IDRÆT I SVENDBORG. Idrætspolitik Svendborg Kommune GODKENDT I BYRÅDET DEN 11. OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆT I SVENDBORG. Idrætspolitik Svendborg Kommune GODKENDT I BYRÅDET DEN 11. OKTOBER"

Transkript

1 IDRÆT I SVENDBORG Idrætspolitik Svendborg Kommune GODKENDT I BYRÅDET 2016 DEN 11. OKTOBER

2 2 INDHOLD FORORD 3 VISION OG FORMÅL 4 FACILITETER 6 BREDDEIDRÆT 8 PROFESSIONEL SPORT SPORT SOM ERHVERV 10 IDRÆT FOR BØRN OG UNGE 12 TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT 14 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 16 SVENDBORG IDRÆTS SAMVIRKE 18 HALUDVALGET 20 SVENDBORG ELITERÅD 22 Idrætspolitik Svendborg Kommune I 2

3 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke vores anerkendelse af både den kæmpe indsats, der ydes og de flotte resultater, der opnås. Gennem idrætten oplever vi begejstring, succes, stolthed og fællesskab hvad enten vi er aktive udøvere, dedikerede ledere, uundværlige frivillige eller engagerede tilskuere. Glæden ved at indgå i stærke fællesskaber og den sundhedsmæssige værdi ved at være aktiv deltager i idræt bidrager i den grad til den enkeltes livskvalitet, til at leve det gode liv. Svendborg Kommune prioriterer derfor at understøtte idrætslivet med såvel gode fysiske faciliteter som gode økonomiske rammer. Svendborg Kommunes idrætspolitik skal bidrage til, sammen med den løbende dialog mellem Svendborg Kommune og idrættens organisationer, at sætte retning for, hvordan vi på bedste vis bringer idrættens potentiale i spil. Idrætspolitikken skal derfor sikre koordinering og prioritering af indsatser og investeringer således, at kommune og idrættens aktører løfter hinanden, at folkeskoler og foreninger løfter hinanden, at bredde og elite løfter hinanden, at frivillige og professionelle løfter hinanden. Med andre ord: Svendborg løfter Svendborg for derved at udnytte idrættens kæmpe potentiale i Svendborg Kommune fuldt ud. Med idrætspolitikken er banen kridtet op, taktikken er lagt og kampen kan fløjtes i gang. Rigtig god kamp! Henrik Nielsen, Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Scan koden - se filmen Idrætspolitik Svendborg Kommune I 3

4 4 VISION OG FORMÅL Vi vil udnytte idrættens potentiale til bevægelsesglæde, udvikling, socialt samvær og folkesundhed for alle hele livet. Svendborg Kommune vil kendes ved mangfoldighed og kvalitet i idrætslivet, der skaber leg og livsglæde for den enkelte og for fællesskaber. Formålet med idrætspolitikken er at skabe de bedst mulige rammer, som giver alle borgere i Svendborg Kommune mulighed for at dyrke sin idræt i et idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig i forhold til personlige ønsker. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 4

5 Scan koden - se filmen Idrætspolitik Svendborg Kommune I 5

6 6 FACILITETER Idrætsforeningerne bidrager løbende med idéer og forslag til etablering og udvikling af kommunens idrætsanlæg og fysiske rammer. I forbindelse med placering af idrætsanlæg tages der hensyn til offentlig transport, cykel- og gangstiforbindelser samt fornuftig fordeling mellem by- og landområder. Kommunen sikrer koordinering af kommunale, selvejende og private anlæg og faciliteter for driftsoptimering, værditilvækst og fælles udnyttelse af idrættens vækstpotentiale. Idrætsforeningerne samarbejder med landsdækkende forbund og organisationer omkring regionsfaciliteter og anlæg samt tilpasning af eksisterende forhold. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 6

7 VISION Etablering og vedligehold af fysiske faciliteter skaber optimale forudsætninger for borgernes idrætsliv. I Svendborg Kommune har det stor betydning, at alle borgere, klubber, foreninger og virksomheder har tilstrækkelige idrætsfaciliteter og fysiske rammer til at opnå det fulde udbytte af idrættens potentiale. VI VIL: Understøtte etableringen af lokale bevægelsesrum, hvor idræt og andre aktiviteter kan udøves på tværs af alder, køn og fysisk formåen. Bevægelsesrummene giver mulighed for såvel inden- som udendørs aktiviteter. Bevægelsesrummene placeres i tilknytning til skolerne, hvor dette er naturligt. Bevægelsesrummene skal danne basis for: - driftsoptimering, der bygger på ligeværdighed idrætsgrenene imellem. - tværgående inspiration mellem foreninger og brugere. - at familielivet understøttes, når voksne og børn kan dyrke forskellige idrætter samtidigt på samme sted. Etablere motionsfaciliteter i det frie rum, f.eks. i skove, parker, på havne og strande. Vedligeholde samt optimere og udbygge nuværende idrætsanlæg. Stille faciliteter til rådighed for spontane idrætsudøvere - selvorganiseret idræt, samt etablere de fornødne muligheder for, at man digitalt kan bestille faciliteterne. Sikre tilgængelighed for personer med handicap i forbindelse med ombygning og etablering af idrætsfacilliteter. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 7

8 8 BREDDEIDRÆT Breddeidræt defineres som idræt for alle og dækker langt størstedelen af den sport, idræt og motion, som dyrkes i Svendborg. Breddeidrætten inkluderer alle grupper uanset alder, køn, seksualitet, race, sprog og bevægelsesevne. Breddeidrætten udøves både individuelt, selvorganiseret, i foreningen eller som kommercielle idrætstilbud. Breddeidrætten afgrænser sig kun i forhold til særlige talent-/elitesatsninger og skoleidræt. Breddeidræt kan være motiveret ud fra en lang række kvaliteter som eksempelvis fællesskab, motion, konkurrence, sundhed, bevægelse, æstetik, taktik og præstation. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 8

9 VISION Vi vil udnytte idrættens potentiale til bevægelsesglæde, udvikling, socialt samvær og folkesundhed for alle hele livet. Svendborg Kommune vil kendes ved mangfoldighed og kvalitet i idrætslivet, der skaber leg og livsglæde for den enkelte og for fællesskaber. VI VIL: Fastholde teenagere. Størstedelen af Svendborgs børn dyrker idræt, men når de bliver teenagere, falder mere end halvdelen fra og det er typisk kun de dygtigste, som fortsætter. Vi vil understøtte nye former for breddeidrætstilbud og med udgangspunkt i de unges motivation sætte pejlemærker og mål for engagementet. Rekruttere voksne. De voksne er den gruppe, som er dårligst repræsenteret i den organiserede foreningsidræt. Gruppen vælger mellem forskellige fitnesstilbud og selvorganiserede aktiviteter så som løb og cykling. I Svendborg vil vi tiltrække flere voksne ved at udvikle nye fællesskaber, som tilføjer højere social og sportslig kvalitet og samtidig matcher de voksnes behov for fleksibilitet, motion, sundhed og bevægelsesglæde. Brugerne i centrum. Familien har travlt og derfor vil vi i Svendborg prioritere en ekstraordinær indsats for at koordinere kvalitets-idrætstilbud til alle familiens medlemmer i samme lokalområde og inden for samme tidsrum. Målet er at styrke Svendborgensernes sundheds-, motions- og idrætsengagement og dette mål skal stå højere end udviklingen inden for den enkelte idrætsdisciplin. I Svendborg vil vi tilbyde børn, teenagere og voksne breddeidrætstilbud, som er målrettet deres forskellige behov. Give de enkelte foreninger tilbud om foreningsudvikling. Breddeidrættens fokuspunkter: Fastholdelse af teenagere år. Rekruttering af voksne 20+ år. Brugernes motivation i centrum. Udviklingstilbud til foreninger. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 9

10 10 PROFESSIONEL SPORT SPORT SOM ERHVERV I Svendborg Kommune arbejdes der målrettet med at skabe rammebetingelser for at etablere og udvikle sportsrelaterede virksomheder herunder det oplevelsesøkonomiske aspekt. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 10

11 VI VIL: Kommunen vil støtte inden for de økonomiske muligheder udviklingen af optimale vilkår for udøvelsen af idræt på højt niveau. Kommunen vil samarbejde med de professionelle klubber omkring profilering og markedsføring af kommunen samt understøtte netværksdannelse inden for idrætsrelaterede erhverv. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 11

12 12 IDRÆT FOR BØRN OG UNGE I Svendborg tror vi på, at idræt og bevægelse på enestående vis kan bidrage til børns dannelse og uddannelse og den bidrager til, at alle børn og unge i Svendborg får de bedste muligheder for et godt og udviklende ungdomsliv. Idræt er sundt, sjovt og udfordrende. Netop derfor er idræt en fantastisk arena for socialisering, sammenhold og fællesskaber på tværs af sociale kår. Samtidig spiller idrættens foreningsstruktur en betydelig rolle i den demokratiske dannelse af nye samfundsborgere. Derfor er det afgørende vigtigt, at børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab med den frivillige idræt. Idræt og bevægelse forebygger sygdomme, og stimulerer børn og unges fysiske og kognitive læring. Det har Svendborgprojektets forskning påvist. Derfor vil Svendborg have Danmarks mest aktive 0-6-årige. Her er barnet og bevægelsen i centrum. Allerede i dagpleje, vuggestue og børnehave er der fokus på idræt og bevægelse. Folkeskolerne i Svendborg er idrætsskoler det vil sige, at elever indtil 6. klassetrin har 6 timers idræt om ugen. I idrætsundervisningen arbejdes der efter de nationale fælles mål og principperne i aldersrelateret træning. På den måde tager undervisningen afsæt i børnenes motoriske, mentale og fysiske udvikling. Skolernes mange idrætslektioner er med til at skabe gode muligheder for at arbejde endnu tættere sammen med blandt andet foreningslivet og Svendborg Idræts Samvirke. Sådanne samarbejder skaber mere variation i skoledagen, masser af begejstring og nye veje til læringsmålene. Det giver samtidig foreningerne mulighed for at præsentere sin idræt for børn og unge. På den måde understøtter foreningerne og skolen tilsammen de unges idrætsliv og de sociale relationer. Kommunens satsning på bevægelse i skole og dagtilbud giver den frivillige idræt et fortræffeligt udgangspunkt, fordi børn og unge på den måde introduceres til en række sports- og idrætsgrene. Det gode udgangspunkt fratager ikke den frivillige idræt ansvaret for hele tiden at være et relevant tilbud til børn og unge. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 12

13 VISION Idrætten er en vej til glæde, læring, sundhed og trivsel. I Svendborg er idræt, krop og bevægelse en del af hverdagen, så alle børn og unge bliver den bedste udgave af sig selv. VI VIL: Understøtte foreningerne i at indgå i den vedtagne struktur for et samarbejde, hvor foreningerne kan indgå i skolernes idrætstilbud. Fx. ved at indgå lokale aftaler direkte med den enkelte skole. Understøtte foreningslederes og træneres kompetencer til fortsat at gøre idrætten relevant for børn og unge. Understøtte at de hidtil uorganiserede idrætter for børn og unge også kan rummes i foreningslivet. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 13

14 14 TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT I Svendborg Kommune tager vi hånd om vores talenter ud fra et holistisk syn på bæredygtig talentudvikling. Vi tager afsæt i Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds Værdisæt for Talentudvikling, som bygger på værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Værdierne er vejvisere for, hvordan vi arbejder med talentudvikling i hverdagen. I Svendborg Kommune starter talentudviklingen i kommunens idrætsskoler, og for de mest talentfulde elever har Svendborg et særligt tilbud om Sportsklasser i klasse og Svendborg Talentcenter, hvor talenter samles på tværs af klubber. Styrke, smidighed, balance, udholdenhed, hurtighed, reaktionsevne, motorik, koordination og timing er basis for god grundtræning. Vi tester talenterne individuelt, både fysisk og fysioterapeutisk og resultaterne bruges til at optimere træningen og forebygge skader. Talenterne skal have de bedste muligheder for at udvikle sig til elitesportsudøvere. I Svendborg Kommune understøtter vi foreningerne i at skabe gode rammer, gode miljøer og udvikle gode trænere samt i at holde talenterne skadesfri. Skader er den største hindring for at nå toppen. Derfor er Svendborgs unikke arbejde med skadesforebyggende fysisk grundtræning på tværs af idrætter et stærkt fundament for, at talenterne kan nå i mål med deres indsats. I Svendborg skaber vi rammerne for, at talenterne får de bedste muligheder for at udvikle deres talent samtidig med, at de trives og lærer i skolen. Samme holistiske tilgang til talentudvikling fortsætter på ungdomsuddannelserne, hvor sportsakademiet sørger for at kombinere de vigtige elementer i de unge talenters liv sporten, uddannelsen og ungdomslivet. I Svendborg er vi stolte af vores eliteklubber. Her høstes frugterne af den talentudvikling, der blev startet på miniholdet og i idrætsskolernes ATK-undervisning. Eliteklubberne markedsfører Svendborg i ind- og udland, og klubbernes dygtige eliteudøvere er forbilleder for Svendborgs børn både i den daglige træning i klubberne og i idrætsundervisningen i skolerne. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 14

15 VISION Vi skaber rammerne for et talentudviklingsmiljø, der i overensstemmelse med Værdisæt for Talentudvikling i dansk idræt både vægter talenternes trivsel og deres sportslige udvikling, og som giver mulighed for, at flere udøvere fra Svendborgs idrætsklubber deltager ved DM, EM, VM og OL. VI VIL: Understøtte idrætsklubbernes implementering af Værdisæt for Talentudvikling i dansk idræt. Uddanne talenterne til gradvist at tage ansvar for egen udvikling både fysisk, personligt og socialt. Tilbyde en sammenhængende servicemodel inden for blandt andet sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin. Understøtte idrætsklubbernes talentudviklingsarbejde, så der udvikles talenter til ungdomslandshold og eliteudøvere til seniorlandshold. Udvikle et uddannelsesmiljø, der skaber sammenhæng i talenternes hverdag og kontinuitet i talentudviklingen i Svendborg. Scan koden - se filmen Idrætspolitik Svendborg Kommune I 15

16 16 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Folkeoplysningsudvalget er foreningernes samarbejdspartner i Svendborg Kommune, idet udvalget har ansvaret for og træffer beslutninger vedrørende godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, tildeling af lokaler, lokale- og medlemstilskud, udviklingsinitiativer, forsøg samt diverse puljer. Udvalget implementerer Folkeoplysningslovens bestemmelser samt Svendborgordningen, der indeholder beskrivelse af arten af tilskudsmodeller i Svendborg Kommune. Endvidere er det udvalgets opgave at udarbejde mål samt fastsætte strategier for, hvorledes kommunens Idrætspolitik understøttes og føres ud i livet for så vidt angår de folkeoplysende berøringsflader. Konkret beskrives dette i Svendborg Kommunes Folkeoplysningspolitik under afsnittet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt udmøntes i praksis blandt andet via bevillinger fra Forsøgs- og Udviklingspuljen og udarbejdelse af temaer for diverse puljer. Folkeoplysningsudvalget indgår i et formaliseret samarbejde med idrættens paraplyorganisation Svendborg Idræts Samvirke og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets formand, således at der kontinuerligt foregår informationsudveksling, inspirationsprocesser samt afstemning af strategier. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 16

17 Idrætspolitik Svendborg Kommune I 17

18 18 SVENDBORG IDRÆTS SAMVIRKE Svendborg Idræts Samvirke er idrætsforeningernes paraplyorganisation, som repræsenterer foreningerne og er høringspart i Svendborg Kommune omkring de idrætspolitiske beslutningsprocesser. Anlæg, prioritering af faciliteter, budgetter og idrætspolitisk udvikling indgår som en væsentlig del af samvirkets arbejdsområde. I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget arbejder Svendborg Idræts Samvirke med at understøtte foreningsudvikling, implementering af Idrætspolitikken og udarbejde forslag til forsøgsog udviklingspuljer. Endvidere administrerer samvirket de afsatte kommunale midler til kursustilskud og talentudvikling, som er rettet mod alle idrætsforeningerne. I forhold til den åbne skole giver skolernes mange idrætslektioner mulighed for et endnu tættere samarbejde, Svendborg Idræts Samvirke og skolerne imellem. Samvirket vil arbejde med forslag til, hvorledes foreningslivet kan indgå i et skolesamarbejde, hvor foreningerne får mulighed for at præsentere deres idræt for børn og unge samt bidrage med faglige kompetencer. Svendborg Idræts Samvirke er repræsenteret i Haludvalget, Eliterådet, SkoleLab, Svendborg Vandrerhjem og Folkeoplysningsudvalget. Endvidere indgår samvirket i planlagte møderækker med formændene for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, hvor der foregår gensidig information og dialog om idrætspolitiske forhold. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 18

19 Scan koden - se filmen Idrætspolitik Svendborg Kommune I 19

20 20 HALUDVALGET Haludvalget er idrætshallernes samarbejdspartner i relation til Svendborg Kommune. Haludvalgets formål er at løse en række fællesopgaver for de indendørsanlæg, der er i kommunen uanset ejerforhold og samtidig virke som koordinerende udvalg for disse. Haludvalget skal være mellemled mellem de enkelte haller og Byrådet i alle spørgsmål såvel økonomiske som administrativt samt medvirke til en koordinering af den fysiske og økonomiske planlægning for området. Svendborg Idræts Samvirke udpeger to medlemmer og Byrådet udpeger ét medlem til udvalget. Haludvalget indgår i formaliseret samarbejde med paraplyorganisation Svendborg Idræts Samvirke, formanden for idrættens Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Kulturudvalgets formand, således at der kontinuerligt foregår en informationsudveksling, inspirationsproces samt afstemning af strategier. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 20

21 Idrætspolitik Svendborg Kommune I 21

22 22 SVENDBORG ELITERÅD Svendborg Eliteråd er et politisk nedsat råd, der varetager projekter i relation til Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Svendborg Idræts Samvirke har en plads i Eliterådet. Eliterådet fastlægger overordnede rammer for talent- og eliteudvikling, som skal understøtte, koordinere og fremme elite- og talentudvikling. Samtidig sikrer rådet, at der arbejdes for gode trænings- og udviklingsmiljøer i Svendborg Kommune. Eliterådet afgiver høringssvar til det politiske system. Idrætspolitik Svendborg Kommune I 22

23 Idrætspolitik Svendborg Kommune I 23

24 Udarbejdet af: Svendborg Kommune svb 3587

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: Svendborgprojektet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230 Anlæg Finansiering I alt 1.612 3.605 3.230 3.230 *) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg kommune

Idrætspolitik Svendborg kommune Idrætspolitik Svendborg kommune Forord Fra såvel politisk side som fra idrættens aktører har der gennem en årrække været et ønske om en selvstændig idrætspolitik som styringsredskab for den fremtidige

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter:

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter: Idrætspolitik Ballerup Kommunes idrætspolitik Hovedlinier i den idrætspolitiske redegørelse mod år 2010 I efteråret 1997 vedtog kommunalbestyrelsen den idrætspolitik, der skal udgøre hovedlinien i Ballerup

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016

Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016 Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016 FORORD... VISION FOR IDRÆTSPOLITIKKEN... MÅL... IDRÆTSPOLITIKKEN... POLITIK FOR DEN UORGANISEREDE- OG SELVORGANISEREDE IDRÆT... POLITIK FOR BREDDEIDRÆTTEN...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2012

Fritids- og idrætspolitik 2012 Fritids- og idrætspolitik 2012 Randers Kommune 2 3 Indhold Forord... 5 Fastholdelse af børn og unge... 7 Eliteidrætten og dens samspil med breddeidrætten... 9 Organisering af fritids- og idrætsliv... 11

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave

Notat. Forord. Kultur & Fritidscenter. 22. november Idrætspolitik - høringsudgave Kultur & Fritidscenter Notat 22. november 2011 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201100655 Idrætspolitik dec 11 høringsudgave - klj Idrætspolitik

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Strategi 2015-18 20/01/15 1

Strategi 2015-18 20/01/15 1 Strategi 2015-18 20/01/15 1 SWOT model 2014 Strengths Stærk organisa-on Veluddannet og erfarent trænerteam særligt i K- afdelingen Klar og etableret klubånd baseret på gensidig respekt og anerkendende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere