Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering"

Transkript

1 Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2

2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Det gør vi bl.a. ved at dæmpe togstøjen. Nu er turen kommet til din bolig. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banedanmark i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Støjdæmpningen vil bestå i, at din boligs lydisolering overfor togstøj forbedres, typisk ved at der sættes nye lydisolerende vinduer i huset, eller evt. ved blot at udskifte de eksisterende ruder til nye lydisolerende ruder. Tilskud til støjisolering af boliger kan ikke benyttes som tilskud til opsætning af støjskærme. De støjskærme, der er opsat langs de mest trafikerede strækninger, er opsat efter aftale mellem Miljøstyrelsen og Banedanmark, og der vil ikke i støjpuljens regi blive opsat yderligere støjskærme. Indsatsen mod togstøjen har strakt sig over en årrække, og med udgangen af 2009 har støjpuljen forbedret forhold ene for boliger. På det tidspunkt havde vi været igennem alle væsentlige banestrækninger i Danmark og var i princippet færdige. Imidlertid er der siden 1986 sket ændringer både i trafik og togtyper. Samtidig er der kommet en ny avanceret beregningsmodel, Nord2000, som fremover skal benyttes ved støjkortlægning. Derfor udførte vi i 2009 en kontrolberegning for hele landet med de nye forudsætninger og den nye model. Denne beregning viser, at der er enkelte boliger, som med de nye forudsætninger er berettiget til tilskud. Din bolig er en af dem. Du vil sandsynligvis have naboer, som i perioden har fået tilbudt tilskud til støjisolering. Disse naboer kan ikke få et fornyet tilbud i denne omgang, selvom de tidligere ikke benyttede sig af tilbuddet. Banedanmark yder økonomisk tilskud til støjisoleringsarbejdet på din bolig. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud stil støjisolering. Lejere kan ikke selv søge, men kan opfordre deres udlejer til at søge. Denne vejledning er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banedanmarks tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du siden hen bruge vejledningen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banedanmark 5 6

3 Støj og tilskud HVAD ER TOGSTØJ? HVEM FÅR TILSKUD? FORSKEL PÅ TILSKUD TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Støj måles i enheden decibel db(a). Støjniveauet svinger Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering til ejere af Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre grupper. Vi yder kun tilskud til støjisolering af opholdsrum, hvor hele tiden. Også støjen fra togtrafikken. Hver gang et tog boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden på Størrelsen er fastlagt efter princippet størst tilskud der er behov for det. Dvs. rum med togstøj over L DEN = passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellem- mere end L DEN = 64 db(a). Er du lejer, kan du altså ikke til de mest støjbelastede boliger. 33 db(a) indendøre. Er rummet allerede så velisoleret, at liggende perioder falder støjniveauet til et almindeligt selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du støjen er under de L DEN = 33 db(a), er du derfor ikke beret- støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og børn laver. kan opfordre ejeren af huset til at deltage i ordningen. De Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms) af udgifter på tiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: max. kr Det maksimale tilskud er på kr. indendørstogstøj i de enkelte rum. BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder en slags Gruppe 1 har en støjbelastning på mere end (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, værelser, kamre døgnets middelværdi. Beregningen tager hensyn til L DEN = 74 db(a). Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms) af udgifter på og køkkener. Vi yder ikke tilskud til badeværelser, bryg- antal tog pr. døgn, toglængder, togtyper, togets hastig - Gruppe 2 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr gerser, kældre og inddækkede terrasser. hed, afstand fra spor samt terrænforhold. L DEN = 69 db(a) (inkl. moms). og L DEN = 74 db(a). Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms) af udgifter på De rum i boligen, der vender ud mod jernbanen, vil natur- MÅLSÆTNING Gruppe 3 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr ligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke Det er både i din og Banedanmarks interesse, at støjisole- L DEN = 64dB(A) og L DEN = 69dB(A). (inkl. moms). vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at tog- ringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst støjen ikke generer. I de tilfælde dækker støjpuljen ikke. 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 I følgebrevet står der, hvilken gruppe du tilhører. Gem HUSK db(a) betyder en mærkbar sænkning af støjen inden døre. brevet, så er du ikke i tvivl om, hvor meget du kan få Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med prisudvik- Husk, at de håndværkere, der foretager støjisoleringen, Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du får derfor i tilskud. lingen. De fastsatte maksimumbeløb gælder pr. 3. september skal være momsregistrerede. Håndværkerne må først gå besøg af en af vores støjkonsulenter, som sikrer, at støj ved et byggereguleringsindeks på 121,2. De maksimale i gang med arbejdet, når Banedanmark har godkendt isoleringen lever op til målsætningen. Men støjisolerin- tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, deres tilbud og givet tilsagn om tilskud. gen skal naturligvis også passe dig og din økonomi. Læs hvis det er nødvendigt også at isolere loft og tag for at nå bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. målsætningen. Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger (f.eks. energistøtteordningen). 7 8

4 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN og inden kl Sammen finder I så et andet tidspunkt Støjkonsulenten skriver en rapport en beskrivelse af det tilbud på at udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det Er du boligejer, og vil du overveje at forbedre din boligs for besøget. forestående støjisoleringsarbejde. Af rapporten fremgår tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere eksemplarer, lydisolation med tilskud, skal du have besøg af vores det, hvor og hvordan der skal isoleres, for at du kan få kan du kontakte støjkonsulenten. støjkonsulent. Du udfylder og indsender blanketten. Din BESØGET tilskud. støjkonsulent vil følge sagen fra start til slut, og det er Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og finder sted på Rapporten er udformet som en tilbudsliste, sådan at der er gratis for dig. hverdage, dvs. mandag-fredag mellem kl og Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i de beregninger, en side med beskrivelser for hvert rum, som kan isoleres Konsulenten kommer ikke i weekenden og heller ikke tidli- støjkonsulenten har lavet på baggrund af besøget, og i de med tilskud. Det er mest praktisk for alle, at entreprenøren På tilmeldingsblanketten afkrydser du de besøgstider, gere eller senere på hverdage. ønsker og oplysninger, du har nævnt under besøget. Du udfylder listen for hvert rum. Så er der sikkerhed for, at du foretrækker inden for den 3-måneders periode, som modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to alt kommer med, og hvis du skulle ønske at reducere på støjkonsulenten har afsat til besøg i dit område. Afkryds I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give antallet af rum, der skal støjisoleres, vil det være enkelt. venligst så mange tidspunkter som muligt det letter rum frem til den isoleringsløsning, der giver den nød- støjkonsulentens planlægning af besøg. vendige forbedring. Støjkonsulenten beskriver de forskellige muligheder, og giver dig på stedet et overblik over Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. Tids- cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig fristen står på tilmeldingsblanketten. bedst økonomisk mv., og som samtidig opfylder kravene om forbedrede lydforhold. KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 2 uger efter du har sendt tilmeldingsblanketten med Under besøget fortæller konsulenten også om det videre anmodning om besøg af en støjkonsulent, modtager du forløb og besvarer dine spørgsmål. en kvittering fra støjkonsulenten. Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens Modtager du ikke kvitteringen inden for 2 uger, bør du arbejde i andre dele af forløbet, som er beskrevet i denne kontakte støjkonsulenten. vejledning. AFTAL BESØG STØJKONSULENTEN BESKRIVERARBEJDET Konsulenten kontakter dig pr. brev eller telefon for at af- Når støjkonsulenten har gennemgået boligen sammen med tale tid og dato for besøg. Aflys hvis du er forhindret. Hvis dig, beregner han indendørsstøjen i de enkelte rum. Så du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tids- vurderer han hvilke rum, der er berettiget til tilskud og punkt, skal du ringe til støjkonsulenten senest dagen før hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem

5 DU ANSØGER DU SENDER ANSØGNING tation med mindst tre deltagere. Det sker, at håndværkeren Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra hånd- Banedanmarks brev om tilsagn er dit formelle bevis for, Sammen med rapporten får du et ansøgningsskema, som foreslår en anden løsning end den, der står i beskrivelsen. værkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra at du vil modtage tilskud. Samtidig betyder det, at du må du skal sende i udfyldt stand til støjkonsulenten sam- Det er tilladt, så længe den alternative løsning er lydmæs- det billigste tilbud. Du må gerne benytte det dyreste tilbud. sætte det egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må men med håndværkertilbuddene. Det er først med denne sigt lige så god, og at støjkonsulenten godkender den. Men tilskuddet bliver beregnet af det billigste tilbud + 5%. ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at du søger tilskud Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og sender dem til støjisolering. Men det forpligter dig ikke til at udføre DU KAN FÅ HJÆLP videre til Banedanmark. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i arbejdet. Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan tilsagnsbrevet. du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banedanmark, Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgnings- Arki tekten eller ingeniøren kan også hjælpe dig med til- hvor du kan se præcis, hvor meget du kan få i tilskud, hvis skemaet, står på ansøgningsskemaet. syn, mens arbejdet bliver udført. Honorar til arkitekt eller støjisoleringen bliver gennemført. ingeniør er tilskudsberettiget på linie med de øvrige udgif- DU INDHENTER TILBUD ter til støjisolering, men kun hvis du gennemfører støjiso- Normalt skal der flere slags håndværkere til at udføre leringen. Denne udgift skal angives på ansøgningsskemaet. støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glarmestre, elektrikere, murere, malere mv. Du kan vælge at indhente tilbud fra HVIS DET BLIVER FOR DYRT forskellige Hvis håndværkernes tilbud overskrider det beløb, du havde faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå for hele ar- tænkt dig, kan du indskrænke projektet. Du kan skære ned bejdet en såkaldt totalentreprise. Uanset hvilken form du på antallet af rum, du vil støjisolere. I princippet kan du vælger, skal du indhente mindst to tilbud på hver opgave. godt vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af det arbejde, som Tilbuddene skal være bindende og henvise direkte til rap- du udfører i det enkelte rum. Beslutter du at skære ned porten, der beskriver isoleringsarbejdet i dit hus. Det er på projektet, skal du huske at spørge håndværkerne om vigtigt, at du sørger for, at alle eventuelle følgearbejder, de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, stadig som f. eks. efterreparation og maling af vinduesindfatnin- gælder. Det er almindeligt, at der gælder en form for ger er omfattet af tilbuddet. mængderabat. Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det særligt SEND TILBUD i etageejendomme en rigtig god idé at slå jer sammen Når du har indhentet dine tilbud, sender du dem til støj- i en ejerforening eller lignende. konsulenten sammen med det udfyldte ansøgningsskema. På ansøgningsblanketten kan du skrive, hvilket tilbud du Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: Hvis selv foretrækker. din ejendom er en udlejningsejendom, hvor mere end 10 Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og kontrollerer lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation både, at arbejdet lever op til kravene i rapporten, og at enten som offentlig licitation eller som begrænset lici- priserne er rimelige

6 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til din arkitekt eller ingeniør. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere håndværkertilbuddet og bede håndværkeren begynde. DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde til den aftalte tid. Støjkonsulentens og Banedanmarks opgave er kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Hvis du har behov for det, kan du som tidligere nævnt engagere din egen arkitekt eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken indhente byggetilladelse eller anmelde støjisoleringen til kommunen. Men du skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som hvis du f.eks. udskifter vinduer. For fredede huse eller huse, der på andre måder er pålagt servitutter eller lokalplaner med hensyn til udseende, kræver de pågældende myndigheder, at du får tilladelse til støjisoleringen. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at orientere om den planlagte støjisolering og for at høre, hvordan selskabet forholder sig

7 Du lægger selv penge ud STØJISOLERING DU LÆGGER SELV PENGE UD GODKENDELSER OG BETALINGER STØJ God lydisolation og god varmeisolation følges ikke altid ad. Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, døre, vægge, I de fleste tilfælde betyder en forbedring af lydisolationen fulde beløb. du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. tag/loft og ventilationsåbninger. Når det handler om støj dog også en forbedring af varmeisolationen. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de og isolering mod støj, er de enkelte bygningsdeles lyd- Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regnin- rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, isolation og deres areal vigtige. Der er stor forskel på, LOFT OG TAG ger fra håndværkerne, indtil du modtager tilskudsbeløbet, nemlig nu. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, hvordan lyden passerer igennem et vindue og et tag. F.eks. Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt at støjisolere kan du henvende dig i en bank og bede om et byggefinan- skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede kan det ske, at der passerer lige så meget eller mere støj loft/tag. I de tilfælde kan håndværkerne enten gøre arbej- sieringslån. regninger til Banedanmark. igennem et stort og relativt velisoleret tag, som gennem det nedefra i rummet eller oppefra. et lille og dårligt isoleret vindue. Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt VI UDBETALER TILSKUD Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Hånd- færdigt. Banedanmark udbetaler derfor ikke acontobeløb. Banedanmark kontrollerer så, at regningerne er korrekte VINDUER værkerne lægger lægter ud på det gamle loft, kommer I banken er det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder om at mineraluld mellem lægterne, og til sidst bliver der lagt et sagnsbrevet fra Banedanmark som sikkerhed for, at du pengene bliver udbetalt. dæmpe støj, der kommer udefra. lag af 2x13 mm gipsplader. modtager tilskud til arbejdet. Men Banedanmark informerer gerne din bank om ordningen, hvis der er behov Der går normalt bankdage fra du sender regning- Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på grund af den Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, erne, til du modtager Banedanmarks tilskud. store afstand mellem de forskellige glaslag. Montering af for det, kan støjisoleringen foregå oppefra. Så lægges mi- som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. forsatsvinduer er en forholdsvis enkel og billig løsning. neralulden og gipspladerne mellem bjælkerne eller under selve tagdækningen. SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan det være nød- Støjkonsulenten skal have skriftlig besked fra dig. vendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med Denne isoleringsform kan være noget dyrere, fordi det termolydruder. Termolydruderne er specielt opbyggede ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblanket, som du termoruder (to-lags eller tre-lags), der har højere lydiso- arbejdet bliver udført. får tilsendt sammen med tilsagnsbrevet. På blanketten kan lation end almindelige termoruder. du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens VENTILATION kontrolbesøg. DØRE Du må være opmærksom på, at en forbedring af støjni- Have- og terrassedøre i sove- og opholdsrum vil ofte have veauet i de enkelte rum også betyder, at huset er mere KONTROLBESØG store glasflader. Hvis rummene skal støjisoleres, behandles tæt, og det kan give fugtproblemer, hvis du ikke sørger Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler dørene på samme måde som vinduerne. for anden ventilation. I støjisoleringen indgår derfor også I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår forslag om montering af lyddæmpede friskluftventiler eller og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes om- YDERVÆGGE mekanisk ventilation. fang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at Det samme gælder ydervæggene, hvis de er af en let arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked konstruktion. Ydervæggene kan f.eks. består af isolerings- GOD FORNØJELSE om, at arbejdet er godkendt. materiale, som er indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det Det var så lidt om Banedanmarks tilskud til isolering mod giver en effektiv varmeisolering, men fungerer desværre togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder dig, Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, ikke tilstrækkeligt som støjisolering. jo hurtigere er din bolig isoleret. udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, Ved en typisk isolering af ydervægge, monteres forsats- før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet vægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radia- Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du torer og el-installationer skal flyttes. 16 måneder igen kontakte støjkonsulenten

8 19 20

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig.

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Indbydelse til orienteringsmøde: Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Helsingør Kommune inviterer hermed medlemmerne af grundejerforeninger i Helsingør Kommune

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr

Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr Betingelser for ansøgning: Følgende betingelser skal være opfyldt for, at en ansøger kan opnå tilsagn om tilskud: 1. Tilskuddet ansøges til køb og installation

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere