Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål"

Transkript

1 LANDBRUGSNYT Nr februar årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden for Landboforeningen Gefion, Torben Hansen, der nu opfordrer fødevareminister Mette Gjerskov til at dele flere gulerødder ud til dansk landbrug i stedet for hele tiden at slå med pisken. Det sker i direkte forlængelse af ministerens nyeste forslag om at give offentligheden adgang til 10 meter bræmmerne, der fra 1. september i år skal lægges langs vandløb og søer med over 100 kvadratmeter overflade. Allerhelst ser Torben Hansen forslaget helt fjernet, eller som minimum, at det gøres frivilligt, ligesom han helst ser, at bræmmerne ud over de hidtidige to meter, ligeledes gøres frivilligt: Generelt er jeg sikker på, at man vil kunne opnå langt mere, hvis man gør som i Sverige, hvor man belønner landmænd, når man ønsker noget ud over, hvad der er almindelig rimeligt. Indførelsen af randzoner er for mig lig med ekspropriationslignende forhold med et ordentligt engangsbeløb som kompensation, men det bliver ikke bedre af at ministeren har valgt, at landmændene på de berørte arealer heller ikke må dyrke energiafgrøder der. Man tager handlefriheden ud af dansk landbrug, værdiforringer arealet og nu vil ministeren så også tillade offentlighedens adgang. Torben Hansen peger på, at mange landmænd i forvejen, hvis de spørges pænt om lov, giver folk lov til at gå i naturskønne områder. Han frygter at der bliver problemer med løse hunde og henkasten af dåser og andet affald, til skade for naturen og de dyr, der ofte græsser disse arealer af, hvis der åbnes fra en kant. Randzoner skal vel heller ikke laves for at offentligheden kan få adgang til arealerne og man fristes til at spørge, om ministeren prøver at få aflad for de brakarealer, der blev taget ud? Randzoner er lagt ind som virkemiddel ved kvælstofreduktion, men alle beregninger viser, at effekten er begrænset, hvorfor det ikke er mere tungtvejende end andre landbrugsarealer, der tages ud ad drift. Det er bedre, hvis der ad frivillighedens vej tages skæve hjørner og ukurante arealer ud, hvor man samtidig kan målrette til levesteder for fugle og insekter, fremfor at tage hektar ud fra én kant og uden at ville betale for det. Afslutningsvis lyder det fra Torben Hansen: Vi vil forfølge sagen juridisk og mener det er en krænkelse af Grundlovens paragraf 53. Jeg synes, det her er taktisk uklogt af ministeren, med mindre hun ønsker ballade og støj på ledningen, fremfor en god dialog. HS Pælegård ligger Lindebjergvej 23 i Lindebjerg, Lynge sogn ved Sorø, og den er tegnet af Landbrugs-Nyts tegner, Ellen Valentin. Gården har siden 1994 været ejet af Ulla og Kristian Beck, som her har Stutteriet Lindebjerg. Den 29. november 2011 præsenterede Ka du huske, der er Lokalhistorisk Forening i Lynge Sogn, en interessant bog om de to ejerlav Oldebjerg og Lindebjerg. I bogen oplyses, at Pælegård, der nu har navn efter stutteriet, også har haft navnene: Marielyst og Paddeholm. På side 10 i denne udgave bringes en omtale af bogen om Oldebjerg og Lindebjerg samt historien om gården. - haller til alle formål Masser af muligheder! Vi har over 100 standardstørrelser i bredder fra 7,75-29,75 m og utallige løsninger at vælge imellem. Halrammerne er godkendte efter Dansk Standard og Norm. Vælg hallen som byggesæt eller nøglefærdigt byggeri, udført af lokale håndværkere - til fast tid og pris! Nord for E 20 Syd for E 20 4 Tlf Vestergade 25 bing 4850 Stubbekø ller.dk

2 Side 2 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 siden sidst Tilkendt millionerstatning Martin Jensen, der var 5. generation på gården Moseholm ved Hillerød, er ved byretten, sammen med fire andre lodsejere tilkendt 9,8 millioner kroner i erstatning. Erstatningerne falder, fordi byretten har givet lodsejerne medhold i, at Hillerød kommune betalte for lidt, da den eksproprierede Moseholm og i alt syv lodsejeres ejendomme. Sagen har været behandlet først i Taksationskommissionen, siden i Overtaksationskommissionen og nu senest ved Byretten. Hillerød kommune, der også skal betale sagsomkostninger på godt kroner, kan vælge at anke sagen til Landsretten, skriver Dagbladet. HS Svinebestanden 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 udgjorde svinebestanden i Danmark 12,3 millioner svin. Der var søer, hvilket er to procent mindre end året før. Antallet af drægtige søer var faldet med to procent til , der fordeler sig med gylte og drægtige søer. Bestanden af sopolte var faldet 11 procent til Antallet af smågrise - fravænnede under 50 kg - steg med 2,5 procent til , mens slagtesvinene var faldet to procent til Eksporten af levende svin til udlandet var 8,5 millioner, hvoraf de 95 procent var smågrise. Eksporten går hovedsagelig til Tyskland, men Polen er også blevet en stor importør af danske smågrise. Der var diegivende søer og pattegrise - en diegivende so har i gennemsnit 11,9 pattegrise. Kvægbestanden 31. december 2011 Den samlede kvægbestand pr. 31. december 2011 var stykker, hvilket er en procent færre end samme tidspunkt året før. Antallet af tyre og stude faldt syv procent, og især tyre og stude over et år faldt forholdsvis meget. Det skyldes flere slagtninger i slutningen af året og en større eksport af spædkalve. Dette skal ses i sammenhæng med en ændring af handyrpræmien fra årsskiftet 2011/12, hvor der er indført en væsentlig lavere præmie. Den samlede bestand af køer er opgjort til stykker, hvilket dækker over en stigning i antallet af malkekøer på en procent til og et fald på fire procent i antallet af ammekøer til Antallet af kvier er uændret stykker. Det totale antal af tyre og stude er , hvilket er et fald på syv procent. KØBENHAVNS KORNBØRS Tirsdag den 14. februar 2012 Foderhvede 73/74 kg/hl Foderbyg 63/64 kg/hl Køber 134,50 ( 1,50 ) 139,50 ( 1,50 ) Sælger 138,50 ( 1,50 ) 143,50 ( 1,50 ) SVINENOTERING DANISH CROWN Uge 7 Uge 6 70,0-87,9 basis 10,30 9,90 SPF-SELSKABET REGION 1 Uge 7 Uge 6 Uge 7 Uge 6 Markedsnotering 7 kg 7 kg 30 kg 30 kg PRRS negative PRRS positive Konventionel notering LANDBRUGSNYT MARREBÆK NORVEJ 1, 4873 VÆGGERLØSE TLF FAX KONTORTID: Mandag - torsdag kl / Fredag kl REDAKTION: Ellen Olesen, ansvarshavende redaktør...tlf Henrik Sieben, journalist...tlf / Mobil UDGIVER: Lolland-Falsters Erhvervsforlag ApS af 1993 Der var stort fremmøde ved Gefions to planteavlsmøder Aktuelt før sæsonen. Tæt ved 250 deltagere fordelt over to dage. Foto: Henrik Sieben. Sådan dyrkes god maltbyg - Forskel på den dygtige og mindre dygtige planteavler Med udgangspunkt i at maltbygpriserne er høje netop nu, men forventes at stige yderligere, fortalte planteavlskonsulent Lars Skovgaard ved Gefions planteavlsmøde, aktuelt før sæsonen, hvordan man skal forholde sig til at få en sikker Planteavlskonsulent Lars Skovgaard gjorde opmærksom på, at den dygtige maltbygavler har styr på tingene, såvel såning, såtidspunkt, jordens beskaffenhed, rettidig omhu i forhold til skadedyr, svampe og ukrudt, men også høst og opbevaring af korn til salg. Foto: Henrik Sieben. UDGIVELSESDAG: Tirsdag/Onsdag INDLEVERINGSFRISTER: Tekstside/korrekturannoncer...senest mandag kl Større rubrikannoncer...senest tirsdag kl Små rubrikannoncer...senest tirsdag kl Redaktionel deadline...senest mandag kl Landbrugs-Nyt kan ikke modtage eller tage ansvar for annoncer, der strider imod gældende love og bekendtgørelser. Annoncer og tekst, der strider mod bladets interesser, kan afvises. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst. Eftertryk af bladets annoncer, artikler og tegninger - kun efter aftale og med kildeangivelse. Ved fejl i annoncer skal henvendelse rettes til Landbrugs-Nyt senest 4 dage efter indrykningen. avl af god maltbyg, herunder hvilke sorter der er bedst. Lars Skovgaard indledte med at gennemgå gødningsforholdene, herunder om gødningen skal placeres eller blot udstrøes. Også såtidspunktet har indflydelse på udbyttet, fastslog Lars Skovgaard og gjorde gældende, at der er tab ved at få sået for sent. Det er et tab svarende til 24 kilo kerner pr. hektar pr. dag eller 40 kroner pr. hektar pr. dag. Når vejret er til det, skal I så og ikke bruge tiden på at indstille såmaskinen. Det optimale tidspunkt afhængig af vejr, vejrudsigt og jordens beskaffenhed er 21. februar til 1. april. Og vær opmærksom på strukturskader, for de kan koste dyrt, advarede Lars Skovgaard, der også fortalte om vigtigheden af rigtig sådybde: Forsøg fra 80 erne, hvor der var sået i 2, 4, 6 og 8 centimeters dybde viste, at 4 centimeter er optimalt. Sår man kun i 2 centimeters dybde koster det 450 kroner pr. hektar i tabt udbytte, og sår man for dybt, 6 centimeter koster det 900 kroner pr. hektar. Og her har vi regnet til aktuelle dagspriser. Netop det, at der blev henvist til gamle forsøg, fik Mogens Worre Jensen til at opfordre til, at man fra Gefions side laver nyere forsøg eller henviser til andres nyere forsøg. De tal I viser, har vi set lidt for mange gange. Vi trænger til nogle nye tal på bordet! TRYK: Provinstrykkeriet, 4760 Vordingborg TRYKOPLAG: eksemplarer Hertil lød det fra Lars Skovgaard, at de gamle forsøg var meget lig nyere forsøg og omvendt, medens planteavlskonsulent Ole Schou medgav, at han gerne så flere penge til forsøgsarbejde, så vi kan lave mere nutidige forsøg også på det felt. Når det handlede om sorter, nævnte Lars Skovgaard, at skal man se på fremavlsarealerne, så tegner sorten Quench til at blive stor i Den tegner sig for 48 procent af markedet, fulgt af Tamtam 15 procent og Propino 11 procent. Som nævnt var der tale om fremavlsarealer, så Lars Skovgaard vidste af gode grunde ikke, om det forholder sig sådan, at Quench bliver den store maltbygsort i sæsonen I samme moment gjorde han opmærksom på sorternes modtagelighed for sygdom og gjorde gældende, at man skal være særdeles opmærksom på bygrust: Sidst vi havde bygrust var i 2007, og da kostede det op mod syv til otte hektokilo pr. hektar, hvis det ikke behandles. Afslutningsvis lød det fra Lars Skovgaard, at man skal være god mod kornet, herunder rettidig og skånsom mejetærskning, undgå sammenblanding mellem god og dårlig høst, sørg for korrekt nedtørring, og undgå skadedyr i kornet og husk, at en dygtig maltbygavler adskiller sig fra den mindre dygtige ved at have styr på tingene. HS DISTRIBUTION: Landbrugs-Nyt udsendes GRATIS via postvæsenet til samtlige jordbrugere og deltidsbrug på Sjælland og Lolland-Falster tirsdag/onsdag. Kom avisen ikke? Kontakt venligst det lokale posthus - eller ring til Landbrugs-Nyt på telefon LANDBRUGS-NYT ER MEDLEM AF ISSN X

3 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 3 Sukkerrekord Af Dorthe Lindgreen, kommunikationschef, Nordic Sugar A/S. Landboforeningen Gefion og konsulentvirksomheden Nielsen, Rudolph & Partners ApS i samarbejde om forbedret indtjening i landbruget. Landboforeningen Gefion har etableret samarbejde med Nielsen, Rudolph & Partners ApS for at hjælpe landmænd med at gennemføre en turnaround på deres landbrugsbedrift. Gefion stiller med de faglige rådgivere og Nielsen, Rudolph & Partners bidrager med viden om turnaround metoden, og styrer processen i parløb med virksomhedsejeren og de nye rådgivere. Nordic Sugars sukkerfabrikker har afsluttet produktionssæsonen 2011/12. Med en produktion på i alt cirka tons sukker (2010/11: tons) slår årets resultat rekord. Det høje niveau er opnået i kraft af en effektiv håndtering af en ekstraordinær stor mængde sukkerroer på alle Nordic Sugars fem fabrikker i Danmark, Sverige, Finland og Litauen. Vi må sige, at markerne har bugnet af sukkerroer i år i en usædvanlig stor mængde. Vi havde allerede ved sæsonens start en forventning om et godt resultat, og vores produktion har levet op til prognoserne og mere til. Det er ikke mange landbrugsafgrøder, der har kunnet vise rekordvækst i 2011, men for sukkerroerne har vejrforholdene i sommer og efteråret og den milde vinter skabt ideelle betingelser, siger administrerende direktør, Nordic Sugar, Thomas B. Olsen. En stor sukkerroehøst gør det dog ikke alene. Vores fabrikker har også gennemført et meget vellykket produktionsforløb, trods det Per Meinert, til venstre, og Gunnar Nielsen, er enige om at turnaround processen gør en forskel, hvor indtjeningen på bundlinjen er hovedfokus. Foto: Torben Worsøe. Tournaround i landbruget - Samarbejde om forbedret indtjening i landbruget Resultat før skat (EBT) + 0 _ 5 bedste Mine tal Samarbejdet kombinerer Gefions faglige kompetencer med Nielsen, Rudolph & Partners brede erfaring i turnaround med fokus på fremdrift og resultater. Behovet for en turnaround erkendes Turnaround afsluttes Benchmark med de bedste. Efter en turnaround har landbrugsvirksomheden genvundet konkurrenceevnen og ledelsen har genvundet tilliden fra kunder, leverandører, finansieringskilder, medarbejdere og familie. Kilde: Turnaround i landbruget - en ny vej, er udgivet på Landbrugsforlaget. År ekstra pres, det naturligvis er, at håndtere den rekordstore mængde råvarer. Alt i alt kan vi altså kun betegne årets produktionssæson som en stor succes. Nordic Sugar forsyner primært markederne i de nordiske og baltiske lande. EU-kvoten for salg af sukker til fødevareindustri i EU er Turnaround Turnaround er en kendt metode, når virksomheder taber konkurrenceevne og skal have vendt udviklingen til at genskabe indtjening på bundlinjen. Metoden er tilpasset, afprøvet og gennemført i et pilotprojekt på over 30 landbrug i Danmark. Gefion har deltaget i pilotprojektet, der blev gennemført i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug og Nielsen, Rudolph & Partners. Turnaround er den nye vej for landbruget til at forbedre indtjeningen på bedriften og genskabe handlefriheden for ejeren og familien. De udefra kommende betingelser som rammevilkår for erhvervet, salgs- eller indkøbspriser, finansieringsmuligheder og lignende, sætter rammerne for alle landbrugsvirksomheder. Turnaround rådgivningen afdækker de områder som virksomhedens ejer selv har indflydelse på for at opnå forbedringer i benchmark med de bedste. Turnaround er ikke en strategi, men en proces, der har til formål at dreje en eksistenstruet virksomhed i retning af levedygtighed. Nye øjne på bedriften Turnaround betyder en systematisk gennemgang af bedriften. I samarbejde med ejeren udarbejdes der en virksomhedsbeskrivelse, der synliggør de økonomiske potentialer på ejendommen i en sammenligning med den bedste tredjedel. En vellykket turnaround forudsætter landmandens erkendelse af behovet for forandringer. I forbindelse med turnaround processen tilknyttes et nyt hold af faglige rådgivere, der med nye øjne sikrer, at alle potentialer og muligheder for forbedringer bliver afdækket. Virksomhedsbeskrivelsen giver et dokumenteret beslutningsgrundlag for udarbejdelse af de konkrete turnaround planer. Den efterfølgende gennemførelse af planerne skal genskabe lederens overblik og den økonomiske handlefrihed. Ofte er der i det daglige mere fokus på driften end på bundlinjen. I en turnaround arbejdes der efter indtjeningsmål for både hele bedriften og for de enkelte forretningsområder (mark, stald, vindmøller etc.). Det kan betyde lukning eller frasalg af aktiviteter, der i den nuværende drift ikke giver - eller kan ændres til at give - den nødvendige indtjening. Rådgivningstilbuddet henvender sig til alle landmænd, hvor indtjeningen ikke ligger blandt den bedste tredjedel. uændret, men årets rekordproduktion betyder, at Nordic Sugar har kunnet udvide sin eksport til lande uden for EU. Det er naturligvis positivt for os. Vi oplever en stabil efterspørgsel på vores hovedmarkeder, og samtidig ligger prisniveauet på verdensmarkedet højere end normalt, siger Thomas B. Olsen. Aktiviteter BLIV MEDLEM Tlf DØRE VINDUER STÅLPLADER PORTE TAGPLADER ALT I TRÆLAST Ring for tilbud Svebølle Lavpristræ Mail: LAVPRIS TRÆLAST Regnskab, revision og økonomisk rådgivning tilbydes Reg. revisor Henning West Hansen LOU revision Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. marts 2012, kl Aktuel økonomi i landbruget Hvad er den rigtige jordpris? Landbrugets aktuelle og fremtidige finansiering Nykredits syn på landbrugets finansiering nu og i fremtiden Hvordan hjælper vi med at forbedre landmandens økonomi Den gode fortælling. Hvad kan en dansk svineproducent lære en farmer i USA? v/kaj Munck, Faxe Mødet er gratis incl. kaffe og boller Tilmelding nødvendig senest den 27. februar 2012 Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing F. Tlf HUSK OGSÅ: Generalforsamling Syd-Østsjællands Landboforening Tirsdag den 20. marts 2012 Spisning kl Generalforsamling kl Tilmelding til spisning senest den 13. marts 2012 Alle møder og kurser foregår på Center Allé 6, 4683 Rønnede Læs mere og tilmeld på tlf eller Partner i Dansk LandbrugsRådgivning

4 LANDBRUGSNYT Side februar 2012 Ny smag for ældgamle fødevarer Bland nøgen byg i rugbrødet og skift sovsen og kartoflerne ud med lollandske rosiner, der faktisk er ærter, så er du med til at bevare gamle danske planter og genetik og samtidig beskytte miljø og klima. Særegne og lokale planter som for eksempel korn, frugt eller grønt skal bevares og får økonomisk støtte som følge af en aftale mellem regeringen og Enhedslisten. De kunne noget i gamle dage, før kemiens indtog i landbruget. Dengang det drejede sig om at fremavle robuste plantesorter, så høsten kom i hus. Vi vil forsøge at genopdage nogle af fortidens dyder - fortidens svar på nutidens problemer med sprøjtegift og klimaforandringer. 12 projekter spredt over hele landet får støtte til arbejdet med truede sorter som for eksempel bær, bælgfrugter, frugt, kastanjer og korn. Pengene gives til arbejdet med at bevare og bruge planter som er gode til miljøvenlig drift, og som kan give forbrugerne nye smagsoplevelser i mad. Jeg synes, det er fantastisk, at man hermed kan bidrage til at forbedre og udvide danskernes madoplevelser og samtidig bevare enestående planter og unik madkultur. De her projekter er samtidig med til at bevare og udbrede spændende egnsprodukter, der kan nydes i køkkener i hele landet, siger fødevareminister Mette Gjerskov. I år er støtten netop prioriteret til initiativer med særlig interesse i at opformere lokale planter og efterprøve deres egenskaber i det danske køkken. Der er delt penge ud til forskellige projekter i hele landet, og mange af dem er lokalt forankret i frivilligt arbejde og indsatsen fra ildsjæle. Specialprodukterne udvikler sig jo ofte til varemærker for et helt område, og det er med til at sikre lokal kultur, vækst og arbejdspladser. Og så er det klima og miljøvenligt - hele tanken om årstidens frugt og grønt - og at man spiser det, der gror tæt på køkkenet og kødgryderne, frem for at sejle det den halve klode rundt. Det er både CO2 begrænsende og miljøvenligt, og så er det noget af svaret på fremtidens klimatiske og biologiske udfordringer, siger Mette Gjerskov. På Østlige Øer har Elisabethsminde i Maribo fået tilskud til afprøvning af lollandske rosiner og Errindlev ært og et pomet med lokale æbler, pærer og blommer. Staldbyggeri der bygger på tillid og kvalitet N.J. TOTALBYG A/S N J Niels Jeppesen Teestrup Overdrevsvej 1, 4690 Haslev Totalbyg Tlf Fax Økonomidag med fokus på generationsskifte og landbrugets fremtidige rammevilkår Vi har hermed fornøjelsen at indbyde Dem til vor årlige økonomidag for landbrug, som afholdes i restaurant Bangs Have i Maribo. Christian Kærsgaard og Anne Kærsgaard i gang med at vise nogle af de mange biobrændselsanlæg frem i forbindelse med åbent hus hos Kærsgaard VVS ApS. Foto: Henrik Sieben. Bidende koldt uden for - Energirigtig varme inden døre - Åbent hus en succes hos Kærsgaard VVS ApS Bidende koldt var det uden for, medens der inden døre var god varme. Og ikke uden grund: Kærsgaard VVS ApS, der er specialist indenfor biobrændselsanlæg, havde budt indenfor til åbent hus. Et åbent hus, der blev fulgt op med gode rabatter på en række af de grønne anlæg, Kærsgaard har i lokalerne på Trekanten 4 i Fuglebjerg Ikke bare mange, men rigtig mange havde valgt denne råkolde fredag og den efterfølgende lørdag, til at lægge turen omkring Kærsgaard, hvor Anne Kærsgaard, flankeret af sønnerne Christian, Robert og Flemming samt medarbejderne tog imod for at vise det nyeste nye indenfor biobrændselsanlæg. Om dagenes forløb lyder det fra Anne Kærsgaard: Det gik rigtig, rigtig fint, så vi kan på ingen led tillade os at klage. Det begyndte faktisk længe inden vi åbnede, idet folk da begyndte at stimle ind, hvilket var fint nok. Faktisk begyndte folk allerede dagen før, at vise ekstraordinær interesse for virksomheden, idet flere allerede da, aflagde besøg, nærmest som om de ikke kunne vente til det blev fredag/lørdag, men dejligt var det jo alligevel med den interesse. Hvad var der mest interesse om? Det er faktisk svært at sige. Jeg tror ikke, vi kan fremhæve noget frem for andet. Gennemgående var der lige stor interesse for det hele, lige fra brændefyr til jordvarmeanlæg og træpilleovnene. Det særlige var, at det synes som om folk havde orienteret sig godt i forvejen og kom målrettet efter noget bestemt. Hvordan med jeres Bio-sol kedler? Dem var der også stor interesse for, men det har der faktisk været længe. Og ikke uden grund: Det er en virkelig god kedel, hvor det hele er samlet. Næsten samtidig med jeres åbent hus, blev varslet udfasning af oliefyr, havde det nogen betydning for besøgstal eller interessen? Det er svært at sige, for generelt var der mange besøgende og mange forskellige interesser. Dog kan jeg føje til, at der var stor interesse også for en lille kompakt kedel. Mange skal i gang med at skifte oliefyr, og der er det vigtigt at få noget nyt, der ikke fylder mere end en lille kedel, da mange jo også i dag har mindre bryggers, hvor det skal kunne passe ind. Anne Kærsgaard anslår, at der har været mellem 200 og 250 besøgende over de to dage, og siger afslutningsvis dejligt er det, at mange efterfølgende har ringet og bedt om at få os ud for at afgive konkrete tilbud. HS Mandag den 5. marts 2012 kl til ca Foredragsholdere: Dekan, professor, dr. jur. Henrik Øregaard Dam holder et inspirerende indlæg over emnet generationsskifte af små og mellemstore virksomheder. Svend Brodersen, Gram Slot vil fortælle om, hvordan han og Sanne har omdannet et henslumrende gods til en moderne landbrugsvirksomhed med 50 ansatte. Lars Hvidtfeldt, GL.Kristineberg holder et indlæg om udfordringerne for dansk landbrug i den fremtidige landbrugspolitik nationalt, europæisk og globalt. Der bliver serveret sandwich under mødet. Tilmelding på telefon eller eller pr. mail (senest 2. marts) Tilmelding efter først-til-mølle princippet. ALLE ER VELKOMNE. Der var stort rykind, op mod 250 besøgende, da Kærsgaard VVS bød til åbent hus over to dage. Foto: Henrik Sieben.

5 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 5 Gefions årsmøde for svineproducenter Inviterer fem firmaer med til årsmøde Af chefkonsulent Marlene Sparre Ibsen, Gefion Svinerådgivning. Årsmøde for svineproducenter afholdes i år på en ny måde. Dagen er bygget op over temaet Parat til fremtiden, og alle indlæg er bygget op om dette tema. Billedet af flere temmelig fastkørte traktorer taget i forbindelse med dele af sidste års meget våde markarbejde indledte visuelt Leif Kildeby Nielsens indlæg om, hvordan man undgår eller udbedrer strukturskader i marken. Det skete i forbindelse med planteavlsmødet i Foruden indlæg af lokale driftsøkonomer og svinerådgivere kommer svineproducent Niels Kr. Oian fra Sæby og fortæller om, hvorfor han tror på fremtiden, og direktør Hans Knudt Krag fra Danbauer i Tyskland slutter af med et meget inspirerende indlæg om Tyskland som kollega eller konkurrent. Gefion, der over to dage trak op mod 250 deltagere. Vi kan ikke styre vejret, men vi kan gøre noget ved den måde, vi kører i marken på, lød det fra Leif Kildeby Nielsen, samtidig med at han konstaterede, at det i de seneste par år har kostet et sted mellem fem og ti hektokilo, hvis man kørte over sin mark med høj hjullast. Samtidig konstaterede han, at der er mulighed for at undgå strukturskader: Man har lavet en række forskellige forsøg med hjullaster og udbytter i pakningsforsøg 2010 og 2011, og det har vist sig, at sænker man dæktryk, så har man mindre strukturskader. Videre har forsøg ikke overraskende vist, at Hvor der har været kørt med otte tons hjullast er det svært for rødderne at komme ned. Og kan man se det, se at jorden er ekstra komprimeret og pakket, sådan som nogle forsøg har vist, så kan planterne mærke det! På spørgsmålet om man kan rette på skaderne, lød det fra Leif Kildeby Nielsen: Ja ved grubning eller undergrundsløsning, men en anden og ofte bedre mulighed er biologisk jordløsning eller dræning, som man bør prioritere højt. Og så skal man være opmærksom på, at En god tyk lang rod er bedst - Kombiner eventuelt mekanisk og biologisk jordløsning Foto: Gefion. Leif Kildeby Nielsen slog fast, at en god tyk lang rod er bedst til jordløsning efter strukturskader, men at det kan følge efter mekanisk jordløsning. Foto: Henrik Sieben. Kort om Structurator: - Giver øget rentabilitet. - God til reduceret jordbehandling. - Stor rodfylde. - Giver biomasse i jorden i stedet for ovenpå den. - Roden er 45 procent af biomassen - til sammenligning gul sennep 20 procent, olieræddike 33 procent. - Pælerodens længde 35 centimeter. - Pælerodens diameter 2 til 5 centimeter. stor tonnage giver skader langt ned og i mange år frem i tiden. Inden man vælger mekanisk jordløsning, anbefalede Leif Kildeby Nielsen, at man først undersøger, hvor langt nede der skal løsnes jord: Mekanisk jordløsning, hvis man vælger det, fordi man så føler man gør noget og kan se det direkte, så bør man undersøge, hvor langt nede, der skal gøres noget. Rådet er derfor, inden I gør noget, så grav nogle huller i marken og stik ind i jorden og se, hvor det lag I tror, I skal have brudt ligger. Er det 30 eller 50 centimeter nede? Erkend hvor dybt problemet ligger, og hvis I vælger grubning, så skal jorden være tilpas. Forsøg med grubning har kun undtagelsesvis givet merudbytter i Danmark. Og hvorfor virker det ikke? stillede Leif Kildeby Nielsen spørgsmålet og gav svaret: Grubning af våd jord gør problemet værre. De dannede revner vil ofte blive for grove til, at planterne kan bruge dem til at sende rødderne ned i dybden, ligesom grubbet jord bliver mere følsom for udtørring. Løsningen Løsningen er biologisk jordløsning eksempelvis ved at så foderradise eller structurator. De løsner, men kan gå så langt ned, at de stopper dræn. Bedst til at trænge gennem hårdt pakket lag er cikorie, gul lupin, rødkløver og lucerne, medens byg er elendig. Også røddernes tykkelse har betydning, så bedst i den sammenhæng er hestebønne, smalbladet lupin, markært, fodervikke, olieræddike og lucerne, medens majs, havre, hvede, byg og rajgræs er dårlige, grundet deres tyndere rodnet. Derfor lød anbefalingen at biologisk jordløsning er bedst, billigt og tilstrækkelig, samt oplagt til at følge den mekaniske jordløsning, der kræver timing og følgelig bør efterfølges af tokimbladet efterafgrøde. Hvordan undgås skader i fremtiden? Det handler om dræning, tålmodighed og kapacitet, den rette dækmontering, korrekt trykbelastning, eventuelt brug af bælter, reduceret jordbehandling og endelig god driftsledelse. Vi kan gøre noget! lød det afsluttende fra Leif Kildeby Nielsen, der anbefalede, at man konsulterer hjemmesiden jordværn online, via planteinfo.dk hvor man kan se, hvor meget kørsel i mark påvirker jorden. HS Mødekalender kvægkongres 2012 Tirsdag den februar kl Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Link til kongresprogrammet: KONGRES/Sider/Startside.aspx Ved årsmødet vil det som noget nyt være muligt at møde fem firmaer, der opstiller stande i foyeren og ved mødets afslutning klokken opstilles der en pølsevogn, så alle kan få en efterfølgende hyggesnak med pølser, øl og vand. Vi forsøger på denne måde at gøre årsmødet mere levende og kombinere både faglighed, politik, inspiration og hygge. De fem firmaer er Skiold, Vitfoss, Ornestation Mors, CR-foderservice, Kongestensgaarden/Lykkensgaard samt stande fra interne afdelinger i Gefion. Det er dog ikke alt der er forandret. Formanden, Niels Aagaard Jørgensen og chefkonsulent Marlene Sparre Ibsen vil begge aflægge beretninger. Driftsøkonomerne vil fremlægge de første resultater for regnskaberne 2011 og svinerådgivere vil komme med deres bud på fremtidens samarbejdsmuligheder. Der er naturligvis fortsat kåringer og uddeling af Sjællands Avlsdyrsalgspris. Fidusbamsen uddeles til den landmand, som har indsendt den bedste fidus til Svinerådgivningen. Mødet afholdes i Gefions mødelokaler onsdag den 29. februar 2012 klokken 15.00, men de faglige stande åbner 14.30, så kom tidligt og få en uforpligtende snak med de fremmødte. Kontakt: og få en snak om dit nye ståltag! drænkursus Der afholdes kursus i de vigtigste elementer, bl. a. om hvor der må drænes, ret og pligt, valg af drænmetoder og materialer Tirsdag den 28. februar kl , Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefion Planteavl Tilmelding snarest på tlf eller Parat til fremtiden Svineproducenternes Årsmøde 2012 Onsdag den 29. februar kl , Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefion - Driftsøkonomi og Svinerådgivning. Tilmelding senest 23. februar på tlf eller Pris: 550 kr. ekskl. moms (ægtefæller, medarbejdere, landbrugsskoleelever til halv pris 275 kr.) Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/bevis Gefion Planteavl tilbyder i samarbejde med Selandia-CEU opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/bevis Tirsdag den 6. marts kl. 9-16, Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefion Planteavl. Kurset holdes som et AMU-kursus, AMU mål Varighed:1 dag. Minimum 25 deltagere. Efter kurset udstedes bevis. Der skal ikke aflægges nogen prøve. Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse. Obligatorisk AMU-deltagerbetaling er kr. 118,00, der faktureres af Selandia. Pris for kursusafholdelse med forplejning er kr. 550,00 + moms, der faktureres af Gefion. For personer med videregående uddannelse gælder andre betingelser for deltagelse i AMU-kurser. Se yderligere oplysninger på Tilmelding snarest på tlf ell. landmandsliv før og nu Fhv. borgmester Ole Glahn holder foredrag Tirsdag den 6. marts kl Arr. Seniorklubben Jyderup Tilmelding senest 13. marts kl på tlf Pris: 60 kr. incl. kaffe økonomimøde for kvægbrugere Økonomimøde for kvægbrugere med regnskabs-og kvægnøgleopgørelser for 2011 Torsdag den 15. marts kl , Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefion Kvæg Nærmere program og tilmelding se Landboforeningen Gefion har 4000 medlemmer, fortrinsvis på Sjælland. Vi arbejder for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget. Vi udbyder uvildige rådgivnings- og serviceydelser på et højt fagligt niveau inden for Driftsøkonomi, Skat & Regnskab, Miljø, Økologi, Planteavl, Kvæg, Svin, Landdistrikt, Byggeri, Ejendom og Jura. Gefion er partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Telefon JVM - Ståltag Se mere på: www-jvm-staaltag.dk TILBUD: Lagerplader fra kr. 24,00 pr. m 2 (excl. moms)

6 LANDBRUGSNYT Side februar 2012 først ved tiden, det begyndte at klinge ud. Som nævnt blev der handlet en del, ligesom vi fik en del emner ud af det, som vi nu skal pleje videre, så vi er yderst tilfredse. Scan-Agro har gennem 25 år haft til huse på Huginsvej i den sydlige del af Ringsted, og det er sjovt at tænke på, at da vi kom, var vi alene på vejen. Vi har faktisk nogle gamle sort-hvide billeder, der viser det. I dag ligger her mange andre virksomheder. Da vi begyndte, flyttede vi ind på den eksisterende gård og den dag i dag bruger vi de tidligere staldbygninger. I dag anvendes de primært som lager. 6 og 12 mm PLASTPLADER Grå 120 x 300 cm Fine til skillevægge, beklædning, farestigulve, køreplader o.m.a. Lette at rengøre, kan saves, skrues og sømmes. PRIS PR. M2: 6 mm...kr. 12 mm...kr. 92,160,- Alle vore priser er excl. moms. VI KOMMER OVERALT FREJASVEJ 11-15, 4100 RINGSTED TLF Hvad var der mest interesse for ved jeres åbent hus? Fax ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag Fredag 7-15 LANDBRUGSNYT - DIN LOKALE LANDBRUGSAVIS GENNEM 40 ÅR! Afdelingsleder Hans Jørgen Juhl Andersen, noterede sig, at der var flere besøgende til åbent hus i Scan-Agro i Hadsund, men at der var mere direkte handel og flere potentielle emner at arbejde med, ved det tilsvarende arrangement i Ringsted. Der var tilsvarende stor tilfredshed med fremmødet; mellem 400 og 450. Foto: Henrik Sieben. Købelysten er større i Østdanmark til åbent hus hos Scan-Agro Få tjekket dine bremser - og få det grønne mærke 2012 Kran Kran -- hejseeftersyn hejseeftersyn Klargøring Klargøring til til syn syn Mont. Mont. oliebremser oliebremser Smedearbejde Smedearbejde ii jern/alu jern/alu Opretning Opretning af af landbrugsvogne landbrugsvogne samt samt lastbiler lastbiler Poul s Bremseservice TLF Bækvej Bækvej 10, 10, Sakskøbing Sakskøbing Industrivej 5, 4652 Hårlev Telefon Fax KORNOPBEVARING MASKINHUSE INDUSTRI SOM BYGGESÆT ELLER TOTALENTREPRISE Ring angående uforpligtende tilbud. Overgaard Agro Kornhandel Er købelysten hos østdanske landmænd ved at vende tilbage. Ja, hvis man spørger afdelingsleder Hans Jørgen Juhl Andersen, Scan-Agro Landbrugsmaskiner i Ringsted. Der var markant større købelyst og flere direkte forespørgsler ved Scan-Agros åbent hus i Ringsted end ved det tilsvarende åbent hus i Scan-Agro i Hadsund ugen før. Det er meldingen fra Hans Jørgen Juhl Andersen, efter to gange succesfyldt åbent hus. Nok var der flere direkte forespørgsler hos os, men der var til gengæld flere besøgende i Jylland, lyder det videre. Købelysten og interessen for at ville handle, var større her end i Jylland. Det var som om der var flere, der spurgte mere konkret ind til bestemte ting. I Jylland var der ikke nær de samme forespørgsler, så købelysten var væsentlig større her i Ringsted, end i Jylland. Det er små fem år siden vi sidst har holdt åbent hus her i Ringsted, og vi må konstatere, at det har været helt overvældende, så mange, der aflagde os besøg. Allerede et par timer efter åbningen havde der været cirka 150 besøgende, og det fortsatte i en lind strøm dagen igennem. Samlet et sted mellem 400 og 450, hvilket er meget flot. Videre lyder det fra Hans Jørgen Juhl Andersen, at der var en god kombination af såvel gamle, som mange nye kunder, der kiggede forbi. Det skal i den forbindelse tilføjes at man hos Scan-Agro havde valgt at holde åbent længe ud over sædvanlig åbningstid. Vi havde åbent helt til klokken og det var Dels vores tipvogne, hvoraf vi blandt andet har solgt to 11 tons, og flere der har vist interesse for nogle nye 14 tons. Derudover var der interesse for vores Unia stub- og tallerkenharver, fem-seks meter, der har god jordsøgning, ligesom der var interesse for vores Same traktorer. Ikke mindst det lavere brændstofforbrug i Sames traktorer peger Hans Jørgen Juhl Andersen på som direkte årsag til en øget interesse: Vi mærker nu også større interesse fra større gårde og godser på Same traktorer, fordi de har en fin brændstoføkonomi, hvor man sparer op til procent. Uanset hvor meget man kan trække fra, så koster det penge alligevel, så på sigt kan det lavere brændstofforbrug blive en afgørende faktor, når landmanden skal se på, hvilken traktor der skal købes. HS Der blev vist megen direkte interesse for mange af de maskiner og traktorer, Scan-Agro kunne fremvise. Foto: Henrik Sieben. Overgaard Agro tilbyder Effektiv kornhandel DET PRIVATE ALTERNATIV TIL LANDBRUGET Hos Overgaard Agro er du og dit landbrug i gode hænder - også når det drejer sig om kornhandel. Ring Flere var ude at prøvekøre Hürlimann traktorerne, men specielt fremhæver Hans Jørgen Juhl Andersen, den øgede interesse for Sames traktorer: De har en rigtig god brændstoføkonomi, hvilket er et plus i tider med øgede brændstofpriser. Foto: Henrik Sieben.

7 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 7 Politikerne, vi og samfundet kan være stolte af dansk landbrug - Verdens reneste! Af Mie Nøhr Andersen, Torben Hansen, formand for Gefion i samtale med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen. Foto: Henrik Sieben. Landbruget og dets følgeindustrier står for arbejdspladser i Danmark, ligesom landbrugserhvervet står for 20 procent af eksporten lig med 118 milliarder kroner, der hentes hjem til Danmark. Og netop nu er vi ved at have godt fat i nye vækstmarkeder: 36 procent af landbrugseksporten går til Rusland, 42 procent til Kina. Sådan indledte Torben Hansen, formand for Gefion, da han bød velkommen til en aften med fokus på Fremtiden for dansk landbrug. Udgangspunktet var, at den globale befolkningstilvækst medfører stigende efterspørgsel på fødevarer, hvilket giver gode fremtidsperspektiver for erhvervet, vel at mærke, hvis den politiske vilje er til stede på blandt andet Christiansborg til at skabe lige konkurrencevilkår. Derfor havde Gefion indbudt til en aften, hvor medlemmer og andre interesserede, dels kunne høre formandens indledning, dels et oplæg fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, dels deltage i en debat med fødevareordfører Erling Bonnesen, MF er for Venstre og tidligere fødevareordfører, nuværende forsvarsordfører, Bjarne Laustsen, ligeledes MF er, men for Socialdemokraterne. Oprindelig var det meningen at den nuværende fødevareordfører Orla Haug skulle være mødt, men han meldte forfald. Videre i sin indledning gjorde Torben Hansen det klart, at landbrug er en væsentlig faktor i den danske samfundsøkonomi, at landbrugsproduktionen vægter rigtig meget, da der sælges højværdivarer, og at landbruget som eneste erhverv har haft stigende eksport de seneste år. Den globale verden har stigende behov for det vi producerer, fødevarer af stadig højere kvalitet, hvorfor landbruget er uundværligt og vi er parat til at yde store bidrag til den danske velfærd. Torben Hansen pointerede, at for at det kan ske, kræves opbakning til produktionen og ikke at vi sættes i kvælergreb eller får sat tommelskruerne på. Vi har de seneste dage fået løftet sløret for nye pesticidafgifter, og jeg tror de kommer op på en halv milliard kroner. Vi ønsker ikke flere særafgifter, vi har allerede for mange. Vi kræver forenkling og ikke mere bureaukrati og kontrol og så skal vi have politikerne til at erkende, at vi og samfundet kan være stolte af det, vi producerer. Vi er verdens reneste landbrug, men mediebilledet søger at vise noget andet. Torben Hansen fortsatte ved at fortælle, at dansk landbrug er pålagt særomkostninger i verdensklasse, samtidig med at han viste et skema over disse. Se illustration. Samlet er dansk landbrug pålagt for 2,5 milliarder kroner i særafgifter og det beløb tror jeg ville have lunet noget i bankernes kasser, hvis vi ikke skulle have forrentet det beløb. Vi har ikke råd til mere, tværtimod, og vi sælger til de samme markeder som vores konkurrenter. Om bureaukratiet sagde Torben Hansen, at der er flere kontrollanter end landmænd og der bruges store ressourcer på at jagte ingenting. Selv arealafvigelser på 0,01 hektar går man efter. Vi har nyligt hørt, at i Slesvig-Holsten koster det en million euro at finde euro! Derfor har man nu der besluttet, at drosle ned for kontrolforanstaltningerne. Igen kom Torben Hansen ind på det rene landbrug og mediebilledet: vandboringer er lukket gennem de sidste 12 år og fakta er, at kun fire procent skyldes fund af landbrugsrelaterede pesticider der ligger over grænseværdien. Grænseværdien eksempelvis for Bentazon er, at en person på 60 kilo kan drikke liter vand pr. dag, det vil sige, at jeg skal drikke det dobbelte, hvis det skal have negativ effekt, men det kan jeg ikke! Det er fint, man taler om et nyt belastningsindeks, men hvorfor skal afgiften øges? Vores drikkevand er fri for landbrugspesticider! Også reglerne og ikke mindst følgerne af Grøn Vækst, Vandmiljøplanerne, kom Torben Hansen ind på. HS Flere guldkorn til planteavlerne - Hvad gør de gode bedre? driftsøkonom, Gefion. Med fokus på økonomi, driftsledelse og strategi afholder Gefion den 8. marts 2012 et årsmøde for planteavlere. Essensen af de første årsresultater 2011 for planteavlere vil blive serveret sammen med forventningerne til 2012 og Hvilke økonomiske resultater mundede den vanskelige og udfordrende høst 2011 ud i? Hvad står du overfor i 2012? Hvordan håndteres resultater og forventninger i forhold til bank og kreditforeningen? Hvilke udfordringer og muligheder er der? Vi har alle en fornemmelse af, at det har en pris at drive jord 10 kilometer væk, men har du forsøgt at beregne hvor meget det rent faktisk koster? Michael Højholdt fra Videncentret for landbrug vil sætte pris på transporten hjemmefra og til GULVBRÆDDER Nordsvensk fyrretræ, nedtørret og endenotet, natur kvalitet. 30 x 180 mm Pris pr. m 2 Kr. 149,- GULVBRÆDDER Norsk gran - perfekte til staldlofter - værkstedet - atelier oma. 28 x 137 mm Pris pr. m 2 Kr. 75,- KLINKBEKLÆDNING Norsk gran - flot beklædning 22 x 150 mm Pris pr. m 2 Kr. 75,- Alle vore priser er excl. moms. VI LEVERER OVERALT marken. Han vil fortælle om, hvilken betydning transportsafstanden har for den pris, man kan give for jord i forbindelse med køb eller forpagtning. Hvordan man kan anslå omkostningerne til transport ved dyrkning af salgsafgrøder? Hvor meget tid går der til transport? Hvordan kan man minimere transportomkostningerne via velvalgt sædskifte, alternative transportløsninger og planlagt salg af afgrøden ab mark eller ab lager? Med udgangspunkt i en landmand fra egnen vil vi sætte fokus på, hvordan den dygtige planteavler agerer og træffer beslutninger indenfor økonomi, planteavl, maskiner, og driftsledelse. Hvad er det, der gør, at nogle tilsyneladende bare svømmer ovenpå? Hvad vægter tungest i bestræbelsen på at øge sin indtjening? Hvad kan du selv gøre for at øge indtjeningen på din egen bedrift? Hvordan trækker du lettest stikkene hjem? Frejasvej 11-15, 4100 Ringsted. TLF Fax ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag Fredag Danske særomkostninger i verdensklasse Danmark Sverige Tyskland England Frankrig N-normer N-afgift 0 (0) Pesticid-afgift Brændstof-afgift Jordskatter I alt Pesticidafgiften skal øges de andre lande har ingen Efterafgrødekrav i Sverige får de 750 kr/ha og 500 kr for forårspløjning. N-afgift på 1,8 kr/kg N blev afskaffet i 2011 Lønudgifter, momsregler Kroner pr. hektar Gravemaskinen er godkendt iht. miljøkrav fra Skov- og Naturstyrelsen. Kontakt os for et uforbindende tilbud. Komatsu PC350LC-8SLF med ekstra lang arm Vægt: 42 ton - rækkevidde: 22 m. - Microfyn maskinstyring. Oprensning/opgravning af vådområder Opgravning af grusmaterialer i grusgrave Opgravning/oprensning af havnebassiner m.m.

8 Side 8 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 Ulykker på landet Finger klemt ved tilkobling af plov En helt almindelig arbejdsopgave, som tilkobling af ploven, havde landmanden udført masser af gange uden problemer. Denne gang gik det bare galt. Fingrene kom i klemme, og landmanden mistede yderste led af pegefingeren på højre hånd. Hør om ulykken Forulykkede fortæller om ulykken, tankerne omkring ulykken, og de konsekvenser ulykken har haft. Vi taler også om: Det sker på: Center for Erhvervsrettede uddannelser, Lolland Falster Der vil være sandwich under arrangementet. På og kan du Finde dato for de andre ulykkemøder Hente faktaark om sikkerhed på landet Rekvirere materiale om landbrug og sikkerhed Kjærsgaard: Spred hvedesalget - Afvent maltbygmarkedet Jakob Kjærsgaard gav ved planteavlsmøderne gode råd til, hvornår man skal sælge forskellige afgrøder. Foto: Henrik Sieben. Spred salget over en længere periode. Det betyder, at man har dækket sin handel af, og har mulighed for at opnå et fornuftigt dækningsbidrag. Og spred gerne salget, så der sælges i fire omgange af hver 25 procent. Det var meldingen fra planteavlskonsulent Jakob Kjærsgaard, da Gefion Planteavl afviklede nyhedsmøder. Ret hurtigt efter planteavlsdagen var udbudt var der fuldtegnet, hvorfor der blev afviklet to møder med hver 120 deltagere. Indledningsvis kom Jakob Kjærsgaard ind på rækken af faktorer, der har betydning for de forskellige priser på forskellige afgrøder - hvede, maltbyg, raps for at nævne nogle. Gødningsmarkedet har været med flad prisudvikling siden efteråret 2011, omend ureaprisen er faldet. Derfor, har man endnu ikke købt gødning, så er det ved at være tid. Der er ingen grund til at tro at almindelige gødningstyper falder yderligere, lød det fra Jakob Kjærsgaard der videre sagde: Der er ikke noget prismæssigt vundet ved at vente, bortset fra hvis man skal bruge ammoniak, der måske nok kan falde lidt endnu. Dog anførte Jakob Kjærsgaard også, at markedet igen i år kan komme ud med fornuftige sommertilbud, hvor man kan slå til, hvis ellers lager og kassekredit kan holde til det. Videre anførte Jakob Kjærsgaard, at der er en sammenhæng mellem gødning- og kornpris, så regner man med store kornpriser, så skal man også forvente høje gødningspriser. Tingene hænger sammen. Når det gælder kornmarkedet, nævnte Jakob Kjærsgaard, at der er mere at arbejde med, og at det er spændende hvordan markedet udvikler sig frem til 2013 Nøgleord er variation og uforudsigelighed, hvilket er det samme som at sige, vi ved af gode grunde ikke, hvordan det vil se ud om et halvt eller helt år, men kan dog p.t. sige, at der er stigende bundniveau. Der vil være store udsving, men laveste pris vil være opadgående. Det skyldes, at forbruget af korn globalt set er støt stigende, hvorimod produktionen generelt har svært ved at følge med. Samtidig er lagrene ikke stigende, så udgangspunktet er altså godt for planteavlerne. Derpå tog Jakob Kjærsgaard fat i de stærkt varierende priser og nævnte forudsætningerne derfor: Man kan igen komme i den situation, hvor man opnår 200 kroner for en tønde hvede, ligesom den kan falde til 80 kroner for en tønde. Det kan lade sig gøre med 200 kroner for hvede, hvis euroen bliver ved med at være lav, olieprisen er høj, og væksten, det vil sige forbruget, er fortsat stigende. Det handler i bund og grund om, hvor meget der produceres, og der spiller vejret en stor rolle. Ligesom prisen kan toppe ved 200 kroner, kan den falde til eksempelvis 80 kroner, når en række faktorer taler for. Der er mange parametre, der kan trykke prisen ned. Styrket euro, fortsat krise, lav oliepris og et vejrlig i medgang. Derfor er intet til hinder for, at hvedeprisen om et år kan være under 100 kroner. Det er prisspændet, 100 til 200 kroner, og det må man forholde sig til. Alt afhænger af, hvilke briller man tager på, lød det fra Jakob Kjærsgaard. Kort før jul var der ingen, der havde forventet stigende hvedepriser, men blandt andet tørke i Argentina bevirkede at hvedeprisen steg med 20 kroner lige før jul. Vores anbefaling lyder - del salget over en længere tidsperiode, for så rammer man markedet på forskellige tidspunkter og får en udjævning. Det vi gør, er altså at dele det ud i fire handler, også selvom man kun producerer tons. Vi vælger så at lægge delhandel ind, når vi efter stigningsmoment konstaterer, at nu klinger det lidt af. Når det gælder maltbyg, så mener vi man skal afvente et salg. Dansk maltbyg er prissat for lavt, ikke mindst når man ser, at en fransk landmand får kroner, hvorfor I har et efterslæb, når det gælder den gode maltbyg. Prisen for dansk maltbyg skal løftes, så afvent, indtil eventuel stigning klinger ud. HS

9 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 9 Grib mulighederne i fremtidens landbrug Jesper Bo Jensen er fremtidsforsker, og analyserede på en række forskellige situationer, der nu og fremadrettet vil påvirke dansk landbrug. Foto: Henrik Sieben. I skal angribe pesticidafgiften for at være en skat. Det samme med trængselsringen omkring København: Den er en skat. Det er ikke for at regulere adfærd, men for at få skat ind. Det er altså en anden dagsorden end den I ser. Så klar i mæglet var fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, da han ved Gefions møde med fokus på fremtiden for dansk landbrug, opfordrede til, at man griber de muligheder, der er i fremtidens landbrug. Og ifølge forskeren er der mange muligheder, ikke mindst når man tager den fremadrettede efterspørgsel fra alverdens middelklasser på gode fødevarer i betragtning. Inden han nåede så langt, talte han dels om vigtigheden af, at politikere og samfundet forstår, hvilke bidrag dansk landbrug bringer til landet, men også om, at ting ikke altid er så dårlige, som de gives ud for at være: Jo, der er høj arbejdsløshed, men kan nogle huske, hvordan det var under den daværende socialdemokratisk ledede regering i december 1993? arbejdsløse! I dag er der, hvis vi bruger samme talopgørelse under Videre fortsatte Jesper Bo Jensen med at fortælle, at nok er det fint, at danskerne samlede 80 millioner kroner ind ved den seneste Danmarksindsamling, men at beløbet er en dråbe i havet og at befolkningen i Kenya til sammenligning selv har samlet meget mere ind via telefoner end det verdenssamfundet har givet! Og så til efterspørgslen på dansk landbrugs råvarer Væksten i fødevareefterspørgslen kommer fra middelklassen i Kina, hvor de spiser alt der bevæger sig, når det er i live, og fra Indien og Sydamerika, men også fra EU s afdeling øst, fra USA, som følge af vækst fra 300 millioner til 400 millioner om 40 år. Der er også Japan som stabil aftager, men der er ingen vækst. Væksten kommer også fra nærområder, Sverige og Tyskland, der er i økonomisk fremgang, samt Norge, der vil opleve en meget stor befolkningstilvækst på over de kommende år - og de producerer ikke fødevarer! Årsagen til Norges store befolkningstilvækst skyldes udenlandsk arbejdskraft: En polsk tømrer, der tog arbejde i Norge, rejste ikke hjem i weekenden, som en polsk tømrer, der arbejder i Danmark. I stedet gik han i byen, mødte en norsk pige og der ser vi nu en stor stigning i indvandrertilvæksten. Vores eksport stiger til USA, Sverige og Tyskland, alt sammen fødevarer, derpå følger industriprodukterne. Samlet lever vi af det samme som i vikingetiden: Handel og industri. Og det i et land, hvor vi er blevet enige om, at vi skal sælge viden til udlandet! Derpå kom Jesper Bo Jensen kort ind på det nye madhus i Roskilde, men også på hovedårsagerne til danskernes forbrug af økologiske fødevarer: For det første handler det om sundhed, dernæst om smagen. Sjovt nok køber danskerne generelt økologiske fødevarer til deres børn, men ikke til sig selv. Jeg siger ikke at økologiske varer er sundere, men påviser hvorfor folk køber dem. Har i øvrigt i dag set at 400 gram økologisk svinekød koster 80 kroner kiloet, men det er ikke den pris, landmanden får! Fremadrettet vil borgerne have sikkerhed for sundhed og hvad dyret har fået at spise. De er til gengæld ligeglade med om hønen hedder Oda. De vil vide, hvad den har fået at spise, for deres egen sundheds skyld. Hvor kommer min mad fra og hvad har den været igennem, det er spørgsmålene, der stilles og snart vil vi se elektronisk mærkning på alt også på udskåret kød fra slagteriet. Det er den fremtidige tendens. Problemet er de brodne kar, for de ødelægger det for de mange! Videre nævnte Jesper Bo Jensen blandt andet nye produktionsformer, herunder city-farming, der er kæmpehuse med kunstigt LEDlys, specialprodukter i lukkede miljøer, der bliver en voksende, men lille del, men også, at der stadig er god jord på jorden. Der er masser af ørken at opdyrke og endelig det bliver mere svært at finde mere jord i Danmark, hvorfor flere landmænd forsøger sig i udlandet. I samme moment nævnte Jesper Bo Jensen, at vi ikke har mere naturlig natur i Danmark, hvorpå han gav eksempler på, hvordan mennesket har ændret og påvirket landskabet. Inden Jesper Bo Jensen rundede sit indlæg af, nævnte han nogle faktorer og ting, der er til stede, men også nogle, der mangler for at landbruget kan gå en god fremtid i møde: Jorden er efterhånden billig, men der mangler politisk støtte og generel goodwill, ligesom der mangler journalister, der forstår landbrug. Der er mangel på risikovillig finasiering, og herunder er det værd at nævne, at bankerne skulle stoppe udlån, da det gik godt og ikke nu, hvor det går skidt, og risikovillige landmænd har vi. Gode ministre øhh? Endelig lød det: Det er vigtigt, at der er åbne landmænd, der ikke dækker over de brodne kar, husk den og husk den med vikingerne. Hvis I gør det, så er der en fremtid for jer! HS TILBUD! Ring og hør. FLAG STÆNGER I TRÆ - GLASFIBER OG ALUMINIUM - LEVERES OG OPSTILLES Flag, vimpler og reklameflag Renovering og reparation. Div. tilbehør. Se: BJERNEDE FLAGSTANG INDUSTRI 4180 Sorø - Tlf Telefontid: Mandag - torsdag kl Fredag kl Landbrugsloven bør ændres straks! Af Ole Kjærulff Davidsen, formand og Henrik K. Schou, kommunikationsekretær, Frie Bønder - Levende Land. Frie Bønder - Levende Land hilser det velkommen, at den nylig nedsatte Natur- og landbrugskommissions kommissorium også omfatter landdistrikternes forhold i almindelighed, og at der lægges op til et opgør med de sidste tiårs fejlslagne strukturudvikling i landbruget. Der er dog risiko for, at kommissionens anbefalinger til sin tid ikke kan følges, fordi udviklingen allerede vil have blokeret for de muligheder, der i øjeblikket foreligger. Det er nemlig realistisk at antage, SÅ ER DET TID TIL AT TÆNKE PÅ ENKELTBETALINGEN Reserver tid allerede nu! Ansøgning om enkeltbetaling og markkort Gødningsregnskab, sædskifte og gødningsplaner Sprøjte- og dyrkningsplaner Indberetning af sprøjtejournaler Frie Bønder - Levende Land har indledt et samarbejde med cand. agro Steen Nørhede om konsulentopgaver for planteavlere, både med konventionel og økologisk drift. Vi har forhandlet os frem til nogle gode timetakster for vore medlemmer. Steen Nørhede tilbyder medlemmer af Frie Bønder - Levende Land - og øvrige interesserede - individuel rådgivning inden for planteavl, økologi, energiforsyning, miljø og indberetninger. Steen Nørhede har siden 1984 drevet et mindre, eksperimenterende jordbrug på 11 ha. - de sidste 14 år økologisk. Steen har avlet korn, græs, lucerne, markfrø, havefrø, hyldeblomster, kvæg, svin, geder og har desuden en stor selvforsynende køkkenhave. KLEINE Vil du vide mere så kontakt Steen Nørhede og få en aftale allerede nu. Mobil: , IMPORTØR SCAN ROETEKNIK Mobil: Mail: Web: at udenlandsk kapital vil forsøge at opkøbe landbrugsjord i stor stil, sådan som det har været tilfældet også i udviklede lande, hvor kinesisk kapital har været aktiv i Australien, Island og Nordamerika. Også for hjemlige interessenter vil det være nærliggende at foretage strategiske opkøb- og dermed stille regeringen i en situation med begrænset handlefrihed. Genindførelse af bopælspligten og loft over landbrugsejendommenes størrelse vil effektivt løse problemet. I øvrigt hilser Frie Bønder - Levende Land både valget af formand og formuleringen af kommissoriet velkommen, og ser frem til et godt samarbejde. - specialisten i sukkerroemarken! BRUGTE ROEMASKINER TIL SALG 1 stk. Grimme Maxtron årg stk. Kleine SF 10 årg stk. Kleine SF 10 årg stk. Kleine SF 10 årg stk. Kleine Maus RL 350 V årg Scan Roeteknik

10 Side 10 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 Stutteriet Lindebjerg ved Sorø I 1831 solgte lensgreve Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg gården i Lindebjerg til Peter Andersen, der havde haft den i fæste siden 1802, da han giftede sig med Peter Bejerholms enke. Familien Bejerholm var kommet til gården i 1793, og slægten sad her til de nuværende ejere - Ulla og Kristian Bech - købte den i Kristian Bech fortæller, at Pælegården er en firlænget landbrugsejendom med en fritliggende staldlænge. Jordtilliggendet er cirka 18 hektar. Ejendommen er den største i Lindebjerg, hvilket naboerne har været flinke til at fortælle os ind i mellem - for sjov, siger Kristian Bech. Stuehuset er opført i 1886, og huset er formentlig bygget, hvor der tidligere har ligget et mindre stuehus. Staldbygningen er opført af flere gange, men der er stadig en del af den oprindelige staldbygning i brug, og de er opført i bindingsværk - formentlig i 1700-tallet. De øvrige staldbygninger er opført i 1920 og i 1930 erne. Der er i alt 725 kvadratmeter staldbygninger. Ejendommen har til omkring 1970 været drevet som traditionelt landbrug efter datidens forhold med malkekvæg, svinehold og hønsehold. Gården har været i samme slægts - Bejerholm s - i over 200 år, men i de sidste 20 år havde jorden været bortforpagtet. Sidste ejer af Pælegård i slægten var Ulrik Bejerholm, som var ugift. Han havde i en årrække drevet gården, hvor han efter faderens død boede sammen med sin mor og sin søster. Ulrik Bejerholm døde som godt 90-årig, og han havde ved sin død ikke solgt ejendommen. Nye ejere Den 1. januar 1994 overtog Ulla og Kristian Bech gården. De kom fra Valsømagle ved Ringsted, men havde tidligere boet i københavnsområdet. Ejendommen skulle drives som fritidslandbrug og stutteri - avl af spring- og dressurheste, som er registreret i avlsforbundet Dansk Varmblod. Stutteriet består af fire til frem avlshopper samt plage og føl. Ejendommen skulle sættes fuldstændig i stand, da der ikke var foretaget nogen løbende forbedringer udover et badeværelse. Ved overtagelsen var der stadig brændekomfur og til opvarmning kakkelovne. Stutteri Lindebjerg Stutteriet kom til at hedde Stutteri Lindebjerg, og samtlige heste som efterfølgende er født på ejendommen bærer navnet Lindebjerg - for eksempel Alina Lindebjerg. Stutterinavnet er med årene bredt ud over hele landet, idet der er solgt heste til næsten enhver landsdel. Der er også solgt en enkelt hest til Sverige og til Japan samt flere til USA. I salgsaftalerne er anført, at hestene skal beholde stutterinavnet, hvilket dog kan være vanskeligt at følge op på - specielt med heste, som er solgt til udlandet. Hesten Alina Lindebjerg er via en dansk konkurrencerytter solgt til en amerikansk OL-rytter, så hvis salgsaftalerne holdes og hesten ellers kvalificerer sig, kan det være, at der er en Lindebjerghest ved OL i 2012 i London! Man kan læse mere om hestene på www-stutteri-lindebjerg.dk Vi faldt for stedet på grund af den unikke beliggenhed. Lindebjerg er omkranset af skov, så uanset hvilken retning man kommer kørende til Lindebjerg, skal man gennem skov, fortæller Kristian Bech. Ejendommen ligger afsides, og for fremmede virker der langt til Lindebjerg, til gengæld er der ikke risiko for, at området bliver spoleret af større vejanlæg. Vores børn synes, at der er langt til Lindebjerg med hensyn til skole, kammerater med videre. Slægten Bejerholm Helge Larsen fra Lokalhistorisk Forening fortæller om slægten Bejerholm: Paddeholm/Pælegård er den eneste gård i Lindebjerg, som har været en slægtsgård, så derfor mere om slægten. Familienavnet Bejerholm kendes fra I Sct. Mikkel sogn, Slagelse, konfirmeres Ole Olsen Bejerholm i Hans ældre broder, Peder Olsen, der konfirmeres to år før, har ikke navnet Bejerholm. Familienavnet har været stavet forskelligt gennem tiderne, for eksempel Beierholm, Beyerholm, Bejerholm. En del af familiens fornavne er også gengangere i flere slægtled. Ifølge Slagelse Byfoged realiserer Peder Bejerholm en del af sine ejendomme i Slagelse i perioden En del af de jorder Bejerholm sælger, er beliggende på Slagelse Bymark, og dem arvede han efter sin stedfader, borger og avlsmand, Christian Faith. Skødet blev underskrevet 11. juni Første gang familien Bejerholm nævnes på Oldebjerg - Lindebjerg egnen er i Den 6. august 1792 sælger P. Bejerholm, forhen borger i Slagelse, hus no. 193 på Stenstuegaden i Slagelse. Skødet er underskrevet af Peder Bejerholm på Olderberg Gaarden. ( Oldebjerg-gården ). Senere samme år sælger P. Bejerholm et hus i Rosengade, Slagelse. På dette tidspunkt bor han på Aalleberggaarden, i et af gårdens husmandssteder. Året efter, altså 1793, flytter Peder Bejerholm med sin kone Lene, og deres fem børn til gården Paddeholm på Lindebjergvej 23, som de fæster. (Forpagter). I en alder af 51 år dør Peder Bejerholm og begraves i Lynge den 23. juli1799. Han efterlader sig enken Lene, født Bjerregård, og fem umyndige børn: Christiane, Inger Sofie, Dorthea, Hans Ulrich og Jens Jacob Bjerregård. Kong Christian VII giver Lene Bejerholm bevilling til at sidde i uskiftet bo. 20. april 1802 troloves enken, Lene Bejerholm, med formand på gården Paddeholm, ungkarl Peder Andersen, og de gifter sig 23. juli Peder Andersen adopterer Lenes yngste søn Jens Jacob, der nu får navnet Jacob Andersen Bejerholm. Frederik Adolph Holstein til grevskabet Holsteinborg, og ejer af Dyrehovedgård gods, sælger og skøder den 7. juli 1831 til skovfoged Peder Andersen et i Lindebjerg by beliggende boelsted på 2 tdr. hartkorn, 5 skp. 3 fjk. 0 alb. 12 fags stuehus, 21 fags udhus. (Lindebjergvej 23.) Købesum 700 rigsbankdaler. Peder Andersen sælger i 1833 Paddeholm til sin adoptivsøn Jacob Andersen Bejerholm. Jacob Andersen Bejerholm og hans kone, Juliane Kelsen, fik to børn. Begge piger og moderen døde kort tid efter det andet barns fødsel. Herefter bruges efternavnet Andersen ikke mere i slægten Bejerholm. Efter salget af gården flytter Lene og Peder Andersen ind i gårdens aftægtsbolig, som er beliggende bag den gamle humlehave, tæt ved gården. Lene dør i 1834, og Peder Andersen, der nu er enkemand, aftægtsmand og 68 år gammel, gifter sig med den 24 årige Birthe Andersdatter og de får sønnen Anders. Enkemanden Jacob A. Bejerholm, der nu er 41 år, gifter sig i 1838 med jomfru Marie Else Berenthine Struwe der er 22 ½ år gammel. Jacob og Marie fik otte børn, der fik navnene: Helene Elsemine, Peter Julius, Hans Oluf, Karen Sophie, Johanne Juliane Marie, Juliane Petrine, Trine Juliane, Sophie. De tre sidste døde kort efter fødslen. Peter Julius, der var født i 1847, overtog gården i 1883, og giftede sig året efter med Karen Marie Larsen, 22 år gammel. Peter og Karen fik 10 børn som fik navnene: Karen Marie Sofie, Lars Jakob, Hans, Jens, Niels Jakob Gunnar, Else Berentine Karen Marie, Marie Katrine Ingeborg, Bolette Juliane Marie, Anders Kristian, Julius Ulrik. Da Else Berentine Karen Marie Bejerholm blev døbt i 1894 blev hendes hjemsted noteret som værende Marielyst - Lindebjerg. Peter Julius, døde i 1927, 80 år gammel. Enken, Karen Marie drev gården til 1941, hvorefter deres søn og datter, Ulrik Julius og frk. Bolette Juliane Marie overtog gården. Pris kroner. Ulrik Julius Bejerholm var ugift, og efter faderens død boede han på ejendommen sammen med sin søster Bolette Marie, og deres mor, Karen Marie, som døde i 1958, 95 år gammel. Bolette Marie døde i 1986, 88 år gammel. Ulrik boede på gården til 1993, hvor han døde 90 år gammel. I 1994 blev gården solgt til Ulla og Kristian Bech, og efter mere end 200 år er gården ude af slægten Bejerholms eje. Aftægtskontrakt Da Peder Andersen i 1834 overlod gården til stedsønnen Jacob Bejerholm udfærdigedes denne aftægtskontrakt: Aftalt mellem parterne den 14. februar Jeg, Peder Andersen, gårdmand i Lindebjerg, som ved skøde på særligt aftalte vilkår, senere overdrager til min stedsøn, Jakob Bejerholm, min gård i Lindebjerg by, Lynge sogn, med tilliggende jorder, betinger for mig og min hustrus livstid følgende aftægt. 1). Jacob Bejerholm leverer os årligt: 4 tdr. rug, 3 tdr. byg, 2 skp. boghvedegryn, 2 tdr. kartofler, et levende fedt svin som vejer 6 lispund, 4 pund tælle, alt i gode og forsvarlige varer. Kornvarerne leveres hvert fjerdingår med en fjerdedel. - De andre ting leveres hvert efterår imellem Mikkelsdag og Mortensdag. - Ligeledes fodrer og græsser Jacob Bejerholm os årligt en ko og 2 får med deres lam, som var det hans egne. - Om vinteren står koen med hans egne malkekøer og nyder samme foder. - Når vores ko ikke giver mælk leverer Jacob B. os dagligt en pot mælk indtil koen har kælvet. - Hvis vi ikke mere vil have koen leveres os årligt 4 lispund godt smør, 1 lispund ost samt 2 kander mælk ugentligt. 2). Jeg, Peder Andersen og min hustru, skal have fri bolig i det for os indrettede hus ved gården, hvilket hus gårdens ejer vedligeholder. 3). Til ildebrændsel leveres os årligt 3 favne tørt bøgebrænde og til husbrug 1 læs sand. 4). Vi forbeholder os ret til brug af den lille humlehave ved gården så længe vi lever. - Gårdens ejer leverer desuden 50 humlestænger, 2 læs gødning og 2 læs gjedsel. - Ønsker vi ikke mere at benytte humlehaven betaler gårdens ejer 20 rbd. hvert års Mikkelsdag. - I frugthaven forbeholder vi os frugten fra det friske æbletræ og af endnu et æbletræ samt 2 pæretræer. - Det lille trekantede stykke jord i haven og et stykke mark med ege- og bøgetræer med underskov, skal vi kunne benytte efter godtbefindende. 5). Vi skal have tilladelse til at tørre vores malt i gårdens kølle og med gårdens brændsel, samt at vaske 2 gange årligt i gårdens bryghus og benytte den indmurede vaskekedel. Desuden forretter gårdens besidder os årligt en kirkerejse og medtage vores humle til salg på markedet. 6). Skulle vi blive til sinds at flytte fra vor bolig, forbeholder vi os ret til at medtage vores indbo samt 1 ko og 2 får. 7). Ved vores dødelige afgang forpligter gårdens ejer sig til at bekoste vores anstændige begravelse. Som bekræftelse have vi denne contract i vitterlighedsvidners overværelse medunderskrevne. Antvorskov Birketingsret, 17. februar Til vitterlighed. Berendsen - G. Gottlieb Peder PAS Andersen - Jacob Bejerholm Bogen om Oldebjerg og Lindebjerg I et smukt samarbejde mellem den tidligere ejer af Oldebjerg Teglværk, Georg Petersen, og lokalhistorisk Forening i Lynge sogn, der bærer navnet Kan du huske? er der kommet en bog på 130 sider, der fortæller om Oldebjerggård, Oldebjerg Teglværk og ejendommene i de to ejerlav. Oldebjerg Teglværk var et økonomisk kraftcenter i lokalsamfundet, for herfra hentede næsten alle i lokalområdet enten hele indtægten eller også supplerede de det, som landbrugsejendommene kunne give. Bogen indeholder mange værdifulde erindringer fra området, og kan være idé for andre, om de vil samle egnens historie. Bogen koster 130 kr. og kan købes i Frederiksberg Brugs, Sorø Boghandel og Sorø Turistkontor. OGN

11 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 11 I panelet sad fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Torben Hansen, formand for Gefion, samt MF erne, Erling Bonnesen (V) og Bjarne Laustsen (S). Foto: Henrik Sieben. Landmænd havde mange ting på hjerte Alt fra regel- og datotyranni til socialt boligbyggeri og vandproblemer Rækken af spørgsmål, der blev stillet til et panel bestående af politikerne Bjarne Laustsen og Erling Bonnesen, S og V, fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen og formanden for Gefion, Torben Hansen, var mange, da Gefion afviklede møde om Fremtiden for dansk landbrug. Og hvad er det for spørgsmål og tanker, der trænger sig på, når godt 70 landmænd er samlet? I det følgende har Landbrugs-Nyt i stærk klippet version, samlet hovedessensen. Jan Hjeds, agronom fra Fyn: Hvordan vil politikerne sikre, at vandet kommer væk fra markerne. Er der vand, er der ingen planteproduktion, dermed heller ingen svin og heller ingen indtægter! Elmer Jakobsen: Det går forrygende med dansk økonomi og pengene vælter ind i landet, men det irriterer mig grænseløst, at det kun nævnes, at det er fragtrater og olieindtægter, der henter pengene ind. Ingen siger noget om dansk landbrugs store bidrag, så det ved den almindelige dansker ikke noget om. Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug: Dansk landbrug får årligt 6,5 milliarder i støtte, men beløbet er faldende, fordi der går landbrugsarealer ud. Det er ikke naturen, der har ringe vilkår, men dansk landbrug, der har mistet hektar til andre formål end landbrug. I Danmark bruges årligt 800 millioner kroner på at kontrollere dansk landbrug, men beløbet man får ind er kun på cirka 14 millioner. Kan det være rigtigt, at man henter så lidt hjem, i så fald er det en dårlig investering! Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger: Jeg er skuffet over, at det danske folketing ikke kan sørge for, at vore grøfter leder vandet væk. Vi er embedsmandsstyret, det er embedsmændene, der brygger tingene for politikerne, og man har glemt nationale konsekvensberegning af, hvad folketinget beslutter. Når jeg ser, hvad politikerne bruger på dagpenge, socialt byggeri med mere, så er det alt sammen langt større beløb end tilskuddet til dansk landbrug. Nogle landmænd, er blandt andet grundet ændrede belåningssatser kommet så meget i klemme, at de hverken kan købe kost eller skovl. Det er tid at se på generationsskiftet, for hvad vi har været vidne til gennem nu 20 år, kan vi ikke fortsat holde til. Og endelig: Vil politikerne øge dansk landbrugs produktion med 50 milliarder årligt, så kan det lade sig gøre! Lars Hansen: EU tilskud, om det er til dansk landbrug eller til billigere fødevarer til forbrugerne, går vel ud på det samme? Hans Sejersbøl: Vi skal tale fremtid og ved mødet i Korsør, sagde miljøministeren noget meget fornuftigt: Forureneren skal betale. Skal det så ikke også være sådan, at den der betaler, bestemmer? Det gælder vel også i forhold til ti-meter randzoner. Vil samfundet have de ti meter, så må de betale os for dem! Jørgen Gregersen til Bjarne Laustsen: Du kan ikke forså de mange konkurser: Jeg havde i år ti hektar med byg, hvor jeg normalt høster seks tons. I år høstede jeg kun to tons. Skyldte jeg mange penge, skulle jeg også gå fra ejendommen! Michael Svane, næstformand i Økologisk Landsforening: Der er to vigtige politiske målsætninger: 60 procent økologisk bespisning i det offentlige og at vi mindst skal fordoble det økologiske areal frem til Der omlægges årligt hektar, men hvordan sikrer vi, at de 60 procent bliver dansk produceret? Og hvordan med fjernelsen af landbrugsstøtten? Parlamentarikerne i EU ryster på hovedet over folketingspolitikernes naive tilgang til at fjerne landbrugsstøtteordninger. Ingen i EU tror det kan lade sig gøre, andet end ved at lægge om. Ole Karmsten: EU tilskud skal vi regne ind i vores budgetter, også hvis man vil investere. Jeg kunne godt tænke mig at komme af med den del, jeg kunne så sælge mine rettigheder til staten, og pengene Et af aftenens største bifald tilfaldt Poul Otto Hansen, der sluttede med at konstatere, regel- og datotyranniet er med til at lukke dansk landbrug. Foto: Henrik Sieben. derfra kan jeg så bære hen til kreditforeningen. Så kan politikerne bruge betalingsrettighederne, som de vil. Med hensyn til, at vi skal have mere natur. Det er globalt og det samme med forurening. Man kan sælge og købe CO2 kvoter. Kan jeg så købe et stykke ørken, for så kan jeg dyrke min jord, som jeg vil! Jens Nygaard: Lad landbruget få sin frihed tilbage og hvordan får vi mulighed for at genopbygge landbrugets egenkapital over en til to generationer? Poul Otto Hansen: Det, der kan lukke dansk landbrug er det regel- og datotyranni, der er. Vi skal have godt landmandsskab tilbage og så skal vi passe på, at det ikke går som i blandt andet Ukraine, hvor kommunismen havde taget initiativet ud af folk, så de ikke længere selv kunne tænke. Sådan kommer det også til at gå med dansk landbrug inden for ti år. Jeg har set at visse pensionskasser gerne vil overtage dansk landbrug, men overtager de, så vil det gå ilde for landmændene og deres ansatte. Vi skal betale og betale. Senest for nogle skide hestepas, der tre gange har været i Århus for at blive opdateret. HS RENT DRIKKEVAND Jern/Okker anlæg UV filter mod Coli/Kim bakterier Nitratfilter/Blødtvandsfilter Aktivkulfilter: Mod pesticider Pumper og Hydroforbeholder Kontakt os for et uforbindende tilbud Se mere på: FilTec Vandteknik G&S HALLER Til ethvert formål - som byggesæt eller totalløsning VI ER SPECIALISTER I VANDBEHANDLING! Filtersystemer til industri og vandværker Service og Rådgivning 20 års erfaring Sorøvej 19, 4200 Slagelse Tlf Fax Aften/weekend: Tom Breinegaard, mobil Planteavlsrådgivning - Fri og uafhængig Vi tilbyder udfærdigelse af HUGO NØDDELUND Hæv dit dækningsbidrag - bliv fremavler Vi mangler fremavlere til: Markært - bedste dæksæd til udlæg af græsfrø, god forfrugtsværdi Havre - god vekselafgrøde Maltbyg - nye spændende sorter tilbydes Kontakt: Henning Johansen tlf / eller Holger Lunden tlf / NIELSEN & SMITH Aktieselskab Sydvestvej Glostrup Tlf vi er aldrig længere væk end telefonen Få et uforbindende tilbud eller besøg LANDBRUGSNYT - DIN LOKALE LANDBRUGSAVIS GENNEM 40 ÅR! TELEFON JENS JAKOB JENSEN Sprøjtejournal & Kemiindberetning Gødningsregnskab Markplaner Enkeltbetaling & Korttegning Kontakt: Jens Jakob, Hugo, TRÆTTEVEJEN 47, TINGSTED, 4800 NYKØBING F.

12 Side 12 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 EJENDOMME SKAL GÅRDEN SÆLGES NU!!! - så kontakt mæglerfirmaet med elitestatus og mange års erfaring med salgsformidling af landbrugsejendomme, og få en salgsvurdering med et professionelt gennemarbejdet salgsoplæg. Det klares bedst og ukompliceret ved kontakt til: Frederiksborg Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler Poul Erik Mortensen Tlf eller Tænker De på at sælge? Hvis De overvejer at sælge Deres landbrugsejendom, er det altid en god idé at starte med at få en uforpligtende besigtigelse - og en helt fortrolig salgsvurdering af ejendommen. Vi har specialiseret os i handel med alle typer landbrugsejendomme lige fra nedlagte landbrug over produktionslandbrug og op til større godser. Kontakt os og få en drøftelse af, hvordan vi kan varetage netop Deres interesser i forbindelse med et eventuelt salg. LANDBRUGSMÆGLER Gunnar Jensen Statsaut. ejendomsmægler MDE Saltøvej Næstved Tlf tilbyder rådgivning til: Køb og salg af landbrugsejendomme/jord Udarbejdelse af købsaftaler på alle slags ejendomme Familiehandler, nabohandler Tinglysning af skøder på alle typer af ejendomme Forpagtnings- og lejekontrakter Ekspropriationssager Ægtepagter, testamenter, separation/skilsmisse Dødsbobehandling - og meget mere Ring og hør nærmere: Ejendom & Jura, Center Allé 6, 4683 Rønnede Tlf Forpagtning af arealer udbydes Forpagtning af græsningsarealer udbydes for en 5-årig periode. Arealerne ligger i nærheden af Osted og Ejby. Arealerne skal afgræsses og drives i vedvarende græs uden brug af gødning og pesticider. Tilbud på forpagtningen skal sendes i lukket kuvert mærket Tilbud forpagtning og være Naturstyrelsen Vestsjælland i hænde på ovenstående adresse senest torsdag den 15. marts 2012 kl FORPAGTNING MØN Ca. 21 ha god jord på Vestmøn bortforpagtes. Evt. pasningsaftale. Henv.: Pasningsaftale - helt eller delvist - i området omkring St. Merløse - Stenlille og Undløse. Henv.: Jørgen Thorskov Tlf PASNINGSAFTALE søges til 122 ha kvægejendom belig. i Bøgesø, 4700 Næstved. Aftalen indebærer såning, pløjning, gyllekørsel m.v., og kan træde i kraft den 1. marts Tlf Gårde i alle størrelser Vurdering og salg af landbrugsejendomme i alle størrelser, proprietærgårde, godser og skove. Vi handler udelukkende med landbrug og er derfor eksperter på området. ALTID KAPITALSTÆRKE KØBERE! Ejendomskontor Holmevej Næstved v/ Ole Jacobsen Dansk Ejendoms mægler forening Tlf Fax Skal du sælge? Vi er din Landbrugsspecialist i Midt- & Vestsjælland Skal du sælge din landejendom eller dit hus på landet, så kontakt Estate Jens Lunde Ring på tlf Michael Munthe Fog Statsaut. ejendomsmægler & Cand. agro Tlf.: Hans-Jacob Kjøller Statsaut. ejendomsmægler Tlf.: Af svine- og ledelsesrådgiver, Tove Goldbeck Jensen, Gefion Økonomien i svineproduktionen har været en gyser de seneste år. Tidligere tiders kendte svinecykler, hvor økonomien var forudsigelig er forsvundet. Notering og foderpriser svinger, uafhængigt af hinanden, så perioder med stigende notering er udhulet af højere foderpriser. Også smågrisemarkedet har ændret sig. Den normale årstidsvariation med højere puljenotering om foråret og lavere om efteråret, har ikke været gældende alle årene. Finanskrise, dioxinskandale og andre udefra kommende faktorer har gjort puljemarkedet uigennemskueligt. På den positive side tæller at Danish Crown har været konkurrencedygtig i forhold til noteringen i Tyskland. Udsigterne for de kommende år ser heldigvis bedre ud. Og hvis bankerne også får styr på deres egen økonomi, så investeringer igen kan finansieres, kan der blive mulighed for udvikling af svineproduktionen. Landbrugsejendom på 13,49 ha beliggende Skælskørvej 68, 4700 Næstved, sælges i udbud. Udbudsmateriale/betingelser kan rekvireres på telefon eller Samarbejde gør stærk - og parat til fremtiden! Din professionelle landbrugsmægler Svine- og ledelsesrådgiver Tove Goldbeck Jensen, Gefion. Udfordringer De kommende år skal derfor bruges til at klargøre bedriften til fremtiden. Der er nogle udfordringer, der skal tages stilling til: - Hvordan udnyttes stordriftsfordele. - Hvordan reduceres risiko. - Hvordan sikres ledelseskapaciteten. Der er stordriftsfordel på mange områder. DC Marked giver op til 20 øre mere pr. kg til store producenter, indtransporten til slagteriet og transporten af smågrise er størrelsesafhængig. Foderhandel og andre indkøb gøres billigst i store partier. Alt ind alt ud på staldniveau er også et eksempel på stordriftsfordel - udnyttet på den enkelte bedrift. Risikoafdækning er blevet uhyre relevant de seneste år. En integreret bedrift med egen forsyning af smågrise, korn og udnyttelse af gyllen i marken kan reducere risikoen for udsving i notering og foderpriser. Der er derudover synergi i at holde mellemhandlerfortjenesten hjemme på transport af smågrise og fradrag på korn. Og med et passende markbrug i forhold til svineproduktionen kan gyllen udnyttes optimalt. Integreret Produktion Udfordringen kommer, når man både vil udnytte stordriftsfordele og lave Integreret Produktion. Det kan være svært at finansiere som enkeltperson. En produktionslinje på søer med slagtesvin og passende markdrift kan være et bud på en optimal Integreret Produktion de nærmeste år. På sigt, ved nybyggeri, vil produktionsstørrelser på søer og slagtesvinestalde med stipladser være økonomisk optimale. Det kræver mange muskler med hensyn til økonomi, finansiering og ledelse at etablere og drive så store bedrifter. Samarbejde mellem flere bedrifter i selskabsform vil gøre det nemmere og sikre at opnå stordriftsfordelene og synergien. Integreret Produktion i Samarbejde er en ny måde at tænke på, hvor en soholder og tre til fire slagtesvineproducenter går sammen og etablerer en Produktionslinje med søer og slagtesvin. Gerne besætninger der ligger geografisk tæt, så synergi på transport og pasning af grise kan indgå i samarbejdet. Fordelen ligger i størrelsesøkonomi, reduktion af risiko, synergi mellem driftsgrene og effektivisering via specialisering i ledelsen og blandt medarbejderne. Og det skulle samtidig også gerne blive sjovere, da økonomien bliver bedre og man er en del af et hold, der står skulder ved skulder i både op- og nedgangs tider. Årsmøde På Svineproducenternes årsmøde i Gefion, onsdag den 29. februar 2012, vil vi præsentere en model for Integreret Produktion i Samarbejde. Idéen, modellen og det økonomiske potentiale vil blive præsenteret, og der vil blive vist eksempler på de gevinster, der kan hjemtages. Så er det op til dig om du er stærk nok til at hjemtage dem alene - eller om du har lyst til at tænke samarbejde med andre stærke svineproducenter og kolleger.

13 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 Side 13 Fritidslandbrug (, 9,51 ha. Planteavlsbrug, 36,22 ha. Dianalund Dejlig 4 længet landejendom. Stuehuset der fremstår pænt har et boligareal på 137 kvm + udestue på 21 kvm. 265 kvm. driftsbygninger til mange formål. Ejendommen opvarmes via et nyere pillefyr. En del af jorden ligger direkte op til skoven og der er en god jagt. Resten som folde Ejendommen kan evt. købes med mindre jord. Sag 349. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Borup God planteavlsejendom med jorden liggende i et stykke mod Klosterskoven. Ejendommen har et flot moderne stuehus på 200 i stueplan og med 160 kvm. på Ejendommen bruges pt. af 2 familier. Flot god maskinhal/lade på 286 kvm. samt de oprindelige staldlænger på 538 kvm., hvor der pt. er indrettet en superflot gildestue. Sag 461. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Udbetaling i kr Kontantpris i kr Udbetaling i kr Kontantpris i kr Hesteejendom, 8,43 ha. Fritidslandbrug, 4,80 ha. Roskilde Skøn ejendom syd for Roskilde. Ejendommen har et stuehus på 172 kvm, en lejlighed med egen indgang. Derudover findes der et værksted der idag er udlejet. Af hestefaciliteter kan nævnes Ridehus, stor stald med 19 gode bokse, stor løsdriftstald, ridebane samt mange gode folde. På ejendommen findes tillige en stor sø. Sag 369. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Næstved Højvang - en virkelig dejlig ejendom. Rødsten stuehus med bølgeeternittag. Pudsede driftsbygninger med trempel og bølgeeternittag. 226 kvm. stuehus hvoraf de 37 kvm. er på 1.sal 767 kvm. driftsbygninger samt garage og hønsehus. Jorden er beliggende ved ejendommen. Beliggende i landsby, midt imellem Fuglebjerg og Næstved. Sag 468. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Udbetaling i kr Kontantpris i kr Udbetaling i kr Kontantpris i kr Fritidslandbrug, 1,97 ha. Nedlagt landbrug, 1,67 ha Sandved Flot hvidpudset ejendom, beliggende ca. 15 km. vest fra Næstved, i rolige landlige omgivelser. Stuehuset er på 126 kvm. i grundplan samt 56 kvm. på 1.sal. 239 kvm. driftsbygninger bl.a. indrettet med fyrrum, stort alrum, disponible rum m.v. Derudover stort maskinhus. Ejendommen kan evt. købes med mere jord. Sag 434. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Nykøbing Sj Højt liggende, gedigen rødstens ejendom. Jorden delvis beplantet med frugttræer og 120 vinplanter. Arealet grænser op til statsskov. Inviter vennerne på en ridetur med efterfølgende egenproduceret vin. Stuehuset er på 127 kvm. med 177 kvm. kælder, opført i kvm. driftsbygning med kælder og 1.sal. Sag 475. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Udbetaling i kr Kontantpris i kr Udbetaling i kr Kontantpris i kr Fritidslandbrug, 7,00 ha. Fritidslandbrug, 2,12 ha. Faxe Dejlig landejendom i tæt afstand til skov og de dejlige strande ved Feddet. Jorden ligger samlet ved ejendommen. Der er 3 vandhuller og en mindre remis. Der er god jagt på ejendommen. Rødpudset stuehus med rødt tegltag. 125 kvm. i grundplan samt 53 kvm. på 1.sal. Ejendommen opvarmes med pillefyr. Sag 454. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Tureby God mindre hesteejendom med mulighed for ridning i skov. Ejendommen fungerer i dag med løsdrifts stald med 7 hest. Jorden er udlagt til jord og græsfolde. Ejendommen har udendørs 20x40 ridebane. Halvdelen af 1. salen er ny istandsat med loft til kip. God billig ejendom til den lille familie med heste. Sag 477. Nybolig Landbrug Sjælland Tlf Udbetaling i kr Kontantpris i kr Nybolig Landbrug Sjælland Jyllingecenteret Jyllinge Tlf Kongemarksvej Roskilde Tlf Udbetaling i kr Kontantpris i kr

14 Side 14 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 DYR Kalkerup Fjerkræ tilbyder: Brune hønniker nær æglægning. Alt i hønseartikler samt foder. PLUKKEMASKINER UDLEJES. Tlf Hillstrøms Rugeri Bangs Hønniker Salg af fine ugers hønniker samt startede haner. SALG AF FODER OG UDSTYR TLF Engros salg af redekasser og æggebakker KØBES Malkekvæg og kødkvæg Køer, kvier og kalve Alle størrelser og racer Evt. hel besætning NB! Gerne fast aftager til tyrekalve el Slagtesøer, orner og overvægtige slagtegrise afhentes hver uge efter nærmere aftale. Spædekalve, foderkalve og kælvekreaturer sælges hver uge. Kreaturhandler Lars Fugl Nordlunde HEGNSBUTIKKEN.DK TLF ÅBNINGSTIDER: Mandag, Torsdag, Fredag kl og Lørdag kl SDM KÆLVEKVIER fra én besætning, kælver ultimo marts - sælges eller byttes. Lars Frederiksen, Skibby / RETURSLAGTNING af kreaturer, lam og grise Pølsemageri Udskæring efter ønske Røgvarer Evt. åbent/lukket tirsdag og onsdag, ring og hør, eller kig ind, hvis du alligevel kører forbi! Bårupvej 10, Bårup, 4360 Kr. Eskilstrup CHR nr Afregningspriser uge 7: TLF MOBIL TORNEMARK SLAGTERI v/jørgen Nielsen CHR Læs åbningstid Online eller ring og hør tlf.svarer! KREATURER KØBES TIL SLAGTNING FRIT AFHENTET HOS LANDMANDEN Sælg dine kreaturer til privatejet kreaturslagteri E U R O P Klasse Ungtyre u/24 mdr kg 26,55 25,95 25,50 24,55 21, kg 27,40 26,80 26,30 25,25 22, kg 28,05 27,45 26,95 25,80 23, kg 28,70 28,10 27,60 26,35 23, kg 28,70 28,10 27,60 25,45 22, kg 28,70 28,10 27,60 25,30 22, kg 27,50 26,65 25,45 23,60 20,90 Tyre over 24 mdr kg 20,35 19,30 18,25 17,20 14,85 Stude kg 27,05 24,95 22,85 20,75 17,15 Kvier u. 42 mdr. kl. 3 og opefter/unge køer u. 42 mdr. kl. 4 og opefter fedme 3 og kg 25,65 23,65 21,45 19,45 16, kg 26,80 24,60 22,50 20,45 17, kg 28,10 26,20 24,00 21,95 19, kg 29,00 26,90 24,85 22,65 19, kg 29,25 27,15 25,05 23,35 21, kg 29,40 27,45 25,30 24,60 22,10 Køer og kvier 42 mdr. og derover kg 20,35 18,85 18,10 16,80 16, kg 20,85 19,35 18,60 17,25 16, kg 22,00 20,65 19,75 19,20 18, kg 24,60 23,25 22,35 21,80 19, kg 26,10 24,60 23,80 23,00 20, kg 27,20 25,70 24,20 23,45 21,10 TILMELDING: INDEN FREDAG KL MOGENS NIELSEN KREATURSLAGTERI A/S Håndværkervej Herlufmagle TLF FAX Deltidslandmænd og Skat Af Bjarne Stobbe, økonomikonsulent, Gefion. DYR SÆLGES Stambogsførte Galloway fra avlsbesætninger Fortrinsvis sorte, hvide og beltede. TLF OPKØB af gode kvier og ungtyre Fast leverandøraftale af grise ønskes SMÅGRISE KØBES Gode, sunde grise fra kg købes hver uge til eksport. Større partier købes evt. på kontrakt. Lars Fugl Nordlunde STENSVED SLAGTEHUS SÆLG DINE SLAGTEKREATURER CHR. NR TORNEMARK SLAGTERI TLF MOBIL TIL H enrik Hansen Kreaturslagteri A/S SJÆLLANDS HESTESLAGTERI modtager eller afhenter gode slagteheste overalt på De Øst lige Øer. KØB OG SALG af kreaturer og grise til levebrug og slagtning. Leif Aagesen FOLDTYRE POLLEDE & HORNEDE LIMOUSINE SÆLGES Poul Nygaard KØDKVÆG KØBES - gerne hele besætninger. Lars Frederiksen, Skibby / CHR Vi har nu pølsemageri og fremstiller spegepølser og grillpølser Slagtelam købes Returslagtning af kreaturer, lam og grise Udskæring til gårdbutikker m.m. René Knudsen, Vådebjergvej 2, 4773 Stensved Tlf Der slagtes heste hver torsdag Nybyvej 15, 4390 Vipperød TLF kl Ø K O L O GI S K G O DK E N DT Man kan ikke trække udgifterne til sin private hobby fra i indkomsten. Det er rimeligt nok. En del landmænd og andre erhvervsdrivende oplever problemer med at fratrække underskud fra virksomheden i deres øvrige indkomst. Skat påstår undertiden, at hvis man ikke har overskud af sin virksomhed, kan det kun være fordi der er tale om en hobby, og altså ikke en erhvervsvirksomhed. Hvis der er tale om mange års konstant underskud og/eller om en meget lille aktivitet, øger det risikoen for at Skat ikke vil godkende underskuddet som fradragsberettiget. Nogle gange forsøger Skat at opdele landbrugsbedrifter i flere dele, sådan at for eksempel et overskud ved én driftsgren beskattes, mens der ikke er fradrag for underskud i den øvrige drift. Andre gange har Skat den modsatte holdning til opdeling af virksomheden. Der er for tiden ikke en fast praksis med hensyn til opdeling. En afgørelse omtalt i Landbrugsavisen den 3/ handler netop om et sådant tilfælde, hvor noget af jorden var bortforpagtet og resten blev brugt til kødkvæg. Skat mente, at overskuddet ved forpagtningsindtægten skulle beskattes, mens underskuddet ved kødkvæget ikke kunne trækkes fra. Skatteyder fik dog medhold med henvisning til en vis integration og samarbejde mellem bortforpagtningen og kødkvægsdelen. Kendelsen må anses for konkret og ændrer næppe ved den manglende systematik af praksis på området. Det er også set, at Skat mener, at det er hobby allerede fra etableringstidspunktet. For nylig er der i pressen (Jyllandsposten) omtalt en sådan ikke-landbrugssag, hvor Skat fik medhold med henvisning til, at der var en meget lille omsætning og intet overskud til forrentning og ejeraflønning. Praksis for en landbrugsvirksomhed er imidlertid, at der ikke kan stilles krav om en rimelig rentabilitet og ejeraflønning. Der er - bortset fra de mest kuriøse og useriøse situationer - også praksis for, at det først efter nogle år kan vurderes om landbrugsvirksomheden på sigt vil kunne give et overskud. Dette er da også blot almindelig sund fornuft. Tænk bare på juletræsproduktion, hvor der går syv til otte år inden der kommer indtægter. Eller stutterivirksomhed, hvor føllene først skal fødes og vokse op. Ovenstående understreger naturligvis kun, at det altid er en fordel at få overskud af sin virksomhed. Dels for at undgå vrøvl med Skat, og dels - men ikke mindst - for privatøkonomien. KØDKVÆG KØBES Køer, kvier og tyre. Gerne hele besætninger. Ole Rasmussen Tlf SLAGTESØER & ORNER KØBES HVER UGE Slagtes i DK. Henning Larsen ANNONCER I LANDBRUGS-NYT Denne annonce koster kr. 198,00 + moms. RING: DANSK-SVENSK GÅRDHUNDEHVALPE Brune og hvide, hanner. DKK stambog. Efter højt præmierede forældre. Salgsklare. Pris kr ,-. Tlf Hundehvalpe sælges Border Collie krydset med Labrador. Hvalpene er vacc. og chippede. Pris kr ,-. Salgsklare uge 9. Tlf Hos Peter 1 Knabstrupper hoppeplag, forv. stg. 145 cm. 1 Rød Islænder hingst, 3 år. 1 Brun Islænder hoppe, 5 år. Æsel hoppe og hingst. Shetlændere i flere farver. SÆLGES/BYTTES MED KREATURER. MOBIL BEDST EFTER KL

15 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 15 BLANDEDE HALM SÆLGES Byg- og hvedehalm i minibig Slagelse TLF Våde, fugtige BIGBALLER købes Tlf KORN KØBES 25 tons hvede og 15 tons byg til foderbrug. TLF Wraphø Vårbyghalm Frøgræshalm Frit leveret i hele læs Tlf.: Preben s Udlejning tilbyder: Div. gravearbejder udføres med minigraver og Bobcat (minilæsser) f.eks. opbrydning af betongulve o. lign. Flytning af jord, udrensning af stalde samt udlejning af maskiner u/fører. Ring og få et godt tilbud. Desuden udlejes forskellige mindre maskiner. Tlf Dræningsarbejde Spuling af kloaker og dræn TV-inspektion Jord- og betonarbejde Nedrivning Opskæring og køb af jern Gravning af søer og vandhuller LOLLAND-FALSTER & SYDSJÆLLAND H.J. Entreprise v/henrik Johansen Tlf HALM BIGBALLER - 16 byg 550,- kr./stk hvede 450,- kr./stk. Vandvogn 6000 l m/el-pumpe 4.000,- Domino foderautomater m/vand - 3 rum...pr. stk. 300,- 50 meter 45 mm Roxell fodersnegl med følere ,- 2 stk. 70 mm fodersnegl med følere...pr. stk ,- Belle 7400 minilæsser ,- Meton slaglemølle ,- Kongskilde TRL 75 blæser ,- Kongskilde gl. rød 7,5 hk blæser med snegleføder ,- Kongskilde renser aspiratør ,- 2 x 30 m 3 jernsiloer, udendørs, rustne...pr. stk ,- TLF Byghalm i småballer sælges Herlufmagle Tlf SÆLGES Store rundballer, indeholdende økologisk lucerne/græs, 1. og 2. slæt. Høj foderværdi. TLF BIGBALLER KØBES Baller med høj fugtighed og frøgræs, raps og kornhalm. Slagelse TLF TRÆPILLER BRIKETTER BØGEBRÆNDE SPÅNER SÆLGES Ole Tietze ApS TLF SÆLGES HØ, HALM & WRAP SÆLGES KAN AFH. HVER LØRDAG KL EVT. LEVERING IFLG. AFTALE Køgevej 185A, 4621 Gadstrup Knust beton/asfalt 0/32 sælges, 25 kr. pr. tons + fragt. Slagger til opfyldning Maskintransport Kranarbejde Mogens Jensen A/S Tlf WRAP 1. klasses tørt wrap sælges. 1. og 2. slet Skov & 10 skovrm. bøg og eg...kr ,- Tørt brænde haves. Priser er incl. moms og transport ALT SLAGS BRÆNDE HAVES. Ring for tilbud. GL. JERN & METAL KØBES OG AFHENTES IFLG. AFTALE. GRØNSTRÆDE PRODUKTHANDEL TLF Containere stilles til rådighed! Skrotbiler modtages og miljøbehandles! Jern og metalskrot er vores råvare - vi betaler højeste dagspris for den! Træ ApS Dansk kvalitetsbrænde BRÆNDE Askebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...kr. 390,- Bøgebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...kr. 420,- Egebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...kr. 365,- Blandet løvtræ i 3,0 m Bøg iblandet ask, eg og birk v. 50 rm, pr. rm...kr. 400,- Pris inkl. moms og lev. Tlf ell HALM SÆLGES Byg og hvedehalm i bigballer Hvedehalm i rundballer - sælges Tus Næs, Holbæk. Tlf Hø og byghalm i småballer samt foderroer sælges. Tlf Ringsted Wrap & Halm i ruller sælges 1 stk. Marathon vogn til enspænder hest sælges. Faxe Ladeplads Tlf TLF KAN EVT. LEVERES. Egebro NU 44 ÅR I BRANCHEN Landbrugs-, industri- & autoskrot afhentes hos private og industri eller modtages på vores plads! TILBUD: KR ,- i skrotpræmie for miljøbiler afmeldt efter 1/ G.J.-Produkthandel ApS Enghaven Gørlev - Tlf / ISO I 400I miljøcertificeret Åbningstider: man. - fre. kl , lørdag efter aftale WRAP SÆLGES Extensiv hesteblanding. Lucerne wrap. TLF Wrapgaarden 0/16 Knust Asfalt 0/32 Velegnet til plads, skov- og markvej. Alt i grus, sten, støbemix, stabilt leveres. BILLIGE slagger til bundsikring BILLIGE slagger til bundsikring. Halmtransport f.eks. 24 bigballer Per Larsen, Keldernæs kvaliteten er under toppen! LÆGGEKARTOFLER SÆLGES Henrik Hjaltelin & Kontor Lyngerupvej Jægerspris DER ER PENGE I GENBRUG Jern afhentes Afhentning af landbrugsjern Gratis udsætning af container til jernskrot Opkøb af jern og metaller Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl eller efter aftale Vestsjællands Jernhandel A/S KORN KØBES Absolut alt har interesse. Ring venligst. Foderhvede & maltbygkontrakter. GØDNING SÆLGES STIG NIELSEN Mobilt brændeanlæg Brændeoparbejdning med kævlediam. min. 40 cm - max. 60 cm. Kævlelængde max. 5,5 m - 24 deler kniv. Min. mængde 50 skovm. Ebbe Jensen Tlf TRÆPILLER - SPÅNER - FLIS - TØRV Vi kan tilbyde levering af træpiller med blæsebil eller tipbil, samt levering af pallevarer. DK-SPÅN - Tlf Svenske kvalitetsprodukter Wrapballer sælges 1. og 2. slet. Hesteblanding 50. Diverse wrapballer. TLF Jorløsevej 33 Svebølle Tlf BEDSTE KVALITET 100 tons SUKKERKVOTE sælges for kr. 600 pr. ton TLF God halm købes - gerne i rundballer Hø i rundballer sælges Tlf Ring og få et godt tilbud! Mulighed for afhentning fra lager i Store Heddinge PALLETANKE 650 l l l. - velegnet til flydende gødning og vandbeholdere, rensede og klar til brug. Stort udvalg af diverse fodertønder. DANSK EMBALLAGE TLF Grevingevej 2, 4532 Gislinge Frit leveret ved køb over 10 stk.

16 Side 16 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 Bæredygtigt Landbrug: Bevis at Vandmiljøplanerne har været pengene værd STILLINGER MARKARBEJDE Bæredygtigt Landbrug mener, at det er på høje tid, at Naturstyrelsen redegør for, hvor og hvordan Vandmiljøplanerne har gavnet naturen. I 2012 er det 25 år siden den første vandmiljøplan blev vedtaget og gennemført. I perioden siden da, er landbruget blevet pålagt en lang række restriktioner og afgifter. Alle er enige om at tiltagene mod danske fødevareproducenter er konkurrenceforvridende i forhold til vore nabolande og har medført en høj gældsætning af hele fødevaresektoren. Et forhold der er til at acceptere, hvis den forventede effekt af de mange milliarder er opnået. Lige før jul blev de danske Vandplaner sendt af sted til EU. Vandplaner, der betyder en yderligere forringelse af dansk landbrugs konkurrencevilkår. Samtidig er de en belastning for kommunernes økonomi. Den nedsatte landbrugsproduktion, forårsaget af vandplanerne vil medføre en mindre eksport, færre arbejdspladser og et mindre skattegrundlag. Polske og tyske håndværkere Alt byggearbejde til lave priser ECS Euroconsulting Service Gmbh ig. Tlf Kontakt Richard Andersen. Tlf Hegnsklipning m/spearhead slagleklipper tilbydes. Nylykke Maskinstation Tlf Såsæd Rensning og bejdsning af korn udføres med mobilt anlæg. Kontakt: Johannes Christensen Tlf Forpagtning og pasning af jord i Slagelse-området ønskes. Henv.: Christian Andersen Tlf MØN ROESÅNING Kleine Unicorn Synchro drive 12 rk. - evt. med gødning. TLF SALG & NEDFÆLDNING AF AMMONIAK ROESÅNING - ROEOPTAGNING KORNSÅNING m/u ammoniaknedfældning Kører på Lolland-Falster Svendsen s Maskinstation Tlf SÅSÆDSBEJDSNING PÅ LOLLAND-FALSTER VESTER ULSLEV MASKINSTATION v/ Kurt Johansen Tlf Bil Hegnsklipning/Rabatklipning med Spearhead Twiga 6000 LR med rundsavsklinger - rækkevidde op til 6,3 m. Slagleklipning med 3 m. KUHN slagleklipper Kontakt Thomas Weensgaard Sørensen TLF Mørkøv Tiden må nu være inde til at få evalueret de planer, der blev iværksat for 25 år siden, udtaler Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug. Derfor stiller Bæredygtigt Landbrug følgende spørgsmål til Naturstyrelsen: 1. Er vandmiljøet i de indre fjorde blevet bedre efter at kvælstofforbruget i landbruget er mere end halveret? 2. Hvor i Danmark har vandmiljøet fået det bedre efter implementeringen af vandmiljøplanerne? LANDMAND SØGER JOB gerne deltid - helst ved planteavl m.m. Henvendelse: Tlf KLIPNING AF LEVENDE HEGN Udføres med Spearhead hegnsklipper med rundsavklinger og stor rækkevidde. Se mere på Fl. Andersen Fruegaard - Værløse Tlf LANDBRUGS-NYT TLF Johans Slamsuger & Vinterservice Aps / KLOAKRENSNING HØJTRYKSRENSNING AF: Køkkenbrønde Septictanke Markdræn SALTNING SNERYDNING FORPAGTNING ELLER PASNING AF LANDBRUG TILBYDES - helt eller delvis - TLF Karl-Erik Leander Larsen 4200 Slagelse TIRSDAG 21. FEBRUAR Kl. 9.30: Fladså Vandløbslav med tilløb: Stiftende generalforsamling for lodsejere med afvanding til Fladsåen inkl. tilløb. Sted: Fladså Hallens Café, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup. Kl : Midt- og Sydvestsjællands LandboUngdom: Generalforsamling. Sted: Finderupvej 8, Høng. Kl : Vestsjællands LandboUngdom: Besøg hos Smedegaardens Maskinstation. Sted: Køgevej 185A, Gadstrup. Kl : Vestsjællands Familielandbrug: Generalforsamling. Indlæg om Livet som kreaturhandler. Fugledegård, Bakkendrupvej 28, St. Fuglede. ONSDAG 22. FEBRUAR Kl : Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Videncentret for Landbrug: Ulykker på landet. Forulykkede fortæller om ulykken, tankerne omkring ulykken, og de konsekvenser ulykken har haft. Sted: Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland-Falster, Kringelborg Allé 7, Nykøbing F. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl : Roskildeegnens LandboUngdom: Besøg hos Super Gros. Sted: Kærup Industrivej 5-7, Benløse, Ringsted. Samkørsel fra Landbrugsskolen Sjælland, afd. Lyngby kl Kl : Grøn Energi i Annisse: Foredrag om grøn energi med indlæg fra EcoWind om husstandsvindmøller. Annisse Forsamlingshus. Kl : Øvre Suså Vandløbslaug: Stiftende generalforsamling. Sted: Teestrup Forsamlingshus, Teestrup Bygade 12, Teestrup, Haslev. TORSDAG 23. FEBRUAR Kl : Slægtsgårdsforeningen Lolland-Falster: Generalforsamling. Landsbyen, Krårup Møllevej 1, Våbensted, Sakskøbing. LØRDAG 25. FEBRUAR Dansk Køre Selskab: Indendørs kørestævne. Sted: Odsherred Rideklub, Vig. 3. Har der været en effekt på søer og vandløb af den reducerede kvælstoftilførsel? 4. Hvordan har danske vandløb det i forhold til lande, som for eksempel Tyskland, hvor man ikke har haft tilsvarende kvælstofreduktioner? 5. Hvordan er status på miljøfremmede stoffer, i forhold til for 25 år siden? I Sverige lavede man to internationale evalueringer af de svenske vandmiljøplaner i 2006 og i Her kom man frem til det resultat, at det ingen effekt havde på vandmiljøet at begrænse kvælstof, og man rettede straks fokus mod i stedet at sætte ind overfor fosfor. Vi vil gerne spørge Naturstyrelsen, om man har mod til at stille op til en tilsvarende evaluering af de danske vandmiljøplaner, slutter Vagn Lundsteen I Sverige var et af de første tiltag efter evalueringerne af de svenske vandmiljøplaner at fjerne fosfor fra vaskemidler i husholdningerne. I Danmark løber fosfor fortsat direkte ud i åer, søer og fjorde fra de danske husstande, som ikke får renset deres spildevand. MØDEKALENDER MANDAG 27. FEBRUAR Kl. 9.30: Landbrug & Fødevarer: KvægKongres MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning. Også den 28. februar. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. TIRSDAG 28. FEBRUAR Kl : Gefion Planteavl: Drænkursus. Sted: Fulbyvej 15, Sorø. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl : Gefion: Besøg på Kopenhagen Fur, Langagervej 60, Glostrup. ONSDAG 29. FEBRUAR Kl : Gefion - Driftsøkonomi og Svinerådgivning: Årsmøde 2012 for svineproducenter. Parat til fremtiden. Sted: Fulbyvej 15, Sorø. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl : Østdansk LandbrugsRådgivning og CELF-jordbrug: Fyraftenkursus målrettet deltids-/fritidslandmænd: EU-ansøgning. Sted: Center Allé 6, Rønnede. Kl : Roskildeegnens LandboUngdom: Skøjtetur i Rødovre Skøjte Arena. Sted: Rødovre Parkvej 425, Rødovre. Samkørsel fra Landbrugsskolen Sjælland, afd. Lyngby, kl Kl : Roskildeområdets Familielandbrug: Ordinær generalforsamling. Osted Kro. Kl : Sorøegnens Familielandbrug: Generalforsamling. Sted: Fulbyvej 15, Sorø. TORSDAG 1. MARTS Kl : Agrovi, Nordsjællands Landboforening: Reception i anledning af økonomikonsulent Henrik Sønderris 25 års jubilæum. Sted: Industrivænget 22, Hillerød. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl : Østdansk LandbrugsRådgivning: Årsmøde Økonomi. Landbrugscentret, Center Allé 6, Rønnede. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Oplysningerne i Landbrugs-Nyt s mødekalender bringes uden ansvar for eventuelle fejl. Bemærk: Der kan være tilmelding til møderne.

17 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 17 Læserbrev: Jorden ER flad!!! Af Jens Vallentin, Gørlev. Og hvis ikke det er rigtigt, tromler diverse miljøorganisationer og private parcelhus-lejlighedsbeboere den bare flad, for ret det SKAL de ha. Og til hvad: Til at kalde det for almenvældets ret til at færdes frit i naturen, uanset ejerskab af jorden, som i den debat, der kører på højtryk i øjeblikket, ejes af landmænd. Det er yderst besynderligt, at de organisationer, der tidligere har værnet om flora og fauna, nu pludselig har vendt 180 grader og er ligeglade med, at den færdsel, der nødvendigvis vil opstå i de områder, de kræver fri adgang til, vil ødelægge og fjerne det dyre- og fugleliv, der findes i de områder. Jeg mener, efter at ha været ejer af Af Lone Sode Bergmann, RYK ØST Inden 1. april 2012 skal de fleste producenter af kvæg, får eller geder til at bekræfte fødevarekædeoplysningerne i CHR. De fleste producenter indberettede første gang oplysningerne lige omkring 1. oktober 2010, da det var et krav for at kunne få slagtet dyr efter denne dato. Fødevarekædeoplysningerne skal bekræftes/opdateres én gang årligt. Af hensyn til mulighederne for at opdatere oplysningerne i forbindelse med opdatering af gødnings- og CHRoplysninger på landbrugsindberetning.dk blev det dog sådan, at gyldigheden af fødevarekædeoplysninger afgivet første gang inden 1. april 2011 først udløber pr. 1. april Vi nærmer os nu denne dato. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke bekræftes, kan man ikke få slagtet dyr. Besætningsejerne kan selv gratis foretage denne bekræftelse på landbrugsindberetning.dk - For at logge sig ind på systemet skal man bruge koden fra indkaldelsesbrevet. Efterhånden kan mere og mere indberettes den vej, så det er en god idé altid at have koderne til landbrugsindberetning.dk ved hånden. Hvis man ikke selv kan eller ikke selv ønsker at indtaste opdateringen, er man nødt til at udfylde et skema og sende det til Den regionale CHR-afdeling, som så kan indtaste bekræftelsen. Skemaet kan hentes på følgende link: /Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/ Sider/Erklaering_om_foedevare- kaedeoplysn.pdf?list={4a9a980e- tilsvarende berørte naturområder i mere end et halvt århundrede, at ha et godt kendskab til, hvad øget færdsel tæt ved ynglende, nogle endda meget sjældne fugle, samt de store og små hjortearter vi har i Danmark, betyder. De samme ynglepladser er her ved Tissøs sydvest område, samtidig en meget benyttet trækrute, og i milde vintre opholdssted for fuglearter, vi normalt ikke ser yngle i Danmark. Jeg kender udmærket deres reaktion ved utilsigtet færdsel, langs åen. Hvad synes DOF - Dansk Ornitologisk Forening - om det? Men loven SKAL følges og landmanden skal ikke ha lov at gøre, som det passer ham! 20a4-478e-948e-c530655e6af7 }&download=true Som nødløsning - det vil sige, hvis du ikke har mulighed for at gå ind på landbrugsindberetning.dk eller ikke kan nå at sende skemaet til RYK - kan du efter 31. marts MEDDELELSER De har hverken ondt af dyrene eller landmanden. Så skrives der, at der nok ikke bliver den store trafik på bræmmerne, man kræver ret til færdsel på! Ja, men så lad dog være med at skabe en ophidset debat. De få, endda meget venlige ornitologer, der tidligere spurgte mig, om de måtte gå en tur i min tidligere store mose, fik aldrig nej. De vidste hvordan de skulle opføre sig UDEN at skade naturen. De tilladelser gives ikke mere. Jeg vil tillade mig at spørge de ivrige organisationer og personer: Vil I ha en 10 meter bred gangsti igennem DIN have? Jeg ved ikke hvilken forstand de krævende personer har til landbrug, men mange landmænd har rimelig god jord op til vandløb og dyrker den dygtigt. Selvfølgelig SKAL vores natur skånes, men det skal min HAVE altså også. Den ligger ned til Bøstrup Å, jeg har plæneklipperen RYK afdeling Adresse Fax Mail Telefon RYK Midt-Nord Nupark 47 G, 7500 Holstebro RYK Syd Billundvej 3, 6500 Vojens RYK Øst Fulbyvej 15, 4180 Sorø Bekræftelse af fødevarekædeoplysninger 2012 udfylde skemaet og sende det via vognmanden med dyrene til slagtning. Denne nødløsning medfører, at slagterierne skal sende erklæringen til RYK, som sørger for at få lagt oplysningen ind i CHR. Svineproducenternes årsmøde PARAT TIL FREMTIDEN onsdag d. 29. februar 2012, kl hos GEFION, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Program: Politisk og faglig beretning. Integreret Produktion i Samarbejde. Derfor tror jeg på fremtiden som svineproducent v/gdr. Niels Kr. Oien, Sæby. Analyse af svineregnskaber Parat til fremtiden Tyskland kollega eller konkurrent? v/dir. Hans Knudt Krag, Danbauer På vores hjemmeside kan ses et detaljeret program for mødet. Pris for deltagelse kr. 550,- ekskl. moms. Halv pris for ægtefælle, medarbejdere m.fl. Tilmelding senest torsdag d. 23. februar på telefon eller Vi har følgende sponsorer til mødet, som kan træffes i pauserne: Skiold, Vitfoss, Ornestation Mors, CR Foderservice, Lykkensgaard Avlscenter og Kongestensgaardens Opformering. Landboforeningen Gefion har 4000 medlemmer, fortrinsvis på Sjælland. Vi arbejder for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget. Vi udbyder uvildige rådgivnings- og serviceydelser på et højt fagligt niveau inden for Driftsøkonomi, Skat & Regnskab, Miljø, Økologi, Planteavl, Kvæg, Svin, Landdistrikt, Byggeri, Ejendom og Jura. Gefion er partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Telefon kørende en gang om ugen, og der bruges ikke kemikalier eller gødning af anden art. Der skrives om at Bøstrup Å er ørredvand, så helt tosset kan det vel ikke være, heller ikke med driften af de landbrug der ligger langs den øvrige del af åen. Man må håbe at mange vil benytte muligheden for at lægge sag an mod staten, som der omtales i Sjællandske i dag (red. den 14. februar 2012.) Som ejere af jorden, har vi fat i det længste strå. MEDDELELSER Så, til de krævende personer, der vil færdes i omtalte naturområder: Køb dog, eller mageskift, med nogle af de mange landejendomme, der er til salg i disse år. Så kan I bruge dem som I synes at ha det godt med. Det er da en fantastisk mulighed. I skal dog regne med at betale en lidt højere pris for de ejendomme med stor herlighedsværdi. Der gives jo også en betydeligere højere pris for en almindelig beboelse, når bare der er udsigt til lidt vand. RECEPTION 25 ÅRS JUBILÆUM Økonomikonsulent Henrik Sønderris har den 1. marts 2012 været ansat 25 år i Agrovi, Nordsjællands Landboforening. I den anledning vil det glæde os at se kunder, kollegaer, medlemmer, samarbejdspartnere, familie og gode venner til en hyggelig sammenkomst. Torsdag den 1. marts 2012, kl kl Agrovi, Nordsjællands Landboforening Industrivænget 22, Hillerød Flere guldkorn til planteavlere Hvad gør de gode bedre? Økonomimøde med højaktuelle emner for ambitiøse planteavlere Torsdag d. 8. marts 2012, kl i Gefion Hvor godt har planteavlere på Sjælland klaret sig økonomisk i 2011? v. driftsøkonom Bente Poulsen Transportafstande koster Hvor meget kan jeg spare? Hvilken betydning har transportafstanden for jordens værdi? v. Michael Højholdt, VFL Landmand Mikael Andersen, Slagelse: Præsentation af sin bedrift Hvad gør de gode bedre? Med udgangspunkt i Mikael Andersens bedrift ses nærmere på, hvad der kendetegner god driftsledelse. Hvordan kan det være, at nogle landmænd tilsyneladende bare svømmer ovenpå? Driftsøkonom Ellen Damgaard, planteavlskonsulent Søren Bagger og maskinkonsulent Christian Raabølle vil fra hver deres synsvinkel sætte fokus på områder, hvor du kan gøre en indsats for at forbedre dine resultater. Forplejning: Pris: Tilmelding: Varm buffet + øl, vand og kaffe 550 kr. + moms Tlf senest mandag d. 5. marts Landboforeningen Gefion har 4000 medlemmer, fortrinsvis på Sjælland. Vi arbejder for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget. Vi udbyder uvildige rådgivnings- og serviceydelser på et højt fagligt niveau inden for Driftsøkonomi, Skat & Regnskab, Miljø, Økologi, Planteavl, Kvæg, Svin, Landdistrikt, Byggeri, Ejendom og Jura. Gefion er partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Telefon Nordsjællands Landboforening

18 Side 18 LANDBRUGSNYT 21. februar 2012 BRUGTE MASKINER KØBES 3 & 4 mtr. såmaskine Kverneland/Fraugde alm. plov og vendeplov TLF Traktorer NY John Deere WD, aircond., luftsæde NY John Deere WD kompakttraktor m/gmr fejemask & salter Nye maskiner Bagtipskovl 2m Dozerblad 3-punkt Fransgård RV-390 rotorrive Gårdspladsrive 2,5 m Kuhn BAV 1545 rotorslåmaskine/afpudser Kuhn BKE 250 slagleslåmaskine m/støttevalse MI-Tip Farmer 140 BT, Trelleborg 560/45x22.5 hjulmontering MI-Tip CD 150 BT, Trelleborg 600/50x22.5 hjulmontering Pallegaffelsæt Pallegaffelsæt kat 1, små traktorer Sitrex SMP150P 150 cm rotorklipper Sitrex SM 180P rotorklipper Triumf HK400 9 tons brændekløver Triumf HK tons brændekløver Brugte maskiner BEFA 10 m småballetransportør Dalbo dobbelt 700 6/6 jordpakker til vendeplov Dondi 3 m traktorfræser Doublet Record 4.leds 90 kg. smuldreharve 1800 Duks 7 m småballetransportør Duks 3,5 m gummibåndstransportør Eegholm T6-25 nødstrømsanlæg til PTO Egebjerg type I småballevogn Fanggitter 2x3 + 1 stk. til tyren, rustfri bomme, nedgravningsrør, ialt Farma CT 6-9 skovvogn med kran, årg Kørt 2 læs - KUN Franquet 3 m frontjordpakker Gruse 4-rækket kartoffellægger med tiptank Gummibånd 800 mm bred, 10 m lang Hardi Master Twin 362-MA-1000-EC/5-15 m twinsprøjte Hardi 600 ltr. fronttank JEMA 3 m gødningssnegl m/oliemotor. Uden ophæng Kongskilde KF-12 aspiratør Kongskilde 102 mm 4 m kornsnegl på kørestativ Kongskilde Vibro-Flex VF 313 stubharve med furejævner Kongskilde SUC150-PTO sug/tryk blæser Kongskilde TRL 40 kornblæser Kuhn Master 120 3E NSH 3-furet vendeplov Kuhn Vari-Master VM150 NSH 5-furet ristevendeplov Kuhn GMD 66 Select 2,40 m skiveslåmaskine LOMA VB 40 vådbejser med snegl og tragt, meget flot Muratori MZ6-165 cm traktorfræser Palletanke 1000 ltr. 375 Pløjboy svingjordpakker Scan 11 tons tipvogn m/extra oversider Sitrex SM120P rotorklipper Tipvogn 5 tons, 4-hjulet, sidetip Tvillinghjul 16.9x24 5-Dual Tvillinghjul 12.4x36 4-Dual Tvillinghjul 13.6x38 3-Dual Tvillinghjul 18.4x38 6-Molcon Tvillinghjul 18.4x38 5-Dual Ugerløse SH-160 halmsnitter Wirehejsvogn 8 tons incl. 4 m container Se hele vores lagerliste på SÆLGES Kongskilde Germinator harve 7 m, årg Massey Ferguson 7495, 4000 timer, årg New Holland bigballepresser BV980, årg TLF Vejen til en god handel:www.jfm.dk Trailere Variant 260 S1 trailer, 750 kg Variant 502 D1 trailer, 500 kg Variant 205 S1 trailer, 500 kg Variant 754 F1 trailer, 750 kg m/tip Variant 3518 M4 maskintrailer, kg Diverse maskiner og redskaber JØRLUNDE Roskildevej Slangerup Telefon KØBES TIL EKSPORT/OPHUG * Traktorer * Mejetærskere * Rendegravere * Toppriser og afregning ved fakturamodtagelse. TLF MOBIL Prøv vor butik - John Deere have park, Stiga, Klippo, Ferrari, Stihl motorsave og buskryddere, Yamaha ATV'er Hegnsartikler og arbejds- / fritidsbeklædning. Der tages forbehold for mellemsalg, trykfejl og prisstigninger. Alle priser er excl. moms og levering Vinterudstyr CFM fejemaskine 160 cm Danline fejemaskine 130 cm, A-ramme ophæng NY Bøgballe S2 350 ltr. saltspreder Hydra NY Bøgballe S3 775 ltr. saltspreder Epoke ITM 35, salt/grusudlægger Ferrari 515 5,5 HK 80 cm fejemaskine Ferrari 320 6,5 HK 80 cm fejemaskine Ferrari HK 100 cm fejemaskine Ferrari HK 100 cm fejemaskine Ferrari 100 cm løs fejemaskine for eftermontering Rauch SA 121 saltspreder Rauch SA 285 saltspreder Snowline 2501 sneplov Stensballe FF 1200 fejemaskine med A-ophæng Stensballe HF 1300 hydraulisk fejemaskine, RIGTIG FLOT Stiga Snow Flake sneslynge Stiga grusudlægger Stiga 120 cm kost Stiga Snow Prisma sneslynge Thyregod 80 cm salt/grusudlægger Westermann HFW 85 cm fejemaskine EL - 2,5 time arbejdstid Opsamlerkasse for fejemaskine HFW Prøv at handle med os direkte på nettet: Have / Park afdelingen Concept VT 115 slagleklipper til ATV 18 hk motor Concept VT 165 slagleklipper til ATV 18 hk motor Ferrari hyppeplov John Deere L " plænetraktor årg John Deere F-735 parkklipper, 1200 timer John Deere X 110 plænetraktor årg John Deere X 300 SU 42" plænetraktor John Deere 1435 DK, special serie II, årg. 2005, kun kørt 427 timer John Deere Gator TS 4X Kuhn Vision 75 ltr. trailersprøjte med 8 meter slangerulle Kuhn Evolis Q80 ATV sprøjte med 8 mmeter slangerulle MTV LS trailerbrændekløver Nibbi MAK7 med 100 cm fejemaskine Rally 12,5 HK plænetraktor S.E.P. fingerklipper Simplicity ZT 2042 Zero-Turn plæneklipper SUPERTILBUD Stiga Park Ranger årg Stiga Park Plus, 2WD Stiga Park Ranger, 2WD Stiga Park Pro Svane, 4WD Stiga Park Pro 110 cm klippebord Stiga Park Pro 16 4WD 110 cm klippebord Stiga Park Pro 25 4WD Stiga Park Pro 25 4WD 120 cm sneplov, 125 cm klippebord Stiga TITAN 32H med kabine Stiga Villa 14HST 95 cm Transportvogn Viking MB545VS plæneklipper Yamaha 125 Grizzly ATV grøn Yamaha 300 Grizzly 2WD ATV Yamaha 450 IRS Grizzly 4WD ATV Yamaha 450 EPS Servo Grizzly 4WD ATV Yamaha 550 4WD Grizzly ATV grøn Yamaha 700 EPS Camouflage 4WD ATV Yanmar EF 227 kompakttraktor med fejemaskine og salter Yanmar EF 235 kompakttraktor med fejemaskine og salter MASKINFORRETNING AS TRAKTOR KØBES - EVT. DEFEKT Aftentelefon: Jens Jensen TRAKTORER & PLOVE Alm. og vendeplove - også med defekt KØBES TIL EKSPORT TLF MEJETÆRSKERE KØBES Claas Lexion, Méga og Dominator. Andet har også interesse. RING: SØGES 4 m Fiona Astra såmaskine, evt. såsæt Kverneland SÆLGES Kongskilde såbedsharve. Kverneland plov 4 furet, 16, EG 100. Kverneland såsæt Compact 3 m/fiona + frø, 3 mtr. TLF SKAL DU SÆLGE ELLER KØBE BRUGTE MASKINER Prøv en annonce i Landbrugs-Nyt - det betaler sig! Kontakt: LANDBRUGSNYT TLF Mail: Flot JCB 2 CX rendegraver, 2003, 1500 timer m/4-i-en skovl og hydr. skovlskift F. Mekanisk skift, B 2 graveskovle, 1 fast planerskovl JCB 4 CX PC 4 rendegraver, 2006, 3100 timer, hydr. redskabsskift F&B, 2 graveskovle, 1 fast planerskovl LH Maskinhandel Øbrovej 13, 4295 Stenlille / Se mere på:

19 21. februar 2012 LANDBRUGSNYT Side 19 BRUGTE MASKINER Transport af traktorer og landbrugsmaskiner Per Jørgensen Tlf Originalen - med størst erfaring. TRAKTOR KØBES New Holland TS90 - TS100 eller TS110. Tlf KVALITETS BATTERIER - 2 ÅRS GARANTI - Alle typer lagerføres. FRIT LEVERET Olie - fedt m.m. Knud Christensen Tlf SVARER AFTEN - LØRDAG - SØNDAG BAKKEGÅRD s FORMIDLING MF 590, pæn og velholdt Volvo 400 m/bøjle MF 35 benzin, starter og kører godt IH 844S, nye dæk akslet forvogn m/hænger, ca. 20 tons furet Fiskars plov alm JF AV30 m/aflæsser, god stand mtr. DR øko-dan strigle, pæn stand...ring Bøgballe B700 spreder, ny kardan ,5 mtr. 2 rækket gårdspladsrive VI MANGLER 4WD TRAKTORER PLOVE OG MEJETÆRSKERE Ring når du skal købe. Ring når du skal sælge. Steffen Storm Klokkergårdsvej Holmegård TLF / KØBES: Mejetærsker Claas eller John Deere TLF HAR DU EN... Mejetærsker eller Traktor eller andre maskiner i overskud? Ring og få en god pris! TLF OVERSKÅRET LASTBIL BAGENDER 1 og 2 akslet hejs-tip, fast lad. Kasser Dolly med/uden lift. 1 og 2 akslet sættevogne - hænger. Kraner, lifte, aksler, hydraulikstempler. Dæk på fælge. KØBES: Lastbiler, div. motorer. - MB varevogne, ladvogne. VOR FRUE OPHUG APS ROSKILDEVEJ 24 FORD KØBES Ford 5000/7000/5600/6600/7600/ 6700/7700 og andre Ford-modeller. Defekte dele og motorer til Ford traktorer. KØBES KONTANT ØLSTYKKE MEJETÆRSKERE KØBES TIL EKSPORT John Deere Claas New Holland - også med defekt VI GIVER DEN BEDSTE PRIS! TLF SÆLGES/BYTTES John Deere 7810 TLS 4WD, 5300 t., årg, 03, frontlift, Auto Power, 95% dæk, pæn ,- John Deere WD, 40 km gearkasse, 25% dæk, lidt rust, kører godt...afh ,- John Deere WD, SG2 førerhus, ca timer, 90% dæk, meget velholdt ,- JCB teleskoplæsser , ca timer, årg ,- Marsk Stig combiharve, 4 mtr., let model ,- Fødesilo, 10m3 m/båndbredde, 80 cm, m/medbringer, hydr. træk ,- Spearhead 730 Multicut, årg ,- Michelin Terra hjul 1050/ ,- 2 stk. Egebjerg ballevogne type 0...Samlet pris 7.000,- Grise-/kreaturvogn m/hæve-sænke bund ,- Diverse gummibånd og blæsere. Nissan King Cab - Navara 4WD, årg. 2005, km...momsfri ,- TRAKTORER OG MASKINER KØBES TIL EKSPORT TLF V/ HÅRLEV MEJETÆRSKERE KØBES Kontakt: SÆLGES BILLIGT GLASFIBERSILOER Flex og fast snegl til lave priser Afhentning af gammelt jern ifølge aftale. Mejetærskere Landbrugsmaskiner m.m. Tlf Bil Vormarkallé 5, 5871 Frørup Tlf: Mob: GØDNINGSSPREDERE SÆLGES: BREDAL B kr. BREDAL B2 med overbygning kr. BREDAL B2 med overbygning + presenning kr. BØGBALLE D1000 med calibrator kr. KUHN AXIS 30.1, årg. 2006, med computer kr. TLF John Deere 6930 Premium Plus Årg. 2008, timer, Auto Power, frontlift, frontlæsser, tvill.hjul bag, masser af arbejdslys. Lækker traktor...kr ,- Toyota HiLux 2,5 D-4D 4WD 102 hk, fra 10. md. 2007, km, nysynet, aircon., fartpilot, træk samt sommeralu + vinterhjul...kr ,- Minilæsser Uniloader 190 DYH Årg. 2005, timer, brede hjul, pallegafler, halmspyd, skovl, møggrab og ny kost...kr ,- Priser excl. moms Henv.: TLF SALGSFORMIDLING TRAKTORER - 2WD IH 275. IH 784, 4300 timer, 95% gummi på alle 4 hjul. TRAKTORER - 4WD John Deere 7710, årg. 97, 8300 timer, 85% gummi på alle 4 hjul, med overstr. dæk. HARVER 5,4 m Fraugde Futura m/slæbeplanke og kombiefterharve. 4,1 m Kongskilde SGC m/slæbeplanke og kombiefterharve. 5,3 m Kongskilde SGB m/slæbeplanke og rotorsmuldrer. 6,4 m Doublet Record Kultidan m/slæbeplanke og kombiefterharve. Istandsat. DIVERSE 3 m Nordsten CLB, står som ny. 4 m Nordsten CLB. 4 m Nordsten CLA. 6,3 m Dalbo Minimax 21, årg. 2011, står som ny. TVILLINGHJUL I forskellige størrelser...ring 3 og 4 furet alm. plove købes 3 og 4 furet vendeplove købes Nye tilmeldinger modtages. Maskinerne betales kontant. SALGSFORMIDLINGEN Badstedvej 1, 4690 Haslev J I Justesen K. Ilsøe BRUGTE TRAKTORER Fendt 936 Vario/TMS, 360-HK Fendt 930 Vario/TMS, 300-HK MF 2430GE-4, 66-HK, Frontlift MF , 120-HK, Frontlift Valtra A95-2, 100-HK MF , 135-HK MF , 110-HK, 1175 Timer MF , 240-HK, Powershift MF , 110-HK, PS 24/ MF , 155-HK, Dynashift Deutz , 125-HK, Frontlift MF , 93-HK IH-484-2, Fiat , 90-HK IH-685XL-2, 70-HK Frontlift BRUGTE INDUSTRI MASKINER Kubota L4200-4wd kompakt-traktor m/læsser, kost 1,6m, sneblad 1,6m Giant V451T Fermec Rendegraver New Holland W New Holland E-9 Minigraver Carrao Wacker RD11 Vibrations-Tromle BRUGTE STOR-BALLEPRESSERE MF 185-II minibig-baler MF 190 Big-baler vogn/vægt Hesston 4900 Big Vicon LB 8100 minibig-baler K. Ilsøe BRUGTE MEJETÆRSKERE MF 7282 Centora-mejetærsker 30 Fod Power-Flow, m/udstyr MF 9280 Delta Hybrid- 30 Fod Power-Flow, m/udstyr DIVERSE MASKINER Dalbo Tallerken-Harve 6,0m Kuhn Disk-Harve 6,0m, Kuhn Demo 5-furet-vendeplov Kuhn Skivehøster 3,1m, Kuhn Høvender 8 Rotorer, 8,5m Kuhn Rotorharve-såsæt 4,0m Kuhn 7-furet Vari-Manager, Kuhn 7-furet Vari-Timer, Kuhn VKM 2,05m, årg Kuhn BKE 2,5m slagleklipper Kverneland Kverneland Slagleklipper 4,7m Heva Venta Luft-såsæt 4,0m Nordsten NS1030 frøsåkasse 3m Väderstad Rapid F 6,0m, Vicon Hardi 1301-MB-800-BK-12SB Claas Høvender 5,2m Kverneland skiveslåm/crimper Hydraulisk kost 2,1m A-Ramme Dalbo Hydraflex cambridge Tromle Vibro-Flex Harsø Gyllevogn ca 8000 ltr Fransgård Rotorslåmaskine 1,65m P K Ilsøe P Kristensen J Josefsen KOM OG LAV EN GOD HANDEL THALER MINILÆSSERE - FLERE NYE PÅ LAGER KOM OG PRØV DEM Deutz-Fahr Agrotron, årg. 2006, 3200 timer, m/frontlift og affjedret foraksel, dæk 80%...Kr Deutz-Fahr 120 Agrotron, årg. 1997, 7200 timer, nye dæk...kr Renault WD m/frontlæsser, 5500 timer, koblingsfrit vendegear, dæk 90%...Kr Fiat 100 Turbo Winner, 3500 timer, dæk 90%, tvill.hjul medfølger...kr Massey Ferguson WD, 3600 timer, dæk 80%...Kr Top 1252 C Pöttinger rive 12,5 meter, årg Kr NY Lamborghini R1.55 4WD traktor m/front PTO og frontlift...kr DEMO Thaler 351/A, 80 timer...kr NY Thaler 2126 A minilæsser m/brede hjul...kr NY Iseki TXG 237 m/nesbo hydr. kost...kr NY ATV Polaris 500 Sportman SPM...Kr NY Pöttinger Synchro m stubharve m/hydr. sidefløje og pakkervalse...kr Blanchard trailersprøjte 3200 L m/20 m aluminiumbom, årg Kr Blanchard trailersprøjte 3200 L m/24 m aluminiumbom, årg Kr Diverse river, bagtipskovle, sneskrabeblade DEUTZ-FAHR - ZETOR - ISEKI - PÖTTINGER Søndergade Jerslev - Tlf Mobil

20 LANDBRUGSNYT - din lokale landbrugsavis - hver uge - året rundt Økonomidag i Maribo Revisionsfirmaet Aage Maagensen i Maribo indbyder igen i år til den traditionelle økonomidag for landbruget. I år er der fokus på generationsskifte og landbrugets fremtidige rammevilkår, når mødet afvikles mandag den 5. marts 2012 klokken i Bangs Have i Maribo. Et af dagens indlæg bliver leveret af Svend Brodersen, Gram Slot, der vil fortælle om, hvordan han og hans kone, Anne, har omdannet et henslumrende gods til en moderne virksomhed med 50 ansatte. I juli 2007 fik parret deres drøm om at bo på et slot opfyldt. Det skete sammen med andre investorer og med en professionel besty- relse til at lægge retningen for at genskabe Gram Slot som et kulturog erhvervscentrum i regionen. Siden er udviklingen gået meget stærkt, og i dag er der ansat omkring et halvt hundrede, hvoraf halvdelen er på fuld tid. Og der bliver brug for flere. Anne Brodersen er cand. mag. med speciale i kulturformidling, og står for at formidle historien til de mange gæster. Svend Brodersen har en landbrugsfaglig baggrund og er direktør for virksomheden. Inden parret købte Gram Slot drev de en økologisk kvægbedrift med 160 køer ved Kolding. Her var der en friværdi på 15 millioner kroner, men der var langt til prisen for Gram Slot på 90 millioner kroner. Ydermere havde slottet stået tomt i 25 år, så der skulle bruges yderligere 20 til 30 millioner kroner for at få det i drift igen. Både banken og Nykredit betingede sig, at der kom en stærk økonomi i ejerkredsen bag projektet. Det fandt de i første omgang hos Elsebeth og Niels Nygaard, Kolding. Siden er den norske Reitanfamilie, der står bag supermarkedskæden REMA 1000 kommet ind i billedet. Det har den specielle historie, at målet var at levere fødevarer under varemærket Gram Slot, men at omkostningerne med at markedsføre og distribuere produkterne ville blive enormt store. Derfor vendte bestyrelen det om for at se, om man kunne nøjes med én kunde en detailkæde, der kunne se idéen i at få eneret på Gram Slot produkterne. Projektet blev præsenteret for REMA 1000 og fra 1. januar 2010 kom der Gram Slot mælk, kartofler og havregryn på hylderne. Senere er mel og ost kommet til. Vi har ikke blot fået en stærk partner. Vi har også i indkøbs- og marketingsdirektør Anders Rene Jensen fået en viden i bestyrelsen, der er helt unik i forhold til en markedsmæssig tilgang til, hvordan vi skal udvikle virksomheden, fortæller Svend Brodersen. Nu er Gram Slot klar til at realisere den store ombygning af Gramgård til messe- og konferencecenter med plads til tusind spisende gæster i den gamle stald fra På længere sigt er der også planer om flere ferieboliger, vindmøllepark, biogasanlæg og erhvervspark. ( ( ( + ( ( ( + ( ( +( ( + )( ++ ( * ( * ( + ( ( ( (,+*)('&&%$#"% ),+*)(''!'!!!" + ALT I PORTE Kvalitetsporte til privat og industri 10 års garanti Ring efter et godt tilbud. Aut. Sikkert landliv i Nykøbing Falster Der er fortsat mange, der kommer alvorligt til skade i landbruget. 22. februar 2012 kan landmænd komme på gratis sikkerhedskursus i Nykøbing Falster. Når landmænd kommer galt af sted, så er det typisk i forbindelse med helt almindelige og daglige opgaver, hvor opmærksomhed eller koncentrationen svigter. For at opretholde fokus på, hvordan man forebygger ulykker i det daglige landmandsliv, bliver der afholdt otte arrangementer om sikkerhed rundt om i landet. Den 22. februar er der stop på Center for Erhvervsrettede Uddannelser i Nykøbing Falster. Til arrangementet kommer arbejdsmiljøkonsulenter, der giver råd om effektiv forebyggelse af ulykker. Og vi tager en runde og ser, hvor farerne lurer, fortæller Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i Videncentret for Landbrug, der arrangerer kurset. Vi kommer også ind på de ofte meget store personlige omkostninger, der er forbundet med en arbejdsulykke. Vi får besøg af en landmand, der kom til skade mens hun arbejdede med en helt almindelig arbejdsopgave, som tilkobling af ploven, en opgave, hun havde udført masser af gange uden problemer. Denne gang gik det bare galt. Fingrene kom i klemme, og landmanden mistede yderste led af pegefingeren på højre hånd. Deltagerne får også lejlighed til at se og afprøve det allernyeste i sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler. Landbrugets Sikkerhedsbus er nemlig på plads og ATMOS BIO-LUX med BBC PORTE AUSTRALSK KVALITET v/bjarne B. Christensen Axelsvej 3, Menstrup OILSKIN 4700 Næstved FRAKKER & JAKKER VESTE m/ eller u/uldfoer SCANDAN Løvegade Slagelse Tlf Åbningstider: Tirs.-fredag kl Lør. kl Man. lukket. Køb direkte fra importøren Arkivfoto: Karen Freiesleben vil være til stede med Landbrugets Sikkerhedsbus. arbejdsmiljøkonsulenterne vil svare på spørgsmål om, hvilket udstyr, der er nødvendigt i hvilke situationer. Arbejdsulykker er rasende dyre for en virksomhed. Økonomisk, personligt og for landmandens omdømme. Og ofte kan ulykkerne undgås med små justeringer i de daglige rutiner. Derfor er det en god investering at tage medarbejderne med til en formiddag, hvor der helt sikkert venter en hel del aha-oplevelser og inspiration til en mere sikker hverdag. Arrangementet på Center for Erhvervsrettede uddannelser, Lolland Falster, Kringelborg Allé 7, Nykøbing F holdes 22. februar 2012 klokken til og er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. forhandler LANDBRUGSPORTE i forsk. str. f.eks. B: 4000 mm - H: op til 4270 mm Isoleret, CE-godkendt Farve: Alu eller hvid Incl. et gennemgående lysbånd Lev. og MONTERET kr. + moms. Motor fra kr ,- incl. fjernbetj. Alt i garage- og industriporte LANDBRUGS-NYT Komplette ventilationsanlæg Alarmanlæg med GSM taleopkald Renovering af alle typer ventilationsanlæg MADSORASK Salg og service: træpillebrænder Træpiller 6-8 mm Selvtænding Ydelse fra 4-24 kw Godkendt til trykekspansion Atmos DP kedlen: Høj komfort Høj effektivitet 90% - 93%, afhængig af pillekvalitet - lavt brændselsforbrug Kedlen er godkendt efter EN303-5 klasse 3 Indbygget kølespiral gør at kedlen kan monteres med trykekspansion Automatisk optænding Mont. med svensk IWABO brænder KÆRSGAARD VVS ApS Overgaard Agro såsæd Overgaard Agro tilbyder spirende succes - også også med de nyeste kornsorter! GÅ FORÅRET I MØDE MED EN GOD HANDEL PÅ SÅSÆD! Hos Overgaard Agro er du og dit landbrug i gode hænder - også når det drejer sig om såsæd. Ring Sjælland, Lolland-Falster & Fyn: Kim Flindt: Specialist i alt indenfor biobrændselsanlæg Tlf Fax Trekanten Fuglebjerg

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Situationen i vores nærområder

Situationen i vores nærområder Situationen i vores nærområder Hans Aarestrup Vi er ikke de største 5 mill søer 125 mill slagtesvin Radius 600 km Centrum Hannover DK = 20 % af volumen Norge, Sverige Norge 5% af den danske produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark?

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Er der en fremtid for havefrø i Danmark? 1. Ja, hvis der er politisk forståelse og ramme-vilkårene

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Af Vagn Lundsteen Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, stifter,

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret

Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Planteavlen Vi har vilje til at give viden værdi

Planteavlen Vi har vilje til at give viden værdi Planteavlen 2017 17.00 Strategi for køb og salg v/ Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen, KHL 17.15 Brug af futures og optioner i landbruget v/ Regnskabsassistent Kristian Markstrøm Dahl, KHL 17.30

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen Center for fremtidsforskning: Produktionen kan øges 30 pct. eksporten kan stige 42 mia. kr. og 30.000 flere kan få sig et job En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug blev i 2012

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 På de finansielle markeder har der atter været fokus på den globale vækst. Ugen blev indledt med nøgletal, der taler for, at væksten kører i et meget lavt gear, men i løbet

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Det handler om. velfærd

Det handler om. velfærd Det handler om velfærd 1 Forord Hurtig læsning og høj dyrevelfærd går hånd i hånd Politikerne har dømt nul-tolerance. Dyrevelfærd er ikke til diskussion og velfærden skal opretholdes - også når svin udleveres

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Side 1 af 15 KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Projektet 'Landmanden som Vandforvalter' har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 Beretning fra Dansk Planteproduktion Torben Hansen Faglig beretning Carl Åge Pedersen Pause Finanskrisen og landbruget Eva Kjer Hansen EU s fremtidige

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Økologisk slagtesvineproduktion

Økologisk slagtesvineproduktion Økologisk slagtesvineproduktion Ved Niels Schelde Jensen 1 2 Kvik up harve 3 4 5 Forhold sig til fremtiden 6 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. 3. marts 2016 ægt Nøgletal Vægt ved indsættelse 31,4kg

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 På afgrødebørserne driver en stram forsyningssituation de amerikanske majspriser i vejret og US hveden følger med. Støtten til majsen er ikke blevet mindre af, at kineserne

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere