Pedersborg Bromme KIRKEBLADET. Sangcafé i Pedersborg Sognegård 6. Marts - 3. April - 8. maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pedersborg Bromme KIRKEBLADET. Sangcafé i Pedersborg Sognegård 6. Marts - 3. April - 8. maj"

Transkript

1 Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Sangcafé i Pedersborg Sognegård 6. Marts - 3. April - 8. maj Årgang 49 nr marts - april - maj

2 Bar meteret 2 Pedersborgs hvide kirke skal være grøn Pedersborg kirke sviner ikke mere end andre kirker - eller andre offentlige bygninger for den sags skyld. Alligevel synes menighedsrådet, at det er for meget. Nu skal CO2 udledningen bringes ned. Jordvarme Fra kirke, sognegård og præstegård udledes der årligt 41½ tons CO2. Løsningen hedder i første omgang jordvarme. Tidligere har rådets bygningssagkyndige undersøgt mulighederne for at isolere den middelalderlige bygning, men en gennemgribende effektiv isolering er ikke mulig. Der bruges derfor meget gas og mange penge til opvarmning. De mange penge ønsker man nu at anvende på nedgravning af ca. 1 km varmeslange til brug for opvarmning af kirken. Senere er det planen også at forsyne præstebolig og sognegård med jordvarme. Engen neden for kirken hører med til præstegården og er særdeles egnet til formålet. Ved overgangen til jordvarme bliver kirken uafhængig af gas. Til gengæld vil elforbruget stige noget. Hvad med strømmen? Udviklingen i solceller til el-produktion går meget stærkt lige nu. Derfor overvejer menighedsrådet, om det kan betale sig at vente nogle få år, inden der i skrænten mod engen udlægges omkring 100 m2 solcellepaneler. Når det Pedersborg kirke i vinterdragt. Foto: Lisbeth Grove Lundgaard. sker, vil kirkens CO2 udledning til opvarmning være nul. Det forpligter at stikke hovedet frem Men den grønne linje skal naturligvis ikke stoppe her. Med åbne øjne og sagkyndig bistand vil man gennemgå alt fra loftsbelysning til småkager og rengøringsmidler for at omsætte miljøbevidstheden i aktiv handlen. Antallet af kirkegængere stiger fortsat I 2007 er der optalt i alt deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Tallene fordeler sig med i Pedersborg og i Bromme. Året før var det totale tal Omregnet betyder tallene, at vore to kirker uge efter uge benyttes af 236 mennesker. Vi tæller ikke antal brugere i Sognegården, men på en almindelig uge med konfirmandundervisning, kor samt Sogneaften eller Sangcafe, Netværket eller Kristendomsundervisning for voksne vil omkring 185 personer gå ind til et af kirkens tilbud i Sognegården. Det er endnu for tidligt at sige noget generelt om antal besøgende i café intro.

3 Læsø september - endnu få ledige pladser Læsøs hvide guld, saltet, har været med til at forme øens udvikling siden middelalderen. På Pedersborg- Bromme pastorats sensommerrejse september skal vi naturligvis besøge det genskabte saltsyderi og opleve saltmættet havvand blive til øens store eksportartikel. Med lokale guider opsøger vi spændende naturfænomener og besøger dygtige kunsthåndværkere. Derudover skal vi naturligvis smage på Læsøs gode råvarer. Som altid begynder dagene med morgenandagt og slutter med fælles aftensang. Indkvartering Hotellerne på Læsø er ikke kæmpestore, men vi har booket Hotel Havnebakken samt dobbeltværel- ser på det nærliggende vandrehjem. Dette er nok Læsøs bedste indkvartering for en gruppe på 50 personer. Hotel Havnebakken ligger mindre end 50 meter fra Kattegat. Det tidligere Sømandshjem er nænsomt renoveret. I 2003 blev der bygget en ny værelsesfløj. Hotel Havnebakken lige ved kajkanten. Det praktiske Pris pr. deltager i dobbeltværelse med bad og toilet på korridor: 2300,- kr. Pris pr deltager i dobbeltværelse med bad og toilet 2600,- kr Ledige pladser Udsolgt Tilmelding til Annie og Lars Poulsen, Kirkevænget 2, 4180 Sorø. tlf , fax mail Du kan vise solidaritet med den tredie verden ved at melde dig som indsamler den 2 marts 2008, hvor Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling mod AIDS. Pedersborg og Bromme sogne deltager i sogneindsamlingen. Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingsleder Morten Hansen på telefon eller på

4 Hvis fotografen havde været der I en række numre forestiller Kirkebladet sig billeder af personer, som fulgte Jesus. Vi har tidligere bragt fotos af Stefanus, Thomas og Peter. Denne gang gælder det:: Maria Magdalene Maria havde været med i Jesu følge, da han ved påsketid var kommet fra Galilæa til Jerusalem. Der var nogle, som hviskede dumme ting om hendes løsagtige fortid. De kaldte hende Magdalene efter hendes hjemby Magdala, der var berygtet, fordi kvinderne bød sig til for penge. Måske har Maria også været fanget ind i det miljø. Det afgørende var imidlertid, at hun havde mødt Jesus, som talte pænt om hende. Han havde givet hende selvrespekten og værdigheden tilbage, og hun var blevet en del af Jesusbevægelsen. Men hendes nyvundne syn på livet og andre mennesker var blevet lagt i grus, da hun langfredag havde stået ved korset og set Jesus udånde. Som en sidste gerning for hans skyld var hun efter sabbatten vendt tilbage til graven. Gennem tårer så hun, at nu havde de også skændet hans grav. Liget var borte. Hun vendte sig fortvivlet bort fra graven og ville spørge en tilfældig mand ud om, hvad der var sket. Denne mand viste sig at være den opstandne Jesus. Hun ved det, da han udtaler hendes navn. I det øjeblik, hvor Jesus siger Maria, er billedet taget. Der står kun Maria under det tænkte billede af Maria Magdalene. Billedteksten angiver nemlig ikke kun, hvem man ser på billedet. Billedteksten skal også angive det, som Jesus siger. Jesus kalder den fortvivlede Maria ved navn. Da Jesus siger Maria er Marias tro og håb fornyet. I det øjeblik kender hun igen den kærlighed, hun havde mødt hos den jordiske Jesus fra Nazaret. Kirkebladets foto er et billede af en kvinde, som ved, at Kristus i sin opstandelse stadig kender os og ser os med Guds øjne. Lars Poulsen Elektroniske kirkenyheder fra Bromme og Pedersborg - send din tilmelding pr. mail til Forsidebilledet Sangcafeen er stedet hvor alle kan synge med Det er en rigtig dejlig følelse at bidrage med sin egen stemme større eller mindre i fællessangen i sangcaféen. Sangen løfter sig, når så mange sangglade mennesker er samlet for at synge sammen. Hver gang synges mellem 12 og 15 sange. Programmet er forberedt på forhånd, så der hver gang er et bestemt tema. Alle deltagere har mulighed for at have indflydelse på programmet ved at komme med forslag enten ved at lægge en seddel i ønskekassen eller ved personligt at meddele forslag eller kommentarer. Der indledes hver gang med fælles andagt og formiddagskaffe. Kaffen koster 10 kr. Kirkebilen kan benyttes gratis. 4

5 Missionær blandt nydanske - Islam og kristendommen har lige stærke missionsbefalinger, men Folkekirken er ikke designet til at konkurrere, sagde den iranskfødte præst Massoud Fouroozandeh om forholdet mellem de to religioner i Danmark, da han var gæst i sognegården i slutningen af Han er nu af Dansk Missionsråd engageret til at tage konkurrencen op. Massoud Fouroozandeh er blevet ansat af Missionsrådet i en deltidsstilling som missionskonsulent blandt nydanskere med anden baggrund end kristendom. I Pedersborg fortalte han en velbesøgt sogneaften om sit livs historie og om sit syn på kristendommen. Som konvertit har han stor indsigt i begge religioner. Massoud Fouroozandeh Mere fællesskab - Der er mange flere, der konverterer fra kristendommen til islam end omvendt. De, der søger islam, søger fællesskabet. De fascineres også af ritualerne og de faste retningslinjer. Vi kristne bør være mere højtråbende om det gode budskab, om Guds kærlighed. Og vi skal have mere fællesskab, sagde han. I forvejen arbejder Massoud Fouroozandeh med at udbrede det kristne budskab gennem sin multikulturelle kristne kirke, Church of Love, i Odense, hvor langt størsteparten af menigheden taler hans modersmål, farsi. Massoud Fouroozandeh var eliteelev i sin koranskole i Teheran, hvor han boede, indtil han som 15-årig flygtede fra krigstjeneste. 72 jomfruer stod klar i himlen til de drenge, der døde i Ayatollah Khomeinis krigstjeneste, fik vi at vide. Bibel som gave Men jeg var så heldig, at jeg havde brækket venstre fod. Mellem to krykker og den brækkede fod i gips flygtede han over Kurdistans Bjerge og nåede på mirakuløs vis til Danmark, hvor han søgte asyl. Flere år senere kom også hans mor til Danmark, og hun forærede ham en bibel. Han læste den mere eller mindre ud i en køre og besluttede ret hurtigt at vie sit liv til kristendommen. Da jeg overgav mig til Jesus, blev jeg glad og fik fred i sindet, fortalte han de mange fremmødte i sognegården. Han startede menigheden Church of Love for at nå sine landsmænd med det kristne budskab. Ny vin skal på nye sække, og det var nødvendigt med et nyt miljø og at skabe nye muligheder for at nå den særlige gruppe uden at gøre det ghettoagtigt. Jette Hvidtfeldt Gaver til Mission blandt nydanskere indbetales på konto Projektet kan også støttes via sms: Tast kollekt dmr og send beskeden til 1277, og du støtter med 50 kr. Taster du kollekt dmr 100, støtter du med 100 kr. 5

6 Drama på ni dage Påsken er et af historiens største og voldsomste dramaer. Det udspilles over ni dage. Der bevæger vi os fra glæde og folkefest over sammenstød og skænderier til had, vold og død og de uundgåelige konsekvenser - sorg og fortvivlelse. Men så møder vi det spirende håb, der bliver til den vished, kirken bygger på. Det starter Palmesøndag. I en lys og glad folkestemning gør Jesus og hans disciple deres indtog i Jerusalem på en vej belagt med kapper og palmeblade. Den dag tror folk på en ny verdensorden, hvor det ondes magt er knust. Den dag tør mødrene lade børnene løbe frit i trængselen. Skærtorsdag kommer efter tre dages konfrontationer mellem troen og magten. Jesus er gået i rette med magthaverne - tempelpræsterne og deres tilhængere - for deres grådighed, bedreviden og magtbegær, og stemningen er kold og truende. Præsterne mobiliserer deres fysiske magtapparat, mens Jesus og disciplene som de første nyder den hellige nadver. Nedturens dag Langfredag skifter stemningen fra frygt til had. Magten har slået til. Jesus er anholdt, og disciplen Peter er bukket under for frygten og har fornægtet sin mester. Magtens tjenere bearbejder folkestemningen og skaber had til den Jesus, som blev hyldet som Messias blot fem dage tidligere. Det er en dag, hvor mødrene holder fast på børnene og helst ikke lader dem komme ud. Folkebrølet kræver korsfæstelse, og korsfæstelsen fuldbyrdes. For disciplene er det nedturens dag. De har set deres mester Tv den hellige nadver, og th indtoget i Jerusalem. (Illustration: Lisbeth Grove Lundgaard) 6

7 dø, og nu tvivler de på, at hans bevægelse har en fremtid for sig. Påskesøndag og -mandag dukker håbet op igen: Kvinderne fortæller, at Jesu grav er tom, og at han er opstået fra de døde. Men disciplene tør ikke tro det en af dem vil endda have fysiske beviser. Men Jesus viser sig for dem først to på vejen til Emmaus, og siden for dem alle. Og han fortæller dem, at nu er ansvaret deres. De skal bygge hans kirke. Påskens drama består af en række afsnit, der hver for sig er stærke og spændende. Men det er, når de opleves i sammenhæng, at de virkelig giver mening. Lars Poulsen/Lars Rugaard Disciplene sammen med Jesus ved Emmaus. (Illustration: Lisbeth Grove Lundgaard) Oplev dramaet i kirkerne Dramaet kan følges i Bromme og Pedersborg kirkers vidt forskellige gudstjenester. De spænder fra palmesøndags jubelsalmer i Bromme kirke over skærtorsdag, hvor vi i Pedersborg sidder rundt om nadverbordet midt i kirken, videre over langfredags stille gudstjenester uden pynt på alteret og til påskedags brus af musik, påskeliljer og ordene: Kristus er opstanden. Ved Børnenes Pedersborg kirke palmesøndag kl bliver børnene ført gennem hele forløbet, sådan som Lisbeth Grove Lundgaards kæmpe børne-billedbibel gengiver det her på siden. 7

8 8 Fremtiden er lys! Det kristne pigehjem All Saints Girls Hostel i Kherwara i Indien har fremgang, hjulpet af Pedersborg-Bromme sogneindsamling. I løbet af to år har sognene indsamlet ca kr. En flot sum, der går til et godt formål, nemlig at give et trygt hjem og daglige fornødenheder for ca. 70 unge indiske piger. I Folkekirkens Nødhjælps blad, Nød nr , skriver Nina Ellinger om 60 års demokrati i Indien: Den gode hjælp er hjælp til selvhjælp. I Indien en supermagt med ca indbyggere, - er der en økonomisk vækst på næsten 10 % om året. Der er reelt rig mulighed for at få mad, husly og uddannelse for alle. Men ca mennesker går sultne i seng og ca. 50 % af alle indiske børn er underernærede. Hvorfor er det sådan i verdens største demokrati? Et demokrati, som har en god grundlov, og hvor det politiske system og retssystemet er på de fattigstes side. Det er fordi, der er langt fra lovord til handling! Hvorfor er der det? Jo, når ca mennesker ikke kan læse og skrive, er det svært at forbedre sin situation og særlig svært at tale og forsvare sine grundlovssikrede rettigheder. I Indien skal der arbejdes for, at de fattige bliver ligestillet, at bekæmpe kastesystemet - der faktisk har været forbudt i 60 år - samt at kvinderne bliver hørt og får de samme muligheder som mændene. Det er derfor et godt bidrag til Indiens udvikling at give unge piger gode kår i barndom og ungdom, samt styrke deres evne til at læse, tænke og tale fremtidens og kvindernes sag. Dette projekt kan støttes ved bidrag i Pedersborg og Bromme kirker, ved gudstjenester, sogneaftener m.v. Anker og Lisbeth Grove Lundgaard

9 Samarbejde mellem kirker skaffer Bjørn Eidsvåg med band til Sorø De kan opleves i Sorø Klosterkirke lørdag den 15. marts kl. 16. Den norske national-trubadur, Bjørn Eidsvåg er en usædvanlig men ikke desto mindre succesrig kombination af præst, musiker, forfatter og visesanger. Han kan i år fejre sit 32-års jubilæum som pladeudgivende kunstner og er én af Norges allermest populære sangere og sangskrivere. I Danmark sammenligner vi ham med Niels Hausgaard og Cornelis Vreeswijk, for han har såvel hu- Stengærdet bag Bromme kirke er genopbygget og ligger nu i sin oprindelige form. Derved er der kommet harmoni mellem gravene, der ligger som små haver, og kirkegårdens indhegning. Ligesom man før i tiden brugte marksten til stengærder omkring moren som alvoren, poesien og musikaliteten. Andre har kaldt ham en krydsning mellem Kim Larsen og Grundtvig for hans evne til at skrive folkekære hits med tekstmæssig tyngde. Det, som på mange måder karakteriserer Bjørn Eidsvåg som kunstner, er, at han er præst. Men selv om han er livssynsforankret, har han gennem hele sin karriere stået fast på retten til at sige, hvad han vil - uafhængig af livssynsbåse. Med tekst og musik har han vist et stærkt ønske om at kommunikere med alle. Koncertbilletter á 50 kr. sælges i de arrangerende kirker, i præste- og sognegårde, og kan desuden bestilles på mailadressen Stengærde genoprettet ved Bromme kirke jorderne, blev der også bygget gærder om kirkegårdene. Her var det stenene, som graveren stødte på under sit arbejde, der blev brugt til gærdet, fortæller medlem af Bromme me-nighedsråd, landskabsarkitekt Torben Michelsen. Med tiden faldt kirkegårdens gærde sammen og lå som en uordentlig række, hvor brændenælder og andet ukrudt fik fæste mellem stenene. Nu er gærdet bygget op igen. De små planter øverst mellem stenene er bidende stenurt, som skal holde gærdet grønt i toppen, fortæller Torben Michelsen. Brændenælderne vil ikke længere kunne gro i gærdet. Jorden er alt for tør i et korrekt opbygget stengærde. Også ved indgangen til kirkegården er der renoveret. Et areal er tilsået med græs og inddelt i felteraf brosten til brug for nye grave. Og et tidligere lidt mørkt og trist hjørne til højre for indgangen er nu en ryddet plads, hvor et par affaldsbøtter og lidt redskaber står klar til at tjene besøgende på kirkegården. Jette Hvidtfeldt Foto: Anker Lundgaard 9

10 Sogneaften torsdag den 27. marts Den anden verden Efter 30 år som nonne valgte Eva Maria Wrige at forlade klosteret og flytte udenfor dets beskyttende mure. Hun ville prøve, om troen kunne bære i den anden verden. Det kunne den. Eva Maria Wrige er stadig katolik, og efter 3 år udenfor klosterfællesskabet er hun nu parat til at dele sine erfaringer med andre mennesker. Ved sogneaftenen i Pedersborg torsdag den 27. marts fortæller hun både om den indsigt i Gud, som klostertilværelsen har givet hende, og om tilvænningen til det ny liv: Det var som at komme til et fremmed land. Jeg skulle lære, hvordan man omgås andre mennesker. I klosteret er der meget stramme rammer for, hvad man bør gøre og ikke gøre. Her udenfor er det meget anderledes. Man kan gøre, hvad man har lyst til Det er utroligt berigende at kunne læse skønlitteratur. Af de rent praktiske udfordringer fremhæver hun ting som at finde transport, boforhold og arbejde. Eva Maria Wrige Gudstjeneste i Pedersborg Middag i sognegården Livet i og uden for klostret Sogneaftenen starter med gudstjeneste kl. 18 i Pedersborg kirke ved Lars Poulsen. Tilmelding i præstegården tlf eller mail senest dagen før. Der betales 40 kr. for middagen. Tidligere nonne og priorinde Eva Maria Wrige fortæller om at være i Karmeliterordenen - og forlade den. NETVÆRKET Et kristent fællesskab i Pedersborg Kirke venskaber mellem familier Familier i dag oplever et stort pres fra alle sider i samfundet. Hver år hører vi om et stigende antal skilsmisser, flere og flere børn har behov for psykologhjælp i skolerne og vi oplever hvor stressede forældre og børn er i forsøget på at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Vi mødes den sidste fredag i måneden kl med aktiviteter for børn i forskellige aldre og de voksne. Vi vil give børnene mulighed for lege, synge og at lære hinanden godt at kende, mens de voksne kan tale sammen og dele erfaringer med hinanden. Mere information fås ved henvendelse til Inge og Henrik Jakobsen. Tilmelding senest dagen før på tlf eller på e-post Netværkets program 29/2: Musik- og sangaften ved Solveig Bjergkvist. 28/3: Fri aften, hygge- og spilleaften for hele familien. 25/4: Kønsopdelt aften med særskilt kvinde- og pige samt drenge- og mandeprogram. 30/5: Missionsaften - Kherwaraprojektet. 29/8: Sommerarrangement hos Marianne og Jack. 10

11 Gudstjenesteliste Adresser Sognepræst: Lars Poulsen, Kirkevænget 2, tlf , fax Træffes bedst tir.-fre. kl E-post: Kirkebil begge kirker: Sorø Taxa, tlf Organist: Solveig Bjergkvist, Søskovvej 28, tlf Anders Bo Jørgensen tlf Pedersborg 2/3 Midfaste /3 Dåbsgudstjeneste /3 Mariæ Bebudelsesdag Uden dåb 9.00 Pedersborg e-post: Graver: John Truelsen Søholm 9, tlf Træffes tir.-fre. kl på ovennævnte tlf. eller daglig på kirkegården. Mobiltlf Menighedsrådsformand: Morten Hansen Rustkammervej 70 tlf , bedst Bromme 16/3 Palmesøndag børnenes /3 Skærtorsdag Ingen 21/3 Langfredag /3 Påskedag /3 2. påskedag Ingen 27/3 Sogneaften /3 1. søndag efter påske /4 2. søndag efter påske /4 3. søndag efter påske /4 Bededag 9.30, Konfirmation Ingen 20/4 4. søndag efter påske Uden dåb /4 5. søndag efter påske Per Rysgaard Jensen 9.00 Per Rysgaard Jensen 1/5 Kristi Himmelfartsdag /5 Dåbsgudstjeneste /5 6. søndag efter påske 9.30, Konfirmation Ingen 11/5 Pinsedag /5 2. Pinsedag Fælles gudstjeneste i Amfiteateret i Ruds Vedby Kl /5 Trinitatis /5 1. søndag efter trinitatis 9.30 Kirsten Sveinbjørnsson Ingen 1/6 2. søndag efter trinitatis /6 3. søndag efter trinitatis BROMME Kirkeværge: Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby. Tlf Graver: Hjarnø Simonsen Krogen 5, 4190 Munke Bjergby tlf Menighedsrådsformand: Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø tlf Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme. Redaktionsudvalg: Povl Erik Olsen, Lisbeth Grove Lundgaard, Morten V. Hansen, Lars Poulsen. (ansv.) Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Tlf

12 Kirkekoncert med Vestsjællands Kammerkor onsdag den 2. april 2008 kl En stor del af de danske organister fungerer som korledere for mange forskellige kortyper: børnekor, voksenkor, menighedskor og hvad man i øvrigt kan forestille sig af sammensætninger. Ud fra et ønske om selv at komme til at synge i kor, grundlagde nogle af Kalundborgs sognes organister Vestsjællands Kammerkor i Medlemmerne er en blandet flok, hvor der bestemt også er plads til andre end organister, med korsang på højt niveau som fællesnævner. På programmet i Pedersborg Kirke er bl.a. Weyses Aftensange og nyere værker af Niels la Cour og Vagn Holmboe. Koret dirigeres af Merethe Lam- mert Køhl-Hansen, som siden oktober 2006 har været ansat som organist i Sorø Klosterkirke. Efter koncerten er der kaffe i sognegården. Der er gratis adgang. Kirkebilen kan benyttes. Forårskoncert i Pedersborg Kirke med Pedersborg Kirkes Kor og Sorø Klosterkirkes Ungdomskor onsdag den 21. maj kl Pedersborg Kirkes Kor arbejder i forårsmånederne hen imod at opføre en musical ved forårskoncerten. Det bliver i år Josef af John Høybye og Johs. Møllehave. Koret har flere gange tidligere opført musicals af Høybye og Møllehave og glæder sig til at prøve kræfter med dette værk også. Det rummer udfordringer for både store og små. Det er gode tekster og god musik, som går lige ind. Det er sjovt og medrivende både for de medvirkende og publikum. Sorø Klosterkirkes organist Merethe Køhl-Hansen har netop startet et ungdomskor og det er oplagt at korene og korlederne skal samarbejde og lave nogle fællesprojekter. Det første bliver netop forårskoncerten, hvor Merethe vil deltage med sit kor. Efter koncerten indbydes alle til hyggeligt samvær i sognegården. Der er gratis adgang og kirkebilen kan benyttes.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 24,46-53

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 24,46-53 1 Kristi himmelfarts dag II. Sct. Pauls kirke 5. maj 2016 kl. 10.00. Salmer: 403/434/252/253//259/439/254/267 Åbningshilsen Denne dag skal gøre noget ved os: løfte os op og fylde os med en stor glæde.

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 25.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Sl.22,22b-32; Ap.G.10,34-41; Luk.24,13-35 Salmer: 237,233,224,244,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 25.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Sl.22,22b-32; Ap.G.10,34-41; Luk.24,13-35 Salmer: 237,233,224,244,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 25.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.22,22b-32; Ap.G.10,34-41; Luk.24,13-35 Salmer: 237,233,224,244,235 Bliv hos os med din Ånd til stede, O mester, hver en

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

4 s. eft. påske Joh. 16,

4 s. eft. påske Joh. 16, 1 4 s. eft. påske Joh. 16,5-15 2015 Det er lige så man kan mærke den trykkede stemning. Det er skærtorsdag. Jesus og disciplene ligger omkring bordet. Jesus taler til sine disciple om dybt alvorlige ting.

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen Påskedag II 27. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 224 Stat op, min sjæl 218 Krist stod op Det er påske 408 Nu ringer alle klokker 233 Jesus lever 236 Påskeblomst Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere