring. Varebestilling og vurdering af sortiment. Varebehandling, kontrol af faktura, etc. Mindre dekorationsopgaver. Butiksindretning, arealdisponering efter space management. Vareregistrering og svindkontrol. Papirarbejde som f. eks. prisændringer. Kontakt til lager. Eksempler på supplerende opgaver: Kontakt med leverandører/sælgere. Salgsfremmende aktiviteter, udstillinger/varepræsentation, etc. Særlige opgaver, som andre funktioner (i kæden) udfører: Marketing. Indkøb. Uddannelsesplanlægning. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Status og analyser. Intern information. Behandling af salgsdata. Budget, økonomistyring og regnskab. Personalesamtaler/personaleansvar. Coaching. Ansvar: Salgsassistenterne er tilknyttede en bestemt afdeling, og mange har ansvar for et særskilt salgsområde. De har en vis indflydelse på, hvordan varerne præsenteres og kan f.eks. vælge, om disse skal præsenteres sammen med komplementærvarer. 7

8 Ændringer fremover Udbredelsen af IT vil blandt andet betyde indførelse af chips på varerne, automatisk varebestilling, indretningssystemer, bogføring, optimering af lagerstyring og logistikken. Dette vil medføre ændringer i arbejdsopgaverne. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: En god fysik: Der er meget tungt arbejde, f.eks. ved opfyldning af varer og ved opbygning af hylder til varerne. Håndværksmæssig kunnen, f.eks. til opsætning af hylder. Faglig viden om og interesse for vareområdet. Almen-faglige kvalifikationer Vejledning: Kunne varetage mindre vejledningsopgaver, f. eks. ernæringsspørgsmål. Information: Indhente og viderebringe relevant information, f.eks. være orienteret i kædens tilbudsavis eller være opmærksom på, om der i magasiner og ugeblade er opskrifter, som kan betyde en specifik efterspørgsel hos kunderne. Fleksibilitet: Man skal være i stand til at se, hvor der er huller i butikken, og hvor man kan hjælpe hinanden. Omstillingsparat: Hvis noget ikke virker, må man være indstillet på at gøre det på en anden måde. Et godt overblik i forhold til varebestilling på det rigtige tidspunkt. God til at planlægge: Med baggrund i salgsmålinger, skal man have overblik over, hvilke varer, der bestilles og hvilke varer, der skal ændres priser på. Man skal tjekke varerne, og man skal fylde varer op på hylderne. Prioritering: Være i stand til at prioritere opgaverne i forhold til hinanden og fordele opgaver imellem medarbejderne. I nogle afdelinger kræver vareopfyldning ikke faglig kunnen, mens det i andre, eksempelvis isenkram, kræver en større viden. Kommunikation internt: Medarbejderne skal kunne kommunikere både op og ned samt på tværs af organisationen. Det er også vigtigt for kommunikationen, at man kender hinandens fagudtryk, eller at vide, at der er kollegaer, der ikke kender fagudtrykkene, så man skal være i stand til at bruge et andet ordvalg. Kommunikation til kunderne: Man skal bruge udtryk, som kunderne forstår, og man skal også vise, at man har en fornemmelse af, hvordan kunden opfatter det, man siger. Det er vigtigt, at man ved, hvordan man skal tale til de forskellige kunder, så de forstår, hvad man siger. Situationsfornemmelse: At være i stand til at se, hvordan kunden reagerer på forskellige tiltaleformer, hvilken service kunden forventer og hvordan kunden bedst bliver tilfreds med vejledningen. 8

9 Fremmedsprog: Nogle medarbejdere skal være i stand til at tale engelsk og tysk af hensyn til kommunikation med turistkunder, og i enkelte tilfælde leverandører. Det er ikke et krav, at alle kan fremmedsprog. Personlige kvalifikationer: Man skal kunne håndtere mange og forskellige kunderelationer og opretholde en fornuftig balance mellem autoritet og at give kunden ret. Være åben og kunne konversere med kunden - man skal give kunderne en god oplevelse, f.eks. når man henviser dem fra én afdeling til en anden. Være udadvendt og kunne lide at have med mennesker at gøre. Have lyst til at have travlt og bevare overblikket. Stresshåndtering. God til at samarbejde. Have forståelse for varehusets regler, anvisninger og koncepter og være i stand til at følge dem. Organisationsforståelse: At have en god fornemmelse for den organisation, man er ansat i, omgangstonen og forholdet til ledelsen. I forhold til kunderne at yde service, uanset hvilken stillingsbetegnelse man har. Man skal være lærenem - derved kan man få mere ansvar. Kreative evner, f.eks. i forbindelse med opstilling af varer. Fremover vil det især være vigtigt at: Være ærlig: I forbindelse med de nye krav, som kunderne stiller til rådgivning, skal man være ærlig med, hvad man ved noget om, og hvor man skal henvise til andre. (f.eks. hårfarvning, vitaminer m.m.). Man skal lære ikke at slide sig selv op. Der stilles stadigt stigende krav til effektivitet, og der rationaliseres mange steder. Såvel kunder som ledelse stiller stigende krav til medarbejderne. Særlige kundekrav: Kunderne kan eksempelvis ønske at få pakket en tekstilgave eller parfumerivare ind. Det kan være egentlig indpakning, men det kunne også være, at butikken tilbyder en æske, som kunderne kan få eller betale for. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent, almindeligvis uddannet i supermarked. Kort, videregående uddannelse (f.eks. VVU i ledelse). AMU-kurser. Kurser arrangeret af kæden, eksempelvis faglige kurser i varekendskab, service og salg (spørge- og taleteknik), varepræsentation osv. Branche- og leverandørkurser. E-learning, blandt andet om anvendelse af Internet, varekendskab, etc. Særlige kursusforløb for ledelsesaspiranter (karriereforløb over en længere periode). 9

10 Arbejdspladsbaseret læring: Introduktionskurser for nyansatte. Introduktion ved kollega eller overordnet. Foregår ofte ude i butikken i forbindelse med konkrete opgaver, hvor der vejledes, støttes og gives råd. Sidemandsoplæring. 10

11 2. Jobprofil: Supermarked - kasseassistent Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Der er gode beskæftigelsesmuligheder, og det vurderes, at der i fremtiden vil være et stigende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Kasseassistent i f.eks. Kvickly, Bilka og Føtex eller kasseassistent i større byggemarkeder. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kassebetjening. Kasseopgørelse. Kundevejledning. Eksempler på supplerende opgaver: Opfyldning af varer. Hyldetrimning. Introduktion af nye medarbejdere Ansvar: Ansvar for betjening af kunder ved egen kasse og for kassebeholdning i egen kasse. Ændringer fremover IT-udviklingen kan medføre, at der vil komme chips i alle varer. Dette vil på længere sigt betyde, at der vil blive langt mindre kassebetjening på grund af automatisk scanning af varer. Det vil være muligt at køre vognen ind gennem et scannerapparat, og prisen vil udregnes automatisk. Det er dog ikke et perspektiv, som står lige for døren, blandt andet fordi det kræver, at virksomhedernes underleverandører indretter sig på det nye system (varenumre, etc.). Systemerne med indscanning af varer fungerer stadig ikke perfekt i de butikker, som anvender det, hvilket betyder, at kasseassistenterne ofte er problemløsere, når en vare ikke kan scannes ind, eller når der er sket en fejl med prissætningen. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Kunne anvende de fire regnearter. Betjening af kasseapparatet. At holde kasseområdet rent og pænt. Viden om, hvordan man arbejder med f.eks. dekortbilag og følgesedler. 11

12 Almen-faglige kvalifikationer: Danskkundskaber: Man skal kunne tale et forståeligt dansk (dette pointeres primært, fordi der i nogle supermarkeder beskæftiges medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk). Organisationsforståelse: Have en god fornemmelse for den organisation, man er ansat i, hvad angår omgangstone og forholdet til ledelsen. F.eks. er det vigtigt, at medarbejderne forstår, hvornår det er relevant at rette henvendelse til ledelsen, og hvornår det ikke er nødvendigt. Man skal have forståelse for varehusets regler, og være i stand til at følge koncepter og anvisninger. Have overblik. Holde hovedet koldt. Det er vigtigt at kunne betjene kunden og give de rigtige informationer. Personlige kvalifikationer: Serviceminded: Give kunderne en god, hurtig og korrekt betjening. Være høflig, venlig og smilende. God til at tale med mennesker. Ansvarsbevidsthed: Man arbejder med store pengebeløb. God situationsfornemmelse: Det gælder både i forhold til kunderne og de øvrige medarbejdere, så man f.eks. ved, hvornår man skal hjælpe, og hvornår det ikke er nødvendigt. Evne til at håndtere stressede situationer, f. eks. når der står mange mennesker i kø ved kassen. Endvidere kan der ofte også foregå noget i butikken, man ikke selv er i stand til at styre, eksempelvis at edbsystemet går ned, at kassen ikke fungerer, eller at der er sygdom, så der er ekstra pres ved kassen. At vælge de rette reaktioner, hvis man bliver overfuset. Udvise autoritet: Man skal ikke altid smile, men have autoritet. Beslutsom: Stå ved beslutninger i forhold til kunderne. Fleksibilitet: Man skal være i stand til at se, hvor der er huller, og hvor man kan hjælpe hinanden. Dette betyder for eksempel, at medarbejdere i kasselinien og medarbejdere ude i salgsafdelingerne i særlige tilfælde kan afløse hinanden, når der er behov for det. Fremover vil det især være vigtigt, at: Medarbejderne kan håndtere forskellige typer kunder i forskellige situationer, da det i butikkerne registreres, at kunderne generelt bliver mere vanskelige (utålmodige, konfliktsøgende). 12

13 Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent. De fleste medarbejdere har ikke en detailhandelsuddannelse eller har deltaget i kurser, der retter sig mod løsningen af deres arbejdsopgaver. Uddannelsen som butiksmedhjælper vil kunne rette sig mod jobbet som kasseassistent 1. AMU-kurser i samarbejde, salg, service, kommunikation mv. Arbejdspladsbaseret læring og uddannelse: Introduktion af nyansatte, eksempelvis kassekurser af få timers varighed samt tilknytning af en erfaren kasseassistent, der vejleder de første par dage. 3-dages intern uddannelse for kasseassistenter, der skal introducere nye medarbejdere til jobbet som kasseassistent. Hjælp fra kollegaer (servicekasse og andre kasseassistenter). Nogle virksomheder forsøger sig med rotation til salgsafdelinger, f.eks. at pakke varer ud og sætte varer op på hylder i butikken. 1 Butiksmedhjælperuddannelsen, der er etableret med virkning fra 1. januar 2005, er en selvstændig, kort uddannelse, der svarer til 1. trin i salgsassistentuddannelsen. Butiksmedhjælperens praktiktid er på 1 år, mens salgsassistentens er på 2 år. 13

14 3. Jobprofil: Supermarked - servicekasse Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejder i servicekasse og blæksprutte - allround service- og kontormedarbejder i større supermarked. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Servicere kasselinien, dvs. sørge for, at kasseassistenterne har det, de skal bruge, f.eks. penge, bonruller, lottokuponer, slik m.m. Administrere pauser blandt kasseassistenter. Det er en opgave, som kræver, at man kan være kontant og effektiv i sin styring af, at alle medarbejderne når at få deres pauser. Kundebetjening og reklamationer. Diverse opgaver som f.eks. at være sendebud mellem de forskellige afdelinger, hjælpe kunderne på forskellig vis, udsende opråb i højttalerne, kaffebrygning, opdækning til møder m.v. Udskrive oversigter på prisændringer. Dele post ud. Godkende lønkort/timesedler fra dagen før. Tage telefoner og fordele videre til afdelingerne. Udskrive besøgskort til sælgere. Udforme lister over komplementærvarer til salgsassistenterne. Vejledning af salgsassistenter med hensyn til planogrammer over butiksindretning. Eksempler på supplerende opgaver: Introduktion af nye kasseassistenter eller salgsassistenter. Ændringer fremover Det er forventningen, at kunderne fremover vil kræve et mere differentieret serviceniveau og en bedre rådgivning. Frontpersonalet i servicekassen vil dermed få flere opgaver med at servicere og vejlede kunderne. Som kontaktperson til medarbejdere i hele butikken vil der blive mere fokus på vejledning og koordinationsopgaver i forhold til de øvrige medarbejdere. 14

15 Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: God fysik: Stillingen kan dog også varetages, hvis man f.eks. ikke kan klare det stillesiddende arbejde ved kassen eller det tunge arbejde som salgsassistent. Almen-faglige kvalifikationer: Overblik: Det er vigtigt at have et godt overblik over de forskellige dele af butikken. Kommunikationsevne: Jobbet kræver en god kontakt til alle i butikken. God situationsfornemmelse. Personlige kvalifikationer: Serviceminded. God til at tale med mennesker. Ansvarsbevidst. Håndtering af vanskelige kunder. Håndtering af kernekunder (de, der kommer for at få deres daglige sludder). Beslutsom: Der skal ofte træffes mange beslutninger på kort tid. Fremover vil det især være vigtigt, at: Da der kan spores tendenser til, at der bliver flere vanskelige kunder, der f.eks. bliver aggressive eller sure, ikke tåler at stå i kø osv., peger det på et behov for at kunne håndtere kommunikation (og for egentlig uddannelse i psykologi og menneskekendskab for butiksansatte.) Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent, almindeligvis i supermarked. Kurser arrangeret af kæden. AMU-kurser i samarbejde, salg, service, kommunikation mv. Arbejdspladsbaseret læring: Interne kurser. Oplæring af nye medarbejdere. 15

16 4. Jobprofil: Supermarked - ansatte i slagter-, fiskeeller bagerafdeling Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes, men at der inden for nogle områder, som f.eks. butiksslagter, er behov for kvalificerede medarbejdere. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejdere i større supermarkeder, der har selvstændige slagter-, fiske- eller bagerafdelinger. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning. Montretrimning, opfyldning. Oprydning og rengøring. Varebestilling og vurdering af sortiment. Varebehandling, håndtering af datovarer (begrænset holdbarhed). Varebehandling - mindre forarbejdning og pakkeri af friske varer. Mindre dekorationsopgaver. Butiksindretning, arealdisponering efter space management. Vareregistrering og papirarbejde som f. eks. prisændringer. Kontakt til lager. Eksempler på supplerende opgaver: Kontakt med leverandører/sælgere. Salgsfremmende aktiviteter, udstillinger/varepræsentation, etc. Særlige opgaver, som andre funktioner (i kæden) udfører: Marketing. Indkøb. Uddannelsesplanlægning. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Status og analyser. Intern information og bemandingsplaner. Behandling af salgsdata. Budget, økonomistyring og regnskab. Personaleansvar, personalesamtaler m.m. Coaching af medarbejdere. Ansvar: Ansvarlig for friske varer i egen afdeling og for god rådgivning og kundebetjening. 16

17 Ændringer fremover IT-udviklingen medfører automatisk varebestilling, bogføring, optimering af lagerstyring og logistikken. Selvom der fortsat vil være behov for, at salgsassistenterne vurderer vareudvalget fra dag til dag, da der er tale om varer med begrænset holdbarhed, vil IT-udviklingen betyde en anden vægtning af arbejdsopgaverne. Kunderne ønsker en bedre og mere nuanceret rådgivning, f.eks. vejledning i tilberedning eller viden om varens ernæringsmæssige sammensætning. Der bliver også i stigende grad lagt vægt på, at kunderne kan få en helhedsoplevelse, således at kunden ikke blot tilbydes en pakke kød, men f.eks. et forslag til en middag med opdækning m.m. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: En faglig viden om og interesse for vareområdet. God fysik: Der er meget tungt arbejde i forbindelse med håndtering af ferskvarer, ophold i kølerum m.m. Håndværksmæssig kunnen (f.eks. ved opsætning af hylder og reoler). Kundevejledning: Kunne besvare kundernes spørgsmål om f.eks. ernæring. Almen-faglige kvalifikationer: Informationssøgning: Indhentning, bearbejdning og viderebringning af relevant information, f.eks. orienteret i kædens tilbudsavis eller information i magasiner og ugeblade om produkter og tilberedningsformer. Overblik: F. eks. vigtigt i forbindelse med varebestilling. Intuition og erfaring: Vigtigt at have en fornemmelse af, hvornår det kan blive nødvendigt at bestille andet eller mindre/mere af en vare. Kommunikation til kunderne: Bruge udtryk, som de forskellige kundegrupper forstår, så man sikrer sig, at kunderne forstår det, man ønsker at kommunikere. Salgsteknikker (spørgeteknik og mersalg). Situationsfornemmelse: At være i stand til at se, hvordan kunden reagerer på forskellige tiltaleformer. Personlige kvalifikationer: Serviceminded. Menneskeforståelse: Være god til at tale med mennesker. Være åben og kunne konversere med kunden, så de får en god oplevelse, f.eks. når man henviser dem fra én afdeling til en anden. Udvise autoritet: Man skal kunne klare mange og forskellige kunderelationer og opretholde en fornuftig balance mellem autoritet og at give kunden ret. Åben og udadvendt: Man skal kunne lide at have med mennesker at gøre. 17

18 Fremover vil det især være vigtigt at: Være ærlig: I forbindelse med de nye krav, som kunderne stiller til rådgivning, skal man være ærlig med, hvad man ved noget om, og hvornår man skal henvise til andre i varehuset. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: Salgsassistent. Erhvervsuddannelse som f.eks. slagter eller bager. Uddannelsen som ferskvareassistent vil fremover være en oplagt mulighed2. Kurser arrangeret af kæden, eksempelvis faglige kurser i varekendskab. Kurser i service og salg (spørge- og taleteknik), varepræsentation osv. Branche- og leverandørkurser. E-learning-kurser i f.eks. varekendskab eller i brug af Internettet. Arbejdspladsbaseret læring: Introduktionskurser for nyansatte. Introduktion ved overordnet. Foregår ofte ude i butikken i forbindelse med konkrete opgaver, hvor der skal vejledes, støttes og gives råd. Introduktion ved kollega. 2 Uddannelsen blev etableret i 2004, og de første elever er endnu ikke færdiguddannet 18

19 5. Jobprofil: Supermarked - leder Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 8-10 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes, men at der vil være et stigende behov for kvalificerede medarbejdere, som kan rekrutteres til lederstillingerne. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Mellemleder i supermarked eller varehus, varehuschef eller salgsansvarlig i et supermarked. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Vejlede og støtte medarbejdere. Give kritik til medarbejderne, når det er nødvendigt. Opfølgning på butiksdekoration, oprydning, varepræsentation. Opfølgning på omsætningstal. Opfølgning på om spotvarer og avisvarer er synlige og tilgængelige. Afholde møder med interne chefer, mellemledere og salgsansvarlige om omsætning, driftsresultat, butiksindretning, uddannelse, kampagner m.m. Afholde møder med eksterne chefer inden for kæden (f.eks. turnusbesøg i butikkerne, regelmæssige samtaler med overordnet chef). Personalepleje (markere fødselsdage o.a.). Medarbejdersamtaler, herunder uddannelsesplanlægning. Personsamtaler (samarbejdsproblemer, sygdom, etc.). Eksempler på supplerende opgaver: Krisehjælp i tilspidsede situationer (f.eks. beredskabssituationer, tyveri, røveri, brand, overfald, kunder, der overfuser en medarbejder). Ændringer fremover Lederne er udsat for de samme påvirkninger, som medarbejderne i supermarkedskæderne, nemlig at kunderne fremover vil kræve et mere differentieret serviceniveau og en bedre rådgivning. Desuden er der pres på supermarkedskæderne grundet konkurrence fra discountbutikkerne. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Lederbaggrund - enten fra detailhandel eller anden branche (f.eks. militæret). Økonomiforståelse (regnskab og budgetlægning). IT-kendskab. Almen-faglige kvalifikationer: Bevare et godt overblik i en hektisk hverdag. 19

20 Punktlighed - kunne overholde tidsplaner. Kendskab til hele organisationen og butikkens enkelte dele. Mødeledelse. Kunne lægge en strategi og fastholde den i udførelsen. Være tydelig i sine udmeldinger omkring butikkens koncept. Kunne demonstrere en linie i sin ledelsesstil (f.eks. i forhold til at synliggøre en rød tråd i medarbejdernes udviklingsforløb på arbejdspladsen). Personlige kvalifikationer: Kunne træffe hurtige beslutninger. God til at tale med mennesker. God til at give kritik. Være god til at modtage kritik. Kunne spørge ind til og få fat i medarbejdernes kritik såvel som deres idéer. Personlig drive. Kunne mediere mellem forskellige medarbejdere/medarbejdergrupper. Finde den rette ledelsesform i forskellige situationer (vejlede, uddelegere, støtte, instruere, coache). Fremover vil det især være vigtigt at: Fastholde gode medarbejdere. Hjælpe medarbejderne til at blive bedre til kundeservice. Fokus på uddannelse og træning af medarbejdere. Læringsveje/ -former Erhvervsuddannelser og efteruddannelse: De store kæder udbyder interne lederforløb. En lederuddannelse sættes i gang, når en medarbejder ønsker det, og når medarbejderen har vist et talent for jobbet - typisk gennem karriereopstigning inden for supermarkedet. I nogle tilfælde headhuntes medarbejderen fra en anden butik i kæden eller fra konkurrenter. Ledere kan vælge at følge et lederforløb, der består af kurser, der gennemføres over typisk to år. Indhold af et sådant lederforløb kan indeholde følgende kurser: Driftsfaglige kurser, f.eks. IT-kurser VVU i ledelse. Ledelseskurser: Mødeledelse Introkursus for nye ledere Købmandskab Styring 20

21 Lær at lede dig selv Coaching og delegering Kommunikation Ny som chef Pressekontakt. Arbejdspladsbaseret læring: Ledere kan deltage i kurser i varekendskab som øvrige medarbejdere. Specielle kurser efter behov. Coaching af ledere. Træning i at kunne coache andre. Erfa-møder med ledere fra andre af kædens butikker. 21

22 6. Jobprofil: Salgsassistent i nærbutik Beskæftigede inden for denne jobprofil udgør 5-7 procent af den samlede gruppe af beskæftigede inden for detailhandel i Storstrøms Amt. Det vurderes, at det nuværende behov for medarbejdere inden for denne jobprofil fastholdes på det nuværende niveau eller falder få procent. (Kilde: AF Storstrøm). Eksempler på stillinger: Medarbejdere i kiosker (f.eks. DSB) og på tankstationer. Arbejdsopgaver nu Fællestræk: Kundebetjening og vejledning. Rådgivning i forbindelse med køb af blandt andet telefonkort, benzin, viskerblade, sprinklervæske og udskiftning af pærer. Salg af håndkøbsmedicin. Hyldetrimning og opfyldning (f.eks. også ved benzinstanderne). Oprydning og rengøring (f.eks. også ved vaskehallen og af toiletter ved tankstationen). Kassebetjening og kasseopgørelse. Prismærkning (på benzintanke ofte flere gange dagligt på benzin- og dieselpriser). Lave skilte eller nye hyldeforkanter. Justering af butikkens indretning. Tilberedning af måltider som f.eks. bage og smøre morgenbrød, tilberede og sælge pølser, brygge kaffe m.m. Pakning af aviser og blade, der skal returneres. Mindre regnskabsopgaver, f.eks. i forbindelse med billetsalg, lotto og lignende. Eksempler på supplerende opgaver: Salgsfremmende aktiviteter, varepræsentation, etc. - ofte i samarbejde med leverandørerne. Dekorationsopgaver. Informere kunder, f.eks. om tog, busser og veje. Varetagelse af ekstra rengøring. Betjening af børsterne i vaskehallerne ved nødstop samt småreparationer. Særlige opgaver, som kun lederne udfører: Forskellige administrationsopgaver. En række opgaver, der knytter sig til økonomi, f.eks. regnskab og udarbejdelse af salgs- og lønstatistikker. Status, svindkontrol og analyser. Intern information. 22

23 Udarbejdelse af bemandingsplaner. Kontakt til hovedselskabet/kæden. Introduktion til nye medarbejdere. Indkøb, kontakt med leverandører. Varebestilling og vurdering af sortiment. Vareregistrering og lagerstyring. Ansvar: Nogle medarbejdere har ud over kundebetjening og vedligeholdelse af varesortiment ansvar for opdatering af priserne. Ændringer fremover Nyt og/eller bredere varesortiment En del af nærbutikkerne vil få et nyt og/eller bredere varesortiment i fremtiden. Det kan f.eks. være friskbagt brød eller håndkøbsmedicin. DSB-kiosker og DSB-billetsalg er i gang med at blive slået sammen til ét butikskoncept KORT og GODT, hvilket betyder, at medarbejderne skal samarbejde om både at sælge billetter og varer som f.eks. cigaretter, telefonkort, chokolade og pølser. Der vil således være en del medarbejdere, der skal kvalificere sig til at varetage salg af de nye varesortimenter, hvilket bl.a. kan omfatte en større IT-viden, et kendskab til flere produkter samt en højere grad af rådgivning af kunderne. Færre job eller nye jobåbninger? Benzinstationerne er prægede af priskrige i disse år. Da der til stadighed kommer nye miljøkrav på området, som kræver store investeringer, vil det være med til at øge konkurrencen. Dette vil dels betyde, at der kommer flere fusioner, og dels at en del tankstationer vil få vanskeligt ved at overleve. Dette gælder ikke mindst de stationer, der ikke er en del af en kæde. Avancen på benzin er forholdsvist lav, så en væsentlig del af indtjeningen kommer via detailsalget og vaskemaskinen. Der vil fremover i endnu højere grad blive satset på selvbetjening, og medarbejderne skal udvikle deres kompetencer til at gennemføre mersalg. Kvalifikationskrav nu og fremover Teknisk-faglige kvalifikationer: Salgskvalifikationer, herunder evne til at skabe mersalg. Håndværksmæssig kunnen - og lyst til at løse mindre tekniske opgaver (tankstation). Almen-faglige kvalifikationer: Tale, læse og skrive dansk. 23

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Når du har en erhvervspraktikant

Når du har en erhvervspraktikant September 2011 Når du har en erhvervspraktikant Det kan være svært at få gode elever i dag, men et godt forarbejde kan lette processen betydeligt. Det er vigtigt at være bevidst om, at arbejdet med at

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

SIMU Butik. Ansøgning

SIMU Butik. Ansøgning Ny SIMU-Butik i byen om ansættelse hos SIMU-Butik I den lokale avis, har du og dine studiekammerater læst en pressemeddelelse, som fortæller at SIMU-Butik har besluttet, at de vil åbne en butik lokalområdet.

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

December Januar 2014/ 2015 Odd Molly i Illum Salgsassistent Servicere kunder Sørge for butikken er præsentabel Fylde op fra lager

December Januar 2014/ 2015 Odd Molly i Illum Salgsassistent Servicere kunder Sørge for butikken er præsentabel Fylde op fra lager CV DATA: Navn: Matilde Halkier Adresse: Puggaardsgade 4, 1.tv. 1573 KBH V Født: 03.05.1990 Telefon: +45 40 53 90 06 E-mail: matildehalkier90@gmail.com Mit navn er Matilde Halkier, og jeg søger et deltidsarbejde.

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Branche: Social- og sundhed. Social- og sundhedshjælper

Branche: Social- og sundhed. Social- og sundhedshjælper PROTOTYPE PÅ AFKLARINGSSKABELON- TIL INSPIRATION Branche: Social- og sundhed. Social- og sundhedshjælper Nedenfor har du et samlet overblik over vigtige kompetencer inden for Social-og sundhedshjælperområdet..

Læs mere

Afdækning af realkompetencer blandt butiksansatte i detailhandelen

Afdækning af realkompetencer blandt butiksansatte i detailhandelen Afdækning af realkompetencer blandt butiksansatte i detailhandelen April 2003 1 Indledning... 3 1.1 Formål med undersøgelsen... 3 1.2 Målgrupper for undersøgelsen... 3 1.3 Undersøgelsens gennemførelse

Læs mere

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig.

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig. butikker i Danmark...hvor kopper, køkkenknive og kaffemaskiner styrer og hvor tepotter, termokander og tallerkener flyver over disken. Den verden kan du blive en del af! Vi har branchens bedste, sjoveste

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

Assistent, sælger eller livsstilsekspert?

Assistent, sælger eller livsstilsekspert? Assistent, sælger eller livsstilsekspert? - Jobprofiler på detailhandelsområdet i Storstrøms Amt Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav September 2005 Arbejdsliv Teknologisk

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Opgave 4.1 1. Hjælp Mie med at formulere nogle gode og præcise svar på direktørens tre spørgsmål. Spm. 1 Formålet med personligt salg er at sørge for, at hver

Læs mere

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Salgsassistentuddannelsen i

Salgsassistentuddannelsen i Salgsassistentuddannelsen i Sådan kommer du i mål Kristine Hejgaard Flemming Sørensen Indholdsfortegnelse Side 1. Velkommen til en verden af detailbutikker og e-handel 1 1.1 Hvad er et butikskoncept?

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Et varehus er et meget stort supermarked, hvor man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012

Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Lederuddannelse Dansk Maskinhandel 2011-2012 Indhold Formål med kurset... 2 Modul 1 Ledelse og lederrollen den personlige leder, Ledelse og samarbejde (43559)... 3 Modul 2 Kommunikation og kvalitet, Kommunikation

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Har du. talent... ...mellem ørerne? Sanistål søger 14 ELEVER. sanistaal.com

Har du. talent... ...mellem ørerne? Sanistål søger 14 ELEVER. sanistaal.com Sanistål søger 14 ELEVER Så er det måske dig, vi søger til en af vores 14 elevpladser, som vi ønsker at få besat med talenter, der viser initiativ og er klar på udfordringer. Vi søger 14 talentfulde elever

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Ansøgning/ Gitte Dahl Sjørslev Mobil nr.:

Ansøgning/ Gitte Dahl Sjørslev Mobil nr.: Ansøgning/ Gitte Dahl Sjørslev Gitte.dahl@outlook.dk Mobil nr.: 28891726 Erfaren og dynamisk salgskonsulent med gode resultater og skarpt blik for kundens behov. Den 1. marts 2017 Efter mange år i Horeca

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 9 September 2010 Dansk maskinhandlerforening - Lederuddannelse for Værkfører og Reservedelschefer 2010-2011 Formål med kurset At gøre kursisterne i stand til gennem den daglige ledelse, at optimere

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Medarbejdere i Kompan er kendetegnet ved en stolthed over det vi tilbyder og en udadvendt og serviceminded tilgang til vores kunder.

Medarbejdere i Kompan er kendetegnet ved en stolthed over det vi tilbyder og en udadvendt og serviceminded tilgang til vores kunder. I Kompan Danmark har vi 13 konsulenter, der hver er tilknyttet specifikke kommuner og institutioner. Konsulenterne holder kontakten til den enkelte institution og tilbyder og står rådighed for rådgivning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2249 Titel: Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer Kort titel: Detailkød Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL PERSONLIGE DATA Navn: Gitte Daurehøj Adresse: Herlev Hovedgade 141 2.th., 2730 Herlev Telefon: 26175513 E-mail: daurehoej@gmail.com Fødselsdato: 24.08.1962 Civilstand: Gift PROFIL Inspirerende sælger med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt

Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka (Læs intro) 2. okt, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik, køkkenting og.. Der er 18 Bilka varehuse i hele Danmark. Bilka er med i samme

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber

Læs mere

Jobkatalog. Fonden Blindes Arbejde 2017.

Jobkatalog. Fonden Blindes Arbejde 2017. Jobkatalog Fonden Blindes Arbejde 2017. 1 Jobkatalog - Fonden Blindes Arbejde 2017. Jobkataloget henvender til både til jobsøgere med synshandicap, konsulenter hos DBS og DBSU, jobcentre og andre der rådgiver

Læs mere

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail:

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel MADMARKED fremtidens lokale fødevarehandel fremtidens lokale fødevarehandel Hvad er MadMarked? lokale fødevarer til lokale borgere Vi sælger lokalt producerede fødevarer til lokale borgere Vi sælger både

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

CESTE Fremtiden i Ceste Træ

CESTE Fremtiden i Ceste Træ CESTE 2014 - Fremtiden i Ceste Træ 0 -Indhold Forord... 2 Fremtidig organisation... 3 Økonomi og IT... 4 HR... 4 Indkøb... 4 Sortiment:... 4 Planlægning og markedsføring:... 5 Fælles indkøb og beregnere:...

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Kapitel 5 - Butiksindretning

Kapitel 5 - Butiksindretning Kapitel 5 - Butiksindretning Opgave 5.1 1. Hvad kaldes en sådan skitse? Og hvorfor sender hovedkontoret sådan en skitse med ud til butikkerne? Skitsen kaldes for et planogram. Planogrammet sikrer, at kædens

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Min forretning. Mit VENO. Min succes.

Min forretning. Mit VENO. Min succes. Min forretning. Mit VENO. Min succes. En hel stak ideer til mig Hos mig tårner der sig krav, erfaringer og spørgsmålstegn op. En kunde ønsker dit. Den samlede kundekreds foretrækker dat. Tendensen svingede

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Velkommen. I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde.

Velkommen. I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde. Dansk Velkommen I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger praktik, uddannelse, eller arbejde. Du kan læse om 9 forskellige brancher og få viden om nogle af de arbejdsopgaver og

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Resume. Handel og logistik

Resume. Handel og logistik Resume Handel og logistik Handelsbranchens karakteristika Handelsbranchen beskæftiger cirka 178.000 medarbejder, hvilket er 6,25% af den samlede beskæftigede arbejdsstyrke. Medarbejderne på området er

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere