11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret med citater fra både kommissionens formand og lederne i selve undersøgelsen. Nedenstående ses en oversigt over de 11 historier. 1 De offentlige ledere efterspørger en tilpas grad af styring 2 Politikere, lovgivning og dokumentationskrav presser de offentlige ledere 3 Offentlige ledere: fri os for al den dokumentation! 4 Politisk fokus på godt og ondt påvirker de offentlige ledere 5 Lederne på daginstitutionsområdet: Målstyring kan være en gave til pædagogerne 6 Tør de offentlige ledere lede? 7 Er vi for dårlige til at skille os af med de ledere, der ikke løfter opgaven godt nok? 8 Vi kan lære af hinanden 9 Offentlige ledere motiveres af at gøre en forskel for borgerne 10 Peter, Anna, Katrine Se hvor mange lederne i det offentlige typisk er ledere for 11 De unge ledere har sværest ved at lede

2 1 De offentlige ledere efterspørger en tilpas grad af styring Tilpas styring ikke mindre Ikke alle offentlige ledere efterspørger mindre styring. Tværtimod viser s undersøgelse, at der et gyldent midtpunkt, hvor styring virker mest understøttende. Formentlig fordi der her hverken er for lidt eller for meget styring. 1,0 0,5 Resultat- og effektmål opleves understøttende (3 = meget understøttende) Disse styringsformer har vi undersøgt Vi har både spurgt lederne til, hvor meget den pågældende styring påvirker dem på en skala fra 1 til 5, og om påvirkningen er begrænsende eller understøttende på en skala fra -3 til +3. Lovgivning Proces- og aktivitetsmål 0,0-0,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Samlet påvirkning fra styring (0 = meget lav påvirkning 10 = meget høj påvirkning) 10,0 Resultat- og effektmål Dokumentation -1,0 Resultat- og effektmål opleves begrænsende (-3 = meget begrænsende) Det er forfejlet, hvis man tror, at offentlig ledelse kalder på mindre styring. Den store udfordring er at finde den rette styring, som hjælper de offentlige ledere til at skabe resultater. Jeg har oplevet stadigt voksende styring fra centralt hold. I starten hilste jeg dette velkommen - og mener faktisk resultatet var en kraftig professionalisering af indsatsen. Efterhånden er vi dog nået et punkt hvor den stadige strøm af tests og kontrolbesøg fra mange sider er en direkte hindring af vores arbejde. - Leder inden for ungdoms- og videreuddannelse Ledere med stort handlerum ser positivt på øget styring Undersøgelsen viser også, at størrelsen af ledernes handlerum hænger sammen med deres opfattelse af styring. Hvor ledere med et stort handlerum ser øget styring som mere understøttende, ser ledere med et lille handlerum øget styring som mere begrænsende. Handlerum er bl.a. defineret ved, at man har opbakning til at løbe risici og mulighed for at oversætte centralt fastsatte tiltag. Anm.: n=1768. Analysen tager højde for ledernes alder, køn, fagområde, sektor, uddannelse, erfaring og ledelsesniveau. Sammenhængen er estimeret vha. lineær regression. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm og 66.

3 2 Politikere, lovgivning og dokumentationskrav presser de offentlige ledere Rammevilkår begrænser mange offentlige ledere De offentlige ledere er ikke ubetinget begejstrede for deres rammevilkår. Mange offentlige ledere føler sig begrænset af særligt dokumentation, men også eksempelvis politisk interesse. Det er altså hverdagen for de offentlige ledere også for de ledere, der er tæt på kerneopgaven, fx skoleledere. Rammevilkår Andel ledere, der finder rammevilkår begrænsende Andel ledere, der finder rammevilkår understøttende Dokumentation 46% 31% Lovgivning 31% 40% Politisk interesse 50% Resultat- og efffektmål 48% Proces- og aktivitetsmål 20% 50% Personaleorganisationer 11% 57% Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan udvide ledelsesrummet, hvis vi skal have bedre ledelse i det offentlige. Ledelsesrummet opleves som indskrænket, når administration, dokumentation mv. kommer til at få større fokus end opgaven og personaleledelsen. Det opleves som om, at når det, der er vigtigt, ikke kan måles, så bliver det, der kan måles, vigtigt. - Leder inden for forsvar & politi Smid ikke barnet ud med badevandet! I bestræbelserne på at udvide ledelsesrummet er det vigtigt at have for øje, at mange ledere også finder de enkelte rammevilkår understøttende. Det er altså ikke bare et spørgsmål om at fjerne al dokumentation og målstyring, for en hel del ledere svarer faktisk, at vilkår som disse er understøttende for deres ledelse. Anm.: n= Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017

4 3 Offentlige ledere: fri os for al den dokumentation! Dokumentation er det mest begrænsende rammevilkår for de offentlige ledere Dokumentationsprocedurer er det, de fleste offentlige ledere peger på som en begrænsning af deres ledelsesrum. vil se på, hvordan begrænsningerne i stedet kan blive en hjælp for lederne i det offentlige. Andel offentlige ledere inden for fagområder som svarer, at dokumentationsprocedurer er Begrænsende Neutral Understøttende Grundskole 49% 26% Dagtilbud 33% 21% 46% Ungdoms- & videreuddannelse 43% 28% 29% Sundhed & psykiatri 55% 15% 30% Ældre 49% 17% 34% Arbejdsmarked & social 47% 14% 40% Forsvar & politi 50% Teknik, kultur, erhverv & øvrige 38% 39% 23% Generel off. adm. 36% 36% 29% Samlet 46% 24% 31% "Der er et stort behov for, at vi får kigget på kravene til dokumentation. Mange offentlige ledere oplever det ikke som en hjælp til at skabe resultater - og det er ikke opløftende for hverken motivationen eller kvaliteten" Hver gang der kommer nye krav om dokumentation, er der kun et sted at tage tiden fra - nemlig patienterne. - Leder inden for sundhed og psykiatri Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 68

5 4 Politisk fokus på godt og ondt påvirker de offentlige ledere En fjerdedel af lederne opfatter politisk interesse som begrænsende Halvdelen af lederne i s undersøgelse peger på, at politisk fokus hjælper dem med at skabe resultater. En fjerdedel peger på, at det er direkte begrænsende. vil være med til at gøre ledelsesrummet større, så flere ledere oplever det politiske fokus som en støtte. Andel offentlige ledere inden for fagområder som svarer, at politisk interesse er Begrænsende Neutral Understøttende Grundskole 26% 20% 54% Dagtilbud 21% 23% 56% Ungdoms- & videreuddannelse 26% 30% 44% Sundhed & psykiatri 29% 29% 41% Ældre 26% 19% 56% Arbejdsmarked & social 20% 55% Forsvar & politi 34% 23% 43% Teknik, kultur, erhverv & øvrige 17% 28% 55% Generel off. adm. 23% 29% 48% Samlet 50% Vi har set eksempler på, at politisk fokus er gået over gevind og har blandet sig i faglige spørgsmål. Det er ikke vejen frem, hvis vi skal sikre god offentlig ledelse. Politisk indblanding i den daglige ledelse er en stor udfordring - armslængdeprincippet er ikke gældende. - Topleder inden for forsvar og politi Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 68

6 5 Lederne på daginstitutionsområdet: Målstyring kan være en gave til pædagogerne Særligt dagtilbudsledere finder proces- og aktivitetsmål understøttende 2 ud 3 ledere på daginstitutionsområdet opfatter proces- og aktivitetsmål som en hjælp for at opnå resultater. Det tilsvarende tal blandt lederne på ældreområdet er 2 ud af 5. Andel offentlige ledere inden for fagområder som svarer, at proces- og aktivitetsmål er Begrænsende Neutral Understøttende Grundskole 18% 33% 50% Dagtilbud 11% 22% 66% Ungdoms- & videreuddannelse 23% 34% 43% Sundhed & psykiatri 30% 22% 47% Ældre 22% 34% 43% Arbejdsmarked & social 19% 26% 55% Forsvar & politi 22% 37% 42% Teknik, kultur, erhverv & øvrige 11% 38% 51% Generel off. adm. 12% 32% 56% Samlet 20% 30% 50% Daginstitutionsområdet har bevæget sig rigtig langt ledelsesmæssigt, og i den proces har man fået øjnene på for, hvordan man kan bruge målstyring som en hjælp til at skabe resultater. Her er nogle erfaringer, som vi med fordel kan bringe videre til andre offentlige områder. Der er stor frihed omkring opgaveudførelsen. Der er tillid og respekt omkring ledelsesmål og resultat. Visioner og resultatorienteret ledelse vægtes højt. - Leder på dagtilbudsområdet Anm.: n=1758. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 67

7 6 Tør de offentlige ledere lede? De fleste ledere har overvejende en lederidentitet Vi har bedt lederne om at vurdere deres faglige identitet i forhold til deres lederidentitet på en skala fra 0 til 10. Det samlede gennemsnit er 6,8. 27 pct. af lederne placerer sig i midten på 5. Det er særligt driftslederne, altså ledere af medarbejdere, der placerer sig her. Sådan vurderer lederne deres lederidentitet Andele på en skala fra % 10% 19% 21% 8% 9% 1% 0% 1% 2% 2% Ikke alle ledere er lige gode til at sætte retning De ledere der har en stærk faglig identitet (dvs. 0-4), halter bagefter, når det gælder om at sætte retning i form af visionsledelse. Visionsledelse betyder, at man som leder skaber forståelse og klarhed for enhedens fælles vision. For de øvrige ledelsesformer er der ingen systematisk sammenhæng mellem adfærd og identitet. Ledelsesadfærd for ledere med hhv. stærk faglig identitet og meget stærk lederidentitet Stærk faglig identitet Visionsledelse Anerkendelse Meget stærk lederidentitet Vi skal have udviklet en stærkere lederidentitet blandt de offentlige ledere. Det bliver helt afgørende for at kunne sætte retning og bidrage til at løse fremtidens udfordringer. Faglig ledelse Distribueret ledelse 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Brug af ledelsesadfærd 0 = meget lav brug / 10 = meget høj brug Anm.: 112 ledere har en stærk faglig identitet (0-4), 697 ledere har en meget stærk lederidentitet (8-10). Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm og 94

8 7 Er vi for dårlige til at skille os af med de ledere, der ikke løfter opgaven godt nok? Ingen stærk tradition for præstationsbetinget afskedigelse i den offentlige sektor Kun hver femte leder er enig i, at der i vedkommendes organisation er tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer. Er der i din organisation tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer? Andele af svar Dårlig ledelse giver dårlige løsninger til borgerne og dårligere arbejdsvilkår for medarbejderne. Det er ikke rimeligt, og der er ingen tvivl om, at det offentlige skal blive bedre til at tage dialogen, når lederne ikke præsterer. 5% Helt enig 16% Enig 40% Hverken enig eller uenig 26% Uenig 13% Helt uenig Lederne finder den manglende tradition for præstationsbetinget afskedigelse begrænsende for deres ledelse Et stort del af de ledere, der svarer, at der ikke er tradition for præstationsbetinget afskedigelse, svarer samtidig, at netop dette forhold er begrænsende for deres egen ledelse. Der burde være mere konsekvens i de tilfælde, hvor en leder ikke leverer det nødvendige. - Leder i forsvar & politi Særligt forsvar og politi skiller sig negativt ud Tallene er nogenlunde ens på tværs af sektorer, men staten skiller sig dog ud. Det skyldes forsvar og politi, hvor hele 72 pct. af lederne er uenige eller helt uenige i, at der er en tradition for præstationsbetinget afskedigelse af ledere. Anm.: n=1819. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 63

9 8 Vi kan lære af hinanden Udveksling mellem offentlig og privat sektor kan blive stærkere I dag har 1 ud af 5 offentlige ledere erfaring fra den private sektor. Det tal må gerne blive meget højere, hvis det står til. Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder end den offentlige sektor I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob Private organisationer Interesseorganisationer, NGO er og lignende Udlandet Erfaringen fra det private er en god ballast for lederne i det offentlige. Kommunale ledere 4% 2% 20% Regionale ledere 4% 4% 19% Det er ærgerligt, at der ikke er større udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor, og at der er relativt låste karriere- og rekrutteringsveje i staten og i kommunerne. - Kommunal topleder Statslige ledere Samlet 5% 4% 7% 17% 24% 21% Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er frasorteret Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm og 17

10 9 Offentlige ledere motiveres af at gøre en forskel for borgerne Borgerne topper listen over de offentlige lederes motivationsfaktorer Se den fulde liste her. Bemærk, at ca. halvdelen af lederne har besvaret spørgsmålet om motivation. Top-5 motivationsfaktorer for de offentlige ledere 1 At gøre noget godt for borgerne 252 ledere 2 Ledelsen af mine medarbejdere 251 ledere 3 Arbejdet med min kerneopgave 224 ledere 4 Udvikling af min kerneopgave 175 ledere 5 At få mine medarbejdere til at levere 152 ledere Løn og arbejdsvilkår har selvfølgelig betydning, men det er tydeligt, at det er nogle andre ting, der for alvor motiverer lederne i det offentlige. Det skal vi nok være bedre til at anerkende og værdsætte. At gøre noget godt for borgerne overtrumfer alt, men det er også vigtigt for mig, at mine medarbejdere har et meningsfuldt arbejdsliv og god sammenhæng mellem arbejde og privatliv. - Regional leder af ledere Anm.: n=1051 Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 99

11 10 Peter, Anna, Katrine Se hvor mange lederne i det offentlige typisk er ledere for Ledelsesspændet varierer kraftigt på tværs af fagområder Der er massive forskelle på, hvor mange man har under sig som leder i det offentlige. Mens lederne på ældreområdet i gennemsnit holder MUS med 32 medarbejdere, så skal lederne på politi- og forsvarsområdet i gennemsnit kun holde MUS med 14 medarbejdere. Enkelte lederes ledelsesspænd på tværs af fagområder samt områdernes gennemsnit markeret med en lodret streg Ældre Sundhed & psykiatri Grundskole Arbejdsmarked & social Ungdoms & videreuddannelse Teknik, kultur, erhverv & øvrige Generel off. administration Forsvar og politi Dagtilbud Antal medarbejdere, som lederen holder MUS/LUS med Vi bliver nødt til at se på, hvad det gør ved ledelseskvaliteten, jo flere man er leder for og omvendt. Der er helt sikkert nogen gevinster ved at lede en større gruppe medarbejdere, men der er også nogle områder i det offentlige, hvor man må se på, om medarbejdergruppen ikke er blevet for stor. Ledelsesenhederne er for store. Driften fylder meget, og det er svært at nå faglig ledelse og personaleledelse. - Leder med ledelsesspænd på over 45 Anm.: n=1819 Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18

12 11 De unge ledere har sværest ved at lede De første fem år er de sværeste som ny leder Det er særligt i de første fem år af din lederkarriere, at du er i tvivl om dine egne kompetencer. Herefter rykker det, viser en ny undersøgelse offentliggjort af De nye ledere skal i særlig grad hjælpes på vej. Og der er et stort potentiale i at klæde lederne på tidligt i deres karriere, så vi ikke mister dygtige, offentlige leder undervejs. Selvvurderede kompetencer for hhv. meget nye og meget erfarne ledere 0-4 års erfaring Driftsledelse Personaleledelse Faglig ledelse Ledelse rettet opad Ledelse rettet udad 20+ års erfaring I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Kompetencer inden for ledelsesopgave Generationsskifte fører til ledelsestab Det er de erfarne ledere der uddelegerer mest viser en ny undersøgelse i det offentlige. Hvordan sørger vi for, at de unge ledere hurtigst muligt får de samme kompetencer? Det er helt afgørende at de nye ledere i det offentlige fra starten bliver klædt på til at kunne inddrage, uddelegere og sætte retning. Ellers risikerer vi et enormt ledelsestab i forbindelse med et generationsskifte. Brug af ledelsesadfærd for hhv. meget nye og meget erfarne ledere 0-4 års erfaring Visionsledelse Anerkendelse Faglig ledelse Distribueret ledelse 20+ års erfaring 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Anm.: 333 ledere i undersøgelsen har 0-4 års erfaring. 425 ledere i undersøgelsen har 20+ års erfaring. Kilde: s spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 3-6 og 40-52

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre Status for ledelseskommissionen Grundpræmisserne for kommissionens arbejde Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne Offentlig ledelse

Læs mere

Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1

Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1 Offentlig ledelse Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts 2018 Side 1 Kommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Tidligere koncernchef for Falck Alfred

Læs mere

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen Ejer af ledelsesfirmaet Alfred

Læs mere

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk DEPARTMENT OF

Læs mere

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse 22 centrale fund fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Uddrag og fortolkninger af resultaterne fra den samlede rapport Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Indledning og læsevejledning I

Læs mere

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse alle spørgsmål Svarfordelinger for Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Bilag til hovedmaterialet fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette bilag Svarfordelinger for 100

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk Offentlige organisationer skal lykkes

Læs mere

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Forord og læsevejledning Velkommen til Ledelseskommissionens rapport om de offentlige ledere

Læs mere

Ledelseskommissionens spørgeskema

Ledelseskommissionens spørgeskema Ledelseskommissionens spørgeskema I det følgende fremgår ordlyden af det spørgeskema, Ledelseskommissionen sendte ud til 4000 ledere i den offentlige sektor den 23. maj 2017. 1 Kære leder i den offentlige

Læs mere

Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens

Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens Lægeforeningen Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens medlemmer om ledelse Jr. / 217 2614 31. maj 218 Om undersøgelsen: Lægeforeningen gennemførte i oktober måned 217 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Følgegruppemøde 27. april 2017

Følgegruppemøde 27. april 2017 Følgegruppemøde 27. april 2017 28 april 2017 loua J.nr. [Indsæt J.nr.] Opsamling Ledelseskommissionens følgegruppe mødtes for første gang i Danske Regioners hus for at markere holdninger til Ledelseskommissionens

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

Tre tendenser i moderne offentlig ledelse

Tre tendenser i moderne offentlig ledelse Tre tendenser i moderne offentlig ledelse VIVE Tema-møde Med Forsker Louise Ladegaard Bro, Professor Lotte Bøgh Andersen og Forsknings- og analysechef Vibeke Normann Andersen 25. september 2018 Program

Læs mere

Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra?

Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra? Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 1) De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. 2) Offentlige

Læs mere

Ledelseslyst og ledelsesglæde

Ledelseslyst og ledelsesglæde Ledelseslyst og ledelsesglæde Oplæg, Årskongres for myndighedsledere og chefer Caroline Howard Grøn, Lektor,Ph.d. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET EVENT DATO NAVN TITEL PRÆSENTATION Lektor

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Medarbejdernes syn på styring i den offentlige sektor

Medarbejdernes syn på styring i den offentlige sektor Medarbejdernes syn på styring i den offentlige sektor FTF dokumentation nr. 9 18 FTF-panelundersøgelse blandt offentlige medarbejdere viser, at en høj grad af styring begrænser styringens funktion. Inddragelsen

Læs mere

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Program for lancering 11.10-11.35: Allan Søgaard Larsen formand for Ledelseskommissionen 11.35-11.45: Sophie Løhde innovationsminister 11.45-12.00: Deltagerne

Læs mere

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til s Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde Ledelse gør en forskel Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse skal skabe

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Måling: De unge tror mest på velfærden

Måling: De unge tror mest på velfærden 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken

Læs mere

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM 2019 2021 INDLEDNING Arbejdsprogrammet for Lederforeningen i BUPL sætter retning for Lederforeningens arbejde med fire politisk udvalgte indsatsområder, som er vedtaget

Læs mere

Lederforeningens arbejdsprogram

Lederforeningens arbejdsprogram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dagsordenens pkt. 5 a: Forslag om Arbejdsprogram for Lederforeningen 2019-2021 Forslagsstiller: Lederforeningens bestyrelse Lederforeningens arbejdsprogram 2019 2021 Indledning

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019 Kvartalsrapportering til ØU Marts 2019 Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandlede den 6. marts 2018 model for afrapportering af kvartalsvise data om trivsel og besluttede, at -

Læs mere

Kvartalsrapportering til ØU. December 2018

Kvartalsrapportering til ØU. December 2018 Kvartalsrapportering til ØU December 2018 Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandlede den 6. marts 2018 model for afrapportering af kvartalsvise data om trivsel og besluttede, at

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Offentlig ledelse sat på spidsen

Offentlig ledelse sat på spidsen Kronik til Politiken 10.01.2019. Offentlig ledelse sat på spidsen Af Adam Wolf, adm.dir., Danske Regioner Kristian Wendelboe, adm.dir., KL Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen Mona Striib,

Læs mere

Referat af 4. møde i følgegruppen

Referat af 4. møde i følgegruppen 01 december 2017 Referat af 4. møde i følgegruppen Følgegruppen til Ledelseskommissionen mødtes for 4. og sidste gang den 27. november 2017. Temaet for mødet var kommissionens anbefalinger om offentlig

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis 1 Velkommen i laboratoriet Vi brænder for ledelse! MMB morgenmøder vores laboratorium og maskinrum Folkemøde ledelseskommissionens anbefalinger

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET

TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET Kommunaløkonomisk Forum 2019 TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET Agenda Velkommen Ved Claus Herbert,

Læs mere

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer På Kommunalpolitisk Topmøde 2019 stiller vi skarpt på det politiske lederskab i kommunalbestyrelserne. Hvad kendetegner

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 2 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Kære læser Du står med et visitkort i hånden. Ishøj Kommunes visitkort. Her

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften. Anbefalinger fra Ledelseskommissionen

Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften. Anbefalinger fra Ledelseskommissionen Sæt borgerne først Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften Anbefalinger fra Sæt borgerne først 1 2 Nærum Gymnasium Ledelse gør en forskel Den offentlige sektor i Danmark er meget

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR VERSION 2. Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR VERSION 2. Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 - VERSION 2 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Side 1 af 12 Om undersøgelsen Frivilligundersøgelsen 2018 i Sundhed og Omsorg er foretaget blandt de mange frivillige på lokalcentrene, i plejehjemmene,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Aktuelle udfordringer for mål- og resultatstyring anno marts 2018

Aktuelle udfordringer for mål- og resultatstyring anno marts 2018 Aktuelle udfordringer for mål- og resultatstyring anno 2018 21. marts 2018 HVAD LAVER MODERNISERINGSSTYRELSEN? Arbejdsgiver Systemer Styring Indkøb Modernisering Arbejdsgiver for 180.000 statsligt ansatte

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS

Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS I denne vejledning uddybes det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS/LUS-materiale. I vejledningen omtales, for nemheds skyld, kun MUS samt

Læs mere

Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2017

Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2017 Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2017 Herning Kommune UDGAVE: 190118 JAMO/NV 1. Hvad er du ansat som? 3. Hvilken type skole er du leder på? 4. SKOLESTØRRELSE - hvor mange

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets Administrationsafdelingen Dato: 28. november 2007 Kontor: Personalekontoret Sagsnr.: 2007-030-0078 Dok.: MUB40972 Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets område 1. HR-forums vision

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Velfærdsstat/velfærdssamfund Den sociale kontrakt De tre kriser Socialkrisen Ledelseskrisen Demokratikrisen Hvad kan vi gøre?

Velfærdsstat/velfærdssamfund Den sociale kontrakt De tre kriser Socialkrisen Ledelseskrisen Demokratikrisen Hvad kan vi gøre? Velfærdsstat/velfærdssamfund Den sociale kontrakt De tre kriser Socialkrisen Ledelseskrisen Demokratikrisen Hvad kan vi gøre? Den sociale kontrakt 1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Relationsskabende faglig visionsledelse

Relationsskabende faglig visionsledelse Næste oplæg starter kl. 12.15: Relationsskabende faglig visionsledelse Lotte Bøgh Andersen, Professor og centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse #laerfest RELATIONSSKABENDE FAGLIG

Læs mere