Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen OIOUBL Version 2.01 April 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Specifikationer Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Header niveau Klassen SenderParty Klassen ReceiverParty Klassen DokumentResponse/Response Klassen DokumentResponse/LineResponse/LineReference Klassen DokumentResponse/LineResponse/Response ProfileID ID SenderParty ReceiverParty DocumentResponse Response DocumentReference LineResponse Beskrivelse Teknisk Profil Profil med response R Forretningsmæssige Anvendelsesmåder Behandling af modtaget dokument System Process: Response Eksempler Teknisk Reject Technical Reject med ugyldig ProfileID ProfileReject BusinessAccept BusinessReject Relevante kodelister...19

4 6. Termer og forkortelser...20 OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 4

5 1. Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Formålet med dette dokument er at virke som supplement til den tekniske Guideline OIOUBL Applikationsmeddelelse (Ref. G02). Dokumentet søger at forklare sammenhænge i brugen af dokumentet og i felter og værdier, der ikke fremgår af Guidleline OIOUBL Applikationsmeddelelse (Ref. G02) eller Guideline OIOUBL Profiler (Ref. G26). Formålet med dette dokument er ikke at ændre specifikationer i de to ovennævnte guidelines, men at give yderligere forklaringer på brugen af bekræftelser. 1.2 Konklusioner og anbefalinger ApplicationResponse er et forretningsdokument på lige fod med andre forretningsdokumenter som f.eks. Invoice og Order. Det har blot en særlig betydning i forretningsprocessen. ApplicationResponse dokumentet er valgt som et fælles dokument til udveksling af informationer om henholdsvis godkendelse og afvisning af modtagne dokumenter. ApplicationResponse anvendes såvel ved afvisning af et dokument på grund af tekniske årsager f.eks. semantiske eller syntaksmæssige eller på grund af, at modtageren ikke understøtter den profil, der er angivet i det modtagne dokument eller som accept eller afvisning af et dokument af forretningsmæssige årsager. F.eks. kan en faktura afvises af modtageren, fordi den indeholder en valideringsmæssig fejl eller mangel. I sådanne tilfælde returneres en ApplicationResponse med besked herom. Selvom fakturaen er valid, kan den afvises af forretningsmæssige årsager. F.eks. kan en faktura med forkert antal enheder i forhold til det leverede afvises. I sådanne tilfælde anvendes ApplicationRespons tillige til at afvise dokumentet med besked om årsag til afvisning. Application Response anvendes også, hvis der modtages et dokument med reference til et forretningsscenarie som ikke understøttes (For mere om profiler se Guideline OIOUBL Profile (Ref. G26) Specifikationer DocumentID Role sender Role receiver ApplicationResponse-2 SenderParty ReceiverParty Namespace DocumentID ApplicationResponse urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:applicationresponse-2

6 2. Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes de væsentligste felter og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Header niveau UK-navn DK-navn Brug UBLVersionID UBLVersionID 1 CustomizationID SpecialtilpasningsID 1 ProfileID ProfilID 1 ID ID 1 IssueDate UdstedelsesDato 1 Note Note 0..n SenderParty AfsenderPart 1 ReceiverParty ModtagerPart 1 DocumentResponse DokumentReference Klassen SenderParty UK-navn DK-navn Brug Party/EndpointID EndePunktID 1 Party/Partyidentification/ID PartnerID 1 Party/PartyName/Name PartnerNavn 1 Party/Contact/ID Personreference 1 Party/PartyLegalEntity/CompanyID RegistreringsNummer Klassen ReceiverParty UK-navn DK-navn Brug Party/EndpointID EndePunktID 1 Party/Partyidentification/ID PartnerID 1 Party/PartyName/Name PartnerNavn 1 Party/Contact/ID Personreference 0..1* Party/PartyLegalEntity/CompanyID RegistreringsNummer 1 * Bemærk at Contact/ID er obligatoriske for visse dokumenttyper jf. nedenstående Klassen DokumentResponse/Response UK-navn DK-navn Brug ReferenceID ReferenceID 1 ResponseCode ResponseKode 1 Description Beskrivelse 0..n Klassen DokumentResponse/LineResponse/LineReference UK-navn DK-navn Brug LineID LinjeID 1 OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 6

7 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet Klassen DokumentResponse/LineResponse/Response UK-navn DK-navn Brug ReferenceID ReferenceID 1 ResponseCode ResponseKode 1 Description Beskrivelse 0..n 2.2 ProfileID ProfileID for en ApplicationResponse skal som hovedregel være det samme som det ProfileID der er angivet i det modtagne dokument. F.eks. hvis der modtages en faktura med ProfileID Procurement-BilSim-1.0, og dette dokument ikke kan godkendes forretningsmæssigt, skal Profil Id et i ApplicationResponse være Procurement-BilSim-1.0. På samme måde anvendes det, hvis modtageren ikke understøtter modtagelse af det dokument med den angivne profil. F.eks. hvis der modtages en faktura med ProfileID Procurement-BilSim-1.0, og modtageren ikke understøtter denne profil skal Profil Id et i ApplicationResponse være Procurement-BilSim-1.0. Hvis der modtages et dokument med en ugyldig værdi i ProfileID eller det i øvrigt er teknisk invalid udfyldes Profil Id et med værdien NONE. 2.3 ID Det enkelte ApplicationResponse dokument tilføjes et ID, der skal være unikt for den respektive part. Som supplement kan feltet UUID anvendes til angivelse af den globale unikhed. 2.4 SenderParty Afsender af dokumentet skal angives med enten PartnerID (Partyidentification/ID) og/eller PartnerNavn (PartyName/Name) og Registreringsnummer (LegalPartyEntity/CompanyID) samt EndePunktID (EndpointID). Såfremt der er tale om dokumenter, der indeholder krav om angivelse af personreference f.eks. Invoice og CreditNote skal PersonReference (Contact/ID) angives. Øvrige informationer er valgfri. 2.5 ReceiverParty Afsender af dokumentet skal angives med enten PartnerID (Partyidentification/ID) og/eller PartnerNavn (PartyName/Name) og Registreringsnummer (LegalPartyEntity/CompanyID) samt EndePunktID (EndpointID). Såfremt der er tale om dokumenter, der indeholder krav om angivelse af personreference f.eks. Invoice og CreditNote skal PersonReference (Contact/ID) angives. Øvrige informationer er valgfri.

8 2.6 DocumentResponse 2.6 DocumentResponse DocumentResponse klassen anvendes til at angive en besked om behandling af et givet dokument samt reference til det dokument, der er behandlet. Klassen har tre underklasser, nemlig Response, der anvendes til at angive en reference til det dokument, der er behandlet. Hvis dokumentet er behandlet som helhed, vil det også være angivet herunder. DocumentReference, der anvendes til at identificere det dokument, som ApplicationResponsen vedrører. LineResponse, der anvendes til at identificere enkeltstående linjer i det dokument, som ApplicationResponsen vedrører samt status på behandling af disse Response ResponseCode er af afgørende betydning, idet denne angiver status for behandling af det dokument der refereres til. Denne kan indeholde henholdsvis en accept eller en afvisning af dokumentet samt en angivelse af hvilken type, der er tale om (teknisk, profil eller forretningsmæssigt) jf. beskrivelse i afsnit 3. Denne kode kan også forekomme på linjeniveau jf. nedenstående afsnit For de fleste dokumenter f.eks. Invoice, CreditNote og Reminder har koden kun betydning på headerniveau, idet det er hele dokumentet der afvises DocumentReference DokumentReference anvendes til at angive en reference til det dokument som ApplicationResponsen vedrører. Der skal altid angives såvel ID som DokumentTypeKode for referencedokumentet, samt gerne en Udstedelsesdato. Hvis det ikke er muligt at læse disse informationer fra det modtagne dokument angives værdien i ID et (DocumentReference/ID) til 1, udstedelsesdato (IssueDate) til og DokumentTypeKode til MutallyDefined LineResponse LinjeResponse anvendes til at angive besked om status på behandling af dokumentet på linjeniveau. For visse dokumenter f.eks. Invoice, CreditNote og Reminder har koden kun betydning på headerniveau, idet det er hele dokumentet, der afvises. Hvis der på disse dokumenter forekommer statusinformation på linjeniveau, er det kun af informativ karakter. For visse andre dokumenter f.eks. Catalogue dokumenterne kan koden på linjeniveau have betydning, idet disse dokumenter giver mulighed for henholdsvis at afvise eller godkende enkeltstående linjer. LinjeID skal i alle tilfælde referere til linjenummer på det dokument, som ApplicationResponse refererer til. OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 8

9 3. Beskrivelse 3. Beskrivelse ApplicationResponse dokumentet anvendes i alle situationer til udveksling af information om behandling af et dokument, incl. ApplicationResponse dokumentet selv. Der er tre hovedformål med anvendelsen af ApplicationResponse Teknisk Profil Forretningsmæssig ApplicationResponse har to former for status enten en godkendelse (Accept) eller en afvisning (Reject). En Accept kan kun være forretningsmæssig, og der returneres således ikke ApplicationResponse, hvis et dokument er teknisk valid eller overholder profilen. Der findes altså ingen mellemformer f.eks. betingede godkendelser. D.v.s. at en godkendelse (Accept) betyder, at modtageren kvitterer for modtagelsen af dokumentet, og dermed er ansvaret for dokumentets behandling overgået til modtageren. Modsat betyder en afvisning, at modtageren har afvist behandlingen, og ansvar for dokumentets videre behandling ligger hos afsender. Anvendelsen af de tre statusformer foregår sekventielt. D.v.s. at modtagne dokumenter først gennemgår en teknisk validering, herefter checkes ProfileID og sidst foretages den forretningsmæssige behandling af dokumentet. Det betyder f.eks., at hvis der modtages en afvisning med ResponseKode f.eks. ProfileReject, så er det samtidig en tilkendegivelse af, at dokumentet er teknisk set validt. Der sendes således kun én ApplicationResponse, hvis et dokument afvises. 3.1 Teknisk Den tekniske anvendelse omfatter alle forhold, der har med dokumentets validering, form og format at gøre. Det omfatter f.eks. læsning og genkendelse af dokumentet, validering af semantik og syntaks typisk i form af schema- og schematronvalidering samt alle andre tekniske problemer, der kan opstå i forbindelse med behandling af dokumentet. Den tekniske anvendelse er adskilt fra den forretningsmæssige og profilmæssige anvendelse, idet en afvisning af dokumentet af tekniske årsager, ikke har noget med dokumentets formål at gøre. F.eks. kan en ordre udmærket afvises af tekniske årsager, f.eks. hvis den ikke er schematron valid, uden at modtageren har forholdt sig til den indholdsmæssige del af dokumentet. Der er i sådanne tilfælde altså ikke tale om en afvisning af ordren som sådan, men at modtageren blot ikke kan læse og forstå ordren. En afvisning af tekniske årsager er at betragte, som om dokumentet ikke er afleveret hos modtageren. F.eks. hvis en faktura er afvist af tekniske årsager, kan afsendere ikke påberåbe sig krav om betaling, forinden der fremsendes en teknisk set valid faktura. 3.2 Profil Den profilmæssige anvendelse finder sted i forbindelse med behandling af dokumentet i forhold til det ProfileID, der er angivet i dokumentet.

10 3.2 Profil I ethvert dokument skal der angives, hvilken profil dokumentet relaterer sig til. En profil er et udtryk for, hvilke dokumenter en given part kan henholdsvis afsende og modtage i en forretningsproces. Se i øvrigt OIOUBL Profiler (Ref. G26). F.eks. kan en faktura have følgende værdi som ProfileID: Procurement-BilSim-1.0 (Billing Simple) Da afsender ikke nødvendigvis kender modtagerens muligheder for at behandle et givet dokument, kan det forekomme, at afsender påfører et ProfileID, som modtageren ikke understøtter. Hvis f.eks. afsender påfører ProfileID et Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 (Ordering Simpel to Billing Simple), og modtageren kun understøtter Procurement-BilSim-1.0 (BillingSimple), er der en konflikt mellem afsenderens forventninger og modtagerens formåen. Selvom en faktura kan modtages under såvel Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 som Procurement-BilSim-1.0 scenariet, skal modtageren i sådanne tilfælde returnere en ApplicationResponse med besked om, at dokumentet er afvist. Afsender kan herefter korrigere sine forventninger (ProfileID) så det stemmer med modtagerens formåen og fremsende det korrigerede dokument. Denne stramme anvendelse af ProfileID skyldes, at der kan være valideringsmæssige forskelle på kravene til f.eks. et fakturadokument om det sendes under Procurement-OrdSim- BilSim-1.0 profilen eller Procurement-BilSim-1.0 profilen Profil med response R I de fleste forretningsprocesser (profiler) er der mulighed for at angive, om der altid ønskes en kvittering for modtagelsen af et givet dokument. Dette gøres ofte med en applikationsmeddelelse (ApplicationResponse). Profilerne er navngivet på en sådan måde, at de profiler, der rummer positiv response i form af en forretningskvittering rummer et R efter profilnavnet. F.eks. har profilen Procurement-BilSim-1.0 en responsvariant, der hedder Procurement-BilSimR-1.0. Dette betyder, at hvis der modtages en faktura med angivelse af profilen Procurement-BilSimR- 1.0 skal modtageren returnere en ApplicationResponse som bekræftelse på, at dokumentet er behandlet, og at fakturaen er accepteret. 3.3 Forretningsmæssige Den forretningsmæssige anvendelse omfatter alle forhold, der har at gøre med behandling af dokumentets formål og indhold. Ved den forretningsmæssige behandling forholder modtageren sig til indholdet af dokumentet, og ikke dokumentets form og format. Dvs. at en afvisning af en faktura af forretningsmæssige årsager skal begrundes i almindelige forhold, der gør, at en faktura ikke skal betales f.eks. hvis den ikke overholder momsloven, eller der er faktureret for enheder, der ikke er leveret. Under den forretningsmæssige anvendelse hører også behandling af dokumentet i forhold til forudgående dokumenter. F.eks. hvis en faktura ikke indeholder korrekt fakturering i forhold til en foregående ordre eller levering. Det bemærkes, at et særligt forhold gør sig gældende for anvendelse af ApplicationResponse i OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 10

11 3.3 Forretningsmæssige forbindelse med ordreprocessen, idet dokumentet OrderResponseSimple og OrderResponse anvendes i stedet for en ApplicationResponse ved godkendelse eller afvisning af en ordre af forretningsmæssige årsager. En ApplicationResponse, der er udstedt med reference til en ordre, er altså ikke et udtryk for, at ordren er accepteret eller afvist, men kun et udtryk for, at ordredokumentet er modtaget eller ikke kan læses. Det samme gælder for OrderChange dokumentet. 3.4 Anvendelsesmåder Dokumentet kan anvendes enten i forhold til et modtaget dokument som helhed eller partiel (linjieniveau). Naturen af dokumentet kan være, at det kun er relevant at tale om behandling af dokumentet som helhed. Afvisning eller godkendelse af et dokument at tekniske årsager vil omfatte hele dokumentet. Anvendelsen som kvittering for modtagelse af et dokument f.eks. ved ProfileID er med værdien R omfatter også hele dokumentet. Anvendelsen i den forretningsmæssige sammenhæng kan være enten som helhed eller partiel. For visse dokumenter vil det kun være relevant at tale om dokumentet som helhed. Det vil f.eks. være tilfældet for følgende dokumenter: Invoice, CreditNote, Reminder og Statement, idet disse dokumenter ikke meningsfuldt kan behandles delvis. OrderResponseSimple, OrderCancellation og CatalogueDeletion idet disse dokumenter ikke har noget linjeniveau. ApplicationResponse anvendes også altid i sin helhed og aldrig på linjeniveau. For andre dokumenter kan der være tale om en partiel godkendelse eller afvisning. Det gælder f.eks. i katalogdokumenterne Catalogue CatalogueItemSpecificationUpdate CataloguePricingUpdate CatalogueRequest Sondringen mellem om et dokument er behandlet som helhed eller partiel angives på henholdsvis headerniveau og linjeniveau i ApplicationResponse. Hovedreglen er, at det er responsekoden på headerniveau der er gældende. Såfremt responskoden på linjeniveau afviger herfra overstyrer denne koden på headerniveau. Det kan f.eks. komme på tale hvis et Catalogue er accepteret (BusinessAccept), men at der er enkelte linjer, der ikke accepteres. De linjer der ikke accepteres skal derfor have værdien BusinessReject. Feltet DocumentResponse/LineResponse/Response/ResponseCode kan kun antage værdierne BusinessAccept og BusinessReject, idet de øvrige afvisningsårsager kun er relevant på headerniveau.

12 3.4 Anvendelsesmåder Behandling af modtaget dokument act Document Receiving Proceses Sender Recei ver Docum ent Received Validate Document [Invalid] Validation status {weight=technical Reject} [Valid] Receive Application Response Application Response Create Application Response Check ProfileID {weight=profile Reject} [No] Profile Supported Applicati on Response Received [Yes] Docum ent Validated Figur 1. Normativ process for modtagelse af et dokument Denne process viser det tekniske flow i forbindelse med validering af ethvert dokument, der modtages det gælder også ApplicationResponse dokumentet selv. Hvis dokumentet er invalid, eller hvis det er fremsendt med en profil af typen R skal der returneres en ApplicationResponse til afsender. OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 12

13 3.4 Anvendelsesmåder System Process: Response act Application Response Proces SenderParty ReceiverParty Application Response Received Check ResponseCode Response Code Check [Accept] Business Accept [No] [Reject] Application Response End [Yes] Business Document Accepted T echnical Reject [Yes] {weight=technical Reject} [No] Business Document Change Application Response Prossed Profile Reject [Yes] [No] {weight=business Reject} {weight=profile Reject} Business Document Delete Figur 2. Normativ ApplicationResponse process Denne proces viser behandlingen af ApplicationResponse dokumentet. Ved modtagelse af en ApplicationResponse checkes ResponseCode for at afgøre, om det er en accept- eller reject-kode. Hvis det er en accept-kode behandles dokumentet afhængig af, hvilken accept-type, der er tale om. Hvis det er en reject-kode undersøges hvilken type reject-kode, der er tale om. Hvis det er en

14 3.4 Anvendelsesmåder teknisk afvisning (TechnicalReject) skyldes det, at det fremsendte dokument er invalid, hvorfor fejlen skal korrigeres hos afsenderen. Hvis det er en profil afvisning (ProfileReject) skyldes det, at modtageren ikke understøtter modtagelse af dokumenter med det angivne ProfileID, og derfor ikke i stand til at læse og forstå dokumentet. Fejlen skal korrigeres hos afsenderen. Hvis dokumentet er afvist af forretningsmæssige årsager, behandles årsagen til afvisningen, og der tages stilling til den fortsatte behandling af dokumentet afhængig af årsagen til afvisningen. OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 14

15 4. Eksempler 4. Eksempler Nedenfor gives eksempler på afvisning og accept af dokumenter med angivelse af ResponseCode 4.1 Teknisk Reject Eksempel på faktura, der er afvist af tekniske årsager, idet dokumentet ikke overholder Guideline for Invoice. <cac:profileid>procurement-bilsim-1.0</cac:profileid>... <cac:documentresponse> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >TechnicalReject</cbc:ResponseCode> <cbc:description>the document is not valid regarding to OIOUBL</cbc:Description> </cac:response> <cac:documentreference> <cbc:id>12345</cbc:id> <cbc:uuid>3a6252a a-e388fe63f399</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1 >Invoice</cbc:DocumentTypeCode> </cac:documentreference> </cac:documentresponse>

16 4.2 Technical Reject med ugyldig ProfileID 4.2 Technical Reject med ugyldig ProfileID <cac:profileid>none</cac:profileid>... <cac:documentresponse> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >TechnicalReject</cbc:ResponseCode> <cbc:description>the ProfileID is not valid regarding to profile idlist</cbc:description> </cac:response> <cac:documentreference> <cbc:id>12345</cbc:id> <cbc:uuid>3a6252a a-e388fe63f399</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1 >Invoice</cbc:DocumentTypeCode> </cac:documentreference> </cac:documentresponse> 4.3 ProfileReject Eksempel på en rykker, hvor modtagelsen er afvist, idet modtager ikke understøtter dokumenttypen (rykker) i den angivne profil. <cac:profileid>procurement-bilsim-1.0</cac:profileid>... <cac:documentresponse> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >ProfileReject</cbc:ResponseCode> <cbc:description>the profile Procurement-BilSim-1.0 is not supported</cbc:description> </cac:response> <cac:documentreference> <cbc:id>12347</cbc:id> <cbc:copyindicator>false</cbc:copyindicator> <cbc:uuid>3a6252a a-e388fe63f399</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1 >Reminder</cbc:DocumentTypeCode> </cac:documentreference> </cac:documentresponse> OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 16

17 4.4 BusinessAccept 4.4 BusinessAccept Eksempel på bekræftelse for modtagelse af en faktura, der er afsendt med ProfileID Procurement- BilSimR-1.0. <cac:profileid>procurement-bilsimr-1.0</cac:profileid>... <cac:documentresponse> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >BusinessAccept</cbc:ResponseCode> <cbc:description>the document is received and accepted</cbc:description> </cac:response> <cac:documentreference> <cbc:id>12348</cbc:id> <cbc:copyindicator>false</cbc:copyindicator> <cbc:uuid>3a6252a a-e388fe63f399</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode-1.1 > Invoice</cbc:DocumentTypeCode> </cac:documentreference> </cac:documentresponse>

18 4.5 BusinessReject 4.5 BusinessReject Eksempel på en faktura, hvor modtagelse er afvist af forretningsmæssige årsager, idet der på fakturalinje 2 er faktureret for meget i forhold til den indgåede kontrakt. Konsekvens er, at hele fakturaen afvises. <cac:profileid>procurement-bilsim-1.0</cac:profileid>... <cac:documentresponse> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >BusinessReject</cbc:ResponseCode> <cbc:description>invoice rejected</cbc:description> </cac:response> <cac:documentreference> <cbc:id>12349</cbc:id> <cbc:uuid>3a6252a a-e388fe63f399</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:documenttypecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode-1.1 > Invoice</cbc:DocumentTypeCode> </cac:documentreference> <cac:lineresponse> <cac:linereference> <cbc:lineid>1</cbc:lineid> </cac:linereference> <cac:response> <cbc:referenceid>1</cbc:referenceid> <cbc:responsecode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:responsecode- 1.1 >BusinessReject</cbc:ResponseCode> <cbc:description>the prices within our contract is DKK and not DKK 11.50</cbc:Description> </cac:response> </cac:lineresponse> </cac:documentresponse> OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 18

19 5. Relevante kodelister 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: UBLVersionID 2.0 CustomizationID OIOUBL-2.01 ProfileID 320 urn:oioubl:id:profileid-1.1 Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 ResponseCode 320 urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1 TechnicalReject Line/ResponseCode 320 urn:oioubl:codelist:lineresponsecode-1.1 BusinessReject

20 6. Termer og forkortelser 6. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Term: Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. OIOUBL Bekræftelse Version 1.1 Side 20

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

OIOUBL Dokumentoversigt

OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL version

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Teknisk Workshop om NemHandel Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Agenda 09:00-09:30 Velkommen 09:30-10:30 Introduktion til OIOUBL 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Introduktion

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1 KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 14:08:49 Side 1 Reg.konto Valør Sted Eksp. År Afst. Bilagsarkiv Nr-type Bruttobeløb Nettobeløb Type Status Proj/Udt Posteringstekst 143 145 00-50 200114 030314

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere