Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering"

Transkript

1 Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2

2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Det gør vi bl.a. ved at dæmpe togstøjen. Nu er turen kommet til din bolig. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banedanmark i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Støjdæmpningen vil bestå i, at din boligs lydisolering overfor togstøj forbedres, typisk ved at der sættes nye lydisolerende vinduer i huset, eller evt. ved blot at udskifte de eksisterende ruder til nye lydisolerende ruder. Tilskud til støjisolering af boliger kan ikke benyttes som tilskud til opsætning af støjskærme. De støjskærme, der er opsat langs de mest trafikerede strækninger, er opsat efter aftale mellem Miljøstyrelsen og Banedanmark, og der vil ikke i støjpuljens regi blive opsat yderligere støjskærme. Indsatsen mod togstøjen har strakt sig over en årrække, og med udgangen af 2009 har støjpuljen forbedret forhold ene for boliger. På det tidspunkt havde vi været igennem alle væsentlige banestrækninger i Danmark og var i princippet færdige. Imidlertid er der siden 1986 sket ændringer både i trafik og togtyper. Samtidig er der kommet en ny avanceret beregningsmodel, Nord2000, som fremover skal benyttes ved støjkortlægning. Derfor udførte vi i 2009 en kontrolberegning for hele landet med de nye forudsætninger og den nye model. Denne beregning viser, at der er enkelte boliger, som med de nye forudsætninger er berettiget til tilskud. Din bolig er en af dem. Du vil sandsynligvis have naboer, som i perioden har fået tilbudt tilskud til støjisolering. Disse naboer kan ikke få et fornyet tilbud i denne omgang, selvom de tidligere ikke benyttede sig af tilbuddet. Banedanmark yder økonomisk tilskud til støjisoleringsarbejdet på din bolig. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud stil støjisolering. Lejere kan ikke selv søge, men kan opfordre deres udlejer til at søge. Denne vejledning er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banedanmarks tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du siden hen bruge vejledningen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banedanmark 5 6

3 Støj og tilskud HVAD ER TOGSTØJ? HVEM FÅR TILSKUD? FORSKEL PÅ TILSKUD TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Støj måles i enheden decibel db(a). Støjniveauet svinger Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering til ejere af Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre grupper. Vi yder kun tilskud til støjisolering af opholdsrum, hvor hele tiden. Også støjen fra togtrafikken. Hver gang et tog boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden på Størrelsen er fastlagt efter princippet størst tilskud der er behov for det. Dvs. rum med togstøj over L DEN = passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellem- mere end L DEN = 64 db(a). Er du lejer, kan du altså ikke til de mest støjbelastede boliger. 33 db(a) indendøre. Er rummet allerede så velisoleret, at liggende perioder falder støjniveauet til et almindeligt selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du støjen er under de L DEN = 33 db(a), er du derfor ikke beret- støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og børn laver. kan opfordre ejeren af huset til at deltage i ordningen. De Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms) af udgifter på tiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: max. kr Det maksimale tilskud er på kr. indendørstogstøj i de enkelte rum. BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder en slags Gruppe 1 har en støjbelastning på mere end (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, værelser, kamre døgnets middelværdi. Beregningen tager hensyn til L DEN = 74 db(a). Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms) af udgifter på og køkkener. Vi yder ikke tilskud til badeværelser, bryg- antal tog pr. døgn, toglængder, togtyper, togets hastig - Gruppe 2 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr gerser, kældre og inddækkede terrasser. hed, afstand fra spor samt terrænforhold. L DEN = 69 db(a) (inkl. moms). og L DEN = 74 db(a). Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms) af udgifter på De rum i boligen, der vender ud mod jernbanen, vil natur- MÅLSÆTNING Gruppe 3 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr ligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke Det er både i din og Banedanmarks interesse, at støjisole- L DEN = 64dB(A) og L DEN = 69dB(A). (inkl. moms). vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at tog- ringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst støjen ikke generer. I de tilfælde dækker støjpuljen ikke. 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 I følgebrevet står der, hvilken gruppe du tilhører. Gem HUSK db(a) betyder en mærkbar sænkning af støjen inden døre. brevet, så er du ikke i tvivl om, hvor meget du kan få Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med prisudvik- Husk, at de håndværkere, der foretager støjisoleringen, Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du får derfor i tilskud. lingen. De fastsatte maksimumbeløb gælder pr. 3. september skal være momsregistrerede. Håndværkerne må først gå besøg af en af vores støjkonsulenter, som sikrer, at støj ved et byggereguleringsindeks på 121,2. De maksimale i gang med arbejdet, når Banedanmark har godkendt isoleringen lever op til målsætningen. Men støjisolerin- tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, deres tilbud og givet tilsagn om tilskud. gen skal naturligvis også passe dig og din økonomi. Læs hvis det er nødvendigt også at isolere loft og tag for at nå bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. målsætningen. Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger (f.eks. energistøtteordningen). 7 8

4 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN og inden kl Sammen finder I så et andet tidspunkt Støjkonsulenten skriver en rapport en beskrivelse af det tilbud på at udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det Er du boligejer, og vil du overveje at forbedre din boligs for besøget. forestående støjisoleringsarbejde. Af rapporten fremgår tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere eksemplarer, lydisolation med tilskud, skal du have besøg af vores det, hvor og hvordan der skal isoleres, for at du kan få kan du kontakte støjkonsulenten. støjkonsulent. Du udfylder og indsender blanketten. Din BESØGET tilskud. støjkonsulent vil følge sagen fra start til slut, og det er Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og finder sted på Rapporten er udformet som en tilbudsliste, sådan at der er gratis for dig. hverdage, dvs. mandag-fredag mellem kl og Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i de beregninger, en side med beskrivelser for hvert rum, som kan isoleres Konsulenten kommer ikke i weekenden og heller ikke tidli- støjkonsulenten har lavet på baggrund af besøget, og i de med tilskud. Det er mest praktisk for alle, at entreprenøren På tilmeldingsblanketten afkrydser du de besøgstider, gere eller senere på hverdage. ønsker og oplysninger, du har nævnt under besøget. Du udfylder listen for hvert rum. Så er der sikkerhed for, at du foretrækker inden for den 3-måneders periode, som modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to alt kommer med, og hvis du skulle ønske at reducere på støjkonsulenten har afsat til besøg i dit område. Afkryds I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give antallet af rum, der skal støjisoleres, vil det være enkelt. venligst så mange tidspunkter som muligt det letter rum frem til den isoleringsløsning, der giver den nød- støjkonsulentens planlægning af besøg. vendige forbedring. Støjkonsulenten beskriver de forskellige muligheder, og giver dig på stedet et overblik over Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. Tids- cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig fristen står på tilmeldingsblanketten. bedst økonomisk mv., og som samtidig opfylder kravene om forbedrede lydforhold. KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 2 uger efter du har sendt tilmeldingsblanketten med Under besøget fortæller konsulenten også om det videre anmodning om besøg af en støjkonsulent, modtager du forløb og besvarer dine spørgsmål. en kvittering fra støjkonsulenten. Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens Modtager du ikke kvitteringen inden for 2 uger, bør du arbejde i andre dele af forløbet, som er beskrevet i denne kontakte støjkonsulenten. vejledning. AFTAL BESØG STØJKONSULENTEN BESKRIVERARBEJDET Konsulenten kontakter dig pr. brev eller telefon for at af- Når støjkonsulenten har gennemgået boligen sammen med tale tid og dato for besøg. Aflys hvis du er forhindret. Hvis dig, beregner han indendørsstøjen i de enkelte rum. Så du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tids- vurderer han hvilke rum, der er berettiget til tilskud og punkt, skal du ringe til støjkonsulenten senest dagen før hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem

5 DU ANSØGER DU SENDER ANSØGNING tation med mindst tre deltagere. Det sker, at håndværkeren Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra hånd- Banedanmarks brev om tilsagn er dit formelle bevis for, Sammen med rapporten får du et ansøgningsskema, som foreslår en anden løsning end den, der står i beskrivelsen. værkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra at du vil modtage tilskud. Samtidig betyder det, at du må du skal sende i udfyldt stand til støjkonsulenten sam- Det er tilladt, så længe den alternative løsning er lydmæs- det billigste tilbud. Du må gerne benytte det dyreste tilbud. sætte det egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må men med håndværkertilbuddene. Det er først med denne sigt lige så god, og at støjkonsulenten godkender den. Men tilskuddet bliver beregnet af det billigste tilbud + 5%. ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at du søger tilskud Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og sender dem til støjisolering. Men det forpligter dig ikke til at udføre DU KAN FÅ HJÆLP videre til Banedanmark. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i arbejdet. Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan tilsagnsbrevet. du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banedanmark, Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgnings- Arki tekten eller ingeniøren kan også hjælpe dig med til- hvor du kan se præcis, hvor meget du kan få i tilskud, hvis skemaet, står på ansøgningsskemaet. syn, mens arbejdet bliver udført. Honorar til arkitekt eller støjisoleringen bliver gennemført. ingeniør er tilskudsberettiget på linie med de øvrige udgif- DU INDHENTER TILBUD ter til støjisolering, men kun hvis du gennemfører støjiso- Normalt skal der flere slags håndværkere til at udføre leringen. Denne udgift skal angives på ansøgningsskemaet. støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glarmestre, elektrikere, murere, malere mv. Du kan vælge at indhente tilbud fra HVIS DET BLIVER FOR DYRT forskellige Hvis håndværkernes tilbud overskrider det beløb, du havde faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå for hele ar- tænkt dig, kan du indskrænke projektet. Du kan skære ned bejdet en såkaldt totalentreprise. Uanset hvilken form du på antallet af rum, du vil støjisolere. I princippet kan du vælger, skal du indhente mindst to tilbud på hver opgave. godt vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af det arbejde, som Tilbuddene skal være bindende og henvise direkte til rap- du udfører i det enkelte rum. Beslutter du at skære ned porten, der beskriver isoleringsarbejdet i dit hus. Det er på projektet, skal du huske at spørge håndværkerne om vigtigt, at du sørger for, at alle eventuelle følgearbejder, de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, stadig som f. eks. efterreparation og maling af vinduesindfatnin- gælder. Det er almindeligt, at der gælder en form for ger er omfattet af tilbuddet. mængderabat. Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det særligt SEND TILBUD i etageejendomme en rigtig god idé at slå jer sammen Når du har indhentet dine tilbud, sender du dem til støj- i en ejerforening eller lignende. konsulenten sammen med det udfyldte ansøgningsskema. På ansøgningsblanketten kan du skrive, hvilket tilbud du Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: Hvis selv foretrækker. din ejendom er en udlejningsejendom, hvor mere end 10 Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og kontrollerer lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation både, at arbejdet lever op til kravene i rapporten, og at enten som offentlig licitation eller som begrænset lici- priserne er rimelige

6 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til din arkitekt eller ingeniør. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere håndværkertilbuddet og bede håndværkeren begynde. DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde til den aftalte tid. Støjkonsulentens og Banedanmarks opgave er kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Hvis du har behov for det, kan du som tidligere nævnt engagere din egen arkitekt eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken indhente byggetilladelse eller anmelde støjisoleringen til kommunen. Men du skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som hvis du f.eks. udskifter vinduer. For fredede huse eller huse, der på andre måder er pålagt servitutter eller lokalplaner med hensyn til udseende, kræver de pågældende myndigheder, at du får tilladelse til støjisoleringen. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at orientere om den planlagte støjisolering og for at høre, hvordan selskabet forholder sig

7 Du lægger selv penge ud STØJISOLERING DU LÆGGER SELV PENGE UD GODKENDELSER OG BETALINGER STØJ God lydisolation og god varmeisolation følges ikke altid ad. Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, døre, vægge, I de fleste tilfælde betyder en forbedring af lydisolationen fulde beløb. du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. tag/loft og ventilationsåbninger. Når det handler om støj dog også en forbedring af varmeisolationen. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de og isolering mod støj, er de enkelte bygningsdeles lyd- Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regnin- rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, isolation og deres areal vigtige. Der er stor forskel på, LOFT OG TAG ger fra håndværkerne, indtil du modtager tilskudsbeløbet, nemlig nu. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, hvordan lyden passerer igennem et vindue og et tag. F.eks. Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt at støjisolere kan du henvende dig i en bank og bede om et byggefinan- skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede kan det ske, at der passerer lige så meget eller mere støj loft/tag. I de tilfælde kan håndværkerne enten gøre arbej- sieringslån. regninger til Banedanmark. igennem et stort og relativt velisoleret tag, som gennem det nedefra i rummet eller oppefra. et lille og dårligt isoleret vindue. Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt VI UDBETALER TILSKUD Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Hånd- færdigt. Banedanmark udbetaler derfor ikke acontobeløb. Banedanmark kontrollerer så, at regningerne er korrekte VINDUER værkerne lægger lægter ud på det gamle loft, kommer I banken er det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder om at mineraluld mellem lægterne, og til sidst bliver der lagt et sagnsbrevet fra Banedanmark som sikkerhed for, at du pengene bliver udbetalt. dæmpe støj, der kommer udefra. lag af 2x13 mm gipsplader. modtager tilskud til arbejdet. Men Banedanmark informerer gerne din bank om ordningen, hvis der er behov Der går normalt bankdage fra du sender regning- Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på grund af den Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, erne, til du modtager Banedanmarks tilskud. store afstand mellem de forskellige glaslag. Montering af for det, kan støjisoleringen foregå oppefra. Så lægges mi- som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. forsatsvinduer er en forholdsvis enkel og billig løsning. neralulden og gipspladerne mellem bjælkerne eller under selve tagdækningen. SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan det være nød- Støjkonsulenten skal have skriftlig besked fra dig. vendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med Denne isoleringsform kan være noget dyrere, fordi det termolydruder. Termolydruderne er specielt opbyggede ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblanket, som du termoruder (to-lags eller tre-lags), der har højere lydiso- arbejdet bliver udført. får tilsendt sammen med tilsagnsbrevet. På blanketten kan lation end almindelige termoruder. du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens VENTILATION kontrolbesøg. DØRE Du må være opmærksom på, at en forbedring af støjni- Have- og terrassedøre i sove- og opholdsrum vil ofte have veauet i de enkelte rum også betyder, at huset er mere KONTROLBESØG store glasflader. Hvis rummene skal støjisoleres, behandles tæt, og det kan give fugtproblemer, hvis du ikke sørger Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler dørene på samme måde som vinduerne. for anden ventilation. I støjisoleringen indgår derfor også I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår forslag om montering af lyddæmpede friskluftventiler eller og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes om- YDERVÆGGE mekanisk ventilation. fang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at Det samme gælder ydervæggene, hvis de er af en let arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked konstruktion. Ydervæggene kan f.eks. består af isolerings- GOD FORNØJELSE om, at arbejdet er godkendt. materiale, som er indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det Det var så lidt om Banedanmarks tilskud til isolering mod giver en effektiv varmeisolering, men fungerer desværre togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder dig, Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, ikke tilstrækkeligt som støjisolering. jo hurtigere er din bolig isoleret. udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, Ved en typisk isolering af ydervægge, monteres forsats- før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet vægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radia- Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du torer og el-installationer skal flyttes. 16 måneder igen kontakte støjkonsulenten

8 19 20

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere