UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn SKYLÆ C. Formål FAGPLAN 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives forudsætninger for selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i udvidet skydeteknik og skydning fra tilpassede skydestillinger ved egen enhed. 2. At rutinere og videreudvikle kursisten som skydelærer, skytte og enkeltkæmper. 3. At bibringe kursisten sådanne færdigheder og holdning, at han/hun: Vejleder egen enhed omkring vigtigheden af præcision frem for hastighed i den grundlæggende skydeuddannelse. I tilrettelæggelsen af skydeuddannelse ved egen enhed, tager højde for skytternes niveau, når mere avancerede teknikker skal introduceres. I sit fortsatte virke som skydelærer/faglærer, inddrager tørtræning som en naturlig og forudsætningsgivende del af skydeuddannelsen. Søger at fastholde eget niveau, således at han/hun kan fremstå som et forbillede til efterlevelse for både kolleger og øvrigt HJV personel. Søger viden om nyt materiel og forsøger at inkorporere det i undervisningen ved egen enhed. D. Mål Efter kursets afslutning skal kursisten kunne tilrettelægge og gennemføre uddannelse i nærkampskydninger, vedligeholdelses- og træningsskydninger samt skydning fra tilpassede skydestillinger i terræn og ved kulisser. Alt sammen ved at kombinere det lærte med principperne fra Grundlæggende. Kursisten skal have forståelse for den korrekte rækkefølge i skydeuddannelsen, hvor præcision kommer før hastighed. E. Indhold. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten kan Bestå alle statusskydninger på Modul 1 med tilfredsstillende resultat Udvise en progressiv udviklingskurve gennem de afholdte statusskydninger Udvise tilstrækkelig rutinering på våbensystemet, således der vises evne til at overholde sikkerhedsreglerne til alle tider, herunder sikring af

2 UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 våben, mundingskontrol, våbenbetjening og skudafgivelse Tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisning i: Tilpasning og anvendelse af geværrem Tilpasning og optimering af udrustning Tørtræning af delelementer såsom våbenbetjening, magasinskifte, aftræk og sigte. Hastige skydestillinger Tilpassede skydestillinger Skydning fra bevægelse Skydning under bevægelse Skydning på flere mål med skiftende retningspunkt Vendinger Flere skud i hurtig rækkefølge/rekylkontrol Gennemføre nærkamp- og holdinstruktionsskydninger under overholdelse af de i SIKKAV givne bestemmelser Gennemføre kulisseskydninger under overholdelse af de i SIKKAV givne bestemmelser. Forklare basale ballistik-principper, bl.a. ordinat og kæntring Gennemføre tørtræningslektioner ved egen enhed, og forstår vigtigheden af denne disciplin i forhold til skydeuddannelsen. Gennemføre udfordrende skydetræning for den rutinerede og færdiguddannede skytte. Tilrettelægge og gennemføre uddannelse i nærkampskydninger, vedligeholdelses- og træningsskydninger samt skydning fra tilpassede skydestillinger i terræn og ved kulisser MODUL 1: Adgangskontrol prøve Skydninger og Nærkampsskydninger Statusskydninger 1 timer 24 timer 3 timer MODUL 2: Skydninger 6 timer Skydelærervirke 36 timer F. Tid 72 timer. G. Dokumentation Uddannelsen formidler følgende kvalifikationer: Modul 1 Q SKYDELÆRERKURSUS, MODUL 1, 4010 Modul 2 Q SKYDELÆRERKURSUS 2014, 4010

3 UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 3 H. Forudsætninger generelt Kurset starter med en Adgangskontrolprøve (stopprøve) på Modul 1. Denne stopprøve skal bestås for fortsat deltagelse på kurset. Prøven består i at kursisten skal kunne indskyde sit GV (åbent sigtemiddel) på maksimum 45 minutter og herefter på 50 meter have 5 ud 5 træf på A5 papir. Kursisten skal kunne indtage stående/liggende/knælende skydestillinger og fortage hastige skift mellem dem. Desuden skal kursisten ubesværet kunne bevæge sig ned i og op af skyttehuller Det forventes at kursisten, inden start på skydelærerkursus har læst op på de teorier og trænet de færdigheder der er gennemgået på grundlæggende skydelærerkursus. Der forventes sikker og rutineret våbenbetjening fra kursistens side. Kursisten skal inden fremmøde på Modul 1 have besvaret brevskolen, der skal fremsendes og godkendes inden Modul 1 påbegyndes. Herudover er følgende en forudsætning: Modul 1 Q GRUNDLÆGGENDE SKYDELÆRERKURSUS Modul 2 Q SKYDELÆRERKURSUS, MODUL 1, 4010 (1 år) I. Tilrettelæggelse og gennemførelse Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres af Hjemmeværnsskolen. Fagplanen er baseret på hold af 10 kursister. J. Kontrol Kurset vurderes som enten bestået/ikke bestået eller efter 7-trinsskalaen. Der udstedes kursusbevis for bestået kursus. Hvor der vurderes efter 7-trinsskalaen vedlægges karakterliste. Sidste statusskydning på Modul 1 (jf. bilag 1) skal bestås for at kunne fortsætte på Modul 2. Kursusleder kan dog, hvis kursisten under kursus har vist vilje og evne til at nærme sig målet, evt. dispensere herfor. K. Særlige bestemmelser Såfremt funktionen bestrides kan graden oversergent tillægges. Kurset består af 2 moduler. Modul 1: Kursus i udvidet skydeteknik. (Kursisten lærer) Modul 2: (Kursisten underviser selv som SKLÆ) Personellet opnår ved bestået kursus beføjelser til at virke som: - Skydelærer på alle våben anvendt i hjemmeværnet, jf. eget uddannelsesbevis for våbenuddannelse, L. Lærer-/instruktørforudsætninger Lærere skal have gennemført skydelærerkursus.

4 UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 4 M. Ydelser Der kan maksimalt udbetales sats 2 til lærere.

5 Side Tørtræning Ved afslutning skal eleven have gennemført: Mundtlig / og tilpasning Tilpasning af personlig UDR praktisk af UDR Tilpasning af geværrem og tilbehør Tørtræning af magasinskifte Tørtræning af aftræk Tørtræning af afhjælpning af funktioneringsfejl Han skal have kendskab til: Forskellen mellem hastigt og taktisk magasinskifte Afhjælpning af funktioneringsfejl STORT Kalde sit skud Natural Point of Aim Begrebet Follow Through GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatroner Har optimeret sin UDR ved at placere magasintasker således at de let kan tilgås Har klargjort en ekstra UDR taske til tomme magasiner Kan anvende geværremmen som nærkampsrem, og kender til dens justeringsmuligheder Ved funktioneringsfejl afhjælper vha. huskeordet STORT Ved magasinskifte differentierer mellem hastigt og taktisk magasinskifte alt efter SIT.

6 Side Ved kontrollens afslutning skal eleven have gennemført: Praktisk Indskydning Kontrolskydning Adgangskontrolskydning GV M/95 med tilbehør 25 stk. 5.56mm SKPT Justeringsskema og værktøj Uniform, støvler, handsker, beskyttelsesbriller og høreværn HRN Pkt Kan indskyde sit GV med max 20 skud på max 45 minutter Har 5 ud af 5 træf på A5 papir i kontrolskydningen Statusskydninde Ved afslutning skal eleven have gennemført følgen- Praktisk Bilag statusskydninger: 1 Gevær meter test Gevær 2 Hastighed, Præcision og Våbenbetjening Gevær 3 Kulisse-skydning Gevær 4 Skydning under gang GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 61 stk. 5.56mm SKPT

7 Side Hastigt stående skydestilling Har fået forevist de 5 statusskydninger, og forklaret hvad der forventes af ham ved kursus afslutning Har gennemført alle statusskydninger, og fået forklaret hvad resultatet er, uden krav om tid eller træf Ved afslutning skal eleven have gennemført: Skydning fra hastigt stående skydestilling, startende med Front mod målet Højre/venstre side mod målet Ryggen mod målet Stærk og svag skulder Praktisk HRN Pkt GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 300 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron Ved skydning startende med front mod målet: Fastholder øjnene på målet Fører våbnet op i skulderen, og sigtemidlet op foran øjet Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset)

8 Side 8 Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness) Ved skydning startende med H/V side mod målet: Drejer hovedet mod målet, finder og fastholder øjnene på målet Laver en kvart vending fremad mod målet, samtidigt med at våbnet føres op i skulderen, og sigtemidlet op foran øjet Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset) Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor

9 Side 9 Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness) 5 90 Hastigt knælende Ved skydning startende med ryggen mod målet: Drejer hovedet nedad og bagud til svag side, finder og fastholder øjnene på målet Laver en halv vending fremad mod målet, samtidigt med at våbnet føres op i skulderen (HUSK Muzzle Awareness!), og sigtemidlet op foran øjet Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset) Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness) Ved afslutning skal eleven have gennemført: Praktisk Skydning fra hastigt knælende skydestilling, startende med Front mod målet HRN Pkt. 3.7.

10 Side 10 skydestilling Højre/venstre side mod målet Ryggen mod målet Stærk og svag skulder 3. GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 100 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron Ved skydning startende med front mod målet: Fastholder øjnene på målet Fører våbnet op i skulderen, og sigtemidlet op foran øjet, samtidigt med at der knæles ned i hastigt knælende skydestilling Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset) Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness), og han returnerer til stående klarstil-

11 Side 11 ling. Ved skydning startende med H/V side mod målet: Drejer hovedet mod målet, finder og fastholder øjnene på målet Laver en kvart vending fremad mod målet, samtidigt med at våbnet føres op i skulderen, og sigtemidlet op foran øjet, og han knæler ned i hastigt knælende skydestilling Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset) Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness), og han returnerer til stående klarstilling. Ved skydning startende med ryggen mod målet: Drejer hovedet nedad og bagud til svag side, finder og fastholder øjnene på målet

12 Side 12 Laver en halv vending fremad mod målet, samtidigt med at våbnet føres op i skulderen (HUSK Muzzle Awareness!), og sigtemidlet op foran øjet, og hastigt knælende skydestilling indtages. Afsikrer våbnet når sigtemidlet er på målet Fører fingeren ind på aftrækkeren og finder aftrækspunktet, mens sigtepunktet finjusteres i forhold til kampafstanden (mekanisk offset) Tager aftræk når sigtepunktet er korrekt Reset er aftrækket, mens sigtet med svag arm føres tilbage til korrekt sigtepunkt Afgiver yderligere skud hvis nødvendigt Fastholder sigtet på målet efter endt skydning, og følger det til jorden, hvorefter fingeren fjernes fra aftrækkeren, og skytten kontrollerer sin sektor Hvis skyttens sektor er fri for mål, sikres våbnet og føres ned i klarstilling, mens skytten orienterer sig (Situational Awareness), og han returnerer til stående klarstilling 6 Ved afslutning skal eleven have gennemført: Praktisk HRN 90 Liggende Præcisionsskydning mod små mål, fra liggende skydestilling skydestilling. Pkt GV M/95 med tilbehør

13 Side Fuld SKYT 100 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron Fra stående klarstilling kan indtage liggende skydestilling, og afgive 5 skud indenfor 10 sekunder. Afstand 100 meter, træf indenfor A+C- Zonen Fra stående klarstilling kan indtage liggende skydestilling, og afgive 10 skud indenfor 60 sekunder. Afstand 100 meter, træf indenfor A- Zonen Hastighed Ved afslutning skal eleven have gennemført: Skydning med fokus på Hastighed, Præcision og Våbenbetjening. 12 skud stående 10 meter 15 sekunder GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 200 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron Placerer 26 ud af 45 skud indenfor A-Zonen

14 Side 14 8 Ved afslutning skal eleven have gennemført: 150 Skydning Indtagelse af hastigt stående skydestilling fra bevægelse fra bevægelse (gang) Indtagelse af hastigt knælende skydestilling fra bevægelse (gang) Indtagelse af liggende skydestilling fra bevægelse (løb) GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 150 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron Under bevægelsen er opmærksom (situation awareness) Under bevægelsen bevarer en sikker og stabil platform for våbnet Når mål erkendes, hurtigst muligt og med færrest muligt bevægelser bringer sig i en sikker skydestilling (Hold, Sigte, Aftræk) samt har fokus på Balance-stabilitet-fleksibilitet 9 Ved afslutning skal eleven have gennemført: 180 Kulisse- Kulisse skydninger skydning Skydning fra tilpassede skydestillinger

15 Side 15 GV M/95 med tilbehør Fuld SKYT 200 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron På 50 meters afstand kan placere 10 ud af 11 skud indenfor A+C-Zonen Under bevægelsen bevarer en sikker og stabil platform for våbnet Når mål erkendes, hurtigst muligt og med færrest muligt bevægelser bringer sig i en sikker skydestilling (Hold, Sigte, Aftræk) samt har fokus på Balance-stabilitet-fleksibilitet 10 Ved afslutning skal eleven have gennemført: 180 Skydning under Skydning under gang, lige på målet gang Skydning under gang, skråt H/V på målet Skydning under gang fra kulisse til kulisse, med skydning fra kulisse H/V som yderligere disciplin GV M/10 med tilbehør Fuld SKYT 100 stk. 5.56mm SKPT 10 stk. 5.56mm Eksercérpatron

16 Side Under gang fra afstand meter kan placere 8 ud af 8 skud indenfor A+C-Zonen Holder hastigheden med hurtige beslutsomme skridt Ruller på fødderne med størst mulig kontakt til jorden Under bevægelsen bevarer en sikker og stabil platform for våbnet Statusskydning Ved afslutning skal eleven have gennemført følgende Praktisk Bilag statusskydninger: 1 2 Gevær meter test Gevær 2 Hastighed, Præcision og Våbenbetjening Gevær 3 Kulisse-skydning Gevær 4 Skydning under gang GV M/95 med tilbehør Aimpoint som sigtemiddel Fuld SKYT 61 stk. 5.56mm SKPT I Gevær 1 opnår 26 ud af 30 træf i A-Zonen I Gevær 2 opnår 12 ud af 12 træf i A-Zonen I Gevær 3 opnår 10 ud af 11 træf i A+C-Zonen I Gevær 4 opnår 8 ud af 8 træf i A+C-Zonen

17 Side 17 Bilag 1 Gevær meter test 10 skud liggende 100 meter 60 sekunder 10 skud knælende 50 meter 60 sekunder 10 skud stående 25 meter 60 sekunder Udgangsstilling for alle skydninger: Stående klarstilling Påklædning: Fuld SKYT, rem anlagt og gevær overhængt 3 magasiner med 10 patroner i hver Mål: 1x Hitfactor skive 5E, LILLE Tilfredsstillende start (Status): 20 ud af 30 skud indenfor A-Zonen Tilfredsstillende slut (Status): 26 ud af 45 skud indenfor A-Zonen Gevær 2 Hastighed, Præcision og Våbenbetjening 12 skud stående 10 meter 15 sekunder Udgangsstilling: Stående klarstilling Påklædning: Fuld SKYT, rem anlagt og gevær overhængt 2 magasiner med 6 patroner i hver Gennemførelse: På signal, skyd skud mod målene, genlad og skyd yderligere skud mod målene. Valgfri rækkefølge på målene. Mål:3x Hitfactor skive 5E, LILLE Tilfredsstillende start (Status): 6 ud af 12 skud indenfor A-Zonen

18 Side 18 Tilfredsstillende slut (Status): 12 ud af 12 skud indenfor A-Zonen Gevær 3 Kulisseskydning 11 skud ved 9-huls kulisse 50 meter 90 sekunder Udgangsstilling: Stående klarstilling Påklædning: Fuld SKYT, rem anlagt og gevær overhængt 1 magasin med 11 patroner Gennemførelse: På signal, skyd 1 skud fra hvert hul i kulissen, samt et skud fra svag skulder, og et skud fra stærk skulder, fra kulissens ydersider. Mål:1x Hitfactor skive 5E, LILLE Tilfredsstillende start (Status): 7 ud af 11 skud indenfor A+C-Zonen Tilfredsstillende slut (Status): 10 ud af 11 skud indenfor A+C-Zonen Gevær 4 Skydning under gang 2 serier x 4 skud meter 6 sekunder Udgangsstilling: Stående klarstilling Påklædning: Fuld SKYT, rem anlagt og gevær overhængt 2 magasiner med 4 patroner i hver Gennemførelse: På signal FREMAD GÅ iværksættes fra 25 meter. På signal afgives der 4 skud mod målet under gang. Gentages 2 gange. Mål:1x Hitfactor skive 5E, LILLE Tilfredsstillende start (Status): 5 ud af 8 skud indenfor A+C-Zonen Tilfredsstillende slut (Status): 8 ud af 8 skud indenfor A+C-Zonen

19 Side 19

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Titel lang: Funktionsuddannelse på pistol M/49.

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget:

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Grundlæggende våbenuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn GSL FAGPLAN C. FORMÅL At bibringe kursisten viden, færdigheder og holdninger så kursisten

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV)

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) Grundlæggende Våbenuddannelse Gevær M/95 familien Udarbejdet af: FAG GRP SKYD Dato og år: oktober 2016 Side 1 af 26 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Eksercits, LPU 1, 1007 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse. Nr.10221 Alder: 10-90 år - Tid: 10 min. Nr.10131 Alder: 10-100 år - Tid: 5 min. Håndfatning håndfatningen er ens, vil stregens placering i forhold til skæftet og følelsen af at have Aftræksøvelse pegefingeren

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Hjælpetræner/ungdomstræner uddannelsen er baseret på at skytter og forældre forholdsvis hurtigt kan indgå i et fast medhjælperteam for trænerne i skytteforeningen,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Superbrugeruddannelse på LDS M/01. B. Kort navn SB LDS M/01 UDDANNELSESDIREKTIV C. Formål Formålet

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Grundelementerne i skydning

Grundelementerne i skydning Grundelementerne i skydning Lektion 1 Grundelementerne i skydning Balistik Våben og sigtemidler Skyde færdigheder Sigte Aftræk Hold (skydestilling, muskel hukommelse, spændinger i muskler) Våben betjening

Læs mere

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 1, Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 12 Fagplan Titel lang: Funktionuddannelse Dysekanon Modul 1 Titel kort: FUNK DYKN (1) Formål Faget skal give

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed FKSS modellen Fokus Kontakt/ Samhørighed Skydestilling Skuldring FKSS modellen Hvorfor rammer vi? Vi fokuserer på målet Underbevidstheden styrer løbet gennem at øjet fokuserer på målet Løb og mål smelter

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet Nr.10234 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr.10233 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling.

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS FINSKYTTE

INSTRUKTØRKURSUS FINSKYTTE Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 55 INSTRUKTØRKURSUS FINSKYTTE Formål 1. At videreudvikle elevens faglige baggrund i faget finskyttetjeneste og således sætte

Læs mere

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant!

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant! Træningskultur At skabe en kultur og gøre den interessant! Øh træningskultur, hvad er det lige det er? Mentaliteter Forandring Faciliteter Træning Hverdagens gang MENTALITET Gammel mentalitet Skydning

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen.

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0-punkt Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0 punktet kan kontrolleres på flere måder: - Skytten lukker øjnene og tænker på at slappe af i 5-10 sekunder. Herefter åbnes øjnene

Læs mere

300 M SKYDNING REGLEMENT

300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 300 M SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 300 M Skydning efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 300 M Skydning skyde præcisionsskydning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsledelseskursus Orienteringssamtaleleder kursus. Informationsledelse, 2084. Udgivelse April 2014. 2. FAGETS MÅL Faget skal bibringe kursisten viden om og holdninger

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning

Godkendelse. Traditionel langdistanceskydebane (TL) Beskrivelse: 2. Indretning Godkendelse Traditionel Langdistanceskydebane 1. Beskrivelse Anlæggets navn: Hjemmeværnets Skydebaneanlæg L 4222 Ulveholm SKBI ID: SKBI 1115 Anlæggets beliggenhed: På Bregninge Mark, Ærø Koordinat 1311

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3040 DeMars DIR D 01639858 JUN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Uddannelse. B. Kort navn UDD. FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists kendskab til og

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 1, 6029 B. Kort navn Bykamp 1 FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i bykamp har til formål at gruppen

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL 22 SKYDNING KAPITEL 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Side 1. Oversigt over skydninger. 2201 2. Skivemateriel. 2202 3. Bane- og standpladsindretning. 2202 4. Beklædningsbestemmelser. 2203 5. Funktioneringsfejl,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn SINE instruktørkursus. B. Kort navn SINE IN FAGPLAN C. Formål At sætte kursisten i stand til at instruerer

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Idræt Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn IDR MAB FAGPLAN C. Formål At give kursisten kendskab

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union, 2016 Udgivet af: DGI Skydning & Dansk Skytte Union

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Geværskyttens bog. Gevær M/95-familien

Geværskyttens bog. Gevær M/95-familien Geværskyttens bog Gevær M/95-familien HVS 4101-003-01 AUG 2014 Anmærkning: I senest udsendte rettelse til HRN 111-001 (GV reglement) er der enkelte uoverensstemmelser i den skrevne tekst. F.eks. skrives

Læs mere

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse STEEL CHALLENGE REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Steel Challenge-skydninger efter regler der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Teknik baggerslag Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for,

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING

TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Terrænmæssig Hurtigskydning efter nedenstående regler. 1.01 Formål Formålet

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler.

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. PPC SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i PPC skyde præcisionsskydning på begrænset

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Maskingeværskyttens bog

Maskingeværskyttens bog Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Maskingeværskyttens bog Navn: Enhed: HVS 4102-008-69 AUG 2008 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Hvis du opdager

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7510 DeMars DIR D 01639855 JAN/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn BETJ SIG midler FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give deltageren færdigheder i betjeningen

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Idrætsinformation nr. 28/2015

Idrætsinformation nr. 28/2015 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Dragonkasernen 1 7500 Holstebro Telefon: +45 25 55 25 80 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation nr. 28/2015 Til Alle enheder ved JDR. 07-08-2015 Emne: Idrætsdag

Læs mere