Nr. 2 Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Marts 2010 33. årgang"

Transkript

1 Nr. 2 Marts årgang

2 REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Redaktionssekretær: Ebbe Vang Kontor Mobil Mail: Leder... 3 Travl start for genoplivet region... 4 Ny fællestillidsmand i København... 6 Reddere får fine forhold på EUC Vest... 8 Ros fra arbejdstilsynet Årsmøde med OK 2010 i sigte Fokus på kolleger i Responce Modtagere af RL's Studierejselegat PLuk fra den skriftlige beretning Elevtræf ved Smålandshavet ATV i bakgear eller hvad? Ansvaret er svært at placere i "Bermuda-trekant" Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Annoncer og Produktion: PE Offset A/S, Varde Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Noter Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Husk at meddele både nuværende og kommende adresse! 2

3 Leder ATV Alt Trækkes Væ k? Den lidt provokerende overskrift er affødt af artiklen inde i bladet, hvor ATV-folk fra Vejle fortæller om en arbejdshverdag, hvor netop ATV efterhånden fylder næsten ingen ting. Bugsering er blevet normen i de tilfælde, hvor indsatserne overhovedet har med autohjælp at gøre. For nøgleservice, elevatoralarmer, asfaltarbejde(!) og andre opgaver fylder mere og mere. Det er alt sammen gode og agtværdige opgaver, men de fordrer ikke ligefrem anvendelse af de årtiers erfaringer og kompetencer, som de tre vejlensere tilsammen har inden for autohjælp, svær bjærgning og ATV. Falck har gennem årene flere gange proklameret, at NU skulle der yderligere skub i ATV-konceptet. Blandt andet i 2006, hvor man efter en inspirationstur til ADAC i Tyskland skrev i nærværende blad: Vi skal sørge for hele tiden at holde ledelsesmæssigt fokus, udvikle og forbedre Auto og ATV området. Beretningen fra Vejle tyder på, at det modsatte er sket. Men overskriften slutter helt bevidst med et spørgsmålstegn. For er de problemer, der skitseres i artiklen, udelukkende et Vejle-fænomen? Eller hvordan er status og temperaturen på ATVområdet landet over? Det vil vi gerne høre mere om. Så hvis du som ATV-mand eller leder har en holdning eller gode/dårlige erfaringer med udviklingen eller mangel på samme, er du velkommen til at smide en mail eller slå på tråden (kontaktdata i kolofonen på side 2). Hvis interessen er der, vil vi så følge op i et senere nummer. Noter Drukneulykker hos børn kortlagt Den svenske beredskabsstyrelse, MSB, har sammen med Karlstads Universitet analyseret samtlige drukneulykker for svenske børn og unge i en ti-årig periode ( ), skriver websiden I denne periode druknede 106 børn og unge i Sverige, og en tredjedel af ulykkerne skete ved almindelige badesteder. Hos unge fra 13 år og op spillede alkohol en rolle i 40 pct. af dødsfaldene. Undersøgelsen viser, at mange ulykker sker meter fra eget hjem, men sjældent på egen grund. 20 pct. af de druknede var i førskolealderen og omkom i nærliggende damme, havebassiner, pools, vandløb etc. Blandt de 106 omkomne er der en overrepræsentation af børn med mellemøstlige rødder. - Det kan skyldes, at familier fra disse lande har dårlige svømmefærdigheder og mangler viden om sikkerhed ved vand, siger Jan Schyllander fra MSB. Tallene viser også, at ikke et eneste barn druknede i forbindelse med sejlads. Formålet med studiet var at analysere årsagerne til drukneulykker for at kunne forebygge mere effektivt, skriver Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). 3

4 Regionschef Sean Bisgaard foran station Slagelse, der bliver hovedkvarter for Falcks Region Sjælland. Han roser både reddere og vagtcentralpersonale for deres håndtering af implementeringen af den nye ambulancekontrakt. Travl start for genoplivet region Ny ambulancekontrakt, ny vagtcentral og helikopter i horisonten i Falcks Region Sjælland Af Flemming F. Kyster Først var den der, så blev den nedlagt og nu er den genopstået igen. Falcks Region Sjælland har ført en omtumlet tilværelse de seneste par år, og det hænger naturligvis nøje sammen med ambulanceudbuddene i regionen. Man pakkede sammen, da alt syntes tabt til Samariten men i sidste ende fik Falck som bekendt fire af de seks udbudsområder, og derfor besluttede redningsdirektør Lars Vester at genetablere regionen. Det skete med effekt fra den 1. februar 2010 den dag hvor den nye ambulancekontrakt trådte i kraft. Det var dog ikke kun ambulancedelen, der skabte travlhed, da Redderen besøgte det nye regionshovedsæde på station Slagelse en halv snes dage ind i februar. Mens håndværkere havde travlt med at indrette lokaler til syv DPC-folk samt til Falck-regionsledelsen i stueetagen, sad regionschef Sean Bisgaard og et par medarbejdere i deres midlertidige lokaler - skolestuen ovenpå og arbejdede med at holde alle bolde i luften. VC fik ilddåb Og der ER mange bolde at holde øje med i det sjællandske. Forud for opstarten på den nye ambulanceaftale var der blevet arbejdet med et nyt vagtsetup, og også nogle køretøjer/funktioner var blevet rokeret i regionen. - Den 1. februar var der også premiere for den nye regions-vagtcentral her i Slagelse, som drives af Region Sjælland, men som bemandes af VC-folk fra Falck og Roskilde Brandvæsen, fortæller Sean Bisgaard. Vagtcentralen på Fælledvej ved Slagelse Sygehus be Roskilde Brandvæsen. I øvrigt overgik styringen af he land den 1. marts til VC Holbæk. (Foto: Jan Djenner). 4

5 Ambulancerne i Region Sjælland er gul-grønne som i de øvrige regioner, blot er den grønne dekoration noget anderledes end i resten af landet. På Falck-uniformerne kan man se enhedstype foran, mens kompetenceniveau fremgår på ryggen (indsat billede). På billedet er det paramediciner Paw Hofgaard Møller fra Falck (tv) og hans kollega Ken Theiltoft fra Roskilde Brandvæsen. (Foto: Jan Djenner). Vagtcentralen fik noget af en ilddåb i forbindelse med snestormen den 2. februar, hvor man også måtte rekvirere militære bæltekøretøjer, men man klarede skærene, og konstruktionen synes faktisk at fungere godt, mener regionschefen. Foreløbig benytter vagtcentralen sig af Falcks EVA 2000-system, som jo i al fald Falcks gruppe af vc-medarbejdere kender indgående. us bemandes af medarbejdere fra både Falck og af hele assistanceområdet for Falck Region Sjælnner). Helikopter med kort frist Et andet spændende projekt, som går i luften bogstaveligt talt om få måneder, er den lægehelikopter, som Trygfonden er sponsor for i halvandet år og som skal betjene Region Sjælland og Region Hovedstaden. Falck (Falck DRF Luftambulance A/S) bliver som bekendt operatør på helikopteren, som sandsynligvis får base i Ringsted Lufthavn. Med forventet take-off den 1. maj 2010 gav det travlhed hos blandt andre Sean Bisgaard, da aftalen blev forkyndt den februar. - Region Sjælland står for lægesiden, mens vi leverer piloter og paramedicinere. Så det var med at få nogle opslag ud, siger regionschefen med et smil. Der skal anslået bruges fem-seks paramedicinere til projektet, og da de, der bliver udvalgt, først skal have den såkaldte HEMS-uddannelse (Helicopter Emergency Medical System), giver det sig selv, at tidsfaktoren er en udfordring. Bruger erfaringer Ifølge Sean Bisgaard får helikopterredderne fire-fem vagter om måneden på helikopteren, og han forventer, at der bliver rift om pladserne. Han tilføjer, at man naturligvis vil trække på de erfaringer, som en håndfuld reddere og Falck i særdeleshed har fra helikoptertjenesten i Niebøl lige syd for den dansk-tyske grænse. I øvrigt er det blandt de to regioners sygehuse foreløbig kun Rigshospitalet, der har en decideret helikopterlandeplads. Så også redderne på jorden vil i mange tilfælde stifte bekendtskab med helikopteren i forbindelse med omladninger/transporter. Nye uniformer I rækken af nyheder fra det sjællandske er også, at der kommer en sundhedsfaglig del på alarmcentralen til at understøtte politiet, og også her ventes paramedicinere at kunne få en rolle, lige som sygeplejersker og læger vil blive anvendt. Endelig er der nye uniformer på vej til de sjællandske ambulancereddere. Uniformer, hvor enhedstype og kompetenceniveau tydeligt fremgår, hvilket blandt andet gør det nemmere at orientere sig blandt mange forskellige redningsfolk på et ulykkessted. Så alt i alt kan man roligt sige, at der er nok at tage fat på for regionschef Sean Bisgaard og hans medarbejdere i den genoplivede Region Sjælland... 5

6 Ny fællestillidsmand i København 30-årige Emil Kloster Andersen ny formand for RFK København Af Flemming F. Kyster Et møde i forretningsudvalget i Reddernes Faglige Klub København (RFK) udviklede sig noget anderledes, end næstformand Emil Kloster Andersen og de øvrige deltagere havde forestillet sig. På mødet den 20. januar bekendtgjorde den hidtidige formand Frank Johansson nemlig, at han skulle være stationsleder i Tårnby og derfor nedlagde sit formandshverv samt hvervet som fællestillidsmand i Storkøbenhavn. - Den havde jeg ikke lige set komme, erkender ambulancebehandleren fra Gentofte, der som næstformand i RFK var et naturligt bud som afløser for Frank Johansson. - Jeg sagde, at jeg ville gå hjem og tænke over det og vende det med min kæreste. Og heldigvis bakkede hun op om, at jeg takkede ja. - Hun ved nok ikke, hvad hun går ind til, tilføjer en smilende Emil Kloster Andersen med henvisning til, at der sjældent kun er bud efter en RFK-formand og fællestillidsmand inden for de normale arbejdstider. - Men jeg glæder jeg til at kunne koncentrere mig 100 procent om det faglige, hvor man som tillidsmand kan have svært ved at finde den fornødne tid ved siden af det daglige arbejde, påpeger han. han understreger, at han går ind til opgaven med stor ydmyghed og med viljen til at lytte og lære. - I den ideelle verden havde det været gavnligt med nogle flere år som næstformand, inden jeg tager springet. Men sådan skulle det ikke være, og opgaverne er for vigtige til, at de bare falder på jorden. Desuden har jeg fået en flot opbakning fra bestyrelsen, og der er masser af erfaring i bestyrelsen at trække på, konstaterer Emil Kloster Andersen. Som ambulancemand bliver en af udfordringerne for ham at sætte sig grundigt ind i forholdene i de to andre rør, således at han kan repræsentere ALLE de cirka 600 københavnske reddere bedst muligt. OK 2010 banker på - Derudover er det jo naturligvis OK 2010, der banker på døren som den helt store udfordring. Det bliver noget af en ilddåb for mig som ny formand, erkender Gentofte-redderen. En anden stor opgave for den nye fællestillidsmand er naturligvis de velvoksne problemer i Region Hovedstaden med ifølge redderne færre beredskaber, længere ventetider og forringede pauseog trivselsvilkår for redderne. - I første omgang vil vi afvente og se effekten af den dialog, ledelsen i Falck har fået med regionen. Det er trods alt et gennembrud, at regionen erkender at have et medansvar for problemerne, mener Emil Kloster Andersen. Mindre konfrontation Han betoner, at han vil forfølge en mindre konfrontatorisk stil over for politikerne. Med ydmyghed 30-årige Emil Kloster Andersen har blot et par års karriere som fagligt aktiv bag sig, og Emil Kloster Andersen får base i Reddernes hus på Højnæsvej i Rødovre. Huset gennemgår i øjeblikket en større renovering, og herefter er det ambitionen, at det skal blive et revitaliseret samlingssted for de københavnske redderes faglige arbejde. 6

7 - Jeg har mærket på egen krop, at man skal være lidt varsom med at udstille politikere og presse dem op i et hjørne, siger han med henvisning til Gentofte, hvor det kommunale brand- og ambulancevæsen overgik til Falck efter en bitter strid mellem nogle medarbejdere og lokalpolitikere. - Vi har ført en hård kurs over for regionen, og det HAR rykket noget. Men nu skal vi hellere hjælpe politikerne med at vise, hvad de bør gøre, i stedet for at føre en krig, hvor vi kan risikere en tak-for-sidst -reaktion, som vil gøre ondt, siger Emil Kloster Andersen. Han tilføjer, at dette absolut ikke skal tolkes derhen, at redderne bare stiltiende finder sig i hvad som helst. Der vil fortsat blive arbejdet hårdt på at holde politikerne op på, at både befolkningen og redderne har krav på en velfungerende ambulancetjeneste. Grindsted Se vore brugte biler p å w-grin dsted.d k Godt modtaget i RL Emil Kloster Andersen er bevidst om, at han tiltræder en post, hvor der har været gang i svingdøren de seneste år. Hans ambulancetøj er da heller ikke længere væk, end at det kan findes frem igen, hvis jobbet bliver for broget. Men han håber, at hans tiltrædelse indvarsler en lang periode med stabilitet og kontinuitet. For den nye fællestillidsmand er et godt samarbejde med RFK s søsterklub Reddernes Landsklub af stor vigtighed. Han er medlem af RL s bestyrelse og har efter eget udsagn fået en fin modtagelse. - Vi reddere har alt at vinde ved at styrke vores interne samarbejde. Og det gælder ikke kun RFK/RL, men også med eksempelvis København, Frederiksberg og Roskilde Brandvæsen. Vi har klare fælles interesser i at bibeholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår, pointerer Emil Kloster Andersen. rene Aften/weekend: Rene Schröter, Jens Bjerregaard, Løber maraton I fritiden er det blandt andet fodbold på hyggeplan og motionsløb, der optager Gentofte-redderen. Han løb sidste år sin første maraton (Copenhagen Marathon), og den oplevelse vil han gerne gentage i år, måske også i Berlin Marathon. Derfor er han de fleste søndage på kilometer lange træningsture med atletikklubben Sparta. - Det er dejligt at løbe. Ud over at det er sundt, så får man renset ud og tænkt gode tanker undervejs, siger Emil Kloster Andersen, der sikkert får brug for mental topform på posten som RFK-formand og fællestillidsmand. 7

8 Reddere får fine forhold på EUC Vest Ny hal og seks nye undervisningslokaler på skolen i Esbjerg Ud fra illustrationerne at dømme var det for 100 år siden en voldsom oplevelse at blive genoplivet, og måske ville en del af de genoplivede have foretrukket at forlade denne verden i fred og ro frem for at blive genoplivet. Men udstyret virkede faktisk! Med en investering på næsten 15 millioner kroner har EUC Vest i Esbjerg gjort sit KursusCenter Vest til Danmarks mest moderne uddannelsescenter for blandt andre reddere og svejsere. Indvielsen af de 1360 kvadratmeter nye lokaler på Storstrømsvej i Esbjerg blev fejret af faglærere, kursister og forskellige samarbejdspartnere. Uddannelseschef ved KursusCenter Vest, Bjarne Knudsen, har selv en fortid som chef i Falck, så hos ham lunede det ekstra meget, at kursuscentret indviede en ny hal til undervisning af ambulancereddere samt seks nye topmoderne undervisningslokaler til de i alt 200 reddere, som hvert år skoles inden for den ene eller anden undervisningskategori på enten EUC Vest eller kursuscentret. EUC Vest er i forvejen førende inden for højderedning og frigørelse, og alle er overbeviste om, at de nye lokaler for ambulancereddere i Esbjerg også på dette punkt vil bringe kursuscentret et skridt foran andre aktører. Der er god plads i de nybyggede faciliteter, kunne deltagerne ved indvielsen konstatere. Pulmotor i gave Samtlige landets ambulancereddere er i stand til at betjene selv det allernyeste udstyr, når de er enten uddannet eller efteruddannet på EUC Vest. Fremover får de også mulighed for at stifte bekendtskab med det første genoplivningsapparatur i Danmark. Redningschef ved Falck Danmark, Heino Svenningsen, havde nemlig været et smut omkring Falck Museet og forærede kursuscentret en såkaldt pulmotor fra Redningschef Heino Svenningsen (tv) og uddannelseschef Bjarne Knudsen ved genoplivningsudstyr anno 1910, som var Falcks gave ved indvielsen. 8

9 Flere reddere til Nicaragua I 2011 fortsætter 3F, RL og Falck med projektet i Nicaragua. Det forventes, at der i foråret 2011 i alt skal udsendes 6 hold á 2 mand. Vi har gode erfaringer med at sammensætte holdene sådan, at den ene på hvert hold har været i Nicaragua før, og den anden er ny. Ud fra det vil vi gerne have ansøgninger fra kolleger, der kunne tænke sig at deltage. - Til 2011 vil vi gerne have ca. 10 nyudvalgte på listen. Ud fra de 10 udvalgte, vil der så kunne udsendes 6 mand, og de resterende er reserver, såfremt der kommer frafald, siger RL bestyrelsesmedlemmerne Per Aastrup og Hans Fr. Carstensen. Opholdet i Nicaragua vil være ca. 14 dage inkl. rejse. Der udbetales ikke løn, hvorfor der skal aftales afspadsering med Falck. Rejseudgifter og hotel samt fortæring efter statens regler for udlandsrejser betales. Endvidere forventes det, at de udvalgte vil være behjælpelige med at organisere et evt. genbesøg fra Nicaragua i Danmark. For at komme i betragtning skal ansøgere: Være åbne over for andre kulturer og skikke Have overskud og overblik til at kunne klare situationer, der er meget anderledes end i Danmark Besidde pædagogiske evner Være positivt nysgerrig og være i besiddelse af en vis tålmodighed Kunne begå sig på engelsk Kolleger, der tidligere har søgt, og kolleger, der stod som reserve til projektet i 2009, bedes venligst søge igen, såfremt interessen stadig er der. Interesserede kan rekvirere et ansøgningsskema gennem Hans Fr. Carstensen: Ansøgningsfristen er den 29. marts 2010.

10 Ros fra Arbejdstilsynet Tekniske hjælpemidler og båre fik positive kommentarer fra AT ved tilsyn i Hvidovre Af Kenneth Jensen Fællessikkerhedsrepræsentant Falck region øst Den 25. januar kom Arbejdstilsynet (AT) til Falck Hvidovre, primært for at se på vores båreleje. Til stede var sikkerhedsleder Bjørn Ølgod, ambulancechef Jørgen Mieritz, sikkerhedsrepræsentant Jeff Hitzner, ambulancesupervisorerne Ben Eskobar og Allan Petersen, samt fællessikkerhedsrepræsentant Kenneth Jensen. Vi fik stillet en masse nyt udstyr op, som vi syntes, AT skulle have lov at se. Vi havde en ST-vogn med den nye todelte båre, vi havde en sengevogn og en almindelig ambulance. Af udstyr havde vi en Camel løftepude, en Easy Climb maskine, en Scalamobil maskine, samt en Stryker stol. Nu kunne de bare komme - vi var klar. Arbejdstilsynet mødte op med tre damer ovre fra det jyske. De fik lige en hurtig kop kaffe, inden vi skred til handling. De kom med ned i garagen for at se på alle de ting, vi havde sat op, og i mellemtiden fik vi talt en del med dem. Genial Før AT kom, havde vi afprøvet den nye todelte båre, som viser sig at være genial. Vi smed en lettere overvægtig fællessikkerhedsrepræsentant op på båren (mig), hvorefter de andre på skift hev den båre ud og ind en gange. Og den båre, den virker, hvilket vi også fik demonstreret for de tre damer. Ligeledes fik de syn for sagen med løftepude og Stryker stol, inden vi skred til det alvorlige. Nemlig bårelejet (det nye). De fik det demonstreret efter alle kunstens regler, af de to supervisorer. Efterfølgende ville de gerne gå afsides for at drøfte de ting, de havde set. Da de kom tilbage, fortalte de, at de gerne ville se en ST-vogn i brug. Vi fik arrangeret at de kunne køre på Hvidovre Hospital og se, hvordan det foregik. Efter dette kom de tilbage, og nu var det tid for evaluering over det, AT havde set. Udvalget af tekniske hjælpemidler - blandt andet trappemaskinen Easy Climb her gav positive reaktioner fra Arbejdstilsynet. (Arkivfoto). Ribe Karosseri Center ApS Industrivej 35a 6760 Ribe Tlf Fax Mobil har i 30 år samarbejdet med Falcks Redningskorps omkring renovering og opbygning af korpsets forskellige køretøjer. Autoopretning Pladearbejde Specialopbygninger Redningskøretøjer Varevognsindretning Busser/Handicapbusser Hydraulik Montageopgaver Salg & Service af Gaffeltrucks 10 redderen nr

11 Ros fra AT Vi fik faktisk ros, fordi vi var kommet så langt med vores hjælpemidler. Nu er det jo ikke så tit, AT kommer med ros, så det var rart til en forandring. Dog stillede de spørgsmålstegn ved, hvem der skulle vurdere, om en patient var for tung til en almindelig ST-vogn og derfor i stedet skulle i en XL-vogn. Vi mente jo helt klart, at de to reddere er kompetente til den vurdering. AT mente, at det var en ting, vi skulle arbejde med i sikkerhedsorganisationen, hvilket vi naturligvis vil gøre. Vi får dog en vejledning på, hvordan vi kan tackle netop denne vurdering. Tilfredse Men alt i alt kunne vi kun være tilfredse med udfaldet af Arbejdstilsynets besøg på Hvidovre. Med tanke på ovenstående, er det positivt, at Arbejdstilsynet Ved hjælp af fire luftkamre, der pumpes op efter tur, løfter Camel løftepude fra Borringia stille og roligt patienten op, uden at redderne skal belaste ryggen. (Arkivfoto). har rettet henvendelse til Falck, for at få et formelt samarbejde om at nedbringe vores alt for mange arbejdsskader. Det er et tilbud alle virksomheder får, hvis de har over 100 arbejdsskader om året. Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi fremover vil se en nedgang i antallet af arbejdsskader. Specielt fordi der nu kommer øget fokus på skaderne i de tre rør. ST-vognen og den nye båre, som får flotte karakterer. 11

12 Den nye ambulancekontrakt i Region Øst Det er nu et halvt år siden at vi i Region Øst startede på den nye ambulancekontrakt, og der er ingen tvivl om, at det har været én af de største driftsmæssige ændringer og udfordringer, som jeg har været med til i de 28 år, jeg har været ansat i Falck. Forud for afgørelsen af udbuddet var der mange reddere og ledere, der var nervøse for udfaldet samt for de ændringer, der efterfølgende ville betyde en helt anden hverdag for den enkelte. Vi har aldrig tidligere i ambulancetjenesten været vant til at denne opgave blev sendt i udbud. Det er der dog ikke nyt for mange andre af vores kolleger i Falck, der gennem de sidste mange år jævnligt har været gennem udbud af bl.a. P-vognskørslen, brandkontrakter m.v., noget vi i ambulancetjenesten også fremover skal vænne os til. Specielt for udbuddet var, at Region Hovedstaden selv ville drive vagtcentralen, hvilket betød, at vi i Falck ikke længere ville blive målt på vores responstider, men derimod skal tilsikre en helt ens indmønstring på alle dage året rundt, en udfordring, der stiller specielt store krav ved f.eks. afholdelse af sommerferien. Regionen havde endvidere besluttet at opdele udbuddet for ambulancetjenesten og liggende kørsel i to forskellige udbud, hvor der var forskellige krav til køretøjer og uddannelse. Fælles for de to udbud var et ønske om at indsætte specielle XL- vogne til overvægtige patienter, hvilket betyder, at der i dag er to forskellige typer ambulancer og to forskellige typer ST-køretøjer i drift. Regionen ønskede samtidigt et løft af uddannelsesniveauet i ambulancetjenesten ved brug af en del paramedicinerambulancer kombineret med flere akutlægebiler, hvilket betød en nedlæggelse af akutbilerne i regionen. Falck fik udvidet området Glæden var stor, da vi fik tilbagemeldingen om, at Falck skulle udføre ambulancetjeneste i et større geografisk område end vi hidtil havde haft, idet området blev udvidet til også at dække Vesterbro, Valby samt den nordlige del af Amager. Falck fik endvidere den liggende kørsel i to af de tre udbudte områder. Specielt tildelingen af ambulancekørslen i Københavns centrum vakte begejstring, da Falck aldrig tidligere har kørt akutambulancer i indre by, og en genåbning af station Vesterbro i Falck-Huset var en realitet. Bemandingen af regionens 4 akutlægebiler var samtidigt i udbud, og her vandt Falck 3 af de 4 enheder. Mange ændringer En lang møderække med Region Hovedstaden blev herefter startet op, hvor alle nye tiltag og ændringer i kontrakten blev drøftet. Sideløbende med dette blev der afholdt to stormøder for redderne på hhv. station Hillerød og Gladsaxe, der efterfølgende blev fulgt op af stationsmøder på alle stationerne, hvor de nye kontrakter og de mange ændringer blev gennemgået. Mange reddere skulle skifte vagthold eller station, en lang række andre ting skulle ændres og nye procedurer skulle implementeres, herunder bl.a. nye bodbetingelser, nyt radioanlæg i ST køretøjerne, nye tekniske hjælpemidler, finger touch mødetastatur på alle stationer, nye uniformer og IDkort, 4 forskellige typer køretøjer, ny medicin og iltopbevaring, adgangsforholdene på stationerne skulle ændres, da andre ambulance operatører skal have adgang til hinandens lokationer, nye LP15 til ambulancerne og LP1000 til ST-køretøjerne, indsættelse af PM ambulancer samt mange andre ændringer, der har krævet meget arbejde af både reddere og ledere i regionen. Bilerne Euro4 miljø kravene i kontrakterne betød en stor udskiftning af vores køretøjer. Der er i alt tilgået 41 nye køretøjer. 27 almindelige ambulancer, 6 XL ambulancer, 4 XL ST vogne og 4 almindelige ST vogne. Dette giver en samlet vognpark til de nye kontrakter på 53 ambulancer og 17 ST vogne inkl. XL vogne og reservekøretøjer. De tekniske hjælpemidler til XL patienterne Alle de nye tekniske hjælpemidler har krævet meget tid og energi forud for kontraktstarten. Først skulle vi finde de bedst egnede af dem der var på markedet. Her vi blev godt hjulpet af mange reddere og fællessikkerhedsrepræsentanten, og lejede i den forbindelse en meget tung person på 217 kg og 197 cm så vi kunne være sikre på, at udstyret var i orden til vores fremtidige brug. Vi besluttede os herefter for Megasus bårer, Camel løftepuder, Boringa løftekraner, Easyclimb trappemaskiner til både XL og almindelig trappetransport, mono-flex-båren til de nye ST vogne. Udstyr, der samlet har givet et stort løft af vores tekniske hjælpemidler, hvorfor vi håber, at dette samtidigt vil være med til at minimere vores arbejdsskader. Ros fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet var på besøg på station Hvidovre i januar måned, hvor vi demonstrerede alle de nye tekniske hjælpemidler, og der var meget positive tilkendegivelser fra dem over, hvor langt vi er kommet på dette område. Specielt monoflex-båren i ST vognene gjorde et positivt indtryk, da der med denne båretype ikke skal bruges kræfter ved ind og udladning i vognen. Nye baser I forbindelse med kontraktstarten er der oprettet nye baser, hvor vi ikke tidligere har kørt ambulancer fra. På Bornholm er det i Allinge og Almindingen, og vi er fraflyttet Olsker, hvor der tidligere holdt en akutbil. I Jægerspris vil der fremover holde en ambulance i den tidligere kommandørbolig i Jægerspris-lejren, der er bemandet med reddere fra station Frederikssund. Sidst men ikke mindst er der etableret en base i Falck-Huset på Polititorvet i København, nærmere betegnet i den tidligere Arlabygning, der er nabo til Falck-Huset. Ambulancerne holder inde i gården, og består af 2 almindelige i drift til at dække Amager nord samt Vesterbro og Valby samt en XL-ambulance i standby. 12 redderen nr

13 De to ambulancer bliver dagligt bemandet af personale fra station Tårnby og station Hvidovre. Uddannelsen Sideløbende med at vi skulle køre sikker drift op til kontraktstarten, skulle vi have samtlige ansatte, der skulle køre ambulance eller ST, gennem et uddannelsesforløb. Der blev undervist i brug af ny LP15 og nyt blodsukkerapparat til ambulancerne, LP1000 til ST køretøjerne, XL kursus for både ambulanceredderne, og dem der kører ST og sidst, men ikke mindst det nye radioanlæg, der fra start har været monteret i ST køretøjerne. Radioanlægget vil, når det er fuldt udbygget, bestå af en incar application, der er en finger touch skærm, hvor man modtager opgaverne som er forbundet med en computer i bilen, en vognradio og håndholdte SINE terminaler. Dette har betydet, at vores kendte dataradioer og VDO er blevet afmonteret og erstattet med det nye udstyr. Udstyret forventes endvidere monteret i samtlige ambulancer i løbet af foråret 2010, hvorefter det vil være slut med stationsudkald, da man fremover vil blive kaldt ud på opgave via de håndholdte terminaler. Problematisk opstart Få dage efter opstart den 1. september måtte vi erkende, at pauseafviklingen, eller mangel på samme, gav os nogle uforudsete store driftsmæssige udfordringer. Vi besluttede kort efter at indsætte nogle ekstra ambulancer til brug under pauseafviklingen af de øvrige ambulancer og ST-vogne. Denne model har vi brugt i nogle måneder, hvor Falcks vagtcentral har forsøgt at indsætte de ekstra ambulancer i pauseintervallerne, men har erfaret, at det er en logistisk umulig opgave når de øvrige ambulancer og ST-vogne bliver styret af en anden vagtcentral. Det er derfor nu glædeligt, at Falck i samarbejde med Region Hovedstaden er blevet enige om en forsøgsordning, hvor Falck i et nærmere defineret tidsrum stiller 4 ambulancer til rådighed for Region Hovedstadens vagtcentral, der derved tilstræber at afholde pauserne på de øvrige enheder. Tilsvarende løsningen med pauseafviklingen for ambulancerne, startes der et forsøg op med pauseafvikling for STvognene den 1. marts, hvor Falck bl.a. udvider åbningstiden for samtlige ST-vogne og kompenserer endvidere med ekstra tid for at modsvare den driftstid, Regionen mister ved at sende ST-vognene hjem til stationen. Nede tid er bodsbelagt En anden driftsmæssig udfordring i forbindelse med kontraktstarten er den bod Falck pålægges, hvis en vogn går ud af drift eller hvis en redder kommer for sent. Boden er kr. 5000,- pr. påbegyndte ½ time. Vi har med baggrund i denne bod fra starten i de nye vagtplaner taget højde for dette ved at lave en overlapning i vagtskiftetiderne, men har erfaret, at boden for nede tid kræver, at der sidder en medarbejder og overvåger dette døgnet rundt. Derfor implementerer vi pr. 1. marts et nyt driftscenter ambulance, hvor der døgnet rundt vil være en driftsleder på arbejde til at sikre en minimal nede tid, overholdelse af døgnminutterne samt indsættelse af ekstra ambulancer i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Dette betyder, at de ambulancerelaterede opgaver, der tidligere lå på Falcks vagtcentral, overgår til det nye driftscenter ambulance. I driftscentret vil der endvidere være tilknyttet de arbejdstilrettelæggere, der udelukkende har med ambulancetjenesten at gøre, hvilket skal tilsikre en større sammenhæng mellem indmønstringer og den egentlige driftsafvikling. Det er samtidig vores målsætning, at det nye driftscenter vil kunne servicere redderne bedre end tidligere med hensyn til anmodning om afspadsering m.v., da driftscentret er døgnåbent hele året. Ved for sent opkald idømmes der bod Den anden bodsbestemmelse i kontrakten omhandler de tilfælde, hvor redderne ikke inden for de angivne tider kalder op til regionens vagtcentral. Tiderne for opkald er hhv. 90 sekunder for de akutte ture, og 180 sekunder for den liggende kørsel. Der pålægges en bod på kr. 500,- pr. påbegyndte minut, der går ud over de 90 og 180 sekunder, hvilket betyder, at der skal reageres hurtigt på udkaldene døgnet rundt. Stor arbejdsindsats og fleksibilitet af redderne Til trods for de mange ændringer, der har været for den enkelte redders dagligdag og de problemstillinger, der i opstarten har været med pauseafviklingen, har det været glædeligt at kunne konstatere, at der har været udvist en særdeles stor arbejdsindsats og fleksibilitet af alle i perioden, hvor der også skulle bruges personale ved siden af den daglige driftsafvikling til bl.a. IOC og COP15 topmøderne samt de ekstra ambulancer, vi stillede med på de store julefrokostdage. Det hele er blevet afviklet flot og uden de store problemer. Evnen til forandring er nøglen til succes Som nævnt i indledningen har den nye ambulancekontrakt været en stor driftsmæssig udfordring for alle, men der er ingen tvivl om, at netop evnen til at kunne tilpasse sig omgivelserne og udviklingen i samfundet generelt, er et særdeles vigtigt element for, også fremover at kunne vinde nye kontrakter. Jørgen Mieritz Ambulancechef, Region Øst redderen nr

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG 10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: HENRIETTE OG FRIDA fotograf Jan Christensen har fulgt henriette Mikkelsen i løbet af hendes graviditet og efter fødslen. en periode

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere