Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering"

Transkript

1 Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2

2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Det gør vi bl.a. ved at dæmpe togstøjen. Nu er turen kommet til din bolig. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banedanmark i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Støjdæmpningen vil bestå i, at din boligs lydisolering overfor togstøj forbedres, typisk ved at der sættes nye lydisolerende vinduer i huset, eller evt. ved blot at udskifte de eksisterende ruder til nye lydisolerende ruder. Tilskud til støjisolering af boliger kan ikke benyttes som tilskud til opsætning af støjskærme. De støjskærme, der er opsat langs de mest trafikerede strækninger, er opsat efter aftale mellem Miljøstyrelsen og Banedanmark, og der vil ikke i støjpuljens regi blive opsat yderligere støjskærme. Indsatsen mod togstøjen har strakt sig over en årrække, og med udgangen af 2009 har støjpuljen forbedret forhold ene for boliger. På det tidspunkt havde vi været igennem alle væsentlige banestrækninger i Danmark og var i princippet færdige. Imidlertid er der siden 1986 sket ændringer både i trafik og togtyper. Samtidig er der kommet en ny avanceret beregningsmodel, Nord2000, som fremover skal benyttes ved støjkortlægning. Derfor udførte vi i 2009 en kontrolberegning for hele landet med de nye forudsætninger og den nye model. Denne beregning viser, at der er enkelte boliger, som med de nye forudsætninger er berettiget til tilskud. Din bolig er en af dem. Du vil sandsynligvis have naboer, som i perioden har fået tilbudt tilskud til støjisolering. Disse naboer kan ikke få et fornyet tilbud i denne omgang, selvom de tidligere ikke benyttede sig af tilbuddet. Banedanmark yder økonomisk tilskud til støjisoleringsarbejdet på din bolig. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud stil støjisolering. Lejere kan ikke selv søge, men kan opfordre deres udlejer til at søge. Denne vejledning er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banedanmarks tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du siden hen bruge vejledningen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banedanmark 5 6

3 Støj og tilskud HVAD ER TOGSTØJ? HVEM FÅR TILSKUD? FORSKEL PÅ TILSKUD TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Støj måles i enheden decibel db(a). Støjniveauet svinger Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering til ejere af Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre grupper. Vi yder kun tilskud til støjisolering af opholdsrum, hvor hele tiden. Også støjen fra togtrafikken. Hver gang et tog boliger, der har en udendørs støjbelastning på facaden på Størrelsen er fastlagt efter princippet størst tilskud der er behov for det. Dvs. rum med togstøj over L DEN = passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellem- mere end L DEN = 64 db(a). Er du lejer, kan du altså ikke til de mest støjbelastede boliger. 33 db(a) indendøre. Er rummet allerede så velisoleret, at liggende perioder falder støjniveauet til et almindeligt selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du støjen er under de L DEN = 33 db(a), er du derfor ikke beret- støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og børn laver. kan opfordre ejeren af huset til at deltage i ordningen. De Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms) af udgifter på tiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: max. kr Det maksimale tilskud er på kr. indendørstogstøj i de enkelte rum. BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder en slags Gruppe 1 har en støjbelastning på mere end (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, værelser, kamre døgnets middelværdi. Beregningen tager hensyn til L DEN = 74 db(a). Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms) af udgifter på og køkkener. Vi yder ikke tilskud til badeværelser, bryg- antal tog pr. døgn, toglængder, togtyper, togets hastig - Gruppe 2 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr gerser, kældre og inddækkede terrasser. hed, afstand fra spor samt terrænforhold. L DEN = 69 db(a) (inkl. moms). og L DEN = 74 db(a). Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms) af udgifter på De rum i boligen, der vender ud mod jernbanen, vil natur- MÅLSÆTNING Gruppe 3 har en støjbelastning på mellem max. kr Det maksimale tilskud er på kr ligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke Det er både i din og Banedanmarks interesse, at støjisole- L DEN = 64dB(A) og L DEN = 69dB(A). (inkl. moms). vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at tog- ringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst støjen ikke generer. I de tilfælde dækker støjpuljen ikke. 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 I følgebrevet står der, hvilken gruppe du tilhører. Gem HUSK db(a) betyder en mærkbar sænkning af støjen inden døre. brevet, så er du ikke i tvivl om, hvor meget du kan få Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med prisudvik- Husk, at de håndværkere, der foretager støjisoleringen, Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du får derfor i tilskud. lingen. De fastsatte maksimumbeløb gælder pr. 3. september skal være momsregistrerede. Håndværkerne må først gå besøg af en af vores støjkonsulenter, som sikrer, at støj ved et byggereguleringsindeks på 121,2. De maksimale i gang med arbejdet, når Banedanmark har godkendt isoleringen lever op til målsætningen. Men støjisolerin- tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, deres tilbud og givet tilsagn om tilskud. gen skal naturligvis også passe dig og din økonomi. Læs hvis det er nødvendigt også at isolere loft og tag for at nå bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. målsætningen. Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger (f.eks. energistøtteordningen). 7 8

4 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN og inden kl Sammen finder I så et andet tidspunkt Støjkonsulenten skriver en rapport en beskrivelse af det tilbud på at udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det Er du boligejer, og vil du overveje at forbedre din boligs for besøget. forestående støjisoleringsarbejde. Af rapporten fremgår tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere eksemplarer, lydisolation med tilskud, skal du have besøg af vores det, hvor og hvordan der skal isoleres, for at du kan få kan du kontakte støjkonsulenten. støjkonsulent. Du udfylder og indsender blanketten. Din BESØGET tilskud. støjkonsulent vil følge sagen fra start til slut, og det er Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og finder sted på Rapporten er udformet som en tilbudsliste, sådan at der er gratis for dig. hverdage, dvs. mandag-fredag mellem kl og Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i de beregninger, en side med beskrivelser for hvert rum, som kan isoleres Konsulenten kommer ikke i weekenden og heller ikke tidli- støjkonsulenten har lavet på baggrund af besøget, og i de med tilskud. Det er mest praktisk for alle, at entreprenøren På tilmeldingsblanketten afkrydser du de besøgstider, gere eller senere på hverdage. ønsker og oplysninger, du har nævnt under besøget. Du udfylder listen for hvert rum. Så er der sikkerhed for, at du foretrækker inden for den 3-måneders periode, som modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to alt kommer med, og hvis du skulle ønske at reducere på støjkonsulenten har afsat til besøg i dit område. Afkryds I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give antallet af rum, der skal støjisoleres, vil det være enkelt. venligst så mange tidspunkter som muligt det letter rum frem til den isoleringsløsning, der giver den nød- støjkonsulentens planlægning af besøg. vendige forbedring. Støjkonsulenten beskriver de forskellige muligheder, og giver dig på stedet et overblik over Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. Tids- cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig fristen står på tilmeldingsblanketten. bedst økonomisk mv., og som samtidig opfylder kravene om forbedrede lydforhold. KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 2 uger efter du har sendt tilmeldingsblanketten med Under besøget fortæller konsulenten også om det videre anmodning om besøg af en støjkonsulent, modtager du forløb og besvarer dine spørgsmål. en kvittering fra støjkonsulenten. Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens Modtager du ikke kvitteringen inden for 2 uger, bør du arbejde i andre dele af forløbet, som er beskrevet i denne kontakte støjkonsulenten. vejledning. AFTAL BESØG STØJKONSULENTEN BESKRIVERARBEJDET Konsulenten kontakter dig pr. brev eller telefon for at af- Når støjkonsulenten har gennemgået boligen sammen med tale tid og dato for besøg. Aflys hvis du er forhindret. Hvis dig, beregner han indendørsstøjen i de enkelte rum. Så du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tids- vurderer han hvilke rum, der er berettiget til tilskud og punkt, skal du ringe til støjkonsulenten senest dagen før hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem

5 DU ANSØGER DU SENDER ANSØGNING tation med mindst tre deltagere. Det sker, at håndværkeren Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra hånd- Banedanmarks brev om tilsagn er dit formelle bevis for, Sammen med rapporten får du et ansøgningsskema, som foreslår en anden løsning end den, der står i beskrivelsen. værkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra at du vil modtage tilskud. Samtidig betyder det, at du må du skal sende i udfyldt stand til støjkonsulenten sam- Det er tilladt, så længe den alternative løsning er lydmæs- det billigste tilbud. Du må gerne benytte det dyreste tilbud. sætte det egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må men med håndværkertilbuddene. Det er først med denne sigt lige så god, og at støjkonsulenten godkender den. Men tilskuddet bliver beregnet af det billigste tilbud + 5%. ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at du søger tilskud Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og sender dem til støjisolering. Men det forpligter dig ikke til at udføre DU KAN FÅ HJÆLP videre til Banedanmark. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i arbejdet. Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan tilsagnsbrevet. du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banedanmark, Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgnings- Arki tekten eller ingeniøren kan også hjælpe dig med til- hvor du kan se præcis, hvor meget du kan få i tilskud, hvis skemaet, står på ansøgningsskemaet. syn, mens arbejdet bliver udført. Honorar til arkitekt eller støjisoleringen bliver gennemført. ingeniør er tilskudsberettiget på linie med de øvrige udgif- DU INDHENTER TILBUD ter til støjisolering, men kun hvis du gennemfører støjiso- Normalt skal der flere slags håndværkere til at udføre leringen. Denne udgift skal angives på ansøgningsskemaet. støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glarmestre, elektrikere, murere, malere mv. Du kan vælge at indhente tilbud fra HVIS DET BLIVER FOR DYRT forskellige Hvis håndværkernes tilbud overskrider det beløb, du havde faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå for hele ar- tænkt dig, kan du indskrænke projektet. Du kan skære ned bejdet en såkaldt totalentreprise. Uanset hvilken form du på antallet af rum, du vil støjisolere. I princippet kan du vælger, skal du indhente mindst to tilbud på hver opgave. godt vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af det arbejde, som Tilbuddene skal være bindende og henvise direkte til rap- du udfører i det enkelte rum. Beslutter du at skære ned porten, der beskriver isoleringsarbejdet i dit hus. Det er på projektet, skal du huske at spørge håndværkerne om vigtigt, at du sørger for, at alle eventuelle følgearbejder, de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, stadig som f. eks. efterreparation og maling af vinduesindfatnin- gælder. Det er almindeligt, at der gælder en form for ger er omfattet af tilbuddet. mængderabat. Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det særligt SEND TILBUD i etageejendomme en rigtig god idé at slå jer sammen Når du har indhentet dine tilbud, sender du dem til støj- i en ejerforening eller lignende. konsulenten sammen med det udfyldte ansøgningsskema. På ansøgningsblanketten kan du skrive, hvilket tilbud du Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: Hvis selv foretrækker. din ejendom er en udlejningsejendom, hvor mere end 10 Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og kontrollerer lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation både, at arbejdet lever op til kravene i rapporten, og at enten som offentlig licitation eller som begrænset lici- priserne er rimelige

6 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til din arkitekt eller ingeniør. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere håndværkertilbuddet og bede håndværkeren begynde. DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde til den aftalte tid. Støjkonsulentens og Banedanmarks opgave er kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Hvis du har behov for det, kan du som tidligere nævnt engagere din egen arkitekt eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken indhente byggetilladelse eller anmelde støjisoleringen til kommunen. Men du skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som hvis du f.eks. udskifter vinduer. For fredede huse eller huse, der på andre måder er pålagt servitutter eller lokalplaner med hensyn til udseende, kræver de pågældende myndigheder, at du får tilladelse til støjisoleringen. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at orientere om den planlagte støjisolering og for at høre, hvordan selskabet forholder sig

7 Du lægger selv penge ud STØJISOLERING DU LÆGGER SELV PENGE UD GODKENDELSER OG BETALINGER STØJ God lydisolation og god varmeisolation følges ikke altid ad. Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, døre, vægge, I de fleste tilfælde betyder en forbedring af lydisolationen fulde beløb. du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. tag/loft og ventilationsåbninger. Når det handler om støj dog også en forbedring af varmeisolationen. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de og isolering mod støj, er de enkelte bygningsdeles lyd- Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regnin- rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, isolation og deres areal vigtige. Der er stor forskel på, LOFT OG TAG ger fra håndværkerne, indtil du modtager tilskudsbeløbet, nemlig nu. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, hvordan lyden passerer igennem et vindue og et tag. F.eks. Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt at støjisolere kan du henvende dig i en bank og bede om et byggefinan- skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede kan det ske, at der passerer lige så meget eller mere støj loft/tag. I de tilfælde kan håndværkerne enten gøre arbej- sieringslån. regninger til Banedanmark. igennem et stort og relativt velisoleret tag, som gennem det nedefra i rummet eller oppefra. et lille og dårligt isoleret vindue. Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt VI UDBETALER TILSKUD Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Hånd- færdigt. Banedanmark udbetaler derfor ikke acontobeløb. Banedanmark kontrollerer så, at regningerne er korrekte VINDUER værkerne lægger lægter ud på det gamle loft, kommer I banken er det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder om at mineraluld mellem lægterne, og til sidst bliver der lagt et sagnsbrevet fra Banedanmark som sikkerhed for, at du pengene bliver udbetalt. dæmpe støj, der kommer udefra. lag af 2x13 mm gipsplader. modtager tilskud til arbejdet. Men Banedanmark informerer gerne din bank om ordningen, hvis der er behov Der går normalt bankdage fra du sender regning- Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på grund af den Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, erne, til du modtager Banedanmarks tilskud. store afstand mellem de forskellige glaslag. Montering af for det, kan støjisoleringen foregå oppefra. Så lægges mi- som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. forsatsvinduer er en forholdsvis enkel og billig løsning. neralulden og gipspladerne mellem bjælkerne eller under selve tagdækningen. SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan det være nød- Støjkonsulenten skal have skriftlig besked fra dig. vendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med Denne isoleringsform kan være noget dyrere, fordi det termolydruder. Termolydruderne er specielt opbyggede ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblanket, som du termoruder (to-lags eller tre-lags), der har højere lydiso- arbejdet bliver udført. får tilsendt sammen med tilsagnsbrevet. På blanketten kan lation end almindelige termoruder. du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens VENTILATION kontrolbesøg. DØRE Du må være opmærksom på, at en forbedring af støjni- Have- og terrassedøre i sove- og opholdsrum vil ofte have veauet i de enkelte rum også betyder, at huset er mere KONTROLBESØG store glasflader. Hvis rummene skal støjisoleres, behandles tæt, og det kan give fugtproblemer, hvis du ikke sørger Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler dørene på samme måde som vinduerne. for anden ventilation. I støjisoleringen indgår derfor også I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår forslag om montering af lyddæmpede friskluftventiler eller og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes om- YDERVÆGGE mekanisk ventilation. fang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at Det samme gælder ydervæggene, hvis de er af en let arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked konstruktion. Ydervæggene kan f.eks. består af isolerings- GOD FORNØJELSE om, at arbejdet er godkendt. materiale, som er indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det Det var så lidt om Banedanmarks tilskud til isolering mod giver en effektiv varmeisolering, men fungerer desværre togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder dig, Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, ikke tilstrækkeligt som støjisolering. jo hurtigere er din bolig isoleret. udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, Ved en typisk isolering af ydervægge, monteres forsats- før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet vægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radia- Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du torer og el-installationer skal flyttes. 16 måneder igen kontakte støjkonsulenten

8 19 20

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Banedanmark Miljø & Energi Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Støjbekæmpelse langs statsvejene Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Rapport nr. 225 Marts 2001 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 1569 1020 København K Telefon:

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE RAPPORT 366-2010 TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING

Læs mere

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER Statstilskud giver bedre varme Hver fjerde pensionist i Danmark får varmetillæg. Pensionister, der modtager

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax.

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen af boligen Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Version 1.0 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Rådgiver for Banedanmark 8234 0000 banedanmark.dk Grontmij A/S og COWI Amerika Plads

Læs mere

DANSK LYDISOLERING DANSK LYDISOLERING. Private VI DÆMPER STØJEN

DANSK LYDISOLERING DANSK LYDISOLERING. Private VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Private Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået ved at have arbejdet med støj i mange

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

: Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen

: Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 N2.078.07 Københavns Kommune støjhandlingsplan Støjhandlingsplan

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egevej 10 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-009711 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig.

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Indbydelse til orienteringsmøde: Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Helsingør Kommune inviterer hermed medlemmerne af grundejerforeninger i Helsingør Kommune

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere