Projekteringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsvejledning"

Transkript

1 Projekteringsvejledning

2 Indledning Skifertagets historie Naturskifertage har været anvendt i Danmark siden midten af 1800-tallet og mange af dem er mere end 100 år gamle. Skifer er et naturmateriale, som har stor holdbarhed over for vejrliget, og hvis taget oplægges korrekt opnås meget lange levetider. Disse levetider kan også opnås i dag, hvis den gamle viden om oplægningsmetoder udnyttes, idet materialerne er de samme. Kongebro har i en årrække leveret naturskifer til ældre historiske ejendomme, som er opført mellem 1880 og En stor del af disse ejendomme er opført med en tagbeklædning af Port Madoc skifre i store formater, som regel 60 x 30, 60 x 35 eller 65 x 40 (centimetermål afviger fra de tidligere tommemål). Der er derfor behov for at genopfriske den gamle viden både indenfor udførelse og projektering, idet naturskifertage ikke længere kun kan oplægges ud fra gamle håndværksmæssige traditioner. Nye skifertyper er kommet til og naturskiferen har fundet nye anvendelsesområder som tagdækning og facadedækning på både gamle og nye ejendomme. Materialet skal kunne komplementeres med andre byggematerialer, og den håndværksmæssige viden skal opdateres og videreudvikles. Dette kan kun gøres ved at fokusere på optimale løsninger og gennemført kvalitet. Naturskifer er et ædelt tagmateriale, som kan holde taget tæt i mere end 100 år. Dette stiller også store krav til korrekt udført håndværk. Derfor anbefaler vi altid, at der rettes henvendelse til vor tekniske afdeling, og vi anbefaler tillige, at vi får mulighed for at deltage i et projekt- Nærværende projekteringsvejledning er udarbejdet som et supplement til eksisterende fagbeskrivelser omkring oplægning af naturskifertag. Der henvises til anvisningerne fra Tekniq (Dansk VVS) Tag og Facademappen, hvad angår inddækninger mv. Disse anvisninger er uundværlige for alle, der arbejder med udførelse eller projektering af tagarbejde. gennemgangsmøde på byggepladsen, inden skiferbeklædningen lægges op. Hvad er skifer? Skifer er en naturligt dannet stenart. Skifer bliver dannet, hvor ler og vulkansk aske aflejrer sig, og senere bliver udsat for stor tryk- og varmepåvirkning. Skifer er en metamorfisk sten. Dette betyder, at den har ændret sig fra en form til en anden. Skifers vigtigste karakteristika er dens kløvelighed. Dette gør, at korrekt udskåret skiferblokke kan lagdeles i tynde ensartede plader. Denne unikke kløvelighed har gjort skifer meget brugbart som tagdækningsmateriale i adskillige århundreder. Indhold Indledning... 1 Skifertagets historie... 1 Fugttekniske principper Opbygningsprincipper... 4 Ventilationsprincipper... 5 Montering af naturskifer Skiferværktøjer... 8 Indskudt skifer... 9 Beregning af overlæg Vedligeholdelse af naturskifertage Kongebro - Tlf: Fax:

3 Fugttekniske principper Vandtæthed Skifertaget skal først og fremmest være vandtæt og tilstrækkelig tæt overfor fygesne og slagregn. Dette forudsætter tilstrækkelig overlæg, anvendelse af undertag eller evt. T-kitning. Tidligere blev skifertage også oplagt med kalkning af tagets underside til sikring af tætheden i de første år af tagets levetid, men dette anvendes ikke i dag. De naturskifertage, som kendes fra historiske ejendomme i Danmark, er oplagt på taglægter uden brug af undertag. I dag vælger de fleste dog at anvende et undertag, da dette gør det nemmere at dække taget af under arbejdets udførelse. I meget sjældne tilfælde, hvor forhold i ejendommen, gør det umuligt at anvende undertag eller kit, oplægges naturskifer uden denne sikkerhed for tæthed. Der kan derfor være risiko for indtrengen af slagregn eller fygesne i de første år efter oplægning. Diagonal skifer og rustikke skifre skal altid lægges op med undertag. En gammelkendt tagløsning er at fastgøre naturskiferen direkte på et underlag af rupløjede brædder uden brug af lægter. Dette er en tagopbygning, som kendes fra ældre ejendomme i København, og som er den mest anvendte bla. i Sverige. Som undertag på de rupløjede brædder kan anvendes tagpap, som forsegler omkring sømhuller. Enkelte banevareundertage har samme egenskab. Oplægning med skiferkit udføres ikke så ofte. Ved denne tagløsning bør der altid anvendes en skiferkit baseret på vegetabilske olier og rågummi, som ikke udtørrer. Ventilationskrav Tagdækning af naturskifer kan indgå som tagdækning i både paralleltage og tage med loftrum/gitterspærstage. Ventilationskrav er afhængig af tagets opbygning og geometri samt skifertagets opbygningsprincipper. Samlingerne i et naturskifertag er forholdsvis åbne overfor diffusion, når taget er oplagt uden undertag eller kit. Det anbefales dog altid, at der ventileres således, at ventilationsåbningerne har et areal svarende til min.1/500- del af det bebyggede areal. Ventilationen sker bedst gennem jævnt fordelte åbninger ved tagfod og kip. Anvendelsesområder Taghældning Uudnyttet tagrum Udnyttet tagrum Bemærkninger Under 20º Anbefales ikke Anbefales ikke 20-30º på lægter på lægter Undertag vil normalt være tagpap på rupløjede brædder på rupløjede brædder 30-45º på lægter på lægter Se ovenstående bemærkninger på rupløjede brædder på rupløjede brædder Over 45º på lægter eller på rupløjede brædder på lægter eller på rupløjede brædder Se ovenstående bemærkninger Kongebro - Tlf: Fax:

4 Fugttekniske principper 70 mm 50 mm Figur 1: Ventilationsspalte ved banevareundertag minimum 70 mm Figur 2: Ventilationsspalte ved fast undertag minimum 50 mm Undertag Når der anvendes undertag skelnes der principielt mellem 2 typer undertage : Diffusionstætte undertage Diffusionsåbne undertage Diffusionstætte undertage til naturskifertage er som oftest en speciel undertagspap. Der kan dog også anvendes diffusionsåbne undertage af forskellige typer. Hvis der ikke er et lufttæt lag (dampspærre) mellem de opvarmede rum og tagrummet under skifertaget kan der opstå fugtophobning på undersiden af skifertaget. Det bør derfor sikres, at loftet under skifertaget er intakt med en damspærre eller et tæt loft af f.eks. pudsede lofter. Loftlemme og lignende skal lukke tæt. Et fuldt isoleret loft giver næsten ingen varmestrøm op i loftrumet, som derfor stort set vil følge udetemperaturen. Hvis der anvendes fast undertag med krydsfiner/brædder og tagpap, skal der ventileres i henhold til regler i TOR-anvisning 26. I paralleltage skal ventilationsspalten mellem undertag og isolering være mindst 50 mm ved tagflader op til 12 m. Over dette skal ventilationsspalten øges. De diffusionstætte undertage skal altid ventileres for at fjerne den fugt, der trænger op nedefra ved diffusion. Ved diffusionsåbne undertage kan der eventuelt isoleres helt op til undertaget, men der skal så sikres ventilation mellem skifertaget og undertaget. Desuden skal dampspærren være udført meget omhyggeligt. Naturskifertaget er forholdsvis diffusionsåbent og samlingerne er ikke lufttætte, så der sker en vis ventilation ud mellem skiferne. Hvad angår materialer i underkonstruktionen til naturskifertage, skal anvisninger fra myndigheder, producenter og leverandør af disse produkter følges. Da naturskiferen er meget modstandsdygtig overfor frostsprængninger kræves der ikke ventilation mellem skiferen og underlaget. Kondensdryp Udstråling til himmelrummet fra en sort naturskifer kan betyde, at tagfladen bliver så meget koldere end udeluften, at der opstår kondens på undersiden af skifertaget. Da dette ikke kan absorberes af naturskiferen, kan det give dryp. 3 Kongebro - Tlf: Fax:

5 Opbygningsprincipper På lægter med fast undertag Taghældning fra 20º. Opbygning med krydsfiner eller brædder, tagpap, afstandslister og lægter. Vi henviser iøvrigt til reglerne i TOR-anvisning 26. Figur 3 På lægter med banevareundertag Taghældning fra 25º. Opbygning med diffusionsåbent eller diffusionstæt banevareundertag, afstandslister og lægter. Iøvrigt henvises til DUKO s anbefalinger. Figur 4 På brædder med undertag Taghældning fra 20º ved anvendelse af tagpap undertag. Opbygning med rupløjede brædder og undertag. Afhængig af spærafstand udføres bræddebeklædning med fer og not. Der tilrådes en afstand på 1 2 mm mellem brædder. Figur 5 Kongebro - Tlf: Fax:

6 Ventilationsprincipper Ventileret kip Løsning med brædder Ventileret kip Løsning med fast undertag og lægter Kip 1) Rygningszink 2) Rygningsbrædder 3) Snefangsrør 4) Afstandsliste pr. 25 cm 5) Afstandsliste / Skiferliste 6) Naturskifer 7) Brædder 8) Tagpap 9) Lægte 10) Ventilationsstuds Figur 6a Figur 6b Ventileret tagfod Løsning med brædder 1) Naturskifer 2) Tagpap 3) Fodblik 4) Rendjern 5) Brædder 6) Snefangsrør 7) Opklodsning pr. spær 8) Spær Figur 7 Figur 8 Ventileret tagfod Løsning med fast undertag og lægter 1) Naturskifer 2) Smigskåren liste 2a) Opklodsning pr. 25 cm 3) Tagpap 4) Fodblik 5) Rendjern 6) Skalk 7) Snefangsrør /Opklodsning pr. spær 8) Lægte 9) Afstandsliste 10) Brædder 11) Spær 5 Kongebro - Tlf: Fax:

7 Montering af naturskifer Lokning/sømning Sømhuller lokkes fra bagsiden af stenene med lokkeramme med fast plan, således at sømmene forsænkes i de kegleformede huller som fremkommer på forsiden. Lokkeramme til eternitskifre eller andre kunstskifre må ikke anvendes. Kongebro rustik kan med fordel lokkes fra forsiden, pga. dens tykkelse. Hullerne lokkes ca mm fra skiferkant til midten af hullet. Der anvendes et Ø 2,8-3,0 mm let riflet kobbersøm. Anbefalet sømdimensioner: Ved skifertykkelser 4-8 mm: 4,2 x 40 mm kobbersøm. Ved skifertykkelse 8-12 mm: 3,0 x 50 mm kobbersøm. Skiferen sømmes med to søm, således at stenen ligger fast men uden at spænde. Opstart ved tagfod Den ikke synlige begynderskifer ved tagfoden tilskæres således at skifertaget når ca. 5-7 cm ud i tagrenden. Oplægning Der opstreges for hver tredje sten og skiferen oplægges fra tagfoden og op mod rygningen. Lodret fugeafstand imellem skifrene er almindeligvis mellem 1-5 mm. Det kan anbefales at udføre en prøveudlægning, som vurderes og kan være referencefelt for den resterende dækning. På lægten langs tagfod skal anbringes en ca. 10 x 25 mm afstandsliste (ved skifertykkelse 4-8 mm), der forhindrer at skiferen vipper. På lægten langs overkant af øverste lægte ved rygning, skal anbringes en ca. 8 x 25 mm afstandsliste (ved skifertykkelse 4-8 mm), der forhindrer at skiferen vipper. Ved skotrender, inddækninger, tagvinduer mv. kan anvendes Kongebro skiferkit. Ved anvendelse af Kongebro rustik eller andre tykkere skifer bør listerne tilpasses dette. Håndtering Skiferen leveres på træpaller med ca kvadratmeter tag i hver palle. Hver palle vejer fra 1,1 1,5 tons. 1) Dette er den første lægte, der monteres. Resten af taget opmåles herfra. 2) Den hele skiferlængde (fx. 60 cm). 3) Lægteafstand iflg. skema (se side 13) 4) Tilpasset tagfod. 5) Udhæng over sidste lægte 5-7 cm. 6) Skiferliste 8-10 mm. (ved skifertykkelse 4-8 mm) Figur 9 Kongebro - Tlf: Fax:

8 Montering af naturskifer Ved modtagelse på pladsen bør det tilsikres, at alle paller er forsynet med originale pallemærker, tydeligt mærket med producentens navn, lokalisering af det specifikke brud (ofte angivet ved produktnavn efterfulgt af et nummer), antal sten i pallen samt pallenummer. Pallemærket gemmes i kvalitetssikringen. Kontrol af underlag Inden arbejdet påbegyndes, skal den udførende sikre sig, at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede, herunder: at tagfladen er tilstrækeligt oprettet for opnåelse af en plan og jævn tagflade. at den valgte lægteafstand er overholdt af tømrer, således at der opnås tilstrækkeligt overlæg på skiferen. at der er lægtet korrekt ved tagfod med underlag for begynderskifer. Sortering af naturskifer De enkelte naturskifre sorteres inden oplægningen i tre tykkelser. De tykkeste skifre anvendes på den nederste del af taget, derefter de mellemste og de tyndeste på den øverste del. Der må påregnes en frasortering på op til 5 % af de leverede skifre. Frasorterede skifre anvendes i mulig udstrækning som underliggere eller til afskæringer. Sortering bør foregå på jorden og udføres altid inden oplægningen. At sortere skifrene samtidig med, at de oplægges, kan ikke anbefales, da det ofte udføres for tilfældigt. Det anbefales, at sortering udføres af de håndværkere, som skal foretage montagen. Der kan forekomme hjørneafskæringer på den ene ende af naturskifrene. Disse skifre skal ikke kasseres, men lokkes således, at hjørneafskæringerne vender op under de overliggende skifre. Under selve oplægningen foretages en yderligere tilpasning med enkelte skifre, som evt. kan flyttes til en anden række, hvor de falder bedre til i tagfladen. Det kan tillige være en løsning at hugge et af de øverste hjørner af skiferen for at få den til at falde på plads. På grund af farveforskel i de enkelte paller bør flere paller blandes og sorteres samtidig. Rustik skiferen sorteres på samme måde, som de mere ensartede skifre. Der er større variationer på de enkelte rustik skifre og således også i den færdigoplagte tagflade. Skiferdækning, detaljer Tilbehør til naturskifer, diverse inddækninger, rendejern, snestopjern, stiger til skortensfejning mv. monteres efter leverandørens anvisninger. Eksempelvis ved snestopjern og tagtrin bør der altid monteres ekstra lægte/bræt til understøttelse hvor skiferen belastes. Se iøvrigt anvisning fra Dansk VVS. Figur 10 Overlæg Mellemstykke Spejl Hulningsafstand Lægteafstand Taghældning 7 Kongebro - Tlf: Fax:

9 Skiferværktøjer Skiferøksen er et gammelt værktøj som er hurtigt og effektivt. Det er muligt at udføre alt skiferarbejde på taget, udelukkende ved hjælp af skiferøksen. Med den skarpslebne del af skaftet tilhugges den enkelte skifersten, mod et stykke fladstål som underlag. Spidsen af øksen anvendes til at lokke hul i skiferen, modsatte ende af øksen virker som hammer og anvendes til at slå sømmene i. Naturskifer skal altid bearbejdes fra bagsiden, således at skiferkanten får den karakteristiske affasning på forsiden. Ved et begrænset omfang af skæringer kan der anvendes en skifersaks. Ligeledes kan den stationære guillotine anvendes, men den kræver mere unødig færdsel på taget. Vinkelsliber bør ikke anvendes til naturskifer, da skæringerne ikke giver Skifersaks den naturlige affasning og samtidigt af sikkerhedsmæssige årsager. Udskiftning af enkelte skifre Ved evt. udskiftning af enkelte skifre efter taget er oplagt anvendes speciel fjedre Fix a slate (figur 11) som fastholder skiferen uden synlige fastgørelser. Skiferøkse Reparationsclips i rustfrit stål Til udskiftning af enkelte skifre uden synlig fastgørelse. 1. Fjern den defekte skifer og de gamle søm. 2. Mål fra toppen af lægten til bunden af den fjernede skifer, tillæg 20 mm. Resultatet er afstanden fra forkanten af reparationskiferen til hullerne, hvor clipsen monteres. 3. Bor huller Ø 3 mm med indbyrdes afstand på 120 mm i den nye skifer. 4. Indsæt clipsen fra forsiden. 5. Skyd reparationsskiferen ind under de eksisterende skifre til clipsen klikker på plads. Figur 11 Kongebro - Tlf: Fax:

10 Indskudt skifer Indskudt skifer Ved alle tagbegrænsninger såsom gavle, brandkamme, ovenlys, kviste mv. tilstræbes det at måle taget op således, at det går op med hele og halve skifersten. Dette er dog i mange tilfælde ikke muligt, og vi anbefaler derfor, at der gøres brug af løsningerne i fig. 12 og 13, så der ved tagbegrænsningerne ikke forekommer for små skiferstrimler, som er svære at fastgøre. Ved figur 13 må det accepteres, at de lodrette skiferløb brydes inde på taget. Tagbegrænsning Begge løsninger kan også med fordel anvendes ved grater og skotrender. Figur 12 Afsluttende skifer tilskåret af ekstra bred skifer (halvanden skifer) Hel skifer tilskåret i bredden Tagbegrænsning Hel skifer tilskåret Figur 13 Hel skifer tilskåret til min. halv bredde 9 Kongebro - Tlf: Fax:

11 Overlæg og lægteafstand Forlokket skifer fra Kongebro kan anvendes ved taghældning fra ca. 30º og opefter. Overlæg i mm. Skifermål: Taghældning: > x 30 cm x 30 cm x 25 cm x 20 cm x 20 cm Lægteafstand i cm målt fra overkant til overkant. Overlæg: Skifermål: 60 x 30 cm 50 x 30 cm 50 x 25 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 145 mm 22,8 17,8 17, mm 23,3 18,3 18, mm 24,0 19,0 19, mm 24,3 19,3 19, mm 24,5 19,5 19, mm 25,0 20,0 20,0 15,0 10,0 90 mm 25,5 20,5 20,5 15,5 10,5 85 mm 25,8 20,8 20,8 15,8 10,8 80 mm 26,0 21,0 21,0 16,0 11,0 75 mm 26,3 21,3 21,3 16,3 11,3 70 mm 26,5 21,5 21,5 16,5 11,5 NB: Afstand mellem 1. og 2. lægte placeres ifølge flg. 17, side 6. Vedligeholdelse af naturskifertage Naturskifer af god kvalitet er fra naturen skabt meget modstandsdygtigt over for klimatiske påvirkninger, og taget kræver ikke en egentlig vedligeholdelse udover at mos, blade og lignende skal fjernes. Udvendigt eftersyn omfatter: Eftersyn af tagfladen for afskalninger og revnedannelser forårsaget af frost eller bevægelser i tagfladen eller ved anden trafik på taget. Skiferens fastgørelse med skifersøm eller kroge. Eftersyn af alle inddækninger og fuger ved vindskeder, skorstene, ovenlys, skotrender og andre gennemføringer i tagfladen. Afrensning af tagfladen for begroninger med mos og alger. Eftersyn og evt. rensning af tagrender, tagnedløb og tagbrønde. Indvendigt eftersyn omfatter: Utætte eller defekte undertage. Utætte skotrender. Åbninger for ventilation af tagrummet. Garanti: Producenten udsteder på foranledning garanticertifikat for hver enkelt ejendom. Anvisninger: Fagbeskrivelse for dækning af skifertage fra Dansk VVS. Forskrifter for naturskifermatrialer, udførelse og kvalitetssikring, Plan-direktoratet. Februar Projekteringsvejledning fra Kongebro Kongebro - Tlf: Fax:

12 4. udgave maj 2013 Kongebro Natursten a/s Birkholmvej 4, Osted 4320 Lejre Tlf : Fax: fladsaagrafisk.dk 16 Kongebro - Tlf: Fax:

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005

Projekteringsvejledning. Nr. 1-2005 Projekteringsvejledning Nr. 1-2005 Indhold Indledning... 1 Skifertagets historie... 2 Fugttekniske principper...3-5 Opbygningsprincipper...5-7 Ventilationsprincipper... 8 Montering af naturskifer...9-10

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

KOMPROMENT. Koncept Roof

KOMPROMENT. Koncept Roof KOMPROMENT Koncept Roof 1. Tagfod uden udhæng og ventilation ( 27 )5.30 2. Tagfod uden udhæng, med ventilation ( 27 )5.31 3. Tagfod med udhæng ( 27 )5.32 4. Tag uden udhæng ( 27 )5.33 5. Rygningsfri grat

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Ståltage PROTEX BLANK/ PRÆG. - Den lette tagløsning. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer

Ståltage PROTEX BLANK/ PRÆG. - Den lette tagløsning. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer PROTEX Ståltage - Den lette tagløsning BLANK/ PRÆG Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage BLANK & PRÆG tilbyder vi et af markedets mest

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Vores passion for kvalitet, innovation og bæredygtighed, gør os til verdens ledende producent af naturskifer.

Vores passion for kvalitet, innovation og bæredygtighed, gør os til verdens ledende producent af naturskifer. Københavns hovedbanegård Kongebro er en del af Cupa Group verdens største producent af naturskifer. Med 16 skiferbrud og 22 produktions enheder kombinerer Cupa den allernyeste teknologi med know-how og

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Montagevejledning. Cembrit Skifertag

Montagevejledning. Cembrit Skifertag Montagevejledning Cembrit Skifertag Indhold Produkter 3 Tilbehør 4 Tagets opbygning 5 Konstruktionsmål 6 Ventilation: hætter 7 Ventilation: rygning 8 Cembrit Rygningselement 9 Opbevaring og håndtering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere