Nr. 2 Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Marts 2010 33. årgang"

Transkript

1 Nr. 2 Marts årgang

2 REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Redaktionssekretær: Ebbe Vang Kontor Mobil Mail: Leder... 3 Travl start for genoplivet region... 4 Ny fællestillidsmand i København... 6 Reddere får fine forhold på EUC Vest... 8 Ros fra arbejdstilsynet Årsmøde med OK 2010 i sigte Fokus på kolleger i Responce Modtagere af RL's Studierejselegat PLuk fra den skriftlige beretning Elevtræf ved Smålandshavet ATV i bakgear eller hvad? Ansvaret er svært at placere i "Bermuda-trekant" Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Annoncer og Produktion: PE Offset A/S, Varde Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Noter Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Husk at meddele både nuværende og kommende adresse! 2

3 Leder ATV Alt Trækkes Væ k? Den lidt provokerende overskrift er affødt af artiklen inde i bladet, hvor ATV-folk fra Vejle fortæller om en arbejdshverdag, hvor netop ATV efterhånden fylder næsten ingen ting. Bugsering er blevet normen i de tilfælde, hvor indsatserne overhovedet har med autohjælp at gøre. For nøgleservice, elevatoralarmer, asfaltarbejde(!) og andre opgaver fylder mere og mere. Det er alt sammen gode og agtværdige opgaver, men de fordrer ikke ligefrem anvendelse af de årtiers erfaringer og kompetencer, som de tre vejlensere tilsammen har inden for autohjælp, svær bjærgning og ATV. Falck har gennem årene flere gange proklameret, at NU skulle der yderligere skub i ATV-konceptet. Blandt andet i 2006, hvor man efter en inspirationstur til ADAC i Tyskland skrev i nærværende blad: Vi skal sørge for hele tiden at holde ledelsesmæssigt fokus, udvikle og forbedre Auto og ATV området. Beretningen fra Vejle tyder på, at det modsatte er sket. Men overskriften slutter helt bevidst med et spørgsmålstegn. For er de problemer, der skitseres i artiklen, udelukkende et Vejle-fænomen? Eller hvordan er status og temperaturen på ATVområdet landet over? Det vil vi gerne høre mere om. Så hvis du som ATV-mand eller leder har en holdning eller gode/dårlige erfaringer med udviklingen eller mangel på samme, er du velkommen til at smide en mail eller slå på tråden (kontaktdata i kolofonen på side 2). Hvis interessen er der, vil vi så følge op i et senere nummer. Noter Drukneulykker hos børn kortlagt Den svenske beredskabsstyrelse, MSB, har sammen med Karlstads Universitet analyseret samtlige drukneulykker for svenske børn og unge i en ti-årig periode ( ), skriver websiden I denne periode druknede 106 børn og unge i Sverige, og en tredjedel af ulykkerne skete ved almindelige badesteder. Hos unge fra 13 år og op spillede alkohol en rolle i 40 pct. af dødsfaldene. Undersøgelsen viser, at mange ulykker sker meter fra eget hjem, men sjældent på egen grund. 20 pct. af de druknede var i førskolealderen og omkom i nærliggende damme, havebassiner, pools, vandløb etc. Blandt de 106 omkomne er der en overrepræsentation af børn med mellemøstlige rødder. - Det kan skyldes, at familier fra disse lande har dårlige svømmefærdigheder og mangler viden om sikkerhed ved vand, siger Jan Schyllander fra MSB. Tallene viser også, at ikke et eneste barn druknede i forbindelse med sejlads. Formålet med studiet var at analysere årsagerne til drukneulykker for at kunne forebygge mere effektivt, skriver Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). 3

4 Regionschef Sean Bisgaard foran station Slagelse, der bliver hovedkvarter for Falcks Region Sjælland. Han roser både reddere og vagtcentralpersonale for deres håndtering af implementeringen af den nye ambulancekontrakt. Travl start for genoplivet region Ny ambulancekontrakt, ny vagtcentral og helikopter i horisonten i Falcks Region Sjælland Af Flemming F. Kyster Først var den der, så blev den nedlagt og nu er den genopstået igen. Falcks Region Sjælland har ført en omtumlet tilværelse de seneste par år, og det hænger naturligvis nøje sammen med ambulanceudbuddene i regionen. Man pakkede sammen, da alt syntes tabt til Samariten men i sidste ende fik Falck som bekendt fire af de seks udbudsområder, og derfor besluttede redningsdirektør Lars Vester at genetablere regionen. Det skete med effekt fra den 1. februar 2010 den dag hvor den nye ambulancekontrakt trådte i kraft. Det var dog ikke kun ambulancedelen, der skabte travlhed, da Redderen besøgte det nye regionshovedsæde på station Slagelse en halv snes dage ind i februar. Mens håndværkere havde travlt med at indrette lokaler til syv DPC-folk samt til Falck-regionsledelsen i stueetagen, sad regionschef Sean Bisgaard og et par medarbejdere i deres midlertidige lokaler - skolestuen ovenpå og arbejdede med at holde alle bolde i luften. VC fik ilddåb Og der ER mange bolde at holde øje med i det sjællandske. Forud for opstarten på den nye ambulanceaftale var der blevet arbejdet med et nyt vagtsetup, og også nogle køretøjer/funktioner var blevet rokeret i regionen. - Den 1. februar var der også premiere for den nye regions-vagtcentral her i Slagelse, som drives af Region Sjælland, men som bemandes af VC-folk fra Falck og Roskilde Brandvæsen, fortæller Sean Bisgaard. Vagtcentralen på Fælledvej ved Slagelse Sygehus be Roskilde Brandvæsen. I øvrigt overgik styringen af he land den 1. marts til VC Holbæk. (Foto: Jan Djenner). 4

5 Ambulancerne i Region Sjælland er gul-grønne som i de øvrige regioner, blot er den grønne dekoration noget anderledes end i resten af landet. På Falck-uniformerne kan man se enhedstype foran, mens kompetenceniveau fremgår på ryggen (indsat billede). På billedet er det paramediciner Paw Hofgaard Møller fra Falck (tv) og hans kollega Ken Theiltoft fra Roskilde Brandvæsen. (Foto: Jan Djenner). Vagtcentralen fik noget af en ilddåb i forbindelse med snestormen den 2. februar, hvor man også måtte rekvirere militære bæltekøretøjer, men man klarede skærene, og konstruktionen synes faktisk at fungere godt, mener regionschefen. Foreløbig benytter vagtcentralen sig af Falcks EVA 2000-system, som jo i al fald Falcks gruppe af vc-medarbejdere kender indgående. us bemandes af medarbejdere fra både Falck og af hele assistanceområdet for Falck Region Sjælnner). Helikopter med kort frist Et andet spændende projekt, som går i luften bogstaveligt talt om få måneder, er den lægehelikopter, som Trygfonden er sponsor for i halvandet år og som skal betjene Region Sjælland og Region Hovedstaden. Falck (Falck DRF Luftambulance A/S) bliver som bekendt operatør på helikopteren, som sandsynligvis får base i Ringsted Lufthavn. Med forventet take-off den 1. maj 2010 gav det travlhed hos blandt andre Sean Bisgaard, da aftalen blev forkyndt den februar. - Region Sjælland står for lægesiden, mens vi leverer piloter og paramedicinere. Så det var med at få nogle opslag ud, siger regionschefen med et smil. Der skal anslået bruges fem-seks paramedicinere til projektet, og da de, der bliver udvalgt, først skal have den såkaldte HEMS-uddannelse (Helicopter Emergency Medical System), giver det sig selv, at tidsfaktoren er en udfordring. Bruger erfaringer Ifølge Sean Bisgaard får helikopterredderne fire-fem vagter om måneden på helikopteren, og han forventer, at der bliver rift om pladserne. Han tilføjer, at man naturligvis vil trække på de erfaringer, som en håndfuld reddere og Falck i særdeleshed har fra helikoptertjenesten i Niebøl lige syd for den dansk-tyske grænse. I øvrigt er det blandt de to regioners sygehuse foreløbig kun Rigshospitalet, der har en decideret helikopterlandeplads. Så også redderne på jorden vil i mange tilfælde stifte bekendtskab med helikopteren i forbindelse med omladninger/transporter. Nye uniformer I rækken af nyheder fra det sjællandske er også, at der kommer en sundhedsfaglig del på alarmcentralen til at understøtte politiet, og også her ventes paramedicinere at kunne få en rolle, lige som sygeplejersker og læger vil blive anvendt. Endelig er der nye uniformer på vej til de sjællandske ambulancereddere. Uniformer, hvor enhedstype og kompetenceniveau tydeligt fremgår, hvilket blandt andet gør det nemmere at orientere sig blandt mange forskellige redningsfolk på et ulykkessted. Så alt i alt kan man roligt sige, at der er nok at tage fat på for regionschef Sean Bisgaard og hans medarbejdere i den genoplivede Region Sjælland... 5

6 Ny fællestillidsmand i København 30-årige Emil Kloster Andersen ny formand for RFK København Af Flemming F. Kyster Et møde i forretningsudvalget i Reddernes Faglige Klub København (RFK) udviklede sig noget anderledes, end næstformand Emil Kloster Andersen og de øvrige deltagere havde forestillet sig. På mødet den 20. januar bekendtgjorde den hidtidige formand Frank Johansson nemlig, at han skulle være stationsleder i Tårnby og derfor nedlagde sit formandshverv samt hvervet som fællestillidsmand i Storkøbenhavn. - Den havde jeg ikke lige set komme, erkender ambulancebehandleren fra Gentofte, der som næstformand i RFK var et naturligt bud som afløser for Frank Johansson. - Jeg sagde, at jeg ville gå hjem og tænke over det og vende det med min kæreste. Og heldigvis bakkede hun op om, at jeg takkede ja. - Hun ved nok ikke, hvad hun går ind til, tilføjer en smilende Emil Kloster Andersen med henvisning til, at der sjældent kun er bud efter en RFK-formand og fællestillidsmand inden for de normale arbejdstider. - Men jeg glæder jeg til at kunne koncentrere mig 100 procent om det faglige, hvor man som tillidsmand kan have svært ved at finde den fornødne tid ved siden af det daglige arbejde, påpeger han. han understreger, at han går ind til opgaven med stor ydmyghed og med viljen til at lytte og lære. - I den ideelle verden havde det været gavnligt med nogle flere år som næstformand, inden jeg tager springet. Men sådan skulle det ikke være, og opgaverne er for vigtige til, at de bare falder på jorden. Desuden har jeg fået en flot opbakning fra bestyrelsen, og der er masser af erfaring i bestyrelsen at trække på, konstaterer Emil Kloster Andersen. Som ambulancemand bliver en af udfordringerne for ham at sætte sig grundigt ind i forholdene i de to andre rør, således at han kan repræsentere ALLE de cirka 600 københavnske reddere bedst muligt. OK 2010 banker på - Derudover er det jo naturligvis OK 2010, der banker på døren som den helt store udfordring. Det bliver noget af en ilddåb for mig som ny formand, erkender Gentofte-redderen. En anden stor opgave for den nye fællestillidsmand er naturligvis de velvoksne problemer i Region Hovedstaden med ifølge redderne færre beredskaber, længere ventetider og forringede pauseog trivselsvilkår for redderne. - I første omgang vil vi afvente og se effekten af den dialog, ledelsen i Falck har fået med regionen. Det er trods alt et gennembrud, at regionen erkender at have et medansvar for problemerne, mener Emil Kloster Andersen. Mindre konfrontation Han betoner, at han vil forfølge en mindre konfrontatorisk stil over for politikerne. Med ydmyghed 30-årige Emil Kloster Andersen har blot et par års karriere som fagligt aktiv bag sig, og Emil Kloster Andersen får base i Reddernes hus på Højnæsvej i Rødovre. Huset gennemgår i øjeblikket en større renovering, og herefter er det ambitionen, at det skal blive et revitaliseret samlingssted for de københavnske redderes faglige arbejde. 6

7 - Jeg har mærket på egen krop, at man skal være lidt varsom med at udstille politikere og presse dem op i et hjørne, siger han med henvisning til Gentofte, hvor det kommunale brand- og ambulancevæsen overgik til Falck efter en bitter strid mellem nogle medarbejdere og lokalpolitikere. - Vi har ført en hård kurs over for regionen, og det HAR rykket noget. Men nu skal vi hellere hjælpe politikerne med at vise, hvad de bør gøre, i stedet for at føre en krig, hvor vi kan risikere en tak-for-sidst -reaktion, som vil gøre ondt, siger Emil Kloster Andersen. Han tilføjer, at dette absolut ikke skal tolkes derhen, at redderne bare stiltiende finder sig i hvad som helst. Der vil fortsat blive arbejdet hårdt på at holde politikerne op på, at både befolkningen og redderne har krav på en velfungerende ambulancetjeneste. Grindsted Se vore brugte biler p å w-grin dsted.d k Godt modtaget i RL Emil Kloster Andersen er bevidst om, at han tiltræder en post, hvor der har været gang i svingdøren de seneste år. Hans ambulancetøj er da heller ikke længere væk, end at det kan findes frem igen, hvis jobbet bliver for broget. Men han håber, at hans tiltrædelse indvarsler en lang periode med stabilitet og kontinuitet. For den nye fællestillidsmand er et godt samarbejde med RFK s søsterklub Reddernes Landsklub af stor vigtighed. Han er medlem af RL s bestyrelse og har efter eget udsagn fået en fin modtagelse. - Vi reddere har alt at vinde ved at styrke vores interne samarbejde. Og det gælder ikke kun RFK/RL, men også med eksempelvis København, Frederiksberg og Roskilde Brandvæsen. Vi har klare fælles interesser i at bibeholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår, pointerer Emil Kloster Andersen. rene Aften/weekend: Rene Schröter, Jens Bjerregaard, Løber maraton I fritiden er det blandt andet fodbold på hyggeplan og motionsløb, der optager Gentofte-redderen. Han løb sidste år sin første maraton (Copenhagen Marathon), og den oplevelse vil han gerne gentage i år, måske også i Berlin Marathon. Derfor er han de fleste søndage på kilometer lange træningsture med atletikklubben Sparta. - Det er dejligt at løbe. Ud over at det er sundt, så får man renset ud og tænkt gode tanker undervejs, siger Emil Kloster Andersen, der sikkert får brug for mental topform på posten som RFK-formand og fællestillidsmand. 7

8 Reddere får fine forhold på EUC Vest Ny hal og seks nye undervisningslokaler på skolen i Esbjerg Ud fra illustrationerne at dømme var det for 100 år siden en voldsom oplevelse at blive genoplivet, og måske ville en del af de genoplivede have foretrukket at forlade denne verden i fred og ro frem for at blive genoplivet. Men udstyret virkede faktisk! Med en investering på næsten 15 millioner kroner har EUC Vest i Esbjerg gjort sit KursusCenter Vest til Danmarks mest moderne uddannelsescenter for blandt andre reddere og svejsere. Indvielsen af de 1360 kvadratmeter nye lokaler på Storstrømsvej i Esbjerg blev fejret af faglærere, kursister og forskellige samarbejdspartnere. Uddannelseschef ved KursusCenter Vest, Bjarne Knudsen, har selv en fortid som chef i Falck, så hos ham lunede det ekstra meget, at kursuscentret indviede en ny hal til undervisning af ambulancereddere samt seks nye topmoderne undervisningslokaler til de i alt 200 reddere, som hvert år skoles inden for den ene eller anden undervisningskategori på enten EUC Vest eller kursuscentret. EUC Vest er i forvejen førende inden for højderedning og frigørelse, og alle er overbeviste om, at de nye lokaler for ambulancereddere i Esbjerg også på dette punkt vil bringe kursuscentret et skridt foran andre aktører. Der er god plads i de nybyggede faciliteter, kunne deltagerne ved indvielsen konstatere. Pulmotor i gave Samtlige landets ambulancereddere er i stand til at betjene selv det allernyeste udstyr, når de er enten uddannet eller efteruddannet på EUC Vest. Fremover får de også mulighed for at stifte bekendtskab med det første genoplivningsapparatur i Danmark. Redningschef ved Falck Danmark, Heino Svenningsen, havde nemlig været et smut omkring Falck Museet og forærede kursuscentret en såkaldt pulmotor fra Redningschef Heino Svenningsen (tv) og uddannelseschef Bjarne Knudsen ved genoplivningsudstyr anno 1910, som var Falcks gave ved indvielsen. 8

9 Flere reddere til Nicaragua I 2011 fortsætter 3F, RL og Falck med projektet i Nicaragua. Det forventes, at der i foråret 2011 i alt skal udsendes 6 hold á 2 mand. Vi har gode erfaringer med at sammensætte holdene sådan, at den ene på hvert hold har været i Nicaragua før, og den anden er ny. Ud fra det vil vi gerne have ansøgninger fra kolleger, der kunne tænke sig at deltage. - Til 2011 vil vi gerne have ca. 10 nyudvalgte på listen. Ud fra de 10 udvalgte, vil der så kunne udsendes 6 mand, og de resterende er reserver, såfremt der kommer frafald, siger RL bestyrelsesmedlemmerne Per Aastrup og Hans Fr. Carstensen. Opholdet i Nicaragua vil være ca. 14 dage inkl. rejse. Der udbetales ikke løn, hvorfor der skal aftales afspadsering med Falck. Rejseudgifter og hotel samt fortæring efter statens regler for udlandsrejser betales. Endvidere forventes det, at de udvalgte vil være behjælpelige med at organisere et evt. genbesøg fra Nicaragua i Danmark. For at komme i betragtning skal ansøgere: Være åbne over for andre kulturer og skikke Have overskud og overblik til at kunne klare situationer, der er meget anderledes end i Danmark Besidde pædagogiske evner Være positivt nysgerrig og være i besiddelse af en vis tålmodighed Kunne begå sig på engelsk Kolleger, der tidligere har søgt, og kolleger, der stod som reserve til projektet i 2009, bedes venligst søge igen, såfremt interessen stadig er der. Interesserede kan rekvirere et ansøgningsskema gennem Hans Fr. Carstensen: Ansøgningsfristen er den 29. marts 2010.

10 Ros fra Arbejdstilsynet Tekniske hjælpemidler og båre fik positive kommentarer fra AT ved tilsyn i Hvidovre Af Kenneth Jensen Fællessikkerhedsrepræsentant Falck region øst Den 25. januar kom Arbejdstilsynet (AT) til Falck Hvidovre, primært for at se på vores båreleje. Til stede var sikkerhedsleder Bjørn Ølgod, ambulancechef Jørgen Mieritz, sikkerhedsrepræsentant Jeff Hitzner, ambulancesupervisorerne Ben Eskobar og Allan Petersen, samt fællessikkerhedsrepræsentant Kenneth Jensen. Vi fik stillet en masse nyt udstyr op, som vi syntes, AT skulle have lov at se. Vi havde en ST-vogn med den nye todelte båre, vi havde en sengevogn og en almindelig ambulance. Af udstyr havde vi en Camel løftepude, en Easy Climb maskine, en Scalamobil maskine, samt en Stryker stol. Nu kunne de bare komme - vi var klar. Arbejdstilsynet mødte op med tre damer ovre fra det jyske. De fik lige en hurtig kop kaffe, inden vi skred til handling. De kom med ned i garagen for at se på alle de ting, vi havde sat op, og i mellemtiden fik vi talt en del med dem. Genial Før AT kom, havde vi afprøvet den nye todelte båre, som viser sig at være genial. Vi smed en lettere overvægtig fællessikkerhedsrepræsentant op på båren (mig), hvorefter de andre på skift hev den båre ud og ind en gange. Og den båre, den virker, hvilket vi også fik demonstreret for de tre damer. Ligeledes fik de syn for sagen med løftepude og Stryker stol, inden vi skred til det alvorlige. Nemlig bårelejet (det nye). De fik det demonstreret efter alle kunstens regler, af de to supervisorer. Efterfølgende ville de gerne gå afsides for at drøfte de ting, de havde set. Da de kom tilbage, fortalte de, at de gerne ville se en ST-vogn i brug. Vi fik arrangeret at de kunne køre på Hvidovre Hospital og se, hvordan det foregik. Efter dette kom de tilbage, og nu var det tid for evaluering over det, AT havde set. Udvalget af tekniske hjælpemidler - blandt andet trappemaskinen Easy Climb her gav positive reaktioner fra Arbejdstilsynet. (Arkivfoto). Ribe Karosseri Center ApS Industrivej 35a 6760 Ribe Tlf Fax Mobil har i 30 år samarbejdet med Falcks Redningskorps omkring renovering og opbygning af korpsets forskellige køretøjer. Autoopretning Pladearbejde Specialopbygninger Redningskøretøjer Varevognsindretning Busser/Handicapbusser Hydraulik Montageopgaver Salg & Service af Gaffeltrucks 10 redderen nr

11 Ros fra AT Vi fik faktisk ros, fordi vi var kommet så langt med vores hjælpemidler. Nu er det jo ikke så tit, AT kommer med ros, så det var rart til en forandring. Dog stillede de spørgsmålstegn ved, hvem der skulle vurdere, om en patient var for tung til en almindelig ST-vogn og derfor i stedet skulle i en XL-vogn. Vi mente jo helt klart, at de to reddere er kompetente til den vurdering. AT mente, at det var en ting, vi skulle arbejde med i sikkerhedsorganisationen, hvilket vi naturligvis vil gøre. Vi får dog en vejledning på, hvordan vi kan tackle netop denne vurdering. Tilfredse Men alt i alt kunne vi kun være tilfredse med udfaldet af Arbejdstilsynets besøg på Hvidovre. Med tanke på ovenstående, er det positivt, at Arbejdstilsynet Ved hjælp af fire luftkamre, der pumpes op efter tur, løfter Camel løftepude fra Borringia stille og roligt patienten op, uden at redderne skal belaste ryggen. (Arkivfoto). har rettet henvendelse til Falck, for at få et formelt samarbejde om at nedbringe vores alt for mange arbejdsskader. Det er et tilbud alle virksomheder får, hvis de har over 100 arbejdsskader om året. Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi fremover vil se en nedgang i antallet af arbejdsskader. Specielt fordi der nu kommer øget fokus på skaderne i de tre rør. ST-vognen og den nye båre, som får flotte karakterer. 11

12 Den nye ambulancekontrakt i Region Øst Det er nu et halvt år siden at vi i Region Øst startede på den nye ambulancekontrakt, og der er ingen tvivl om, at det har været én af de største driftsmæssige ændringer og udfordringer, som jeg har været med til i de 28 år, jeg har været ansat i Falck. Forud for afgørelsen af udbuddet var der mange reddere og ledere, der var nervøse for udfaldet samt for de ændringer, der efterfølgende ville betyde en helt anden hverdag for den enkelte. Vi har aldrig tidligere i ambulancetjenesten været vant til at denne opgave blev sendt i udbud. Det er der dog ikke nyt for mange andre af vores kolleger i Falck, der gennem de sidste mange år jævnligt har været gennem udbud af bl.a. P-vognskørslen, brandkontrakter m.v., noget vi i ambulancetjenesten også fremover skal vænne os til. Specielt for udbuddet var, at Region Hovedstaden selv ville drive vagtcentralen, hvilket betød, at vi i Falck ikke længere ville blive målt på vores responstider, men derimod skal tilsikre en helt ens indmønstring på alle dage året rundt, en udfordring, der stiller specielt store krav ved f.eks. afholdelse af sommerferien. Regionen havde endvidere besluttet at opdele udbuddet for ambulancetjenesten og liggende kørsel i to forskellige udbud, hvor der var forskellige krav til køretøjer og uddannelse. Fælles for de to udbud var et ønske om at indsætte specielle XL- vogne til overvægtige patienter, hvilket betyder, at der i dag er to forskellige typer ambulancer og to forskellige typer ST-køretøjer i drift. Regionen ønskede samtidigt et løft af uddannelsesniveauet i ambulancetjenesten ved brug af en del paramedicinerambulancer kombineret med flere akutlægebiler, hvilket betød en nedlæggelse af akutbilerne i regionen. Falck fik udvidet området Glæden var stor, da vi fik tilbagemeldingen om, at Falck skulle udføre ambulancetjeneste i et større geografisk område end vi hidtil havde haft, idet området blev udvidet til også at dække Vesterbro, Valby samt den nordlige del af Amager. Falck fik endvidere den liggende kørsel i to af de tre udbudte områder. Specielt tildelingen af ambulancekørslen i Københavns centrum vakte begejstring, da Falck aldrig tidligere har kørt akutambulancer i indre by, og en genåbning af station Vesterbro i Falck-Huset var en realitet. Bemandingen af regionens 4 akutlægebiler var samtidigt i udbud, og her vandt Falck 3 af de 4 enheder. Mange ændringer En lang møderække med Region Hovedstaden blev herefter startet op, hvor alle nye tiltag og ændringer i kontrakten blev drøftet. Sideløbende med dette blev der afholdt to stormøder for redderne på hhv. station Hillerød og Gladsaxe, der efterfølgende blev fulgt op af stationsmøder på alle stationerne, hvor de nye kontrakter og de mange ændringer blev gennemgået. Mange reddere skulle skifte vagthold eller station, en lang række andre ting skulle ændres og nye procedurer skulle implementeres, herunder bl.a. nye bodbetingelser, nyt radioanlæg i ST køretøjerne, nye tekniske hjælpemidler, finger touch mødetastatur på alle stationer, nye uniformer og IDkort, 4 forskellige typer køretøjer, ny medicin og iltopbevaring, adgangsforholdene på stationerne skulle ændres, da andre ambulance operatører skal have adgang til hinandens lokationer, nye LP15 til ambulancerne og LP1000 til ST-køretøjerne, indsættelse af PM ambulancer samt mange andre ændringer, der har krævet meget arbejde af både reddere og ledere i regionen. Bilerne Euro4 miljø kravene i kontrakterne betød en stor udskiftning af vores køretøjer. Der er i alt tilgået 41 nye køretøjer. 27 almindelige ambulancer, 6 XL ambulancer, 4 XL ST vogne og 4 almindelige ST vogne. Dette giver en samlet vognpark til de nye kontrakter på 53 ambulancer og 17 ST vogne inkl. XL vogne og reservekøretøjer. De tekniske hjælpemidler til XL patienterne Alle de nye tekniske hjælpemidler har krævet meget tid og energi forud for kontraktstarten. Først skulle vi finde de bedst egnede af dem der var på markedet. Her vi blev godt hjulpet af mange reddere og fællessikkerhedsrepræsentanten, og lejede i den forbindelse en meget tung person på 217 kg og 197 cm så vi kunne være sikre på, at udstyret var i orden til vores fremtidige brug. Vi besluttede os herefter for Megasus bårer, Camel løftepuder, Boringa løftekraner, Easyclimb trappemaskiner til både XL og almindelig trappetransport, mono-flex-båren til de nye ST vogne. Udstyr, der samlet har givet et stort løft af vores tekniske hjælpemidler, hvorfor vi håber, at dette samtidigt vil være med til at minimere vores arbejdsskader. Ros fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet var på besøg på station Hvidovre i januar måned, hvor vi demonstrerede alle de nye tekniske hjælpemidler, og der var meget positive tilkendegivelser fra dem over, hvor langt vi er kommet på dette område. Specielt monoflex-båren i ST vognene gjorde et positivt indtryk, da der med denne båretype ikke skal bruges kræfter ved ind og udladning i vognen. Nye baser I forbindelse med kontraktstarten er der oprettet nye baser, hvor vi ikke tidligere har kørt ambulancer fra. På Bornholm er det i Allinge og Almindingen, og vi er fraflyttet Olsker, hvor der tidligere holdt en akutbil. I Jægerspris vil der fremover holde en ambulance i den tidligere kommandørbolig i Jægerspris-lejren, der er bemandet med reddere fra station Frederikssund. Sidst men ikke mindst er der etableret en base i Falck-Huset på Polititorvet i København, nærmere betegnet i den tidligere Arlabygning, der er nabo til Falck-Huset. Ambulancerne holder inde i gården, og består af 2 almindelige i drift til at dække Amager nord samt Vesterbro og Valby samt en XL-ambulance i standby. 12 redderen nr

13 De to ambulancer bliver dagligt bemandet af personale fra station Tårnby og station Hvidovre. Uddannelsen Sideløbende med at vi skulle køre sikker drift op til kontraktstarten, skulle vi have samtlige ansatte, der skulle køre ambulance eller ST, gennem et uddannelsesforløb. Der blev undervist i brug af ny LP15 og nyt blodsukkerapparat til ambulancerne, LP1000 til ST køretøjerne, XL kursus for både ambulanceredderne, og dem der kører ST og sidst, men ikke mindst det nye radioanlæg, der fra start har været monteret i ST køretøjerne. Radioanlægget vil, når det er fuldt udbygget, bestå af en incar application, der er en finger touch skærm, hvor man modtager opgaverne som er forbundet med en computer i bilen, en vognradio og håndholdte SINE terminaler. Dette har betydet, at vores kendte dataradioer og VDO er blevet afmonteret og erstattet med det nye udstyr. Udstyret forventes endvidere monteret i samtlige ambulancer i løbet af foråret 2010, hvorefter det vil være slut med stationsudkald, da man fremover vil blive kaldt ud på opgave via de håndholdte terminaler. Problematisk opstart Få dage efter opstart den 1. september måtte vi erkende, at pauseafviklingen, eller mangel på samme, gav os nogle uforudsete store driftsmæssige udfordringer. Vi besluttede kort efter at indsætte nogle ekstra ambulancer til brug under pauseafviklingen af de øvrige ambulancer og ST-vogne. Denne model har vi brugt i nogle måneder, hvor Falcks vagtcentral har forsøgt at indsætte de ekstra ambulancer i pauseintervallerne, men har erfaret, at det er en logistisk umulig opgave når de øvrige ambulancer og ST-vogne bliver styret af en anden vagtcentral. Det er derfor nu glædeligt, at Falck i samarbejde med Region Hovedstaden er blevet enige om en forsøgsordning, hvor Falck i et nærmere defineret tidsrum stiller 4 ambulancer til rådighed for Region Hovedstadens vagtcentral, der derved tilstræber at afholde pauserne på de øvrige enheder. Tilsvarende løsningen med pauseafviklingen for ambulancerne, startes der et forsøg op med pauseafvikling for STvognene den 1. marts, hvor Falck bl.a. udvider åbningstiden for samtlige ST-vogne og kompenserer endvidere med ekstra tid for at modsvare den driftstid, Regionen mister ved at sende ST-vognene hjem til stationen. Nede tid er bodsbelagt En anden driftsmæssig udfordring i forbindelse med kontraktstarten er den bod Falck pålægges, hvis en vogn går ud af drift eller hvis en redder kommer for sent. Boden er kr. 5000,- pr. påbegyndte ½ time. Vi har med baggrund i denne bod fra starten i de nye vagtplaner taget højde for dette ved at lave en overlapning i vagtskiftetiderne, men har erfaret, at boden for nede tid kræver, at der sidder en medarbejder og overvåger dette døgnet rundt. Derfor implementerer vi pr. 1. marts et nyt driftscenter ambulance, hvor der døgnet rundt vil være en driftsleder på arbejde til at sikre en minimal nede tid, overholdelse af døgnminutterne samt indsættelse af ekstra ambulancer i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Dette betyder, at de ambulancerelaterede opgaver, der tidligere lå på Falcks vagtcentral, overgår til det nye driftscenter ambulance. I driftscentret vil der endvidere være tilknyttet de arbejdstilrettelæggere, der udelukkende har med ambulancetjenesten at gøre, hvilket skal tilsikre en større sammenhæng mellem indmønstringer og den egentlige driftsafvikling. Det er samtidig vores målsætning, at det nye driftscenter vil kunne servicere redderne bedre end tidligere med hensyn til anmodning om afspadsering m.v., da driftscentret er døgnåbent hele året. Ved for sent opkald idømmes der bod Den anden bodsbestemmelse i kontrakten omhandler de tilfælde, hvor redderne ikke inden for de angivne tider kalder op til regionens vagtcentral. Tiderne for opkald er hhv. 90 sekunder for de akutte ture, og 180 sekunder for den liggende kørsel. Der pålægges en bod på kr. 500,- pr. påbegyndte minut, der går ud over de 90 og 180 sekunder, hvilket betyder, at der skal reageres hurtigt på udkaldene døgnet rundt. Stor arbejdsindsats og fleksibilitet af redderne Til trods for de mange ændringer, der har været for den enkelte redders dagligdag og de problemstillinger, der i opstarten har været med pauseafviklingen, har det været glædeligt at kunne konstatere, at der har været udvist en særdeles stor arbejdsindsats og fleksibilitet af alle i perioden, hvor der også skulle bruges personale ved siden af den daglige driftsafvikling til bl.a. IOC og COP15 topmøderne samt de ekstra ambulancer, vi stillede med på de store julefrokostdage. Det hele er blevet afviklet flot og uden de store problemer. Evnen til forandring er nøglen til succes Som nævnt i indledningen har den nye ambulancekontrakt været en stor driftsmæssig udfordring for alle, men der er ingen tvivl om, at netop evnen til at kunne tilpasse sig omgivelserne og udviklingen i samfundet generelt, er et særdeles vigtigt element for, også fremover at kunne vinde nye kontrakter. Jørgen Mieritz Ambulancechef, Region Øst redderen nr

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere