En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010"

Transkript

1 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 Høreomsorg

2 Inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området 2010 Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvordan man meningsfyldt kan sætte penge på det arbejde, som medarbejderne udfører på ældreområdet. Desuden har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at social- og sundhedshjælpere historisk set har opnået en mindre del af den lokale løndannelse end den resterende del af de uddannede grupper på området. Denne udfordring over for en stor og vigtig medarbejdergruppe har parterne valgt at adressere i et partsprojekt, og resultatet er bl.a. nedenstående oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter opfordres til at inddrage i den kommende dialog og forhandling om lokal løn. Formålet med spørgsmålene er, at de lokale parter også overvejer hvilke specifikke sosu-medarbejdergrupper, der vil være målgrupper for eksisterende og nye kriterier i forhandlingen af lokal løn. Dette aspekt kan indgå som et led i de lønpolitiske drøftelser, parterne afholder som led i lønforhandlingen i 2009/2010, jf. 5, 2. pkt. i Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale. 1. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens funktionslønsbestemmelser? a. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod Borgerne, kollegerne, særlige ansvarsområder, fleksibilitet, andet? 2. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens kvalifikationslønsbestemmelser? b. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod Uddannelse, faglige kompetencer, anciennitet, personlige kompetencer, andet? 3. Hvordan kan lokal løn understøtte ældreområdets mange nuværende og forestående behov, og er der måske områder, hvor social- og sundhedshjælpere i særlig grad kan bidrage? 4. Finder der særlige fokusopgaver for social- og sundhedshjælpere, som rækker ud over kerneopgaverne, og som kan understøttes af lokal løndannelse?

3 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i

4 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 Inspirationskataloget er udarbejdet af KL og FOA. Fokusgruppen takkes for kvalificerede bidrag og godt samarbejde. I fokusgruppen deltog: Personalekonsulent Susanne Mortensen, Jammerbugt Kommune, fællestillidsrepræsentant Helle Nielsen, FOA Sydsjælland, sektionsleder Ronny Peter, Svendborg Kommune, fællestillidsrepræsentant Dorthe Christiansen, FOA Esbjerg, Kirsten Nordenbæk, leder af Hjemmeplejen og Uddannelsen, Hillerød Kommune, formand for social- og sundhedssektoren Hans Jørgensen, FOA Odense og formand for social- og sundhedssektoren Tony W. Hansen, FOA Sønderborg afdeling. Parterne skylder en stor tak til studentermedhjælper Marie-Louise Spangsberg Mortensen for et kompetent og engageret arbejde i forbindelse med bogens tilblivelse. Inspirationskataloget kan frit gengives eller mangfoldiggøres, og er tillige frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk. 2

5 orord KL og FOA har en fælles interesse i, at forhandlingerne om lokal løn i 2010 bliver en succes. Som inspiration til de forestående lokale forhandlinger har KL og FOA i fællesskab udarbejdet denne skattekiste i form af et katalog med kriterier til de lokale forhandlingsparter på sosu-området. Overenskomstparterne har afsat 0,70% kr. i nye midler i Det betyder, at de lokale parter skal forhandle om næsten 100 mio. kr. til områdets mange medarbejdere. Det er en stor opgave, men også en god mulighed for at lade den lokale løndannelse understøtte opgavevaretagelsen og de lokale målsætninger på ældreområdet, og meningsfulde kriterier kan medvirke til at skabe synlighed, åbenhed og ejerskab. Ved at tænke kriterier kreativt og bruge dem offensivt, kan der skabes udvikling og dynamik på arbejdspladsen. Med kataloget i hånden vil det være muligt lokalt at overveje, om nye kriterier vil passe ind på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte kommune og i den eksisterende lønstruktur, og om gamle kriterier måske skal tages op til revision. Kataloget er udarbejdet på baggrund af forhåndsaftaler fra i alt 85 kommuner fordelt over hele landet. Kataloget viser en imponerende mangfol- 3

6 dighed i kriterier. En sand skattekiste af ideer til hvordan lønnen kan tænkes ind i opgaverne på ældreområdet. Vi takker for den meget store opbakning til projektet og ønsker jer rigtig god arbejdslyst. København, den 1. november 2009 Med venlig hilsen Michael Ziegler Formand for KL s Løn- og Personaleudvalg Karen Stæhr Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA 4

7 Indledning Ved O.08 aftalte KL og FOA at udarbejde et personalepolitisk projekt, som skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på sosuområdet. Projektet belyser, hvad der i dag gives lokal løn for på området i form af forhåndsaftaler. På baggrund af 120 forhåndsaftaler indsamlet fra i alt 85 kommuner, viser inspirationskataloget, hvad der i dag gives tillæg for. Hertil kommer individuelt tildelt lokal løn, som parterne dog har valgt særskilt ikke at belyse i projektet. Forhåndsaftalerne er gennemgået og bearbejdet med rigtig god hjælp fra en fokusgruppe, bestående af repræsentanter fra de lokale parter. Materialet viser, at der findes 110 overordnede funktionslønskriterier og 31 kvalifikationslønskriterier. Der er stor variation og iderigdom i den lokale løndannelse. Som det ses i kataloget ligger en del af forklaringen på det høje antal kriterier i, at samme funktion/kvalifikation lokalt er beskrevet ud fra flere vinkler og med forskelligt fokus, og kriterierne er udvalgt således, at forskelligheden belyses. Hver forhåndsaftale indeholder gennemsnitligt specifikke kriterier. 5

8 Personalegrupperne indenfor sosu-området Det har vist sig, at langt hovedparten af kriterierne i princippet gælder for alle faggrupper indenfor sosu-området. Da projektet også har et mål om et særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særlige problemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe, indeholder kataloget også et oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter kan anvende til at sætte fokus på denne, såvel som på andre grupper. Oplægget ses på forsidens inderside. 6

9 Kadence for forhandlingerne 2010 forhandlingerne er fastlagt i følgende overordnede kadence. Katalogets struktur Kataloget er bygget op på den måde, at de to store grupper af kriterier; funktionskriterier og kvalifikationskriterier, er adskilt, og hver af de to slags kriterier er derefter opdelt i følgende kategorier: F - Funktionskriterier: Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige funktioner med relation til kolleger Særlige ansvarsområder Fleksibilitet Andre funktionstillæg 7

10 K - Kvalifikationskriterier: Uddannelse Faglige kompetencer Personlige kompetencer Anciennitet Andre kvalifikationstillæg Denne opdeling ses øverst på katalogets sider. Inden for hver kategori er kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge, og under hvert af de overordnede kriterier er indsat eksempler på specifikke kriterier med konkrete formuleringer. Under R Resultatløn er indsat eksempler på bonusløn. Herefter er der et afsnit med eksempler på formuleringer af nogle af de generelle forudsætninger G, som det er hensigtsmæssigt at have med i en forhåndsaftale. Aftalen om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale er indsat i sin helhed. Bagest i kataloget er der et stikordsregister med kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge. 8

11 Katalogets anvendelsesmuligheder De gengivne formuleringer er anført uden beløbsangivelser, således at parterne kan sætte fokus på, hvilke opgaver det giver mening lokalt at understøtte med lokal løn. Katalogets styrke er, at det viser mangfoldigheden i kriterierne og giver konkrete eksempler på formuleringer af disse. Kataloget kan læses fra ende til anden og tilsigter dermed at give generel inspiration til nye kriterier, som de lokale parter måske ikke har inddraget tidligere, men som kunne være relevante. En anden mulighed vil være, at anvende kataloget som et opslagsværk. Ud fra de prioriterede kriterier, som parterne ønsker at sætte fokus på, findes eksempler på formuleringer ud fra indholdsfortegnelsen eller stikordsregisteret. Det vigtige er, at der er mange muligheder for at blive inspireret og udfordret i forhold til de forestående lokale forhandlinger. Hvis kataloget anvendes som opslagsværk er det vigtigt at være opmærksom på, at samme funktions-/kvalifikationslønskriterier kan være beskrevet ud fra flere vinkler, hvilket kataloget søger at tage højde for ved henvisninger. På katalogets bagside er gengivet TOP 10 over de mest anvendte kriterier. Kataloget er frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk. 9

12 Uddrag af overenskomstprotokollen fra O.08: Projektet skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på social- og sundhedsområdet. Projektet skal blandt andet belyse, hvad der i dag gives lokal løndannelse for i kommunerne. Dette skal ske ved at indsamle eksempler på forhåndsaftaler og afdække, hvad der i dag gives tillæg for. Målet er at udgive et inspirationskatalog over kriterier for lokal løn på social- og sundhedsområdet. Projektet har særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særlige problemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe. 10

13 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Personalegrupperne indenfor sosu-området Kadence for forhandlingerne Katalogets struktur Katalogets anvendelsesmuligheder Funktionsløn Særlige funktioner med relation til borgeren Aktivitetsmedarbejder 20 Alkohol 20 Borgere med afvigende adfærd 21 Bruger og pårørenderåd 22 Caféansvarlig 22 Daghjem/terapi 23 Demens 24 Diabetes 27 Dürewall kontaktperson 27 Forebyggelse 28 Genoptræning 29 KOL 30 11

14 Kostvejleder 30 Kultur/aktivitet 31 Leve Bo Miljø 32 Muskelsvind 33 Opsøgende arbejde 33 Psykisk syge/psykiatri 34 Pædagogiske funktioner 37 Respirator 38 Sygeplejemæssige opgaver 39 Særlige arbejdspladser/ boenheder 40 Særlige belastninger 42 Særligt snavsede hjem 42 Sår 43 Varmtvandsbassin 43 Ventilatørkorps 44 Ældre fysisk/psykisk handicappede 45 Ældrerådgivere 45 Særlige funktioner med relation til kolleger A-instruktør 46 APV vurdering 46 Arbejdsmiljø 47 Ekstraordinært ansatte/støttejob 48 Ergonomivejleder 50 Ernæringsvejleder 50 Forflytningsvejleder 51 Fællestillidsrepræsentant 53 12

15 Løfte/forflytningsinstruktør 54 Praktik 55 Ryginstruktør 58 Rygpilot 58 Sikkerhedsrepræsentant 59 Tillidsposter 60 Tillidsrepræsentant 64 Tutor/mentor 66 Uddannelseskoordinator 66 Underviser 67 Voldsressourceperson 68 Særlige ansvarsområder 1. assistent 69 Administrative opgaver 70 Aflastning 71 Akutplanlægning 72 Ansvarshavende 73 Beboerbladsansvarlig 75 Beklædning 76 Ble-ansvarlig 77 Depotansvar 78 Disponeringsvagtfunktion 79 Fordelerfunktion 80 Gruppeleder 81 Hygiejne 83 Høreomsorg 84 13

16 Inkontinens 86 Journalinstruktør 88 Kasseansvarlig 88 Koordinator 89 Kvalitetsudvikling 91 Køkkenhygiejne 91 Leder af gruppeaktiviteter 92 Madudbringning/distribution 92 Medicinansvarlig 93 Nøgleperson 94 Planlægger 95 Projektdeltagelse 98 Rengøringsmiddelansvarlig 99 Ressourceperson 100 Stedfortræder 102 Superbruger 103 Supervisor 105 Systemadministrator 106 Teamvagt 106 Tjenesteplaner 107 Tovholder 107 Udviklingsprojekter 108 Vidensperson 109 Visitator 110 Vitae funktioner 111 Værkstedskoordinator

17 leksibilitet Afløsning i sygeplejerskevagter 113 Feriekoloni 114 Flyver/afløser 116 Fridagsafløsning 118 Frivillighedskoordinator 118 Jobrotation 119 Skiftende arbejdssteder 119 Tværgående i distriktet 120 Udrykker 120 Vikar 121 Ø-tillæg 124 Andre funktionstillæg Cykelgodtgørelse 125 Fastholdelse og rekruttering 127 Gransker 128 Istandgørelse af død 128 Kørekort 129 Kørsel i egen bil 129 Lov om social service 85 og Særlige funktioner 131 Telefongodtgørelse 132 Tolkebistand 132 Udekørende aftenvagt

18 Kvalifikationsløn Uddannelse Demens 134 Diplomuddannelse 134 Efteruddannelse 135 Kompetenceudvikling/fastholdelse 138 Opskoling 139 Psykiatri 140 Rehabilitering af hjerneskadede 141 TR uddannelse 142 Uddannelse 143 Faglige kompetencer Demens 145 Medicin 145 Specialviden 146 Øvrige kvalifikationer 146 Personlige kompetencer Indlevelse og opfindsomhed vedr. hjælpemidler 147 Kerneressourceperson 147 Kommunetillæg 148 Kriterier for individuel kvalifikationsløn 149 Motivationskompetence 151 Anciennitet 1 år år

19 3 år år år år år år 158 Erfaring 159 Slutløntrin 160 Startløn 160 Andre kvalifikationstillæg Minimumsløn 161 Rekruttering af nyuddannede og nyansatte 162 Resultatløn Bonusløn 163 Generelle forudsætninger Generelle bestemmelser 165 Eksempel A 175 Eksempel B 177 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale 182 Kapitel 1. Anvendelsesområde Kapitel 2. Lønmodel Kapitel 3. Pension og uddannelse 17

20 Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure Kapitel 5. Aftaleindgåelsen Kapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Kapitel 7. Rets- og interessetvister Kapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Kapitel 9. Overgang til lokal løndannelse for tjenestemænd Kapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv. Bilag 1 - Det lokale økonomiske råderum Bilag 2 - Løsning af lokale interessetvister Stikord

21 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i

22 Særlige funktioner med relation til borgeren Aktivitetsmedarbejder Eksempler på formulering: 1. Aktivitetsmedarbejder Der ydes x funktionsløntrin til fastansatte medarbejdere, der arbejder i aktivitetscentre/terapier. 2. Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarlig x kr. årligt. Se også kultur/aktivitet side 31 og leder af gruppeaktiviteter side 92. Alkohol Eksempel på formulering: 1. Ressourceperson For funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse og kompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor alkohol gives x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. x kr. i tillæg i maks. 2 år af gangen. 20

23 Særlige funktioner med relation til borgeren Borgere med afvigende adfærd Eksempler på formulering: 1. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i dagvagt, der ugentligt udfører opgaver af mindst 6 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende adfærd. Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i aftenvagt, der ugentligt udfører opgaver af mindst 4 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende adfærd. 2. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd + individuelle tillæg Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte, der ugentligt udfører opgaver af mindst 8 timers omfang hos borgere med stærkt afvigende adfærd, f.eks. i form af misbrugsproblemer og stærkt tilsmudsede boliger. Tillæg herudover kan forhandles individuelt. Beløbet udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 21

24 Særlige funktioner med relation til borgeren Bruger og pårørenderåd Eksempel på formulering: 1. Deltagelse i Bruger og pårørenderåd Personalerepræsentanter valgt til Bruger og pårørenderådet ydes et årligt tillæg på x kr. årligt (1/ niveau). Caféansvarlig Eksempel på formulering: 1. Caféansvarlig Medarbejdere, der er ansvarlig for åben café, ydes x kr. i årligt tillæg. 22

25 Særlige funktioner med relation til borgeren Daghjem/terapi Eksempler på formulering: 1. Daghjem/terapi Til faste medarbejdere i daghjem/terapi gives tillæg på x kr. årligt uafhængig af beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 2. Funktionstillæg til dagcentermedarbejdere Til ansatte i dagcentrene ydes fra 1/ et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr. (31/ niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. 3. Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenter Årligt tillæg for udviklings- og planlægningsopgaver på tværs af ansvarsområder. Giver x kr. (31/ niveau), beløbet er pensionsgivende. 4. Visiteret dagcentre Til medarbejdere, der er beskæftiget i dagcentre, hvor der ydes en ekstra faglig indsats, for at fastholde funktionsevnen hos de visiterede borgere, ydes der et årligt funktionstillæg på x kr. (31/ niveau). 23

26 Særlige funktioner med relation til borgeren Demens Eksempler på formulering: 1. Demensområdet Medarbejdere, der er ansat i særlige botilbud for demente, honoreres med funktionsløn svarende til et årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad. 2. Psykisk syge og demente Til medarbejdere inden for ældreområdet, der hovedsageligt varetager opgaver hos psykisk syge og demente, ydes et tillæg på x løntrin. For at oppebære tillægget skal medarbejderen have gennemgået et uddannelsesforløb på minimum 35 timer, f.eks. i AMU regi. 3. Nøgleperson Til nøglepersonen vedrørende demens i den enkelte plejegruppe udbetales et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. i årligt grundbeløb. Funktionen udføres jf. de gældende retningslinjer herfor. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. 4. Praksisrelateret demensspecialist Der uddannes efter aftale med lederen 2 specialister pr. distrikt/1 pr. center. Funktionslønnen udgør x løntrin. 5. Stærkt demente borgere i skærmede enheder Uddannet basispersonale, der arbejder med de stærkt demente borgere i kommunens skærmede enheder, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin, da dette arbejde kræver en særlig pædagogisk indsats og stor personlig tålmodighed. 24

27 Særlige funktioner med relation til borgeren 6. Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen Medarbejdere med funktion som nøgleperson demens-koordinator i henhold til vedlagte beskrivelse fra Helseafsnittet ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb (1/ niveau). 7. Ansvarlig vejleder: Demens Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/ niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Tillæg som daglig vejleder inden for det enkelte område kan ikke oppebæres samtidigt. 8. Daglige vejledere: Demens Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/ niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 9. Demenskonsulent For varetagelse af funktionen som demenskonsulent ydes x trin. 10. Særlige funktioner Der ydes et årligt tillæg på x kr. for arbejdet på demensområdet. Der skal være tale om en formel fast tilknytning til arbejdsområdet (eks. skærmet enhed/skærmet afsnit el.lign.). 11. Demensafsnit og udekørende demensteams Til faste medarbejdere på demensafsnit på plejecentre og i udekørende demensteams med uddannelse og erfaring indenfor demensområdet ydes x løntrin. 25

28 Særlige funktioner med relation til borgeren 12. Demensafsnit Til fastansatte medarbejdere med over 15 timer ugentligt i demensafsnit gives et tillæg på x kr. årligt uafhængigt af beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 13. Demensvidensansvar Der ydes ansatte, der har vidensansvar indenfor demensområdet, et årligt tillæg på x kr. Beløbet er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Se også kvalifikationskriterium demens side 134 og

29 Særlige funktioner med relation til borgeren Diabetes Eksempler på formulering: 1. Koordinator Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 2. Vejleder Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 3. Diabetesressourceperson Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/ niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad. Dürewall kontaktperson Eksempler på formulering: 1. Dürewall kontaktperson Medarbejdere, der p.t. benævnes Dürewall kontaktpersoner, ydes x løntrin. 27

30 Særlige funktioner med relation til borgeren Forebyggelse Eksempler på formulering: 1. Forbyggende hjemmebesøg Grundløn 29 + x løntrin + x kr. (reguleres ikke efter kvota). 2. Forbyggende hjemmebesøg For funktionen forebyggende hjemmebesøg ydes x løntrin. 3. Forebyggelsesmedarbejder Der ydes funktionsløn til medarbejder, der arbejder som forebyggelsesmedarbejder. Funktionsløn udgør x løntrin. 4. Forbyggende medarbejdere Grundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund efter erfaring eller erfaring før tid, plus eventuel stillingstillæg til trin X, herover ydes x trin i funktionsløn for opgaven som forbyggende medarbejder til en samlet lønindplacering på y (trinangivelse). Herudover kan forhandles individuel kvalifikationsløn ved decentrale forhandlinger. De allerede ansatte forebyggende medarbejdere omklassificeres som ovenstående uden lønfremgang ved de centrale forhandlinger, men henvises til individuelle forhandlinger decentralt. 28

31 Særlige funktioner med relation til borgeren Genoptræning Eksempler på formulering: 1. Fysioterapi, genoptræning Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/ niveau) til medarbejderen, der har særlige opgaver i forbindelse med fysioterapi, genoptræning i bassin m.v. 2. Genoptræning Medarbejdere beskæftiget med genoptræning i genoptræningscentrer ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 29

32 Særlige funktioner med relation til borgeren KOL Eksempler på formulering: 1. Koordinator Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 2. Vejleder Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. Kostvejleder Eksempler på formulering: 1. Kostvejleder Til personale, der varetager funktionen som kostvejleder, ydes x trin. 30

33 Særlige funktioner med relation til borgeren Kultur/aktivitet Eksempel på formulering: 1. Kultur- og aktivitetsområdet Ansvarlig for kultur- og aktivitetsområdet (der kan kun være en stilling pr. institution). Med direkte reference til områdelederen/ass. områdeleder, udbetales et årligt grundbeløb på x kr. (31/ niveau) p.t. x kr. pr. måned. Se også aktivitetsmedarbejder side 20 og leder af gruppeaktiviteter side

34 Særlige funktioner med relation til borgeren Leve Bo Miljø Eksempler på formuleringer: 1. Leve Bo Miljø Til fastansat personale, som har arbejdet 1 år i Leve Bo Miljø, udbetales x løntrin (ved tilgang på skæv dato sker udbetalingen fra næstfølgende 1.) 2. Leve Bo arbejdsmetode X funktionstrin fra den dag man ansættes. Ydes både i dagvagt og i aftenvagt. Ved arbejde i skærmet enhed kan der ikke samtidigt honoreres for arbejde efter Leve Bo arbejdsmetoden. 3. Springer i Leve Bo enheder Til medarbejdere, som arbejder tværgående på plejecentre med Leve Bo enheder, ydes x kr. årligt. Beløbet er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 4. Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhed Der ydes med virkning fra 1. april 2002 funktionsløn til fast sosu-personale for funktionen i Gerontopsykiatrisk team således: timer ugentligt med et beløb på x kr. årligt timer ugentligt med et beløb på y kr. årligt. Beløbene er 31/ niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad. 5. Arbejdstidsplanlægger psykiatri Der ydes funktionstillæg på min. x kr. og maks. y kr. (31/ niveau) f.eks. grundplanlægning, sygdomsdækning m.v. 32

35 Særlige funktioner med relation til borgeren Muskelsvind Eksempel på formulering: 1. Speciel pleje af patient med muskelsvind Alle medarbejdere, som udfører funktionen og har den nødvendige uddannelse, får funktionsløn. Tillæggets størrelse er fastsat til et årligt grundbeløb på x kr. (31/ niveau). Tillægget er pensionsgivende fra 1. marts 2008, og er omfattet af udmøntningsgarantien KAR 3 for året Opsøgende arbejde Eksempel på formulering: 1. Opsøgende arbejde. Pensionsgivende funktionsløn x kr. 33

36 Særlige funktioner med relation til borgeren Psykisk syge/psykiatri Eksempler på formulering: 1. Psykisk syge Medarbejdere, der arbejder med psykisk syge, ydes et funktionstillæg på x kr. årligt. 2. Ressourcepersoner Ressourcepersoner ydes tillæg på x kr. årligt. Alle tillæg i henhold til nærværende aftale er angivet i 31/ niveau. Alle tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. 3. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale Funktionsløn på x kr. årligt kan gives til fastansatte med specialopgaver i forbindelse med arbejdet på Gerontopsykiatrisk afdeling. 4. Støtte/kontaktpersoner Støtte/kontaktpersoner tildeles et tillæg for psykiatriarbejdet på x kr. årligt. 5. Arbejde som støttekontaktperson Støttekontaktperson ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver forbundet hermed et årligt tillæg på x kr. 6. Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjem Medarbejdere beskæftiget med specialrådgivning og vejledning af brugere i eget hjem ydes et årligt tillæg på x kr. 34

37 Særlige funktioner med relation til borgeren 7. Arbejde ved væresteder Medarbejdere ved væresteder ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver forbundet hermed et årligt tillæg på x kr. 8. Miljøstillinger Ansatte i miljøstillinger ved værestederne ydes et tillæg på x kr. Tillægget ydes som kompensation for forskudttidstillæg på hverdage og manglende arbejdstidsregler. 9. Særlige opgaver ved specialkurser Medarbejdere, der af ledelsen udpeges til at varetage særlige opgaver i forbindelse med gennemførte specialkurser, ydes et årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes i den periode, hvor den særlige opgave varetages. 10. Psykiatriafdelingen Der ydes et ulempetillæg på x kr. (31/ niveau) til personale ansat i Støtte- og Kontaktpersonsordningen, dækkende kompensation for aften/nat/weekendarbejde og dækkende tillæg for delt tjeneste og rådighedstjeneste samt tilfældigt forekommende overarbejde. 11. Den psykiatriske ordning Social- og sundhedspersonale, der arbejder i den psykiatriske ordning, ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 12. Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrien Der ydes x løntrin for særlige støtte- og træningsfunktioner i forhold til psykiatriske klienter. (Ansatte i socialpsykiatrien). 35

38 Særlige funktioner med relation til borgeren 13. Kompleksitet/specialrådgivning Ansatte i socialpsykiatrien, ydes x funktionsløntrin for kompleksitet. Tillægget dækker bl.a. specialrådgivning og vejledning af beboere ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og/eller psykiske- og fysiske handicappede. Tillægget erstatter overenskomstens 5 stk. 2, pkt. 3-tillæg. Der kan ved individuel forhandling ydes x funktionstrin for kompleksitet. Se også særlige arbejdspladser/boenheder side 40, ældre fysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatri side

39 Særlige funktioner med relation til borgeren Pædagogiske funktioner Eksempel på formulering: 1. Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner Til social- og sundhedsassistenter ansat som social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/ niveau for en medarbejder på fuld tid. Efter 2 års ansættelse i stillingen som social- og sundhedsassistent med pædagogiske funktioner ydes et funtionslønstillæg på y kr. pr. år i 31/ niveau for en medarbejder på fuld tid. 37

40 Særlige funktioner med relation til borgeren Respirator Eksempler på formulering: 1. Ressourcepersonsfunktionen Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/ niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad. 2. Funktionsløn til respiratorvagt Social- og sundhedshjælpere på ren grundløn, uden kvalifikationstillæg, der varetager funktioner som respiratorvagt på plejehjem, ydes et tillæg på x kr. årligt (31/ niveau). Funktionstillægget bortfalder uden varsel, når funktionen ikke længere varetages. Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 38

41 Særlige funktioner med relation til borgeren Sygeplejemæssige opgaver Eksempel på formulering: 1. Sygeplejemæssige funktioner Social og sundhedsassistenter, der varetager sygeplejemæssige funktioner, ydes et tillæg på x kr. årligt. 39

42 Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige arbejdspladser/ boenheder Eksempler på formulering: 1. Boenheden Der ydes som funktionsløn x løntrin til medarbejdere beskæftiget i x for den særlige fleksibilitet, der kræves i forhold til vagtdækning og arbejdsopgaver. 2. Genoptræningsafsnittet Der ydes et funktionstillæg på x løntrin til medarbejdere i Genoptræningsafsnittet. 3. Aflastningsdelen Ansatte i aflastningsdelen gives et tillæg på x kr. i årligt grundbeløb. (31/ niveau). 4. Funktionsløn Tillæg for at arbejde i demens-, psykiatrisk og debilenhed på x kr. årligt. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 5. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale Funktionslønnen på x kr. kan gives til fastansatte med specialopgaver i forbindelse med at arbejde i et bofællesskabslignende botilbud i dag- og aftenvagt. 6. Ansættelse ved bofællesskaber m.m. For personale, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt tillæg på x kr. 40

43 Særlige funktioner med relation til borgeren 7. Arbejdet ved boenheder for yngre handicappede Medarbejdere, som udelukkende arbejder i boenheder for yngre handicappede ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb. (1/ niveau). Tillægget ydes, idet arbejdet ved boenheder for yngre handicappede er en særlig opgave, som stiller store krav til medarbejdere både med hensyn til udvikling og pædagogisk indsats. Se også psykisk syge/psykiatri side 34, ældre fysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatri side

44 Særlige funktioner med relation til borgeren Særlige belastninger Eksempler på formulering: 1. Særligt belastende arbejde over en længere periode Beløbet udbetales kun i hele måneder og bortfalder, når funktionen ophører. Årligt grundbeløb x kr. (31/ niveau) p.t. x kr. pr. måned. 2. Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold Tillæg for særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold på x kr. årligt. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. Særligt snavsede hjem Eksempler på formulering: 1. Arbejde i særligt snavsede hjem Til medarbejdere, der udfører arbejde i særligt snavsede hjem, ydes et funktionstillæg på x kr. pr. time (31/ niveau). Det er ledelsen, der skal definere de hjem, som udløser tillæg. 2. Særligt belastede hjem Kan også anvendes på plejehjem. Beløb x kr. og kan maks. deles mellem 2 personer. Funktionstillægget kan ophøre uden varsel. 42

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1/ for Social- og sundhedspersonale i Ældre- & Handicapforvaltningen, Sanderum Døgnrehabiliteringscenter og Natsygeplejen

Forhåndsaftale pr. 1/ for Social- og sundhedspersonale i Ældre- & Handicapforvaltningen, Sanderum Døgnrehabiliteringscenter og Natsygeplejen ODENSE KOMMUNE Borgmesterforvaltningen KompetenceCenter HR Tid: 28. januar 2010 Sted: Emne: Odense Rådhus Forhåndsaftale pr. 1/4-2010 for Social- og sundhedspersonale i Ældre- & Handicapforvaltningen,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

I de grupper, hvor der kun er 1 praktikvejleder og mere end 1 elev i gruppen anvendes tillægget for eneansvarlig praktikvejleder.

I de grupper, hvor der kun er 1 praktikvejleder og mere end 1 elev i gruppen anvendes tillægget for eneansvarlig praktikvejleder. ODENSE KOMMUNE KOMPETENCECENTER HR J.nr.: 2009/074377 Tid: 28. oktober 2009 Sted: Deltagere: Emne: Odense Rådhus Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for social- og sundhedspersonale

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1/4 2006 for det selvejende plejehjem Provstegaardshjemmet

Forhåndsaftale pr. 1/4 2006 for det selvejende plejehjem Provstegaardshjemmet ODENSE KOMMUNE KOMPETENCECENTER HR J.nr.: 2006/06005 Tid: 3. juli 2006 Sted: Deltagere: Emne: Odense Rådhus Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Forhåndsaftale pr. 1/4 2006 for det selvejende plejehjem

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1/ for social- og sundhedspersonale i Ældre-og Handicapforvaltningen.

Forhåndsaftale pr. 1/ for social- og sundhedspersonale i Ældre-og Handicapforvaltningen. ODENSE KOMMUNE BORGMESTERFORVALTNINGEN Forretningsservice Forhandling og Løn J.nr.: 2012/327664 Tid: 13. januar 2014 Sted: Ørbækvej 100 Deltagere: Emne: Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Forhåndsaftale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Odense Kommune PMF Fyn Side 1 af 8 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn... 3 2. Fremmedsprogede

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

Fornyelse af forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for OKÆ, Hjemmepleje.

Fornyelse af forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for OKÆ, Hjemmepleje. ODENSE KOMMUNE KOMPETENCECENTER HR J.nr.: 2009/074377 Tid: 28. oktober 2009 Sted: Deltagere: Emne: Odense Rådhus Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Fornyelse af forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for OKÆ,

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Aftalen er gældende fra den 1.04.2015 Pædagoger og souschefer/afdelingsledere,

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Dato: 28.11.2005 J.nr.: 1.2-36 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Social- og sundhedspersonale ansat på somatiske afdelinger på sygehusene i Vejle Amt. Forhandling afholdt den

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Fredericia Kommune har indgået MED-aftale pr. 29. september 2006 jf. Rammeaftale

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter 1. Satser: På det statslige område følger det af Cirkulære af 30. september 2008 om Tillidsrepræsentanter i staten mv., at der lokalt

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Marts 2012 / MB Journalnummer: 1-13-7-10-10 Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Aftalen gælder fra 1. april 2010 og indeholder generelle bestemmelser og følgende aftaler om tillæg:

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU På BUUs strategiseminar den 10.4.2014 har Rasmus Jarlov (C) bedt om et statusnotat om lokallønsaftale på lærerområdet, herunder

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE. Endelig version

RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE. Endelig version RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE Endelig version RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS (TILLIDSREPRÆSENTANTER, SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER OG MED-UDVALGSMEDLEMMER) VILKÅR

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

I I KALUNDBORG FORHAN DSAFTALE. LOKAL LØNDANNELSE FOR MÄNEDSLØNNEDE KONTAKTPERSONER FOR UNGE ï Fagcenter Børn og Familie, KALUNDBORG KOMMUNE (69.

I I KALUNDBORG FORHAN DSAFTALE. LOKAL LØNDANNELSE FOR MÄNEDSLØNNEDE KONTAKTPERSONER FOR UNGE ï Fagcenter Børn og Familie, KALUNDBORG KOMMUNE (69. I I I KALUNDBORG KOMMUNE FORHAN DSAFTALE LOKAL LØNDANNELSE FOR MÄNEDSLØNNEDE KONTAKTPERSONER FOR UNGE ï Fagcenter Børn og Familie, KALUNDBORG KOMMUNE (69.21) Pr. 1. november 2014 - Det Fothåndsaftalernes

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Forhåndsaftale Gældende fra

Forhåndsaftale Gældende fra ::,. j: I i r2. - 4 Sags id: 81.00.00-P27-277-13 Forhåndsaftale Gældende fra 1. april2015 Afialen er indgået mellem Tønder Kommune og Socialpædagogerne Sydjylland Afialen er indgået med baggrund I Overenskomst

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER ved CSV pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere